Sunteți pe pagina 1din 3

Ora de dirigentie

Ora de dirigentie reprezinta o activitate educativa, inclusa in cadrul planului de invatamant,


proiectata de un cadru didactic cu rol de conducator al clasei de elevi (profesorul-diriginte)
Definirea orei de dirigentie presupune intelegerea specificului acesteia de activitate bazata pe
convorbirea etica, orientata pedagogic din perspectiva urmatoarelor "principii ordonatoare" :
principiul individualizarii si al diferentierii pozitive; principiul motivatiei autostimulatoare;
principiul competentei morale productive; principiul cultivarii pluralismului; principiul
initiativei creatoare ( Neacsu, Ioan, in Dirigintele. Ora de dirigentie, , . ).
Obiectivele generale asumate la nivelul orei de dirigentie vizeaza continuturile/dimensiunile
proprii activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii, in contextul pedagogiei moderne si
postmoderene: educatia intelectuala - educatia morala - educatia tehnologica - educatia
estetica - educatia fizica.

Obiectivele specifice vizeaza continuturile dezvoltate in functie de:


- particularitatile ciclului si ale anului de invatamant, evaluate la nivel de: educatie stiintifica;
educatie civica, educatie economica, educatie politica, educatie juridica, educatie filosofica,
educatie religioasa; educatie profesionala, educatie in vederea integrarii scolare, profesionale
si sociale; educatie artistica - plastica, muzicala literara etc: educatie sportiva, educatie
igienico-sanitara;

- institutionalizarea "noilor educatii" la nivel de : educatia pentru democratie, educatia


demografica, educatia ecologica, educatia sanitara moderna, educatia casnica moderna,
educatia pentru petrecerea timpului liber etc. ( Vaideanu, George, );

- orientarile programelor de educatie, adoptate la nivel local (comisia metodica a diri-gintilor,


comisia de orientare scolara si profesionala) teritorial (inspectorat scolar, casa corpului
didactic, centrul de asistenta psihopedagogica) si central: "managementul grupului educat,
educatia pentru sanatate, educatia bunului cetatean, educatia prin si pentru cultura si
civilizatie, educatia pentru timpul liber, educatia pentru viata de familie, cunoasterea
psihopedagogica, autocunoasterea in vederea dezvoltarii carierei, educatia pentru protectia
civica, educatia pentru protectia consumatorilor" ( Consultatii pentru activitatea educativa, ).
Obiectivele concrete pot fi provocate la "grade de specificitate si nonspecificitate care concura
la producerea comportamentului social", stimuland: participarea la viata colectivului clasei;
angajarea in activitatii cooperante; formarea capacitatii de: a gandi independent si critic in
diferite situatii de viata, a argumenta logic actiunile eficiente, a aplica strategii si cunostinte
dobandite in mediul scolar si extrascolar. "a ajunge la a-devai fara a solicita sprijinul altora"
( Neacsu, Ioan. in Dirigintele. Ora de dirigentie, , . ).

Continutul orei de dirigentie are o pondere morala, angajand un ansamblu de "a-bilitati


metacognitive asociate fie educatiei sociale, fie educatiei
profesionale", vaiabile la nivelul formarii-dezvoltarii permanente a personalitatii elevilor:
abilitatea de a rationa; abilitatea de a lucra in echipa; abilitatea de a valorifica spiritul practic;
abilitatea de a fi intreprinzator; abilitatea de a convinge, abilitatea de a actiona adecvat in
contexte valorice diferite, abilitatea de a valorifica experienta dobandita in diferite situatii
scolare si extrascolare (idem, . , ).
Strategiile pedagogice, perfectibile la nivelul orei de dirigentie. pot fi dezvoltate, cu prioritate,
pe fondul metodelor specifice educatiei morale: explicatia morala, convorbirea morala,
referatele/informarile cu tematica morala, povestirea morala, dezbaterea morala, exemplul

referat.clopotel.ro
moral, analiza/studiul de caz - cu sens moral, exercitiul moral, aprobarea-dezaprobarea
morala. Din aceasta perspectiva metodologica, ora de dirigentie poate fi interpretata ca o
activitate de convorbire etica.

Evaluarea pedagogica a activitatii realizata de elevi la nivelul orei de dirigentie implica


angajarea operatiilor de masurare-apreciere-decizie, orientate in sens prioritar formativ, "cu
multiplicarea criteriilor si a unghiurilor examinatoare: etic, psihologic, estetic, juridic,
metacognitiv, antropologic, cultural, logic, social, familial etc".

Aceasta "evaluare minima" necesara in cazul orei de dirigentie. presupune analiza capacitatii
elevilor de a dezvolta judecati morale in diferite situatii si contexte concrete care solicita
solutii normative, comparative, alternative, pragmatice, obiective, subiective, semnificative
"pentru asimilarea unor noi valori socio-morale in plan personal" (idem, . ).

Proiect de activitate educativa/ora de dirigentie


- model orientativ ) Tema activitatii educative/orei de dirigentie: reflecta obiectivele
pedagogice generale ale educatiei: intelectuale-morale-tehnologice-estetice-fizice.

Subiectul activitatii educative/orei de dirigentie: reflecta un obiectiv specific, din categoria


celor stabilite in cadrul programelor activitatii educative adoptate la nivel central, teritorial,
local, care vizeaza, cu prioritate, realizarea unei dezbateri etice.

Tipul activitatii educative/orei de dirigentie: dezbatere etica proiectata conform obiectivelor


specifice si metodei adoptate cu prioritate/exercitiul moral, convorbire morala, problematizare
morala, asalt de idei cu continut moral etc.

Scopul activitatii educative/orei de dirigentie/ exprima sintetic obiectivele generale si


specifice asumate.

Obiectivele concrete/operationale/ deduse de profesorul-diriginte din scopul activitatii


educative/orei de dirigentie - schema de elaborare: actiunile elevului (observabile in termeni
de performante actuale, potentiale) - resursele umane (continut preponderent etic -
metodologie/ metodele folosite in cazul educatiei morale - modalitatile de
evaluare:orientativa, stimulativa, pozitiva).

Continutul activitatii educative/orei de dirigentie/corespunzator obiectivelor specifice si


concrete asumate, orientate in sensul valorilor morale.

Metodologia realizarii activitatii educative/orei de dirigentie (stabilita conform obiectivelor


concrete) angajeaza: exercitii morale, exemple morale, convorbiri morale, studii de caz, asalt
de idei, cu mijloace pedagogice adecvate (material documentar ilustrativ, bibliografic,
informatizat etc).

Scenariul pedagogic
- captarea atentiei/motivarea elevilor (pentru dezbaterea etica proiectata), din punct de vedere:
moral, intelectual, tehnologic, estetic, fizic;

- actualizarea informatiilor anterioare importante pentru desfasurarea dezbaterii etice


proiectate/ raportul asupra situatiei la invatatura si disciplina prezentat de elevi din

referat.clopotel.ro
conducerea clasei;

- pregatirea elevilor pentru dezbaterea etica/verificarea materialului documentar necesar


(ilustrativ, bibliografic, informatizat etc.) si a modului in care au fost indeplinite sarcinile
prevazute anterior (referate, conspecte, informatii suplimentare, mijloace de instruire
disponibile/casetofon, video, calculator etc.)

- comunicarea obiectivelor concrete ale activitatii/comunicare axiologica - accent pe valorile


morale ale temei, subiectului, supus dezbaterii;

- realizarea dezbaterii, in mod prioritar ca dezbatere etica, valorificand, in functie de


specificul colectivului clasei de elevi: procedeul pedagogic al exemplificarii (modele
consacrate din stiinta, arta, economie, politica, filosofic religie etc.; din viata sociala, din viata
comunitatii educative locale, din viata scolii si a clasei de elevi); metoda pedagogica a
dezbaterii implicata la nivelul urmatoarelor strategii pedagogice: exercitiul moral, convorbirea
morala, demonstratia morala, cercetare/investigatie morala, problematizare morala, studiul de
caz moral, asalt de idei, cu continut moral;

- sistematizarea si fixarea ideilor importante, rezultate din dezbaterea etica provocata la nivel
de: atitudini comportamentale, strategii de analiza-sinteza, evaluare critica a unor situatii de
viata, cunostinte si capacitati sustinute, pedagogic, psihologic si social, la nivel de educatie:
morala-intelectuala-tehriologica-estetica-fizica;
- asigurarea circuitelor de conexiune inversa, externa si interna, necesare pentru autoreglarea
activitatii educativele tot parcursul desfasurarii acesteia. in functie de nivelul (calitativ si
cantitativ) de participare al elevilor la dezbaterea etica proiectata.

Concluzii
- in legatura cu activitatea educativa realizata
- in legatura cu liniile de perspectiva stabilite pentru evolutia colectivului.

referat.clopotel.ro