Sunteți pe pagina 1din 7

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

F A C U L T A TE A D E T E O L O G I E O R T O D O X Ă
Str. Sfânta Ecaterina nr. 2, tel. 021-335.41.83, 021-335.61.17

Domeniul de licenţă „Teologie ortodoxă Domeniul de licenţă „Teologie Didactică“


pastorală“
Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
 Dogmatică ortodoxă – scris; Dogmatică ortodoxă – scris;
 Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
 2008 – 1,88 candidaţi/loc 2008 – 1,88 candidaţi/loc
 2007 – 1,41candidaţi/loc 2007 – 1,41 candidaţi/loc
 2006 – 2,57 candidaţi/loc 2006 – 0,46 candidaţi/loc
 2005 – 2,11 candidaţi/loc 2005 – 2,11 candidaţi/loc
 2004 – 2,06 candidaţi/loc 2004 – 2,06 candidaţi/loc
 2003 – 2,33 candidaţi/loc 2003 – 1,48 candidaţi/loc
 2002 – 2,76 candidaţi/loc 2002 – 2,24 candidaţi/loc
 2001 – 2,35 candidaţi/loc 2001 – 1,33 candidaţi/loc
 2000 – 1,86 candidaţi/loc 2000 – 1,36 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
 2008 – 9,87/7,89 (buget); 7,89/6,98 (taxă); 2008 – 9,68/5,68 (buget); 8,28 (a II-a
8,24/7,20 (a II-a facultate); 10,00/8,00 (licenţiaţi) facultate); 10,00/8,00 (licenţiaţi)
 2007 – 9,65/7,71 (buget); 9,16/5,49 (taxă) 2007 – 9,53/5,75 (buget)
 2006 – 9,68/7,72 (buget); 7,74/5,08 (taxă) 2006 – 9,24/5,78
 2005 – 9,81/8,13 (buget); 8,12/5,05 (taxă); 2005 – 9,60/5,44
10,00/8,00 (licenţiaţi) 2004 – 9,41/7,35 (buget); 7,34/6,12 (taxă);
 2004 – 9,58/7,75 (buget); 7,74/5,02 (taxă); 10,00/9,00 (licenţiaţi)
10,00/7,00 (licenţiaţi) 2003 – 9,31/6,00
 2003 – 9,97/6,97 (buget); 9,50/7,13 (taxă) 2002 – 8,66/5,20
 2002 – 9,87/5,89 2001 – 5,65/5,03
 2001 – 10/5,08 2000 – 8,80/5,03
 2000 – 9,87/5,00

Domeniul de licenţă „Teologie – Limba Domeniul de licenţă „Teologie – Limba


franceză“ engleză“
A fost transformat în domeniul de licenţă A fost transformat în domeniul de licenţă
„Teologie Didactică“ „Teologie Didactică“
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
 2005 – 2,11 candidaţi/loc 2005 – 2,11 candidaţi/loc
 2004 – 2,06 candidaţi/loc 2004 – 2,06 candidaţi/loc
 2003 – 1,13 candidaţi/loc 2003 – 1,07 candidaţi/loc
 2002 – 1,23 candidaţi/loc 2002 –1,23 candidaţi/loc
 2001 – 0,76 candidaţi/loc 2001 – 0,92 candidaţi/loc
 2000 – 1,00 candidaţi/loc 2000 – 1,60 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
 2005 – 9,60/5,44 2005 – 9,60/5,44
 2004 – 8,65/6,78 2004 – 9,20/7,18 (buget); 6,98/5,92 (taxă)
 2003 – 9,53/6,78 2003 – 9,63/6,46
 2002 – 9,14/5,49 2002 – 9,14/5,49
 2001 – 7,88/5,15 2001 – 7,14/5,00
 2000 – 8,29/5,21 2000 – 8,31/5,14

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Domeniul de licenţă „Teologie – Limbi clasice Domeniul de licenţă „Teologie – Asistenţă


(latină)“ socială“
A fost transformat în domeniul de licenţă
„Teologie Didactică“
Probe de concurs:
Etapa a II-a:
 Dogmatică ortodoxă – scris;
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
 2005 – 2,11 candidaţi/loc 2008 – 1,88 candidaţi/loc
 2004 – 2,06 candidaţi/loc 2007 – 1,41 candidaţi/loc
 2003 – 0,00 candidaţi/loc 2006 – 0,94 candidaţi/loc
 2002 – 0,30 candidaţi/loc 2005 – 2,11 candidaţi/loc
 2001 – 0,28 candidaţi/loc 2004 – 2,06 candidaţi/loc
 2000 – 0,32 candidaţi/loc 2003 – 2,55 candidaţi/loc
 2002 – 1,60 candidaţi/loc
 2001 – 1,83 candidaţi/loc
 2000 – 1,82 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
 2005 – 9,60/5,44 2008 – 9,76/6,58 (buget); 6,27/6,01 (taxă);
 2004 – 7,28/6,30 10,00/8,00 (licenţiaţi)
 2003 – 9,31/7,01 2007 – 9,84/6,60 (buget); 9,31/6,05 (taxă)
 2002 – 9,34/6,88 2006 – 9,75/5,24 (buget);
 2001 – 7,88/5,15 8,72/6,84 (taxă)
 2000 – 8,60/5,35 2005 – 9,05/5,30 (buget);
5,17/5,05 (taxă)
 2004 – 9,36/6,76 (buget);
7,71/5,07 (taxă); 10,00 (licenţiaţi)
 2003 – 9,87/6,00
 2002 – 8,99/5,14
 2001 – 7,91/5,00
 2000 – 9,35/5,04

Domeniul de licenţă „Teologie – Artă sacră“


Probe de concurs: Concurenţa în anii anteriori:
Etapa I eliminatorie: 2008 – 1,88 candidaţi/loc
 Desen (probă practică). 2007 – 1,41 candidaţi/loc
 2006 – 0,62 candidaţi/loc
 2005 – 2,11 candidaţi/loc
 2004 – 2,06 candidaţi/loc
 2003 – 0,88 respectiv 0,68 candidaţi/loc
 2002 – 1, respectiv 1,8 candidaţi/loc
 2001 – 1,80 candidaţi/loc
 2000 – 1,68 candidaţi/loc
Etapa a II-a: Prima medie/ultima medie:
 Dogmatică ortodoxă – scris; 2008 – 9,85/6,00 (buget); 8,65 (a II-a
facultate); 10,00/8,00 (licenţiaţi)
 2007 – 9,62/6,12 (buget); 8,71/7,12 (taxă)
 2006 – 9,39/5,41 (buget);
7,84/7,79 (taxă)
 2005 – 8,47/5,05; 10,00/9,00 (licenţiaţi)
 2004 – 8,34/5,92 respectiv 8,80/5,58
("Conservare şi restaurare", "Arte plastice")
 2003 – 9,75/5,62 respectiv 9,00/6,25
 2002 – 9,00/5,50 respectiv 8,41/5,58
 2001 – 7,08/5,24
 2000 – 9,58/5,27

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Domeniul de licenţă „Teologie Ortodoxă Pastorală“


Proba scrisă la Dogmatica ortodoxă
- Toţi itemii sunt obligatorii. Fiecare item are un singur răspuns corect.
- Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
- Pentru fiecare item completaţi pe foaia de examen răspunsul pe care-l consideraţi corect cu simbolul 0, iar
răspunsurile considerate greşite cu simbolul X.

1. Potrivit aspectului de cooperare al proniei divine:


a. Dumnezeu lucrează în locul omului;
b. Dumnezeu asistă şi conlucrează cu făpturile;
c. creaţia lucrează fără Dumnezeu;
d. Dumnezeu susţine în existenţă făpturile.
2. Mărturisirile de credinţă ale lui Petru Movilă şi Dositei al Ierusalimului aparţin:
a. Tradiţiei statornice;
b. Tradiţiei dumnezeieşti;
c. Tradiţiei apostolice;
d. Tradiţiei dinamice.
3. Îndemnul Sf. Ap. Pavel: „Lucraţi cu frică şi cu cutremur mântuirea voastră" (Filipeni 2, 12) se referă la:
a. mântuirea subiectivă;
b. mântuirea obiectivă;
c. răscumpărare;
d. mântuirea prin credinţă.
4. Sfântul Atanasie cel Mare a introdus în dogma Sfintei Treimi termenul:
a. prosopon;
b. ipostasis;
c. deofiinţă;
d. persona.
5. Harul divin este:
a. energie creată, dar sfinţitoare;
b. energie divină necreată şi sfinţitoare;
c. lucrarea Tatălui în creaţie;
d. lucrarea Duhului Sfânt.
6. Învăţătura despre vămile văzduhului este:
a. dogmă;
b. teologumenă;
c. învăţătură proclamată într-un sinod local al Bisericii;
d. învăţătură care ne dă putinţa să ne închipuim modul în care se face judecata particulară, dar căreia
Biserica nu i-a atribuit caracterul de dogmă.
7. Cine poate interpreta Sfânta Scriptură?
a. exegeţii pregătiţi special în acest scop;
b. ierarhia;
c. Biserica, în duhul Tradiţiei;
d. fiecare credincios în parte.
8. Slujirea profetică a Mântuitorului este confirmată de textul scripturistic de la:
a. Matei 20, 28;
b. Ioan 3, 16;
c. Matei 28, 19-20;
d. Matei 26, 28.
9. Pe baza comunicării însuşirilor, lucrările lui Hristos sunt:
a. teandrice;
b. dumnezeieşti;
c. omeneşti;
d. fiinţiale.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

10. Revelaţia supranaturală externă provine direct de la:


a. Dumnezeu;
b. Prooroci;
c. Dumnezeu sau prin organele Sale;
d. Îngeri;
11. Pururea-fecioria Maicii Domnului este menţionată la:
a. Isaia 7, 14;
b. Isaia 53, 4;
c. Iezechiel 44, 1-3;
d. Iezechiel 3, 12.
12. Căile de transmitere a Revelaţiei sunt:
a. Biserica şi Tradiţia;
b. Scriptura şi Biserica;
c. Scriptura şi Tradiţia;
d. Biserica, Scriptura şi Tradiţia.
13. Care este temeiul scripturistic pentru purcederea Duhului Sfânt numai de la Tatăl?
a. Ioan 16, 12-14;
b. Ioan 7, 16;
c. Ioan 20, 22;
d. Ioan 15, 26.
14. Textul patristic: „Făcutu-ne-ai căutători spre Tine, Doamne, şi neliniştită este inima mea până ce se va
odihni întru Tine” se referă la:
a. cunoaşterea apofatică;
b. cunoaşterea naturală;
c. cunoaşterea supranaturală;
d. cunoaşterea simbolică.
15. Care este textul invocat de Biserica Romano-Catolică pentru a susţine teoria despre purgatoriu?
a. Ioan 13, 18;
b. I Corinteni 2, 17;
c. I Corinteni 3, 11-15;
d. II Petru 3, 10.
16. Definirea dogmatică a unirii ipostatice prin cuvintele: „în chip neîmpărţit, nedespărţit, neamestecat,
neschimbat” s-a făcut la:
a. Sinodul III ecumenic;
b. Sinodul IV ecumenic;
c. Sinodul VI ecumenic;
d. Sinodul V ecumenic.
17. Luther numeşte Sfintele Taine:
a. acte prin care Dumnezeu transmite harul credincioşilor;
b. semne goale;
c. ceremonii simbolice;
d. acte sfinţitoare.
18. Există un progres în Revelaţia supranaturală?
a. Revelaţia supranaturală este fixă;
b. Se poate vorbi de un progres în Revelaţia supranaturală, dar caracteristica ei rămâne unitatea;
c. Revelaţia supranaturală nu se poate schimba;
d. Revelaţia supranaturală a fost dată o singură dată pentru totdeauna.
19. Fericitul Augustin afirmă: „Mărginitul nu-l poate cuprinde pe Cel Nemărginit”. Această afirmaţie
prezintă cunoaşterea lui Dumnezeu, ca fiind:
a. indirectă;
b. nedeplină;
c. analogică;
d. simbolică.
20. După despărţirea de trup, sufletul este dus la judecată, fiind însoţit de:
a. Mântuitorul Iisus Hristos;
b. Maica Domnului, sfinţi şi îngeri;
c. îngeri şi demoni;

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

d. îngeri.
21. Apofatismul înseamnă:
a. agnosticism;
b. ignoranţă;
c. cunoaştere obişnuită;
d. nu înseamnă agnosticism, nici ignoranţă, ci depăşire a mijloacelor obişnuite de cunoaştere.
22. Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii este:
a. cunoaşterea intelectuală;
b. cunoaştere logică, dublată de experienţa duhovnicească;
c. cunoaşterea prin care fiecare credincios Îl cunoaşte pe Dumnezeu în acţiunea providenţială cu el;
d. cunoaşterea în care sunt utilizate argumente raţionale pentru existenţa lui Dumnezeu.
23. Raiul şi iadul au fost înţelese:
a. ca două locuri deosebite;
b. ca două locuri şi stări total deosebite;
c. ca două stări total diferite;
d. ca două realităţi existenţiale diferite.
24. În ziua a treia, Dumnezeu:
a. a făcut plantele;
b. a despărţit apele de uscat;
c. a despărţit apele de uscat şi a făcut toate plantele după felul lor;
d. a făcut să apară oceanele, fluviile şi râurile.
25. Omul este creat:
a. după sfat dumnezeiesc şi prin lucrarea directă a lui Dumnezeu;
b. după sfat dumnezeiesc;
c. prin lucrarea nemijlocită a lui Dumnezeu;
d. prin modelarea materiei făcute de Dumnezeu.
26. Monogenismul indică:
a. dihotomia naturii umane;
b. legătura dintre toţi oamenii;
c. unitatea de origine şi fiinţială a întregii omeniri, plecând de la prima pereche de oameni;
d. recapitularea întregii omeniri în Hristos.
27. Porunca dată de Dumnezeu protopărinţilor de a nu mânca dintr-un anumit pom reprezintă:
a. un semn de putere al lui Dumnezeu;
b. manifestarea bunătăţii şi înţelepciunii din partea lui Dumnezeu;
c. o interdicţie morală;
d. o probă pentru a încerca voinţa protopărinţilor.
28. Referitor la porunca dată de Dumnezeu protopărinţilor de a nu mânca dintr-un anumit pom, aceasta s-a
făcut spre a procura materie voinţei libere a omului. Această afirmaţie a fost făcută de:
a. Sf. Grigorie Teologul;
b. Sf. Grigorie de Nyssa;
c. Sf. Ioan Damaschinul;
d. Sf. Ioan Gură de Aur.
29. Sobornicitatea Bisericii este implicată în:
a. unitatea ei;
b. sfinţenia ei;
c. apostolicitatea ei;
d. caracterul ei văzut.
30. Pregătirea vechilor perşi pentru venirea Mântuitorului s-a făcut prin credinţa că:
a. la sfârşitul fiecărei perioade de câte 3000 de ani din viaţa omenirii, va veni în lume câte un trimis al zeului
Ahuramazda, spre a scăpa omenirea de sub puterea zeului rău Angromainius, ultimul trimis fiind Saoşiant, născut
dintr-o fecioară;
b. înţeleptul Krişna, încarnarea zeului Vişnu, a venit în lume să zdrobească capul şarpelui Calua;
c. reprezentarea prin statui a şarpelui rupt în bucăţi de Teotl, zeul soarelui;
d. zeul bun, Horus, fiul lui Osiris şi al lui Isis, îl biruieşte pe zeul rău, Tifon.
31. Biserica învaţă că Iisus Hristos este Dumnezeu-Om, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, afară de
păcat, pe baza datelor din:
a. Sf. Scriptură;

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

b. Sf. Tradiţie;
c. Simbolul credinţei şi definiţiile dogmatice ale sinoadelor ecumenice, privitoare la persoana Mântuitorului;
d. Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie.
32. În cult, Biserica are numeroase cântări care cuprind o adevărată teologie a Întrupării Fiului lui
Dumnezeu. Una din acestea este: „Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni pe pământ S-a arătat şi cu
oamenii a petrecut, că din Fecioară curată trup luând şi dintr-însa ieşind cu luarea, unul este Fiul, îndoit în fire, dar
nu în feţe” şi reprezintă:
a. Stihira de la Vecernia de sâmbătă seara glasul 8;
b. Stihira de la Vecernia de sâmbătă seara, glasul 1;
c. Stihira de la Vecernia Naşterii Domnului;
d. Stihira de la Vecernia Bunei Vestiri.
33. Prin Întrupare:
a. Dumnezeu-Sf. Treime Şi-a asumat firea umană;
b. nu s-a produs nicio schimbare în Sf. Treime;
c. s-a produs o schimbare în Sf. Treime;
d. Se întrupează Fiul lui Dumnezeu, modificându-se astfel firea dumnezeiască a Persoanelor Sf. Treimi.
34. Referitor la existenţa celor două voinţe şi două lucrări, există afirmaţia patristică: „Iisus Hristos nu făcea
omeneşte cele omeneşti, căci nu era numai om, ci şi Dumnezeu, dar nici nu lucra cele dumnezeieşti
dumnezeieşte, căci nu era numai Dumnezeu, ci şi om” făcută de:
a. Sf. Ioan Damaschinul;
b. Sf. Maxim Mărturisitorul;
c. Sf. Simeon Noul Teolog;
d. Sf. Grigorie Palama.
35. Arătarea unui exemplu desăvârşit de umilinţă, de răbdare, de ascultare şi lepădare de sine, dovedită de
Iisus Hristos, este evidenţiată în Sf. Scriptură la:
a. Ioan 3, 16;
b. Ioan 18, 36;
c. Filipeni 2, 6-8;
d. I Timotei 6, 15.
36. Expresia „Şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului” se găseşte:
a. în troparul Cincizecimii;
b. în condacul Cincizecimii;
c. în troparul Botezului;
d. în condacul Botezului.
37. Iisus Hristos a realizat în trupul Său îndumnezeit întreaga iconomie a mântuirii obiective:
a. prin Întrupare;
b. prin Înviere;
c. prin Înălţare;
d. prin Întruparea, Moartea pe cruce, Învierea şi Înălţarea Sa la cer.
38. Legătura strânsă dintre Înălţarea lui Iisus Hristos la cer şi Pogorârea Duhului Sfânt care ni-L sălăşluieşte
pe Iisus Hristos în noi este înfăţişată:
a. În cap. 14 din Evanghelia lui Ioan;
b. În cap. 14 şi 16 din Evanghelia lui Ioan;
c. În cap. 16 din Evanghelia lui Ioan;
d. În cap. 1 din Faptele Apostolilor.
39. Afirmaţia: „Fiul este uşa spre Tatăl, iar Duhul Sfânt cheia care deschide uşa şi dacă uşa nu se deschide,
nu intră nimeni în casa Tatălui” este făcută de:
a. Sf. Grigorie Teologul;
b. Sf. Macarie Egipteanul;
c. Sf. Simeon Noul Teolog;
d. Sf. Serafim de Sarov.
40. Duhul Sfânt:
a. ni Se împărtăşeşte ca persoană;
b. nu ni Se împărtăşeşte ca persoană, dar ni Se comunică prin lucrarea Sa harică;
c. ni Se comunică prin lucrarea Lui harică;
d. ni Se împărtăşeşte ca persoană şi ni Se comunică prin lucrarea Lui harică.
41. Afirmaţia că în ziua Domnului, „stihiile lumii vor arde” o găsim la:

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

a. II Petru 3, 13;
b. II Petru 3, 10;
c. Apocalipsă 6, 17;
d. Matei 11, 22.
42. Pentru corectitudinea învăţăturii propovăduite într-o eparhie, responsabilitatea aparţine:
a. celui care propovăduieşte învăţătura;
b. ierarhului eparhiei;
c. preoţilor şi credincioşilor eparhiei;
d. preoţilor din eparhia respectivă.
43. Învăţătura descoperită despre Sf. Treime, propovăduită şi mărturisită totdeauna de Biserică, primeşte o
formulare oficială autoritară şi definitivă la sinoadele I şi II ecumenice, cu prilejul condamnării ereziei lui:
a. Arie şi Macedonie;
b. Apolinarie;
c. Eutihie;
d. Nestorie.
44. Sinodul I ecumenic (325) a combătut pe Arie, care nega:
a. dumnezeirea şi egalitatea Fiului cu Tatăl;
b. dumnezeirea şi egalitatea Duhului cu Tatăl;
c. dumnezeirea şi egalitatea Fiului cu Duhul Sfânt;
d. dumnezeirea şi egalitatea Fiului şi a Duhului Sfânt cu Tatăl.
45. Mântuirea pentru toată lumea înfăptuită prin opera lui Iisus Hristos se numeşte:
a. mântuirea obiectivă sau generală;
b. mântuirea subiectivă sau personală;
c. îndreptarea;
d. sfinţirea.

Barem de corectare
Nr. A B C D Nr. A B C D Nr. A B C D
1. X O X X 16. X O X X 31. X X X O
2. X X X O 17. X O X X 32. O X X X
3. O X X X 18. X O X X 33. X O X X
4. X X O X 19. X O X X 34. O X X X
5. X O X X 20. X X O X 35. X X O X
6. X X X O 21. X X X O 36. X X O X
7. X X O X 22. X X O X 37. X X X O
8. X X O X 23. X O X X 38. X O X X
9. O X X X 24. X X O X 39. X X O X
10. X X O X 25. O X X X 40. X O X X
11. X X O X 26. X X O X 41. X O X X
12. X X O X 27. O X X X 42. X O X X
13. X X X O 28. O X X X 43. O X X X
14. X O X X 29. O X X X 44. O X X X
15. X X O X 30. O X X X 45. O X X X

Domeniul de licenţă TEOLOGIE ORTODOXĂ - ARTĂ SACRĂ


Probă desen
SUBIECTUL: Natură moartă cu draperie.
TEMĂ: Desen analitic - Alternanţa degradeurilor a suprafeţelor şi volumelor.
CERINŢE: 1. paginaţia; 2. construcţia; 3. ritmica suprafeţelor şi volumelor; 4. calitatea artistică a griurilor
DIMENSIUNEA LUCRĂRII: 50/70 cm
TEHNICA: creion, cărbune.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro