Sunteți pe pagina 1din 3

TESTAMENTUL LUI ISAHAR

Cel de al cincilea copil al lui Iacov şi Lea


1.
1. Cartea cuvintelor lui Isahar.
El i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: " Ascultaţi, copii mei, pe Isahar, tatăl
vostru, plecaţi-vă urechile la cuvântul celui care este iubit de Domnul ".
2. M-am născut al cincilea fiu al lui Iacov, ca preţ al mandragorelor
3.Fratele meu Ruben, într-adevăr a adus mandragorele din ţarină,
Rahela, ieşindu-i înainte i le-a luat
4.Ruben a început a plânge, auzindu-l Lea mama mea a ieşit să vadă ce
este.
5.Mandragorele erau un fel de mere înmiresmate care creşteau în
pământul Aram într-o râpă umedă.
6.Rahela a zis:"Nu ţi le voi da, fiindcă ele îmi vor ţine loc de copii. Pentru
că Domnul nu a binevoit asupra mea şi nu i-am dăruit copii lui Iacov".
7. Dar erau două mere şi Lea a zis Rahelei:"Nu îţi ajunge că mi-ai luat
bărbatul vrei să îmi iei şi mandragorele?"
8. Rahela i-a zis: "Iacov va fi cu tine în noaptea asta în schimbul mandragorelor
fiului tău".
9.Lea i-a spus: "Iacov este al meu, pentru că eu am fost femeia
tinereţelor sale".
Rahela i-a răspuns: "Nu te lăuda şi nu te mări pentru că el m-a luat de
soţie înaintea ta şi din dragoste pentru mine l-a slujit pe tatăl nostru timp de
paisprezece ani."
11. Dacă înşelătoria nu s-ar fi înmulţit pe pământ şi răutatea oamenilor nu
s-ar fi răspândit, tu nu ai fi văzut acum faţa lui Iacov.
12. Pentru că tu nu eşti femeia lui, ci printr-o înşelătorie te-ai strecurat în
locul meu.
13. Tatăl meu m-a păcalit, îndepărtându-mă în noaptea aceea şi nelasănd
pe Iacov să mă vadă, căci dacă eu aş fi fost acolo, nu s-ar fi întamplat toate
acestea.
14.Totuşi în schimbul mandragorelor eu ţi-l împrumut pe Iacov pentru o
noapte.
15. Iacov a intrat la Lea şi ea a rămas însărcinată şi m-a născut pe mine,
din cauza acestui "târg" eu am fost numit Isahar (adică răsplată).
2.
1. Atunci un înger al Domului s-a aratat lui Iacov şi i-a zis:"Rahela va
naşte doi copii. deoarece ea a dispreţuit unirea trupeasca, fiind cumpătată şi
reţinută". Dacă Lea mama mea, în schimbul acestei uniri trupeşti nu ar fi fost
de acord să renunţe la cele două mere, ea ar fi adus pe lume opt copii . Aşa ea
nu a născut decât şase fii, iar Rahela a avut doi, căci folosindu-se de mandragore,
Domnul s-a îndreptat spre ea.
3. El a văzut, într-adevar că pentru a avea copii a dorit să se culce cu
Iacov şi nu de dragul plăcerii.
4. Căci a doua zi ea a renunţat din nou la Iacov. Astfel pentru aceste
mandragore Domnul a împlinit dorinţa Rahelei.
5. Căci deşi ea le-a dorit, totuşi nu le-a mâncat ci le-a adus în casa
Domnului, dăndu-le preotului Celui Prea Înalt, preot care era pe vremea aceea.
3.
1. După ce am crescut ,o fiii mei, am umblat în dreptatea inimii şi m-am
făcut lucrător al tatălui şi fraţilor mei, aducându-le roadele câmpului în fiecare
anotimp.
2.Tatăl meu m-a binecuvântat deoarece voia să umblu în neprihănire.
3.Nu am exagerat în treburile mele, nu am fost pizmaş sau invidios pe
aproapele meu.
4.Nu am defăimat niciodată pe nimeni şi nu am ponegrit viaţa cuiva.
5.Nu m-am căsătorit decât la treizeci şi cinci de ani, pentru că munca mi-
a stors puterile, nu m-am gândit la plăcerile pe care ţi le dă femeia, căci
somnul dulce al oboselii mă biruia.
6. Tatăl meu se bucura nespus de neprihănirea mea, căci eu aduceam,
prin mijlocirea preotului " primele roade, mai întâi Domnului, apoi tatălui meu
".
7. Domnul înmulţea înmiit darurile sale în mâinile mele, astfel Iacov, tatăl
meu ştia că Dumnezeu încuraja neprihanirea mea.
8. Căci la tot cel nevoiaş şi la tot cel asuprit le-am dat cu inima bună din
roadele pământului.
UMBLAREA ÎN CURĂŢIE
4.
1. Şi acum ascultaţi-mă copiii mei şi umblaţi în curaţia inimii voastre,
pentru că eu am văzut în ea tot ce îi place Domnului.
2. Omul neprihănit nu râvneşte după aur, el nu caută la tot felul de
mâncări deosebite, el nu doreşte vreo haină care să îl scoată în evidenţă.
3. El nu cere viată lungă, ci caută numai la voia lui Dumnezeu.
4.Duhurile rătăcirii nu au nici o putere asupra lui, pentru că el rămâne
nepăsător la frumuseţea unei femei, spre a nu îşi păta sufletul său.
5. Nu există nici urmă de pizmă în găndurile sale, invidia nu îi macină
sufletul şi nici vreo dorinţă nestăvilită nu îi sâcâie mintea.
6. Ci el umblă în neprihanirea sufletului şi priveşte la toate cu inima dreaptă,
fără ca ochii să îi fie stricaţi de înşelăciunea lumii, Până într-acolo încât nici să
nu vrea să vadă cum sunt falsificate poruncile Domnului.
ÎNDEMNURI
5.
1. Păziţi deci copiii mei legea Lui Dumnezeu, dobândiţi neprihănirea şi
umblaţi în curăţie, fără să judecaţi faptele aproapelui vostru.
2. Iubiţi pe Domnul şi pe aproapele vostru şi aveţi milă de săraci şi de cei
slabi.
3. Plecaţi-vă spatele spre a lucra şi osteniţi-vă cu toate muncile câmpului
aducând prinoase Domnului, cu mulţumire.
4. Căci datorită primelor roade ale pământului, Domnul vă va
binecuvânta pe toţi sfinţii, de la Abel pană în zilele noastre.
5.Deoarece El nu a vrut să vă dea altceva decăt belşugul pământului, a
căror roade sunt obţinute prin munca voastră.
6. Pentru că tatăl nostru Iacov, m-a binecuvântat cu binecuvântările
pământului şi cu cele ale primelor roade.
7. Dar Levi şi Iuda au fost deosebiţi de Domnul dintre fii lui Iacov. Domnul
i-a făcut moştenitori şi i-a dat lui Levi preoţia,iar lui Iuda domnia.
8. Supuneţi-vă lor deci şi umblaţi în neprihănirea tatălui vostru. Căci lui Gad
el i-a dat să nimicească bandele de hoţi, care atacă pe Israel.
PROFEŢII
6.
1. Să stiţi deci copii mei că în vremurile din urmă fiii voştri vor părăsi
neprihănirea şi vor fi cuprinşi de lăcomie. Renunţând la curăţia sufletească ei se
vor deda la nelegiuiri. Uitând poruncile lui Dumnezeu ei se vor alipi de Belial.
2. Abandonând agricultura ei vor merge către obiceiurile cele rele şi vor
fi împrăştiaţi printre neamuri şi vor fi înrobiţi de duşmanii lor.
3. Amintiţi-le acestea copiilor voştri pentru ca atunci când vor păcătui să
se întoarcă repede spre Domnul.
4. Fiindcă El este plin de îndurare şi îi va elibera şi îi va întoarce în ţara
lor.