Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Str. G-ral. Berthelot nr. 19, tel. 314.86.10

Domeniul de licenţă „Teologie Socială Catolică“ Probe de concurs:

Cunoştinţe catehetice şi biblice – scris;

Prima medie/ultima medie:

Concurenţa în anii anteriori:

2006 – 9,12/6,12 2005 – 9,32/6,30 2004 – 9,00/6,00 2003 – 9,00/6,19 2002 – 8,90/6,37
2006 – 9,12/6,12
2005 – 9,32/6,30
2004 – 9,00/6,00
2003 – 9,00/6,19
2002 – 8,90/6,37
2001 – 8,79/6,28
2000 – 8,92/5,61
2006 – 1 candidat/loc
2005 – 0,85 candidaţi/loc
2004 – 1,5 candidaţi/loc
2003 – 1,13 candidaţi/loc
2002 – 1,30 candidaţi/loc
2001 – 1,15 candidaţi/loc
2000 – 1,08 candidaţi/loc
Specializarea: Teologie Catolică,
Comunicare - Doctrina Socială a Bisericii
1.
Redactaţi un eseu despre o parabolă a Mântuitorului Isus din Evanghelii.
Barem de corectare
Alegerea unei parabole– 1 p
Contextul în care Isus spune această parabolă – 2 p
Comentariul asupra parabolei – 4 p
Învăţătura finală – 2 p
1
punct din oficiu
Proba scrisă la Cunoştinţe Catehetice şi Biblice
l. Crearea primilor oameni: păcatul strămoşesc.
2.
Naşterea lui Isus.
3.
Pilda samariteanului milostiv.
Barem de corectare
1.
Creaţia: Adam, Eva şi păcatul – 3 p.
Adam – 1 p.
Eva – 1 p.
Păcatul – 1 p.
2.
Naşterea lui Isus – 3 p.
Isus se naşte în Betleem – 1 p.
Îngerii vestesc naşterea lui Isus – 1 p.
Pruncului i se pune numele Isus – 1 p.
3.
Pilda samariteanului milostiv – 3 p.
Ucenicii lui Isus fericiţi – 1 p.
Un legiuitor ispiteşte pe Isus – 1 p.
Isus arată cine este aproapele nostru – 1 p.
1
punct din oficiu

94

Evaluare