ROMÂNIA I

RILE VECINE

Dac rechema i în minte o imagine a h r ii României, de la României, început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o form de hotare aproape oval , subliniat pe trei p r i de ape: Prutul, Marea Neagr i Dun rea. rutul, rea. George Vâlsan P mântul românesc i frumuse ile lui

Pozi ia României în Europa .

cu o suprafa de 238 391 km².A ezare. Aceste sunt fie naturale (fluviale i naturale). Lungimea total a hotarelor (grani elor) României este de 3 150 km. . Hotare   România. sudsud-estul p r ii centrale a Europei. este situat în km². fie conven ionale. ar de m rime mijlocie.

.

Vest Ungaria ( între Beba Veche i Halmeu). SudSud-vest Serbia (între Pristol i Beba Veche). . Est Republica Moldova (între P ltini i Reni). (deSudSud-est Marea Neagr (între bra ul Chilia i Vama Veche). . Sud Bulgaria (între Vama Veche i Pristol).Vecinii       Nord Ucraina (între Halmeu i P ltini ).Ucraina (de-a lungul bra ului Chilia).

Stabilim localit ile de grani ! .

Compara i suprafa a României cu cea a rilor vecine.hotare. precizând mijloacele de transport pe care le pute i folosi. localitate.Lucr m pe grupe!     Imagina i-v o c l torie de-a lungul idehotarelor rii noastre. . Alc tui i enun uri cu urm torii termeni geografici: ar vecin . Localiza i pe hart capitalele rilor vecine.

(se discut formele de relief) .UcrainaUcraina.

Drapel.Stema. Capitala .

(se discut formele Moldova- de relief) .Republica Moldova.

Stema. Capitala .Drapel.

BulgariaBulgaria.(se discut formele de relief) .

Drapel. Capitala .Stema.

(se discut formele de relief) .SerbiaSerbia.

Capitala .Drapel.Stema.

(se discut formele de relief) .UngariaUngaria.

Drapel. Capitala .Stema.

Scrie capitalele rilor numite la primul punct. .Lucr m independent!    Nume te trei dintre rile învecinate cu România. Precizez pozi ia acestora fa de România.

.a ez ri. centre turistice.Tem   Compara i caracteristicile geografice ale rilor vecine cu cele ale zonei în care locuim.plante i animale specifice rilor vecine României. . Aduna i imagini care s înf i eze: . .frumuse ile naturii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful