Sunteți pe pagina 1din 18

FACULTATEA DE LITERE

Str. Edgar Quinet, nr. 7, tel. 314.35.08

Domeniul de licenţă „Limba şi literatura română – o limbă străină (B)“ Prima medie/ultima medie:

Domeniul de licenţă Ştiinţa informării şi documentării“ Prima medie/ultima medie:

2007 – 9,95/9,63 (buget); 9,62/6,87 (taxă) 2006 – 9,19/5,05 (buget); 8,57/5,13 (taxă); 9,83/6,33 (ID) 2005
2007 – 9,95/9,63 (buget); 9,62/6,87 (taxă)
2006 – 9,19/5,05 (buget); 8,57/5,13 (taxă);
9,83/6,33 (ID)
2005 – 9,48/5,67 (buget); 9,80/5,03 (taxă);
9,75/6,75 (ID)
2004 – 9,46/5,71
2003 – 9,66/6,53 (zi); 7,13/6,83 (taxă)
2002 – 9,60/6,00
2001 – 9,38/6,41
2000 – 9,38/6,16
2007 – 9,87/8,99 (buget); 8,99/5,26 (taxă)
2006 – 9,95/5,67 (buget); 8,59/6,87 (taxă)
2005 – 9,73/7,05 (buget); 9,44/5,58 (taxă)
2004 – 9,21/5,89
2003 – 9,07/7,55
2002 – 9,69/8,05
2001 – 9,46/8,16
2000 – 8,33/6,52
Concurenţa în anii anteriori:
Concurenţa în anii anteriori:
2007 – 7,24 candidaţi/loc
2006 – 1 candidat/loc
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate specializările)
2004 – 2,23 candidaţi/loc
2003 – 2,56 candidaţi/loc
2002 – 2,80 candidaţi/loc
2001 – 3,15 candidaţi/loc
2000 – 3,32 candidaţi/loc
2007 – 2,42 candidaţi/loc
2006 – 1,1 candidaţi/loc
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate
specializările)
2004 – 1,47 candidaţi/loc
2003 – 2,45 candidaţi/loc
2002 – 2,77 candidaţi/loc
2001 – 4,20 candidaţi/loc
2000 – 1,35 candidaţi/loc
Domeniul de licenţă „Relaţii internaţionale şi Studii
europene“
Prima medie/ultima medie:
Domeniul de licenţă „Comunicare socială şi
relaţii publice“
Prima medie/ultima medie:
2007 – 9,47/7,98 (buget); 7,96/5,00 (taxă)
2006 – 9,79/8,07 (buget); 8,63/5,01 (taxă)
2005 – 9,75/7,57 (buget); 9,38/5,11 (taxă)
2004 – 9,34/8,29
2003 – 9,86/9,11
2002 – 9,65/8,24
2001 – 9,64/8,63
2000 – 9,62/8,77
2007 – 9,65/8,03 (buget); 8,03/5,01 (taxă)
2006 – 9,82/7,04 (buget); 9,54/5,04 (taxă);
10,00/5,25 (ID)
2005 – 10,00/8,04 (buget); 8,85/5,60
(taxă); 9,87/6,21 (ID)
2004 – 9,71/8,36
2003 – 9,65/8,21
2002 – 9,65/8,73
2001 – 9,55/8,65
2000 – 9,47/8,40
Concurenţa în anii anteriori:
Concurenţa în anii anteriori:
2007 – 15,82 candidaţi/loc
2006 – 5,63 candidaţi/loc
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate specializările)
2004 – 12,74 candidaţi/loc
2003 –14,20 candidaţi/loc
2002 – 12,06 candidaţi/loc
2001 – 10,74 candidaţi/loc
2000 – 10,36 candidaţi/loc
2007 – 10,48 candidaţi/loc
2006 – 4,54 candidaţi/loc
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate
specializările)
2004 – 13 candidaţi/loc
2003 – 11,46 candidaţi/loc
2002 – 15,46 candidaţi/loc
2001 – 13,44 candidaţi/loc
2000 – 17,28 candidaţi/loc

52

Domeniul de licenţă „Literatură universală şi comparată

Prima medie/ultima medie:

Domeniul de licenţă „Asistenţă managerială şi secretariat“ – cerere de redenumire potrivit restructurării specializării de scurtă durată „Birotică“ Prima medie/ultima medie:

2005 – 10,00/8,48 (buget); 9,41/8,11 (taxă)

2007 – 9,92/9,57 (buget), 9,57/6,26

2004 – 9,31/5,02

(taxă)

 

2006 – 9,98/7,89 (buget); 9,26/6,61

(taxă) (Bucureşti) / 9,06/,7,80 (buget); 7,62/6,10 (taxă) (Crevedia) 2005 – 9,85/8,73

Concurenţa în anii anteriori:

Concurenţa în anii anteriori:

2005 – 4,99 candidaţi/loc (la toate specializările)

2007 – 8,50 candidaţi/loc 2006 – 2,14 candidaţi/loc 2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate specializările)

2004 – 1,22 candidaţi/loc Secţia Comunicare şi Relaţii Publice Proba de Limba Română Se dă
2004 – 1,22 candidaţi/loc
Secţia Comunicare şi Relaţii Publice
Proba de Limba Română
Se dă textul:
I. 9 puncte + 1 punct din oficiu
Demonstraţi în ce stil funcţional se încadrează textul.
II. 9 puncte + 1 punct din oficiu
1. Extrageţi şi rescrieţi două propoziţii subiective; precizaţi natura morfologică şi sintactică a regentului.
2. (a) Precizaţi valorile morfologice şi sintactice din text ale cuvântului o.
(b)
Indicaţi alte cinci valori ale lui o şi exemplificaţi prin scurte enunţuri.
III.
9 puncte + 1 punct din oficiu
1. Identificaţi în text două omonime şi două antonime.
2. Selectaţi patru cuvinte polisemantice şi indicaţi pentru fiecare câte un sens diferit de cel din text.
componente, procedeul şi etapele procesului.
În atenţia candidaţilor:
Toate subiectele sunt obligatorii şi vor fi tratate în ordinea indicată.
Fiecare greşeală de ortografie va fi penalizată cu câte un punct.

„În procesul de îmbogăţire şi de primenire a lexicului, limba (prin societatea care o vorbeşte) recurge la

împrumuturi sau / şi la formare de cuvinte noi. Între cele două surse – externă şi internă – se stabilesc în cursul istoriei limbii raporturi extrem de complexe, astfel încât în anumite situaţii e greu de spus unde se opreşte împrumutul şi începe creaţia internă şi invers. Dacă sursa internă de îmbogăţire o constituie elementele derivative şi cuvintele de care dispune limba respectivă, este îndeobşte recunoscut că elementele derivative se împrumută şi ele, pot reprezenta deci contribuţia sursei externe la materialul limbii.” (Valeria Guţu Romalo – „Aspecte ale evoluţiei limbii române”) Cerinţe:

3. Identificaţi 10 cuvinte din familia lexicală a numeralului doi; precizaţi, în fiecare caz, elementele

Barem de corectare

I. Cele 9 p. se distribuie astfel:

1 p. pentru identificarea stilului; 7 p. pentru argumentare; 1 p. pentru redactare (total = 9 p.)

II. Cele 9 p. se distribuie astfel:

1. Câte 1,5 p. x 2 propoziţii = 3 p.

2. (a) Câte 0,5 p. x 2 valori = 1 p.

(b)

Câte 1 p. x 5 valori = 5 p. (total = 6 p.)

III.

Cele 9 p. se distribuie astfel:

1. Câte 0,5 p. x 4 cuvinte = 2 p.

2. Câte 0,5 p. x 4 sensuri = 2 p.

53

3.

Câte 0,5 p. x 10 cuvinte = 5 p.

Pentru fiecare subiect se acordă câte 1 p. din oficiu.

I. Translate into English:

Proba scrisă la Limba Engleză

Departe de mine gândul de a face cuiva procese de intenţie, dar nu pot accepta o altă explicaţie decât cea

demonstrată de evoluţiile ulterioare în multe localităţi ale ţării. În mod cert am fi trecut, ca alţii din păcate, de la calificarea de „terorişti” la cea de „eroi”, morţi fără glorie. Sunt sigur că maiorul Vlăduţă a fost frământat de remuşcări pentru ceea ce era să se întâmple, desigur împotriva voinţei sale. Drept revanşă nu ne-a mai condus în arest, ci în biroul ofiţerului de serviciu, deşi acum eram mult mai mulţi. Cei mai tineri ofiţeri s-au aşezat pe podea. Ni s-a oferit chiar şi câte un castron de fasole din hrana soldaţilor, iar drept recompensă pentru intervenţia căpitanului Vasile Marin, pentru clarificarea unei ameninţări privind existenţa unei bombe într-un camion străin, ni s-au dat câteva sticle de plastic cu sucuri sosite din Italia, ca ajutoare.

II. A. 1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets (0.50x6= 3 points)

Did Marco Polo tell the truth when he (write) about (be) to China and (meet)
Did Marco Polo tell the truth when he (write) about (be) to China and (meet) emperor Kublai Khan? Or
2. Rewrite the following sentences using the word written in capital letter (the new sentence does not
1.
I tell him all the time that he should be more careful. KEEP
2.
It was a bad idea to put this shirt in the washing machine. HAVE
3.
The story goes that there were serious problems with the new designs. SAID
3.
Find the mistake in each of the following sentences and correct it. (1x3= 3 points)
1.
Although she is engaged she often goes out with another men.
2.
Who were the jewels stoled by?
3.
If I was you I would quit.
II.
B. Translate into Romanian:
Barem de corectare

the 13 th -century explorer (make up) stories about places he (like) (visit)?

necessarily begin with the word indicated). The meaning should stay the same (1x3= 3 points)

Sometimes Dick would insist that Annie take a taxi into the city and join him at the club, or one of the elegant restaurants in town. Annie was self-conscious among Dick’s friends (he had so many, she hardly troubled to remember their names, she was acquiring a reputation for being aloof), but it was an opportunity for her to wear her new, stylish clothes, her high-heeled shoes, her makeup. Back in her home town, she’d have left strange all dressed up like that, but in this new life, on Dick’s arm, she left glamorous. What was even more unsettling was to be introduced to Dick’s old, old friends who blinked at Annie as if trying to place her, while she could all but hear them asking themselves: “Her? That skinny redhead? What’s Dick seen in her?

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu. Subiectul I - conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu. Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B. I.A. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. I.B. Primul subpunct din cele trei ale subiectului I.B. este notat cu 3 puncte, subpunctul 2 se notează cu 3 puncte, subpunctul 3 se notează cu 3 puncte, după cum urmează:

1: 0,50 x 6, 2: 1 x 3, 3: 1 x 3 La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu. Subiectul II - Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.

54

Proba de Limba Latină – timp de rezolvare 2 ore

I. Traduceţi textul următor:

His rebus cognitis et Litavici fraude perspectā, Aedui manus tendere, deditionem significare et, proiectis armis, mortem deprecari incipiunt. Litavicus, cum suis clientibus, qui patronum suum deserere noluerunt, Gergoviam profugit. II. 1. Ovidius în exil. Chinul şi mângâierea.

II. 2. Dintre cele trei variante latineşti a, b, c ale următorului fragment românesc, alegeţi-o pe cea corectă şi marcaţi-o cu x. Horatius Cocles se duce la capătul podului Sublicius şi, pregătit să înceapă lupta cu armele, îi uluieşte pe duşmani prin însăşi minunea îndrăznelii sale.

a. Horatius Cocles ad Sublicii pontis aditum vadit et, ad ineundum proelium armis paratus, ipso miraculo audaciae suae hostes obstupefacit.

b. Horatius Cocles ad Sublicii pontis aditum vadit et, ad ineunda proelia armis paratus, ipso miraculo

audaciae suae hostes obstupefacit.

c. N.B Candidaţii au dreptul să folosească Dicţionarul Latin-Român. Barem de corectare Se O Se
c.
N.B Candidaţii au dreptul să folosească Dicţionarul Latin-Român.
Barem de corectare
Se
O
Se vor sancţiona drastic greşelile de limba română.
Proba de Limba Spaniolă
I.
A. Indique la palabra / forma adecuada para sustituir los puntos suspensivos:
1.
qué dicen del tiempo.
a.
haber
b.
con ver
c.
de ver
d.
a ver
2.
Tus padres piensan … ti.
a.
de

Horatius Cocles ad Sublicii pontis aditum vadit et, cum ad ineundum proelium armis paratus sit, ipso miraculo audaciae suae hostem obstupefecit.

acordă o notă între 1 şi 10 pentru fiecare dintre cele două subiecte (I si II). La fiecare dintre cele două

notări se acordă câte un punct din oficiu. Cum subiectul II conţine două componente, II. 1 şi II. 2, nota parţială II se va calcula astfel: 1 punct din oficiu, 4 puncte pentru rezolvarea corectă a componentei II. 1 (întrebarea de literatură sau analiza morfosintactică) şi 5 puncte pentru rezolvarea corectă a componentei II. 2 (alegerea variantei corecte). Nota finală rezultă din media celor două note parţiale: I şi II. Din valorile maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 puncte pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau lexic, în funcţie de gravitatea lor (de pildă, gravă este neidentificarea unei participiale absolute sau a unei

infinitivale. Ezitările în interpretarea corectă a unei sintagme gerunziale sau gerundivale vor putea beneficia de o anumită indulgenţă). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 puncte, în funcţie de întinderea şi profunzimea erorii.

teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii, a siguranţei

gramaticale, precum şi prin aptitudini de sintetizare şi de prezentare clară a răspunsurilor va putea beneficia de 1 punct în plus, adăugat mediei finale.

b.

en

c.

a

d.

con

3.

Mañana … en París.

a.

seremos

b.

visitaremos

c.

estaremos

d.

iremos

4.

Los habitantes de Berlín son …

a.

rumanos

b.

franceses

c.

italianos

d.

alemanes

55

5.

No conozco a este …

a.

árbol

b.

señor

c.

jardín

d.

tranvía

6.

¿

vale esta camisa?

a.

Cuándo

b.

Cómo

c.

Cuánto

d.

Dónde

7.

¿

es este señor?

a.

Dónde

b.

Quién

c.

Cuándo

d.

Cuánto

8. El café es a. frío b. dulce c. caliente d. barato 9. En el
8.
El café es
a.
frío
b.
dulce
c.
caliente
d.
barato
9.
En el decenio pasado
más árboles en nuestra ciudad.
a.
ha habido
b.
había
c.
haya
d.
haya habido
10. La polución de los ríos afecta a
a. la salud
b. la imagen del director del Banco HISPAROM
c. la economía subterránea
d. las flores de mi balcón
I. B. Traduzca al español:
II. A. Sustituya los puntos suspensivos con la forma verbal adecuada:
1. Juan quería que tú (traducir)
su novela al rumano.
2. No me gustaría que ustedes (salir)
a la calle con este tiempo.
3. Juan quiso que vosotros (heredar)
su biblioteca.
4. En cuanto (llegar)
a París, llámame.
5. Te daré más noticias cuando (volver)
a casa.

«Însă de-abia când renunţa la ele, înţelese toată greutatea meseriei de paznic, constând într-o luptă continuă cu plictiseala singurătăţii lui nocturne. Pentru a rupe monotonia, ajunse să dorească să fie vizitat de hoţi. La început îşi închipui ce ar fi făcut dacă ar fi fost numai un singur hoţ şi i se păru prea simplu; adăugă încă

unul şi întocmi diferite variante de atac şi de fiecare dată învingătorul era el, şi ajunse astfel, treptat, să fie atacat de şase hoţi imaginari cărora le pregăti capcanele cele mai subtile - laţuri de sârmă subţire de oţel, gropi acoperite în care s-ar fi prăbuşit şi un şoarece, lemne nevinovate pe care era destul să le atingi cu piciorul pentru a face să sune alarma; folosi toată imaginaţia lui ţinută în frâu cât timp renunţase la a construi planuri şi nu se putu abţine să se gândească la perspectivele care i s-ar fi ivit după ce ar fi prins şase hoţi odată şi să i le comunice şi ei, povestindu-i pe larg, ca şi cum s-ar fi întâmplat cu adevărat, cum fusese atacat de unul, apoi de doi şi aşa mai departe până la şase hoţi.» (Cristian Teodorescu)

6. Me pidió que le (comprar)

7. Si no (trabajar)

8. Compraría ese coche, si (tener)

9. Me dijeron que (pasar)

10. Te habría puesto en relación con mi editor, si (estar)

II. B. Traduzca al rumano:

dos libros.

, no te daré el regalo.

dinero suficiente.

por su oficina.

en Bucarest.

«Uno de los temas que catalizan los desórdenes y los excesos en el mundo moderno es la competencia. Tienes que ser un triunfador. Si a los treinta años no has reunido el primer millón de dólares, eres un pobre imbécil. Si no eres el tipo que hace aullar a las mujeres desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la madrugada, tu virilidad es dudosa. Debes ser el número uno, en una sociedad en la que la competencia busca el éxito material. Para los griegos, que eran muy competitivos, se trataba de la búsqueda de cierto ideal. Hoy es simplemente el miedo a no ser el mejor y, por lo tanto, no valer nada. Ser segundo no sirve. Pueden echarte o abandonarte porque no eres el mejor.» (Fernando Savater)

56

Barem de corectare

I. A. 3 puncte

I. B. 6 puncte

1 punct din oficiu

II.

A. 4 puncte

II.

B. 5 puncte

1 punct din oficiu

Se depunctează:

- 0,10 greşelile de ortografie

- 0,50 greşelile gramaticale sau lexicale.

Proba de Limba Italiană

SUBIECTUL I (9 puncte) Dopo la lettura attenta del seguente testo,

e) fatene la traduzione in romeno (6 puncte) f) volgete i 6 verbi sottolineati al
e)
fatene la traduzione in romeno (6 puncte)
f)
volgete i 6 verbi sottolineati al passato remoto, mantenendone la persona e il numero invariati (3 puncte)
Il pomeriggio del giorno dopo, Mara era di nuovo affacciata alla finestra di cucina. Guardava in fondo al
vicolo, nel breve tratto di strada che era dato vedere, sperando che comparisse una macchina americana. Era
stato così divertente i primi giorni dell'arrivo degli americani! La sera erano sempre in giro per il paese,
bussavano a tutte le porte, chiedevano il vino e in cambio davano pacchetti di sigarette. Si sentì un rumore. Era
invece un camion civile. C’erano sopra un letto, un materasso, tre sedie, altri mobili. C’era anche un giovanotto
che saltò giù prima ancora che il camion fermasse. Aveva uno zaino in spalla e un fazzoletto rosso al collo. Il
giovane entrò, salì i due scalini che immettevano in cucina. Era tutto stracciato, una tasca della giacca era
scucita, mentre uno strappo su un pantalone gli metteva a nudo il ginocchio. Lei salì nella camera di sopra,
prese dal cassettino un gomitolo di filo nero e un ago. Si guardò per qualche minuto allo specchio, poi tornò
abbasso.
SUBIECTUL II (9 puncte)
II. a. Volgete le seguenti frasi al plurale (nomi, aggettivi, articoli, pronomi, verbi inclusi) (5 puncte):
1.
Per il turista belga l'inverno mediterraneo è sempre sembrato molto mite.
2.
Ho scoperto sulla parete sinistra un affresco rappresentante un uomo e uno struzzo.
3.
Andrà con l’amico polacco al bar dell’università.
4.
Ti sei reso conto nello scritto dell’errore grave dell’esercizio?
5.
La grande stagione dell’acqua minerale non è ancora cominciata.
II
.b. Volgete il verbo fra parentesi al modo e al tempo grammaticalmente e logicamente richiesto (4
puncte):
1. C’era anche lui, ma io non (accorgersi) prima.
2. Non so nemmeno chi (essere) tutti questi.
3. E’impossibile che loro (andarsene) senza di noi.
4. Domani (venire) anche noi a dare una mano.
Barem de corectare
Din punctajul maxim acordat fiecărui subiect (subiectul I = 9 puncte, subiectul II = 9 puncte) se
depunctează astfel:
SUBIECTUL I. a. (max. 6 puncte)

- cu câte 0,5-2 puncte (în funcţie de gravitate) erorile de limbă română (ortografie, morfologie, semantică);

- cu 2 puncte orice distorsiune semantică flagrantă în traducerea textului italian (neînţelegerea textului);

- cu 0,5 puncte fiecare eroare de sintaxă în traducere;

- cu 0,3 puncte fiecare eroare / confuzie / omisiune lexicală. SUBIECTUL I. b. (max. 3 puncte) - 0,5p. x 6 = 3 p.

- cu 0,5 puncte fiecare eroare de flexiune a verbului sau de auxiliar;

- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.

SUBIECTUL II. a. (max. 5 puncte) – l p. x 5 = 5 p. - cu 0,3 puncte fiecare eroare de morfologie (flexiunea verbului, adjectivul, substantivul, articolul, pronumele);

- cu 0,3 puncte nerespectarea cerinţei exerciţiului (forma de plural corespunzătoare);

- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie. SUBIECTUL II. b. (max. 4 puncte) – l p. x 4 = 4 p.

57

- cu 0,5 puncte fiecare eroare de flexiune a verbului sau de auxiliar;

- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie. NOTĂ: la fiecare subiect se acordă un punct din oficiu.

Proba de Limba Franceză

I. a. Complétez par les articles partitifs ou indéfinis qui conviennent:

- Ce n’est pas …… légumes que nous plantons, c’est …… fleurs.

- Elle ne fait plus que …… rares fautes d’othographe.

- Ce n’est pas seulement ……papier que j’ai acheté!

- Je ne veux plus …… café.

I. b. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent:

- Il me faut une personne qui (savoir) taper à la machine.

- Il est naturel que ton garçon (vouloir) aller à la piscine, à son âge.

- Je regrette que vos amis ne nous (prévenir) plus tôt de leur arrivée.

I. c. Reliez les phrases suivantes, de façon à exprimer dans la subordonnée le rapport
I. c. Reliez les phrases suivantes, de façon à exprimer dans la subordonnée le rapport entre parenthèses:
- Elle a fermé la fenêtre. Le bruit de la rue ne pouvait plus pénétrer dans la chambre. (but)
- Tu permettras à chacun de penser à sa manière. Tu pourras à ton tour exprimer tes opinions. (condition)
- Les manifestations ont continué. La police a dû intervenir. (cause)
I. d. Remplacez les groupes de mots soulignés par les pronoms convenables:
- Ils ont conduit leurs filles à la gare.
- Je ne m’attendais pas à une telle réaction.
- Il ne pouvait s’empêcher de penser tout le temps à ses enfants.
I. e. Mettez à la voix passive les phrases suivantes:
- Tout le monde redoute ses colères.
- Votre attitude nous déçoit.
I. f. Transposez le texte suivant au discours indirect, en commençant par: Le reporter demanda
et
:
- Êtes-vous au courant des affaires de dopage qui ont marqué cette édition du Tour de France?
- Comme tout le monde, mais je ne peux pas me prononcer. J’ai vu hier les représentants de toutes les
II. a. Traduisez en français:
- Trebuie să-ţi fac o mărturisire: vacanţa mea s-a terminat, ar fi trebuit să plec de ieri, dar mi-a fost teamă
- Ascultă, Emil, dacă mi-ai fi spus că nu mai eşti în vacanţă, aş fi înţeles. Mi-ar fi făcut plăcere să mai stai,
- Cred că, dacă n-ar fi distanţa asta de două mii de kilometri, mi-ar fi mai uşor să plec.
II. b. Attendez-vous de la publicité qu’elle vous amuse ou qu’elle vous informe?
Donnez à cette question une réponse argumentée (12 à 15 lignes).
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de două ore.
Barem de corectare
Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.
Subiectul I se notează astfel:

L’interviewé répondit

équipes enlever leur numéro de concours en signe de protestation contre les perquisitions qui ont été opérées la

nuit dans les chambres d’hôtel des coureurs.

c-o să te superi

dar, la vârsta ta, obligaţiile şi succesele şcolare sunt mai importante. Hai, du-te şi fă-ţi bagajul, o să te întorci

peste trei luni.

I. a. 1,50 p.

I. b. 3 x 0,50 p.

I. c. 3 x 0,50 p.

I. d. 3 x 0,50 p.

I. e. 2 x 0,50 p.

I. f. 2 p.

Subiectul II se notează astfel:

II. a. (5 p.) La traducerea în limba franceză, greşelile vor fi depunctate astfel:

0,02 - 0,05 p. greşelile de grafie, în funcţie de gravitate; 0,10 p. greşelile de lexic; 0,15 p. greşelile de morfosintaxă (flexiunea verbului, elementele de relaţie, regimul prepoziţional al verbului, acordul);

58

0,25 - 0,40 p. folosirea greşită a negaţiilor, interogaţia directă şi indirectă, folosirea greşită a modurilor; SI condiţional, concordanţa timpurilor; 0,50 - 1 p. contrasensurile, în funcţie de gravitate. II. b. (4 p.) La proba de redactare se acordă:

1,5 p. pentru folosirea adecvată a argumentelor; 1,5 p. pentru calitatea exprimării în limba franceză; 1 p. pentru respectarea dimensiunilor indicate; - greşelile grave de ortografie, lexic şi/sau gramatică se sancţionează ca acelea de la proba de traducere în limba franceză.

Comunicare Socială şi Relaţii Publice / Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Proba de Limba Engleză

I. Translate into English:

Vecinul de scaun mi-a spus că lucrează la aeroportul Timişoara şi că mă cunoaşte din trecerile mele prin acel loc. Era prietenos, deschis şi probabil nedumerit cu privire la ce se urmărea de fapt. După miezul nopţii am fost scoşi din biroul ofiţerului de serviciu. Iniţial am crezut că ne dă drumul să plecăm acasă întrucât ne-au restituit buletinele de identitate. În realitate ne-au condus în arestul unităţii militare, adică două încăperi mizerabile, ambele dând într-un fel de vestibul care se închidea cu un grilaj de fier. Ostaşii puşi să ne păzească dincolo de gratiile care închideau vestibulul ne-au avertizat de la început că au ordin să tragă în noi „dacă mişcăm”. Pe parcurs s-au lămurit că nici nu aveam posibilitatea să ne „mişcăm”, nici nu aveam asemenea intenţii.

II. 2. not necessarily begin with the word indicated). The meaning should stay the same
II.
2.
not necessarily begin with the word indicated). The meaning should stay the same (1x3= 3 points)
1.
My car is in the garage being serviced. HAVING
2.
You should do what they tell you. WERE
3.
You overslept this morning because you didn’t set your alarm clock. WOULDN’T
3.
Find the mistake in each of the following sentences and correct it. (1x3= 3 points)
1.
His trip can have been cancelled at the last minute.
2.
It stroke me as odd to see him there.
3.
I’d rather you had stayed at home tonight.
II. B. Translate into Romanian:
Barem de corectare

A. 1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets (0.50x6= 3

points) Ever since it (build) three centuries ago, the Taj Mahal in Agra, India often (describe) as the most beautiful building in the world. A Turkish architect (design) it and it (take) 20,000 workers 20 years (complete) it to the form we (know) today.

Rewrite the following sentences using the word written in capital letter (the new sentence does

It was eleven o’clock when Alice reached the outskirts of Toulouse. She was too tired to carry on to Carcassonne, so she decided to head for the city center and find somewhere to stay the night. The journey had passed in a flash. Her head was full of mixed images of the labyrinth, as, always, in the end, she returned to the labyrinth. Alice told herself she was being paranoid, that it had nothing to do with her. You were just in the wrong place at the wrong time. But no matter how many times Alice said it, she did not believe it. Alice kicked off her shoes and lay down fully clothed on the bed. Everything about the bed was cheap, the sheets were over- starched and scratched like paper against her skin. Unexpectedly a lump came to her throat.

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu. Subiectul I - conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu. Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B. I.A. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. I.B. Primul subpunct din cele trei ale subiectului I.B. este notat cu 3 puncte, subpunctul 2 se notează cu 3 puncte, subpunctul 3 se notează cu 3 puncte, după cum urmează:

59

1: 0,50 x 6, 2: 1 x 3, 3: 1 x 3 La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu. Subiectul II - Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.

Proba de Limba Rusă

I. ПЕРЕВЕДИТЕ:

I.1. НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК:

Пушкин навсегда остался бы только русским поэтом, а Михай Эминеску только румынским, если бы их не перевели на многочисленные языки мира. Творчество Эминеску стало терерь, и в значительной степени благодаря труду многочисленных прекрасных переводчиков, мировым явлением. Произведения Эминеску пользуются широкой популярности на самых различных широтах земного шара. Начиная с 1881 года, когда в Бонне впервые в мире вышел и свет сборник стихотворений на немецком языке, лирика Эминеску заняла достойное место в мировой литературе. Лучшие произведения великого румынского поэта были переведены на десятки языков мира. „Произведения Эминеску принадлежат всем временам” – говорила переводчица стихов поэта английский язык.

I. 2 НА РУССКИЙ ЯЗЫК: II. ГРАММАТИКА: II. 1. Вставьте подходящий глагол
I. 2 НА РУССКИЙ ЯЗЫК:
II.
ГРАММАТИКА:
II.
1. Вставьте подходящий глагол в нужной форме:
1.
Из газет и журналов мы всегда
много нового и интересного. Из письма я
,
что мои
радиопередачи на русском
, что я вам сказал? Да, конечно, мы всё
(понимать – понять).
, чтобы повогорить о работе нашего литературного кружка? Вы часто
в этом
дома своим родителям. Он не хотел мне
отнести книги в школьную библиотеку (помошать – помочь).
II. 2. Вместо точек вставьте слова из скобок в нужной форме:
1. Машина останавилась перед
(университет). 2. В городском музее они любовались
от своих друзей
я не смогу закончит эту работу (ты). 5. Мать зовёт детей. Они бегут к
(мать). 6.
(прочитанный роман). 7. Я всегда выполнял все задания по
языку
вечера (поздний). 9. трамвай остоновился около
исторического

Mie îmi plac foarte mult lecţiile de geografie. La lecţia de geografie noi am aflat că de la Munţii Urali până în Orientul Îndepărtat se întind pământurile Siberiei. Suprafaţa Siberiei este mai mare decât cea a continentului Australia. Fiecare regiune a Siberiei se poate compara cu o ţară întreagă. Teritoriul Regiunii Krasnoiarsk, de exemplu, este mai mare decât teritoriul Angliei, Franţei, Italiei, Spaniei, luate împreună. În Siberia totul este pitoresc, minunat. Câmpiile sunt nemărginite. Munţii înalţi, fluviile adânci şi largi impresionează prin frumuseţea lor. Siberia este regiunea uriaşelor bogăţii naturale. Ea este bogată în cărbune,

petrol, minereu de fier, zinc etc. Dar cea mai mare bogăţie a Siberiei este pădurea. „Oceanul verde” se întinde de la Urali până la Oceanul Pacific.

родители приедут ко мне в Москву (узнавать узнать). 2. Мы часто

языке (слушать послушать). 3. Вы

4. Когда мы можем

клубе? (встречаться встретиться). 5. Она всегда любит

молодого художника (картины). 3. На прошлой неделе отец получил много

(письмо). 4. Без

Брат рассказал своему другу о

(русский). 8. Дети гуляли в парке до музея (здание).

Barem de corectare

Fiecare din cele două subiecte se va evalua cu câte o notă între 1 şi 9, un punct acordându-se din oficiu:

Subiectul I – 9 puncte

subpunctul 1: 4,5 puncte

Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a textului din limba

rusă.

Se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

Se scad 0,5 puncte pentru fiecare propoziţie netradusă, pentru deviere gravă de sens a unei întregi fraze sau propoziţii. Se scad 0,3 puncte pentru omisiune sau element adăugat. Se scad 0,2 puncte pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală.

subpunctul 2: 4,5 puncte

60

Se apreciază traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba rusă, cunoaşterea vocabularului cerut de traducerea textului. Se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. Se scad 0,5 puncte pentru fiecare echivalare incorectă a structurilor gramaticale fundamentale. Se scad 0,3 puncte pentru fiecare greşeală de gramatică (recţiune verbală, terminaţii substantivale, adjectivale, pronominale, verbale etc.). Se scad 0,2 puncte pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală. Se scad 0,1 puncte pentru fiecare greşeală de punctuaţie sau ortografie. Subiectul II – 9 puncte

subpunctul 1: 4,5 puncte

Pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,5 puncte.

subpunctul 2: 4,5 puncte

Pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,5 puncte.

Proba de Limba Italiană

SUBIECTUL I (9 puncte) Dopo la lettura attenta del seguente testo, a) b) II. a.
SUBIECTUL I (9 puncte)
Dopo la lettura attenta del seguente testo,
a)
b)
II. a. Volgete le seguenti frasi al plurale (nomi, aggettivi, articoli, pronomi, verbi inclusi) (5 puncte):
1. Lei è partita con lo stivale tutto sporco.
2. Mi ero immaginato il dio di quella antica città.
3. Ultimamente ti sei affezionato allo sport invernale del tuo collega.
4. E’ uscito con la sua giovane moglie a passeggiare sulla spiaggia.
5. Mi fece un esempio analogo.
II.
(4 puncte):
1. (Farsi avanti), signorina!
2. Bisogna che voi tutti (mettersi) a lavorare.
3. Carlo, ma quanto (crescere) in questi ultimi mesi!
4. Il poeta (nascere) su queste sponde del Mediterraneo all’inizio del Settecento.
Barem de corectare

fatene la traduzione in romeno (6 puncte) volgete i 6 verbi sottolineati al passato remoto, mantenendone la persona e il numero invariati (3

puncte) Noi tutti viviamo come se non sapessimo di dover morire, è stato detto. Ed è vero. Meno male. Se prendessimo la cosa sul serio (como meriterebbe), chi muoverebbe un dito? Chi si darebbe da fare per ottenere questo o quello? E dove finirebbe il desidero di amore, di potere, di fama e di gloria? Dunque, vivere come se si fosse immortali è una prerogativa della giovinezza. È quando si è giovani che si desidera e accanitamente si persegue tutto quello che ho detto. Per fortuna, la mia giovinezza è durata a lungo. A 65 anni, l’età della pensione, ho comprato una casetta di contadini a Capri, nella campagna, e per raggiungerla bisognava salire circa 200 scalini. Ce ne voleva di ottimismo per programmare un futuro in quella casa alta sul panorama dei Due Golfi, pe riadattarla e tranformarla secondo il mio gusto! Era una casa col minimo di superficie abitabile e

il massimo di spazio visibile davanti, e quando la giornata era limpida lo sguardo arrivava fino a Capo Palinuro, azzurro sull’orizzonte. SUBIECTUL II (9 puncte)

b. Volgete il verbo fra parentesi al modo e al tempo grammaticalmente e logicamente richiesto

Din punctajul maxim acordat fiecărui subiect (subiectul 1-9 puncte, subiectul II - 9 puncte) se depunctează astfel:

SUBIECTUL I. a. (max. 6 puncte)

- cu câte 0,5-2 puncte (în funcţie de gravitate) erorile de limbă română (ortografie, morfologie, semantică);

- cu 2 puncte orice distorsiune semantică flagrantă în traducerea textului italian (neînţelegerea textului);

- cu 0,5 puncte fiecare eroare de sintaxă în traducere;

- cu 0,3 puncte fiecare eroare / confuzie / omisiune lexicală. SUBIECTUL I. b. (max. 3 puncte) - 0,5p. x 6 = 3 p.

- cu 0,5 puncte fiecare eroare de flexiune a verbului sau de auxiliar;

- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.

SUBIECTUL II. a. (max. 5 puncte) – l p. x 5 = 5 p. - cu 0,3 puncte fiecare eroare de morfologie (flexiunea verbului, adjectivul, substantivul, articolul,

pronumele);

61

- cu 0,3 puncte nerespectarea cerinţei exerciţiului (forma de plural corespunzătoare);

- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie. SUBIECTUL II. b. (max. 4 puncte) – l p. x 4 = 4 p.

- cu 0,5 puncte fiecare eroare de flexiune a verbului sau de auxiliar;

- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie. NOTĂ: la fiecare subiect se acordă un punct din oficiu.

Secţia Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Proba de Limba Română

I. (9 puncte + 1 din oficiu) Se dă textul: „Ceea ce propagă inovaţiunile de limbă este contactul între oameni, o comunicaţie

neîntreruptă. O dată recunoscut acest adevăr, s-a putut face şi deducţia inversă: dacă două limbi înrudite, dar despărţite astăzi geograficeşte una de alta, au o sumă de evoluţiuni comune, aceasta este dovada că odinioară, pe vremea când aceste evoluţiuni se produceau între ele a trebuit să existe un contact neîntrerupt”. (Sextil Puşcariu, Locul limbii române între limbile romanice)

1. Extrageţi propoziţiile atributive din textul de mai sus. 3 p. 2. Analizaţi sintactic şi
1. Extrageţi propoziţiile atributive din textul de mai sus. 3 p.
2. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. 2 p.
3. Alegeţi două cuvinte care să aibă omonime (de orice tip) şi explicaţi diferenţele morfologice şi
4. Arătaţi cum au luat naştere cuvintele înrudite şi neîntrerupt, precizând inclusiv etapele procesului de
5. Faceţi familia lexicală a cuvântului adevăr, arătând modul de formare a fiecărui component (cel puţin 4
1. Pornind de la textul de mai sus precizaţi, cu argumente lingvistice, trei caracteristici ale stilului
2. Extrageţi şi comentaţi unul dintre pasajele care arată ironia sarcastică a autorului. 1 p.
3. Demonstraţi, cu ajutorul unor contexte potrivite, caracterul polisemantic al cuvintelor prost şi (a)
4. Rescrieţi următorul enunţ corectând, acolo unde este cazul, devierile de orice tip de la normele literare:
5. Construiţi contexte potrivite pentru reliefarea sensului corect al următoarelor perechi de paronime:
Barem de corectare
I.1. Propoziţie atributive sunt: aceasta este dovada (atributivă apozitivă); că
a trebuit; când aceste

semantice cu ajutorul unor contexte relevante. 1 p.

formare. 2 p.

cuvinte corect explicate). 1 p. II. (9 puncte + 1 din oficiu) Se dă textul: „Cetăţeanul ajunge ceată şi-aşa prostit şi manipulat se-ncolonează umil spre urne. Unde execută o simplă formalitate, una de-o perversitate sinistră, deoarece între votul lui Einstein şi cel al prostului satului nu-i nicio diferenţă. Geniul şi netotul sunt egali întru democraţie. Şi cum numărul proştilor e infinit, triumfă întotdeauna saltimbancii de partid. Aşadar, un motiv în plus inatacabil şi dirimant, ca să ocoleşti cabina de vot.” (Marian Nazat – D 'ale referendumului).

publicistic. 3 p.

executa. 2 p.

„Nu-s deloc greu de dat exemple de persoane pe care ieri nu îi cunoştea nimeni şi care astăzi au ajuns, aşa după

cum vedem zilnic, principalii protagonişti ai high-life-ului bucureştean”. 1 p.

contracta şi contacta, defula şi refula, detracta şi detraca, sudură şi sutură. 2 p.

evoluţiuni se produceau. Fiecare propoziţie corect extrasă este notată cu câte un punct. Total: 3 puncte. I.2. Funcţiile sintactice sunt următoarele: o comunicaţie, subst. comun, simplu, gen feminin, nr. sing., cazul nominativ, articulat cu art. nehotărât o (atribut substantival apoziţional); adevăr, subst. comun, simplu, gen neutru, nr. sing., caz nominativ, nearticulat (subiect). Fiecare analiză corectă şi completă este notată cu câte un punct. Total: 2 puncte. I.3. Cuvintele din text care pot avea omonime în limba română sunt următoarele: o, dată, şi, dacă, dar, una, de, au, a, un. Alegerea corectă a două dintre ele şi realizarea unor contexte relevate cu omonimele posibile sunt notate cu un punct (câte 0,25 pentru fiecare cuvânt selectat şi câte 0,25 pentru fiecare omonim propus). Total: 1 punct. I.4. Înrudit, -ă, adj. obţ. prin conversiune din part. vb. (a) înrudi care, la rândul lui, este un derivat parasintetic din pref. în- + rudă + suf. -i; neîntrerupt, -ă, adj. derivat cu pref. negativ ne-+ întrerupt, acesta este un adj. obţ. prin conversiune din part. vb. (a) întrerupe care, la rândul lui, este un derivat din pref. între- + rupe

62

(după modelul fr. interrompre). Nu este necesară, desigur, raportarea de către candidaţi la modelul francez. Fiecare termen corect explicat este notat cu câte un punct. Total: 2 puncte. I.5. Familia lexicală a lui adevăr: a adeveri (adevăr + -i), adeverire (adeveri + -re), adeverinţă (adeveri + - inţă); adeverit, -ă, adj. obţ. prin conversiune din part. vb. adeveri; adeverit, s.n. obţ. prin conversiune din supinul vb. adeveri; adevărat, -ă, prin conversiune din part. vb. adevăra etc. Fiecare component al familiei lexicale, corect explicat ca mod de formare, este notat cu câte 0,25 puncte. Total: 1 punct. II.1. Stilul publicistic: - implicarea evidentă a autorului (ironie şi sarcasm); - folosirea de sensuri figurate;

- amestecul de registre stilistice; - apelul la parafrazare; - aprecierea redactării candidatului. Fiecare, dintre cele trei caracteristici, corect argumentat din punct de vedere lingvistic, este notat cu câte un punct. Total: 3 puncte. II.2. Ironia şi sarcasmul reies din următoarele sintagme: formalitate de-o perversitate sinistră; între votul lui Einstein şi cel al prostului satului nu-i nici o diferenţă; numărul proştilor e infinit etc. Comentariul lingvistic este notat cu un punct. Total: 1 punct. II.3. Prost, -ă, adj. („simplu”, „lipsit de bune maniere”, „de calitate inferioară, lipsit de valoare”, „care jigneşte, nepotrivit”, „deplasat” etc.); executa, vb. („a face, a realiza ceva”, „a interpreta o bucată muzicală”, „a face exerciţii de gimnastică”, „a aduce la îndeplinire un ordin”, „a ucide” etc.). Explicarea corectă a caracterului polisemantic cu ajutorul contextelor este notată cu două puncte (câte 0,50 pentru fiecare din cele patru sensuri, altele decât cele din text). Total: 2 puncte. II.4. Enunţul corect este următorul: „Nu-i deloc greu de dat exemple de persoane pe care ieri nu le cunoştea nimeni şi care astăzi au ajuns, după cum/aşa cum vedem zilnic, protagonişti ai high-life-ului bucureştean”. Pentru corectarea fiecăreia dintre cele patru greşeli se acordă câte 0,25 puncte. Total: 1 punct. II.5. Posibile contexte corecte pentru perechile de paronime sunt următoarele: a contacta redacţia unui ziar, a contacta o persoană, a contacta o universitate parteneră, zece metode de a contacta o fantomă, a contacta Primăria, a contacta autorităţile, a contacta un expert evaluator etc.; - a contracta un credit, a contracta infecţia HIV, a contracta gripă, a contracta un împrumut, a contracta o datorie, a contracta lucrări de construcţie, oferta

de a contracta , finanţare de tip leasing etc. obligaţiile studenţilor de a-şi contracta disciplinele
de a contracta
,
finanţare de tip leasing etc.
obligaţiile studenţilor de a-şi contracta disciplinele de studiu, a contracta un acord, a contracta o
-
a defula frustrările, a defula o agresivitate acumulată; a-şi derula suferinţa etc.; - a-şi refula dorinţele şi
simţirile; a-şi refula mânia; a-şi refula frustrările; a-şi refula eşecurile personale; a-şi refula trecutul; a-şi refula
neîmplinirile; inima aspiră sângele din vene şi apoi îl refulează în artere de mai multe ori pe minut etc.
vestea i-a detracat mintea; ceea ce nu te omoară, te poate detraca; există convingerea că mintea nimănui
nu se strică şi nici sufletul cuiva nu se poate detraca dacă gândeşte ori crede lucruri false
-
-
a detracta şi împroşca cu noroi, a-şi detraca adversarii politici
-
aparat de sudură, sudură autogenă, echipamente de sudură, sudură electrică etc.; - sutură chirurgicală,
fire de sutură, sutură la nivelul plăgii, ace de sutură etc.
Pentru fiecare dintre cele patru construcţii corecte se acordă câte 0,25 puncte
Total: 2 puncte.
Notă: La fiecare dintre cele două subiecte notate cu cifre romane (I şi II) se adaugă câte un punct din oficiu.
Proba de Limba Engleză –RISE
I. Translate into English:

Vecinul de scaun mi-a spus că lucrează la aeroportul Timişoara şi că mă cunoaşte din trecerile mele prin acel loc. Era prietenos, deschis şi probabil nedumerit cu privire la ce se urmărea de fapt. După miezul nopţii am fost scoşi din biroul ofiţerului de serviciu. Iniţial am crezut că ne dă drumul să plecăm acasă întrucât ne-au restituit buletinele de identitate. În realitate ne-au condus în arestul unităţii militare, adică două încăperi mizerabile, ambele dând într-un fel de vestibul care se închidea cu un grilaj de fier. Ostaşii puşi să ne păzească dincolo de gratiile care închideau vestibulul ne-au avertizat de la început că au ordin să tragă în noi „dacă mişcăm”. Pe parcurs s-au lămurit că nici nu aveam posibilitatea să ne „mişcăm”, nici nu aveam asemenea intenţii. II. A. 1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets (0.50x6= 3 points) Ever since it (build) three centuries ago, the Taj Mahal in Agra, India often (describe) as the most beautiful building in the world. A Turkish architect (design) it and it (take) 20,000 workers 20 years (complete) it to the form we (know) today.

63

2.

Rewrite the following sentences using the word written in capital letter (the new sentence does not

necessarily begin with the word indicated). The meaning should stay the same (1x3= 3 points)

1.

My car is in the garage being serviced. HAVING

2.

You should do what they tell you. WERE

3.

You overslept this morning because you didn’t set your alarm clock. WOULDN’T

3.

Find the mistake in each of the following sentences and correct it. (1x3= 3 points)

1.

His trip can have been cancelled at the last minute.

2.

It stroke me as odd to see him there.

3.

I’d rather you had stayed at home tonight.

II. B. Translate into Romanian:

It was eleven o’clock when Alice reached the outskirts of Toulouse. She was too tired to carry on to Carcassonne, so she decided to head for the city center and find somewhere to stay the night. The journey had passed in a flash. Her head was full of mixed images of the labyrinth, as, always, in the end, she returned to the

labyrinth. Alice told herself she was being paranoid, that it had nothing to do with her. You were just in the wrong place at the wrong time. But no matter how many times Alice said it, she did not believe it. Alice kicked off her shoes and lay down fully clothed on the bed. Everything about the bed was cheap, the sheets were over- starched and scratched like paper against her skin. Unexpectedly a lump came to her throat.

Barem de corectare – RISE Proba de Limba Franceză I. a. Complétez par les articles
Barem de corectare – RISE
Proba de Limba Franceză
I. a. Complétez par les articles définis ou par les adjectifs possessifs qui conviennent:
- Pierre s’avança,
gants à
main. Le pluie lui fouettait
visage.
- On lui a coupé
cheveux,
longs cheveux dorés!
I. b. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent:

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu. Subiectul I - conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu. Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B. I.A. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. I.B. Primul subpunct din cele trei ale subiectului I.B. este notat cu 3 puncte, subpunctul 2 se notează cu 3 puncte, subpunctul 3 se notează cu 3 puncte, după cum urmează:

1: 0,50 x 6, 2: 1 x 3, 3: 1 x 3 La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu. Subiectul II - Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.

- Après qu’elle (terminer) les ourlets, elle coudra les boutons.

- Je veux bien la recevoir quoique je n’(avoir) pas grand-chose à lui raconter.

- Il devrait rentrer à la maison avant que son père ne (être) là.

I. c. Reliez les phrases suivantes, de façon à exprimer dans la subordonnée le rapport entre parenthèses:

- Il a beaucoup neigé. Les routes sont impraticables. (conséquence)

- Les enfants ne voulaient pas s’endormir. Leur grand-père se mit à leur lire un conte. (cause)

- Il persévérera. Il finira par réussir. (condition)

I. d. Remplacez les groupes de mots soulignés par les pronoms convenables:

- Parlez-moi de vos projets.

- Vous pouvez faire confiance à vos amis.

- Ne pensez plus aux difficultés!

I. e. Mettez à la voix passive les phrases suivantes:

64

- Le meme architecte construira tous les immeubles de cette rue.

- Ton récit émouvra la vieille dame.

I. f. Transposez le texte suivant au discours indirect, en commençant par: Elle affirma que Je ne suis pas coupable de ce qui s’est passé hier. Ce que je vais vous raconter, c’est la vérité toute nue. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez recourir au témoignage de Justine, qui a assisté à toute la scène.

II. a. Traduisez en français:

- Am impresia că n-aţi înţeles ceea ce v-am spus. Cu mine trebuia să negociaţi, nu cu asistenta mea. Este

regretabil că, în ciuda discuţiilor noastre anterioare, s-a produs o asemenea confuzie, dar nu e vina mea. Ar fi trebuit să vă asiguraţi că vă adresaţi persoanei celei mai autorizate. Dacă nu v-aţi fi grăbit, nu am fi ajuns într-o situaţie atât de stânjenitoare. Aşa cum dumneavoastră aveţi regulamente, le avem şi noi pe-ale noastre.

II. b. Qu’ est-ce que vous attendez du monde de demain?

Donnez à cette question une réponse argumentée (12 à 15 lignes).

Barem de corectare

Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul
Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.
Subiectul I se notează astfel:
I. a. 1,50 p.
I. b. 3 x 0,50 p.
I. c. 3 x 0,50 p.
I. d. 3 x 0,50 p.
I. e. 2 x 0,50 p.
I. f. 2 p.
Subiectul II se notează astfel:
II. a. (5 p.) La traducerea în limba franceză, greşelile vor fi depunctate astfel:
0,50 - 1 p. contrasensurile, în funcţie de gravitate.
II. b. (4 p.) La proba de redactare se acordă:
1,5 p. pentru folosirea adecvată a argumentelor;
1,5 p. pentru calitatea exprimării în limba franceză;
1 p. pentru respectarea dimensiunilor indicate;
-
Proba de Limba Germană – RISE
I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen:
1 Der gute Rat
5

0,02 - 0,05 p. greşelile de grafie, în funcţie de gravitate; 0,10 p. greşelile de lexic; 0,15 p. greşelile de morfosintaxă (flexiunea verbului, elementele de relaţie, regimul prepoziţional al verbului, acordul); 0,25 - 0,40 p. folosirea greşită a negaţiilor, interogaţia directă şi indirectă, folosirea greşită a modurilor; SI condiţional, concordanţa timpurilor;

greşelile grave de ortografie, lexic şi/sau gramatică se sancţionează ca acelea de la proba de traducere în limba franceză.

Zwei Freunde wanderten miteinander den gleichen Weg. Sie hatten einander versprochen, alle Gefahren gemeinsam zu bestehen und sich immer zu helfen.

Ihre Reise führte sie durch einen tiefen Wald. Plötzlich stand ein Bär vor ihnen. Während sich der eine

Freund zum Kampfe bereit machte, war der andere schon, so schnell er konnte, auf den nächsten Baum geklettert. Alleingelassen, nahm der Freund seine Zuflucht zur List: er warf sich zur Erde nieder und stellte sich tot. Der Bär kam heran und beschnüffelte* ihn von den Fußsohlen bis zu den Ohren. Aber weil der Mann sich nicht rührte und mit aller Kraft den Atem unterdrückte, hielt er ihn für tot und trottete* davon; denn der Bär, sagt

10 man, rührt einen Toten nicht an.

Als der Bär längst außer Sicht war, kam der andere von seinem Baum herunter und fragte den Gefährten,

was der Bär ihm ins Ohr geflüstert habe, ehe er sich davonmachte. „Einen guten Rat gab er mir“, bekam er zur Antwort. „Nie wieder solle ich jemanden zum Freunde nehmen, der mich in Not verlässt“. (Nach Babrios)

*beschnüffelte = beroch (hörbar), *trottete

I. 1. Warum hat der Bär den auf der Erde liegenden Mann nicht angegriffen? 2 Punkte

davon = ging langsam weg

I. 2. Worin besteht der gute Rat? Erklären Sie. Stimmen Sie der Aussage zu? Warum? Warum nicht? Argumentieren Sie in 5-7 Zeilen 2 Punkte

65

I.

3. Mit welchem Ziel kletterte einer der Freunde auf den Baum? [Antworten Sie mit einem Finalsatz] 2

Punkte

I.

4. Verwandeln Sie die direkte in indirekte Rede: 2 Punkte

Er gab mir einen guten Rat“ (Zeile 12)

I. 5. Was hätte der eine Freund machen sollen, um seinem Gefährten zu helfen? [Verwenden Sie in Ihrer

Antwort den Konjunktiv Plusquamperfekt] (1 Satz) 1 Punkt

II. 1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische: 4 Punkte

Zürich, 12.11.2006

Liebe Sylvie,

wie geht es dir? Ich habe seit deinem Praktikum bei uns in Zürich nichts mehr von dir gehört und hoffe, dass alles in Ordnung ist. Was macht dein Studium? Sicher bist du jetzt schon mit der Vorbereitung deiner Abschlussprüfungen beschäftigt und hast deshalb wenig Freizeit. Du Arme! Hier in der Firma ist alles wie immer. Zum Glück haben wir jetzt nicht mehr so viel Arbeit wie in den Sommermonaten. Peter und Kathrin haben auch schon nach dir gefragt und lassen dich herzilch grüßen. Leider beginnt es schon kalt zu werden. Heute hat es sogar ein bisschen geschneit. Ich würde mich sehr freuen, bald von dir zu hören. Schreibe doch mal! Viele Grüße, Maria (Dinsel, S./Reimann, M. (2004): Fit fürs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen. Ismaning: Hueber)

II. 2. Sie haben die Postkarte aus II.1. von einer Freundin aus der Schweiz bekommen.
II. 2. Sie haben die Postkarte aus II.1. von einer Freundin aus der Schweiz bekommen.
Antworten Sie Ihren Freunden und schreiben Sie einen Brief zu folgenden Punkten:
- Was Sie mit ihr in Ihrer Stadt alles unternehmen wollen.
- Erkundigen Sie sich nach ihren Wünschen.
- Einladung in Ihre Stadt.
- Zu welcher Jahreszeit es in Ihrem Land am schönsten zu reisen ist und warum.
Barem de corectare
I. Înţelegerea unui text (scris) şi răspunsul la întrebări:
I. 1. aus 2 möglichen Gründen:
1) Er hielt ihn für tot. (Zeilen 8-9) o.Ä. 1 punct
2) Bären rühren keine Toten an. (Zeilen 10-11) o.Ä. 1 punct
I.
I. 3. Der eine Freund kletterte auf den Baum, um sich zu retten. o.Ä. 2 puncte
, damit er sich retten konnte.
angemessener Inhalt 0,5 puncte
die richtige Konjunktion: damit oder Infinitivkonstruktion 0,5 puncte
die richtige Verbposition 1 punct
I.

Bringen Sie die Punkte in eine logische Reihenfolge und schreiben Sie einen passenden Einleitungs - und Schlusssatz. (ca. 150 Wörter - 1,5 Seiten)! 5 Punkte

Se acordă 9 puncte, alocate după cum urmează: câte 2 puncte pentru răspunsurile corecte la întrebările I. 1. – I. 4. şi respectiv 1 punct pentru răspunsul corect la întrebarea I. 5., şi 1 punct din oficiu.

2. Der gute Rat besteht darin, dass man sich nur solche Freunde aussuchen sollte, die einen nicht im Stich lassen. (Zeilen 12-13) o.Ä. 0,5 puncte der Ausdruck der eigenen Meinung 0,5 puncte logische Begründung 1 punct

4. Der Freund sagte, dass der Bär ihm einen guten Rat gegeben habe. 2 puncte 3 Person 0,5 puncte richtige Form des Konjunktiv I 1 punct richtige Worstellung/Syntax (mit oder ohne „dass”-Satz) 0,5 puncte

I. 5. Er hätte mit ihm zusammen kämpfen sollen. o.Ä. 1 punct

II.

Se acordă 9 puncte şi 1 punct din oficiu.

II.

1. Traducere:

Se apreciază cu punctaj maxim (4 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi

corectă. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze. Se depunctează:

- 0,25 puncte: devierea gravă de sens;

- 0,10 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;

- 0,10 puncte: orice omisiune sau element adăugat;

- 0,05 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie.

II. 2. Redactare:

66

Se acordă un punctaj maxim de 5 puncte. Aceste 5 puncte se apreciază după 3 criterii: conţinut corespunzător, organizare comunicaţională, corectitudine lingvistică. Conform baremului din tabelul de mai jos, toate cele 3 criterii împreună acumulează 15 puncte. Punctajul maxim pentru redactare se obţine din împărţirea punctelor total acumulate la cele 3 criterii menţionate la 3. De exemplu:

punctaj pt. conţinut corspunzător: 5 puncte punctaj pt. organizare comunicaţională 1 punct

punctaj pt. corectitudine lingvistică

punctaj total 3 criterii: 5+1+3 = 9 puncte

3 puncte

punctaj total redactare:

9:3 = 3 puncte

Observaţie: Punctajele permise pentru cele 3 criterii sunt doar cele prevăzute în tabel! De exemplu: pentru criteriul organizare comunicaţională punctele posibile sunt: 5, 3 sau respectiv 1 punct. Asta înseamnă că de exemplu nu se pot aloca: 2, 4 sau 3,5 puncte etc.

Conţinut corespunzător - toate cele 4 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi
Conţinut corespunzător
- toate cele 4 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 5
- 3 puncte au fost tratate sumar, concis, dar corespunzător d.p.d.v. al conţinutului
3
- 2 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului
2
- un singur punct a fost tratat corespunzător d.p.d.v al conţinutului şi al volumului
0
Structură comunicaţională
aspecte precum:
strategii
ale
discursului,
lexic
neoficială/familiară), strategii compensatorii
- structură comunicaţională deplin corespunzătoare
5
- structură comunicaţională acceptabilă
3
- structură comunicaţională parţial acceptabilă
1
structură comunicaţională inacceptabilă
Corectitudine lingvistică
morfologie, sintaxă, ortografie, punctuaţie
-
0
- nici o greşeală sau greşeli izolate
5
- greşeli care nu afectează înţelegerea textului
3
- greşeli care afectează vizibil înţelegerea textului
1
- multe greşeli care afectează textul, astfel încât acesta devine neinteligibil
0
Proba de Limba Spaniolă
I. A. Sustituya los puntos suspensivos con la forma / palabra adecuada:
1.
Este verano
una vez de excursión en bicicleta.
a.
íbamos
b.
hemos ido
c.
habíamos ido
d.
fuimos
2.
El padre de mi padre es mi ….
a.
sobrino
b.
nieto

şi sintaxă, adaptare contextuală (aici scrisoare

c.

primo

d.

abuelo

3.

En este parque

muchos árboles.

a.

hay

b.

están

c.

existen

d.

son

4.

Ayer

a la iglesia.

a.

hemos ido

b.

fuimos

c.

estaremos

d.

vamos

5.

Prefiero

aqua fría.

67

a.

el

b.

la

c.

este

d.

una

6.

Un conjunto de islas es un …

a.

islote

b.

coro

c.

volcán

d.

archipiélago

7.

El próximo fin de semana

a la playa-

a.

iremos

b.

seremos

c.

estaremos

d.

hemos ido

8.

Si

dinero, me compraría un coche.

a. tuviera b. tendría c. tendré d. habría tenido 9. Juan la guitarra. a. canta
a.
tuviera
b.
tendría
c.
tendré
d.
habría tenido
9.
Juan
la guitarra.
a.
canta en
b.
juega con
c.
toca
d.
acompaña a
10. Es
me daba una vergüenza tremenda.
a. como
b. que
c. cual
d. como si
I. B. Traduzca al español:
II.
A. 1. Juan no estaba de acuerdo que su hijo (participar)
en esa competición.
2.
Te lo diré, si (venir)
a recogernos del aeropuerto.
3.
Ayer llegué a saber que tu padre (estar)
enfermo.
4.
Nos rogó que (pagar)
la mercancía al contado.
5.
No sé si mi hermano (ir)
en el mismo tren.
6.
No me di cuenta de que (estar)
aquí.
7.
Me extrañaría que Juan (volver)
tan temprano.
8.
No creo que Juan (poder)
decir eso.

«De fapt, este vorba despre implicarea ruşilor în modernizarea ţărilor române, în deschiderea spre Occident. Pretextul era apărarea creştinătăţii, îndepărtarea turcilor din Europa, însă adevăratul motiv era expansiunea imperială. Generalul Raeski scrie că sincronizarea elitelor a fost uluitoare, extrem de rapidă. În

numai douăzeci de ani, schimbările au fost radicale. De la veşmintele orientale, s-a trecut la cele «evropeneşti», de la sofa, la canapea. Femeile vorbeau franţuzeşte, dansau, se îmbrăcau după moda de la Paris şi petreceau împreună cu bărbaţii. Pentru că aşa era moda, aveau şi câte un amant, iar unele dintre ele, ca să fie şi mai la modă, aveau chiar doi. La sfârşitul veacului al XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea, principatele române se aflau realmente între Orient şi Occident, iar această perioadă este extrem de interesantă pentru cei care fac studii de lingvistică, istorie, antropologie culturală, mentalităţi etc.» («Magazin istoric»)

9. Si lo (saber)

, te habría advertido.

10.

Le quedaría muy agradecido si me lo (enviar)

cuanto antes.

II.

B. Traduzca al rumano:

«Por otra parte, es verdad que la sociedad está basada en abusos y egoísmos individuales, lo que produce como consecuencia diversidad hasta en los aspectos menos imaginados. Al principio de la Revolución Cubana, Fidel Castro tuvo la idea de suprimir la gran variedad de puros, y producir sólo tres o cuatro clases como reflejo de la búsqueda de una mayor igualdad en la sociedad. Los expertos debieron convencerlo de que, para mantener rentable el negocio de los puros, era necesario conservar la gran variedad que demandaban los fumadores de todo el mondo.

El sentido de la vida muchas veces viene dado por la necesidad. Si estás muriéndote de hambre, no pierdes el tiempo en pensar la dimensión ética de las razones que tienes para buscar alimentos; está clarísimo que lo único que importa es comer, porque de lo contrario no llegas a mañana.» (Fernando Savater)

68

Barem de corectare

I. A. 3 puncte

I. B. 6 puncte

1 punct din oficiu

II.

A. 4 puncte

II.

B. 5 puncte

1 punct din oficiu

Se depunctează:

- 0,10 greşelile de ortografie

- 0,50 greşelile gramaticale sau lexicale.

I. Traduceţi textul următor:

Proba de Limba Latină

His tot rebus impeditā oppugnatione, milites, cum toto tempore luto, frigore et assiduis imbribus tardarentur,
His tot rebus impeditā oppugnatione, milites, cum toto tempore luto, frigore et assiduis imbribus
tardarentur, tamen continuo labore diebus XXV aggerem latum et altum extruxerunt.
II.
II.
1. De ce credeţi că este atât de percutantă şi de perenă ironia lui Petronius?
2. Dintre cele trei variante latineşti a, b, c ale următorului fragment românesc, alegeţi-o pe cea corectă şi
marcaţi-o cu x.
Catullus a cunoscut-o mai bine pe Lesbia; de aceea, deşi arde mai tare (de dor), pentru el iubita pare acum
mai uşuratică.
a.
Catullus melius Lesbiam cognovit; quare, etsi impensius urebatur, declarat sibi puellam nunc leviorem
videri.
b.
Catullus melius Lesbiam cognoverat; quare, etsi impensius uritur, puella nunc sibi levior videbitur.
c.
Catullus Lesbiam melius cognovit; quare, etsi impensius uritur, sibi nunc puella levior videtur.
N. B. Candidaţii au dreptul să folosească Dicţionarul Latin-Român.
Barem de corectare
Se
acordă o notă între 1 şi 10 pentru fiecare dintre cele două subiecte (I şi II). La fiecare dintre cele două
notări se acordă câte un punct din oficiu.
Cum subiectul II conţine două componente, II. 1 şi II. 2, nota parţială II se va calcula astfel: 1 punct din
oficiu, 4 puncte pentru rezolvarea corectă a componentei II. 1 (întrebarea de literatură sau analiza
morfosintactică) şi 5 puncte pentru rezolvarea corectă a componentei II. 2 (alegerea variantei corecte).
Nota finală rezultă din media celor două note parţiale: I şi II.
Din valorile maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 puncte pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau
lexic, în funcţie de gravitatea lor (de pildă, gravă este neidentificarea unei participiale absolute sau a unei
infinitivale. Ezitările în interpretarea corectă a unei sintagme gerunziale sau gerundivale vor putea beneficia de
o anumită indulgenţă). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 puncte, în funcţie de întinderea şi profunzimea
erorii.
O
teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii, a siguranţei
gramaticale, precum şi prin aptitudini de sintetizare şi de prezentare clară a răspunsurilor va putea beneficia de 1
punct în plus, adăugat mediei finale.
Se
vor sancţiona drastic greşelile de limba română.

69