Sunteți pe pagina 1din 8
> termoizolatie pe astereala > termoizolatie intre capriori > acoperis fara astereala > acoperis cu pant redusa www.austrotherm.com POAC UCC) Termoizolarea acoperisurilor mansardate 1a AUSTROTHERM 1 =” Acoperisuri Termoizolatia asezata pe astereala, cu spatiu de ventilare R 00 [m'K / W] Termoizolarea acoperisurilor mansardate (poduri calde), cere o rezistenta termicd sporitd pentru a ‘compensa relativa lipsa de inerfie termica si insorirea puternica in timpul veri Din acelasi motiv in toate cazurile se recomanda realizarea unui strat de aer ventilat pe sub invelitoare. In cazul termoizolatiei pe astereala, termoizolatia trebuie sa fie mai rezistenta la incareari si sa aiba o membrana hidroizolanta de protectie impotriva nor posibile infitrati prin invelitoare (5). Datorita bunei rezistente la permeabilitate la vapori a Austrotherm EPS sia straturilor de ventilare, nu mai este necesara in mod normal o bariera de vapori sub termoizolatie. In cazul unor spatii deosebit de umede este ins necesar calculul comportarii la vapori In plus membrana care protejeaza termoizolatia trebuie s8 fie permeabila la vaporii de apa Local la coama (11 in figura 1) se monteaza pe priori o fasie de membrana de protectie care opreste eventualele infiltratii pe sub olanul de coama. Astereala poate fi finisata si ramane aparenta Impreuna cu cpriori, De notat continuitatea termoizolatiei acoperis-perete (figura 2) pentru evitarea puntilor termice reci Figura 1 - Detaliu coamé, cu un strat de aer, ventilat prin tigle speciale @ Termoizolatie Austrotherm EPS Aas -12 em Figura 2 - Detaliu streasina la timpan cu termoizo- latie protejata cu zidarie de caramida aparenta 7a RAD. ©. | Oe f OC@ ® @ Termoizolajie Austrotherm EPS Aas - 12 cm Legenda 1. invelitoare figle presate, ceramice sau din beton 2. sipei de lemn, transversale (orizontale) pentru prinderea tiglelor ipo! de lemin longitudinale pentru fxare termoizolatie strat de aer ventilat sub invaliteare ‘membrand hidroizolant permeabilé la vapori pentru protectia termoizolatiei 6. suruburi autofiletante pentru fxare sipc! longitudinale 7. strat difuzie 8. astereala, scanduri de lemn faituite fnisate (aparente) 8 1 Ccaprior de lomn ignifugat, fnisai, aparent 0. termoizolatie Austratherm EPS AF, protejata cu zidarie aramid aparenta 41. {sie locala de membrana de protectie montaté pe prior 12. igld specialé pentru ventilare Termoizolatia asezata sub astereala, intre capriori, doua straturi de ventilare Rimi 23,00 [rm"K / W] Se mentine si in cazul termoizolatiei agezata intre cApriori recomandarea privind rezistenta termica ‘sporitd pentru a compensa relativa lips de inerfie termica si insorirea puternica in timpul veri Plasarea termoizolatiel sub astereala conduce la asezarea peste astereala a unel membrane ‘impottiva infitratilor de apa. ‘Termoizolatia se aseaza intre capriori astfel incat sub astereald s4 ramana un al dollea strat de aer care poate fi ventilat in zona coamei, zona in care: astereala se intrerupe (vezi si figura 6). Datorité bunei rezistente la permeabiltate la vapori a Austrotherm EPS gia straturilor de ventilare, ‘nu mai este necesara in mod normal o barierd de vapori sub termoizolatie. In cazul unor spat deosebit de umede este Ins necesar calculul comportari la vapori Se recomanda ca termoizolalia sa fle impartta in doua straturi si astfel stratul inferior sa poata trece continu pe sub capriori micsordnd puntea termica rece cauzata de rezistenta termica mai mica a lemnului. in aceasta situatie este necesar un finisaj al tavanului, Daca finisajul este din placi de gips carton, se realizeaza o mai bund protectie la foc a structurii acoperigulul De notat de asemenea continuitatea termoizolatiel acoperis-perete (figura 3) si termoizolarea aticulul timpan (figura 4) pentru evitarea puntilor termice reci Acoperisuri Figura 3 - Detaliu streasind cu evidentierea admisiei aerului de ventilare @® Austrotherm EPS Ato - 10 cm grosime Gntre capriori) si Austrotherm EPS Aso - 5 cm grosim continua pe sub capriori pentru micgorarea punfii reci a capriorilor. Figura 4 - Detaliu timpan cu atic @® Austrotherm EPS Ato - 10 em grosime Gntre caprior) 1 Austrotherm EPS Azo ~ 5 cm gros continua pe sub capriori pentru micgorarea puntii reci a capriorilor. Legenda 1. invelitoare figle presate, ceramice sau din beton 2. Sipe’ de lemn, transversale (orizontale) pentru prinderea tiglelor 3._ Sipe! de lemn, longitudinale suport pentru sipcile transversale 4, strat de aer ventilat sub invelitoare 5. membrand hidroizolanta permeabilé la vapor pe astereala| 7. strat difuzie 8. cdpriori de lemn ignifugat 11. strat de aer ventiat sub astereala 12. raster sipci pentru montajul tavanului 418. perete exterior cu termosistem Austrotherm EPS AF 14, astereala scénduri lemn ignifugate 416, placi gips carton finisate AUSTROTHERM yn Acoperisuri Termoizolatie intre capriori, doua straturi de ventilare. Detaliu fereastra de mansarda si coama acoperis R'min:3,00 [m'K / W] Acoperisurile termoizolate presupun in mod normal utlizarea ca mansarda locuibila a spafiului rezultat, in consecinta sunt necesare lucarne sau ferestre oblice speciale de acoperis care sunt mult mai usor de integrat, inclusiv in cazul unor acoperisuri existent, Pentru racordarea cu astfel de ferestre (figura 5) sunt necesare detalille specifice de montaj ale furizorilor respectivi Un prim strat de ventilare pentru a micsora supraincalzirea vara se realizeaza intre sipcile longitudinale ale sistemului invelitor ‘Se recomanda ca termoizolalia agezaté sub astereala deci intre capriori sa lase un al doilea spatiu de aer care poate fi ventilat (inclusiv pentru difuzia vaporilor de apa) la coama (figura 6). Este util ca termoizolatia sa fie impartita in doua straturi pentru ca stratul inferior sa poata trece continu pe sub cApriori micsorand astfel puntea termicd rece cauzata de rezistenta termica mai mica a lemnului Datorita bunei rezistente la permeabilitate la vapori a Austrotherm EPS si a straturilor de ventilare, nu mai este necesard in mod normal o barieré de vapori sub termoizolatie. In cazul unor spatii deosobit de umede este ins necesar calculul comportarii la vapori Legenda 1. Invelitoare tigle presate, ceramice sau din beton 2. sipci de lemn, transversale (orizontale) pentru prinderea tiglelor 3. sipci de fern, longitudinale suport pentru sipcile transversale strat de aer ventilat sub invelitoare ‘membrana hidroizolanta permeabilé la vapori Unidirectional, pe astereala 7. eventuala bariera contra vaporilor (in functie de calculul comportai la vapor) 8._astereala scnduri lemn ignifugat 410, cépriori de lemn ignifugat 11, strat de aer ventilat sub astereala 12. raster sipci pentru montajul tavanului 15. placi gips carton fnisate 16. tamplarie fereastra 17. tigla speciald pentru ventilare Figura 5 - Fereastra de mansarda. Secfiune verticala pe linia de cea mai mare panta si sectiune in lateral a racordarii la fereastra 4 N. @ austrotherm EPS Azo - 10 em grosime Citre c&prior) @ Austrotherm EPS Ato - 5 cm grosime, continua sub cApriori pentru micsorarea puntiirecia cipriorilor Figura 6 - Detaliu de coama cu ventilarea ambelor straturi de aer ® Austrotherm EPS Ato - 10 cm grosime (intre capriori) @ Austrotherm EPS Ato - 5 cm grosime, continua pe ‘ub cdpriori pentru micsorarea puntiireci a cépriorilor Acoperisuri Acoperisuri fara astereala, cu termoizolatia intre capriori Acoperisurile termoizolate fara astereala presupun obligatoriu sub invelitoare, existenta unei membrane (oli) de protectie a termoizolatiel impotriva eventualelor infitrati prin invelitoare. Pe sub aceasta se realizeaza unul dintre straturile de ventilare. (© ventilare suplimentara pe sub Invelitoare, se face deasupra membrane’ in zonele dintre capriori, in care membrana de protectie face sub propria greutate o sAgeatd de ordinul centimetrilor, lasand tn spatiu sub sipcile suport ale Invelitori Puntile termice reci, chiar partiale, sunt evitate prin stratul suplimentar de termoizolatie continu sub capriori Admisia aerului pentru ventilare se face prin streasina iar evacuarea prin coama speciala, La frangerea de panta (figura 8) se poate face $i admisie si evacuare de aer. Legenda 41. Invelitoare tigle presate, ceramice sau din beton 2. invelitoare tigle metalice 3. Sipci de lemn, transversale (orizontale) pentru prinderea tiglelor 4. strat de aer venta sub sipei(Intre cépriori membrana face 0 sageata) ‘priori de lemn ignifugat membrana hidroizolants permeabila montat& pe capriori 7. raster sipci pentru montajul tavanull si sustinerea termoizolatia 8. eventuald bariera contra vaporilor in functie de calculul comportari la vapori) 9. plc gips carton, sau placa) scandurlignifugate si faltuite 40, strat de aer ventiatintre capriori ‘1. termoizolatia si structura portanta departate de inveltoare si coborate sub forma de perete Austrotherm EPS A10 12, coama speciala cu evacuare aer cald vara si vapor de apa iamna 418. igla speciala pentru evacuare aer Figura 7 - Acoperis fara astereala cu termoizolatia Intre cpriori, detaliu de ventilare prin coama @ Austrotherm EPS Azo - 10 cm grosime (intre cAprior’) @ Austrotherm EPS Azo - 5 cm grosime, continua pe sub capriori pentru micgorarea puntii reci a capriorilor Figura 8 - Acoporis fara astereala cu termoizolatia inire caprior, detaliu frangere panta la mansarda @ Austrotherm EPS Azo - 10 cm grosime (intre capriori) @ Austrotherm EPS Ato - 5 cm grosime, continu pe sub cdpriori pentru micsorarea puntii reci a capriorilor AUSTROTHERM yn Acoperisuri Mansarda cu acoperis fara astereala 3,00 [m’K / W] In lipsa suportului pe care il constituie in mod obisnuit astereala, o membrana mal rezistenta de protectie a termoizolatiei impotriva eventualelor infitratii prin invelitoare se ageaza direct pe caprior O prima ventilare pe sub invelitoare, se face deasupra membranei, in zonele dintre cpriori, in ‘care membrana de protectie face sub propria greutate o sAgeata de ordinul centimetrilor, snd un spatiu sub sipcile suport ale invelitori (figura 8) Pe sub membrana se realizeaza al doilea strat de ventilare. La mansarde in special se recomanda micsorarea puntilor termice reci, chiar partiale ale cApriorilor print-un strat suplimentar de termoizolatie continuu sub caprior ‘Admisia aerului pentru ventilare se face la picétura pe sub invelitoare si prin streasina (figura 10). Figura 8 - Detaliu lucarna, sectiune orizontala @ Austrotherm EPS Azo - 10 cm grosime (intre cApriori) @@ Austrotherm EPS Ato - 5 em grosime, continua pe sub cépriori pentru micgorarea puntiireci a cépriorilor Figura 10 - Detaliu streasina infundata. Admisie aer pentru ventilare recomandabil si prin streasina Legends 2 i 4. inveltoae ile presate, ceramice sau din beton @ Austrotherm EPS Aso -10 em grosime (intre céprior) 2: inveltoar tigle metals @ Austrotherm EPS Aso -5 em grosime, continu pe 3. Sipci de lomn, transversate(orizontale) pentru piior Tedln eiprionior prinderea tiglelor strat de aer ventilat sub sipci(Intre cépriori membrana face 0 sageata) ‘priori de lemn ignifugat membrana hidroizolanta permeabila la vapor! unidirectional montata pe cépriori raster sipci pentru montajul tavanuiul si al peretelu si sustinerea termoizolatiei ‘eventuald bariera contra vaporilor (in functie de ‘aalculul comportari la vapori) 9. plac gips carton, sau placa) scdndurlignifugate si faltuite 410, strat de aer ventilatintre capriori 11. perete exterior cu termosistem Austrotherm EPS AF 12. astereala pentru peretele lucarnei Termoizolarea acoperisurilor cu panta redusa R’min:3.00 [m’k / W] Figura 11 - Acoperis cu panta redusa , detaliu de camp Acoperisul cu panta redusa (plat), depinde de ®@ panta minima a invelitori, pentru ca sa nu conduc la inaltimi foarte mari ale aticului inconjurator. Poate fi asimilat cu o terasé la care hidroizolatia este distantata de termoizolatie si este montata @ pe astereala, Se realizeaza astfel un strat de ventilare de mari dimensiuni de fapt un mic pod, favorabil atat iarna cat si vara, Termoizolatia se aseazé pe planseu si nu este necesard o bariera de vapor @ Termoizolatie Austrotherm EPS Ass -14 cm grosime Figura 12 - Acoperis cu panta redusa detaliu de atic @ @ Termoizolatie Austrotherm EPS As - 14 cm grosime Legenda 5. cdpriori de lemn ignifugat 8. eventual strat de difuzie a vaporilor 10. strat de aer ventilatintre céprior| 11. perete exterior cu termosistem (Austrotherm EPS-A15) 12, membrana hidroizolanta autoprotejata (eventual tabla plata. 13. astereala scnduri lemn ignitugat 14, strat de egalizare 15. planseu BA 7 AUSTROTHERM yn tormosisteme pentru fatade tenculte “Austotherm EPS AF termoizolatie inte cdprior la mansarde [Austrotherm EPS Axo termoizolatie peste caprior la mansarde ‘Austrtherm EPS Ago ‘Austrotherm XPS 30 (TOP 30) termoizolare plansoe intermediare ‘Austrotherm EPS Azo ‘Austrotherm EPS AT termoizolare placi agezate pe sol ‘Austrotherm TOP 50 ‘Austrotherm XPS 50 termoizolare centurl ‘Austrotherm (XPS) TOP P ‘Austrotherm Universalplatte termoizolare peroti de subsol ‘Austrotherm XPS) TOP P| AUSTROTHERM COM SRL Fabricd: B-dul. luliu Maniu 598, Sector 6, Bucuresti (spre autostrada Bucuresti - Pitesti) Tel: (021) 317 1227, 317 12 28, 317 1229 Fax: (021) 317 12 31 E-mail: offce@austrotherm.ro Serviciul tehnic: 0722 236 847 Reprezentanti zonal Bucuresti, Muntenia, Dobrogea: 0721 369 636 Bucuresti, Muntenia, Oltenia: 0722 236 873 Bacau, Moldova: 0722 193 598 Cluj Napoca, Transitvania: 0722 236 813, Timisoara, Banat, Crisana: 0722 351 214 www.austrotherm.com termoizolare fatade ventilate ‘Austrotherm EPS Aas tormoizolare plangee de ‘Austotherm EPS Aso ‘Austrotherm EPS AT termoizolare terase intoarse ‘Austrotherm (XPS) TOP 30 ‘Austrotherm (XPS) TOP 50 ‘Austrotherm (XPS) TOP P| ‘Austrotherm Universalplatte termoizolare soclut ‘Austrotherm T ‘Austrotherm TOF Inert lami deta constructive prezntate IMprazoe catalog rprentasoluu ce prea Yodau ‘vel ecual a canoginisler spect Assan {al experantt devo n carl compan Bomentie de apeareprosmiate nu cup ialtatea ‘azul parteare, Attherm peas ‘espansabuaion pei azavstveconcaple pe baza bormatior an aes atog. Penta one at informal vind mad de razovar a ‘wil pret cover contac sped Auster. tenure 2005 atari relat cu pri ICAU, http:iwww.bicau.ro AUSTROTHERM 7