Sunteți pe pagina 1din 1

Iliada este o epopee atribuită lui Homer, care pare a fi fost un aed din Ionia, din a doua jumătate a

secolului VIII î.Hr., și care a preluat în epopeele sale, Iliada șiOdiseea, tradiții, fragmente și motive din
mituri vechi și cântece populare.

Iliada este compusă din 15 337 de hexametri dactilici și, din epoca elenistica, divizată în 24 de cânturi.
Textul a fost probabil compus între 850 și 750 I.C. (date deja menționate de către Herodot), deci cu
patru secole după perioada în care istoricii înscriu războiul mitic pe care acesta îl relatează.

Tema epopeii o reprezintă războiul Troiei, în care se confruntă aheii veniți din Grecia cu troienii și
aliații acestora, fiecare tabără fiind susținută de diverse divinități, cum ar
fi Atena, Poseidon sau Apollo. După zece ani de război, soarta acestuia nu continuă prin numeroase
lupte colective sau individuale care ilustreaza figuri ca Ajax,Hector sau Patrocle. În final, aheii înving
grație victoriei lui Ahile care îl ucide pe conducătorul troian în luptă directă.

În cele 24 de cânturi, însumând circa 15 000 de versuri, Iliada relatează fapte de vitejie excepțională
făcute de eroi neînfricați, dintre care se detașează Ahile. Acesta nu cunoaște teama și preferă o
moarte glorioasă unei vieți tihnite, însă este neîndurător, refuzând familiei dușmanului său până și
consolarea de a-i preda corpul acestuia. Îl umanizează însă prietenia pentru Patrocle.

Ahile întruchipează virtuțile eroului războinic. Spre deosebire de el, Hector detestă războiul și nu luptă
pentru glorie, ci pentru a-și apăra cetatea; este iubitor de pace și de rațiune. Figurile celor doi eroi
reies și din cuvintele pe care și le adresează înainte de luptă - procedeu des folosit de Homer pentru
caracterizarea personajelor, cuvintele lui Ahile sunt mânioase și jignitoare, în timp ce Hector vorbește
calm și măsurat. Poetul își caracterizează eroii și din câte un epitet frecvent legat de numele
personajului respectiv, de exemplu "șoimanul Ahile".

Personajele sunt prezentate în mișcare, dinamismul fiind amplificat de imagini auditive referitoare la
zgomotul bătăliei sau la zornăitul înfricoșător al armelor unui erou, ca în cazul lui Diomede. La
prezentarea sugestivă a unei situații contribuie și comparația, care la Homer este dezvoltată pe mai
multe versuri.

Alături de eroi intervin și zeii, conferind operei un caracter miraculos. Astfel, Atena îl apără pe Ahile
de sulița lui Hector, iar Apolo îl ascunde pe fiul lui Priam într-o ceață deasă spre a-l feri de mânia
Peleianului.

Cele două epopei homerice (Iliada și Odiseea) au fost traduse în limba română de George Murnu.