Sunteți pe pagina 1din 8

Planificarea Resurselor Umane

October 14th, 2009


Planificarea Resurselor Umane

Planificarea Organizationala – functie: gestionarea schimbarii


Planificarea RU – contribuie la realizarea obiectivelor organizationale

Def.

- Urmareste identificarea nevoilor, strategiilor si politicilor privind RU ale


firmei, inclusiv ajustarea cererii si ofertei de personal.

- anticiparea, prevederea necesitatilor viitoare de personal, in baza carora


se vor elabora planurile de personal;
- are ca punct de plecare obiectivele organizationale pe termen lung;
Planificarea Resurselor Umane

Planul de Resurse Umane

- Este rezultatul procesului de analiza si identificare a


necesarului de personal (criterii: profesie, calificari, sex, varsta);

Activitati:

▪ identificarea profesiilor care nu au acoperire de personal;


▪ analiza piramidei varstei personalului;
▪ analiza fluctuatiilor personalului – compararea necesarului cu disponibilul de
personal (RETENTION / TURNOVER)
Planificarea Resurselor Umane

Factori – planificarea RU

▪ piata muncii (!)

▪ progresul tehnic
▪ nivelul resurselor

▪ situatia economica generala


▪ reglementarile guvernamentale
▪ politica partenerilor – ex: interim
Planificarea Resurselor Umane

Avantaje:

☻intelegerea modelului de interconditionare


– strategii organizationale – strategii RU;

☻identificarea problemelor de personal –


inainte de manifestare;

☻utilizarea si dezvoltarea eficienta /


echitabila a RU;

☻cresterea eficientiei procesului de


recrutare – prin anticiparea necesitatilor
(focus pe recrutarea interna)
Planificarea Resurselor Umane

Lipsa Planificarii RU:

☻surplus de personal – costuri ridicate;

☻lipsa personalului calificat pentru anumite


meserii – executie defectuoasa – calitate
slaba;

☻dezechilibre in structura pe varste,


calificari si meserii ale angajatilor;
Planificarea Resurselor Umane

Aspecte pentru imbunatatirea procesului


de planificare RU:

☻analiza periodica a procesului de


planificare strategica;

☻verificarea modului in care programele de HR


satisfac necesitatile organizatiei;

☻exsita concordanta plan RU – strategii RU?;

☻identificarea, analiza si solutionarea


problemelor din domeniul HR (cu implicatii
asupra obiectivelor organizationale).
Va multumesc!