P. 1
2010_1-2_revista de psihologie

2010_1-2_revista de psihologie

5.0

|Views: 863|Likes:
Published by Otilia Drugescu

More info:

Published by: Otilia Drugescu on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. ELECTROENCEFALOGRAFIA (EEG)
 • 1.2. IMAGISTICA PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ FUNCŢIONALĂ (FMRI)
 • 2.1. REGIUNEA PREFRONTALĂ ŞI FRONTALĂ
 • 2.2.1. Instrumentele cercetării
 • 2.2.2. Variabilele cercetării
 • 2.2.3. Procedura
 • 2.3. STRESUL OCUPAŢIONAL ŞI EMOŢIILE LA LOCUL DE MUNCĂ
 • 2.4. STRESUL OCUPAŢIONAL ŞI COMPORTAMENTELE CONTRAPRODUCTIVE ÎN
 • 3.1. IPOTEZE
 • 3.2. PARTICIPANŢI
 • 3.3. METODĂ – INSTRUMENTE
 • 3.4. PROCEDURĂ
 • 4.1. VARIABILELE CERCETĂRII
 • 4.2. PLANUL DE DIAGNOZĂ
 • 5. REZULTATE

REVISTA DE PSIHOLOGIE

Tomul 56 2010 SUMAR
STUDII ŞI CERCETĂRI ALEXANDRU D. IORDAN, Funcţia executivă – concept şi modelare..................................... BEATRICE BALGIU, Sindromul burnout ca funcţie a personalităţii şi creativităţii ................. MARIA NEAGOE, CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE, Problema cogniţiei în psihologie. IV ..... MIHAI ANIŢEI, VIOREL PAŞCA, Aplicaţii ale noilor tehnologii de imagistică corticală în detecţia comportamentului simulat.................................................................................. ELENA STĂNCULESCU, Studiu privind starea de bine subiectivă a profesorilor din învăţământul preuniversitar................................................................................................................... VIRGINIA ROTĂRESCU, ALEXANDRU VLAD CIUREA, Stresul psihic în tumorile craniocerebrale .......................................................................................................................... HORIA PITARIU, CLAUDIA RUS, Stresul ocupaţional în condiţiile actualei crize economice: date comparative din două organizaţii ............................................................................. IOANA LEPĂDATU, Self-talk-ul, o abilitate mentală .............................................................. MIHAELA CHRAIF, Percepţia valorilor culturii organizaţionale sub impactul crizei economice în departamentul credite dintr-o unitate bancară.................................................................. PUNCTE DE VEDERE ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Instanţa psihologică de comunicare................................................ DELIA ELENA MATEIAŞ, School climate .............................................................................. ANDRA BOLOHAN, O abordare eclectică în psihoterapia tulburărilor anxioase ..................... GABRIEL UNGUREANU, Psihologia branding-ului, o ştiinţă de graniţă în plin avânt............ CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE BEATRICE ADRIANA BALGIU, VICTOR ADÎR, Comunicare interpersonală. Perspective teoretice şi strategii practice, Bucureşti, Editura Printech, 2009, 184 p. (Georgeta Preda) ... VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ Un demi-siècle de psychosociologie – Héritage et perspectives. Colloque CIRFIP, 4, 5 et 6 Juin, 2009, Paris (Adrian Neculau)............................................................................... Rev. Psih., t. 56, nr. 1–2, p. 1–178, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010 171 169 137 143 149 161 7 21 33 49 63 75 91 111 123

Nr. 1–2

REVISTA DE PSIHOLOGIE
(JOURNAL OF PSYCHOLOGY)
Vol. 56 2010 CONTENTS
STUDIES AND RESEARCHES ALEXANDRU D. IORDAN, The executive function – concept and modelling........................ BEATRICE BALGIU, Burnout syndrome as function of personality and creativity ................. MARIA NEAGOE, CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE, The problem of cognition in psychology. IV ... MIHAI ANIŢEI, VIOREL PAŞCA, Applications of the new techniques of the cortical imagery to detect the simulated behaviour .................................................................................... ELENA STĂNCULESCU, Secondary and high school teachers’ subjective well-being........... VIRGINIA ROTĂRESCU, ALEXANDRU VLAD CIUREA, Psychological stress in cerebral tumors.............................................................................................................................. HORIA PITARIU, CLAUDIA RUS, Occupational stress during this economic crisis: comparative data from two organizations ............................................................................................ IOANA LEPĂDATU, Self-talk, a mental ability ....................................................................... MIHAELA CHRAIF, The perception of organizational culture values during economic crises in banking loan department ............................................................................................. POINTS OF VIEW ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Communicating psychological instance ......................................... DELIA ELENA MATEIAŞ, School climate .............................................................................. ANDRA BOLOHAN, An eclectic approach in the psychotherapy of the anxious troubles ....... GABRIEL UNGUREANU, The psychology of branding, a border science in full swing of development .................................................................................................................... CRITICISM AND REFERENCES BEATRICE ADRIANA BALGIU, VICTOR ADÎR, Comunicare interpersonală. Perspective teoretice şi strategii practice (The interpersonal communication. Theoretical perspectives and practical strategies), Bucureşti, Editura Printech, 2009, 184 p. (Georgeta Preda) ... SCIENTIFIC LIFE Un demi-siècle de psychosociologie – Héritage et perspectives. Colloque CIRFIP, 4, 5 et 6 Juin, 2009, Paris (Adrian Neculau)............................................................................... Rev. Psih., t. 56, nr. 1–2, p. 1–178, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010 171 137 143 149 161 7 21 33 49 63 75 91 111 123

Nos. 1–2

169

.

............... Le stress psychique au cas de tumeurs cranio-cérébraux ................ IV ........................ Le syndrome burnout comme fonction de la personnalité et créativité ...... une habileté mentale ... L’instance psychologique de communication.. 184 p... 56................... nr.. Le problème de la cognition dans la psychologie.............................................. Perspective teoretice şi strategii practice (La communication interpersonnelle................. Self-talk.................................................................. 2009................................................ Psih............ Des perspectives théoriques et des stratégies pratiques)...... La psychologie du branding....................... HORIA PITARIU............... Étude sur l’état subjective de bien des professeurs de l’enseignement préuniversitaire..........REVISTA DE PSIHOLOGIE (REVUE DE PSYCHOLOGIE) Tome 56 2010 SOMMAIRE ÉTUDES ET RECHERCHES ALEXANDRU D.... Les applications de nouvelles technologies d’imagistique corticale dans la détection du comportement simulé ........... Editura Printech. ALEXANDRU VLAD CIUREA.......... Une approche éclectique dans la psychothérapie des troubles anxieux ............................ MARIA NEAGOE........ IORDAN............... 1–178....... CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE..... Le stress occupationnel dans les conditions de la crise économique actuelle: des données comparatives provenant de deux organisations... POINTS DE VUE ŞTEFAN VLĂDUŢESCU.............. ANDRA BOLOHAN...... 5 et 6 Juin. Rev............ t.. Comunicare interpersonală.. LA VIE SCIENTIFIQUE Un demi-siècle de psychosociologie – Héritage et perspectives..................................................... DELIA ELENA MATEIAŞ... ianuarie – iunie 2010 171 137 143 149 161 7 21 33 49 63 75 91 111 123 Nos.. GABRIEL UNGUREANU............... 1 – 2....... 1–2 169 .......................................... (Georgeta Preda) ..................................... Paris (Adrian Neculau)........................... MIHAI ANIŢEI.... MIHAELA CHRAIF........ VICTOR ADÎR..... La perception des valeurs de la culture organisationnelle sous l’influence de la crise économique dans le département crédits d`une unité bancaire ......... CLAUDIA RUS.......... CRITIQUE ET BIBLIOGRAPHY BEATRICE ADRIANA BALGIU..... p... une science de frontière en plein essor ..... IOANA LEPĂDATU....... Colloque CIRFIP.................... VIOREL PAŞCA............... 2009.... Bucureşti...................... ELENA STĂNCULESCU..... Bucureşti... 4.............. BEATRICE BALGIU........ La fonction exécutive – concept et modelage .............. Le climat scolaire .............................. VIRGINIA ROTĂRESCU.........

.

STUDII ŞI CERCETĂRI

FUNCŢIA EXECUTIVĂ – CONCEPT ŞI MODELARE
ALEXANDRU D. IORDAN* THE EXECUTIVE FUNCTION – CONCEPT AND MODELING Abstract The “executive functions” are generally identified as supervisory cognitive processes, implying a high level of organization and complex processing and behavioral performance. At present, there is much debate regarding their definition and assessment. The present review critically analyzes the main trends in conceptualizing and modeling the executive functions, following several coordinates: terminology issues, definition, historical perspective, current models, neuroanatomy, development and assessment issues. Cuvinte cheie: funcţii executive, cogniţie, modele. Key words: executive functions, cognition, models. 1. PROBLEME TERMINOLOGICE

Termenul din limba engleză executive function(s), deşi este larg vehiculat în literatura de specialitate, rămâne, totuşi, un termen cu o apariţie relativ recentă în domeniul neuropsihologiei. Traducerea sa ca atare în limba română, funcţii executive, este parcă menită să inducă o anume confuzie, chiar în rândul specialiştilor. Interesant, autori vorbitori nativi de limbă engleză au remarcat de asemenea o anume ambiguitate a termenului (de exemplu, Zelazo et al., 1997). Prin urmare, se impun de la început unele clarificări. În sintagma funcţie executivă, definirea conceptului de funcţie este partea relativ mai facilă. Putem adopta aici perspectiva neuropsihologului rus A.R. Luria (1973) pentru care funcţia, într-un atare context, se referă la o activitate complexă care, deşi poate fi efectuată prin mai multe mijloace (dispune de multe grade de libertate), conduce la rezultate constante. O funcţie complexă presupune inerent o anume structură ierarhică. Partea mai dificilă o constituie definirea adecvată a termenului executiv. Pentru a fi în acord cu teoriile actuale, acesta trebuie înţeles în sensul său din limba engleză, care este asemănător, în limba română, cu sensul politic-administrativ („consiliu de miniştri”) sau managerial („care exercită control
* Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Departamentul de psihologie.

Rev. Psih., t. 56, nr. 1–2, p. 7–20, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010

8

Alexandru D. Iordan

2

administrativ sau managerial”, Webster, 2008). De remarcat că, atât în limba română, cât mai ales, în limba engleză, există o distincţie clară între termenii executiv şi executor („care execută, care îndeplineşte ceva; executant”, DEX, 1998). Deşi sintagma funcţii executive poate genera unele confuzii, ea s-a impus ca atare şi în literatura autohtonă, cel mai probabil din raţiunea de a păstra o corespondenţă cu literatura de specialitate internaţională. Pentru a complica lucrurile, în literatura de specialitate sunt vehiculaţi, de asemenea, şi alţi termeni aflaţi în raporturi de sinonimie totală sau parţială cu termenul de executive function(s), deşi acesta din urmă tinde să aibă cea mai mare frecvenţă. Doi termeni conecşi, cu o frecvenţă mare de apariţie, sunt cognitive control şi executive control.
2. DEFINIREA FUNCŢIEI EXECUTIVE

Considerând fixat sensul adecvat pentru interpretarea termenului în discuţie, următorul pas ar fi definirea funcţiei sau funcţiilor executive. Întrebarea care se pune este dacă putem vorbi de o singură funcţie executivă sau de mai multe funcţii executive. Răspunsul la această întrebare nu este uşor de găsit. Realizând o incursiune în literatura de specialitate recentă, nu putem decât constata persistenţa unui dezacord în ceea ce priveşte problema unităţii ori a diversităţii funcţiei/funcţiilor executive (de exemplu, De Frias et al., 2006; Miyake et al., 2000). Dacă într-o sinteză din anul 1996, Monsell descria acest domeniu ca „o zonă oarecum jenantă de ignoranţă aproape totală”, astăzi efervescenţa dar şi o anume ambiguitate caracterizează destul de bine acest domeniu. În cele ce urmează, vom încerca să facem unele clarificări. Există numeroase definiţii ale funcţiilor executive. Într-un studiu de sinteză, Eslinger (1996) a identificat nu mai puţin de 33 de definiţii ale acestora. Definiţiile funcţiilor executive sunt situate la diferite niveluri de generalitate şi accentuează aspecte diferite. De exemplu, Baddeley (1986) defineşte funcţiile executive ca fiind procese complexe prin care un individ îşi optimizează executarea sarcinilor într-o situaţie care solicită operarea unui număr de procese cognitive (mai „bazale”); pentru Royall et al. (1993) funcţiile executive sunt procese cognitive de nivel superior care facilitează moduri noi de comportament şi optimizează conduita subiectului în condiţii nefamiliare; în fine, Stuss et al. (2005) sunt de părere că funcţiile executive pot fi considerate ca înglobând o serie de abilităţi necesare pentru atingerea scopului. Din toate aceste definiţii reiese caracterul supraordonat, metacognitiv, supervizor al funcţiilor executive sau, aşa cum se exprima metaforic Goldberg (2001), rolul lor de „dirijor” al creierului, care comandă „partitura” pe care o interpretează alte arii cerebrale şi are grijă ca „simfonia” acestora să fie una sincronizată. Privind mai în detaliu, pentru alţi autori termenul de funcţii executive devine un construct cu multiple componente sau un „termen umbrelă” care cuprinde o

3

Funcţia executivă – concept şi modelare

9

serie largă de procese cognitive şi competenţe comportamentale specifice, precum: planificarea, flexibilitatea mentală, alocarea resurselor atenţionale, memoria de lucru şi controlul inhibitor (Zillmer şi Spiers, 2001). Şi în acest caz, acordul între specialişti rămâne un deziderat. De exemplu, unii cercetători includ inhibiţia şi memoria de lucru în domeniul funcţiilor executive (Denckla, 1996; Miyake et al., 2000), alţii, în schimb, nu fac acest lucru. Identitatea şi numărul componentelor funcţiei executive diferă de la un autor la altul. De exemplu, tot funcţii executive sunt considerate ca fiind: raţionamentul verbal, rezolvarea de probleme, secvenţierea (depistarea şi aplicarea ordinii corecte într-o secvenţă de evenimente), abilitatea de a susţine atenţia, rezistenţa la interferenţe, utilizarea feedback-ului, multitasking-ul (capacitatea de a realiza simultan sarcini multiple) şi abilitatea de a gestiona noul (Lezak, 1995; Mesulam, 2002). În ciuda multiplelor definiţii ale funcţiei executive, există totuşi unele trăsături comune în cele mai multe definiţii. De exemplu, majoritatea definiţiilor includ planificarea sau, în genere, comportamentul orientat spre viitor ca o componentă a funcţiei executive (Denckla, 1996). În mod tradiţional, funcţiile executive au fost puse în legătură cu lobii frontali, consideraţi ca având rolul de manageri şi programatori ai psihicului uman. Din aceleaşi raţiuni, dificultăţile în funcţionarea executivă au fost numite „sindrom de lob frontal”. Aşadar, procesele cognitive enumerate mai sus sunt considerate ca fiind sprijinite, cel puţin în parte, de structuri ale lobilor frontali, mai precis regiunea prefrontală. În ultimul deceniu au fost realizate progrese importante în direcţia izolării proceselor componente specifice ale funcţiilor prefrontale. Totuşi rămâne o întrebare empirică deschisă aceea dacă toate aspectele funcţionării executive pot fi localizate în această regiune. Conceptul de funcţii executive este strâns legat de o altă distincţie (sau gradaţie) care are o istorie îndelungată în domeniul ştiinţelor cognitive, anume aceea dintre procesarea „automată” (rutinieră) şi cea „controlată” (nerutinieră). Se consideră că funcţiile executive presupun acest tip de procesare „controlată” (Norman şi Shallice, 1980). Rezumând, funcţia executivă se referă la selectarea, integrarea şi monitorizarea proceselor cognitive şi comportamentale. Într-un sens generic, funcţiile executive sunt comportamente adaptative, orientate spre scop, care permit subiecţilor să depăşească pattern-uri de gândire şi comportament automatizate, deja stabilite. Aceste funcţii sunt în mod special importante pentru rezolvarea unor situaţii inedite şi au fost consecvent asociate cu cortexul prefrontal.
3. MODELE ALE FUNCŢIEI EXECUTIVE

În ciuda unor tentative de integrare (de exemplu, Miyake et al., 2000), din literatura recentă nu emerge un cadru coerent pentru definirea funcţiei/funcţiilor executive. Pot fi însă identificate trei teme majore, în acord cu modificările de accent de la computaţional spre neurobiologic şi „integrator-cibernetic”.

un administrator central responsabil cu selectarea şi executarea procesărilor. control inhibitor). Baddeley foloseşte de asemenea termenul de sindrom disexecutiv [engl. Iordan 4 1. planificarea.10 Alexandru D. Funcţiile executive „reci” se referă la cele care sunt de obicei desemnate prin termenul de funcţii executive şi care au fost menţionate anterior. Lista nu este completă. Neuroanatomic. A doua temă tratează funcţiile executive ca pe un „termen umbrelă” ce cuprinde mai multe funcţii cognitive superioare specifice. apărată apoi invocând neînţelegeri ale conceptului dar şi ajustată corespunzător (Baddeley. Central executive. Au existat mai multe încercări de sistematizare a funcţiilor executive. nu exclusiv cu cortexul frontal. Toate aceste funcţii sunt în general considerate ca fiind preponderent dependente de lobii frontali. Shallice. conceptualizată mai întâi ca sistemul atenţional supervizor [engl. funcţia sa cea mai specifică fiind legată de controlul atenţiei. (ii) pacienţi fără urme de leziuni frontale prezintă deficite executive şi (iii) pacienţi cu leziuni frontale nu prezintă totdeauna deficite executive. Postularea unei legături specifice între administratorul central şi cortexul frontal a fost întemeiată pe decenii de cercetări empirice (Luria. Concluzia acestor dezbateri a fost aceea că studiul pacienţilor cu leziuni frontale nu poate fi folosit ca sursă primară pentru înţelegerea funcţiilor administratorului central. inhibiţia (inhibiţia răspunsului. Perspectiva implică faptul că funcţiile cognitive executive sunt abilităţi dobândite care pot fi măsurate direct. memoria de lucru. este componenta crucială a memoriei de lucru în modelul lui Baddeley (1986). dysexecutive syndrome] pentru a descrie disfuncţiile la nivelul administratorului central. Aceste funcţii au fost numite componenta „rece” a funcţiilor executive deoarece procesele cognitive corespondente tind în mare măsură să nu implice activare emoţională şi au o bază relativ „logică”. 1980. Fuster. supervisory attentional system] (Norman şi Shallice. 2. luarea deciziei şi rezolvarea de probleme. 1996). 2001). Prima temă poate fi considerată cea care postulează o componentă executivă generală. 1998). 1973): leziuni extensive ale lobilor frontali conduc la deteriorarea funcţionării executive. Ele se apropie de ceea ce desemnează metacogniţia şi sunt în general măsurate de bateriile de teste executive neuropsihologice. asociate cu substraturi neuronale diferite. iar deteriorarea funcţiei executive conduce la pierderea capacităţilor menţionate. Combătută cu rezultate experimentale neuropsihologice şi neuroradiologice (Parkin. atenţia (susţinută şi selectivă). Argumentele aduse au fost în principal că (i) procesele executive implică legături între diferite arii cerebrale. . tema a lăsat loc unui model care presupunea mai multe sarcini executive diferite. O clasificare larg utilizată este cea care deosebeşte între funcţiile executive „reci” şi cele „fierbinţi” (de exemplu. acestea sunt puse în legătură cu aria dorsolaterală a cortexului prefrontal. 1982) şi rafinată ulterior în forma lui central executive al lui Baddeley (1986). printre care cel mai frecvent citate sunt: set shifting (numită şi flexibilitate cognitivă/mentală). numărul funcţiilor considerate „executive” fiind variabil.

Alţi cercetători au divizat componentele funcţiei executive pe baza reţelelor prefrontale.. Aici. Funcţiile executive controlează executarea activităţilor complexe. accentul cade nu atât asupra celei mai eficiente soluţii din punct de vedere conceptual cât asupra exprimării şi controlării comportamentelor emoţionale şi instinctuale. (1999) au accentuat că anumiţi pacienţi de lob frontal au rezultate bune la teste presupuse că evaluează funcţiile executive dar nu şi la altele. Aşadar. nu există un acord cu privire la unitatea sau diversitatea funcţiilor executive. sunt privite ca fiind componente „fierbinţi” (Bechara et al. trebuie subliniat că în general. 2002) care interacţionează cu procesele non-executive. funcţiile executive „fierbinţi” sunt cele legate de sfera emoţional-motivaţională şi ar fi responsabile de coordonarea cogniţiei şi emoţiei. fie ca factor unic responsabil pentru performanţă în diferite teste executive (Barkley. urmând strategii acceptabile din punct de vedere social. însă ea accentuează mai degrabă interacţiunea dinamică dintre sistemele de control frontale şi procesele cu care acestea interacţionează. ele au fost puse în legătură cu ariile medială şi orbitală ale cortexului prefrontal. fie în combinaţie cu memoria de lucru (Pennington şi Oznoff. Putem remarca faptul că această perspectivă asupra funcţiei frontale nu este în mod necesar incompatibilă cu tema anterioară. Dovezile din studii neuropsihologice ale pacienţilor cu leziuni ale cortexului prefrontal indică faptul că diferite procese funcţionale executive au asocieri diferenţiale cu arii ale cortexului prefrontal. odată cu acumularea dovezilor care sprijină atât perspectiva unitară cât şi pe cea componenţială ale funcţionării executive. În ultimul deceniu. A treia temă accentuează aspectele cibernetice ale funcţiei executive. precum experienţa recompensei şi pedepsei. Alţi autori atacă existenţa unui astfel de factor unitar. Inhibiţia comportamentului a fost considerată ca un potenţial candidat. Rezultatele acestor studii indică faptul că performanţa la diferite sarcini de funcţionare executivă se agregă în domenii funcţionale distincte. Putem vorbi astfel despre o funcţie de control executiv (Royall et al. 1999). „credinţe” sau „dorinţe”. 1997). ori cu privire la existenţa unui factor unitar care saturează diferitele teste ale funcţiilor executive. reglarea comportamentului social şi luarea deciziei care implică interpretare emoţională şi personală. Neuroanatomic.5 Funcţia executivă – concept şi modelare 11 Pe de altă parte. situaţiile ecologice nu sunt neutre din punct de vedere emoţional şi cortexul prefrontal reprezintă o arie de integrare între cognitiv şi emoţional. În general. acele funcţii executive care implică mai mult „emoţional”. studiile au migrat spre integrarea acestor perspective. 3. Mulţi adepţi ai perspectivei componenţiale au folosit analiză factorială pentru a delimita funcţiile executive componente.. Corelaţiile între diversele teste executive sunt frecvent moderate sau scăzute şi multora le lipseşte semnificaţia statistică. 1996). . Godefroy et al. Dincolo de această „dihotomie”. Deteriorarea acestei funcţii este vizibilă numai prin dezorganizarea operaţiilor domeniilor non-executive.

Iordan 6 Deşi există dovezi pentru ambele perspective unitară şi componenţială ale funcţiei executive. (2000). cortexul frontal medial şi zona ventromedială. 24. include ariile 45 şi 46. funcţia executivă este organizată ierarhic şi este conceptualizată ca fiind constituită atât dintr-un construct unitar cât şi din componente disociabile. numai relativ recent cele două perspective au fost comparate sistematic. în modelul integrativ al funcţiei executive propus de Miyake et al. cortexul prefrontal lateral. Din punct de vedere structural. alternare. similar atenţiei executive sau sistemului inhibitor central. cuprinzând jumătate din lobul frontal. porţiuni laterale . inhibiţie etc. autorii au identificat cele mai frecvent menţionate componente ale funcţiei executive ca fiind comutarea între sarcini sau seturi mentale („Shifting”. 4. bogat în interneuroni inhibitori GABAergici. de asemenea. 2002). Cel mai important. polul frontal. Pentru fiecare dintre aceste componente. Cel mai bun model a fost acela în care variabilele latente erau parţial independente şi parţial corelate între ele. Funcţia principală a CPF este regularizarea percepţiei. 2005). reactualizarea şi monitorizarea reprezentărilor din memoria de lucru („Updating”.) dar. interpretată de cele mai multe ori ca memorie de lucru) şi inhibiţia răspunsurilor dominante sau prepotente („Inhibition”). au utilizat analiza factorială confirmatorie pentru a evalua validitatea unui model cu cele trei variabile latente. este recunoscut rolul major jucat de cortexul prefrontal (CPF) în control şi monitorizare. Cortexul prefrontal poate fi împărţit în patru diviziuni principale: cortexul prefrontal lateral. Comparativ cu alte specii de primate. Rolul pe care îl deţine CPF în funcţia executivă este sugerat atât de structura sa cât şi de pattern-ul său de conectivitate. ELEMENTE DE NEUROANATOMIE A FUNCŢIEI EXECUTIVE Cu toate că funcţia executivă este dependentă de reţele extinse care includ diferite arii cerebrale. cât şi componente executive parţial disociabile. CPF nu doar participă în operaţiile executive clasic recunoscute (secvenţiere. au fost utilizate mai multe teste executive specifice. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie studiul realizat de Miyake et al.12 Alexandru D. Autorii au susţinut că o parte a dificultăţilor întâmpinate în studierea componentelor funcţiei executive se datorează faptului că măsurătorile nu sunt pure. gândirii şi comportamentului prin activarea şi inhibiţia altor arii cerebrale (Stuss şi Knight. Prima regiune. Aşadar. (2000). 32. joacă un rol central în coordonarea cogniţiei şi emoţiei. 25. la om expansiunea CPF este mai pronunţată în ce priveşte substanţa albă decât substanţa cenuşie (Schoenmann et al. CPF constă din cortex „granular”. Revizuind literatura asupra funcţiei executive. Acest fapt se referă la o arhitectură corticală în care este bine reprezentat stratul cortical IV. Miyake et al.. schimbarea setului mental). spre deosebire de porţiunea posterioară a cortexului frontal care are natură „agranulară”. Cortexul prefrontal (ariile Brodmann 8–11. Autorii au postulat atât un mecanism executiv comun. 45–47) este o structură recentă din punct de vedere filogenetic.

7

Funcţia executivă – concept şi modelare

13

ale ariei 9 şi porţiunile superioare ale ariei 47. CPF lateral poate fi mai departe divizat în CPF dorsolateral, ventrolateral şi joncţiunea frontală inferioară. A doua regiune, polul frontal, include aria 10 şi porţiunea medială a ariei 9. A treia regiune, cortexul frontal medial, include cortexul cingulat (ariile 24, 25, 32) şi porţiunile inferioare ale peretelui medial al ariilor 6 şi 8 – o regiune care este numită aria motorie presuplimentară. În cadrul cortexului frontal medial deosebim cortexul cingulat anterior (CCA, zonă de tranziţie între cortexul frontal şi cortexul limbic) şi girusul frontal medial. Cortexul cingulat nu este întotdeauna inclus în modelele funcţiei prefrontale, posibil datorită originii sale filogenetice mai vechi şi faptului că îi lipseşte structura granulară. Totuşi, cortexul cingulat, ca parte a cortexul frontal medial, joacă un rol major în controlul cognitiv. Mai mult, granularitatea apare ca fiind un criteriu relativ, din moment ce numai primatele prezintă un cortex prefrontal granular. A patra subregiune a cortexului prefrontal este zona ventromedială (cortexul orbitofrontal). Această regiune include porţiunile inferioare ale ariei 47 şi integral aria 11. Cortexul orbitofrontal cuprinde porţiunile medială, ventrală, laterală şi frontopolară. Toate ariile CPF sunt bogat intraconectate. CCA proiectează şi primeşte proiecţii, practic, de la toate ariile cortexului frontal (Barbas, 1995); este interconectat cu CPF dorsolateral, cortexul orbitofrontal ventral, ventromedial şi polar, dar nu şi cortexul orbitofrontal lateral. CPF dorsolateral are conexiuni reciproce cu părţi extensive ale cortexului orbitofrontal. De asemenea, este bine interconectat cu sistemul motor (aria motorie suplimentară şi cortexul premotor) şi prezintă proiecţii spre câmpurile vizuale frontale. CPF nu prezintă conexiuni directe cu cortexul motor primar, dar are conexiuni extensive cu ariile premotorii care, la rândul lor, trimit proiecţii spre cortexul motor primar şi măduvă. Cortexul prefrontal constituie o reţea masivă care conectează regiunile motorie, perceptivă şi limbică ale creierului (Passingham, 1993). Proiecţii extensive conectează CPF cu aproape toate regiunile cortexului parietal şi temporal şi chiar regiuni prestriate ale cortexului occipital. Structurile subcorticale, incluzând ganglionii bazali, cerebelul şi diferiţi nuclei troncali, proiectează indirect spre cortexul prefrontal prin conexiuni talamice. Într-adevăr, aproape toate ariile corticale şi subcorticale influenţează cortexul prefrontal, fie prin proiecţii directe, fie indirect, prin intermediul a câtorva sinapse intermediare. De asemenea, cortexul prefrontal trimite conexiuni reciproce spre cele mai multe arii care proiectează spre el. Cortexul prefrontal realizează multiple proiecţii spre emisfera contralaterală – nu numai proiecţii spre ariile prefrontale omoloage, prin corpul calos dar, de asemenea, proiecţii bilaterale spre regiunile premotorie şi subcorticală. Astfel, CPF este un sistem bogat intraconectat, prezentând proiecţii multiple spre şi de la aproape toate celelalte zone cerebrale. Din aceste considerente neuroanatomice, putem sublinia poziţia privilegiată în care se află CPF pentru a coordona procesarea în regiuni vaste ale sistemului nervos central, făcându-l ideal pentru controlul multor aspecte ale comportamentului.

14

Alexandru D. Iordan

8

În legătură cu funcţia executivă, se desprind o serie de caracteristici unice ale CPF: (1) CPF este conectat cu mai multe regiuni decât oricare altă arie corticală. Doar cortexul senzoriomotor primar şi nucleii-releu senzoriomotori subcorticali nu prezintă legături directe sau indirecte simple cu CPF. (2) Cortexul frontal este metamodal, adică primeşte input cortical direct exclusiv de la arii de asociaţie heteromodale. Este în postura să acţioneze asupra informaţiei care a fost deja procesată la niveluri inferioare. Mulţi neuroni frontali îşi intensifică rata de descărcare ca răspuns la activitatea combinată a regiunilor senzoriale şi motorii. În plus, pattern-urile de descărcare frontală pot fi modificate manipulând importanţa motivaţională a stimulilor din mediu. (3) CPF este ţinta neocorticală majoră pentru informaţia procesată în circuitele limbice. Este singura arie corticală poziţionată astfel încât să integreze informaţia cognitivă şi senzoriomotorie cu valenţele emoţionale şi motivaţiile interne. (4) Deşi arii largi ale cortexului proiectează în circuitele striato-talamocorticale, CPF este ţinta majoră a acestui sistem. Astfel, lobul frontal este singura regiune corticală capabilă să integreze informaţia motivaţională, mnezică, emoţională, somatosenzitivă şi senzorială externă în acţiune unificată, orientată spre scop. Mai mult, CPF este în poziţia unică de a modifica informaţia asupra căreia acţionează şi poate influenţa indirect activitatea celorlalte arii cerebrale.
5. DEZVOLTAREA FUNCŢIEI EXECUTIVE

Studiul funcţiei executive la persoanele adulte este de multă vreme un domeniu activ de cercetare. Comparativ, progrese importante în înţelegerea dezvoltării timpurii a funcţiei executive au fost realizate numai în ultimele două decenii (Welsh et al., 1991). Unul dintre obstacole a fost lipsa unor instrumente de testare adecvate pentru vârstele mici. Adaptări inovative ale sarcinilor pentru adulţi şi crearea de noi sarcini au condus, în ultimii ani, la proliferarea cercetărilor asupra funcţiei executive în anii preşcolarităţii. Deşi cortexul prefrontal este una dintre ariile cerebrale cu cea mai lentă dezvoltare (Benes, 2001), studii de pionierat realizate cu sugari şi primate au sugerat că, la om, cortexul prefrontal este operaţional încă din primul an de viaţă (Diamond, 1990). Este recunoscut acum faptul că primii cinci ani de viaţă joacă un rol foarte important în dezvoltarea funcţiei executive. În copilăria mică şi în perioada preşcolară, se dezvoltă componentele centrale ale funcţiei executive, acestea formând baza pentru dezvoltarea proceselor cognitive superioare până la maturitate. În studiile privind dezvoltarea funcţiei executive se remarcă cele trei abordări majore prezentate anterior. Astfel, în paradigma care consideră funcţiile executive un construct unitar cu subprocese constituente, Posner şi Rothbart au susţinut faptul că un sistem atenţional central ar sta la baza modificărilor importante care au loc în

9

Funcţia executivă – concept şi modelare

15

controlul executiv, între 2 şi 6 ani (Posner şi Rothbart, 1998; Rothbart şi Posner, 2001). Pe de altă parte, Dempster (1992) a sugerat că un proces inhibitor general ar fi responsabil pentru modificările în dezvoltarea funcţionării executive. Teoria lui Munakata (2001) accentuează natura unitară a modificărilor privind funcţia executivă în timpul copilăriei timpurii. Se postulează existenţa a două tipuri principale de reprezentări: latente şi active. Reprezentările active sunt mai puternic asociate cu atenţia şi memoria de lucru, în timp ce reprezentările latente sunt mai puternic asociate cu habitudini şi memoria de lungă durată. Sistemul latent de memorie se dezvoltă timpuriu, iar cel activ se dezvoltă lent, în cursul copilăriei. Aceste două tipuri de reprezentări interacţionează şi, atunci când există un conflict între ele, o reprezentare mai activă, mai puternică este solicitată să depăşească reprezentarea latentă. O altă teorie a dezvoltării care consideră funcţiile executive ca un construct unificat este teoria complexităţii şi controlului cognitiv (CCC) a lui Zelazo et al., (1997). Ca şi în teoria lui Munakata, teoria CCC se concentrează asupra reprezentării informaţiei şi a modului în care aceasta se modifică în cursul dezvoltării. Zelazo et al. afirmă că, în timpul perioadei preşcolare, reprezentarea regulilor devine ierarhizată. Perseverarea apare deoarece copiii mici nu au o reprezentare integrată a regulilor incompatibile, fapt ce conduce la discrepanţe între ceea ce ştiu şi ceea ce fac. Spre finele perioadei preşcolare, copiii devin capabil să reflecteze asupra regulilor, integrând elementele conflictuale de cunoaştere într-un sistem de reguli mai complex. Există multe dovezi care sprijină perspectiva unitară asupra funcţionării executive. În primul rând, un rezultat consecvent în literatură este acela că măsurători diferite ale funcţiilor executive sunt intercorelate atât pentru adulţi cât şi pentru copii, sugerând un proces comun. De asemenea, rezultatele indică faptul că performanţa la o serie de sarcini executive este înalt corelată cu un proces atenţional central. În al treilea rând, pare să existe un puseu general în dezvoltarea multor sarcini executive, la anumite vârste, cel mai notabil în perioada 3–6 ani (Rothbart şi Posner, 2001). A doua abordare teoretică accentuează procesele executive disociabile, cele mai citate în literatură fiind memoria de lucru şi inhibiţia. Diamond (2006) adoptă o perspectivă componenţială asupra dezvoltării funcţiei executive, menţionând că memoria de lucru, inhibiţia şi flexibilitatea cognitivă (shifting) sunt componente disociabile, care prezintă traiectorii de dezvoltare diferite. În sprijinul acestei perspective, a fost demonstrată o variabilitate a ritmurilor de dezvoltare a diferitelor abilităţi executive. Totuşi, cercetările sale au indicat că o abilitate globală de a coordona componentele funcţiei executive îşi urmează propria sa traiectorie de dezvoltare, cu puseuri de creştere în ultima jumătate a primului an de viaţă şi, de asemenea, între 3 şi 6 ani. Diamond accentuează că dificultatea de a depăşi conflictul este cauza principală a comportamentului de perseverare la copiii mici. Autoarea descrie funcţiile executive ca fiind abilitatea de a depăşi comportamentul automat, prepotent, în ciuda experienţei anterioare.

2005). rezultatele privind dezvoltarea timpurie a funcţiei executive indică faptul că maturizarea capacităţii atenţionale formează o bază pentru dezvoltarea abilităţilor executive în timpul perioadei preşcolare. reglând astfel activitatea în alte reţele cerebrale. Pentru copiii cu vârste între 8 şi 13 ani. Multe dintre sarcinile pentru adulţi sunt complexe. Rothbart şi colaboratorii au identificat progrese majore în funcţionarea reţelei atenţiei executive în timpul perioadei preşcolare. ceea ce sprijină ideea de stabilitate a componentelor executive în copilăria mijlocie. 2006). 2001). a fost observat faptul că performanţa la sarcini de control atenţional diferenţiază între preşcolarii cu capacitate scăzută şi cei cu capacitate înaltă a memoriei de lucru (Espy şi Bull. Luate împreună. O problemă care rămâne este posibilitatea de a dezvolta un cadru teoretic al funcţiei executive care să permită proiectarea unor sarcini adaptate pentru copii. Iordan 10 În fine. Posner. realizat cu un eşantion de copii şi tineri adulţi (vârste cuprinse între 7 şi 21 de ani). La fel ca în studiul lui Lehto et al.. Este totuşi important faptul că autorii au identificat aceiaşi factori subiacenţi în grupuri de vârstă diferite. aceste teorii ale dezvoltării completează afirmaţiile lui Miyake et al. a sprijinit parţial modelul lui Miyake. Într-adevăr. 2000). în urma simplificării sarcinii. diferenţe interindividuale în ceea ce priveşte atenţia în timpul perioadei de sugar pot prezice abilitatea de inhibiţie a răspunsurilor la vârste mai mari (Sethi et al. De exemplu. (2003) au aplicat modelul lui Miyake et al. adolescenţă şi maturitate. În majoritatea teoriilor. Un alt studiu mai recent (Huizinga et al. devine greu de ştiut dacă au fost conservate componentele esenţiale pentru evaluarea funcţiei executive. . Lehto et al.16 Alexandru D. Deşi au fost extrase două variabile latente din măsurătorile memoriei de lucru şi set-shifting-ului. autorii au identificat o disociere între măsurătorile subiacente celor trei componente ale funcţiei executive. setshifting şi inhibiţie. Ei propun că sistemul atenţional anterior este important pentru funcţia executivă şi îl numesc reţeaua atenţiei executive. Mai mult. nu numai în ceea ce priveşte existenţa unui proces comun care stă la baza dezvoltării timpurii a funcţiei executive. analiza factorială confirmatorie a indicat un model cu trei variabile latente parţial disociabile dar moderat intercorelate. Rolului acestei reţele ar fi de rezolvare a conflictului. în ceea ce priveşte accentuarea rolului critic pe care îl joacă atenţia în dezvoltarea structurii sale. (2000) la copii. măsurătorile inhibiţiei nu au încărcat un factor comun.. implicând operaţii multiple. dar de asemenea. Din nou. Teoria dezvoltării atenţiei propusă de Posner şi Rothbart oferă informaţii în plus asupra rolului potenţial pe care îl joacă rezolvarea conflictului în dezvoltarea funcţiei executive (Posner şi Rothbart. abilitatea de a trata conflictul în timpul procesării informaţiei este considerată o achiziţie esenţială în timpul perioadei preşcolare. Similar. (2000).. măsurătorile funcţiilor executive s-au grupat în trei factori: memorie de lucru. Există însă posibilitatea ca spectrul de vârstă larg din acest studiu să fi afectat rezultatele. într-o perspectivă integratoare. O dificultate care intervine este aceea că.

pentru a identifica contribuţia diferitelor sisteme corticale. modele ale memoriei de lucru (Baddeley. 1935). performanţa unui pacient la o sarcină executivă poate să aibă o valoare predictivă redusă sau absentă pentru o altă probă. Totuşi. Simultan cu aplicarea instrumentului poate fi înregistrată activitatea cerebrală. cele mai multe sarcini sunt concepute pentru a fi neutre din punct de vedere emoţional. 1994). planificare. pe baza activităţii electrice sau a nivelului de activare regională. Prima dintre acestea se referă la evaluarea validă şi corectă a funcţiilor executive..11 Funcţia executivă – concept şi modelare 6. Testele convenţionale actuale pentru funcţiile executive utilizate de clinicieni şi neuropsihologi tind să fie grosiere şi insuficient de specifice în termeni ai proceselor cognitive pe care le angajează. sarcini externe. menţionăm: Testul Stroop (Stroop. Wisconsin Card Sorting Test (Grant şi Berg. 1997) şi Letter-Number Span Test (Gold et al. Funcţiile executive sunt analizate la diferite populaţii cu leziuni cerebrale. de obicei. 1996a şi b). Eşecul la testele de funcţionare executivă se poate datora unor cauze multiple şi este dificil să excludem cu certitudine lezarea unei componente după instalarea leziunilor cerebrale sau a psihopatologiei. Sustained Attention to Response Test (Robertson et al. modelul sistemului antenţional supervizor (Norman şi Shallice. . Shallice. Majoritatea instrumentelor dezvoltate au la bază teorii sau modele ale funcţiei executive. 1948). modelul tripartit al monitorizării atenţiei al lui Stuss şi Benson (1986). folosind strategii diverse de cercetare: este concepută o sarcină experimentală. 1958). 1982). 1997). o serie de teste au fost dezvoltate sau reinterpretate din perspectiva funcţionării executive. O altă dificultate rezidă în aparenta fracţionare a sindromului disexecutiv. Go/No-Go (Shue şi Douglas. În ultimii ani. aceste teste pot să nu fie suficient de sensibile pentru a detecta disfuncţia executivă în grupuri clinice diferite. nefamiliare. 1992) sau ipoteza marker-ului somatic a lui Damasio (1995). gândire flexibilă etc. 1986... validitatea ecologică a probelor actuale este una modestă. PROBLEME ÎN EVALUAREA FUNCŢIEI EXECUTIVE 17 Studiul neuropsihologic al sindromului disexecutiv se confruntă cu o serie de dificultăţi. precum modelul funcţionării mentale al lui Luria (1973). iar subiectului i se cere să o rezolve. De asemenea. funcţiile executive sunt rareori analizate în condiţii valide din punct de vedere ecologic. Această din urmă abordare reprezintă metoda neuropsihologică clasică. Tower of London (Norman şi Shallice. Iowa Gambling Task (Bechara et al. Printre cele mai utilizate instrumente de evaluare a funcţiilor executive utilizate astăzi. În unele cazuri. 1992). Testele pentru funcţia executivă implică. dovedind aplicabilitate atât experimentală cât şi clinică. De exemplu. Trail Making Test B (Reitan. Cel mai adesea. care solicită aplicarea de strategii noi. Hayling Sentence Completion Test şi Brixton Spatial Anticipation Test (Burgess şi Shallice. 1980) şi Tower of Hanoi (Welsh. De asemenea. Goldman-Rakic. funcţiile executive sunt analizate în condiţii experimentale. 1980. 1991).

Sustained Attention. în C.. MIT Press. BARBAS.. 5473–5481. Editura Univers Enciclopedic. 19–25. 13.. 1996. Baltimore.. 206–214. 19. STRAUSS. Insensitivity to future consequences following damage to prefrontal cortex. DIXON. 50.. DAMASIO. p. R.. LUCIANA (Eds. 32. valide din punct de vedere ecologic. A. Pentru o mai bună evaluare a funcţiilor executive se încearcă conceperea unor sarcini complexe. A. http://www. *** 9. 11. 7. Behavioral Inhibition.R.. cu alte cuvinte.P.. Cortex. 1996. 1996(b). p.B.. 13.. p. p. initiation and strategy use following frontal lobe lesion. Neurosci. 1998. and executive function. 1995. A. Anatomic basis of cognitive-emotional interactions in the primate prefrontal cortex. p. 1. Cognition. BURGESS.. Brookes. niciun test pentru funcţia executivă nu are o validitate ecologică semnificativă. Iordan 7. BARKLEY. memory. Psychological Bulletin.W. Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human Experimental Psychology. and Executive Functions: Constructing a Unifying Theory of ADHD. E. SHALLICE.). Toward a neurobiology of emotion and feeling: operational concepts and hypotheses. 15.R. 5–28. 499–510. CONCLUZII 12 Încă nu dispunem de instrumente pentru testarea funcţiei executive care să examineze satisfăcător abilitatea de a coordona cogniţia şi emoţia. T.W. 34. F. Structure of Four Executive Functioning Tests in Healthy Older Adults. 241–260. p. I. 1995.com/dictionary/ executive[2]. 8. Handbook of developmental cognitive neuroscience. A.). p. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. A theory and model of executive function: A neuropsychological perspective.. BADDELEY. The rise and fall of the inhibitory mechanism: Toward a unified theory of cognitive development and aging. BURGESS. .D. ANDERSON. Attention. DAMASIO. Different contributions of the human amygdala and ventromedial prefrontal cortex to decision-making. 7–15. M. Working Memory. Neuropsychology. Neuroscience and Biobehavioural Reviews. H. Bizarre responses. 2008.. rule detection and frontal lobe lesions. (Eds. 1996(a).. 49. Cambridge. 45–75.A. 1992. 263–276. 6..18 Alexandru D.. 121. *** Webster Online Dictionary. 1986. Din această perspectivă. Neuropsychologia. S. Clarendon Press. 65–94 BECHARA. The Journal of Neuroscience. G. BADDELEY. Response suppression.R.N. Încercările reuşite de fracţionare şi testare a sistemului executiv vor depinde într-o măsură considerabilă de abilitatea de a dezvolta modele mai specifice ale funcţiilor executive.A.. Exploring the central executive. LEE. DEMPSTER.merriam-webster. 10.. P. P. SHALLICE. C. A. The development of prefrontal cortex: The maturation of neurotransmiter systems and their interactions. 1. p...D. 12. 19. sarcini care vizează simultan mai multe domenii executive. Dev Rev. A. 3. 2. DAMASIO. DAMASIO. NELSON şi M. 4. p. 14. 5.M. 20. Primit în redacţie la: 29. DENCKLA. BENES. 263–278.R. 2006.M. p. 79–92. 2.. A. BECHARA. R. 1999.... p. p. H. T. 12. în LYON G. DAMASIO.A. H.W. Paul H. 3. Oxford. KRASNEGOR G. 2001. Academia Română. Dicţionarul explicativ al limbii române. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”.A. F. 1994. DE FRIAS..

13

Funcţia executivă – concept şi modelare

19

16. DIAMOND, A., Developmental time course in human infants and infant monkeys, and the neural basis of inhibitory control in reaching, în Diamond, A. (Editor), The development of and neural basis of higher cognitive functions, Annals of the New York Academy of Sciences, 608, 1990, p. 637–676. 17. DIAMOND, A., The early development of executive functions, în E. BIALYSTOK, F. CRAIK (Editors), Lifespan cognition: Mechanisms of change, New York, Oxford University Press, 2006, p. 70–95. 18. ESLINGER, P.J., BIDDLE, K.R., GRATTAN, L.M., Cognitive and social development in children with prefrontal cortex lesions, în N.A. KRASNEGOR, G.R. LYON, P.S. GOLDMAN-RAKIC (Eds.), Development of the prefrontal cortex, Paul H. Brookes, Baltimore, 1997, p. 295–335. 19. ESPY, K.A., BULL, R., Inhibitory processes in young children and individual variation in shortterm memory, Developmental Neuropsychology, 28, 2005, p. 669–688. 20. FUSTER, J.M., The prefrontal cortex – an update: time is of the essence, Neuron, 30, 2, 2001, p. 319–333. 21. GODEFROY, O., CABARET, M., PETIT-CHENAL, V., PRUVO, J.P., ROUSSEAUX, M., Control functions of the frontal lobes. Modularity of the central-supervisory system?, Cortex, 35, 1999, p. 1–20. 22. GOLD, J.M., CARPENTER, C., RANDOLPH, C., GOLDBERG, T.E. and WEINBERGER, D.R., Auditory working memory and Wisconsin card sorting test performance in schizophrenia, Arch. Gen. Psychiatry, 54, 1997, p. 159–165. 23. GOLDBERG, E., The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind, New York, Oxford University Press, 2001. 24. GOLDMAN-RAKIC, P.S., Working memory and the mind, Sci. Am., Spec. Iss. 1992, p. 111–117. 25. GRANT, D.A., BERG, E.A., A behavioral analysis of degree of reinforcement and ease of shifting to new responses in a Weigl-type card-sorting problem, Journal of Experimental Psychology, 38, 1948, p. 404–411. 26. HUIZINGA, M., DOLAN, C.V., VAN DER MOLEN, M.W., Age-Related Change in Executive Function: Developmental Trends and a Latent Variables Analysis. Neuropsychologia, 44, 11, 2006, p. 2017–2036. 27. LEHTO, J.E., P. JUUJÄRVI, L. KOOISTRA, L. PULKKINEN, Dimensions of executive functioning, British Journal of Developmental Psychology, 21, 2003, p. 59–80. 28. LEZAK, M.D., Neuropsychological assessment, Oxford University Press, New York, 1995 (3rd ed.). 29. LURIA, A.R., The working brain: An introduction to neuropsychology, New York, Basic Books, 1973. 30. MESULAM, M.M., The Human Frontal Lobes: Transcending the Default Mode through Continent Encoding, în D.T. STUSS, R.T. KNIGHT, Principles of Frontal Lobe Function, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 8–30. 31. MIYAKE, A., FRIEDMAN, N.P., EMERSON, M.J., WITZKI, A.H., HOWERTER, A., The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis, Cognitive Psychology, 41, 1, 2000, p. 49–100. 32. MUNAKATA, Y., Graded representations in behavioral dissociations, Trends in Cognitive Sciences, 5, 7, 2001, p. 309–315. 33. NORMAN, D.A., SHALLICE, T., Attention to action. Willed and automatic control of behavior, University of California San Diego CHIP Report 99, 1980. 34. PARKIN, A.J., The central executive does not exist, Journal of the International Neuropsychological Society, 4, 1998, p. 518–522. 35. PASSINGHAM, R.E., The Frontal Lobes and Voluntary Action, Oxford, Oxford University Press, 1993. 36. PENNINGTON, B.F., OZONOFF, S., Executive functions and developmental psychopathology, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 1996, p. 51–87.

20

Alexandru D. Iordan

14

37. POSNER, M.I., ROTHBART, M.K., Summary and commentary: Developing attentional skills, în J.E. RICHARDS (Ed.), Cognitive neuroscience of attention: A developmental perspective, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 1998, p. 317–323. 38. REITAN, R., Validity of the Trail Making Test as an indication of organic brain damage, Perceptual and Motor Skills, 8, 1958, p. 271–276. 39. ROBERTSON, I.H., MANLY, T., ANDRADE, J., BADDELEY, B.T., YIEND, J., 'Oops!': Performance correlates of everyday attentional failures in traumatic brain injured and normal subjects, Neuropsychologia, 35, 6, 1997, p. 747–758. 40. ROTHBART, M.K., POSNER, M.I., Mechanism and variation in the development of attentional networks, în C.A. NELSON, M. LUCIANA, (Eds.), Handbook of developmental cognitive neuroscience, Cambridge, MA, MIT Press, 2001, p. 353–363. 41. ROYALL, D.R., LAUTERBACH, E.C., CUMMINGS, J.L. et al., Executive control function: a review of its promise and challenges for clinical research, J. of Nuropsych. and Clin. Neurosci., 14, 2002, p. 277–405. 42. ROYALL, D.R., MAHURIN, R.K., TRUE, J. et al., Executive impairment among the functionally dependent: comparisons between schizophrenic and elderly subjects, Am. J. Psychiatry, 150, 1993, p. 1813–1819. 43. SCHOENMANN, P.T., SHEEHAN, M.J., GLOTZER, L.D., Prefrontal white matter volume is disproprotionately larger in humans than in other primates, Nat Neurosci, 8, 2, 2005, p. 242–252. 44. SETHI, A., MISCHEL W., ABER, J.L., SHODA, Y., RODRIGUEZ, M.L., The role of strategic attention deployment in development of self-regulation: Predicting preschoolers' delay of gratification from mother–toddler interactions, Developmental Psychology, 36, 2000, p. 767–777. 45. SHALLICE, T., Specific impairments of planning, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B 298, 1982, p. 199–209. 46. SHUE, M., DOUGLAS, V.I, Attention deficit hyperactivity disorder and the frontal lobe syndrome, Brain and Cognition, 20, 1992, p. 104–124. 47. STROOP, J.R., Studies of interference in serial verbal reactions, Journal of Experimental Psychology, 18, 1935, p. 643–662. 48. STUSS, D.T., ALEXANDER, M.P., SHALLICE, T., PICTON, T.W., BINNS, M.A., MACDONALD, R. et al., Multiple frontal systems controlling response speed, Neuropsychologia, 43, 2005, p. 396–417. 49. STUSS, D.T., BENSON, D.F., The Frontal Lobes, New York, Raven, 1986. 50. STUSS, D.T., KNIGHT, R.T., Principles of Frontal Lobe Function, Oxford University Press, Oxford, 2002. 51. WELSH, M.C., PENNINGTON, B.F., GROISSER, D.B., A normative-developmental study of executive function: A window of prefrontal function in children, Developmental Neuropsychology, 7, 2, 1991, p. 131–149. 52. WELSH, M.C., Rule-guided behavior and self-monitoring on the Tower of Hanoi disk-transfer task, Cognitive Development, 6, 1, 2001, p. 59–76. 53. ZELAZO, P.D., CARTER, A., REZNICK, J.S., FRYE, D., Early development of executive function: A problem-solving framework, Review of General Psychology, 1, 1997, p. 1–29. 54. ZILLMER, E.A., SPIERS, M.V., Principles of neuropsychology, Belmont, Wadsworth/Thomson Learning, 2001. REZUMAT Funcţiile executive sunt în general identificate ca fiind procese cognitive de supervizare, care implică un înalt nivel de organizare, procesare complexă şi performanţă comportamentală. În prezent, există multe dezbateri cu privire la definirea şi evaluarea lor. Prezentul studiu de sinteză analizează principalele tendinţe în conceptualizarea şi modelarea funcţiei executive, pe următoarele coordonate: probleme terminologice, definire, perspectivă istorică, modele actuale, neuroanatomie, dezvoltare şi probleme de evaluare.

SINDROMUL BURNOUT CA FUNCŢIE A PERSONALITĂŢII ŞI CREATIVITĂŢII
BEATRICE BALGIU∗ BURNOUT SYNDROME AS FUNCTION OF PERSONALITY AND CREATIVITY Abstract The article intends to investigate the Burnout syndrome viewed in the main case as physical and emotional exhaustion, on 105 technical students. Internal factors as those from the Big Five personality factors, creativity and creative motivation were related to psychological Burnout. The results reveal that for the analysed group, Agreeableness, orientation to intelectual refinement and creative attitudes are the conditions to stimulate Burnout. The Extraversion, Conscientiousness in proffesional area and emotional control acted as obstacles against exhaustion, depersonalization and high level of Burnout. On the other hand, Burnout syndrome does not correlate with creativity but instead it correlates positively with creative attitudes. Cuvinte cheie: sindrom burnout, studenţi, personalitate, Big Five. Key words: burnout syndrome, students, personality, Big Five. 1. INTRODUCERE

Termenul de burnout este introdus în psihologie de către J.H. Freudenberger (1974) din nevoia de a sesiza uzura şi epuizarea fizică şi psihică datorate solicitării excesive a energiei, forţelor sau resurselor individuale, care determină o scădere a întregului potenţial de acţiune. Provenienţa noţiunii este de origine tehnică, fiind preluată din industria aerospaţială unde desemnează epuizarea prea rapidă a carburantului unei rachete având drept urmări supraîncărcarea şi distrugerea ei. Ulterior, Christine Maslach şi Susan E. Jackson (1981) oferă un model al burnoutului bazat pe triada epuizare emoţională, depersonalizare şi reducerea realizărilor profesionale şi accentuează natura psihologică a sindromului mai degrabă decât importanţa mediului fizic. În literatura de specialitate se arată că cei mai afectaţi de sindromul respectiv sunt cei care lucrează în sfera relaţiilor cu publicul: medici, psihologi, profesori,

Universitatea Politehnica Bucureşti, Catedra de ştiinţe socio-umane

Rev. Psih., t. 56, nr. 1–2, p. 21–31, Bucureşti, ianuarie – iunie 2010

R. PROBLEMATICA SINDROMULUI BURNOUT Noţiunea de burnout a primit diferite specificări în conţinut în funcţie de domeniul şi eşantionul cercetat.22 Beatrice Balgiu 2 asistenţi sociali. cel în cauză se percepe incompetent profesional şi incapabil de a-şi atinge scopurile profesionale). Tudose. demonstrând că burnout-ul apare ca un concept cu multiple faţete. atitudine de superioritate (subiectul nu mai doreşte să-şi asculte egalii din grup) etc. E. sintetizează următoarele accepţiuni: răspuns neadaptat la situaţii stresante (C.. Maslach (cf. în acest sens. reducerea sensului împlinirilor personale în plan profesional (atitudine negativă faţă de propriile împliniri. indiferenţă sau suprasaturare emoţională). Klein). negativism. Freudenberger). fenomen negativ din procesul de muncă (J.P. se acceptă în definirea burnout-ului o psihosimptomatologie minimă: 1 – semne psihosomatice de tip astenie. Kafry). depersonalizarea (deteriorarea relaţiilor interpersonale din cadrul grupului de referinţă şi atitudine negativă faţă de propriile împliniri). experienţă generală a epuizării (A. petiţionari etc. Himle şi colab. Deşi există un consens al autorilor (cf. creativitatea. nivel de experinţă etc. pseudoactivism (petrece tot mai multe ore la locul de muncă. 1992) asupra eterogenităţii sindromului şi nespecificităţii patologiei. şi mai puţin pe relaţia dintre burnout şi factorii intrapersonali. Studiul de faţă îşi propune focalizare pe relaţionarea dintre burnout. Studiile de burnout asupra populaţiei studenţeşti sunt în număr mult mai restrâns şi în general se cunosc puţine date.P. În alt context. Cea de numele căruia se leagă numerosele studii de solicitare profesională. dar şi pacienţi. Gold. G. Justice. D. 4 – atitudine defensivă precum rigiditate. dar realizările sunt tot mai reduse faţă de ceea ce îşi propune). C. J. Pines. Maslach). 1997) defineşte sindromul de epuizare prin trei elemente majore: epuizarea emoţională şi/sau fizică (irosire a energiei emoţionale şi perceperea inadecvării emoţiilor proprii cu situaţia creată. Pines. D. Cociovia şi colab. majoritatea concentrându-se asupra factorilor individuali (gen. stare de plictiseală (A. Individul manifestă un tonus emoţional scăzut. Kafry) sau stres ocupaţional (D. cumpărători. Este unul dintre motivele pentru care cercetările asupra burnout-ului s-au concentrat pe aceste categorii de subiecţi. (1987).S. 2 – comportament individual diferit de cel prin care subiectul era cunoscut: iritabilitate. cefalee şi/ sau tulburări digestive etc. D. cu reducerea productivităţii muncii. 3 – ruperea relaţiilor cu colegii de grup. considerând drept expresia cea mai înaltă a performanţei.H. .. Aronson. Gillespie (1987) atrage atenţia asupra diferenţierii noţiuni de burnout de cea de stres profesional sau a lipsei de motivaţie. 2. trăsăturile de personalitate şi performanţa. F.) sau situaţionali.. Astfel. D.

un sens al pierderii controlului situaţiilor.. trebuie să folosească orice sistem suportiv. Hendricks. 2003) raportează niveluri moderate spre înalte de burnout pe dimensiunile Epuizare emoţională şi Realizări personale şi scoruri joase spre moderate la . Mills. Zellars şi colab. în timp ce alţi autori (K. A. Huebner. Bakker şi colab. raportează o relaţie negativă între Conştiinciozitate şi Epuizarea emoţională. stima de sine şi controlul comportamental (R. Pentru a-l depăşi. 2000) descoperă corelaţia dintre extraversie. Sheri. Huebner.S.J.3 Sindromul burnout – personalitate şi creativitate 3. 1994). Abouserie. Dar se poate conchide că studenţii experimentează în aceeaşi măsură şi burnout? Cercetările realizate pe studenţi aflaţi în consiliere educaţională (J.S. cu ajutorul Inventarului NEO Five (realizat chiar de autoriii modelului Big Five. experimentează burnout-ul într-un anumit punct al carierei educaţionale. L. INFLUENŢA BURNOUT-ULUI ASUPRA PERSONALITĂŢII 23 În privinţa relaţiei dintre burnout şi caracteristicile de personalitate. 1993 (cf.B. şi rezultatele arată că epuizarea emoţională este predictivă pentru Stabilitatea emoţională iar Depersonalizarea corelează cu Stabilitatea emoţională.L. În literatura de specialitate există o cantitate substanţială de cercetări asupra stresului în cazul studenţilor din universităţi. în 1998. iar aceeaşi autori. Costa şi McCrae) găsesc o relaţie pozitivă între conştiinciozitate şi dimensiunea realizărilor personale.copleşit”. Mills. Este firesc ca în faţa examenelor şi sarcinilor.K. cunoscând faptul că în cazul categoriei medicilor se întâlneşte un maxim al sindromului amintit. 1994). 1996). David. Julie Pham (2003) conchide că fenomene similare descrise pentru locul de muncă îi caracterizează şi pe studenţii de la universitatea Berkeley care raportează în timpul anului oboseală.B. anxietatea privind examenele.B. Alte studii pe psihologi şcolari (E. anxietate şi sentimentul de a fi . În analiza consilierilor din spitale. Guthrie şi colab. O serie de explorări mai mult colaterale sau mai exact secundare celor care se ocupă de stresul din viaţa studenţească iau în calcul posibilitatea apropierii sindromului de mediul studenţesc.R. Este adevărat că stresul este o componentă importantă a burnout-ului. (1998). Dintre cele relativ recente. D. de la familie şi prieteni la terapeut care să le fixeze ideea că studiul universitar este doar o etapă.A.. (2006) examinează relaţia dintre burnout şi cei cinci factori de bază ai personalităţii prezenţi în Big Five – varianta realizată de A. chiar cei mai dedicaţi. depersonalizare şi scăderea realizărilor. Extraversia şi Autonomia. E. E. aleg ca lot de studiu şi studenţi la medicină şi ajung la concluzia că burnout-ul se asociază celor care apreciază cursurile ca fiind foarte stresante şi că toţi studenţii. anumite cercetări au găsit că extraversia corelează cu epuizarea emoţională şi realizările personale reduse (L. Weidner şi colab. Mihaela Minulescu.. studenţii să experimenteze niveluri înalte de stres. 2008). reţinem că: stresul corelează cu starea de sănătate (G. Astfel. 1998).

în timp ce trăsăturile legate de responsabilitate se pot constitui în factori blocanţi pentru creşterea burnout-ului. Pornind de la definirea sindromului burnout ca şi de la încheierile de cercetări menţionate mai sus. Concret.) este relaţionat cu toate cele trei aspecte ale burnout-ului. Temperamentul pozitiv corelează cu dimensiunea Realizărilor personale: astfel. Subiecţii care au alcătuit lotul au fost în număr de 105 studenţi ai domeniului tehnic. burnout-ul nu afectează semnificativ potenţialul creativ individual. Schaufeli şi colab. Ipoteze. sentimente de stres cronic şi îngrijorare etc. din care 74 băieţi şi 31 fete. DESIGN METODOLOGIC Obiectivul cercetării noastre l-a constituit evaluarea nivelului de burnout în cadrul grupului studenţesc şi identificarea factorilor cu care se asociază acesta. 4. Un plus de exactitate aduce studiul lui W. AS = . majoritatea din anii I şi II ai Facultăţilor de Automatică şi Transporturi. se arată în studiul citat că personalitatea este un predictor puternic al burnout-ului.92. trăsături pozitive ca optimism şi energie pot acţiona ca barieră pentru stresul şi frustrarea care conduce la insatisfacţia privind realizările personale. Utilizând ca instrument General Temperament Survey. am presupus că: 1. Prin însăşi definiţia lui. o variantă aplicată a modelului Eysenck. De asemenea.24 Beatrice Balgiu 4 Depersonalizare. Metoda propusă a avut în vedere alegerea şi aplicarea următoarelor instrumente: . Mai exact. cu media de vârstă M = 19. reflectând emoţii negative. lipsa de energie şi entuziasm.98. ne interesează care sunt caracteristicile de personalitate cele mai afectate de burnout şi în ce măsură afectează burnout-ul performanţa creativă.B. astfel temperamentul negativ (agitat. (2002) realizat pe studenţi masteranzi. se asociază burnout-ul cu motivaţia redusă. temperamentul pozitiv corelează invers proporţional cu Epuizarea emoţională şi Depersonalizarea. nevrotic. planul conduitelor interpersonale înalte poate predispune individul la epuizare emoţională şi fizică. burnout-ul înseamnă scăderea performanţei din cauza slabei productivităţi. deşi simptomele pot varia în funcţie de individ şi de patternurile culturale. Investigaţiile privind relaţia dintre burnout şi creativitate sunt în număr mult mai mic decât cele legate de relaţionarea strictă a acestuia cu personalitatea. 2. Autopercepţia performanţei în cazul studenţilor este mai degrabă legată de sentimentul general privind stima de sine decât cu realizările în sine. care relevează faptul că nu există o asociere semnificativă între burnout şi performanţa actuală. în mod comun. nu se poate afirma că burnout-ul conduce la un declin al performanţei. ci de fapt există o corelaţie importantă între burnout şi autoaprecierea performanţei. În rest.

de la total adevărat la total neadevărat. la final. 2. Popescu-Neveanu (1977). Ca modalitate de răspuns am utilizat o scală în cinci trepte. Romantism.5 Sindromul burnout – personalitate şi creativitate 25 1. Raţionalitate. Umor. Chestionarul conţine 50 de itemi evaluaţi pe o scală Lickert. Agreabilitate (Altruism. Optimism. Numărul total de itemi este de 151 fiecare apreciat pe o scală cu cinci variante de răspuns. 4 – frecvent. autor P. am înlocuit termenul de serviciu cu cel de cursuri. Principalul scop al utilizării sale a avut în vedere stabilirea motivaţiei creative (M. 3 – uneori. după cum urmează: 1– foarte rar. Interes cognitiv. problematizarea. Prietenie. Chestionarul este compus din cinci suprafactori fiecare având alte cinci faţete incluse: Extraversie cu faţetele Activism. Forţa eului. Toleranţă. 4. Chestionar de personalitate ABCD–M (varianta românească a testului de personalitate Big Five) realizat de Mihaela Minulescu (2008). de exemplu. tendinţa spre originalitate. Planificare. Afirmare personală. Adaptare. Autoactualizare (Aprofundare. 2 – rar. Chestionar de motivaţie creativă. Implicare vocaţională şi Atitudini direct creative privind preţuirea noului. 3. reducerea realizărilor personale – RRP (6 itemi) şi depersonalizare – DP (9 itemi).C. Forţa inhibiţiei. Am optat pentru chestionarul respectiv datorită perspectivei largi pe care o propune în investigarea personalităţii. am adăugat un gradient de epuizare denumit gradientul burnout (GBT) constituit din cumulul celor trei subscale. 2005). experimente din care am constatat sensibilitatea metodologică a acestuia (Beatrice Balgiu. Spirit de perfecţiune. Test de creativitate elaborat şi etalonat de Ana Stoica-Constantin şi Mariana Caluschi (1989) pe populaţie românească – măsoară gândirea creativă şi componentele ei. Rafinare. Onestitate). atât pe categorii de studenţi cât şi pe un lot de profesori. 6–30 pentru scala DP şi 25–125 pentru GBT. 5 – foarte frecvent. . fluiditatea. Menţionăm că aplicarea primelor variante ale respectivului chestionar a fost realizată de noi şi în alte experimente începând cu anul 2005. Timpul de completare a chestionarelor de către subiecţi a variat de la cinci minute (testul de creativitate) la 35–40 de minute (chestionarul de personalitate ABCD–M). 9–45 pentru scala RRP. O serie de itemi au fost inadecvaţi mediului studenţesc astfel că s-au operat modificări. Chestionarul conţine 25 de itemi structuraţi pe cele trei subscale: epuizare emoţională şi fizică – EE (10 itemi). poziţia antirutineră etc. Conştiinciozitate (Voinţa. Abilitate interpersonală. Căldură afectivă. Empatie. Independenţă. Spre deosebire de alte chestionare bazate pe inventarul Maslach. Creativitate). Calităţi voluntare şi simţ valoric. Autodisciplină). Maturitate cu faţetele Respect. am eliminat termenul de subordonaţi şi l-am păstrat pe cel de colegi etc. flexibilitatea şi originalitatea.) precum şi a atitudinilor care contribuie la aceasta: Implicarea eului şi încredere în forţele proprii. Scorul posibil pentru fiecare subscală în parte este de 10–50 pentru EE. Chestionar de evaluare a sindromului burnout elaborat de noi după modelul lui Maslach şi Jackson.

r = 0.47. r = 0. doar pentru dimensiunea Depersonalizare s-a obţinut un scor mai mare pentru fete (M. În funcţie de mediile şi abaterile standard obţinute.47 13. RP – GBT. mai puţin de un sfert din subiecţii din grup experimentează niveluri înalte de burnout. şi de asemenea.93.40 Comparaţiile cu alte studii nu sunt avenite decât în registrul afirmaţiilor de ansamblu. În mod strict statistic.65 pentru epuizare emoţională (EE). t =2.86 81. 1 Niveluri ale burnout-ului Scale burnout EE RRP DP GBT Redus 7.59 şi moderat pentru EE şi RP. M.79.80 pentru reducerea realizărilor personale (RRP). r = 0.91 . însă se observă că procentajul celor cu nivel mediu de burnout depăşeşte caracteristicile distribuţiei păstrate în proporţii gaussiene. dintre acestea şi măsura totală a burnout-ului. dispoziţiile interacţioniste din sfera burnout-ului ne apar ca puternice. 19. Tabelul nr.69 şi DP – GBT. Se poate afirma că majoritatea studenţilor analizaţi atinge un nivel de burnout moderat supradezvoltat. 13. întrucât o serie de investigaţii bazate pe variante ale inventarului Maslach utilizează un număr de itemi uşor diferit pentru cele trei scale. la fel ca şi opţiunile . am calculat ulterior repartiţia procentuală a subiecţilor pentru fiecare nivel de epuizare profesională pe dimensiuni şi pentru scorul global de burnout.40 13.26 Beatrice Balgiu 5.45 75. de asemenea.40. p = . iar fiecare scală corelează cu gradientul total de burnout (GBT). Intercorelaţiile dintre scale sunt la nivel înalt: pentru EE şi DP.39 Înalt 17. REZULTATE ŞI DISCUŢII 6 a) Niveluri de burnout Scorurile medii pentru cele trei subscale enunţate sunt următoarele: 24. Băieţi = 18. 1. În total.037627). Era de aşteptat ca majoritatea grupului de subiecţi să se încadreze la nivelul moderat al burnout-ului.15 11. Acest lucru este confirmat şi de intercorelaţiile dintre scalele menţionate.10. şi pentru DP şi RP. r = 0.21 Niveluri de burnout (%) Mediu 74.40 % şi pentru reducerea realizărilor personale (RRP). Fete = 21. 13.26 79.40%. Deşi datele sunt analizate pe cele trei scale din componenţa burnout-ului. ceea ce arată în cazul acestora o degradare a calităţii relaţiilor interpersonale. r = 0.93.67 5. pentru scorul total de burnout (GBT) avem acelaşi procent de 13. În privinţa diferenţelor de gen.40 13. r = 0.74% dintre studenţi obţin un grad înalt pentru epuizare (EE) în timp ce pentru depersonalizare (DP).77. 17. astfel: EE – GBT. Totodată.60 pentru depersonalizare (DP) şi 11. nu trebuie uitat că burnout-ul este un concept global. aşa cum arată tabelul nr.34 7.

Suprafactorul Extraversie corelează negativ cu epuizarea (EE) şi depersonalizarea (DP) ca scale şi cu gradientul total de burnout (GBT). denumirea scalei este cea de Împliniri personale (I.27 0. Optimismul.23 –0.25 –0.29 –0. epuizarea şi deficienţele relaţionale. .P. A Agreabilitate.33 0. Activismul şi Umorul.38 –0.) şi se consideră ca participare la burnout. În mod specific.32 –0.36 0. A3 Caldură afectivă.29 M2 M4 A A2 0.49 –0. C5 Autodisciplină.31 –0.7 Sindromul burnout – personalitate şi creativitate 27 de răspuns structurate în funcţie de timp (de exemplu. Ac3 Rafinare. Abilitatea interpersonală. de la . creşterea activismului..21 –0.40 –0.32 –0. Dintre faţetele factorului Extraversie. Pentru alte chestionare bazate pe acelaşi model.41 –0. Activismul. se poate observa din tabelul nr.25 0. 2 că trei dintre factori (Extraversia. un factor (Agreabilitatea) se află în relaţie pozitivă şi ultimul factor (Autoactualizarea) are o afinitate redusă cu burnout-ul prin contribuţia unei singure faţete a acestuia din urmă.33 C C1 C3 C5 –0.28 0. în varianta de faţă a chestionarului am optat pentru menţinerea scalei reducerea realizărilor personale (RRP) respectând definirea acestei componente majore a burnout-ului aşa cum apare în modelul original al lui Maslach şi Jackson. Maturitatea şi Conştiinciozitatea) corelează negativ cu burnout-ul. Sheri şi D.35 A4 0. A2 Romantism.29 RRP –0. contribuţia cea mai mare în stabilirea relaţiei dintre burnout şi Extraversie o deţin. a energiei implicate în social. M Maturitate.34 –0. E4 Abilitate interpersonală.25 0. David (2003) conform căruia temperamentul pozitiv exprimat prin optimism şi energie poate reduce insatisfacţia.25 –0. 2 Intercorelaţii burnout – factori de personalitate Scale E1 E2 E3 E4 E burnout EE –0.31 0. C Conştiinciozitate. C1 Voinţă.40 –0. M4 Forţa inhibiţiei.R. Considerăm că în privinţa asocierii burnout-ului cu factorii intrapsihici. E2 Optimism.26 O. E1 Activism.41 –0. analizele comparative cu alte studii pot satisface criteriul obiectivităţii.29 –0. Totodată.24 Ac3 0. a tendinţei de a trăi stări emoţionale pozitive se constituie în barieră de protecţie pentru epuizarea emoţională şi depersonalizare.22 –0.22 –0. b) Relaţia dintre burnout şi factorii de personalitate În privinţa relaţiei dintre burnout şi cei 5 suprafactori de personalitate.21 DP –0.24 În tabel sunt menţionate doar variabilele care au prezentat corelaţii semnificative Observatie: Semnificaţia abrevierilor din tabel este: E Extraversie. A4 Empatie.24 –0. Prin urmare. Rezultatul concordă cu studiul lui J.30 –0. Tabelul nr.mai puţin de 10 ori pe an” până la .29 0. C3 Raţionalitate.2–5 ori pe săptămână”).28 –0. E3 Umor.30 –0.25 0.K. Optimismul şi Abilitatea interpersonală (capacitatea de a acţiona perspicace şi cu agerime) devin factori frenatori pentru scala de Epuizare iar Depersonalizarea corelează negativ cu Optimismul.35 GBT –0.24 –0.28 –0..28 –0. M2 Adaptare.22 –0. Umorul şi Abilitatea interpersonală.31 M –0. scorul negativ al acesteia.

87). Adaptarea şi Forţa inhibiţională. F. cu excepţia unei corelaţii cu intensitate estompată (r = – 0. cel care vrea să ajute pe ceilalţi. retragerea din mediul social. Autodisciplină şi Raţionalitate. depersonalizării şi creşterea implicării pentru realizările personale. 1998). corelaţii slabe. disciplina comportamentală pentru a face faţă non-emoţional tensiunilor şi frustrărilor provenite din solicitarea profesională. motivaţia redusă de perfecţionare se asociază cu prezenţa burnout-ului. În altă ordine de idei din corelaţia obţinută reiese predispoziţia indivizilor introvertiţi pentru burnout. pentru epuizarea profesională. acestea variază între –0. Această interpretare este susţinută şi de alte două studii. comportamentul cerebral condus de asumarea conştientă a responsabilităţii sunt de natură să reducă epuizarea emoţională şi implicit profesională. La o primă analiză a testului. am constatat pentru cele două scale menţionate.28 Beatrice Balgiu 8 Din tabel se observă că nu există relaţionare între Extraversie şi scala reducerea realizărilor personale (RRP). fără ca aceasta să poată fi demonstrată statistic. aşadar. Aşadar. aşadar. Relaţia dintre cele două entităţi este negativă. Empatie = 18. Conştiinciozitatea este legată invers proporţional cu burnout-ul. Romantism = 19.29. ajunge la concluzia predispoziţiei personajului idealist. deşi dacă analizăm cu atenţie intensitatea corelaţiilor obţinute. În acelaşi timp. Tudose. pesimismul şi tendinţa spre perfecţionism inerente structurii personale. şi aceasta ne arată corelaţiile Pearson cu variabilele din chestionarul de investigaţie a burnout-ului. depersonalizarea cât şi cu gradientul total de burnout.21) între Optimism şi RRP. încercând identificarea unei pesonalităţi predispuse. Poate fi vorba de o caracteristică a grupului de studenţi politehnişti. În forma negativă a dimensiunii. cât şi ca medie per grup. 2003.25 şi –0. Agreabilitatea (prin faţetele sale Romantism şi Empatie) corelează pozitiv atât cu epuizarea. atât în plan individual. Corelaţia negativă obţinută este justificată dacă avem în vedere polul opus al conştiinciozităţii. care raportează o relaţie negativă între burnout şi conştiinciozitate. utilizând instrumente bazate pe aceleaşi teorii (Sheri şi David. perseverenţa în atingerea scopurilor. Huebner şi Mills. un nivel neaşteptat de scăzut al acestora raportat la etalonul general (M. Farbert (cf. cu mare probabilitate justificată prin anxietatea. . condiţia de imaturitate poate fi responsabilă pentru experimentarea burnout-ului. Maturitatea este cel de-al doilea factor aflat în corelaţie înaltă cu simptomatologia propusă de burnout. La relaţia negativă dintre burnout şi Maturitate contribuie în următoarea ordine. 1992). Controlul reacţiilor – aspect comun al celor două scale menţionate – şi stăpânirea de sine ar fi responsabile pentru reducerea epuizării. M.67. centrarea pe aspectele raţionale şi pe propriul Eu în detrimentul interrelaţionării este cu probabilitate mecanism de apărare al grupului de studenţi în faţa stresului rezultat din epuizare şi depersonalizare. A. prin Voinţă.

nonconformismul ca eforturi de ieşire din tiparele propuse de un sistem educaţional tradiţional bazat preponderent pe reguli şi învăţare clasică şi mai puţin pe metode inovative. flexibilitate. d) Burnout şi motivaţia creativă Pentru motivaţia creativă se obţine o medie de 36. Dacă înţelegem tendinţa spre originalitate.51) cu gândirea creativă şi cu toţi parametrii care o compun.31. grupul atitudinilor creative variază ascendent cu toate scalele din cadrul burnout-ului.49 Deşi la prima vedere poate părea surprinzător. la limita superioară a nivelului moderat. Tabloul corelaţiilor dintre burnout şi factorii motivaţiei creative (vezi tabelul nr. 3 Interacţiunea burnout – motivaţia creativă Scale burnout Motivaţia creativă EE RRP DP GBT 0. Tabelul nr. originalitate (testul de creativitate).29 0.25). fluiditate. vedem conţinutul solicitant al atitudinilor creative. totuşi. dispoziţia interacţionistă dintre variabile cu centrare pe conţinut identic din chestionare diferite. Implicarea vocaţională acţionează asupra burnoutului prin reducerea relaţionării rigide. . Astfel. ceea ce situează studenţii. 3) evidenţiază din cei cinci factori studiaţi numai doi ca intens constituiţi (vocaţia şi atitudinile creative). Rafinarea înţeleasă prin tendinţa de cizelare intelectuală evoluează ascendent cu Epuizarea şi Depersonalizarea. = 0. reliefând astfel funcţia propensivă a motivaţiei creative în atingerea unor performanţe. Dacă asupra reducerii realizărilor este firesc să existe influenţa pozitivă (r.9 Sindromul burnout – personalitate şi creativitate 29 Între Autoactualizare şi burnout nu se poate considera o relaţie cu excepţia participării dimensiunii Rafinare în cadrul tuturor celor 3 scale şi a GBT. atitudinea deschisă faţă de propria completitudine nu este lipsită de stresul şi irosirea de energie inerente. c) Semnificaţia burnout-ului pentru creativitate Între burnout şi gândirea creativă nu s-au obţinut corelaţii semnificative.38 – 0.49 – 0. Explicaţia ar putea fi legată de faptul că importanţa formării profesionale.31 Motivaţia creativă şi parametrii ei Implicarea vocaţională Atitudini creative 0. MC – RRP).63.46 0. conform etalonului. Menţionăm.35 şi 0. aceasta contribuie la creşterea succeselor profesionale (r = 0. suprafactorul Autoactualizare şi scala de Creativitate din testul ABCD–M sunt congruente (corelaţii între 0.37 0. În mod categoric.

2009 BIBLIOGRAFIE 1. p. În primul rând. BALGIU. relaţionarea empatică pentru cei cu disponibilitate redusă în acest sens şi solicitarea provenită din dezvoltarea intelectuală. 2005. totodată. O a doua concluzie care se desprinde este aceea că dintre factorii de personalitate cu rol favorizant în apariţia burnout-ului se indică introversia. Sindromul burnout şi experienţa studenţească. resimţind izolarea şi alienarea relaţionării în cadrul grupului. p. 271–275. III. CONCLUZII 10 Lucrarea analizează sindromul burnout în cazul studenţilor tehnicieni şi demonstrează importanţa personalităţii şi atitudinilor creative ca un corelat al burnout-ului. 323–330. ABOUSERIE. 4. Nivelul burnout-ului în cazul grupului este moderat. cercetări adiţionale sunt necesare şi pentru surprinderea burnout-ului la indivizii pronunţat creativi la nivel manifest sau potenţial. 2. Cu toate acestea. Ipoteza 1 propusă de noi este parţial confirmată în sensul că responsabilitatea şi controlul emoţional devin factori frenatori ai burnout-ului. doar acesta din urmă prin cele două faţete strâns legate între ele. Sources and levels of stress in relation to locus of control and self-esteem in university students. Educational Psychology. 3. în ce grad studenţii creativi experimentează burnout comparativ cu cei redus creativi. 14. dar afectează atitudinile creative. Studiul poate avea unele limitări care prezintă oportunităţi pentru viitoare cercetări. imaturitatea şi absenţa conştiinciozităţii. .30 Beatrice Balgiu 6. Datorită faptului că lucrarea a folosit un design corelaţional este nevoie de precauţie pentru interpretarea strict cauzală a rezultatelor. rezultatele sunt cel puţin consistente cu multiple influenţe cauzale ale burnout-ului asupra personalităţii.. astfel că primul semestru comparativ cu cel de-al doilea poate determina efecte diferite. şi la variaţia burnout-ului în timp. Revista medicală română. Romantism şi Empatie. datele sunt colectate din cadrul grupurilor de studenţi din anii I şi II. iar despre aproximativ un sfert din cei investigaţi se poate afirma că experimentează burnout la nivel înalt (în mod special sentimente de depersonalizare şi epuizare). Beatrice. Primit in redacţie la 3. În mod considerabil. 1994. R. este foarte posibil ca rezultatele să nu fie aplicabile şi pe studenţii din anii terminali sau la cei care sunt angajaţi în sarcini de muncă parţială sau full-time. iar dintre suprafactorii Extravesie şi Agreabilitate. Ne referim. este asociat cu burnout-ul. LII. Ipoteza 2 este confirmată de datele obţinute: burnout-ul nu produce influenţe asupra potenţialului creativ. Persoanele feminine prezintă un grad mai mare de depersonalizare.

5. ANCA. MILLS. H. MINULESCU..... 14. Pe de altă parte. 5.I. 291–303. p. Editura Medicală. The effects of academic stress on health behaviors in young adults.B. 159–165. 1997. 8. F. W. 4. 4.B. D. Staff burn-out. I. 2002. 13. 2008. 7. Sindrom de epuizare profesională în Dicţionar enciclopedic de psihiatrie. 1987. E. p.. agreabilitatea. Editura Sinapsis. 18. M. 1981. IV. 23..R. GILLESPIE. New York. Psychological stress and burnout in medical students: a five-year prospective longitudinal study.. GUTHRIE. TUDOSE. FREUDENBERGER. D.F. . SHAW. L. D.. D. C.W. 30. Anxiety. Journal of social psychology. F. Journal of Royal Society of Medicine. burnout-ul nu corelează cu potenţialul creativ dar afectează atitudinile creative. 1998.. 31–50. A. CHESS. 2. 2006... The relationship between the big five personality factors and burnout: a study among volunteer counselor. HUEBNER. 3..S. New York. 1977. 1570–1598. WEIDNER. 1989.B. Burnout and engagement in university students. 30. van DER ZEE. p. HUEBNER. HOCHWARTER. 297–301. 2003.L. PHAM. ANA. 8. 2.. social support and workload. Sindromul de burnout – suferinţa epidemică a medicilor din România. Journal of Occupational Behaviour. BAGALKOTE. Student burnout and personality. tendinţa de rafinare intelectuală şi atitudinile creative deţin condiţia de stimulare a burnout-ului. G.. Studiul atitudinilor creative la inginerii proiectanţi.. Cluj-Napoca. p. L.11 Sindromul burnout – personalitate şi creativitate 31 3. MAUREEN. P.. CHRISTINE. 1.F. conştiinciozitatea în domeniul profesional şi controlul emoţional acţionează ca obstacole împotriva epuizării. D. SRINIKA.R. NICULĂIŢĂ. PINOT-MARQUES. L. 16..B. 1... 2. ALEXANDRA. G. Journal of school psychology. Universitatea „Al. D. TUDOSE. 20. CREED. 48. occupational stressors and burnout among school psychology practitioners. SALANOVA. Cuza”. 6. KERRY. A. Ghid practic de evaluare a creativităţii. Haworth Press Inc. D. p.B. în cadrul unui grup de 105 studenţi din domeniul tehnic şi intercorelarea acestuia cu factorii intrapsihici precum factorii de personalitate din teoria Big Five. STOICA-CONSTANTIN.wpi..L. 9. P. K.. Journal of College Student Development. DAVID. Bucureşti. MARIANA.P. Gender differences in work stress among clinical social workers în GILLESPIE. HIMLE.A. MIHAELA. J. 17. p. 1996. C. 11. Burnout in health care: the role of the five factors of personality. The measurement of experienced burnout. p.. REZUMAT Lucrarea de faţă şi-a propus investigarea sindromului burnout văzut în principal ca epuizare psihofizică. and coping.. În timp ce extraversia. BURNS. 1994.. KOHLMANN. L. M. DOTZAUER.. 15–27. stress. 1987. CALUSCHI.. Infomedica. 2. E.A. NEVEANU-POPESCU.. Iaşi. creativitatea şi motivaţia creativă.. 34–36. p. Rezultatele arată că pentru grupul analizat.edu/News/TechNews/. 15. CAMPBELL. 5. 2000. 123–133. 36.. J.K.. Burnout among social workers. Burnout in school psychology: the contribution of personality characteristics and role expectations. 1992. 10. p. 103–120.A...S. A prospective study of personality characteristics.. BLACK. K... W. 8. 91. SUSAN E.F.. ZELLARS. Haworth Press Inc. MILLS. http://www. Special Services in the Schools. D. Revista de psihologie. E. 6. JAYARATNE. Journal of applied social psychology. p. 99–113. MARTINEZ.. p. F. W.. Burnout among social workers. JACKSON. BAKKER. Daily Californian. E. 33. 1998. MASLACH. p. 146. SCHAUFELLI. 9. Journal of CrossCultural Psychology. SHERI. Manual tehnic şi interpretativ. Burnout afflicts students. 1974. depersonalizării şi gradelor înalte de burnout.H. JULIE. Journal of Social Issues. ABCD-M. COCIOVIA. 19. BAKKER.. MARISA. 44. 53–67. 237–243. 12.I.. PERREWE.

.

and psychological structures and functions. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Rev. (b) contemporary solutions in psychology for the paradigm of the spiritbody duality (the psycho-physiological parallelism and the structure isomorphism hypothesis). a wide psychological perspective. ianuarie – iunie 2010 . 1–2. t. o perspectivă psihologică largă – bazată pe sistematizări şi evaluări complexe – centrată pe contribuţii ale unui număr tot mai mare de discipline. found in the new debates regarding the types of the aforementioned interactions. also extremely difficult – the research of possible relationships between brain functions and structure. our analysis focuses on two main issues: (a) the traditional philosophical stand. filosofia cogniţiei. cognitive philosophy. 33–48. * ** Universitatea din Bucureşti. nr. based on complex systematizations and evaluations. Key words: cognition. p. Corelat stării respective de lucru creşte numărul paradigmelor şi metodologiilor ce fundamentează analizele psihologice iar odată cu ele dificultăţile de relaţionare între planurile faptice. cognitive neuropsychology. on the other – it suggests the need for knowing the way the interactions between spirit and matter. centered on contributions from different scientific disciplines and psychological trends. body-spirit. IV Abstract The study starts from the complexity and the difficulty of the study of cognition. neuropsihologie cognitivă.PROBLEMA COGNIŢIEI ÎN PSIHOLOGIE. the base for interpretation of psychological phenomena and behaviors. 1. As a consequence. ştiinţele cognitive. Cuvinte cheie: cogniţie. 56. on the one hand. spirit and brain were understood in psychology and philosophy. with multiple expectancies for elucidating the human cognitive system. INTRODUCERE Psihologia cognitivă tinde tot mai mult să gliseze spre ocuparea unei poziţii de centru în cadrul neuroştiinţelor şi să se implice semnificativ în cadrul activităţilor proprii celeilalte grupări. experimentale şi cele teoretice. Bucureşti. În acest context apare stringenţa ca pe terenul investigaţiilor sale să se adopte o viziune enciclopedistă. unele dintre ele tot mai îndepărtate şi fără o legătură prea vizibilă. In this context. spirit and body. A preferred theme. corp-spirit.. IV MARIA NEAGOE* CĂTĂLIN ANDREI NEAGOE** THE PROBLEM OF COGNITION IN PSYCHOLOGY. Psih. it appears as stringent the need to know the paradigms and the afferent methodology. a cărei membru este. implicitly from the necessity to adopt a comprehensive view in psychology.

în ultimă instanţă. independentă de conştiinţă şi anterioară acesteia. modelări. Dualismului. spiritul. nepieritoare. pe de o parte. Materialismul se opune pe de o parte idealismului pentru care ideea este principiul determinant şi pe de altă parte spiritualismului pentru care spiritul este independent de materie şi se structurează după legi specifice. în ultimă instanţă. 2. până la identificare. însuşire a materiei. şi structurile şi funcţiile creierului. idealismul. cu variantele sale multiple. transferuri conceptuale. (aceasta din urmă fiind înţeleasă ca formă prin care se defineşte spiritul). în cazul acesta. spirit-creier. urmând ca acestea să fie verificate şi susţinute experimental. . În primul caz se fac apropieri. tema aceasta trimite la preocupări filosofice referitoare la raportul dintre spirit şi materie. după cum se ştie. este factorul primordial: prin natura ei. spiritului i se recunosc noi tipuri de organizare. a. POZIŢII FILOSOFICE TRADIŢIONALE REGĂSITE ÎN DEZBATERI CU PRIVIRE LA COGNIŢIE 2. independentă de conştiinţa omului. Aşa se explică faptul că: multe dintre poziţiile filosofice tradiţionale (materialismul. i se acordă o atenţie deosebită din partea tuturor ştiinţelor aflate la frontierele cunoaşterii – neuroştiinţe şi cogniştiinţe – propunându-se noi soluţii de interpretare a gândirii şi materiei. cu toate variantele lor – moniste.1. este necreată. a spiritului şi creierului. conştiinţa. determinist. În antichitate. Materialismul consideră că materia. în sensul în care afirmă că realitatea umană poate fi explicată prin condiţiile sale materiale anterioare. cea a raportului dintre materie şi conştiinţă. lumea este materială. gândirea. între structurile şi funcţiile cognitive. Unele dintre cele mai fructuoase metafore ce i-au fost de folos pentru răspunsurile la probleme ridicate se referă la cele prin care mintea era asemănată unui creier sau unui computer. la problema fundamentală a filosofiei. Principalele căi doctrinare tradiţionale prin care s-a încercat rezolvarea acestei probleme. MATERIALISM ŞI IDEALISM Studierea raportului dintre spirit şi materie. este o realitate obiectivă. materie şi gândire. În felul aceasta subscrie la reducţionismul metodologic conform căruia fenomenele complexe trebuie analizate prin descompunerea lor în fenomene mai simple. spirit-corp. Cu începere din secolul al XVIII-lea. Cătălin Andrei Neagoe 2 Tema centrală a psihologiei cognitive – studiul structurii şi funcţionării sistemului cognitiv uman – presupune analogii. El este. ţin pe de o parte de filosofia materialistă iar pe de alta de cea idealistă. materialismul intervine în analiza fenomenelor umane. materialismul constituia explicaţia universului şi îi lega soarta de atomism. Rămasă încă fără un răspuns edificator. dualiste. pe de alta. spirit şi corp. pluraliste şi altele) fac obiectul unor dezbateri actuale cu privire la filosofia minţii. El ambiţiona să explice lumea fără să facă apel la un principiu exterior acesteia. abordat fie şi din perspectiva psihologiei cognitive face trimitere. Amplasat în contextul diferiţilor săi determinanţi.34 Maria Neagoe. în schimb sunt produs. factor derivat cu proprietăţi de reflectare a lumii materiale.

ci ca pe o forţă ce se dezvoltă creându-se. Mach (1984). consideră că la baza existenţei se află o realitate spirituală. spiritul universal. nemijlocit. În concepţia sa. aspecte şi laturi curente. obiective. În concepţia autorului această formă de idealism ar depăşi. deosebirea dintre idealismul obiectiv şi cel subiectiv poate fi considerată relativă. religia. Graham. transcendental etc. iniţial influenţat de Fichte. iar materia. a lumii exterioare. natura. idealist-obiectivă. dincolo de toate acestea se găseşte un Absolut din care derivă filosofia. raţiunea universală. Schelling. Fichte a considerat contradicţia ca izvor al dezvoltării cunoaşterii şi activităţii omeneşti. individual. În opoziţie cu materialismul. fiziologic. Idealismul absolut desemnează doctrina lui Hegel (2000) şi a discipolilor săi. După „filosofia identităţii”. activă a existenţei. unitatea dintre teorie şi practică.G. convenţională. de sine stătătoare. Eul absolut al lui Fichte este diferit de Eul empiric. Idealismul este o altă orientare filosofică fundamentală. cu elemente dialectice în filosofia naturii. conştiinţa. În măsura în care însă entităţile ideale. Această doctrină filosofică are două variante importante: idealismul obiectiv şi idealismul subiectiv. P. În legătură cu aceasta. definită ca activitate a subiectului sau a factorului spiritual în genere. de neopozitivism şi variantele acestuia. reprezentând o etapă ulterioară în evoluţia gândirii lui Schelling. Fichte a elaborat un sistem filosofic idealistsubiectiv: lumea este produsul interacţiunii dintre „eul absolut” şi „non-eu” (natura). precum şi idealismul obiectiv al lui Schelling (1995). Hume (1987). gândirea. deducând categoriile din interacţiunea dialectică a Eului cu non-eul.W.W. reprezentările. dincolo de subiect şi obiect. independentă de materie şi de conştiinţa individuală a omului. neagă existenţa obiectivă. IV 35 b. fizic. Idealismul pune la îndoială sau neagă posibilitatea cunoaşterii lumii obiective sau respinge interpretarea cunoaşterii ca reflectare a realităţii materiale. a elaborat o concepţie proprie. arta. de spirit şi natură. D. Fichte a căutat să dezvăluie dialectica subiect–obiect. Idealismul are rădăcini gnoseologice care ţin de natura procesului cunoaşterii. independentă de subiect. într-o sinteză superioară. rolul practicii în cunoaştere. dialectica gândirii se recunoaşte pe ea însăşi în dialectica . Filosofia lui Hegel este o variantă a idealismului obiectiv.3 Problema cogniţiei în psihologie. La rândul său. derivat.. dintre individual şi social (Eul empiric şi Eul absolut). Sunt cunoscute mai multe variante ale idealismului: absolut. El a descoperit dialectica categoriilor şi consideră că abstracţia este unica realitate din a cărei natură derivă lumea obiectivă cu întreaga bogăţie de determinări. Idealismul subiectiv. formându-se şi cunoscându-se pe sine şi întreaga lume înconjurătoare. conştiinţa individuală. promovat de Platon (după Curd. Aceasta ar fi ideea. el consideră ca factor primordial determinant spiritul. El reprezintă ipostazierea conştiinţei de sine a întregii omeniri pe care gânditorul nu o consideră ca pe ceva dat. Kant (1998). El recunoaşte ca unică realitate senzaţiile.) şi Hegel. Primul. F. De fapt el are meritul de a fi relevat latura dinamică. postulate de idealismul obiectiv nu prezintă în fapt decât o ipostaziere a produselor conştiinţei individuale. existenţa apar ca factor secund. astfel încât obiectul este creat de subiect şi nu poate exista fără el. promovat de Berkeley (2004). J. idealismul subiectiv al lui Fichte (1995).

Poincaré. Pearson. atunci toate lucrurile pot fi reductibile la materie. Hegel a descoperit procesul de continuă dezvoltare a lumii spirituale şi a materiei. Kant (1998) foloseşte termenul de idealism transcendental sau critic. a depăşit contradicţia şi odată cu ea realitatea. DUALISM. 2002.2. Idealismul fizic este o formă a idealismului subiectiv şi a agnosticismului. atomii fiind părticele de materie. ca şi sufletul omenesc. T. Aşadar materialismul monist refuză spiritului o existenţă independentă de materie. materialiştii francezi din secolul al XVIII-lea. în concepţia lui cunoaşterea fiind un proces continuu de apropiere progresivă a gândirii de adevărul absolut. El a intuit dialectica lucrurilor. poziţie şi ordine. ca temei absolut al acestora. el cercetează condiţiile şi posibilităţile cunoaşterii. Hegel a elaborat un sistem al categoriilor pe care le-a analizat în corelaţia lor. Idealismul fiziologic este varianta idealist-subiectivă. „transcendentale” ale cunoaşterii. a fenomenelor în dialectica conceptelor. particule imperceptibile. invariabile şi aflate în continuă mişcare. eterne. La rândul său. conştiinţa ar fi un atribut sau o funcţie a materiei. adică etapa în care spiritul. Există un monism materialist care consideră că la baza tuturor lucrurilor se află materia. MONISM. Democrit este întemeietor al teoriei atomiste considerând că lumea este alcătuită din atomi şi din vid. 1991 şi alţii) au adoptat punctul de vedere gnoseologic. El a formulat teoria energiei specifice a organelor de simţ. necreate. senzaţiile nu ar reflecta realitatea obiectivă. conştiinţa nu ar constitui o substanţă aparte ci ar deriva. În agregatele de atomi. K. iniţiată de fiziologul german J. Corpurile materiale. monismul este concepţia filosofică potrivit căreia la baza tuturor fenomenelor lumii se află un singur principiu. ea existând numai sub o formă obiectivată. El dezvăluie caracterul dialectic al cunoaşterii. Potrivit acestuia. numit de Kant dogmatic. 1984.36 Maria Neagoe. Această doctrină este opusă dualismului şi pluralismului. fiind determinate de energia proprie a organelor de simţ. indivizibile. în timp ce gândirea. lipsite de structură. Totul având la bază o substanţă sau un principiu unic. Actul dialectic începe de la o abstracţie. în esenţa lor. . P. reprezentanţii idealismului fizic (E. Cătălin Andrei Neagoe 4 naturii.P. În concepţii filosofice diferite. Mach. însă în spirit. două sau mai multe principii. ca unitate a ideii şi naturii. 2006. prin raportarea ei la conceptul de adevăr. parcurge stadiul alterităţii abstracţiei. PLURALISM a. formele apriorice. sunt legi ale spiritului şi nu ale naturii. 2. într-un fel sau altul din materie. realist. negând conţinutul realist al teoriilor din fizică. la baza lumii se află unu. Astfel. Între reprezentanţii materialismului monist amintim pe H. Democrit. Neputând rezolva problema raportului dintre adevărul relativ şi cel absolut. Spre deosebire de idealismul anterior. Duhem. H. abstracţia nedeterminată (teza). Hobbes (1999). problema pusă de progresul furtunos al ştiinţelor. între aceştia se constată deosebiri de formă. Muller (2006). Legile dialecticii. exprimând strict dialectica formei logice. adică etapa în care ideea obiectivată şi înstrăinată se află sub formă de natură (antiteza) şi sfârşeşte cu abstracţia finală (sinteza).

Locke („nimic nu este în intelect fără să fi existat mai întâi în simţuri”). Pentru a evita impasul solipsismului. formă. El a dezvoltat o ontologie materialistmonistă consecventă. Berkeley. superior organizată. A afirmat că. În treacăt. Hobbes (1999) este filosof materialist englez şi precursor al lui F. Lucrurile nu sunt decât complexe de senzaţii: „a exista înseamnă a fi perceput”. concepţie potrivit căreia toate cunoştinţele provin din senzaţii. conştiinţa etc. precum şi rolul acţiunii inverse. Ca reprezentanţi ai acestui curent îi amintim pe Berkeley (1997). mai este cunoscut şi sub numele de „al doilea pozitivism”. arătând că acesta duce la ateism. este o abstracţie goală. Empiriocriticismul. miros. El nu a izbutit să rezolve problema trecerii de la percepţiile senzoriale la noţiunile generale. T. spiritul. reduce cunoaşterea la experienţă. universal. amintim că materialismul dialectic nu identifică spiritul cu materia. reprezentat de E. în care iau naştere senzaţiile şi a Spiritului Divin. Fichte (1995). Berkeley a dat idealismului subiectiv o formă clasică. G. Este important să amintim aici că Democrit a afirmat determinismul şi a negat finalismul. IV 37 sunt asemenea agregate. . reducând toate însuşirile senzoriale ale lucrurilor (culoare. ceea ce l-a dus la o îmbinare exterioară. Mach şi R. Hegel (2000). principal reprezentant al idealismului subiectiv. Acesta înseamnă critica experienţei. Monismul idealist consideră că la baza tuturor fenomenelor se află un principiu spiritual (ideea. A extins asupra tuturor sferelor cunoaşterii optica şi metodele geometriei cunoaşterii. Hobbes se situează pe poziţia senzualismului materialist. a luat ca punct de plecare senzualismul lui J. poziţie. eclectică a empirismului şi raţionalismului (singura sursă certă a cunoaşterii autentice şi sigure este raţiunea). a negat diversitatea calitativă a realităţii. Aceleaşi transporturi stau şi la baza raţiunii care. curent din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. sistematic elaborată. Este adversar al materialismului. propunându-şi să formuleze pe această cale o filozofie a ştiinţelor moderne ale naturii situată deasupra opoziţiei dintre materialism şi idealism. filosof englez. în particular empiriocriticiste şi unele forme ale neopozitivismului contemporan. gest) la însuşirile lor spaţiale. senzaţiile sunt provocate de transporturi continue ale unor învelişuri-imagini (eidola) ce se desprind de obiecte şi pătrund în organele de simţ. El a imprimat senzualismului un caracter subiectivist. care ulterior a influenţat concepţiile subiectiviste. sunet.5 Problema cogniţiei în psihologie. singură poate pătrunde ceea ce numim esenţa lucrurilor. existenţa reprezintă ceva secund. realitatea constă din senzaţii. El a subliniat de asemenea ideea potrivit căreia materia este lipsită de sens. natura. derivat în raport cu spiritul. Amintim că materialismul vulgar identifică spiritul cu materia. Bacon (2008).) iar materia. Avenarius (2002). Berkeley a recurs la noţiunea idealist-obiectivă a unor „spirite” (suflete). epurarea acesteia de orice element metafizic. care este cauza ultimă a senzaţiilor şi a ordinii acestora. negând sau subapreciind cunoaşterea raţională. exercitate de ea asupra vieţii materiale. În concepţia lui. cantitative – mărime. El recunoaşte specificitatea acestuia ca produs nesubstanţial al materiei. mişcare – aceasta din urmă fiind concepută de el numai ca mişcare mecanică (deplasare în spaţiu). întrucât în experienţă sunt date nemijlocit numai „idei” (senzaţii).

La rândul său. filosof german. direct verificabile experimental. aşază la baza sistemului său filosofic existenţa monadelor. Concordanţa dintre activitatea monadelor este asigurată. monismul idealist se exprimă în concepţii dintre cele mai radicale ale cognitivismului. El reprezintă cea de-a treia fază contemporană a pozitivismului. 2008). lipsite de legătură dintre ele (Herbart. Neopozitivismul are un caracter predominant logicist. Herbart. Neopozitivismul interpretează experienţa în spirit subiectivist. Acesta din urmă susţine că: orice comportament este controlat prin consecinţele sale (determinism). la rândul său. În domeniul psihologiei. este un curent apărut în deceniul al treilea al secolului al XX-lea. Tot aşa orice aserţiune. J. înlocuindu-le cu logica ştiinţei. Herbart se situează pe poziţiile asociaţionismului. creată de monada supremă care este Dumnezeu. După el materia nu este decât o manifestare exterioară a monadelor. ca trăiri nemijlocite ale subiectului. judecăţi singulare. fenomenele psihice sunt dizolvate în fenomene organice. filosof idealist german. matematicieni. În psihologie.F. susţinând ideea continuităţii şi evoluţiei naturii. adept al idealismului obiectiv. G. este considerată de neopozitivişti ca „lipsită de sens”. orice referire la reflectarea realităţii obiective în senzaţii fiind considerată o aserţiune lipsită de sens. Cătălin Andrei Neagoe 6 Neopozitivismul.W. eterne şi imuabile. evenimentele resimţite prin introspecţie sunt de aceeaşi natură ca evenimentele observabile (monism). Fondatorii neopozitivismului sunt logicieni. care nu poate fi confruntată nemijlocit cu experienţa sau din care nu se pot deduce propoziţii. în concepţia lui. Fiecare monadă oglindeşte întregul univers. b. El s-a situat în esenţă pe poziţiile raţionalismului idealist. de „armonia prestabilită”. altfel spus „cu analiza logică a limbajului ştiinţei”. Concepţia pluralistă este opusă monismului. El s-a apropiat de ideea legăturii indisolubile dintre materie şi mişcare. Ea explică în mod idealist problema fundamentală a filosofiei. înzestrate cu o forţă activă. Leibnitz este unul dintre precursorii dialecticii idealiste germane. Ei au intenţionat să dea filosofiei un caracter riguros.38 Maria Neagoe. alcătuită din esenţe calitativ diferite. Neopozitivismul afirmă că atât materialismul cât şi idealismul sunt concepţii metafizice. independente unele de altele. un individ este constituit din suna comportamentelor sale juxtapuse (atomism). Acestea ar fi substanţe spirituale indivizibile. Noţiunea idealistă şi metafizică a „realelor” este o îmbinare sui generis a „lucrurilor în sine” ale lui Kant cu monadele lui Leibnitz. iar monismul materialist caracterizează behaviorismul radical al lui Skinner (1974). bazate pe speculaţii necontrolabile. consideră că fenomenele constituie indicii ale unei realităţi multiforme. cu analiza noţiunilor şi judecăţilor din ştiinţele particulare. denumite „reale”. deci lipsite de sens. Astfel universul ar fi format dintr-o pluralitate de esenţe de sine stătătoare. 2000) sau având o legătură care s-ar datora armoniei prestabilite (Leibnitz. psiholog şi pedagog. reprezentanţi ai ştiinţelor naturii. eliminând din ea speculaţiile arbitrare. interpretând viaţa psihică ca pe o îmbinare de reprezentări. El acordă atenţie deosebită cunoaşterii raţionale şi logicii. pe care a căutat să-l îmbine cu elemente de empirism. Leibnitz. Împărţind adevărurile în „raţionale” şi .

7 Problema cogniţiei în psihologie. Aceasta caracterizează sufletul ca pe o substanţă al cărei atribut este gândirea. James. biologiei şi a altor ştiinţe. principiile lor se află în intelect în stare embrionară şi primesc de la simţuri doar un impuls pentru dezvoltarea lor. fiind un precursor al logicii matematice. iar ideea de Dumnezeu a considerat-o idee înnăscută. Lui Leibnitz îi revine şi meritul de a fi completat cele trei legi ale logicii aristoteliene cu legea raţiunii suficiente. în evidenţa noţiunilor noastre. iar corpul ca pe o substanţă complet distinctă a cărui atribut este întinderea. De aceea la cunoscuta teză a senzualismului. el explicând toate fenomenele naturii prin materia în mişcare. a influenţat idealismul de mai târziu. Dualismul este o concepţie filosofică opusă monismului. Potrivit lui. mecanicist. opunându-i teza despre multiplicitatea adevărurilor. cu caracter idealist. Descartes consideră că singurul adevăr fundamental de la care trebuie să pornească întreaga filozofie este dat de existenţa certă a gândirii şi nu existenţa realităţii obiective: „mă îndoiesc deci cuget”. principiul suprem. C. A încercat să creeze o logică bazată pe utilizarea simbolică. IV 39 „faptice”. 2003) neagă. substanţa materială şi substanţa spirituală. Cu toate acestea. materia şi spiritul. Dualismul. obţinute pe calea inducţiei. fizicii. Wolff (1988) a deosebit dualismul de monism în ceea ce priveşte opoziţia suflet–corp. fie corpul şi sufletul. Descartes a recunoscut şi valoarea cunoaşterii experimentale. Descartes (2003) a introdus opoziţia corp–suflet. în spirit subiectivist adevărul obiectiv. unei a treia. necesară după el pentru verificarea adevărurilor faptice. Pluralismul gnoseologic al pragmatismului (W. c. lui Dumnezeu. Dualismul apare deseori ca o încercare de conciliere eclectică a materialismului cu idealismul. pentru Descartes criteriul adevărului se află în raţiunea însăşi. 1999) şi personalismului (Brightman. cunoscute nemijlocit de raţiune. R. a considerat că primele. „cuget deci exist” (dubito ergo cogito. unul dintre întemeietorii filosofiei moderne. de pe poziţii metafizic-mecaniciste. iar aceasta din urmă fiind concepută numai ca deplasare în spaţiu. Formula aceasta. la baza experienţei se află două principii opuse şi ireductibile: fie principiul material şi cel spiritual. a cunoscut numeroase forme de manifestare. În psihologie. având un caracter necesar şi universal nu pot proveni din experienţă. Filosof şi savant. La baza metodei sale de cunoaştere a fost aşezată deducţia care trebuie să pornească de la adevăruri clare şi distincte. a contribuit la răspândirea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor naturii. Gândirea sa a avut şi o latură materialistă. . binele şi răul etc. cogito ergo sum). Fiind reprezentant de seamă al raţionalismului în filosofia modernă. Descartes a adus contribuţii la dezvoltarea matematicii. el adăugat „în afară de intelectul însuşi”. potrivit căreia nimic nu este în intelect fără să fi existat mai întâi în simţuri. atât în filozofie cât şi în alte ştiinţe cum este psihologia. Fizica lui a avut un caracter materialist. A subordonat cele două substanţe. În filozofie. îmbrăcând preponderent poziţii idealiste ori materialiste. El a sistematizat şi popularizat raţionalismul lui Leibnitz.

reduce întreaga realitate la senzaţiile şi la percepţiile subiectului. 2008). În psihologie. SOLUŢII CONTEMPORANE ÎN PSIHOLOGIE LA PROBLEMA FILOSOFICĂ A DUALITĂŢII SPIRIT–CORP 8 Preocupările noastre reflectă bogatele iniţiative din literatura de specialitate. cea a izomorfismului de structură. realitatea obiectivă. direcţiile majore de analiză (Neagoe Maria. Dualist prin esenţă. Pentru interacţionism. Hobbes (1999). paralelismul psihofizic este dezvoltat de către filosofii şi psihologii adepţi ai empirismului. PARALELISMUL PSIHOFIZIOLOGIC Paralelismul psihofizic sau psihofiziologic este o formă de compromis între dualismul strict şi susţinerea unei interacţiuni existente între suflet şi corp. de machişti. Bacon (2008). Empirismul contemporan tinde să reducă ştiinţa la constatarea şi la clasificarea faptelor. Locke (1995). reprezentat de F.40 Maria Neagoe. concepţia dualistă în psihologie a marcat întreaga istorie a acesteia şi a făcut deosebit de delicată problema unirii sufletului cu corpul. reprezentat de Berkeley (1997). Empirismul idealist-subiectiv. Cătălin Andrei Neagoe 3. în curentul behaviorist. T. Aici noţiunea de interacţiune desemnează fenomene de sinergie a acţiunilor ce se pot produce la niveluri funcţionale diverse. În această perspectivă. 3. Ele sunt exprimate prin teoria paralelismului psihofiziologic. teoriile ştiinţifice ar fi simple însumări ale senzaţiilor. nici un fenomen de emergenţă a capacităţilor intrinsece ale subiectului (ineism) ci un proces activ de construcţie. Acesta din urmă este un curent filosofic ce reduce cunoaşterea la experienţă: cunoaşterea se elaborează numai pornindu-se de la experienţă. acţiunea subiectului asupra obiectului este fundamentală. de empiriştii francezi ai secolului al XVIII-lea. Interacţionismul este o perspectivă epistemologică ce susţine că orice cunoaştere trebuie analizată în cadrul unei relaţii de interdependenţă dintre subiectul care cunoaşte şi obiectul de cunoscut. Interogaţiei dualităţii suflet–corp i-au fost aduse soluţii contemporane mai mult sau mai puţin criticabile. recunoaşte că izvorul senzaţiilor îl constituie materia. Empirismul materialist. Mai întâi ei îşi exprimă nemulţumirea faţă de N. iar pe de alta. negând valoarea cognitivă a abstracţiilor ştiinţifice. gândirea neavând un specific calitativ şi un caracter activ. Hume (1987). specifică psihologiei gestaltiste dar şi prin alte teorii ce prezintă legătură directă sau indirectă cu aceste două teorii. J. Astfel. Totodată se referă la coacţiune (acţiune conjugată a membrilor ce urmăresc acelaşi scop) şi la existenţa unor mecanisme de reciprocitate care se stabilesc în desfăşurarea anumitor procese psihice. pornesc pe de o parte de la critica unor concepţii filosofice.1. neopozitivişti şi pragmatişti contemporani. Astfel se neagă existenţa principiilor de cunoaştere înnăscute şi valoarea cunoaşterii raţionale: noţiunile. empirismul se realizează azi. cel mai complex. Psihologii empirişti. Malebranche . comportamentul nu este o simplă reacţie faţă de mediul înconjurător (schema S–R). de la îmbrăţişarea unor idei ale altor concepţii. în elaborarea paralelismului psihofizic.

în timp ce sistemul nervos este factorul constitutiv al conduitei. Potrivit acestei corespondenţe fiecărui fapt de conştiinţă îi corespunde un eveniment din sistemul nervos dar nu şi reciproc. adică un simplu fenomen însoţitor al acestora. paralelismul psihofizic ajunge să îmbrace forma restrictivă a acestuia. Originea concepţiei paralelismului psihofizic. În al doilea rând. În concepţia epifenomenaliştilor. încercând să depăşească empirismul şi raţionalismul. denumită de Bergson „durata pură”. au denunţat caracterul materialist al paralelismului. fără acţiune una asupra celeilalte. reprezentant al ocazionalismului. Astfel se consideră că punând în discuţie conştiinţa şi sistemul nervos. concepţie ce a dominat psihologia secolului al XIX-lea. Mai târziu M. IV 41 (1992) şi Leibnitz (2008). Cel dintâi este filosof idealist francez. Ei au susţinut că oricărui fenomen psihic îi corespunde un fenomen fiziologic. Bergson (2004). aşa cum am arătat în paginile anterioare. metamorfozarea continuă a fenomenelor . Din acest punct de vedere. Psihologii spiritualişti sunt cei care. În concepţia lui. conştiinţa este un fenomen accesoriu al conduitei. guvernată de un principiu spiritual. mereu nouă şi neînscrisă în legi. tot atât de puţin capabil de a reacţiona asupra lor. Ipoteza aceasta fusese enunţată pentru a prezerva independenţa spiritului de a materiei. creată de G. Paralelismul psihofizic este considerat ca fiind o variantă mai puţin restrictivă a epifenomenalismului. ca „umbra drumeţului asupra paşilor lui”. fără relaţii cauzale între ele. aşa cum a fost conceput de către filosofii empirişti. o găsim la D. paradoxal. Malebranche. Potrivit ocazionalismului. Această doctrină ajunge. Aceasta este o concepţie idealist-teologică din secolul al XVIII-lea. dualismul lui Descartes. critica decisivă va veni din partea lui H. numită evoluţie creatoare. Procesul devenirii se desfăşoară în cadrul unei creativităţi pure.9 Problema cogniţiei în psihologie. dintre acestea două numai seria de fenomene nervoase este accesibilă informaţiei. Absolutizând devenirea. un epifenomen. psihologii empirişti critică ipoteza armoniei prestabilite. lumea cunoaşte o evoluţie ascendentă. fenomenele fiziologice şi cele psihice ar reprezenta două serii de fenomene paralele. între altele. numit „elan vital”. modificările corpului. să oglindească fluiditatea realităţii. filosof francez. Sub influenţa ideilor materialiste. de pe poziţii idealiste. În schimb conştiinţa reprezintă un simplu epifenomen al proceselor neurofiziologice. Leibnitz (2008). Hartley (1999) care a stabilit o relaţie între asociaţia de idei şi vibraţia nervilor. intervenţia lui Dumnezeu fiind singura cauză reală a acestor modificări. la behaviorism şi la paralelismul psihofizic. a redus orice interacţiune cauzală la o intervenţie directă a divinităţii. chiar dacă teza fusese enunţată pentru a prezerva independenţa spiritului de materie. adept idealist al lui Descartes pentru a rezolva problema interacţiunii dintre corp şi suflet. concepute ca două substanţe independente. emisă de W. Psihologii şi filosofii empirişti menţin afirmarea existenţei distincte a spiritului şi corpului. Acesta a dezvoltat o concepţie intuiţionistă. de Cordemoy (1997). o devenire neîntreruptă şi neafectată de posibilităţi prestabilite. El afirmă că există o singură substanţă – Dumnezeu – în care este cuprins întregul univers. căutând să înlăture. respectiv ale sufletului reprezintă doar cauza ocazională a modificărilor celeilalte substanţe. În particular.

În concepţia lui Köhler. Fabian. El a remarcat că o melodie are o unitate datorită căreia ea nu poate fi asimilată ca o suită de note muzicale (cf. schematică. în domeniul vitalului. Fechner. fără a putea cunoaşte vreodată. filosof.) şi E. filosof. cel dintâi. susţine că ştiinţa va continua să fie eficientă. La rândul său Wundt este creatorul primului laborator de psihologie experimentală la Leipzig. Fechner (după Heidelberger. În acest sens R. Astfel a ajuns la teoria constituirii transcendentale a „obiectului”. Importanţa sa este deosebită întrucât a constituit sursă de inspiraţie pentru marile şcoli şi savanţi interesaţi de problemele psihicului. adică orientarea către ceva care îl „constituie”. Contribuţia sa la dezvoltarea psihologiei a fost substanţială. esenţa proceselor care este creativitatea. A dezvoltat preocupări majore cu privire la raporturile dintre structurile fizice. R. Koffka şi Wertheimer percepţia este o activitate de organizare care se conformează unor legi precum cea a proximităţii. Pornind de la Ehrenfels. de raportul figură–fond.Th. R.) a căutat să dea o expresie matematică raportului dintre intensitatea senzaţiei şi intensitatea stimulului fizic care o provoacă. 2001). von Ehrenfels (după Fabian.42 Maria Neagoe. Gestaltismul susţine predominanţa totalităţii asupra părţilor care o compun şi prezintă activitatea perceptivă şi intelectuală ca pe o producţie activă şi deformantă. Benussi (2006) propune conceptul de Produktion pentru a denumi activitatea de reunire a părţilor într-un întreg. Teoria este construită pe baza experienţei din domeniul percepţiei. Muchielli (1980) considera că influenţa lui Ehrenfels s-a diversificat pe de o parte în scrierile gestaltiştilor M. King. PSIHOLOGIA GESTALTISTĂ ŞI IPOTEZA IZOMORFISMULUI DE STRUCTURĂ Psihologia formei mai este denumită şi gestaltism. V. simetriei. fiziologice şi spirituale. iar pe de alta în şcoala dualistă reprezentată de Alexius Meinong (1955). antielementarist. C. tratat în legătură cu creierul şi cu materia în general. închiderii. convenţională a realităţii. precursor al gestaltismului – a fost interesat de probleme perceptive. psiholog francez şi pe W. independent unul de altul. fiziolog şi psiholog german. Koffka (1999). care oscilează între idealismul subiectiv şi cel obiectiv. Wundt (2009). matematician. K. continuităţii. structuralism. Werthemier (cf. Husserl şi-a propus să elaboreze fizica pură a cunoaşterii ştiinţifice. Aceste legi conduc activitatea subiectului care.2. percepe formele bune. şi „momentele figurale ale unităţii”. cel de-al doilea. mai ales cu privire la raportul gândire– materie. M. W. 3. în căutarea sa. Ca promotori ai paralelismului psihofizic amintim pe G. Cătălin Andrei Neagoe 10 şi considerând gândirea conceptuală ca o abordare mecanica. au definit calităţile „formei”. acordând prioritate unei poziţii idealist-subiective conform căreia unica realitate a obiectului este însuşi actul intenţional de conştiinţă. von Ehrenfels – antiasociaţionist. Husserl (2007). D. fizician. Köhler şi Wertheimer s-au interesat apoi de . Începuturile mişcării gestaltiste datează din 1891 când C. 1986). configuraţionism. mai ales din cel al iluziilor. Köhler (1985). similarităţii. Ea a apărut ca reacţie faţă de asociaţionism şi chiar faţă de behaviorism.

cu condiţia ca raporturile dintre note să fie respectate. în definirea acestui concept. a adus contribuţii la studiul inteligenţei în lumea animală. percepţia formei rezultă dintr-o activitate cognitivă care completează şi interpretează informaţiile date. în special de raţionamentul logic. formă cu proprietăţi de regularitate. structură. identificabilă oricare ar fi cheia în care ea se cântă. aceasta duce la o nouă structură a câmpului perceptiv deci la căutarea şi găsirea de soluţii noi. Gestaltul rezultă din organizarea câmpului. IV 43 procesele intelectuale. Postulatele teoriei percepţiei formulate de M.11 Problema cogniţiei în psihologie. termenul de . Pentru a putea face distincţie între un stimul şi produsul său mental – perceperea acestuia – uneori s-a propus. întregul este perceput înaintea părţilor. cu siguranţă. El a atras atenţia asupra unui moment al înţelegerii spontane. În aceeaşi ordine de idei. noţiunea de figură desemnează ansamblul de trăsături şi contururi. Cuvântul german gestalt poate fi mai bine exprimat prin ideea de totalitate organizată. Thorndike (2009) „prin încercare şi eroare”. un rol important în această configurare. psiholog american de origine germană. Termen de origine germană. figură. În opinia lui Koffka. ca o formă şi care se detaşează de un fond nestructurat. a fost lansată şcoala gestaltistă. simplitate şi care exprimându-le cu pregnanţă (adică impunându-se ca forţă si stabilitate. nu sunt distincţii între percepţii şi senzaţii. De asemenea Köhler a studiat învăţarea prin „insight” cu scopul de a caracteriza situaţiile în care soluţia la o problemă este găsită fără tatonări. astfel că percepţia sa rezultă ca având o structură unitară. Lewin (2007). A. S. von Meinong (1995). Cel mai convingător exemplu este cel al melodiei. Köhler. aceasta jucând rol important în percepere. Prin lucrarea sa asupra mişcării aparente. contrar procedeului recomandat de E. membru al şcolii de la Grand reprezintă curentul configuraţionist. Dar şi atunci când aceste condiţii ale stimulilor sunt îndeplinite minimal. Wertheimer sunt: percepţia este structurată încă de la început. K. pattern. Anumite caracteristici obiective joacă. fără să se respecte. Menţionăm că gestaltismul cunoaşte o variantă nativistă şi alta genetistă. Köhler. K. Psihologia gestaltistă consideră că experienţa şi conduita conţin pattern-uri de bază (gestalturi) care nu pot fi reduse la componente elementare. ieşind in evidenţă) favorizează percepţia.L. ca termenul de formă să fie raportat la percepţie iar cel de figură la stimul. simetrie. perceput ca o structură. În orice caz. Suprapus în totalitate peste conceptul de Formă. Conturul este linia ce delimitează forma unei figuri sau a unui obiect. împreună W. o iluminare bruscă ce presupune compre-hensiunea situaţiei cu toate implicaţiile ei (intuiţie). configuraţie – fără să se facă distincţii în procesul utilizării lor. Astfel a fost dezvoltată ideea că structura unei percepţii poate rămâne nemodificată chiar dacă senzaţiile componente se modifică. ierarhia fiind descendentă şi nu ascendentă. el se suprapune sau interferează cu termeni precum formă. Gestaltul este conceptul central în psihologia formei.W. psihologia gestaltistă a pus accentul pe organizarea elementelor care compun un stimul. organizarea stimulilor în ansamblul percepţiilor nu se face prin hazard. Această structură predomină asupra elementelor constitutive. Koffka. publicată în 1912. fapt care i-a orientat pe gestaltişti spre noţiunea de „formă bună”.

De exemplu. Un morfism este o corespondenţă între două structuri. în chimie izomorfismul este definit ca proprietate a substanţelor cu compoziţie chimică diferită. atunci XoY este de asemenea un alt element. Corespondenţa desemnează un raport de legătură între lucruri. înţeles astfel prin mijlocirea contururilor sau trăsăturilor sale esenţiale. În consecinţă. în interiorul lui S1. fie ele altele decât perceptive.44 Maria Neagoe. y1. forma bună. desemnează concordanţă. termenul de gestalt este sinonim cu cel de structură. izomorfismul se referă la corespondenţa funcţională sau de stare între două sisteme. dar cu structură înrudită. în eforturile sale de afirmare a interdependenţei dintre gândire şi materie. organisme vii. Vorbim de corespondenţă între elementele unei structuri S1 şi S2 în următoarele condiţii: dacă x1 şi y1 sunt două elemente ale lui S1. indicii 1 pot fi înlocuiţi prin indicii 2 şi reciproc. Cibernetica a adoptat principiul matematic al izomorfismului în scopul punerii în relaţie de corespondenţă a unor sisteme diferite din punct de vedere substanţial-calitativ: maşini. propoziţie sau frază. Ca şi primul. prin corespondenţa f. atunci elementul y2 obţinut prin legea interioară a lui S2 este imagine a lui y1 prin corespondenţa f. organe. dacă x2 şi y2 sunt două elemente ale lui S2. Un homomorfism este un izomorfism dacă în tot ceea ce precede. tip. impunânduse ca atare în momentul sesizării datelor. Izomorfism. conform căreia fiecare element al unei mulţimi este pus în legătură cu unul sau mai multe elemente din cealaltă mulţime. model (în sens de model de reprodus). cristalogenice. Termenul de homomorfism. fenomene. termenul este utilizat pentru a denumi paralelismul de structură dintre silabă. ale unui întreg care se potrivesc între ele. Pattern-ul este folosit în contexte variate. cuvânt. respectiv imaginile lui x1. În lingvistica structuralistă. De exemplu X şi Y sunt două elemente ale unei structuri iar o este una din legile de compunere. de a se prezenta în aceleaşi forme structurale. Izomorfismul (gr. Termenul de configuraţie este o traducere acceptabilă a englezescului pattern. Pe scurt. în matematică. sisteme sociale: două mulţimi sunt izomorfe dacă există un operator care să facă . Psihologia formei. desemnează relaţia între două mulţimi. armonie a acestora. structura poate fi definită. desemnează o corespondenţă biunivocă între elementele a două structuri. Cătălin Andrei Neagoe 12 configuraţie este preferat deseori celui de gestalt. el plasând în prim plan totalitatea. iar z1 este compoziţia lui x1 şi a lui y1. alură generală. utilizat mai ales în matematică. Despre izomorfism vorbim şi în alte domenii decât cel al psihologiei. în cazul de faţă. Această încercare de soluţionare s-a concretizat în ipoteza izomorfismului de structură. În teoria sistemelor cibernetice. isos „egal” şi morphe „formă”) desemnează o identitate de structură. a încercat să depăşească dificultăţile întâmpinate de către reprezentanţii paralelismului psihofizic al altor concepţii care au pus aceste noţiuni în termeni de cauzalitate. el desemnează un ansamblu organizat de date perceptive. o corespondenţă biunivocă între două mulţimi care au aceeaşi structură. Altfel spus este un ansamblu structurat. putând fi exprimat. după caz. prin termeni de structură. ca un ansamblu de obiecte între care există cel puţin o lege de compunere.

Acesta postulează analogia dintre sisteme diferite ca natură. Izomorfismul reflectă corespondenţa univocă potrivit căreia fiecărui element şi fiecărei funcţii dintr-un sistem (anume sistemul original) îi corespunde un element şi o funcţie precis determinată în alt sistem (model). strict formalizat în matematică (biunivocitatea şi univocitatea). aşadar. Caracteristica esenţială a izomorfismului este. Raţionamentul prin analogie este unul de tip euristic. Izomorfismul este un caz particular de homomorfism. izomorfismul înseamnă modalitatea riguroasă a analogiei. mai ales conceptul de „structură de grup” a influenţat în psihologie apariţia conceptului de izomorfism. Analogia intervine în procesul fundamental de dobândire de cunoştinţe şi intervine în construirea de procese. fenomene. IV 45 posibilă corespondenţa biunivocă dintre elementele distincte ale acestora şi dintre funcţiile care exprimă sau definesc relaţiile respectivelor elemente. de asemănare etc. de identitate. în integrarea de noi cunoştinţe. În mod formal. Altfel spus. Raţionamentul se defineşte ca activitate de gândire intenţională. La aceasta a contribuit şi Filosofia Naturii. „legătură” desemnează asemănarea între două sau mai multe noţiuni. a cărui teorie generală a fost propusă de L. situaţii. Grecescul analogia „raport”. o analogie este definită ca un izomorfism între un domeniu de referinţă bine cunoscut şi un domeniu-ţintă. aceasta din urmă înlocuind încetul cu încetul termenul contestat de analogie. ca totalitate. Structuralismul din domeniul matematicii. conceput ca structură. cunoscute şi ca izomorfisme parţiale se definesc ca inferenţă probabilă care constă în a conchide că unui obiect B îi aparţine o anumită însuşire a. Principiul izomorfismului homomorfist permite elaborarea unor metode generale de abordări cibernetice ale sistemelor prin metoda analogiei. dar fiecărui element şi fiecărei funcţii din al doilea sistem îi pot corespunde mai multe elemente şi funcţii din primul sistem. Raţionamentele prin analogie. pe baza faptului că această însuşire aparţine obiectului A şi pe baza constatării că obiectele A şi B au mai multe însuşiri esenţiale comune. Noţiunea de izomorfism este legată de relaţiile logice. Cibernetica. dar care se materializează prin corespondenţa biunivocă sau univocă între mărimile de intrare şi de ieşire şi prin acelaşi mod de a reacţiona la influenţe specifice. biunivocitatea corespondenţei dintre două mulţimi sau sisteme. indică punerea în corespondenţă a unor cunoştinţe esenţial diferite pentru a surmonta diversitatea lor. Astfel concluzia lui este nesigură dar permite supoziţii într-un . comportamentale. puţin cunoscut. pornind de la principiul izomorfismului homomorfist. Organismul este în acest caz analog cu sistemul. care odată ce capătă formă se prezintă ca o înlănţuire de propoziţii ce permit să se conchidă cu privire la valoarea de adevăr a celui din urmă. Atunci analogia permite transferul proprietăţilor domeniului de referinţă la domeniul ţintă. von Bertalanffy (1969). în generalizarea de ipoteze. neocupându-se de corespondenţele substanţiale între sisteme ci de corespondenţele eminamente funcţionale. a modelării. introduce principiul izofuncţionalismului. care a dezvoltat conceptul de organism.13 Problema cogniţiei în psihologie. a cutiei negre.

După Aristotel. ci include funcţionalităţi specifice cu tendinţe de organizare de forme şi semnificaţii (conduitele gestuale ajută la înţelegere. Între principiile gestaltismului. atât din punct de vedere conceptual cât şi metodologic. domeniul caloric). îi revine un merit deosebit în acest sens. Köhler a vrut să lămurească analogia dintre configuraţiile fizice. comparaţia între două raporturi. dar au adesea valori de discurs de comunicare. afirmând că un organism nu poate exista decât dacă reuşeşte să găsească în lume un mediu adecvat. Acesta consideră că perceperea obiectelor nu este o copie fidelă. astfel fiind enunţată ipoteza izomorfismului de structură – postulând o omologie a legilor de organizare între aceste trei domenii. 4. W. În general este posibil să se considere că raţionamentul prin analogie se bazează de fapt pe morfisme stabilite mai mult sau mai puţin strict. transferul proprietăţilor şi procedurilor de la un domeniu la altul. adept al gestaltismului. a enunţat teza că: percepţiile nu sunt simple urme ale senzaţiilor ci sunt configuraţii unitare. a constituit obiect de studiu pentru toate curentele şi poziţiile filosofice. o oglindă care reflectă. În ceea ce priveşte teoria învăţării. izomorfismul se exprimă în corespondenţa dintre câmpurile bioelectrice sau de excitaţie din activitatea sistemului nervos şi stările psihice curente. Sub influenţa lui Goldstein. în parte necunoscut. Astfel lui K. între tensiunea câmpului exterior şi interior. analogia desemnează în special asemănarea proporţională. Sistemele fiziologice sunt în ultimă analiză. de natură fizică (teoria configuraţiei) şi ca atare caracterele configuraţiei întâlnite în domeniul fiziologiei se întâlnesc şi în cel al fizicii (electricitate. formează un tot unitar. biologice şi psihologice. fiziologie şi psihice.46 Maria Neagoe. înţelegerea. În acest sens. a cunoaşterii. dacă reuşeşte să facă un tot compatibil cu acesta. Kohler a arătat că aceasta se desfăşoară în condiţii de corespondenţă. corespondent lui. De exemplu surdomuţii evidenţiază acest fapt prin limbajul gestual). Cătălin Andrei Neagoe 14 domeniu. În cazul unui asemenea tip de raţionament pot fi diferenţiate două etape principale: a. CONCLUZII Analiza fenomenelor umane. care de altfel se află în strânsă unitate. În numele teoriei gestaltiste el a atacat conceptul de arc reflex şi de reflex. apoi de Koffka şi Köhler se numără şi principiul izomorfismului. punerea în corespondenţă parţială a două domenii şi b. enunţate de Wertheimer. neurolog şi psihiatru american de origine germană. Pe lângă influenţa matematicii şi ciberneticii. Gestaltismul se referă la trei feluri de structuri: fizice. comportamentul fiziologic şi cel psihologic. În psihologia cognitivă este deosebit de pregnantă cerinţa de . fiind epifenomen. psihologia formei a fost transformată într-o epistemologie care tinde să cuprindă într-un model unic cunoaşterea lumii fizice. cerebrale şi perceptive. a mai contribuit în mod consistent şi neurologia. cu privire la introducerea conceptului de izomorfism în psihologie. Goldstein (1995). În psihologia gestaltistă. intuiţia şi insight-ul sunt fenomene înrudite.

1999. Bucureşti.15 Problema cogniţiei în psihologie. 2008.W. R. Editura Zone Books. este dezirabil. Editura IRI. Ele ar putea trece de la simpla constatare. Tot aşa exerciţiile de conştientizare a suportului paradigmatic. HUME. 9.. Roma. BERTALANFFY. Cercetări logice I. Bucureşti. . Traité de l'esprit de l'homme et de ses facultés et fonctions. 1998. D. 1986. New York.. Bucureşti. 20. Quarterly Journal of Experimental Psychology.. Princeton Science Library. 22. 1999. 2004. R. JAMES. New York. I.. Principiile psihologiei gestaltiste. Matière et mémoire. 4. IV 47 abordare.. 13. New York. DUHEM. 5. BRIGHTMAN. 26. DESCARTES. Bucureşti. 2000.M.. HARTLEY. et de son union avec le corps. The Aim and Structure of Physical Theory. USA. Human Nature and De Corpore Politico. 8. Experiment with the unconscious. 1996. Doctrina ştiinţei. 21. Introducere în filosofie. Prolegomene la logica pură. 32. Editura Humanitas. The New Organon.. 2000. Cercetare asupra intelectului omenesc. 6. KÖHLER. C. KING. 1999. Tratat asupra principiilor cunoaşterii omeneşti. 18.. 1997.3–25. Perspectiva holistă şi cea infrastructurală se presupun reciproc. ca filosofia. Max Wertheimer and Gestalt Theory.... R. BERKELEY. Psihologia ca ştiinţă. F. Rodopi Editions. Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. USA. 1995.F. 1999. Cambridge. Bucureşti. USA.. 2. 3. V. În consecinţă. Men and Minds: Psychology in the Modern World. Bucureşti. 2002. R. BENUSSI. HOBBES. Editura Univers Enciclopedic. G. 2003. von. Editura All. W. 25. Bucureşti. [1896] 2004. FABIAN. 1995. fizica. Critica raţiunii pure. soldate cu surprinderea esenţialului. Editura ALL. Editura Humanitas. BACON. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. KANT. State University of New York Press. J. 16. Primit în redacţie la: 15. BERKELEY. [1891] 2002. E. LLC. Bucureşti. 7. Texte fundamentale. Oxford University Press. D. Paris. 23. 14.. a metodologiei generale aflată la baza unor cercetări le-ar putea face mai eficiente atât teoretic dar şi practic. Fenomenologia spiritului. H. 1987. BERGSON.S. 12. Human Nature.. Bucureşti. Editura PUF. D. 1969. L. P. 2001 (4th Editura)..G.M. de G.. AVENARIUS. HERBART. 1985. 24. Robots. în particular filosofia ştiinţei. G. CORDEMOY. G. 2007. W. Cambridge University Press.. Editura Antet. Editura IRI. von Ehrenfels: Life and Work. [1666] 1997. J. 2003. FICHTE. T. 10. 17. Editura Routledge. chimia. 19.. să fie repusă pe un loc mai vizibil în contextul ştiinţelor care participă la elucidarea inteligenţei naturale – alături de inteligenţa artificială şi de ştiinţe ale naturii precum biologia. 2006. K. Oxford University Press. Editura Humanitas. Introduction to Philosophy. Editura Cortina. The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man. Critique of Pure Experience. Bucureşti. Scrieri metafizice. AVENARIUS.. Writings. KOFFKA. Kessinger Publishing.. concomitent molară şi moleculară a fenomenelor sale specifice.. Oxford University Press. E. 11. Suivant les principes de René Descartes. Dover Publications. The Human Concept of the Worl. p. 15.. Cambridge University Press. HEGEL.. Editura Polirom.. Bucureşti. clasare a datelor către inferenţe superioare. HUSSERL.F. GOLDSTEIN K. I..

Despre behaviorism.. 2002. C. Sistemul idealismului transcendental. J.L. An Introduction to Psychology. 2003. în psihologie şi filozofie.. totodată extrem de dificilă – cercetarea tipurilor de relaţii posibile între structurile şi funcţiile creierului. Editura Hackett Publishing Company. F. Munshi Press.. W. 44. Problema cogniţiei în psihologie. J. Rodopi Bv Editions. 2008. 31.W. regăsite în noile dezbateri cu privire la tipurile de raporturi menţionate. Editura Grinta. 35–48. MEINONG. Dinamica grupurilor. E. LOCKE. 1984. 36. Bucureşti. 41. REZUMAT Studiul porneşte de la complexitatea şi totodată dificultatea studierii cogniţiei. Perception & Psychophysics. WOLFF. PUF. 54. [1826] 2006. SCHELLING. 34. p.48 27. Editura Academiei Române. spirit şi creier. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 203–212. A. On Possibility and Probability. MACH. Comparative Physiology of the Visual Sense. spirit şi corp. 2008.J. WUNDT. Editura Springer. Noi eseuri asupra intelectului uman. cu multiple aşteptări pentru elucidarea sistemului cognitiv uman. Revista de psihologie. 2008. Principles Of Topological Psychology. 33. analiza noastră vizează două aspecte: (a) poziţiile filozofice tradiţionale. (b) soluţii contemporane. Editura Academiei Române. 42. The Elements of Psychology. 1–2. K. Plato and Platonism. LEWIN. [1905] 2006. Editura Academiei Române. 35. WALTER. [1915] 1995. Cambridge. 30.. Bucureşti. NEAGOE.J. în psihologie. F. 1995. [1912] 2009. G.. Introducere la schiţa sa a unui sistem de filosofie a naturii. London. M.. 37. Ashgate Publishing.W. implicit de la necesitatea ca.. Bucureşti. 29. Editura Humanitas. NEAGOE. 1992.. MUCCHIELLI. Dover Publications. 1988.. să se adopte o viziune enciclopedistă. MULLER. la paradigma dualităţii spirit–corp (paralelismul psihofiziologic şi ipoteza izomorfismului de structură). Indianapolis. 39. în psihologie. Paris. The Analysis of Sensations. Editura Prentice Hall. II. Matter and soul.. Editura Dacia.P.. 1980. şi structurile şi funcţiile psihice. 28. pe de alta – sugerează nevoia de cunoaştere a modului în care. apare ca stringentă cerinţa de cunoaştere a paradigmelor şi metodologiei aferente.. N. 54. o perspectivă psihologică largă. Bucureşti. POINCARÉ. I. P. 32. Maria Neagoe.. [1886] 1991. Temă preferată. bazată pe sistematizări şi evaluări complexe.. 43... 3–4. 40. în baza cărora se realizează interpretări ale unor fenomene şi comportamente psihologice. B. PEARSON. p. Editura Academiei Române. 2007. An Essay Concerning Human Understanding. Drept urmare. SKINNER.W. . London. 1995.. Philosophical Selections. [1905] 2009. Bucureşti. R.. H. Science and hypothesis. Cătălin Andrei Neagoe 16 LEIBNITZ. pe de o parte. În acest context. M. 38. Problema cogniţiei în psihologie. Psihologia empirică şi psihologia raţională. MALEBRANCHE. centrate pe contribuţii a diferite discipline ştiinţifice şi curente psihologice. Revista de psihologie.F. E. 33. Editura Cornell University Library.. au fost înţelese raporturile dintre spirit şi materie. Cambridge University Press. K. SCHELLING. 1974. THORNDIKE. Bucureşti.

Key words: cortical imagery. 1–2. Solicitările crescute din domeniul siguranţei şi securităţii naţionale şi internaţionale. juridical and politic consequences. comportament simulat. that own different cortical projections and need different types of processing the information. 49–62. selecţia şi evaluarea periodică a personalului din anumite instituţii ale statului sau domenii de cercetare. nr. the neurosciences are being used more often in order to approach the cognitive level of the simulated/feigned behavior and understanding the neurophysiological substratum of the mental processes that are underneath. nevoia de fundamentare a deciziilor din justiţie pe adevăruri verificabile ştiinţific.APLICAŢII ALE NOILOR TEHNOLOGII DE IMAGISTICĂ CORTICALĂ ÎN DETECŢIA COMPORTAMENTULUI SIMULAT MIHAI ANIŢEI* VIOREL PAŞCA** APPLICATIONS OF THE NEW TECHNIQUES OF THE CORTICAL IMAGERY TO DETECT THE SIMULATED BEHAVIOR Abstract The scientific basis of simulated/feigned behavior detection by using the polygraph are questionned by a part of the academic community. The conclusion of the article shows that the operationalization of this technologies must be synchronized with fundamental research regarding the development of strong scientific theories on the simulated/feigned behavior and not the last. electrodermal reaction). behavior simulated. The article presents an overview regarding research results in the field of Electroencephalography (EEG) usage and Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) in order to establish neurophysiologic correlations of the simulated/feigned behavior at a cortical level. p. 56. cardiovascular. The exploration of cortical information processing mechanisms has shown that the simulation is not a monolithic concept and also that there is a variety of subtypes and categories in this conceptual field. Psih. due to the lack of consistent theories that sustain the causative link between the cognitive proccesses involved in the simulation and the peripheral physiologic parameters being measured (respiratory parameters. We show recent research results from last years and also techniques and methods of experimental approach of the simulated behavior by using this technology. modern techniques. tehnologii moderne. ianuarie – iunie 2010 .. with analyzing ethical. Bucureşti. constituie factori de presiune pentru dezvoltarea * ** Universitatea din Bucureşti Laboratorul poligraf din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş Rev. In this context. Cuvinte cheie: imagistică corticală. t.

Farwell şi Donchin (1991) au raportat primele rezultate privind utilizarea EEG-ului în detecţia comportamentului simulat. 1. expectanţa. I. Voicu. Dintre toate tipurile de ERP. ritmul respirator. ale căror dendrite orientate radial şi perpendicular pe scoarţă formează dipoli electrici alterni somatodendritici (Ciofu. Modificările de potenţial au fost asociate cu evenimente cognitive şi perceptive specifice (Aniţei. În timp ce potenţialele evocate (PE) reflectă procesările corticale ale stimulilor fizici. Viorel Paşca 2 şi perfecţionarea tehnicilor de detecţie a comportamentului simulat şi de identificarea a vectorilor de criminalitate. Translatarea cercetărilor de la indicatorii fiziologici periferici spre corelatele neurofiziologice corticale aduce obiectul investigaţiei în „miezul problemei”.. C.. comportamentul simulat. Dezvoltarea noilor tehnologii de imagistică a creierului a impulsionat crearea unor aplicaţii pentru acest domeniu.50 Mihai Aniţei. tomografia cu emisie de pozitroni (PET) şi imagistica prin rezonanţă magnetică funcţională (fMRI). EEG şi fMRI.. ELECTROENCEFALOGRAFIA (EEG) Este expresia variaţiilor lente de potenţial de la nivelul neuronilor piramidali corticali. prin identificarea unor ERP-uri specifice care au fost corelate cu recunoaşterea unor informaţii cu valoare de culpabilitate. cu o mare exactitate în timp şi în spaţiu. prin caracterul său intenţionat. potenţiale asociate evenimentului (ERP) sunt cauzate de procese cognitive superioare. Două dintre aceste tehnici. În timp ce tehnologiile clasice (poligraful. Rosenfeld (1987). mai recent. validitatea predictivă cea mai ridicată pentru detecţia comportamentului . 1. M. fiind denumite potenţiale evocate (PE) şi potenţiale asociate evenimentului (ERP – event-related potentials). Câmpul electric produs de potenţialele post-sinaptice neuronale (EPSPS) este emergent la nivelul scalpului. au fost operaţionalizate ca posibile alternative ale poligrafului. APLICAŢII ALE TEHNOLOGIILOR DE IMAGISTICĂ A CREIERULUI ÎN DETECŢIA COMPORTAMENTULUI SIMULAT Progresele tehnologice din ultimele două decenii au făcut posibilă observarea proceselor neurofiziologice corticale. 2007b). are o determinarea cognitivă superioară. reacţia electrodermală.1. Astfel. realizarea unor imagini termice la nivelul feţei) se bazează pe investigarea unor indicatori fiziologici periferici (ai sistemului nervos vegetativ). aspectul inaparent al simulării este evidenţiat prin indicatori fiziologici cum ar fi: pulsul. care-l diferenţiază de simpla eroare. analiza stresului vocal sau chiar. magnetoencefalografia (MEG). Golu. atenţia sau diferite stări mentale. După Ciofu (1974). studierea relaţiei dintre procesele cognitive şi neurofiziologice se face prin utilizarea unor tehnologii care includ: electroencefalografia (EEG). unde se măsoară cu ajutorul unor electrozi. care pot implica memoria. 1978). prin evidenţierea unor structuri şi corelate fiziologice corticale subiacente comportamentului simulat.

fenomenul de îmbătrânire. de unele instanţe din S. de dr. în zona lobului parietal. Trebuie consemnată şi vulnerabilitatea acestor tehnici la anumite contramăsuri (artefacte pentru eludarea detecţiei) utilizate de subiecţi. detectarea stimulilor etc. Avantajele EEG/ERP în detecţia comportamentului simulat sunt determinate de rezoluţia temporală ridicată a înregistrărilor (de ordinul milisecundelor) şi de folosirea unor echipamente portabile. cunoscute ca semnale P300a (denumite şi „non-ţintă”) şi P300b (denumite şi „ţintă”). consumul de alcool şi în general cu addicţiile. iar ca dezavantaje se invocă rezoluţia spaţială scăzută şi inconveniente legate de configuraţia unor electrozi şi disconfortul pe care-l generează în timpul interogatorului.A.3 Imagistică corticală şi comportament simulat 51 simulat o au potenţialele P300. fapt ce permite discriminarea situaţiilor în care un subiect deţine sau nu deţine informaţii relaţionate infracţiunii.. Subiectul răspunde printr-o reacţie motorie (acţionarea unor butoane) în funcţie de prezenţa/absenţa recunoaşterii stimulilor. Există o gamă largă de utilizări ale potenţialului P300 în cercetarea ştiinţifică. amplitudinea. Credibilitatea acestei tehnologii se datorează. 1991). Cercetările pentru utilizarea acestei tehnici sunt în continuă dezvoltare (Rosenfeld et al.). durata şi localizarea acestui semnal sunt adesea folosite ca elemente pentru măsurarea funcţiei cognitive în procesele de luare a deciziilor.. 2004). Aceste semnale particularizează răspunsul la stimuli diferiţi: componenta P3a reflectă procesările preatenţionale fronto-parietale iar P3b pe cele temporo-parietale. Mecanismele corticale generează modificări ale potenţialului P300. Variabilitatea P300 este asociată cu unele afecţiuni neurologice. Lawrence A. . care variază de la studiile clinice până la investigarea unor procese cognitive (procesele decizionale. dinamica P300 a fost integrată într-un complex de reacţii electroencefalografice asociate proceselor mnezice. într-o fracţiune de secundă din momentul în care un individ recunoaşte şi procesează stimulul recepţionat. Rezultatele examinării unor suspecţi au fost admise ca probe. Farwell.. Ulterior. numai dacă acesta este semnificativ sau important pentru el.U. dar şi cu nivelul recompensei/pierderii pe care subiecţii îl estimează în diferitele alternative decizionale. Prezenţa. Acronimul folosit pentru denumirea lor indică polaritatea pozitivă şi timpul de latenţă (300 milisecunde de la apariţia stimulului). Procedura de examinare vizează prezentarea unei liste cu trei categorii de stimuli: stimuli ţintă (cunoscuţi de suspect). şi caracterului involuntar şi necontrolabil al potenţialelor P300 şi faptului că nu au legătură cu reacţia emoţională a subiectului. stimuli irelevanţi şi stimuli investigativi (informaţie relaţionantă infracţiunii). 2001). asociate mecanismelor atenţionale şi ale memoriei (Farwell et al. Semnalul cel mai puternic al acestor unde este măsurat. Potenţialele P300 au două componente. denumite generic MERMER (memory and encoding related multifaceted electroencephalographic response) (Farwell. În cazul stimulilor irelevanţi aceste activări nu se produc. în parte. Aplicaţiile privind utilizarea EEG/ERP în detecţia comportamentului simulat au valorificat cercetările efectuate în cadrul unor laboratoare private (Brain Fingerprinting Laboratories). de obicei. încă din anul 2003.

. Monteleone. Monitorizarea fluxului sanguin spre zonele corticale cu metabolism ridicat este posibilă pe baza proprietăţilor diamagnetice ale hemoglobinei. la intervale de 1–4 sec. 2001. lipsei de radiaţii şi a unei rezoluţii spaţiale bune. şi respectiv paramagnetice. răspunsuri motorii ale subiecţilor. atunci când este dezoxigenată. Ganis et al. motiv pentru care este folosită ca principal instrument de cercetare în cartografierea creierului uman. sistemul fMRI poate furniza o secvenţă de imagini 3D ale creierului. IMAGISTICA PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ FUNCŢIONALĂ (FMRI) 4 Imagistica prin rezonanţă magnetică funcţională este un tip particular de scanare prin rezonanţă magnetică. Imaginile rezultate sunt reprezentate cu ajutorul voxelilor. În consecinţă. care evidenţiază dinamica unor procese cognitive în timpul efectuării unor sarcini (Aniţei. prin inferenţă. 2008). Dimensiunile unui voxel acoperă volumul unui cub cu latura de 2–4 mm din ţesutul explorat.. pentru a produce câmpul magnetic static de mare intensitate necesar. identificarea unor cărţi de joc sau a unor cartonaşe cu un număr pe care subiecţii l-au ales dintr-un set de cartonaşe diferite. care reprezintă imaginile 2D). Această tehnologie nouă din domeniul neuroştiinţelor are aplicabilitate în detecţia comportamentului simulat. răciţi prin criogenare aproape de 0 grade Kelvin. Ca şi pixelii. de regulă. Sistemul utilizează magneţi superconductivi.52 Mihai Aniţei. dar poziţia lor relativă poate fi dedusă în raport cu alţi voxeli. a spune adevărul sau a distorsiona informaţia). indicând zonele în care metabolismul oxigenului şi. 2007a). 2008. Efectele BOLD sunt vizualizate utilizând achiziţia rapidă de imagini volumetrice (spaţiale). Viorel Paşca 1. creşterea fluxului sanguin fiind asociată cu o amplitudine ridicată a semnalelor şi invers. Semnalele BOLD sunt înregistrate prin rezonanţă magnetică. Langleben et al. Creşterea ratei metabolismului oxigenului din unele regiuni corticale constituie un indicator al activării neuronale. prin apăsarea unor butoane de culori diferite. Gamer.. activitatea neurală este mai intensă în timpul executării unor sarcini (de exemplu. Condiţiile experimentale presupun. Sunt frecvent utilizaţi în tehnicile de vizualizare şi analiză a datelor ştiinţifice şi medicale. comiterea unor erori intenţionate în . în timpul scanării. Studiile experimentale privind utilizarea fMRI în detecţia comportamentului simulat au fost promovate imediat după atacul terorist din 11 septembrie 2001 şi au avut la bază diferite designuri de cercetare (Spence et al. Sarcinile experimentale sunt diferite de la un studiu la altul şi vizează: recunoaşterea unor afirmaţii corecte sau incorecte despre evenimente din memoria episodică sau despre activităţile pe care subiecţii le-au desfăşurat în aceeaşi zi. în 1990. Seiji Ogawa. Aceste corespondenţe hemodinamice ale metabolismului neuronal au fost definite generic BOLD (Blood-Oxygen-Level Dependent) de dr. Un voxel este un element de volum reprezentând o valoare pe un caroiaj într-un spaţiu tridimensional (similar pixel-ului. de mari dimensiuni. având avantajele unei invazivităţi scăzute. în funcţie de sensul afirmativ sau negativ al răspunsului. Kozel et al. 2004.. 2007. atunci când este oxigenată. ei nu conţin date despre coordonatele lor.2. Tehnologia este una dintre cele mai recente forme de neuroimagistică. 2003. în care se măsoară reacţia hemodinamică asociată activităţii neuronale a creierului. 2002.

unde sunt localizate amplificatoare. 2004). nu este portabil. în reprezentarea memoriei de lucru (Prabhakaran et al. REGIUNEA PREFRONTALĂ ŞI FRONTALĂ Activarea prefrontală este semnificativă în timpul manipulării şi integrării informaţiei.1. 1997). în control cognitiv (McDonald et al. concluziile acestor studii arată potenţialul sistemului de a discrimina răspunsurile adevărate de cele false cu ajutorul imaginilor spaţiale ale fMRI. Activările din zona dorsolaterală a regiunii prefrontale (BA 9 şi 46) sunt specifice în anticiparea performanţei. Activarea cortexului prefrontal a fost raportată în mai multe studii privind sarcinile cu nivel de solicitare crescută. 1999). dispozitive de stocare (Huettel et al.5 Imagistică corticală şi comportament simulat 53 prezentarea unor date şi informaţii biografice furnizate de subiecţi. modalităţile de prezentare a stimulului şi de răspuns. stimulator cardiac. 2002. care include: cameră izolată magnetic. durata sau manipularea memoriei de lucru (Prabhakaran et al. respectiv solicitarea. 2.. proteze) şi pe cei care suferă de claustrofobie. omisiune. în reactualizarea intenţionată (Schachter et al. În concluzie activarea prefrontală reflectă starea memoriei de lucru în timpul retenţiei temporare a informaţiei integrate. de durată sau de manipulare a informaţiilor în memoria de lucru (Joanides et al.. 2.. şi nu în ultimul rând necesită o infrastructură complexă. nivelul de zgomot din timpul scanării este foarte ridicat şi presupune protecţia auditivă a subiectului (îngreunează comunicarea directă). Rypma şi Esposito. este vulnerabil la cele mai mici mişcări ale capului. computere... Diferenţele care trebuie să fie notate includ: situaţiile în care subiecţii au ales să mintă sau li s-a impus asta. 2004). 1998. Sistemul prezintă dezavantaje legate de costurile foarte ridicate (numai scanerul costă 1–5 milioane de dolari). CORELATE NEUROFIZIOLOGICE CORTICALE ALE COMPORTAMENTULUI SIMULAT Imagistica corticală a identificat patru principale regiuni de activare a creierului în timpul comportamentului simulat: prefrontală şi frontală. . 2000) şi în selecţia strategiilor de reactualizare implicate în procesele de simulare (Rowe et al. cameră de control separată.. strategiilor de planificare şi în timpul funcţiilor de execuţie şi control (Prabhakaran et al. 2002. 2000). Kozel et al. substituire etc.. Cu toate diferenţele legate de arhitectura cercetărilor evocate. 2000). scenarii bazate pe comiterea unor infracţiuni „fictive” etc.. 2000). cameră pentru echipamente. Criteriile de admisibilitate pentru test exclud subiecţii care au implanturi chirurgicale cu diferite materiale feromagnetice (de exemplu... motivaţia subiectului şi implicarea sa emoţională. 2000). Activarea regiunii fronto-polar-prefrontală (BA 10 – prescurtare pentru aria Brodmann 10) este o manifestare a procesului de fixare a obiectivelor primare şi secundare. diferitele strategii de simulare verificate (adiţie.). Langleben et al. parietală şi subcorticală (Lee et al..

se caracterizează . aşa cum se întâmplă la persoanele afectate de sindromul Parkinson sau Huntington.54 Mihai Aniţei. 2000). a fost asociată cu inhibarea regulilor învăţate anterior şi simularea de erori ale memoriei (Amos. această segregare funcţională este relativ puţin cunoscută.3. Rezultatul este congruent cu studiile anterioare privind implicarea reţelei fronto-parietale în sarcinile de comparare şi calcul aritmetic (Cowell et al. reprezentate de neuronii striaţi. Pesenti et al. Se consideră că partea anterioară a regiunii parietale mediale este activată doar atunci când subiecţii dispuneau de scheme mentale în care să plaseze informaţia nouă. sinceritatea. Activarea comună a regiunii parietale anterior mediale/posterior cingulată reflectă încorporarea directă a informaţiei într-o schemă mentală existentă (Maguire.4. 2000. REGIUNEA TEMPORALĂ Activarea zonei BA 21 este specifică stimularii vizuale şi a fost evidenţiată şi în experimentele de simulare a deteriorării memoriei (Lee. formând astfel o reprezentare coerentă a discursului. recepţionată (Maguire et al. Această opinie este în acord cu observaţiile făcute în cadrul unor experimente în care toţi participanţii aveau stabilite cadre mentale pentru simulare. 1999). 2000. Deşi este evident că regiunea parietală medială reprezintă o zonă corticală extinsă şi probabil că are multe funcţii asociate. REGIUNEA PARIETALĂ 6 Activarea regiunii BA 40 a fost raportată de Lee (2002) într-un experiment în care una dintre sarcinile subiecţilor a fost să compare serii de trei cifre prezentate consecutiv şi să răspundă sincer/nesincer dacă seriile sunt identice. în care subiecţilor le-au fost prezentate imagini pe care le-au distorsionat în mod deliberat (de exemplu. În concluzie se poate afirma că activările circuitelor prefrontale (BA 10/9/46). 2.. Amos (2000) a raportat o creştere a erorilor atunci când unităţile de activare. îşi spuneau că este figura nr. în timp ce adevărul. au fost reduse. Maguire.2. Corelatele corticale ale simulării nu sunt încă pe deplin înţelese. 1999). Aceste descoperiri sugereaza rolul important al lobului caudat în inhibarea răspunsului uzual şi în monitorizarea erorilor de performanţă atunci cand o persoană încearcă să simuleze afectarea memoriei. Viorel Paşca 2.. REGIUNEA SUBCORTICALĂ Activarea regiunilor subcorticale. 2002).. 8 când de fapt priveau figura 3). S-a sugerat că un rol important al regiunii cingulate posterioare este de „cuplare” a informaţiilor primite la repertoriul cunoştintelor activate. care presupune răspunsuri mai intens procesate. 1999). care permit dezvoltarea unor metode valide şi sensibile pentru detectarea simulării. caudată şi cingulată posterioară (BA 23). 2. cu mult înainte de a fi supuşi scanării fMRI. acesta fiind un comportament complex. parietale (BA 40) şi subcorticale (caudată şi cingulat posterioară) pot constitui „markeri” neuronali importanţi.

Uneori variabilitatea inter-subiect este atât de mare încât. mediate de structurile cerebrale posterioare (Langleben. Observarea unor corelaţii fiziologice în absenţa unei teorii de bază privind cauzalitatea fenomenului presupune ca. Bashore et al. Iaccono (2000) recomandă ca înainte de operaţionalizarea unor noi tehnologii în detecţia comportamentului simulat eforturile să fie direcţionate spre cercetarea fundamentală. În consens cu acesta. ori corelaţiile psihofiziologice nu sunt cauzale” (p. ar putea aduce prejudicii pe termen lung privind credibilitatea şi valoarea lor.. analizând datele imagistice rezultate în urma unui experiment cu 14 participanţi. Se deschide în acest fel posibilitatea introducerii în modelul prefronto-pariental al simulării şi a structurilor limbice. 3. După revizuirea EEG-ului şi fMRI-ului. Cu toate acestea. . acesta nu poate fi suplinit în scopuri de screening. NEVOIA DE CERCETĂRI FUNDAMENTALE ŞI DE REVIZUIRI CONCEPTUALE În pofida limitelor poligrafului nu există. împreună cu corelatele lor emoţionale şi cognitive. prezentate pe site-urile comerciale ale unor firme şi laboratoare private.. în studiul activităţii corticale. dar la stadiul cercetărilor actuale. 2002). nici una dintre ele nu a demonstrat o performanţă superioară poligrafului şi. Aceasta nu înseamnă că eforturile cercetărilor actuale sunt lipsite de valoare. 1993.D. alături de alte tehnici care nu se bazează pe neuroştiinţe (analiza stresului vocal. Rezultatele unor investiţii private în cercetarea acestor domenii de aplicabilitate a EEG-ului şi fMRI-ului s-au materializat în obţinerea unor brevete şi licenţe pentru comercializarea unor sisteme. ci mai degrabă trebuie aprofundate şi dezvoltate pentru a le face operaţionale. Consiliul Naţional al Cercetării din Statele Unite (National Research Council) a concluzionat că aceste potenţiale alternative pot fi promiţătoare.7 Imagistică corticală şi comportament simulat 55 prin răspunsuri de rutină. alternative tehnice viabile pentru detecţia comportamentului simulat. doar activarea cortexului prefrontal medial. metodologic. 20). Există voci care susţin că rapiditatea cu care unele firme doresc să comercializeze aceste tehnologii (Happel. 2008. mai multe ipoteze alternative să fie verificate pentru ca rezultatele cercetării să fie operaţionale. 2005).. Cacioppo (2000) susţine că „Cercetările ştiinţifice au furnizat o listă lungă de corelaţii între anumite variabile psihologice şi indicatorii psihofiziologici asociaţi. deocamdată. 2008) în care s-au identificat şi activări ale structurilor limbice (amigdala şi hipocâmpul). în 71% din cazuri. viabile şi utile. în scopul elaborării unei ştiinţe a detecţiei comportamentului simulat. Investigarea unor subiecţi din sfera clinică şi utilizarea unor paradigme experimentale diferite poate aduce rafinamente teoretice ulterioare. este greu să subestimezi . în absenţa unor studii consistente de validare ştiinţifică. O teorie ştiinţifică este o descriere de interrelaţii cauzale. D. au identificat ca fiind comună. măsurarea comportamentului). cel puţin în viitorul apropiat (CRSEP. în prezent. Există studii de caz (Langleben et al.. 2005). Monteleone et al.

dar greu de realizat. care dezvoltă o parte corectă a unei poveşti. un concept umbrelă. reactualizările memoriei declarative. Spre exemplu. 3. Procesele cognitive implicate în definirea acestor modele pot include. poate fi mai puţin important să ştii că subiectul minte decât să stabileşti dacă el ascunde informaţii sau le distorsionează. DEZVOLTAREA UNUI MODEL PSIHOLOGIC ABSTRACT PENTRU FIECARE TIP DE SIMULARE Domeniul ştiinţelor cognitive a făcut progrese remarcabile în divizarea proceselor psihologice în mai multe procese cognitive complexe. în spatele căruia se ascund procesări cognitive şi mecanisme neuronale diferite. Se argumentează astfel. cum ar fi accesul la memoria senzorială. faptul că simularea nu este un comportament singular ci mai degrabă o etichetă. Avantajul divizării comportamentului simulat în mai multe procese psihologice constituente ar fi că. în sine. inhibiţia răspunsului şi informaţiile eronate.1. Prin elaborarea unor tehnici experimentale specifice pentru fiecare categorie conceptuală. Modele psihologice abstracte ar trebui definite pentru fiecare categorie conceptuală din sfera simulării.3. IDENTIFICAREA SUBSTRATULUI NEUROFIZIOLOGIC SPECIFIC PENTRU FIECARE TIP DE SIMULARE Este posibil ca pentru fiecare tip de comportament simulat să existe „tipare” specifice ale activităţii corticale. faţă de minciunile spontane. decât detecţia comportamentului simulat. 3. care în mod nediferenţiat. măsurătorile psihofiziologice vor putea fi interpretate mai acurat. ştiinţific. Categorizarea ar ajuta la îndepărtarea unor confuzii legate de compararea rezultatelor unor cercetări. 3. inventare.56 Mihai Aniţei. poate fi mai utilă identificarea proceselor particulare ale creierului. 2005). negaţia sau retractarea în faţa unor stimuli adverşi.2.) şi este posibil ca diferite procese cognitive şi neuronale să fie implicate în generarea lor. distorsionarea informaţiei. într-un interogatoriu. spre exemplu. implică regiuni corticale diferite. ELABORAREA UNOR STRATEGII CAPABILE SĂ CATEGORIZEZE COMPORTAMENTUL SIMULAT Există mai multe tipuri (strategii) de simulare (adiţie. Realizarea unei teorii ştiinţifice a comportamentului simulat. definite în termeni de localizare spaţială şi secvenţe temporale. Viorel Paşca 8 capacitatea de a demonstra o legătură cauzală între activitatea neuronală specifică şi performanţă (Kosslyn. într-un scenariu operaţional. fundamentată pe explicarea unor principii cauzale. este un demers necesar. şi în vectorizarea cercetărilor spre acest scop trebuie urmărite cel puţin patru obiective majore (Happel. substituirea. tăcere etc. contrafacere. abordează experimental comportamentul simulat ca fiind un concept „monolitic”. Neuroştiinţele cognitive au făcut progrese remarcabile în . 2003). Ganis (2003) arată că minciunile premeditate. omisiune.

Într-o paradigmă experimentală bazată pe testul cunoştinţelor de culpabilitate (GKT). Uneori este mai indicat să se utilizeze aceste tehnologii ca instrumente de cercetare pentru fundamentarea unor teorii ştiinţifice decât ca instrumente de substitut ale poligrafului tradiţional. cortexul frontal inferior drept şi zona motorie asociată. ci şi spre a-l preveni. cum ar fi autismul. în absenţa unor delimitări conceptuale.). Ei au evidenţiat o relaţie liniară între reacţia electrodermală. 2009). Tehnicile de subminare a simulării. 3. atunci demersul pentru fundamentarea unei teorii ştiinţifice unitare. Soluţii pentru definirea bazelor neuronale ale comportamentului simulat pot fi găsite şi în alte zone ale cercetării neuropsihologice. printre care şi acelea de simulare. scopolamină etc. contracara sau anihila. STABILIREA UNOR LEGĂTURI ÎNTRE SUBSTRATUL NEUROFIZIOLOGIC AL SIMULĂRII ŞI INDICATORII PSIHOFIZIOLOGICI UTILIZAŢI ÎN PREZENT ÎN DETECŢIA COMPORTAMENTULUI SIMULAT Experienţa îndelungată privind utilizarea poligrafului şi a altor mijloace clasice de detecţie a comportamentului simulat trebuie valorificată prin stabilirea unor corespondenţe între indicatorii fiziologici periferici. fiziologice şi comportamentale (Aniţei. eforturile cercetărilor nu au fost dirijate numai spre încercările de a detecta comportamentul simulat. arousalul fiziologic simpatic şi activările neuronale. în paralel cu măsurarea timpului de reacţie şi a reacţiei electrodermale. privind comportamentul simulat este prejudiciat. 2007a). 2007) au monitorizat prin fMRI activitatea corticală. stabilind pentru prima dată o legătură între evaluările comportamentale. PET şi fMRI (Aniţei. de substitut pentru tehnicile tradiţionale. timpul de reacţie. complexă. Baron-Cohen (2000) dezvoltând conceptul de „teorie a minţii” – ToM („theory of mind”) arată că incapacitatea de a face distincţie între realitatea subiectivă şi realitatea văzută de celălalt. În situaţia unor afecţiuni neurologice. Simularea este o variantă complexă a comportamentului uman. Cercetările pentru fundamentarea unei teorii ştiinţifice complexe pot aduce şi clarificări suplimentare. Dacă noile tehnologii neuroimagistice vor fi folosite doar ca instrumente operaţionale. subiecţii nu dezvoltă multe dintre aptitudinile sociale corespunzătoare stadiilor de dezvoltare. Paşca. activitatea cerebelului.. utilizând metode ca: EEG. Spre exemplu aptitudinea individului de a simula nu este prezentă la naştere dar se dezvoltă în paralel cu maturizarea biologică şi psihosocială. a cărei explicare ştiinţifică presupune abordarea concomitentă a nivelurilor cognitive. poate fi o posibilă cauză a eşecului copiilor autişti de a putea minţi efectiv pe cineva.9 Imagistică corticală şi comportament simulat 57 localizarea proceselor (funcţiilor) cognitive complexe. Din punct de vedere istoric. care reduc capacitatea sau intenţia individului de a minţi. test utilizat frecvent în tehnica poligraf (Bauerman et al. pentothal de sodiu. prin utilizarea unor agenţi farmacologici (alcool. articulate. utilizaţi în mod tradiţional şi indicatorii neurofiziologici corticali şi integrarea lor într-o teorie unitară.4. au fost abandonate din .

dar nu există încă suficiente probe ştiinţifice că ea ar fi practică şi sigură (Happel. 2005. au o obiectivitate şi acurateţe iluzorie..A. D. fiind în pericol intimitatea şi credibilitatea unor persoane. decât să examinezi în mod critic rezultatele. 2003). juridice şi politice.M. în absenţa contactului social şi a comunicării directe poate induce modificări în neurofiziologia comportamentului simulat? . În acest sens este citată interpretarea unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie din S.S. aceea de a stabili credibilitatea în procesele penale (Unites States vs Scheffer. apud Greely. p. Nu în ultimul rând se poate pune întrebarea dacă examinarea unor subiecţi aflaţi în spatele unor „paravane tehnologice complexe”. 2005). 2003). Unii autori subliniază tendinţa de a credita în mod iraţional şi a supralicita tot ce are legătură cu tehnologia avansată. apărare şi securitate. 523 U. 681). Exigenţele etice şi juridice ar putea ridica probleme privind viabilitate oricărui sistem de detecţie a simulării. Menţinerea unor forme de pedeapsă judiciară ar putea fi afectată de rezultatele unor cercetări din domeniul neuroştiinţelor. indiferent de precizia şi siguranţa sa.58 Mihai Aniţei. cu rigoarea şi obiectivitatea metodei ştiinţifice (Annas.. 303. dar o mare credibilitate în rândul publicului larg… existând riscul de a fi supralicitate în deciziile din justiţie sau din alte domenii” (Farah.. care au implicaţii în explicarea unor decizii ale indivizilor. Cercetările din neuroştiinţe ar putea avea un impact profund asupra legii. în special cele la nivelul creierului. 2002. Dincolo de unele consideraţii etice. „Măsurătorile fiziologice. S-a sugerat că o alternativă non-farmacologică a acestor tehnici ar putea fi stimularea magnetică transcraniană (TMS). p. 4. privite anterior ca fiind voluntare în întregime (Blank. Există opinii care afirmă că. detecţia comportamentului simulat este „un lucru mult prea serios pentru a fi lăsat numai în seama oamenilor de ştiinţă” (Happel. 1127). alţii compară aceste tehnologii cu magia iar entuziasmul unor cercetări este atât de mare încât este mai uşor să crezi în magie. IMPLICAŢII ETICE ŞI JURIDICE ALE NOILOR TEHNOLOGII Deoarece principalele domenii de aplicare ale noilor tehnici de detecţie a comportamentului simulat vizează sistemele de justiţie. care afirma necesitatea de a păstra juriului funcţia sa de bază. în special cea rezultată din cercetările medicale (Gabrieli et al. Ea a fost folosită în studii clinice (pentru tratamentul depresiilor) şi ca instrument de cercetare pentru studiul impactului neurofiziologic al unor „leziuni virtuale” induse în anumite arii selectate din creier. Această tehnologie utilizează câmpuri magnetice pulsatile care interferează pattern-urile de activitate neuronală existente într-o porţiune localizată a creierului (Aniţei. Viorel Paşca 10 considerente etice şi din lipsa unor probe empirice.U. 1999. 2007b). Gazzaniga et al. 2004). este posibil ca această tehnologie să fie utilizată ca un „ser magnetic al adevărului”. 2004). problema operaţionalizării şi utilizării pe scară largă este supusă unor ample dezbateri etice. în special în privinţa problemei responsabilităţii individuale şi a conceptului de liber arbitru.

. BLANK. Washington. 1999.T. S. (silent answer test) în examinările poligraf. Oxford University Press. Are there alternatives to traditional polygraph procedures?. neuroştiinţele cognitive şi disciplinele înrudite pot avea contribuţii semnificative teoretice şi metodologice. comunicare prezentată şi publicată în volumul conferinţei „Zilele academice arădene”. Editura Polirom. BARON-COHEN. Brain Fingerprinting Laboratories: A new paradigm… de la http://www. Posibilităţi şi limite în abordarea experimentală a conştiinţei. Bucureşti. În acest context. Arad. urmate de revizuiri şi actualizări periodice. D. Brain policy: How the new neuroscience will change our lives and our politics. A computational model of information processing in the frontal cortex and basal ganglia. G. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. înainte ca imaginea de ansamblu să se contureze. 113. Journal Cognitive Neuroscience. ANIŢEI. 2003. COHEN. AMOS..M. în general.). Consideraţii privind utilizarea testelor de stimulare în format S.11 Imagistică corticală şi comportament simulat 5. Editura Academiei. 2. În acest moment este nevoie de o redefinire a obiectului investigaţiei. 4. 505–519.).. BASHORE.J.J... 3.. 2007(a). S. psihologia. 2009. Cambridge. ANIŢEI. 5.E. Psychological Bulletin. 3–4. RAPP.: Georgetown University Press... 10. MORENO (Ed. Eforturile pentru fundamentarea unei teorii ştiinţifice solide asupra comportamentului simulat. I..A. M. şi în consecinţă. 2000. PAŞCA. p. Understanding other minds: Perspectives from developmental cognitive neuroscience (2nd ed. Progresele realizate de neuroştiinţele cognitive obligă psihologia la rafinări şi revizuiri ale conceptelor tradiţionale. Primit în redacţie la: 17. BARON-COHEN. CONCLUZII 59 Ne aflăm în faţa unei schimbări de paradigmă în tehnicile de investigare a comportamentului uman. T.H. R. solicită interacţiuni frecvente şi perspective inter-disciplinare. şi a comportamentului simulat. 9. M.S.V. tehnologiile de imagistică corticală au un impact major. 12. A. Editura Academiei R. New York. cât şi ca aplicaţii în acest domeniu atât de sensibil. 2007(b). Revista de psihologie. TAGER-FLUSBERG. 1974.R. Abordarea experimentală a comportamentului simulat a dezvoltat o serie de convergenţe interdisciplinare. ANIŢEI.T. Theory of mind and autism: A fifteen-year review în S.C. 6. CIOFU. Comportamentul simulat. p.D. atât ca instrumente în cercetarea ştiinţifică fundamentală.com. ANNAS. În acest amplu demers.. comportamentul simulat poate fi redefinit şi categorizat. Explorarea mecanismelor corticale a adus noi dimensiuni şi corespondenţe ale comportamentului simulat... BRAIN FINGERPRINTING LABORATORIES. Editura Universităţii de Vest. Aspecte metodologice. Iaşi. 7. 2008. . 1993. VII. In the wake of terror: Medicine and morality in a time of crisis. 2–22. D..).. 2000. P. Odată cu identificarea primelor corespondenţe corticale şi a unor procesări cognitive specifice.brainwavescience. 8. Psihologie experimentală. H. (Eds. MA: MIT Press. Terrorism and human rights în J.

G. J. 12... GARLAND (Ed. COWELL. G. GANIS. 13.G. D.E.. 2003.. 5. BERNTSON. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. 29. p.S. T. 205.G. VOICU. 21.. 15. Free will in the twenty-first century: A discussion of neuroscience and the law în G. 11. 1. and property: Some possible legal and social implications of advances in neuroscience în G. ILLES.G.. and the scales of justice.. 5. Proceedings of the National Academy of Science USA.. Foreword: Drawn to neuromagnetism.60 Mihai Aniţei. M. J. GREELY. p. BERNTSON (Eds. 1. VOSSEL. 14. Tratat de psihofiziologie. 2001. 17. W.. SMITH. The truth will out: interrogative polygraphy (“lie detection”) with eventrelated brain potentials. 27.C. 2002.. C. P. TASSINARY.R. 1123–1129.W. FARWELL. Cambridge. DONCHIN. Neuroscience and the detection of deception. L. KOSSLYN. Washington. STEVEN. p. p. 26.P. A. Cerebral Cortex. Functional magnetic resonance imaging. L.. Handbook of psychophysiology (2nd ed. MARSHUETZ.D.J. S. skin conductance. STOETER. CACIOPPO. WATSON. UK: Cambridge University Press.S. Journal of Forensic Sciences. 28. E.). D. G. Transcranial magnetic stimulation: A neurochronometrics of mind...S. KOEPPE.D. HAPPEL.... KIRSCHEN. 2000. M. R.. Review of Policy Research.. în V. MALONE. G. Cambridge.. 20.. 1–9. 16. Handbook of psychophysiology (2nd ed.S. A.. 5. S.. SMITH. TASSINARY.G. B. 95.G. Viorel Paşca 12 11. 2003.G. ELHAI. S.E.. JOANIDES. MCCARTHY. 531–547. 2004. UK: Cambridge University Press. DEPAULO. HORNER.).S. C.. Neuroimage. CAMPBELL.. M. GOLU. LINDSAY. Neuroscience and the law: Brain. Human Brain Mapp. CODE. Dana Press. 3. BOHNING. Prediction... M. 1998. NAHAS. GAZZANIGA. 16. IACONO. SHASTRI.). L. . 28.M. MA: Sinauer Associates.A. 24.J.A. From neuroimaging to neuroethics.D. p. Editura Academiei R. 2004.. W. Norton. and behavioral data during processing of concealed information. Inhibition in verbal working memory revealed by brain activation.. I. 12.G.. Bucureşti. TASSINARY.. Neuropsychiatry Clinical Neuroscience. Sunderland. 2000. New York. BAUERMANN... LORBERBAUM... M. 23. LETTY. Using Brain MERMER Testing to Detect Concealed Knowledge Despite Efforts to Conceal..D. mind. HARASTY. GARLAND (Ed.G. J. FARWELL. Nature Neuroscience. G.. BERNTSON (Eds. 22.. 2002. litigation. SMITH.M. L.. 6. A. p. M. 667–683. 2004. C. E.T. The detection of deception în J. 25. 3. GABRIELI. 22. J. KOZEL. S. p. mind. J.. privacy. A pilot study of fMRI brain correlates of deception in healthy young men.F..). 12. p..P. 46.. ix–xvii.). WALSH & A.A.R. Psychophysiology.A. The functional neuroanatomy of simple calculation and number repetition: a parametric PET activation study. 19. G. Covariations among fMRI...E. YURGELUN-TODD.D. and the scales of justice. MUHLENBRUCK. J. 295–305.Y. PASCUALLEONE (Eds. GEORGE. 2005. 565–573. H. Nature Neuroscience.F.A.. J. p. MA: MIT Press. KOSSLYN. 1287–301. D. J. COMMITTEE TO REVIEW THE SCIENTIFIC EVIDENCE ON THE POLYGRAPH.. 1978.. 2003. S. M. CIOFU. THOMPSON... 11. L.. p. S. F. CACIOPPO. 28. The polygraph and lie detection. Neuroscience and the law: Brain. J. HUETTEL.T. L.T. EGAN. 18. Neural correlates of different types of deception: an fMRI investigation. 8410–8413. 2004. M. CACIOPPO. Emerging ethical issues in neuroscience. J. Dana Press. 830–836.). SONG.. 13.. New York. New York. Psychophysiological science în J.. Cambridge. SOTSE. FARAH. National Research Council.). J.: National Academies Press. B. 1991. J.. p. & G.. GAMER. The liar’s tale: A history of falsehood. 2007. M. 2001.

G. Human Brain Mapping. 37. p. 501–518. 2002. R. 36.. International Journal of Neuroscience. A replication study of the neural correlates of deception. Nature Neuroscience. M... ZHAO.-L. 1–10. Neuroimage.. WOODRUFF. LANGLEBEN. M. care invocă lipsa unor teorii consistente pentru susţinerea unei legături cauzale.. numerical comparison. 40.. C. 118. T. p. J. Social Neuroscience. 12. 727–732.E. p. S. RYAN. 12. J. Z. J. p.. effective countermeasures to P300-based tests of detection of concealed information.. L. 2004. M.. Behavioral Neuroscience. HAKUN.. DE VOLDER. HERFORD.. D. Journal of Cognitive Science. CHAN. V. MACDONALD. GAO.. FOX. NASMAN.. 12. 43. 45. Proceedings of the National Academy of Science USA..T.. MALDJIAN. E.. Neuroanatomical substrates of Arabic number processing. A. 3.. T. O. 1–11. 157–164. The prefrontal cortex: response selection or maintenance within working memory?. 1996. TONI. Brain activity during simulated deception: An event-related functional magnetic resonance study.. WHALEN.T. 205–219. I. p.. FRITH. and simple addition: a PET study. 122. 125–129. T. PHAN. 2000. COHEN. Neuroimage. 1–2. M. UR. J. p. 15. SERON. FIENBERG. SQUIRE. 288. The roles of prefrontal brain regions in components of working memory: effects of memory load and individual differences. 9. 1999. 44.R. MAZZERI.. M.. 35. MORRIS.. O’BRIEN. L.. Structure and function of declarative and nondeclarative memory systems. 852–856. D. p. WILKINSON. p. MCDONALD. 34.. D. S. but well below perfection.D.L.. I.D. 15. p. BUSCH. p. 1987.M. C. 38. p..L. NeuroReport.. Lie detection by functional magnetic resonance imaging.E. p. ZHENG.-H.P.. 2000.. ROWE. 2008. J. ROSENFELD. p. GEORGE.A... 41. NARAYANAN.. 34. 32. H. 1999..M. Dissociating the role of the dorsolateral prefrontal and anterior cingulate cortex in cognitive control.P. FENG. THIOUX. clare. B. D’ESPOSITO. C. FARROW. 1839–1850.G. Behavioural and functional anatomical correlates of deception in humans.A.. 288. L.. Z. J. p. J.S. R. A. CACIOPPO. 2. reacţia electrodermală). Brain. J. Science... 93. RUPAREL. PADGETT. PASSINGHAM. PESENTI. JOSEPHS. LIU. ROSENFELD.B. R... Y... FITZGERALD. K. ZOLA. HOU. 1656– 1660... 2004. Detection of deception using fMRI: Better than chance.E. S.. F.M..J. RYPMA. 2008.13 Imagistică corticală şi comportament simulat 61 30. între procesele cognitive implicate în simulare şi indicatorii fiziologici periferici măsuraţi (parametrii respiratori.. E. MAHANKALI..S. The functional neuroanatomy of comprehension and memory: the importance of prior knowledge. 461–479. MAGUIRE. Simple. IRICK. NUSBAUM. C.D. 3.. SOSKINS. 42. Memory and Cognition. 2001. SCHROEDER. CARTER. p. REZUMAT Bazele ştiinţifice ale detecţiei comportamentului simulat prin utilizarea tehnicii poligraf sunt contestate de o parte a comunităţii ştiinţifice. B.W. SPENCE.A. Late vertex positivity as a guilty knowledge indicator: A new method of lie detection. 41. 39. FRACKOWIAK.. D. PRABHAKARAN. J. C.-M. Social Neuroscience.. KOZEL. 13515–13522. J.. BOSH.. 2002. 31.. STENGER. 1835–1838.. Psychophysiology.. 2. R.S. J. A.K. GUR.. 4. Journal of Experimental Psychology: Learning. În acest . 2000. A.S.. LANGLEBEN. cardiovasculari.T. K. G... S. CANTWELL. MONTELEONE.. 33. A. V.C.. Science. SCHACTER. R... CHILDRESS. R. V. J. P. 13... Integration of diverse information in working memory within the frontal lobe. Implicit memory: History and current status.. 85–90. G. Towards clinical trials of lie detection with fMRI. GABRIELI. 2849–2853. R. RAGLAND. LEE.. P. H... X. p. 216–226.

juridice şi politice. Sunt prezentate rezultatele unor cercetări din ultimii ani precum şi tehnici şi metode de abordare experimentală a comportamentului simulat cu ajutorul acestor tehnologii. în încercarea de a înţelege substratul neurofiziologic al proceselor mentale subiacente acestuia. neuroştiinţele sunt tot mai des invocate pentru abordarea nivelului cognitiv al comportamentului simulat.62 Mihai Aniţei. . Viorel Paşca 14 context. Articolul trece în revistă rezultatele unor cercetări care vizează utilizarea electroencefalografiei (EEG) şi imagisticii prin rezonanţă magnetică funcţională (fMRI) pentru stabilirea unor corelate neurofiziologice ale comportamentului simulat la nivel cortical. Explorarea mecanismelor corticale ale procesării informaţiei a demonstrat că simularea nu este un concept monolitic şi există o varietate de subtipuri şi categorii în această sferă conceptuală care au proiecţii corticale diferite şi care presupun procesări diferite ale informaţiei. Concluziile articolului arată că operaţionalizarea acestor tehnologii trebuie sincronizată cu cercetarea fundamentală care vizează elaborarea unor teorii ştiinţifice solide asupra comportamentului simulat şi nu în ultimul rând cu analizarea consecinţelor etice.

49 years.. Explorând semnificaţiile stării psihice ∗ Universitatea din Bucureşti. suport social perceput.STUDIU PRIVIND STAREA DE BINE SUBIECTIVĂ A PROFESORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ELENA STĂNCULESCU∗ SECONDARY AND HIGH SCHOOL TEACHERS’ SUBJECTIVE WELL-BEING Abstract The aim of this study was to explore secondary school and high school teachers’ subjective well-being from the positive psychology perspective. Results confirmed the hypotheses. teacher’ self-efficacy. Dincolo de prosperitatea materială. în detrimentul studierii factorilor care contribuie la menţinerea stării psihice de bine. perceived social support. optimism. FUNDAMENTELE TEORETICE Din ce în ce mai mult specialiştii sunt interesaţi de studiul aspectelor psihologice ale stării de bine (well-being). 1. nr. p. self-esteem. stima de sine. Simpla echivalare a stării psihice de bine cu absenţa patologiei mentale a fost substituită de luarea în considerare a cadrului multidimensional al funcţionalităţii psihice elaborat de către Carol Ryff (1989). patologiei. optimism. In the first hypothesis it has been assumed that subjective well-being is positively related with: perceived social support. autoeficacitate. The sample consisted on 168 teachers (47% from secondary schools and 53% from high schools) whose mean age was 42. Increased subjective well-being is important because happy and satisfied people tend to exhibit desirable characteristics such as: good mental and physical health. t. 1–2. Key words: teachers’ subjective well-being. ianuarie – iunie 2010 . and selfesteem. self-esteem. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Rev. Psihologia pozitivă a evidenţiat că o lungă perioadă de timp specialiştii s-au concentrat mai ales asupra aspectelor deficitare. In the second hypothesis it has been presumed that the variance of the subjective well-being could be explained by: self-efficacy. and perceived social support. Psih. The instrument used in the research was a survey that contained eight self-report scales. percepţia calităţii propriei vieţi este rezultatul unei „filtrări” a experienţelor trăite prin intermediul unor scheme sau judecăţi de valoare referitoare la ceea ce înseamnă satisfacţie de viaţă (life satisfaction) şi fericire (happiness). Cuvinte cheie: starea subiectivă de bine a profesorilor. 63–74. Bucureşti. 56. self-efficacy. optimism. optimism. general self-efficacy. who had good psychometric properties. vulnerabilităţii psihice.

. având corelate psihologice diferite. 3) autonomie – capacitatea de autodeterminare şi rezistenţa în faţa presiunilor sociale de a gândi şi acţiona în anumite feluri. 4) relaţiile pozitive – relaţii interpersonale armonioase. iar cea cognitivă reprezintă satisfacţia de viaţă. În acest context s-a conturat o nouă problematică şi anume posibilitatea ca judecăţile de valoare prin intermediul cărora se evaluează satisfacţia de viaţă şi raportul dintre emoţiile pozitive şi negative diferă de la individ la individ în funcţie nu doar de experienţele propriu-zise. interpretarea informaţiilor depinde nu numai de salienţa stimulilor. care reflectă nevoia de autodezvoltare. care include „experimentarea emoţiilor pozitive. dispoziţii afective cum ar fi: anxietate – confort.. Cu alte cuvinte. În literatura de specialitate. 2) stăpânirea mediului (environmental mastery) – capacitatea de a gestiona propria viaţă. Dimensiunea afectivă presupune aşa-numita balanţă afectivă (emoţii pozitive şi negative). starea subiectivă de bine este definită ca având două dimensiuni – afectivă şi cognitivă – care reflectă maniera în care fiecare individ îşi evaluează propria viaţă sau măsura în care acesta consideră că existenţa sa este una împlinită. 63). acesta a descris următoarele şase dimensiuni: 1) autoacceptarea (selfacceptance) – evaluarea pozitivă a propriei persoane şi a experienţelor anterioare. et al. în detrimentul celor negative sau viceversa. oboseală – vigoare. K.64 Elena Stănculescu 2 de bine. precum şi a ceea ce-l înconjoară. Cercetările având ca temă dimensiunea afectivă a stării subiective de bine au evidenţiat că emoţiile pozitive şi negative sunt relativ independente. diferenţele interindividuale în percepţia stării subiective de bine se datorează şi modului în care oamenii procesează informaţiile – accessibilitatea informaţiilor cu valenţă pozitivă. 5) creşterea personală (personal growth) – deschiderea faţă de experienţe noi. asupra celor negative (pesimism). Starea subiectivă de bine este un concept extensiv. ci şi de acurateţea cu care sunt interpretate experienţele trăite (acurateţea fiind strâns legată de depăşirea unor erori interpretative. precum şi dispoziţia afectivă de moment. p. 2005. ci şi de aspecte psihologice cum ar fi: tendinţa de a se concentra mai mult asupra evenimentelor pozitive (optimism) sau. mânie – calm (placidity). Mai mult decât atât. depresie – plăcere. determinate de false credinţe. care reflectă disponibilitatea de a ţine cont de nevoile celorlalţi. Pornind de la balanţa afectivă. plictiseală – entuziasm. particularităţi contextuale în momentul evaluării stării subiective de bine. S-a subliniat de asemenea că încercarea de a diminua trăirile negative (stări anxiogene şi depresive) nu are ca efect automat creşterea celor pozitive (fericirea ca şi componentă afectivă a stării subiective de bine). nivel scăzut al dispoziţiei negative şi satisfacţie de viaţă ridicată” (Diener. 6) scopul/sensul în viaţă (purpose in life) – conştientizarea semnificaţiei scopului. sensului propriei vieţi. prejudecăţi şi stereotipuri). Daniels (2000) analizează aspectele afective ale stării de bine prin intermediul unor perechi antitetice ale unor clase majore de experienţe. S-a nuanţat şi faptul că absenţa celor negative nu înseamnă neapărat un nivel ridicat al stării subiective de bine. stări. dimpotrivă.

2005). Au fost comparaţi gemeni monozigoţi şi dizigoţi care au fost crescuţi separat cu gemeni monozioţi şi dizigoţi care au fost crescuţi împreună. Validitatea acestei concluzii probate ştiinţific prin suportul empiric adus de studiul menţionat mai sus nu certifică ideea că introverţii vor avea în mod necesar un nivel mai redus al stării subiective de bine în comparaţie cu extroverţii. . Bouchard et al. precum şi a aspectelor care pot explica varianţa acesteia. Poate doar introverţii cu tendinţe nevrotice. În acest sens. Explicaţia este dată de faptul că starea subiectivă de bine nu este influenţată doar de aspecte dinamico-energetice ale personalităţii. spre nefericire.3 Studiul privind starea de bine subiectivă a profesorilor 65 Studiul relaţiei dintre starea subiectivă de bine şi personalitate a relevat faptul că extroverţii fără tendinţe nevrotice au niveluri mai ridicate ale stării subiective de bine decât cei cu tendinţe nevrotice şi introversie (Diener et al. optimism. ci şi de variabile contextuale şi cognitive. Întrucât starea subiectivă depinde de balanţa dintre emoţiile pozitive şi negative. afectivi) şi externi (circumstanţe de viaţă). Ipotezele cercetării I1 – Starea subiectivă de bine este corelată cu: suportul social perceput. în studiul de faţă vor fi analizate doar corelatele psihologice ale stării subiective de bine a profesorilor din învăţământul preuniversitar. atunci este firesc să existe o relaţie pozitivă între extroversie şi starea subiectivă de bine. optimismul. de personalitate. 2. din perspectiva psihologiei pozitive. I2 – Varianţa stării subiective de bine este explicată de: suportul social perceput. Există în literatura de specialitate cercetări care au explorat posibilitatea ca starea subiectivă de bine să aibă şi un determinant genetic. Aşadar genele influenţează caracteristicile răspunsurilor emoţionale în diverse circumstanţe de viaţă. iar alţii dimpotrivă. (1998) au testat ipoteza conform căreia unii oameni se nasc cu predispoziţia spre fericire. A. DESIGN-UL CERCETĂRII Scopul cercetării Cercetarea a avut ca scop investigarea din perspectiva psihologiei pozitive a corelatelor psihologice ale stării de bine subiective a profesorilor din învăţământul preuniversitar. STUDIU PRIVIND STAREA SUBIECTIVĂ DE BINE A PROFESORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2. stima de sine şi autoeficacitatea generală. Rezultatele au arătat că aproximativ 40% din varianţa emoţionalităţii pozitive şi 55% din varianţa celei negative sunt explicate de aspecte genetice.1. stima de sine. Având în vedere complexitatea constructului luat în discuţie şi a faptului că acesta este corelat cu factori individuali (genetici. Este cunoscut faptul că există o corelaţie semnificativă între extroversie şi dominanţa experienţelor pozitive. cognitivi. starea de bine psihosocial. autoeficacitatea generală şi autoeficacitatea profesională.

1988) • Starea de bine psihosocial – The Psychosocial Well-Being Inventory/ PSWBI (elaborat de Zbăganu – Negovan. Schwarzer and Jerusalem. 1999).2. 1965). 1996). • Suportul social perceput – Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS. 2. eşantionul final a avut 164 de profesori (47% profesori la gimnaziu şi 53% profesori le liceu. Schmitz & Daytner.66 2. A fost obţinut consimţământul verbal al acestora pentru a participa la o cercetare având ca temă aspecte psihologice ale stării de bine. METODA Elena Stănculescu 4 Participanţii La acest studiu au fost aleşi prin randomizare 180 de profesori de la şcoli generale şi licee din Bucureşti. 2.49 ani. 141 femei şi 23 bărbaţi). 1992). Variabilele cercetării − stare de bine subiectivă − stare de bine psihosocial − optimism − stima de sine − suport social perceput − autoeficacitate generală − autoeficacitate profesională 2. din cadrul unor şcoli generale şi licee din Bucureşti. au fost selectaţi prin randomizare participanţii la cercetare.19.3. SD = 10. • Stima de sine a fost măsurată utilizându-se scala elaborată de Morris Rosenberg – The Self-Esteem Scale (Rosenberg. Zimet & Farley. Procedura După ce a fost realizată bateria de teste. valorile obţinute variind între 0. 2008. • Autoeficacitatea generală – The Romanian Version of the General SelfEfficacy Scale (Băban. Dimensiunea afectivă a fost măsurată cu ajutorul SHS – The Subjective Happiness Scale (Lyubomirski & Lepper. • Autoeficacitatea profesională a cadrelor didactice – The Teacher SelfEfficacy Scale (Schwarzer. iar cea cognitivă. Zimet.2.92.1. 1999). S-a . Măsurarea coeficientului alpha-Cronbach a arătat că scalele folosite au o bună consistenţă internă. Dahlem. folosindu-se SLS – The Satisfaction with Life Scale (Diener & Lucas.76 şi 0.2. Mvârstă = 42. • Optimismul – The Life Orientation Test (Scheier and Carver. care a luat în considerare cele două dimensiuni – afectivă (happiness) şi cognitivă (life satisfaction). Instrumentele cercetării • Starea subiectivă de bine a fost măsurată pornind de la modelul propus de Ed Diener (2000).2. pornind de la modelele lui Ryff şi Keyes referitoare la starea de bine psihic şi bine social). 1999).2. După eliminarea chestionarelor incomplete.

49 28.16 8.65 Pentru a verifica validitatea primei ipoteze. stima de sine.34 32.43 37. 1 Statistica descriptivă (valori minime. Tabelul nr.43 73.78 28. Întrucât indicii de asimetrie (skeweness) şi aplatizare (kurtosis) nu depăşesc valorile +1/–1. Ţinând cont de scopul cercetării. Pentru a verifica dacă mediile sunt suficient de reprezentative au fost calculaţi coeficienţii de variaţie.32 6. Datele brute obţinute au fost codificate şi introduse în programul statistic SPSS (versiunea 13). Pentru celelalte variabile s-au înregistrat valori uşor peste medie (optimism.19 5.97 Deviaţia standard 10. Aşa cum reiese din tabelul nr. analiza varianţei unifactoriale. maxime. calcularea mărimii efectului şi regresia. 2. se poate observa că mediile în cazul stării subiective de bine şi autoeficacităţii profesionale au valoare moderată. a fost folosit testul statistic de corelaţie bivariată. înseamnă că avem o distribuţie statistică normală. Valorile coeficienţilor de corelaţie Pearson indică faptul că există o concordanţă între variaţia reciprocă a valorilor stării subiective de bine şi variabilele luate în discuţie. corelaţii bivariate.89 48. REZULTATE ŞI DISCUŢII Analizând statistica descriptivă prezentată în tabelul nr. au fost utilizate următoarele prelucrări ale datelor: analize descriptive. media şi deviaţia standard) N Vârsta Starea de bine subiectivă Starea de bine psihosocial Suportul social perceput Optimismul Stima de sine Autoeficacitatea generală Autoeficacitatea profesională 164 164 164 164 164 164 164 164 Minim 22 9 41 20 15 21 10 19 Maxim 60 45 97 60 40 46 50 40 Media 42.36 4.45 4. există o corelaţie pozitivă.88 4.69 11. Chestionarele au fost distribuite şi completate după terminarea activităţilor de predare. autoeficacitate generală) sau valori peste medie (suportul social perceput şi starea de bine psiho-social). 4. 1.82 36. semnificativă statistic între starea subiectivă de bine şi: suportul social . Aceştia au avut valori între 11% şi 20%.5 Studiul privind starea de bine subiectivă a profesorilor 67 obţinut consimţământul verbal din partea cadrelor didactice în vederea participării la cercetare. ceea ce înseamnă că mediile sunt reprezentative pentru distribuţiile respective.

47.54.355** 0. precum şi în plan profesional. stima de sine (r = 0.355** 0.390** 1 0.11 şi 0.01).01).22). autoeficacitate generală şi profesională există o corelaţie medie.367** 0.533** Autoeficacitatea profesională 0.533** 1 1 0.490** 1 0.41. stimă de sine.422** 0.410** 0.475** 0.390** 0. De subliniat că nu este o relaţie de tip determinist.477** 0.33.314** 0. autoprogramarea mentală pozitivă. . stare de bine psiho-social. autoeficacitate generală (r = 0.330** 1 0.337** 0.01). putem adăuga faptul că între starea subiectivă de bine şi suportul social perceput s-a obţinut o corelaţie ridicată.475** 0.334** 0. ci doar o variaţie concomitentă a valorilor variabilelor testate. apud Popa 2008). p < 0.490** 0. Mărimea efectului (effect size) în cazul corelaţiilor obţinute a fost testată prin intermediul coeficienţilor de determinare Cohen (r2).29) şi medie cu celelalte variabile (r2 a avut valori între 0.68 Elena Stănculescu 6 perceput (r = 0.439** 0.439** 0.01 (2-tailed).328** 1 0.324** 0.367** 0.314** Starea de bine psihosocial 0. p < 0. De asemenea. sentimentul propriei eficienţe (generale şi profesionale).477** 0.487** Stima de sine 0. p < 0.373** Autoeficacitatea generală 0.373** 0. Rezultatele obţinute reflectă aşadar că profesorii cu un nivel ridicat al stării subiective de bine sunt optimişti.334** Corelaţia este semnificativă la nivelul 0.328** 0.324** Optimismul 0475** 0. au o stimă de sine ridicată.47.541** 0.337** 0. p < 0. Pornind de la modelul de interpretare a valorii testului r propus de către Hopkins (2000.01). p < 0. 2 Matricea corelaţiilor dintre variabilele cercetării Starea de bine subiectivă Starea de bine subiectivă Suportul social perceput Optimismul Starea de bine psihosocial Stima de sine Autoeficacitatea generală Autoeficacitatea profesională ** Suportul social perceput 0. p < 0.487** 0.422** 0.403** 0. între starea subiectivă de bine şi: optimism. starea de bine psihosocial (r = 0.01) şi autoeficacitate profesională (r = 0.403** 0.410** 0. încrederea în sine. Tabelul nr.01). optimism (r = 0.47.475** 0.330** 0. Astfel este confirmată legătura dintre variaţia valorilor stării subiective de bine în raport cu variabile care se referă la: percepţia ajutorului primit din partea celorlalţi. Rezultatele confirmă corelaţia ridicată dintre starea subiectivă de bine şi suportul social perceput (r2 = 0. conştientizarea propriei eficienţe în general.541** 1 0.

µ2 = dfintergrupuri xF/ (dfintergrupuri XF + dfintragrupuri) = 28 x 3. a fost utilizată analiza de varianţă unifactorială (One-Way ANOVA). ceea ce permite certificarea faptului că starea subiectivă de bine variază semnificativ în funcţie de sentimentul autoeficacităţii generale.03/(28 x 3. Pentru început am ales ca variabilă independentă optimismul.84 = 0.38 (vezi formula de mai jos) arată că există o relaţie moderată între variabila dependentă şi independentă. Rezultatul testului F a avut valoarea de 2.7 Studiul privind starea de bine subiectivă a profesorilor 69 Pentru a vedea dacă variaţia stării subiective de bine poate fi explicată de variabilele mai sus menţionate.03 pentru un prag p = 0. se poate observa că asocierea dintre variabila dependentă şi independentă (relaţia dintre starea subiectivă de bine şi optimism) este moderată.35 = 0. Altfel spus.95 pentru un prag p = 0. Nivelul autoeficacităţii generale a profesorilor explică starea subiectivă de bine a acestora. µ2 = dfintergrupuri xF/ (dfintergrupuri XF + dfintragrupuri) = 21 x 3.43/(21 x 3. Indicele eta pătrat 0.42 Altă variabilă independentă a fost sentimentul autoeficacităţii generale. ceea ce permite certificarea faptului că starea subiectivă de bine variază semnificativ în funcţie de optimism.33 Următoarea variabilă independentă a fost suportul social perceput. fie indicele f al lui Cohen. Cu cât un profesor ştie că are în jurul său persoane pe care să se bazeze atunci când are nevoie de ajutor (suportul social perceput). folosind fie formula eta pătrat. µ2 = dfintergrupuri xF/ (dfintergrupuri XF + dfintragrupuri) = 33 x 2. În conformitate cu recomandările de interpretare pentru indicele eta pătrat 0.03 + 135) = 84.33 (vezi formula de mai jos).84/219. Rezultatul testului F a avut valoarea de 3. Valoare lui eta pătrat 0.38 .43 pentru un prag p = 0.000. ceea ce permite certificarea faptului că starea subiectivă de bine variază semnificativ în funcţie de suportul social perceput.95 + 130) = 97.35/227. 000.33 µ2 = 0.42 µ2 = 0. varianţa stării subiective de bine este explicată de suportul social perceput. cu atât aceasta îşi pune amprenta asupra stării sale subiective de bine. Calcularea mărimii efectului pentru analiza de varianţă unifactorială se poate realiza în mai multe moduri.95/(33 x 2.03 = 0.42 (vezi formula de mai jos) indică o relaţie moderată între variabilele analizate.000. Rezultatul testului F a avut valoarea de 3.43 + 142) = 72.03/214.38 µ2 = 0.

21). variabila dependentă – starea de bine subiectivă Model 1 2 3 R 0.238 0. t. iar cel de-al treilea – 42%.214 0.191 0.004 2.546 0. Aşa cum reiese din tabelul nr.356 Statistica modificată R pătrat F df1 df2 modificat modificat 0. autoeficacitatea.115 2 161 0.210 0. în al doilea – optimismul.000 0.000 0.000 0.353 0. Predictori: (Constant).360 1 159 Sig F modificat 0.100 3.341 0.219 0.594 0.285 0.341 0.014 0. optimismul.018 4. Predictorii potenţiali ai stării subiective de bine au fost asociaţi în trei blocuri: în primul au fost introduse două variabile – stima de sine şi autoeficacitatea. cel de-al doilea bloc – 35%. autoeficacitatea. iar în al treilea – autoeficacitatea generală.092 0.000 a. autoeficacitate.431 0. optimismul c.625 4.70 Elena Stănculescu 8 Pentru verificarea validităţii celei de-a doua ipoteze a fost folosită regresia multiplă ierarhică. 3 Modelul regresiei multiple ierarhice – variabile independente: stima de sine.149 0.629 1 160 0. stima de sine.374 0. 0.692 -1. stima de sine.088 0. 3.062 0.655 R pătrat 0. autoeficacitatea b.451 -0. la fel şi variabilele stima de .055 13.478 3.595 4. optimism.284 0. stima de sine. Predictori: (Constant).255 0.002 0.001 0.347 0. optimism şi suportul social perceput.065 0.000 0.298 34.423 0.285 0.000 0.415 Eroarea standard 4.327 t 0. autoeficacitate.000 0. Variabila dependentă: starea subiectivă de bine Modelul final al regresiei (vezi tabelul nr.271 0.094 -3.429 R pătrat ajustat 0.216 0.095 0. Predictori: (Constant).467 2.268 3.552 0.803 4. suportul social perceput.092 0.045 0.077 21.038 3.431 3.255 0.622 Sig.317 0.298 0.381 0. 4) indică faptul că variabila autoeficacitate este un predictor pozitiv (B = 0.060 5. pragul de semnificaţie şi intervalul de încredere pentru modelul regresiei multiple ierarhice Model 1 (Constant) Stima de sine Autoeficacitatea 2 (Constant) Stima de sine Autoeficacitatea Optimismul 3 (Constant) Stima de sine Autoeficacitatea Optimismul Suportul social perceput Coeficienţii nestandardizaţi B Eroarea standard 2.943 3.045 Coeficienţii standardizaţi Beta 0.494 3. 4 Valorile coeficienţilor Beta.166 0.289 0.667 0. variabilele din primul bloc al modelului explică 29% din varianţa stării subiective de bine. suportul social perceput Tabelul nr.063 -1. Tabelul nr. Sumarul modelului regresiei reflectă că 42% din varianţa stării subiective de bine este explicată de stima de sine.000 a.

În acest sens. Autoeficacitatea generală reflectă credinţele individului că poate îndeplini scopurile propuse. din cauza convingerii că nu vor putea gestiona situaţia respectivă. teamă. optimismul (B = 0. efectele apar şi la . Se observă de asemenea că atunci când sunt introduse toate variabilele. Pesimiştii au expectanţe negative. abilităţi. comportamente. Autoeficacitatea generală şi stima de sine sunt constructe psihologice corelate. 2005) care au investigat oameni ce au trecut prin serioase dificultăţi (supravieţuitorii dezastrelor sau atacurilor armate. există o asociere semnificativă între fiecare dintre ele şi variabila dependentă – starea subiectivă de bine (predictorul optimism este semnificativ la nivelul de 5%.9 Studiul privind starea de bine subiectivă a profesorilor 71 sine (B = 0. 2005) se menţionează că persoanele cu autoeficacitate ridicată îşi pot gestiona cu succes propriile resurse.21). intervenţii chirurgicale cu un risc foarte ridicat). Specialiştii (Ryff & Singer. există evidenţe ale relaţiei dintre optimism şi starea subiectivă de bine în contextul unor aspecte din viaţa cotidiană? Atunci când oamenii se confruntă cu situaţii neplăcute. Dincolo de aceste statistici. ceea ce contribuie la menţinerea stării de bine psihic. mânie.19) şi suportul social perceput (B = 0. 2005) au evidenţiat că prezenţa persoanelor suportive (rude. Taylor et al. iar cele cu autoeficacitate scăzută au un comportament evitant. vină. precum şi asupra satisfacţiei de viaţă..22). Securitatea afectivă dată de capacitatea de a gestiona propriile abilităţi se va răsfrânge asupra balanţei afective (care va fi dominată de experimentarea trăirilor pozitive). Mai mult decât atât. În literatura de specialitate (Maddux. există o legătură între credinţa în propria eficacitate şi starea subiectivă de bine. precum şi de rezultatele cercetărilor (Carver & Scheier. iar acest aspect favorizează o tendinţă spre emoţii neplăcute – tristeţe. Albert Bandura (1997) a descris două tipuri de comportamente în situaţii dificile – centrat pe evaluarea sarcinii (task diagnostic) şi centrat pe evaluarea de sine (self diagnostic). Cu alte cuvinte. Cei din prima categorie îşi activează resursele pentru găsirea soluţiei. bolnavii de cancer. Stima de sine sau componenta afectivă a imaginii de sine reprezintă ceea ce individul simte în legătură cu credinţele despre propria persoană. experimentează o varietate de emoţii. iar ceilalţi sunt distraşi de la problema propriu-zisă. din cauza tendinţei de a-şi consuma energia psihică reflectând asupra propriei inadecvări. iar restul predictorilor la nivel de 1%). folosindu-se de propriile abilităţi. prieteni sau alte persoane semnificative) în cadrul reţelei sociale a fiecărui individ contribuie la funcţionalitatea psihică optimă şi implicit la menţinerea stării de bine psihic. Balanţa dintre cele pozitive şi negative diferă de la o persoană la alta şi în funcţie de gradul de optimism. Cei care sunt optimişti au aşteptări pozitive. Persoanele care au o autoeficacitate mărită au tendinţa de a fi perseverente în momentul în care întâlnesc probleme. chiar şi atunci când lucrurile nu merg bine. renunţând foarte uşor. 2005. în contexte date.

CONCLUZII Acest studiu a fost realizat din perspectiva psihologiei pozitive şi a adus dovezi pentru constructele corelate şi predictorii stării subiective de bine a profesorilor. s-a observat că cei care aparţineau unui „traseu” al relaţiilor pozitive (positive relationship pathway) aveau un risc mai mic pentru boli cardiovasculare. „Traseul” relaţiilor pozitive presupunea existenţa unor legături apropiate. 2005). Având în vedere că activitatea didactică este solicitantă nervos. fiind interesaţi să-şi satisfacă nevoia de autoactualizare şi de menţinere a unor standarde ridicate vor avea mai multe şanse să experimenteze starea subiectivă de bine psihic în comparaţie cu cei care au autoeficacitate şi stimă de sine scăzute. metabolice sau dereglări ale sistemului nervos simpatic în comparaţie cu cei cu un pattern negativ. dar cu un „traseu” de relaţii interpersonale pozitive au un risc semnificativ mai mic de îmbolnăvire decât cei care au acelaşi nivel socio-economic. stima de sine. care să evidenţieze relaţiile dintre starea subiectivă de bine şi aspecte psihologice cum ar fi: autoeficacitatea. profesorii îşi pot menţine o stare subiectivă de bine psihic dacă se acceptă pe sine. bazate pe comunicare autentică şi afecţiune cu cel puţin unul din părinţi. Cu alte cuvinte. dacă au persoane suportive atunci când se află în dificultate. autorii studiului au încercat să găsească răspunsuri la o problematică foarte interesantă. Cu toate că acestea au dovedit o bună consistenţă internă. 4. dacă au încredere în propria eficacitate. dacă reuşesc să se autoprogrameze mental pozitiv. vor avea în mod implicit şi o satisfacţie de viaţă mare şi trăiri plăcute. dar care nu beneficiază de o reţea socială suportivă. Într-un studiu longitudinal (Singer & Ryff. profesorii cu atitudine pozitivă faţă de sine. a cărui varianţă este . apud Ryff & Singer. faţă de experienţele anterioare şi care îşi cunosc şi acceptă calităţile şi defectele. prin juxtapunerea dintre istoria relaţională cu nivelul socio-economic (ţinându-se cont în acelaşi timp de faptul că cei cu bunăstare materială au un risc mai mic de a se îmbolnăvi decât cei săraci). S-a evidenţiat că influenţa protectivă a relaţiilor suportive face ca cei dezavantajaţi economic. optimismul şi suportul social perceput. Starea subiectivă de bine este un construct psihologic complex. De subliniat că acest lucru nu înseamnă că toţi cei care au stimă de sine şi autoeficacitate mărită. În urma acestor rezultate. Limite Instrumentele cercetării s-au bazat exclusiv pe folosirea unor scale de tip selfreport. 1999. prin care s-a obţinut o imagine globală a variabilelor investigate. totuşi ar fi benefică îmbinarea cu metode prin care să fie obţinute informaţii relevante pentru situaţii specifice din viaţa cotidiană. cu partenerul sau cu alte persoane semnificative.72 Elena Stănculescu 10 nivel fiziologic. chiar şi în contextul adversităţilor şi provocărilor.

CHARLES şi LOPEZ. RICHARD şi OISHI. DIENER. Freeman. Oxford. CHARLES şi LOPEZ. RICHARD. Polirom. American Psychologist. 2. Este necesară acceptarea ideii că viaţa însăşi este o provocare. 2000. Handbook of Positive Psychology. stimă de sine ridicată şi suport social perceput. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. Primit în redacţie la: 27. 11. 1998. Subjective well-being: Three decades of progress. p. HUR. Society and the adolescent self-image. 2000. Human Relations. p. The science of happiness and life satisfaction în SNYDER. care să le ofere sprijin atunci când se află în dificultate. A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. p. ED. Oxford University Press. JAMES. 2005.. LYUBOMIRSKY. capacitatea de a ţine cont de nevoile altora. CHARLES şi LOPEZ. 1997. Romanian Version of the General Self-Efficacy Scale. CHARLES.11 Studiul privind starea de bine subiectivă a profesorilor 73 explicată de o diversitate de factori. 1. Oxford University Press.de/~health/rumania. bazate pe încredere. JERUSALEM. 1965. VALERIA. relaţiile armonioase cu ceilalţi. ED. 30th ISPA Conference School Psychology in a Changing Society. Social Indicators Research. În concluzie. p. Aşa cum am menţionat mai sus. ADRIANA. 5. McGUE. De asemenea. & LUCAS. Measures of five aspects of affective well-being at work. ROSENBERG. DANIELS. SHANE. NJ. 2008. 2005. autoeficacitate. 2008. p. starea subiectivă de bine a profesorilor este în strânsă relaţie cu aspecte psihologice ca: optimism. Oxford University Press. p. VIII. 2. RALF. printre aceştia se numără optimismul şi suportul social perceput. European Journal of Personality. SCHWARZER. Oxford. MARIAN. 1999. School climate and students’ subjective well-being – a challenge for schools nowadays. LEPPER. The Power of Believing You Can. 12. MATT. p. New York. 46. 7. SHANE. http://userpage. BANDURA. A Genetic & Environmental Analysis of the California Personality Inventory Using Adult Twins Reared Apart & Together. . BĂBAN. SHIGEHIRO. MICHAEL. YOON – MI. 6. Iaşi. 1996. MORRIS. SHANE. 13. HEIDI. 1999. în SNYDER. Handbook of Positive Psychology. Statistică pentru psihologie. 12. 124–125. MADDUX. 8. mai mult sau mai puţin dificile. 9. 137–156. Self-Efficacy. 231–243. ED. 2. LUCAS. & SCHEIER. p. THOMAS. Princeton. JR. 53. Oxford. POPA. Psychological Bulletin. DIENER. Optimism.fu-berlin. Teorie şi aplicaţii SPSS. 279–307. 125. 3. ALBERT. SONIA. 63–73. 2005. Subjective well-being. DIENER. JOSEPH.htm. 276–392. 55. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. 34–43. BOUCHARD. un amestec de experienţe plăcute şi neplăcute. Princeton University Press. de a oferi şi nu doar de a primi favorizează posibilitatea de a avea persoane suportive în jurul lor. 307–320. MATTHIAS. CARVER. empatie. NEGOVAN. în SNYDER. Self-efficacy: The exercise of control. HORN. Gândirea pozitivă creşte şansele activării propriilor resurse în vederea adaptării în situaţii dificile şi găsirii celor mai bune soluţii. Handbook of Positive Psychology. KEVIN. 277–288. 4. 10.

15. CHARLES. Journal of Personality Assessment. 2005. 1989.ppt#378. CHARLES şi LOPEZ. Starea subiectivă de bine ridicată este importantă. or is it? Exploration of the meaning of psychological well-being. În prima ipoteză am presupus că starea subiectivă de bine este corelată cu: suportul social perceput. cum ar fi sănătatea mentală şi fizică. CAROL.74 Elena Stănculescu 12 14. 5. RALF. Handbook of Positive Psychology. cu o medie de vârstă de 42. . 201–228. REZUMAT Scopul acestui studiu a fost explorarea stării subiective de bine a profesorilor din învăţământul preuniversitar. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. DAYTNER. BURTON.fu-berlin. SALLY & KLEIN COUSINO. GOODMAN.49 ani. în SNYDER. 1992. Rezultatele au confirmat ipotezele. 1988. Happiness is everything.de/~health/materials/teacher_self_efficacy. Effects of optimism on psychological and physical well-being: Theoretical overview and empirical update. 18. 17. GREGORY. Oxford University Press. din perspectiva psihologiei pozitive. 16. p. p. Teacher Self-Efficacy Scale. În cea de-a doua ipoteză am presupus că varianţa stării subiective de bine poate fi explicată de: autoeficacitate. CARVER. DICKERSON. FARLEY. autoeficacitatea profesională şi stima de sine. Oxford. NANCY. p. SHANE. http://userpage. From Social Structure to Biology.1. CHARLES şi LOPEZ. 16. care au relevat bune proprietăţi psihometrice. 1069–1081. 30–42. SCHMITZ. 2005. SCHEIER. 57. Cognitive Therapy and Research. Eşantionul a fost format din 168 de profesori (47% din gimnaziu şi 53% de la liceu). Instrumentul de cercetare a fost o baterie de teste constituită din opt scale. & SINGER. Toward a Biology of Social Support. 19. optimismul. TAYLOR. GARY. Journal of Personality and Social Psychology. SCHWARZER. autoeficacitatea generală. 1999. ZIMET. CAROL. optimism şi suportul social perceput. SHANE. SHELLEY. 556–569. Handbook of Positive Psychology. RYFF. GERDAMARIE. p. ZIMET. GORDON. LAURA. 52. DAHLEM. p. SARA. pentru că oamenii fericiţi şi satisfăcuţi tind să aibă şi alte caracteristici dezirabile. Oxford University Press. stimă de sine. MICHAEL. RYFF. Oxford. 1. Integrative Science in Pursuit of Human Health and Well-Being. în SNYDER. 541–555.

ori ideea că oamenii sunt vinovaţi pentru că s-au imbolnavit. ianuarie – iunie 2010 . The psychosocial support starts an increasing positive mood mechanism or coping patterns framed into “wellbeing” named status. acceptând acest punct de vedere referitor la problema lor.STRESUL PSIHIC ÎN TUMORILE CRANIO-CEREBRALE VIRGINIA ROTĂRESCU ALEXANDRU VLAD CIUREA ∗ PSYCHOLOGICAL STRESS IN CEREBRAL TUMORS Scientifically data-base about the medical efficiency limit in both: prophylactic and treatment stage already exists. Bucureşti. tumori cranio-cerebrale. p. medicina (în societatea modernă) şi-a definit misiunea ca fiind aceea de a vindeca boli – neregulile de ordin medical – şi de a ignora starea pacientului – suportarea bolii. This efficiency can be increase if emotional status is simultaneous treated with medical status. Cuvinte cheie: neurochirurgie. au intrat într-un fel de conspiraţie a tăcerii şi au început să ignore reacţia emoţională la problemele lor medicale (sau să concedieze aceste reacţii) socotindu-le irelevante pentru problema în sine. stres psihic. O altă ideologie la fel de neproductivă este ideea că oamenii s-ar putea vindeca singuri chiar şi de cele mai grave boli. nr. INTRODUCERE Din punct de vedere istoric. Această abordare este reîntărită şi de modelul medical care neagă complet ideea că mintea influenţează trupul într-o măsură cu adevărat importantă (Iamandescu. psychological stress. The medical approaches are very pressing and accurately for minor consequences in patient body because of exceptionally and high gravity (motors. t. the resistance and the hardness were currently associated with coping. 56. Secţia I Neurochirurgie Rev. 1. sensorial and psychic disturbances) of cerebral tumors. the optimistic. 75–90. Pacienţii.. 1–2. Key words: neurosurgery. Psih. 1993). the vigor. cerebral tumors. Rezultatul ∗ Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”. the joy. The problem appears when the patients emotional reactions are ignored by medical staff (intense preoccupied by patients physical concerns). simţindu-se fericiţi sau gândind pozitiv. The effect of positive patient mood on immune and endocrine systems is much known. the characteristics like the hope.

chiar dacă ar trebui să se preocupe de starea noastră exclusiv fizică. 2. o citoplasma gelatinoasă cu mitocondrii pentru producerea energiei şi ribozomi pentru sinteza proteică. în mod inexplicabil. Dacă ne referim la sistemul nervos observăm că acesta are o structură de tip discret. Din punct de vedere histologic. 1992). cromozomii şi AND-ul dirijează însăşi celula care-l conţine. Din păcate. 1978). neajutoraţi şi vulnerabili (Dixon. mult prea adesea. cărora le revin 75% din masa totală a ţesutului nervos (35% celule neuronale şi 40% celule nevroglice). Putem fi atât de fragili din punct de vedere emoţional. În ciuda faptului că celulele au acelaşi pattern de bază. În lumea bolii. uneori s-a ajuns chiar la a învinovăţi pe cineva pentru că s-a îmbolnăvit. Această indiferenţă faţă de realitatea emoţională a bolii neglijează o evidenţă care arată că starea emoţională a oamenilor poate juca un rol semnificativ în vulnerabilitatea lor faţă de boală şi pe parcursul perioadei de refacere (Ciofu şi col. discontinuu. Pe lângă faptul că reprezintă caracteristicile unui organism şi controlează transmiterea caracterelor de la o generaţie la alta. substanţa intermediară necelulară (lichid extracelular cu elemente macromoleculare) care reprezintă 15%. Dintr-o dată. şi reţeaua . Fiecare celulă din corp conţine un număr identic de cromozomi. care depinde prea mult de cronometrarea pe care o fac contabilii (Ciurea şi col. în parte. ne simţim plini de slăbiciuni. personalul medical este grăbit sau indiferent faţă de disperarea pacienţilor şi se pare că lucrurile chiar se înrăutăţesc în cadrul crudei realităţi a sistemului medical. Alexandru Vlad Ciurea 2 acestei atitudini a creat o confuzie generalizată şi adevărate neînţelegeri referitoare la măsura în care boala poate fi afectată de mintal. 2009). TUMORILE CRANIO-CEREBRALE (TCC) Toate celulele corpului sunt constituite după acelaşi tipar: prezintă un nucleu care conţine cromozomi şi material genetic cu catene de AND şi ARN.. emoţiile deţin supremaţia iar frica este singurul „gând”. Boala – mai ales una gravă – distruge această iluzie şi năruie premisa conform căreia lumea noastră este una a existenţei în deplină siguranţă.. atunci când suferim de ceva. ele se specializează în decursul dezvoltării organismului. pentru că starea noastră mentală de bine se bazează. Există deja o bază ştiinţifică conform căreia apare o limită a eficienţei medicale în perioada profilactică dar şi în timpul tratamentului.76 Virginia Rotărescu. care la om este de 46. el se compune din elemente celulare. Această eficienţă poate fi sporită tratând starea emoţională a pacientului odată cu starea lui medicală. pe iluzia de invulnerabilitate. Problema survine atunci când personalul medical ignoră felul în care reacţionează pacienţii din punct de vedere emoţional.

Voicu. (Constantinovici. Celulele nervoase diferă de celelalte celule ale corpului prin faptul că ele pot comunica rapid unele cu altele. denumiţi factori cancerigeni. Nu se poate vorbi deci de formaţiuni neuronale cu funcţie exclusiv fiziologică sau exclusiv psihică. distrofice. aceste două condiţii (leziunile precanceroase şi factorii cancerigeni) nu sunt suficiente pentru manifestarea clinică a tumorilor intracraniene. Caracteristic pentru aceste leziuni prealabile este faptul că ele nu au tendinţa să regreseze ci se constituie în „leziuni precanceroase”. 2004). aspectele specifice ale prelucrării informaţionale sunt restrânse la anumite regiuni particulare. De exemplu. segmente centrale etc. modificând structura lor biochimică şi celulară. În creier. 2002). Factori exogeni sau endogeni.3 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 77 de vase sanguine care ocupă 10%. 2000). 1998. uneori la mare distanţă dar cu mare precizie.. fiecare modalitate senzorială este prelucrată într-o regiune distinctă în care conexiunile senzoriale sunt reprezentate precis. care realizează un singur gen de activitate – activitate reflexă – ca răspuns fiziologic sau psihic (mediat fiziologic) la stimulii din mediul intern sau extern al organismului. Observaţiile clinice arată însă că.1. Astfel. 2002. Sistemul nervos. . proliferative. Dănăilă. sub forma unei hărţi a suprefeţei corespunzatoare corpului. CONDIŢIILE DE APARIŢIE ŞI DEZVOLTARE A TUMORILOR CRANIOCEREBRALE (TCC) Din datele oncologiei moderne rezultă că procesul malign apare pe acele ţesuturi care au suferit în prealabil anumite modificări patologice: inflamatorii. Pentru înţelegerea comportamentului este necesar să apreciem modul de organizare funcţională şi anatomică a sistemului nervos. Muşchii şi mişcările sunt de asemenea reprezentate într-un aranjament ordonat de conexiuni.. 2000). iritative. caracterizată printr-un indice înalt de complexitate (Atkinson şi col. traumatice. inducându-le caracteristici metabolice şi structurale tumorale. creierul conţine cel puţin două clase de hărţi: o clasă pentru percepţiile senzoriale şi o alta pentru comenzile motorii (Atkinson şi col. 2. în ciuda diferenţelor de ordin anatomic – micro şi macroscopic – alcătuieşte un angrenaj funcţional unitar. în numeroase cazuri. Aceste proporţii variază semnificativ în funcţie de natura ţesutului nervos: substanţa albă sau substanţa cenuşie. Acestea pot rămâne mult timp latente şi numai apariţia unei a treia categorii de factori – declanşatori – produce apariţia fazei clinice cu întreaga simptomatologie caracteristică (Dănăilă şi col. Această comunicare rapidă şi precisă este posibilă datorită mecanismelor de semnalizare – conducere axonală şi conducere sinaptică (Mureşanu. intervin şi modifică radical tipul de metabolism al ţesuturilor respective. Cheia strategiilor sistemului nervos constă în subdiviziune şi localizarea funcţiilor. de ordin general sau local.. 2002).

Din . ele periclitează direct viaţa bolnavului nu numai prin natura lor histopatologică ci şi prin prezenţa lor în cavitatea craniană. edemul papilar. deficitul neurologic accentuându-se ireversibil (plegie. revelatoare pentru o localizare cerebrală. temporală. Nediagnosticarea acestora în faza de stare va duce la întârzierea tratamentului chirurgical şi evoluţia continuă va conduce la decompensarea treptată a formaţiunilor SNC. Tumorile pot debuta brusc numai în cazul hemoragiilor intratumorale sau al apariţiei unor chisturi intratumorale. cu constatarea că sunt de două ori mai frecvente la bărbaţi. la toate vârstele. simptome datorate creşterii presiunii intracraniene: cefaleea. este apreciată la 8%. ca examen de rutină. afazie.78 Virginia Rotărescu. 2. pe un fond clinic de hipertensiune intracraniană. Debutul şi evoluţia sunt de obicei lente. Prognosticul este influenţat de structura histologică a tumorii şi. putând fi împărţită în două mari grupe: 1. surditate etc. Tratamentul TCC este complex pentru a realiza cura totală a acestor leziuni grave. Intervenţia chirurgicală trebuie să pornească de la anumite principii: ablaţia totală. La copii. de localizare şi de natura lor. Alexandru Vlad Ciurea 4 Incidenţa tumorilor cerebrale. de cele mai multe ori. Chirurgical – deoarece tumorile sunt procese înlocuitoare de spaţiu. în raport cu celelalte afecţiuni tumorale ale organismului. vomismentele. parietală. 1. diagnosticarea tumorilor cranio-cerebrale a devenit mult mai rapidă şi cu mai multă acurateţe în privinţa specificităţii histopatologice dar incidenţa lor a crescut în mod impresionant în ultimii 15 ani. a CT-scan şi RMN. cu refacerea căilor de circulaţie a lichidului cefalo-rahidian (LCR). intraventriculară şi de nuclei bazali) şi 1/3 subtentorială cu predominanţă la copii (70%). cecitate.) cu modificarea stării de conştienţă de la somnolenţă la comă. Toleranţa mare a sistemului nervos pentru dezvoltarea lor face ca sindromul neurologic de focar să fie minim. tumorile cranio-cerebrale reprezintă a doua cauză de malignitate după leucemie (Constantinovici & Ciurea. Localizarea este de aprox. Simptomatologia tumorilor cranio-cerebrale depinde de vârstă. progresive prin acumularea treptată de semne neurologice. din care 25% reprezintă metastazele cerebrale ca procent în continuă creştere în ultimul timp. sumbru deoarece majoritatea sunt tumori neuroectodermale (75%) şi unele au o malignitate crescută sau pot fi extrem de infiltrative iar pentru tumorile de linie mediană se adaugă accesibilitatea operatorie dificilă. 2/3 supratentorială (în ordinea frecvenţei: frontală. simptome datorate localizării leziunii şi constituite din multitudinea de semne neurologice iritative şi/sau deficitare. 1998). Odată cu introducerea. fără lezarea structurilor vasculo-nervoase adiacente.

din cauza dificultăţilor tehnice operatorii. Chimioterapia cu citostatice are valoare în TCC grd. Tumorile cerebrale propriu-zise nu dau metastaze. IV după efectuarea tratamentului chirurgical şi radioterapic. Biopsia stereotaxică este mult utilizată în ultimul deceniu pentru stabilirea tipului histologic de tumoră. ca urmare a prezenţei tumorii. Vindecarea este apreciată numai după 10 ani de urmărire. după operaţie. Rezultatele tratamentului multimodal în TCC trebuie urmărite continuu clinic (de exemplu. 3. Reintervenţia în glioamele maligne depinde de foarte mulţi factori: structura histopatologică. Excepţionala diversitate a leziunilor cerebrale precum şi gravitatea deosebită a tulburărilor motorii.5 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 79 datele recente reiese că mortalitatea strict intraoperatorie este sub 3%. situaţie în care se urmăreşte ablaţia parţială cu scopul de a prelungi sau salva viaţa pacientului. Glioamele pot realiza. senzoriale şi psihice pe care le antrenează face ca demersul diagnostic să fie cât mai urgent şi precis astfel încât posibilitatea supravieţuirii pacientului cu sechele minore să crească. neurologic) şi paraclinic (CT-scan. urmând ca radioterapia să fie utilizată pentru oprirea evoluţiei tumorii. Recidivele impun obligatoriu reintervenţia chirurgicală. . pentru a preveni recidivele şi diseminarea pe calea LCR. fiind urmată de exereza chirurgicală prin craniotomie sau radioterapie. De la început trebuie diferenţiate recidivele reale tumorale de creştere a tumorii ablate subtotal cu ajutorul CT-scan şi RMN repetate care evidenţiază reapariţia tumorii înainte de apariţia semnelor neurologice. Unele tumori cerebrale (ependimomul. Uneori atitudinea chirurgicală trebuie să se limiteze la intervenţii paliative care să rezolve doar hipertensiunea intracraniană (drenaj al lichidului cefalo-rahidian). ependimoame. Metastazarea TIC. la care se adaugă eforturile fizice obişnuite (chiar mişcările respiratorii) sau cele de tipul intervenţiei chirurgicale sau administrarea de substanţe hipertonice. vârsta pacientului. Celulele neoplazice se însămânţează frecvent chiar în sensul invers circulaţiei LCR. Corticoterapia reduce metabolismul cerebral al glucozei. RMN repetate). pinealomul. ghidată de CT-scan sau RMN. 4. starea sa clinică (dată de scorul Karnofsky). Radioterapia are efect benefic în tumorile radiosensibile ca meduloblastoame. o invadare regională prin contiguitate. 2. asociat cu examen hematologic şi biologic general. III. Nu întotdeauna principiul ablaţiei totale a tumorii se poate realiza. astrocitomul malign) se pot însămânţa spontan pe cale lichidiană prin fragmente de tumoare detaşate după traumatisme cranio-cerebrale sau după operaţii pentru ablaţia tumorii.

Dacă în mod frecvent mulţi pacienţi cu tumori cerebrale prezintă. o exagerare a personalităţii premorbide alături de pareza facială centrală discretă contralaterală. .2. TULBURĂRILE PSIHICE ÎN TUMORILE CRANIO-CEREBRALE (TCC) 6 Interesul manifestat faţă de tulburările psihice apărute în tumorile cerebrale este de mare importanţă. fiind însoţite de semne neurologice sub forma unei afectări cerebrale globale sau a unui sindrom focal. localizarea ei şi modul ei de evoluţie. agnozia spaţială etc. Suferinţa de ansamblu a creierului. în cazul tumorilor frontale. Diagnosticul pozitiv se realizează prin evidenţierea de: 1.) (De Ajuriaguera. În cursul evoluţiei tumorilor cerebrale. marcante tulburări psihice – de la 10% până la 100% – în funcţie de atenţia cu care sunt căutate şi înregistrate. Moria se produce de-abia când. Personalitatea premorbidă ca şi predispoziţia terenului par a juca un rol important. nemotivată întotdeauna psihologic. există şi tumori cerebrale la bolnavii psihici. caracterul evolutiv al leziunii împiedicând stabilirea unor corelaţii clinico-patologice precise. Îngustarea câmpului conştienţei.80 Virginia Rotărescu. agitaţia sunt. întâlnită la 1/3 din cazuri. ca şi de stadiul de evoluţie a tumorilor în momentul examinării. somnolenţa. Alexandru Vlad Ciurea 2. datorită efectelor toxice tumorale sau HIC. nu au putut fi stabilite relaţii între materialul tumoral şi fenomenologia psihică. dacă tumora este mică şi se dezvoltă în plin parenchim cerebral. modificările circulatorii. comparativ cu un neurolog. apare starea confuzivă. ulterior apărând o stare confuzională sau confuzo-onirică de diferite intensităţi. gatismul (hemipareza sau hemiplegie contralaterală. Nu există nici date precise asupra modului în care modificarile lichidului cefalo-rahidian. Când nucleii bazali sunt comprimaţi. în evoluţia lor. În ceea ce priveşte etiopatogenia. iniţial uşoară. semne de iritaţie piramidală ipsilaterală). tulburările psihice sunt caracterizate printr-un debut şi tablou clinic ce depinde de natura tumorii. tumora comprimă lobul frontal în partea opusă. de asemenea. cele mai frecvente tipuri fiind meningioamele şi glioamele. ce poate indica sediul tumorii. Agresivitatea. Bagdasar şi Arseni (1951) au observat că. deşi se consideră că eventualitatea ca o tumoră cerebrală să se afle la originea tulburărilor psihice ale unui bolnav este mai rară pentru un psihiatru. produc tulburări psihice generale. pe fondul căreia apar iritabilitate şi labilitate emoţională pronunţată. cu evidenţierea unor trăsături opuse personalităţii premorbide (însoţite de o hemipareză contralaterală). mai frecvent apar semnele de tristeţe (este distinctă de depresie). afectarea globală prin HIC (hipertensiune intracraniana) influentează în mod diferenţiat psihicul în raport cu efectele directe ale leziunii tumorale. 1960). euforia este rară. Stare de apatie. iar consecinţele localizării tumorii stau la baza tulburărilor psihice de focar (moria. 2. prin creştere. semne specifice localizărilor frontale. sindromul Gerstmann.

Diminuarea treptată a funcţiilor intelectuale: scăderea capacităţii de abstractizare. CT-scan etc. sub forma tulburărilor psihice supraadăugate la un pacient care nu le prezenta sau le prezenta vag înainte de operaţie (de exemplu. Urmărirea bolnavilor după ablaţia tumorii a indicat. Crize comiţiale secundare. Confuzia mintală interesează vigilenţa şi ritmul psihic. stare depresivă atipică). Crize de agravare a stării confuzionale până la comă. în realitate. 1997). vărsături. sinteză şi analiză. . tulburările psihice au o frecvenţă de 100%. Crize halucinatorii: vizuale. Simptome somatice: cefalee. cu utilizarea mijloacelor moderne de diagnostic (CT cerebral. olfactive. 2. regresia tulburărilor psihice. auditive. 8. 7. Este menţionată pozitivitatea examenului neurologic la 83% din bolnavii consideraţi „psihici” la care existau. Pot surveni sechele postoperatorii. (Constantinovici & Adam. bradipsihie. greţuri. dar treptat devine permanent. fiindu-le caracteristice crizele de angoasă paroxistică. Sindromul delirant slab sistematizat este mai rar întâlnit dar sunt posibile şi episoade psihotice acute. sărăcirea asociaţiilor. ceea ce pune în evidenţă necesitatea efectuării unui minuţios control neurologic. datorită unei atingeri diencefalice şi afectează mai puţin funcţiile intelectuale elementare. s-ar datora afectării prin HIC a centrilor nervoşi situaţi în planşeul ventriculului III.7 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 81 3. Simptome psihice: confuzie mintală şi dismnezie. Este alcătuit din: 1. Dismnezia apare la 1/3 din cazuri. 6. de obicei. RMN cerebral. 4. Tumorile subtentoriale dezvoltă un sindrom de HIC precoce. conducând spre sindromul psiho-organic cronic (riscul unui diagnostic fals cu demenţă senilă sau arteriopatică). De obicei. cu o aprosexie caracteristică. Sindromul de hipertensiune intracraniană (HIC) se poate dezvolta înaintea sau după apariţia semnelor de focar. delir paranoiac. 5. pentru a se termina prin comă şi exitus. bradicardie şi bradipnee.). este mai frecventă la vârstnici şi poate ajunge până la sindromul Korsakov. Alterări paroxistice ale conştienţei: crize uncinate cu „dreamy state” sau „absenţe” cu automatisme motorii. tumori cerebrale. luând uneori forma de aură sau de echivalenţă a unei crize comiţiale. Tumorile de la baza creierului nu sunt legate de tulburări psihice caracteristice. edem papilar. În tumorile corpului calos. crize convulsive generalizate. prezintă iniţial perioade de remisiune.

masticaţie.crize motorii: mici automatisme (plescăit. • Apraxie ideomotorie. apariţia unor reviste noi precum şi publicarea unui mare număr de monografii. pe un fond • Tulburări ale reflexelor: prezenţa reflexului general de apatie.n. cu hemianopsie omonimă. filozofie.82 Virginia Rotărescu. anosognozie. mari automatisme (fuga. tulburări paramnezice de tip „déjà vu”. .tulburări de conştienţă. glume inadecvate. estimate la 120 000 până în 1981. hemihipoTulburări psihice generale estezie profundă şi tactilă). medicină. auditive. oculocefalogire. tulburări vasomotorii şi respiratorii. artificială. gustative. • Tulburări de sensibilitate contralaterale (astereognozie agnozie tactilă. de apucare şi agăţare. GENERALITĂŢI A trecut foarte mult timp de când Epictet (filozof stoic.sindromul Gertsmann (agnozie digitală. agnozie vizuală. . Tulburări psihice 3. acalculie. aproximativ 50–138 e. ataxie frontală. ecologie. după 50 de ani. Alexandru Vlad Ciurea Tabloul clinic al tulburărilor psihice şi neurologice de focar 8 Localizare • • • Tumori frontale Tumori temporale Tumori • parietale Tumori • occipitale Tulburări neurologice • Paralizii (monopareze. afirmaţie prin care s-a anticipat esenţa cercetărilor contemporane. anosodiaforie).sindromul Anton-Babinski (hemiasomatognozie. etologie. psihologie. halucinaţii olfactive şi gustative neplăcute. . Moria (stare de euforie nătângă. 1.1. dezorientare dreapta– stânga). cecitate corticală. criză convulsivă). agrafie. STRESUL PSIHIC 3. monoplegii. gerontologie.aura epileptică. tulburări de vorbire.criza uncinată (stare de vis – „dreamy state”. • Afazie senzorială (în leziunile emisferei dominante). halucinozele vizuale se proiectează în partea câmpului vizual opus tumorii. calambururi). Epilepsie temporală: . ci ideile pe care ei şi le fac despre lucruri”. .crize vegetative: crize dureroase epigastrice şi abdominale. Faptul că. • Tulburări motorii (hemipareza discretă sau hemiplegie). hemiplegii. Halucinoze vizuale elementare (se repetă stereotip şi pot preceda o 2. • Atrofii musculare contralaterale. Se constată proliferarea publicaţiilor despre stres. • Tulburări de schemă corporală: . noţiunea de stres rămâne operantă o dovedeşte impactul acestui concept asupra dezvoltării ştiinţei. . hemipareze.) a observat că: „ceea ce îi tulbură pe oameni nu sunt lucrurile. concretizat în volumul impresionant de date şi studii în cele mai diverse discipline: biologie. puerilă. 1999). automatism ambulator). hemianopsie omonimă contralaterală. sociologie. • Hemianopsie omonimă în cadrul superior. . vestibulare (repetate stereotip şi pe fondul unei stări confuzionale. 3. afemie.echivalenţa psihică în crize psihosenzoriale sub forma halucinaţiilor vizuale. înghiţire) sau • Tulburări afazice de tip senzorial. crize adversive Activitate generală redusă până la akinezie sau agresivitate şi agitaţie. . Datele actuale din literatura de specialitate subliniază coexistenţa mai multor moduri de a defini şi înţelege stresul (Ilie Rotărescu. olfactive.

Răsfoind literatura de specialitate (Appley şi col. într-o manieră strict particularizată şi catastrofizantă. Golu defineşte stresul psihic drept: „o stare de tensiune. În viziunea unor autori (Kaplan. 3. 1988. putem concluziona existenţa marilor diferenţe interindi- . unde disciplinele medicale împreună cu cele psihologice încearcă să explice adaptarea umană şi mecanismele sănătăţii şi ale bolii. capacităţile individului şi cerinţele impuse acestuia. a fost aprofundat de biologia modernă inclusiv sub raport cibernetic. 1989. alţii le consideră ca ipoteze de lucru nedovedite iar altă parte le resping sau le ignoră. 1989. a promovat stiinţe interdisciplinare. de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme” (1978).. 1993. se poate afirma că. atribuirea şi interpretarea din partea individului uman. acesta fiind de fapt o reacţie de însoţire sau de conştietizare a unui stres biologic. 1870–1880). Teoria stresului trebuie considerată drept o concepţie deschisă spre asimilări şi achiziţii noi. necesitând. fizic etc. Puţini sunt însă cei care mai utilizează termenul de stres conform lui Selye. de a scădea mortalitatea şi morbiditatea. Se consideră că stresul psihic are un caracter primar atunci când este rezultatul unei agresiuni recepţionate în sfera psihicului şi un caracter secundar. 1981.. Goupil. Selye (1936). încordare şi disconfort determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă. încetăţenit de Cannon (1932). stresul psihic presupune surprinderea. de frustrare sau reprimare a unor stări de motivaţie. M. apte să determine noi orizonturi de cercetare privind complexitatea interrelaţiei om–ambianţă şi noi progrese în cunoaşterea unor procese psihobiologice precum adaptarea. În contextul ştiinţei contemporane se constată că există cercetători care acceptă ideile lui H. 1981.. homeostazia sau chiar îmbătrânirea. interacţiunea cu un stimul într-un context social. 1983) care au elaborat teoria cognitivă a stresului psihic. CONCEPTUL DE „STRES PSIHIC” Conceptul de homeostazie. De aici.2. Cooper şi col. 1968. în mod obligatoriu. la baza acestuia există o neconcordanţă între resursele. Levi. Selye. Bernard (aprox. Iamandescu. Mcgrath.9 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 83 Nevoia de a îmbunătăţi calitatea vieţii. 1967. 1970. pentru a se instala.. Steptoc. abilităţile. Selye. prefigurat de Cl. unii le folosesc modificate. 1976. Levi şi col. 1991. Baba şi col. Wittenberger arată că homeostazia reprezintă o trăsătură esenţială a biologiei şi a vieţii în ansamblu iar funcţiile homeostatice de echilibru–stabilitate şi de optimizare–adaptare condiţionează totodată autonomizarea organismului faţă de mediu şi intervenţia sa activă asupra mediului ambiant. 1993).. cum este medicina comportamentală. completat de H.. Charle Swarth şi col. căruia i se acordă o semnificaţie de ameninţare.

3. Teoriile motivaţionale ale stresului. orice fenomen psihic. fizică sau psihosomatică (dacă se petrece la nivel subconştient) – conform psihologului R. „mi-a stat inima în loc”. simptomele psihice. Lazarus (1981). STRATEGII ADAPTATIVE Stresul psihic cuprinde în tabloul manifestărilor sale. explică stresul pornind de la imposibilitatea. de compensare sau redresare.. induse de desfăşurarea unor procese psihice. 1974. depăşite uneori rapid dar alteori persistă atât timp cât persistă şi ameninţarea.4. produce o frustrare care generează fenomene de compensare.sau hipofuncţie a organelor interne. concretizate în expresii ca: „îmi bate inima”. într-un moment circumscris în timp. mecanismele de apărare ale psihicului uman (R. în primul rând. sunt aşa-numitele corelate fiziologice (somato-viscerale) ale emoţiilor: tahicardie. fără efort sau conştientizare. Alexandru Vlad Ciurea 10 viduale în reacţiile la situaţiile stresante. Gray. cu rădăcini explicative în teoriile lui S. motiv pentru care utilizează mai multe tipuri de strategii adaptative (Ilie Rotărescu.84 Virginia Rotărescu. . tulburări de tonus muscular. tulburări secretorii etc. „a albit de spaimă”. 1971). 1952). nerelevanţa corelării criteriilor psihologice de măsurare cu diverşi indicatori fiziologici ai stresului precum şi existenţa deosebirilor nete dintre condiţiile naturale şi cele de laborator de producere a stresului. trezite de comentariile proprii sau ale celor din jur. VULNERABILITATEA LA STRES Lazarus (1981) consideră că efectele agentului stresor depind nu numai de propriile caracteristici ci şi de două atribute înscrise în sfera personalităţii subiectului care recepţionează şi anume: calitatea răspunsurilor emoţionale şi strategiile de adaptare mobilizate. ruşinea şi vina. 2002). „mi s-a pus un nod în gât” etc. 3. precum şi în teoria lui Maslow despre motivaţie. Orice nerealizare de scop. 1999. mediate neuro-umoral (Floru. chiar şi minoră. exteriorizat sau nu (de la procesele cognitive şi până la procesele voliţionale şi afective) se însoţeşte de fenomene fiziologice de hiper. White. Teoriile cognitive ale emoţiei vorbesc despre trei tipuri de reacţii ale omului la orice ameninţare a armoniei şi echilibrului său interior: frica. inclusiv manifestări comportamentale. Nivelul maxim la care aspiră individul este cel al punerii de acord cu exigenţele mediului social. consumă energie psihică (dacă este un proces conştient). Acest efort. Cristina Rusu Corduban. Aceasta ar declanşa. de satisfacere a unei motivaţii importante. Freud privind frustrarea. În acelaşi timp. Cele mai cunoscute modificări somatice. Vulnerabilitatea la stres este acceptată drept trăsătură proprie anumitor indivizi de a reacţiona facil printr-un stres psihic la o gamă largă de agenţi stresori.3.

Ca urmare. formarea mecanismelor specifice diverselor funcţii psihice se desfăşoară după principii sistemice. Această particularitate de la nivelul funcţiilor psihice se va reflecta şi la nivelul mecanismelor neuronale. Psihicul se realizează ca funcţie de receptare. veriga perceptivă. mecanismul funcţionării psihice include coordonate de ordin spaţial dar şi temporal iar alături de componenta substanţial-energetică cuprinde şi componente informaţionale. Vulnerabilitatea la stres. considerată ca trăsătură de personalitate. Cristina Russu Corduban. interpretare. prin receptarea şi prelucrarea semnalelor informaţionale din afară. 2002). prelucrare. care se influenţează şi se condiţionează reciproc.5. În acelaşi timp. mecanismul gândirii include: veriga verbală. influenţa gândirii. Charle Sworth şi col. Monat & Lazarus. Logica desfăşurării evenimentelor în cadrul acestor structuri va depinde nu numai de prezent ci şi de trecut.. STRESUL PSIHIC ÎN TCC Spre deosebire de mecanismul unei funcţii biologice care are un caracter uninivelar şi produce funcţia respectivă în mod automat. 1993. închise ci cu mecanisme interdependente. veriga mnezică. 3. se poate reduce prin abordarea pozitivă a stresului (Percek. stocare a informaţiei furnizată atât din exteriorul cât şi din interiorul organismului. Informaţia se constituie prin prelucrări şi integrări succesive la nivelul creierului în entităţi relativ . La nivelul creierului. Este evident atunci că implicarea verigilor psihice introduce modificări semnificative în însăşi starea funcţională a structurilor neuronale care intră în alcătuirea mecanismului primar al procesului considerat. Pe lângă structurile neuronale propriu-zise şi conexiunile dintre ele. nu vom avea de-a face cu mecanisme individuale izolate. Cu alte cuvinte. la rândul său. starea unei funcţii psihice concrete va depinde esenţial de starea celorlalte componente ale sistemului. Creierul uman realizează o formă de psihic de natură socio-culturală ca rezultat al interacţiunii şi comunicarii individului cu mediul socio-cultural. mecanismul neuropsihic este un construct logistic autoreglabil şi autoorganizabil. mecanismul funcţiei psihice are o organizare multinivelară şi produce funcţia respectivă condiţionat.11 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 85 Rezultat atât al factorilor stabili de mediu cât şi al celor de personalitate. 1989. Complexitatea acestui fenomen care se intersectează cu agenţii stresori şi circumstanţele de apariţie explică variabilitatea umană în ceea ce priveşte folosirea strategiilor adaptative. ca parte a unui sistem integrativ supraordonat. În mecanismul percepţiei se includ: influenţa limbajului. 1985. veriga afectiv-motivaţională. în componenţa mecanismului unei funcţii psihice trebuie incluse şi verigi de ordin psihic. problema diferenţelor interindividuale explică modalităţile variate de înfruntare/ confruntare cu sursele constante de stres. veriga mnezică etc.

Intensitatea tensiunilor şi disonanţelor intrapsihice depinde nu numai de influenţele mediului extern ci şi de particularităţile organizării psihofiziologice a individului. obsesie. Datorită heterogenităţii structurale şi funcţionale a componentelor. fiecare act comportamental se realizează pe baza medierii atât a conştientului cât şi a inconştientului care comunică şi se intrepătrund în permanenţă. conflict motivaţional etc. bulversare afectivă. îndeosebi a celor de cunoaştere. de somnambulism sau de ebrietate unde controlul raţiunii. determinând componente specifice de explorare– investigare. mijlocind şi reglând dinamica raporturilor individului cu lumea externă.86 Virginia Rotărescu. în cea mai mare parte de ordin energetic. Structurându-se preponderent pe motivaţia biologică primară. Astfel. transformare. între stimuli şi reacţiile vegetativ-motorii de răspuns existând legături directe şi relativ constante. sunt încorporate în patternurile elaborate şi controlate la nivel conştient. 2007). Nivelurile integrative ierarhice se articulează şi se întrepătrund într-un sistem unitar. alterările conştienţei se împletesc cu alterările gândirii şi invers. iritare. rezultatul unor secvenţe de tip impuls–reacţie. Orice proces psihic se subordonează principiului comenzii şi controlului. amânare. (Rotărescu. Toate acestea conferă comportamentului şi condiţiei existenţiale a omului o notă de dramatism mai mult sau mai puţin accentuat. Omul are cea mai mare capacitate adaptativă susţinută de dezvoltarea extraordinară a funcţiilor şi proceselor psihice. divergenţe. inconştientul influenţează şi modulează dinamica structurilor conştiinţei. proastă dispoziţie. ierarhizare etc. refulare. de elaborare a unor procedee şi modalităţi noi de înfruntare . inconştientul este. al conştiinţei este puternic diminuat sau complet suspendat. pe lângă raporturile de consonanţă se pot manifesta şi contradicţii. Astfel. disconfort. de învăţare. disonanţe asociate cu un grad mai mare sau mai mic de tensiune trăită în plan subiectiv sub diferite forme: nelinişte. La om asemenea comportamente se pot observa doar în stările de afect (explozie emoţională). iar conştiinţa îşi exercită influenţa sa reglatoare prin analiza şi evaluarea critică a conţinuturilor inconştientului emiţând mesajele de moderare. Alexandru Vlad Ciurea 12 distincte pe care le numim procese şi stări psihice. de tip răspuns necondiţionat. tensiunea şi frustraţia acţionează ca factori de progres şi de evoluţie a sistemului personalităţii. Mecanismele conştienţei exercită un rol reglator dominant asupra celor inconştiente. În general. În comportamentul cotidian normal. sub aspect dinamic. nehotărâre. iar între nivelul organizării de tip conştient şi cel al organizării de tip inconştient există o permanentă interacţiune şi intercondiţionare cu raporturi de concordanţă şi discordanţă (conflict). Unitatea psihicului uman nu este plată şi inertă. În planul deteriorărilor patologice. elementele inconştientului.

valoarea ei reglatoare vor fi condiţionate într-o măsură hotărâtoare de nivelul de dezvoltare-organizare şi integritatea sistemului nervos.13 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 87 şi de acţiune. Cancerul continuă să fie considerat o boală mai serioasă decât oricare alta. ce se întinde între inconştientul profund şi conştiinţa cea mai acută. unitatea sistemului personalităţii. Fiind de esenţă informaţională. cu care sistemul neuroendocrin are legături strânse. Creierul suportă cea mai importantă semnificaţie legată de nevoia esenţială de autonomie. care dă. informaţia procesată şi integrată o reprezintă procesualitatea psihică. gradul de diferenţiere calitativă în interiorul informaţiei psihice. care atacă violent maşina omenească încât facultăţile acesteia sunt dintr-o dată împinse. pe lângă cele două probleme dificile ale diagnosticului – ideea că suferă de o boală care le ameninţă viaţa şi tratamentele dificil de suportat – şi problemei reprezentată de localizare. operează importante şi inerente modificări în starea sufletească a bolnavului. Spre deosebire de informaţia biologică a cărei identitate se suprapune peste transformările biofizice şi biochimice şi al cărei mecanism îl constituie practic întregul organism. în cadrul organismului şi al relaţiei individului cu mediul. Balzac aprecia. din factori optimizatori ele se transformă în agenţi perturbatori. fie la cel mai înalt grad al forţei lor. Acest aspect este valabil şi referitor la sistemul imun. Astfel. prelucrarea şi utilizarea informaţiei. creierul are ca funcţie intrinsecă colectarea. Apariţia bolii determină noi solicitări. de circulaţie. Atunci când intensitatea şi durata acestor stări depăşesc însă anumite limite valorice. psihicul nu se poate produce şi manifesta ca realitate specifică decât în cadrul relaţiei de comunicare a creierului cu sursele de semnale din mediul intern şi extern al organismului (Rotărescu. rolul de organism reglator specializat. fie la ultimul grad al destrămării”. În forma sa cea mai înaltă de exprimare. Implicarea hormonilor în reacţia de stres fizic şi psihic nu se poate desprinde de cea a SNC şi SNAutonom datorită intricării şi interdependenţei activităţii celor trei sisteme. Prin efectele lor perturbatoare. de excitabilitate) şi prin intermediul creierului se răsfrâng negativ asupra stării biologice/ fiziologice a organismului în ansamblu. motiv pentru care bolnavul este invadat de o severă . complexitatea ei structurală. cu mult înainte de Selye: „…spaima este un sentiment care te îmbolnăveşte pe jumătate. disfuncţiile de la nivelul sistemului psihic se răsfrâng negativ asupra stării creierului (modificări de metabolism. Îndeplinind. 2007). Bolnavii oncologici cu localizări cranio-cerebrale au de făcut faţă. de fapt. informaţia psihică tinde să se detaşeze şi să se individualizeze în raport cu codurile substanţial-energetice prin care se transmite şi se realizează numai ca rezultat al unor mecanisme specializate – structurile neuronale. generatori de oscilaţii cu caracter patologic. Se închide astfel circuitul somato-psihosomatic.

Este recunoscut efectul dispoziţiei sufleteşti pozitive asupra sistemelor reglatorii imun şi endocrin. bucuria. oferite cu sensibilitate. la întoarcerea acasă. o poziţie personală în faţa vieţii. de memorie. exacte. are importante implicaţii în situaţia de boală. Numeroase studii au scos în evidenţă faptul că intervenţia psihosocială creşte nu numai confortul pacientului ci însăşi calitatea vieţii lui şi că îl pot ajuta să trăiască mai mult. vigoarea. Asemenea însuşiri: speranţa. accentuată de perspectiva intervenţiei chirurgicale. Dar. psihic sunt dominaţi de temerile privind tratamentele care vor urma. Imediat după operaţie. Obiectivul principal trebuie să fie acela de a-l ajuta să găsească răspunsul eficient pentru a se adapta la situaţie. fenomenul suportului psihosocial declanşând un mecanism de îmbunătăţire a dispoziţiei pozitive. Este posibil ca furnizarea unor informaţii clare. rezultatul lor precum şi frica de recidivă.). situaţie denumită „autonomie psihologică”. să-l ajute pe pacient să primească vestea şi să găsească ceva care să-i redea speranţa. unii aşteaptă doar încurajări. care prin ele însele îi produc anxietate. determinate de localizarea leziunii. Resursele personale. forţa interioară. de înţelegere etc. preocupaţi de reechilibrarea din punct de vedere fizic. stilul de reacţie (coping) sunt importante pentru strategia adoptată şi comportamentele bolnavului în confruntarea cu boala. de recidivă. confuzie în legătură cu viitorul. Alexandru Vlad Ciurea 14 nesiguranţă. uneori chiar o stare euforică. dată fiind situaţia specială în care se află (tulburări de atenţie. Spre deosebire de reacţiile pacienţilor cu alte localizări tumorale. modele de răspuns. optimismul. Rezultatele acestor studii indică clar faptul că intervenţiile psiho-sociale . de suferinţă. încadrate în ceea ce se numeşte „stare de bine”. simţindu-se devastat şi pustiit. fără grabă. ceea ce trezeşte o trăire cumplită de neputinţă şi un puternic sentiment de inadaptare.88 Virginia Rotărescu. poate compromite capacitatea de a lua o decizie. Este bine de ştiut câte informaţii doreşte şi câte poate să primească. pentru cei cu localizări cerebrale aflarea diagnosticului reprezintă o catastrofă emoţională până la şoc. de moarte) i se adaugă o gamă largă de suferinţe specifice deteriorărilor cerebrale. Adevărata autonomie şi respectul pentru bolnav ar trebui să ţină cont şi de dorinţa unora de a declina responsabilitatea medicului său. rezistenţa. Tabloului stărilor psihice care acompaniază în mod obişnuit boala canceroasă (frica de boală. în esenţă un mod de a trăi. Speranţa. ceea ce înseamnă că pacientul informat optează de a nu lua el însuşi o decizie ci medicul său curant. bolnavii nu mai au nici timp nici energie psihică pentru a reflecta asupra implicaţiilor pe termen lung şi este posibil să aibă o senzaţie de eliberare. De obicei bolnavul luptă cu frica de diagnostic iar supraîncărcarea cu informaţii. chiar dacă recuperarea fizică este bună. tăria au fost asociate în mod curent cu răspunsul la boală.

III.S. 10. FRANKENHAEUSER. IAMANDESCU. V.. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. 16. R. Étude neuro-psyho-pathologique. 45. CONSTANTINOVICI. V... H. Stresul psihic. London.. Editura Coresi. ED. Tratat de neuropsihologie.S.. LAZARUS. 4. Stress and Coping. B. M. A. 1–2. DE AJURIAGUERA. 7. Living with stress. VOICU. 20. 1981. BABA. GOLU.. 22.. CIOFU.Q. ADAM. ILIE ROTĂRESCU. AL. Le cortex cérébral.. New York. Editura Academiei. The Dushkin Publishing Group. FLORU. Editura Enciclopedică Română. Psychological Stress. R. H. ATKINSON. p. Bucureşti. 12. 1967. 1992 (7th edition). Managementul modern în organizaţiile sănătăţii – perspective în serviciile de neurochirurgie. J. Holt. CIUREA. Libraires de L’Académie de Médicine. Psychological stress.. Trends in Theory and Research. 82–101.). D. I. Bucureşti. Bucureşti.. AVRAM.A.. 215. COOPER. Connecticut.. ION BRADU. ianuarie–iunie.. A. GARDELL. 5. R.. Holding Reporter.J..L.. Rinehart and Winston. TRUMBULL.. M. 9. 1971. adaptare şi patologie. MONAT.. LEVI. L. NATHAN. COOPER. M.. adaptării funcţionale şi asupra simptomelor legate de boală şi tratament în cazul pacienţilor cu tumori craniocerebrale. R. New York. S. 18. J... ATKINSON.E. C. Bucureşti. Social and psychologycal factors in stress. Bucureşti. E. 1999. Revista de psihologie. 2. Columbia University Press. 1993. London. Toronto.. New York.H. New York. Editura Didactică şi Pedagogică. 1.B. R.V.. CIUREA. cap.H. by 2nd edition). EAKER.. Its Our State of Mind Responsible for Our State of Heals? în Taking Sides – Clashing Views on Controversial Psychological Issues. 93–118. DIXON. 1981. A. 14. p. 1960. SWITZER. 3. CIUBOTARU. New York.. Hans Selye – Înţelepciunea stresului.V. (Ed. Tratat de psihofiziologie. 6. Editura Tehnică.A. Stresul psihic şi bolile interne. 1989. p. Stress management: a comprehensive guide to wellness. Bucureşti. Psihofiziologia emoţiei. Bucureşti. 17. J. 1970.. Penguin Books. Ballantines Books.. 1998. 9. Guilford. D. Editura All..C.. 15.Gh. Editura Medicală. L. Psychological stress and the coping process... 19. The psychology of fear and stress. Stresul.. L. Bucureşti. 13. Primit în redacţie la: 5. 2009. CONSTANTINOVICI. Masson et Cie Éditeurs. A. Stresul psihic în percepţia algică. BEM..R. L. M. Examinarea Neurologică. 8. KAPLAN. GOLU.R. CHARLES WORTH. Editura Medicală. McGraw– Hill. 1991... H. 1978. E. G. 1983. Springer. 11..L. Introducere în psihologie. L. 2000. Research on stress and human health. A. LAZARUS. 1993. 21. London. New York. C. Inc. S. Appletco Century-Crifts. R. New York...U. D. Ghid practic de neurochirurgie. GOUPIL..I. SMITH. Wendefeld and Nicolson. APPLEY..L. GRAY. p. Academic Press. Editura Medicală. GIURGEA. HECAE. R. DĂNĂILĂ. Bucureşti. Bucureşti.15 Stresul psihic în tumorile cranio-cerebrale 89 au efecte pozitive asupra adaptării emoţionale. 1985 (an antology edit. 1997. McGRATH. 1974.G. . 2002.... 1988.

Studii şi sinteze de psihologie contemporană. Asemenea însuşiri: speranţa. Cluj-Napoca. 2002. Le stress de ma vie. op. H. 27. (Ed. Problema survine atunci când personalul medical ignoră felul în care reacţionează pacienţii din punct de vedere emoţional. 2004. SELYE. Însuşirile tipologice ale sistemului nervos în contextul unor cercetări cu caracter teoretic. New York. senzoriale şi psihice pe care le antrenează. POPESCU-NEVEANU şi C. bucuria. SELYE. 1968. . PERCEK. RUSS CORDUBAN. 26. încadrate în ceea ce se numeşte „stare de bine”. Excepţionala diversitate a leziunilor cerebrale. A. ianuarie–iunie. Creierul – organ al psihicului. Wiley. Ad Apples. precum şi gravitatea deosebită a tulburărilor motorii. J.). chiar dacă ar trebui să se preocupe de starea noastră exclusiv fizică.). vigoarea. CONSTANTIN. STEPTOC. POPESCU-NEVEANU şi C. 29. 2007. REZUMAT Există deja o bază ştiinţifică conform căreia apare o limită a eficienţei medicale în perioada profilactică dar şi în timpul tratamentului. Alexandru Vlad Ciurea 16 23. Chichester. 2002... 25. cit. rezistenţa. D. Editura Medicală. 1989. 103–116. VOICU (Resp. Otawa. personal control and health. Stress. De la vis la descoperire. 1–2. 299–332. ROTĂRESCU. VOICU. Leziuni organice şi mecanisme defensive (cercetare preliminară). 53.). Direcţii şi procedee de consiliere a persoanelor stresate în P. p. with the Communities. Bucureşti. optimismul. 30.90 Virginia Rotărescu. 1976. Alains Stanke.. Această eficienţă poate fi sporită tratând starea emoţională a pacientului odată cu starea lui medicală. tăria au fost asociate în mod curent cu răspunsul la boală. Stresul şi relaxarea. Editura Teora. V. A. metodologic şi aplicativ în P. face ca demersul diagnostic să fie cât mai urgent şi precis astfel încât posibilitatea supravieţuirii pacientului cu sechele minore să crească. 28. Curs de neuroştiinţe fundamentale. 1993. Editura Academiei. p.. fenomenul suportului psiho-social declanşând un mecanism de îmbunătăţire a dispoziţiei pozitive sau într-o serie de modele de răspuns. MUREŞANU. Revista de psihologie. 24. CRISTINA. 243–286. & Sons in assoc. Este recunoscut efectul dispoziţiei sufleteşti pozitive asupra sistemelor reglatorii imun şi endocrin.. H.. Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţeganu”. Bucureşti. VOICU (Resp. Bucureşti. p.

counter-productive work behavior. t. Munca constituie unul dintre aspectele fundamentale ale vieţii individului.. cu consecinţe nemijlocite asupra activităţii profesionale. ∗ Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Rev. apud Iwasaki. Profesia ca sursă de identitate. INTRODUCERE Oamenii experenţiază stres în aproape toate domeniile vieţii lor: muncă. intention to leave the organization. apartenenţă şi venituri poate deveni un generator de stres (Băban. & Zijlstra. organizational trust. 1. Cuvinte cheie: stres ocupaţional. comunitate iar confruntarea cu diversele solicitări şi sarcini multiple poate fi stresantă (Aneshensel. oferind acesteia valoare şi o stare de confort emoţional (D’Amato. positive and negative emotions of the employees from the cosmetics and bank domains. emoţii pozitive şi negative. intenţia de a părăsi organizaţia. 2004). 1986. Greenhaus. Rolul ocupaţional al unei persoane reprezintă o componentă esenţială a identităţii sale. p. 1999. la fel de important. com-portament contraproductiv în muncă. dar şi asupra sănătăţii celor care prestează munca respectivă (Pitariu. The present study examines the influence of occupational stressors on strains represented by the intention to leave the organization. 2003). counterproductive work behavior. nr. fiind generat de viaţa profesională.STRESUL OCUPAŢIONAL ÎN CONDIŢIILE ACTUALEI CRIZE ECONOMICE: DATE COMPARATIVE DIN DOUĂ ORGANIZAŢII HORIA D. de mediul de muncă. PITARIU. încredere organizaţională. 1–2. Key words: occupational stress. oferindu-i suport financiar şi. scop. MacKaz. 91–109. Bucureşti. & Paranuraman. & Ristock. o contribuţie semnificativă în societate. ianuarie – iunie 2010 . The data revealed that participants from the banks experienced a greater level of occupational stress compared to employees from the cosmetics domain. 2003). CLAUDIA RUS∗ OCCUPATIONAL STRESS DURING THIS ECONOMIC CRISIS: COMPARATIVE DATA FROM TWO ORGANIZATIONS Abstract In the actual economical context. the occupational stress is raising as a consequence of the existing reorganizations and downsizings in the Romanian organizations. Psih. 56. positive and negative emotions. 2004). familie. Stresul la locul de muncă constituie una dintre multiplele probleme cu care se confruntă societatea modernă.

. Pitariu. al transporturilor şi comerţului. Brough. Arnold. privind stresul ocupaţional. la nivel mondial. plata serviciilor medicale şi a asigurărilor care acoperă astfel de probleme de sănătate. 2006). Peiró. Astfel. Thompson. activitatea instituţiilor financiare a cunoscut un eşec iar guvernele ţărilor cu economie dezvoltată au căutat soluţii rapide pentru a-şi salva propriile sisteme financiare. În prezent. în special din partea şefilor direcţi.. Existenţa unor angajaţi stresaţi are efecte negative asupra productivităţii muncii şi calităţii acesteia. 2009). 2003. a fost precizat faptul că economia ţării noastre înregistrează scăderi semnificative datorită acestei crize. bancar. România se înscrie în rândul ţărilor afectate de criza economică mondială. piaţa bunurilor a scăzut. putem considera stresul profesional ca fiind o variabilă cheie în explicarea proceselor şi performanţelor din cadrul organizaţiilor (Gonzáles-Morales. Claudia Rus 2. care prezintă un risc crescut de a dezvolta diverse boli relaţionate cu stresul de la locul de muncă (Grant & LanganFox. Edwards. Cynkar (2007) estimează că mărimea costurilor provocate de stresul profesional în USA este de 300 de bilioane de dolari într-un an de zile. incertitudinea mediului de muncă. O serie de studii au evidenţiat faptul că suportul primit din partea organizaţiei (Wallace. Angajaţii ce devin supraîncărcaţi ca urmare a restructurărilor şi disponibilizărilor care au loc în compania în care lucrează. dinamica acestuia. Condiţiile economice actuale impun organizaţiilor o orientare mai puternică spre asigurarea unui bun confort psihologic. faptul că recesiunea mondială este asociată cu o creştere de 54%. nu este posibilă fără a face referire la contextul în care îşi derulează activitatea organizaţiile şi angajaţii acestora.92 Horia D. supraîncărcarea rolului. că între fiecare stresor ocupaţional evaluat (ambiguitatea de rol. reducerea conflictului muncă– familie (Polemans et al. în special în ceea ce priveşte identificarea angajaţilor. conflictul muncă–familie. 2009). constrângerile situaţionale) şi fiecare tip de măsurare a performanţei în muncă există corelaţii negative. influenţează sănătatea psihologică a angajaţilor. productivitatea redusă. Fried şi Cooper (2008) au arătat. conflictul de rol. Shirom. exprimă mai multe griji cu privire la stabilitatea locului lor de muncă. Gilboa. Lindsay (2009) a evidenţiat. 2007). STRESUL OCUPAŢIONAL 2 Înţelegerea stresului ocupaţional şi totodată. răspândindu-se rapid şi în celelalte ramuri ale economiei (Asmussen. aceste costuri fiind associate cu absenteismul. Efectele negative ale acesteia se resimt cu precădere în domeniul pieţei bunurilor. satisfacţia în muncă (Brough & Pears. Asemenea programe sunt imperative. nivelul de stres (Etzion. fluctuaţia de personal. în urma unei ample metaanalize. 2004). Frazier & Finch. 1984). emoţional şi fizic al angajaţilor lor prin realizarea unor programe care să vizeze prevenirea şi reducerea efectelor negative ale stresului ocupaţional. Astfel. în rândul australienilor. Într-unul dintre rapoartele realizate de Oxford Analitica (2009) privind problematica recesiunii modiale. 2004). & Schmidt. Rodriguez & Greenglass. 2006) precum şi decizia de a părăsi organizaţia (Brough & Frame.

ele par să fie mai degrabă cadre teoretice complementare pentru înţelegerea stresului la locul de muncă. controlul şi suportul social sunt câteva dintre cele mai studiate variabile moderatoare din cadrul stresului la locul de muncă (Hart & Cooper. 2. 1988. Gillespie (2003) a enumerat doar câţiva dintre autorii care au elaborat definiţii ale încrederii: „Blois. Harvey. 2001. 1995. Hosmer. Davis & Schoorman. 2003). Davis & Schoorman. Davis şi Schoorman (1995). Din perspective acestor . Modelul solicitărilor şi resurselor (Bakker. Edwards. cum ar fi încrederea (Mayer. Arnold. 1992. Ring & Van de Ven. Într-una dintre lucrările sale. & Schreurs. 1990).1. dintre care amintim: Modelul potrivirii persoană–mediu (Caplan.3 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 2. Deutsch. dar în ciuda acestora. & Theorell. 2007). Clark & Payne. 1985. Zand. Gabarro. Abordarea stresului ocupaţional utilizată în studiul de faţă este cea tranzacţională. 1991). identificarea anumitor variabile organizaţionale şi extraorganizaţionale ca potenţiale surse de stres. identificarea anumitor variabile cu rol moderator sau mediator în relaţia dintre stresori şi efectele acestora (Grau. Deşi nu sunt similare. Aceste orientări prevalente în studierea stresului ocupaţional prezintă atât avantaje. Kahn & Byosiere. 1993. Frazier & Finch. 1978. cu precădere liniare şi statice. În ciuda multitudinii definiţiilor propuse pentru conceptul de încredere. Johnson George & Swap. şi nu numai. 3”. în cadrul unui review privind teoria şi cercetările care au abordat problematica încrederii. 2. cât şi o serie de limite. 1997. Teoria tranzacţională (Lazarus. Caracteristici personale precum locul de control. Taris. Salanova & Peiro. 1995). Modelul solicitărilor şi controlului (Karasek. Sitkin & Roth. Mayer. Modelul dezechilibrului efort–recompensă (Siegrist. Schaufeli. 2003). 1992) (apud. 1999. p.2. Kelloway & DuncanLeiper. 1982. Unii autori au subliniat importanţa studierii şi a altor variabile ca moderatori ai relaţiei stresori–efectele stresorilor (Day & Jreige. 1997. Lewis & Wiegert. 1995. STRESUL PROFESIONAL ŞI ÎNCREDEREA ORGANIZAŢIONALĂ Explorarea rolului încrederii organizaţionale în cadrul stresului ocupaţional. Gambetta. aceste modele propun două nivele de studiere a stresului profesional: 1. Rousseau şi colaboratorii săi (1998) au subliniat. 1972. a fost îngreunată de multitudinea definiţiilor şi a elementelor componente oferite de numeroase abordări (Schoorman. 1996). 1987). Cercetările privind componentele stresului ocupaţional au izolat câteva variabile care moderează efectul stresorilor asupra reacţiilor la stres. Demerouti. Mayer. Asumpţia generală este că stresorii au efecte negative (Wallace. reduce sau stopa din influenţa acestora asupra unor variabile individuale şi organizaţionale. 2002). tipul A de comportament sau factori situaţionali cum sunt autonomia slujbei. 2001). convergenţa conceptualizării încrederii în jurul definiţiei propuse de Mayer. 1960. & Davis. SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND MODELELE STRESULUI OCUPAŢIONAL 93 În literatura de specialitate pot fi regăsite numeroase teorii şi modele ale stresului ocupaţional. 2009) iar variabilele moderatoare pot potenţa.

cât şi în relaţia dintre organizaţiile existente pe piaţă. de exemplu absenteismul. intenţia lor de a părăsi organizaţia în actualul context economic mondial. 1999. Atât emoţiile pozitive.4. boli fizice şi mentale (Darr & Johns. Studii recente au evidenţiat importanţa încrederii organizaţionale în studiul stresului ocupaţional ca variabilă moderatoare (Harvey. comportamentul lor contraproductiv în muncă şi. printre care se numără şi emoţiile. comportamentele contraproductive pot fi orientate spre persoane şi spre organizaţie (Robinson & Bennett. şi alte efecte ale stresorilor ocupaţionali. Pitariu. Davis. 2005) sau . pe lângă aceste variabile. intergrup şi interorganizaţional (Schoorman. încrederea este considerată ca fiind „disponibilitatea unei părţi de a fi vulnerabilă de acţiunile unei alte părţi. În acest context. În general. Pentru a înţelege încrederea în mediul organizaţional este necesară o analiză multinivelară a acesteia atât în cadrul organizaţiei. Kelloway & Duncan-Leiper. de asemenea. 2003).3. Literatura de specialitate evidenţiază. cât şi cele negative pot întări sau perturba comportamentele relaţionate cu munca (Stanley & Burrows. 712). cât şi clienţilor organizaţiei (Spector & Fox. în comparaţie cu angajaţii care nu manifestă încredere în management. Spector şi Shi (2008) au arătat că stresori organizaţionali precum conflictele interpersonale sunt asociaţi cu emoţii negative şi cu nivel mai scăzut al satisfacţiei în muncă. cum ar fi comportamentele contraproductive (Spector & Fox. Liu. Angajaţii care au încredere în managementul organizaţiei sunt mai puţin afectaţi de supraîncărcarea în muncă. 2005). în special cele negative (Spector & Fox. În studiul de faţă referenţii încrederii organizaţionale vor fi: şeful imediat (supervizorul direct) şi organizaţia în care angajatul îşi desfăşoară activitatea de muncă. 2001). chiar dacă nu are capacitatea de a monitoriza sau controla cealaltă parte” (p. 2. Fox şi colaboratorii.94 Horia D. În studiul de faţă ne propunem doar identificarea existenţei efectului moderator al celor două tipuri de încredere organizaţională în relaţia stresori–reacţiile la stres reprezentate de emoţiile pozitive şi negative ale angajaţilor. STRESUL OCUPAŢIONAL ŞI EMOŢIILE LA LOCUL DE MUNCĂ Studiul realizat de Thoresen şi colaboratorii săi (2003) a evidenţiat impactul emoţiilor ca stare şi ca trăsătură asupra unor rezultate relaţionate cu munca. 2008). 1995). 2. 2001). pe baza expectaţiei că cealaltă parte va realiza acţiuni specifice importante pentru cel care oferă încredere. Claudia Rus 4 trei autori. 2007). & Mayer. fiecare dintre cele două categorii având şi antecedente situaţionale şi dispoziţionale diferite (Fox & Spector. generând prejudicii atât membrilor. 2005). încrederea poate fi studiată la un nivel interpersonal. STRESUL OCUPAŢIONAL ŞI COMPORTAMENTELE CONTRAPRODUCTIVE ÎN MUNCĂ Comportamentele contraproductive constituie acte intenţionate ale angajaţilor pentru a încălca regulile şi normele organizaţiei.

Contextul în general (intern şi extern) influenţează procesele şi fenomenele care au loc în cadrul unei organizaţii.economici (prezenţa crizei economice) Stresori 1. implicit şi stresul ocupaţional. Echilibrul muncă–familie 3. Rolul managerial 5. Factori de mediu distali .5 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 95 stresul ocupaţional (Kuhn. Arnold. 2002). cum sunt: comportamentele contraproductive îndreptate asupra organizaţiei şi asupra persoanelor care interacţionează cu angajaţii. se poate observa că factorii de mediu distali. apud. în contextul în care organizaţiile îşi derulează activitatea (economic. Edwards. cât şi organizaţiei (Sackett. diferenţele individuale privind încrederea organizaţională şi reacţiile la stres. 2009). Relaţii 4. Climat organizaţional 8. O abordare dinamică a stresului ocupaţional este necesară în condiţiile în care asistăm la o augmentare a frecvenţei şi naturii schimbărilor. 1988. variabile moderatoare/ . Wallace. pe de o parte. cum ar fi cei economici reprezentaţi de recesiunea economică mondială influenţează cele trei componente majore ale stresului ocupaţional: stresorii percepuţi. Recunoaştere 6. Analizând Figura 1 se poate observa că acest model include pe lângă componentele tradiţionale ale stresului ocupaţional (stresori. iar pe de altă parte. în tehnologie şi practicile de la locul de muncă. emoţiile pozitive şi negative ale angajaţilor. pe termen lung ele pot aduce prejudicii atât lor. precum şi intenţia acestora de a pleca din organizaţie. OBIECTUL CERCETĂRII Cu toate că stresul cu care se confruntă organizaţiile şi angajaţii acestora este considerat un fenomen complex multe dintre modelele actuale ale stresului ocupaţional se dovedesc a fi liniare şi statice. Tracasări 7. Responsabilităţi Evaluare cognitivă Comportamente contraproductive (organizaţionale şi interpersonale) Emoţii (ca indicator al sănătăţii psihologice) Intenţia de a părăsi organizaţia Încrederea în supervizor Încrederea în organizaţie Figura 1. Supraîncărcarea muncii 2. cultural etc. politic. 3. în modelul din Figura 1. Frazier & Finch. Astfel.). Deşi pentru angajaţi aceste comportamente sunt considerate a fi funcţionale. Un posibil model al stresului ocupaţional la manageri în condiţiile actualei crize economice.

reacţii la stres) şi elemente ale contextului în care organizaţiile şi angajaţii îşi desfăşoară activitatea.3% dintre angajaţi sunt femei iar restul de 83.7% sunt bărbaţi. în ceea ce priveşte componentele stresului ocupaţional (stresori.13 ani (AS= 4.3. media de vârstă a participanţilor este de 29. una din domeniul bancar iar cealaltă din industria cosmetică. 4.97) iar vechimea în organizaţie este în medie de 3 ani şi o lună (AS= 26. METODĂ – INSTRUMENTE Stresorii ocupaţionali au fost evaluaţi prin intermediul celor 8 subscale de stresori ale Indicatorului de stres ocupaţional (OSI-2. PARTICIPANŢI În studiul de faţă au participat 192 de angajaţi din cadrul a două mari organizaţii private. În cazul angajaţilor din domeniul bancar. echilibrul muncă–familie (6 itemi). iar din cea de-a doua categorie au făcut parte 92 de participanţi.1. Claudia Rus 6 mediatoare. . În cazul angajaţilor din domeniul cosmetic media de vârstă este de 40. IPOTEZE În ceea ce priveşte primul obiectiv al studiului ne aşteptăm ca: 1. tensiunea creată de stresorii ocupaţionali să fie mai mare în cazul funcţionarilor bancari în comparaţie cu a celor din domeniul cosmetic. 2. 3. recunoaştere (4 itemi). încrederea organizaţională poate influenţa percepţia ulterioară a stresorilor ocupaţionali. relaţiile la locul de muncă (8 itemi). 1998). Pitariu.25 luni). emoţiile negative ale funcţionarilor bancari să fie mai mari în comparaţie cu cele ale participanţilor din domeniul cosmetic. Pornind de la acest context teoretic propunem identificarea diferenţelor care există între angajaţii din domeniul bancar şi cei din industria cosmetică.96 Horia D. De asemenea. reacţii la stres).09 ani (AS= 9.2.59) iar cea a vechimii în organizaţie este de 15 ani şi 10 luni (AS = 132. 16% dintre funcţionarii bancari sunt de gen feminin iar restul de 84% sunt bărbaţi. variabile moderatoare. 3. În categoria funcţionarilor bancari au fost incluse un număr de 100 de persoane. 3. Stresorii evaluaţi au fost: supraîncărcarea în muncă (6 itemi).31 luni). Participarea angajaţilor la studiu s-a realizat pe bază de voluntariat. 16. emoţiile pozitive ale funcţionarilor bancari să fie mai mici în comparaţie cu cele ale participanţilor din domeniul cosmetic. Williams. Sloan & Cooper. intenţia de a părăsi organizaţia a funcţionarilor bancari să fie mai puternică în comparaţie cu cea a participanţilor din domeniul cosmetic. comportamentul contraproductiv al funcţionarilor bancari să fie mai mare în comparaţie cu cel al participanţilor din domeniul cosmetic. 3. 5. Aspectul dinamic al acestui model este evidenţiat prin buclele de feedback iniţiate de la nivelul reacţiilor la stres către stresori şi încrederea organizaţională.

furia. tracasări zilnice (5 itemi). dintre care 5 emoţii pozitive (bucuria. Scoruri mari înregistrate la această scală indică un nivel crescut de încredere al managerilor în organizaţiile în care îşi desfăşoară activitatea de muncă. În cazul fiecărei variabile stresoare.7 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 97 responsabilităţi personale (4 itemi). Un scor mare la comportamentul contraproductiv general şi la cele două forme de comportament contraproductiv evidenţiază o practicare cât mai frecventă a acestor comportamente organizaţionale din partea managerilor participanţi la studiu. Nyhan & Marlowe. Sarcina managerilor a fost aceea de a încercui o cifră de la 1 (aproape zero) la 7 (aproape 100%) care să exprime măsura în care au încredere în organizaţia în care lucrează. Comportamentul contraproductiv al participanţilor la studiu a fost evaluat prin intermediul Chestionarului de comportament contraproductiv în muncă elaborat de către Spector şi Fox (2001). invidia. Prin însumarea scorurilor obţinute la emoţii pozitive. Încrederea în organizaţie a fost evaluată cu 4 itemi ai scalei de încredere organizaţională din Inventarul de încredere organizaţională (OTI. tristeţea. vigilenţa. Un scor mare la această scală arată că managerii au o intenţie puternică de a părăsi organizaţia în care lucrează. 1997). respectiv comportamentul contraproductiv asupra organizaţiei (21 itemi) şi scala de comportament contraproductiv asupra persoanelor care au legături cu organizaţia (23 de itemi). Participanţii au fost rugaţi să încercuiască o cifră de la 1 (niciodată) la 5 (în fiecare zi) prin care să indice cât de des au efectuat în activitatea de muncă fiecare dintre lucrurile prezentate în chestionar. 1997). Încrederea în şeful/supervizorul imediat a fost evaluată prin intermediul unei scale din Inventarul de încredere organizaţională (OTI. Participanţii trebuiau să completeze afirmaţia prezentată cu o cifră de la 1 (aproape zero) la 7 (aproape 100%) care indică nivelul de încredere în şeful imediat. Nyhan & Marlowe. În studiul de faţă au fost evaluate emoţiile ca stare în calitate de reacţii ale acţiunii stresorilor profesionali. Participanţii au fost rugaţi să noteze pe o scală de la 1 (total dezacord) la 6 (total de acord) măsura în care sunt de acord cu cele trei afirmaţii listate. mulţumirea) şi 5 emoţii negative (anxietatea. Un scor mare la această scală indică o mare încredere în şeful imediat. respectiv cele negative au fost create două scale: scala de emoţii pozitive şi scala de emoţii negative. vina şi ruşinea) prin intermediul scalei STEM elaborată de Levine şi Xu (2005). Această scală include 7 itemi. Fiecare emoţie a fost măsurată prin intermediul . afecţiunea. un scor mare indică o presiune mare cauzată de stresorul profesional evaluat. mândria. Acest instrument cuprinde 45 de itemi şi evaluează comportamentul contraproductiv total. Intenţia managerilor de a părăsi organizaţia a fost evaluată prin intermediul a trei itemi elaboraţi de Cohen (1998). Sarcina participanţilor a fost aceea de a încercui o cifră de la 1 (categoric nu este sursă de tensiune) la 6 (categoric este sursă de tensiune) care indică cel mai bine presiunea cauzată de aspectul muncii prezentat. Au fost evaluate 10 tipuri de emoţii. recunoaşterea meritelor (4 itemi) şi climatul organizaţional (4 itemi).

69 15.62 3.42 3. Încrederea în organizaţie III.74 0. N2 = 92) Variabila Funcţionari bancari Medie I.40 33.52 0. Responsabilităţi personale 7.65 4.83 29.44 30.76 0. 3. Pentru măsurarea acestora a fost utilizată o scală de tip Likert cu 10 trepte.41 3. Emoţii negative 5.78 7.83 2.02 17. Emoţii pozitive 4.51 8.51 0.4.74 0.42 6.89 2.20 15.72 0.88 16.93 0. Supraîncărcarea muncii 2.80 0.71 20. Surse de presiune 1. Tracasări cotidiene 6.77 0.81 2.81 0.71 0.12 9.31 3.25 36.48 0. fiind asistat pe parcursul completării broşurii de către un operator din cadrul echipei de colectare a datelor.61 25.40 15.63 24. Încrederea în şeful imediat 2.70 0.95 0.72 0.36 14.06 15. 1. Încrederea organizaţională 1.33 0.55 3.16 12.79 0.54 7.75 15. Fiecare angajat a completat individual broşura cu chestionare. 4. abaterea standard ca indicator al dispersiei datelor şi fidelitatea α-Cronbach.64 3. 1 Rezumat statistic descriptiv al variabilelor incluse în studiu (N1 = 100. PROCEDURĂ Datele care vor fi utilizate în acest studiu constituie prima etapă a unei cercetări mai ample privind efectele actualei crize economice mondiale asupra stresului ocupaţional din organizaţiile din România. Recunoaşterea meritelor 8.98 Horia D.51 14.66 0. Prezentul studiu face parte dintr-o cercetare mai amplă asupra stresului ocupaţional în contextul crizei economice actuale.64 15.04 13. Reacţii la stres 1.88 4. Relaţii interpersonale 3. REZULTATE ŞI DISCUŢII Rezultatele analizei descriptive univariate pentru variabilele incluse în studiul de faţă în cazul celor două categorii de participanţi sunt prezentate în tabelul nr.50 0.90 .95 0.41 33.76 0.04 14. cât şi scris scopul realizării acestui studiu.00 4. Rolul managerial 5.64 6.73 0.92 Angajaţi din producţia de cosmetice Medie Abatere αstandard Cronbach 22.67 7.00 10.96 13. Participanţilor le-a fost prezentat atât verbal.41 3.75 0.59 16.93 0.99 33.46 0.38 2.69 0. unde o valoare de 1 indica faptul că managerul nu a simţit emoţia respectivă în timpul celei mai recente zile de muncă iar 10 a simţit foarte puternic emoţia respectivă pe parcursul celei mai recente zile de muncă. Pitariu.35 5.59 0. Intenţia de a părăsi organizaţia 22. pentru fiecare variabilă a fost calculată media ca indicator al tendinţei centrale.32 Abatere αstandard Cronbach 5.91 7.48 24.85 3.89 0.81 0. Deoarece variabilele incluse în studiu sunt de ordin numeric. Comportament contraproductiv asupra organizaţiei 2.36 7.55 0. Climat organizaţional II.79 3.30 2.28 44.09 29. Echilibrul muncă–familie 4. Comportament contraproductiv asupra persoanelor 3. Tabelul nr.20 3.79 7. Claudia Rus 8 unui singur item.

97 t (190) = 5. Comportament contraproductiv asupra organizaţiei 4.5** U (190) = 2407.28 t (190) = 3.55 0. în comparaţie cu cei din producţia de cosmetice. respectiv testul nonparametric U pentru variabilele ale căror scoruri au fost distribuite asimetric.75 15. de evenimentele cotidiene care au loc în organizaţia lor.44 1.41 7.36. Intenţia de a părăsi organizaţia Media funcţionari bancari 22. 2 Rezultatele testului de comparaţie privind componentele stresului ocupaţional între cele două grupe de participanţi (N1 = 100.00 33.01.36** t (190) = 1.98 t (190) = 7. t (190) = 5. t (190) = 7. Acest lucru se poate explica prin faptul că funcţionarii bancari au fost martorii restructurărilor care au avut loc ca urmare a restrângerii activităţii din cauza crizei economice.05** U (190) = 1440.41. Emoţii pozitive 2. p < 0. p < 0.76 t (190) = –5. Aceste rezultate indică faptul că angajaţii din domeniul bancar percep o tensiune mai mare generată de conflictul existent între viaţa de familie şi muncă. de structura sa organizaţională. Datele obţinute indică faptul că funcţionarii bancari. Rolul managerial 5.54 25.04 14. Tracasări cotidiene 6.56 t (190) = 0.89** 0.51 14. Responsabilităţi personale 7.08 2. Aceştia nu percep investirea cu responsabilităţi a postului lor de muncă ca fiind un element stresor.65 t (190)= –0. în acest tabel a fost inclusă şi mărimea efectului pentru fiecare diferenţă identificată între cele două categorii de angajaţi.29 1.49** t (190) = –8.96 13.25 36. Încredere organizaţională 1.01. Emoţii negative 3.40 17.20 15. Surse de presiune 1. Totodată. t (190)= –3. de modul în care aceasta funcţionează.71 20. Relaţii interpersonale 3.77 0.5** t (190) = 6.99 . funcţionarii bancari relatează un grad de tensiune mai mică datorită reponsabilităţilor pe care le au la locul de muncă în comparaţie cu participanţii din domeniul producţiei cosmeticelor. relaţiile şi interacţiunile care au loc între angajaţii organizaţiei.04 13.61 33.32 Media angajaţi Test comparaţie t Mărimea din producţia de pentru eşantioane efectului cosmetice independente sau U d Cohen 22.06 15.49. tracasările cotidiene. p < 0. Climat organizaţional II.09 29. Rezultatele testului de comparaţie aplicat sunt prezentate în tabelul nr. p < 0. percep mai multă tensiune creată de aspecte ale muncii precum echilibrul muncă–familie.03 0.16 12. Reacţii la stres 1. Încrederea în şeful imediat 2. Comportament contraproductiv asupra persoanelor 5. Echilibrul muncă–familie 4. Recunoaşterea meritelor 8.40 15.44 30.19 2.64 15. t (190) = 3.41** t (190) = 0.83.83 29.63 24.69 15.68** t (190) = –1.36 14. Tabelul nr.99 33. Supraîncărcarea muncii 2.83** t (190) = –3.59 16.01 şi climatul organizaţional existent în companie.28 44. În schimb.01. 2.9 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 99 Pentru a surprinde diferenţele între cele două categorii de participanţi la studiu în ceea ce priveşte componentele stresului a fost aplicat testul t pentru eşantioane independente în cazul variabilelor distribuite simetric. N2 = 92) Variabila I.48 24.82** t (190) = 14.02 10. Încrederea în organizaţie III.

p < 0. au fost înregistrate diferenţe în ceea ce priveşte percepţia acestui stresor ocupaţional. Cu toate că fidelitatea scalei care a evaluat emoţiile negative este 0.01. în cazul ambelor categorii de participanţi fidelitatea scalelor privind rolul managerial. gradul de încredere în organizaţie manifestat de cele două categorii de participanţi este similar. Surprinzător este faptul că deşi scala care a evaluat tensiunea creată de tracasările cotidiene are o fidelitate destul de mică (α1 = 0.29). De exemplu. şi asupra persoanelor care intră în contact cu angajaţii. Acest lucru indică o oarecare similaritate în ceea ce priveşte tensiunea creată de aceşti stresori la cele două categorii de participanţi.01. . în comparaţie cu angajaţii din industria cosmetică. în comparaţie cu angajaţii din industria cosmetică.100 Horia D. relaţiile interpersonale.5.5. Pitariu.33). şi mai multe emoţii negative. exceptând cazul responsabilităţilor personale.69.82. rolul managerial şi recunoaşterea meritelor personale.52. α2 = 0. t (190) = 8. diferenţa obţinută între cele două categorii de angajaţi este foarte mare. tracasări cotidiene şi recunoaşterea meritelor este sub 0. p < 0. p < 0.01. Rezultatele obţinute indică faptul că funcţionarii bancari manifestă mai multă devianţă asupra organizaţiei U (190) = 1440. funcţionarii bancari au înregistrat scoruri mai mici în ceea ce priveşte tensiunea generată de responsabilităţile personale la locul de muncă.01. Nu au fost identificate diferenţe semnificative în ceea ce priveşte supraîncărcarea muncii. Încrederea scăzută în şeful imediat poate fi un indicator al stresului datorat climatului organizaţional existent în companie. Manifestarea unor emoţii pozitive reduse şi a unor emoţii negative puternice în domeniul bancar poate fi un indicator al unui confort psihologic redus. Imposibilitatea de a obţine diferenţe în ceea ce priveşte şi alţi stresori ocupaţionali evaluaţi se poate datora şi fidelităţii problematice a unora dintre scalele care evaluează stresorii ocupaţionali. Astfel. În contrast. t (190) = –5. datele obţinute oferă suport empiric ipotezelor formulate privind diferenţele în trăirea emoţiilor între cele două categorii de participanţi. În ceea ce priveşte încrederea organizaţională. Aceste rezultate sunt un indicator al faptului că fenomenul stresului ocupaţional este prezent în organizaţiile în care funcţionarii bancari îşi desfăşoară activitatea de muncă. Datele privind diferenţele în manifestarea reacţiilor la stres indică faptul că funcţionarii bancari trăiesc mai puţine emoţii pozitive. În plus. Claudia Rus 10 Analizând valorile lui d Cohen (indicator al mărimii efectului) se poate constata că. U (190) = 2407. în comparaţie cu a celor din domeniul cosmetic. Această diferenţă privind încrederea acordată şefului direct este foarte mare (d = 2. p < 0.01. Aceste date susţin empiric parţial prima ipoteză a studiului conform căreia ne-am aşteptat ca tensiunea creată de stresorii ocupaţionali să fie mai mare în cazul funcţionarilor bancari.05.50 în cazul funcţionarilor bancari.70. t (190) = 14. Diferenţele constatate în ceea ce priveşte emoţiile trăite la locul de muncă sunt în acord cu cele enunţate în ipotezele 2 şi 3 ale studiului. în cazul celorlalţi stresori diferenţele sunt foarte mari. funcţionarii bancari manifestă o încredere mai redusă în supervizorul imediat în comparaţie cu angajaţii care lucrează la producerea bunurilor cosmetice. p < 0.

p < 0. t (190) = 6. p > 0.11 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 101 În plus. r = –0.01.24.01. r = 0. p < 0. p > 0. 2 şi tabelul nr.05) şi în organizaţie (r = –0.63.05. p < 0. Tensiunea datorată încărcării muncii şi cea creată de relaţiile interpersonale de la locul de muncă se asociază cu o mai mare încredere în şeful imediat (r = 0. r = 0.01). r = –0. 3. cu cât tensiunea creată de responsabilităţile cu care este investit postul de muncă este mai mare. În cazul funcţionarilor bancari există relaţii de asociere semnificative între stresorii ocupaţionali. Însă. Doar tensiunea generată de rolul managerial se asociază negativ cu cea generată de ceilalţi stresori ocupaţionali. Tensiunea creată de factorii intrinseci muncii se asociază negativ cu măsura în care un funcţionar bancar percepe responsabilităţile cu care este investit prin postul său de muncă drept surse de presiune (r = –0. relaţiile interpersonale sunt asociate cu un comportament deviant asupra organizaţiei mai redus.05). un nivel redus de încredere în şeful imediat şi în organizaţie sunt asociate cu manifestarea mai frecventă a comportamentului contraproductiv îndreptat asupra organizaţiei (r = 0.01.22. Se poate observa că majoritatea relaţiilor de asociere dintre stresori sunt pozitive.20.19. p < 0.98. Niciunul dintre stresori nu se asociază cu comportamentul contraproductiv îndreptat asupra persoanelor cu care funcţionarii bancari interacţionează în activitatea lor de muncă.17. intenţia funcţionarilor bancari de a pleca din organizaţie este mai mare decât cea a participanţilor care lucrează în producţia cosmeticelor. cu atât funcţionarii bancari vor manifesta o încredere mai mică în şeful lor imediat (r = –0. un nivel mare de tensiune datorat responsabilităţilor personale de la locul de muncă.01).66. Aceştia se gândesc frecvent să îşi părăsească locurile de muncă din organizaţie şi îşi caută alte locuri de muncă.24. p < 0. Corelaţiile dintre variabilele incluse în studiu în cazul celor două categorii de participanţi sunt prezentate în tabelul nr. scorurile pentru fiecare variabilă au fost transformate în scoruri standard Z.01.01). Un nivel crescut al încrederii în şeful imediat este asociată cu o mai mare încredere a funcţionarilor bancari şi faţă de organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea de muncă (r = 0.01). Analizând relaţiile de asociere dintre variabilele predictor (stresori şi cele două tipuri ale încrederii organizaţionale) s-a constatat că acestea se relaţionează în mod diferit cu diversele reacţii la stres.05). cu excepţia relaţiei dintre încărcarea muncii şi echilibrul muncă–familie (r = 0.01). p < 0. p < 0. ceea ce înseamnă că un grad mare de tensiune creată de un stresor se asociază cu un grad mare de tensiune cauzată de un alt stresor ocupaţional.01) şi în organizaţie (r = 0.08.47.21.42. p < 0. În schimb. . Pentru a explora modul în care se asociază diversele componente ale stresului ocupaţional în cazul celor două grupuri de angajaţi. p < 0. Dată fiind tensiunea mare generată de factorii intrinseci muncii. p < 0.77.01. p < 0. p < 0. p < 0. respectiv recunoaşterea meritelor (r = –0. Dintre dimensiunile încrederii doar cea în şeful imediat se asociază negativ cu comportamentul contraproductiv (r = –0.01).

25* -0.13 0.30** 0.11 -0.77** 1 0.21* 0. 3 Corelaţii între componentele stresului ocupaţional pentru cele două categorii de participanţi ph 0.18** 0.29** 0.13 -0.24* 0.41** 0.102 Tabelul nr.08 0.42** 1 0.24** 0.02 0.04 0.02 0.05 0.08 0.04 0.07 0.10 -0.41** 0.45** 0.08 0.03 0.58** 0.22* . pp = responsabilităţi personale.48** io 0.37** 1 0.40** -022* 0.02 0.08 0.57** 0.36** 0.13 1 -0.05 Corelaţiile din partea de sus a diagonalei reprezintă asocierile între variabilele incluse în studiu în cazul angajaţilor din industria cosmetică.20 0.63** 0.11 0.40** 0.16 0.05 0.20** 0.49** 0.11 0.05 0. io = încrederea în organizaţie.04 0. po = climat organizaţional. pm = rolul managerial.19 0.49** -0.16** 0.24* 0. en = emoţii negative.21* 0.19** 0.43** 0.07 0.30** 0. ep = emoţii positive.53** 0.03 0.42** 0.39** 0.04 0.08 1 0.35** 0.16 -0.45** 0.36** -0.28** 0.30** 0. en 12 .33** ep 0.13 0.20 0.09 0.45** 0.09 0.34** 0.01 -0.41** 0.00 -0.23* 0.21** 1 0.03 0.45** 1 -0.26** 0. ip = intenţia de a părăsi organizaţia.17* 0.19 0.09 -0.23* 0.01 0.09 -0.40** 0.29** 1 1 0.23** 0.20 0.01 -0.32** Horia D.08 -0.36** ** Corelaţia este semnificativă la p < .38** -0.49** 0.13 0.24** po 0.19 0.03 0.25** ccp 0.29** 0.08 -0.25** 0.30** is 0.47** 0.45** 0.18 0.04 -0. Legendă: pw = încărcarea muncii.26* pp pc Po pd is cco ccp ip Pw pr pw 1 0.61** 1 -0.14 -0.22** ip -0.06 -0.29** 0.37** en 0.28** 0.17* 0.22** ep 0.09 0.08 0.05 -0.18* pc -0.21* 0.00 0.43** 0. cco = comportament contraproductiv îndreptat asupra organizaţiei.25 -0.04 0.18** 0. pr = relaţii interpersonale.27** 0.13 -0.18** 0.23* 0.10 -0.34** 0.21** -0.01 0.47** 0.42** Pm 0.15 -0.16* -0.24* 0.01 0.46** 0.04 0.43** 0.29** 0.32** 0.40** 0.29** -0.26* -0.66** 1 0.02 0.01 0.23** pp 0.05 -0.42** 0.14* -0.11 -0.47** 0.38** 0.44** 0.11 -0.09 0.51** 0.62** 0.15* 0.23** 1 ph 0.48** 0. is = încrederea în şef.18** 0.35** pd 0.03 -0.44** 0.13 1 0.37** 0.52** 0.63** 0.23* -0. ph = echilibrul muncă–familie.17* 0.57** 0. pc = recunoaşterea meritelor. pd = tracasări cotidiene.25* 0.33** 0.18** 0.23* 0.47** 0.01 * Corelaţia este semnificativă la p < .06 0.38** 0.08 0.46** 0.40** pm -0.11 1 0.08 -0. ccp = comportament contraproductiv îndreptat asupra persoanelor.02 -0.48** 0. Claudia Rus cco 0.13 0.27** 0. Pitariu.07** pr 0.01 -0.29** 0.21* 0.13 0.01 0.24** io 0.00 0.33** 0.00 0.

46.05). între toţi stresorii ocupaţionali există relaţii de asociere semnificative.47.01).01) şi în organizaţie (r = –0. p < 0. p < 0.01). p < 0. p < 0.22. s-a constatat că o tensiune mare creată de încărcarea postului de muncă cu sarcini noi şi mai diverse.37.47. În plus.01). p < 0.01.22.01.01). p < 0. p < 0. în special cu supervizorul duce la creşterea intensităţii intenţiei de a părăsi organizaţia (r = –0. p < 0.18.41.15. p < 0. doar tensiunea creată de încărcarea postului cu sarcini noi sau colaterale activităţii de muncă şi cea generată de climatul organizaţional se asociază cu o încredere redusă în şeful imediat (r = –0. În cazul angajaţilor din domeniul producţiei de bunuri cosmetice. vor trăi mai puternic emoţii negative (r = 0. p < 0. p < 0. Emoţiile negative mai puternice sunt asociate cu un comportament organizaţional deviant mai frecvent (r = 0. p < 0.28. r = –0. Doar tensiunea creată de rolul managerial se asociază negativ cu tensiunea generată de ceilalţi stresori ocupaţionali.51. p < 0.01. p < 0.18. p < 0. distrugeri ale echipamentelor de muncă) vor avea şi un comportament deviant în relaţie cu persoanele cu care interacţionează în activitatea lor de muncă (r = 0. p < 0.05. În plus.16. r = –0.01) şi vor avea o mai puternică intenţie de a părăsi organizaţia (r = 0. Majoritatea reacţiilor la stres sunt asociate semnificativ între ele. p < 0.05).22. cu atât funcţionarii bancari vor trăi emoţii pozitive mai puternice (r = 0.24. p < 0.01) şi intenţia de a părăsi organizaţia (r = –0. un nivel scăzut al încrederii în organizaţie este asociat cu o mai mare tensiune generată de responsabilităţile de la locul de muncă (r = –0.44. de relaţionarea cu ceilalţi angajaţi.14. o încredere scăzută în şeful imediat şi în organizaţie este asociată cu o intenţia mai mare de a pleca din organizaţie (r = –0.13 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 103 Tensiunea creată de factorii intrinseci muncii se asociază cu emoţii pozitive puternice şi emoţii negative slabe.48.45. p < 0. Astfel. r = 0.33.38. p < 0. r = 0. recunoaşterea meritelor personale (r = –0. r = –0.05) şi le amplifică pe cele negative (r = 0. Acest lucru înseamnă că cu cât postul de muncă este mai încărcat cu diverse sarcini. p < 0. p < 0.45. funcţionarii bancari care manifestă comportamente deviante asupra organizaţiei (de exemplu.01). r = –0.36. p < 0.01).47. vor trăi emoţii pozitive mai puternice (r = 0. Funcţionarii bancari care au o încredere mare în şeful lor imediat sau în organizaţie. sabotaj.01. Dintre cei opt stresori ocupaţionali evaluaţi în studiul de faţă. Un nivel ridicat de tensiune creată de resposanbilităţile cu care este învestit postul de muncă reduce emoţiile pozitive (r = –0. emoţiile pozitive mai puternice se asociază negativ cu emoţiile negative (r = –0.01) şi emoţii negative mai slabe (r = –0. p < 0.01.40.33. p < 0. În plus. tensiunea creată de climatul organizaţional existent în bancă duce la diminuarea emoţiilor pozitive ale angajaţilor (r = –0.01).01) şi emoţii negative mai slabe (r = –0. p < 0.01).05) .01).05).01) şi o intenţie mai mare de a pleca din organizaţie (r = 0. În ceea ce priveşte relaţiile de asociere dintre predictori şi intenţia de a părăsi organizaţia. Similar.

Rezultatele obţinute sugerează faptul că stresul ocupaţional este resimţit mai puternic de către angajaţii din domeniul bancar . Încrederea scăzută în şeful imediat şi în organizaţie permite o accentuare a celor două tipuri de devianţă organizaţională.61. în cazul emoţiilor negative.01).01).33.30. p < 0.29. cu atât angajaţii vor simţi mai multă tensiune datorată rolului managerial pe care îl au de îndeplinit în cadrul organizaţiei (r = 0. echilibrului muncă–familie. Cele două dimensiuni ale încrederii organizaţionale se asociază pozitiv la fel ca în cazul funcţionarilor bancari. r = –0.21. Încrederea redusă în şeful imediat şi organizaţie se asociază semnificativ cu intenţia de a părăsi organizaţia (r = –0. p < 0. În schimb. p < 0. p < 0.01) şi tracasările cotidiene (r = –0.104 Horia D. p < 0. Analiza relaţiilor de asociere dintre componentele stresului ocupaţional în cazul celor două categorii de angajaţi relevă faptul că acestea se relaţionează diferit în funcţie de tipul de industrie. p < 0. climatul organizaţional existent (r = –0. recunoaşterii meritelor. p < 0. Cu cât încrederea în organizaţie este mai mare.21.25. p < 0.43. mai ales în condiţiile actualei crize economice mondiale. p < 0. p < 0.01). recunoaşterea meritelor profesionale (r = –0. Cele două dimensiuni ale încrederii organizaţionale permit trăirea unor emoţii pozitive mai puternice (r = 0.43.01).26.32. p < 0. p < 0.37.30. Claudia Rus 14 şi tracasările cotidiene (r = –0.21. acestea sunt asociate doar cu încărcarea muncii (r = –0. p < 0.01).01). Emoţiile pozitive ale angajaţilor din industria cosmetică sunt asociate cu o intenţie scăzută de a părăsi organizaţia (r = –0. p < 0. emoţii pozitive reduse (r = –0. p < 0.24. responsabilităţile personale la locul de muncă (r = 0.26.01) şi relaţiile interpersonale (r = –0. singurul stresor ocupaţional care se asociază semnificativ cu comportamentul contraproductiv îndreptat asupra persoanelor este încărcarea muncii (r = 0. Tensiunea datorată încărcării muncii. Intenţia de a părăsi organizaţia se accentuează în condiţiile în care creşte tensiunea generată de încărcarea muncii (r = 0.05).05). r = 0.05). Emoţiile pozitive ale angajaţilor sunt asociate cu o tensiune scăzută generată de încărcarea muncii (r = –0. p < 0.40.01. Analiza relaţiilor de asociere dintre reacţiile la stres indică faptul că un comportament deviant mare.02).05) şi o accentuare a intenţiei de a pleca din organizaţie (r = 0.05). p < 0.01) şi tracasările cotidiene (r = 0. rolul managerial (r = 0.05).05).01).29.01). p < 0.01. Cu toate că emoţiile pozitive sunt asociate cu mai mulţi stresori profesionali.05). Intensitatea tensiunii create de stresorii ocupaţionali este percepută diferit de către cele două categorii de angajaţi. echilibrul muncă– familie (r = 0.23. p < 0. p < 0. climatului organizaţional şi tracasărilor cotidiene duce la un comportament contraproductiv mai mare îndreptat asupra organizaţiei.27. climatul organizaţional (r = 0. p < 0.29. îndreptat asupra organizaţiei este asociat cu o devianţă crescută de tip interpersonal (r = 0.21. p < 0.45. Pitariu. p < 0.05).

au evidenţiat faptul că femeile tind să relateze reacţii psihologice la stres mai puternice (pe baza datelor calitative) şi un nivel mai mare de depresie (pe baza datelor cantitative) în comparaţie cu bărbaţii.. Este necesar să fie amintit în acest context faptul că selectarea participanţilor la studiu s-a făcut pe bază de voluntariat în cadrul celor două organizaţii. 2006).15 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 105 în comparaţie cu cei din industria cosmetică. conflictul şi ambiguitatea de rol (Sharada & Raju. 2008) au evidenţiat faptul că stresorii prezenţi cu precădere prin angajaţii de genul masculin sunt cei legaţi de remuneraţie (McDonough & Walters. tracasări cotidiene şi climat organizaţional în comparaţie cu angajaţii din celălalt grup. măsurătorile au fost efectuate într-un singur moment. Astfel. De asemenea. nu am controlat efectele contextului organizaţional intern asupra componentelor stresului ocupaţional având în vedere că participanţii au provenit doar din două organizaţii. Rezultatele bazate pe corelaţii nu permit evidenţierea relaţiilor cauzale existente în componentele stresului ocupaţional studiate. 2001). Funcţionarii bancari raportează un mai mare grad de tensiune creată de stresori precum conflictul muncă–familie. Acest lucru poate avea influenţă asupra nivelului de stres perceput. ele pot indica doar posibile relaţii cauză–efect. obţinându-se . reacţiile negative la stres care au fost identificate la angajaţii din domeniul bancar sunt cu mult mai mari în comparaţie cu ale celor din producţia de bunuri cosmetice. care aveau funcţii diferite. 1988). Kirk & Brown. puterea relaţionată cu munca (Vagg. fizic şi emoţional la locul de muncă. Spector & Shin. Existenţa reacţiilor negative la stres poate fi concepută ca un indicator al confortului psihologic. Spielberger & Wasala. Spector şi Shin (2008). Cu toate că organizaţiile activează în cadrul aceluiaşi context economic. Cercetările (apud Liu. conflicte muncă–familie (Vagg et al. 2001). În plus. aspecte interpersonale (Thompson. Kivimäki. Unele studii au evidenţiat faptul că managerii de vârf relatează un nivel de stres ocupaţional mai redus în comparaţie cu managerii de nivel mediu (Cooper & Payne. 2001). Kalimo şi Julkunen (1996) (apud Day & Jreige. se poate explica de ce unii stresori ocupaţionali nu se asociază semnificativ cu alte componente ale stresului ocupaţional. Generalizarea datelor obţinute în studiul de faţă este restrânsă de o serie de limitări şi constrângeri ale studiului. 2002). La aceste limite ale cercetării pot fi adăugate şi posibilele distorsiuni generate de fidelitatea scăzută a unora dintre scalele care au evaluat stresorii ocupaţionali. 2001). stresorii relaţionaţi cu genul feminin privesc viaţa socială (McDonough & Walters. În cadrul studiului au fost incluşi participanţi din toate departamentele organizaţiei. În studiul de faţă majoritatea participanţilor din ambele categorii studiate sunt de genul feminin. cum ar fi de exmplu scala de tracasări cotidiene. Liu. 2002) atenţionează asupra faptului că utilizarea unor instrumente de măsurare cu fidelitate redusă poate reduce şansele evidenţierii unor relaţii de predicţie şi de moderare. 2002) şi responsablitatea la locul de muncă (Sharada & Raju. În schimb.

5. CONCLUZII Rezultatele obţinute în studiul de faţă sugerează că actuala criză economică influenţează în mod diferit organizaţiile. Organizaţiile bancare din ţara noastră. prin apelul la metode calitative şi cantitative care să fie aplicate simultan. 2009 . Spector & Shin. printre care se numără chestionarele. cât şi la cel individual al angajaţilor privind confortul lor la locul de muncă. 1998). cât şi măsurarea evenimentului în sine. indiferent de natura lor. alături de cele din domeniul imobiliar şi al transportului. poate veni în sprijinul completării rezultatelor obţinute doar prin aplicarea unei singure metode de cercetare (Liu. Nelson & Simmons. Relaţiile de asociere dintre componentele stresului ocupaţional. Nu a existat o diferenţă între momentul aplicării măsurătorilor pentru a evalua stresorii ocupaţionali. este foarte important să se măsoare atât interpretarea pe care persoanele o dau unui anumit eveniment. şi nu numai. Realizarea unor cercetări privind stresul ocupaţional. studiile ulterioare ar putea utiliza modalităţi multiple de evaluare ale acestora (Hurrell. Prat şi Barling (1988) consideră că. Claudia Rus 16 doar o singură măsurătoare subiectivă a variabilelor incluse în studiu. Datele obţinute de noi au arătat că stresul ocupaţional este trăit mai puternic de angajaţii organizaţiilor din domeniul bancar în comparaţie cu cei din domeniul producţiei de bunuri cosmetice. zile de concediu etc. IX. o atenţie deosebită necesitând problematica stresului ocupaţional în scopul creşterii calităţii vieţii profesionale a angajaţilor. în cazul ambelor categorii de angajaţi. pe baza cărora să se iniţieze programe de prevenţie şi intervenţie eficiente care să vizeze creşterea confortului psihologic al angajaţilor la locul de muncă. Pitariu. încrederea organizaţională şi cel al evaluării reacţiilor la stres. Criza economică modelează tipul de activităţi destinate resurselor umane întreprinse de către specialiştii organizaţionali.). 2008). schimbări imunologice etc.106 Horia D. Un avantaj de care nu beneficiază studiul de faţă este cel al utilizării unor metode multiple de evaluare a stresului ocupaţional. sugerează faptul că pentru a reduce sau elimina efectele crizei economice este necesară atât o intervenţie la nivelul organizaţional. Pentru a obţine o imagine mai complexă a reacţiilor şi consecinţelor stresului profesional. indicatorii obiectivi (întârzierile. au fost printre primele afectate sever de recesiunea economică mondială. Abordarea longitudinală a stresului ocupaţional în domeniul bancar şi al producţiei de bunuri cosmetice şi aplicarea unor măsurători ale stresului. în momente diferite va permite obţinerea unor date mai relevante privind dinamica stresului ocupaţional. Primit în redacţie la: 22. hormoni ai stresului.) şi măsurătorile fiziologice (indicatori cardiovasculari. având implicaţii diferite asupra dinamicii stresului ocupaţional. în abordarea stresului ocupaţional.

BĂBAN. & SPECTOR. 2003. 38. & WILLIAMS.R. D. S. M.. GRANT. 10. 1987. GILLESPIE. C. p. 6. 18. 4. DEMEROUTI. SHIROM. p. New Zealand Journal of Psychology. S. 2004. 2003. 2003.S. 12. P. 472–485. P. & PEIRO.M. 16–38. TARIS. C. 109–120. J. 293–318. 7. BROUGH. 2001.L. 5. SALANOVA. Journal of Vocational Behavior.H.E. & MILES. PEIRÓ. 228–248. 8. time perspectives and mechanisms.. A. Journal of Applied Psychology. 31. 20. NFER-Nelson. FOX. 17. 4. 2007. SLOAN.. 4. p. Moderator effects of self-efficacy on occupational stress. 306–315. 4.. Editura Presa Universitară Clujeană. A multi-group analisys of the job demands-resources model in four home-care organizations.W. & JREIGE. p. W. KELLOWAY. P. J. E. Work strain. 2004.. 8. Trust in management as a buffer of the relationships between overload ans strain.. I. Moderating effect of social support on the stress-burnout relationship. A. RODRIGUEZ. & PEARS. 8–16. 33. Journal of Occupational Health Psychology. 63–74.J.. A.. A meta-analisys of work demands stressors and job performance: Examining main and moderating effects.K. S.. R. R. F. 5.E. & ZIJLSTRA. FRIED. Person-Environment fit theory and organizations: Commesurate dimensions. p.. .. SPECTOR. BAKKER.D. DARR.. A. P. p. 7. Journal of Vocational Behavior. Windsor. & FRAME.. E. International Journal of Stress Management. P. 2001.. 59. S.B. Journal of Organizational Behavior. Evaluating the influence of the type of social support on job satisfaction and work related psychological well-being.. BROUGH. 2006. Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions..A. 615–622. International Journal of Organizational Behaviour. 15. 3. 14. 8. Whole workplace health. Personality and the occupational stressor-strain relationship: The role of the relationships between overload and strain. 11. A. 9. S. 915–931... COOPER. Occupational stress: A review of the literature relating to mental health.B... 2007. GRAU. p. Monitor on Psychology. University of Surrey.. 13. The Occupational Stress Indicator. p. 2008. Coping and distress in organizations: The role of gender in work stress. FOX. GONZÁLES-MORALES. ETZION.. Journal of Applied Psychology.. & DUNCAN-LEIPER.. GILBOA. 16. D... L. 1–55.. DAY. J. 2003. p.M. HARVEY.. S.G. & LAGAN-FOX. Examining type a behavior pattern to explain the relationship between stressors and psychosocial outcomes. W.. p. M. Predicting police job satisfaction. 69. R.J. 1998.G. & JOHNS.17 Stresul ocupaţional în actuala criză economică BIBLIOGRAFIE 107 1. health and absenteeism: A meta-analysis. Cluj-Napoca. Personnel Psychology. 306–315. p. & GREENGLASS. p. 2003. 61. 19. J. SCHAUFELI. 248–267. p. 1984. 2. Y. Psychology in Spain. p. Journal of Occupational Health Psychology. work well-being and turnover intentions: The role of social support and police organizational variables. p. & COOPER. p. CAPLAN... Journal of Occupational Health Psychology. CYNKAR. International Journal of Stress Management. 28–31. 8. N. 227–271. 13.R. S. Measuring trust in working relationships: The Behavioral Trust Inventory. 2008. S. 13. 291–309.. L. Stres şi personalitate. & SCHREURS. 2. A model of work frustration-aggression. 1999. 2. D’AMATO. E.. 10. G.M. Journal of Occupational Health Psychology. T. 2002.

S. Claudia Rus 18 20. D. & MARLOWE. X. Journal of Occupational Health Psychology.. p. P. acute and chronic stressors: a framework and its implications în HURRELL. Los Angeles as part of the symposium. and where we need to go. & RAJU. L. Journal of Occupational Health Psychology. S. p. & SANCHEZ. 1.. 2003. 28. chaired by Edward L. Academy of Management Review. London. present and future.. 2004. 2001. KARASEK. 27–41.. J. MURPHY. SPECTOR. 29.. p. Journal of Indian Psychology. C. P. Indexhttp: //blog. 38. p.I. JR.. Y.com. 555–572. O’DRISCOLL.J.. Development and psychometric properties of the Organizational Trust Inventory. ROBINSON.C.. Pitariu.. 3. 35.. 34.A. MACKAY. Use of both qualitative and quantitative approaches to study job stress in different geneder and occupational groups. 344–354. 1998. S.D. ROUSSEAU.. B. „Measuring affect in organizations: New measures... 50–55. SACKETT. p. Stress... (Eds. Measuring job stressors and strains: Where we have been. 1. 56–79. 357–370. (Coord. LAZARUS. Gender-based analyses of stress among professional managers: An exploratory qualitative study. Taylor & Francis. An integrative model of organizational trust: Past. 23. S. 21. p. V. Academic Management Review. 368–389.. & SIMMONS.R. 36. p.J.L..E. 2004.I. 2001. p. p. 19. Journal of Social Behavior and Personality.au/?p=16.L. 2007. R. 10. A cross-national comparative study of work/family demands and resources. A. PITARIU.. LINDSAY M. Diagnoză.108 Horia D. Occupational Stress: Issues and Developments in Research.. SAUTER. productivity and the reconstruction of working life. Basic Books. NELSON. p..L.. R. COOPER. p. NYHAN. where we are. ..L..B.M. 5–11. 709–734.). J. Adverse health effects of high-effort/ low-rewards conditions.R. & CAMERER. 33. PRATT.. Healthy work. & RISTOCK. ALLEN. 32. L. p. 38. converge international. POELMANS. E. & SCHOORMAN. aplicaţii.L. LEVINE. Not so different after all: Across-discipline view of trust. 41–53.. SIEGRIST. COOPER. 2002. 3. International Journal of Stress Management.C. A typology of deviant workplace behaviors: a multidimensional scaling study. Journal of Occupational Health Psychology. & DAVIS. The structure of counterproductive work behavior: Dimensionality and relationships with facets of job performance. 614–635. L. SCHOORMAN. 27. A division of Harper Collins Publisher. International Journal of Selection and Assessment. SHARADA. 25. D..A.H... 6. & WALTERS. J..R. 22. N. New York.R. 31. M. 26. MAYER. R. C. Development and validation of the State-Trait Emotion Measure (STEM). 1–2. 30. BURT. DAVIS. & BENNETT. 24. 1996.. H. P. 1988. 1998. C.. 20. Stresul professional la manageri: Corelative ale personalităţii în contextual situaţiei de tranziţie social-economică din România în OPRE. p. MAYER. About the Converge International Business Mental Health. 2005. & THEORELL. 1991. Editura ASCR. 547–559. S. An integrative model of organizational trust. C. R. Differentiating between daily events. Academy of Management Journal. 1990. Cluj-Napoca. Psychological stress in the workplace.V. H. D. 1995. T. J. 274–289. 1997. SPECTOR. 4. 2008. International Journal of Cross Cultural Management. J. J.F.J. cercetare. R. Evaluation Review. MCDONOUGH. 11. 393–404. M. & XU.C.. & BARLING.H. P. p. Social Science and Medicine.L. Noi tendinţe în psihologia personalităţii. 32. 2009. 21. 23. 1–13. IWASAKI. J. Levine. F. 37. 52. 13. 1995. R.E.D. J. LIU... p.. Gender Differences in Health: Reassessing Patterns and Explanations. T. SITKIN. & SHI. Gender and role stress in organizations. 3. and recent findings”. paper presented at the 20th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology. 2. Academy of Management Review. controversies..). S. HURELL. K.

comportamentul cetăţenesc. p.D. P. G. & De CHERMONT. C.. reprezentate de intenţia de a părăsi organizaţia. WARREN. 1. R. THORESEN. 13. P. 2003. P.D. KAPLAN. 94. (Eds.19 Stresul ocupaţional în actuala criză economică 109 39. C. comportamentul contraproductiv. B. & WASALA. p.. 44.L. 2002. EDWARDS.). SPECTOR.R.. 2006. http://english. C. Washington.J.A. Journal of Applied Psychology. & SCHMIDT. J.. . Wiley.O.. VAGG. & FOX. New York.ro/stiri-business-5300011-oxford-analytica-romania-faces-imminent-economiccrisis. role-based performance and the moderating influence of organizational support. The affective underpinnings of job perceptions and attitudes: A meta-analytic review and integration. D. Emotions at work: Theory. 40..)... 9.D. The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior (CWB). 2005. 45. în PAYNE. 243–261. Studiul de faţă examinează influenţa stresorilor ocupaţionali asupra reacţiilor la stres.R. (Eds. SPIELBERGER. & BURROWS.M. & FINCH. 45–63. 43.C. H. FRAZIER. 1. C. mai ales în cazul angajaţilor din domeniul bancar. 6.. Work stressors.E. BROUGH.F. International Journal of Stress Management. D. Capitolul 1. 2009. Research and Applications for Management.. K. 42. 3–20. stresul ocupaţional ia amploare ca urmare a restructurărilor şi disponibilizărilor care au loc la nivelul organizaţiilor româneşti... Datele au indicat faptul că funcţionarii bancari (N = 100) trăiesc un nivel mai mare al stresului ocupaţional în comparaţie cu angajaţii din industria cosmetică (N = 92). THOMPSON. BARSKY. emoţiile pozitive şi negative ale angajaţilor din domeniul cosmetic şi bancar. R. B. Effects of organizational level and gender on stress in the workplace. 129. 41. T. M.C. STANLEY. p. 2001.P. S. C. The Nature and Functions of Emotions. 914–945. A.A.htm REZUMAT În actualele condiţii economice. Rezultatele obţinute sugerează necesitatea implementării unor măsuri de prevenţie şi intervenţie asupra stresului ocupaţional. Supervisor and subordinate work-family values: Does similarity make a difference? International Journal of Stress Management. APA Press. p.hotnews. p. Psychological Bulletin... and COOPER. 254–262. ARNOLD. S.M. WALLACE.

.

SELF-TALK-UL.. W. 2001). 1993). self-talk-ul a fost definit ca un dialog intern în care individul îşi interpretează percepţiile trăite. Psih. abilitate mentală. C. 1–2. mental ability. When?.. Moore. We were able to identify the subjects’ use of the where. p. dar controlabil (Williams. Why? (de ce?) ∗ Universitatea „Spiru Haret”. and the hypothesis “the introduction of self-talk during the execution is improving the gymnast’s execution” was confirmed. The main experimental intervention consists in the directed exercise of self-talk or selfspeaking during the execution. A MENTAL ABILITY Abstract The purpose of this study was to determine whether the subjects used the ability to talk to themselves. t. 1. when.. Cuvinte cheie: vorbirea cu tine însuţi... 111–122. gimnastică ritmică. When? (când?). ianuarie – iunie 2010 . J. Mai târziu. O ABILITATE MENTALĂ IOANA LEPĂDATU∗ SELF-TALK. Facultatea de Psihologie–Pedagogie Rev. Annett. J. 56. rhythmic gymnastic. used world wide. definită ca vorbire cu sine în situaţiile în care cineva gândeşte ceva dificil. Aceasta definiţie este funcţională şi subliniază importanţa limbajului pentru dezvoltarea gândirii şi eficientizarea acţiunii. Bucureşti.G. the self-talk during the execution having a positive effect. schimbă evaluările şi convingerile şi îşi dă instrucţiuni şi întăriri (Hardy. INTRODUCERE Self-talk-ul este o abilitate mentală. Key words: self-talk. J. de a examina folosirea efectivă a celor “4 W”: Where? (unde?). 1997). what and why questions. to examine the use of the “4 W” (Where?. Braşov. in connection with their executions. dar cercetările au avut tendinţa de a se centra pe influenţa self-talk-ului pozitiv şi self-talk-ului negativ în execuţie (Hall. Scopul prezentului studiu a fost de a determina dacă subiecţii au folosit această abilitate uzitată pe plan mondial − self-talk-ul (vorbirea cu sine) în legătură cu execuţiile lor şi dacă da. being a net value progress in optimizing the execution in rhythmic gymnastics. What? (ce?). & Rodgers. nr. Sportul este domeniul în care selftalk-ul a fost cu precădere investigat. Why?) of self-talk by the subjects. What?. and if so.

112

Ioana Lepădatu 2. OBIECTIVELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE

2

Cercetarea noastră este proiectată a fi de tip formativ longitudinal, pe un lot de 24 de subiecţi, principala intervenţie experimentală constă în exerciţiul dirijat al self-talk-ului sau vorbirea cu sine în momentul execuţiei. Domeniul de competenţă este gimnastica ritmică, sport exclusiv feminin, tradiţional. − Obiectivul principal al cercetării: relevarea valorii self-talk-ului pentru progresul în antrenament. − Obiectivele specifice vizează: folosirea self-talk-ului (vorbire cu sine) în execuţie, încercându-se să se identifice unde, când, ce şi de ce îl utilizează subiecţii. − Ipoteza cercetării Ipoteza generală: self-talk-ul are efect pozitiv, cu valoare de progres net în optimizarea exerciţiului de gimnastică ritmică. Ipoteza specifică: introducerea self-talk-ului în execuţie este accesibilă tehnic şi duce la îmbunătăţirea execuţiei gimnastei.
3. PROCEDURA DE LUCRU. PREZENTAREA REZULTATELOR. DISCUŢII

În lucrarea noastră abordarea este de tip calitativ, potrivit metodei inspirate de procedeul „gândeşte cu voce tare” al lui Ericsson şi Simon (1993); se obţine o înţelegere adecvată a modului în care subiecţii îşi autoreglau procesul de învăţare. Noi am încercat să descoperim unde, când, ce şi de ce folosesc subiecţii self-talk-ul. Cei „4 W” semnifică deci patru întrebări: 1. Unde o folosesc? (Where ...) 2. Când o folosesc? (When ...) 3. Ce îşi imaginează? (What ...) 4. De ce folosesc imagistica? (Why ...) S-a folosit un chestionar care a permis descrierea self-talk-ului bazat pe selfstatement (afirmaţii către sine) (Singer, R.N., 1988). Self-talk-ul în execuţie înseamnă o formă în care, cu glas tare sau în gând, îţi spui tu ţie ceva (Bouffard, M. & Dunn, J.G.H, 1993). Subiecţii au fost rugaţi să indice în ce măsură au folosit self-talk-ul înainte, în timpul sau după execuţie, asociat emoţiilor (încurajare), menţinerii concentrării sau motivaţiei (la execuţii obositoare) sau pentru îmbunătăţirea execuţiei (corectarea poziţiilor, amplitudinea lansărilor, ritmul etc.). Practic, li s-a cerut ca pe o scară Likert de 7 puncte să indice frecvenţa cu care au folosit self-talk-ul (1 = niciodată, 2 = foarte rar, ..., 7 = foarte des). Ultima secţiune a instrumentului cuprinde patru întrebări deschise, administrate individual, privind motivul, momentul, locul şi raţiunea pentru care au folosit acel procedeu verbal de autoreglaj. Investigaţia a evidenţiat următoarele aspecte: iniţial gimnastele nu folosesc self-talk-ul în execuţie, fapt explicabil prin vârsta mică, dar şi prin durata relativ redusă a timpului de execuţie din gimnastica ritmică (max. 1 min, 30 sec).

3

Self-talk-ul, o abilitate mentală

113

Subiecţii au indicat însă folosirea self-talk-ului pentru a-şi impune să-şi abandoneze activităţile zilnice pentru a merge timp de două ore să practice sportul la sală sau pe teren; de aceea la întrebarea „unde”, ei au răspuns cu „în afara terenului de sport”. La întrebarea „când”, nici unul nu a plasat procedeul în timpul derulării exerciţiului. Întrebarea „ce”, a vizat caracteristicile fizice şi de conţinut a self-talk-ului folosit. S-a dovedit că subiecţii folosesc mai frecvent expresii şi propoziţii complete, încurajator-mobilizatoare, de participare la acţiune şi nicidecum la instrucţiunile de execuţie: pentru a-şi reaminti beneficiile practicării forţei sau exerciţiilor la bară (îmbunătăţirea înfăţişării, realizarea unei bune imagini, rezistenţa, echilibrul...), motivându-se să meargă la sală, sau să continue efortul, alergările. Când este vorba de ansamblul unor exerciţii colective, self-talk-ul este folosit rar şi nesemnificativ, lucru datorat posibilităţii de reglare a conduitei în timpul execuţiei prin comentariile cu colegele. Se menţionează o mai frecventă utilizare a self-talk-lui în activităţi de lungă durată, obositoare şi monotone, practicate individual (ca de exemplu jogging-ul), care au nevoie de suport motivaţional continuu. Pentru grupul de gimnaste rezultatele investigaţiei cauzalităţii „De ce (Why?)” au condus la constatarea unui tablou diferit. În momentul execuţiilor specifice (lansări, prinderi, rulări), se indică folosirea self-talk-ului ca modalitate de ritmare şi măsurare a timpului necesar lansării, rostogolirii sau prinderii, un fel de „a vorbi cu obiectul”. În schimb, în timpul execuţiilor nespecifice gimnasticii ritmice (alergări, sărituri, bricege), self-talk-ul este folosit frecvent ca suport motivaţional, stimulare şi determinare. Frecvenţa folosirii este indicată în paranteză, dar ea nu indică şi importanţa, pentru că dacă o folosire este mai des menţionată nu înseamnă că este şi mai importantă. De exemplu, indicarea folosirii self-talk-ului pentru a se convinge pe ele însele să intre pe covor, deşi este mai puţin frecvent menţionată, este importantă pentru încurajarea trecerii la execuţie. De asemenea, concentrarea apare în self-talk mai puţin frecvent, dar este utilizată de acei subiecţi care se cunosc a fi deficitari sub acest aspect. Postura, în schimb, apare a fi mai frecvent supusă intervenţiilor self-talk-ului pentru că se cunoaşte că în sistemul de arbitraj acest aspect deţine un loc aparte. Intervenţia în situaţii dificile a self-talk-ului se asociază cu tendinţa de a evita în timpul execuţiei realizarea unui element cu grad mare de dificultate (pentru a nu risca o ratare) şi înlocuirea cu un alt element în care riscul de ratare este scăzut. Încurajarea psihică este indicată a fi folosită de subiecţii cu poziţii în clasament apropiate de cotele înalte şi care-şi apreciază corect şansele de reuşită în situaţiile în care diferenţele de punctaj sunt minime („sigur voi putea să o depăşesc!”). Stimularea pentru relaxare este realizată la finalul unei diagonale şi înainte de începerea altei diagonale. O situaţie de încurajare a fost realizată de o gimnastă căreia i s-a rupt panglica în timpul execuţiei, iar conducătorul lotului a cerut să i se arunce de pe margine o altă panglică, gimnasta continuându-şi exerciţiul şi aducând astfel puncte echipei, chiar dacă poziţia ei în clasament era nefavorabilă (Schema nr. 1, a funcţionalităţii self-talk-ului Why? în gimnastica ritmică).

114

Ioana Lepădatu

4

S Schema nr. 1. Funcţionalitatea self-talk-ului Why? în gimnastica ritmică.

Unde (Where)? Două categorii principale au apărut în urma întrebării unde au folosit subiecţii self-talk-ul: la locul execuţiei (sala de gimnastică, sala de forţă, piscină, pe teren) şi alte locuri în afara locului de execuţie (acasă, la şcoală). Subiecţii au raportat folosirea self-talk-ului mult mai frecvent la locul de execuţie decât în alte locuri. Totuşi, acasă a fost locaţia raportată ca fiind pe locul doi. Este importantă pentru noi extinderea locului şi în afara spaţiului de execuţie propriu-zisă pentru că ne indică, pe de o parte, posibilitatea generalizării utilizării self-talk-ului şi în alte tipuri de activităţi decât cele pentru care au fost abilitaţi, iar pe de altă parte, pentru că s-a format capacitatea de a utiliza self-talk-ul în acele situaţii ce permit observarea şi controlul ţinutei (în faţa oglinzii, acasă urmărindu-şi umbra sau în pat controlându-şi poziţiile). Deşi cele mai frecvente relatări sunt legate de locul execuţiei, acest spaţiu este extins de la vestiar, banca de aşteptare şi covor, la spaţiile ce pregătesc execuţiile propriu-zise, respectiv sala de coregrafie, stadion, sala de forţă, bară.

În timpul execuţiei. Schema nr. subiecţii au ales câteva perioade specifice când au folosit self-talk-ul. . în timpul exersării sau aplicării altor abilităţi psihologice. sau se făceau aprecieri prin comparaţie cu colegii de şcoală privind propriile calităţi psihice. în timpul părţii mai dificile a execuţiei. − În timpul execuţiei. Când (When)? Răspunsurile la întrebarea când a fost folosit self-talk-ul au fost împărţite în patru categorii generale: − Înainte de execuţie. − În alte momente. se selectau elemente din care se alcătuiau ulterior componente ale unui nou exerciţiu gândit. deşi desfăşurau activităţi nespecifice gimnasticii ritmice. 2. exemple: singuri. Subiecţii au raportat folosirea mai frecventă a self-talk-ului în timpul execuţiei urmată de folosirea self-talk-ului înainte de execuţie şi apoi după.5 Self-talk-ul. Funcţionalitatea self-talk-ului Where? în gimnastica ritmică. o abilitate mentală 115 Au existat şi relatări ale utilizării self-talk-ului în sala de sport a şcolii sau pe patinoar unde. când doreau să renunţe sau la sfârşitul exerciţiului. − După execuţie. de exemplu: când erau obosiţi.

Caracteristicile fizice se distribuie în trei categorii: . 3: Funcţionalitatea selftalk-ul When?). Alte momente de utilizare vizează situaţiile în care apărea oboseala fizică (deplasarea în localitatea în care are loc concursul. determinată de solicitările nespecifice (schema nr. Schema nr. când luptă să-şi menţină sau să câştige titlul. Funcţionalitatea self-talk-ul When? în gimnastica ritmică. Ce (What)? A patra întrebare este reprezentată în schema nr.116 Ioana Lepădatu 6 Diferenţe semnificative ale momentului folosirii apar în raport cu nivelele de performanţă şi mai ales cu nivelele de experienţă ale gimnastelor. de la cazare la sală. sunt mai frecvent utilizate self-talk-urile în situaţiile de concurs cu miză mare de către gimnastele aflate în fruntea ierarhiei. 3. Astfel. Au fost întâlnite frecvent la aceste gimnaste şi utilizările self-talk-ului după execuţia cu un obiect când se făceau schimburile de obiecte şi trebuiau realizate pregătirile pentru trecerea la lucrul cu un alt obiect. 4 arătând atât caracteristicile fizice cât şi conţinutul self-talk-ului folosit. de la vestiar la sală).

obiective (Gould. Natura self-talk-ului c. J. deşi majoritatea declaraţiilor au fost clasificate ca neutre în conformitate cu definiţiile noastre. D. c. cuvintele-indicaţii au fost folosite rar.. . „ţine-o tot aşa. Self-talk-ul neutru nu este nici de natura pozitivă. W. Self-talk-ul pozitiv a fost evidenţiat de subiecţii care îşi spuneau „poţi s-o faci”. Subiecţii au raportat folosirea self-talk-ului la persoana a II-a mai frecvent decât self-talk-ul la persoana I.) Conţinutul apare împărţit în trei clase: instrucţiunile specifice sarcinii. Self-talk-ul pozitiv se referă la încurajările pe care cineva şi le face sau la referiri la faptul că acel cineva poate avea succes în timp ce self-talk-ul negativ se referă la autocritica sau la incapacitatea de a avea succes. Self-talk-ul pozitiv apare mult mai frecvent decât self-talk-ul negativ.R. subiecţii au folosit expresii când şi-au vorbit despre execuţie. self-talk-ul negativ a fost pus în evidenţă de subiecţii care au folosit tipul „de ce am făcut asta”. Structura self-talk-ului b. Câteva exemple de self-talk neutru: „rămâi concentrat”. în timp ce toţi ceilalţi au fost consideraţi neutri.). în timp ce alţii şi-au spus „(tu) poţi să faci asta”. Trebuie făcută observaţia că definiţia self-talk-ului pozitiv. Referitor la conţinutul propriu-zis al self-talk-ului: a) Instrucţiuni în legatură cu sarcina Subiecţii au indicat că şi-au dat instrucţiuni despre execuţia lor. & Weiss. negativ şi neutru. Persoana se referă la folosirea self-talk-ului la persoana I („eu”) sau persoana a II-a („tu”). Annett. „scoate pieptul în afară” sau „suge burta”.. C.. Structura self-talk-ului reprezintă modul în care un individ a vorbit cu el însuşi. În contrast. eşti aproape gata”. Moore. M. „vino”) – propoziţii complete (exemplu: „adu-ţi aminte de ce faci asta”) Cel mai frecvent. nici de natură negativă. b. instrucţiunile fiind împărţite în două tipuri: generale şi legate de abilităţile specifice. a. rezultatele execuţiei. Natura self-talk-ului se referă la aspectul pozitiv. & Rodgers. cât a mai rămas din execuţie. negativ sau neutru al self-talk-ului. o abilitate mentală 117 a. Ne referim la aceeaşi problemă şi atunci când punem întrebarea de ce subiecţii au folosit self-talk-ul (Hall. iar propoziţiile complete au fost folosite mai puţin frecvent decât expresiile. „de ce te-ai băgat în asta” sau care s-au înjurat. „respiră”) – expresii (exemplu: „hai să mergem”.7 Self-talk-ul. Doar itemii care erau clar pozitivi sau negativi au fost clasificaţi în aceste categorii. P. Probabil că subiecţii înşişi şi-ar clasifica self-talk-ul în mod diferit. mai precis a fost împărţită în trei categorii: – un singur cuvânt: indicaţie (exemplu: „concentrează-te”.. J. 1981).R. De exemplu: unii subiecţi au indicat faptul că au spus „(eu) pot să fac asta”. Persoana (Karoly. s-a efectuat în termeni foarte limitaţi.

Davids.M. K. A. J. de exemplu: ritm sau tehnică (Williams.G. & Williams. In d ic a ţie p rin tr-u n s in g u r c u v â n t (1 ) S tr u c tu r a ( 5 ) E x p re s ie (3 ) P ro p o z iţie (1 ) P o z itiv ă (2 ) Caracteristici C a r a c te r i (15) s tic i (1 5 ) N a tu ra ( 7 ) N e u tră (4 ) N e g a tiv ă (1 ) L a p e rs o a n a în tâ ia (1 ) P e rs o a n a ( 3 ) L a p e rs o a n a a d o u a (2 ) R e s p ira ţia (1 ) W H A T /C E ? (2 4 ) G e n e ra l (3 ) P ro g ra m u l (2 ) In s tru c ţiu n i la s a r c in ă (5 ) T e h n ic a (1 ) S p e c if ic (2 ) R itm u l (1 ) Cât a m ai r ă m a s d in e x e r c iţiu (1 ) Ţ in u tă (1 ) C o n ţin u t (9 ) R e z u lta te (2 ) S e n tim e n t (1 ) O b ie c tiv e (1 ) Schema nr. 4.118 Ioana Lepădatu 8 Instrucţiunile generale sunt legate de respiraţia adecvată sau de strategiile programului (exemplu: „mi-am spus ce trebuie să fac”).. „întinde genunchii”) sau postura (de exemplu: „capul sus”). Trei categorii de rezultate au fost menţionate de subiecţi: „cum te vei . Funcţionalitatea self-talk-ului What? în gimnastica ritmică. Această categorie se referă la self-talk-ul legat de rezultatele angajării într-un exerciţiu. cele legate de abilităţile specifice se referă la abilităţile particulare fiecărui exerciţiu. Tehnica se referă la folosirea unei forme potrivite (de exemplu: „pasul mai mare”. Subiecţii au raportat folosirea self-talk-ului legat de abilitaţi specifice mai rar decât sefl-talk-ul general. 1999). În particular au fost descrise ca fiind folosite mai rar instrucţiunile legate de tehnica adecvată. „întinde cotul”..

Pentru soluţionarea momentului de susţinere (când) se va lua în evidenţă momentul în care se află sportiva în parcursul învăţării sale graduale. De asemenea în cazul acestui element obiectivul poate fi cronometric. ca de exemplu: numărul de ture pe care doreau să le facă. c) Legat de obiective. subiecţii au raportat faptul ca şi-au stabilit obiective sau şi-au reamintit obiectivele în timpul execuţiei. evoluţia parametrilor fizici. câte exerciţii mai au de făcut sau. În cazul nostru. cu datele pe care le deţine din observare şi cu evaluarea şi autoevaluarea realizată. foarte precis pentru timpul de lansare până la prindere deoarece elementul executat în timpul zborului obiectului trebuie finalizat cu un moment înainte de prinderea lui. De exemplu. Why?) obligă la respectarea particularităţilor psiho-individuale ale sportivelor. cheie. Strategia introducerii self-talk-ului Unul din obiectivele gimnastelor este acela de a îmbunătăţi o tehnică de lansare şi de prindere a obiectului. When?. o abilitate mentală 119 simţi” (exemplu: „aminteşte-ţi cum te vei simţi la sfârşitul exerciţiului”). biologici. Aceste trei categorii finale (rezultate. cum mă ajută din punct de vedere al ţinutei (exemplu: „intră în formă”). poza de final. Dacă lansarea a fost precisă. numărul lansărilor sau elementelor în general pe care urmau să le facă. se vor contura direcţiile de intervenţie pentru însuşirea strategiilor. într-un plan mai concret. Precizia măsurării este indispensabilă şi în acelaşi timp este modul cel mai sigur de a verifica dacă obiectivul a fost sau nu atins. la lotul de subiecţi studiaţi.9 Self-talk-ul. „când îşi spun” va avea în vedere momentele de maximă dificultate. o lansare. sau de trăiri conflictuale în cadrul cărora sunt necesare intervenţiile. What?. distanţa pe care o mai au până la prindere. avem nevoie şi de un anumit spaţiu bine delimitat pentru a ne desfăşura elementul. obiectivul a fost urmărit şi apreciat după numărul de ratări din zece încercări. În condiţiile . b) Instrucţiuni în legătură cu ce a mai rămas din execuţie Această categorie reprezinta self-talk-ul în care subiecţii îşi spun cât timp mai trebuie să lucreze. Pornind de la analiza acestor întrebări spontane şi sporadic autoadresate şi corelându-le cu particularităţile fiecăreia. subiecţii au indicat faptul ca şi-au reamintit obiectivul pe care doreau să-l atingă sau şi-au stabilit un subobiectiv. „De ce-urile” pot fi corelate cu modalităţile de procesare a informaţiilor. încă câteva rostogoliri. „cum vei reuşi să ţii echilibrul” (exemplu: „îmi spun cât de bine voi putea să menţin echilibrul dacă continui să fac exerciţii”). psihologici ai acesteia. o diagonală. atunci prinderea este asigurată. O dirijare discretă a self-talk-ului pe direcţia celor patru W (Where?. obiectiv ce poate fi apreciat prin numărul de reuşite sau ratări ale prinderii sau scăpării obiectului. cât a mai rămas din exerciţiu şi obiective) au avut aproximativ aceeaşi frecvenţă. anticipând momentele în care sunt necesare şi utilizându-le prompt. „Ce îşi spun?” se va asocia astfel tipului predominant de percepţie şi particularităţilor identificate din evaluarea personalităţii (respectiv centrarea pe fantezie– estetică–simţire sau acţiune–idei–valori). Aşadar. Toate cele trei categorii au fost folosite cu aproximativ aceeaşi frecvenţă. De exemplu.

120 Ioana Lepădatu 10 armonizării ritmice a mişcării cu muzica. scopul fiind abilitatea într-o tehnică nouă de lansare şi prindere a obiectului. 4 2 13 S. aceste aspecte pot fi preluate în condiţiile respectării cerinţelor amintite.E. 7 4 10 F.S.A.L. 4 1 4 R. CRT SUBIECŢII RATĂRI RATĂRI 1 2 1 B. Prin greşeală se înţelege abaterea de la normele tehnice. atunci când procedeul şi-a dovedit utilitatea într-un spaţiu profesional. 5 2 2 G.P. dovedindu-şi funcţia ecologică. 4 1 14 B. iar prin ratare se înţelege scăparea obiectului (vezi tabelul nr. − prinderea obiectului lansat. timpul necesar unei piruete sau rostogoliri.A.A.I.S. sau de realizare a unui număr de paşi în unitatea de timp). − rostogolirea după lansare şi înainte de prindere.H.I. 7 3 18 A. 3 1 15 B. 6 3 .E.M. 8 5 11 H. 6 2 17 R. În primele antrenamente s-a măsurat numărul greşelilor din zece încercări pentru fiecare dintre gimnaste.M. precum şi ratările. 5 2 22 M. 7 4 21 F. 8 5 5 S.O. Prin extensie la alte ramuri sportive sau la alte domenii profesionale.O. vorbirea cu sine constituie şi o modalitate de susţinere şi respectare a ritmului şi în mod practic de apreciere a „timpilor mici” (timpul de la lansare până la prindere. 4 2 7 D.A.H.J. 5 3 6 I. 8 4 24 T. 4 3 12 F. Tabelul nr. neîntâlnite în compunerea exerciţiilor lor existente.F. Raportat la „Unde?”. 5 2 19 P.M. 7 3 23 M. 1 Datele brute ale ratărilor înainte de introducerea self-talk-ului (RATĂRI 1) şi ratările după introducerea self-talk-ului (RATĂRI 2) NR.D. 4 1 8 D. 1). 5 2 9 C. Cele trei elemente erau elemente de noutate. La antrenament s-au ales trei elemente specifice gimnasticii ritmice şi anume: − lansarea obiectului. 8 4 20 R.D. poate fi extins şi generalizat în aproape toate domeniile existenţei.R. 8 5 3 B. 5 0 16 S.

& SIMON.. ANNETT. 68. 1988. 1999. KAROLY. în Proceedings VII Congress of the European Association of Sport Psychology. 179–188. o abilitate mentală 4. Annual Review of Psychology. Primit în redacţie la: 22. J. 2001. A descriptive study of athlete self-talk.. 306–318. IX. WILLIAMS.. & F. Academic Press. timpul necesar unei piruete sau rostogoliri). ERICSSON. 1993. 2. 44. p.. p. Self-talk-ul. în condiţiile armonizării ritmice a mişcării cu muzica.R. Mechanism of self-regulation: A systems view. DAVIDS.N. 23–52. SPIELBERGER (Eds. self-talk-ul în execuţie având efect pozitiv.R. 15. Journal of Sport Psychology. H. The Sport Psychologist. Recalling demonstrated and quided movements using imaginary and verbal rehearsal strategies. P. MOORE. vorbirea cu tine însuţi se dovedeşte eficient în managementul personal. C. & DUNN. Protocol analysis: Verbal reports as data (Rev. Astfel s-a reuşit identificarea utilizării întrebărilor „unde?”. cognitive processes. O’NEIL. p. JR. & RODGERS. Visual perception and action in sport. 4.. BOUFFARD.A. 17–29. Journal of Human Movement Studies. p. 7. ed. & HALL. vorbirea cu sine constituie o modalitate de susţinere şi respectare a ritmului şi în mod practic de apreciere a „timpilor mici” (timpul de la lansare până la prindere. HARDY. 393–403. Cambridge.. K. 9. M.). The effects of model similarity and model talk on self-efficacy and muscular endurance. J. D. & WEISS. 1993. Motoric modeling: Theory and research.). WILLIAMS.. 237–279. 10. 1997.. & WILLIAMS. MA: Jurnalul MIT. Research Quarterly for Exercise and Sport. p. J.. 1993. ipoteza „introducerea self-talk-ului în execuţie duce la îmbunătăţirea execuţiei gimnastei” a fost confirmată. CONCLUZII 121 În gimnastica ritmică. C. R. 3. 3.M. W. I. p.G. cu valoare de progres net în optimizarea execuţiei în gimnastica ritmică. SINGER.... Londra. 8.. R.G. p.. GOULD. K. p.N. HALL... E. Spoon. Children’s self-regulated learning of movement sequences. J. Metastrategies in the learning of motor skills. 5. and C. M.D. SINGER. 1981. 1979.G.. Cognitive and affective learning strategies. GERSON. New York. Investigaţia noastră a produs o pledoarie pentru valenţa pozitivă a cuvântului rostit de persoană pentru sine. J.A. 64.F. J.11 Self-talk-ul. „ce?” şi „de ce?” de către subiecţi. . Learning strategies. 25. K. 136–144. „când?”. R.N. GAMMAGE. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. 215–247. and motor learning în H..H. 6. A.F.

Why?/de ce?) ai self-talk-ului de către subiecţi. „ce?” şi „de ce?”. . Principala intervenţie experimentală constă în exerciţiile direcţionate ale self-talk-ului sau selfspeaking-ului (vorbirea cu sine) în timpul executării exerciţiului. de a examina folosirea celor „4 W” (Where?/unde?.122 Ioana Lepădatu REZUMAT 12 Scopul prezentului studiu a fost de a determina dacă subiecţii au folosit această abilitate uzitată pe plan mondial – self-talk-ul (vorbirea cu sine) în legătură cu execuţiile lor şi dacă da. având o valoare de progres în optimizarea execuţiilor de gimnastică ritmică. „când?”. What?/ce?. confirmarea ipotezei „introducerea self-talk-ului în timpul execuţiei exerciţiului îmbunătăţeşte execuţia gimnastei”. Am putut identifica utilizarea de către subiecţi a întrebărilor „unde?”. efectul self-talk-ului în timpul execuţiei fiind unul pozitiv. When?/când?.

cultura de tip clan. Denison (1990) afirmă că principiile comune au un impact pozitiv deoarece toţi membrii unei organizaţii lucrează pentru un sistem de valori şi considerente comune care formează baza prin care aceştia comunică. = 6. nr. Regarding the leadership and management. which enhance their efforts to meet customer demands and gain their loyalty. market culture. cultura de piaţă. Psih.7. aged between 25 and 53 years (m = 32. and cultural congruence/incongruence. team members who attend training programs (after-sales service job) will be able to develop realistic service quality goals. 1. ianuarie – iunie 2010 . ∗ Universitatea din Bucureşti. S. cultural type. 123–136. 56. This research studied the differences in perceptions of credit department employee from a banking organization. Cameron & Quinn. Cuvinte cheie: incongruenţa de profile. Catedra de psihologie Rev. Results: analyzing the dates the participants’ perception tended to clan culture for the general ideal profile. 1–2.21). organizational communication. clan culture. Conclusion: the implementation of the values. 1990. 1999). p. INTRODUCERE Studiile au arătat că există o legătură directă între performanţele şi profitul unei organizaţii şi natura culturii existente în acea organizaţie (Denison. Bucureşti. The instrument used was The Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI): Scores from this assessment were plotted on quadrants and assisted in the diagnosis of the organization’s cultural strengths. norms.D. personnel strategies and Human Resources Management during training sessions. In addition to rules and regulations imposed by the organization. the participants tended to choose the clan orientation on increasing the training programs and personnel policies. and organizational values and for the organizational success. minimum 2 times a month in the banking organization. Method: the participants were 53 employee in credit department form a banking organization. Key words: profile’s incongruence.PERCEPŢIA VALORILOR CULTURII ORGANIZAŢIONALE SUB IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ÎN DEPARTAMENTUL CREDITE DINTR-O UNITATE BANCARĂ MIHAELA CHRAIF∗ THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CULTURE VALUES DURING ECONOMIC CRISIS IN BANKING LOAN DEPARTMENT Abstract Consensus among team members about how to work together and how to solve work problems promotes a common involvement with regard to offering service excellence and enhances performance.. t. Astfel.

4) construită social. de a oferi oamenilor curaj. încredere. şi Cooke şi Rousseau (1988) în legătură cu modul în care cultura influenţează performanţele unei organizaţii (Vogds. Aceştia consideră că una dintre funcţiile extrem de importante ale culturii este aceea de satisfacere a acestor nevoi. 5) sensibilă şi 6) greu de schimbat (p. Barney (1986). După părerea lui Bohannan (1995). 2) determinată istoric. modul în care oamenii au învăţat să privească mediul înconjurător şi pe ei înşişi. cultura include tradiţiile. în ziua de astăzi cultura contează mai mult decât în oricare altă perioadă a istoriei afacerilor. Alte păreri sunt expuse de către Goffee şi Jones (1998) care susţin că din cauza unor forţe puternice de dezintegrare organizaţională. Gordon şi DiTomasco (1992). considerând cultura ca fiind un ansamblu de elemente comune pentru mai mulţi indivizi. valori şi simboluri înţeles la scară largă de către membrii unei organizaţii are un impact pozitiv asupra capacităţii lor de a ajunge la consensuri şi a îndeplini acţiunile coordonate. Triandis (1994) consideră cultura ca reprezentând pentru societate ceea ce reprezintă memoria pentru individ. Shapiro (1957) consideră că esenţa culturii este reprezentată de modele. 3) legată de concepte antropologice. Hofstede şi Neuijen (1990) susţin ideea conform căreia cultura are următoarele şase caracteristici: 1) holistică. având în vedere că interacţiunea necesită de obicei un limbaj comun şi ocazia de a interacţiona. 1973) un sistem reprezintă o organizaţie de fenomene atât de puternic legate încât relaţia între părţi este determinată de relaţia unei părţi cu ansamblul. şi părerile lor neafirmate cu privire la modul în care este clădită lumea şi modul în care ar trebui să se comporte oamenii. structurile şi modul acestora de implementare pornesc de la principiile şi valorile de bază ale unei organizaţii şi prezintă atât limite cât şi ocazii a ceea ce poate fi îndeplinit. moduri de realizare a unor lucruri care au fost interiorizate atât de mult încât oamenii nu mai discută . Astfel că strategiile.124 Mihaela Chraif 2 Acelaşi autor continuă subliniind că teoria culturii organizaţionale şi eficacităţii organizaţionale are un impact direct asupra eficienţei şi performanţelor sale. Într-un studiu empiric care a tratat relaţia dintre percepţiile liderilor organizaţiilor asupra culturii şi performanţei în mai multe spitale canadiene. Rondeau şi Wagar (1998) îi citează pe Denison (1990). proceduri standard de acţiune. Triandis (1994) continuă această idee. Conform lui (White şi Dillingham. cultura poate fi considerată ca fiind o serie de păreri neafirmate. Astfel. 287). Kotter şi Heskett (1992). Acest lucru presupune faptul că ansamblul este mai mare decât suma părţilor sale şi că părţile nu pot fi înţelese decât privind imaginea de ansamblu (Shapiro. confort şi consolare. 1957). Tot White şi Dillingham (1973) susţin că funcţia culturii este aceea de a da siguranţă şi prosperitate vieţii speciei umane şi de a satisface nevoile interne psihologice sau spirituale. 2001). Denison (1990) scoate în evidenţă impactul pozitiv pe care îl poate avea o cultură puternică asupra eficienţei companiei şi consideră că un sistem comun de credinţe.

Furnham şi Gunter (1993) afirmă că atunci când ne întrebăm care este cultura unei organizaţii. Conceperea unei imagini a culturii ideale şi apoi privirea în mod realist a diferenţelor reprezintă informaţii vitale care pot fi folosite pentru a proiecta intervenţii de micşorarea diferenţelor şi de implementare a unor elemente specifice ale culturii. normele sau filosofia unei culturi sau civilizaţii (cultura societăţii) (p. al locului în cadrul ierarhiei (management şi administratori sau asistenţi). Acelaşi autor consideră că un aspect major poate trata importanţa situaţiei reale faţă de situaţia percepută în determinarea comportamentului şi atitudinilor în organizaţii. subculturile sunt diferite din punctul de vedere al funcţiei (ingineri şi reprezentanţi promovare în vânzări). sau pot fi complet diferite. . Hagbert şi Heifetz (1999) susţin că organizaţiile pot varia foarte mult în ceea ce priveşte gradul de integrare culturală şi puterea subculturilor cu care coexistă şi faptul că subculturile pot avea anumite caracteristici. propriul set de valori. colegii de serviciu. 134). subunităţile cum ar fi departamentele. 1994) evidenţiază faptul că valorile culturale identificate prin cercetări care au cuprins 116 000 de sondaje ale angajaţilor IBM au împărţit valorile sociale în patru grupuri: (1) Distanţa puterii: observarea unei distanţe mari între cei din partea de sus a unei structuri sociale şi cei din partea de jos a acelei structuri. nivelurile ierarhice. Dificultăţile de coordonare şi integrare a proceselor sau activităţilor organizaţionale sunt adesea rezultatul conflictelor culturale între diferite subunităţi. (3) Individualismul: foarte apropiat de evaluarea pieţei a lui Fiske. (4) Mascu-linitatea: se referă la tendinţa membrilor unei culturi de a pune preţ pe activităţi care sunt mai obişnuite pentru bărbaţi decât pentru femei. ne întrebăm de fapt cât de eficient îşi organizează respectiva organizaţie resursele umane. propria cultură. Hagbert şi Heifetz (2000) consideră că evaluarea culturală poate permite unei companii să analizeze diferenţa dintre cultura existentă şi cea dorită. norme. Hofstede (1980) (citat de Triandis. elementele culturale sunt transmise mai multor oameni. Este uşor de văzut modul în care aceste diferenţe culturale pot fragmenta o organizaţie şi pot face imposibilă atingerea unor niveluri înalte ale eficienţei. Aceştia afirmă că în interiorul unei organizaţii. (2) Evitarea nesiguranţei: reflectă evitarea situaţiilor în care rezultatul este nesigur. Venind în completarea studiilor anterioare.3 Percepţia valorilor culturii organizaţionale 125 despre ele. Cultura este transmisă prin perioade de timp şi prin generaţii. În final. valori şi credinţe comune. Aceştia evidenţiază că un motiv pentru acest lucru este faptul că fiecare unitate are adesea propria perspectivă. grupurile de producţie. Cameron şi Quinn (1999) vorbesc despre percepţiile la niveluri sau subunităţi diferite ale organizaţiei. preferinţele sau înclinările indivizilor (cultură personală) sau de limbajul. Cameron şi Quinn (1990) subliniază faptul că folosirea termenului de cultură organizaţională ne ajută să diferenţiem cultura organizaţiei per ansamblu de valorile. sau chiar echipele îşi pot face remarcată propria lor cultură unică. cum ar fi generaţia următoare. membrii familiei şi alte grupuri publice. Autorii mai subliniază faptul că în general. Culturile cu nivel ridicat al împărtăşirii informaţiilor au adesea norme foarte clare de comportament adecvat în situaţii sociale şi de evitare a situaţiilor noi fără norme clare.

7. = 6. 2. PARTICIPANŢI Pentru realizarea diagnozei organizaţionale aplicând instrumentul de analiză a culturii organizaţionale a fost folosit personalul departamentului credite dintr-o organizaţie bancară din Bucureşti în număr de 53 participanţi.2. A. OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE CERCETĂRII 2. METODA 3. Oferirea informaţiilor referitoare la posibile lipsuri cu privire la variabile culturale care pot exista la nivelul departamentului credite al organizaţiei bancare. (A) Cultură de clan Inovaţie (B) Cultură autocrată Interior Exterior (D) Cultură ierarhică Control (C) Cultură de piaţă Figura 1.1. căsătoriţi şi necăsătoriţi. corespunzătoare celor 4 cadrane din reprezentarea grafică în figura 1 a modelului care stă la baza chestionarului.126 Mihaela Chraif 2. 3. Modelul valorilor concurente. denumit OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) şi proiectat de Cameron şi Quinn (1999). INSTRUMENTE Pentru realizarea diagnozei culturii organizaţionale s-a folosit instrumentul de diagnosticare a culturii organizaţionale (Modelul Valorilor Concurente). mediul rural şi urban. .S. 2. cu vârsta cuprinsă între 25 şi 53 ani (m = 32. Acest instrument permite evaluarea organizaţiilor din perspectiva a 4 tipuri de culturi organizaţionale. IPOTEZE Existǎ diferenţe semnificative statistic privind percepţia angajaţilor în departamentul credite cu privire la profilul real şi cel ideal al organizaţiei bancare.1.2.21). Identificarea valorilor care apar în cadrul departamentului credite care pot fi factori ce împiedică organizaţia ca întreg să opereze la nivelul său optim şi să-şi îndeplinească scopurile organizaţionale. OBIECTIVELE CERCETĂRII 4 1. ambele genuri. 3.

din perspectiva grupului participant la studiu.1. Colectarea datelor pentru a obţine o imagine de ansamblu a operaţiilor. iar variabila independentă este reprezentată de percepţia angajaţilor din departamentul credite asupra tipului de cultură actual-real şi ideal-imaginar. cultura autocrată. Aplicarea de modele teoretice Utilizarea cadrului teoretic pentru a organiza problemele centrale în contextul particularităţilor organizaţionale Dezvoltarea unui model care surprinde natura reală a problemelor cheie şi cauzele reale ale simptomelor. Axarea demersului de diagnoză asupra problemelor şi simptomelor cheie. de model de diagnoză Prezentarea modelului de schimbare organizaţională şi obţinerea feedbackului referitor la implementarea acestuia. 1999). DESIGNUL CERCETĂRII 4. VARIABILELE CERCETĂRII Variabila dependentă este tipul de cultură organizaţională dominantă (de piaţǎ. clan. 4. 4. 1999) se obţin două profile ale culturii organizaţionale ce caracterizează departamentul administrativ al unei organizaţii academice: un profil actual-real. ierarhicǎ şi autocratǎ). Cameron & Quinn. Figura 2. Dezv.2. 2007). Paşii diagnozei Sharp-Image sunt prezentaţi în figura 1. cultura de piaţă şi cultura ierarhică. PLANUL DE DIAGNOZĂ Deşi fiecare model de diagnoză încearcă să soluţioneze şi să completeze limitele celor anterioare. pentru a satisface toate cerinţele impuse de complexitatea unei organizaţii. Prin intermediul instrumentului de evaluare a culturii organizaţionale (OCAI. care descrie situaţia prezentă şi un profil considerat ideal-imaginar. . Astfel modelul ales în această cercetare.5 Percepţia valorilor culturii organizaţionale 127 Aceste patru tipuri de culturi sunt: cultura de tip clan. cu scopul studierii culturii organizaţionale pe lângă alte aspecte este modelul propus de Harrison şi Shirom (1999) ca abordare integrativă denumită diagnoza Sharp-Image. măsurată cu ajutorul instrumentului OCAI adaptat pe populaţie românească (Pitariu & Budean. niciunul dintre ele nu este suficient de complex. Reprezentarea procesului de diagnoză Sharp-Image (Harrison & Shirom.

Liderii: sunt consideraţi mentori ai angajaţilor. dezvoltarea resurselor umane). Succesul (definit în termenii sensibilităţii faţă de clienţi şi a preocupării faţă de oameni). În cadrul profilului actual al culturii s-au obţinut date referitoare şi la valorile aferente caracteristicilor dominante în organizaţie. Lideri (inovatori). creativ). Managementul angajaţilor (încurajează iniţiativa individuală şi libertatea de exprimare a angajaţilor). standarde înalte). departamentul credite: un profil actual/real. Managementul personalului (dezvoltarea angajamentului faţă de organizaţie. 1999) s-au obţinut două profile ale culturii organizaţionale care caracterizează organizaţia cu profil bancar. creşterea reputaţiei şi a succesului). Valorile organizaţiei (preluarea poziţiei de lider de piaţă). Managementul angajaţilor (se focalizează asupra dezvoltării spiritului competitiv al angajaţilor). managementului resurselor umane. Mediul organizaţional poate fi asemănat cu o familie extinsă). Liantul organizaţiei (loialitate şi tradiţii). Liantul organizaţiei (angajamentul faţă de experimentare şi inovaţie). Succesul (dezvoltarea de produse şi servicii noi. Valorile organizaţiei (munca în echipă.128 Mihaela Chraif 6 Cele patru tipuri de culturi organizaţionale sunt: 1) Cultura de tip clan (A) deţine următoarele 6 dimensiuni şi caracteristicile lor: Caracteristica dominantă (organizaţie centrată asupra proceselor interne. 4) Cultura ierarhică (D) are următoarele 6 dimensiuni: Caracteristica dominantă (un mediu foarte formalizat şi structurat. 3) Cutura de piaţă (C) prezintă următoarele 6 dimensiuni: Caracteristica dominantă (organizaţie puternic centrată pe rezultate). a planificărilor clare. antreprenorial. procedurile bine stabilite guvernează munca oamenilor). Liderii (orientaţi spre productivitate şi competitivitate. REZULTATE În urma prelucrării statistice a răspunsurilor date la itemii chestionarului de evaluare a culturii organizaţionale (Quinn & Cameron. 2) Cultura autocrată (B) cu cele 6 dimensiuni: Caracteristica dominantă (mediu dinamic. Liantul organizaţiei (dorinţa împărtăşită de a avea succes). Succesul (respectarea termenelor limită. 5. Liantul organizaţiei (organizaţia este menţinută de reguli şi politici formale). strategiei şi criteriilor de succes înregistrate în departamentul credite din organizaţia bancară analizată. Managementul angajaţilor (vizează siguranţa muncii şi predictibilitatea). din perspectiva lotului participant la studiu. performanţa şi un nivel ridicat de eficienţă în realizarea tuturor activităţilor). atingerea obiectivelor. Valorile organizaţiei (stabilitatea. participarea şi consensul). . conducerii. Succesul (definit în termenii penetrării pieţei şi atingerii unei cote de piaţă cât mai înalte). preocupată de proprii angajaţi. flexibilă. obţinerea de rezultate cuantificabile. unice). care descrie situaţia prezentă şi un profil considerat ideal. Valorile organizaţiei (iniţierea de acţiuni competitive. Liderii (urmăresc organizarea şi coordonarea activităţilor). a costurilor reduse). liantului organizaţiei.

60) Figura 3.86 20.12 2. s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic şi implicit incongruenţă (figura 3) între profilele real-ideal pentru cultura de tip clan (p = 0.15 Minim Actual Ideal 5 5 10 0 0 10 10 5 129 A – Cultură de tip clan B – Cultură autocrată C – Cultură de piaţă D – Cultură ierarhică Maxim Actual Ideal 50 90 60 80 60 65 90 90 Analizând datele obţinute în urma prelucrării statistice. Tabelul nr. Pentru tipul de cultură autocrată nu s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic. 1 indică media şi abaterea standard atât pentru profilul real cât şi pentru cel ideal al organizaţei.75) B Cultura autocrată M=18.40). .57 Ab.86) urmată de cultura de piaţă (m = 28.004 < 0. Se observă.94 32.60 32. 1 Indici descriptivi pentru OCAI (N = 53) Tipul de cultură Media Actual Ideal 19.40 28.7 Percepţia valorilor culturii organizaţionale Tabelul nr. urmărind valorile mediei că.05). indicii descriptivi pentru fiecare dimensiune atât corespunzători situaţiei reale (actuale) cât şi ideale sunt prezentaţi în următoarele 6 tabele pentru N = 53 de angajaţi ai departamentului credite din organizaţia bancară analizată.09).23 4.030 < 0. pentru cultura ierarhică (p = 0.09 21.65 3. deci cele două nivele de percepţie coincid şi diferă la cele trei tipuri de culturi menţionate anterior.10 (31.01).45 2. A Cultura de tip clan M=19.09 (21.86 (20.54 4. pentru fiecare dintre cele 6 dimensiuni specifice organizaţiilor analizate cu ajutorul chestionarului OCAI. pentru caracteristica dominantă a firmei valorile cele mai mari sunt înregistrate pentru imaginea reală la cultura ierarhică (m = 32.75) urmat de cultura autocrată (m = 31. Aplicând testul nonparametric pentru două loturi dependente Wilcoxon.40) D Cultura ierarhică M=32.75 18. Pentru profilul ideal valorile cele mai mari sunt înregistrate la cultura de tip clan (m = 32.038 < 0.57) C Cultura de piaţă M=28.94 (32.87 2. standard Actual Ideal 3. Reprezentare grafică profil real/profil ideal.05) şi pentru cultura de tip piaţă (p = 0.10 31.22 3.

130 Mihaela Chraif Tabelul nr. Aplicând testul nonparametric Wilcoxon pentru loturi pereche pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de culturi având ca variabile situaţia prezentă şi situaţia ideală se obţine o incongruenţă (Figura 5) între cultura ideală (dorită) şi cea percepută ca fiind reală a organizaţiei pentru cultura autocrată (p = 0.72 4. adică orientată pe oferta de traininguri.54 5.87 Tipul de cultură Ab. Caracteristici dominante ale organizaţiei.70) D Cultura ierarhică M=27. Angajaţii (departamentul credite) nu-şi doresc o conducere ierarhică ci de tip clan cu autocrată (p < 0.05).98 17.21 6.98 (17.28 5. pentru dimensiunea Conducerea în cadrul organizaţiei cultura dominantă percepută în cadrul organizaţei (reală) este Cultura de piaţă (m = 25.70 C – Cultură de piaţă 33.31 5.11 B – Cultură autocrată 25.32 7.50 14.73 38.15 29.50).17 B – Cultură autocrată 20. Conducerea în cadrul organizaţiei (N = 53) Media Actual Ideal A – Cultură de tip clan 15. Tabelul nr.30 C – Cultură de piaţă 25.31) urmată de Cultura ierarhică (m = 36.40 Tipul de cultură A Cultura de tip clan M=12.98 2. . standard Actual Ideal 2.98 D – Cultură ierarhică 36. Urmărind coloana corespunzătoare tipului de cultură dorită (ideală) se observă că valoarea cea mai mare a mediei este înregistrată de cultura de tip clan (m = 38. softuri.32 4.34 37.05).21 D – Cultură ierarhică 27. standard Actual Ideal 3.78 3. camere web.11) Ab. 3 Indici descriptivi pentru OCAI.15 (29.32 2.17) urmată de cea de tip autocrat (m = 34.40) Culturapiaţă C tip de piaţă M=33.67 6.98 (15.31 18. Caracteristica dominantă a organizaţiei (N = 53) 8 Media Actual Ideal A – Cultură de tip clan 12.53 2. dezvoltare personală de grup şi investiţie în aparatură. intranet.66 Minim Actual Ideal 10 5 5 10 0 0 5 5 Maxim Actual Ideal 60 85 50 90 75 75 90 70 Aşa cum reiese din tabelul nr.30). 3.34 (37.21 3.49 34.038 < 0.76 5.43 Minim Actual Ideal 5 0 6 5 10 0 5 15 Maxim Actual Ideal 40 80 60 85 75 60 50 65 B Cultura autocrată M=25.21) Figura 4. 2 Indici descriptivi pentru OCAI.98 15.

Managementul resurselor umane (N = 53) Media Actual Ideal A – Cultură de tip clan 12.70 C – Cultură de piaţă 36.03 7.70) (investiţii în echipamente noi şi acces la informaţie).08) şi cea a culturii de piaţă (m = 36.17) 131 B Cultura autocrată M=20.87 9.31 31.87) C Cultura de piaţă M=25.84 Tipul de cultură Ab.12 8. 4 Indici descriptivi pentru OCAI.50 15. .32 Minim Actual Ideal 0 10 0 5 5 0 10 5 Maxim Actual Ideal 60 100 65 90 90 65 100 70 Tabelul nr.21 4.08 19.08 (19.9 Percepţia valorilor culturii organizaţionale A Cultura de tip clan M=15.10) B Cultura autocrată M=17.49 (34.10 B – Cultură autocrată 17. 4 evidenţiază de asemenea existenţa unei incongruenţe între cultura actuală percepută de către angajaţii băncii de la departamentul credite şi cultura ideală aşa cum îşi doresc a munci în organizaţia respectivă. A Cultura de tip clan M=12.56 5.31 (18.50) evidenţiază percepţia reală a angajaţilor asupra departamentului credite. Managementul resurselor umane.10) urmat de cultura autocrată (m = 31. standard Actual Ideal 3.30 34.50 (15.50 (14. Conducerea în cadrul organizaţiei.84) C Cultura de piaţă M=36.12 4.30 (34.39 D – Cultură ierarhică 33.31 (31.70) D Cultura ierarhică M=33. Tabelul nr.73 (38. Media culturii ierarhice pentru profilul real (m = 33.98) Figura 5.30) D Cultura ierarhică M=36. Astfel dimensiunea managementul resurselor umane se doreşte să fie caracterizată de cultura de clan (m = 34.65 8.39) Figura 6.

26) bazată pe conducere ierarhică şi comunicare pe verticală ceea ce este diferit de situaţia ideală. pentru Cultura de tip clan şi pentru Cultura ierarhică s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic care relevă incongruenţă între situaţia ideală (tip clan şi ierarhică) şi cea reală.36) D Cultura ierarhică M=39. standard Actual Ideal 4.57 (36. angajament şi ataşament.26 (17.16) Figura 7.68 Tipul de cultură A Cultura de tip clan M=11.60 28. 5.87 Minim Actual Ideal 0 10 5 5 15 0 10 5 Maxim Actual Ideal 60 90 70 90 70 75 100 65 B Cultura autocrată M=20.36 C – Cultură de piaţă 30.12 18.25).25) Ab. Liantul organizaţiei (N = 53) Media Actual Ideal A – Cultură de tip clan 11. Percepţia lor asupra liantului organizaţional este că aspectele comunicării se realizează pe verticală de sus în jos şi de jos în sus. dorită de angajaţii firmei care este cultura de tip clan (m = 36. Urmărind tabelul nr.60 (28.21 5.57 36. Liantul organizaţional.23 9.68) C Cultura de piaţă M=30.65 8. s-au obţinut diferenţe semnificative statistic pentru cele 4 tipuri de culturi ceea ce evidenţiază faptul că percepţia angajaţilor din departamentul credite din organizaţia analizată nu coincide cu cea dorită de ei pentru managementul resurselor umane aceştia dorindu-şi: cultura de clan orientată pe lucrul în echipă şi participare şi consens în cadrul echipei.12 (18. dimensiunea Liantul organizaţiei este percepută în situaţia actuală ca fiind caracterizată de o Cultură ierarhică (m = 39.21 4.26 17. Astfel angajaţii departamentului credite din organizaţia bancară doresc o orientare ca liant al organizaţiei pe loialitate şi încredere reciprocă. 5 Indici descriptivi pentru OCAI. . Tabelul nr. Aplicând testul Wilcoxon pentru loturi pereche.33 7.16 D – Cultură ierarhică 39.12 7.132 Mihaela Chraif 10 Aplicând testul Wilcoxon pentru loturi pereche având ca variabile dependente valorile dimensiunilor MRU în situaţia actuală şi cea ideală.54 6.25 B – Cultură autocrată 20.

87 8.47) şi cea percepută (m = 24.85 22. 6 Indici descriptivi pentru OCAI.15 B – Cultură autocrată 22.47) C Cultura de piaţă M=36.21) reală (p < 0.15 D – Cultură ierarhică 24.45 7. se poate observa cum şi la valorile care stau la baza organizaţei. Tabelul nr. standard Actual Ideal 4.05 C – Cultură de piaţă 40.15) urmată de cultura ierarhică (m = 31. standard Actual Ideal 4.53 32.21 31.32 7.68 C – Cultură de piaţă 36. Aplicând testul Wilcoxon pentru loturi pereche.32 4.15) B Cultura autocrată M=22.63 (18.47 Tipul de cultură Ab.15) Figura 8. Astfel.43 8. s-a obţinut diferenţă semnificativă statistic între cultura de clan percepută actual şi cea percepută ieal (p < 0. 7.68) D Cultura ierarhică M=24. A Cultura de tip clan M=18.26 7.21 D – Cultură ierarhică 26.11 Percepţia valorilor culturii organizaţionale Tabelul nr. Criteriile de succes (N = 53) Media Actual Ideal A – Cultură de tip clan 17.01) precum şi diferenţă semnificativă statistic între cultura ierarhică dorită (m=31.43 5. Valorile la baza strategiei organizatorice (N = 53) 133 Media Actual Ideal A – Cultură de tip clan 18.34 34.98 3. Valorile la baza strategiei organizaţionale.21 (31.64 Tipul de cultură Ab.32 6.43 2. deschidere şi implicare şi mai puţin pe achiziţionarea de noi resurse şi stimulare a inovaţiilor.87 Minim Actual Ideal 0 15 0 0 15 10 10 10 Maxim Actual Ideal 60 90 70 50 100 90 85 80 .54 8.10 31.56 5.10 B – Cultură autocrată 14.21 6.53 (32. situaţia ideală este caracterizată de cultura de tip clan (m = 32.44 3.63 18. percepţia economiştilor (departamentul credite) se orientează pe dorinţa de a pune accent pe dezvoltarea resurselor umane. loialitate.05) ceea ce relevă discrepanţa între aşa cum e văzută organizaţia de angajaţi şi cum este dorită a fi.21 Minim Actual Ideal 5 10 10 5 15 0 5 10 Maxim Actual Ideal 70 95 80 75 90 80 70 100 Aşa cum reiese din tabelul nr. 7 Indici descriptivi pentru OCAI.47).12 12.53 27.53 (27.

CONCLUZII Procesul de diagnoză a culturii ridică dificultăţi metodologice care ţin în mare măsură de complexitatea conceptualizării culturii organizaţionale. în următoarele etape se urmăreşte aprofundarea primelor date obţinute prin culegerea de informaţii şi date suplimentare cu privire la organizaţie şi preocupările clienţilor. este reprezentat de cultura de piaţă (m = 34.10 ( 31.05) D Cultura ierarhică M=26. Criteriul de succes.12 (12. În multe cazuri.05).05) .85 (22.05). apoi. a muncii în echipă şi orientare către angajaţi şi bineînţeles nu pe ultimul loc mărirea cifrei de afaceri a băncii prin acordarea de credite solvabile. primul pas constă în formarea unei imagini de ansamblu asupra culturii organizaţionale. Aplicând testul nonparametric Wilcoxon pentru loturi pereche. s-a obţinut diferenţă semnificativ statistică pentru cultura de tip clan şi cea de piaţă. Aceasta implică tendinţa de a se simţi ca într-o familie. oamenii să aibă incredere în ei. 6. aşa cum este perceput ideal de către angajaţii din departamentul credite. participanţi la cercetare.34 (34. consultanţii încep prin explorarea elementelor de suprafaţă ale unei culturi. pe măsură ce studiază modelele emergente de comportament.10) ceea ce reprezintă orientarea pe dezvoltarea resurselor umane.21) Figura 9.038 < 0.21) şi cultura de tip clan (m = 31. Aplicând testul nonparametric pentru două loturi dependente Wilcoxon. pentru cultura ierarhică (p = 0. În procesul de diagnoză la nivelul departamentului credite.134 A Cultura de tip clan M=17. ceea ce evidenţiază incongruenţa între profilul real şi cel ideal (p < 0.030 < 0. Luată pe ansamblu orientarea departamentului responsabili credite din banca analizată din punctul de vedere al culturii organizaţionale este cultura de clan. Criteriul succese în organizaţie.10) Mihaela Chraif 12 B Cultura autocrată M=14. să se investească în formări profesionale şi să lucreze pe echipe. s-a obţinut diferenţă semnificativă statistic şi implicit incongruenţă (figura 3) între profilele real-ideal pentru cultura de tip clan (p = 0.64) C Cultura de piaţă M=40.

N.. 5. p. London. Organizational Diagnosis and Assessment. GOFFEE. Addison-Wesley Publishing.05). MA. Reading. departamentul credite. 1986. How culture works. A. J. Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?. The Free Press. 10. GORDON.R. & GUNTER. Diagnosing and changing organizational Culture. A quantitative approach to the assessment of organizational culture. J. Group and Organizational Studies.05)..S. limbi străine şi altele. Predicting corporate performance from organizational culture. 1993. p. CAMERON.13 Percepţia valorilor culturii organizaţionale 135 şi pentru cultura de piaţă (p = 0.B.. 3. 3 se poate observa că angajaţii participanţi la cercetare îşi doresc o conducere de tip autocrat şi clan (p < 0. 1990. 2. R. P. 656–665. 1988. 7. & QUINN. Behavioral norms and expectations. VII. de a fi mai bine plătiţi pentru serviciile acordate clienţilor. 4. A. R. & SHIROM. HEIFETZ. Primit în redacţie la: 10. Având în vedere caracteristica dominantă a organizaţiei (tabelul nr. 2000. 9. 1998. p. BOHANNAN. DENISON.. 6. angajament şi ataşament (p < 0.004 < 0.. 1999. medicii doresc o orientare ca liant al organizaţiei pe loialitate şi încredere reciprocă. Routledge. & ROUSSEAU. HARRISON.. 2) există o congruenţă între caracteristica dominantă a departamentului credite în organizaţia bancară analizată aşa cum este percepută şi aşa cum este dorită de către angajaţii din departamentul credite. COOKE. D. R. 783–798. Wiley Publishing. Sage Publications. investiţii în softuri noi. New York.I. FURNHAM. M.G. Academy of Management Review. 11. Journal of Management Studies. mobilierul şi instrumentele folosite reprezintă cel mai important obiectiv la locul de muncă. Bridging theory and practice. New York. a beneficia de cursuri de formare.. BARNEY.. 1995.. 8. Telling the CEO his/her baby is ugly.hcgnet.E. Corporate assessment auditing a company’s Personality. 29. adică orientată pe comunicare în echipe. New York. acţiuni.01). HAGBERG. & JONES. Corporate culture and organizational effectiveness. New York. Inc. Analizând figura 5 şi tabelul nr. dorinţa de a lucra pe echipe de încredere la locul de muncă. Hagberg Consulting Group (HCGH) Retrieved at: www. 13. Corporate Culture/Organizational Culture: Understanding and Assessment. .. D. 1999. G.. 1992. K. B. The character of a corporation. Având în vedere nevoia de adoptare a reglementărilor europene în urma realizării cercetării se poate concluziona nevoia angajaţilor băncii analizate. & DITOMASCO. Percepţia lor asupra liantului organizaţional la nivelul departamentului credite în unitatea bancară analizată este că aparatura. 245–273.. Harper Collins Publishers. R. J.com. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. obligaţiuni tranzacţionate electronic etc. Din punctul de vedere al liantului organizaţional.

1957. 18. 1994. BUDEAN.7. 12. H.. cu vârsta cuprinsă între 25 şi 53 ani (m = 32. A. Inc. T. B. SHAPIRO. Aspects of culture. New York. Culture and social behavior. Hospital Topics. 2001. The Free Press. G. = 6. L.A.S.136 Mihaela Chraif 14 11... MN. Rezultate: prelucrând datele obţinute din completarea chestionarelor. 15. a reieşit o diferenţă semnificativă statistic. The Graduate College University of Wisconsin-Stout. New Brunswick. 1988. B. Instrumente: OCAI − instrument ce investighează cultura organizaţională. Cultura organizaţională. NJ. 14. 1992.21).L.H. WHITE. Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitativ study across twenty cases.D. 2007. făţă de situaţia reală şi situaţia imaginară a organizaţei. J. organizaţie bancară. membrii organizaţiei dorind să fie implicaţi mai mult în programe de training dar să fie şi posibilă promovarea ierarhică. norme. New York. PITARIU. J. & DILLINGHAM.P. REZUMAT Comunicarea şi consensul în echipă din timpul programului de lucru ridică nivelul performanţelor în sarcina de efectuat. K.. & WAGAR. 17. 1973. VOGS. H. Hospital chief executive officer perceptions of organizational culture and performance. strategii de personal şi managementul resurselor umane sub forma de sesiuni de training organizate de două ori pe săptămână. A. 13.V. 1990. H. 286–317.. Corporate culture and performance. bărbaţi şi femei. Perception of organizational values and culture at various level of an organization. Administrative Science Quarterly.C.L.. 16.. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România. Metoda: participanţii au fost 53 de persoane. . & HESKETT. 14–21. TRIANDIS. HOFSTEDE. p. membri ai departamentului de credite. 76.C. Minneapolis.. RONDEAU. acei angajaţi care participă la programe de training cu grupul de lucru tind să respecte cu stricteţe regulamentele organizaţiei. Burgess Publishing Company. & NEUIJEN. McGraw-Hill. Concluzii: implementarea de valori. Mai mult decât atât. mediul rural şi urban. Rutgers University Press. 35. J. Cercetarea de faţă studiază diferenţele semnificative statistic între percepţiile angajaţilor din departamentul credite. KOTTER. p. The concept of culture... dar şi să satisfacă clienţii pe piaţa creditelor.

Bucureşti. ea acţionează doar prin intermediul protagoniştilor prin a căror complicitate uneori refuzată sau dezisă se şi instalează. 1973. nr. Psih.. Berger. Key words: communication. A. mutually connected to a preliminary communication contract. ci deoarece au aceeaşi substanţă. drepturi şi obligaţii din afara interacţiunii. În orice discurs acţionează o instanţă de comunicare ce pentru componenta sa de enunţare (caracteristică fiecărui tip de comunicare) are mărci care apar pe suprafaţa discursivă ca acte de limbaj specifice fiecărui tip de discurs. 137–142. instanţă de comunicare. Any type of communication is functionally governed by an actuating mechanism that states the statute of the communication process. Ea decide şi permite sistemului să funcţioneze” (P.PUNCTE DE VEDERE INSTANŢA PSIHOLOGICĂ DE COMUNICARE ŞTEFAN VLĂDUŢESCU* COMMUNICATING PSYCHOLOGICAL INSTANCE Abstract The study is a part of the contemporary effort of delimitating and of the conceptual consolidation of Communicology. 1–2. Cuvinte cheie: comunicare. DeVito. 97). interaction. la o analiză de amănunt. Are. − internă − comunicarea îşi creează. its deployment programs. două surse: − externă − comunicarea preia comandamente. t. the communicational procedures of leading. instanţa de comunicare are aceeaşi alcătuire şi exercită acelaşi volum. ianuarie – iunie 2010 . The Science of Communication. „Instanţa de comunicare este organul imaginar cu funcţii executive care se edifică în cadrul unei situaţii de comunicare prin acordul implicit sau explicit al forţelor de comunicare. named by J. 56. * Universitatea din Craiova. Instanţa de comunicare este organul decident: fixează statutul procesului de comunicare şi programe de desfăşurare a acestuia. communicating instance. întrucât genetic între ele există un raport de producere: comunicarea generează discurs. După cum se cunoaşte. planning and controlling the communication. de altfel. integrând în mod specific ori derivând din normele externe îşi fixează prin „acord interactiv” norme. dar nu pentru că ar deriva ambele dintr-o aceeaşi substanţă. Facultatea de Litere Rev. p. Communication is the fundamental form of interaction. Generic. p. producing. 1982. mai bine conturat este conceptul de instanţă de discurs. This actuating mechanism is called communicationg instance and it is the generic result of the communicational participants’ interaction. interpersonal. Produs social. interacţiune. organizing.

p. timp şi loc) variaţii şi diferenţe pe care o adevărată comunicare le depăşeşte. Organizarea şi funcţionarea discursului au loc în cadrul strict al instanţei de comunicare ce. într-o circumstanţă oarecare. Eu desemnează persoana care enunţă prezenta instanţă de discurs ce îl conţine pe „eu” (Eluerd R. În instanţa de discurs există un „eu” şi un „tu” sau un „noi” şi un „voi”. producere. expunerii. o instanţă de discurs. în particular pentru discursul lingvistic: locutor-interlocutor. 81). Într-o situaţie de comunicare standard avem de-a face cu două instanţe de discurs: cea a comunicatorului şi cea a „inter-comunicatorului”. 32). Situaţiile de comunicare sunt evenimente. Greimas (1976. organizare. Mecanismele discursive se pun în funcţiune prin decizia instanţei de comunicare. Eul autoreferenţial este dependent de o anumită instanţă de discurs. fiind dependentă de contextul lingvistic. ea se defineşte fără raportare la aceasta. îi „dictează” cursul. procedurile tactice argumentativ-discursive ale demonstrării.J. Prin însăşi în-rolarea în „eu”. p. prin variabilitatea eului enunţării introduce pentru elemente ale unei instanţe standard (rol. exemplificării. precum şi relaţiile dintre acestea şi subiectul ce este denotatul pronumelui „eu” constituie. să asigure trecerea de la starea virtuală la starea actuală a limbajului: apare ca locul unde este urcat ansamblul mecanismelor punerii în discurs a limbii”. programare şi control al comunicării. .. cât şi condiţiile enunţării. 1985. instanţa de discurs. Pentru fiecare subiect comunicant există. Strategiile discursive ale rezumării. Această instanţă este prin definiţie unică. Discursul ca producţie este unul programat la nivelul instanţei de comunicare ce apare pe suprafaţa discursivă ca instanţă de discurs. destinator-destinatar) sursă–masă şi arhireceptori (observator– cercetător). după concepţia saussuriană. mai corect. dar cu siguranţă se impune după modelul: enunţiator-enunţiatar. prin urmare. prin funcţiile pe care le exercită diferitele componente. le transformă în constrângeri. Fiecare instanţă de discurs are propriile sale elemente sau. Persoana a treia nu se găseşte în instanţă.138 Ştefan Vlăduţescu 2 Instanţa de comunicare este „organul” gestionare a procedurilor comunicaţionale: de conducere. Ansamblul elementelor pe care. p. Instanţa de comunicare este o convenţie denominativă pentru forţele procedural organizatoare ale actului de comunicare: comunicatorii (comunicator-comunicatar. apreciază A. Eul din limbaj devine eu al discursului. repetiţiei. după E. 11): „Subiectul discursului este deci această instanţă care nu se mulţumeşte. Benveniste (1974. la nivelul instanţei se stabilesc. luându-le în calcul. Subiectul este de fiecare dată o instanţă. Nu există comunicare fără a se lua în considerare atât enunţul. termenul n-a fost până acum utilizat. reformulării şi parafrazării. ilustrării. Cadrul strategic al discursului este subiectivitatea ce se desemnează prin „eu”. individul îşi asumă constrângerile circumstanţiale şi experienţele drept al căror subiect se prezintă.

despre comunicare. emiţător..) se produce când perspectiva interioară a romanului începe să fie din nou atribuită. autorul fictiv ce dă perspectiva este unul „care îndeplineşte funcţiile unei instanţe transcendente. asemeni lui Dumnezeu în raport cu lumea reală” (1980. Jakobson. p. Pentru persoana care declanşează comunicarea s-au utilizat de-a lungul timpului. Jakobson (R. 1990. în teoria actelor de comunicare. . 26).-E. Dinu. a atmosferei. 63). „sursă”. Romanul secolului XX.n. transmiţător (pe care-l întâlnim şi la U. poate cel mai valoros scris la noi. Moles. Manolescu – revine unui om. mai multe denumiri. Eco. p. 49). 1975. inducerea stării lirice. alcătuită din rol. p. ni se pare cel mai adecvat „comunicator”. 72) utilizează trei termeni: sursă şi emiţător în Tratat de semiotică generală şi emitent în Limitele interpretării (U.) (. ci unuia sau mai multor personaje” (1980. în speţă romanul lui Camus. printre alţii. Instanţa romanescă poate fi transcendentă-omniscientă. 16). p. teoria textului şi teoria comunicării şi termenul de destinator: la R. denumirea de emiţător. p. autorului omniscient de dinainte. 251). 1999. dar şi un termen ce. Shannon şi W. face ca perspectiva evaluării să se afle pe pământ ca sistem de referinţă în planul realităţii: „Răspunderea pentru ele. în semiotică. de asemenea. iar când ne aflăm pe teritoriul teoriei comunicării. 1982. Nicolae Manolescu ia în seamă că în trecerea „de la doric la ionic (ca tipuri romaneşti – n. dramatică. poate fi personalpsihologică sau personal-volitivă. Weaver. Instanţa de comunicare este rezultantă generică a interacţiunii dintre actanţii comunicaţionali legaţi mutual de un prealabil contract de comunicare. „În termenii logicii enunţării schiţată de Benveniste un atare comunicator nu este şi enunţătorul mesajului pe care îl difuzează” (M. Instanţa epică este cea care gestionează procedurile de prezentare ori reprezentare. Rolul instanţei lirice este de a dirija mişcările poetice. în cadrul unui studiu. romanul psihologic este mobilizat de o instanţă personală.3 Instanţa psihologică de comunicare 139 Fiind discurs. Dinu utilizează mai mulţi termeni: sursă. 1963. de a configura situaţiile poetice. Mai exact. Wiener. 236) şi Julia Kristeva (J. N. Se mai întâlneşte. A. nu unei instanţe ce scapă voinţei umane” (1980. de structurare a perspectivei. 1974. Eco). precizează N. Atribuită însă nu unei instanţe supraindividuale. Totuşi. 1948. epică. Întâlnim „emiţător” (C. p. Umberto Eco (U. 54). p. Eco. p. după cum se desprinde din modelele comunicării. M. Ansamblul elementelor luate în comun în calcul în cadrul celor două instanţe de discurs constituie situaţia de comunicare. Kristeva. Romanul obiectiv este dirijat procedural de o instanţă supraindividuală. 26. orice creaţie literară are o instanţă: lirică.. De exemplu. de procese pragmatice trebuie să folosim emiţătorul. 1980. 13. timp şi loc. p. p. Semioticianul italian este de părere că atunci când este vorba. 5). în genere. p. dată fiind teoria în cadrul căreia are loc dezbaterea. Cercetătorii români preferă.

În raport cu enunţul. „Eu am de făcut o lucrare. în fiecare caz prezenţa sa este recognoscibilă şi se pot desprinde atributele lui esenţiale în calitate de producător al discursului (înţeles ca producţie de limbaj ce poartă ansamblul coerent şi coeziv de semnificaţii numit mesaj). − cel care propune codul comunicării. el este totodată subiect al enunţării acestuia (persoana I). − realizatorul actelor de limbaj. De exemplu. În fiecare dintre enunţuri.140 Ştefan Vlăduţescu 4 Factor primordial al comunicării.” Articularea de către o persoană a enunţurilor este enunţarea. Comunicatorul. − codificatorul mesajului. subiectul enunţului şi cel al enunţării coincid în persoana comunicatorului. − persoana I a enunţării. din presupoziţiile logice şi pragmatice pe care le realizează destinatarul la recepţie şi din elementele verbale prin care se explicitează pe sine ca subiect (sursă) al discursului. − declanşator al actului de comunicare şi subiect al faptului de comunicare. .” 2. persoana a III-a. ca producător al acestuia. − centrul strategic al deixisului. comunicarea paraverbală şi cea neverbală) sau virtuală (în comunicarea scrisă). se autocomunică implicit sau explicit. vorbeşte despre instanţa discursului în parametri de context şi co-text. subiectul enunţării este o persoană I. Comunicatorul poate fi o prezenţă reală (în comunicare orală. − executantul autocorectării. ca sursă a discursului. persoana a II-a. În primul exemplu. − mediatorul feed-back-ului. − producătorul discursului (cel ce dă expresie mesajului) şi al modalităţilor acestuia. el poate fi subiect ori obiect. se autodefineşte. − autor sau doar emitent (transmiţător) al mesajului. dar după cum se vede subiectul enunţului diferă: persoana I. „Tu ai de făcut o lucrare. − creatorul instanţei discursului şi cel care propune termenii situaţiei de comunicare şi ai contractului de comunicare. − subiect al acţiunii de comunicare. avem enunţurile: 1. − obiectul operaţiei mentale de autosupraveghere. îl ordonează şi ierarhizează şi totodată.” 3. Oricum. în celelalte diferă. − creatorul presupoziţiilor. „El are de făcut o lucrare. Producător al discursului. comunicatorul este iniţiator al procesului de comunicare şi îndeplineşte în cadrul acestuia următoarele funcţii: − element al unui raport social.

BERGER. Bucureşti. − comandabilitatea (sugestibilitate. loc) şi califică şi rolul. cu sine teoretic-identică. între pământ (ca autocorecţie prin feed-back) şi cer (ca anticipare prin feed-forward) se ridică un edificiu impunător.5 Instanţa psihologică de comunicare 141 îşi enunţă propria poziţie de locutor şi defineşte situaţia de comunicare în care se găseşte. modul de producţie. desene etc. 3.. valoarea. 2008 BIBLIOGRAFIE 1. organizare conceptuală a lumii şi practică gnozică fundamentală. 1. 2. 1966. Comunicarea. Trebuie avut în vedere şi modul în care comunicatorul se raportează la părerea despre el însuşi (teoria autopercepţiei). Pentru a-şi ocupa în mod legitim poziţia. modul în care reacţionează la mesajele disonante (teoria disonanţei cognitive) şi cum îşi construieşte reprezentarea cauzală a fiecărui eveniment pe care-l evocă în discursul său (teoria atribuirii). Tratat de semiotică generală. Bucureşti. modalizatori (modalităţile discursului) şi formele aspectuale. − o stare. Paris. Artă şi comunicare. BENVENISTE. 1999.. E. comunicarea rămâne. 4. o construcţie cognitivă: aceasta este comunicarea. cât şi prin deictice. Gallimard.. strategii) prin utilizarea de mijloace (limbaje. Ea are caracter sistemic şi procesual şi se organizează pe coordonate semantice. cunoaştere şi construcţie. Primit în redacţie la: 10. M. Problèmes de linguistique générale. U. E. subcoduri) şi instrumente specifice (cunoştinţe. R. el se situează (ca volum. concepte. Editura Ştiinţifică. intenţiile locutorului la producerea enunţului.. coduri. mecanisme. influenţabilitate) – facultatea de a reacţiona la solicitări exterioare aplicate prin organul său central de comandă (creierul). Semnificaţia actului de comunicare se poate realiza în mod eficient şi corect doar dacă la semnificaţia enunţului se adaugă semnificaţiile actului enunţării care specifică maniera în care trebuie înţeles ceea ce s-a spus. mijlocul ori canalul de transfer. în cadrul a diferite proceduri (operaţii. Comunicatarul este partenerul de comunicare al comunicatorului. Paris. manevre. Bucureşti. acţiuni. timp. timpul şi locul destinatarului. ECO. 1974. categorii) adaptate scopului. 1973. mişcări. . statutul. el trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: − un scop sau posibilitatea de a furniza un rezultat util. exprimată prin mişcări concrete şi susceptibile de variaţie prin modificarea condiţiilor exterioare în care se situează.. 5. Din variate materiale semiotice (cuvinte. structurale şi pragmatice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. imagini. Editura Meridiane. Gallimard. 1. 1982. Oricare i-ar fi tipul. gesturi. DINU. respectând anumite principii. BENVENISTE. De adăugat că subiectul enunţării poate fi detectat în discurs prin presupoziţiile pe care le creează. Problèmes de linguistique générale. IV.).

DeVITO. Bucureşti. ELUERD. Communicology. CL. Minuit. procedurile comunicaţionale de conducere. . organizare. Univers. Ştefan Vlăduţescu 6 ECO. 1990. ştiinţei comunicării. 1974. 14. R.J... Seuil. Minerva. 1. Paris. Limitele interpretării.. W. Harper and Row. JAKOBSON.. Orice comunicare este gerată funcţional de un organ decident care fixează statutul procesului de comunicare. Acest aparat decizional se numeşte instanţă de comunicare şi este rezultanta generică a interacţiunii dintre actanţii comunicaţionali legaţi mutual de un prealabil contract de comunicare. Comunicarea constituie forma fundamentală de interacţiune. Cibernetica. SHANNON. N. 1980. J. 1966. Nathan. Editura Meridiane. Paris... La théorie mathématique de la Communication. 12. 1980. J. N. Essais de linguistique générale. 15. WIENER. 7. REZUMAT Studiul se înscrie în efortul contemporan de delimitare şi consolidare conceptuală a comunicologiei. Bucureşti. 1982. Semiotique et sciences sociales. 1. CEPL. 1976.. 8. 13. 9.. 10. MANOLESCU. producere. planificare şi control al comunicării.A. DeVito. La Pragmatique linguistique. New York. Paris. Editura Pontica. Bucureşti.142 6.. KRISTEVA. WEAVER. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Arca lui Noe. 11. U. Paris.. 1975. A. Constanţa..A. 1963. Artă şi ordinator. MOLES. programe de desfăşurare a acestuia. A. 1982. 1985. Eseu despre romanul românesc. GREIMAS. R. Problemele structurării textului în Pentru o teorie a textului. denumire dată de J.

interviews. Reynolds (1985) claims that the early studies on school climate placed the leader’s role at the core of the organisation. school ∗ Newcastle University UK. Freiberg 1999). These metaphors stress both. safety etc. In this case. for example. The study of school climate has incorporated different aspects such as cultural. p. Psih. which measured the school climate by class size. orderly environment in the school and expectations about teacher behaviour and student outcomes are the essential factors of school climate.. Researchers have analysed the scholar factors which lead to desirable outcomes. work environment. Bucureşti. parents). Keywords: school climate. the physical environment of the school. ianuarie – iunie 2010 . leadership style. Freiberg (1999) underlines that different approaches were used by Education Week (1997). student outcomes. His/her approach may influence the organisational climate. etc. pupils. Collecting the data is made by direct interaction with the respective parties directly involved (researcher – teachers. Connecting pupils’opinions about school climate to cognitive and affective outcomes leads to obtaining an entire view of the school. This strategy belongs to the psychological tradition of examining the school environment. 1. well-being. 143–148. A REVIEW OF A PROBLEMATIC CONCEPT The school climate – “the heart and soul of a school” (Freiberg 1999. nr.g. 11) – has been referred to by researchers in different ways. e. students to teacher proportion. Later on. social system in the school. stilul leadership.SCHOOL CLIMATE DELIA ELENA MATEIAŞ∗ Abstract The first section of this article underlines the main traits of school climate. Rev. and economical factors. pupils’opinions were used as key variables to measure the organisational climate. t. According to recent research. The importance of adapting the leadership style to the context is presented in the last section. Cuvinte cheie: climat şcolar. atmosphere. performanţele studentului. psychological and physical aspects (Barker 2001. or indirectly by surveys. 1–2. observations.. psychological. learning-environment. 56. p. Epstein and McPartland (1976) developed the Quality of School Life (QSL) scales.

Reynolds (1985) identifies that a “happy atmosphere Quality of working conditions. academic results. Freiberg (1999) builds up a new classification of climate factors in four categories: • physical environment of the school • social system in the school • orderly environment in the school • expectations about teacher behaviour/student outcomes. Later on. CLIMATE FACTORS Anderson’s study (1982) made an early classification of climate factors. 2. Sammons et al. 2. its structure (classes. and time..2. laboratories. Rutter (1983) emphasises that an appealing environment leads to increased morale. adequate financial resources. malleable and material to those that work and learn in schools” (p. Its characteristics such as size of the school. and parents. its learning materials. 2.144 Delia Elena Mateiaş 2 structure. and the conditions in which these are maintained lead to an attractive working environment (Briggs and Sommefeldt 2002). pupils. (1995) assert that pupils’ motivations and results are influenced by a proper physical environment of a school. mentioned by Anderson (1982). milieu (background of the school. PHYSICAL ENVIRONMENT OF THE SCHOOL Physical aspects. Good communication among them is a requirement to enhance their relationships. have been included by Freiberg (1999) in the first category.1. According to Freiberg (1999) “school climate is a real factor in the lives of learners and that it is measurable. relationships between persons and cultural aspects are climate factors. In addition. Sammons et al. SOCIAL SYSTEM IN THE SCHOOL At the centre of this category is the good relationship among personnel of school. an appropriate environment augments the chance for employees’commitment.). 17). while deserted constructions are inclined to cause damage. Teacher Magazine (1998) evaluated school climate by class size and students’ commitment (average of non-attendance. etc.). (1995) assert that an orderly atmosphere and an attractive working environment are the specific characteristics of school climate. According to his research. More recently. the physical environment of the school. and level of security. Its variety1 stimulates people’s intrinsic motivation for self-development. ecology (physical and material aspects). One year later. etc. This in turn creates a certain path towards the achievement of high standards. education income. 1 .. number of available teachers. classroom misbehaviour). corridors.

2. Moreover. p. high expectations may be correlated with cultural aspects in order to enhance teachers’ commitment (Murphy. With the advent of information technology. teachers increase the opportunities to enhance pupils’ affective outcomes.3. AN ORDERLY ATMOSPHERE Mortimore et al. 24). . In addition. (1995) and more recently Briggs and Sommefeldt (2002) emphasise that there is a strong relationship between high expectations and effective learning. EXPECTATIONS ABOUT TEACHER BEHAVIOUR AND STUDENT OUTCOMES Sammons et al. an orderly climate. comparative with an orderly environment. By communicating expectations. p. According to their studies. teachers and pupils. Personnel’s professional attitude creates a suitable atmosphere for realisation of the proposed objectives. teachers stimulate pupils’ awareness regarding their tasks. high expectations. 1993).4. 46). Clearly. a proper organisation of the classrooms offers comfort and leads to performance. the scholar achievement depends largely on the quality and the quantity of the teaching resources provided to the school’s staff. Achieving high expectations is influenced by personnel’s life long learning. as “happy workers are good workers” (Beck et al. Consequently. high expectations are vital factors regarding the effectiveness of schools. Teachers’ equity regarding pupils’ assessment is a prerequisite for achievement. teachers’ positive expectations regarding pupils’ achievement increases their self-esteem. (1988) established that a noisy and an unstructured environment disturbs the educational process. Teachers may offer them suitable challenging lessons to involve their potential (OFFSTED. 1999. teaching methods have been continuously improved and at the same time. staff and students. Therefore. They may continuously study in order to provide high quality of educational processes. Additionally. which centres upon pupils’ achievement. adequate resources and the daily workload of teachers are factors to solicit the staff commitment to the development proposals. cultural aspects are considered as a vital element of school climate. it has provided for broader aims in education. Apart from this. raises effectiveness. a regular monitoring process stresses the “gaps” within the learning process. 407). Creating a relaxing atmosphere by the head teacher leads to a positive attitude for both.3 School climate 145 leads to better results” (p. This continuous process requires the personnel’s continuous effort for achievement. “Continuous improvement requires continuous information about the learner and the learning environment” (Freiberg. 1989). Certainly. Besides. 2. An emotionally intelligent leader creates an attractive environment for both categories. Its features influence staff’s values and norms. which stimulates teachers’ and pupils’ positive results. and personnel’s professional attitude create a healthy school climate. 2004.. well-defined rules and agreements lead to an effective social system (Freiberg 1999). Clearly. An orderly environment. An important aspect is underlined by reinforcing activity through praise.

. Currie et al. Some researchers. 271). The main task of leadership is the identification of the environmental variables. duties. supervisors. his/her followers. Figure 1. An illustrative summary of the leader’s position at the centre of all the environmental factors is associated with the research by Hersey-Blanchard (2001). associates. e. This basically means that the effectiveness of the leadership style depends on his/her flexibility to adapt his/her style to various environments. time. Such a leadership is called by many researchers (Hersey and Blanchard 1988. The leader. p. etc. 145). The next subchapter will analyse adapting of leadership style to the context.146 Delia Elena Mateiaş 3. . Currie et al.) are the elements of the environment (Reddin.g. 1970). Interacting Components of Organisational Setting (Hersey-Blanchard 2001. and other situational variables (such as job demands. organisation. (2005) assert that “contingent leadership approach should vary according to the organisational circumstances and problems faced by the leader” (p. Early studies on leadership styles (the Ohio State studies) highlight that the leadership’s success depends on using different styles to respond to challenges. 2005) contingent leadership. external environment. RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND SCHOOL CLIMATE 4 A modern organisation requires the adaptation of leadership styles to organisational circumstances.

BUSH.com/smpp/title~content=t713415680) 3. 368–420. Four internal traits persuade leadership style such as the value of the system. T. Transformational Leadership within Secondary Schools in England: A Panacea for Organisational Ills? Public Administration. Additionally. 4. Review of Educational Research. G. C. ANDERSON. 2. Hersey and Blanchard (2001) have elaborated that the main competencies of any leadership are diagnosing. 5.C.. Consequently. Received: 10. BRIGGS. 2. .J. p. A. Barker (2001) claims that “power motivated managers empower their subordinates. 2005. time dimension.. whose own motives are aroused by the workplace climate” (p.. accessible resources and external environment are five contingent factors of leadership.. O. 2002. its structure. Additionally. leadership’s “rapid-fire flexibility” (Currie et al. “To improve organisational climate and performance.5 School climate 147 The leader’s central position underlines his/her influences on the environment. the leader’s initial action is to identify the environmental traits. p. As it can be seen in Figure 1. BOYETT. Moreover. p. Theories of Educational Leadership and Management. p. 83. R.. 1982.. SOMMEFELDT.R. e. In this regard. II.g.. Do Leaders Matter?. 68). 2001). the leader’s style has a crucial impact on all the factors around him/her. B. identifying and understanding the circumstances of the situation. 53. and SUHOMLINOVA. Educational Review. 2001. a completed diagnosis of the situational circumstances allows the leader to adapt his/her style according to the requirements of the job environment. BECK. and D. 68). Paul Chapman Publishing. 288) is a prerequisite of contingent approaches. leaders must learn how to manage their own motives and select an appropriate combination of styles to motivate the workforce” (Barker 2001. adapting his/her behavioural competency for each new situation and communicating effectively through an appropriate course of action. N. The Search for School Climate: A review of the research. A more recent study by Currie et al (2005) promotes the UK New Labour’s modernisation policies. The study has asserted that the leadership style represents his/her vital feature. Bush (2003) claims that the size of the institution. all these variables interact with each other. 65–76 (Available from: http://www. I. BARKER. Pearson/Prentice Hall. Leader’s successful diagnostic ability leads to a good understanding of the situational problems and identifying appropriate solutions for them.informaworld. 2004. 2009 REFERENCES 1. 1. 407.. 2003 in CURRIE. it leads to an effectiveness leadership style (Freiberg 1999. 3. the confidence in employers and in achievement (Tannenbaum and Schmidt 1957). Barker. by underlining the relationship between leadership style and schools’ socio-economic context.J. 52. leader’s values. 2005.S. Upper Saddle River. Motivation: Theories and Principles. Managing Effective Learning and Teaching. p.

. Harvard Business Review. 1970 in HERSEY. mediul fizic.E. School climate: measuring. ordinea specifică. MORTIMORE. OFFSTED. April. MURPHY. 1976 in REYNOLDS. P. L. BLANCHARD. FREIBERG. P. HERSEY. 20. Advances in educational leadership. and SCHMIDT. R. The concept and measurement of Quality of School Life.G. improving and sustaining healthy learning environments. A supplement to Education Week. 1989. LEWIS. London.. REDDIN. MORTIMORE. 1957). and SUHOMLINOVA. 265–296. EPSTEIN. Management of organisational behaviour: Utilising Human Resources.H. and sustaining healthy learning environments. HERSEY.. W. 1999.). K. 1995..148 Delia Elena Mateiaş 6 6. H. School Matters: The Junior Years. Management of Organisational Behaviour: Leading Human Resources.. CURRIE.. . Falmer Press.G. 15. April.. H. 83. p. RUTTER. 2. TANNENBAUM. STOLL. London. a report by the Institute of Education for the Office for Standards in Education. J. Teacher Magazine. J. 7. P. Open Books. May-June 1973 (an update of original paper. H. P.. January. London. a report by the Institute of Education for the Office for Standards in Education.. 9. 1988 (5th edition). and sustaining healthy learning environments. Studying School Effectiveness. improving. Access and Achievement in Urban Education. REYNOLDS. 19.E.. 1988. Potrivit cercetărilor recente. Quality Counts. & ECOB. şcolar. 14. Key Characteristics of the Effective Schools: A review of school effectiveness research.. London. Quality Counts. and JOHNSON. 1983 in SAMMONS. Prentice-Hall International. REZUMAT Prima parte a acestui articol reliefează principalele trăsături ale climatului şcolar. O. and LOTTO L.. Public Administration. MORTIMORE. improving. School effects on pupil progress-findings and policies implications. 1999. 10. HMSO. 1993. 1999. G. London. 17.. 1997 in FREIBERG. Key Characteristics of the Effective Schools: A review of school effectiveness research. K. P. and JOHNSON. Management of Organisational Behaviour: Leading Human Resources... HILLMAN. 11. D. BLANCHARD. 16. 8. P.. 2001 (8th edition).. SAMMONS.. London. London University. J. How to chose a leadership pattern.. P. Principal instructional leadership in THUSTON P. HILLMAN. P. 1985. 1995.L. The 3-D Management Style Theory. BOYETT.. 1998 in FREIBERG. Studying School Effectiveness. 13. London University. Prentice-Hall International. JAI Press. P. D. Philadelphia: Falmer Press. Greenich. Transformational Leadership within Secondary Schools in England: A Panacea for Organisational Ills?.. School climate: measuring. and BLANCHARD. W. 2005. 1985. 2001..G.. Philadelphia Falmer Press. J. (Eds. K. sistemul relaţional în şcoală. D.M. Falmer Press. aşteptările cu privire la comportamentul profesorului şi rezultatele elevilor sunt factori esenţiali ai climatului educativ. Importanţa adaptării stilului de conducere la context este prezentată în ultima parte a articolului. London. SAMMONS. Prentice-Hall International. J.J. 12. D. London. School climate: measuring. 18. and MCPARTLAND. Wells. R. Falmer Press. London. D.. I.

cu repercusiuni în sfera comportamentală. Key words: cognitive-behavioral psychotherapy. The two case studies present the topic of the panic attack. cu problemele aferente ei. 1. Când stările afective depăşesc un anumit grad de intensitate şi durată. antrenamentul asertiv. in an eclectic approach. În ∗ Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. care conştientizează că nu mai poate gestiona eficient anumite situaţii. Bucureşti. ianuarie – iunie 2010 . Psih.O ABORDARE ECLECTICĂ ÎN PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR ANXIOASE ANDRA BOLOHAN∗ AN ECLECTIC APPROACH IN THE PSYCHOTHERAPY OF THE ANXIOUS TROUBLES Abstract This paper approaches the anxious troubles. Prezenţa tulburării anxioase este considerată de către individ o problemă care îi afectează viaţa. relaxing technique. trepidantă. INTRODUCERE Viaţa cotidiană. Cuvinte cheie: Psihoterapie cognitiv-comportamentală. being structured in a psychotherapeutic demarche. În faţa neajunsurilor şi a nemulţumirilor.. ele pot aluneca spre patologic. and starts from a conceptual delimitation and a definition of the anxiety. nr. a determinat o creştere alarmantă a numărului de persoane care acuză simptomele unei tulburări anxioase. Departamentul de psihologie Rev. clientul având sentimentul că nu mai are control asupra propriilor trăiri. Există situaţii în care stilurile adoptate nu mai sunt adaptative. 1–2. a obstacolelor existenţiale. the cognitive-behavioral psychotherapy being accentuated. ceea ce duce la apariţia unor stări afective modificate. anxious trouble. Acest tip de tulburare psihică provoacă suferinţă pacientului. p. making evident the clinical forms of the anxious troubles. tehnica de relaxare. 56. t. individul poate adopta o paletă largă de stiluri de coping. iar în marea majoritate a cazurilor soluţiile adoptate pentru ieşirea din impas se soldează cu eşecuri. especially of the panic troubles with agoraphobia. având consecinţe negative în plan psihologic şi somatic. tulburare anxioasă. 149–160. assertive training. Rădulescu-Motru”.

Având în vedere terminologia variată în ceea ce priveşte anxietatea. iar angoasa se resimte şi în plan psihic. studiile de caz. Conform dicţionarului de psihologie.. Pentru P. de frică puternică. Aşadar. Pichot (1987. − tensiune nervoasă / agitaţie nervoasă. respiraţie accentuată. − tendinţa de evitare.150 Andra Bolohan 2 vederea evidenţierii unor modalităţi de terapie a acestei tulburări. În timp ce frica este o stare al cărei obiect este bine cunoscut subiectului. p. uscăciunea gurii însoţite de efecte perturbatoare asupra gândirii. Sindromul anxios presupune două componente. subiectul îşi subestimează capacitatea reală. Una din dificultăţile întâlnite frecvent în orice studiu asupra anxietăţii este chiar definirea ei. 2006. el susţinând ideea că anxietatea este însoţită de manifestări psiho-fizice. Într-o abordare holistică. Anxietatea patologică are şi componente comportamentale. vag precizat. R. o componentă psihică şi una fizică. Pentru acest autor. În anxietatea patologică. 2006). anxietatea este o stare emoţională care apare faţă de un obiect slab diferenţiat din punct de vedere cognitiv. inhibând acţiunile subiectului sau determinându-l pe acesta să evite acţiunea. „anxietatea sau angoasa este o stare emoţională formată pe plan fenomenologic din trei elemente fundamentale: perceperea unui pericol iminent. Nuţ (1999) conturează următorul tablou al anxietăţii: − sentimentul subiectiv de frică generalizată / fără obiect definit. proiectat în vederea ameliorării tulburărilor acuzate de client. Toţi aceşti factori reprezintă conţinutul manifest al anxietăţii. − emotivitate. ne-am propus să prezentăm două studii de caz care abordează problematica atacului de panică cu agorafobie. apud H. o atitudine de aşteptate în faţa pericolului şi un sentiment de dezorganizare legat de conştiinţa unei neputinţe totale în faţa acestui pericol”. Anxietatea psihică constă în sentimentul unui pericol difuz. De asemenea. anxietatea şi angoasa sunt identice. elementele descrise mai sus sunt accentuate şi pot fi durabile în timp. anxietatea poate fi definită ca o stare de indispoziţie caracterizată prin tensiune.. nelinişte şi îngrijorare ce ia naştere fără să existe o sursă obiectivă de . Răşcanu şi S. Bloch şi colab. cu urmări asupra existenţei individuale. Angoasa este frecvent însoţită de modificări neurovegetative evidente: palpitaţii. prin componenta cognitivă prezentă. Bloch şi colab. − reacţii atât neurovegetative cât şi somatice. − timiditate. transpiraţii. slab diferenţiată şi adesea cronică (H. psihoterapeutul întâmpină de multe ori dificultăţi în definirea ei. 97). tremurături ale membrelor. ceea ce duce adeseori la asociere cu dispoziţia depresivă. anxietatea reprezintă o stare emoţională de tensiune nervoasă. senzaţie de vertij. urmăresc demersul psihoterapeutic.

tulburarea anxioasă indusă de o substanţă. senzaţia de dezechilibru si leşin. se caracterizează prin apariţia neaşteptată şi spontană a atacurilor de panică recurente.3 Psihoterapia tulburărilor anxioase 151 primejdie. Când agorafobia este severă. panica cu agorafobie. stress posttraumatic. Acest diagnostic se pune după ce s-au exclus cauzele organice. urmate de o perioadă de aproximativ o lună în care acesta să-şi fi făcut griji permanente în legătură cu posibilitatea apariţiei unui nou atac sau să fi apărut modificări în comportamentul acestuia. tulburarea obsesiv-compulsivă. agorafobia. iar frica se referă în mod explicit la fobie. dar are incertitudini în legătură cu momentul în care acesta poate surveni sau dacă va surveni până la urmă. însoţite de cel puţin patru simptome fizice. greaţă. frică sau teroare intense. adică nu survin în legătură cu o situaţie care aproape întotdeauna cauzează anxietate. frica de moarte. congestie faciala sau frisoane. durere sau disconfort în piept. În plus. Simptomele trăite în timpul atacului de panică pot fi: senzaţia de sufocare. În studiile care au inclus pacienţi psihiatrici. atacurile de panică nu sunt declanşate de situaţiile în care persoana se află în centrul atenţiei altora (ca în fobia socială). tremurături. Iniţial. Aspectul neaşteptat al tulburării este elementul esenţial. Pentru a putea diagnostica tulburarea de tip atac de panică. anxietatea se referă la tulburările de anxietate. Atacurile de panică durează câteva minute sau. În marea majoritate a cazurilor. În termenii fenomenelor psihopatologice. Panica cu agorafobie constă în restrângerea stilului de viaţă. ameţeli. atacurile sunt neaşteptate. Pe baza clasificării DSM-IVdin 2000. conform DSM-IV. tulburarea anxioasă fără altă specificaţie. Ele se asociază cu senzaţia de moarte iminentă. agorafobia fără istoric de panică. Tulburarea de panică. Frica este definită ca o emoţie negativă în relaţie cu un stimul sau cu o situaţie obiectivă. Aceste atacuri debutează brusc cu aprehensiune. persoana este aproape sau complet limitată în casă ori este incapabilă să plece de acasă neînsoţită. este necesar ca subiectul să fi suferit cel puţin două atacuri de panică recurente şi neaşteptate. persoana prezintă şi unele simptome de agorafobie. În timpul acestor atacuri există mai mult de patru simptome asociate. deşi ulterior atacurile de panică survin când persoana se teme să nu aibă un atac de panică. considerată o complicaţie frecventă a atacurilor de panică. . fobia specifică. tulburare anxioasă cauzată de o condiţie medicală. Anxietatea se întâlneşte în marea majoritate a sindroamelor şi entităţilor nosografice din psihiatrie. stres acut. depersonalizare sau derealizare. câteva ore. transpiraţii. anxietate generalizată. amorţeli sau furnicături. Acestea sunt perioade de frică sau disconfort intens. tulburare care face subiectul studiilor de caz care vor fi prezentate. fobia socială. agorafobia a fost găsită la 30–40% din pacienţii cu tulburare de panică. frica de a nu înnebuni sau de a face ceva necontrolat în timpul atacului. tulburările de anxietate au fost grupate în următoarele categorii: atacul de panică. palpitaţii sau accelerarea ritmului cardiac. mai rar.

Mai are un frate cu patru ani mai mic.25 mg. motiv pentru care s-a prezentat la medicul psihiatru care pune diagnosticul de atacuri de panică şi îi recomandă tratament cu Xanax 0. pe zi şi Xanax 0. prezintă o stare de anxietate. urmând să ia tratament cu Xanax doar la nevoie. critică. cât şi în mijloacele de transport în comun. pacienta a început să prezinte tahicardie. pacienta a obţinut rezultate de nivel (bun şi foarte bun) performant. mama a fost percepută de pacientă ca fiind o persoană tolerantă şi deosebit de permisivă. ultimul având loc în cursul nopţii. pe o perioadă de trei luni. Se întâlneşte la 2–3 zile . fiind cea care le „lua apărarea” copiilor în faţa tatălui. Acestea se repetă de trei ori la interval de o săptămână. M. În prezent are două prietene cu care vorbeşte şi cu care se mai întâlneşte. În comparaţie cu tatăl. la două zile de la întoarcerea din concediu. studiile efectuate au arătat că eficacitatea metodelor de terapie cognitiv-comportamentală este aceeaşi cu cea a farmacoterapiilor. Andrews. Unele studii (Van Balkom şi colab. în mai multe rânduri. simptomele reapar de mai multe ori în decurs de două luni. reiese că în urmă cu aproximativ opt ani. divorţată. ameţeli. de senzaţia de irealitate. 2007) arată că intervenţia psihoterapeutică combinată cu benzodiazepinele puternice şi cu antidepresivele au efect mai bun decât cele două tipuri de terapii luate separat. 2. pacienta având chiar senzaţia că va muri. apud G. palpitaţii. Creamer şi colab. Simptomele remit în timp. în contexte variabile. după o perioadă stresantă. În luna iulie 2008. Iese rar în oraş. atât în casă când este singură.25 mg. angajându-se cu mai mare dificultate în interacţiunile sociale. Din istoricul bolii. În urma acestor episoade. Dacă în copilărie relaţiona cu uşurinţă. ameţeli şi senzaţia de irealitate. Clienta îşi descrie tatăl ca fiind o persoană autoritară.. I se recomandă o consultaţie de specialitate şi i se administrează Xanax de 0. determinând-o să cheme salvarea. În perioada liceului şi ulterior la facultate. spunându-le că sunt elevi mediocri şi că nu vor realiza nimic în viaţă dacă nu vor fi cei mai buni la învăţătură. în adolescenţă pacienta a devenit mai timidă. profesoară de matematică.152 Andra Bolohan 4 În ceea ce priveşte terapia anxietăţii. Ulterior. motivând că acestea sunt ocupate.. nu mai merge la teatru. se adresează medicului psihiatru care pune diagnosticul de atacuri de panică şi îi recomandă tratament cu Zoloft 1 tb. Simptomele sunt de intensitate crescută.25 de mg. pentru că „e mai comod să stau acasă”. STUDIU DE CAZ 1 Pacientă în vârstă de 40 de ani. uneori chiar superioară acestora din urmă. ceea ce o sperie şi mai tare pe pacientă. de trei ori pe zi. care şi-a abuzat emoţional ambii copii. fără un motiv aparent. de două ori pe zi. Anamneza relevă faptul că pacienta este primul copil născut într-o familie cu doi copii. al cărui efect este încetarea crizei. în anul 2000. tahicardie. destul de rar. însoţită de palpitaţii.

s-au obţinut informaţii legate de debutul atacurilor de panică. când este singură.5 Psihoterapia tulburărilor anxioase 153 cu fratele ei cu care are o relaţie foarte apropiată. A fost căsătorită timp de 4 ani. ce a imobilizat-o la pat. acest lucru ducând practic la divorţ. acesta va fi menţinut de cel puţin trei elemente: atenţie selectivă îndreptată asupra senzaţiilor fiziologice. medicamentoasă. Dacă simptomele respective vor fi interpretate de subiect ca fiind semnele unui posibil dezastru. Psihoterapeutul află că aceste atacuri de panică survin de obicei în apartamentul pacientei. Pacienta resimte o teamă puternică şi de fiecare dată recurge la administrarea unor anxiolitice (Xanax 0. În prima şedinţă. Comportamentele de asigurare constau în a-şi suna fratele şi a-l chema acasă la ea precum şi de a-şi administra anxiolitice. Diagnosticul pus pe baza datelor de anamneză şi a evaluării psihologice a fost de agorafobie cu atacuri de panică. evaluarea psihologică iniţială prin diferite chestionare clinice. comportamentele de asigurare şi comportamentele de evitare. tahicardie. la nevoie). utilizându-se tehnici preluate din mai multe şcoli psihoterapeutice. Soţul ei era alcoolic. manifestându-se sub formă de palpitaţii. Ca şi comportamente de evitare pacienta recurge la părăsirea casei şi plimbarea pe străzi până ce starea de panică se diminuează. asociată cu psihoterapie. Potrivit acestui model. ceea ce-l făcea să fie foarte agresiv verbal. percepuţi de subiect ca fiind ameninţători. vor conduce la declanşarea anxietăţii cu simptomele fiziologice specifice acesteia. ce este o terapie directivă. precum şi crearea relaţiei terapeutice şi stabilirea obiectivelor. Interviul clinic a evidenţiat o proastă relaţionare a clientei cu tatăl său şi o atitudine de hiperprotecţie faţă de mama sa care suferea de o boală neurologica. În această şedinţă terapeutul oferă primele informaţii pacientei în legătură cu terapia cognitiv-comportamentală. o serie de stimuli de natură internă sau externă. Ulterior. Terapia recomandată în acest caz a fost o terapie mixtă. de contextul în care ele apar. Planul de terapie a cuprins trei etape: − prima etapă s-a desfăşurat pe durata a două şedinţe.5 mg. spunând că „fratele meu este ca şi copilul meu”. care va culmina cu atacul de panică. în care pacientul are un rol activ. de simptomele acuzate de pacientă. tot în această etapă dându-se diferite informaţii în legătură cu psihoterapia. . O dată declanşat. se va produce o accentuare a anxietăţii şi acesta va fi prins într-un cerc vicios. transpiraţii însoţite de o senzaţie de irealitate şi de moarte iminentă. urmărindu-se obţinerea de informaţii prin interviul clinic. atacurile de panică survin şi în mijloacele de transport în comun. ceea ce o determină să renunţe la ele şi să se deplaseze cu taxiul. structurată. − ultima etapă a fost rezervată consolidării rezultatelor şi încheierii relaţiei terapeutice. fiind antrenat în realizarea unor teme pentru acasă. − a doua etapă a cuprins terapia propriu-zisă. În cea de-a doua şedinţă terapeutul îi explică clientei modelul cognitivcomportamental al atacului de panică.

Propranolol. să reducă vizitele la părinţi o dată la două săptămâni. «dacă voi înnebuni». «dacă voi muri». frustrare. Imagerie: imaginea proprie în urma unui infarct miocardic. În urma celor două şedinţe. Medicamente administrate: Xanax. Cogniţii: «sunt bolnavă». terapeutul realizează analiza funcţională sub forma de BASIC ID. Ruminaţii anticipative: «dacă mi se face rău». de către terapeut împreună cu pacientul. Comportament: comportamente de asigurare – îşi sună fratele când face atac de panică. prin utilizarea unor tehnici din terapia centrată pe client şi din terapia cognitiv-comportamentală. să reia interacţiunile sociale (să-şi sune prietenele. terapeutul a punctat faptul că starea emoţională. obiectivele terapiei. transpiraţii. Se autoculpabilizează atunci când se opune acestuia. să meargă la teatru). «am să fac atac de cord». motiv pentru care preferă să i se supună. anxietate şi uneori tristeţe. Aceste obiective sunt: să poată să stea singură în casă. pentru a crea şi consolida relaţia terapeutică. pacienta adoptă un comportament submisiv în interacţiunea cu persoanele semnificative. Îi este foarte greu să-şi exprime sentimentele şi nevoile. Zoloft. «nu am control». să nu mai părăsească casa în momentul apariţiei atacului de panică. să poată să-şi adapteze atitudinea faţă de fratele său. să reducă dozele de anxiolitice. interacţiunile sociale (prieteni) sunt rare. să poată utiliza mijloacele de transport în comun. centrată pe client. de supraprotecţie din partea pacientei. . Afectivitate: anxietate puternică. anxietatea precum şi comportamentele şi simptomele fiziologice survin în urma cogniţiilor pacientului. comportamente de evitare – părăseşte casa când prezintă atacul de panică. precum şi pentru probleme legate de lipsă de asertivitate şi întreruperea interacţiunilor sociale. Relaţii interpersonale: relaţia cu fratele este foarte strânsă. Acest lucru îi creează stări de frustrare.154 Andra Bolohan 6 După explicarea modelului cognitiv-comportamental al atacului de panică. distantă. urmează tratament anxiolitic. Pe parcursul şedinţelor de terapie s-a realizat o abordare eclectică. să-şi dezvolte abilităţile de comunicare asertivă. ameţeli. au fost ascultarea activă. se plimbă pe străzi până se linişteşte. relaţia cu tatăl este rece. Ipoteza de lucru este că pacienta vine în terapie pentru prezenţa unor atacuri de panică repetate. ele însoţind întregul demers terapeutic. Din anamneză reiese că provine dintr-o familie cu un tată sever şi o mamă permisivă. iar atunci când o face se loveşte de autoritatea tatălui. Tot în această şedinţă se stabilesc. tristeţe. comportamente de supraprotecţie faţă de frate. Tehnicile preluate din psihoterapia nondirectivă. Senzaţii: palpitaţii. să iasă cu ele în oraş. reflectarea şi reformularea. De-a lungul copilăriei. tahicardie. culpabilitate.

David. tehnica desensibilizării sistematice progresive. palpitaţii. principalele senzaţii fiziologice (ameţeli. 2006): identificarea stimulului anxiogen. precum şi buna funcţionare a unor organe (I. După ce pacienta s-a convins că. Concluzii În urma psihoterapiei. gradarea stimulului anxiogen pe o scala de la 0 la 100. 2005). precum şi răspunsuri raţionale alternative. pe un ritm de ½. pentru reducerea manifestărilor din plan fizic. răcoare a feţei. Dafinoiu. şi anume antrenamentul autogen Schultz. al jocului de rol. prin învăţarea unei tehnici de relaxare. căldură. după desensibilizarea in vitro. Holdevici. s-a recurs la o serie de tehnici de experimentare în plan comportamental. De asemenea. prin hiperventilaţie. data. Pe fondul stării de relaxare subiectului i se prezintă gradat stimulul anxiogen. cum ar fi tehnica hiperventilaţiei şi a respiraţiei controlate. s-a trecut la verificarea veridicităţii acestor gânduri şi convingeri disfuncţionale prin tehnici de contraargumentare. După deprinderea tehnicii de relaxare. cum ar fi tehnicile cognitive care se referă la identificarea gândurilor şi convingerilor negative disfuncţionale prin intermediul rememorării unor situaţii. Ele se completează de către pacienţi în cadrul temelor pentru acasă şi de regulă cuprind rubrici în care se notează situaţia apărută. gândurile negative. realizând expiraţii lente şi prelungite. astfel că subiectul în urma unui antrenament. învăţarea unei tehnici de relaxare.). Tehnica hiperventilaţiei deliberate i-a fost recomandată clientei pentru a se convinge singură că realizarea unor inspiraţii şi expiraţii rapide. procesul încheindu-se cu înlocuirea acestora cu gânduri mai realiste. Spre sfârşitul terapiei. În urma identificării gândurilor negative. Această tehnică presupune mai multe etape (D. Această tehnică se referă la o concentrare dirijată asupra unor părţi ale corpului. Holdevici. p. 2002. s-a trecut la expunerea pacientei in vivo (în realitate). în vitro. a fost învăţată să reducă anxietatea prin respiraţie abdominală. Jurnalele zilnice reprezintă principala modalitate de identificare a interpretărilor eronate şi a trăirilor clientului.7 Psihoterapia tulburărilor anxioase 155 Din psihoterapia cognitiv-comportamentală s-a folosit o paletă mai largă de tehnici. Pacienta îşi îmbunătăţeşte stima de sine . fiind aleasă tehnica desensibilizării sistematice cu expunere in vitro. obţinându-se rezultate favorabile. duce la simptome care sunt total lipsite de pericol. Pentru probarea gândurilor negative automate. dificultăţi de respiraţie etc. 2005). al jurnalelor de monitorizare şi al chestionarelor (I. trăieşte senzaţii de greutate. precum şi la facilitarea deprinderii unei tehnici de relaxare cu scopul de a fi utilizată în orice situaţie specifică însoţită de anxietate (I. s-a recurs la o procedură de intervenţie la nivel biologic. se constată dispariţia atacurilor de panică cu menţinerea unui anumit grad de intensitate a anxietăţii. s-a trecut la o altă intervenţie comportamentală. precum şi pentru a verifica în ce măsură simptomele s-au redus sau au dispărut. 214). începând cu prima gradaţie şi este expus progresiv la fiecare situaţie. se amplifică reacţiile anxioase.

Interviul clinic evidenţiază faptul că este primul copil dintr-o familie organizată. nu s-a prezentat la câteva examene. .156 Andra Bolohan 8 şi dobândeşte tehnici de comunicare asertivă. ne atrag atenţia numeroasele afecţiuni dermatologice şi astmul bronşic pe care subiectul le-a prezentat în copilărie. De aproximativ o săptămână. „nod în gât”. dureri de cap. Din anamneză reţinem că mama sa suferă de o tulburare psihică (pacientul nu poate preciza diagnosticul). ceea ce-l determină să-şi limiteze ieşirile în afara casei. student. Istoricul bolii actuale relevă faptul că simptomele au apărut brusc. stare de agitaţie şi dureri de cap. Pacientul leagă apariţia acestor simptome de o perioadă în care a depus o muncă intelectuală mai intensă. după un conflict puternic pe care-l are cu mama sa. În relaţia cu familia de origine. STUDIU DE CAZ 2 Pacient de sex masculin. senzaţie de leşin. simptome apărute brusc în timp ce clientul pleca spre facultate. prescriindu-se un tratament cu Xanax 0. a venit la terapie pentru prezenţa de aproximativ două luni a unor stări de greaţă. prezintă din nou slăbiciune musculară. ceea ce s-a soldat cu trei restanţe. a decis să îndrume pacientul spre un consult psihiatric de specialitate. subiectul s-a prezentat la medicul de familie. senzaţie de sufocare şi senzaţia „unei bile în stomac”. pacienta reuşeşte să-şi exprime dorinţele şi nemulţumirile. însoţită de transpiraţii. dureri de cap. care. amorţeli ale membrelor. amorţeli ale membrelor. Ulterior. Foarte speriat de ce a simţit. cu o frecvenţă de trei-patru pe săptămână. necăsătorit. însoţite de spasme ale muşchilor. ducând în timp la o reducere a interacţiunilor sociale. dureri de stomac şi dureri în ceafă. 3. însoţite de o teamă puternică. în urma unor investigaţii medicale. în vârstă de 22 de ani. deşi dispar spontan. amorţeli ale membrelor. Nu urmează niciun tratament şi pentru un timp simptomele par să remită. Printre antecedentele personale patologice. medicul psihiatru îi recomandă psihoterapie. Clientul are o relaţie defectuoasă cu mama sa. parestezii şi senzaţie de leşin. având un frate cu doi ani mai mic. senzaţie de leşin. prezintă neaşteptat o teamă intensă. amorţeli ale membrelor şi o stare de leşin. 0. Medicul psihiatru pune diagnosticul de atac de panică şi recomandă tratament cu Xanax.5 mg/zi în două prize. simptomele au reapărut la interval de câteva zile.5 mg. în urmă cu un an. reapar la un interval de câteva zile. În afara tratamentului medicamentos. în urma consultului medical şi a investigaţiilor. sub forma de dureri bruşte de cap. ameţeli. senzaţii care. de două ori pe zi şi psihoterapie. sub formă de stare de slăbiciune. îl îndrumă spre un serviciu psihiatric unde i se pune diagnosticul de tulburare de panică cu agorafobie. Deoarece şi-a limitat ieşirile. stare de slăbiciune. chiar dacă într-o mai mică măsură la început. În urmă cu 6 luni. Interacţiunile sociale sunt reluate. Se prezintă la medic care.

clientul nu stă cu familia deoarece este student şi locuieşte în Bucureşti. Terapia recomandată de medicul psihiatru este de tip farmacologic cu Xanax 0. În prezent. astfel că. acestea s-au redus. În casă există un mediu tensionat. În ceea ce priveşte activitatea şcolară şi universitară. În relaţiile familiale. încercând să preîntâmpine eventualele escaladări de conflicte. În urma interviului clinic. În prezent are o relaţie. ceea ce corespunde unui nivel ridicat de anxietate. din cauza frecventelor atacuri de panica însoţite de agorafobie. s-a realizat lista de probleme a pacientului pe care s-a focalizat demersul terapeutic. Aşadar. A avut prima prietenă la vârsta de 16 ani. aceasta a decurs în limite normale. Afectivitatea este congruentă cu gândirea şi activitatea. Problemele sunt atacurile de panică cu agorafobie. Interacţiunile sociale cu covârstnicii au fost relativ frecvente pe perioada liceului.9 Psihoterapia tulburărilor anxioase 157 care este o persoană autoritară. mama generând de fiecare dată discuţii. După terminarea liceului a fost admis la facultate. fiind de cele mai multe ori nemulţumită de prietenii pe . relaţiile sociale deficitare şi lipsa de asertivitate. critică şi imprevizibilă. de aproximativ un an. dar el adoptă un comportament impulsiv şi mai rebel. Are tendinţa de a se izola în casă din cauza stărilor psihice pe care le trăieşte. ulterior. el fiind primul născut în familie. student în anul al doilea la Facultate de Marketing. În copilărie interacţiunile sociale cu copiii de aceeaşi vârstă s-au dezvoltat în limite normale. odată cu intrarea la facultate. cu o colegă de facultate. Dispoziţia este depresivă. Prezintă simptome ce denotă anxietatea. Mama. cu mare încărcătură afectivă negativă când povesteşte despre familia sa. În prezent. Ritmul vorbirii este uşor încetinit cu coerenţa păstrată. este vorba despre un tânăr de 22 de ani. ceea ce denotă o depresie uşoară şi un indice global de anxietate de 54 de puncte la scala de anxietate Hamilton. deosebit de autoritară. unde are rezultate medii. ceea ce a atras după sine şi câteva restanţe. Şi fratele mai mic este supus aceloraşi pretenţii din partea mamei. clasându-se mereu printre primii cincisprezece elevi ai clasei. cu tonalitate afectivă congruentă cu conţinutul ideatic. vrea să controleze viaţa copiilor săi. dominatoare. cu un discurs relativ rar. tatăl clientului adoptă o poziţie de submisivitate în raport cu soţia. pacientul frecventează rar cursurile universitare. Evaluarea psihologică iniţială relevă un scor de 9 puncte la scala de melancolie Beck. care provine dintr-o familie cu doi fraţi. mai întreţine relaţii cu doi prieteni şi cu prietena lui cu care iese destul de rar în oraş. în ultimul an. ulterior relaţiile cu persoane de sex opus au fost ocazionale. încercând mereu să-şi impună punctul de vedere. Starea prezentă la interviul clinic pune în evidenţă o mimică uşor diminuată.5 mg × 2/zi combinat cu psihoterapie. fără prea multe amănunte. Pe baza anamnezei şi a evaluării psihologice se conturează diagnosticul de agorafobie cu atacuri de panică însoţite de depresie uşoară reactivă.

folosirea mijloacelor de transport în comun. − procedura rezolvării de probleme şi a antrenamentului asertiv. generarea soluţiilor alternative. ceea ce-i creează un mare disconfort şi îi limitează în timp interacţiunile sociale. „să-i răspundă”. clientul fiind învăţat să-i parcurgă toate etapele rezolvării de probleme. mai ales de partenerele lor. . În ultima perioadă de timp are frecvente certuri cu prietena care nu înţelege ce se întâmplă cu el. − proceduri de intervenţie la nivel comportamental: tehnica desensibilizării progresive. stabilirea scopurilor. care ulterior iau forma atacurilor de panică. Aceste etape sunt (D. evită discuţiile în contradictoriu cu soţia sa. clientul recurge la reacţii de izolare socială şi de nonasertivitate. Când situaţia nu-i permite să evite ieşirea din casă. motiv pentru care a dorit să urmeze studiile universitare la Bucureşti. Ipoteza de lucru de la care se pleacă este că diversele situaţii (în special stări de tensiune psihică apărute în urma unor conflicte) declanşează atacuri de panică care duc la reactivarea schemelor cognitive de bază ca de exemplu cele de incapacitate-jenă şi de supunere. tehnici de modificare a gândurilor disfuncţionale. precum şi învăţarea unor strategii de negociere a conflictelor şi de comunicare asertivă şi reluarea interacţiunilor sociale. David.158 Andra Bolohan 10 care aceştia îi au. Deoarece resimte frica de a nu face atacuri de panică când iese din casă. Prezintă din urmă cu un an diverse acuze somatice. Preferă să aibă cât mai puţin legătură cu ea. tehnici de identificare a schemelor cognitive iraţionale. apelează la transportul cu ajutorul unui taxi. 2007). motiv pentru care are şi câteva neprezentări la examene. şi anume tehnici de restructurare cognitivă: tehnici de identificare a gândurilor negative automate. tehnici de ascultare activă. parafrazare şi reformulare. Ca urmare. submisiv. considerarea consecinţelor. Tehnicile de intervenţie utilizate cu succes în cadrul acestui demers terapeutic au fost : − proceduri de intervenţie la nivel cognitiv. evită să meargă la facultate. disimulând frecvent.. De teamă că prietenii şi familia îl vor considera bolnav psihic. Demersul terapeutic a avut ca obiective ameliorarea/dispariţia simptomelor atacurilor de panică prin ieşirea din casă şi deplasarea în locurile publice. nu are curajul să le spună de suferinţa sa. I. Tatăl. 2006): identificarea problemei. tehnica de control al respiraţiei. − proceduri de intervenţie la nivel biologic: antrenamentul autogen. Subiectul este nemulţumit de modul în care îl tratează mama sa. dar nu are curajul să-i replice. lăsând-o să ia singură hotărâri. Metoda rezolvării de probleme a fost utilizată în multe situaţii abordate în timpul şedinţelor de terapie. − proceduri umanist-experenţialiste: tehnica jocului de rol. tehnici de modificare a schemelor disfuncţionale (Holdevici.

să-şi exprime sentimentele în mod sincer şi să se folosească de propriile drepturi fără a le nega pe ale celuilalt” (J. imaginea de sine s-a îmbunătăţit şi de asemenea comunicarea cu cei din jur.L. în urma cărora s-au produs schimbări în comportamentul clientului. CONCLUZII În ambele cazuri prezentate s-a recurs la o abordare holistică a pacienţilor.. Marele dicţionar al psihologiei. clientul a prezentat mult mai rar atacuri de panică. ulterior prin exersarea comportamentului asertiv în relaţiile interpersonale cotidiene. 2007. Editura Polirom. alegerea soluţiei care pare a fi cea mai bună. VI. Prin comportament asertiv se înţelege „un comportament ce îi permite unei persoane să acţioneze cât mai bine în interes propriu. în cele două cazuri nu a fost suficientă o abordare terapeutică unică. Dobândirea unor tehnici de antrenament asertiv s-a realizat pe parcursul întregului demers terapeutic şi a urmărit dezvoltarea asertivităţii. evaluarea. A reluat activitatea academică. împreună cu terapeutul. Un prim moment a fost cel în care acesta a venit la terapie însoţit de prietena sa. 2005. De asemenea. M. . Cottraux. Primit în redacţie la: 2. fiind necesară colaborarea interdisciplinară. CREAMER. 2. Iaşi. Vargha. H. Dafinoiu şi J. Bucureşti. apud I. implementarea. el fiind capabil să-şi exprime cu mai mare uşurinţă gândurile şi sentimentele. clientul nu a mai prezentat atacuri de panică şi anxietatea s-a redus foarte mult. În urma acestei şedinţe. p. ANDREWS.11 Psihoterapia tulburărilor anxioase 159 stabilirea avantajelor şi dezavantajelor pentru fiecare soluţie. şi colab. Antrenamentul asertiv s-a realizat prin exersarea exprimării diverselor sentimente şi a opiniilor contrare. obţinând chiar performanţe la unele discipline.. Pacientul a început să fie mai sigur pe el. Psihoterapia tulburarilor anxioase în Ghid practic pentru terapeuţi şi pacienţi. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. 4. au fost cele în care s-au folosit jocul de rol şi metafora sub forma poveştii terapeutice. El a putut experimenta situaţia în care i-a spus prietenei despre simptomele lui şi despre stările afective prin care trece. 2006. şi colab. pe acelea mai potrivite cu simptomatologia şi cu structura de personalitate a clienţilor. selectându-se dintre numeroasele tehnici psihoterapeutice. Editura Trei. asociindu-se la psihoterapie şi terapia farmacologică.. iniţial sub forma jocului de rol în cabinet. G. 52). În cursul şedinţelor de terapie s-au înregistrat câteva momente în care s-au produs schimbări în modul de gândire al pacientului. să îşi apere punctul de vedere fără o anxietate exagerată. BLOCH. Concluzii După terapia urmată. Alte două momente importante în terapie.

HOLDEVICI. HOLDEVICI.. metode. 9. 75–93. HOLDEVICI. Bucureşti. DAVID. REZUMAT Prezentul articol îşi propune o abordare a tulburărilor anxioase. Revista de psihologie. DAFINOIU. Editura Polirom. tehnici. depresie în perioada de tranziţie. Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. N. Editura Ştiinţelor Medicale. D..160 Andra Bolohan 12 3. I. DSM IV. 2005. Bucureşti. 6. Iaşi.. J. Strategiile psihoterapeutice cognitiv-comportamentale. p.. 7. pornind de la o delimitare conceptuală şi o definire a anxietăţii. R. Iaşi. VARGHA. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Dual Tech. Managementul stresului pentru un stil de viaţă optim. 2005.. Bucureşti. în special a tulburării de panică cu agorafobie. Editat de Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. Cele două studii de caz prezintă problematica atacului de panică. cu accent pe psihoterapia cognitiv-comportamentală. SAVA. I. Psihoterapii scurte. Psihoterapia cognitiv-comportamentală. 1–2. 4. 2000. 1999. 2007. . I. Editura Dual Tech.. 8. Anxietate.L. cu evidenţierea formelor clinice ale tulburării anxioase. Strategii. 2006. Psihoterapia anxietăţii. RĂŞCANU. 5. 2002. Abordări cognitiv-comportamentale. I.. fiind structurate într-un demers psihoterapeutic.. într-o abordare eclectică.

adding to the standard rules imposed by the EU. nu va mai performa în viitorul apropiat fară aportul conceptual al psihologiei de branding menită să distingă eficient între mulţimea de produse. nr. Bucureşti. dar şi un motiv de mândrie naţională pentru contribuţia la dizolvarea efectelor crizei. a part of the EU. ∗ Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. 1–2. Psih. O ŞTIINŢĂ DE GRANIŢĂ ÎN PLIN AVÂNT GABRIEL UNGUREANU∗ THE PSYCHOLOGY OF BRANDING. ianuarie – iunie 2010 . from another point of view. 161–168. „Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă” (Bernard Show) Economia unei ţări precum România. p. proprietarilor de brand-uri actuali li se vor aduce servicii de consultanţă economică în acest domeniu.PSIHOLOGIA BRANDING-ULUI. Key words: psihobranding. the psychology of branding would help stabilize the conceptual and decision-making in the investment undertaken by state and chaotic enough unclear given current.. Clienţilor activi. managerilor. economic psychology. A BORDER SCIENCE IN FULL SWING OF DEVELOPMENT Abstract Romania. parte a Uniunii Europene. Departamentul de psihologie Rev. Direct effects of the psychological concept of branding in Romania would cover substantial welfare of the living conditions of sustainable economic development perspective. servicii şi imagini. t. consum. Cuvinte cheie: psihologia branding-ului. psihologie economică. această nouă subcategorie ştiinţifică ar putea constitui o posibilitate de redresare economică. iar pe de altă parte între calitatea şi particularităţile percepţiei umane ca parte în procesul dinamicii economice de macro şi microsistem. consumer. Rădulescu-Motru”. will make a economic performance in the near future with the contribution of the psychology of branding concept. deoarece datorită fragilităţii accentuate a economiei româneşti. That is a distinction between the multitude of products. services and image. with reference to the peculiarities of human perception relative to the dynamics of macro and micro economy. with increasing concern the state and non-governmental sector to wellbeing in the quality sector. 56.

studiul psihologiei de branding ar ajuta la stabilizarea conceptuală şi decizională în sectorul investiţiilor haotic iniţiate de stat şi destul de neclar administrate actual. să permită un proces de terapie socială. un sistem complex de metode investigative şi evaluative. Dobrescu. 2. Acestei discipline. 23). Acest fenomen va avea implicaţii economice şi sociale greu de cuantificat pe termen lung. relaţiile brand-piaţă. p. tipuri de cumparători etc. întrucât este cunoscută ca variabilă macrosistemică instabilitatea periodică a pieţelor energetice mondiale. în care sunt prezentate studii valoroase privind comportamentul consumatorului. În acest context trebuie studiate cu multă temeinicie elementele de psihologie economică apte să eficientizeze elecţia şi distribuţia produselor. care alimentează motoarele unei economii bazate pe consum. precum şi direcţii proprii de cercetare. În România procesul de schimbare structurală calitativă a economiei micro.162 Gabriel Ungureanu 2 Efectele secundare ale dezvoltării accelerate a conceptului psihologiei de branding în România ar fi proiectate psihosocial şi percepute practic la nivelul îmbunătăţirii considerabile a condiţiilor de viaţă economică (din ce în ce mai precare în anumite zone defavorizate). dar pe termen mediu efectul studierii psihologiei de branding va avea şi proprietatea benefică de a explica şi certifica rezultantele ştiinţifice necesare la stadiul de incipienţă dinamică şi calitativă. a condus la studiul aprofundat al factorului uman implicat în producţia şi distribuţia de bunuri economice. 2008). odată cu creşterea preocupării statului şi a sectorului non-guvernamental faţă de bunăstarea cetăţenilor în ce priveşte sectorul calităţii. a economiei şi imaginii României. să creeze o imagine unitară şi atractivă pentru exterior. Autor consacrat în acest domeniu. Ca orice domeniu ştiinţific nou. European Excellence Awards sau Stevie Awards). pe care în trecut au cunoscut-o toate populaţiile europene. Lucian Traşă în articolul său „Terapie socială prin branding de ţară” distinge două obiective majore la care conceptul psihologie de branding trebuie să răspundă: 1. psihologia branding-ului este plasată în aria de vârf a ştiinţelor aplicative (Ries. serviciilor ori imaginilor aflate în blocaj din multiple motive şi cauze.şi macrosistemice cunoaşte cea mai complexă şi intensă dinamică la nivelul ţărilor est-europene. îi sunt consacrate reuniuni internaţionale de excelenţă (The Globes. inclusiv cele foarte dezvoltate actual. sperăm noi pe o perioadă cât mai lungă de timp. . din alt punct de vedere. aceasta devenind efectul pozitiv al unui tip de dezvoltare durabilă în adevăratul sens al cuvântului. aducându-le la nivelul normelor de standard impuse de UE. 2006. Astăzi. psihologia branding-ului şi-a constituit o identitate proprie şi a dezvoltat. la confluenţa psihologiei şi a disciplinelor economice. asanare morală şi dezvoltare spirituală prin care naţiunea respectivă să se regăsească (Emilian M. Lucian Traşă. în timp. Dezvoltarea psihologiei branding-ului. Brand Leadership Award.

Metodele psihologiei branding-ului sunt. Datele investigaţiilor de psihobranding sunt apoi procesate statistic pentru definirea unor invarianţi comportamentali. mai importante sunt asocierile deoarece „aceste asocieri se fac atât cu conţinuturi psihice individuale şi strict personale cât şi cu elemente care aparţin registrului psihic colectiv”. Autorul explică denumirea de transbranding prin analogie cu sintagma psihologie transpersonală. deoarece niciodată nu se dispune de suficiente resurse pentru a fi toate satisfăcute în acelaşi timp. autorul foloseşte o analogie cu procesul terapeutic pe care trebuie să îl parcurgă o persoană cu probleme de personalitate în relaţia cu sine şi ceilalţi. 1999). cât de mare va fi efortul şi „la ce nivel se vor situa pierderile” încheie autorul articolului. la lansare şi până la decizia subiectivă de cumpărare. Lucian Traşă îl citează pe celebrul Jack Trout (2005): . Depinde doar de cei care conduc şi ghidează un astfel de proces. Acesta ar influenţa prin „asocierile favorizate de informaţiile şi imaginile acelui produs. de la ofertă. p. cercetătorii în psihologia branding-ului încearcă să decripteze diferite aspecte necesare bunei funcţionări a diverselor pieţe comerciale. de pildă comportamentul vânzătorului. Dovedind o la fel de competentă abordare psihologică şi în cel de al doilea articol al său .. dar făcând precizarea că termenul transpersonal în branding nu are acelaşi sens ca în dimensiunea spirituală. experiment. în majoritate. În finalul excelentei demonstraţii Lucian Traşă explică procesul de analiză cognitivcomportamentală aplicată la conduita de decizie şi cumpărare. asocieri care se fac într-o anumită direcţie. Cu ajutorul acestor metode. prin apariţia fenomenului de „vectorizare”. în toate fazele circumscrise marketing-ului unui produs. pentru a scoate în evidenţă faptul că un astfel de proces ca şi în cazul terapiei unei persoane. Această comparaţie este utilizată plastic de autor.De ce Transbranding?”.. Chelcea. 1. intervenţia spontană a învăţării. fidelizarea consumatorului faţă de anumite mărci etc. descrise deja de autori clasici (incluzând aici interviul şi chestionarul) (S. . sunt larg acceptate astăzi de cercetătorii ce se ocupă cu psihologia branding-ului cu referire la perioada post-keynesiană şi care indică direcţii prioritare în abordarea fenomenului psihologiei economice aplicate. teste şi anchete. cu o anumită intensitate şi o anumită durată” (Ibidem. relaţiile dintre brand şi angajaţii care-l promovează. axate pe observaţie. reconstrucţia morală şi economică a unei societăţi nu se poate face decât cu efort şi cu pierderi calculate. 84–187). metode clasice de abordare-cercetare.3 Psihologia branding-ului 163 Pentru a exemplifica. Ierarhizarea dinamică a preferinţelor: orice consumator îşi ierarhizează multiplele nevoi.poziţionarea este cea care te diferenţiază în mintea consumatorului” dar continuă el. Şase teze cu titlul de axiome. saturaţiei şi dezvoltării face ca ierarhizarea să fie în continuă restructurare. al managerului şi al negociatorului.

imagine sau serviciu de brand. ca vârf de tendinţă în economia modernă. În ultimul deceniu. p. În cadrul unora dintre aceste cercetări s-a arătat că două condiţii pot asigura succesul unui produs pe piaţă: 1. studiul comportamentului economic este cel care a suscitat îndreptarea atenţiei cercetătorilor către domeniul vast al branding-ului. apartenenţa persoanei la anumite comunităţi (familială. factori precum experienţa. pe această bază. Trebuinţele evoluează prin dezvoltarea obiectelor lor. un sistem de aspiraţii) de regulă în continuă dezvoltare. dezvoltarea trebuinţelor şi nu în ultimul rând prestigiul. Treptat. profesională etc. Însă oricâte aspecte economice. a reprezentat o motivaţie economică suficient de puternică pentru a genera ample cercetări de profil. 11–12). dincolo de reprezentările şi expectanţele fiecărui individ în parte. mai întâi consumatorul priveşte produsul şi îi apreciaza utilitatea. 6. 43). p. Clienţii. toate aceste variabile au fost integrate în sisteme complexe de vectori. 3. 5. deci impregnate cognitiv. treptat. Între stilul de viaţă şi comportamentul de consum se instalează o reciprocitate: comportamentul efectiv influenţează stilul de viaţă. decizia subiectului alegător-cumpărător este rezultatul final al unei procesări tipic umane.164 Gabriel Ungureanu 4 2. comportamentul de consum este plastic şi flexibil în planul modalităţilor concrete de satisfacere. cât mai mulţi clienţi (cumpărători) fidelizaţi (J. De altfel. afectiv şi volitiv. Statutul social şi rolurile. orientarea către brand. comportamentul de cumpărare. 2005. abia apoi în ecuaţia alegerii intervin magia imaginii de brand şi preţul.) impun un standard de consumator. Obţinerea de către constructorul de brand a unui profit cât mai mare.. Nu numai gradul de civilizaţie al sistemului socio-economic determină consumul. prin . iar acesta o dată instalat. folosirea/propagarea impresiilor despre avantaje. Grigore. În analiza cercetătorilor au intervenit. aşa cum am arătat. valorile şi normele impuse de cultura şi subcultura grupului de referinţă modelează sau „normează” comportamentul cumpărătorului (Nicola. Trout. problematica psihologiei branding-ului a interferat cu cea a instruirii şi educării în materie de comportament social şi cu cea a competenţei economice. Cu alte cuvinte. sociale şi culturale ar antrena actul orientării spre un produs.upgradarea” imaginii produsului. impune un anume comportament economic. explicate în amănunt de teoreticienii domeniului şi analizate în laboratoarele marilor jucători economici mondiali. ca părţi componente ale unui efervescent creuzet psihosocial. La nivelul familiei. 4. un preţ de vânzare iniţial mai mare decât cel practicat de concurenţă pentru produsele similare şi 2. . 2008. preţurile practicate au început aşadar să devină elemente-cheie. utilizat pentru maximizarea profitului economic. se instalează treptat un nivel de aspiraţie (în fond.

cu note de comunicare împrumutate de la regimul social. un proces social. 3. gen. Consumatorul care apelează la magazinele virtuale are şi el un profil distinct. îndepărtate şi inacesibile. se evidenţiază trei criterii importante de categorizare a clienţilor care se orientează spre brand-uri: psihologice (trăsături de personalitate şi abilităţi de coping). p. Cercetările de gen au mai relevat că marea producţie de serie şi standardizarea bunurilor economice au pus omul în situaţia unui larg câmp de alegere în materie de utilitate. Totodată. fără efort de decizie şi consum de timp. ideativă ori anticipativă. procesul deliberativ complex presupune un mare consum de energie. comportamentul de alegere impulsiv şi imediat este provocat de un stimul puternic. Diverse brand-uri trebuie să intre în câmpul atenţiei şi în sfera de interese a unui public larg. educaţie. gen) şi situaţionale. răspunsurile alegătorilor la stimuli-branding se pot grupa în patru categorii: 1. 2008. timp şi intervine în cazul brand-urilor nefamiliare foarte scumpe. Activitatea de psihobranding se optimizează tocmai prin cunoaşterea acestor criterii subtile de adaptare la noile tendinţe socioculturale. alegerea pe baza unei decizii la limită – în acest caz este vorba de un brand de care cumpărătorul a auzit ocazional. comportamentul de rutină vizează de regulă brand-uri a căror alegere – achiziţie ar presupune costuri mici. 34). fie ea senzorială. factori ambientali. 2. grupuri. contextuală. însă ea presupune şi fina cunoaştere a mecanismelor psihologice implicate în dinamica alegerilor personale. familie. McEwen. atenţia este înţeleasă ca o formă elaborată şi adecvată a reflexului de orientare în mediul proxim apropiat. în general. Ea condensează factori psihologici precum percepţia. oamenii tind să cumpere produse aflate sub un brand cunoscut deoarece acesta le oferă mai multă siguranţă şi încredere decât unul anonim. gândirea. De pildă. provoacă o . statut social şi personalitate (Wiliam J. vârstă. demografice (ocupaţie. Cercetările în domeniul psihologiei branding-ului au mai condus la accentuarea ideii că. în esenţă. pe un fond emoţional conflictual. cultură. orice noutate în ambientul comercial. Astfel. Această categorizare reflectă multitudinea variabilelor care intervin în declanşarea comportamentului de selecţie şi achiziţie a produselor. în termenii conexionismului clasic. în psihologia de branding actuală. situaţionali şi demografici. 4. Astfel. atenţia. sistemul de norme şi valori sociale.5 Psihologia branding-ului 165 Vânzarea produselor proiectate de brand-uri reprezintă însă. motivaţia. imagerială. cu caracteristici care ţin de vârstă. spiritul istoric general şi local etc. Tehnicile de branduire şi marketing bazate pe tehnologia informaţiei s-au dezvoltat şi ele foarte mult. factori sociali care ţin de cultură. investind un timp nu prea mare în căutarea informaţiei.

atributele sale vizând atât producătorul cât şi distribuitorul. sunt generate de acţiuni. imitativ sau imaginativ. Ca factor optimizator sau de progres al raportului activ dintre subiect şi obiect. cunoştinţe şi pattern-uri sociale). în toate brand-urile comerciale. De altfel. Deci nu durata în timp a presiunii informaţionale ar fi soluţia declanşării procesului decizional de achiziţie. un brand elaborat înseamnă o imagine. şi serviciilor. fiind complementară celei funcţionale. Brand-ul apare astfel ca fiind un fapt de învăţare societală. adaptativ) şi determinismul social (condiţionarea prin experienţă. brand-ul atrage atenţia prin noutatea de imagine. condiţiile de cumpărare. formă. . cu cele trei funcţii ale sale: cognitivă. ci intensitatea şi contingenţa stimulilor prezentaţi. înainte de a convinge şi a produce intenţii. Pentru acest domeniu aplicativ. un mesaj care atrage atenţia şi se imprimă în memorie prin conţinut. culoare etc. ideativ. în cele mai multe cazuri dominând-o. în vederea selecţiei produsului/obiectului. semantic şi comportamental.166 Gabriel Ungureanu 6 alertare a subiectului în planurile fiziologic. verbal. raportările la semnificaţii personale sau sociale se „încapsuleaza” în produse. afectele. Valoarea simbolică se evidenţiază întotdeauna ca fiind prezentă la orice brand. Motivaţiile. sistemul de referinţă rămâne faptul psihic. valenţele psihologice ale brand-urilor. de la percepţie la concept. simbolic. atitudinile. ele sunt însă importante în ariile învăţării comportamentelor complexe şi ale activităţilor în sisteme sau condiţii de risc. În final. adică imaginile create de ele. vârstele şi genul celor atraşi. lăsând capacitatea subiectivă de reactivitate să se confrunte în alte evenimente prezentate în diverse registre. diferenţele faţă de alte produse similare. afect şi ideologie. act sau activitate?) se estompează. Clientul află adresa. este proiectivitatea în mediu. Toate aceste caracteristici ale reflexului la nou au fost cunoscute şi folosite în tehnica şi arta reclamei. proces. reflexul faţă de nou este supus aceloraşi principii explicative ca şi psihicul în ansamblu: determinismul biologic (ca mecanism neurofiziologic. produselor. Brand-ul ca „target”. personologic şi relaţional. O caracteristică specifică procesării psihice. Cercetătorii au căzut de acord asupra faptului că. raportul acţional cu un lucru sau cu o persoană se finalizează cu o „cristalizare în obiect” a acţiunilor şi emoţiilor. De aceea. libertate de exprimare şi de alegere. fie ele în plan obiectual. Se consideră că aura simbolică a brand-urilor „lucrate” rezultă atât din raportarea subiectivă la tonalităţile afective ale datelor senzoriale. Astfel. Conotaţiile etice ale reclamei sunt tot mai discutate astăzi şi în termeni de manipulare. afectivă şi volitivă. şi chiar „distincţia” pe care el însuşi o capătă prin achiziţia produsului. Însă ceea ce nu au studiat suficient cercetătorii în psihobranding este faptul că prin repetarea noului stimul. cât şi din cadrele sociale. reflexul de orientare se stinge. reprezintă alţi indicatori dinamici ai valorii simbolice a imaginii. dezbaterile psihologice asupra naturii atenţiei (este fenomen. senzorial. se regăsesc toate cele patru categorii de „conţinuturi” ale inteligenţei umane: figural. cunoscute direct sau din reclamă.

între disponibilităţile de consum şi calităţile mărfii. 2008. . Forţa brandului.. Bucureşti. Metode şi tehnici. atractiv. ale unei producţii de masă inconsecvente şi instabile precum şi ale concurenţei. p. marca produselor ori a serviciilor apare ca un indicator al atitudinilor publice.. CAUC. p.. Olins. realizat în timp.. grafic sau obiectual. dar de obicei mai mare cu ceva decât cel al concurenţei. analiza statistică relevă creşterea semnificativă a duratei de căutare odată cu creşterea preţului.7 Psihologia branding-ului 167 În Psihologia branding-ului. De exemplu. TRAŞĂ. impunerea unui nou brand pe piaţă comportă strategii si costuri speciale. 2006. p. În termenii psihologiei clasice. O diferenţă de preţ sub 5% nu preocupă cumpărătorul pentru o căutare din magazin în magazin ca în cazul uneia de peste 30%. 178–179). Editura Alfa. Editura Sigma. Bucureşti. 34. o dimensiune fizic determinată cum este durata căutării sau a tatonării cumpărării unui produs se dovedeşte a fi condiţionată de preţ: cu toate diferenţele individuale inerente oricărui comportament. 1999. Branding de ţară. comportamentul economic transcende schemele ideologice spre exerciţiul unui raport între persoană şi produs. Bucureşti. comportamentul orientat după preţul produsului de cumpărat este de tip operant: cumpărătorul a învăţat clar valoarea financiară a căutării şi alegerii în funcţie de marcă şi preţ. cu mijloacele reclamei şi advertising-ului. VI.. favorizate şi induse artificial de către producător şi de comerciant. I. LUCIAN. Primit în redacţie la 23. 84–187. Cercetarea sociologica. În realitate. Cu greu campaniile pentru diferite produse mai pot atrage grupuri mari de clienţi care ar aduce siguranţa şi stabilitatea financiară proiectate iniţial în studiile de piaţă. Editura Destin. S. McEWEN. Însă şi această nouă conjunctură poate fi deosebit de stimulativă pentru psihologia branding-ului. Impunerea unui brand de succes este un proces laborios. MARGINEAN. originală şi expresivă. I. În condiţiile crizei economico-financiare actuale. 3. M. 2008. 2. pentru edificarea şi atragerea clienţilor pretenţioşi. CHELCEA. Se dovedeşte deci că preţurile de vânzare sunt luate în considerare mai mult în termeni relativi decât absoluţi. EMILIAN. România. o disciplină de graniţă aflată în plin avânt care promite noi posibilităţi de dezvoltare economică. WILIAM J. Aceasta marcă se obiectivează într-o simbolistică cât mai colorată. Lansarea promoţională se face la un preţ accesibil. DOBRESCU. 2009 BIBLIOGRAFIE 1. ulterior valoarea produsului vândut aparent în pierdere este compensată prin amploarea dinamicii vânzărilor (W.

2006. Efectele directe ale conceptului psihologiei de branding în România ar viza bunăstarea considerabilă a condiţiilor de viaţă economică în perspectiva dezvoltării durabile. aducându-le la nivelul normelor de standard impuse de UE. parte a UE. ce operaţionalizează distincţia între mulţimea de produse. 178–179. Bucureşti. RIES. Editura Brandbuilders. servicii şi imagini. TROUT. prin raportare la particularităţile percepţiei umane relative la dinamica economiei de macro şi microsistem.ro. va performa economic în viitorul apropiat cu aportul conceptual al psihologiei de branding. GRIGORE. Bucureşti. 6. 2006.ro/. AL. Editura România de mâine. Bucureşti.. Bucureşti. p. Despre Strategie. . 7. studiul psihologiei de branding ar ajuta la stabilizarea conceptuală şi decizională în sectorul investiţiilor haotic iniţiate de stat şi destul de neclar administrate actual. JACK. 2008. http://www. 11–12. Despre brand. Alchimistul de la migdale amare. Psihologia economică. Cele 22 de legi imuabile ale branding-ului.168 Gabriel Ungureanu 8 4. W. NICOLA. p..prwave. The Globe (consultat la 29/03/2009). REZUMAT România. OLINS. 5. Note de curs. Editura Brandbuilders. 2005. 8. odată cu creşterea preocupării statului şi a sectorului nonguvernamental faţă de bunăstarea cetăţenilor în ceea ce priveşte sectorul calităţii. din alt punct de vedere. Editura Comunicare.

aparţinând doamnei Balgiu. având ca autori pe Beatrice Adriana Balgiu şi Victor Adîr. sunt descrise trei stări ale Eu-lui: Părinte. În capitolul al patrulea. cortex).CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE BEATRICE ADRIANA BALGIU. Editura Printech. ni se prezintă abordările teoretice ale mai multor autori focalizaţi pe ciclul comunicării. Adult şi Copil. 1–2. care se înscrie în noile terapii ale mişcării umaniste. Lucrarea se concentrează asupra abordării celor două tipuri de public: intern şi extern. dezvoltarea aptitudinilor de comunicare.. 56. a dezvoltării (o teorie a ceea ce numim intrapsihic) şi în fine o teorie a structurii şi dinamicii grupurilor şi organizaţiilor. ianuarie – iunie 2010 . este o abordare sistematică a teoriilor comunicării – tranzacţională. unul dintre clasicii psihologiei. nr. La început. Perspective teoretice şi strategii practice. precum şi considerarea preferinţelor cerebrale se poate constitui în pattern al optimizării comunicării interpersonale. Comunicare interpersonală. 2009. Prima parte. Eric Berne şi teoria schimbării personale – o teorie complexă – o vom descoperi în capitolul al II-lea. Berne formulează concepte care ajută la înţelegerea conţinutului instanţelor respective. pe parcursul a şase capitole. neurobiopsihologică şi psihoterapeutică – alături de imagine şi comunicarea organizaţională. Este menţionat un studiu extrem de interesant din care a reieşit că ceea ce numim comunicare contractuală înaltă semnifică dominanţa extinsă a unuia sau altuia dintre cadranele cerebrale. o scurtă recapitulare a specificităţii celor 3 creiere (reptilian. Psih. Prezentul volum. câteva din cele mai noi teorii psihologice pentru care comunicarea este privită drept mijloc de cunoaştere a individului în interacţiune. elemente de grafică publicitară. Comunicarea interpersonală este investigată pe baza stării curente (din cele trei de mai sus) a fiecărei părţi implicate. limbic. ne prezintă. Bucureşti. Perspectiva neuropsihologică în comunicare face obiectul celui de-al treilea capitol. Bucureşti. p. Pentru a înţelege comportamentul unei persoane în analiza tranzacţională. 169–170. dar şi un scurt istoric al comunicării interpersonale. unde autoarea Beatrice Balgiu reliefează specificul funcţional al celor patru cadrane cerebrale. pornind de la straturile de început ale interacţiunii către cele interioare. fiind una din terapiile psiho-comportamentale cele mai cunoscute. 184 p. Rev. Autoarea încearcă să familiarizeze cititorii cu domeniul psihologiei comunicării. având drept repere formele şi tehnicile de comunicare. t. VICTOR ADÎR. introdusă de Fritz Perls. autoarea abordează Gestalt terapia. Analiza tranzacţională poate fi interpretată ca o teorie a comunicării.

Pe concluziile rezultate se va fundamenta strategia de imagine şi planurile organizaţiei. negocierea înseamnă însuşirea unor reguli. În partea a II-a a cărţii. ilustraţie sugestivă. caracteristicile spaţiului mediatic/informaţional în care se construieşte imaginea organizaţiei. bineînţeles cu concursul liderului şi membrilor organizaţiei. o adevărată analiză a negocierii ca artă a comunicării. ne sunt relevate punctele generatoare de criză de imagine. organizaţiile au conştientizat necesitatea de a pune în practică strategii care urmăresc crearea unui climat pozitiv marcat de credibilitate şi încredere. de importanţa imaginii firmei. Georgeta Preda . Este un material bogat în date. utilizarea unitară a multiplicatorilor de imagine şi diferenţierea imaginii. Victor Adîr. orizontul de interpretare a mediului social în care funcţionează organizaţia. cu o evoluţie lentă şi complexă. simbolistica graficii publicitare. cel de-al doilea autor. în primul rând. Această teorie este descrisă ca modalitatea de utilizare a limbajului. cadrelor universitare. Partea a III-a – O comunicare specializată: Grafică publicitară – analizează reclama ca vector creativ grafic-vizual al publicităţii. Cele mai cunoscute tehnici de construire a imaginii organizaţiei sunt: utilizarea efectului de halou. ne vorbeşte despre disciplina care se ocupă cu studiul proceselor de comunicare în contextul organizaţional. responsabilitate care aparţine departamentului de relaţii publice. O strategie de construire a imaginii unei organizaţii trebuie să urmărească. cu o bibliografie bogată. ceea ce face textul comprehensibil şi accesibil unei categorii mai largi de cititori. răsturnarea imagologică. publicitatea online etc. fiind conştienţi de natura interdependentă a relaţiei lor. Descoperim că o nouă imagine a organizaţiei are o influenţă majoră asupra reuşitelor în afaceri. al cărei autor este Marshall Rosenberg. În acelaşi timp. consistentă. Autorul subliniază că utilizarea acestor tehnici se face prin aplicarea lor individuală sau combinarea lor în funcţie de scopurile urmărite. realizarea şi consolidarea identităţii acesteia în mentalul publicului relevant. alegerea unor strategii şi formarea unor deprinderi care să articuleze şi să asigure atingerea scopurilor propuse. În accepţiunea sa specifică. O privire de ansamblu asupra volumului de faţă scoate în evidenţă efortul autorilor de a veni cu clarificări majore privind psihologia comunicării. Lucrarea pe care am supus-o atenţiei. Ideea de bază este aceea că oamenii sunt conectaţi empatic la ceea ce simte şi are nevoie fiecare. crearea unei imagini distincte şi clare în mediul social relevant şi în sferele de interes etc. cu valoare teoretică şi practică deosebită. în capitolul şase. interesele manifeste ale categoriilor de public ţintă. precum şi studenţilor interesaţi de acest domeniu atât de provocant al psihologiei comunicării. starea imaginii organizaţiei. În ultimul timp.170 Critică şi bibliografie 2 Capitolul al V-lea este centrat pe teoria comunicării nonviolente. Ne sunt definite marca şi logo-ul. procesul de negociere fiind caracterizat printr-o succesiune de compromisuri şi concesii în vederea încheierii unui acord mutual avantajos. facilitându-se schimbul de informaţii şi rezolvare paşnică a neînţelegerilor. se adresează atât cercetătorilor. Beatrice Balgiu face.

Practicienii şi cercetătorii se revendică din filosofia implicării. participarea. ca o politică şi un set de practici ce vizează orientarea democratică a cercetării socialului. transformă „obiectul de studiu”. nr. încercând să identifice efectele asupra actorilor sociali. poziţii. psihosociologia sugerează interacţiunea. p. Avem a face deci cu o orientare socio-clinică. PARIS Le Centre International de Recherche. 4. Formation et Intervention Psychosociologiques (CIRFIP) este o asociaţie fondată în 1993. 56. − recunoaşterea exigenţelor etice care privesc abordarea subiectului şi practicile profesionale. îl invită să participe la acţiunea comună.. în diferite câmpuri şi practici sociale. printre membri. COLLOQUE CIRFIP.VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ UN DEMI-SIÈCLE DE PSYCHOSOCIOLOGIE – HÉRITAGES ET PERSPECTIVES. Psihosociologia privilegiază legătura dintre cercetător şi subiect. Nu e vorba doar de un dialog. oferă acestuia din urmă şansa să se exprime. specialişti în studiul grupurilor şi organizaţiilor. militantă. ci o psihosociologie − practică. atitudine subliniată şi prin elaborarea şi respectarea a patru principii directoare: − integrarea în analiză a proceselor sociale. implicarea. Psih. Bucureşti. t. 1–2. trăiri. individul. Vocaţia internaţională a CIRFIP se concretizează prin prezenţa. legătura. schimbul continuu dintre cei doi actori sociali. Membrii CIRFIP privilegiază legătura dintre procesele psihice şi cele sociale. 5 ET 6 JUIN 2009. în actor social diligent. 171–177. ci de o inversare a raporturilor existente în psihologia Rev. cercetători şi universitari angajaţi în analiza şi intervenţia psihosocială. în sensul că acestea determină şi explică angajarea subiectului. Un continuum. Nu o psihologie socială academică. ei încearcă să înţeleagă evoluţia schimbărilor induse prin mutaţii şi crize sociale. înţeleasă ca o co-construcţie de sens. ianuarie – iunie 2010 . reunind practicieni. schimbul de roluri. a cercetătorilor venind din Canada şi America. − intensificarea legăturilor dintre cercetare şi intervenţie. Psihologia socială îşi extrage forţa din diagnoza obiectivă a fenomenului studiat. − depăşirea frontierelor disciplinare pentru a prezerva complexitatea realului şi diferitele determinante ale acestuia. iar mai recent din ţările din Est.

de inovare socială. în sectorul asociativ). nu se studiază ca domeniu independent. practici provenind din câmpul formării. intervenţia). conflictul permanent dintre cele două entităţi. discuţia sau decizia de grup. manipularea. psiho-sociologie.172 Viaţa ştiinţifică 2 socială experimentală: obiectul de studiu devine subiect. pe activitate şi pe inserţia profesională. în învăţământ şi formare. din dinamica grupului. autori. dar confirmând filiaţia la concepţia profesorului său Pierre Janet. cu alţii. nu oferă diplome. pe articulare la diferite meserii. cu grupuri. Domeniul său predilect este interacţiunea umană în procesele sociale de stabilizare. funcţionând în structuri sociale (instituţii. Se alimentează din diferite curente. de schimbare. de laborator. individul în proces de socializare. captarea individului de către mase. dar şi în relaţiile cotidiene. supus normelor şi practicilor sociale. a implicării cercetătorului şi a descoperirii prin participare. Într-o carte-manifest. deviaţiile de la ortodoxia funcţională. militantă: ea studiază opoziţia dintre individ şi societate. Sunt privilegiate interesul pentru muncă. cu mediul social şi ideologic. din câmpul pe care-l desemnează cuplul cercetare-acţiune. De exemplu: opoziţia la presiunile majorităţii. analiza stilurilor de munca şi de management. . implicată. Psihosociologia mai este desemnată şi cu expresiile: socio-psihologie. Aici se pune accentul pe formare. practică articularea dintre filosofia de abordare – privirea din interiorul fenomenului – şi metodă (ancheta. cercetarea ca acţiune socială. Serge Moscovici a articulat cu curaj cele două direcţii ale disciplinei noastre. consilierea. de origini şi de parcursuri profesionale care au inspirat sau la care se referă acest tip de cercetări (în întreprinderi. toate reflectând multitudinea de surse şi de câmpuri de interes. frecvent asociate corpusului teoretic şi praxiologic. intervenţia în câmpul social şi profesional. putere. O filosofie a legăturii intrinseci individ–lume. individul în interacţiune cu mediul social. cea experimentală. polemică şi nonconformistă pentru timpul când a apărut. controlul situaţiei. mişcări de gândire. interviul. muncă etc. Deşi rupt de mişcarea de idei din vest. Apelează la mai multe tipuri de practici sociale. acţionale. parcursuri. legate de subiect. organizaţii. sperând să descopere şi să refacă unitatea dintre om şi mediul său social. a domeniilor diverse în care intervine. omul relaţional. organizaţii). în munca socială. în proces de comunicare şi negociere cu ceilalţi. în câmpuri de gestiune economică şi socială. analiza de conţinut. examinarea rece (= obiectivă) a celuilalt. şi cea acţională. subiect social. grupuri. Psihosociologia pune accentul pe legătura strânsă dintre dimensiunea psihică şi socială. conflicte. de inserare într-o situaţie dată. psihosociologia nu are însă un statut oficial bine conturat. are ca principiu centrarea pe raporturile individ/societate în situaţii concrete. Vasile Pavelcu se situează pe firul aceleiaşi psiho(socio)logii implicate. analiză şi bune practici profesionale. iar cercetătorul evită situarea în prim plan. Se preocupă îndeosebi de schimbări. în mediul rural sau urban. psihosociologie clinică. În ciuda terenului vast de acţiune.

„Drama” psihologiei este aceea că nu poate trata trăirile subiective ale individului prin apelul doar la laborator. schimbul de idei) a debutat cu o dezbatere epistemologică privind obiectul de studiu al psihosociologiei: cum s-a fondat acesta. cifre. marotă a concepţiei materialiste: „Cu toţii ştim că există psihologi dogmatici şi rigizi. Max Pagès (profesor emerit. concrete. Moreno şi chiar în primele cercetări ale lui Mayo. scheme şi ecuaţii. La această dezbatere de deschidere au participat fondatorii acestui domeniu de cercetare: Jacques Ardoino (profesor emerit. care taie „sufletul” în bucăţele. iar fragmentele le pun la microscop şi le consemnează în tabele. Cu cât o operă este mai personală. curbe. prin mobilitatea. la propriile contribuţii. Vasile Pavelcu pleda pentru reîntoarcerea psihologului în viaţa socială. cere din partea psihologului mai multă fineţe. . directeur du LCS). filiaţiile epistemologice. André Lévy (psihosociolog. profesor emerit. dezbaterea. Vincent de Gaulejac (profesor la Paris 7 Denis Diderot. Groupe ESC Toulouse) şi Florence Giust-Desprairies (profesor la Universitatea Paris 7 Denis Diderot). experimente. Universitatea Paris 8). Universitatea Paris 7 Denis Diderot). cu atât e mai autentică şi se cere externalizată. S-au referit la fondul comun. Congresul aniversar CIRFIP (organizatorii i-au dat însă numele de colocviu pentru a privilegia dialogul. Desigur. cum se poziţionează în mediul academic şi cum se defineşte specificitatea cercetării psihosociologice în sânul ştiinţelor umane. dăruită. pentru încorporarea vieţii autentice. subliniind componenta socială. „Emeriţii” de astăzi sunt fondatorii de ieri. tabele. Jacqueline BarusMichel (profesor emerit. mobilitate decât realitatea fizică”. Ce-i interesant este că aproape fiecare vorbitor a subliniat faptul că originile trebuie căutate în Lewin şi în conceptul de cercetare–acţiune. organizatoarea acestei manifestări. vorbitorii s-au poziţionat din perspectiva psihosociologiei clinice. Omul viu şi concret se volatilizează în perspectiva mitului cifrelor şi a mitului „preciziei”. diagrame. dar au subliniat faptul că perspectiva este alta decât cea a altor ştiinţe clinice. umanistă. rupturile.3 Viaţa ştiinţifică 173 Drama psihologiei (1964). reale în câmpul de conştiinţă al psihologului şi empatizarea cu obiectul său de studiu. În sală se găseau şi alţi fondatori-emeriţi. Dezbaterea a fost animată de Gilles Arnaud (profesor de psihosociologie. subtilitate. de dragul cifrelor şi al preciziei… Viaţa psihică. ce efecte au avut conflictele. dar şi la aportul fiecărui curent sau moment. cei care au întemeiat acest domeniu de cercetare. din punct de vedere ştiinţific. Iată pasajul din Prefaţa la ediţia a doua. ce poziţii ocupă cercetătorul şi cum se validează acestea. cu cât e mai adânc trăită şi include sfera intereselor subiective ale autorului. preşedinta CIRFIP (Centre International de Recherche Formation et Intervention Psychosociologiques). profund democratică a acestei discipline. fluenţa şi fineţea ei. Universitatea Paris 13). Universitatea Paris 7 Denis Diderot). la Rogers. Jean Maisonneuve. în care Vasile Pavelcu răspunde polemic criticilor care-i amendau abdicarea de la „obiectivitatea ştiinţifică”.

economici şi familiali care condiţionează istoria şi dezvoltarea individuală. în condiţii noi. beneficiind de prezenţa lui Jean Maisonneve şi Vincent Hansses. a oferit prilejul prezentării unor practici noi. Jean Dubost a evocat un text din 1938. în 1992. asupra indivizilor. pe analiza publicurilor din universităţi şi al şcolilor înalte. dinamica grupului. pentru analiză critică şi inventivitate în practicile schimbării. Prin istoria vieţii cercetătorii şi practicienii au încercat să răspundă unei cereri de a produce efecte de schimbare. de fapt. Comisia analiza practicilor profesionale. S-au evidenţiat condiţiile deosebite ale începuturilor. personalizate de formare. creator riguros. subliniind faptul că acest domeniu a fost inspirat de colegii americani. mai mult de cincizeci de ani de la începuturi.174 Viaţa ştiinţifică 4 Jean Dubost. declinul şi revitalizarea. s-a concentrat pe rolul competenţelor în rolul de „maître”. invocaţi de colegii lor. plecat dintre noi în 2006. ca model teoretic şi de cercetare. Sub genericul Histoire et transmission. dezvoltarea ulterioară. o secvenţă de dinamică de grup din anii ’60. dar numele său a fost adesea invocat de către cei prezenţi. a tehnicilor animaţiei în grup. unor experienţe personale şi noi contexte în care dispozitivele psihosociologice de animare îşi găsesc locul. a implicaţiilor psihosociale ale transmisiei cunoaşterii. a ofertei actuale. care mi-a evocat vizita sa la Iaşi. iar a doua zi a apărut şi André de Peretti. propunând noi locuri şi noi spaţii. În comisia La formation permanente participanţii au apelat la sintagme ca „educaţia nouă” sau „educaţia populară”. Eugène Enriquez şi Jean-Claude Filloux (cărţile lor le-am utilizat atunci când mi-am redactat teza de doctorat. fiecare dintre ei aducând noi informaţii asupra începuturilor. de la Louvain. grupurilor şi instituţiilor. Munca în grupuri furnizează asemenea contexte de natură să stimuleze o mişcare de reinserţie . înainte de război. insistând asupra rolului psihosociologiei în încercarea de a apropia adulţii aflaţi în ecart. noi metode. considerat de vorbitori precursor al psihosociologiei. 1977). de mediul formativ. ca acces la cultură. Comisia La formation à l’université et dans les écoles a avut ca preocupare evaluarea actualităţii formării psihosociologice în universităţi. dotat pentru a asculta. formă răspândită astăzi de munca socioprofesională. ceea ce sugerează că sunt. ceilalţi au plasat debutul în anii ’40. a concepţiei privind schimbarea prin metode de grup. dimensiunea existenţială în procesul de co-construcţie de sens şi de acţiune. un mixaj de interviuri cu fondatorii. impactul factorilor istorici. în 1974 şi sunt citate în Liderii în dinamica grupurilor. de fapt o revizitare a istoriei acestei ştiinţe şi o evaluare a mizei ce a constituit-o formarea psihosociologilor prin tehnici de dinamică de grup. sociali. Prima comisie. Este o metodă care favorizează priza de conştiinţă. grupală sau instituţională. considerat părinte al domeniului. a debutat cu un film. a muncii în grupuri. A lipsit Guy Palmade. au urmat dezbateri în comisii rezervate metodelor şi locurilor în care se desfăşoară formarea psihosociologică. psihici. În partea a doua a acestei dezbateri s-a prezentat un film-evocare.

Cartea sa. sociodrame. în interiorul unei organizaţii sau în mediul deschis. cercetării şi formării. care a evocat colaborarea sa. implică participarea efectivă a actorilor la descoperirea sensului situaţiilor pe care le traversează şi care îi afectează. În ceea ce mă priveşte. un dialog despre joc. ca producţie situată între imaginar şi realitate. într-o societate controlată de gardieni de conştiinţă. privind conduitele. Am rugat-o să confirme o relatare pe care am găsit-o cândva. între care: frica autorităţilor de iniţiativă. de schimbare. fabulosul. Eugène Enriquez. non-dirijată. Psychodrame. deschis spaţiilor tranziţionale. animată de Annie Charlotte Giust-Ollivier şi Vincent Hanssens. rezultând dintr-o logică a acompanierii celui care. jeux de rôle. specialişti în psihodramă şi sociodramă. etice. Un eveniment a însemnat apariţia. consultaţie şi intervenţie. a doamnei Anne Ancelin Schützenberger. Aceste practici. despre rolul mamei lui Moreno. ca temă de cercetare şi practica socială. dispoziţie redusă pentru schimbare. dar a continuat prezentându-l ca pe un personaj în care realitatea. în copilăria sa timpurie la Bucureşti. Am lăsat la urmă o dezbatere la care am participat.5 Viaţa ştiinţifică 175 socială şi culturală. politice) şi printr-o multiplicare a invitaţiilor la schimbare şi aprofundarea legăturilor sociale. am comandat-o în anii ’70 şi am utilizat-o adesea. la această secţie. cu Moreno şi a avut contribuţii hotărâtoare în implementarea acestei metode în Franţa. Ele se înscriu într-un proces de întâlnire şi recunoaştere reciprocă. cu participarea lui Gilles Amado (profesor la HEC Paris). criză. Mi-a răspuns într-o manieră… moreniană. Au fost invitaţi să ia cuvântul oameni de teatru specializaţi în „dramaturgia cotidiană”. joc. Teresa Carreteiro (profesor la Universitatea Fluminense din Rio de Janeiro). animată de Vincent Gaulejac şi André Sirota. care-i cânta melodii populare româneşti şi i-a trezit gustul pentru muzică. din fondul comun de tehnici de expresie verbală şi non-verbală. individual sau în grup. toţi cei care se inspiră. deschişi spaţiilor creative. am vorbit despre absenţa „intervenţiei”. Ziua de vineri 5 iunie a colocviului a fost dedicată în întregime intervenţiei psihosociologice. au subliniat vorbitorii. propice intervenţiei. într-un scaun cu rotile. confirmând relatările lui Moreno despre începuturile copilăriei sale la Bucureşti. Vocabulaire des techniques de groupe (1971) se găseşte la Biblioteca Centrală din Iaşi. Acestea. Jean Dubost. jocul se intersectau într-un mod spontan şi evoluau în funcţie de context. conflictele şi mizele instituţionale. S-a debutat printr-o table ronde asupra problemelor actuale ale intervenţiei. de cercetare–acţiune ca iniţiativă liberă. Am identificat mai multe explicaţii ale acestei absenţe. timp de două decenii. profesor emerit de la Universitatea din Nisa. mişcare scenică. invenţia. în munca lor. Dominique Lhuilier şi Adrian Neculau a încercat să trezească interesul pentru practici sociale de formare. Dezbaterea. Intervenţia se articulează astăzi noilor contexte din societate şi se orientează pe analiza crizelor sociale (psihologice. . adresează o cerere privind corecţia a ceea ce el consideră disfuncţionalitate.

Am amintit încercarea lui Traian Herseni care. adică profesionişti solicitaţi de diferite medii instituţionale. o atitudine pudibundă a autorilor. Următoarea table ronde este dedicată cererii de consultaţie. urbanism. Majoritatea participanţilor erau psihosociologi practicieni. diferitele ipostaze în care se găseşte psihosociologul în situaţia de intervenţie: în instituţiile sanitare şi sociale. mai multe întrebări şi felicitări despre şi pentru proiectul nostru. manualele şi volumele publicate la Polirom. disimularea scopului propus prin evitarea cuvântului incitant „intervenţie”. dezvoltare) de natură să evite suspiciunile. puţin prezentă şi astăzi. ca o invitaţie la dialog îndreptat împotriva autorităţii instituţionale. în diferite universuri socioprofesionale. în conformitate cu nevoile lor şi ale întreprinderilor. intervenanţi. După-amiază s-au analizat. în 1969. sociologie şi pedagogie. consultanţi. intimidarea cercetătorilor de către „mitul ireversibilităţii”. apoi. specificul contextelor din diferite ţări. sugerând posibilitatea unei educaţii profesionale a muncitorilor. în întreprinderi. În partea a doua a intervenţiei mele am expus proiectul de intervenţie Ouverture de la formation en psychologie vers le champs social. Participând la comisia dedicată câmpului educativ am fost impresionat de ingeniozitatea unor . Les demandes et démarches d’intervention restent aujourd’hui très présentes dans de nombreux secteurs de la vie sociale. în mediul deschis (câmpul politic. formarea unei echipe de cercetători la Iaşi etc. precauţia celor care aprobau planurile de cercetare. Revista de psihologie socială. domeniul artistic şi cultural. pierderea speranţelor într-o schimbare a regimului. derulat la Universitatea din Iaşi. relaţiile cu responsabilii instituţionali sau politici. Participanţii au fost invitaţi să-şi împărtăşească experienţele privind specificitatea cererii de consulţatii. soldat cu efectele cunoscute: colaborarea cu laboratoare de psihologie socială din întreaga Europă. înfiinţarea Laboratorului de psihologie socială la Iaşi. în lumea rurală. atenţi să nu autorizeze practici ce ar veni în conflict cu discursul oficial. prin cartea Laboratoarele de psihologie. dezvoltarea democraţiei participative). înlocuit prin expresii mai puţin periculoase (consultaţie. refuzând să compromită o teorie şi o practică validate în alte contexte socio-economice. se adresa tinerilor practicieni îndemnându-i să întreprindă anchete asupra problemelor umane critice din întreprinderi. pe comisii. în câmpul educativ. Multe dintre aceste realizări erau cunoscute şi am primit. Iată fraza introductivă la această dezbatere: L’histoire de la psychosociologie est caractérisée par la variété et la singularité de ses pratiques dans le champ social et par sa capacité à être en écho avec les demandes sociales et ce depuis cinquante ans. o situaţie pe care noi nu ne-o puteam nici măcar imagina. când doar unele organizaţii şi instituţii apelează la expertiza psihosociologului. să reflecteze asupra relaţiei dintre psihosociolog şi solicitanţii de intervenţie. în epocă.176 Viaţa ştiinţifică 6 Intervenţia putea apărea ca o practică subversivă. în sectorul psihiatric.

Mi-a confirmat o ipoteză pe care i-am avansat-o: în anii 1973–1974. arhitecturii. alături de Max Pagès. Astăzi însă situaţia s-a schimbat. făcând posibil dialogul intercomunitar prin formula teatru–forum (axiodramă. faţă în faţă. Ar fi interesantă o dezbatere. evoluţia cadrului juridic şi cetăţenia. Dezbaterile din comisii au fost prezentate şi discutate într-o şedinţă plenară. sensul istoric al câmpului socio-profesional sau apelând la resursele coreografiei. ruptura între cele două direcţii nu se produsese încă. instituţionalizată. Adrian Neculau . au devenit militanţi. sociodramă. André de Peretti. prin documentar. Mişcările din 1968 au produs însă condiţiile despărţirii. animată de André Sirota. Fondatorii psihosociologiei ocupau poziţii de profesori în universităţi (cazul lui Jean Maisonneuve şi Jean Dubost. a protagoniştilor de acum. democraţie şi participare. invitând la cunoaştere reciprocă şi dialog eliberat de stereotipuri şi crispare. Jean-Philippe Bouilloud. Ultima parte a după-amiezei a fost dedicată unor ateliere privind intervenţia prin diferite tipuri de abordări artistice. tineri. în timp ce experimentaliştii de laborator încă nu erau afirmaţi satisfăcător şi nu constituiau un pol extrem de atractiv şi de puternic. inegalitate socială şi periferie. universitară. Nicole Aubert. dezvoltarea şi convergenţa noilor tehnologii. plasate între cele două grupuri mari de actori sociali din şcoală.7 Viaţa ştiinţifică 177 „dispozitive” psihosociologice. teatru spontan). şi psihosociologia în calitate de cercetare–acţiune. înnoirea gândirii şi acţiunii economice. au fost chiar promotori ai mişcărilor din universităţi (cum au fost Didier Anzieu. practică şi aplicată. Comisia „crize” a fost prezentată de un observator extrem de avizat. Bilanţul acestor trei zile a fost prezentat de Eugène Enriquez şi Florence Giust-Desprairies. Am participat la prima comisie. A mai urmat o tablă rotundă sub genericul La psychosociologie à l’épreuve des défis du futur. A treia zi a fost dedicată rolului psihosociologiei în analiza mizelor politice prin mai multe comisii: criză şi societate. punând în evidenţă. la Nanterre). propunând o deschidere asupra domeniilor purtătoare de mize sociale pentru viitor: gestionarea energiei şi prezervarea mediului înconjurător. Un rezumat al intervenţiilor la această dezbatere se găseşte în acest număr al revistei. când redactam teza de doctorat şi apelam la toate sursele disponibile în condiţiile de atunci. sub genericul „grands témoins”. profesorii şi elevii. Jacqueline Barus-Miche. La câteva zile după colocviu am cerut părerea lui Serge Moscovici asupra acestei manifestări şi a relaţiilor dintre psihologia socială experimentală. Alexandre Dorna şi André Lévy. Jean Maisonneuve şi Jean Dubost. forme de dezbatere politică. la Nanterre). nu se produsese încă o delimitare şi nu se întrevedea schisma. Atunci unii psihosociologi s-au implicat concret. „clovnanalizei” în promovarea acţiunilor cetăţeneşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->