Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Matematică

Anul I

CONICE

1. Să se precizeze dacă următoarele conice au centru unic şi, ı̂n caz afirmativ, să se
determine acesta:
13x2 + 10xy + 13y 2 − 36x − 36y − 36 = 0
6xy + 8y 2 − 12x − 26y + 11 = 0
x2 + 2xy + y 2 − 8x + 4 = 0
x2 + 4xy + 4y 2 − 2x − 4y + 13 = 0

2. Să se discute, ı̂n funcţie de valorile parametrilor α, β ∈ R, existenţa centrelor pentru


conicele:
αx2 + 12xy + 9y 2 + 4x + βy − 13 = 0
x2 + 6xy + αy 2 + 3x + βy − 4 = 0

3. Să se scrie ecuaţia conicei

x2 − 4xy + 3y 2 − 2x + 1 = 0

ı̂n reperul cu originea ı̂n punctul O0 (1, 0) şi aceeaşi bază ca cel iniţial.
Analog pentru conica, respectiv originea următoare:

xy − 6x + 2y + 3 = 0 ; O0 (−2, 6)

x2 + 6x − 8y + 1 = 0 ; O0 (−3, −1)

4. Să se scrie ecuaţiile următoarelor conice, când originea reperului este mutată ı̂n centrul
lor:
7x2 + 4xy + 4y 2 − 40x − 32y + 5 = 0
x2 − 2xy + 2x + 2y + 1 = 0
6x2 − 4xy + 9y 2 − 4x − 32y − 6 = 0

5. Să se determine locul geometric al centrelor conicei (α ∈ R):

x2 + 2xy − y 2 − 2αx + 4αy + 1 = 0 .

1
6. Fiind date conicele

(C) : h(x, y) = 0 ; (C 0 ) : h0 (x, y) = 0

fasciculul de conice determinat de acestea este familia de conice

h(x, y) + λh0 (x, y) = 0 , λ ∈ R ∪ {∞}

(a) Să se studieze existenţa centrelor pentru conicele din fascicul.


(b) Să se demonstreze că locul geometric al centrelor este o conică.

7. Fie (Γ) o conică oarecare. Să se determine diametrul conjugat direcţiei paralele cu axa
absciselor şi, de asemenea, diametrul conjugat direcţiei acestuia.

8. Să se determine doi diametri conjugaţi ai conicei

x2 − 2xy + 2y 2 − 4x − 6y + 30 = 0

astfel ı̂ncât unul din ei să treacă prin origine.

9. Să se determine acei diametri conjugaţi ai conicei

3x2 − 6xy + 5y 2 − 4x − 6y + 10 = 0

care formează ı̂ntre ei un unghi de π4 .

10. Să se arate că pentru conicele cu δ = 0, diametrul conjugat oricărei direcţii are direcţie
fixă.

11. Să se studieze problema existenţei direcţiilor principale şi asimptotice pentru conicele
cu:
(a) a12 = 0 ; (b) a22 = 0 ; (c) a12 = a22 = 0 ; (d) a11 + a22 = 0.

12. Să se determine unul din unghiurile determinete de asimptotele unei conice.

13. Se dă familia de conice

x2 + 4αxy + (1 − 3α)y 2 + 2βx + 2γy + µ = 0 .

Să se arate că direcţiile axelor de simetrie ale acestora nu depind de parametrii care
intervin ı̂n ecuaţie.

14. Se dau conicele

(Γ1 ) : x2 + 2xy + 6y 2 − 8x − 38y + 3 = 0


(Γ2 ) : 3x2 − xy + y 2 − 3x − 5y − 2 = 0

(a) Să se scrie ecuaţia fasciculului de conice determinat de conicele (Γ1 ) şi (Γ2 ).
(b) Să se arate că toate conicele din fascicul au acelaşi centru.
(c) Să se determine conica din fascicul care trece prin origine.
(d) Să se arate că printre conicele din fascicul nu există nici un cerc.

2
(e) Să se arate că printre conicele din fascicul sunt două parabole.

15. Se dă familia de conice

[(x − a)2 + y 2 − b2 ](1 + λ2 ) − (y − λx)2 = 0 .

Să se arate că acestea sunt parabole ale căror axe trec printr-un fix.

16. (a) se dă conica


(x − 2y − 1)2 + (2x − y + 1)2 = 0 .
Să se determine diametrii conjugaţi ale căror pante m1 , m2 verifică m1 m2 = 1.
(b) În ce caz pentru elipsa
x2 y 2
+ 2 −1=0
a2 b
există doi diametri conjugaţi făcând ı̂ntre ei un unghi de π4 ?

17. Să se determine natura şi genul următoarelor conice, să se aducă la forma canonică
şi să se reprezinte grafic:
(1) 5x2 + 8xy + 5y 2 − 18x − 18y + 9 = 0
(2) x2 − 2xy + 2y 2 + 2x − 6y + 1 = 0
(3) 3x2 − 2xy + 3y 2 + 4x + 4y − 4 = 0
(4) 8x2 − 12xy + 17y 2 − 8x − 44y + 32 = 0
(5) 3x2 + 10xy + 3y 2 − 16x − 16y − 15 = 0
(6) x2 − 8xy + 7y 2 + 6x − 6y + 9 = 0
(7) x2 − 4xy + y 2 + 6x − 2 = 0
(8) 4x2 − 4xy + y 2 − 2x − 4y + 10 = 0
(9) 4x2 + 4xy + y 2 − 13x − 4y + 8 = 0
(10) x2 + 2xy + y 2 + 8x + 4y − 8 = 0
(11) 3x2 + 10xy + 3y 2 − 16x − 16y − 16 = 0
(12) x2 − 4xy + y 2 + 6x − 3 = 0
(13) x2 + 4xy + y 2 + 2x + 4y + 1 = 0
(14) 2x2 + 2xy + 2y 2 + 4x + 2y + 1 = 0
(15) x2 − 2xy + +2y 2 − 2x + 4y + 2 = 0
(16) x2 + 4xy + 4y 2 + 2x + 4y + 3 = 0
(17) 2x2 − 8xy + 8y 2 + 2x − 4y − 1 = 0
(18) x2 + 4xy + 4y 2 − 6x − 12y + 8 = 0

18. Să se compare conicele reale afine şi să se aducă la forma canonică afină:
(γ1 ) 5x2 + 4xy + 8y 2 − 32x − 56y + 80 = 0
(γ2 ) 6xy + 8y 2 − 12x − 26y + 11 = 0
(γ3 ) x2 + 2xy + y 2 + 3x + y = 0

19. Să se discute natura conicelor definite de ecuaţia

αx2 + 2βxy − (α − 2)y 2 + 2x + 2y + 2 = 0

in funcţie de poziţia punctului P (α, β) in plan. Să se aducă la forma canonică şi să se
reprezinte grafic cazul α = 1, β = −1.

3
20. Să se aducă la forma canonică şi să se reprezinte grafic conica:
(1) 3x2 − 4xy − 2x + 4y − 5 = 0
(2) 2xy − 2x + 1 = 0
(3) 4xy − 3y 2 + 4x − 14y − 7 = 0
Să se determine asimptotele şi să se studieze intersecţia conicei cu:
- o dreaptă paralelă cu o asimptotă;
- o dreaptă care trece prin centrul conicei.

21. Se dă familia de conice

x2 + 2λxy + y 2 − 2x − 4y + 4 = 0 , λ∈R.

(a) Să se discute natura şi genul conicelor.


(b) Să se determine locul geometric al centrelor conicelor şi să se reprezinte grafic.
Aceeaşi problemă pentru familia de conice

x2 − 2xy + (1 − λ)y 2 + 2λx = 0 .

22. Se consideră familia de conice

x2 + 4xy + y 2 + 2λx + 4y + λ = 0 , λ∈R.

Să se studieze natura conicelor. Să se determine conicele degenerate din familie.

23. Să se arate că oricare ar fi λ ∈ R, conicele

(1 + λ)x2 − (1 + λ)xy − 2(1 + λ)y 2 + (1 − 2λ)x + (1 + 4λ)y = 0

trec prin patru puncte fixe. Să se discute natura conicelor.

24. Să se traseze graficul locului geometric al centrelor conicelor care trec prin punctele
O(0, 0), A(2, 0), B(0, 1), C(1, 2).

25. Să se determine ecuaţia conicei care trece prin punctele O(0, 0), A(1, 2), B(2, 1),
C(3, −1) şi este tangentă ı̂n origine la dreapta x − 2y = 0.

26. Se dă parabola


(Γ) x2 + 2xy + y 2 + 3x − 3y − 18 = 0 .
(a) Să se scrie ecuaţia fasciculului de conice bitangente lui (Γ) ı̂n punctele de intersecţie
cu prima bisectoare. Să se discute natura conicelor din fascicul.
(b) Să se expliciteze ecuaţiile dreptelor din fascicul.

27. Se consideră fasciculul determinat de conicele:

(Γ1 ) 2x2 − 4xy + 5y 2 − 6x + 2y + 1 = 0


(Γ2 ) x2 + 4xy − 3y − 2 = 0 .

(a) Să se determine locul geometric al conicelor din fascicul.


(b) Să se arate că toate conicele din fascicul trec prin punctul A(1, 1).

4
(c) Să se determine conica din fascicul tangentă axei Ox.

28. Determinaţi valorile parametrului real a astfel ı̂ncât dreapta y = ax este tangentă
conicei √
(x + y)2 + 2 = 2(y − x) .

29. (a) Să se scrie ecuaţia tangentei ı̂n punctul P (1, 1) la conica

x2 − 6xy + 5y 2 + x + 3y − 4 = 0 .

(b) Să se scrie ecuaţiile tangentelor la conica

5x2 + 8xy + 5y 2 − 18x − 18y + 9 = 0

prin punctul O(0, 0).


(c) Să se scrie ecuaţiile tangentelor la conica

x2 − 2xy + 4y 2 − x + 2y = 0

care au panta m = −1.