Sunteți pe pagina 1din 4

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

Tema Numărul 4

Calculul inductaţei bobinelor

4.1 Enunţ tema

Realizţi un program, ( aplicaţie de tip Windows ), care are în vedere rezolvarea următoarelor cerinţe:

- determinarea inductanţei unei bobine cu geometrie specificată.

4.2 Aspecte teoretice

4.2.1 Formule pentru calculul inductanţei

a) Bobină cilindrică (solenoid), fără miez, de lungime l şi diametru d (S=πd 2 /4 - aria

secţiunii), având N spire dispuse pe un singur strat, spiră lângă spiră:

- dacă l>4d (solenoidul lung):

2 π d 2 N 2 2 N 2 S N d N 2 d
2
π
d
2
N
2
2
N
2 S
N
d
N
2 d
4
7
−− 6
6
L ==
µ
4 π 10
=
10
=
10
o
l
l
l
l d
sau:
N
2 d
L = 0 001
,
[
µ
H
]
, l şi d în mm
l
d
- dacă l<4d:
N
2 d
L =
0 ,
[
µ H
]
, l şi d în mm
l
001 0 44
,
+
d
Observaţie: s-a aproximat: π 2 =10.

[

H

]

(4.1)

(4.2)

(4.3)

b) Bobină cilindrică fără miez, având un număr de N spire dispuse pe un număr de m

straturi, spiră lângă spiră şi strat peste strat. Lungimea bobinei este l, diametrul mediu este d iar h este înălţimea bobinajului (vezi figura 4.1):

L

=

2

0,008 N d

2

3

d

+

9

l

+

10

h

[ H]

µ

, l, d şi h în mm

h

h

d
d

(4.4)

Figura 4.1 Bobină cilindrică cu mai multe straturi.

- 1

-

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

Înălţimea bobinajului se poate calcula cu formula:

h

l

=== N m

cond

se poate calcula cu formula: h l === N m cond md m 2 m l

md

m

2

m l

N

(4.5)

unde d cond este diametrul conductorului din care este realizată bobina.

c) Bobină cilindrică (solenoid) cu miez de permitivitate magnetică efectivă µ ef :

L=µ ef L 0 unde L 0 reprezintă inductanţa bobinei fără miez.

(4.6)

d) Inductor plan, realizat în tehnologie hibridă, sau a circuitelor imprimate având forma

din figura 4.2.a . Se cunosc: "diametrul exterior", d a şi "diametrul interior", d i .

L =

,

3 2

10

222

a

⋅⋅

n

6

a

+ 10

c

[µ

H

];

. L = , 3 2 ⋅ 10 − 222 a ⋅⋅ n 6 a +

a) Inductor plan s p iral "circular".

a =

d + d d − d ai ai [µµ], 2 m c = [ 4
d
+
d
d
− d
ai
ai
[µµ], 2
m
c =
[
4
a l
b
l

b) Inductor plan spiral "p ă trat"

m

]

(4.7)

F ig . 4.2 Inductoare realizate în tehnolo g ie hibrid ă .

e) Inductor plan realizat în tehnologie hibridă sau a circuitelor imprimate având forma

din figura 4.2.b . Inductanţa se determină cu relaţia:

unde:

L =

0 0122

,

l

2

N

2

4

l

+ 11

c

[]µ

H

l

este latura pătratului în [mm]

c

este lăţimea traseului în [mm]

(4.8)

N este numărul de spire Observaţie: Pentru a se obţine inductoare cu factor de calitate bun (Q>20) se recomandă a se limita numărul spirelor la maximum 10.

4.3 Probleme exemplu

4.3.1

Să se calculeze inductanţa unui inductor cilindric fără miez, având N=100 de spire

dispuse pe un singur strat, spiră lângă spiră. Lungimea bobinei este l=20 mm, iar diametrul d=3 mm.

Rezolvare: deoarece l>4d vom avea L

Rezultă: L=4,5 µH

=

2 0 001 N d , l d
2
0 001 N d
,
l
d

[

µ H

]

, l şi d în mm

4.3.2 Să se calculeze inductanţa unui inductor cu miez din ferită cu permeabilitatea efectivă µ ef =1600 ştiind că are 100 spire dispuse pe un singur strat, spiră lângă spiră, lungimea bobinei este l=20 mm şi diametrul, d=3 mm.

- 2 -

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

. Rezolvare: L

=µµ

o

ef

Rezultă: L=7,2 mH.

N

2

S

l

=µ

ef L

0

4.3.3 Să se calculeze inductanţa unui inductor cilindric fără miez, având N=500 de spire dispuse pe m=5 straturi, spiră lângă spiră şi strat peste strat. Lungimea bobinei este l=20 mm iar diametrul mediu d=3 mm.

Rezolvare: se aplică formula empirică:

L =

0

,

2

008 N d

2

3

dl

+

9

+

10

h

[

H

µ

]

, l, d şi h în mm;

h

l

=== N m

cond

+ 10 h [ H µ ] , l, d ş i h în mm; h

md

m

2

m l

N

Efectuând calculele se obţine L=82,95 µH.

4.3.4 Să se calculeze inductanţa unui inductor plan, realizat în tehnologie hibridă, având forma din figura 4.2.a. Se dau: "diametrul exterior", d a =2 mm, "diametrul interior", d i =0,3 mm. Rezolvare: Se utilizează formula empirică:

L

=

3 2

,

10

222

a

⋅⋅

n

6

a

+

10

c

[µ

H

];

a =

d

+

d

ai

4

d

d

[µµ], 2

m

c =

[

ai

m

]

În cazul problemei: a=575; c=850; n=3; rezultă: L= 8 µH.

4.4 Exemplu de aplicaţie ( orientativă ) sub Windows

- În cele ce urmează prezentăm ca exemplu două aplicaţii software ce rulează sub sistemul de operare Windows. Programele au ca scop calculul inductanţei bobinelor în cazul unor geometrii specificate.

ţ ei bobinelor în cazul unor geometrii specificate. Figura 4.3 Programe pentru calculul inductan ţ ei
ţ ei bobinelor în cazul unor geometrii specificate. Figura 4.3 Programe pentru calculul inductan ţ ei

Figura 4.3 Programe pentru calculul inductanţei bobinelor

- 3 -

Componente şi Circuite Pasive

Teme Suplimentare

Se poate astfel determina valoarea inductanţei pentru mai multe tipuri de bobine cum ar fi:

- bobina cilindrică cu si fără miez,

- bobina cilindrică fără miez dispusă pe straturi,

- inductor plan circular si respectiv inductor plan pătrat.

inductor plan circular si respectiv inductor plan p ă trat. Figura 4.4 Calculul inductan ţ ei

Figura 4.4 Calculul inductanţei pentru o bobină cilindrică fără miez dispusă pe straturi.

În figura de mai sus avem valaorea inductanţei bobinei cilindrice fără miez dispusă pe straturi. Pentru următoarea structură geometrică a bobinei, ( lungime 20mm; diametru 10mm; număr de spire 20; si număr de straturi 3 ), am obţinut o inductantă de 1,06667 micro-Henry.

3 ), am ob ţ inut o inductant ă de 1,06667 micro-Henry. Figura 4.5 Prezent ă
3 ), am ob ţ inut o inductant ă de 1,06667 micro-Henry. Figura 4.5 Prezent ă

Figura 4.5 Prezentări multimedia a programelor.

In figura 4.5 sunt prezentate paginile de inceput ale prezentărilor multimedia corespunzătoare a două aplicatii software diferite, dar care tratează acelaşi subiect – calculul inductanţei bobinelor cu geometrie specificată.

- 4 -