Sunteți pe pagina 1din 1

S.C._____________ S.R.L./S.A.

C.U.I. ___________________
Str. _____________________
Localitate _________________
J___/________/____________
Tel. /Fax. __________________

IMPUTERNICIRE

Nr. ___ din data de __________________________

Prin prezenta, subsemnatul ..................................................................... in


calitate de administrator al S.C....................................................................................
S.R.L./S.A. , cu sediul social in sector ............, oras ............................,
Str. ........................................... nr............, bl............, sc.......... , et.............,
ap............., CUI ................................, J........./............/............., imputerniceste
pe ......................................... , in relatia cu A.N.A.F., pentru semnarea si depunerea
prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale prin serviciul
“Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul M.E.F. portalul AGENTIEI NATIONALE
DE ADMINISTRARE FISCALA.

ADMINISTRATOR,
_____________________

Data _____________________

Model oferit de grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/


Noutati contabile si fiscale la zi – http://www.cabinetexpert.ro/

S-ar putea să vă placă și