Sunteți pe pagina 1din 3

Topirea este o transformare de fază, proces în care o substanţă trece din faza

solidă în faza lichidă, datorită acumularii energiei din partea atomilor sau moleculelor
unui corp solid.Creşterea energiei atomilor sau moleculelor conduce la distrugerea
legăturilor dintre ele, fenomen ce cauzează topirea parţială sau totală a solidului. Procesul
opus este solidificarea.
Solidificarea este fenomenul de trecere a unei substanţe din stare lichidă în stare solidă.

Legile solidificării
La presiune constantă pe toată durata solidificării temperature rămâne constantă.
Temperatura la care se solidifică o substanţă se numeşte temperatură de solidificare, ea
fiind o caracteristică a fiecărei substanţe.
Temperatura de topire coincide cu cea de solidificare.
În timpul solidificării volumul se schimbă.
Masa unui corp nu se modifică în timpul solidificării.

Solidificarea apei

În stare solidă, particulele din care este constituită apa sunt strâns unite între ele, prin
forţe de atracţie puternice, fiind imobilizate în poziţii fixe unele faţă de altele, într-un
aranjament compact. Distanţele dintre particule sunt mici, acestea nu se pot deplasa liber,
pot însa să oscileze în jurul unei poziţii fixe. Particulele care intră în structura apei în
stare solidă (gheaţa) sunt aranjate, în marea majoritate a cazurilor, într-o anumită ordine.
Substanţele care prezintă această aranjare ordonată a particulelor se numesc cristaline.

Punctul de topire al unui solid este temperatura la care îşi schimbă starea de agregare din
solid în lichid. Când acest punct este considerat temperatura procesului invers, aceasta
este menţionat ca punct de solidificare. De exemplu, punctul de topire al mercurului este
de 234.32 kelvini.

Spre deosebire de punctul de fierbere, punctul de topire este relativ indiferent la presiune,
însă numai la variaţii nesemnificative ale acesteia.

Product Melting and Solidifying Temperature


(oC) (oF)
Alcohol -97 -143
Aluminum 658 1,218
Ammonia -78 -108
Aniline -6 21
Carbon dioxide -56 -69
Copper1,083 1,981
Dowtherm 12 54
Glycerin -16 4
Gold 1,063 1,945
Iron, pure 1,530 2,786
Lead 327 621
Mercury -39 -38
Nickel 1,455 2,646
Silver 960 1,761
Sulphur 106 - 119 234 - 247
Tin 232 449
Water 0 32
Wax 64 149
Zinc 419 787

The specific latent heat of fusion of a substance is the amount of heat required to convert
unit mass of the solid into the liquid without a change in temperature.

The latent heat of melting some common solids are indicated in the table below:Product
Latent Heat of Melting
(kJ/kg) (Btu/lb)
Acetic acid 181 77.8
Acetone 98.3 42.3
Alcohol, ethyl (ethanol) 108 46.4
Alcohol, methyl (methanol) 98.8 42.5
Alcohol, propyl 86.5 37.2
Aluminum 321 138.2
Ammonia 339 146
Aniline 113.5 48.8
Benzene 126 54.2
Bromine 66.7 28.7
Carbon disulfide 57.6 24.8
Carbon dioxide 184 79
Carbon tetrachloride 174 74.8
Chloroform 77 33.1
Copper176 75.6
Decane201 86.4
Dodecane 216 92.8
Ether 96.2 41.4
Ethylene glycol 181 77.8
Glycerin 200 75.6
Heptane 140 60.2
Hexane 152 65.3
Iodine 62.2 26.7
Iron, gray cast 96 41.4
Iron, white cast 138 59.4
Iron, slag 209 90.0
Lead 22.4 9.65
Mercury 11.6 5.08
Nickel 19.4 8.35
Octane 181 77.8
Phenol 121 52
Propane 79.9 34.3
Propylene 71.4 30.7
Silver 88.0 37.9
Sulphur 39.2 16.87
Tin 58.5 25.2
Toluene 71.8 30.9
Water 334 144
Zinc 118 5.63

1 kJ/kg = 0.4299 Btu/lbm = 0.23884 kcal/kg