ROMÂNIA I

RILE VECINE

Dac rechema i în minte o imagine a h r ii României, de la României, început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o form de hotare aproape oval , subliniat pe trei p r i de ape: Prutul, Marea Neagr i Dun rea. rutul, rea. George Vâlsan P mântul românesc i frumuse ile lui

Pozi ia României în Europa .

cu o suprafa de 238 391 km². fie conven ionale. Lungimea total a hotarelor (grani elor) României este de 3 150 km. Aceste sunt fie naturale (fluviale i naturale). sudsud-estul p r ii centrale a Europei. Hotare   România. este situat în km². . ar de m rime mijlocie.A ezare.

.

. SudSud-vest Serbia (între Pristol i Beba Veche). Sud Bulgaria (între Vama Veche i Pristol). Est Republica Moldova (între P ltini i Reni). . Vest Ungaria ( între Beba Veche i Halmeu).Vecinii       Nord Ucraina (între Halmeu i P ltini ). (deSudSud-est Marea Neagr (între bra ul Chilia i Vama Veche).Ucraina (de-a lungul bra ului Chilia).

Stabilim localit ile de grani ! .

hotare. Alc tui i enun uri cu urm torii termeni geografici: ar vecin . precizând mijloacele de transport pe care le pute i folosi. . Localiza i pe hart capitalele rilor vecine. localitate. Compara i suprafa a României cu cea a rilor vecine.Lucr m pe grupe!     Imagina i-v o c l torie de-a lungul idehotarelor rii noastre.

UcrainaUcraina.(se discut formele de relief) .

Stema.Drapel. Capitala .

(se discut formele Moldova- de relief) .Republica Moldova.

Capitala .Drapel.Stema.

(se discut formele de relief) .BulgariaBulgaria.

Stema.Drapel. Capitala .

(se discut formele de relief) .SerbiaSerbia.

Stema.Drapel. Capitala .

(se discut formele de relief) .UngariaUngaria.

Stema. Capitala .Drapel.

Lucr m independent!    Nume te trei dintre rile învecinate cu România. Scrie capitalele rilor numite la primul punct. Precizez pozi ia acestora fa de România. .

centre turistice. Aduna i imagini care s înf i eze: . .frumuse ile naturii.Tem   Compara i caracteristicile geografice ale rilor vecine cu cele ale zonei în care locuim.a ez ri. . .plante i animale specifice rilor vecine României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful