Sunteți pe pagina 1din 4

CONVENTII FIRME-ADMINISTRATIE BLOC

Trimis: Mar Noi 18, 2008 11:35 am Titlul subiectului: Re: Un subiect asemanator:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI

BLOC __________

ACORD DE PRINCIPIU AL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI PENTRU FIRMELE DIN APARTAMENTE

Asociatia de Proprietari Bloc _________________, cu sediul in localitatea ___________,

str./bd. ______________________, nr. ________, sector/judet ___________________________,


reprezentata de d-na/dl. ________________________, in calitate de ______________________,

este de acord ca la apartamentul nr. _________, aflat in proprietatea d-nei/d-lui _____________

_________________________________, sa functioneze societatea/firma __________________

__________________________, in urmatoarele conditii:

Sa se respecte programul de liniste si somn din cadrul Asociatiei de Proprietari Bloc _______, si anume:
_________________________________________________________.

Sa nu se determine cheltuieli suplimentare pentru asociatie altele decat cele stabilite legal.

Sa nu se schimbe obiectul de activitate fara instiintarea in prealabil a Presedintelui Asociatiei de


Proprietari Bloc ________.

Obiectul de activitate pentru care se da prezentul acord este:


_______________________________________________________________

Sa se obtina toate avizele si autorizatiile necesare functionarii, inclusiv pentru modificari asupra
proprietatii individuale.

Sa nu se aplice panouri publicitare, de reclama sau de firma pe spatiile din exteriorul cladirii aflate in
proprietatea comuna a proprietarilor fara acordul acestora si fara existenta unui contract de inchiriere
intre Asociatia de Proprietari si proprietarul apartamentului/firmei.

In termen de 10 zile de la data prezentului acord se va incheia Conventia anuala cu privire la repartizarea
cheltuielilor aferente consumurilor.

Proprietarul, direct sau prin intermediul chiriasului, isi va achita toate obligatiile ce ii revin pe cota-parte
indiviza si/sau pe consumatori tehnici sau de alta natura.
Acordul obligatoriu al proprietarilor direct afectati, din vecinatate, se va obtine separat de prezentul
acord si este in sarcina proprietarului apartamentului nr. Nerespectarea uneia dintre conditiile
mentionate mai sus atrage anularea prezentului acord de principiu prin Decizia Comitetului Executiv.

Alte clauze de comun acord stabilite:

_________________________________________________________________

Prezentul acord se incheie in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Data: ___________________

Presedinte Proprietar societate/firma, Proprietar apart./spatiu nr. ___,

Asociatia de Proprietari Bloc ________, L.S.

Sus

Mircel

Data înscrierii: 26/Noi/2005

Mesaje: 54

Locaţie: Brasov

Trimis: Mar Noi 18, 2008 11:40 am Titlul subiectului: Re: Un subiect asemanator:

CONVENTIE

I. Partile:

1. Asociatia de Proprietari .... cu sediul in

telefon ............, reprezantata de ............ in calitate de presedinte,


2. S.C.…………………………… CUI.......................... NR. REG. COM...................... reprezentata prin Dl (D-
na) ...............……………………………………………………..……...., domiciliat(a) in .....………………..., str. ......…………….
……........... nr. ......, judetul ..……………...........,

am incheiat prezenta conventie in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

In temeiul

Legii 230/2007 privind organizarea, infiintarea si functionarea asociatiilor de proprietari si a

HG 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind
infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, art. 37:

II. Obiectul conventiei:

Prin prezenta conventie stabilim modul de participare la cheltuielile Asociatiei de Proprietari nr ........ a
Societatii Comerciale ………………………….., care va participa la cheltuielie asociatiei conform prevederilor
legale dupa cum urmeaza :

CONSUMURI CONTORIZATE (Apa rece), conform indecsilor cititi lunar.

CHELTUIELI PE PERSOANA (Apa rece, Canalizare, pluviala + ape meteo, Salubritate, Energie electrica
iluminat parti comune, Salariu operator ecologic, Comisioane CEC, banci etc.)

cu un numar de ………….. persoane.

CHELTUIELI PE COTA PARTE INDIVIZA (Reparatii, pierderi apa, investitii, cheltuieli transport, salariu
administrator, contabil, etc.) cu o suprafata de ………………….mp.

III. Dispozitii
-Proprietarul, direct sau prin intermediul chiriasului, isi va achita toate obligatiile ce ii revin pe cota-parte
indiviza si/sau pe consumatori tehnici sau de alta natura;

-Sa nu se determine cheltuieli suplimentare pentru asociatie altele decât cele stabilite legal.

-Sa nu se aplice panouri publicitare, de reclama sau de firma pe spatiile din exteriorul cladirii aflate in
proprietatea comuna a proprietarilor fara acordul acestora si fara existenta unui

contract de inchiriere intre asociatia de proprietari si proprietarul apartamentului/firmei;

-Sa se respecte programul de liniste si somn din cadrul Asociatiei de Proprietari ........... intre orele 13.00
– 16.00 si 21.00 – 07.00;

-Sa nu se schimbe obiectul de activitate fara instiintarea in prealabil a Presedintelui Asociatiei de


Proprietari 2008.

-Sa se obtina toate avizele si autorizatiile necesare functionarii, inclusiv pentru modificari

constructive asupra proprietatii individuale.

IV. Clauze

1. Alte clauze de comun acord stabilite: _______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________