Sunteți pe pagina 1din 9

Seminarii 1, 2 (Matrice, determinanţi, sisteme de ecuaţii

liniare)
10
2 0
3 1 1 1 0
a matricele A = @ 1 1 A ; B =
1. Se consider¼ ;C = ;
1 2 2 0 1
0 1 20 1 1
0 5 5 2
D = @ 1 1 2 A ;E = @ 0 A; F = 1 2 3 : S¼
a se cal-
3 2 11 1
t
culeze A B C + D , E F; F E:
2. S¼
a se calculeze determinanţii:
1 2 1 0
a2 b2 c2
2 1 1 1
D1 = ; D2 = (b + c)2 (c + a)2 (a + b)2 ; a; b; c 2 R:
0 2 1 0
a+b+c a b+c a+b c
1 2 1 3
3. S¼
a se arate c¼
a
1! 2! 3! ::: n!
2! 2! 3! ::: n!
Dn = 3! 3! 3! ::: n! = ( 1)n+1 (n 1)!1!2!:::n!
::: ::: ::: ::: :::
n! n! n! ::: n!
4. S¼
a se calculeze valoarea determinantului
1 2 3 ::: n 1 n
1 0 3 ::: n 1 n
1 2 0 ::: n 1 n
D= :
::: ::: ::: ::: ::: :::
1 2 3 ::: 0 n
1 2 3 ::: (n 1) 0
5. S¼
a se calculeze valoarea determinantului de ordinul n
1 2 2 ::: 2
2 2 2 ::: 2
D = 2 2 3 ::: 2 :
::: ::: ::: ::: :::
2 2 2 ::: n

1
6. S¼
a se calculeze determinantul Vandermonde
1 1 1 1
a1 a2 ::: an
V (a1 ; a 2 ; :::; an ) = a21 a 22 ::: a2n :
::: ::: ::: :::
a1n 1 a 2n 1 ::: ann 1

7. S¼
a se cerceteze dac¼a urm¼atoarea matrice este inversabil¼
a şi în caz a…r-
mativ s¼a se g¼
aseasc¼
a inversa
0 1
1 3 1
A = @4 2 5A :
3 6 2

8. S¼
a se calculeze rangul urm¼
atoarelor matrice pentru diferite valori ale
lui 2 R
0 1 0 1
2 2 3 1 3 2
A=@ 1 1 0 A, B = @ 2 3 1 1 A:
1 2 1 2 1 1

9. Se consider¼
a matricele
0 1 0 1
1 2 m 1 2 m n
A = @1 0 1 A şi B = @1 0 1 1 A .
2 1 0 2 1 0 2


a se determine m şi n astfel încât cele dou¼
a matrice s¼
a aib¼
a acelaşi
rang.

10. Folosind transform¼


arile elementare s¼
a se a‡e rangurile urm¼
atoarelor

2
matrice:
0 1 0 1
2 1 3 2 0 4 10 1
B 3 3 3 C
2 C B 4 8 18 7 C
A=B
@ 3 , B=B C,
1 1 2 A @ 10 18 40 17 A
3 1 3 1 1 7 17 3

0 1
1 0 1 0 0 0 1
B1 1 0 0 0C 1 2 3
B C
C=B
B0 1 1 0 0C
C , D = @ 2 3 4 A.
@0 0 1 1 0A 1 5 7
0 1 0 1 1

11. S¼
a se arate c¼
a sistemul
8
>
> 2x + 4y 3z = 11
<
7x 3y + 5z = 6
>
> 3x + y 8z = 15
:
6x 5y + 11z = 4
este compatibil şi s¼
a se rezolve.
12. S¼
a se rezolve sistemele omogene
8
>
> x1 + x2 + x3 + x4 = 0
<
x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 0
a) ,
>
> x1 + 3x2 + 6x3 + 10x4 = 0
:
x1 + 4x2 + 10x3 + 20x4 = 0
8
< x1 + 2x2 + x3 x4 = 0
b) 3x2 x3 + x4 = 0
:
2x1 + 7x2 + x3 x4 = 0
13. S¼
a se rezolve folosind metoda lui Gauss sistemele
8
< x2 + 2x3 = 4
a) x1 + 2x2 3x3 = 0 ;
:
2x1 x2 + x3 = 3
8
< x1 + x2 + x3 + x4 = 1
b) 2x1 x2 + x3 x4 = 2 ;
:
x1 2x2 2x4 = 1

3
8
>
> x1 + 2x2 + 3x3 x4 = 1
>
>
< 3x1 + 2x2 + x3 x4 = 1
c) 2x1 + 3x2 + x3 + x4 = 1 ,
>
>
>
> 2x1 + 2x2 + 2x3 x4 = 1
:
5x1 + 5x2 + 2x3 = 2
8
>
> x1 + x2 + 2x3 + 3x4 x5 + 2x6 = 1
<
2x1 + 3x2 + x3 x4 + x6 = 2
d) .
>
> x1 4x3 2x4 + 2x5 + 3x6 = 1
:
3x1 + 2x2 + 7x3 + x4 x6 = 1

S¼a se determine parametrul m 2 R astfel ca urm¼ atorul sistem s¼


a admit¼
a
şi soluţii diferite de soluţia banal¼
a şi, în acest caz, s¼
a se rezolve
8
>
> x1 + x2 + mx3 x4 = 0
<
2x1 + x2 x3 + x4 = 0
.
>
> 3x1 x2 x3 x4 = 0
:
mx1 2x2 2x4 = 0

4
Probleme propuse
1. S¼
a se rezolve sistemul
X +Y =A 3 0 1 5
; A= ,B= :
2X 3Y = B 5 1 0 2

2 1 1 1
Rezolvare: Se obţine soluţia X = şi Y = .
3 1 2 0
2. S¼
a se calculeze
1 1 1 1
3 +2 +2 3
D= , ; 2 R.
3 2 2
+2 2
+2 3 2
3 2 2 3

Rezolvare: D = ( )6 (se scade prima coloan¼


a din celelalte şi apoi
se dezvolt¼
a determinantul dup¼a elementele primei linii).
3. S¼
a se calculeze
2 1 0 ::: 0 0
1 2 1 ::: 0 0
0 1 2 ::: 0 0
Dn = :
::: ::: ::: ::: ::: :::
0 0 0 ::: 2 1
0 0 0 ::: 1 2

Rezolvare: Dezvolt¼
am Dn dup¼
a elementele primei linii. Avem
1 1 0 ::: 0 0
0 2 1 ::: 0 0
Dn = 2Dn 1 ::: ::: ::: ::: ::: ::: :
0 0 0 ::: 2 1
0 0 0 ::: 1 2
Dezvoltând al doilea determinant dup¼
a prima coloan¼
a se obţine formula
de recurenţ¼
a
Dn = 2Dn 1 Dn 2 :
Avem D1 = 2, D2 = 3, D3 = 2D2 D1 = 4. Prin inducţie se demon-
streaz¼
a c¼
a
Dn = n + 1:

5
4. S¼
a se determine valoarea parametrului real m astfel încât matricea
0 1
1 0 1
@
A= x 1 2A
1 x m


a …e inversabil¼
a pentru orice x real.

Rezolvare: det A = x2 2x + m 1 6= 0, 8x 2 R, adic¼


a =
4 (2 m) < 0, de unde m 2 (2; 1).

5. S¼
a se rezolve ecuaţia matriceal¼
a

X A = B,
0 1
1 2 3
5 4 1
unde A = @ 1 0 1 A şi B = .
1 1 2
2 1 1

1 1 0 2
Rezolvare: det A 6= 0, X = B A = .
1 2 1
6. S¼
a se determine parametrul 2 R, astfel încât sistemul
8
>
> 2x y + 3z = 9
>
>
< 3x + 2y + 5z = 11
x y+z =2
>
>
>
> 4x + 5y + z = 1
:
4x + z = 22


a …e compatibil.

Rezolvare: Se observ¼ a c¼
a rangA = 3 ( p …ind obţinut din primele
trei linii). Sistemul este compatibil dac¼
a rangA = 3. car1 = 0,
car2 = 38 ( 9), de unde = 9.

7. S¼
a se g¼
aseasc¼
a relaţia dintre parametrii reali , , astfel încât sistemul
8
< x + 2y + 3z =
2x + y + 2z =
:
3x + z =

6

a …e compatibil.

Rezolvare: Avem rangA = 2. Din condiţia rangA = 2 obţinem


2 + = 0.

8. S¼
a se arate c¼
a sistemele
8 8
< x 3y + 4z = 0 < x + 2y + z = 0
a) x + 2y z = 0 , b) x 2y + 2z = 0
: :
2x y + 3z = 0 3x 2y + 5z = 0

admit şi soluţii diferite de cea banal¼


a şi s¼
a se determine aceste soluţii.

1 3
Rezolvare: a) det A = 0, p = = 5, x, y necunoscute
1 2
principale, z necunoscut¼
a secundar¼
a. Soluţiile sunt x = , y = şi
z = , 2 R:
1 2
b) det A = 0, p = = 4, x, y necunoscute principale, z
1 2
3 1
necunoscut¼
a secundar¼
a. Soluţiile sunt x = 2
, y = 4
şi z = ,
2 R:

9. S¼
a se arate c¼
a sistemul
8
< x + 2y + 3z = 0
4x + 5y + 6z = 0
:
x + 2z = 0

admite doar soluţia banal¼


a, indiferent de valorile lui 2 R.

2
Rezolvare: det A = 3( + 1) 6= 0.

10. S¼
a se rezolve sistemul
8
>
> x+y+z t=2
<
2x + y z + 2t = 9
:
>
> x + 2y + 2z t = 5
:
x + 3y z 2t = 4

Rezolvare: Aplicarea regulii lui Cramer necesit¼


a multe calcule, de

7
aceea este indicat¼
a rezolvarea sistemului aplicând metoda lui Gauss.

0 1 0 1
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
B 2 1 1 2 C B
9 C B 0 1 3 4 5 C
B ~ C~
@ 1 2 2 1 5 A @ 0 3 3 2 7 A
1 3 1 2 4 0 2 2 1 6

0 1 0 1
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
B 0 1 3 4 C B
5 C B 0 1 3 4 5 C
B ~ C;
@ 0 0 6 10 22 A @ 0 0 3 5 11 A
0 0 8 7 4 0 0 0 19=3 76=3

astfel am obţinut sistemul triunghiular echivalent


8
>
> x + y+ z t=2
<
y 3z + 4t = 5
.
>
> 3z + 5t = 11
: 19
3
t = 763

Din ultima ecuaţie obţinem t = 4, pe care o înlocuim apoi în a treia şiasim z = 3, din a doua ecuaţie obţinem y = 2 şi din prima x = 1.
11. S¼
a se rezolve folosind metoda lui Gauss sistemele
8
< x 2y + z = 4
a) 4x + 3y 2z = 11
:
2x + 3y + 4z = 11
8
>
> 4x + 8y + 2z + t = 30
<
x + 5y + 3z + 8t = 52
b)
>
> 2x + 7y + z + 4t = 35
:
3x + 8y + 2z + t = 29
8
>
> x1 + x2 + 2x4 + x5 = 3
<
2x1 x2 + 3x3 x4 + 2x5 = 5
c)
>
> 3x1 2x2 + 2x3 4x4 x5 = 2
:
x1 x2 x3 3x4 3x5 = 7
8
< x + 2y + z = 3
d) 2x y + 3z = 2
:
x 3y + 2z = 0

8
8
>
> x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 7
<
3x1 + 2x2 + x3 + x4 3x5 = 2
e) :
>
> x2 + 2x3 + 2x4 + 6x5 = 23
:
5x1 + 4x2 + 3x3 + 3x4 x5 = 12

Rezolvare: a) x = 1, y = 3, z = 1.
b) x = 1, y = 2, z = 3, t = 4.
c) x1 = 4 + 2 + 3 , x2 = 1 + 2 , x3 = 4 2 , x4 = , x5 = ,
unde , 2 R.
d) sistem incompatibil.
e) x1 = 16 + + + 5 , x2 = 23 2 2 6 , x3 = , x4 = ,
x5 = , unde , , 2 R.