Sunteți pe pagina 1din 4

m  


 
 
  

„ 
  
  
÷  


 
   
Pune-ţi, copile, capul pe pernă,
Te-asteaptă vise, prunc adormit,
În vise viaţa este eternă,
Cu ceruri blânde şi fără sfârşit.
Astăzi, copile, eu îţi dau pâine,
Tu pâinea asta o muşti firesc,
Ce-ţi dau eu astăzi tu-mi vei da
mâine,
Eu, legănându-te, îmbătrânesc.
Capu-l pe perna pune-l, copile,
Totul e bine, ai tai sunt vii
Şi mai au viaţă şi mai au zile,
Să crezi că pururea ei vor trăi.

Mama şi tata ţie-ţi vor face


Leagăn de stele şi de ninsori,
Să-ţi fie bine, să dormi în pace,
Să ai lumina la ursitori.

Pune-ţi, copile, capul pe pernă,


Dormi şi viseaza bunul tău vis,
Că-n vise viaţa este eternă,
Visul e lumea ce eu ţi-am promis.
Îţi place câmpia? Dacă da, îţi imaginezi uşor valurile,
unduioase, aurii ale culturilor de cereale, dătătoare de
pâine şi belşug; mireasma îmbătătoare a fânului cosit;
gospodăriile frumos aliniate într-o ordine aproape
geometrică; zâmbetul plin de omenie şi ospitalitate a
ardeleanului oricând gata să te invite la un Äpahar de
vorbe´.
Într-un asemenea decor specific câmpiei se află
localitatea Vetiş, comună aşezată pe malul stâng al
Someşului, în apropiere, la 12 km distanţă de reşedinţa de
judeţ, municipiul Satu Mare.
Flora împrejurimilor este specifică stepei, găsim
predominant plante ierboase ca : firuţa, păiuşul, orzul
sălbatic, măzărichea, trifoiul, etc.
Se mai găsesc tufişuri şi mărăcinişuri: porumbar, măceş,
soc, iasomie, iar dintre arbori găsim salcâmul, teiul,
arţarul, salcia. Nu este de uitat nici prezenţa plantelor
medicinale, care reprezintă o adevărată comoară
în mâna omului priceput, învăţat a le folosi de la stămoşi
pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate. La
noi poţi culege în sezon muşeţel, menta sălbatică, coada
şoricelului, coada calului, etc
Fauna locală este formată din mamifre rozătoare :
iepure de câmp, hârciog, cârtiţă; păsări: fazani, potârnichi,
turturici, ciocănitori,etc.
Apa Someşului este bogată în peşti: crapi, ştiuci, etc