Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul unităţii de învăţare: Atomul (10 ore); clasa a IX-a liceu, profil tehnic (1h/săpt.

Prof. Eugenia Nedelcu


Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse (timp, organizarea clasei, Evaluare Observaţii
specifice mijloace, metode)

Test iniţial. •Verificarea cunoştinţelor dobândite în •50 minute Probă scrisă


Protecţia gimnaziu • 100 minute -Probă orală
muncii 1.1 •Investigarea componentelor atomului, • Activitate în grup şi frontală -Observaţie
Caracteristici 4.2 nucleului şi a principalelor particule • Manual, folie pentru retroproiector, sistematică
generale ale existente în nucleu cu caracteristicile S.P.
atomului acestora, pe baza unor fişe de lucru • conversaţia euristică, demonstraţia,
•Reactualizarea cunoştinţelor referitoare expunerea
la proprietăţile atomului ca entitate

Structura 1.1 •Stabilirea caracteristicilor particulelor • 50 minute -Observare


nucleului 2.1 elementare • Activitate individuală şi frontală sistematică
Structura 2.2 •Reactualizarea conceptelor Z, A, • Manual, folie pentru retroproiector -Test de
învelişului 2.3 izotopi • exerciţiul, conversaţia euristică, autoevaluare
electronic 4.2 •Proiectarea unei investigaţii privind algoritmizarea -Sarcină didactică
modul de alcătuire a straturilor 2, 3, 4, 5 în clasă
Ocuparea cu 2.2 •Scrierea configuraţiilor electronice cu • 50 minute -Sarcină didactică
electroni a 3.1 formularea de concluzii referitoare la • Activitate individuală şi în grup în clasă
straturilor şi 4.1 regulile de ocupare • manual, folie pentru retroproiector -Aprecierea
substraturilor 4.2 •Investigarea substraturilor componente • exerciţiul, algoritmizarea, exerciţiilor scrise
ale fiecărui strat şi compararea lor din demonstraţia, problematizarea la tablă
punct de vedere energetic -Temă pentru
•Prezentarea conceptului de orbital şi acasă
reprezentări ale acestora (s, p) -Test scris (10’)
Corelaţii între 2.2 •Investigare configuraţiilor electronice • 50 minute
structura 2.3 şi formularea de concluzii referitoare la •Activitatea individuală şi frontală
învelişului, 4.2 poziţia în S.P., precum şi la clasificarea • Manual, S.P.
poziţia în S.P. acestora în blocuri: s, p, d, f • exerciţiul, problematizarea,
şi proprietăţi algoritmizarea
1 2 3 4 5 6
Caracterul 1.1 • Generarea de ipoteze şi concluzii • 100 minute -Probă practică
metalic 2.1 referitoare la caracterul metalic • activitate individuală şi pe grupe -Observare
2.2 •Stabilirea sensului de variaţie al • manual, substanţe chimice (Na,Mg, sistematică
3.1 caracterului electropozitiv în grupe şi Al, H2O,KClO3, HCl, indicatori) şi -Portofolii →
4.2 perioade ustensile de laborator, fişe de lucru „Importanţa
5.1 • Studierea unui metal reprezentativ – • experimentul, conversaţia euristică, metalelor în
sodiul – din punct de vedere al problematizarea lumea vie” ( 3
proprietăţilor fizice şi chimice metale cu
• Concluzii referitoare la reacţiile importanţă
acestuia cu O2 şi H2O, precum şi practică)
comparaţii cu alte metale: K, Mg, Al
Caracterul 1.1 • Generarea de ipoteze şi concluzii • 50 minute -Test
nemetalic 2.1 referitoare la caracterul nemetalic • activităţi individuale şi de grup -Rebus
2.2 • Stabilirea sensului de variaţie al • manual, fişe de lucru, substanţe -Observare
3.1 caracterului electronegativ în grupe şi chimice (NaCl, KClO3, HCl, NaBr, sistematică
4.2 perioade KI) şi ustensile de laborator -Proba practică
5.1 • Stabilirea de concluzii referitoare la • experimental, problematizarea, -Portofoliu despre
comportamentul chimic al unor explicaţia atmosfera din
nemetale saline şi de pe
ţărmul mării şi cât
de benefice sunt
pentru organism
Test • 50 minute -Evaluare
sumativă