Sunteți pe pagina 1din 6

Adverbul defineşte acţiunea verbului şi răspunde la întrebarile cum / când.

În limba franceză,
majoritatea adverbelor au terminaţia -ment, care se adaugă formei de masculin singular a
adjectivelor din care provin:
rapide -> rapidement (rapid)
sincère -> sincèrement (sincer)
vrai -> vraiment (într-adevăr)
Dacă adverbul provine dintr-un adjectiv a cărui formă de masculin singular se termină în
consoană, terminaţia -ent se adaugă formei de feminin singular a adjectivului:

Adjectiv
Adverb Traducere
Masculin Feminin
actif active activement (activ)
seul seule seulement (doar)
heureux heureuse heureusement (fericit)

Unele adverbe au forme diferite faţă de adjectivele din care provin:


bon -> bien (bun)
mauvais -> mal (rău)
Există adverbe care nu provin din adjective, majoritatea lor fiind listate mai jos:
alors (atunci)
après (după aceea)
assez (destul)
aujourd’hui (astăzi)
auparavant (înainte)
aussi (de asemenea)
beaucoup (mult)
bientôt (în curând)
cependant (între timp)
comme (ca)
d’habitude (de obicei)
davantage (mai mult)
de nouveau (din nou)
dedans (înăuntru)
dehors (afară)
déjà (deja)
demain (mâine)
encore (încă, iarăşi)
enfin (în sfârşit)
en retard (târziu)
ensemble (împreună)
ensuite (după aceea)
environ (despre)
exprès (expres)
hier (ieri)
ici (aici)
jamais (niciodată)
là (acolo)
loin (departe)
maintenant (acum)
même (chiar)
parfois (câteodată)
partout (pretutindeni)
peut-être (poate)
plus (mai mult)
plutôt (preferabil)
près (lângă)
presque (aproape)
puis (atunci)
quelquefois (câteodată)
si (atât de)
souvent (des surtout (în mod special)
tard (târziu)
tôt (curând)
toujours (mereu)
tout (în întregime)
tout à coup (dintr-o dată)
tout à fait (complet)
tout de suite (imediat)
très (foarte)
trop (prea mult)
vite (repede)
În general adverbele sunt poziţionate imediat după verbele pe care le modifică.
Gradele de comparaţie ale adverbelor se formează în modul următor:
plus + adverb + que = 'mai ... decât':
Jaques parle plus vite que François. (Jaques vorbeşte mai repede decât François)
moins + adverb + que = 'mai puţin ... decât':
Jaques parle moins vite que François. (Jaques vorbeşte mai puţin repede decât François)
aussi + adverb + que = 'la fel de ... ca':
Jaques parle aussi vite que François. (Jaques vorbeşte la fel de repede ca şi François)
Superlativele adverbelor se formează în modul următor:
le plus + adverb = 'cel mai [mult] ...':
Jaques parle le plus vite. (Jaques vorbeşte cel mai repede)
le moins + adverb = 'cel mai [puţin] ...':
Jaques parle le moins vite. (Jaques vorbeşte cel mai puţin repede)
Adverbele de mod se formează în mod obişnuit adăugând "-ment" la adjectiv.
1. Dacă adjectivul se termină în consoană, -ment se adaugă la forma feminină:
Adjectiv Adverb
doux, douce (dulce) doucement (dulce)
franc, franche (sincer) franchement (sincer)
final, finale (final) finalement (finalmente)
2. Dacă adjectivul se termină în vocală, -ment se adaugă la forma masculină:
Adjectiv Adverb
absolu (absolut) absolument (absolut)
désespéré (disperat) désespérément (disperat)
vrai (adevărat) vraiment (într-adevăr)
simple (simplu) simplement (simplu)
Dar:
gai (vesel) gaiement (vesel)
nouveau (nou) nouvellement (din nou)
fou (nebun) follement (nebuneşte)
3. Multe adverbe au forme neregulate:
a) Unele schimbă pe e de la forma feminină a adjectivului în é înainte de a adăuga
-ment:
Adjectiv Adverb
commun (comun) communément (comun)
précis (precis) précisément (precis)
profond (profund) profondément (profund)
énorme (enorm) énormément (enorm)
aveugle (orb) aveuglément (orbeşte)
b) Adjectivele terminate în -ent şi -ant schimbă în -emment şi -amment.
(Notă: Aceste terminaţii se pronunţă -amant.)
Adjectiv Adverb
prudent (prudent) prudemment (prudent)
évident (evident) évidemment (evident)
brillant (strălucitor) brillamment (strălucitor)
Dar:
lent (încet) lentement (încet)
4. Anumite adverbe sunt complet neregulate:
Adjectiv Adverb
bon (bun) bien (bine)
bref (scurt) brièvement (scurt)
gentil (gentil) gentiment (gentil)
mauvais (rău) mal (rău)
meilleur (mai bun) mieux (mai bine)
5. Anumite adjective sunt folosite ca adverbe în anumite expresii:
parler bas / haut sau fort a vorbi încet / tare
coûter/ payer cher a costa / a plăti scump
s'arrêter court a se opri brusc
couper court a o tăia scurt
voir clair a vedea clar
marcher droit a merge drept
travailler dur a munci din greu
chanter faux / juste a cânta fals / corect
sentir mauvais / bon a mirosi urât / bine
refuser net a refuza categoric
6. În franceză, după verbele care exprimă faptul de a spune sau a privi, o frază
adverbială este preferată unui adverb:
EXEMPLE:
"Tu m'écriras?" dit-il d'une seule voix.
"Îmi vei scrie?" zise el dintr-o suflare.
Elle nous a regardé d'un air dédaigneux.
Ea ne-a privit cu un aer neîncrezător.
7. Adverbele se mai pot exprima şi cu ajutorul unei prepoziţii urmate de un
substantiv:
sans soin fără grijă
avec fierté cu mândrei
avec amour cu dragoste
ADVERBE DE TIMP
Cele mai uzuale sunt:
alors atunci après după
aujourd'hui astăzi aussitôt cât de curând
bientôt curând d'abordmai întâi
déjà deja demain mâine
encore încă, mai pas encore încă nu
enfin în sfârşit hier ieri
parfois câteodată rarement rareori
souvent adesea tard târziu
tôt devreme toujours întotdeauna
tout de suite imediat
EXEMPLE:
Tu as déjà essayé? Ai încercat deja?
Il mange encore! El încă mănâncă!
Elle n'est pas encore arrivée. Ea încă n-a sosit.
ADVERBE DE LOC
Adverbele cele mai uzuale în limba franceză sunt:
ailleurs aiurea ici aici
là acolo loin departe
dessus sus, deasupra au-dessus deasupra
dessous sub au-dessous sub, dedesubt
dedans înăuntru dehors afară
devant în faţa(ă) derrière în spate(le), după
où unde partout peste tot
EXEMPLE:
Ne restez pas dehors! Nu staţi afară!
Mon nom est marqué dessus. Numele meu este înscris sus.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce e înăuntru?
Passez devant! Treceţi în faţă!
ADVERBE DE INTENSITATE ŞI CANTITATE
Adverbele de intensitate şi cantitate pot fi folosite cu un verb, un adjectiv sau cu
un alt adverb. Cele mai uzuale sunt:
à peine de-abia assez de ajuns
autant tot atât de beaucoup mult
combien cât comme cum
moins mai puţin plus mai (mult)
presque aproape, circa peu puţin
seulement doar si dacă
tant atât tellement astfel, aşa de
très foarte trop prea (mult)
un peu un pic
EXEMPLE:
Vous avez assez bu! Aţi băut destul!
II ne fait pas assez chaud! Nu este destul de cald!
Nous avons beaucoup ri. Am râs mult.
Comme c'est amusant! Ce amuzant este!
Je vais un peu mieux. Mă simt un pic mai bine.
Elle parle trop. Ea vorbeşte prea mult.
Il est très timide. El este foarte timid.
NOTĂ: Toate aceste adverbe pot fi urmate de de + substantiv pentru a exprima o
cantitate.
Excepţii:
à peine comme presque si
très seulement
LOCUL ADVERBULUI
În franceză, adverbele urmează în mod obişnuit verbele:
EXEMPLE:
Je vais rarement au théâtre.
Eu merg rar la teatru.
Comme vous conduisez prudemment!
Ce prudent conduceţi!
1. Cu timpurile compuse, adverbele se pun între auxiliar şi participiul trecut:
J'ai enfin terminé. Am terminat în sfârşit.
Nous y sommes souvent allés. Noi am mers adesea acolo.
Il me l'a déjà dit. El mi-a spus-o deja.
Elle avait beaucoup souffert. Ea suferise destul.
2. Dar adverbele de loc şi multe adverbe de timp urmează după participiul trecut:
Je l'ai rencontré hier. L-am întâlnit ieri.
Elle avait cherché partout. Ea căutase peste tot.
Mettez-le dehors. Puneţi-l afară.
Tu t'es couché tard? Tu te-ai culcat târziu?
3. Adverbele, în mod uzual, se pun înaintea adjectivelos sau a altor adverbe:
très rarement foarte rar
trop vite foarte repede
Elle est vraiment belle. Ea este cu adevărat frumoasă.
COMPARATIVUL ŞI SUPERLATIVUL ADVERBELOR
Comparativul şi superlativul adverbelor se formează ca la adjective.
AdverbComparative Superlative
souvent plus souvent (que) le plus souvent
adesea mai adesea (ca) cel mai des
souvent moins souvent (que) le moins souvent
adesea mai puţin des (ca) cel mai puţin des
souvent aussi souvent (que) ------------
la fel de des (ca)
NOTĂ: Forma superlativă a adverbului foloseşte întotdeauna forma masculină singular a
articolului hotărât le:
EXEMPLE:
Je le vois plus souvent qu'avant.
Îl văd mai des decât înainte.
Il conduit moins prudemment que moi.
El conduce mai puţin prudent decât mine.
C'est lui qui conduit le moins prudemment.
El este cel care conduce cel mai puţin prudent.
Je sais cuisiner aussi bien que toi!
Ştiu să gătesc tot atât de bine ca tine!
NOTĂ: Tot atât de...ca poate fi tradus cu aussi ... que possible sau le plus ... possible.
cel mai departe posibil aussi loin que possible
le plus loin possible
NOTĂ: După o negaţie, aussi se înlocuieşte cu si:
Pas si vite! Nu atât de repede!
NOTĂ: În franceză, ideea de nu atât de este exprimată prin moins (mai puţin):
Parle moins fort! Vorbeşte mai puţin tare (mai încet)!
COMPARATIVE ŞI SUPERLATIVE NEREGULATE ALE ADVERBELOR
AdverbComparative Superlative
beaucoup plus le plus
mult mai (mult) cel mai (mult)
bien mieux le mieux
bine mai bine cel mai bine
mal pis sau plus mal le pis sau le plus mal
rău mai rău cel mai rău
peu moins le moins
puţin mai puţin cel mai puţin
NOTĂ: Mieux / le mieux nu trebuie confundate cu meilleur / le meilleur, care sunt
adjective folosite pentru a modifica substantive.
NOTĂ: Pis / le pis sunt regăsite numai în anumite expresii:
EXEMPLE:
tant pis
cu atât mai rău
de mal en pis
din rău în mai rău