Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TEHNICA "GH.

ASACHI" IASI
FACULTATEA: MECANICA
SPECIALIZAREA: INGINERIE MECANICA
DISCIPLINA: ANALIZA MATEMATICA
ANUL ACADEMIC: 2006-2007

Consiliul Profesoral al Facultatii de Mecanica

PROGRAMA ANALITICA A DISCIPLINEI

ANALIZA MATEMATICA

1. Profesor titular: Ion Al. Craciun


2. Specializarea profesorului: doctor in Matematica
2. Tipul disciplinei: fundamentala si impusa
3. Structura in planul educational

Semestrul Ore/saptamana Ore/semestru Forma de Credite


verificare
Curs Seminar Curs Seminar
I 2 2 28 28 Examen 5

4. Obiectivele disciplinei
Ca pretutindeni, obiectivele fundamentale ale acestei discipline sunt insusirea de
catre studenti a elementelor de calcul diferential, calcul integral si teoria ecuatiilor
diferentiale ordinare, precum si imbunatatirea bagajului de cunostinte de matematici al
studentilor util la calcule efective in anii ulteriori de studii academice si la locul de munca.
Pentru a realiza aceste obiective, urmam o cale de predare a lectiilor de analiza
matematica accesibila studentilor, concomitent cu pastrarea unui nivel stiintific adecvat de
predare, cu orientarea ulterioara spre aplicatii, cu concentrarea pe exemple de lucru
concrete, insotite in permanenta de exercitii variate care sa arate legatura intre analiza
matematica si unele metode numerice folosite in practica curenta.
Calculul diferential si integral si ecuatiile diferentiale s-au impus initial pentru a
rezolva probleme ale fizicii, astronomiei si mecanicii teoretice. Ulterior insa, cele mai
multe aplicatii ale analizei matematice au implicat si continua sa implice ingineria in
general si ingineria mecanica in special.
Axul principal al aplicatiilor calculului diferential in inginerie il constituie
problemele de optimizare care exprima principiul universal al creerii unui bun cu efort si
cheltuiala minima, dar cu efect maxim.

1
In aplicatii de genul: calculul masei, determinarea de centre de greutate, calcul de
momente de inertie, determinari ale pozitiilor de echilibru ale unui corp, studiul miscarii
corpurilor etc. se regasesc rezultatele fundamentale ale calculului integral si ale teoriei
ecuatiilor diferentiale.
Analiza matematica a devenit indispensabila in multe alte domenii ca: economie;
afaceri; stiinte ale vietii, precum biomatematica; si chiar fizica sporturilor.

3. Metodologia de predare a prelegerilor


Scopul in predarea lectiilor si seminariilor acestei discipline este prezentarea
fundamentelor calculului diferential, calculului integral si ecuatiilor diferentiale ordinare in
cel mai clar mod posibil. Pedagogia este considerentul principal, formalismul predarii fiind
pe loc secundar. Unde este posibil, ideile fundamentale sunt studiate prin intermediul
exemplelor cu calcule si cu interpretari geometrice si mecanice.
Abordarea demonstratiilor este variata. Acele demonstratii care sunt elementare si
care au un continut pedagogic semnificativ sunt prezentate riguros din punct de vedere
matematic, intr-un stil constructiv pentru incepatori. Acele demonstratii care sunt cu grad
de dificultate mai ridicat, insa valoroase pedagogic, sunt considerate optional. Alte
demonstratii sunt omise complet. Aplicatiile acestora din urma completeaza insa lipsa
demonstratiilor, motivandu-se totodata rezultatul adesea cu discutii si exemplificari in
spatiul cu doua sau trei dimensiuni.
Este cunoscut principiul pedagogic care trebuie luat in consideratie: de la simplu la
complicat; de la concret la abstract. Ordinea capitolelor de mai jos reflecta pe deplin acest
principiu.

7. CONTINUTUL DISCIPLINEI

Capitolul 1 – Spatiul metric IRn si spatiul vectorial IRn

1.1. Spatiul metric IRn


1.2. Spatiul vectorial IRn
1.3. Spatiul Banach IRn
1.4. Spatiul cu produs scalar (spatiul euclidian) IRn
1.5. Spatiul Hilbert IRn
1.6. Elemente de topologie in IRn
1.7. Directie in IRn.

Capitolul 2 – Siruri si serii

2.1. Sir de puncte in IRn


2.2. Serii de vectori in IRn
2.3. Serii numerice cu termeni pozitivi: criteriile de comparatie si criteriul integral
2.4. Serii cu termeni nonnegativi: crieteriul raportului si criteriul radacinii
2.5. Serii numerice absolut convergent si proprietatile lor
2
2.6. Serii alternate: crteriul lui Leibniz
2.7. Siruri de functii
2.8. Serii de functii
2.9. Serii de puteri: convergenta; derivabilitatea; integrabilitatea termen cu termen.

Capitolul 3 – Functii de doua si mai multe variabile si derivatele lor

3.1. Functii reale de doua sau mai multe variabile reale


3.2. Derivata dupa o directie a unei functii reale de mai multe variabile reale
3.3. Derivabilitatea partiala de ordinul intai si derivate partiale de ordinul intai ale unei
functii reale de mai multe variabile reale
3.4. Functii compuse. Regula lantului de derivare partiala a unei functii compuse
3.5. Derivate partiale de ordin superior ale unei functii reale de mai multe variabile reale
3.6. Criterii de egalitate ale derivatelor de ordinul al doilea
3.7. Gradientul unei functii reale de n variabile reale: operatorul lui Hamilton
3.8. Diferentiabilitatea si diferentiala de ordinul intai ale unei functii reale de mai multe
variabile reale. Proprietati
3.9. Aproximarea liniara si estimarea cresteii unei functii in vecinatatea unui punct
3.10. Diferentiale de ordin superior ale unei functii reale de mai multe variabile reale
3.11. Diferentiala si derivate partiale de ordinul intai ale unei functii reale compuse de mai
multe variabile reale
3.11. Diferentiale si derivate partiale de ordin superior ale unei functii reale compuse de
mai multe variabile reale
3.12. Formula lui Taylor pentru o functie reala de variabila reala
3.13. Formula lui Taylor pentru o functie reala de mai multe variabile reale. Aproximarea
unei functii prin polinomul lui Taylor de grad N.

Capitolul 4 – Aplicatii ale calculului diferential

4.1. Puncte de maxim, puncte de minim si puncte de tip sa ale unei functii reale de mai
multe variabile reale
4.2. Conditie necesara de extrem: teorema lui Fermat
4.3. Forme patratice pe IRn si clasificarea lor
4.4. Conditii suficiente de extrem
4.5. Functii reale si sisteme de functii reale de una si mai multe variabile reale definite
implicit: teoreme de existenta si unicitate
4.6. Maxime si minime ale functiilor definite implicit
4.7. Extreme conditionate ale functiilor reale de mai multe variabile reale. Multiplicatori
Lagrange
4.8. Extreme ale functiilor reale de mai multe variabile reale definite pe multimi compacte
4.9. Dependenta functionala
4.10. Transformari punctuale regulate
4.11. Schimbari de variabile in expresii diferentiale.

Capitolul 5 – Extensiuni ale integralei definite


3
5.1. Definitia integralei improprii
5.2. Exemple de integrale improprii
5.3. Formula Leibniz - Newton de calcul a unei integrale improprii
5.4. Legatura integralelor improprii cu sirurile si seriile numerice
5.5. Metode de calcul ale integralelor improprii: scimbarea de variabila; integrarea prin
parti
5.6. Criterii de convergenta ale integralelor improprii
5.7. Definitia integralelor proprii care depind de un parametru
5.8. Proprietati ale integralelor proprii depinzand de parametru
5.9. Integrale improprii simple depinzand de parametru: definitie, teorema de continuitate,
teorema de derivabilitate si teorema de integrabilitate
5.10. Integrale improprii depinzand de parametru uniform convergente
5.11. Criterii de convergenta uniforma.

Capitolul 6 – Integrale curbilinii

6.1. Drum, drum rectificabil, curba


6.2. Definitia integralelor curbilinii de primul tip
6.3. Formule de calcul ale integralei curbilinii de primul tip
6.4. Proprietatile ale integralelor curbilinii de primul tip
6.5. Aplicatii ale integralelor curbilinii de primul tip: masa, centrul de greutate si momente
de inertie ale unui fir material
6.6. Definitia integralei curbilinii de al doilea tip
6.7. Evaluarea integralei curbilinii de al doilea tip
6.8. Independenta de drum a unei integrale curbilinii de tipul al doilea
6.9. Primitiva unei expresii diferentiale.

Capitolul 7 – Integrala dubla

7.1. Integrale duble si proprietatile lor


7.2. Formule de calcul ale integralelor duble
7.3. Schimbarea variabilelor intr-o integrala dubla
7.4. Coordonate polare. Integrale duble in forma polara
7.5. Aplicatii in geometrie ale integralei duble: aria unui domeniu plan; volumul unui
cilindroid
7.6. Aplicatii ale integralei duble in mecanica si geometrie: masa, centrul de greutate si
momente de inertie ale unei placi plane

Capitolul 8 – Integrala tripla

8.1. Definitia integralei triple in coordonate rectangulare


8.2. Formule de calcul ale integralelor triple
8.3. Masa, centru de greutate si momente de inertie ale unui mediu continuu tridimensional
8.4. Schimbarea de variabile in integrala tripla
4
8.5. Integrale in coordonate cilindrice si in coordonate sferice.

Capitolul 9 – Integrale de suprafata

9.1. Definitia integralei de suprafata de primul tip


9.2. Reducerea unei integrale de suprafata de primul tip la o integrala dubla
9.3. Aplicatii in mecanica ale integralelor de suprafata de speta intai
9.4. Suprafete orientabile
9.5. Definitia integralei de suprafata de al doilea tip
9.6. Reducerea integralei de suprafata de al doilea tip la o integrala dubla.

Capitolul 10 – Formule integrale

10.1. Operatorul Hamilton aplicat campurilor vectoriale


10.2. Formula integrala a lui Stokes
10.3. Formula integrala a lui Rieman-Green
10.4. Teorema divergentei.

Capitolul 11 – Ecuatii diferentiale ordinare

11.1. Introducere in ecuatii diferentiale ordinare


11.2. Ecuatiii diferentiale de primul ordin: notiuni generale; teorema de existenta si
unicitate a lui Picard
11.3. Ecuatii diferentiale cu variabile separate
11.4. Ecuatii omogene de primul ordin si reductibile la acestea
11.5. Ecuatii diferentiale exacte
11.6. Ecuatia diferentiala ordinara de primul ordin, liniara
11.7. Ecuatii diferentiale de primul ordin reductibile la ecuatii liniare: Ecuatia Bernoulli;
Ecuatia diferentiala de tip Riccati
11.8. Ecuatii diferentiale de ordin superior reductibile la ecuatii diferentiale de primul
ordin.

Bibliografie selectiva
Pentru curs si seminar

[1]. BUDAK, B. M., FOMIN, S. V. – Multiple Integrals, Field Theory and Series. An
Advanced Course in Higher Mathematics. Mir Publishers, Moscou – 1973
[2]. CALISTRU, N., CIOBANU, Gh. – Curs de analiza matematica. Vol. I. Institutul
Politehnic Iasi, Rotaprint, Iasi – 1988
[3]. CHIRITA, S. – Probleme de matematici superioare. Editura Academiei Romane,
Bucuresti – 1989
[4]. CRACIUN, I. Al. – Calcul diferential. Editura Lumina, Bucuresti - 1997
[5]. CRACIUN, A., CRACIUN, I. Al., ISPAS, M. – Analiza matematica. Partea I.

5
Culegere de probleme de calcul diferential. Editura Politehnium,
Iasi – 2004
[6]. CRAIU, M., TANASE, V. V. – Analiza matematica. Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti – 1980
[7]. IONESCU, D. V. – Ecuatii diferentiale si integrale. Editia a doua. Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti – 1980
[8]. NICOLESCU, M., DINCULEANU, S., MARCUS, S. – Analiza matematica. Vol. I.
Editia a IV-a. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti – 1971
[9]. PRECUPANU, A. – Bazele analizei matematice.Editura Universitatii “Al. I. Cuza”,
Iasi - 1993
[10]. ROGAI, E. – Exercitii si probleme de ecuatii diferentiale si integrale. Editura
Tehnica, Bucuresti - 1965.
[11]. ROSCULET, M. – Analiza matematica. Editia a patra. Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti – 1984
[12]. SMIRNOV, V. – Cours de mathématiques supérieures. Tome I. Éditions Mir,
Moscou - 1972
[13]. STANASILA, O. – Analiza matematica. Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti – 1981
[14]. SYKORSKI, R. – Advanced Calculus. Functions of several variables. PWN –
Polish Scientific Publishers, Warszawa – 1969.

Septembrie 20, 2006

Profesor titular, Sef al Catedrei de Matematica,


Prof. Dr. Ion Al. Craciun Conf. Dr. Constantin Popovici

S-ar putea să vă placă și