ROMÂNIA I

RILE VECINE

Dac rechema i în minte o imagine a h r ii României, de la României, început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o form de hotare aproape oval , subliniat pe trei p r i de ape: Prutul, Marea Neagr i Dun rea. rutul, rea. George Vâlsan P mântul românesc i frumuse ile lui

Pozi ia României în Europa .

cu o suprafa de 238 391 km². sudsud-estul p r ii centrale a Europei. Hotare   România. este situat în km². ar de m rime mijlocie. Aceste sunt fie naturale (fluviale i naturale). Lungimea total a hotarelor (grani elor) României este de 3 150 km.A ezare. . fie conven ionale.

.

Vecinii       Nord Ucraina (între Halmeu i P ltini ). Vest Ungaria ( între Beba Veche i Halmeu). . Sud Bulgaria (între Vama Veche i Pristol). Est Republica Moldova (între P ltini i Reni). (deSudSud-est Marea Neagr (între bra ul Chilia i Vama Veche). SudSud-vest Serbia (între Pristol i Beba Veche). .Ucraina (de-a lungul bra ului Chilia).

Stabilim localit ile de grani ! .

Lucr m pe grupe!     Imagina i-v o c l torie de-a lungul idehotarelor rii noastre. Localiza i pe hart capitalele rilor vecine. precizând mijloacele de transport pe care le pute i folosi. Alc tui i enun uri cu urm torii termeni geografici: ar vecin .hotare. . localitate. Compara i suprafa a României cu cea a rilor vecine.

(se discut formele de relief) .UcrainaUcraina.

Drapel. Capitala .Stema.

(se discut formele Moldova- de relief) .Republica Moldova.

Capitala .Drapel.Stema.

BulgariaBulgaria.(se discut formele de relief) .

Stema.Drapel. Capitala .

(se discut formele de relief) .SerbiaSerbia.

Stema.Drapel. Capitala .

UngariaUngaria.(se discut formele de relief) .

Stema.Drapel. Capitala .

Scrie capitalele rilor numite la primul punct.Lucr m independent!    Nume te trei dintre rile învecinate cu România. Precizez pozi ia acestora fa de România. .

. Aduna i imagini care s înf i eze: . .a ez ri. centre turistice.frumuse ile naturii.plante i animale specifice rilor vecine României. .Tem   Compara i caracteristicile geografice ale rilor vecine cu cele ale zonei în care locuim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful