Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor: Ghiţă Cornelia NR.

1
Teză la matematică
Clasa aVIII-a, semestrul I

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


2011
1. Partea fracţionară a numărului este…….
8
2. În intervalul ( -1 ; 5] se află un număr de ……numere întregi.
1 1
3. Dacă x − = 1, atunci x + 2 este egal cu……
2

x x
−2
 2 
4. Efectuând ( 2 + 0,5) ∙ ( 2 – 0,5 ) +  
 obţinem…..
 3
5. În cubul ABCD A′B ′C ′D ′ AB = 6cm, lungimea segmentului BC ′
este…….
6. O piramidă patrulateră regulată are toate muchiile de lungime 6cm. Lungimea
înălţimii piramidei este egală cu……

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Desenaţi, pe foaia de teză, o piramidă triunghiulară regulată MATE, cu vărful M.
2. Calculaţi media geometrică a numerelor a = 12 ⋅ ( 10 +1) şi b = 90 - 3.
3 −1 2− 3
3. Arătaţi că numărul a = : aparţine intervalului ( 3 ;2 3 ).
3 +1 2
4. Se consideră numărul n = | 2 + x | + | x + 3 | + (1 −2 x ) 2 − 1 +4 x (1 + x) .
a) Calculaţi valoarea numărului n pentru x = -1.
b) Arătaţi că n este număr natural pentru orice valoare a lui x ∈ ( -3; -2).
( x + 3) 3 − x − 3
5. Fie expresia E(x) = . Arătaţi că valoarea expresiei este un număr
x( x + 5) + 6

natural pentru orice x ∈ N.


SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Pe planul dreptunghiului ABCD, în A se ridică perpendiculara AM. Se dă AB = 6
3 cm, BC = 6cm, AM = 9cm.
a) Arătaţi că BC || (MAD).
b) Caculaţi MB şi MC.
c) Arătaţi că DC ⊥ (MAD)
d) Calculaţi tangenta unghiului format de dreptele DC şi MB.
2. Acoperişul unei case are forma de prismă triunghiulară ABC A′B ′C ′ , unde
AA′ = 20m, BC = 8m.
a) Aflaţi suma lungimilor tuturor muchiilor.
b) Dacă pe feţele AB B ′A′ şi AC C ′A′ se pune tablă, iar pe BC C ′B ′ se
pune lemn, aflaţi cât costă materialele dacă 1m2 de tablă costă 50 lei, iar 1m2 de
lemn costă 80 lei.
10 puncte din oficiu . SUCCES!
Profesor: Ghiţă Cornelia NR.2
Teză la matematică
Clasa aVIII-a, semestrul I

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


2009
1. Partea fracţionară a numărului este…….
16
2. În intervalul [-2 ; 3 ) se află un număr de ……numere întregi.
1 1
3. Dacă x + = 8, atunci x + 2 este egal cu……
2

x x
−2
 5 
4. Efectuând ( 3 - 0,2) ∙ ( 3 + 0,2 ) +  
 obţinem…..
 6
5. În paralelipipedul dreptunghic ABCD A′B ′C ′D ′ cu AB =6cm, CB = 4cm,
BB ′ =8cm, lungimea segmentului AD ′ este…….
6. O piramidă triunghiulară regulată are toate muchiile de lungime 4cm. Lungimea
înălţimii piramidei este egală cu……

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Desenaţi, pe foaia de teză, o piramidă patrulateră regulată IARNĂ, cu vărful I.
2. Calculaţi media geometrică a numerelor a = 18 ⋅ ( 5 +1) şi b = 20 - 2.
5 +1 3+ 5
3. Arătaţi că numărul a = : aparţine intervalului ( 3 ;2 3 ).
5 −1 4
4. Se consideră numărul n = | 4 + x | + | x + 5 | + (2 −3 x) 2 − 4 +3 x(4 +3 x) .
a) Calculaţi valoarea numărului n pentru x = -3.
b) Arătaţi că n este număr natural pentru orice valoare a lui x ∈ ( -5; -4).
( x + 4) 3 − x − 4
5. Fie expresia E(x) = . Arătaţi că valoarea expresiei este un număr
x ( x + 7) + 12

natural pentru orice x ∈ N.


SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Pe planul pătratului ABCD, în B se ridică perpendiculara BM. Se dă
AB = 6 2 cm, BM = 6cm.
a) Arătaţi că DC || (MAB).
b) Caculaţi MA şi MD.
c) Arătaţi că DA ⊥ (MAB)
d) Calculaţi tangenta unghiului format de dreptele DA şi MC.
2. Acoperişul unei case are forma de prismă triunghiulară ABC A′B ′C ′ , unde
AA′ = 18m, BC = 6m.
a)Aflaţi suma lungimilor tuturor muchiilor.
b)Dacă pe feţele BC C ′B ′ şi AC C ′A′ se pune ţiglă, iar pe AB B ′A′ se
pune lemn, aflaţi cât costă materialele dacă 1m2 de ţiglă costă 90 lei, iar 1m2 de lemn
costă 70 lei.
10 puncte din oficiu. SUCCES!

S-ar putea să vă placă și