Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu – “MANAGEMENT”, Editura Economică, 1999


E. Mihuleac – “ŞTIINŢA CONDUCERII. METODOLOGIE ŞI METODE DE
CONDUCERE”, Editura Pedagogică, Bucureşti, 1982
Ovidiu Nicolescu – “ECONOMIA ŞI CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII”, Editura
Pedagogică, Bucureşti, 1980
C. Russu – “MANAGEMENT”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1993
O.Nicolescu – “STRATEGII MANAGERIALE DE FIRMĂ”, Editura Economică,
Bucureşti, 1996
Marcela Maneş – “MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERII ŞI
PROVOCĂRILE TRANZIŢIEI”, Editura All Beck, 2000
Vasile Dan, Ruxandra Isac-Maniu, Daniela Mitron, Emil Stan – “STRATEGII ŞI
STRUCTURI INDUSTRIALE COMPETITIVE”, Editura All, 1997
Radu Emilian – “MANAGEMENTUL SERVICIILOR”, Editura A.S.E., Bucureşti,
1995
Radu Emilian – “CONDUCEREA RESURSELOR UMANE”, Editura Expert,
Bucureşti, 1999
Nicolae Lupu – “HOTELUL – ECONOMIE ŞI MANAGEMENT”, Editura
Economică, 2000
Gabriela Stănciulescu – “TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM”, Editura All,
Bucureşti, 1995
Ph. Rotler – “MANAGEMENT MARKETING”, Editura Teora, Bucureşti 1997

*** Ord. M.T. nr.125/98 pentru aprobarea Normelor privind activitatea de


comercializare a serviciilor turistice, criteriile şi metodologia de acordare a licenţelor şi
brevetelor de turism, în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.462/98.
*** H.G.R. nr.601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, în
“Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.279/1997.

Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

*** Ord. M.T. nr.56/95 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor


privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire turistice, în “Monitorul
Oficial al României”, Partea I, nr.30/1995

Pagina 2 din 2