Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU TEHNIC

pentru
CUTIE DE SELECTIVITATE DE JOASA TENSIUNE
( C.S. – 0,4 kV )

1
CUPRINS :

CAP. 1. Respectare Standarde,Normative,Instructiuni de referinta……… . pag. 3

CAP. 2. Domeniul de utilizare………………………………………………pag. 4.

CAP. 3. Simbolizare………………………………………………………...pag. 4.

CAP. 4. Functiuni…………………………………………………………..pg. 4.

CAP. 5. Elemente componente……………………………………………..pag. 4.

CAP. 6.Varianta constructiva ........................................................................pag. 4.

CAP.7. Dimensiuni de gabarit……………………………………………..pag. 5.

CAP. 8. Schema electrica monofilara……………………………………....pag. 5.

CAP.9. Caracteristici tehnice ……………………………………………..pag. 5.

CAP.10. Conditii de utilizare…………………………………………….....pag. 5.

CAP.11. Montare si racordare……………………………………………...pag. 6.

2
CAPITOLUL 1. RESPECTARE STANDARDE ,NORMATIVE ,
INSTRUCTIUNI DE REFERINTA

1.1. SR EN 60439 / A1: 2004 – Ansamblu aparataj de j.t. Partea 1: Ansamblu prefabricat
de aparataj de j.t. si ansamblu derivat dintr-un ansamblu de prefabricat de aparataj de joasa
tensiune.
1.2. SR EN 60947 :2003 – Aparataj de joasa tensiune. Partea1: Reguli generale.
1.3. SE EN 60947/A1: 2003 – Aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Intreruptoare,
separatoare, intreruptoare-separatoare si combinatii cu fuzibile.
1.4. SR EN 50298: 2001- Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasa tensiune .
Prescriptii generale.
1.5. SR EN 50274: 2003 – Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia impotriva
socurilor electrice. Protectia impotriva contactului direct involuntar cu parti active
periculoase.
1.6. SR EN 50300: 2004 –Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Reguli generale pentru
tablourile de distributie de joasa tensiune.
1.7. SR EN 60529 / 1995 / A1: 2003 – Grade de protectie asigurate prin carcase ( Cod IP ).
1.8. SR EN 50102: 2001 – Grade de protectie asigurate prin carcase pentru echipamente
electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK0 ).
1.9. CEI 269-1 - Sigurante fuzibile de joasa tensiune-Partea1: Conditii generale.
1.10. CEI -664 - Coordonarea izolatiei pentru echipamentul din cadrul sistemelor de joasa
tensiune.
1.11. SR EN 60439 / A1: 2002 – Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 5:
Prescriptii particulare pentru ansambluri destinate instalarii in exterior, in locurile publice.
Ansamblu de aparataj pentru retele de distributie.
1.12. PE 106 / 2003 – Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene
de joasa tensiune.
1.13. 1RE – Ip 45 / 1990 – Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante
fuzibile in PT si in reteaua de joasa tensiune .
1.14. STAS 8275 - 87 – Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie.
1.15. STAS 2612 - 87 – Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.
1.16. STAS 12604 / 4 – 2004 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.
1.17.STAS 12604 / 5 – 2004 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
1.18. STAS 755 ( SR - CEI 755 A1+A2) / 1995 - Reguli generale pentru dispozitive de
protectie la curent rezidual diferential.
1.19. Legea nr. 212 / 1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60 / 1997 privind apararea impotriva
incendiilor.
1.20. H.G.R. nr. 486 / 1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si
instalatiilor care reprezinta surse de mare risc.
1.21. Ordinul Ministrului de Interne nr. 775 / 1998 pentru aprobarea Normelor Generale de
Prevenire si Stingere a Incendiilor.
1.22. Ordinul Ministrului de Interne nr. 791 / 1998 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor.
1.23. Legea 608 / 2001 – privind evaluarea conformitatii produselor.
1.24. H.G.R. 457 / 2003 – Privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de
joasa tensiune si H.G.R. nr. 1514 / 18.12.2003 – Privind modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 457 / 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa
tensiune ;

3
1.25. H.G.R. 1022 / 10.09.2002 - privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

CAPITOLUL 2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Cutiile de selectivitate intra in componenta LEA 0,4 kV;


Se utilizeaza pentru asigurarea selectivitatatii si sensibilitatii protectiilor, fata de curentii de
scurtcircuit, in aval de punctul de montaj, pana la capatul liniei si derivatiilor acesteia .

CAPITOLUL 3. SIMBOLIZARE

C..S.- 0,4 kV unde: C – cutie;


S – selectivitate.

CAPITOLUL 4. FUNCTIUNI

5.1 Sustine si protejeaza de intemperii aparatajul de protectie necesar protectiei LEA j.t. la
scurtcircuit;
5.2 Prin aparatajul de protectie ( sigurante fuzibile ), asigura intreruperea circuitelor
electrice si protejarea acestora impotriva efectelor curentilor de scurtcircuit, prin eliminarea
defectelor din aval de punctul de montare.

CAPITOLUL 5. ELEMENTE COMPONENTE

5.1 Carcasa confectionata din policarbonat care asigura gradul de protectie IP 54.
5.2 Suporti SIST pentru sigurante tip MPR.
5.3 Accesoriile pentru accesul circuitelor electrice in / din cutia de selectivitate, amplasate
la partea inferioara a acesteia;
5.4 Usa de acces este prevazuta cu sistem de securizare intr-un singur punct alcatuit din:

4
5
CAPITOLUL 6. VARIANTA CONSTRUCTIVA

6.1 Cai de curent sunt executate din cupru;


6.2 Caile de curent sunt izolate;
6.3 Conexiunile suportilor SIST la caile de curent sunt execute cu ajutorul unor cleme
in ,,V fixate prin intermediul unor suruburi cu cap ,,IMBUS;
6.4 Conductoarele de nul de pe cablurile de joasa tensiune ( intrare / iesire ) sunt fixate in
doua puncte de jonctiune ( unul cu brida de conexiune, iar celalalt prin intermediul
clemelor ,,V, prevazute cu surub model ,,IMBUS).

6
CAPITOLUL 7. DIMENSIUNI DE GABARIT

In proiectarea carcasei C.S.- 0,4 kV s-a tinut seama de:


- numarul de circuite la intrare;
- numarul de plecari spre consumatori;
- exploatarea / mentenanta cutiei de jonctiune sa fie asigurate in conditii
de securitate pentru personal.

CAPITOLUL 8. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Spre PTA Spre capat retea


IL
PEN

R,S,T
SIGURANTE MPR : - cu valoare nominala < cu doua trepte
standard fata de protectia din amonte

CAPITOLUL 9. CARACTERISTICI TEHNICE

9.1 Caracteristici tehnice generale:


- gradul normal de protectie : IP 54;
- tensiunea nominala de utilizare: 400 / 230 V c.a.;
- curent nominal: In retea, respectiv max. 180 A ( Imax admisibil la sectiunea
de 70 mm2);
- frecventa nominala: 50 Hz ;
- tensiunea nominala de izolare: 660 V (c.a. ).

CAPITOLUL 10. CONDITII DE UTILIZARE

- loc de montaj : - exterior;


- zona climatică : N;
- altitudine maxima: 3000m;
- temperatura mediului ambiant: -30 ºC….+50 ºC ;
- umiditatea relativă: 100 % la 25 ºC
- protectia climatica: -normala;
-durata de viata: -20 ani;
-carcasa sa fie rezistenta la foc – materialul incintei sa nu intretina arderea: minim V2
conform UL 94 ( proprietatea de autostingere dupa indepartarea sursei de foc, in cazul
utilizarii materialelor electroizolante);
- incinta sa fie rezistenta la actiunea razelor solare si la factori externi;
- carcasa sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic si necasanta;
- temperatura de transport si depozitare : - 40 ºC….+ 50 ºC;

7
CAPITOLUL 11. MONTARE SI RACORDARE

11.1 Cutia de selectivitate se monteaza in LEA j.t. pe stalp special, se monteaza imediat
sub legaturile fascicolului de conductoare pe stalp.
In cazul montarii cutiilor de selectivitate in retea cu conductoare neizolate, sunt necesare
lucrari suplimentare legate de :
- realizarea de legaturi terminale pe stalp, pentru
conductoarele neizolate ;
- realizarea a doua legaturi de trecere a conductoarelor
neizolate in conductoare izolate, pentru a putea intra / iesi in / din cutia de selectivitate;
- asigurarea continuitatii conductoarelor de nul si iluminat,
care nu trec prin cutia de selectivitate.
11.2 Prinderea cutiei pe stalp se face in doua puncte, cu ajutorul unor coliere, inaltimea de
montare optima este de 7,5-8,0 m de la sol;
11.3 Racordarea cutiei de selectivitate la retea se face prin conductoarele de faza ale
retelei de j.t., prin intermediul unor cleme in ,,V la soclul sigurantelor MPR;
12.4. Cutia de selectivitate este prevazuta un marcaj vizibil cu indicator de avertizare conf.
STAS 297 / 2 – 92.
11.4 Accesul cablurilor / conductoarelor in C.S. – 0,4 kV se va face numai pe la partea
inferioara a acesteia.

S-ar putea să vă placă și