Sunteți pe pagina 1din 4

1

PREZENTARE GENERALĂ

Proiect = număr finit de acţiuni (cu date de început & sfârşit) reunite pentru a crea un produs sau
un serviciu → schimbări benefice / adaugă valoare. Caracterul finit al P - contrast cu cel
permanent / semi-permanent al proceselor repetitive de realizare a unui produs / serviciu.
Managementul celor 2 sisteme este diferit - abilităţi tehnice & filosofie managerială diferită.

• Prima provocare a PM = atingerea ţintelor & obiectivelor ţinând cont de restricţiile


clasice: scop, calitatea, timp & buget.
• Al doilea obiectiv, mai ambiţios = optimizarea alocării & integrarea intrărilor în
obiectivele pre-definite.

P = activitatea de utilizare a unor resurse (monetare, umane, materiale, energie, spaţiu,


comunicaţii, etc.) pentru atingerea scopurilor & obiectivelor.

Soft de PM = ansamblul soft-urilor - include: planificarea, control cost & buget, alocare resurse,
soft de colaborare & comunicare, management & documentare – utilizate pentru a rezolva
complexitatea unor proiecte mari.
Alocare resurse = utilizarea economicoasă a resurselor
Soft colaborativ = groupware, sistem de asistare a activităţilor de grup – proiectat pentru a asista
activitatea grupului pentru atingerea scopului comun. Bazat pe CSCW (Computer Suported
Cooperative Work). Componente: e-mail, gestiunea calendarului, chat, wiki etc. Se aplică legea
lui Metcalfe – cu cât utilizează mai mulţi oameni ceva → cu atât valoarea acestuia devine mai
importantă (sinergie).

Activităţile din PM:

Planificare – complexitatea evenimentelor → provocări:


dependenţa reciprocă a evenimentelor
planificarea resurselor ← necesitatea de planificare a persoanelor & altor resurse
incertitudinea estimării duratei acţiunilor
aranjarea activităţilor ca să accepte întârzieri
legarea multiplelor proiecte cu multe cerinţe.

Determinarea drumului critic


DC = şir de evenimente interdependente care determină lungimea proiectului. Aplicaţii soft –
pentru optimizarea eforturilor (ex.Matircea Structurilor de Dependeţe).

Lanţ critic = Critical Chain Project Management (CCPM) – metodă de proiectare & PM
orientat pe resurse (Elyiaun M. Goldratt). Deosebire faţă de DMC &PERT organizarea lanţului
de activităţi nu în ordinea activităţilor ci pentru a asigura fluxul optim de resurse.
Furnizare de informaţii

PM – furnizor de informaţii pentru utilizatori. Cerinţe tipice:


• lista activităţilor & alocarea resurselor

2
• timpii de desfăşurare a activităţilor
• alarme pentru riscuri
• planificarea concediilor in fluxul de activităţi
• evidenţe
• informaţii despre evoluţia proiectului
• evaluarea proiectului.

Abordări în soft-urile PM

Desktop
Soft PM desctop – interfaţă grafică
Datele în fişiere partajabile în reţea + în BD centralizate. Pot fi dezvoltate în medii & SO
eterogene.

Bazate Web
Pot funcţiona ca aplicaţii bazate pe WEB folosind un browser Web ca aplicaţii intranet / extranet
→ avantaje & dezavantaje:
• accesibile de pe calculatoare fără instalare
• control al accesului facil
• multi-utilizare naturală
• instalare a unei singure versiuni soft
• reacţionează mai lent ca aplicaţiile desktop
• informaţiile despre P nu sunt accesibile dacă utilizatorul / server-ul off-line

Personal
Aplicaţia PM se utilizează numai acasă pentru management proiectelor personale & a stilului de
viaţă. Părţi comune cu desktop – interfaţă mai simplă.

Monoutilizare
Ipoteza: o singură persoană utilizează la moment dat – în firme mici / puţine persoane implicate
într-un proiect top-down. Aplicaţiile desktop se reduc de multe ori la acestea.

Colaborativ
Suport pentru mulţi utilizatori – modifică diferite secţiuni a planului deodată – integrare într-un
plan general. În această categorie – bazate pe Web folosind extranet. Utilizabil doar în Internet.
Pentru a înlătura neajunsul – tehnologiile client server – cu „Rich Client” – rulează pe desktop-ul
utilizatorului – replică proiectul & informaţiile despre activităţi altor membrii ai echipei prin
serverul central atunci când utilizatorii se conectează la server. Unele instrumente pot face ca
membrii să facă planul lor read-only. La reconectare la BD se sincronizează modificările ce
celelalte planificări.

Integrate
Combină PM cu alte aspecte din viaţa firmei. Exemplu: poate avea – sistem de trasare erorilor
pentru proiecte, module de gestiune a clienţilor, pot furniza pentru persoane funcţional – lista
acţiunilor, calendare & mesaje.

3
Sisteme nespecializate
• Soft de calendar – specializat în gestiunea calendarului (Outlook)
• Tabeloare (Spreadsheet) – pentru acţiuni neprevăzute de proiectanţi (Excel).

Critici generale la adresa soft PM:


• nu livrează un instrument complet – digramele Gantt – încurajează utilizatorul la
concentrarea pe activităţi - nu pe obiective & rezultate
• poate fi incompatibil cu tipul de PM, de exemplu cu cele tradiţionale (Waterfall -
cascadă / Scrum – iterativă = agile).
• Orientat pe prima fază (proiectare) – nu oferă instrumente suficiente de întreţinere. Faza
de proiectare este o primă aproximare. Proiectul are: faza iniţială, târzie, rearanjare, etc.).
Soft bun – realizarea & comunicarea acestora.
• Nu - distincţie între faza de planificare & post planificare → frustrare daca soft-ul nu
funcţionează cum trebuie – de exemplu scurtarea duratei proiectului în urma adăugării
unei noi forţe de muncă.
• Caracteristici complicate → specializarea utilizatorilor. Unele caracteristici un se
utilizează niciodată. Stabilirea priorităţilor, supra alocarea etc. se realizează de multe ori
mai simplu manual.
• Multe persoane preferă metode simple (hârtie & creion) unor sisteme complete.
• Asigurarea contractului interpersonal dintre manageri.
• Tipurile noi de soft de PM modifică conceptele clasice. Multe proiecte (marketing) nu au
un caracter discret al începutului & sfârşitului. Groupware permite orientarea PM pe work
flow → contradicţia cu PM clasic.
• În P mari PM poate fi util – nu pentru P mici.