PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR

1

23. 23.1.

PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR Valorificarea materialelor refolosibile colectate selectiv

Materialele valorificabile colectate selectiv sunt supuse mai întâi valorificării materiale. La valorificarea materială nu se produce o modificare fizica. Deşeul separat, pe cât posibil pe sortimente pure, este supus unui proces de prelucrare mecanică, pentru a fi transformat din nou într-un produs din acelaşi material. Fracţiunile de deşeu care pot fi valorificate material sunt : ! sticla; ! metalele feroase; ! metalele neferoase; ! materiale plastice; ! substanţe minerale. Pentru obţinerea materialelor din deseu (sticlă, plastic, substanţe minerale) cu o calitate adecvată valorificării materiale (puritatea sortimentelor), trebuie neapărat să se realizeze o colectare selectivă a acestor deşeuri. O separare ulterioară din gunoiul amestecat se poate face numai cu eforturi mari şi conduce în general la un rezultat nerentabil. La valorificarea materiilor prime din fracţiunea de deşeu plastic se produce mai intai transformarea chimică a materialului de bază petrochimic, din care se pot obţine ulterior noi produse din plastic. In acest caz, materialele nu trebuie să fie sortate pe sortimente pure, iar micile impurităţi care se mai intalnesc nu sunt un motiv de excludere a materialului de la utilizare. La valorificarea materială a deşeurilor, sarcina întreprinderilor publice şi private de gospodărire a deşeurilor începe cu colectarea şi se termină cu predarea deşeurilor, prelucrate corespunzător sau împachetate (în funcţie de tipul de deşeu şi destinaţia utilizării), către unităţile de producţie, respectiv întreprinderile industriale prelucrătoare.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR

2

Fig. 23 − 1: Deşeuri din ambalaje (cartonaje, tablă de oţel, folii de plastic) în stadiu comercializabil 23.1.1. Valorificarea hârtiei şi a cartonului

După colectarea fracţiunii HCC în containere depozit, în alte recipiente sau sub formă de baloturi, se realizează confecţionarea formelor optime în vederea transportului. Cu ajutorul unei prese pentru baloturi, materia primă secundară este predată mai departe (de ex. baloturi 1.100 x 1.100 x 1.400 mm), unui întreprinzător specializat de reciclare şi transport sau direct la întreprinderea de valorificare a deşeurilor. In instalaţiile industriei prelucrătoare se realizează următorii paşi de prelucrare :

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR

3

Fig. 23 − 2: Presă pentru baloturi pentru hârtie veche, carton şi cartonaje 23.1.2. Valorificarea sticlei

Pe lângă tehnicile colectării şi transportului, la reciclarea sticlei mai există puţine cerinţe (în privinţa tehnicii metodologice) impuse întreprinderii de gospodărire a deşeurilor . Astfel, la colectarea în containere depozit, acestea sunt golite în vehicule de colectare, iar sticla este predată direct industriei prelucrătoare. La colectarea în recipiente de 1,1 mc sau în pubele mari de 240 l, acestea sunt golite de obicei de un vehicul cu încărcare spate si cu umplere corespunzătoare. Mai nou, se folosesc şi autoîncărcătoare cu basculare peste cap pentru sistemele de colectare a sticlei vechi în aceste recipiente. Aceste vehicule sunt dotate cu recipiente de schimb, care pot fi containere cu mai multe compartimente pentru diferitele culori ale sticlei. Containerele de schimb pot fi încărcate într-un alt camion şi transportate direct la beneficiarul lor. Astfel se renunţă la un proces de reîncărcare întrun buncăr, care duce adesea la impurificarea sticlei vechi. In industria prelucrătoare se realizează umătorii paşi de prelucrare.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

23. separarea tablei albe (metal feros) de aluminiu (metal neferos) se poate face cu ajutorul magneţilor. • separarea fierului vechi de alte componente ale produselor (de ex. când vorbim despre aparate mai vechi. Valorificarea metalelor care nu contin fier Pentru valorificare. Astfel. La comercializare. iar produsele de răcire conţin. Recipientele Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . La colectarea comună a cutiilor pentru băuturi cu aalte deseuri. • eventual mărunţirea părţilor de fier vechi. cu precădere PET-uri. • bateriile şi acumulatorii mici. uleiurile de motor şi pentru angrenaje scurse reprezintă un pericol pentru apa freatică. clorfluorocarboni . 23. Valorificarea materialelor plastice La valorificarea materialelor plastice colectate selectiv.5. la demontarea autovehiculelor vechi) . care sunt apoi golite.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 4 23. foliile de ambalaje şi resturi de Producătorul de gunoi menajer (consumatorii) furnizează în domeniul materialelor plastice mai ales ambalaje de la băuturi. trebuie anihilate in special pericolele asupra mediului din vecinătatea întreprinderii de valorificare. Valorificarea fierului vechi Sarcinile întreprinderilor de reciclare privind valorificarea metalelor feroase constau în: • colectarea lor dindeseuri.4. Cutiile de băuturi din tablă albă sunt colectate în containere cu mai multe compartimente. uşi şi mobile.3. pe primul loc se situeaza polistiren.1.1. de obicei. La valorificarea vehiculelor vechi. Transportul către oţelării se realizează de obicei pe calea ferata. din metalele neferoase sunt colectate selectiv (aproape exclusiv) urmatoarele: • ambalajele din aluminiu. un procent insemnat de deşeuri provine din producţia de ferestre.1. deşeurile din metale neferoase sunt colectate în principal de întreprinderi specializate de reciclare – din industrie şi de unităţile de producţie.responsabili de deteriorarea stratului de ozon si deci dăunătoare climei. În cursul separării materialelor valorificabile din deşeul menajer. în buncăre şi de aici reîncărcate în containere de transport. Procedura tehnica este exact ca la metalele feroase (tabla albă) si se realizeaza numai în proporţie redusă de catre întreprinderile de management al deşeurilor. • confecţionarea formei pentru transport (cu presa pentru fierul vechi).

gata de transport 23. sunt formate din deşeuri de: Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Baloturile pot fi transportate cu camioane. Valorificarea materialelor amestecate La colectarea amestecurilor de materiale valorificabile (de ex.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 5 de băuturi din PET formează în Europa o mare parte a gunoiului menajer. colectate cum s-a prezentat în capitolul 20. • presarea PET-urilor în aşa-numitele „brikett-uri“ sau baloturi. iar „brikett“-urile de PET presate. În cursul valorificării. Fig. In acest sens. presat în baloturi. Din acest motiv. au sarcina de a pregăti ambalajele PET pentru transportul către întreprinderile prelucrătoare. sunt disponibile instalaţii pentru: • perforarea recipientelor din PET. în sistemul DSD din Germania pentru deşeuri din ambalaje) o parte din efortul colectării (efectuat de producătorul de deşeu) este transferată instalaţiilor de sortare automatizate. respectiv firmele de reciclare. in diferite ţări (de ex. Amestecurile de materiale valorificabile. se pot transporta analog materialelor în vrac. Italia) a început colectarea separată pe sortimente a recipientelor din PET. 23 − 3: Recipiente de băuturi din PET.6.1. întreprinderile de management al deşeurilor.

Ambalaje.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 6 Plastic • • • • Metal • • • • • • Cutii de ambalaj şi capace din tablă albă. capace de tablă) din fluxul de amestecuri de materiale valorificabile mărunţite. Folii. Pahare. Aluminiul. Instalaţiile de separare automate sunt construite special pentru: 23. Separarea materialelor plastice 23. polistiren şi material spongios) pot fi separate din amestecul de materiale valorificabile prin vânturare. La utilizarea unui sac de materiale valorificabile în sistemul de colectare. Bacsuri de băuturi. Ambalaje vacuum.6.2. Alte metale (bucăţi mici).1. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . prin tehnica inducţiei (prin intermediul unui separator cu curent turbionar). Separarea metalelor Operatia de separare se face cu ajutorul unor magneţi situaţi pe margine.6. Cutii de ambalaj din aluminiu. Ambalaje pentru îngheţare. care colectează metalele feroase (cutii din tablă albă. la fel ca si bucăţile de hârtie care sunt separate astfel.1.1. Separarea materialelor uşoare Fracţiunile de plastic uşoare (folii.6. Bidoane. pentru deschiderea sacilor de materiale valorificabile este necesar un dispozitiv mecanic (scarificator pentru saci).1. ca metal neferos poate fi selecţionat de asemenea automat din amestec. Materiale mixte Separarea amestecului de materiale valorificabile se realizează în staţii de sortare ale întreprinderilor de reciclare specializate. 23.2.1.

Pentru România este recomandabilă o reutilizare a resturilor de lemn.7. 23. Obiectul din plastic este analizat de un detector IR direct de pe banda transportoare. relevantă este o eventuală pretratare a lemnului de construcţii cu produse de protecţie. Valorificarea substanţelor minerale In deşeul din localităţi se află si substanţe minerale. printr-un procedeu cu jet de aer sub presiune. policlorura de vinil (PVC) şi polietilena tereftalică (PET). Fracţiunile de plastic pure. Lemnul din construcţii poate fi valorificat termic sau material . 23.1. obiectul este transferat de banda transportoare într-un recipient. Valorificarea materialelor lemnoase din construcţie Deşeurile lemnoase se obţin îndeosebi în lucrările de demolări de clădiri. Astfel de învelişuri ale materialelor pot fi separate numai prin tratare chimică.2. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . fac parte polietilena (PE). 23. culoare. In plus agregatele de sortare optică facilitează recunoaşterea obiectelor individuale în funcţie de proprietăţile lor optice (formă. de putin timp. 23.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 7 23.6.9.2.8. În funcţie de tipul de plastic. Recunoaşterea tipurilor de materiale plastice Pentru recunoaşterea tipurilor de materiale plastice a aparut. in centrifuge de sortare.1. Separarea cu ajutorul forţei de gravitaţie Prin acest procedeu. extrem de costisitoare. acoperită cu o folie de plastic sau metal. Dacă substanţele dăunătoare sunt absente.6. hârtia poate fi separată de alte materiale din ambalaje intrun pulper (rezervor cu malaxor). In decizia de alegere a caii de valorificare. astfel obţinute. materialele plastice sunt sortate în funcţie de densitatea lor. In acest mod se poate renunţa la sortarea manuală. De asemenea. Un mod de primire şi predare a masei lemnoase utilizabile poate fi implementat în cadrul unui concept de gospodărire a deşeurilor.1. transparenţă). Determinarea componentelor materialelor mixte Materialele mixte conţin deseori o componentă semnificativa de carton.3.1. există posibilitatea unei utilizări pentru producţia plăcilor de şpan aglomerat. deoarece piaţa materialelor lemnoase oferă suficiente cantitati. Dintre tipurile de materiale plastice usor de recunoscut prin acest procedeu. metoda de măsurare prin reflexia razelor infraroşii. în instalaţii din industria hârtiei sau a metalelor.1. valorificabile la lucrările de construcţie şi demolare (CEE-număr 170101 ÷ 170104). pot fi supuse în final valorificării materiale. operatie care se poate realiza numai în cadrul unui proces special. tehnică ce se potriveşte cel mai bine separării PVC-ului şi polistirenului (PS).

care pot fi rar valorificate rentabil. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Separarea fierului din deşeurile mixte Deşeul mixt mărunţit în prealabil este dus cu ajutorul unui transportor mobil cu bandă sub un magnet. Obţinerea de substanţe refolosibile din deşeurile mixte Materialele valorificabile din deşeul mixt pot fi separate în cadrul pretratării deşeului.1. iar foliile din plastic cernute. până la amestecuri minerale pentru lucrările stradale (ca straturi portant şi de protecţie împotriva îngheţului).2. trebuie indepartate prin depozitare finala. care permite de ex. materialele plutitoare din plastic pot fi separate prin procedeul umed. pentru contrucţii de drenaj).3. foliile de plastic sunt « suflate » din deşeul mixt. • tratarea biologică a deşeului verde şi a celui biologic pungile de plastic constituie impurităţile din deşeul biologic.2. în vânturătoare. unde metalele feroase sunt atrase magnetic şi transferate întrun container. Separarea sticlei din deşeurile mixte La tratarea anaerobă a deşeurilor. 23. 23. trebuie să se facă o sortare prealabila intr-o staţie de cernere. • tratarea termică a deşeurilor la prelucrarea deşeului rezidual. separarea metalelor sau a altor materiale valorificabile. Tehnica mecanică de tratare.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 8 Molozul din beton şi ţiglă poate fi prelucrat in instalaţii de concasare. De asemenea. resturile de sticlă din deşeul mixt pot fi extrase ca aşa-numita „fracţiune a materialelor grele“. 23. Separarea materialelor plastice din deşeurile mixte La pretratarea biologico-mecanică a deşeurilor. Pentru obţinerea de material cu o granulometrie adecvata (de ex.2. metalele trebuie sa fie separate.2. 23. poate precede sau completa urmatoarele metode: • tratarea mecanico-biologică a deşeului rezidual la tratarea deşeului mixt în vederea stabilizării acestuia (tratarea mecanico−biologică a deşeului = TMB) pot fi separate în prealabil materiale − valorificabile.2. la pretratarea anaerobă a deşeurilor. dar o valorificare rentabilă a resturilor de sticlă din deşeul amestecat nu este încă posibilă. înainte de pretratarea termică sau valorificare. înainte de îndepărtare.

2.2. 23. în multe zone se pot obţine pietriş şi nisip foarte ieftin. pe cât este posibil.2. sub influenţa căldurii şi a aerului. Fracţiunile obţinute in acest caz sunt: • resturi de plastic (în principal folie) . La piroliza materialelor plastice. Cea mai mare parte este reprezentată de substanţele minerale. Substanţele refolosibile provenite din incinerarea deşeurilor La anumite procese ale incinerării rezultă zguri în care au ajuns si metale din deşeul mixt. Reciclarea deşeurilor mixte de pe şantiere Exista intreprinderi de salubrizare foarte specializate care preiau deşeurile mixte de pe şantiere si le supun unei valorificări. aglomeratele plastice mărunţite pot fi utilizate la obţinerea de produse din beton sau înlocuitori ai lemnului (stâlpi. Acestea (beton. Prin folosirea plasticului. care in final pot fi astfel transformate în gaz de sinteză şi metanol. materialul organic poate fi descompus.6. • metale. • substanţe minerale. pietriş. nimic nu împiedică insa depozitarea molozului la deponii speciale. Deoarece este vorba despre un material inert. În România. păcura utilizata in prezent poate fi înlocuită în raport de 1:1.4. Prin piroliză.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 9 23. 23.5. piloni pentru zidurile de protecţie fonică). În cursul valorificării materiale. plasticul mixt este redus la un produs intermediar şi transformat apoi in olefină (hidrocarbura). catenele lungi moleculare sunt rupte şi descompuse în fragmente moleculare mai mici. frize) sunt sparte şi cernute. Valorificarea materialelor plastice mixte Materialele plastice mixte colectate separat pot fi utilizate ca materie primă – agent reducător la producţia de fier brut. Într-un alt procedeu de valorificare a materiilor prime (procedeul BASF). care ar putea fi valorificate. astfel încât comercializarea substanţelor minerale ca amestec reciclat este putin probabila. • lemn de construcţii. iar amestecurile de minerale obţinute sunt comercializate. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . ţiglă. palisade pentru grădini.

care pot fi : • mărunţire. materiale şi părţi minerale de construcţie . • sortare după granulaţie. În final. dupa care prin vânturare se separă din nou deşeul. produse din metale feroase. Tratare mecanică integrală Tratarea mecanică integrală sau separarea intensivă reprezintă un procedeu de tratare a deşeurilor cu ajutorul căruia gunoiul menajer şi deşeurile amestecate din unităţi de producţie pot fi prelucrate şi valorificate în diferite sectoare ale industriei separat după fracţiuni. pot fi În primul pas de prelucrare. Deşeul din localităţi poate fi separat în fractiuni principale prin metode tehnice succesive. iar deşeul ramas este trecut prin maşini de mărunţire şi cernere şi adus la o granulaţie unitară. existănd posibilităţi de utilizare ca materii prime secundare pentru producţia de : • • • • • • • cartonaje şi hârtii de calitate inferioară . ca procese primare şi de start. • separare a altor fractiuni (electrostatică. plastic sau organice. numite « paşi de prelucrare ». deşeul este uscat şi cernut în diferite granulaţii. în care separearea mecanică a fracţiunilor de deşeuri. Fracţiunea grea. Important este aici să se determine mecanic componentele deşeului şi să fie separat de la inceput în componentele sale de bază.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 10 23.3.3.). prin curent turbionar. se separă în fracţiuni de metal neferos.1. • uscare. fracţiunile pot fi valorificate. In funcţie de puritatea sortimentelor şi de cerintele pieţei. Determinarea completă a componentelor deseurilor mixte La anumite procedee de tratare ale deşeului mixt. afânate. vânturare etc. nu joacă nici un rol. • separare mecanica a metalelor neferoase. Fracţiunile materiale astfel obţinute sunt uscate. în fracţiuni cu greutate specifică diferită (fracţiuni uşoare şi grele). plăci decapate întărite cu fibre. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . la rândul ei. substanţe minerale. composturi. metalul feros se separă magnetic. depozitate şi dezodorizate şi igienizate prin tratări speciale. oţel (agent reducător pentru procesele din furnale). produse din materiale plastice mixte. prin cernere. 23. sunt urmărite concepte.

2. se transforma în produse solide şi gazoase. dar poate fi acoperit prin utilizarea combustibilului inlocuitor produs printr-un proces de valorificare. 23. are loc de asemenea. De-abia în a doua etapă (la formarea CO2). Piroliza deşeului In natură. un proces pirolitic. procesul prin care s-au format petrolul şi cărbunii constituie un proces de piroliza. • fibre de diferite mărimi (fracţiune organiscă fină) . se poate realiza o separare a materialului măcinat pe fracţiuni. se obţin de fracţiuni granulate având preponderent componente de : • metal feros. Datorită anumitor proprietăţi ale materiilor prime. ia naştere un procedeu utilizabil şi la tratarea deşeurilor. La transformarea termica a lemnului în cărbuni. iar materialul este prelucrat ca o materie primă.0 mm.8 până la10. această energie este consumată. • metal neferos. Necesarul de energie este mare pentru uscarea materialelor. în a doua etapă de oxidare.3. • material plastic. La procedeele „Orfa“. în cuptoare cu cărbune. • organice (granulat). Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale .1. La formarea monoxidului de carbon se eliberează relativ puţină căldură. lemnul şi materialele plastice. • praf.2. 23. care conţin iniţial mai multe materiale. ca hârtia. dioxidul de carbon (CO2).PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 11 • combustibili înlocuitori. In acest caz.3. Acestea sunt specificate la utilizarea in proceselor industriale avand un grad de omogenitate si puritate mare. sunt separate materialele organice. Prin aplicarea acestui proces natural in instalaţii tehnologice si cu ajutorul tehnicilor moderne. • materiale inerte. iar rămăşiţele solide (cocs de piroliză) pot fi valorificate material. iar apoi. Procese de gazeificare a substanţelor solide cu conţinut de carbon Oxidarea completă a compusilor carbonului în dioxid de carbon (CO2) este un proces derulat în mai multe etape. deoarece în CO încă mai este disponibilă o mare parte din energia chimică. Gazul reultat poate fi valorificat energetic. care la temperatură mare şi aport limitat de oxigen. macinarea deşeului amestecat se realizează până la o mărime a granulei de 0. Mai întâi se formează monoxidul de carbon (CO). Astfel.

Ca agenţi de gazeificare se pot utiliza printre altele. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . în substanţele de bază. o parte a materialului solid cu continut de carbon este transformat în gaz util. adica sub forma de adaos inert la materialele de construcţii. deci la anumite deşeuri. uleiuri şi gaze.2. Aplicarea pirolizei la deşeul mixt. fie ca părţi metalice ce pot fi cernute din cocsul de piroliză. caz in care se produce o separare a cocsulul în gaz de sinteză cu un conţinut mare de CO şi zgură vitroasă sau cristalină. la fabricarea ţiglei). oxigenul. fie în formă mărunţită. ca adaos la materialele de construcţii (de ex. cu un conţinut mare de material plastic şi alte materiale organice este exemplificata la procesul de conversie Noell (vezi Capitolul 25). în procesul de gazeificare. aburul. O tehnologie eficientă o reprezintă producerea curentului electric utilizand un motor pe gaz şi un generator. Aici se ia în considerare mecanismul dat mai sus şi. prin procedee chimice. Material solid cu conţinut în carbon Gaz (CO) material inert (cocs de piroliză) agent de gazeificare Pentru alegerea agentului şi temperaturii de gazeificare. 23. Cu ajutorul pirolizei se poate descompune deşeul din materiale plastice (care nu este separat pe sortimente pure).PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 12 Acest mecanism si succesiune de reacţii pot fi utilizate la tratarea materialelor reziduale cu conţinut în carbon. Continuarea tratării cocsului de piroliză fără partea de metal este posibilă. compoziţia şi deci şi conţinutul de energie al gazului sunt importante.3. căldura rezultată putand fi de asemenea folosită. Cocsul de piroliză poate fi valorificat pe diferite căi. Piroliza în valorificarea deşeurilor La utilizarea pirolizei in procesul de valorificare a deşeurilor.2. aerul sau hidrogenul. Gazul format poate fi utilizat energetic. se introduce exact atâta oxigen cât este necesar pentru formarea CO. Aceste componente se pot utiliza la fel ca şi produsele din piroliză.

deşeuri vegetale din grădini. se realizează şi o valorificare materială a gazului de sinteză. procedeele şi tehnicile trebuie adaptate fiecarui tip de deseu. 23. 23. dar exista si combinaţii ale acestor procedee de bază.1.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 13 unde. Este vorba despre grupele principale descompunatoare.1. la care cocsul de piroliză se introduce într-un reactor de topire obţinandu-se gaz de sinteză şi material solid granulat vitros. Substanţele care pot fi descompuse de microorganisme sunt specifice majorităţii tipurilor de deşeu din localităţi. Întrucat in structura materială a acestor deşeuri se constată diferenţe semnificative. Se pot valorifica biologic. Un alt element de performanţă a microorganismelor este faptul că pot descompune diferite substanţe şi sunt adaptabile în scurt timp la condiţii de mediu schimbatoare. pe lângă valorificarea termică. si deoarece transformarea materialelor de către microorganisme este proporţională cu suprafaţa specifică (şi nu cu masa) rezultă un randament de descompunere foarte mare pe care-l realizeaza aceste organisme.000 t de gunoi menajer. în principal. În Aalen/Germania funcţionează din 1998 o astfel de instalaţie de piroliză pentru prelucrarea a 24. au capacitatea să descompună toate substanţele organice naturale şi o mare parte din compusii organici artificiali. parcuri etc . deşeuri organice din gospodării ca şi resturi de plante de origini diverse. deşeuri din hârtie. De asemenea.4. Procedee biologice de valorificare a substanţelor din deşeuri In cadrul conceptelor integrate de gospodărire a deşeurilor.1. Condiţiile pentru tratarea biologică a deşeurilor organice Condiţiile biologice şi biochimice în procesele / procedeele aerobe Descompunerea biomasei de origine vegetală sau animală se realizează în natură prin organiseme unicelulare (microorganisme). se poate obţine o uşurare evidentă a deponiilor pentru deşeul din localităţi.4. 23. în circuitul substanţelor. ci dispun de o mare adaptabilitate. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Deoarece bacteriile nu sunt supuse proceselor de metabolism fixe.4. celuloză . procedeele se împart în procedee aerobe (compostare) şi procedee anaerobe (fermentare). trebuie amintit si procedeul PKA. aceste procedee pot reprezenta o componentă importantă. respectiv: • • • deşeuri din producţia de alimente şi din pregătirea mâncărurilor . carton. respectiv ciupercile şi bacteriile. iar fracţiunea termic valorificabilă este optimizată în ceea ce priveşte compoziţia şi puterea ei calorică. Prin reintroducerea fractiunilor reziduale organice colectate separat. In mare. textile din fibre naturale. fără a fi necesar nici-un aport energetic. Prin faptul că sunt mici (bacterii ~ 1/1000 mm) raportul suprafaţa/volum este foarte mare.

Celuloza este un polimer format din molecule de glucoză. Ca hidrat de carbon. iar lemnul de foioase 20−25%. este numită şi „lemnificarea“ substanţei vegetale. 18−30% din masa uscată a substanţei vegetale constă în lignina şi reprezintă Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . descompunerea xilanului este un proces care se realizează mai uşor decât descompunerea celulozei şi de către un număr mai mare de tipuri de microorganisme. Celuloza este o componentă esenţială a pereţilor celulari ai plantelor inferioare sau superioare şi contribuie decisiv la rezistenta ei şi la permeabilitatea pentru apă. proces care este relativ insensibil la modificările pH-ului şi la temperaturile ridicate din compost. În condiţii aerobe. în principal de ciuperci şi în mediu bazic (pH > 7) de bacterii. Descompunerea ligninei Formarea ligninei. care sunt structurate asemănător celulozei si reprezinta o componentă esenţială a pereţilor celulari ai ciupercilor. nitrificare/denitrificare. excremente. deşeuri de la abatoare. Xilan-ul este descompus în mediu acid. deşeuri din lemn. formarea humusului. formarea metanului. Descompunerea xilanului Xilanul este de asemenea o componentă principală a substanţei vegetale. în procesul de compostare. celuloza este descompusă de ciuperci şi bacterii specializate. Acţionează ca material de depozitare şi de susţinere al plantelor. amonificare/nitrificare. descompunerea ligninei. până la 30% xilan. xilanul este format din hexoze. prin efectele ei. Chitina este o substanta formata din molecule de acetilglucosamin-N. aşa-numitele hexoze. ce caracterizeaza procedeele aerob-microbiene de tratare a deşeurilor. Descompunerea celulozei şi chitinei Substanţa vegetală. este formată în proporţie de 40−70% din celuloză.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 14 • • • fecale. Cele mai importante procese biologice şi biomecanice de descompunere şi transformare. . sunt: • • • • • • • descompunerea celulozei şi chitinei. pentoze şi acizi. descompunerea xilanului. Paiele conţin de ex. Pe ansamblu.

La introducerea oxigenului ele dispar imediat. Optim pentru descompunerea ligniei. Acestea duc la polimerizarea moleculelor rupte la descompunerea ligninei şi la alte produse metabolice microbiene. azotul liber este legat şi îmbogăţeste materialul nou format. la care unitatea de bază este diferita de la planta la planta. care degradaţi (mineralizaţi) sunt în continuare prelucraţi si devin componente de bază ale descompunerii biomasei. deoarece in anumite conditii. iar la ierburi – alcoolul cumar. formate din molecule simple ce se pot descompune usor.5 şi 8. Prin reacţii enzimatice şi chimice. Formarea humusului O dată cu descompunerea ligninei începe formarea substanţelor humice. Cantitatea de azot mineral (aici NH4-N) din materialul în fermentaţie poate deveni problematic. Formarea metanului Bacteriile metanogene există exclusiv în mediu anaerob. Ammonificarea Amonificarea este un proces de bază în descompunerea biomasei respectiv în metabolismul microorganismelor. Descompunerea efectivă a ligninei se realizează foarte lent si numai de catre tipuri specializate de ciuperci in conditii de mediu extrem de variabile. Prin descompunerea proteinelor. din aceşti monomeri se formează lignina polimerică.alcoolul sinapinal. la valori ale pH-ului >7 amoniacul se poate degaja. De exemplu. deoarece aceasta condiţie nu mai este îndeplinita. la conifere. valorificate de microorganisme pentru aprovizionarea cu azot. în timpul descompunerii ligninei. este disponibila o mare diversitate materială. Nitrificare / Denitrificare Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Aceasta reprezintă o poluare a mediului şi are ca urmare o pierdere de azot a îngrăşământului format din compost. In compostul finit. prin amonificare se formează proteine. Motivul este că în timpul intervenţeiei microbiene asupra structurii ligninei sunt stimulate şi reacţii chimice.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 15 partea lemnoasă a unei plante. formarea metanului nu se mai realizează. De asemenea la începutul procesului de compostare. este intervalul de temperatură 45°C−50°C. sunt pusi la dispoziţie aminoacizi.5. respectiv substanţe uşor valorificabile. este alcoolul coniferil. Formarea metanului este facilitată de o temperatură între 40°C şi 60°C si o valoare a pH-ului între 6. la foioase . Substanţa organică se denaturează. iar din componentele materialului de fermentaţie se formează humusul. La începutul procesului de fermentaţie. realizată prin procese metabolice oxidative. Lignina constă din molecule de compusi aromatice legate tridimensional. Prin formarea humusului.

puse în condiţii anaerobe. Carbonul redus se combină apoi cu hidrogenul (CH4). microorganismele iniţial aerobe. Denitrificarea apare în compost dacă. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Procesul este puţin sensibil la mediu. Concentraţiile mari de azot mineralizat prezente în procesul de compostare pot conduce la poluări ale apei freatice. iar. în zona grămezilor cu concentraţii mari de mitrat se realizează condiţii anaerobe. nu însă şi la temperaturi >40% în instalaţii închise. Formarea nitratului se realizează mai ales în zonele de margine ale grămezilor de gunoi din spaţiile deschise.4. se descompune substanţa organică într-un recipient închis (reactor). prin spălarea nitraţilor de catre apele de precipitatii. si se realizeaza mai puter nic la valori ale pH-ului ~ 7 şi la temperaturi de aproape 30 °C.1. protooxidul de azot (N2O) şi azot elementar (N2.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 16 În procesul de nitrificare. deoarece O2 ca acceptor de electroni nu este disponibil. La denitrificare. microorganismele regenerează purtătorii de energie în cadrul metabolismului lor. In condiţii anaerobe. anaerobe Condiţiile biologice şi biochimice în procesele procedeele Mecanismul de reacţie La fermentaţie (un proces anaerob care se produce în absenţa oxigenului din aer). formându-se gazul metan. amoniacul este oxidat la nitrit (NO2).2. îşi obtin necesarul de oxigen din NO2/NO3 folosindu-l ca agent oxidant pentru descompunerea legăturilor organice. în a doua etapă se realizează oxidarea la nitrat (NO3). ca urmare a procesului reducere. O parte a carbonului legat organic trebuie să accepte electroni eliberaţi în procesul de oxidare. într-o prima etapă. performanţa nitrificării fiind influentata de schimbările temperaturii şi ale valorilor pH-ului. substanţa organică este descompusă după următoarea ecuaţie chimică: Cn Ha Ob + (n x a/4 − b/2) H2O → (n/2 − a/8 + b/4) CO2 + (n/2 + a/8 − b/4) CH4 Din punct de vedere biochimic.). 23. Iau naştere. Bacteriile nitrificatoare (nitrificanţi) necesită un mediu aerob. Ca produse de descompunere se obţin gazul metan (CH4) şi dioxidul de carbon (CO2). prin oxidarea carbonului legat organic (CnHaOb) pana la CO2.

de asemenea. In procesul anaerob. care trebuie realizate printr-un efort tehnologic corespunzător. utilizată independent de procesul propriu-zis al tratării biologice a deseurilor. Soluţiile influenţează în continuare compoziţia biogazului. foarte corozive şi inhibitoare ale fermentaţiei. cu cât este mai mare partea unor proteine şi grăsimi bogate în carbon.. Conţinutul de sulf şi azot în deşeul fermentat influenţează cantitatea urmelor de gaze din biogaz. Dotarea tehnică a staţiilor de tratare biologică a deşeurilor Inainte de tratarea biologică propriu-zisă. deşeurile organice. O astfel de compoziţie a deşeurilor duce atât la o producţie mai mică de CO2. se formează biogaz cu o compoziţie de CH4/CO2 = 1/1. aceste gaze. sunt supuse unei prelucrări atat de ansamblu cat şi de detaliu. La utilizarea biogazului în motoare pe gaz. Gradul de producere a procesului de precipitare este. metanul şi dioxidul de carbon. nu este în mod normal necesară epurarea gazelor. Dotarea tehnică. Pe de-o parte. organismele trebuie să aibă o rata mare de descompunere. Aceste organisme necesită conditii de mediu constante şi o mare stabilitate de proces. un gaz cu un conţinut ridicat de energie cum este CH4. La descompunerea anaerobă a hidraţilor de carbon. compoziţia deşeurilor organice influenţează raportul CH4/CO2.1. este caracteristică pentru procesul de fermentaţie. 23. este descrisă în continuare. În etapele succesive de descompunere. CO2 extras din biogaz este precipitat sub formă de carbonat. grupuri de organisme specializate sunt active – dacă dispun de un echipament enzimatic suficient. dependent de compoziţia deşeurilor. se gasesc într-un anumit raport cantitativ. descompunerea anaerobă a substanţei organice trebuie considerată ca fiind un proces metabolic complicat. Totuşi. se utilizeaza următoarele instalaţii şi aparate: • instalaţii de transport.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 17 În general. • maşini de mărunţire. cantitatea de energie a microorganismelor pe unitatea cantitativă este relativ redusă. Acest raport poate avansa până la CH4/CO2 ≅ 2/1. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . • instalaţii de cernere. influenţat de diferiţi factori. Motivul este că se obţine ca produs metabolic. Compoziţia biogazului Gazele formate în procesul de fermentaţie. Pentru acoperirea necesarului lor de energie.3. In general. Impurităţile care pot dăuna procesului tehnologic sunt indepartate. dacă se doreşte obţinerea unei cantităţi mari de gaz.4. se obţin în cantitate foarte mică la fermentaţia deşeurilor biologice « normale ». cât şi la un consum de apă pentru a acoperi necesarul de hidrogen (H2) în vederea formării CH4. în special conţinutul de amoniac (NH3) şi hidrogen sulfurat (H2S). Această performanţă (de descompunere crescută).

în cadrul functionarii unei instalaţii (măsurare). pe termen lung. De asemenea.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 18 • • • • • • • • • separatoare cu magnet pentru metale feroase. cântare.5 h/zi. cantitatea livrată şi performanţa în îndeplinirea sarcinilor . 5. condiţiile de la faţa locului şi din împrejurimi (protecţie fonică etc.) . Aceste cerinţe sunt respectate cerintele privind : • • • • 23. livrările de material fără impurităţi (puţine devieri) . vânturătoare. constanţa fizica şi chimică a materialului supus tratarii biologice. se poate atinge. Dacă pot fi garantate. buncăre de depozitare şi dozare. construcţia simplă şi execuţia constantă. este stabilit de obicei la cca. instalaţii de epurare a aerului rezidual . prin compostarea deşeurilor organice naturale. cerinţele din tehnologia aleasa trebuie respectate cel putin la agregatele de prelucrare şi clasare. Timpul de funcţionare.4.2. trebuie să se asigure o bună adaptare la : • • • • consistenţa şi compoziţia deşeurilor. separatoare pentru metale neferoase. Folosirea unui procedeu de fermentaţie nu necesită de obicei utilizarea agregatelor furnizate de un anumit producător. deoarece nu exista strictete în privinţa cerinţelor impuse. Agregatele de prelucrare sunt supuse unor standarde înalte din punct de vedere mecanic şi al calitatilor anticorosive. sigurnaţa calităţii şi comercializarea produsului compost. activitatile de întreţinere şi curăţare . Compostarea În întreaga Europă. separator al materialelor dure. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . orarul zilnic de funcţionare ales şi deci randamnetul. Totuşi. pulpere/rezervoare cu malaxor. compostarea a devenit o componentă importantă a conceptelor de management integrat al deşeurilor. aparate de răsturnare a grămezilor. o prelungire a durabilitatii instalaţiilor primare de salubrizare.

2. • toate celelalte elemente active necesare. Biomasa descompune substanţa organică şi obţine astfel energie şi substanţa necesare pentru dezvoltarea propriei mase corporale. • urme de substanţe nutritive . • azot. Pentru creşterea optimă a biomasei trebuie să existe disponibile într-un raport adecvat urmatoarele : • carbon.1. Cerinţe privind procesul de compostare Compostarea substanţei organice este metoda de tratare a deşeurilor care imită cel mai bine procesele din circuitul natural al carbonului. • disponibil de oxigen.4.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 19 23. • substanţe nutritive de bază.2. ci şi prin fermentaţia anaerobă sau alte procedee de descompunere.1. condiţiile procesului trebuie să fie adaptate cerinţelor microorganismelor. Degradarea naturală a legăturilor organice ale carbonului nu are loc însă numai în procesul aerob de compostare. Procesele de bază ale transformării microbiene a substanţelor sunt descrise în Capitolul 23. trebuie controlat şi eventual reglat raportul C:N. 23.4. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . • compoziţia chimica şi structura materialului. toate celelalte substanţe fiind prezente în cantitati diferite în procesul fermentaţii.2. Aceasta înseamnă că. Condiţii biologice Purtătoare a procesului de tratare biologică prin compostare este biomasa microbiană (= masa microbilor) a caror dezvoltare este dependentă de : • temperatură.1.2. 23. Pentru asigurarea condiţiilor de bază la transformarea microbiană a substanţelor. Condiţii legate de material Microorganismele cultivate în tehnica aerobă de compostare sunt diverse şi puţin pretenţioase în privinţa materialelor pe care trebuie sa le descompuna (omogenitate a materialului de input).1.1. in condiţii de mediu cele mai potrivite. • valoarea pH-ului.4.1. Tipul de organisme specializat pentru un proces de descompunere atinge maximul populaţional acolo unde materialul de descompus este compatibil cu procesele lor metabolice. dacă procesul de compostare este realizat ca proces aerob de descompunere.4.

3.4. iar cantitatea biomasei – de disponibilitatea substanţelor.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 20 În funcţie de disponibilitatea surselor de carbon şi azot şi de bimasa se formează cantitativ şi calitativ. 23−5. 23. 23− 5: Sistemul de bază ale unei instalaţii de compostare Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Compoziţia depinde deci substanţe.2. microorganismele mor populaţii devin sursă de substanţe hrănitoare. Condiţii metodologice si tehnice tipul acestora. Exista in ultimul timp procedeul fermentaţiei intensive. livrare pregătirea materialului Sistem de compostare tehnologia fermentaţiei intensive tehnologia postfermentaţie prelucrare depozitare / distribuire Fig. la care apar diferenţe considerabile de tehnica metodologică pentru controlarea proceselor de descompunere. substanţe hrănitoare nu mai sunt la dispoziţie. Procedeele de compostare oferite pe piaţă se deosebesc în − principal prin sistemul de fermentaţie.1. de oferta de Dacă anumite selectiv şi alte Elementele principale ale desfăşurării procedeelor din instalaţiile de compostare sunt prezentate în Fig.

obţinute în campaniile de tăiere a copacilor şi arbuştilor. În cursul pregătirii materialelor se realizează o mărunţire şi o defibrare a particulelor organice. eventual şi după fermentaţie in funcţie de procedeu şi de tipul de material. prin amestecare. pe lângă instalaţiile tehnice. Procesul de fermentaţie Condiţiile de mediu optime. în timpul pregătirii materialelor. bucăţi de plastic) – prin vânturare. Dacă materialul de intrare este deşeu biologic. cu ajutorul instalaţiilor cu magneţi. Prelucrare Prin procesul prelucrării trebuie să înţelegem mai întâi cernerea în funcţie de fracţiuni a produsului final. intervalul optim de tempertaură şi timpul necesar proceselor microbiene de bază în cadrul compostării au fost puse faţă-n faţă de Grabbe (1996). metal etc. se apelează şi la colectarea manuală. igienizarea) este dependentă considerabil de temperatura procesului. suprafaţa specifică a deşeului biologic şi deci suprafaţa de intervenţie a microorganismelor se măresc. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . De obicei se adaugă crengi mărunţite. pietrele) balistic. colectat cu precădere din gospodării şi bucătării. iar materialele uşoare (de ex. adeseori structura materialului trebuie îmbunătăţită ulterior. Atingerea obiectivelor procesului (de ex. se obţine o compoziţie omogenă a materialelor. Este vorba despre bucăţi de plastic. Pe lângă clasarea în mare. cât şi cele metodologicotehnice ale procesului de compostare sunt optimizate. există şi impurităţi ajunse în materialul de compostat datorate distribuirii neglijente a fracţiunilor (aruncări greşite) din deşeul din localităţi. Metalul este deja sortat. Operatiile parţiale sunt: • pregătirea deşeului biologic pentru procesul de fermentaţie . iar obţinerea de date despre materialele organice este facilitată. • extragerea substanţelor străine care deranjează procesul şi a fracţiunii cu granulaţie superioară (impurităţi). în cursul unui „finishing“ se separă materialele dure (de ex. În acelaşi timp. În general. Astfel. sticlă.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 21 Pregătirea materialelor Prin pregătirea materialelor. care sunt separate în cursul pregătirii materialului. Diferitele utilizări ale compostului necesită granulaţii în material adaptate destinaţiei finale. Extragerea impurităţilor De obicei. atât condiţiile materiale.

indiferent ore − zile dezodorizare aerob pH. denitrifcare formarea metanului descompunerea celulozei anaerob pH. cf.indiferent luni ore − zile Obiectivele procesului igienizare aerob + anaerob pH. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale .indiferent luni săpt. 23−6: Desfăşurarea procesului biologic la compostarea substanţelor reziduale biogene.indiferent aerob + anaerob pH.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 22 Transformări microbiene amonificare Condiţii de mediu aerob + anaerob pH-indiferent Condiţii de temperatură < 40 °C < 50 °C < 60 °C > 60 °C Timp necesar ore anaerob pH 6.5 nitrificare aerob pH 4 − 8 săpt.5 − 8. Grabbe (1996) Observăm că descompunerea ligninei şi formarea humusului reprezintă factorii care determină durata necesară de fermentaţie.indiferent aerob pH. – luni formarea humusului legături de azot aerob pH.indiferent distribuirea eficienţei Fig.indiferent ore ore − ani descompunerea ligninei aerob pH.

Trebuie determinate următoarele: • estimarea cantităţii deşeurilor de tratat biologic. iarbă şi frunze) . • estimarea potenţialului de desfacere (inclusiv valorificare proprie) . la compoziţia meterialului de input de la instalaţia de compostare. • conceptul structurii de comercializare. material de crengi şi tulpini trecut prin shredder. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . aerisirea grămezii de compost şi aprovizionarea microorganismelor cu oxigen sunt garantate cu un efort redus. gazon. 23. • pregătire a compostului şi depozitare. într-un amestec bine structurat de deşeu verde (de ex.3. Echiparea şi funcţionarea staţiilor de compostare Înainte de echiparea unei staţii de compostare trebuie verificat dacă se poate asigura o valorificare continuă a compostului produs. Corespunzător acestor cerinte. • fermentare.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 23 23. trebuie să fim atenţi ca o compoziţie prea omogenă a grămezii de compost să nu influenţeze negativ condiţiile de mediu. rezultă capacitatea necesară echipamentelor de tratare şi depozitare. tăieturi din copaci şi arbuşti. Deşeurile caracteristice în procesul de compostare Potrivite pentru procesul de tratare prin compostare sunt următoarele tipuri de deşeuri: • deşeu biologic din gospodării (deşeuri din bucătărie – de la pregătirea mâncărurilor. Astfel. Staţiile de compostare se împart în mai multe sectoare funcţionale: • pretratare. Într-o grămadă omogenă de deşeu din gazon de ex. • eventual nămol de la staţia de epurare (în procent mic de masă) . Respectarea unor condiţii de mediu adecvate este totuşi esenţailă pentru activitatea lor. deşeu verde din grădini şi deşeu biologic). • deşeuri din grădină (resturi de legume. frunze) . • conceptul de desfacere (plan de marketing) . aceste deşeuri pot fi compostate în totalitate prin microorganisme. • deşeuri forestiere în cazuri speciale (coajă de copac.4. paie tocate). se poate obţine o aerisire bună numai prin răsturnări foarte dese. În procesul de compostare. • deşeuri agricole. În schimb.2.4.2. părţi vegetale. Procesele de putrezire trebuie combătute.2. • deşeuri din parcuri (tăieturi din copaci şi arbuşti. plante ornamentale. resturi de mâncare) .

Acoperişurile practicate pe aceste suprafete diminuează considerabil cantitatea de apă poluată. este recomandabil un sistem ghidabil şi orientabil. este de asemenea variabilă în funcţie de perioada de vegetaţie. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Pentru optimizarea procesului de compostare şi minimizarea simultană a emisiilor gazoase (în principal mirosuri!). încât subsolul şi suprafeţele învecinate să nu fie poluate. trebuie avute în mod special în vedere condiţiile de lucru pentru personal. Pe lângă emisiile gazoase. Desfacerea lui. încât cantităţile obţinute să poată fi întotdeauna prelucrate. prin straturi de asfalt). • spălări ale apelor de ploaie. deoarece există nevoia de apă pentru : • optimizarea condiţiilor de mediu la fermentaţie (eventual udarea grămezilor de compost). pe cât posibil. se mai obţin la tratarea biologică a deşeurilor următoarele resturi: • resturi de la culegere. Staţiile de compostare trebuie racordate sistemului de alimentare cu apă. • asigurarea conditiilor pentru prevenirea unor eventuale incendii. • resturi din sedimentarea apei de infiltraţii din compostare . miros şi gaze dăunătoare trebuie evitate. Aceste suprafeţe trebuie izolate conform legislaţiei apelor şi construcţiilor (de ex. • curăţarea maşinilor şi aparatelor. • asigurarea spaţiului social pentru angajaţi. primirea. trebuie valorificate. Acelaşi lucru este valabil pentru capacitatea necesară de depozitare a produsukui compost obţinut. Alte rămăşiţe. • apă de infiltraţii din compostare. Aici trebuie ţinut cont de oscilaţiile sezoniere. Resturile din sedimentarea apei de infiltraţii din compostare pot fi introduse în procesul de compostare. O reţea de alimentare cu apă cu puncte de primire (hidranţi) în sectorul întreg al instalaţiilor este întemeiată. Dacă tratarea deşeurilor se face în hale închise. spori de ciuperci). tratarea biologică şi pregătirea trebuie să se realizeze în sistem închis. Apa colectată trebuie astfel condusă şi îndepărtată. Pe suprafeţele de tratare. • resturi de la cernere. pentru captarea şi tratarea aerului residual. prin utilizare lui. depozitare şi pregătire de la staţiile de compostare se obţine apă reziduală.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 24 Capacitatea echipamentelor din aceste sectoare trebuie astfel măsurată. De aceea. Apele trebuie utilizate cu precădere la udarea materialului. Poluările datorate concentraţiilor mari de microorganisme (de ex.

Compostarea în grămezi La compostarea în grămezi deşeul biologic este aşezat în grămezi triunghiulare sau trapezoidală (plan liniar) sau grămezi plate (plan plat). Compostarea în grămezi deschise Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . • derularea procesului biologic. • compostarea în boxe. Tipurile de metode sau tehnici de compostare sunt: • compostarea în grămezi (deschise sau încapsulate) .4.4. La o utilizare specială. • tehnica de aerisire pentru procesul de fermentaţie . • compostarea în tunel sau şiruri. Fermentaţia intensivă susţinută mecanic este urmată la cele mai multe metode de o postfermentaţie. Metode de compostare Metodele de compostare existente şi utilizate actualmente în Europa centrală se deosebesc în principal prin : • tehnica răsturnării materialului pentru compost . 23. Aportul de oxigen se realizează prin următoarele procedee: Fără ventilaţie forţată prin: • difuzie. • compostarea în ricoşeu. • durata procesului de fermentaţie intensivă . puternic automatizată. aataat principală caat şi ulterioară.2.4. • compostarea în tambur. • compostarea în containere. • contact cu aerul înconjurător prin răsturnarea grămezilor.1.2. • convecţie termică. Cu ventilaţie forţată prin injectare sau prin sucţiune • lănci de aerisire în grămadă .4. pentru a atinge un grad înalt de maturitate. • gradul de maturare al materialului final .PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 25 23. • soluri de aerisire sub grămadă. a compostării în grămezi încapsulate are loc un proces integrat de fermentaţie intensivă. Cerinţa de obţinere a unui compost înalt calitativ este aportul continuu suficient de oxigen (din aer) distribuit omogen în secţiunea transversală a grămezilor.

merge pe roţi sau şenile. Durata fermentaţiei este de 3-6 luni. în funcţie de frecvenţa răsturnării.000 Mg/a. Agregatele pot fi dotate cu dispozitive de irigare. la sistemele productive. 23 − 7: Aparat de răsturnare pentru grămezi din compostarea deschisă Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . Grămezile triunghiulare.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 26 Compostarea în grămezi deschise fără ventilaţie forţată este metoda aplicabilă cu cel mai redus efort tehnic. un acoperiş este bine venit. dacă se iau în considerare mijloacele financiare limitate ale acestei metode. Grămezile trapezoidale sunt dărâmate pe de-o parte cu aparate de rulare şi construite din nou în paralel. Răsturnarea grămezilor se realizează prin maşini automate sau manevrate. care se întinde deasupra grămezii în formă de pod şi care este deservit de pe pod. Aparatul. ca utilizare standard sau de dezvoltare în România. Pentru protecţia contra intemperiilor şi comparabilitatea conţinutului în apă al compostului. sunt parcurse în direcţie longitudinală de un rulor compactor cu cupe şi astfel sunt amestecate şi aerisite simultan. Fig. De aceea compostarea în grămezi deschise se recomandă. Astfel se reduce cantitatea apei de infiltraţii. Utilizarea poate avea loc cu succes la întreprinderi de salubrizare mai mici sau ca instalaţie descentralizatp a compostării deşeurilor biologice în mai multe puncte de amplasare ale zonei de salubrizare. Mărimea instalaţiei este limitată de obicei la < 10.

adeseori pentru evitarea mirousurilor. 23 − 8 Maşină de răsturnareKOCH (randament până la 200 m³/h) 23. Şirurile de fermentaţie în formă de jgheab au pereţi solizi. La o durată de tratare de 1. Instalaţiile încapsulate sunt dotate cu ventilaţie prin injectare sau sucţiune. deoarece aceste sisteme înalt tehnologizate trebuie utilizate cu un grad ridicat de eficienţă. Acestea sunt răsturnate în hala închisă prin sisteme de roţi cu cupe sau amestecate cu freza cu melc. Şirurile pot fi ventilate individual.5−3 luni. Un aparat de răsturnare răstoarnă compostul separat în fiecare şir. Pentru a menţine redusă suprafaţa de fermentaţie şi deci şi suprafaţa halei.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 27 Compostarea în grămezi cu hală închisă Instalaţii mai mari de compostare sunt construite încapsulat în hale închise.2. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale .2. Fig. se folosesc grămezi plate compacte şi cât mai înalte. compostul este aşezat în direcţie longitudinală în spaţii de tratare sub formă de tunel sau jgheab (şiruri) şi tratate în acest timp. Compostare în tunel sau şiruri La această metodă de compostare.4.4. aceste instalaţii pot produce composturi cu grad III − IV de fermentaţie.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . irigare compost ventialre Fig. 60 m³. Procesul se realizează la ventilaţie forţată prin solul permeabil al boxelor. Aerul rezidual din spaţiul închis al reactoarelor este colectat complet şi tratat (dezodorizat).4.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 28 La compostarea în tunel şirurile sunt acoperit deasupra şi astfel „încapsulate“ în ceea ce priveşte răspândirea emisiilor. Conducerea aerului rezidual este astfel optimizată. Procesul de fermentaţie intensivă din aceste reactoare durează una până la două săptămâni. IV sau V într-o postfermentaţie. din care se obţine un compost verde de grad I − II. sursa: Firma Umweltschutz Nord GmbH 23. 23 − 9: Compostare în tunel Bioferm.2. După această fermentaţie intensivă se realizează de obicei pregătirea în continuare a compostului până la gradul III.4. Aparat de amestecare şi transport. După 1-3 luni se pot obţine composturi până la gradul IV. Camerele de fermentaţie (reactoarele) din compostarea în boxe au un volum de cca. Compostarea în boxe Compostarea în boxe reprezintă o variantă a fermentaţiei intensive.3. Aceasta se realizează prin compostarea cu grămezi trapezoidale sau plate.

procesul de fermentaţie poate fi optimizat. Durata de tratare se limitează la una până la şapte zile. Metoda conduce la o mărunţire şi amestecare bune ale materialului şi de aceea are o largă răspândire la pretratarea deşeului rezidual şi a gunoiului în totalitate.6.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 29 În procesul scurt de fermentaţie intensivă este dorit a se realiza un înalt randament de descompunere a materialului organic. Prin supravegherea continua a acestor parametrii şi a performanţei de aerisire.4. Corpurile presate sunt depozitate pe palete în hale de fermentaţie şi se încălzesc aici în procesul de fermentaţie până la 70°C. conditiile de mediu specifice fermentaţiei sunt supravegheate cu ajutorul computerului.4. aprovizionarea cu O2 este eventual sprijinită de ventilaţia forţată. iar conţinutul de CO2.5. Aici sunt racordate la conductele de conducere (aer proaspăt. Compostarea în containere Spre deosebire de compostarea în boxe. trebuie să se asigure o igienizare a materialului. Prin depozitarea continuă a materialului în tambur se ajunge la o amestecare optimă şi deci la o bună aerisire a materialului. ci în recipiente mobile (containern) cu un volum de cca. de aceea este necesară o reglare optimă a parametrilor procesului. 23.4.4. Metoda poate fi de asemenea caracterizată ca „încapsulată“.2. Se deosebeşte esenţial de toate metodele de compostare deoarece materialul destinat fermentării nu este tratat sub formă de grămadă sau material în vrac. unde procesul de fermentaţie este continuat până la igienizarea completă. Compostarea în tambur este o metodă tipică de prefermentare – înaintea fermentării propriu-zide în grămezile plate sau trapezoidale.4. Celelalte componente ale procesului sunt asemănătoare. Compostarea în ricoşeu Metoda cu ricoşeu este oferită de firma Rethmann. la această metodă fermentaţia intensivă se realizează nu în reactoare fixe.4. de O2 şi temperatura trebuie sa se situeze in limite standardizate. astfel încât să ia naştere un minim de emisii gazoase.2. aer rezidual. 23. 23. iar apa de infiltraţii din sistemul închis este colectată şi reintrodusă în proces.4. apă de infiltrţii). ci deşeurile biologice presate sunt supuse unei descompuneri puternice prin ciuperci. compostul este aşezat în grămezi pentru faza postfermentaţiei şi tratat în continuare. Pentru atingerea acestor obiective. Simultan. Compostarea în tambur Compostarea în tamburul rotitor trebuie caracterizată fermentaţie intensivă. După deschiderea containerelor de fermentaţie.2. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . 22 m³. Containerele sunt umplute cu deşeu biologic şi transportate către locul de fermentaţie.

deşeuri biologice din gospodării (atâta timp cât acestea nu sunt supuse compostării necostisitoare.3. Conţinutul final de apă este de cca. conţinut în apă. Fermentarea deşeurilor biologice Tipurile de deşeuri care fermentează Structura şi consistenţa deşeurilor biologice din locuinţe. Conţinutul în substanţă uscată al deşeului joacă aici un rol esenţial. materialele presate preiau o formă uscată stabilă şi demonstrează o reactivitate caracterizată de o capacitate scăzută de a prelua apă.1. Materialul bogat în structură poate fi trata cu ajutorul compostării. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . 23. urină şi excremente lichide. 20%. conţinut în grăsime. conţinut în azot.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 30 Corpurile presate au un conţinut de apă de pornire de 50−62%. lichidă sau pastoasă. ele se usucă prin transport capilar la suprafaţa materialului presat.4. deşeuri biogene din unităţi de producţie. Materialul nestructurat nu este potrivit mai ales din cauza unui aport suficient de oxigen. deşeuri cu conţinut de grăsimi şi uleiuri de origine nonminerală . Instalaţiile de pregătire şi tehnologia centrală de tratare trebuie să fie coordonate în funcţie de ce structură conţine deşeurile pentru tratarea biologică. 1−1 ½ luni. cerinţe legate de igienizare. Deşeurile bogate în grăsimi şi albumină favorizează produsul de gaze. omogenitatea materialului de input (compoziţia şi concentraţia anumitor grupe de material). prin amestecarea cu deşeul verde) .4. Deşeurile pot avea formă solidă. Tehnica de tratare a fermentaţiei trebuie aleasă pe baza următoarelor criterii: Emisiile de gaze sin procesul de fermentaţie sunt stabilite prin compoziţia materialului de input. Ca material de input caracteristic pentru tratarea anaerobă pot fi considerate următoarele nămoale şi deşeuri care pot fi descompuse biologic: • • • • • • • • • • deşeuri biologice din bucătării mari. Paralel cu descompunerea biologică. După cca. Deşeurile fără structură care pot fi descompuse biologic ar trebuie să fie supuse de aceea tratării anaerobe (fermentare). 23. unităţi de producţie şi agricultură nu sunt unitare.3. restaurante si cantine .

tehnicii metodologice pentru amestecarea materialului din fermentaţie. în care să fie antrenat cât mai puţin balast. energetic. ! etapa tratării biologice în această etapă a procesului se realizează determinarea componentelor materialelor care pot fi descompuse biologic înainte de procesul de fermentare propriuzis. Temperatura procesului În funcţie de temperatura procesului se realizează o ordonare în • • proces mezofil cu un interval de temperatură de 35 – 40°C proces termofil cu un interval de temperatură de 55 – 60°C În intervalele de temperatură numite.4. Echiparea şi funcţionarea staţiilor de fermentare de bază tehnico-metodologici şi parametri ai 23.4. diferite tipuri de microorganisme participante la procesul de fermentare îşi ating maximul de descompunere a materialelor. prin care suprafaţa specifică a materialului se măreşte şi deci se realizează o accelerare a proceselor biologice.2. Parametri procesului Desfăşurarea procesului în cadrul utilizării înalt tehnologice a fermentării pentru tratarea deşeului din localităţi se împarte în două etape principale succesive: ! etapa pretratarii mecanice în această etapă sunt separate. conţinutului în apă al materialului din fermentaţie .PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 31 23. alcătuirii reactoarelor şi recipientelor. Obiectivul este obţinerea unei cantităţi omogene cu un conţinut cât mai mare de substanţe care se pot descompune uşor. După separarea impurităţilor mai mari. Epuizarea materialelor valorificabile se realizează prin valorificarea resturilor de fermentaţie compostate. materialele care nu fermentează sau care dăunează fermentării (impurităţi).2. Simultan se îmbunătăţeşte capacitatea de transport şi omogenitatea în spiritul unei tehnici metodologice optime. ca şi prin captarea gazelor din fermentare. prin tehnică de separare mecanică uscată sau mărunţite. ca şi posttratarea resturilor din fermentaţie în vederea stabilizării.3.1. Metodele ofertanţilor de instalaţii înalt tehnologice pentru fermentarea deşeurilor din localităţi se deosebesc mai ales din perspectiva • • • • temperaturii procesului. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . deşeul este mărunţit în etapa mecanică. la rândul lor. valorificate.3.

Alcătuirea reactoarelor şi recipientelor Fiecare etapă a cineticii de reacţie la fermentare se poate desfăşura împreună cu celelalte sau în compartimente de reactor separate. metoda cu trei etape: aici metodei cu două etape i se adaugă un al treilea reactor pentru sprijinirea unei descompuneri mai puternice a fibrelor celulozice. metoda uscată. Tehnica metodologică pentru amestecarea materialului din fermentaţie În mare. necesarul de volum de recipient este mai mare. În plus. efortul tehnic este aici mai mare. rezultatul este prost din perspectiva energiei. la metoda umedă. funcţionare şi întreţinere – corespunzătoare. • Conţinutul în apă al materialului din fermentaţie În funcţie de conţinutul în apă deosebim între • • metoda umedă. O parte a gazului obţinut este refolosit în interiorul procesului. Deosebim: • • metoda cu o singură etapă: aici hidroliza. Conţinutul în substanţă uscată determină volumul reactorului. unde substanţa uscată este < 20 % din greutate. Totuşi. • împrejmuirea reactoarelor. Astfel. La procesul termofil este avantajoasă perioada mai redusă de reacţie. amestecarea de către reactor este îmbunătăţită. iar costurile pentru investiţie. eventual cu recircularea suspensiei din fermentare. pneumatică prin reintroducerea biogazului în reactor • amestecare (recirculare). Prin separarea etapelor procesului integral rezultă posibilitatea optimizării reacţiei. unde substanţa uscată este > 30 % din greutate. alterarea şi formarea gazelor (metanizare) au loc în acelaşi recipient. iar formarea gazelor (metanizarea) se produce într-un al doilea recipient. Procesul integral al fermentării se accelerează astfel. tehnicile sunt următoarele: • malaxoare pentru amestecare mecanică. la metoda umedă. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . metoda cu două etape: aici hidroliza şi alterarea se produc în acelaşi recipient. Acestui dezavantaj i se opune avantajul că la metoda umedă transportul se poate face prin echipamentele convenţionale ale tratării nămolurilor de la staţia de epurare. necesar pentru fluxul de realizat dintr-o substanţă de fermentare – în cursul tratării.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 32 Deoarece reactorul de fermentare pentru varianta termofilă a procesului trebuie să fie încălzit mai puternic.

15% mai mic decât la staţiile de compostare. În funcţie de metodă. după cum urmeazăt: 500 m² 600 m² 1.3.000 Mg deşeu biologic/an Livrare Pregătire Fermentare inclusiv postfermentaţie Pregătirea compostului Suprafaţa de depozitare a compostului fermentat Rezervoare de gaz.650 m² Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale .2. rezultă cantităţi specifice de ape uzate.2. In funcţie de metodă. Cerinţe tehnice generale pentru construirea şi funcţionarea instalaţiilor de fermentare Necesarul de suprafaţă La instalaţiile de tratare anaerobă a deşeurilor.000 m² 400 m² 250 m² 5. Apa uzată formată poate fi încărcată cu substanţe organice şi anorganice.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 33 23.500 m² 400 m² 2. Înainte de continuarea tratării lor (postcompostare) trebuie să fie deshidratate.4. necesarul de suprafaţă este cu cca. făclie Biofiltru Suprafaţa totală (fără suprafeţele carosabile) Ape uzate Materialele reziduale de la fermentare părăsesc reactorul cu un conţinut mare în apă. Necesarul de suprafaţă pentru o instalaţie de fermentare pentru 15. acest avantaj al tehnicii anaerobe se poate mări.

000 mg/l. Confecţionarea produsului final are loc de cele mai multe ori în aer liber. • postcompostare (fermentare aerobă).250 şi 5. WIEMER (1994) Valoarea medie este între 225 şi 450 l/Mg de deşeu biologic introdus.05 până la 0. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . • pregătirea resturilor din fermentaţie.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 34 Cantităţi specifice de ape uzate [Litru/Mg de input] BTA-o etapă BTA-2 etape PAQUES THYSSEN WABIO KOMPO DRANCO Fig. Punctul de descărcare şi sectoarele de pregătire trebuie să fie încapsulate. 23 − 10: Cantităţi specifice de ape uzate în funcţie de metodă. Etapa de fermentare propriu-zisă nu produce aer uzat de tratat. Compostarea rămăşiţelor fermentării are loc de asemenea în sistem închis. adică împrejumite de o hală închisă. KERN. Aerul uzat încărcat cu substanţe mirositoare poate fi astfel colectat şi apoi epurat în biofiltre. MÜLLER. Raportul BSB5/NOC este mic. cu valori NOC între 1. Substanţele din apa uzată pot fi în mare parte greu de descompus. Emisii de miros prin aerul uzat La metoda tratării anaerobe a deşeurilor biologice trebuie ţinut cont de emisiile de miros. unde se utilizează sistemele de fermentare intensivă (de ex containere de fermentare). În bilanţul apelor uzate trebuie luate în considerare apa din postcompostare şi eventual conţinuturile în apă ale materialului de input. Compoziţia apei uzate este asemănătoare celei a apei de infiltraţii de la deponia de gunoi menajer. Sectoare unde trebuie avut în mod special grijă sunt • sectorul de descărcare (golirea gunoierelor) . • pregătirea deşeului proaspăt.2 gering. cf. • confecţionare (cernere. deoarece are loc în sistem închis. cu valori de 0. ambalare) a compostului finit.

reactor orizonatal DRANCO Brecht (Belgia) Iunie 1992 KOMPOGAS Rümlang (Elveţia) Ianuarie 1992 Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . EXEMPLE DE METODĂ/INSTALAŢIE Tip de metodă Proces mezofil metodă uscată. recirculare a conţinutului reactorului. mezofilă. etapă.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 35 23. cu o sg. etapă. cu o sg. cu două etape. etapă. reactor vertical metodă uscată. se vor detalia metodele. amestecare mecanică BTA PAQUES DSD − CTA Martie 1990 Septembrie 1991 August 1987 1987 Proces termofil metodă uscată. realizate printr-un etalon înalt tehnic.3.4. amestecare pneumatică Amiens (Franţă) Vaasa (Finlanda) Helsingør (Danemarca) Breda (Olanda) Zobes (Germania) Metodă / producător Locaţie Începerea funcţionării VALORGA Octombrie 1988 WABIO / VAASA metodă umedă. mezofilă. cu o sg. etapă. amestecare mecanică metodă umedă. amestecare mecanică. termofilă. iar. Metode de fermentare Se vor prezenta aici instalaţii de referinţă pentru diferitele tipuri de metode. cu o sg. pe baza acestor instalaţii. mezofilă.3. termofilă.

3. deşeul este mărunţit şi se operează o separare în fracţiuni • • • Gaz / materiale inerte Metale feroase Fracţiune organică. Posttratare a resturilor din fermentaţie Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale (pentru deponie). mezofilă Instalaţia WABIO din Vaasa (Finlanda) are un debit anual de 21. (pentru valorificare). 35°C.4. Biogazul obţinut este condensat şi circulă de mai multe ori prin reactor (recirculare).3. (pentru valorificare). fină (pentru deponie).PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 36 23.4. mezofilă Instalaţia VALORGA din Amiens (Franţa) are un debit anual de 55. Deşeul este tratat aici anaerob. timp de 15-20 de zile.1. Pretratare În etapa pretratării. 23. Funcţionarea este continuă.000 t de gunoi menajer nesortat. Fermentarea se realizează la 37°C la o funcţionare continuă.000 t de gunoi menajer şi de 5. Suspensia fermentează la cca. Biogazul obţinut este condensat şi trecut de mai multe ori prin reactor (recirculare).000 t de nămol de la staţia de epurare. Printr-o postfermentare de 6 luni se obţine un compost de fermentaţie. Staţionează cca. cu o singură etapă. .2. Tip de metodă: metodă umedă. Posttratare a resturilor din fermentaţie Resturile sunt deshidratate la 50% din greutate masă uscată. Fermentare Reactorul cu o singură etapă este încărcat cu deşeu conţinând substanţă uscată în proporţie de 30−35 % din greutate.3. (pentru deponie) . Reactorul într-o singură etapă este încărcat cu suspensia de nămol şi gunoi menajer. utilizat în viticultură. Pretratare În această etapă deşeul este mărunţit şi separat pe fracţiuni • Fracţiune inflamabilă • Metal feros • Fracţiuni mari • Fracţiune organică Fermentare Gunoiului menajer i se adaugă nămol de la staţia de epurare şi apă din proces. cu un conţinut de 15% din greutate substanţă uscată. (pentru fermentare). Tip de metodă: metodă uscată. cu o singură etapă. (pentru fermentare). 24 de ore în recipientul de pregătire. Deşeul este tratat anaerob pentru 15−20 de zile.3.

o oră.3. 23.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 37 Resturile se deshidratează până la cca.000 t de deşeu biologic. Din suspensie sunt extrase materialele uşoare flotante şi cele grele. Pretratare În această etapă deşeul este mărunţit.3. metanizarea – la o valoare neutră a pH-ului. • Reactorul de metanizare (<1% din greutate substanţă uscată. termofilă. Deşeul este tratat aici anaerob pentru un timp de 18-21 de zile. Tip de metodă: metodă umedă. Fermentare Procesul de fermentare în două etape se realizează la funcţionare continuă în • Rectorul de hidroliză (10% din greutate substanţă uscată.4. 45% din greutate masă uscată.3.000 t de deşeu biologic.3. Deşeul este tratat aici anaerob timp de 4−6 zile. cu două etape. cu o singură etapă. Efecte pozitive asupra randamentului de descompunere în procesul de hidroliză ulterior are o valoare a pH-ului mai mică.4. Posttratare a resturilor din fermentaţie Resturile sunt deshidratate până la cca. la 70 °C. Pretratare Deşeul biologic este mărunţit şi separat într-un ciur rotativ în fracţiunile Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . mezofilă Instalaţia BTA din Helsingør (Danemarca) are un debit anual de 20. decantate şi îndepărtate la deponie. din a cărei greutate 10% reprezintă masă uscată. Postfermentarea se realizează pe o durată mică (una până la patru săptămâni în funcţie de destinaţia compostului). Valorificarea compostului din fermentaţie se face în grădini. Hidroliza se realizează eficient la un pH scăzut. Materialul este depozitat ecologic sau poate fi utilizat pentru recultivarea deponiilor. Tip de metodă: metodă uscată. 35°C). 23. 50% din greutate masă uscată. timp de cca.4. cu recirculare Instalaţia DRANCO din Brecht (Belgia) are un debit anual de 10. fracţiunile metalice feroase (impurităţi din aruncări greşite) sunt separate prin magnet şi valorificate. Prin adaosul apei din proces se obţine o suspensie. ceea ce este o caracteristică a metodelor cu mai multe etape. Suspensia de deşeu biologic este pretratată termic-alcalin.3. 35°C) .

3. deşeul biologic este mărunţit în bucăţi de maximum 30 mm. 55°C. Apoi. 50% din greutate masă uscată. cu o singură etapă.3. cu cca.) sunt separate cu ajutorul unui magnet.000 t de deşeu biologic.PROCEDEE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 38 • • refuz de ciur > 40 mm (cca. Pretratare Materialele străine (metale. Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale . pentru un debit mai mare. este introdus în reactor. 50% din greutate masă uscată. termofilă. conţinutul reactorului este recirculat.5. Funcţionarea se realizează continuu. Compostul este comercializat în agricultură. pentru omogenizare. iar. 30% din greutate substanţă uscată. Durata postfermentării este de 5−10 zile. Durata postfermentării este de 5−6 zile. 5. cu malaxor mecanic Instalaţia KOMPOGAS din Rümlang (Elveţia) are un debit anual de cca. 23. Fermentare Materialul de input este. material care trece prin ciur < 40 mm (ca fracţiune organică fină. Compostul obţinut se comercializează. Tip de metodă: metodă uscată. Posttratare a resturilor din fermentaţie Resturile sunt deshidratate până la cca. Tratarea anaerobă are loc timp de 15-20 de zile în recipiente pentru fermentare. baterii etc. cu apa încălzită din proces şi substanţa fermentată. 20% din greutate sunt duse la deponie) . 30−40% din greutate. O parte din materialul fermentat este recirculată. pentru fermentare). condiţionat şi „injectat“. Staţiile construite ulterior la Bachenbulach/Zürich (Elveţia) şi Kempten (Germania) sunt alcătuite asemănător tehnico-metodologic. Posttratare a resturilor din fermentaţie Resturile sunt deshidratate până la cca. Procesul de fermentare într-o singură etapă se realizează întrun reactor orizontal la 55°C şi funcţionare continuă. Materialul. Materialul introdus are un conţinut de masă uscată de cca.4. Fermentare Procesul de fermentare cu o singură treaptă se realizează într-un reactor vertical la cca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful