Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul organizatiei

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că studentul/a....................................... a


efectuat practica de specialitate în cadrul .........................................în
perioada ....................................
Pe perioada menţionată studentul/a a participat la urmatoarele activitati:
................................
....................................
Propunem acordarea notei..........

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la Facultatea de Comunicare şi


Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative
(S.N.S.P.A.).

DIRECTOR
(semnătura directorului şi stampila firmei)