Sunteți pe pagina 1din 19

Tipuri de date definite în Excel

Tipul de date Number (Numeric)

Acest tip de date se utilizeaza pentru reprezentarea numerelor si realizarea principalelor operatii
matematice, cum ar fi adunarea, inmultirea, impartirea.

Operatorii ce pot fi utilizati aici sunt:

 + , pentru realizarea operatiei de adunare


 - , pentru realizarea operatiei de scadere
 * , pentru realizarea operatiei de inmultire
 / , pentru realizarea operatiei de impartire
 ^ , pentru realizarea operatiei de ridicare la putere

Prioritatea operatorilor:

 ^
 *,/
 +,-

Vom spune ca operatia de ridicare la putere este cea mai prioritara operatie. Apoi urmează operația de
înmulțire și împărțire, care sunt la fel de prioritare, iar mai apoi operația de adunare și scădere.

Functii definite pentru tipul de date Number

Vom trata în continuare următoarele funcții: ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP,CEILING, FLOOR, INT,
POWER, ABS, MOD

Funcția ROUND este utilizata pentru realizarea rotunjirii unui numar, la un format cu un numar
specificat de zecimale.

Sintaxa: ROUND ( <Numar>, <Numar_Zecimale>)

<Numar> va fi completat cu numarul pe care dorim sa-l rotunjim

<Numar_Zecimale> va fi completat cu un numar intreg prin intermediul caruia specificam cate zecimale
va avea rezultatul

Rezultatul obținut în urma apelării funcției ROUND este un rezultat de tip Number

Exemple:
ROUND(4.23,1) => 4.2
ROUND(4.25,1) => 4.3
ROUND(4.26,0) => 4
ROUND(12.34,-1) => 10

Funcția ROUNDDOWN este utilizată pentru realizarea operației de rotunjire în jos (spre zero).

Sintaxa: ROUNDDOWN ( <Numar>, <Numar_Zecimale>)

<Numar> va fi completat cu numarul pe care dorim sa-l rotunjim

<Numar_Zecimale> va fi completat cu un numar intreg prin intermediul caruia specificam cate zecimale
va avea rezultatul

Rezultatul obținut în urma apelării funcției ROUNDDOWN este unrezultat de tip Number

Exemple:
ROUNDDOWN(4.23,1) => 4.2
ROUNDDOWN(4.25,1) => 4.2
ROUNDDOWN(4.26,0) => 4
ROUNDDOWN(12.34,-1) => 10
ROUNDDOWN(15.23,-1) => 10

Funcția ROUNDUP este utilizată pentru realizarea operației de rotunjire în sus (spre zece).

Sintaxa: ROUNDUP ( <Numar>, <Numar_Zecimale>)

<Numar> va fi completat cu numarul pe care dorim sa-l rotunjim

<Numar_Zecimale> va fi completat cu un numar intreg prin intermediul caruia specificam cate zecimale
va avea rezultatul

Rezultatul obținut în urma apelării funcției ROUNDUP este unrezultat de tip Number

Exemple:
ROUNDUP(4.23,1) => 4.3
ROUNDUP(4.25,1) => 4.3
ROUNDUP(4.26,0) => 5
ROUNDUP(12.34,-1) => 20
ROUNDUP(15.23,-1) => 20

Funcția CEILING este utilizată pentru realizarea operației de rotunjire în sus (spre zece).

Sintaxa: CEILING ( <Numar>, <Multiplu>)

<Numar> va fi completat cu numarul pe care dorim sa-l rotunjim


<Multiplu> va fi completat cu un numar spre al carui multiplu se va realiza operația de rotunjire în sus

Rezultatul obtinut in urma apelarii functiei CEILING este unrezultat de tip Number

Exemple:
CEILING(4.23,1) => 5 (multiplu de unu)
CEILING(4.25,1) => 5 (multiplu de unu)
CEILING(4.23,0.1) => 4.3 (multiplu de 0.1)
CEILING(12.34,2) => 14 (multiplu de 2)
CEILING(15.23,5) => 20 (multiplu de 5)

Funcția FLOOR este utilizată pentru realizarea operației de rotunjire în jos (spre zero).

Sintaxa: FLOOR ( <Numar>, <Multiplu>)

<Numar> va fi completat cu numarul pe care dorim sa-l rotunjim

<Multiplu> va fi completat cu un numar spre al carui multiplu se va realiza operația de rotunjire în sus

Rezultatul obținut în urma apelării funcției FLOOR este unrezultat de tip Number

Exemple:
FLOOR(4.23,1) => 4 (multiplu de unu)
FLOOR(4.25,1) => 4 (multiplu de unu)
FLOOR(4.23,0.1) => 4.2 (multiplu de 0.1)
FLOOR(12.34,2) => 12 (multiplu de 2)
FLOOR(15.23,5) => 15 (multiplu de 5)

Funcția INT este utilizată pentru obținerea părții întregi dintr-un număr.

Sintaxa: INT ( <Numar>)

<Numar> va fi completat cu numărul din care dorim să extragem partea întreagă

Rezultatul obținut în urma apelării funcției INT este unrezultat de tip Number

Exemple:
INT(4.23) => 4
INT(-4.25) => -5 (Orice numar se reprezintă ca și sumă între partea întreagă plus rest)

Funcția POWER este utilizată pentru implementarea operației de ridicare la putere.

Sintaxa: POWER ( <Numar>,<Putere>)

<Numar> va fi completat cu numărul pe care dorim să-l ridicăm la putere

<Putere> va fi completat cu puterea


Rezultatul obținut în urma apelării funcției INT este unrezultat de tip Number

Exemple:
POWER(4,2) => 16 Expresie echivalentă cu 4^2
POWER(-5,2) => 25 Expresie echivalentă cu -5^2

Funcția ABS este utilizată pentru implementarea operației modul.

Sintaxa: ABS ( <Numar>)

<Numar> va fi completat cu numărul al cărui modul dorim să-l obținem

Rezultatul obținut în urma apelării funcției ABS este unrezultat de tip Number

Exemple:
ABS(4) => 4
ABS(-5) => 5
ABS(-6.23) => 6.23

Funcția MOD este utilizată pentru implementarea operației modulo (restul împărțirii).

Sintaxa: MOD ( <Numar>, <Divizor>)

<Numar> va fi completat cu numărul

<Divizor> va fi completat cu un număr ce poate fi și cu zecimale la care se va împărți <Numar>

Rezultatul obținut în urma apelării funcției MOD este unrezultat de tip Number

Exemple:
MOD(4,3) => 1 Vom spune că 4 = 1*3 + 1
MOD(4,3.2) => 0.8 Vom spune că 4 = 1*3.2+ 0.8
MOD(-4,3) => 2 Vom spune că -4 =-2*3 + 2

Tipul de date Sir de caractere (Text)

Acest tip de date se utilizeaza pentru scrierea unor texte (șiruri de caractere).
Un șir de caractere, dacă dorim sa fie interpretat ca fiind de tipul text îl vom reprezenta între ””
(ghilimele).

Pentru tipul de date text, s-a definit operatorul & utilizat pentru realizarea operației de concatenare.
Exemplu:
”ab”&”cd”=> “abcd”

Functii definite pentru tipul de date Text

Vom trata în continuare următoarele funcții: LOWER, UPPER, PROPER, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE,
SUBSTITUTE, CONCATENATE, EXACT, LEN

Funcția LOWER este utilizată pentru realizarea conversiei din caractere mari în caractere mici
pentru un text primit pe post de argument.

Sintaxa: LOWER ( <Text>)

<Text> va fi completat cu textul a pe care dorim să-l tranformăm

Rezultatul obținut în urma apelării funcției LOWER este unrezultat de tip Text.

Exemple:
LOWER(”ABCD”) => ”abcd”
LOWER(”aB CD eF”) => ”ab cd ef”

Funcția UPPER este utilizată pentru realizarea conversiei din caractere mici în caractere mari
pentru un text primit pe post de argument.

Sintaxa: UPPER ( <Text>)

<Text> va fi completat cu textul a pe care dorim să-l tranformăm

Rezultatul obținut în urma apelării funcției UPPER este unrezultat de tip Text.

Exemple:
UPPER(”abcd”) => ” ABCD”
UPPER(”aB CD eF”) => ”AB CD EF”

Funcția PROPER este utilizată pentru realizarea conversiei astfel că prima literă din fiecare
cuvânt va fi convertită la literă mare, iar următoarele caractere ce aparțin de cuvânt vor fi convertite la
litere mici.

Sintaxa: PROPER ( <Text>)

<Text> va fi completat cu textul a pe care dorim să-l tranformăm

Rezultatul obținut în urma apelării funcției PROPER este unrezultat de tip Text.

Exemple:
PROPER(”abcd”) => ” Abcd”
PROPER(”aB CD eF”) => ”Ab Cd Ef”
Funcția LEFT este utilizată pentru extragerea dintr-un șir de caractere a unui subșir format din
primele caractere al căror număr a fost precizat.

Sintaxa: LEFT ( <Text>, <Numar>)

<Text> va fi completat cu textul din care dorim să extragem

<Numar> va fi completat cu numărul de caractere ce urmează a fi extrase. Acest număr va fi un număr


mai mare sau egal cu zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua în calcul doar
partea întreagă a numărului precizat.

Pentru cazul în care numărul de caractere este mai mare decât lungimea șirului din care se realizează
extragerea, întregul șir de caractere va fi returnat.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției LEFT este unrezultat de tip Text.

Exemple:
LEFT(”abcd”,2) => ”ab”
LEFT(”aB CD eF”,5) => ”aB CD”
LEFT(”abcd”,10) => ”abcd”
LEFT(”abcd”,1.2) => ”a”

Funcția RIGHT este utilizată pentru extragerea dintr-un șir de caractere a unui subșir format din
ultimele caractere al căror număr a fost precizat.

Sintaxa: RIGHT ( <Text>, <Numar>)

<Text> va fi completat cu textul din care dorim să extragem

<Numar> va fi completat cu numărul de caractere ce urmează a fi extrase. Acest număr va fi un număr


mai mare sau egal cu zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua în calcul doar
partea întreagă a numărului precizat.

Pentru cazul în care numărul de caractere este mai mare decât lungimea șirului din care se realizează
extragerea, întregul șir de caractere va fi returnat.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției RIGHT este unrezultat de tip Text.

Exemple:
RIGHT(”abcd”,2) => ”cd”
RIGHT(”aB CD eF”,5) => ”CD eF”
RIGHT(”abcd”,10) => ”abcd”
RIGHT(”abcd”,1.2) => ”d”
Funcția MID este utilizată pentru extragerea dintr-un șir de caractere a unui subșir de caractere,
începând cu o anumită poziție și având o lungime precizată.

Sintaxa: MID( <Text>, <Numar1>, <Numar2>)

<Text> va fi completat cu textul din care dorim să extragem subșirul de caractere

<Numar1> va fi completat cu poziția de la care va începe extragerea. Acest număr va fi un număr mai
mare sau egal cu zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua în calcul doar partea
întreagă a numărului precizat.

<Numar2> va fi completat cu numărul de caracterece urmează a fi extrase. Acest număr va fi un număr


mai mare sau egal cu zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua în calcul doar
partea întreagă a numărului precizat.

Pentru cazul în care numărul de caractere este mai mare decât numărul de caractere rămase până la
sfârșitul șirului din care se realizează extragerea, întregul șir de caractere rămas va fi returnat.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției MID este unrezultat de tip Text.

Exemple:
MID(”abcdef”,2,3) => ”bcd”
MID(”aB CD eF”,2,10) => ”b CD eF”
MID("ab cd ef",10,10)=> ”” (șirul vid sau de lungime 0)

Funcția REPLACE este utilizată pentru înlocuirea într-un șir de caractere a unui subșir de
caractere, începând cu o anumită poziție și având o lungime precizată, cu un alt șir de caractere.

Sintaxa: REPLACE( <Text1>, <Numar1>, <Numar2>,<Text2>)

<Text1> va fi completat cu textul în care dorim să efectuăm modificarea

<Numar1> va fi completat cu poziția de la care va începe înlocuirea. Acest număr va fi un număr mai
mare decât zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua în calcul doar partea
întreagă a numărului precizat.

<Numar2> va fi completat cu numărul de caracterece urmează a fi înlocuite. Acest număr va fi un număr


mai mare sau egal cu zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua în calcul doar
partea întreagă a numărului precizat.

<Text2> va fi completat cu textul ce urmează a fi inserat

Rezultatul obținut în urma apelării funcției REPLACE este un rezultat de tip Text.

Exemple:
REPLACE("abcdefgh",2,3,"00") => ”a00efgh”
REPLACE("abcdefgh",2,3,"bbb")=> ”abbbefgh”
REPLACE("abcdefgh",1,0,"bbb")=> ”bbbabcdefgh” (echivalent cu o operație de concatenare)

Funcția SUBSTITUTE este utilizată pentru înlocuirea într-un șir de caractere a unui subșir de
caractere, cu un alt șir de caractere.

Sintaxa: REPLACE( <Text1>, <Text2>, <Text3>, [<Numar>])

<Text1> va fi completat cu textul în care dorim să efectuăm modificarea

<Text2> va fi completat cu textul ce urmează a fi înlocuit

<Text3> va fi completat cu textul ce urmează a fi inserat

<Numar> este un argument opțional, ce va fi completat cu poziția de la care va începe înlocuirea. Acest
număr va fi un număr mai mare decât zero de tip întreg. Dacă numărul conține și zecimale, Excel va lua
în calcul doar partea întreagă a numărului precizat.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției SUBSTITUTE este un rezultat de tip Text.

Exemple:
SUBSTITUTE("abcdefgh","bc","bb") => ”abbdefgh”
SUBSTITUTE("abcdefgh","","bb") => ”abcdefgh” (dacă nu se precizează nici un șir atunci funcția va
returna vechiul șir de caractere fără să producă modificări asupra acestuia)
SUBSTITUTE("abcdefgh","xyz","bb") => ”abcdefgh” (dacă șirul "xyz" nu a fost găsit, atunci funcția va
returna vechiul șir de caractere fără să producă modificări asupra acestuia)
SUBSTITUTE("ab cd ef gh"," ","") => ”abcdefgh” ( eliminăm spațiile dintr-un șir de caractere)
SUBSTITUTE("ab cd ef gh"," ","",2) => ”ab cdef gh” (operația de înlocuire s-a realizat doar pentru cel de
al doilea spațiu identificat în text)
SUBSTITUTE("abcdefgh","bc","bb",2) => ”abcdefgh” (deoarece nu s-a găsit șirul "bc" a doua oară, funcția
va returna șirul de caractere nemodificat)
SUBSTITUTE("abcdefgh","bc","bb",1.2) => ”abbdefgh”

Funcția CONCATENATE este utilizată pentru obținerea unui șir de caractere rezultat în urma
alipirii mai multor șiruri de caractere.

Sintaxa: CONCATENATE( <Text1> [,<Text2>..])

<Text1> va fi completat cu textul în care dorim să efectuăm modificarea

<Text2> va fi completat cu textul următor și este opțional

Rezultatul obținut în urma apelării funcției CONCATENATE este un rezultat de tip Text.

Exemple:
CONCATENATE("abcdefgh”) => ”abcdefgh”
CONCATENATE("abcd","ef") => ”abcdef”
CONCATENATE("abcd”, ”ef”, ”gh”) => ”abcdefgh”

Funcția EXACT este utilizată pentru realizarea unei comparații între două șiruri de caractere.

Sintaxa: EXACT( <Text1> ,<Text2>)

<Text1> va fi completat cu primul text

<Text2> va fi completat cu textul următor

Rezultatul obținut în urma apelării funcției CONCATENATE este un rezultat de tip LOGIC.

Exemple:
EXACT(”abcd”, ”abcd”) => TRUE
EXACT(”aBcd”, ”abcd”) => FALSE
EXACT(”ab cd”, ”abcd”) => FALSE
EXACT("","ab cd") => FALSE
EXACT("abcd","") => FALSE

Funcția LEN este utilizată pentru returnarea lungimii unui șir de caractere primit pe post de
argument.

Sintaxa: LEN( <Text1>)

<Text1> va fi completat cu textul a cărui lungime dorim să o obținem

Rezultatul obținut în urma apelării funcției LEN este un rezultat de tip NUMBER.

Exemple:
LEN(”abcd”) => 4
LEN(””) => 0
LEN(”a b”) => 3
Tipul de date Dată calendaristică (Date)

Acest tip de date se utilizeaza pentru reprezentarea datelor calendaristice


Multimea datelor calendaristice ce pot fi reprezentate în Excel este cuprinsă în intervalul 1 Ianuarie 1900
și până la data de 31 Decembrie 9999. Datorită acestei definiții, în cazul în care utilizatorul trebuie să
specifice o dată calendaristică mai mică decât 1 Ianuarie 1900, va putea să o facă doar dacă va
reprezenta acea dată sub forma unui text. O altă posibilitate ar fi aceea ca reprezentarea datei să se
realizeze prin intermediul anului, lunii și a zilei în căsuțe diferite.

O dată calendaristică este interpretată de către Excel ca un simplu număr, astfel că data de 01 Ianuarie
1900 are valoarea 1, 2 Ianuarie 1900 are valoarea 2 s.a.m.d. Valoarea 0 este reprezentată de către 00
Ianuarie 1900, ceea ce practic nu reprezintă o dată calendaristică. Această interpretare face posibilă
utilizarea datelor calendaristice sub formă de numere în expresii. De exemplu putem calcula numărul de
zile dintre două date calendaristice efectuând o simplă operație de scădere. (Walkenbach, January 2007)

Scrierea unei date calendaristice se poate face prin introducerea numărului corespunzător datei
calendaristice sau prin specificarea datei utilizând un format de scriere recunoscut de către Excel.
Formatele recunoscute sunt prezentate în următorul tabel.

Format Interpretare Excel (Setare U.S.)

6-18-07 18 Iunie 2007


6-18-2007 18 Iunie 2007
6/18/07 18 Iunie 2007

6/18/2007 18 Iunie 2007


6-18/07 18 Iunie 2007
June 18, 2007 18 Iunie 2007
Jun 18 18 Iunie al anului curent
June 18 18 Iunie al anului curent
6/18 18 Iunie al anului curent

6-18 18 Iunie al anului curent


18-Jun-2007 18 Iunie al anului curent
2007/6/18 18 Iunie al anului curent

Cel mai cunoscut format de reprezentare al unei date calendaristice este LL/ZZ/AAAA, unde prin LL se
specifică luna, prin intermediul lui ZZ se specifică ziua, iar prin intermediul lui AAAA se specifică anul.

Valorile de tip dată calendaristică sunt aliniate la dreapta în interiorul unei celule, la fel ca și valorile de
tip Number. În cazul în care Excel nu poate interpreta textul scris de noi sub forma unei date
calendaristice atunci o va interpreta ca și text. Neinterpretarea corectă evident va avea ca efecte erori în
expresiile ce fac referință către valoarea noastră. Recomandăm specificarea a patru cifre pentru an,
deoarece în cazul scrierii cu două cifre, Excel va interpreta pentru numerele mai mici sau egale cu 29, ca
făcând parte din secolul 21, iar pe restul le interpretează ca făcând parte din secolul trecut.

Operatorii ce pot fi utilizați aici sunt toți operatorii definiți pentru tipul de date Number:

Dacă se dorește utilizarea unor date calendaristice în cadrul unor expresii atunci va trebui mai întâi să ne
asigurăm că Excel interpretează aceste valori ca fiind de tip Date, pentru a obține rezultatele dorite,
altfel putem obține informații false.

Dacă dorim să vizualizăm numărul corespunzătoru unei date calendaristice atunci putem realiza acest
lucru dacă modificăm formatarea căsuței din Date în Number.

Pentru a nu avea probleme legate de interpretarea unor operanzi din cadrul expresiilor ca fiind de tip
dată calendaristică, se recomandă scrierea datelor calendaristice în coloane sub forma unor constante,
iar în cadrul expresiilor să se facă referință către acele coloane.

Exemplu:

In acest exemplu se poate observa că în căsuța A1, este înscrisă data de 2 Ianuarie 1900, iar în căsuța B1
avem o formulă ce face referință către celula A1.

În următorul exemplu vom putea constata că Excel are probleme la interpretarea unei expresii ce
conține o valoare de tip dată calendaristică.

In figura de mai sus în căsuța A1 am trecut o expresie ce utilizează pe post de operand o valoare ce
respectă formatul unei date calendaristice. Excel are probleme în interpretarea acestei expresii, iar
rezultatul obținut este de-a dreptul fals. Dacă adaugăm o zi la data calendaristică trebuia să fi obținut
valoare de 01/03/1900 și nu să obținem data dinainte cu o zi. Dacă dorim scrierea directă a unei date
calendaristice într-o expresie se recomandă utilizarea funcției DATE

Funcții definite pentru tipul de date Date


Vom trata în continuare următoarele funcții: DATE, EOMONTH, EDATE, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY,
WORKDAY, TODAY

Funcția DATE este utilizata pentru returnarea numărului ce identifică data scrisă de către
utilizator.

Sintaxa: DATE ( <Numar1>, <Numar2>, <Numar3>)

<Numar1> va fi utilizat pentru precizarea anului, și va fi cuprins în intervalul *1900 ,9999+

<Numar2> va fi utilizat pentru precizarea lunii. Pentru cazul în care luna este mai mare decât 12 Excel va
adăuga un număr de luni

<Numar3> va fi utilizat pentru precizarea zilei. Dacă numărul este mai mare decât numărul de zile din
lună, se va trece automat la luna următoare

Rezultatul obținut în urma apelării funcției DATE este un rezultat de tip Number ce poate participa în
expresii numerice. Acest număr poate fi reprezentat sub forma unei date calendaristice.

Exemple:
DATE(2000,1,1) => 1 Ianuarie 2000
DATE(2002,2,3) => 3 Februarie 2000
DATE(2000,13,1) => 1 Ianuarie 2001
DATE(2000,1,32) => 1 Februarie 2000

Funcția EOMONTH este utilizata pentru returnarea unui număr ce indică data corespunzătoare
zilei de sfârșit de lună relativ la data precizată cu un anumit număr de luni.

Sintaxa: EOMONTH ( <Data>, <Numar>)

<Data> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice. Se recomandă utilizarea funcției DATE
pentru a nu exista erori de interpretare.

<Numar> va fi utilizat pentru precizarea numărului de luni.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției EOMONTH este un rezultat de tip Number ce poate participa
în expresii numerice. Acest număr poate fi reprezentat sub forma unei date calendaristice.

Exemple:
EOMONTH(DATE(2000,1,1),0) => 31 Ianuarie 2000
EOMONTH(DATE(2000,1,1),1) => 29 Februarie 2000

Funcția EDATE este utilizata pentru returnarea unui număr ce indică data corespunzătoare
relativ cu un număr de luni la data precizată.
Sintaxa: EDATE ( <Data>, <Numar>)

<Data> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice. Se recomandă utilizarea funcției DATE
pentru a nu exista erori de interpretare.

<Numar> va fi utilizat pentru precizarea numărului de luni.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției EDATE este un rezultat de tip Number ce poate participa în
expresii numerice. Acest număr poate fi reprezentat sub forma unei date calendaristice.

Exemple:
EDATE(DATE(2000,1,1),0) => 1 Ianuarie 2000
EDATE(DATE(2000,1,1),1) => 1 Februarie 2000

Funcția DAY este utilizata pentru extragerea zilei dintr-o dată calendaristică.

Sintaxa: DAY ( <Data>)

<Data> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției DAY este un rezultat de tip Number.

Exemple:
DAY(DATE(2000,1,1)) => 1
DAY(DATE(2000,1,3)) => 3

Funcția MONTH este utilizata pentru extragerea lunii dintr-o dată calendaristică.

Sintaxa: MONTH( <Data>)

<Data> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției MONTH este un rezultat de tip Number.

Exemple:
MONTH(DATE(2000,1,1)) => 1
MONTH(DATE(2000,2,3)) => 2

Funcția YEAR este utilizata pentru extragerea anului dintr-o dată calendaristică.

Sintaxa: YEAR( <Data>)

<Data> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției YEAR este un rezultat de tip Number.

Exemple:
YEAR(DATE(2000,1,1)) => 2000
YEAR(DATE(2000,2,3)) => 2000

Funcția WEEKDAY este utilizata pentru returnarea zilei din săptămână pentru o dată
calendaristică.

Sintaxa: WEEKDAY( <Data>,[<Numar>])

<Data> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice.

<Numar> va fi utilizat pentru precizarea modalității de interpretare a zilelor din săptămână. Poate avea
valorile 1, 2 și 3. Dacă nu este precizat sau are valoarea 1, atunci Duminica este considerată prima zi din
săptămână, iar Sâmbăta cea de a șaptea zi, pentru valoarea 2, Luni va fi considerată prima zi din
săptămână, iar Duminica cea de a șaptea, pentru valoarea 3, se va returna valoarea 0 pentru Luni și 6
pentru Duminică.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției WEEKDAY este un rezultat de tip Number.

Exemple:
WEEKDAY(DATE(2010,3,1),2) => 1

Funcția WORKDAY este utilizata pentru calcularea datei ce va fi peste un anumit număr de zile
lucrătoare, nefiind luate în calcul zilele de weekend sau de vacanță.

Sintaxa: WORKDAY( <Data1>,<Numar>,<Serie Data>)

<Data1> va fi utilizat pentru precizarea unei date calendaristice.

<Numar> va fi utilizat pentru precizarea unui număr de zile lucrătoare.

<Serie Data> este un argument opțional ce va fi utilizat pentru precizarea zilelor ce trebuiesc excluse din
cauza ca sunt zile de vacanță sau de sărbători legale.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției WORKDAY este un rezultat de tip Number.

Exemple:
WORKDAY(DATE(2010,3,1),7) => 10 Martie 2010

Funcția TODAY este utilizata pentru obținerea datei curente.

Sintaxa: TODAY()

Rezultatul obținut în urma apelării funcției TODAY este un rezultat de tip Number.

Exemple:
TODAY()
Tipul de date Logic

Acest tip de date se utilizeaza pentru reprezentarea valorilor Adevărat (TRUE) și Fals (FALSE).
Operațiile Negare, Și Logic, respectiv Or Logic au fost implementate prin intermediul funcțiilor.

Funcții definite pentru tipul de date Logic

Următoarele funcții vor fi prezentate: NOT, AND, OR

Funcția NOT este utilizata pentru reprezentarea operației de negare.

Sintaxa: NOT(<Logic>)

<Logic> este un argument de tip logic.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției NOT este un rezultat de tip Logic.

Exemple:
NOT( TRUE) => FALSE
NOT(FALSE) => TRUE

Funcția AND este utilizata pentru reprezentarea operației și logic.

Sintaxa: AND(<Logic1>[,<Logic2>...])

<Logic1> este un argument de tip logic.

<Logic2> este un argument de tip logic opțional.

Această funcție poate fi apelată cu până la 255 de argumente și va returna valoarea adevărat dacă toate
argumentele sunt adevărate.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției AND este un rezultat de tip Logic.

Exemple:
AND( TRUE) => TRUE
AND(FALSE) => FALSE
AND(TRUE,FALSE) => FALSE
AND(TRUE,TRUE) => TRUE
AND(1<2,2<3) => TRUE

Funcția OR este utilizata pentru reprezentarea operației sau logic.

Sintaxa: OR(<Logic1>[,<Logic2>...])
<Logic1> este un argument de tip logic.

<Logic2> este un argument de tip logic opțional.

Această funcție poate fi apelată cu până la 255 de argumente și va returna valoarea adevărat dacă cel
puțin unul dintre argumente este adevărat.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției AND este un rezultat de tip Logic.

Exemple:
OR( TRUE) => TRUE
OR(FALSE) => FALSE
OR(TRUE,FALSE) => TRUE
OR(TRUE,TRUE) => TRUE
Realizarea conversiei dintr-un tip de date într-un alt tip de date

Excel dispune de un set de funcții prin intermediul cărora se poate realiza conversia dintr-un tip de date
într-un alt tip de date.

Vom trata în acest subcapitol următoarele funcții: VALUE, TEXT

Funcția VALUE este utilizată pentru realizarea conversiei dintr-un șir de caractere într-un număr.

Sintaxa: VALUE( <Text1>)

<Text1> va fi completat cu textul a cărui conversie dorim să o realizăm. Textul va trebui sa fie format
numai din caractere numerice, punct zecimal, operatorul de semn, plus sau minus, altfel operația de
conversie nu va putea fi efectuată.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției VALUE este un rezultat de tip NUMBER.

Exemple:
VALUE("012")=> 12
VALUE("12.2")=> 12.2
VALUE("-12.2")=> -12.2

Funcția TEXTeste utilizată pentru realizarea conversiei dintr-un număr într-un șir de caractere.

Sintaxa: TEXT( <Numar>,<Text>)

<Numar> indică numărul ce urmează a fi convertit

<Text> va fi utilizat pentru precizarea formatului de conversie ce va fi aplicat de la dreapta spre stânga
asupra numărului.

Rezultatul obținut în urma apelării funcției TEXT este un rezultat de tip TEXT.

Exemple:
TEXT(1,"")=>""
TEXT(1,"000 000")=>"000 001"
TEXT(9999, "000 000")=>"009 999"
TEXT(1234567, "000 000")=>"1234 567"
TEXT(9999.99,"000 000")=>"010 000"
TEXT(9999.99,"000 000.00")=>"009 999.99"
Pentru fiecare celulă dintr-o foaie de lucru se poate preciza un tip de date, sau General, caz în care Excel
va încerca o interpretare automată a tipului de date, pentru valoarea obținută în urma evaluării
expresiei ce va fi scrisă în acea celulă.

Exemple:
Scrierea expresiei =“0728555222” va avea ca efect afișarea textului 0728555222 ce va fi aliniat la stânga,
pe când scrierea expresiei =0728555222 va avea ca efect afișarea numărului 728555222 ce va fi aliniat la
dreapta.

Excel dispune de un mecanism de conversie automată de la un tip de date la altul, astfel că orice text
format numai din cifre, care apare în cadrul unei expresii numerice va fi convertit automat către tipul de
date Number în vederea încercării de evaluare a expresiei.

Exemplu:
Scrierea expresiei =“01“+2 va avea ca rezultat în urma evaluării valoarea 3.

Pentru cazul în care șirul de caractere conține și alte caractere în afara cifrelor conversia automată din
șir de caractere în număr nu mai poate fi realizată.

Exemplu:
Scrierea expresiei =“7 201“+2 va avea ca rezultat !VALUE.
Probleme:
Având coloana A competată cu numărul facturii,coloana B completată cu data emiterii unei facturi, iar
coloana C cu data la care este scadentă factura într-o foaie de calcul din Microsoft Excel
1. să se completeze coloana D cu numărul de zile dintre cele două date calendaristice.
2. să se completeze coloana E cu numărul de zile cu care s-a depășit termenul de plată pentru fiecare
factură

3. să se completeze în coloana F cu valoarea facturii atunci când termenul de plată a unei facturi se
încadrează înt-un interval cuprins între 0 și 30 de zile, 31-60 zile, 61-90 zile și peste 90 zile

4.să se completeze