Venim la şcoală cu un sfert de oră înaintea începerii cursurilor; Păstrăm liniştea şi disciplina în clasă şi în şcoală; Ascultăm cu atenţie, fără

a-i întrerupe pe profesori sau colegi; Răspundem la întrebări numai când suntem solicitaţi; Vorbim civilizat cu colegii şi profesorii; Păstrăm ordinea şi curăţenia în bancă şi în clasă; Nu alergăm pe holuri sau în clasă; Salutăm profesorii, colegii şi tot personalul şcolii; Avem grijă de manualele şcolare şi de mobilierul şcolii; La cursuri venim îmbrăcaţi în costume de elevi; Respectăm Regulamentul de ordine interioară al şcolii.

Să înveţi lecţiile şi să-ţi faci zilnic temele. să nu memorezi. Să crezi că poţi mai mult şi vei învinge toate obstacolele. Să perseverezi. Să citeşti cât mai mult. lectura îţi îmbogăţeşte vocabularul. Să repeţi lecţiile din când în când ca să nu le uiţi. să întrebi profesorul când nu înţelegi. . Să fii atent la lecţii. nu în salturi. Să încerci să înţelegi ceea ce înveţi. Să respecţi toate indicaţiile profesorului. Să scrii corect şi complet notiţele în clasă. la început totul pare foarte greu. Să te odihneşti şi abia apoi să-ţi faci temele. pentru tine. nu pentru note. Să înveţi constant.