Sunteți pe pagina 1din 7

I.A.C.

Teodora Daniela Chicioreanu


DPPD-UPB

SOFTURI EDUCAŢIONALE

- CRITERII DE SELECŢIE -

Prezenţa calculatorului în activitatea de instruire este din ce în ce mai


frecvent întâlnită, instruirea elevilor realizandu-se prin intermediul programelor pe
calculator (softuri educaţionale).
Dificultatea revine in intregime profesorilor, atunci cand sunt nevoiti sa
aleaga un soft educational dintr-o paleta foarte larga de astfel de softuri.
Urmatoarele criterii de selectii au fost realizate in urma analizarii a peste120 de
softuri educationale realizate de catre studentii din anul IV, Facultatatea de
Automatica si Calculatoare si/sau Facultatea de Electronica si Comunicatii.
Au rezultat 8 criterii majore de selectie , precum urmeaza:

1. Continut programului
Nesatisfãcãtor ♦ Informatie este inexactã, incompletã sau
1pct demodatã.
♦ Informatiile nu provin din surse de încredere
sau sursele nu sunt identificate.
♦ Explicatii putine sau inexistente pentru o
informatie dorita
♦ Scopul este neclar.
♦ Continutul se concentreazã în întregime pe
concepte fundamentale, pe memorare de
informatii; Nu exista posibilitatea de efectua un
salt peste informatiile fundamentale la informatii
noi (pentru elevii cu pregatire superioara).
Trebuie imbunatatit ♦ Informatie nu este întotdeauna corectã,
2pct completa sau actualizata
♦ Informatiile provin din surse îndoielnice.
♦ Continutul nu acopera toata aria de
informatii.
♦ Continutul se axeaza pe concepte
fundamentale si rareori se prezinta informatii si
pentru elevii mai bine pregatiti.
♦ Elevii sunt rareori chestionati ce au inteles
din informatia prezentata
Bun ♦ Informatia este corectã, completa
3pct ♦ Informatiile provin din surse de încredere,
identificabile
♦ Continutul se integreaza in aria de continut
I.A.C. Teodora Daniela Chicioreanu
DPPD-UPB

♦ Continutul furnizeazã activitãti care


încurajeazã toate categoriile de elevi sa
interactioneze cu programul ;
♦ Elevii sunt adesea chestionati ce au inteles
din informatia prezentata
Foarte bun ♦ Informatia este corectã, completa si
4pct actualizata la zi.
♦ Informatiile provin din surse de încredere,
identificabile
♦ Continutul si contextul este consecvent cu
tema.
♦ Continutul furnizeazã si activitãti pentru elevii
foarte bine pregatiti;
♦ Elevii sunt deseori chestionati din informatia
prezentata.

2. Design-ul programului
Nesatisfãcãtor ♦ Design-ul este nepotrivit, neconsecvent, si
1pct distrage elevul din activitatea de invatare
♦ Fundalul si textul nu este compatibil, textul
fiind astfel greu de citit.
♦ Culorit minimal.
♦ Animatia existenta nu are o legãturã cu
informatia prezentata.
♦ Multimedia existenta perturba activitatea de
invatare
Trebuie imbunatatit ♦ Design-ul nu este întotdeauna consecvent
2pct sau corespunzãtor.
♦ Fundalul si textul sunt adesea incompatibile,
textul fiind astfel in cele mai multe cazuri greu
de citit.
♦ Culorile se întrebuinteazã de cele mai multe
ori farã efect.
♦ Navigarea prin informatie este adesea
ilogica, imprevizibila si neconsecventa
♦ Animatia este rareori prezenta, sau
relevanta.
♦ Multimedia este irelevantã pentru scopurile
propuse
Bun ♦ Design-ul este consecvent si corespunzator
3pct activitatii de invatare
♦ Fundalul si textul este de obicei compatibil si
citet.
♦ Culorile se întrebuinteazã in mod eficace.
I.A.C. Teodora Daniela Chicioreanu
DPPD-UPB

♦ Navigarea prin informatie este adesea logica,


previzibila si consecventa.
♦ Animatia este adesea complementarã
înformatiei prezentata.
♦ Multimedia este uneori irelevantã scopurile
propuse
Foarte bun ♦ Design-ul este bine proiectat, optim pentru
4pct invatat
♦ Fundalul si textul compatibil si usor la citit.
♦ Culorile se întrebuinteazã într-un mod
eficace.
♦ Navigarea prin informatie este logica,
previzibila si consecventa.
♦ Navigarea prin informatie este ilogica,
imprevizibila si neconsecventa
♦ Animatie corespunzatoare
♦ Multimedia accentueaza si pune in evidenta
informatia prezentata

3. Aspecte tehnice
Nesatisfãcãtor ♦ Link-urile nu functioneaza în mod
1pct corespunzãtor.
♦ Browser-ul necesar pentru vizualizarea
paginilor este specificat dar nu se specifica nici
o adresa de unde se poate descãrca respectivul
browser
♦ Resursele multimedia nu functioneaza
♦ Legatura la Internet este foarte greoaie, din
aceasta cauza instalarea softului poate sa aiba
ca rezultat erori sau confilicte in registrii.
Trebuie imbunatatit • Link-urile nu functioneaza în mod
2pct corespunzãtor.
• Browser-ul necesar pentru vizualizarea
paginilor este specificat dar nu se specifica nici
o adresa de unde se poate descãrca respectivul
browser
• Resursele multimedia functioneaza mai tot
timpul in parametrii corespunzatori.
• Legatura la site-ul de pe Internet este
deficitara, iar instalarea softului este greoaie si
poate sa nu se instaleze în mod corespunzãtor.
Bun ♦ Cele mai multe link-uri functioneaza în mod
3pct corespunzãtor.
♦ Foarte multe pagini se pot vizualiza cu
I.A.C. Teodora Daniela Chicioreanu
DPPD-UPB

ajutorul mai multor browsere.


♦ Resursele multimedia functioneaza mai tot
timpul in parametrii corespunzatori.
♦ Utilizatori au acces la site-ul de pe Internet
iar instalarea softului se face cu un minim de
efort.
Foarte bun • Toate link-uri functioneaza în mod
4pct corespunzãtor.
♦ Pagini se pot vizualiza cu ajutorul mai multor
browsere(Netscape si Internet Explorer).
♦ Resursele multimedia functioneaza tot timpul
in parametrii corespunzatori.
♦ Utilizatori au acces la site-ul de pe Internet
iar instalarea softului se face foarte usor
♦ Dupa instalare sunt oferite toate informatiile
necesare pentru rularea pogramului

4. Portabilitate programului
Nesatisfãcãtor ♦ Ilustratiile si icoanele nu au scurtatura
1pct (ALT+litera).
♦ Paragrafe care au antete informative
inexacte sau neclare.
♦ Folosirea de fonturi care nu sunt instatalte in
mod automat.
♦ Continutul este prezentat prin folosirea
(amestecarea) a mai multor metode didactice.
Trebuie imbunatatit ♦ Foarte putine icoane au scurtatura
2pct (ALT+litera).
♦ Unele paragrafe au antete informative
inexacte sau neclare.
♦ Folosirea de fonturi care sunt folosite rar
♦ Folosirea mai multor metode didactice care
necesita abilitati diferite .
Bun ♦ Cele mai multe icoane au scurtatura
3pct (ALT+litera).
♦ Cele mai multe paragrafe au antete
informative exacte si clare.
♦ Folosirea de fonturi care sunt instatale
automat
♦ Folosirea a 2 -3 metode didactice care
necesita abilitati diferite .
Foarte bun ♦ Hyperlink-urile si iconitele au tag-uri-
4pct scurtaturi(ALT+litera)
♦ Toate paragrafe;e au antete informative
I.A.C. Teodora Daniela Chicioreanu
DPPD-UPB

exacte si clare
♦ Folosirea fonturilor cele mai des utilizate
♦ Produs gãzduieste o unica metoda didactica
si nivelele de abilitate diversificate

5. Materiale suport oferite de catre program

Nesatisfãcãtor ♦ Programul nu are Help sau are un Help


1pct foarte putin dezvoltat.
♦ Sprijinul de tehnologie este nepotrivit sau
nesigur.
♦ Program oferã nu ofera materialele de sprijin
pentru elev si profesor
♦ Profesorii si elevii sunt nu au posibilitatea sa
vada progresul (%informatie; %raspunsuri
corecte, etc)
Trebuie imbunatatit ♦ Programul oferã optiuni limitate de Help
2pct ♦ Programul oferã sprijin online numai.
♦ Materialele de sprijin pentru elev sunt
limitate si nu pot fi folosite direct la lectie.
♦ Profesorii si elevii pot uneori sã urmãreascã
progresul
Bun ♦ Programul oferã diverse forme de ajutor
3pct pentru elev (Help-ul) ,dar nu intotdeauna
accesul la informatie este rapid
♦ Programul furnizeazã adesea module pentru
a usura munca elevilor si a profesorilor
♦ Programul furnizeazã elevului site-urile
aditionale care sã ofere informatii suplimentare
la lectia respectiva
♦ Profesorii si elevii pot sã urmãreascã
progresul elevilor
Foarte bun ♦ Programul oferã ajutorul in orice stagiu
4pct ♦ Program furnizeazã elevilor, informatii
aditionale(ca de exemplu site-urile de pe
Internet, bibliografii, etc).
♦ Profesorii si elevii pot cu usurinta sã
urmãreascã progresul elevilor
I.A.C. Teodora Daniela Chicioreanu
DPPD-UPB

6. Evaluarea elevilor

Nesatisfãcãtor ♦ Evaluarea este nepotrivitã sau neexistenta


1pct ♦ Elevul nu stie din ce o sa fie evaluat, astfel el
nu stie ce si cum sa invete.
Trebuie imbunatatit ♦ Evaluarea este irelevantã si rareori
2pct angajeazã elevii.
♦ Profesorii trebuie sã dezvolte evaluarile lor
proprii
Bun ♦ Evaluarea este relevanta(angajeaza elevii in
3pct aceasta activitate)
♦ Profesorii pot sã evalueze elevul folosind
optiunile de progres.
Foarte bun ♦ Evaluarea este relevanta(angajeaza elevii in
4pct aceasta activitate)
♦ Profesorii pot cu usurinta sã evalueze elevul
folosind optiunile de progres

7. Dificultatea programului copespunzatoare cu grupa de vârstă


Nesatisfãcãtor ♦ Nivel ales nu este corespunzãtor cu planul
1pct de invatamant corespunzatoarei grupei de
varsta
♦ Produsul nu este corespunzãtor pentru
grupa de vârstã .
♦ Instructiunile sunt nepotrivite si incomplete
Trebuie imbunatatit ♦ Pentru o grupa de varsta, informatiile sunt
2pct adesea prea grele/usoare
♦ Multe caracteristici sunt necorespunzãtoare
pentru grupa de varsta respectiva.
♦ Instructiunile sunt uneori neclare sau
ambigue
Bun ♦ Pentru o grupa de varsta, unele informatiile
3pct sunt prea grele/usoare
♦ Cele mai multe caracteristici sunt
corespunzãtoare pentru grupa de varsta
respectiva.
♦ Instructiunile sunt clare dar, unele sunt
ambigue sau confuze
Foarte bun ♦ Pentru o grupa de varsta, informatiile sunt
4pct corespunzatoare nivelului de dificultate
♦ Caracteristicile sunt corespunzãtoare pentru
grupa de varsta respectiva.
♦ Instructiunile sunt clare si complete
I.A.C. Teodora Daniela Chicioreanu
DPPD-UPB

8. Flexibilitatea programului
Nesatisfãcãtor ♦ Începãtorii nu au posibilitatea sa salveze
1pct regulat
♦ Nu poate fi integrat in activitatea de invatare
♦ Este neclar.Nu contine îndrumãri sau sugestii
Trebuie imbunatatit ♦ Începãtorii pot sã salveze informatiile dorite
2pct in anumite momente ale programului, dar nu pot
revenii la informatiile anterioare
♦ Anumite parti ale softului poate fii integrat in
activitatea didactica
♦ Contine putine sugestii pentru activitate
colectiva, activitate pe grupe sau activitate
individuala
Bun ♦ Începãtorii pot sã salveze informatiile dorite
3pct in anumite momente ale programului, si pot
revenii la informatiile anterioare
♦ Cele mai multe parti ale softului poate fii
integrat in activitatea didactica
♦ Programul include sugestiile pentru folosire in
activitatea didactica
Foarte bun ♦ Începãtorii pot sã salveze informatiile dorite
4pct in orice moment al programului, si pot revenii la
informatiile anterioare
♦ Toate aspecte softului poate fii integrat cu
usurinta in activitatea didactica.
♦ Programul prezintã activitãtile pentru folosire
softului pentru toate formele de organizare a
clasei de elevi
Daca punctajul obtinut este:
30-32 softul educational este excelent
27-29 bun
24-26 satisfacator
Sub 24 inacceptabil

Alte criterii de avut in vedere:


- Costul
- Conditii speciale (clase cu probleme specifice etc.)
- Daca timpul corespunzator folosirii respectivului soft se incadreaza
timpului asociat lectiei
- Daca poate fii imbunatatit

Soft-ul educaţional reprezintă o tehnologie care sprijină studiul unei


discipline şcolare, fiind un aliat al profesorului