Sunteți pe pagina 1din 92

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„VICTOR BABEŞ”-TIMIŞOARA
FACULTATEA DE FARMACIE
SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ DE FARMACIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE


PENTRU SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ DE FARMACIE

PROMOŢIA 2008

1. FARMACOCINETICĂ GENERALĂ

1. Nu suferă efectul primului pasaj, medicamentul administrat pe cale:


a) intrarectală
b) intravenoasă
c) intracardiacă
d) intraarterială
e) orală

Răspunsuri corecte: c, d (3, p. 37)

2. Biodisponibilitatea unui medicament:


a) este strict dozo-dependentă
b) depinde de calea de administrare a medicamentului
c) este diminuată prin efectul de prim pasaj
d) este maximală după administrarea orală
e) nu poate fi modificată prin schimbarea excipientului din
compoziţia medicamentului

Răspunsuri corecte: b, c (3, p.28)

3. Calea de administrare rectală a medicamentelor:


a) permite o absorbţie rapidă şi completă
b) evită în totalitate efectul primului pasaj hepatic
c) se utilizează numai pentru obţinerea unor efecte terapeutice
locale
d) se recomandă la bolnavii cu vărsături, leziuni ale cavităţii
bucale, in pediatrie
e) permite evitarea degradării principiului activ de către sucurile
gastrice

Răspunsuri corecte: d, e (3, p.69)

4. Efectul primului pasaj hepatic:


a) creşte biodisponibilitatea căii orale
b) se manifestă prin biotransformarea substanţei active înaintea
intrării în circulaţia sistemică
c) este caracteristic căii intraarteriale
d) nu apare dacă substanţa medicamentoasă este administrată pe
cale rectală
e) este mai mare pentru calea sublinguală decât pentru calea orală

Răspunsuri corecte: b ( 3, p.110-111)

5. Administrarea sublinguală are următoarele avantaje:


a)permite absorbţia moleculelor puternic ionizate
b)evită inactivarea medicamentului la primul pasaj hepatic
c)permite administrarea substanţelor iritante
d)este condiţionată de hidrosolubilitate
e)favorizează o absorbţie rapidă a substanţei medicamentoase

Răspunsuri corecte: b, e (3, p.68)

6.Volumul aparent de distribuţie al unui medicament se calculează luând în


considerare:
a) doza administrată
b) gradul de acumulare în anumite ţesuturi
c) ritmul epurării
d) concentraţia plasmatică
e) proporţia legării de albuminele plasmatice

Răspunsuri corecte: a, d ( 3, p.99)

7.Pot fi administrate pe cale oculară următoarele forme farmaceutice:


a)cataplasme
b)ungvente
c)sisteme terapeutice cu eliberare programată
d)geluri
e)implante terapeutice solubile

Răspunsuri corecte: b, c, e (3, p.74)

8. Forme farmaceutice specifice caii sublinguale sunt :


a) solutii administrate in picaturi
b) comprimate sublinguale de talie foarte mica
c) granule
d) capsule
e) comprimate retard
Raspunsuri corecte : a,b,c ( 3, p.67)

9.Care dintre următoarele substanţe medicamentoase produc inducţie


enzimatică:
a) izoniazida
b) eritromicina
c) rifampicina
d) carbamazepina
e) fenitoina

Răspunsuri corecte: c, d, e ( 3, p.120)

10.Se elimină prin bilă sub formă activă în cantităţi semnificative:


a) ampicilina
b) tetraciclina
c) eritromicina
d) penicilina G
e) streptomicina

Răspunsuri corecte: a, b, c (3, p.141)

2. FARMACODINAMIE GENERALĂ

1. Care dintre următoarele medicamente acţionează nespecific:


a) fenoterol
b) manitol
c) pentazocină
d) famotidină
e) prometazina

Răspunsuri corecte: b ( 3, p.181)

Printre medicamentele cu acţiune selectivă asupra unor subtipuri de


receptori se numără:
a) ondansetron
b) nedocromil
c) ibuprofen
d) formoterol
e) atenolol

Răspunsuri corecte: a, d, e (3, p.175)

3.Calitatea retard a unui medicament se datoreşte:


a)căii de administrare
b)formei farmaceutice
c)numărului de receptori ocupat de substanţa medicamentoasă
d)structuri chimice modificate intenţionat
e)structuri chimice cu profil farmacocinetic retard

Răspunsuri corecte: b, d, e (3, p. 180)

4.Au o acţiune farmacodinamică indirectă:


a)noradrenalina
b)reserpina
c)neostigmina
d)acetilcolina
e)nizatidina

Răspunsuri corecte: b, c (3, p.181)

5.Sunt medicamente cu acţiune topică:


a)halotanul
b)carbonatul de calciu
c)pentazocina
d)procaina
e)tiopentalul

Răspunsuri corecte: b, d (3, p.180)

6.Ritmul administrării unui medicament influenţează:


a)durata efectului farmacodinamic
b)intensitatea acţiunii farmacodinamice
c)latenţa efectului farmacodinamic
d)timpul efectului maxim al substanţei medicamentoase
e)procentul de legare al medicamentului de proteinele plasmatice şi tisulare

Răspunsuri corecte: a, c, d (3, p.191)

7. Parametrii definitorii ai actiunii farmacodinamice sunt :


a) sensul
b) selectivitatea
c) potenta
d) volumul de distributie
e) concentratia plasmatica
Raspunsuri corecte : a,b,c ( 3, p.172)

8. Medicamentele care se administreaza dimineata inainte de masa sunt:


a) purgativele
b) antihelminticele
c) diureticele
d) hipoglicemiantele
e) antacidele
Raspunsuri corecte : a,b,c ( 3, p.203)

9.Sunt medicamente cu acţiune selectivă pentru anumite subtipuri de


receptori:
a) adrenalina
b) metoprololul
c) famotidina
d) selegilin
e) ondansetron

Răspunsuri corecte: b, c, d, e (3, p.175)


10.Pot induce efecte bisens (stimulator şi inhibitor) următoarele
medicamente:
a) aspirina
b) atropina
c) adrenalina
d) levopromazina
e) nifedipina

Răspunsuri corecte: a, c (3, p.174)

3. FARMACOTOXICOLOGIE

1. Pot avea efect advers mutagen:


a) rifampicina
b) colchicina
c) sulfamidele antibacteriene
d) fenilbutazona
e) citostaticele alchilante

Răspunsuri corecte: b, e (3, p.242)

2. Pot provoca dependenţă psihică:


a) diazepamul
b) amfetaminele
c) montelukast
d) meprobramat
e) ondansetron

Răspunsuri corecte: a, b, d (3, p.262)

3. Care dintre medicamentele enumerate mai jos pot produce accidente


obstetricale:
a) terbutalina
b) aspirina
c) metoclopramid
d) nedocromil
e) famotidina

Răspunsuri corecte: a, b (3, p.271)


4. Precizaţi afirmaţiile corecte cu privire la reacţiile adverse de tip
alergic:
a) sunt încrucişate pentru compuşii înrudiţi structural
b) sunt independente de doză
c) au o incidenţă crescută la persoanele cu teren atopic
d) apar frecvent în condiţiile administrării orale a medicamentelor
e) intensitatea şi frecvenţa lor cresc cu doza

Răspunsuri corecte: a, b, c (3, p.250)

5.Printre medicamentele care pot declanşa reacţii adverse autoimune se


numără:
a)neomicina
b)alfa-metildopa
c)izoniazida
d)tiouracil
e)aspirina

Răspunsuri corecte: b, c (3, p. 252)

6. Printre medicamentele contraindicate în cursul alăptării se numără:


a)amoxicilina
b)carbimazol
c)cloramfenicol
d)aspirina
e)metoclopramida

Răspunsuri corecte: b, c, d (3, p. 272,273)

7.Toleranţa cronică la medicamente (obişnuinţa) constă în:


a) ansamblul efectelor farmacodinamice ale medicamentelor
b) necesitatea creşterii dozei de medicament pentru obţinerea
aceluiaşi efect farmacologic
c) reducerea efectului farmacodinamic al medicamentului ca urmare a
administrării repetate în doză constantă
d) ansamblul efectelor nedorite ale unui medicament
e) totalitatea semnelor de sevraj observate după oprirea administrării
medicamentului

Răspunsuri corecte: b, c (3, p. 259)


8.Pot provoca dependenţă psihică:
a)ondansetron
b)montelukast
c)amfetamina
d)meprobramat
e)diazepam

Răspunsuri corecte: c, d, e (3, p.262)

9.Printre medicamentele proscrise la gravide datorită riscului teratogen se


numără:
a) litiul
b) acidul valproic
c) eritromicina
d) dietilstilbestrol
e) metotrexat

Răspunsuri corecte: a, b, d, e (3, p. 269)

10.Care dintre următoarele medicamente pot produce accidente obstetricale:


a) indometacina
b) tolbutamida
c) tetraciclina
d) gentamicina
e) terbutalina

Răspunsuri corecte: a, e (3, p.271)

4. FARMACOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR

1. Indicatiile beta – adrenomimeticelor sunt :


a). in profilaxia imediata a crizelor de astm bronsic
b). in tratamentul crizei de astm bronsic
c). in tratamentul de fond al astmului bronsic persistent moderat
d). in tratamentul de fond al astmului bronsic persistent sever
e). cu ½ ora-1 ora inaintea expunerii la alergen in astmul bronsic
alergic
Raspuns : a, b, c, d –2 pag. 333

2. Teofilina
a). este un alcaloid xantinic
b). in forma microcristalina anhidra are hidrosolubilitate crescuta
c). este un bronhodilatator beta 2 adrenergic
d). are un efect iritant tisular
e). are T ½ la adult scurt de 2 – 3 ore

Raspuns : a, b, d – 2 pag. 339

3. Montelukast se caracterizeaza prin :


a). biodisponibilitate orala foarte buna, 90%
b). T ½ de approximativ 5 ore
c). se utilizeaza in tratamentul de fond al astmului bronsic cronic
d). se poate asocia cu bronhodilatator beta 2 adrenomimetice
e). nu se asociaza cu alte medicamente

Raspuns : b, c, d –2 pag. 345, 346

4. Cromonele sunt reprezentate de :


a). acidul cromoglicic
b). ketotifen
c). ketoprofen
d). cromoglicatul sodic
e). nedocromilul sodic

Raspuns : a, d, e – 2 pag. 347

5. Care dintre reprezentantii de mai jos sunt corticosteroizi antiastmatici :


a). beclometazona
b). dexametazona
c). fluticazona
d). budesonidul
e). mometazona

Raspuns : a, c, d.– 2 pag. 351

6. Codeina :
a). prin metabolizare hepatica se transforma in morfina
b). are eliminare urinara predominant sub forma activa
c). are efect antitusiv la doze de 15 mg
d). creste secretiile bronsice
e). are durata de actiune de 4 – 6 ore

Raspuns : a, c, e – 2 pag. 357

7. Oxeladina :
a). este un expectorant
b). este un antitusiv opioid
c). este un antitusiv neopioid
d). nu deprima SNC
e). nu provoaca somnolenta

Raspuns : c, d, e – 2 pag. 359

8. Acetilcisteina :
a). este un expectorant secretolitic
b). se administreaza cu prudenta la astmatici
c). este contraindicat in mucoviscidoza
d). se poate asocia cu antibioticele de tipul eritromicina / tetraciclina
e). este antidotul in intoxicatia cu paracetamol

Raspuns : a, b, e – 2 pag. 364

9. Bromhexinul :
a). este stabil la lumina
b). este un derivat sintetic de la vascina
c). se leaga puternic de proteinele plasmatice
d). nu are metaboliti activi
e). se elimina pe cale urinara

Raspuns : b, c, e – 2 pag. 364, 365

10. Ambroxolul :
a). este metabolitul activ al bromhexinului
b). are o biodisponibilitate orala foarte buna
c). este un stimulant al secretiei de surfactant pulmonar
d). este contraindicat in sarcina (primele 3 luni)
e). ca reactii adverse produce greata, voma, epigastralgii
Raspuns : a, c, d – 2 pag. 365

5. FARMACOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR

1. Indicatiile de electie ale beta blocantelor sunt :


a). HTA usoara, de electie la tineri
b). in asociere cu verapamilul
c). HTA asociata cu tahiaritmie
d). post infarct miocardic acut
e). in asociere cu dihidralazina

Raspuns : a, c, d, e – 2 pag. 436, 437

2. Nifedipina :
a). are o absorbtie buna sublinguala si per os
b). produce arteriolodilatatie periferica
c). produce bradicardie si scaderea vitezei de conducere atrio -
ventriculara
d). se indica in monoterapie sau in asociere in toate formele de HTA
e). este recomandata in HTA indusa de sarcina

Raspuns : a, b, d, e – 2 pag. 447

3. Care nu este efect advers al nifedipinei :


a). bronhoconstrictia
b). bronhodilatatia slaba
c). hipotensiune ortostatica
d). senzatia de oboseala musculara
e). palpitatii

Raspuns : a – 2 pag. 447

4. Printre efectele adverse la IEC se numara :


a). tusea cu expectoratie abundenta
b). tulburarile de gust
c). edemul glotic
d). edemul angioneurotic
e). hiperkaliemia
Raspuns : b, d, e –2 pag. 451

5. Care sunt indicatiile de electie ale IEC :


a). HTA cu insuficienta cardiaca
b). post infarct miocardic acut la un pacient hipertensiv
c). bolile vasculare periferice
d). HTA din ultimul trimestru de sarcina
e). nefropatia diabetica

Raspuns : a, b, c, e – 2 pag. 451

6. Captoprilul :
a). este un derivat de L - prolina
b). are o biodisponibilitate redusa dupa masa
c). difuzeaza prin bariera hematoencefalica
d). se elimina renal
e). nu se elimina prin laptele matern

Raspuns : a, b, d – 2 pag. 452, 453

7. Enalaprilul :
a). are un T1/2 lung
b). are durata scurta de actiune
c). la nivel hepatic este transformat in enalaprilat activ
d). este rar utilizat datorita efectelor adverse
e). se prezinta sub forma de comprimat sublingual

Raspuns : a, c – 2 pag. 454

8. Reprezentantii antagonistilor AT 1 sunt :


a). losartanul
b). valsartanul
c). telmisartanul
d). salazidina
e). enalaprilul

Raspuns : a, b, c –2 pag. 455

9. Din grupa dihidropiridinelor fac parte urmatoarele substante


medicamentoase
a). amlodipina
b). indapamida
c). nitrendipina
d). lacidipina
e). felodipina

Raspuns : a, c, d, e – 2 pag. 446

10. Derivatii nitrati :


a). au o absorbtie rapida sublinguala
b). provoaca coronarodilatatie
c). provoaca HTA cu tahicardie reflexa
d). nu dau toleranta
e). nu dau hipersensibilitate

Raspuns : a, b – 2 pag. 416, 417

6. FARMACOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

1. Care dintre urmatoarele medicamente sunt antihistaminice H2 :


a). ranitidina
b). roxatidina
c). roxitromicina
d). omeprazolul
e). famotidina

Raspuns : a, b, e – 2 pag. 521

2. Omeprazolul :
a). este un amestec racemic de 3 enantiomeri activi
b). inhiba citocromul P450
c). are durata scurta de actiune 4 – 6 ore
d). poate produce fotosnsibilizare
e). nu se administreaza in esofagita de reflux

Raspuns : b, d– 2 pag. 526, 527

3. Neutralizantele :
a). sunt insolubile in apa
b). sunt insolubile in acid clorhidric
c). nu se absorb digestiv
d). scad pH – ul gastric
e). nu modifica rezerva alcalina

Raspuns : a, c, e – 2 pag. 513

4. Carbonatul acid de sodiu :


a). este un antihistaminic H2
b). este un alcalinizant
c). este un neutralizant
d). este un adsorbant
e). este un antiacid

Raspuns : b, e –2 pag. 513


5. Cimetidina :
a). difuzeaza prin bariera hematoencefalica
b). produce leucopenie, trombopenie
c). este un derivat imidazolic
d). are T1/2 scurt dupa adminstrarea orala
e). scade transaminazele serice

Raspuns : a, b, c, d – 2 pag. 523

6. Care dintre urmatoarele produse scad efectul antiacidelor :


a). alcoolul
b). digoxinul
c). teofilina
d). tutunul
e). cafeaua

Raspuns : a, d, e – 2 pag. 515

7. Ranitidina :
a). este un derivat de tiazol
b). este un derivat de furan
c). este un derivat de piperidina
d). are o potenta mai mare decat cimetidina
e). are incidenta reactiilor adverse mai mare decat cimetidina
Raspuns : b, d – 2 pag. 524

8. Care efect advers nu caracterizeaza omeprazolul :


a). efect de rebound hipergastrinemic
b). dezvoltarea de candidoze gastrointestinale
c). fotosensibilizarea
d). riscul de hepatita
e). riscul de nefrita interstitiala

Raspuns : e – 2 pag. 527

9. Misoprostolul :
a). este un analog al PG E1
b). este un analog al PG E2
c). are un metabolit activ
d). are T ½ lung
e). se elimina in principal urinar

Raspuns : b, c, e – 2 pag. 536

10. Antiacidele nu sunt indicate in :


a). abdoment acut
b). gastrita hiperacida
c). ulcerul perforat
d). esofagita de reflux
e). ulcerul duodenal

Raspuns : a, c, – 2 pag. 515

7. FARMACOLOGIA APARATULUI RENAL

1. Diureticele :
a). sunt medicamente ce produc retentie hidrosalina
b). in timp diminua eliminarea de K
c). nu raverseaza placenta
d). trec in laptele matern
e). sunt indicate in insuficienta renala grava pentru fortarea diurezei

Raspuns : b, d – 2 pag. 482


2. Care aspecte nu caracterizeaza hidroclorotiazida :
a). este un antidiuretic in diabetul insipid hipofizar
b). inhiba fosfodiesteraza cu cresterea AMPc
c). este indicate in hipercalciuria idiopatica
d). nu antagonizeaza efectul antidiabeticelor
e). creste numarul leucocitelor si trombocitelor

Raspuns : d, e –2 pag. 486

3. Particularitatile indapamidei sunt :


a). durata lunga de actiune
b). nu are actiune hiperglicemianta
c). are actiune hiperlipidemianta
d). are actiune vasodilatatorie proprie
e). efectul diuretic se mentine si in insuficienta renala

Raspuns : a, b, d, e – 2 pag. 489

4. Furosemidul :
a). se leaga slab de proteinele plasmatice
b). este eficace chiar la o filtrare glomerulara scazuta
c). scade calciuria
d). se utilizeaza in intoxicatia cu barbiturice
e). are eficacitate inferioara tiazidelor

Raspuns : b, d – 2 pag. 490, 491

5. Spironolactona :
a). este un analog structural al aldosteronului
b). in timp diminua eliminarea de K
c). creste efectul cardiotonicelor
d). actioneaza antagonist competitiv cu aldosteronul la nivelul tubului
contort distal
e). este contraindicata in alaptare

Raspuns : a, b, d, e – 2 pag. 493, 494

6. Care dintre urmatoarele efecte efecte secundare nu caracterizeaza


diureticele :
a). hiponatremia acuta
b). hipernatremia acuta
c). hipopotasemia
d). hiperpotasemia
e). hipomagneziemia

Raspuns : b, – 2 pag. 482, 483

7. Care actiuni sunt caracteristice indapamidului :


a). vasodilatatoare
b). vasoconstrictoare
c). diuretica
d). antihipertensiva
e). hiperglicemianta

Raspuns : a,c, d –2 pag. 489

8. Printre reactiile adverse ale spironolactonei nu se numara :


a). hiperkaliemia
b). hipokaliemia
c). eruptiile cutanate
d). trombocitopenia
e). impotenta la barbati

Raspuns : b, d – 2 pag. 494

9. Manitolul :
a). este un polialcool, derivate de manoza
b). nu se absoarbe digestiv
c). se utilizeaza in edemul cerebral
d). se adminisreaza lent in perfuzie
e). are un T ½ lung

Raspuns : a, b, c, d – 2 pag. 495

10. Care sunt caracteristicile farmacocinetice ale furosemidului :


a). Bd < 75%
b). legare slaba de proteinele plasmatice
c). eliminare rapida, predominant renala
d). eliminare prin scaun redusa
e). T ½ lung

Raspuns : a, c, d – 2 pag. 490

8. FARMACOLOGIA CHIMIOTERAPICELOR ANTIMICROBIENE

1. Penicilina „G” este în mod obişnuit activă pe următorii germeni:


a)hemophylus influenzae
b)mycoplasma pneumoniae
c)clostridii anaerobe
d)legionella pneumophyla
e)pseudomonas aeruginosa

Răspunsuri corecte: c (2, pag. 971)

2. Acţiunea bactericidă a cefalosporinelor se datorează:


a)fixării pe subunităţile ribozomale 50S
b)fixării pe subunităţile ribozomale 30S
c)inhibării transpeptidazei
d)inhibării dihidrofolatreductazei
e)inhibării biosintezei substanţelor din structura peretelui bacterian

Răspunsuri corecte: e (2, pag. 984)

3. Ampicilina are următoarele proprietăţi:


a)se concentrează în bilă
b)produce rareori reacţii alergice
c)spectru de activitate mai larg decât al benzilpenicilinei
d)este rezistentă la acţiunea acidului clorhidric din stomac
e)este rezistentă faţă de acţiunea penicilinazei

Răspunsuri corecte: a, c, d (2, pag. 976-977)

4.Benzatinbezilpenicilina este indicată în:


a) profilaxia reumatismului articular acut
b) pielonefrită colibacilară
c) meningită meningococică
d) sifilis
e) dizenterie bacilară
Răspunsuri corecte: a, d (2, pag. 973)

5.Tetraciclina este indicată în tratamentul următoarelor boli:


a) bruceloză
b) acnee
c) infecţii cu mycoplasma pneumoniae
d) meningită meningococică
e) gonoree

Răspunsuri corecte: a, b, c, e (2, pag. 1022-1023)

6.Care dintre următoarele antibiotice penetrează foarte uşor în LCR:


a) streptomicina
b) cloramfenicol
c) eritromicina
d) tetraciclina
e) fenoximetilpenicilina

Răspunsuri corecte: b (2, pag. 1026)

7. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă caracteristici generale ale


eritromicinei:
a) este activă pe germenii cu multiplicare intracelulară
b) se elimină biliar în concentraţii mari
c) inhibă sinteza proteinelor bacteriene
d) prezintă alergie încrucişată cu penicilinele
e) este contraindicata in insuficienta respiratorie

Răspunsuri corecte: a, b, c (2, pag. 1001)

8.Gentamicina:
a)se administrează exclusiv parenteral
b)este un antituberculos major
c)are o toxicitate renală ridicată
d)are proprietăţi inductoare enzimatice
e)se fixează pe subunităţile ribozomale 30S ale bacteriei şi inhibă sinteza
proteică

Răspunsuri corecte: c, e (2, pag. 1007; 1015)


9. Sindromul cenuşiu produs de cloramfenicol la nou-născutul prematur:
a) se datorează eliminării renale deficitare a antibioticului
b) poate fi letal
c) are o natură imunoalergică
d) apare ca urmare a imaturităţii funcţionale hepatice
e) se caracterizează prin hipertermie malignă

Răspunsuri corecte: b, d (2, pag. 1026)

10. Care din următoarele medicamente antibacteriene sunt contraindicate la


gravide:
a) tetraciclina
b) fenoximetilpenicilina
c) eritromicina
d) acidul nalidixic
e)oxacilina

Răspunsuri corecte: a, d (2, pag. 1022-1032)

9. FARMACOLOGIA GLUCOCORTICOIZILOR DE UZ
DERMATOLOGIC

1. Se administrează local:
a) prednisonul
b) prednisolonul
c) desonid
d) fluocinolonul acetonid
e) cortizonul acetat

Răspunsuri corecte: c, d (2, pag. 731)

2. Sunt glucocorticoizi de uz dermatologic cu acţiune intensă:


a) dexametazon 0,1%
b) desonid 0,05%
c) fluocinolon acetonid 0,2%
d) hidrocortizon butirat 0,1%
e) clobetazol propionat 0,05%

Răspunsuri corecte: c, d (2, pag. 746)


3. Glucocorticoizii folosiţi în dermatologie au acţiune:
a) antiinflamatorie
b) antialergică
c) antipruriginoasă
d) miorelaxantă
e) antigutoasă

Răspunsuri corecte: a, b, c (2, pag. 746)

10. FARMACOLOGIA MEDICAŢIEI HIPOLIPEMIANTE ŞI DIN


OSTEOPOROZĂ

1. Hipolipemiantele de tipul fibraţi au următorii reprezentanţi :


a) clofibratul
b) acidul nicotinic
c) benzafibrat
d) gemfibrozil
e) fenofibrat

Răspunsuri corecte: a, c, d, e (2, pag 665)

2. Fibraţii scad in principal nivelul plasmatic al trigliceridelor prin :


a) fixarea acizilor biliari din intestin sub forma unui complex insolubil
b) stimularea activităţii lipoprotein lipazei
c) inhibarea activităţii lipoprotein lipazei
d) inhibarea sintezei hepatice de VLDL
e) inhibarea sintezei hepatice de LDL

Răspunsuri corecte: b, d (2, pag 665)

3. Mecanismul de acţiune al statinelor constă in :


a) inhibarea lipolizei la nivelul ţesutului adipos
b) fixarea acizilor biliari din intestin sub forma unui complex insolubil
c) inhibarea competitivă a HMG - CoA reductaza, enzima ce catalizează
conversia HMG- CoA in acidul mevelonic
d) stimularea activităţii lipoprotein lipazei
e) inhibarea sintezei hepatice de VLDL

Răspunsuri corecte: c (2, pag 663, 664, 665, 668)


4. Care dintre efectele adverse enumerate mai jos nu sunt caracteristice
statinelor
a) hepatotoxicitate cu creşterea moderată a transaminazelor
b) fenomene vasomotorii
c) creşterea nivelului plasmatic al acidului uric
d) creşterea nivelului plasmatic al glicemiei
e) miopatie (dozo-dependentă)

Răspunsuri corecte: b, c, d (2, pag 664, 669)

5. Care dintre următoarele afirmaţii legate de atorvastatină sunt adevărate :


a) picul plasmatic este atins după 24 ore de la administrarea orală
b) are T1/2 de eliminare in medie 14 ore
c) are acţiune antioxidantă
d) are acţiune fibrinolitică
e) are acţiune imunomodulatorie

Răspunsuri corecte: b, c, d, e (2, pag 671)

6. Modulatorii selectivi ai receptorilor estrogenici (SERM) reprezintă:


a) o clasă de anabolice osoase
b) agenţi antiosteoclastici
c) reducători ai sintezei de colesterol
d) medicamente hipouricemiante
e) antiinflamatoare nesteroidiene

Răspuns corect b (2, pag 682)

7. Raloxifenul prezintă următoarele proprietăţi farmacocinetice:


a) absorbţie lentă după administrarea orală
b) distribuţie largă în organe
c) legare puternică de proteinele plasmatice (> 95%)
d) metabolizare hepatică intensă
e) excreţie urinară în proporţie crescută

Răspuns corect b, c, d (2, pag 683)

8. Raloxifenul:
a) creşte densitatea minerală osoasă la nivelul coloanei lombare
b) la nivelul sânului are efect antiestrogenic
c) are efect stimulant la nivelul endometrului
d) nu modifică titrul colesterolului total
e) ameliorează simptomele urogenitale de la menopauză

Răspuns corect a, b (2, pag 683-684)

9. Raloxifenul este contraindicat în următoarele situaţii clinice:


a) imobilizare prelungită la pat
b) osteoporoză postmenopauză
c) insuficienţă renală severă
d) valori crescute ale colesterolului total
e) episod actual sau recent de accident tromboembolic venos

Răspuns corect a, c, e (2, pag 684)

10. Calcitonina administrată intranazal sau parenteral prezintă:


a) efect rezorbtiv osos
b) efect acut, de inhibare a osteolizei
c) efect cronic, de creştere progresivă a numărului de osteoclaste
d) efect analgezic
e) efect antiemetic

Răspuns corect b, d (2, pag 685)

11. FARMACOLOGIA SUBSTANŢELOR CU ACŢIUNE PE SISTEM


NERVOS CENTRAL ŞI PERIFERIC

1. Acidul acetilsalicilic este indicat in :


a). nevralgii
b). artralgii
c). hemoragii
d). profilaxia infarctului miocardic
e). infectiile virale la copii < 4 ani, ca antipiretic

Raspuns : a, b, d –2 pag. 195

2. Paracetamolul da urmatoarele reactii adverse


a). toxicitate cardiaca
b). methemoglobinemie
c). trombocitopenie
d). toxicitate hepatica
e). toxicitate pulmonara

Raspuns : b, c, d – 2 pag. 199

3.Nitrazepamul:
a)are un T1/2 scurt (4-6 ore)
b) produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durată de 6-8
ore
c)nu necesită prudenţă în administrarea ambulatorie
d) are un efect de prim pasaj hepatic ridicat
e) se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice

Răspunsuri corecte: b, d, e (2 pag. 46)

4. Diazepamul produce:
a)suprimarea stărilor convulsive de diferite cauze
b)atenuarea delirului şi halucinaţiilor
c)contracţia musculaturii striate scheletale
d)anxioliză
e)schimbarea dispoziţiei depresive

Răspunsuri corecte: a, d (2 pag. 61)

5. Carbamazepina este indicată în:


a) miastenie
b) nevralgia de trigemen
c) marele rău epileptic
d) epilepsia psihomotorie
e) parkinsonism medicamentos

Răspunsuri corecte: b, c, d (2, pag. 129)

6.Printre efectele adverse produse de fenitoină se numără:


a) alopecia
b) hipertensiune arterială
c) hiperplazia gingivală
d) hipoglicemie
e) afectarea cartilajelor articulare

Răspunsuri corecte: c (2, pag. 129)

7.Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice?


a)medazepam
b)lorazepam
c)nitrazepam
d)flunitrazepam
e)bromazepam

Răspunsuri corecte: c, d (2 pag. 46)

8.Tratamentul prelungit cu benzodiazepine poate provoca:


a)agranulocitoză
b)tulburări de tip extrapiramidal
c)tulburări de memorie
d)insomnie în cursul sevrajului
e)farmacodependenţă

Răspunsuri corecte: c, d, e (2 pag. 59)

9. Alprazolamul :
a) se absoarbe incomplet per os
b) are efect sedativ-hipnotic
c) este indicat în depresia anxioasă
d) la întreruperea bruscă a unei administrări prelungite produce
sindrom de sevraj sever
e) se utilizează în atacul de panică

Răspunsuri corecte: c, d, e (2 pag. 64-65)

10. Care dintre afirmaţiile referitoare la buspironă sunt adevărate :


a) este un anxiolitic util în anxietatea cronică
b) se utilizează în atacurile de panică
c) doza maximă este de 90mg/zi
d) produce o sedare puternică
e) produce reacţii adverse relativ frecvente cum ar fi : ameţeli, cefalee,
stare de excitaţie, greaţă
Răspunsuri corecte: a, e (2 pag. 65-66)

12. CHIMIOTERAPICE GENERALE : DERIVATI DE


NITROFURAN, FLUOROCHINOLONE

1. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) fluorochinolonele prezintǎ un substituent fluor în poziţia 4 a
nucleului chinolinic
b) fluorochinolonele prezintǎ un substituent fluor în poziţia 6 a
nucleului chinolinic
c) fluorochinolonele prezintǎ un substituent clor în poziţia 4 a
nucleului chinolinic
d) fluorochinolonele prezintǎ un substituent fluor în poziţia 7 a
nucleului chinolinic
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: b, (2, p. 1031)

2. Din grupul fluorochinolonelor fac parte:


a) acidul nalidixic
b) norfloxacina
c) ciprofloxacina
d) lomefloxacina
e) ofloxacina
Rǎspuns: b, c, d, e (2, p. 1030)

3. Fluorochinolonele:
a) prezintǎ un mecanism de acţiune bacteriostatic
b) prezintǎ un mecanism de acţiune bactericid
c) inhibǎ ADN-ul viral
d) inhibǎ ADN-topoizomeraza
e) niciuna dintre afirmaţiile de mai sus nu este adevǎratǎ

Rǎspuns: b, d (2, p. 1033)


4. Precizaţi informaţiile corecte:
a) norfloxacina este o fluorochinolonǎ ce prezintǎ un subtituent
ciclopropil în poziţia 1 a nucleului
b) ciprofloxacina este o fluorochinolonǎ ce prezintǎ un substituent
ciclopropil în poziţia 1 a nucleului
c) prezintǎ un spectru de acţiune antibacterian îngust
d)prezintǎ un spectru de acţiune antibacterian larg
e) sunt, în general, bine suportate

Rǎspuns: b, d, e (2, p. 1030, 1031, 1033)

5.Precizaţi informaţiile corecte:


a) absorbţia fluorochinolonelor este crescutǎ de antiacide ce conţin
ioni de Ca
b) absorbţia fluorochinolonelor este scǎzutǎ de antiacide ce conţin ioni
de Ca
c) absorbţia fluorochinolonelor este crescutǎ de preparate cu fier
d) absorbţia fluorochinolonelor este scǎzutǎ de preparate cu fier
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: b, d (2, p. 1033)

6. Ofloxacina:
a) este o fluorochinolonǎ
b) inhibǎ ADN-viral
c) prezintǎ un substituent fluor în poziţia 6 a nucleului
d) prezintǎ un substituent metilpiperazinil pe nucleu
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false
Rǎspunsuri corecte: a, c, d (2, p.1030-1031)

7. Fluorochinolonele:
a) sunt produse în culturi de Streptomyces
b) toate prezintǎ un singur substituent fluor pe nucleu
c) pot prezenta doi substituenţi fluor pe nucleu
d) pot prezenta trei substituenţi fluor pe nucleu
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: c, d (2, p.1030-1035)


8. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la furazolidonă :
a) este un antibiotic beta-lactaminic
b) este un derivat de 8-hidroxichinolină
c) este un derivat de nitrofuran
d) este o sulfamidă
e) este o chinolonă

Rǎspuns: c (2, p.1043)

9. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la nifuroxazid :


a) este un derivat de 8-hidroxichinolină indicat în infecţii urinare
b) este un derivat de 8-hidroxichinolină indicat în infecţii intestinale
c) este un derivat de nitrofuran indicat în infecţii urinare
d) este un derivat de nitrofuran indicat în infecţii intestinale
e) nicio afirmaţie de mai sus nu este corectă

Rǎspuns: d (2, p.1043)

10. Sunt derivaţi de nitrofuran :


a) clorchinaldol
b) nitrofurantoina
c) acid nalidixic
d) furazolidona
e) nifurozaxid
Rǎspuns: b, d, e (2, p.1043)

13. ANTIBIOTICE ANTIMICROBIENE : BETA-LACTAMINE,


AMINOGLICOZIDE, MACROLIDE, TETRACICLINE

1. Supusă la hidroliză în cataliză acidă penicilina G conduce la următorii


compuşi:
a) penicilamina
b) acidul peniciloic
c) acidul penaldic
d) acidul penilic
e) acid izopenilic

Răspuns : a, c (6, p.397)


2. Precizaţi afirmaţiile corecte: Benzilpenicilina:
a) se administrează intramuscular la interval de 24h;
b) se administrează oral la interval de 6h;
c) poate da reacţii alergice;
d) formează cu procaina o sare cu acţiune prelungită;
e) formează cu procaina o sare foarte uşor solubilă în apă.

Răspuns : c, d (6, p.399-401)

3. Ampicilina:
a) este o penicilină de semisinteză;
b) poate cristaliza în două forme: anhidră şi trihidrat;
c) sinteza ei porneşte de la sarea de potasiu a acidului α-
aminofenilbutiric;
d) este instabilă în mediul acid gastric;
e) nu este inactivată de beta-lactamază.

Răspuns : a, b (6, p.405)

4. Benzatinbenzilpenicilina:
a) este sarea benzilpenicilinei cu dibenziletilendiamina;
b) este solubilă în apă;
c) este o penicilină cu acţiune prelungită;
d) se elimină rapid din organism;
e) este alterată rapid de sucul gastric.

Răspunsuri corecte : a, c (6, p.400-401)

5. Dezavantajele penicilinelor naturale:


a) eliminarea rapidă din organism
b) spectrul îngust de activitate
c) stabilitatea faţă de beta-lactamază
d) stabilitatea faţă de sucul gastric
e) toate afirmaţiile sunt false

Răspunsuri corecte: a, b (6, p.402)

6. Cefalosporinele :
a) sunt derivaţi de cefem;
b) conţin un nucleu dihidrotiazinic;
c) conţin un nucleu tiazolidinic;
d) prin dezacilare formează acidul 6-aminopenicilanic;
e) prin dezacilare formează acidul 7-aminocefalosporanic.

Răspunsuri corecte : a, b, e (6, p. 414-417)

7. Precizati afirmaţiile corecte despre streptomicină:


a) este un antibiotic cu structură aminoglicozidică;
b) se utilizează numai streptomicina bază;
c) prin hidroliza în mediu acid se scindează în doi compuşi bazici,
streptidina şi streptobiozamina;
d) prezintă în moleculă trei grupări guanidinice;
e) se utilizează ca sare cu acidul clorhidric.

Răspuns : a, c (6, p.442-443)

8. Kanamicina :
a) este un antibiotic polipeptidic;
b) este un derivat de streptidină;
c) este un derivat de 2-dezoxistreptamina;
d) conţine în moleculă 3 aminooze;
e) conţine în moleculă două aminohexoze.

Răspuns : c, e (6, p.445)

9. Gentamicina:
a) se absoarbe oral
b) se administrează parenteral
c) se administrează local
d) traversează bariera hematoencefalică
e) toate afirmaţiile sunt false

Răspuns: b, c (6, p. 447)

10. Neomicina:
a) se absoarbe oral
b) se administrează parenteral
c) se administrează local
d) se asociază frecvent cu bacitracina
e) toate afirmaţiile sunt adevărate

Răspuns: c, d (6, p. 444)

11. Eritromicina :
a) prezintă o structură glicozidică;
b) este un derivat de streptidină;
c) prin hidroliză în mediu acid pune în libertate neozamina;
d) prin hidroliză în mediu acid pune în libertate L-cladinoza;
e) este rezistentă în mediul acid gastric.

Răspuns : a, d (6, p. 433)

12. Prodrug-urile eritromicinei sunt;


a) claritromicina
b) azitromicina
c) propionileritromicina
d) etilsuccinatul de eritromicină
e) etilcarbonatul de eritromicină

Răspuns: c, d, e (6, p. 434)

13. Analogii eritromicinei sunt:


a) claritromicina
b) azitromicina
c) roxitromicina
d) etilsuccinatul de eritromicină
e) etilcarbonatul de eritromicină

Răspuns: a, b, c (6, p.436)

14. Azitromicina este o:


a) aminoglicozidă
b) azalidă
c) macrolidă
d) beta-lactamină
e) cefalosporină

Răspuns: b, c (6, pag.436)

15. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) tetraciclinele se obţin exclusiv prin sinteză;
b) tetraciclinele au la bază nucleul de naftacen;
c) tetraciclinele se administrează concomitent cu produse lactate
pentru combaterea dismicrobismului;
d) tetraciclinele prezintă un caracter amfoter;
e) tetraciclinele prezintă pe nucleul de bază trei grupe carboxamidice.

Răspuns : b, d (6, p. 459-462)

14. CHIMIOTERAPICE CU SPECIFICITATE LIMITATA:


ANTIMICOTICE, ANTIVIRALE, ANTILAMBLIAZICE,
ANTITRICOMONAZICE

1. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) naftifina este un derivat de imidazol cu acţiune antimicoticǎ
b) naftifina este un derivat de imidazol cu acţiune antitricomonazicǎ
c) terbinafina este un derivat de imidazol cu acţiune antimicoticǎ
d) terbinafina este un derivat de alilaminǎ cu acţiune antimicoticǎ
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: d, (2, p. 1073-1074)


2. Precizaţi afirmaţiile corecte:
a) clotrimazol este un derivat de alilaminǎ cu acţiune antimicoticǎ
sistemicǎ
b) clotrimazol este un derivat de alilaminǎ cu acţiune antimicoticǎ
localǎ
c) clotrimazol este un derivat de imidazol cu acţiune antimicoticǎ
sistemicǎ
d) clotrimazol este un derivat de imidazol cu acţiune antimicoticǎ
localǎ
e) clotrimazol este un derivat de feniletilimidazol cu acţiune
antimicoticǎ localǎ

Rǎspunsuri corecte: d (2, p. 1066-1072)

3 .Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) miconazol este un derivat de feniletilimidazol cu acţiune
antimicoticǎ
b) miconazol este un derivat de alilaminǎ cu acţiune antimicoticǎ
c) miconazol este un derivat de feniletilimidazol cu acţiune exclusiv
localǎ
d) miconazol este un antibiotic antimicotic
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: a (2, p. 1065-1072)

4. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) fluconazol este un antibiotic antimicotic cu acţiune exclusiv localǎ
b) fluconazol este un antibiotic antimicotic cu acţiune sistemicǎ
c) fluconazol este un derivat de triazol cu spectru larg
d) fluconazol este un derivate de acid salicilic cu acţiune preponderant
localǎ
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: c (2, p. 1065-1072)

5. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) nistatin este un derivat imidazolic cu acţiune antitricomonazicǎ
b) nistatin este un derivat de alilaminǎ terţiarǎ cu acţiune
antilambliazicǎ
c) nistatin este un antibiotic antimicotic
d) natamicina este un antibiotic antimicotic
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false
Rǎspuns: c, d (2, 1065-1072)

6. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) ketoconazol este un antimicotic cu spectru larg de acţiune
b) fluconazol este un antimicotic utilizat în infecţii sistemice
c) nistatin este un antibiotic antimicotic utilizat ǎn infecţii sistemice
d) natamicina este un antimicotic utilizat injectabil
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: a, b (2, p. 1065, 1066-1072)

7. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) aciclovir este un promedicament
b) aciclovir prezintǎ urmǎtoarea formulǎ structuralǎ:
OH

N N

H 2N N N

HO CH2 O
CH2 CH2

c) aciclovir este un agent antiherpetic


d) aciclovir este un analog nucleozidic utilizat exclusive parenteral în
infecţii herpetice
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false
Rǎspuns: b, c (2, p. 925, 925, 931)

8. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) idoxuridina este un analog non-nucleozidic care inhibǎ sinteza
AND viral
b) idoxuridina este un analog nucleozidic care inhibǎ sinteza AND
viral
c) idoxuridina este un agent antiherpetic
d) idoxuridina este un analog timidinic iodat
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: b, c, d (2, 925, 929)

9. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) ganciclovir prezintǎ urmǎtoarea formulǎ structuralǎ:
OH

N N

H 2N N N

HO CH2 O
CH2 CH2

b) ganciclovir prezintǎ urmǎtoarea formulǎ structuralǎ:


OH

N N

H 2N N N

HO CH2 O
CH CH2

CH2OH

c) activarea intracelularǎ a ganciclovirului are loc sub acţiunea unor


kinaze intracelulare
d) ganciclovirul este un analog nucleozidic indicat în infecţiile cu
citomegalovirus
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspuns: b, c, d (2, pag. 925, 926, 931)


10. Precizaţi afirmaţiile corecte:
a) activarea aciclovirului şi ganciclovirulului se realizeazǎ sub
acţiunea unor kinaze celulare
b) idoxuridina este un analog fluorurat al timidinei
c) idoxuridina este un analog iodurat al timidinei
d) amantadina prezintǎ acţiune asupra virusului herpetic
e) amantadina prezintǎ acţiune asupra virusului gripal A

Rǎspuns: a, c, e (2, pag. 926, 931, 929, 934, 935)

11. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) amantadina prezintǎ acţiune exclusiv profilacticǎ asupra virusului
gripal A
b) amantadina este un agent nucleozidic active asupra virusului gripal
A
c) amantadina prezintǎ acţiune profilacticǎ şi curativǎ asupra virusului
gripal A
d) rimantadina este mai activǎ decât amantadina
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false

Rǎspunsuri corecte: c, d (2, p.934, 935)

12. Metronidazolul prezintǎ urmǎtoarea formulǎ structuralǎ:


a)
HO CH CH2Cl

CH2
O2 N N CH3
N

b)
CH2 CH2 OH

O2 N N CH3
N

c)
CH2 CH2 SO2 CH2 CH3

O2N N CH3
N

d)
N
Cl
N
C

e) toate afirmaţiile de mai sus sunt false


Rǎspuns: b (2, p. 1090)
15. ANALGEZICE NON-OPIOIDE

1. Paracetamolul are urmatoarea formula chimica:


NH CO CH3 NH CO CH3

OC2H5 OH
a) b)

NH CO CH3 NH2

c) d)

NH2

SO3H
e)

Răspuns : b (2, p. 199)

2. Paracetamolul are actiune:


a) analgezica
b) antipiretica
c) antiinflamatoare
d) uricozurica
e) antispastica

Răspuns: a, b (2 p. 200 )

3. Acidul acetilsalicilic are actiune:


a) analgezica
b) antipiretica
c) antiinflamatoare
d) antiagreganta plachetara
e) antiinfectioasa

Răspuns: a, b, c, d ( 2 p. 193-194)

4. Metamizolul sodic este derivat de:


a) acid salicilic
b) pirazolona
c) p-aminofenol
d) pirazolidin-3,5-diona
e) p-aminocrezol

Răspuns: b ( 2 p. 193-195)

5. Algocalminul se mai numeste:


a) metamizol sodic
b) novalgin
c) analgin
d) noraminofenazona
e) acetaminofen

Răspuns: a,b, c, d (2 p. 189-190)

6. Efectele adverse ale aspirinei sunt:


a) la nivel digestiv
b) la nivel hematologic
c) reactii alergice cutanate
d) cresterea temperaturii corpului
e) la nivel renal

Răspuns: a, b, c, e (2 p. 188-191)

7. Sunt derivaţi de pirazolonă:


a) aspirina
b) propifenazona
c) paracetamol
d) metamizol
e) fenacetina
Răspuns: b, d (2 p. 188-189)

8. Formula structurală a metamizolului este:


a)
H3C N(CH3)2

N
H3C N O
C6H5

b)
H3C CH(CH3)2

N
H3C N O
C6H5

c)
CH3
H3C N CH2 SO 3Na

N
H3C N O
C6H5

d)
COOH
O COCH3

e)
Cl

NH
Cl
CH2 COOH
Răspuns: c (2 p. 188-191)

9. Sunt derivaţi de acid salicilic:


a) paracetamol
b) propifenazona
c) noraminofenazona
d) aspirina
e) diflunisal

Răspuns: d, e (2 p. 188-200)

10. Metamizolul are acţiune:


a) analgezică
b) antiulceroasă
c) antispastică
d) antipiretică
e) antihistaminică
Răspuns: a, c, d (2 p. 197-198)

11. Precizati afirmatiile corecte :


a) noramidopirinmetansulfonatul de sodiu se conditioneaza sub
denumirea de Algocalmin
b) noramidopirinmetansulfonatul de sodiu este un derivat de
pirazolidin-3,5-diona
c) propifenazona apartine seriei 4-alchilfenazonei
d) propifenazona poseda in pozitia 4 un substituent izopropilamino
e) aminofenazona poseda in pozitia 4 un substituent dimetilamino

Răspuns : a, c, e ( 2 p. 189, 1216)

12. Precizati afirmatiile corecte referitoare la derivatii de pirazolona :


a) fenazona se numeste 1-fenil-2,3-dimetilpirazolona
b) propifenazona prezinta in pozitia 4 un rest izopropilamino
c) propifenazona prezinta in pozitia 4 un rest izopropil
d) noramidopirinmetansulfonatul de sodiu se conditioneaza sub
forma de comprimate, fiole, supozitoare
e) noramidopirinmetansulfonatul de sodiu este stabil in prezenta
acizilor minerali diluati

Răspuns : a, c, d ( 1 p. 742, 626, 2 p. 189)


16. ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE

1. Diclofenacul este derivat de:


a) acid fenilacetic
b) acid fenilpropionic
c) acid fenamic
d) oxicam
e) acetaminofen
Răspuns : a (2 p. 624 )

2. Diclofenacul este conditionat sub forma de:


a) drajeuri
b) capsule
c) supozitoare
d) fiole pentru administrare parenterala
e) solutie pentru uz intern

Răspuns: a, b, c, d (2 p. 624)

3. Ibuprofenul se gaseste in specialitatile farmaceutice:


a) NUROFEN
b) PADUDEN
c) VOLTAREN
d) RUPAN
e) REFEN

Răspuns: a, b, d (2 p. 1253 )

4. Precizaţi răspunsurile corecte referitoare la ketoprofen :


a) este un derivat de acid fenamic
b) prezintă acţiune analgezică
c) este un derivat de acid arilpropionic
d) se utilizează pe cale orală
e) se utilizează pe cale injectabilă
Răspuns: b, c, d, e (2 p. 626-627 )

5. Precizaţi afirmaţiile corecte:


a) formula chimică a piroxicamului este:
O O
S
N CH3

C NH
OH N
O
b) formula chimică a piroxicamului este:

O O
S
N CH3
N
C NH
OH O
CH3

c) piroxicamul nu se administrează copiilor sub 6 ani


d) piroxicamul nu se administrează in ulcer activ
e) piroxicamul nu se administreaza gravidelor

Răspuns: a, c, d, e (2 p. 630 )

6. Precizati afirmatiile corecte :


a) indometacin este un derivat de acid salicilic
b) fenilbutazona este un derivat de acid propionic
c) fenilbutazona este un derivat de pirazolidin-diona
d) fenilbutazona prezinta un substituent n-butil
e) indometacin este un acid enol

Răspuns : c, d (2 p. 629-630)

7. Ibuprofen prezintă următoarea formulă structurală :


a)
Cl

NH
Cl
CH2 COOH

b)
COOH
O COCH3

c)
H3C
HC H2C CH COOH
H3C CH3

d)
H3C CH(CH3)2

N
H3C N O
C6H5

e)
CH3
H3C N CH2 SO 3Na

N
H3C N O
C6H5

Răspuns : c (2 p. 627)

8. Ibuprofenul este un derivat de :


a) acid salicilic
b) acid acetic
c) oxicam
d) acid propionic
e) acid fenamic
Răspuns : d (2 p. 625)

9. Ibuprofenul are acţiune :


a) analgezică
b) antipiretică
c) antiinflamatoare
d) antihistaminică
e) antiulceroasă

Răspuns : a, b, c (2 p. 625)

10. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la meloxicam :


a) se încadrează în clasa oxicamilor
b) este un inhibitor COX-2 selectiv
c) este un derivat de acid propionic
d) este înrudit structural cu piroxicamul
e) este înrudit structural cu indometacinul
Răspuns : a, b, d (2 p. 630-633)

17. MEDICATIA APARATULUI RESPIRATOR : ANTITUSIVE,


EXPECTORANTE, BRONHODILATATOARE

1. Precizati afirmatiile corecte:


a) bromhexinul este un derivate de ciclohexilmetilamina
b) bromhexinul produce iritatie gastrica
c) bromhexinul este metabolitul ambroxolului
d) ambroxolul este metabolitul demetilat si hidroxilat al
bromhexinului
d) bromhexinul se degadeaza la lumina

Răspuns : a, b, d, e (2 p. 365-366)

2. Care dintre afirmatiile urmatoare sunt corecte :


a) acetilcisteina este antidot in intoxicatiile cu paracetamol
b) acetilcisteina se poate asocia cu tetraciclinele carora le potenteaza
actiunea
c) acetilcisteina actioneaza prin gruparea reducatoare sulfhidrica
( tiol)
d) carbocisteina se administreaza oral si parenteral
e) carbocisteina este substanta activa din preparatul Humex sirop
expectorant pentru copii

Răspuns : a, c, e (2 p.364, 1224)

3. Printre reprezentantii bronhodilatatoarelor beta adrenomimetice nu se


numara:
a) salbutamolul
b) ipratropium
c) fenoterolul
d) orciprenalina
e) ketotifenul

Răspuns : b, e (2, p. 325)

4. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la ipratropiu :


a) este un corticosteroid
b) este un derivat de atropină
c) este un derivat de xantină
d) este un adrenomimetic
e) este un bronhodilatator parasimpatolitic

Răspuns : b, e (2, p. 336)

5. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la teofilină :


a) este un derivat de xantină
b) este un bronhodilatator musculotrop
c) este un bronhodilatator parasimpatolitic
d) prezintă următoarea formulă structurală :
O
H3C
N NH

O N N
CH3
e) prezintă următoarea formulă structurală :
NH2
CH2 CH COOH
S CH2 COOH

Răspuns : a, b, d (2, p. 338-340)

6. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la bromhexin :


a) prezintă următoarea formulă structurală :
Br CH2 N R2
R1

NH2
Br
unde R1 – CH3 R2 - H
b) prezintă următoarea formulă structurală :
NH2
CH2 CH COOH
S CH2 COOH

c) este un mucolitic
d) se utilizează pe cale orală
e) este metabolitul ambroxolului

Răspuns : a, c, d (2, p. 361, 364-365)

7. Prezintă acţiune expectorantă:


a) guaifenezina
b) guaiacolsulfonatul de potasiu
c) ipratropiu
d) teofilina
e) acetilcisteina

Răspuns : a, b, e (2, p. 359-361)

8. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la codeină :


a) este 3-etil-morfina
b) este 3-metil-morfina
c) este 3-propil-morfina
d) prezintă următoarea formulă structurală :
R17
N

R3 O R6

unde R3 – OCH3 ; R6 – OH ; R17 – CH3

e)prezintă următoarea formulă structurală :


NH2
CH2 CH COOH
S CH2 COOH

Răspuns : b, d (2, p. 356-357)

9. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la dextrometorfan :


a) este un antitusiv cu acţiune centrală neopioid
b) este un antitusiv cu acţiune centrală opioid
c) prezintă următoarea formulă structurală :
R17
N

R3 O R6

unde R3 – OCH3 ; R6 – OH ; R17 – CH3

d) prezintă următoarea formulă structurală :


CH3
N

H3CO

e) prezintă un risc mare de dezvoltare a dependenţei

Răspuns : b, d (2, p. 356-358)

10. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la oxeladină :


a) este un antitusiv cu acţiune centrală neopioid
b) este un antitusiv cu acţiune centrală opioid
c) nu are acţiune deprimantă SNC
d) este un expectorant
e) provoacă somnolenţă

Răspuns : a, c (2, p. 354-359)

18. MEDICATIA APARATULUI DIGESTIV : ANTIULCEROASE,


LAXATIVE, PURGATIVE, ANTIDIAREICE, ANTISPASTICE

1.Precizati afirmatiile corecte :


a) atropina este o amina tertiara
b) atropina este un derivat cuaternar de amoniu
c) atropina are structura de ester
d) atropina este oficinala in F.R. X sub forma de clorhidrat
e) atropina este un eter

Răspuns : a, c, (2 p. 303-304)

2. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte :


a) scopolamina este un derivate cuaternar de amoniu
b) scopolamina se foloseste sub forma de bromhidrat
c) scopolamina este un alcaloid
d) scopolamina este alcaloidul din planta Atropa belladona
e) scopolamina se obtine prin hidroliza butilscopolaminei

Răspuns : b, c (2 p .303-304)

3. Butilscopolamina este :
a) compus cuaternar de amoniu
b) un derivate de semisinteza
c) un derivate de sinteza
d) lipsit de efecte asupra SNC
e) utilizata sub forma de sare cu acidul clorhidric

Răspuns: a, b, d (2 p. 307)

4. Precizati afirmatiile corecte :


a) in structura famotidinei se intalneste nucleul tiazolic
b) famotidina se administreaza in doze de 150-300 mg/zi
c) ranitidina are potenta mai mare comparativ cu cimetidina
d) roxatidina este indicata in ulcer duodenal, ulcer gastric, esofagita
de reflux
e) absorbtia ranitidinei nu este scazuta la asocierea cu antiacide

Răspuns : a, c, d (2 p. 521-526)

5. Omeprazolul :
a) este indicat in tratamentul ulcerului duodenal
b) este indicat in esofagita de reflux
c) este indicat in infectiile cu Helicobacter pilori
d) este indicat in cancere la nivel digestiv
e) este derivat de benzimidazol

Răspuns : a, b, c, e (2 p. 526-530)

6. Protectoare ale mucoasei gastrice sunt :


a) diosmectita
b) sarurile de bismut
c) analogi ai prostaglandinele
d) sucralfat
e) bisacodil

Răspuns : b, c, d (2 p. 533-538)

7. Sunt inhibitori ai pompei de protoni :


a) omeprazolul
b) esomeprazolul
c) pantoprazol
d) ranitidina
e) propantelina
Raspuns : a, b, c (2 p. 526-530)

8. Precizati afirmatiile corecte :


a) Esomeprazolul este izomerul S al omeprazolului
b) Famotidina este un derivat de piperidina
c) Ranitidina are in structura nucleul furanic
d) Nizatidina are in structura nucleu tiazolic
e) Lansoprazolul este un antihistaminic H2

Răspuns: a, c, d (2 p. 526-530)

9. Sunt laxative-purgative osmotice:


a) sulfatul de magneziu
b) bisacodilul
c) uleiul de ricin
d) lactuloza
e) uleiul de parafină

Răspuns: a, d (2 p. 565)

10. Sunt purgative iritante:


a) sulfatul de magneziu
b) bisacodilul
c) uleiul de ricin
d) lactuloza
e) uleiul de parafină

Răspuns: b, c (2 p. 566)
19. MEDICATIA APARATULUI CARDIOVASCULAR :
ANTIHIPERTENSIVE, DIURETICE

1. Precizati afirmatiile corecte:


a) nifedipina are urmatoarea formula :

H
H3C N CH3

H3COOC COOCH3
NO2

b) nifedipina are actiune beta blocanta


c) nifedipina are actiune antianginoasa
d) nifedipina are ca efect advers aparitia edemelor
e) nifedipina este un inhibitor al enzimei de conversie a
angiotensinei

Răspuns : a, c, d (1 p. 695, 2 p. 447)

2. Precizati afirmatiile corecte :


a) enalaprilul este un promedicament (prodrug)
b) are ca efect secundar tusea seaca
c) se utilizeaza in asociere cu diuretice
d) are durata mai lunga de actiune comparative cu captoprilul
a) doza de intretinere in hipertensiunea arteriala este de 40-60 mg/zi

Răspuns : a, b, c, d (10 p. 70-75)

3. Precizati afirmatiile corecte:


a) metoprololul are formula

(H3C)2 CH2 O(CH2)2 O CH2 CH(CH3)2

b) metoprololul este un beta adrenolitic neselectiv


c) metoprololul produce bronchoconstrictie si bronchospasm la
astmatici
d) metoprololul are actiune antianginoasa
e) metoprololul are efecte nedorite in metabolismul lipidic

Răspuns: b, c, d, e (10 p. 49-68)

4. Precizati afirmatiile corecte referitoare la nitroglicerina :


a) se mai numeste trinitrina
b) este o substanta solida
c) este o substanta lichida cu aspect uleios
d) se obtine prin tratarea glicerinei cu acid azotic in prezenta de acid
sulfuric concentrat
d) temperatura reactiei de obtinere trebuie sa fie mai mare de 10 °C
e) niciuna dintre afirmaţiile de mai sus nu este adevărată

Răspuns : a, c, d (10 p. 114-115)

5. Care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate:


a) nitroglicerina este triesterul glicerinei cu acidul azotic
b) nitroglicerina este diesterul glicerinei cu acidul azotic
c) nitroglicerina este triesterul glicerinei cu acidul azotos
d) nitroglicerina este un derivat aromatic
e) prin incalzire sau usoara lovire nitroglicerina face explozie
puternica

Răspuns: a, e (10 p. 114-115)

6.Precizati afirmatiile corecte referitoare la nitroglicerina:


a) reactia de obtinere se desfasoara la o temperatura ce nu trebuie sa
depaseasca 10 °C
b) este triesterul glicerinei cu acid azotic
c) este din punct de vedere chimic este un nitroderivat
d) este triesterul glicerinei cu acid azotos
e) la usoara lovire sau la incalzire face explozie puternica

Răspuns : a, d (10 p. 114-115, 118-119)

7. Precizati afirmatiile corecte referitoare la nifedipina :


a) este un derivat de dihidropiridina
b) prezinta in pozitia 4 a ciclului dihidropiridinic un substituent 2-
nitrofenil
c) atomul de azot al ciclului dihidropiridinic este substituit
d) atomul de azot al ciclului dihidropiridinic este nesubstituit
e) este un derivat de difenilalchilamina

Răspuns : a, b, e (10 p. 16)

8. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la hidroclorotiazidă :


a) este un diuretic de ansă
b) este un inhibitor al anhidrazei carbonice
c) este o sulfonamidă benzotiadiazinică
d) prezintă următoarea formulă structurală :
O O
H2N O2S S
N

Cl NH

e) prezintă următoarea formulă structurală :


COOH

NH CH2
O

H2N O 2S
Cl
Răspuns : c, d (2 p. 485-495)
9. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la furosemid :
a) este un diuretic de ansă
b) este un inhibitor al anhidrazei carbonice
c) este o sulfonamidă benzotiadiazinică
d) prezintă următoarea formulă structurală :
O O
H2N O2S S
N

Cl NH

e) prezintă următoarea formulă structurală :


COOH

NH CH2
O

H2N O 2S
Cl
Răspuns : a, e (2 p. 485-495)

10. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la spironolactonă :


a) este o sulfonamidă benzotiadiazinică
b) este un inhibitor al anhidrazei carbonice
c) este un antagonist competitiv al aldosteronului
d) nu prezintă acţiune diuretică
e) scade excreţia de ioni de potasiu

Răspuns : c, e (2 p. 4493-494)

20. MEDICAŢIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL: HIPNOTICE,


ANXIOLITICE, ANTIDEPRESIVE, ANTIEPILEPTICE

1. Derivaţii barbiturici fac parte din clasa:


a) ureidelor aciclice
b) ureidelor ciclice
c) benzodiazepinelor
d) imidazopiridinelor
e) ciclopirolonelor
Răspuns : b (5 p. 6)

2. Alegeţi formula structurală a fenobarbitalul :


a)
R1
R2
N
R4
N
R7
R4
R

b)
H
O
N C2H5
O
N
O
H

c)

N
C O

NH2

d)
H2N CH2 CH2 COOH

e) niciuna dintre formule nu este corectă


Răspuns : b (5 p. 8)

3. Fenobarbitalul :
a) prezintă următoarea formulă structurală :
H2N CH2 CH2 COOH

b) prezintă acţiune hipnotică


c) prezintă acţiune anticonvulsivantă
d) stimulează vigilenţa
e) prezintă următoarea formulă structurală :
H
O
N C2H5
O
N
O
H
Răspuns : b, c, e (5 p. 8-11)

4. Pentru obţinerea derivaţilor barbiturici se utilizează :


a) esterul acidului succinic disubstituit şi uree
b) esterul acidului succinic disubstituit şi o amidă
c) esterul acidului malonic disubstituit şi uree
d) esterul acidului malonic disubstituit şi o amidă
e) niciuna dintre afirmaţiile de mai sus nu este adevărată
Răspuns : c (5 p. 8)

5. Alegeţi afirmaţiile corecte :


a) acţiunea biologică a unui derivat barbituric este mai pronunţată în cazul în
care cei doi substituenţi din poziţia 5 sunt identici
b) acţiunea biologică a unui derivat barbituric este mai pronunţată în cazul în
care cei doi substituenţi din poziţia 5 sunt diferiţi
c) prezenţa unui radical fenil în poziţia 5 a derivatului barbituric determină
apariţia unei acţiuni anticonvulsivante
d) fenobarbitalul prezintă în poziţia 5 un radical etil şi un radical fenil
e) fenobarbitalul prezintă în poziţia 5 doi radicali etil
Răspuns : b, c, d (5, p. 8, 9)
6. Dintre benzodiazepine se utilizează ca hipnotice :
a) aminoderivaţii
b) nitroderivaţii
c) triazoloderivaţii
d) glutetimida
e) benzodiazepinele nu prezintă acţiune hipnotică
Răspuns : b, c (5 p. 15-18)

7. Care dintre următoarele substanţe nu se încadrează în clasa


benzodiazepinelor hipnotice:
a) midazolam
b) nitrazepam
c) zopiclonă
d) zolpidem
e) flunitrazepam
Răspuns : c, d (5 p. 15-19)

8. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la midazolam :


a) este o ureidă ciclică
b) este o benzodiazepină
c) este o ureidă aciclică
d) prezintă acţiune hipnotică
e) prezintă proprietăţi miorelaxante şi anticonvulsivante
Răspuns : b, d, e (5 p. 15-19)

9. Carbamazepina :
a) prezintă următoarea formulă structurală :
CH3
O
N

N
Cl

b) este o benzodiazepină cu acţiune hipnotică


c) este un derivat barbituric cu acţiune anticonvulsivantă
d) prezintă următoarea formulă structurală :

N
C O

NH2

e) prezintă şi acţiune analgezică


Răspuns : d, e (5 p. 107)

10.Acidul valproic :
a) prezintă următoarea formulă structurală :

N
C O

NH2

b) este un derivat barbituric


c) prezintă următoarea formulă structurală :
H3C H2C H2C
CH COOH
H3C H2C H2C

d) este o benzodiazepină
e) prezintă acţiune gabaergică

Răspuns : c, e (5 p. 109, 110)

11.Următoarele substanţe cu acţiune antiepileptică prezintă o asemănare


structurală cu acidul gama-aminobutiric :
a) carbamazepina
b) acidul valproic
c) topiramat
d) gabapentin
e) clonazepam

Răspuns : b, d ( 5 p. 109, 110)

12.Precizaţi afirmaţiile corecte :


a) vigabatrin prezintă următoarea formulă structurală :
H3C H2C H2C
CH COOH
H3C H2C H2C

b) vigabatrin determină creşterea concentraţiei de acid gama-amino-


butiric la nivel cerebral
c) gabapentin acţionează prin acelaşi mecanism ca şi acidul gama-
amino-butiric
d) gabapentin prezintă următoarea formulă structurală :
H2N CH2 CH2 COOH

e) acidul valproic prezintă următoarea formulă structurală :


H2N CH2 CH2 COOH

Răspuns : b, c, d ( 5 p. 109-111)

21. SOLUŢII MEDICAMENTOASE

1. Alegeţi categoriile de substanţe auxiliare recomandate de FR X pentru


prepararea soluţiilor:
a) agenţi pentru corectarea gustului
b) solubilizanţi
c) agenţi pentru creşterea viscozităţii
d) agenţi pentru ajustarea pH-ului
e) conservanţi antimicrobieni potriviţi

Răspuns: a, b, d, e (1, pag. 849)

2. F.R. X prevede următoarele siropuri care conţin zahăr în concentraţie de


64%:
a) sirop de balsam de Tolu
b) sirop de mătrăgună
c) sirop de codeină 0,2%
d) sirop simplu
e) sirop de coji de portocale

Răspuns: a, d (1, p. 845 – 848)

3. Conform FR X, solvenţii cei mai folosiţi la prepararea soluţiilor sunt:


a) apa distilată
b) apa demineralizată
c) alcoolul
d) etilenglicolul
e) uleiurile vegetale

Răspuns: a, c, e (1, p. 849)

4. Avantajele care justifică utilizarea soluţiilor de uz oral sunt:


a) asigură o biodiponibilitate rapidă a substanţei medicamentoase
b) asigură un dozaj exact prin prelevarea dozei de medicament
c) reclamă folosirea conservanţilor antimicrobieni
d) sunt uşor de transportat şi de stocat
e) diminuează acţiunea iritantă a unor substanţe medicamentoase la
nivelul mucoasei gastrice

Răspuns: a, b, e (13, p. 92)

5. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la prepararea siropului simplu


sunt adevărate:
a) se realizează prin dizolvarea zahărului la cald
b) se realizează, conform FR.X, prin dizolvarea zahărului la rece
c) este însoţită de clarificarea siropului dacă dizolvarea zahărului se
realizează la cald
d) necesită adausul de conservanţi antimicrobieni
e) este însoţită de invertirea zahărului dacă dizolvarea acestuia se
realizează la rece

Răspuns: a, c (13, p. 117)

6. La prepararea siropurilor cu o concentraţie în zahăr inferioară siropului


simplu, FR.X indică utilizarea următorilor conservanţi:
a) nipagin 1 ‰
b) nipasol 1 ‰
c) amestec nipagin : nipasol 9 : 1, 1,5 ‰
d) amestec nipagin : nipasol 1 : 9, 1,5 ‰
e) amestec nipagin : nipasol 1 : 1, 1,5 %

Răspuns: c (1, p. 845)

7. Concentraţia oficinală a siropului simplu este:


a) 54%
b) 74%
c) 65%
d) 35%
e) 64%

Răspuns: e (1, pag. 848)

8. Limonadele oficinale în F.R. X sunt:


a) soluţia de acetat de amoniu
b) soluţia efervescentă
c) limonada de tartrat de sodiu
d) soluţia de citrat de magneziu
e) limonada citrică

Răspuns : b, d (13, p. 121 ; 1, p. 859, 867)

9. Alegeţi solvenţii care nu sunt admişi de farmacopee la prepararea


picăturilor pentru nas:
a) soluţii apoase izotonice;
b) propilenglicolul;
c) uleiul de floarea soarelui neutralizat;
d) alcoolul benzilic;
e) parafina lichidă.

Răspuns: b, d, e (13, p. 135 ; 1, p. 823)

10. Conform F.R. X, solvenţii cei mai folosiţi la prepararea picăturilor


auriculare sunt:
a) apa;
b) glicerol;
c) alcool diluat;
d) propilenglicol;
e) uleiuri minerale.

Răspuns: a, b, c, e (1, p. 716)


22. PREPARATE INJECTABILE

1. Care dintre tipurile de solvenţi enumeraţi, sunt recomandaţi de F.R. X


pentru preparate injectabile:
a) apa distilată
b) apa demineralizată
c) apa sterilizată
d) apa distilată pentru preparate injectabile
e) uleiul de floarea soarelui neutralizat şi sterilizat

Răspuns: d, e (1, p. 511)

2. Care sunt condiţiile prevăzute de F.R. X prin care se realizează sterilizarea


cu vapori de apă sub presiune:
a) la 121 °C timp de cel puţin 15 minute
b) la 121 °C timp de cel puţin 30 minute
c) la 115 °C timp de cel puţin 15 minute
d) la 115 °C timp de cel puţin 30 minute
în autoclave

Răspuns: a, d, e (1, p. 1071)

3. Căldura uscată se utilizează pentru a steriliza:


a) vase de sticlă
b) aparatură din porţelan şi metal
c) uleiuri, grăsimi, soluţii injectabile uleioase, pulberi
d) recipiente din plastomer transparent
e) recipiente din plastomer opac

Răspuns: a, b, c (13, p. 86)

4. La sterilizarea prin filtrare microorganismele sunt:


a) îndepărtate
b) distruse
c) atenuate
d) coagulate
e) inactivate

Răspuns: a (13, p. 87)


5. Metodele de sterilizare prevăzute de F.R.X. sunt:
a) sterilizarea cu vapori de apă sub presiune
b) sterilizarea prin căldură uscată
c) sterilizarea prin filtrare
d) sterilizarea cu gaz
e) sterilizarea cu radiaţii ionizante

Răspuns: a, b, c, d (1, p. 1071 – 1073)

6. F.R. X admite că se poate recurge la prepararea pe cale aseptică într-una


din următoarele situaţii:
a) rezistenţa microbiană la metoda de sterilizare este foarte mare
b) nu dispunem de aparatura necesară
c) medicamentul nu poate fi sterilizat în recipientul final
d) medicamentul necesită un timp prea lung de sterilizare
din considerente economice

Răspuns: c (1, p. 1071)

7. Dezavantajele preparatelor injectabile sunt:


a) necesită un personal calificat pentru administrare;
b) se asigură un dozaj exact al substanţelor medicamentoase;
c) se obţine un efect rapid;
d) necesită condiţii speciale de fabricare, tehnologie complexă şi
costisitoare;
e) modul de administrare traumatizant.

Răspuns: a, d, e (13, p. 162)

8. F.R. X prevede ca izotonizarea soluţiilor injectabile hipotonice să se


efectueze cu ajutorul uneia din următoarele metode:
a) nomogramelor
b) formulei bazată pe coeficienţii de disociere ai substanţelor active şi
izotonizante
c) graficelor
d) cifrelor Sprowl
e) echivalenţilor în clorură de sodiu

Răspuns: b (1, p. 511)


9. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la preparatele injectabile sunt
false:
a) pot fi soluţii, suspensii, emulsii sterile
b) pot fi pulberi sterile care se dizolvă sau se suspendă într-un solvent
steril înainte de utilizare
c) fac parte din categoria medicamentelor de uz intern
d) sunt administrate prin perfuzare
e) sunt administrate prin injectare.

Răspuns: c, d (13, pag. 161)

10. Recipientele de condiţionare a preparatelor injectabile sunt:


a) fiole şi flacoane multidoze din sticlă
b) seringi şi cartuşe autoinjectabile din sticlă
c) seringi şi cartuşe autoinjectabile din material plastic
d) saci şi pungi din material plastic
e) flacoane de sticlă cu capacitate de 100, 250, 500 şi 1000 ml.

Răspuns: a, c (13, p. 168-169)

23. PREPARATE PERFUZABILE

1. Soluţiile perfuzabile sunt:


a) soluţii apoase sterile şi apirogene
b) emulsii tip U/A sterile şi apirogene
c) suspensii apoase sterile şi apirogene
d) suspensii uleioase sterile şi apirogene
e) preparate care se administrează cu dispozitivul de perfuzare.

Răspuns: a, b, e (13, p. 174)

2. Principalele diferenţe între perfuzii şi preparatele injectabile sunt:


a) numai perfuziile sunt preparate sterile
b) volumul perfuziilor este mei mic
c) volumul preparatelor injectabile este mai mic (circa 1-20 ml)
d) perfuziile se administrează numai în spital
e) perfuziile nu conţin conservant

Răspuns: c, d, e (13, p. 174)


3. Nu se admite adaosul conservanţilor antimicrobieni în cazul :
a) preparatelor perfuzabile
b) preparatelor injectabile folosite în volum mai mare de 10 ml,
indiferent de calea de administrare
c) preparate injectabile administrate intracardiac
d) preparate injectabile administrate intramuscular
e) preparate injectabile administrate intrarahidian

Răspuns : a, b, c, e (1, p. 511)

4. Conform F.R. X, conţinutul în substanţe active din preparate perfuzabile


se exprimă astfel :
a) g/V (unităţi de masă pentru 1000 ml soluţie)
b) mEq/l (mEq pe 1000 ml soluţie)
c) g/g
d) mol/l (moli pe 1000 ml soluţie)
e) cal (calorii)

Răspuns : a, b, e (1, p. 492)

5. Soluţiile perfuzabile care se pot administra în acidoze sunt:


a) soluţia perfuzabilă de bicarbonat de sodiu
b) soluţia perfuzabilă de lactat de sodiu
c) soluţia perfuzabilă de glucoză
d) soluţii perfuzabile cu aminoacizi
e) soluţia perfuzabilă de acetat de sodiu

Răspuns: a, b, e (13, p. 178)

6. Soluţiile perfuzabile cu electroliţi oficinale în F.R. X sunt:


a) soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu
b) soluţia perfuzabilă de clorură de potasiu şi clorură de sodiu
c) soluţia perfuzabilă de glucoză
d) soluţia perfuzabilă de arginină
e) soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu compusă cu lactat de sodiu

Răspuns: a, b, e (13, p. 177)


7. Care dintre următoarele perfuzii se folosesc pentru aport de calorii:
a) soluţia perfuzabilă de glucoză
b) soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu
c) soluţia perfuzabilă de sorbitol
d) soluţia perfuzabilă de fructoză
e) soluţii perfuzabile cu lipide

Răspuns: a, c, d, e (13, p. 179)

8. Soluţiile perfuzabile înlocuitoare de plasmă oficinale în F.R. X sunt:


a) soluţia perfuzabilă de dextran 40 cu clorură de sodiu
b) soluţia perfuzabilă de clorură de potasiu şi clorură de sodiu
c) soluţia perfuzabilă de dextran 70 cu glucoză
d) soluţia perfuzabilă de polivinilpirolidonă
e) soluţia perfuzabilă Plasmagel

Răspuns: a, c (13, p. 181)

9. Perfuziile medicamentoase se administrează în următoarele cazuri:


a) substanţa medicamentoasă se elimină lent
b) substanţa medicamentoasă nu este tolerată la administrare orală
c) substanţa medicamentoasă este inactivată prin administrare pe cale
cutanată
d) când nu se pot realiza concentraţii terapeutice sanguine prin
administrare pe căi injectabile
e) substanţa medicamentoasă are viteză mare de eliminare.

Răspuns: b, d, e (13, p. 181)

10. Conform F.R. X controlul calităţii soluţiilor injectabile include:


a) examenul organoleptic: aspect, culoare
b) determinarea pH-ului
c) uniformitatea volumului
d) uniformitatea masei
e) determinarea sterilităţii

Răspuns: a, b, c, e (13, p. 173; 1, p. 512-514)


24. SOLUŢII OFTALMICE

1. Conform F. R. X, vehiculele utilizate pentru prepararea colirelor sunt:


a) apa distilată sterilă
b) vehicule izotonice sterile
c) vehicule uleioase
d) alcool
e) glicerol

Răspuns: a, b, c (1, p. 709)

2. Sunt oficinale în F.R. X următoarele colire:


a) colirul cu cloramfenicol
b) colirul cu resorcinol
c) colirul cu sulfat de atropină
d) colirul cu nitrat de pilocarpină
e) colirul cu nitrat de argint

Răspuns: b, c, d (1, p. 711 – 714)

3. Conform FR.X, când cantitatea de substanţă activă dintr-un colir


depăşeşte concentraţia de 1g%, masa de substanţă necesară pentru
izotonizare se calculează folosind:
a) formula prezentată în monografia Injectabilia
b) tabele cu scăderea punctului de congelare
c) tabele cu echivalenţii în clorură de sodiu
d) metoda hematocritului modificat
e) diferite nomograme

Răspuns: a (13, p. 194; 1, p. 710)

4. Conform FR.X, la prepararea picăturilor pentru ochi se poate folosi ca


vehicul:
a) apa demineralizată
b) apa proaspăt fiartă şi răcită
c) apa pentru preparate injectabile
d) uleiul de floarea soarelui neutralizat
e) solvenţi miscibili cu apa

Răspuns: b, c, e (13, p.194; 1, p. 709)


5. Izotonizarea colirelor hipotonice, atunci când concentraţia substanţei
active este sub 1%, se face prin:
a) dizolvarea substanţei active în apă
b) suspendarea substanţei active în solventul respectiv
c) dizolvarea substanţei active în soluţie de clorură de sodiu 0,009%
d) dizolvarea substanţei active în soluţii hipertonice sterile
e) dizolvarea substanţei active în soluţii izotonice sterile

Răspuns: e (13, p. 194)

6. F.R. X recomandă utilizarea următorilor conservanţi antimicrobieni la


prepararea colirelor multidoză:
a) nipagin
b) cloretona
c) borat de fenilmercur
d) acetat de clorhexidină
e) clorura de benzalconiu

Răspuns: c, d, e (1, p. 710)

7. Care dintre următoarele enunţuri privind valoarea pH-ului colirelor sunt


corecte :
a) se ajustează întotdeauna la valoarea pH-ului lacrimilor
b) se ajustează întotdeauna la pH-ul favorabil activităţii farmacologice
c) se ajustează la pH-ul optim de stabilitate fizico-chimică a substanţei
medicamentoase
d) valoarea pH-ului dorit se asigură prin tamponare dacă valoarea
dorită este îndepărtată de pH-ul neutru
e) pH-ul dorit se asigură prin ajustare dacă valoarea dorită este
îndepărtată de pH-ul neutru

Răspuns : c, e (13, p. 194)

8. Agenţii pentru creşterea vâscozităţii folosiţi în colire trebuie să


îndeplinească următoarele condiţii cu excepţia:
a) să fie liposolubili
b) să fie inerţi din punct de vedere chimic
c) să nu obstrueze căile lacrimale
d) să fie toleraţi de mucoasa oculară
e) să permită sterilizarea preparatului oftalmic

Răspuns : a (13, p. 195)

9. Ochiul tolerează mai bine:


a) soluţiile cu pH 5 – 7,5
b) numai soluţiile uşor alcaline
c) soluţiile uşor acide
d) soluţiile cu pH 7,5 – 9,5
e) soluţiile cu pH 4,5 – 5

Răspuns : d (13, p. 194)

10. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la conservarea şi perioada


de valabilitate a colirelor este adevărată:
a) colirele se conservă în recipiente cu capacitate de cel mult 10 ml,
închise etanş şi prevăzute cu sistem de picurare.
b) colirele se conservă în recipiente cu capacitate de cel mult 10 ml,
bine închise şi prevăzute cu sistem de picurare.
c) colirele preparate în farmacie sunt valabile maximum 2 luni, când
conţin un conservant antimicrobian
d) colirele preparate în farmacie sunt valabile maximum 15 zile, când
conţin un conservant antimicrobian
e) colirele preparate în industrie sunt valabile în general 1-5 ani.

Răspuns: a, c, e (13, p. 196)

25. UNGUENTE

1. Bazele de unguent oficinale în F.R.X sunt:


a) unguentum emulsificans
b) unguentum gliceroli
c) ungentum macrogoli
d) unguentum simplex
e) unguentum lanalcoli

Răspuns: a, b, c, d (1, p. 954 – 960)


2. Alegeţi variantele corecte referitoare la prepararea unguentelor emulsie,
conform farmacopeei:
a) se prepară baza de unguent prin dispersarea fazei interne în faza
externă în care, în prealabil s-a încorporat emulgatorul
b) substanţa medicamentoasă se dizolvă în faza în care este solubilă
c) substanţele medicamentoase se dispersează în baza de unguent în
funcţie de proprietăţile acestora şi de scopul terapeutic urmărit
d) se pot folosi antioxidanţi şi conservanţi antimicrobieni potriviţi;
e) unguentul obţinut se sterilizează

Răspuns: a, c, d (1, p. 951)

3. Care dintre enunţuri se referă la prevederi oficinale de preparare pentru


unguentele care se aplică pe plăgi, arsuri, pielea sugarilor:
a) se prepară cu baze de unguent lipogeluri
b) se prepară cu baze de unguent hidrogeluri
c) se prepară cu baze de unguent cu proprietăţi emulsive sau
peliculogene
d) se prepară prin metode care le asigură sterilitatea până la
deschiderea recipientului
e) se sterilizează cu oxid de etilen

Răspuns: c (1, p. 952)

4. Conform F.R.X, unguentele:


a) trebuie să aibe un aspect omogen
b) examinate cu lupa, pot prezenta picături sau aglomerări de particule
c) trebuie să aibe un pH cuprins între 4,5 si 8,5
d) trebuie să aibe un pH mai mic decât 4,5
e) se conservă în recipiente bine închise la cel mult 8°C

Răspuns: a, c (1, p. 952)

5. Unguentele sterile prevăzute de F.R.X. sunt:


a) aplicate pe pielea sugarilor
b) aplicate pe arsuri
c) aplicate pe plăgi
d) oftalmice
e) aplicate pe mucoasa nazală
Răspuns: a, b, c, d (1, p. 952-953)

6. Alegeţi variantele corecte referitoare la prepararea unguentelor emulsie,


conform farmacopeei:
a) se prepară baza de unguent prin dispersarea fazei interne în faza
externă în care, în prealabil s-a încorporat emulgatorul
b) substanţa medicamentoasă se dizolvă în faza în care este solubilă
c) substanţele medicamentoase se dispersează în baza de unguent în
funcţie de proprietăţile acestora şi de scopul terapeutic urmărit
d) se pot folosi antioxidanţi şi conservanţi antimicrobieni potriviţi;
e) unguentul obţinut se sterilizează

Răspuns: a, c, d (1, p. 951)

7. Conform F.R. X, unguentele se conservă:


a) în recipiente bine închise
b) în recipiente sterile, închise etanş
c) la rece
d) la cel mult 25ºC
e) în recipiente care conţin cel mult 10 g unguent.

Răspuns: a, d (1, p. 952)

8. Componentele bazelor de unguent utilizate la prepararea unguentelor


sterile se pot steriliza:
a) prin căldură uscată, la 180ºC timp de 30 de minute
b) prin căldură uscată la 160ºC timp de 2 ore
c) prin căldură umedă la 140ºC timp de 3 ore
d) prin căldura uscată la 140ºC timp de 3 ore
e) prin filtrare

Răspuns: b, d (13, p. 245)

9. În funcţie de tehnologia de preparare (gradul de dispersie al substanţei


active), unguentele medicamentoase pot fi clasificate în:
a) unguente de tip soluţie
b) unguente grase
c) unguente de tip emulsie şi de tip suspensie
d) unguente de penetraţie
e) unguente polifazice
Răspuns: a, c, e (13, p. 229, 244)

10. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la unguentele de tip


suspensie sunt adevărate:
a) conţin substanţe active dispersate molecular în baza de unguent
b) conţin substanţe active insolubile în baza de unguent
c) la preparare se folosesc substanţe active sub formă de pulberi fine
sau foarte fine
d) dispersarea uniformă a substanţelor active solide prescrise în
concentraţii de până la 5% necesită triturarea acestora cu o cantitate dublă de
ulei de parafină care se scade din baza de unguent
e) dispersarea uniformă a substanţelor active solide prescrise în
concentraţii de până la 5% necesită triturarea acestora cu o cantitate egală de
bază de unguent topită.

Răspuns: b, c (13, p. 245)

26. SUPOZITOARE

1. Prevederi ale F.R. X în monografia de generalităţi referitoare la


supozitoare:
a) se obţin prin turnare
b) nu se admite prepararea prin modelare fiind neigienică
c) prevede masa gelatinoasă ca excipient pentru supozitoare rectale
d) topirea bazelor liposolubile sau dizolvarea celor hidrosolubile în
condiţii precizate
e) se interzice folosirea de substanţe auxiliare

Răspuns: a, b, c, d (1, p. 889)

2. Conform F. R. X, masa supozitoarelor rectale pentru adulţi este de:


a) 2 – 3 g
b) 2 – 4 g
c) 1 – 2 g
d) 5 – 12 g
e) 3 – 5 g

Răspuns: a (1, p. 889)


3. Supozitoarele rectale au formă:
a) cilindro-conică
b) sferică
c) ovoidală
d) de cilindri ascuţiţi la un capăt
e) de torpilă

Răspuns: a, e (1, p. 889)

4. Administrarea medicamentelor pe cale rectală se abordează:


a) în caz de obstrucţii ale tractului gastrointestinal
b) în cazul substanţelor inactivate de secreţiile gastrice
c) pentru administrarea de durată în boli cronice
d) în cazul substanţelor medicamentoase inactivate la nivel hepatic
e) în vederea asigurării unei acţiuni prelungite a substanţelor
medicamentoase

Răspuns: a, b, c, d (13, p. 247)

5. Dezavantajele untului de cacao, folosit ca excipient la prepararea


supozitoarelor, sunt:
a) tendinţa de a râncezi
b) inocuitate
d) contracţie de volum la răcire mică şi insuficientă
e) încălzirea şi topirea peste 40 °C este urmată de o solidificare lentă
(cca 4 zile)
e) cifra de apă este de cca 20 g la 100 g produs

Răspuns: a, c, d, e (13, p. 249)

6. Ce fel de supozitoare sunt şi prin ce metodă se prepară supozitoarele de


glicerină oficinale în F.R. X:
a) modelare manuală
b) presare
c) topire, turnare în forme
d) supozitoare rectale
e) supozitoare vaginale
Răspuns: c, d (1, p. 891 – 892)

7. Care dintre următoarele afirmaţii privind prepararea supozitoarelor prin


topire şi turnare sunt adevărate:
a) procedeul se realizează la rece
b) se determină capacitatea formelor goale
c) se foloseşte o cantitate de excipient şi substanţă activă în exces
d) se determină factorul de dislocuire
e) lubrifierea formelor se face cu soluţii de aceeaşi natură cu masa de
supozitoare

Răspuns: b, c, d (13, p. 252)

8. Conform F.R. X, supozitoarele se păstrează în recipiente bine închise la


cel mult:
a) 8 °C
b) 15°C
c) 30°C
d) 25°C
e) 18°C

Răspuns: d (1, p. 890)

9. Care supozitoare sunt menţionate în F.R.X:


a) supozitoare cu glicerol
b) supozitoare cu metronidazol
c) supozitoare cu fenilbutazonă
d) supozitoare cu noraminofenazonă
e) supozitoare cu paracetamol

Răspuns: a, b (1, p. 891 – 892)

10. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoare nu este


adevărată:
a) conţin doze unitare din una sau mai multe substanţe active
b) sunt destinate administrării pe cale rectală, vaginală sau uretrală
c) se pot obţine prin modelare manuală, presare, topire şi turnare în
forme
d) se folosesc exclusiv pentru acţiune locală
e) se conservă în recipiente bine închise, la cel mult 25ºC
Răspuns: d (1, p. 889-890)

27. CAPSULE, COMPRIMATE

1. Următoarele afirmaţii referitoare la capsulele gelatinoase tari sunt


adevărate cu excepţia:
a) sunt preparate din gelatină
b) au formă de cilindrii ascuţiţi
c) se conservă în recipiente bine închise
d) conţin de obicei amestecuri de substanţe active sub formă de
pulberi sau granulate
e) conţin substanţe active în soluţie sau sub formă de pastă.

Răspuns: e (13, p. 276)

2. Următoarele afirmaţii referitoare la capsulele gelatinoase moi sunt


adevărate cu excepţia:
a) se mai numesc şi perle
b) sunt constituite dintr-un înveliş continuu şi moale de gelatină
c) au formă sferică sau ovală
d) conţin substanţe lichide
e) se închid prin îmbucare.

Răspuns: e (13, p. 275)

3. Care dintre substanţele medicamentoase de mai jos sunt condiţionate în


capsule gelatinoase moi oficinale:
a) tetraciclina
b) ampicilina
c) rifampicina
d) vitamina E
e) vitamina C

Răspuns: d (1, p. 202)

4. Capsulele gelatinoase tari se prepară prin:


a) liofilizare
b) imersie
c) ştanţare
d) presare
e) picurare

Răspuns: b (13, p. 277)

5. În formularea învelişului capsulelor gelatinoase tari se utilizează:


a) gelatina
b) colagenul
c) opacifianţi
d) apa
e) antioxidanţi

Răspuns: a, c, d (13, p. 276)

6. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la comprimate sunt prevăzute


de F.R.X:
a) sunt preparate farmaceutice solide care conţin doze unitare din una
sau mai multe substanţe active
b) sunt destinate administrării pe cale orală şi vaginală
c) se obţin prin comprimare directă sau după o prealabilă granulare
d) pot fi neacoperite şi acoperite
e) se conservă în recipiente bine închise

Răspuns: a, c, d, e (1, p. 284)

7. Conform F.R.X, este admisă adăugarea corectorilor de gust şi de miros


numai pentru comprimatele:
a) care se menţin în gură
b) cu cedare rapidă
c) care se administrează după o prealabilă dizolvare
d) cu cedare prelungită
e) acoperite

Răspuns: a, c (1, p. 284)

8. În scopul preparării unui comprimat de mărime convenabilă, se utilizează


ca excipient un:
a) diluant
b) liant
c) dezagregant
d) lubrifiant
e) edulcorant

Răspuns: a (13, p. 299)

9. Lianţii cei mai folosiţi pentru obţinerea comprimatelor sunt:


a) talcul
b) guma arabică
c) amidonul
d) zahărul
e) gelatina

Răspuns: b, c, d, e (13, p. 301)

10. Clasificarea lubrifianţilor se face în:


a) propriu-zişi
b) solubili în benzen
c) antiaderenţi
d) coloraţti
e) glisanţi

Răspuns: a, c, e (13, p. 304)

28. SOLUŢII CU APLICARE PE MUCOASE

1. Sunt corecte următoarele afirmaţii referitoare la colutorii :


a) sinonim pensulaţii sau badijonaje pentru cavitatea bucală
b) sunt forme farmaceutice lichide dar cu vâscozitate mai mare
c) asigură o staţionare pe o durată mai îndelungată la nivelul mucoasei
bucofaringiene
d) exercită o acţiune locală
e) acţionează prin flux osmotic invers.

Răspuns: a, c (13, p. 129)

2. Gargarismele:
a) sunt preparate farmaceutice de uz extern
b) sunt preparate farmaceutice de uz intern
c) se folosesc după diluare corespunzătoare cu apă
d) conţin substanţe antiseptice, astringente, analgezice
e) nu se îndepărtează din gură după folosire.

Răspuns: a, c, d (13, p. 129)

3. Alegeţi afirmaţiile corecte privitoare la gargarisme :


a) sunt preparate farmaceutice lichide destinate clătirii gurii, după care
se expulzează fară a fi înghiţite
b) se folosesc pentru acţiune locală dezinfectantă, umectantă şi de
curăţare
c) au acţiune emolientă
d) acţionează corespunzător şi la nivelul faringelui şi laringelui
e) reduc cariile dentare.

Răspuns: a, b (13, p. 129)

4. Colutoriile:
a) sunt preparate farmaceutice de uz extern
b) se administrează prin badijonarea mucoasei cavităţii bucale
c) se administrează prin diluare prealabilă
d) nu se diluează înainte de administrare
e) sunt oficinale în FR.X.

Răspuns: a, b, d (13, p. 129)

5. Alegeţi vehiculele care nu sunt admise de farmacopee la prepararea


picăturilor pentru nas:
a) apa distilată
b) propilenglicolul
c) uleiul de floarea soarelui neutralizat
d) soluţie izotonică de clorură de sodiu
e) parafina lichidă.

Răspuns: a, b, e (1, p. 824)

6. F.R. X oficializează picăturile pentru nas cu:


a) nafazolină
b) efedrină
c) adrenalină
d) rezorcină
e) hidrocortizon

Răspuns: a (1, p. 824)

7. Farmacopeea Română prevede ca picăturile pentru nas să se conserve:


a) în recipiente bine închise prevăzute cu sistem de picurare;
b) în recipiente cu capacitate de cel mult 10 ml, închise etanş,
prevăzute cu sistem de picurare;
c) în recipiente bine închise, ferit de lumină;
d) în recipiente închise etanş, prevăzute cu sistem de picurare, ferit de
lumină;
e) în recipiente cu capacitate de cel mult 10 ml.

Răspuns : a (1, p. 824)

8. Conform F.R. X, picăturile pentru ureche se pot prepara prin:


a) dizolvare;
b) emulsionare;
c) suspendare;
d) micronizare;
e) formare de eutectice.

Răspuns: a, b, c (1, p. 716)

9. pH-ul picăturilor apoase pentru ureche trebuie să fie cuprins între:


a) 7 – 8;
b) 5 – 7,5;
c) 4,5 – 8,5;
d) 4 – 6;
e) 7 – 8,5.

Răspuns: b (1, p. 716)

10. F.R. X nu admite la prepararea picăturilor pentru ureche:


a) PEG lichid;
b) Propilenglicol;
c) alcool;
d) ulei de parafină;
e) ulei de floarea soarelui.
Răspuns: d (1, p. 717)

29. FLAVONOZIDE. GENERALITĂŢI. STUDIUL PRODUSELOR


VEGETALE: Sophorae flores, Crataegi folium, flores et fructus, Carduui
marianni fructus
1. Produse vegetale cu conţinut semnificativ de flavonozide sunt:
a) Sophorae flores
b) bobocii florali de salcâm japonez
c) Carduui marianni fructus
d) Opium
e) Crataegi folium, flores et fructus

Răspuns: a), b), c), e) ( 7 p.157-165)

2. Sophora japonica :
a) popular poartă numele de salcie
b) popular poartă numele de salcâm japonez
c) produsul vegetal este reprezentat de scoarţă
d) produsul vegetal este reprezentat de bobocii florali
e) face parte din familia Leguminoase-Fabaceae

Răspuns: b), d), e) ( 7 p.157-158)

3. Crategus sp. :
a) reprezintă specii de cruşin
b) popular poartă numele de păducel
c) produsul vegetal este reprezentat de frunze
d) produsul vegetal este reprezentat de bace de culoare roşie
e) este indicat în tulburări cardiace

Răspuns: b), c), d), e) (7 p.159-161)

4. Armuraiul :
a) ştiinţific poartă numele de Arthemisia absintum
b) ştiinţific poartă numele de Cardui/Silibum marianum
c) produsul vegetal este reprezentat de fructe
d) este indicat în afecţiuni hepatice
e) este un remediu antitusiv
Răspuns: b), c), d) ( 7 p.163-164)

5. Bobocii florali de salcâm japonez :


a) sunt utilizaţi în infuzii ca remediu antivomitiv
b) ştiinţific sunt denumiţi Sophorae folium
c) sunt materia primă pentru obţinerea rutozidei
d) au acţiune protectoare capilară
e) sunt de culoare roşie şi au un gust amar dezagreabil

Răspuns: b), c), d) ( 7 p.157-158)

6. În ceea ce priveşte planta Sophora japonica, sunt adevărate


afirmaţiile:
a) produsul vegetal este rădăcina
b) este un arbore din familia Leguminoaselor
c) bobocii florali nu se folosesc ca atare în terapie
d) rutozida este o flavonozidă extrasă din bobocii florali de salcâm japonez
e) rutozida prezentă în produsul Tarosin este un diminuant al fragilităţii
capilare

Răspuns: b), d), e) ( 7 p.157-158)

7. În ceea ce priveşte păducelul, sunt false afirmaţiile:


a) ştiinţific, planta poartă numele de Crataegus
b) este o plantă ierboasă, de la care se utilizează rizomul
c) produsul vegetal este Crataegi flos, folium, fructus
d) preparatele cu păducel sunt recomandate ca antidiareice
e) preparatele cu păducel sunt recomandate în insuficienţa cardiacă

Răspuns: b), d) (7 p. 159-161)


30. SAPONOZIDE. GENERALITĂŢI. STUDIUL PRODUSELOR
VEGETALE: Equiseti herba, Hederae folium, Betulae folium,
Hippocastani semen

1. Primulae rhizoma cum radix, Liquiritiae radix, au acţiune:


a) expectorantă
b) vitaminizantă
c) tonic cardiac
d) anticonvulsivă
e) sedativă

Răspuns: a (7 p. 276- 294)

2. Ce este adevărat despre Equiseti herba?


a) conţine alcaloizi
b) infuzia are acţiune diuretică
c) conţine saponine
d) se utilizează ca produs vegetal rădăcina
e) se numeşte popular coada calului

Răspuns: b, c, e (7 p. 276- 294)

3. Ce este adevărat despre Hederae folium?


a) conţine uleiuri volatile
b) are acţiune anticelulitică, în aplicaţii externe
c) popular se numeşte iederă
d) popular se numeşte căţărătoare
e) provine de la Hedera helix

Răspuns: b, c, e (7 p. 276- 294)

4. Ginseng radix are acţiune:


a) tonică
b) sedativă
c) antitusivă
d) terapeutică atât în uz intern cât şi uz extern
e) stimulativă asupra funcţiilor sexuale
Răspuns: a, d, e (7 p. 276- 294)

5. Betulae folium reprezintă:


a) frunzele de fag
b) seminţele de şofran
c) frunzele de mesteacăn
d) seva de mesteacăn
e) mugurii de castan

Răspuns: c (7 p. 276- 294)

6. În ceea ce priveşte planta coada calului sunt adevărate afirmaţiile:


a) produsul vegetal este reprezentat de tulpinile sterile de Equisetum arvense
b) ştiinţific produsul vegetal poartă numele de Crataegus flos
c) face parte din familia Rosaceae
d) au acţiune sedativă
e) au acţiune diuretică

Răspuns: a), e) ( 7 p. 319-320)

7. În ceea ce priveşte mesteacănul sunt false afirmaţiile:


a) ştiinţific produsul vegetal se numeşte Betulae folium
b) este o plantă ierboasă
c) este o plantă exotică
d) în terapie se utilizează fructele roşii
e) frunzele sunt remedii diuretice

Răspuns: b), c), d) ( 7 p. 318-319)

31. CAROTENOIDE. GENERALITĂŢI. STUDIUL PRODUSELOR


VEGETALE: Calendulae flores, Croci stigmata
1. Ce culoare au produsele vegetale care conţin carotenoide?
a) verde
b) albastră
c) portocalie
d) mov
Răspuns: c) ( 8 p. 328-329 )

2. Acţiunea terapeutică a produselor vegetale care conţin carotenoide


este:
a) diuretică
b) diaforetică
c) antioxidantă
d) ameliorează acuitatea vizuală

Răspuns: c), d) ( 8 p. 334 )

3. Calendula officinalis:
a) popular se numeşte coada calului
b) popular poartă numele de gălbenele
c) produsul vegetal este radix
d) produsul vegetal este flores

Răspuns: b), d) ( 8 p. 336-339)

4. Crocus sativus:
a) popular se numeşte cimbrişor
b) popular poartă numele de şofran
c) produsul vegetal este stigmatul
d) produsul vegetal este frunza

Răspuns: b),c) (8 p.336- 337 )

5. Preparatele care conţin extracte din Calendulae flores se utilizează


pentru:
a) uz extern
b) uz intern
c) sectorul cosmetic
d) spălături vaginale
e) dezinfectant

Răspuns: a, b, c, d, e (7 p. 276- 294)

6. În ceea ce priveşte gălbenelele, sunt adevărate afirmaţiile:


a) produsul vegetal este Calendulae cortex
b) ştiinţific specia este denumită Panax ginseng
c) florile au acţiune cicatrizantă
d) reprezintă specia Calendula officinalis, un arbore ornamental
e) florile sunt o sursă importantă de caroteni şi luteină

Răspuns: c), e) ( 7 p. 314- 315)

7. În ceea ce priveşte şofranul, sunt false afirmaţiile:


a) produsul vegetal este format din stigmatele speciei Crocus sativus
b) ştiinţific este denumit Sophora japonica
c) produsul vegetal este folosit ca şi colorant în industria alimentară şi
farmaceutică
d) este un arbust
e) stigmatele sunt de culoare roşie

Răspuns: b), d) (8 p.336 – 337)

32 ULEIURI VOLATILE. GENERALITĂŢI. STUDIUL


PRODUSELOR VEGETALE: Menthae folium et aetheroleum,
Lavandulae flos et aethorleum, Foeniculi fructus et aetheroleum, Eucalypti
folium et aetheroleum, Arnicae flos et aetheroleum, Chamomillae flos et
aetheroleum

1. Ce este adevărat despre Menthae folium?


a) conţine saponine
b) conţine uleiuri volatile
c) reprezintă fructele de izmă bună
d) se folosesc ca şi corectori de gust
e) se folosesc în tehnica farmaceutică

Răspuns: b, d, e (8 p.41 – 142)

2. Ce este adevărat despre Lavandulae flores ?


a) sunt florile de rozmarin
b) conţine alcaloizi
c) conţine uleiuri volatile
d) au acţiune sedativă
e) au un miros respingător

Răspuns: c, d (8 p.41 – 142)

3. Ce este adevărat despre Menthae folium?


a) sunt frunzele de merişor
b) reglează disfuncţiile digestive
c) dezinfectantă la nivelul tubului digestiv
d) conţine mentol în concentraţie mare
e) în farmacii, se găseşte condiţionată şi sub formă de pliculeţe

Răspuns: b, c, d, e (8 p.41 – 142)

4. Ce este adevărat despre următoarele substanţe?


a) uleiul de mentă are acţiune mucolitică, expectorantă
b) uleiul de mentă şi eucalipt sunt contraindicate la sugari şi la copiii sub 3
ani
c) frunzele de eucalipt conţin alcaloizi
d) uleiul de eucalipt este oficinal în FR X
e) uleiul de mentă şi de eucalipt sunt prezente în preparate de uz extern,
destinate afecţiunilor locomotorii, osetoarticulare

Răspuns: a, b, d, e (8 p.41 – 142)

5. Florile de muşeţel sunt:


a) Arnicae flos
b) Chamomillae flores
c) de culoare albă, mici, frumos mirositoare
d) cu acţiune cicatrizantă
e) se folosesc pentru uz intern şi extern

Răspuns: b, c, d, e (8 p.41 – 142)

6. În ceea ce priveşte feniculul, sunt adevărate afirmaţiile:


a) produsul vegetal este Foeniculi fructus
b) popular poartă şi numele de anason
c) uleiul volatil de fenicul este utilizat în afecţiuni digestive(dispepsii,
flatulenţă)
d) planta aparţine familiei Apiaceae
e) uleiul volatil de fenicul este contraindicat copiilor şi femeilor gravide

Răspuns: a), c), d), e) ( 8 p. 196 - 197)

7. În ceea ce priveşte eucaliptul, sunt adevărate afirmaţiile:


a) produsul vegetal utilizat la obţinerea uleiului volatil este reprezentat de
rădăcinile speciei
b) ştiinţific este denumit Eucalyptus globulus
c) frunzele şi uleiul volatil sunt utilizate în afecţiuni ale căilor respiratorii
d) uleiul volatil este condiţionat în forme farmaceutice de uz intern(pilule,
siropuri, bomboane) cât şi de uz extern(instilaţii nazale, inhalaţii, aplicaţii
per cutane)
e) este o plantă ierboasă, originară din România

Răspuns: b), c), d) (8 p.128 – 133)

33. ALCALOIZI. GENERALITĂŢI. STUDIUL PRODUSELOR


VEGETALE: Belladonnae folium et radix, Ephedrae herba, Chelidonii
herba, Opium, Secale cornutum, Colchici bulbus et semen, Theae folium,
Colae semen

1. În compoziţia chimică a produsului Belladonnae radix sunt prezenţi:


a) alcaloizi din seria purinică
b) alcaloizi derivaţi de tropan
c) atropina
d) hiosciamina şi beladonina
e) berberina

Răspuns: b, c, d (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

2. Atropina are acţiune:


a) acţionează asupra SNV, este parasimpatolitic
b) acţionează asupra articulaţiilor şi ligamentelor
c) la nivel ocular produce midriază
d) vitaminizantă
e) remineralizantă

Răspuns: a,c (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

3. Alcaloizii cu nucleu tropanic sunt prezenţi în:


a) Belladonnae radix
b) Belladonnae folium
c) Hyosciamy folium
d) Coffea arabica
e) Nicotiana tabacum

Răspuns: a, b, c (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

4. Opiul:
a) conţine cocaină
b) are acţiune analgezică
c) are acţiune anestezică de suprafaţă
d) se obţine din capsulele de mac
e) conţine alcaloizi cu nucleu morfinanic

Răspuns: b, d, e (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

5. Morfina:
a) se foloseşte în terapeutică ca antitusiv
b) aparţine din punct de vedere chimic clasei flavonoidelor
c) este un puternic analgezic
d) are acţiune antitusivă mai puternică decât codeina
e) se aplică extern, sub formă de cremă

Răspuns: c (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

6. Papaverina:
a) este un alacaloid prezent în Opiu
b) este un alacaloid prezent în fructele de Papaver somniferum
c) are acţiune antispastică
d) ca atare, este condiţionată sub formă de tablete
e) este o saponină din Betulae folium
Răspuns: a, b, c, d (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

7. Este adevarat că:


a) Opiul conţine: morfina, codeina, papaverina
b) Opiul conţine: morfina, codeina, papaverina, atropina, cocaina
c) Opiul conţine: morfina, codeina, cafeina, teofilina
d) Opiul are acţiune vitaminizantă
e) Opiul se distribuie, liber, fara reteta in farmacii

Răspuns: a (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

8. Secale cornutum:
a) este produsul vegetal obţinut de la cornul de cerb
b) este cornul secarei
c) este sclerotul unei ciuperci
d) este sclerotul de Claviceps purpurea
e) are acţiune diuretică-puternic

Răspuns: b, c, d (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

9. Este adevărat că:


a) ergometrina este un alcaloid important al cornului de secară
b) ergotamina este un alcaloid important al cornului de secară
c) ergometrina este stimulent SNC mai puternic decât cofeina
d) ergometrina are acţiune ocitocică
e) ergotamina este tonică vasculară

Răspuns: a, b, d, e (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

10. Plantele care conţin alcaloizi cu nucleu purinic sunt:


a) Coffea arabica
b) Thea sinensis
c) Cola acuminata
d) Arnica montana
e) Calendula officinalis
Răspuns: a, b, c (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

11. Cafeina are acţiune:


a) stimulentă SNC
b) se utilizează atât în uz extern şi, cît şi intern
c) potenţează acţiunea analgezicelor
d) dozele mici induc stări de nervozitate, insomnie, tremurături
e) stimulează producţia de melanină

Răspuns: a, b, c (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

12. Alcaloizi cu nucleu purinic sunt:


a) cafeina
b) teofilina
c) chinina
d) emetina
e) teobromina

Răspuns: a, b, e (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)

13. Teofilina:
a) are acţiune bronhodilatatoare
b) are acţiune relaxantă asupra musculaturii netede bronşice
c) este prezentă în concentraţie mare în frunzele de ceai
d) este prezentă în concentraţie mare în frunzele de mesteacăn
e) are acţiune hipolipemiantă, hipocolesterolemiantă

Răspuns: a, b, c, e (9 p. 33- 330, 14 p.22 – 169)