ROMÂNIA I

RILE VECINE

Dac rechema i în minte o imagine a h r ii României, de la României, început apar evidente câteva caractere dominante: în primul rând o form de hotare aproape oval , subliniat pe trei p r i de ape: Prutul, Marea Neagr i Dun rea. rutul, rea. George Vâlsan P mântul românesc i frumuse ile lui

Pozi ia României în Europa .

A ezare. cu o suprafa de 238 391 km². Hotare   România. Aceste sunt fie naturale (fluviale i naturale). Lungimea total a hotarelor (grani elor) României este de 3 150 km. . este situat în km². ar de m rime mijlocie. fie conven ionale. sudsud-estul p r ii centrale a Europei.

.

Ucraina (de-a lungul bra ului Chilia). SudSud-vest Serbia (între Pristol i Beba Veche). (deSudSud-est Marea Neagr (între bra ul Chilia i Vama Veche). . . Vest Ungaria ( între Beba Veche i Halmeu). Est Republica Moldova (între P ltini i Reni).Vecinii       Nord Ucraina (între Halmeu i P ltini ). Sud Bulgaria (între Vama Veche i Pristol).

Stabilim localit ile de grani ! .

Alc tui i enun uri cu urm torii termeni geografici: ar vecin . localitate.Lucr m pe grupe!     Imagina i-v o c l torie de-a lungul idehotarelor rii noastre. precizând mijloacele de transport pe care le pute i folosi. Compara i suprafa a României cu cea a rilor vecine.hotare. Localiza i pe hart capitalele rilor vecine. .

UcrainaUcraina.(se discut formele de relief) .

Stema. Capitala .Drapel.

Republica Moldova.(se discut formele Moldova- de relief) .

Stema. Capitala .Drapel.

(se discut formele de relief) .BulgariaBulgaria.

Capitala .Drapel.Stema.

(se discut formele de relief) .SerbiaSerbia.

Stema.Drapel. Capitala .

(se discut formele de relief) .UngariaUngaria.

Drapel.Stema. Capitala .

Precizez pozi ia acestora fa de România.Lucr m independent!    Nume te trei dintre rile învecinate cu România. Scrie capitalele rilor numite la primul punct. .

.frumuse ile naturii. .Tem   Compara i caracteristicile geografice ale rilor vecine cu cele ale zonei în care locuim.a ez ri.plante i animale specifice rilor vecine României. Aduna i imagini care s înf i eze: . . centre turistice.