ROMÂNIA I

RILE VECINE

Dac rechema i în minte o imagine a h r ii României, de la României, început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o form de hotare aproape oval , subliniat pe trei p r i de ape: Prutul, Marea Neagr i Dun rea. rutul, rea. George Vâlsan P mântul românesc i frumuse ile lui

Pozi ia României în Europa .

este situat în km².A ezare. Hotare   România. Lungimea total a hotarelor (grani elor) României este de 3 150 km. fie conven ionale. Aceste sunt fie naturale (fluviale i naturale). sudsud-estul p r ii centrale a Europei. cu o suprafa de 238 391 km². . ar de m rime mijlocie.

.

(deSudSud-est Marea Neagr (între bra ul Chilia i Vama Veche).Vecinii       Nord Ucraina (între Halmeu i P ltini ). Est Republica Moldova (între P ltini i Reni). . Sud Bulgaria (între Vama Veche i Pristol). . Vest Ungaria ( între Beba Veche i Halmeu). SudSud-vest Serbia (între Pristol i Beba Veche).Ucraina (de-a lungul bra ului Chilia).

Stabilim localit ile de grani ! .

.hotare. Localiza i pe hart capitalele rilor vecine. Alc tui i enun uri cu urm torii termeni geografici: ar vecin . precizând mijloacele de transport pe care le pute i folosi. localitate. Compara i suprafa a României cu cea a rilor vecine.Lucr m pe grupe!     Imagina i-v o c l torie de-a lungul idehotarelor rii noastre.

(se discut formele de relief) .UcrainaUcraina.

Capitala .Stema.Drapel.

(se discut formele Moldova- de relief) .Republica Moldova.

Capitala .Stema.Drapel.

BulgariaBulgaria.(se discut formele de relief) .

Stema.Drapel. Capitala .

SerbiaSerbia.(se discut formele de relief) .

Stema. Capitala .Drapel.

(se discut formele de relief) .UngariaUngaria.

Drapel.Stema. Capitala .

Precizez pozi ia acestora fa de România. .Lucr m independent!    Nume te trei dintre rile învecinate cu România. Scrie capitalele rilor numite la primul punct.

.a ez ri. centre turistice. Aduna i imagini care s înf i eze: .Tem   Compara i caracteristicile geografice ale rilor vecine cu cele ale zonei în care locuim. .frumuse ile naturii. .plante i animale specifice rilor vecine României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful