Anselm Grun Invitaţie la seninătatea inimii

( fragmente traduse din cartea : Anselm Grun- Invitation à la sérénité du coeur, Editura Albin Michel, Franta, 2002 ) Sa nu fugim de umbra noastra Cum sa gasim seninatatea astazi Meditatia Imprumutarea cailor corpului Dialogarea cu nelinistea noastra A pune ordine cu ajutorul ritualurilor Identificarea cauzelor nelinistii A acorda atentie A posti si a face liniste A face viata mai simpla A gasi odihna in Dumnezeu Pacea ca implinire a timpului Pacea ca intrerupere a timpului Pentru listare economica apasati aici Să nu fugim de umbra noastră(introducere) Unui om îi era frică de umbra corpului lui şi căpătase oroare de urmele paşilor lui. Pentru a scăpa de acestea a luat-o la fugă. Ori, cu cât făcea mai mulţi paşi, cu atât lăsa mai multe urme; cu cât fugea mai repede, cu atât mai puţin îl părăsea umbra lui. Imaginându-şi că mergea prea încet totuşi, nu se oprea din alergarea tot mai rapidă, fără să se odihnească. Ajuns la capătul

1

puterilor, a murit. El nu ştia că pentru a-şi suprima umbra ar fi fost îndeajuns să se aşeze la umbră şi că pentru a-şi opri urmele ar fi fost îndeajuns să stea liniştit. Ce culme a prostiei! Mulţi oameni, astăzi, nu mai au ideea simplă de a se aşeza la umbra unui arbore. Ei preferă să fugă, aşa cum făcea acel personaj din povestea lui Chuang Tsu. Totuşi, cel care fuge de umbra lui fuge spre pierderea lui. El nu află niciodată seninătatea. Aceşti contemporani care nu vor să-şi privească în faţă partea lor de umbră merg direct la moarte. Fugind de umbra lor, ei se instalează într-o nelinişte care se traduce prin probleme cardiace. Nu întâmplător maladiile inimii sunt în prezent una din principalele cauze de deces. Dacă inima nu-şi găseşte liniştea, ea se epuizează şi, după un timp, sfârşeşte prin a ceda. E cazul mai ales al oamenilor care sunt victimele maladiilor cardiace. Chiar şi cei care au o inimă sănătoasă se tem să nu-i lase inima. Problemele cardiace sunt legate adesea de frică: ne temem de ceva. Inima simbolizează înainte de toate sentimentele. Adesea emoţiile refulate, ca iubirea sau ura, sunt la originea problemelor cardiace. La unul este o dereglare a ritmului cardiac, la altul este o criză cardiacă. Pentru că fugim de emoţiile noastre, inima noastră ne cheamă la ordine şi ne constrânge să ne ocupăm de ea. Se vorbeşte chiar de o „nevroză a inimii” pentru cei care sunt obsedaţi de teama că inima i-ar putea lăsa. Bolnavii de inimă dau adesea impresia că sunt crispaţi, ei se aseamănă personajului lui Chuang Tsu. Ei nu ştiu să se odihnească şi să se bucure de viaţă. Ei nu ştiu să se aşeze la umbra unui arbore. Aceasta se aseamănă cu maladia tipică a unui manager: el are întotdeauna ceva important de făcut iar a se ocupa de umbra lui i se pare o copilărie ! De aceea preferă să se plângă de probleme cardiace. Calea care duce la seninătatea inimii, aşa cum a fost descrisă în special de către monahii primelor veacuri, îşi păstrează întreaga actualitate pentru că neliniştea a devenit o maladie a epocii noastre. Mulţi sunt cei care se plâng că nu-şi găsesc calmul. Pentru călugări, n-ar fi suficient să lucreze mai puţin pentru a accede la linişte. A găsi această seninătate presupune un drum lung care, trecând prin

2

cunoaşterea aprofundată de sine, conduce la Dumnezeu, singurul loc unde, potrivit lui Augustin, este posibil să găsim odihna. Cale exigentă şi în acelaşi timp angajantă pentru că ne permite să accedem, încă aici în această lume agitată, la sabatul divin. … În ultimul timp, am putut observa în activitatea mea pastorală această absenţă a seninătăţii la multe persoane. Mereu aceeaşi plângere: „Nu-mi pot găsi odihna ! Atâtea griji mă perturbă, inclusiv noaptea; mă îngrijorez pentru copiii mei care au probleme psihologice, care au ales o cale diferită de cea pe care o doream eu pentru ei.” Fără a pune la socoteală problemele financiare şi şomajul, cauze ale insomniei… Este cazul, înainte de toate, al celor care ocupă posturi de răspundere şi care se plâng că nu pot accede la seninătate. Se aşteaptă mereu ceva de la ei. Ei se întreabă dacă au luat decizia cea bună şi dacă aceasta va fi utilă pentru întreprindere… Pentru alţii, teama de inactivitate este cauza anxietăţii. În calm şi seninătate, ei se tem să facă faţă propriului lor adevăr. Dacă nu am nimic de ce să mă agăţ se poate ca toate decepţiile vieţii să urce la suprafaţă. Risc atunci să descopăr că nimic nu mai merge în existenţa mea şi că angajamentul meu faţă de alţii este zadarnic. Continui să înaintez pentru singurul scop de a-mi ascunde propria-mi disperare. Dar nu mai cred că ceea ce fac are un sens: totul devine gol şi tocmai de acest gol fug eu. Conştiinţa mea ar putea să-mi amintească şi să lase să vină la suprafaţă sentimente de culpabilitate: de frică fug de calm şi de linişte. Cel mai rău lucru care mi s-ar putea întâmpla ar fi să mă întâlnesc cu propriul meu adevăr ! Pentru că vreau să evit aceasta cu orice preţ, trebuie să fiu ocupat în permanenţă. Astfel, chiar şi timpul liber devine cauză de stres şi îl acopăr cu nenumărate activităţi. Oamenii care refuză să-şi privească în faţă propriul adevăr fug de ei înşişi. Ei se plâng astfel de un stres pe care îl provoacă ei înşişi. Ei nu pot accede la calm pentru că în adâncul inimii lor nu vor cu adevărat

3

aceasta: o frică, ancorată în profunzime, îi agită în permanenţă. În pofida acestei incapacităţi de a găsi calmul, omul de astăzi aspiră să se „desprindã”. Cursurile care promit odihna interioară umplu sălile. Se aşteaptă de la metodele psihologice sau de la tehnicile de relaxare găsirea acestui calm la care aspirăm. Totuşi, acest calm nu poate proveni de la tehnici pentru că el este rezultatul unui drum spiritual. Călugării primelor veacuri aveau drept scop să conducă omul la odihna în Dumnezeu. Hesychia a fost cuvântul cheie al monahismului timpuriu: de acolo a ieşit o şcoală de spiritualitate numită „isihasm”, începând cu secolul al III-lea: calea spre pacea interioară. Acest calm, această pace nu sunt cele care se găsesc în aburii alcoolului, în somnul beţiei, care sunt mai degrabă renunţare la realitate. Calmul monahilor este cel în care inima accede la pace, în care frica încetează, în care omul este regenerat şi realimentat. Acest calm este, la urma urmei, experienţa odihnei sabatice pe care ne-a rezervat-o Dumnezeu. Cel care simte prezenţa lui Dumnezeu în rugăciune şi meditaţie va găsi pacea în el şi în jurul lui. Se va regăsi şi va trăi în armonie cu el însuşi. Calea spirituală a monahilor este în acelaşi timp terapeutică. Înţelepciunea conţinută în sfaturile lor este redescoperită astăzi de mulţi psihologi. Această cale îşi regăseşte deplina sa actualitate doar dacă această înţelepciune se traduce în limbajul de astăzi. Această carte ar vrea să-i invite pe cititorii ei să se aşeze la umbra arborelui pe care Dumnezeu însuşi ni l-a dat. Dumnezeu ne-a invitat să ne „adăpostim sub acoperământul aripilor sale” [Psalm 60,5 (61,5)]. El este stânca la umbra căreia ne găsim pacea. În siguranţa iubirii divine, suntem capabili să suportăm, fără teamă, umbra noastră. „Acoperământul aripilor lui” îndepărtează tot ce poate fi ameninţător din umbra noastră. (pag.7-13) Cum să găsim seninătatea astăzi Tradiţia spirituală a dezvoltat numeroase metode pentru a ne ajuta să găsim pacea, seninătatea. Totuşi, scopul principal al acestor metode nu era pacea ci

4

rugăciunea. Preocuparea maeştrilor spirituali era cum să ne rugăm pentru a deveni una cu Dumnezeu. Pentru Evagrie, scopul cel mai înalt era de a se ruga fără a se lăsa distras. Pentru a reuşi trebuie ca pasiunile, dorinţele şi gândurile să nu ne mai tulbure. Dar aceasta nu se poate face printr-o simplă decizie a voinţei. Este necesar un lung proces spiritual pentru a accede la această stare de pace. Încă de la primii călugări era important să se aplice metode bune. Evagrie apreciază că cel care se luptă fără metodă se luptă în zadar. De aceea Părinţii spirituali au acordat atâta importanţă metodei. Ea trebuie să ia în considerare psihicul uman şi să-i cunoască legile. Desigur, de-a lungul secolelor, căi obscure au violentat fiinţa umană. Totuşi, adevărata tradiţie spirituală s-a axat pe căi care au condus omul la viaţă, la libertate şi la pace interioară. Chiar dacă există un mare număr de căi încercate de către tradiţie, nu are sens să le adoptăm pe toate deodată. Fiecare trebuie să-şi găsească pentru el însuşi calea care îi este cea mai potrivită la un moment dat. Trebuie totuşi să ne ferim să trecem de la o cale la alta pentru că nu ne putem atinge scopul decât urmând o cale de o manieră cu consecventă. Dar nu trebuie să ne hotărâm asupra unei sau alte metode pentru faptul că s-a dovedit a fi eficientă. Trebuie să avem intuiţia a ceea ce este bun pentru noi astăzi. Trebuie să căutăm în propria noastră tradiţie ca şi în viaţa noastră căile care duc la pace şi la Dumnezeu. Persoanei pe care o îndrum din punct de vedere spiritual îi cer întotdeauna să-mi spună unde şi în care moment s-a simţit cel mai bine în copilărie, în ce moment a putut să se bucure de clipă, uitând cu totul de sine. Reflectând, această persoană va putea să găsească calea care o va conduce astăzi spre ea însăşi, o va ajuta să ajungă la seninătate şi să se deschidă lui Dumnezeu. Trebuie ca cele două să se întâlnească, calea tradiţiei şi cea pe care o găsim noi înşine spontan. Meditaţia Calea clasică pentru a găsi pacea este meditaţia. Meditaţia creştină, practicată începând cu secolul al III-lea, leagă ritmul respiraţiei de un cuvânt. Atenţia acordată respiraţiei orientează conştiinţa spre viaţa interioară şi, astfel, face să 5

Pentru această meditaţie este inutil să ne concentrăm. Se poate ca cuvântul şi suflul să ne poarte o clipă acolo unde totul este linişte în noi. Meditaţia este calea care ne conduce la calm. nu trebuie să-l creăm. Capul poate continua să se agite. acolo unde cugetările noastre găsesc calmul. el preexistă în noi. În loc să ne rumegăm gândurile facem să intre în ele respiraţia şi cuvântul rostit. Gândurile şi sentimentele. Dar cel mai adesea noi suntem separaţi de el. îngropat în adâncul inimii noastre. gândurile să vagabondeze. Meditaţia este o plonjare în calmul interior. 6 . Expresia „a-şi găsi calmul” vrea să spună că. Ken Wilber compară meditaţia cu o plonjare submarină. proiecţiile şi reflectările. calmul există deja. şi expirând: „Eu sunt cu tine”. dar cu cât coborâm mai în adânc cu atât calmul este mai mare. Misticii sunt convinşi că există în noi un spaţiu de tăcere unde locuieşte Dumnezeu. Meditaţia ne ajută să reînnodăm legătura cu acest spaţiu interior. inspirând: „Priveşte”. Gândurile se transformă astfel şi îşi pierd capacitatea lor de hărţuire. Acest ancoraj protejează fragila ambarcaţiune a inimii noastre de asalturile la care o supun gândurile noastre. în profunzime. Ne lăsăm spiritul să coboare scara cuvântului până când atinge locul interior al liniştii. Suntem ancoraţi datorită acestui cuvânt legat de respiraţie. Expirând ne putem imagina că dăm la o parte toate aceste preocupări şi după un timp ne găsim calmul.se nască calmul. acest loc interior. Cuvânt pe care Dumnezeu ni-l adresează aşa cum a făcut pentru Isaia. Atât timp cât rămânem în intelect. ci în a ne concentra spiritul asupra cuvântului. Putem astfel să legăm respiraţia de o expresie: de exemplu. noi rămânem calmi în faţa fluxului şi refluxului lor. pasiunile şi rănile nu au acces acolo. marea rămâne agitată. dar. suntem neliniştiţi: o sumedenie de gânduri se agită acolo. Acest spaţiu de linişte(tăcere) nu este „de creat”. La suprafaţă. Ne punem în cuvânt şi expiraţie toată aspiraţia noastră spre odihna sabatică divină. domneşte o pace în care ne putem lăsa să alunecăm. Este suficient să rostim aceste cuvinte fără a ne reprima gândurile sau sentimentele. Altă cale constă în a nu acorda atenţie gândurilor noastre. Chiar dacă ele nu încetează să rămână la suprafaţă.

este posibil să găsim pacea. Suntem cu totul acolo. nu le putem opri mişcarea dar. Dacă în clipa următoare problemele reizbucnesc nimic nu ne va face să ne înfuriem. după o plimbare. Ei îl sfătuiau pe cel care este tulburat de către patimile lui să facă mai întâi. dacă nu ne îngrijim de ele. Dacă. ne aşezăm pentru a medita. Sunt suficiente aceste câteva clipe. grădinăritul ne pot ajuta să ne detensionăm. Prin aceste două metode încercăm să deplasăm conştiinţa spre corp. Atunci când suntem prea preocupaţi. Gândurile continuă să ţâşnească. în Dumnezeu. inaccesibili. Dumnezeu ne eliberează de nelinişte. de aşteptările şi de atacurile lor. nu ajută la nimic să te aşezi să meditezi. un loc în care suntem cu adevărat. de judecarea altora. Pentru că ştim că în adâncul nostru există un spaţiu inaccesibil acestor probleme. turul chiliei lui.A medita nu înseamnă că trebuie să fim calmi în permanenţă dar că trebuie să evităm stresul. dacă atingem profunzimile sufletului nostru datorită cuvântului şi respiraţiei. Trainingul 7 . ne regăsim calmul mai uşor. adesea. Dar mersul sau cursa practică pentru performanţă nu ne va elibera de preocupările noastre. Prin mersul pe jos ne putem elibera de ceea ce ne preocupă. în timpul cărora simţim în noi acest spaţiu interior. Simţim atunci că atingem însăşi esenţa noastră. Trebuie să ne abandonăm complet mişcării pentru că ea absoarbe acel du-te vino al gândurilor noastre. Suntem în mijlocul liniştii şi a păcii. de neatins. Împrumutarea căilor corpului Primii asceţi ştiau că. jogging-ul. Filozoful danez Soren Kierkegaard a putut să arate că nici o grijă nu rezistă mersului. pentru a crede în existenţa lui şi pentru a ne simţi protejaţi de agresiunile exterioare pentru restul zilei. În lumea noastră deosebit de stresantă avem nevoie de practici corporale pentru a alunga neliniştea. Mersul pe jos. în noi. Trainingul autogen şi eutonia conduc la calm adoptând şi căi care trec prin corp. este mai bine să alungăm mai întâi neliniştea printr-o plimbare mai lungă sau printr-un raid prin pădure. Meditaţia nu are nimic comun cu concentrarea. de mai multe ori.

Lăsându-ne suflul să se răspândească până în părţile cele mai tensionate ale corpului nostru. Pentru mulţi. de exemplu. Adesea. atunci. Am astfel sentimentul că Dumnezeu îl primeşte şi că sunt purtat de către el. În eutonie luăm cunoştinţă de tensiunile care s-au acumulat în noi. Pentru mine este o experienţă de mare profunzime. cum braţul nostru drept este cald şi greu. Mă simt atunci una cu Creaţia. Ne imaginăm. Dacă sunt în întregime în gestul meu. constrângeri pe care ni le impunem. nu reuşesc să ajung la calm. cum corpul nostru devine greu şi. Ceea ce mă ajută. Pot aşadar intra în relaţie cu Dumnezeu prin acest gest al mâinilor deschise. a ceea ce mă tulbură. în răcoarea dimineţii.autogen utilizează autosugestia. îmi pun braţele în cruce sub soarele ce se înalţă. pot cel puţin. Neliniştea cedează locul unei păci creatoare. ajungem să ne liniştim neliniştea. cel al crucii. crispări. concentrându-mă asupra respiraţiei. înaintea lui Dumnezeu. cu Dumnezeu. După gesturile mâinii se poate recunoaşte esenţa unei fiinţe umane. vara după rugăciune. calea practicii corporale înseamnă şi exprimarea prin gesturi. 8 . cu toţi oamenii. presiuni. să presimt adesea ce înseamnă să fii una cu toate. sunt aşezat şi foarte neliniştit şi. Toată fiinţa mea este adunată în mâinile mele. Acest gest mă linişteşte pentru că mă îndepărtează de intelectul meu. Contracţiile corporale exprimă întotdeauna tensiuni psihice. Pentru mine. Prin acest gest. agitaţia interioară încetează. Adesea. cu mine însumi. între spiritualitate şi sexualitate. între spirit şi instinct. am dorinţa de a face un alt gest. Nu mai există separare în mine între cer şi pământ. Prin „tensiunea bună” (eutonia) a corpului ajungem la echilibrul sufletului. punându-mi braţele în cruce. eu pot întinde spre Dumnezeu tot ceea ce este în mine. putem să ne destindem. prin calmul adus corpului nostru. Dacă nu pot provoca această experienţă ca prin magie. este să-mi ridic mâinile în formă de cupă şi să-mi pun toată conştiinţa în mâinile mele. trainingul autogen este un mijloc de a se „deconecta” de preocupările profesionale. Nici o nevoie de a gândi sau rosti cuvinte pioase: eu nu sunt decât în gestul acesta. Atunci când merg.

am putea să ne întrebăm pentru ce aceste lucruri au atâta importanţă pentru noi. Dacă ne facem c-o ignorăm. această tristeţe ne va ajunge din urmă sau se va traduce printr-o insatisfacţie sau nelinişte difuză. Am putea de asemenea să ne întrebăm să aflăm pe cine căutăm să evităm în această superficialitate. Pentru că ţinem la lucruri exterioare. Sau putem să luăm distanţă faţă de el pentru a nu ne mai tulbura cu probleme lui. înseamnă că ea va fi imboldul care ne va conduce să schimbăm ceva în realitate. se plâng că nu reuşesc să ajungă la el. pentru că ele sunt şi o parte din noi înşine. Dacă le luăm în considerare şi le punem în faţa lui Dumnezeu. cã noi avem şi o latură superficială şi banală. Poate vom descoperi atunci ceea ce ne este atât de dezagreabil şi vom pune degetul pe adevărata noastră problemă. De exemplu. Alţii consideră că gândurile care apar în ei şi care îi împiedică să se roage cu adevărat sau să-şi găsească seninătatea nu au nici o importanţă. în pofida tuturor acestor gânduri superficiale. să ne apropiem de acest coleg şi să elucidăm cu el cauza acestui conflict. Tot ceea ce iese la suprafaţă în tăcere are un sens. regretul pentru ceea ce nu am trăit. să găsim calmul.Dialogarea cu neliniştea noastră Unii. Dacă izbucneşte animozitatea faţă de un coleg. accedem puţin câte puţin la calm şi putem astfel să ne rugăm. să ne concentrăm asupra lor pentru că ele sunt expresia propriilor noastre probleme. putem încerca să analizăm această mânie. de exemplu. Şi dacă ea persistă. în pofida încercărilor de meditaţie. traversând-o. deşi acordându-şi timp pentru a găsi calmul. Ei cred că ele nu deranjează rugăciunea lor. Tradiţia monastică recomandă în acest caz să ne examinăm la modul profund aceste gânduri. Ei ar vrea să se roage sau să mediteze dar se prăbuşesc sub asalturile gândurilor. Aceasta poate fi ceva foarte dureros dar numai traversând-o putem ajunge la pacea veritabilă. Dar este esenţial totuşi să percep. Trebuie să o luăm în considerare fără a o judeca dar întrebând-o pentru a descoperi a cui mască este. Uneori 9 . trebuie s-o luăm în considerare. pentru ca. Putem. Dacă ne invadează tristeţea.

disperare pe care refuzăm să o vedem. că multe din problemele noastre sunt departe de a fi reglate şi că trebuie să le examinăm. căuta un „truc” pentru a ajunge să se concentreze în rugăciune. Dumnezeu nu îi lipsea. adevăratele ei dorinţe şi toate lipsurile vieţii ei. Mulţi ar vrea să-şi combată neliniştea. Acestea nu erau în fond decât o protecţie faţă de suferinţa unei vieţi netrăite. O prietenă i-a spus: „Vei sfârşi într-un spital psihiatric!” Omul respectiv nu şi-a găsit calmul decât cu ocazia unui sejur într-o mănăstire unde a recunoscut că această angoasă ascundea de fapt o aspiraţie la Dumnezeu. rugăciunea şi viaţa ei au devenit mai autentice. Ea voia ca acest „truc” să reziste judecăţii Supraeului ei. dincolo de aceste gânduri superficiale.neliniştea este semnul că acest mod de a medita nu ni se potriveşte. Ea voia să se debaraseze de neliniştea ei dar a trebuit ca. Preocupările ei nu-i permiteau să ajungă să cunoască cu adevărat rădăcinile neliniştii ei. se înfurie şi nu 10 . De multe ori aceste gânduri comune care nu urmăresc peste tot ascund o disperare profundă în privinţa absurdităţii vieţii. s-o accepte pentru a putea accede la un grad superior de pace. Dar o nelinişte persistentă l-a zguduit. ocupată cum era cu mii de treburi deşarte. Aceasta o împiedica să se roage şi atunci când şi-a privit în faţă propriul adevăr. Ea s-a eliberat în sfârşit de corsetul pe care îl îmbrăcase pentru a înainta spiritual. Ea poate însemna şi că n-am atins scopul şi că trebuie să căutăm o formă de rugăciune mai adecvată. Un bărbat îmi povestea că el a reuşit să scape cu bine din aceasta fără a recurge la Dumnezeu. O femeie care mi se plângea că-şi pierde timpul când se roagă. Sau poate indica. Angoasa care rezultă de aici nu ne lasă în pace. mai întâi. Căutarea ei a durat mult timp până când a fost capabilă să recunoască. nu ni-l putem însuşi. timp de cincisprezece ani. Dar ei nu-şi pot atinge niciodată scopul astfel. Aceste gânduri superficiale nu sunt poate decât capacul pe care îl punem deasupra vulcanului nostru interior în lipsa curajului de a-l înfrunta. Cel mai mare duşman al seninătăţii este stresul pe care ni-l impunem. dar când simt fierberea lor interioară. Ar vrea să se bucure de pace.

în Eul nostru adevărat neliniştea nu mai are putere. ritualurile ne pot ajuta să combatem stresul. noi le relativizăm spunând: „Acum nu mă mai ocup de aceasta. prin ritualuri patologice. Dincolo de conştiinţă. să stea cu calm într-o biserică. Lăsându-i locul cuvenit. Un director de bancă va merge. Lăsându-le să ne traverseze. A pune ordine cu ajutorul ritualurilor Noi ne începem rău ziua de multe ori. noi ne putem retrage şi o putem abandona acolo unde este ea: în capul nostru. ei ar trebui să o admită. nu întreprindem decât un singur lucru odată. În acest fel. Atât timp cât trăim. Adeseori. în care nimeni nu-l interpelează şi se va bucura de a fi acolo şi numai acolo. Tot ceea ce este în noi are drept la existenţă. Neliniştea reapare mereu şi trebuie să o lăsăm să vină. intrăm în tensiuni şi conflicte inutile. noi suportăm constant asaltul gândurilor şi emoţiilor. Eul nostru nu este atins. pe care mulţi ar vrea să-l atingă dintr-odată prin metode de meditaţie. ceea ce este favorabil disputei. Ea nu locuieşte decât intelectul şi emoţiile noastre.” Calmul ne este astfel acordat. În loc să se debaraseze de neliniştea lor. Din contră. de exemplu. La birou. în inima noastră. satisfacţie şi recunoştinţă mai mari. Va găsi astfel putere şi vigoare pentru tot restul zilei. El va aprecia acest moment în care nu are nimic de făcut. Astfel. ei refuză să atingă calmul. începând ziua printr-un ritual benefic – o scurtă rugăciune prin care ne încredinţăm binecuvântării lui Dumnezeu – luându-ne timp ca să savurăm micul dejun. Pentru că. Sosesc apoi soţul/soţia şi copiii noştri prost dispuşi. o începem mai calm. este un grad prea ridicat pentru noi pentru că nu ne poate fi dat decât în moarte. Calmul absolut. Soţia este fericită de întoarcerea acasă a soţului ei dar acesta nu este de fapt disponibil. … Ritualurile care marchează sfârşitul zilei de lucru sunt decisive. Ne sculăm în ultimul minut şi înghiţim repede micul dejun: ne pregătim o zi stresantă şi probleme superflue. cu conştiinţă. Mulţi sunt cei care revin acasă stresaţi. Lăsând să vină tot ceea ce apare în noi. în timpul pauzei de prânz. chiar şi la muncă. Nimeni nu vrea să fie deranjat şi cea mai mică remarcă tensionează atmosfera. noi rămânem calmi orice s-ar întâmpla.se mai pot suporta. foarte 11 .

Este şi cazul stresului pe care îl acumulăm de-a lungul întregii zile. După fazele de agitaţie ar trebui ritualuri de trecere care să ajute să înaintăm spre o mai mare stabilitate. Pacea ne-ar expune riscului de a ne fixa într-o incapacitate de a evolua. de exemplu cu ocazia pubertăţii sau a crizei de la mijlocul vieţii. la pacea sabatului. de exemplu optsprezece. în asemenea situaţii. soţiei i-ar place să-i povestească ziua ei. are raţiunea ei de a fi: ea pune în mişcare. Ritualurile constituie şi tranziţii pentru perioadele vieţii umane. pacea ca cel mai mare bine. Ritualurile de trecere ne pot ajuta în acest sens. dar el se încruntă şi nu are chef să răspundă.preocupat cum încă este de grijile sale profesionale. care scutură vechiul pentru a face să apară noul. Ritualurile sunt importante pentru că nu putem fi întotdeauna calmi. să nu demareze imediat şi să se pregătească pentru întoarcerea în familie. Ar fi bine ca un ritual să-l ajute să se „desprindă” de muncă şi să lase în urmă agitaţia întregii zile. În asemenea momente a fi fatal să vrem să considerăm. patruzeci sau cincizeci de ani. Am putea trata cu solemnitate anumite aniversări. Ar fi suficient poate să se aşeze câteva minute înainte de a părăsi lucrul. confortabil şi să respire profund pentru a evacua stresul zilei. Fiinţa umană trăieşte bulversări însoţite de angoasă. Este posibil de asemenea ca. Aceste ritualuri traduc necesitatea neliniştii. o frumoasă piatră care să exprime ceea ce celălalt ne aduce şi în acelaşi timp ceea ce noi îi urăm. odată aşezat în maşină. cu orice preţ. Am putea de exemplu să oferim o carte care invită la pace. Copiii îl aşteaptă. Este cazul angoasei care ne cuprinde încă de dimineaţă când ne vin în minte tot ceea ce ne aşteaptă în ziua respectivă. Pentru că angoasa. un curs de meditaţie pentru a înainta pe calea spirituală. pentru că ea este creuzetul în care 12 . Ritualul de trecere ne permite să ne descărcăm de acest stres şi să trecem de la muncă la timpul liber al serii. Lui i-ar place să-şi găsească pacea dar familia îi cere disponibilitatea. Neliniştea este o parte a noastră înşine iar ritualurile ne ajută să o canalizăm. Această sărbătoare ar putea fi atunci ocazia de a pune în cuvinte angoasa care ne nelinişteşte. Nu putem să trecem fără tranziţie de la agitaţie la calm.

pentru câţiva ani. Dar nu astfel o vom surmonta căci în stăpânire suntem tensionaţi. el fuge în agitaţie. Această paralizie este. seara. Recursul la o retragere pentru reculegere destul de lungă poate fi ocazia de a ne asculta pe noi înşine. Cel care nu ajunge să se „desprindă”. nu am găsi niciodată ceea ce căutăm cu adevărat. dirijată şi împotriva lui Dumnezeu. de munca lui este poate prea sigur de importanţa lui. Dar simţim nevoia de a menţine lucrurile de teamă că ne-ar putea scăpa. în faţa căruia nu crede să-şi aibă locul lui. Nu trebuie să ne indispunem dacă. Suntem purtaţi astfel spre a fi crispaţi. Avem nevoie şi de perioade calme. să ne pună în pericol. poate. Pentru a nu avea de resimţit această angoasă. El îşi 13 . Această fugă îl fereşte. Adeseori. Ea ne împinge să continuăm să creştem. Identificarea cauzelor neliniştii Prea adesea ne plângem că nu găsim calmul fără a căuta cauzele. Dacă vrem cu adevărat să ajungem la calm. trebuie să chestionăm această nelinişte care nu are decât cauze externe. în acelaşi timp. fără îndoială. nu ştim ce vrem cu adevărat şi trecem de la o idee la alta. să trăim cu adevărat. Nimic nu mai încetează şi noi nu găsim odihna. avem nevoie de un mediu calm pentru ca angoasa noastră să se exprime. de a-şi pune adevăratele probleme. Aceasta seamănă mai mult cu paralizia decât cu calmul. Se poate să luăm cunoştinţă atunci de faptul că ceea ce trăim nu ni se mai potriveşte. întrebându-se dacă toată lumea este mulţumită de el. o fixare de angoasă asupra a ceea ce poate. Sau prea perfecţionist pentru că îşi pune neîncetat întrebarea dacă ceea ce a făcut este bine făcut. Un asemenea om va fi stresat pentru că îi este frică să privească în faţă relaţia pe care o are cu soţia sa. în absenţa cărora. Încercaţi să păstraţi pumnul strâns şi veţi vedea ce înseamnă să ţii lucrurile în mână. Sau prea anxios pentru că îşi provoacă suferinţă. Am vrea să stăpânim neliniştea care ne zbuciumă. sub dominaţia neliniştii. scăpându-ne. Neliniştea este şi o parte a vieţii noastre.apare noul. în timpul cărora lucrurile se pot stabiliza. să nu ne retragem prea repede în repaus. Această angoasă este.

Am putea să ne rugăm pentru familie sau prieteni şi astfel veghea noastră ar căpăta sens. În ceea ce mă priveşte pe mine. prin aceste metode: destinderea este ceea ce contează. Cum să reacţionăm în faţa acestei insomnii? Pentru că problemele somnului exprimă o incapacitate de a te lăsa „în voia sorţii”. Sau poate că Dumnezeu le dă astfel ocazia de a reflecta cu privire la viaţa lor pentru că în cursul zilei nu-şi fac timp pentru aceasta. Ei nu ştiu „să lase lucrurile în voia sorţii”. Alţii adorm fără probleme dar se trezesc în mijlocul nopţii fără a putea să readoarmă. E mai bine să încerci să te destinzi prin training autogen sau eutonie. Am putea de exemplu să ne sculăm şi să citim până picăm de somn. În loc să se revolte împotriva acestei veghe forţate ar trebui să o privească ca pe o şansă. Alţii nu reuşesc să adoarmă şi luptă împotriva insomniei cu ajutorul medicamentelor. Nevoind să te laşi în voii sorţii pentru a dormi. ajungi să te prăbuşeşti. Se tem să piardă control asupra lor înşişi şi ar vrea să păstreze mânuirea vieţii lor. pentru a ajunge la calm. În realitate. Nu să căutăm să adormim cu orice preţ. 14 . Trezirea lor se datorează poate unui vis important pe care ar trebui să încerce să-l interpreteze. Somnul va veni în plus. acest stres îi este un refugiu pentru a se deroba de la problemele dezagreabile. De aceea trebuie. El justifică acest stres spunând că este gata să se sacrifice pentru familia lui. Dar voind să controlezi totul ajungi să-ţi pierzi controlul propriei vieţi. să fie în mâna lui Dumnezeu pur şi simplu. Ei ar trebui să se întrebe ce vrea Dumnezeu să le spună prin aceasta. să se abandoneze.ascunde problemele de cuplu în spatele acestui stres. ai nervilor tăi şi te privezi de somn. Aceasta nu este decât o soluţie de urgenţă pentru că insomnia este legată de incapacitatea de a lăsa lucrurile aşa cum sunt. ar fi zadarnic să le combaţi. recitarea rozariului mă ajută să mă abandonez somnului. să fim atenţi la angoasa noastră pentru a o descifra.

Ea poate fi şi expresia dorinţelor refulate sau a rănilor necicatrizate. din simplă grijă pentru alţii. Este necesar atunci ca ei să „dialogheze” cu neliniştea lor: „Ce vrei tu să ne spui? Încotro vrei să ne antrenezi? Asupra a ce vrei să ne atragi atenţia?” Astfel se ridică adesea la suprafaţă imagini. odată luate deciziile. noi trebuie să ne încredinţăm lui Dumnezeu. Ei se neliniştesc pentru cei implicaţi dar. Trebuie bineînţeles să reflectăm îndelung înainte de a lua decizii dar. care nu sunt neapărat cele mai bune. Cauza neliniştii şi a insomniei poate fi şi mai profundă. se pot întreba îndelung pentru a şti dacă au luat deciziile cele bune. Unii nu întrevăd cauza tulburărilor lor.Abandonarea de sine este legată de încredere. de exemplu. Şi chiar pentru îndrumătorul lor spiritual nu este uşor să ghicit. Numai abandonându-ne lui Dumnezeu vom găsi somnul. Fără a 15 . Îmi amintesc de un om care nu conştientizase niciodată că până atunci nu făcuse decât să se adapteze. că făcuse totul pentru a fi „băiat bun”. Fără a putea să le exprime exact. Angoasa ne obligă să privim în faţă problemele nerezolvate. Cei care au responsabilităţi. S-a putut întâmpla în trecut să ajungem la impas cu privire la mai multe lucruri care acum ne ajung din urmă. amintiri din copilărie care ne umplu de mânie sau de tristeţe. Neliniştea. el simţea în fondul acestei nelinişti că ar fi vrut să fie cu totul altul. ceva se revolta dintr-odată împotriva acestui rol cu care se prea obişnuise. Această nelinişte îl invita să-şi analizeze viaţa şi să-şi înfrunte problemele nerezolvate: nu putea deci decât să fie recunoscător pentru aceasta. care au de luat decizii care implică multă lume. Dumnezeu va face poate ca aceste decizii. În el. să se dovedească benefice. pot ajunge să neglijeze grija de ei înşişi şi liniştea lor. Această chestionare le pare justificată. din cauza bunului plasament al banilor noştri şi a cursului dolarului nu poate decât să ne tulbure somnul şi rămâne inutilă pentru că nu putem schimba nimic acolo. Neliniştea indică adesea că situaţia în care trăim ar trebui schimbată. Ar trebui să ne desfacem de obsesia lucrului şi să avem încredere în ajutorul lui Dumnezeu.

Ea ne semnalează că viaţa noastră nu este încă ceea ce ar trebui să fie. Trebuie să analizăm îndeaproape neliniştea pentru a şti dacă ea este salutară. În loc de a contra neliniştea ar trebui să utilizăm energia care este în ea. dacă ne face să înaintăm pe calea devenirii umane şi a metamorfozei. Noi am evitat cu adevărat să privim problemele în faţă de-a lungul anilor. a istoriei noastre. ea este mai degrabă semnul unei rupturi interioare. privind mai îndeaproape însă am putea descoperi în final că meseria nu ni se mai potriveşte. Sau dacă ea ne face incapabili să fim prezenţi clipei. noi ne revoltăm împotriva vieţii noastre. Această lipsă de dorinţă călugării o numeau akedia. că ar trebui să schimbăm serviciul sau măcar postul în aceeaşi unitate. Poate că situaţia noastră familială nu mai poate dura astfel: ar trebui să abordăm în sfârşit dificultăţile de cuplu sau problemele pe care le întâlnim cu copiii noştri. Neliniştea vehiculează o energie. el n-a cunoscut răgaz. Trebuie să vedem mai întâi unde vrea ea să ne conducă. care nu sunt adesea decât vise copilăreşti de măreţie. Neliniştea poate exprima o insatisfacţie pe toate planurile. dacă ea ne împiedică să vedem ceea ce este cel mai necesar: această nelinişte nu face decât să ne sfâşie şi nu duce la nimic. că noi nu suntem în acord cu imaginea singulară pe care şi-a făcut-o Dumnezeu despre noi. Ne agăţăm de iluziile noastre. dându-ne imboldul spre noi căi. Neliniştea ne împinge să facem să explodeze acest corset şi să ne punem pe calea libertăţii. În fond. Numai luând cunoştinţă şi acceptând rivalitatea care l-a animat întotdeauna va putea să o relativizeze pe aceasta. Angoasa sfârşeşte prin a ne constrânge să 16 .înţelege exact ce ne agită. Nu înţelegem spre ce ne împinge această nelinişte. a naturii noastre. de exemplu. Dar neliniştea ne constrânge acum să privim adevărul în faţă. Noi ne-am forţat să îmbrăcăm un corset prea strâmt pentru noi. În permanenţă fiind sub presiunea de a trebui să facă mai bine decât ei. Ar fi o eroare deci să vrei să o controlezi ferm. ea îşi va fi îndeplinit sarcina. Şi ne răzvrătim faţă de Dumnezeu. Neliniştea va trece atunci de la sine. Nu mai avem nevoie de ea. că a rivalizat cu fraţii lui de-a lungul copilăriei lui. Cineva va descoperi.

ar fi mai bine să-l auzim în noi pe omul puţin credincios. atenţia asupra a ceea ce este. să nu ne încredem în dispoziţiile noastre. ci în vocea noastră interioară. Ar fi mai bine să căutăm ceea ce. Da acestei lumi care este în mod natural imperfectă şi în final da lui Dumnezeu care nu ne urmează în reprezentările noastre eronate.abandonăm aceste iluzii. Ne rămâne atunci să descoperim calea spirituală care ne conduce la viaţa în Dumnezeu. Decât să ne încăpăţânăm la o pietate imediată. Eu îi sfătuiesc întotdeauna să urmeze propria lor cale spirituală. Alţii simt nelinişte chiar în clipa în care se aşează pentru a medita sau a se ruga. Ele sunt semnul că ar trebui să fim mai consecvenţi. atunci când vor să mediteze. persistă. Poate că am ales meditaţia pur şi simplu la recomandarea cuiva şi gândindu-ne că ea este remediul tuturor relelor noastre. Şi aici. adesea. în fiecare clipă. abandonează astfel meditaţia sau încearcă să se constrâng la calm. neliniştea este o invitaţie să aducem înaintea lui Dumnezeu lucruri care nu sunt neapărat agreabile. ne ajuta să ne simţim bine şi să fim în acord cu noi înşine pentru că aceasta era şi o experienţă spirituală. A acorda atenţie Putem trece de la nelinişte(îngrijorare) la calm concentrându-ne. înseamnă că ei încă nu au găsit această cale. Suntem în acord cu noi înşine atunci când facem una cu Dumnezeu. latura noastră „athee”. Poate că încă nu am găsit calea spirituală potrivită. Nu mai luptăm atunci împotriva neliniştii. Neliniştea nu face decât să crească astfel şi să le dea dureri de cap. care este cu totul altfel şi pe care. ne este dificil să-l înţelegem. Decepţionaţi. În experienţa mea de îndrumător spiritual întâlnesc cu regularitate persoane care încearcă să-şi însuşească metode preluate de la alţii. dezamăgirea şi rebeliunea noastră împotriva lui Dumnezeu. reticenţa noastră faţă de pietate. Trebuie să ne luăm rezistenţele noastre în serios. să ne acceptăm şi să spunem da vieţii aşa cum se prezintă ea. Ei sunt astfel obligaţi să lupte neîncetat împotriva propriilor lor rezistenţe. Dacă neliniştea lor. ci o trăim 17 . Ele pot semnala şi faptul că ne contrariem fiinţa noastră cea mai profundă. în copilăria noastră.

cum creşte. Trebuie să observăm cum se traduce această nelinişte în gândurile şi în corpul nostru. În atenţie acţionăm de o manieră reflectată. Stabilim o relaţie de prietenie cu ea iar aceasta o linişteşte mult mai bine decât dacă am combate-o violent. în timp ce am putea lăsa lucrurile aşa cum 18 . bucurându-ne de fiecare pas. Astfel. mergând simţind vântul şi soarele. al timpului. apoi se atenuează. Îi dăm dreptul să existe dar ea nu mai are primul loc. fără teama de a recunoaşte acolo un semn de maladie. Ar însemna să ni se ceară prea mult. Ne este dificil. un stilou sau o cheie în mână. natural. Dar această atenţie nu trebuie să devină o nouă performanţă. Totuşi. să fim conştienţi în fiecare clipă. să nu ne judecăm! A percepe fără a judeca conduce la calm. de muşchii şi de pielea noastră. al vieţii. Suntem în deplină conştienţă în ceea ce facem. Percepem astfel secretul clipei. Prin ea realizăm cât de neatenţi suntem adesea. Cuvântul „atenţie” vine din latinul attentio. Această privire atenţionată transformă deja neliniştea noastră. Suntem în simţurile noastre. fie că ţinem un instrument.în toată conştienţa. A fi atent înseamnă că sunt prezent fiecărei clipe. Cauza neliniştii noastre provine adesea din judecata pe care o aplicăm asupra a tot ceea ce facem. în corpul nostru. În cea mai mare parte a timpului nu ne simţim la înălţimea aşteptărilor noastre. derivat din attendere care vrea să însemne „a tinde cu spiritul spre”. Corp şi spirit sunt convocate în aceeaşi calitate în acţiune. Acordăm astfel atenţie la ceea ce se petrece în noi atunci când suntem neliniştiţi. Dar este un bun exerciţiu acela de a trăi în fiecare zi câteva clipe în această conştienţă. suntem pe deplin în ceea ce facem. Mergem fiind cu totul în mersul nostru. Nesatisfăcuţi de noi înşine şi de lume fiind. ajungem să rămânem calmi în mijlocul furtunii. se naşte în noi o nelinişte difuză. Percepem ceea ce se mişcă în noi. conştientă. Punctul de unde privim neliniştea noastră nu mai este contaminat de ea. O lăsăm să vină fără să o combatem: neliniştea este prezentă fără a ne domina. acţionăm cu toate simţurile deşteptate. cum se intensifică. Atenţia ar putea deveni astfel un ritual: de exemplu ieşind din casă inspirăm aerul. conştienţi de mişcările noastre.

înseamnă a şti să fii împreună cu oamenii şi cu lucrurile în pace. El revine astăzi în considerare. A posti timp de o săptămână. atentă (achtsam) şi blândă (sanft). Cel care acordă atenţie este precaut. cel care este „împreună” cu celălalt îl abordează de o manieră „blândă”. A posti şi a face linişte Postul este una din căile concrete care conduc la calm. de exemplu. El este observatorul exterior. Astfel. Rădăcina sam a dat Sammlung. Sinele personal de care vorbeşte psihologia transpersonală. ea se transformă în atenţie fără ca noi să fim constrânşi să folosim o metodă complicată. din divertisment. În reculegere. veghează asupra a tot ceea ce face. reculegere) conţine rădăcina sam pe care o regăsim în Achtsamkeit (atenţie) ca şi în Behutsamkeit (precauţie). zusammen (împreună) şi sanft (blând). reculegerea ne scoate di dispersie. adunăm ceea ce este diferit şi dispersat. din agitaţie şi ne conduce la o acţionare readunată (gesammelt). cu patimile şi cu emoţiile lui. Dacă nu ne contrariem pentru neatenţia noastră. îşi extinde grija. Cel care este „împreună” cu el însuşi. El rămâne în pace chiar dacă sufletul este clătinat de vijelii. fără a ne simţi obligaţi să le schimbăm. Cel care este lângă cel pe care-l întâlneşte nu poate fi dur sau grosolan.sunt. concentrarea. este „blând” cu el însuşi şi trăieşte în pace cu propriile sale contradicţii. se serveşte de aceasta cu „blândeţe” (sanft). Percepând în cel mai mare calm neliniştea noastră simţim multe lucruri mişcându-se în noi dar Eul care simte toate acestea nu este el însuşi în nelinişte. Nu ne lăsăm distraşi de activităţile cele mai variate. În germană Sammlung (colecţie. chiar dacă mediul înconjurător încă este agitat. este pe deplin treaz. Cel care este „împreună” (zusammen) cu ceea ce atinge. pentru că ele se vor transforma de la ele însele. ce 19 . Ne facem una cu noi înşine şi cu tot ceea ce îndeplinim. O altă lecţie de a fi atent este reculegerea. Nu mai suportăm stresul care ne dă „vertij”( schwindel. concentrare. A fi blând. cu dorinţele lui cele mai diverse. face ca mişcările noastre să se domolească.

călugării cântă Psalmul 62. în mod obişnuit. Mama îşi calmează sugarul dându-i sân. înşelătorie”) dar putem să lucrăm mult şi bine.2). Ne „înşelăm” pe noi înşine. în linişte. Iubirea lui Dumnezeu poate linişti foamea 20 .vrea să însemne „escrocherie. singurul. Luăam astfel cunoştinţă de maniera în care le reprimăm. noi renunţăm la saţietate. Când mama îşi linişteşte copilaşul alăptându-l. dorinţa de a iubi şi de a fi iubit. Iar aceasta ne conduce la a depăşi această lume. suntem totuşi confruntaţi cu numeroase gânduri şi sentimente diverse pe care mânia şi decepţia ne-au făcut să le refulăm. fără îndoială. Noi nu ajungem la odihnă decât atunci când inima noastră se întoarce complet spre Dumnezeu şi când Dumnezeu însuşi linişteşte foamea noastră de iubire şi de prezenţă. la urma urmei. În mod normal ne „calmăm” foamea mâncând. În post. În practica mea. El mă deschide. de la El vine salvarea mea”. lui Dumnezeu care. ne întoarcem cu iubire spre aspiraţia noastră profundă. arătându-ne că ea este. mâncând. eu leg întotdeauna postul de linişte pentru că are o semnificaţie religioasă.2: „Numai în Dumnezeu se odihneşte sufletul meu. ca un copilaş alături de mama lui” (Psalm 131. La începutul postului. incapabili cum suntem să ne privim. evocat mai sus. Postul „calmează” foamea noastră de o altă manieră. nu numai hrana îi calmează foamea ci şi atenţia iubitoare pe care mama i-o poartă. A rezista foamei întrerupe acest mecanism arhaic. Cu ocazia slujbelor de miercuri. lui Dumnezeu şi sufletului meu. dorinţa de împlinire şi de plenitudine. de fapt. Acest închinător a făcut. Alimentele ne servesc la colmatarea breşelor prin care ţâşnesc aceste gânduri şi sentimente negative. Postul invită la a căuta alte căi. de pace şi de plenitudine. Expresia „a-şi calma foamea” exprimă bine acest mecanism care ne este familiar. El ne linişteşte mergând până la capătul foamei noastre. poate linişti foamea noastră. experienţa că Dumnezeu poate să-l calmeze în felul în care mama îşi linişteşte copilul alăptându-l. Psalmul 131 evocă un om pios în rugăciune: „Îmi ţin sufletul în pace şi în linişte. Nu mâncând ajungem să ne liniştim pentru totdeauna. la a ne calma adevărata noastră foame. Ea se adresează.

ne sunt utile rar. Cumpărăm cutare sau cutare aparat electromenajer gândindu-ne că ne este util dar de fapt nu-l folosim decât de două sau trei ori. Ele ne invită la activitate acolo unde am putea să ne bucurăm de timpul liber care ne este oferit. numai Dumnezeu o poate satisface. pentru a avea suficient spaţiu de a trăi şi pentru a ne bucura de calm. atunci vom descoperi în noi un loc de pace. care din ele corespunde cu adevărat dorinţei noastre cele mai profunde. Pentru a ajunge la calm ar trebui să ne debarasăm de toate cele de care nu avem cu adevărat nevoie. Atunci ne dăm seama că această dorinţă. În asceză trebuie să ne limităm şi să renunţăm.noastră cea mai mare şi ne poate duce la o odihnă adevărată. Atunci când luăm în considerare foamea noastră în toată amploarea ei. Este ceea ce altădată se chema asceză. Tot ceea ce am „adunat” astfel nu ne ajută să ne reculegem ci ne încurcă mai mult. trebuie să ne punem neîncetat întrebarea: „Care este aspiraţia mea cea mai profundă?” În post. aflăm pacea în care foamea noastră este potolită. Prea-plinul nu invită la calm. Prezenţa obiectelor devine constrângătoare împingându-ne să le găsim o utilitate pentru a nu avea impresia de a le fi cumpărat fără rost. Ele constituie poveri pe care le tragem după noi. Dar trebuie totuşi trecute prin sită răspunsurile noastre pentru a verifica. Multe cărţi apar astăzi pe această temă: a face viaţa mai simplă. 21 . cu ceva timp în urmă. să o „colmatăm” pentru a nu o mai resimţi. Întorcându-ne inima spre Dumnezeu. Pentru a ajunge la acel loc. „trucuri” pentru a ne ajuta să facem vid în viaţa noastră. noi lăsăm să urce la suprafaţă dorinţele noastre şi ne întrebăm la ce aspirăm. în magazinul Psychologie heute (Psihologia astăzi). un loc în care domneşte calmul absolut pentru că Dumnezeu însuşi potoleşte această imensă nostalgie. Ea estima că multe lucruri pe care le păstrăm. aceasta fie acasă. atunci când încetăm să o potolim provizoriu. A face viaţa mai simplă Agitaţia noastră vine adesea din faptul că vrem să facem prea multe lucruri în acelaşi timp şi pentru că suntem înconjuraţi de prea multe obiecte. fie la birou. Ursula Nuber dădea.

El crede că poate ajunge la calm posedând. Cu cât mai mult mă apropii de mine cu atât mai mult găsesc pacea. Renunţând la ceea ce toţi ceilalţi posedă. Pentru că el vede totul pornind de la Tatăl său pe care îl va întâlni în moarte. Sunt re-centrat pe mine însumi şi nu absorbit de obiecte care ar fi trebuit să satisfacă nevoile mele. o viaţă asupra căreia această lume nu mai are putere. Dar o nevoie trezeşte o altă nevoie. să menţinem neliniştea noastră. Evanghelia după Ioan reflectă această experienţă a calmului în mijlocul agitaţiei. ne sustragem acesteia. Putem să o observăm dintr-un loc exterior lumii. Dar în capitolul al treisprezecelea tonul Evangheliei se schimbă. pornind de la Dumnezeu cu care suntem una în credinţă. În prima parte. Toate problemele şi toată agitaţia lumii îl ating direct. în această lume dar nu din această lume. Isus este singur cu ucenicii săi. El aude mesajul eliberator al evanghelistului Ioan potrivit căruia suntem. Cuvintele de rămas bun ale lui Isus sunt pline de o pace profundă care vine de dincolo. desigur. tradiţia monastică spune că numai Dumnezeu poate metamorfoza neliniştea în pace: aceasta corespunde şi cu ceea ce pot experimenta multe persoane astăzi. Noi nu putem să dominăm. le spală picioarele şi le vorbeşte. Cel care are un Eu slab are nevoie de multe obiecte pentru a-şi umple vidul interior. chiar şi Patima şi crucificarea sa îşi pierd pentru el caracterul 22 . descopăr tot mai mult propria mea identitate. Faptul că eu nu mai am nevoie de toate acestea măreşte sentimentul că am eu. A găsi odihna în Dumnezeu Biblia ne promite că ne vom găsi odihna în Isus Cristos şi că Dumnezeu ne va introduce în odihna sabatului.Renunţarea presupune un Eu puternic. Cel care îşi găseşte centrul în Dumnezeu află că lumea nu mai are putere asupra lui. potrivit căruia Isus ne oferă viaţa veşnică. dar dacă credem că suntem ancoraţi în Dumnezeu şi nu în lume. El vede stresul mai apoi ca şi cum ar fi pe altă planetă. A se limita nu este doar dovada unui Eu puternic dar contribuie şi la întărirea lui. Isus nu conteneşte să se explice cu adversarii săi. Cel care adoptă calea spirituală constată că se detaşează de plasele stresului.

Când contradicţiile nu se mai confruntă în noi.36) În 23 . dezbinarea constituia tragedia fiinţei umane. Această unire îl smulge din agitaţia lumii. Isus îşi traversează Patima calm şi suveran. Acestei aspiraţii îi răspunde Isus. În greacă teteleiomenoi (perfecţi) vine de la telos (ţintă.23). Ceea ce se petrece acolo este de o cu totul altă importanţă: este revelaţia lui Dumnezeu în inima lumii noastre dezbinate. El este una cu Fiul său coborât pe pământ. A face experienţa lui Dumnezeu semnifică deci a regăsi propria unitate. între divinitate şi umanitate. neînţeleşi şi răniţi. în misterul lui Dumnezeu. Tulburarea mulţimii nu îl atinge.tragic. În Patimă. Isus este una cu Tatăl. omul grec aspiră la unitate. Dumnezeu este Una în sine. ca Isus şi Tatăl. în sufletul nostru. între masculin şi feminin. Isus. spiritul şi materia. În chiar mijlocul Patimii sale. el reflectă măreţia lui Dumnezeu în lume. (Ioan 18. calomniile. forma prin care Dumnezeu s-a manifestat în lume. profund liniştiţi. el leagă din nou în el cerul şi pământul. să fie „perfecţi în unitate” (Ioan 17. totalitate. Rănirile. Această unitate este în doxa. Isus cere deci ca ucenicii lui să fie iniţiaţi în taina misterul unităţii. exact în momentul în care suntem agresaţi. lumina şi obscuritatea. Ea este şi condiţia adevăratei păci. El voia să regăsească unitatea originară. Astfel. ironiile nu ne pot smulge nicidecum din această unire cu Dumnezeu. noi trebuie să strângem în noi cerul şi pământul. Cuvintele pe care le spune Isus lui Pilat sunt valabile şi pentru noi: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”. nucleul divin şi carnea umană. Pentru Greci. înălţimea şi profunzimea. Nici o încercare nu ne atinge dacă ne-am reunificat natura noastră divină cu natura noastră umană. în rugăciunea care-i precede Patima. cere această unitate pentru ucenicii săi. Sfâşiat între cer şi pământ. Când omul a devenit una. terminare). Isus ne indică o cale pentru a ne păstra calmul în mijlocul turbulenţelor vieţii. Cei care cred în el trebuie să fie una cu el aşa cum el este una cu Tatăl. când animus şi anima sunt una. suntem. Dumnezeu şi omul. Acest cuvânt este folosit şi în limbajul misterelor şi înseamnă atunci iniţiere în misterul lui Dumnezeu.

pe expiraţie: „Fiul lui Dumnezeu. Din rugăciunea lui Isus. şi pacea nu poate fi distrusă. contradicţiile noastre se rezolvă. pe inspiraţie.am făcut din rugăciunea lui Isus o cale de meditaţie. Ea mă însoţeşte nu doar cu ocazia meditaţiei de dimineaţă ci pe tot parcursul zilei. Pentru ea. dar ea nu mai atinge spaţiul interior locuit de Dumnezeu.24) Prin rugăciune suntem aproape de Cristos. 24 .acest spaţiu în care singur Dumnezeu locuieşte. agitaţia care ne înconjoară nu ne mai atinge. această rugăciune rezumă toată Evanghelia. prezent momentului în Dumnezeu. Simt o pace profundă. Cristos locuieşte astfel toate „încăperile” corpului şi sufletului meu. întotdeauna şi peste tot. O percepem. Îl simt astfel pe Cristos coborând în străfundurile sufletului meu. În Dumnezeu. cea a sabatului pe care ni l-a promis.” (Ioan 17. cei pe care Tu mi i-ai dat. sunt pe deplin aici.acolo unde sunt Eu. să fie şi ei cu Mine. de treizeci de ani . prin Cristos. când ne găsim sursa noastră în Dumnezeu. unit cu Cristos şi cu oamenii. Isus ne arată cum să ajungem la unitatea adevărată: „Tată. Biserica din Răsărit a făcut un mijloc pentru a ne impregna tot mai mult de spiritul lui Cristos. Ea leagă Spiritul cu Cristos şi. În Dumnezeu este adevărata odihnă. turbulenţele sufletului nostru se liniştesc. Întâlnirea cu Dumnezeu este însoţită întotdeauna de o profundă pace interioară. desigur. Atunci când. ai milă de mine!” sunt acolo unde este Cristos. în timp ce discordia poate fi”. Pe măsură ce Dumnezeu umple inima noastră. Nu mai sunt clătinat dintr-o parte în alta. sunt în acord cu tot ceea ce este. În ce mă priveşte. Pentru Nicolas de Flue „pacea este totdeauna în Dumnezeu căci Dumnezeu este pacea. Când suntem una cu Dumnezeu. suntem invulnerabili şi suverani. vreau ca . deschide pentru unirea cu Tatăl. Din pacea şi unirea cu Dumnezeu nimeni nu ne poate alunga. reconciliez contradicţiile în mine. rostesc cuvintele: „Doamne Isuse” iar. în relaţie cu mine însumi. Rugăciunea lui Isus mă pune. Ea mă face să simt unitatea cu Dumnezeu în mijlocul agitaţiei cotidiene. inclusiv în cotloanele pe care i le interzic. agitaţia ne atinge tot mai puţin. În rugăciunea sa.

Căci această pace eternă continuă cea de-a opta zi şi nu se opreşte cu ea. Pacea ca împlinire a timpului Timpul şi eternitatea sunt una atunci când opoziţia dintre Dumnezeu şi om. Cea de-a opta zi. prin întâlnirea cu Dumnezeu. Din acest motiv. cea a învierii. unele pleacă. după un ocol prin propriul nostru adevăr. Această pace veritabilă ne face să atingem eternitatea. pentru Augustin. prima silabă pentru ca să poată răsuna următoarea. prin botez. Toată aspiraţia lui tinde să aibă parte de eternitate în mijlocul timpului. este şi cea în care timpul şi eternitatea coincid. Dar în această lume.Orice cale care ne apropie de comuniunea cu Dumnezeu ne apropie de pace. ne conduce până la Dumnezeu şi ne oferă. Acestea nu sunt simple tehnici care ne pot ajuta să surmontăm neliniştea noastră: căile care duc într-adevăr la pace trec prin experienţa propriului nostru adevăr. cea de-a opta zi este ziua care nu cunoaşte seară. Cea de-a opta zi este cea în care participăm la pacea eternă a sabatului divin. Augustin o evocă deja atunci când se gândeşte la pacea celei de a opta zi. cea de-a opta zi se confundă cu prima şi astfel viaţa originară nu se adevereşte ca fiind trecută ci înzestrată cu pecetea eternităţii. Chiar şi momentele în care vorbim se succed unele după altele. altele vin. zilele trec. pentru un al treilea o plimbare. La urma urmei este calea rugăciunii şi a meditaţiei care. în Dumnezeu. o partea din pacea divină. Cristelniţele baptisteriului erau octogonale pentru că. dintre cer şi pământ dispare. altfel nu ar fi eternă. pentru altul euharistia. (Augustin – Confesiuni). Opt este cifra eternităţii. suntem scufundaţi în viaţă eternă a lui Dumnezeu. Căile care ne pot conduce la unirea cu Dumnezeu sunt numeroase. niciuna nu rămâne. am devenit deja puţin mai 25 . Faţă de momentul în care am început să vorbim. Pentru unul aceasta va fi meditaţia. Intrăm atunci în pacea sabatului divin.

el scrie: Când este plenitudinea timpului? – Când nu mai este timp. eternitatea este deja prezentă. omul. Această experienţă. atunci este plenitudinea timpului.) Augustin aspiră la pacea în care . În comentariul epistolei către Galateni (4. unit cu draga eternitate. Avem atunci intuiţia odihnei eterne la care participăm deja. acum sunt mai bătrân decât azi dimineaţă. a unui peisaj. Când. născut sub Lege”.” Eckhart vorbeşte aici despre plenitudinea timpului.bătrâni şi. în care timpul şi eternitatea coincid. (Augustin – Confesiuni. Aceasta ni 26 . acolo unde timpul nu mai este instabil. Atunci când suntem cu totul prezenţi. Mai putem presimţi această pace atunci când ascultăm o frază de Bach sau Mozart. Atunci timpul se opreşte. nimic nu rămâne ancorat în timp. Astfel. a unui tablou. Pentru aceasta trebuie să-l iubim pe Cel prin care au survenit timpurile pentru a fi eliberaţi din timp şi ancoraţi în eternitate. Toţi misticii vorbesc despre acest prezent pur în care fac ei experienţa lui Dumnezeu. fără îndoială. în care timpul şi eternitatea coincid.4): „Dar când a venit plenitudinea timpului. în unire cu Dumnezeu. Fiecare a simţit fascinaţia produsă de un apus de soare: atunci uităm că timpul trece. timpul se opreşte. Timpul şi eternitatea coincid în clipa prezentă. atunci când suntem numai auz şi când nimic nu ne poate distrage. Când suntem absorbiţi de un eveniment uităm timpul şi nu mai suntem decât momente pure. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul. nimic nu rămâne stabil.” (Maitre Eckhart – Traites et Sermons). prezent pur. o putem face atunci când suntem absorbiţi în contemplarea unei flori. născut din femeie. când suntem absorbiţi de ascultare. în chiar sânul timpului. ne-am pus inima în eternitate. depăşeşte orice timp şi participă deja la eternitate: „Ţelul [este de a găsi locul] în care spiritul se menţine în odihnă. când toate lucrurile temporare au murit în noi. în timp fiind. Pentru Meister Eckhart. Când suntem numai privire nu mai există diferenţă între cel care priveşte şi obiectul privit.

mă pot lăsa absorbit cu totul în ascultare. cineva ne contrariază. rugăciunea suspendă. Ne întoarcem împotriva noastră cuvintele producătoare de răni. pe urmă. Nimeni nu poate trăi mereu şi peste tot în calm interior. ci în ascultare. Pacea ca întrerupere a timpului Teologul Johann Baptist Metz a dat cea mai scurtă definiţie posibilă a religiei: o întrerupere (a timpului). adesea. Abandonându-ne soarelui. unde totul este calm şi unde locuieşte Dumnezeu. dacă suntem complet concentraţi asupra pielii noastre. la odihnă. Ascultându-l vorbind. dar cuvintele m-au liniştit. Plonjaţi în lectura noastră. dacă cel care citeşte este pe deplin în cuvântul pe care-l citeşte. Paradoxul provine din aceea că. Când suntem cu totul în meditaţie. Nu mai îmi amintesc. şi atunci când citim. Pentru mine ascultarea este o experienţă importantă. totul în mine devenea calm. şi imediat mecanismul prin care ne rănim pe noi înşine se pune în mişcare. Un conflict ne acaparează. nu mai eram în analizare şi reflexie. Spiritul se lasă absorbit prin simţuri şi parvine. Cuvintele mă conduc la misterul lui Dumnezeu. Dar nu aceasta era important pentru că din cuvântul lui emana ceva ce mă liniştea. îi simţim căldura pătrunzându-ne şi. puteam deja să ghicesc ce urma să spună. Ele dau acces la odihna eternă a sabatului divin. într-un mod salvator. am mers adesea la Rutte. ceva ne mişcă şi nu mai putem să citim. Odihna sabatică a lui Dumnezeu întrerupe lucrarea sabatică a omului. Astfel simţim unitatea: spiritul şi simţurile sunt una. agitaţia spiritului încetează. în acelaşi fel ca şi timpul şi eternitatea. dincolo de cuvinte. ne tulburăm în noi reproşându-ne că nu am ştiut să 27 . La capătul câtorva conferinţe. Ele m-au pus în relaţie cu adâncul inimii mele. în ele. Dacă este bine citit. stresul cotidian. coincidenţa dintre timp şi eternitate trece prin simţuri. la Karlfried Graf Durckheim. Experienţa spiritului ne este dată prin materie. Gândurile care se agitau în mine tăceau. cea a infinitului prin spaţiu şi cea a eternităţii prin timp. suntem şi pe deplin prezenţi şi simţim pacea absolută. ce am auzit.se poate întâmpla . Aceasta mi se întâmplă adesea atunci când aud un pasaj din Bibie. În anii şaptezeci.

„A celebra o sărbătoare înseamnă a exprima acordul nostru complet faţă de lume de o manieră excepţională. le luăm pe toate în considerare pornind de la Dumnezeu. atunci putem celebra o sărbătoare care. Dacă acest acord faţă de lume nu este dat. zi festivă. suspendând cotidianul. mai mult chiar decât în rugăciune. O dies festus. a calculului. În rugăciune. cult şi odihnă. suspendăm procesul care ne conduce de la jignirea îndurată la cea pe care ne-o aplicăm noi înşine. din nou. se deosebeşte de 28 . Rugăciunea cotidiană ne garantează că nu ne vom lăsa înşfăcaţi de stres mai mult de opt ore şi ne oferă balize pentru a lua recul ca să ancorăm. Ea este suspendare a lucrului. fermecător”. nu sunt „decât o formă şi mai extenuantă de lucru”. aceste „pseudosărbători” potrivit lui Piper. Platon credea că zeii avuseră milă de oameni. pentru a le alina durerea. solemn. ne retragem pentru moment din tot ceea ce ne acaparează. viaţa noastră în Dumnezeu şi să o liniştim. Şi.” Dacă noi spunem da acestei lumi. Prin această distanţă sănătoasă ne eliberăm de tulburare şi de griji. Sărbătoarea se caracterizează prin „uşurinţă” şi „lejeritate”. Ea se situează în afara timpului şi ne smulge din tot ceea ce are viaţa ca funcţional şi din rutina cotidiană. dacă acest da în faţa vieţii nu este rostit – aşa cum Dumnezeu îl aşteaptă de la noi – atunci aceste sărbători sunt artificiale. acordându-le. Hotărârile pe care le-am luat de a ne păstra pacea interioară nu ne mai sunt acum de nici un folos. a profitului. în sărbătoare.” dar şi „agreabil. Aceasta din urmă este incursiunea eternităţii în timp. Întreruperea salvatoare a religiei se revelează. Adjectivele festus şi festivus semnifică „festiv. dacă o luăm în considerare ca pe o creaţie divină şi dacă îl lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Rugăciunea ne aduce la calm chiar în mijlocul tulburării. Josef Piper spune că noi suntem incapabili să celebrăm cu adevărat sărbătorile pentru că nu mai vedem legătura dintre sărbătoare. „întoarcerea zilelor de cult de sărbătoare şi ca tovarăşi de sărbătoare Muzele şi pe zeii Apolon şi Dionisos”.reacţionăm mai bine. atunci când începem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. ”Festivitate” vine din latinul festum. ne ajută să participăm la Adevărat.

în acelaşi timp. ea ne acordă o odihnă şi o recreaţie. zile consacrate odihnei. ci să ne reconciliem cu ele şi să facem din ele. decât activismul distracţiilor. Noi căutăm să rezolvăm. Munca nu este o sarcină ci o plăcere. starea sa depresivă a revenit. Ea constă într-o laudă adusă lui Dumnezeu. în care inima omului îşi găseşte seninătatea. Pentru că. suportul unei laude aduse lui Dumnezeu. avem parte de realitatea lui Dumnezeu. Aceasta este revelaţia pe care a avut-o Henri Nouwen cu ocazia sejurului său la călugării trapişti. prin jocuri şi muzică. prin celebrarea unui ritual. Sărbătoarea corespunde unei suspendări în cotidian. spiritual sau psihologic. o sărbătoare celebrată cu Dumnezeu. depăşindu-le. la rândul ei. Dacă îl lăudăm 29 . La început. Dar curând. Noi sărbătorim odihna sabatului veşnic al lui Dumnezeu. ci pentru a-l lăuda pe Domnul în pofida lor". nu mai avem nevoie de zile de sărbătoare. Sărbătoarea ne leagă din nou cu originea şi anticipează. credea că se poate desface de problemele lui găsindu-şi pacea într-o mănăstire. unui prisos de viaţă pentru că Dumnezeu însuşi face irupţie în viaţa noastră. am vrea să surmontăm frica noastră. cale a păcii. altfel şi mai pline. patimile şi emoţiile noastre. Potrivit lui Clement din Alexandria. generează. problemele noastre. Dacă avem conştienţa de a trăi fiecare zi în apropierea binefăcătoare şi iubitoare a lui Dumnezeu şi de a acţiona prin harul său suntem astfel în mâna lui Dumnezeu şi putem celebra munca noastră ca pe sărbătoare a creaţiei. celebrează întotdeauna acţiunea lui Dumnezeu în noi. Sărbătoarea. este celebrare a vieţii noastre care devine demnă de a fi trăită pentru că este transformată şi salvată de Dumnezeu.feriae. viitorul. Nu trebuie deci să căutăm să gestionăm fricile şi stările noastre depresive. Viaţa noastră cotidiană nu mai este dominată atunci de stres ci de pace. printr-o masă solemnă. Această odihnă a sabatului nu este inactivitate ci bucuria lumii. în sărbătoare. stările noastre depresive dar nu prin dominare ajungem la pace. pentru că viaţa este o sărbătoare continuă. El a recunoscut atunci că „o mănăstire nu este făcută pentru a rezolva problemele. de „a lua în mâini”. Ziua de sărbătoare se caracterizează printr-o organizare precisă a timpului. Voinţa de a stăpâni. frica de a pierde controlul.

Am rămâne închişi în cercul vicios al conflictelor. a conflictelor nerezolvate.Invitation à la sérénité du coeur.112-161) (fragmente traduse din cartea: Anselm Grun. împreună cu Clement din Alexandria.2002. Sărbătoarea este aşadar o suspendare salutară(salvatoare). vom putea spune. (pag. Dacă vom celebra în deplină conştienţă sărbătorile ca pe nişte întreruperi benefice. Dar nu vom trăi seninătatea pe care o oferă sărbătoarea decât dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să intre în viaţa noastră. VJ) 30 . Traducerea îmi apartine. Dacă am aştepta ca toate problemele să fie rezolvate n-am putea niciodată să celebrăm sărbători. Franta. că viaţa noastră este o sărbătoare perpetuă. scăpăm de sub puterea lor şi aflăm calmul şi destinderea.pe Dumnezeu chiar în mijlocul întâmplărilor vieţii noastre. Sărbătoarea este expresia acestei destinderi în mijlocul unei lumi în care atâtea probleme sunt în aşteptarea soluţiilor. lăudându-l ca şi Creator. Editura Albin Michel.

Se pare chiar că psihologia îşi asumă sarcina care revine teologiei şi pastoraţiei Bisericii. Dar la noi această practică se răspândeşte. Este vorba de o practică tipic americană. într-un mod inteligibil. Ea se înrădăcinează în faptul că s-a pierdut sensul relaţiilor interpersonale. Altădată. sau această practică are raţiuni mai profunde? Să spunem mai întâi că vizita regulată la terapeut este cu siguranţă un fapt foarte american. consultarea unui psihoterapeut personal este un fapt foarte obişnuit. Aceasta se datorează . incapacităţii Bisericii de a propune omului contemporan un ajutor. Biserica ar trebui să înveţe din nou înţelepciunea Părinţilor deşertului care. după dumneavoastră. pe vremea lor. Ea s-a îngrijit foarte puţin de sufletul individual prin faptul că n-a reflectat suficient la structura acestuia pentru a-l putea ajuta într-un mod adecvat în evoluţia umanizării lui. de o modă. în rezolvarea problemelor interioare? Este sigur că Biserica şi-a pierdut competenţa în domeniul pastoraţiei. omul avea ocazia să vorbească mult cu 31 .Anselm Grun Credinţă şi psihologie "Brutalitatea oamenilor pioşi mă înspăimântă" "Îngrijirea sufletului” reclamă astăzi din ce în ce mai mult competenţa psihologiei. erau adevăraţi terapeuţi pentru oamenii în căutare. În Statele Unite astăzi.

Până în ultima vreme se utilizau ceea ce se numeşte examene de conştiinţă care se bazau pe o listă de păcate grave sau venale. Cu toate acestea confesiunea rămâne o ofertă salvatoare importantă din partea Bisericii. Pentru că penitenţii caută oameni apţi să-i înţeleagă şi să-i ajute pe calea lor spirituală. aceasta nu mai merge de la sine: lipseşte din ce în ce mai mult timpul pentru pastoraţie. a fost neglijenţa Bisericii? Mulţi credincioşi nu văd în sacramentul confesiunii decât împlinirea unei prescripţii religioase? Noi am lăsat confesiunea să se degradeze într-un ritual vid. Cu siguranţă nu atât de des ca acum o sută de ani. După părerea dumneavoastră. Astăzi. şi astăzi. Cum consideraţi această confesiune şi cum să se schimbe concret modul de a ne confesa? Maniera de a ne confesa în ultimele veacuri a fost extrem de formală. Această problemă s-a pus de secole. dar totuşi în momentele în care au nevoie în mod real.prietenul sau cu prietena lui sau chiar cu un preot într-o discuţie pastorală sau în confesiune. Oamenii ar veni mai des să-şi întâlnească confesorul. lipseşte timpul pentru o discuţie. 32 . Astăzi. primind absolvirea. o primire necondiţionată din partea lui Dumnezeu. N-ar trebui să fie vorba decât de simple sugestii destinate examenului de conştiinţă. pentru mulţi oameni. Confesiunea ar fi cu siguranţă pentru mulţi. dar şi să promovăm formarea psihologică a confesorilor. psihologii l-au înlocuit pe confesor. ei ar putea astfel face experienţa a ceea ce înseamnă. un bun mijloc de a vorbi de partea lor de umbră şi de culpabilitatea lor. Chiar dacă existau suficient de mulţi preoţi totuşi confesiunea era o formalitate. Examenul de conştiinţă oferă un ajutor sigur cu condiţia să nu fie de un formalism fără judecată. Ar trebui să găsim noi forme de confesiune(de exemplu o confesiune în cursul unei discuţii). Ar fi bună de asemenea redescoperirea planului psihoterapeutic al sacramentului reconcilierii. pe care o recunosc chiar şi unii psihoterapeuţi. pentru ei. Dar atunci când se efectuează confesiuni în masă. Pentru o confesiune autentică dialogul este indispensabil.

În consecinţă. Dar ea ne incită să ne întrebăm asupra credinţei noastre. relaţia mea cu Dumnezeu nu poate fi pe deplin vie decât dacă sunt capabil să-i să-i prezint tot ceea ce se află ascuns în mine. Ele mi-au arătat că drumul meu spiritual mă conducea la o sănătate psihică dând sens vieţii mele. Cel care. pentru asistenţă spirituală.. În ce anume vedeţi aportul principal al psihologiei în rezolvarea problemelor religioase? Ce poate oferi psihologia credinţei? Psihologia nu pune în ordine problemele religioase. Să o recunoaştem: tradiţia spirituală a dobândit un capital de înţelepciune plecând de la relaţia sa cu psihicul omului. nevroze. Dar cunoaşterea spirituală trebuie să fie asociată astăzi cu psihologia pentru a putea lua în considerare omul aşa cum este el. Avantajul psihologiei rezidă în aceea că putem percepe sufletul omenesc ca pe un tot. asistă spiritual persoane fără cunoştinţe psihologice – descoperind de exemplu prea târziu aspecte patologice. ceea ce poate face numai credinţa. Într-adevăr. Ea mă ajută să iau cunoştinţă de globalitatea existenţei mele. fără cunoştinţe de psihologie modernă? A asista spiritual pe cineva implică o cunoaştere a sufletului omenesc. Şi mai exact psihologia lui Jung şi psihologia transpersonală sunt cele care mi-au dat încredere pe calea mea spirituală. asupra fugii din faţa realităţii fiinţei noastre. Psihologia mă ajută deci să-mi identific propriile răni fără a putea totuşi să dea un sens vieţii mele. poate chiar să le angajeze pe căi fără ieşire. răni interne sau fale reprezentări .În cărţile dumneavoastră asociaţi adeseori privirea credinţei cu cea a psihologiei. raportul lor cu Dumnezeu nu poate fi plenar. în zilele noastre. Psihologia are deci o funcţie critică a religiei. Adeseori întâlnesc persoane de o mare pietate care sunt incapabile să-i prezinte lui Dumnezeu rănile înscrise în profunzimea fiinţei lor. asupra concepţiilor infantile. Există în zilele noastre posibilităţi de rezolvare. Dar trebuie mai întâi ca eu să încep prin a recunoaşte toate problemele mele 33 .

Un anumit număr de păcate se raportează disimulat(făţarnic. să poată numi corect lucrurile. Dar nu este aptă să o elimine nici să o ierte. şi cu aceasta trebuie să venim la Dumnezeu. o asemenea practică spirituală(sau chiar o reprezentare a lui Dumnezeu) poate deveni un drog. din punct de vedere psihologic. ci deschiderea spre Dumnezeu şi împlinirea dorinţei sale umane în Dumnezeu. este pentru că este vorba de o cale bună. din punct de vedere spiritual. cu perfidie) la o rană interioară… Cu toată înţelegerea noastră pentru atitudinea noastră. Ea trebuie doar să se confrunte cu psihologia. se poate scuza pe sine de ceva fără ca apoi. Psihologia deci îmi oferă un criteriu important pentru a judeca autenticitatea credinţei: acolo unde credinţa şi viaţa spirituală mă conduc la trezirea vieţii. Dar scopul credinţei nu este în primul rând sănătatea psihică(şi deci ceva important ar putea să-i scape).pentru a le putea prezenta lui Dumnezeu. Unde sunt limitele pentru ca psihologia să nu înlocuiască credinţa? Psihologia nu trebuie să fie norma ultimă a credinţei. există o culpabilitate reală pe care o recunoaşte şi psihologia. Ne întrebăm cu privire la raţiunea pentru care omul. Credinţa depăşeşte psihologia. Unii credincioşi atenţionează contra pericolului psihologizării credinţei. nu cumva caut doar să-mi croiesc propria mea cale. Mai mult. la libertate interioară. prin intermediul spiritualităţii. Atunci numai îmi este posibil să parvin la o transformare interioară şi la o vindecare. psihologia are un rol critic. Atunci când spiritualitatea devine un mijloc pentru a-mi permite să elimin problemele mele sau să le evit. în privinţa vieţii spirituale. Ea poate să-mi arate dacă. Psihologia ne poate ajuta să atenuăm apăsarea noastră. deja evocat. 34 . adeseori influenţată de propriile noastre răni şi temeri. la pacea inimii şi la armonia cu sine.

ei au probleme diferite şi au o altă mentalitate decât cea a generaţiei dumneavoastră. Există în zilele noastre mulţi tineri care nu manifestă nici un interes pentru credinţă. ci doar o rutină. Eu cred că tinerii sunt deschişi chestiunilor credinţei cu condiţia să ne străduim să le oferim un discurs care să-i atingă şi să le mişte inimile. Mă încredeam în forţa voinţei mele proprii şi mă gândeam: e suficient să vrei ca să reuşeşti. În ce sens? Atunci când am intrat în mănăstire voiam. depăşite sau convenţionale.ca şi regele din parabola lui Isus. Aceasta ţine mai mult de o influenţă exterioară care acţionează asupra lor decât de o indiferenţă reală. 35 . cea a îndurării. Am învăţat să evaluez dorinţa spirituală a tinerilor. Este astăzi mai dificil să captivezi tinerii sau să-i faci interesaţi de o viaţa spirituală? Practic pastoraţia tinerilor de douăzeci şi cinci de ani. aţi întâlnit mari dificultăţi personale. În acest caz vor veni bucuroşi. Atunci Dumnezeu mi-a arătat o altă cale. Ce v-a ajutat cel mai mult? Întâlnirea cu psihologia şi practica meditaţiei care au contribuit la eliberarea mea interioară. să plec la război cu zece mii de soldaţi contra tuturor defectelor şi slăbiciunilor mele. în spatele cărora ei nu simt nici o viaţă autentică.Vorbeam de faptul că mulţi tineri vă citesc cărţile. Ori. Dar n-am acordat destulă atenţie adevăratelor mele aspiraţii şi dorinţe. De asemenea este capital să li se comunice tinerilor o experienţă spirituală autentică. Aţi amintit că la începutul studiilor de teologie. Şi ceea ce m-a clarificat cel mai mult a fost să vorbesc despre această situaţie cu confraţii mei şi să iau împreună cu ei o cale comună care a condus la libertate şi vitalitate. Am eşuat evident căci lipsurile şi slăbiciunile m-au ajuns din urmă. Aceşti tineri refuză pur şi simplu formele insipide. Ei caută acolo o realitate autentică şi nu o integrare.

Aţi mai spus că nu ar trebui să intre în mănăstire decât oamenii care au gustul vieţii. Numai cel care caută viaţa o va găsi.Ce v-a învăţat concret meditaţia zen şi psihologia jungiană? Am învăţat de la meditaţia zen să mă aşez în linişte şi ea m-a învăţat poziţia asiză. Dacă numai negatorii vieţii ar intra în mănăstire nu ar ieşi din ea nici o viaţă. el provocatorul vieţii. 36 . Se poate spune chiar: numai cel care caută viaţa o va găsi din abundenţă. Am învăţat că nu era vorba de a reflecta ci de a exista pur şi simplu în clipa prezentă şi de a căuta calea care conduce la centrul meu intim. Evanghelia lui Ioan spune despre Isus: „În El era viaţa”(Ioan 1. am învăţat de la Jung să acord atenţie efectului pe care-l produce spiritualitatea asupra oamenilor. Şi. cu părţile ei de umbră. Ei au fugit de viaţă. Psihologia lui Jung m-a învăţat că religia aparţine în mod esenţial omului. Ei urmăresc adeseori acest ideal într-un mod foarte radical. înseamnă a găsi adevăratul sine. Pentru ce este această realitate aşa de importantă? Pe parcursul întâlnirilor(lecţiilor) pe care le ţin la mănăstire remarc că numeroşi preoţi şi călugări nu şi-au ales calea spirituală pentru că ar fi căutat bucuria vieţii. De fiecare dată când spiritualitatea îl face pe om bolnav sau plin de emfază este pentru că ea nu corespunde spiritului lui Isus. Unii tineri visează să „trăiască în cer” cât mai repede posibil: adică să devină un om spiritual. Spiritualitatea este întotdeauna legată de procesul de dezvoltare a oamenilor. Nu ar mai fi vestit Cristos. Însă pe acest drum. ci o imagine de Dumnezeu auto-fabricat.2). în acelaşi timp. Cel care intră în mănăstire pentru a se eschiva de la problemele lui de viaţă şi găseşte acolo o cale liniştită poate să-l găsească pe Dumnezeu cu mare dificultate. Frecventarea lui Jung m-a încurajat să reinterpretez şi să înţeleg simbolurile liturghiei şi imaginile din Biblie. trebuie ca fiecare să-şi vadă cu exactitate şi să-şi lucreze realitatea sa proprie.1) şi în prima epistolă a lui Ioan se poate citi: „În Cristos a fost arătată viaţa” (1Ioan 1. A pleca la drum spre spiritualitate.

Unele persoane spirituale trăiesc sexualitatea lor ca pe o putere proprie care le perturbă ideile spirituale şi le dezechilibrează. În afară de aceasta. voi respinge şi voi refula tot ceea ce nu corespunde acestei imagini ideale. Pentru ce motive sunt credincioşii mai neliniştiţi şi traumatizaţi de sexualitate. La unii tineri instabili care sunt în căutare de spiritualitate percep pericolul de a se vrea interesanţi şi de a se ocupa prea mult de ei înşişi. am constatat că există în viaţa umană două forţe fundamentale care se opun idealului pe care ni l-am făcut despre persoana noastră şi pe care încercăm să-l refulăm: agresivitatea şi sexualitatea. dar în acelaşi timp. călugări şi laici credincioşi. Dar refularea sexualităţii îşi are cauza şi într-o frică profundă de sexualitate aşa cum a fost ea considerată de secole de către morala sexuală a Bisericii catolice romane. Aceste particularităţi negative reprimate vor izbucni totuşi într-o zi sau alta şi le voi proiecta asupra altor oameni. opunându-mă lor şi condamnându-i. să amintim încă un pericol menţionat deja mai sus: în cazul în care mă văd prea ideal.Când tinerii sunt numai „spirituali” şi încep să vorbească cu euforie despre experienţele lor spirituale. Ea s-a ocupat prea mult de reprimarea 37 . eu îi ascult întotdeauna cu seriozitate. riscând să se învârtă întrun mod narcisic în jurul lor înşişi. ea poate deruta oamenii. în timp ce pofta de câştig sau orgoliul religios sunt mult mai periculoase pentru salvarea oamenilor? În toate culturile sexualitatea este percepută ca ceva fascinant. Dificultatea constă în aceea că noi folosim toată energia noastră vitală ca să refulăm sau să reprimăm aceste forţe puternice în timp ce rezultatul este extrem de aleatoriu. Sprijinindu-mă pe propria mea experienţă pastorală pe lângă preoţi. Altfel spiritualitatea lor nu este decât o fugă din faţa vieţii cotidiene. Dar în acelaşi timp îi întreb despre viaţa lor concretă. despre obiceiurile lor cotidiene: „Când te scoli? Cum reuşeşti în munca ta? Cum merg studiile tale? Cum sunt relaţiile tale?” Insist asupra vieţii lor concrete pentru ca ei să nu desprindă ci să integreze spiritualitatea lor în cotidian.

Agresivitatea nu trebuie în nici un caz să devină agresiune de sine. Agresiunea înseamnă: a se apropia de ceva. şi dacă păcatul în acest domeniu este „supraestimat”? Este esenţial ca tânărul să-şi trateze sexualitatea în bucurie şi să o considere ca dar de la Dumnezeu.12). Sexualitatea este bună. 38 . Să nu uităm că misticii şi-au exprimat experienţa lor cu Dumnezeu recurgând la un limbaj erotic. O putem întâlni şi în Biserică? Mai întâi trebuie să spunem că agresiunea este forţa care clarifică raportul de proximitate şi de distanţă. dar nu totul îmi este profitabil. În mistică. adică unirea cu Dumnezeu.sexualităţii în loc să se ocupe de transformarea ei. eu caut această experienţă cu Dumnezeu. a lua ceva în mână. Cum poate tânărul să dobândească o noţiune sănătoasă despre sexualitate în Biserică sau în familie când acest subiect este tabu. dar în această iubire umană. a apuca ceva. Dar ea nu trebuie să mă influenţeze. În sexualitate se abandonează propriul eu în iubirea pentru un alt om. el trebuie să înveţe să rămână liber vis-a-vis de sexualitatea lui şi să înveţe că nu trebuie să se lase determinat de ea. ceea ce mistica a făcut întotdeauna. Pavel spune despre sexualitate: „Totul îmi este permis.> Să evocăm cea de-a doua forţă care este agresivitatea. Altfel ea mă poate domina şi dezorienta. se poate presimţi şiiubirea infinită a lui Dumnezeu. este vorba de a-şi abandona propriul eu şi de a se uita pe sine. Dar în acelaşi timp. cum este cazul adeseori. Totul îmi este permis dar înţeleg să nu mă las dominat de nimic!” (1 Co 6. N-a văzut sexualitatea ca pe o sursă de spiritualitate. pentru că acesta poate cel mai bine descrie ceea ce dă Dumnezeu omului atunci când este una cu El. cum apare adesea în forme agresive de pietate şi nu trebuie nici să se întoarcă împotriva altuia. Aţi putea fi mai concret? Pentru mulţi oameni legătura dintre sexualitate şi mistică este de neconceput! În mistică ca şi în sexualitate se vizează un extaz.

făcând referinţă la cuvântul lui Isus: „Fiţi desăvârşiţi ca şi tatăl vostru!” Cuvântul grec folosit de Matei(5. Şi comportându-se de o nouă manieră. în care omul este foarte agresiv împotriva sa – şi. el este om. Dar perfecţionismul nu este o anume formă de agresivitate contra sine însuşi? Perfecţionistul ar vrea să facă eradicarea cu violenţă a tuturor defectelor sale. Cel care luptă împotriva tuturor defectelor sale face o fixaţie asupra lor şi nu va putea să scape de ele. şi împotriva altuia. Mulţi oameni v-ar replica în acest context. Numai când omul se acceptă pe el însuşi. Este inuman. împotriva altuia -. cu tot ce se află în el. el participă la viaţa lui Dumnezeu. orientat spre un ţel. ci şi comportamentul conduce la experienţa lui Dumnezeu. El este deci o fiinţă comportând slăbiciuni şi o parte de umbră. face experienţa misterului lui Dumnezeu. Deci. Isus nu vizează omul perfect. foarte adesea. El arată mai degrabă că omul care a făcut experienţa. Defectele vor genera o forţă contrară atât de intensă încât omul se va afla dezarmat în faţa lor sau din ce în ce mai feroce împotriva sa şi aceasta va conduce la o duritate faţă de sine şi mai mare şi. în consecinţă. în numele lui Dumnezeu. numai atunci poate să se transforme şi să urmeze calea sa interioară. Şi invers. Oameni care nu s-au simţit bine veniţi ca şi copii îşi dirijează ura pe care o simt contra părinţilor împotriva lor înşişi. ci omul nou. Ei sunt agresivi şi distructivi contra lor înşişi pentru că este singura lor manieră de a se simţi pe ei înşişi.48) este teleios. Aceasta vrea să însemne „desăvârşit.Care sunt cauzele acestor forme degradate ale agresivităţii în viaţa spirituală? Rădăcinile acestor atitudini . complet în întregime ”. provin de obicei din experienţa singurătăţii interioare. nu numai rugăciunea. marcat de Duhul lui 39 . o experienţă veritabilă a lui Dumnezeu conduce la o reînnoire în atitudine şi acţiune. a statutului său de fii şi fiice ale lui Dumnezeu este capabil să adopte o nouă atitudine. Căci omul nu este Dumnezeu. Isus nu vizează omul lipsit de greşeli. în rugăciunea sa.

a putut să spună: „Brutalitatea este întotdeauna o sexualitate reprimată. există şi o conştiinţă anxioasă sau scrupuloasă. ci şi cu alţii. Puteţi să dezvoltaţi această idee? Este o lege psihologică: agresivitatea cu care lupt contra pasiunilor mele se fixează în conştiinţă. Pe lângă conştiinţa austeră. Aceasta este valabil înainte de toate pentru reprimarea sexualităţii. El va găsi întotdeauna ordinea exagerată.Dumnezeu şi.” Ne lovim des de această problemă chiar între creştini: este vorba de brutalitatea oamenilor pioşi. Numeroşi fundamentalişti acţionează foarte violent vis-a-vis de creştinii care nu împărtăşesc vederile lor sau care trăiesc puţin altfel de cum şi-ar imagina aceşti oameni pioşi. Persoane care luptă într-un mod agresiv contra sexualităţii lor nici nu remarcă cum conştiinţa lor a devenit un judecător agresiv nemilos. este important să se adreseze acestei persoane auto-agresive cu bunăvoinţă pentru a-i indica căile care-i vor permite să se reconcilieze cu tatăl său şi să se asume pe sine însuşi. Cauza comportamentului agresiv în viaţa spirituală nu se găseşte în caracterul sever şi unilateral al educaţiei sau în faptul că în familie lipsea un model masculin? Una din cauzele agresivităţii în viaţa spirituală este cu siguranţă de găsit în privarea de tată. în consecinţă. un terapeut elveţian. Îi va lipsi supleţea şi va fi crispat. Din contra. nu se va putea interveni direct contra agresivităţii lui. capabil să iubească şi pe vrăjmaşul lui şi capabil să vindece falia care traversează societatea oamenilor. Şi cel care n-a cunoscut un tată care să-l sprijine va căuta un substitut de coloană vertebrală în normele rigide. nu numai cu ei înşişi. care trăiesc refularea sexualităţii lor luptând brutal contra altuia şi insultându-i ca pe nişte laxişti moral. Furrer. Aţi scris că pasiunile reprimate conduc la duritate care se disimulează în conştiinţă. Cel care n-a trăit experienţa tatălui ca pe o forţă organizaţională nu găseşte nici un sens unei ordini salvatoare. Este vorba de aceeaşi problemă? 40 . Dacă se doreşte să fie ajutat.

Trebuie să se trăiască din nou aceste experienţe pentru a putea apoi scăpa din ele. Şi contra acestei trăiri ale experienţei primitive.)? Trebuie să facem distincţie între imaginile noastre despre Dumnezeu conştiente şi cele inconştiente. imaginea unui Dumnezeu arbitrar. De ce întâlnim atât de des o spiritualitate rigidă la oameni foarte spirituali la care totuşi cunoştinţele spirituale nu lipsesc şi care ştiu de asemenea că Dumnezeu este plin de îndurare( milostiv. imaginea unui Dumnezeu contabil. Căci în inima lui. omul proiectează asupra lui Dumnezeu experienţa pe care a avut-o cu tatăl şi cu mama sa. Îşi trăiesc inconştient sexualitatea crezându-e obligaţi să meargă să se confeseze frecvent iar preoţii lor sunt adeseori iritaţi de aceasta repetare neîncetată de acuzaţii pe tema sexualităţii. Când tatăl nu i-a inspirat încredere. Cea mai mare parte a oamenilor scrupuloşi pe care i-am cunoscut se învârt mereu în jurul sexualităţii lor. Ne puteţi da un exemplu de o asemenea proiecţie? Aşa cum v-am menţionat deja.trad. halucinaţii sexuale vis-a-vis de preotul care le dă împărtăşania. cunoştinţele teologice nu au adesea nici putere. Dar în inconştientul nostru se găsesc şi imaginile din copilăria noastră: imaginea unui Dumnezeu judecător şi sever. conştiinţa scrupuloasă este o formă de agresivitate. el are sentimentul că Dumnezeu se opune arbitrar dorinţelor lui. Aceste imagini divine au cauza lor nu mai întâi în educaţia religioasă. refuzându-i totul.Da. în franceză „misericorde” n. ci în experienţa pe care am trăt-o cu tatăl şi cu mama noastră. Numai astfel se poate regăsi terenul pentru a primi imaginile biblice salvatoare. 41 . Aceste proiecţiuni maladive nu se pot vindeca decât prin întoarcere la sursă care este cea a experienţei copilăriei. omul manifestă neîncredere faţă de Dumnezeu. În mod conştient noi credem în general în îndurarea divină. împărtăşindu-se. Ei se învinuiesc pentru că au. Avem nevoie de agresivitate pentru a da afară din suflet aceste imagini negatoare ale vieţii. Respectivul se judecă în mod constant pe sine.

este că Biserica a susţinut aceste imagini false despre Dumnezeu într-o teologie la baza căreia există mai multă frică decât încredere. când ca pe un tată care dă copiilor lui ceea ce au nevoie. Biserica a contribuit ea însăşi la crearea acestor reprezentări despre Dumnezeu false şi generatoare de anxietate? Trebuie să distingem corect. Biserica însăşi. Se spune adesea că. Imaginile salvatoare ale Bibliei ni-l prezintă pe Dumnezeu. Cel care seamănă o conştiinţă rea exercită într-un mod subtil o putere asupra oamenilor. în globalitatea ei. Dumnezeu depăşeşte toate valorile părinţilor noştri pământeşti. n-a creat niciodată o imagine a lui Dumnezeu. când ca pe o mamă care ne oferă refugiu şi siguranţă. Ne este prezentat ca un tată plin de îndurare care îşi îmbrăţişează fiul şi care aşteaptă cu răbdare până când omul se întoarce spre el. dar care totuşi. în pofida unei teologii corecte. în inconştientul lor. în Psalmi şi Profeţi. Acestea sunt întotdeauna persoane concrete. pacea şi patria. Din nefericire. Pe de altă parte. Apoi. în trecut. există în noi o imagine arhetipică a lui Dumnezeu care traversează experienţa noastră individuală. imagini care anunţă iubirea maternă a lui Dumnezeu care iartă întregul popor şi pe fiecare în parte. căci cineva căruia îi este frică de el va transmite si el această idee. A răspândi frica înseamnă a-şi asigura putere asupra oamenilor. s-au temut că şi Dumnezeu ar putea fi tiranic. Într-un asemenea caz. care au dobândit cunoştinţe pe această temă şi care au crezut în teorie în îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult. Este adevărat că unii preoţi au răspândit o falsă imagine a lui Dumnezeu.Care sunt aceste imagini salvatoare pe care i le propune Biblia? Pe lângă experienţa deja menţionată a tatălui şi a mamei. ceea ce este adevărat. Biblia ne arată aspectele salvatoare ale acestei imagini a lui Dumnezeu. Dar în 42 . În Vechiul Testament există. Biserica n-a dat înapoi în faţa acestei tentaţii. acest om a transmis o imagine falsă despre Dumnezeu. de exemplu. Cunosc un mare număr de preoţi care au învăţat o teologie solidă. există un număr ridicat de răi predicatori ai Cuvântului lui Dumnezeu care insuflă frica sau care abuzează de această imagine a lui Dumnezeu pur şi simplu pentru a cuceri puterea asupra altuia.

general se poate spune că prima cauză a ideilor generatoare de anxietate despre Dumnezeu se găseşte în educaţia primită în primii ani de copilărie. Biserica este în mod esenţial o comunitate. atât la Matei („Milă voiesc şi nu jertfe”) cât şi la Luca caracterizează persoana lui Isus şi care trebuie să fie şi atitudinea creştinului. slăbiciune şi lipsă. dedându-se la lupte de tranşee. Cel care trebuie să aibă satisfacţia imediată a oricărei dorinţe nu va putea niciodată să construiască în el un „eu” puternic. pentru că oamenii rigorişti au dificultate în crearea unei comunităţi. A se trata bine pe sine este o altă expresie a milei care. Rigorismul conduce la divizare în Biserică şi societate. A se trata 43 . Aceasta ar fi o atitudine de slăbiciune. avem în vedere. Dar care este semnificaţia concretă a acestei expresii „a se trata bine pe sine”? Cu siguranţă nu a ceda la toate aspiraţiile şi la toate dorinţele personale. Dar nu auzim adesea în Biserică această invitaţie care ne vorbeşte mai degrabă de negarea de sine. de cruce etc. A se trata bine pe sine înseamnă în mod fundamental: a-şi accepta propria sa existenţă. Denunţând cauzele rigorismului. Isus spune: „Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” Nu pot iubi pe altul dacă nu mă iubesc pe mine însumi. de umilinţă. unde se află pericolul rigorismului în viaţa spirituală? Rigorismul face omul bolnav pentru că îl înfundă la a fi hărţuit în multe domenii. Aceste imagini false coincid adesea cu o severitate exagerată în chestiunile morale. După părerea dumneavoastră. Ori. Această singură condiţie este suficientă pentru ca omul să se schimbe şi să facă să se dezvolte în sine ceva. de post. şi ea nu poate închide ochii asupra acestei chestiuni. De ce este necesar să fim buni cu noi înşine? În Evanghelia Sfântului Luca. viitorul Bisericii.36). A fi milostiv înseamnă a se trata bine pe sine. Isus spune: „Fiţi milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv!” (Lc 6. în final. a avea în sine o inimă pentru mizerie(nevoie). Titlul uneia din cărţile dumneavoastră este Tratează-te bine pe tine însuţi. Unele comunităţi monastice care au primit numai membri rigorişti se dezagregă în puţin timp.

aceasta este una din formele de imitare a lui Cristos. Jung a tradus una din exigenţele importante ale lui Isus în limbaj psihologic. la punctul de a le simţi ca deziluzii şi amărăciune. Carl Gustav Jung a scris mult pe tema acestei „acceptări de sine”. Din contra.bine pe sine nu înseamnă că acel cineva să se instaleze în inactivitate. Sunt de acord cu Jung deci. Sunteţi de acord cu Jung? Acceptarea de sine este cu certitudine aspectul psihologic al iubirii de sine aşa cum o cere Isus. neglijând propriile sale aspiraţii vede că aceste dorinţe reprimate îl ajung din urmă într-o zi sau alta şi îl surprind prin intensitatea lor. divizează comunitatea lor parohială.în acest fel. Oare o persoană inaptă să lege relaţii umane normale ar trebui să se orienteze spre sacerdoţiu? 44 . Alteori ceea ce mă sperie sunt persoanele care nu sunt lipsite de milă dar care sunt incapabile să aibă o atitudine de compasiune sau de înţelegere faţă de ele însele sau vis-a-vis de altul. sunt pline de amărăciune. În acest sens. După el. ajunse la bătrâneţe. Dar pentru a ajunge acolo trebuie ca eu să-mi fixez limite precise. Continuaţi să constataţi că în rândurile preoţilor şi ale călugărilor se găsesc întotdeauna persoane hărţuite şi nereconciliate lăuntric? Da. eu am încredere că se descoperă tot mai mult fondul de bunătate care este în mine. Adeseori întâlnesc şi oameni hărţuiţi interior şi care răspândesc această tulburare în anturajul lor. Aceasta arată că ele n-au ştiut să se trateze bine pe ele însele şi nici să facă dreptate aspiraţiilor lor. Întâlnesc şi călugăriţe care s-au consacrat îngrijirii celor bolnavi şi care. Există printre ei şi preoţi care. Şi aceasta mă sperie adeseori să văd că preoţi care timp de zeci de ani au proclamat mila lui Dumnezeu sunt nesatisfăcuţi şi nefericiţi lăuntric. Cel care se mulţumeşte să abordeze pe altul. ceea ce nu presupune ca eu să fiu nemilos cu mine însumi. Şi dintr-odată el este mai egocentric decât toţi cei pe care îi măsoară de la înălţimea spiritualităţii lui.

Ei ar idealiza incapacitatea lor relaţională alegând celibatul.4). Într-un climat de legalitate absolută. se lâncezeşte şi se moare. înseamnă a-l omorî!” Aceste cuvinte sunt foarte dure! Isus însuşi pune această întrebare fariseilor care-l pândesc să vadă dacă el ar vindeca în ziua sabatului: „Este permis în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău.Ar fi fatal dacă numai tinerii inapţi să lege relaţii umane normale s-ar angaja să îmbrăţişeze o vocaţie sacerdotală. să salvezi o viaţă sau să o pierzi?” (Mc 3. Dar trebuie ca ei să fie apţi pentru a se angaja pe calea maturităţii. dumneavoastră admiteţi că agresivitatea are şi un rol pozitiv. Nu poate trăi acest celibat pentru împărăţie decât cel care este capabil să lege şi să provoace relaţii. evident nu se poate trăi. Este teribil tot ceea ce au trebuit să reprime în ei pentru a se dovedi atât de duri! Aţi scris cândva: „A-l spiona pe celălalt la punctul de a vedea dacă viaţa lui corespunde normelor exterioare cum au făcut fariseii. Spuneaţi că aţi fost înspăimântat să întâlniţi oameni pioşi care erau în acelaşi timp nemiloşi. Desigur. Atunci mă întreb ce agresivitate se poate camufla în această pietate. Pe de altă parte. Pot aceşti oameni să creadă în Dumnezeu când ei doresc ca cel mai mare număr posibil să ajungă în infern? Există ceva eronat în acest comportament. tinerii care vor să devină preoţi nu sunt obligaţi să fie deja maturi. Isus este deci încredinţat că cel pentru care normele sunt mai importante decât vindecarea unui om face răul şi că în finalul acestei atitudini. Dar nu acesta este sensul celibatului pentru împărăţia cerurilor (cf.12) aşa cum îl înţelege Isus. În ce fel este ea utilă creştinilor? 45 . Unde întâlniţi asemenea oameni? Adesea când aud oratori care judecă nemilos pe altul. Sau când primesc scrisori de la persoane care îmi urează să mă duc în infern. îl omoară. Mt 19.

Fără agresivitate ei n-ar fi putut să se devoteze cauzei oamenilor şi Împărăţiei lui Dumnezeu. Agresivitatea este adesea un mijloc care îmi permite să ajung la iertare.Aşa cum am spus. Este forţa care îmi permite să iau o anumită distanţă în raport cu altul pentru a decide în privinţa influenţei pe care acesta trebuie s-o aibă în viaţa mea. eu trebuie să iau o anumită distanţă faţă de celălalt. Odată ce am luat o distanţă suficientă în raport cu cel care m-a rănit. Este dificil să iert pe cineva chiar în clipa în care mă răneşte. nu se găseşte la începutul reconcilierii ci la capătul ei. Agresivitatea este un impuls permanent în a nu mă relaxa în angajamentul meu. pentru pace şi pentru dreptate. A ierta înseamnă: „Tu ai dreptul de a fi cel care eşti. A ierta înseamnă că renunţăm la atitudinea vătămătoare a celuilalt şi încetăm să ne mai raportăm la ea. Atitudinea ta mi-a făcut rău. a fericirii umanităţii. Agresivitatea mă ajută să îndepărtez de mine pe cel care m-a rănit pentru a mă distanţa. Nu-ţi fac nici un reproş. Cel care se angajează cu pasiune în slujba Bisericii. Agresivitatea nu se raportează numai la iertare. Dacă eu devin amar trebuie să văd în aceasta un avertisment. Dar este problema ta. îşi trăieşte pozitiv agresivitatea sa. eu trebuie şi să-l iert. Dar nu trebuie ca eu să mă opresc la agresivitate. Trebuie să mă examinez cu regularitate pentru a şti dacă sunt 46 . Nu ar trebui să-l iert imediat? Creştinismul nu vesteşte agresivitatea ci iertarea? Este adevărat. atunci când cuţitul lui încă se învârte în rana mea. Iertarea. Doresc să-ţi găseşti pacea. În acest fel toate sentimentele negative vis-avis de cel care m-a rănit îşi pierd din puterea lor asupra mea. căci agresivitatea se poate întoarce împotriva mea.” Pentru ca eu chiar să gândesc sincer aceste cuvinte sau altele asemănătoare. Însă trebuie să fim foarte atenţi să nu ne prăbuşim în amărăciune. într-adevăr. Aţi putea să ne daţi un alt exemplu în care un creştin îşi poate manifesta agresivitatea? Mulţi sfinţi şi-au trăit agresivitatea lor. agresivitatea are drept funcţie clarificarea raportului de proximitate şi de distanţă.

El s-a îngrijit şi de el însuşi. îşi compensa complexul de inferioritate câştigând mulţi bani. Vedem aceasta în cazul lui Zacheu care era de talie mică şi care. Trebuie s-o acceptăm aşa cum este. Undeva se spune: „omul trebuie să-şi găsească propria sa valoare personală. este o descoperire importantă pentru mine. Am nevoie de timp pentru a intra în contact cu sursa care ţâşneşte în mine. Aceasta este. nu pot numai să dau fără măsură. Aceasta l-a condus să dea jumătate din averea sa săracilor. Eu nu sunt Dumnezeu şi. Dar al doilea pas constă în aceasta: în care perspectivă vreau eu să mă dezvolt? Şi în această a doua etapă idealurile creştine joacă un mare rol. Dar dacă simt în mine o anumită asprime şi o anumită amărăciune ţine de responsabilitatea mea să-mi apăr propriile limite. Voi cita un al doilea exemplu pentru a ilustra în ce fel agresivitatea îmi oferă un spaţiu vital. în consecinţă. Eu trebuie şi să fiu capabil să accept să primesc. Altfel agresivitatea mea va deveni destructivă. În viaţa mea eu trebuie să devin din ce în ce mai mult imaginea unică 47 . în consecinţă. Cu siguranţă este esenţial să privim orice lucru în noi fără a face imediat evaluare. Unele şcoli psihologice cer să te cunoşti bine pe tine însuţi şi să te accepţi.” Pierderea sentimentului de stimă de sine este problemă numai a epocii noastre? Din toate timpurile oamenii au suferit de lipsă de stimă de sine. Faptul că îmi impun mie însumi propriile limite nu este semnul egoismului meu ci semnul iubirii mele de aproapele. Să ne amintim că Isus nu a ajutat pe toată lumea. Dacă am bucurie să fiu aici pentru altul în ideea de a-i veni în ajutor este bine. Isus l-a vindecat acceptându-l necondiţionat. Cum să facem distincţie între terapia creştină şi terapia pur psihologică?Aceasta din urmă vizează adesea acceptarea de sine fără altă ambiţie şi fără altă evaluare. arătându-i „consideraţie”. încerc să-mi fixez limite pentru a fi capabil să dau mereu. inclusiv în limitele şi deficienţele tale.atent la persoanele contra cărora trebuie să lupt pentru a instaura structuri de dreptate şi dacă le iubesc cu adevărat.

de exemplu într-o familie. de exemplu de experienţa. Ceea ce contează în primul rând pentru această urmă individuală nu este o performanţă. pur şi simplu preocupat de a mă trata bine şi de a mă simţi în formă. lăsând o urmă originală în lume. Viaţa mea trebuie să devină fecundă. Şi eu trebuie să exprim ceva din mentalitatea lui Isus fără a încerca să-l copiez în mod nechibzuit. a iertării? Cel care a trăit într-un fel necondiţionat această acceptare din partea părinţilor săi va avea mai multă facilitate în a ierta decât cel care s-a simţit în permanenţă respins. Sensul terapiei creştine este ca o persoană să se dezvolte în imaginea originară şi nealterată pe care şi-a făcut-o Dumnezeu în mine despre el. Trebuie ca eu să mă dezvolt traversând grijile şi conflictele acestui timp pentru a intra în starea(doxa) pe care Dumnezeu a gândit-o pentru mine. În ce măsură această capacitate de a ierta depinde de evenimentele din propria mea copilărie.26). trăită în propria mea familie.pe care şi-a făcut-o Dumnezeu despre mine. pentru că exercită o mare influenţă asupra sănătăţii sufletului meu. Ce amploare trebuie să ia iertarea. vocaţia mea în această lume? Ce sarcină am eu de îndeplinit? Aceasta mă obligă să ies din mine însumi. Totuşi iertarea se învaţă. Aş putea exprima aceasta reluând cuvântul lui Cristos: „Nu trebuia ca Mesia să îndure aceste suferinţe pentru a intra în slavă [doxa] (Lc 24. pentru a avea sens de ambele părţi? 48 . Să mai rămânem la iertare. Însă relaţia mea cu Isus cere de la mine ca eu să cresc şi să mă transform. După mine. Mă întreb cu privire la misiunea mea: care este misiunea mea. Trebuie ca eu să iradiez(exprim) un aspect al lui Dumnezeu pe care numai eu singur sunt în măsură să-l propag. Nu suntem determinaţi pe viaţă de copilăria noastră. o caracteristică a terapiei creştine este de a nu rămâne acolo.

Se întâmplă ca unele persoane să aibă despre ele însele o imagine prea ideală şi nu se pot 49 . Soţul a văzut roşu. Celălalt are nevoie de timp şi spaţiu pentru a lăsa mânia să izbucnească. Ar trebui apoi continuat cu o rugăciune pentru celălalt pentru ca el să regăsească pacea. A te ierta pe tine însuţi implică renunţarea la iluzia că eşti perfect. Pentru celălalt este o invitaţie. natural. dar în adâncul inimii lor ei nu încetează să-şi facă reproşuri. unii oameni nu se pot ierta pe ei înşişi. în ochii lui. Altă familie mi-a povestit că ei au lăsat pe masă lumânarea de nuntă. Trebuie ca eu să iau în serios sentimentele mele. Adesea nu se poate începe imediat pentru că convorbirea imediată pe tema în discuţie ar provoca alte răni. cea ce mă duce la sesizarea motivelor acţiunii sale. era un gest total neadecvat. La a doua etapă deja îmi recunosc mânia datorită căreia am luat distanţă faţă de ofensatorul meu. unul din ei merge să caute lumânarea şi o aprinde. soţia a venit să-l caute pe soţul ei pentru a-i cere să o ierte imediat în numele lui Cristos. Unele persoane nu vor fi deci niciodată vindecate pentru că ele nu pot ierta. Cum se poate omul ierta pe sine însuşi? Cum putem rupe cercul vicios al autorănirii? Aşa este. Odată. aşa încât ei se „înăcresc” unul pe altul. suferinţa ca şi mânia mea. pentru că. Aceasta cere şi umilinţă.Voi repeta probabil ceea ce am spus deja răspunzând la problema referitoare la agresivitate. Multe vătămări se produc datorită faptului că bărbatul şi femeia nu păstrează între ei o distanţă suficientă şi că se produce o confuzie în emoţiile lor. doi soţi au venit la mine pentru că aveau mereu dispute între ei. Iertarea este salvatoare înainte de toate pentru mine căci mă eliberează de ceea ce mi-a făcut celălalt. Eu sunt astfel reconciliat cu existenţa mea. În cursul celei de-a treia etape eu trebuie să înţeleg corect pentru ce raţiune a acţionat celălalt astfel. Aceşti soţi procedează de o manieră avizată. De cum s-a terminat ultima ceartă. Dacă nu pot să-l iert pe cel care m-a rănit eu sunt legat mereu de el. Această mânie creează o distanţă bună faţă de celălalt. Dar în iertare trebuie de asemenea găsite căi rezonabile. Ei vin să se confeseze pentru a simţi iertarea lui Dumnezeu. Şi abia în cursul celei de-a patra etape se produce iertarea efectivă prin care renunţ la atitudinea vătămătoare a celuilalt şi astfel mă eliberez lăuntric. De asemenea prima etapă a iertării este să iau distanţă faţă de ofensatorul meu. Când ei se ceartă şi nu sunt în măsură să-şi vorbească.

Când visez un copil de exemplu este semn că ceva creşte în mine. să-şi abandoneze reproşurile pe care şi le adresează şi să se accepte ca cel care şi-a asumat responsabilitatea sau ca cel care a devenit aşa cum este în prezent. Alte vise sunt pline de promisiuni. Unele vise îmi indică de asemenea demersurile de împlinit în viaţa spirituală. ele îmi descoperă realitatea mea şi înainte de toate aspectele mele inconştiente. şi tu trebuie să te ierţi. Putem spune. altfel ei ar putea să-şi proiecteze agresiunile lor inconştiente asupra 50 . Până la ce punct trebuie să ţină cont creştinul de visele sale? Îi sunt cu ceva de folos? În Biblie. Într-una din cărţile dumneavoastră trataţi subiectul: rolul viselor în viaţa spirituală. psihologia şi alte lucruri de acelaşi tip. în consecinţă. Ele preferă să ţină la ideile lor şi. Singura condiţie care îmi permite să mă iert este credinţa în iertarea lui Dumnezeu şi experienţa acesteia. visele sunt limbajul lui Dumnezeu. Ele îmi dezvăluie că sunt mai avansat decât credeam pe drumul meu. de exemplu. ceea ce nu era cazul altădată. Şi există şi vise religioase care îmi reconfortează credinţa. sau în simboluri(de exemplu în simbolurile Bisericii sau în cuvinte pe care le aud dintr-odată). că ne-am domina mai bine agresivitatea dacă ne-am asculta mai mult propria conştiinţă? În zilele noastre există mai mulţi specialişti care au un acces la inconştient. Pentru tradiţia creştină ascultarea viselor a fost capitală pentru că Dumnezeu vrea să lumineze profunzimile sufletului şi să le transforme.ierta pentru că ar trebui să renunţe la această iluzie. Eu pot afirma de asemenea că Dumnezeu îşi trimite îngerii în vis pentru a-i învăţa pe oameni. Însă eu spun multor penitenţi care vin să se confeseze: „Dacă Dumnezeu te iartă. Eu ţin de exemplu cursuri pentru industriaşi şi aceştia ştiu bine că trebuie să soluţioneze cu inconştientul lor. sunt incapabile de a se schimba. Ei cerceteazã visele. Visele îmi arată ceea ce sunt. În ele eu fac experienţa apropierii salvatoare a lui Dumnezeu ca lumină. Altfel nu crezi cu adevărat în iertarea lui Dumnezeu!” A se ierta pe sine presupune ca omul să-şi îngroape sentimentele lui de culpabilitate.

Există totuşi o mulţime de oameni care se eliberează de inconştientul lor.colaboratorilor lor. 51 . Dar o agresiune care se manifestă în exterior răneşte în acelaşi timp şi sufletul propriu al celui care reacţionează astfel. de emoţiile lor şi totuşi nu pot trăi cu adevărat decât dacă îşi transpun în fapt instinctul lor de distrugere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful