Sunteți pe pagina 1din 5

2.1.

Turismul si mediul

Un numar tot mai mare dintre cei implicati, sub o forma sau alta, în activitatile de turism sunt
constienti de efectele provocate de dezvotarea turistica, de impactul acestor activitati asupra populatiei si
ambiantului, în ultimii ani, deceniile noua si zece ale secolului XX, s-a urmarit ca expansiunea
turismului sa se realizeze echilibrat, în conformitate cu standardele care garanteaza pastrarea
echilibrului ecologic si evita suprasolicitarea resurselor, poluarea si orice alte impacte negative asupra
mediului.
Notiunea de impact presupune analiza relatiei turist - resursa turistic 636i81g 9; - produs
turistic, care se desfasoara de la simpla vizitare a unui obiectiv turistic, pana la asigurarea pachetului
de servicii si actiuni turistice, menite sa puna în valoare obiectivul respectiv.
Impactul asupra unei zonei turistice este dat de:
• cadrul natural si varietatea potentialului turistic;
19
Istrate, L; Bran, Florica; Rosu, Anca Gabriela - Economia turismului si mediul înconjurator, Ed. Economica,
Bucuresti, 1996, p. 258.

• existenta unei infrastructuri generale, care asigura circulatia, accesul si informarea;

• prezenta unor structuri turistice de cazare, alimentatie publica, agrement.


Aceste elemente definitorii ale turismului determina mai multe tipuri de impact, care pot
îmbraca forme pozitive sau negative de manifestare.

Impactul politic

Este determinat de pozitia în politica turistica a guvernului privitoare la industria ospitalitatii,


care pentru cazul României consideram ca ar trebui sa aiba urmatoarele directii:
• turismul fiind un sector prioritar al economiei ar trebui sa se dezvolte în viitor cu sprijinul statului;

• folosirea în mod optim a resursele naturale, culturale, ale teritoriului national, cu asigurarea
protectiei acestora;

• ridicarea calitatii amenajarilor turistice si a serviciilor turistice si prin îmbunatatirea politicii de


resurse umane;

• modernizarea infrastructurii generale si extinderea ei în folosul dezvoltarii turismului;


• rolul si dimensiunea sectorului privat în turism trebuie sa fie marite considerabil.

în cele ce urmeaza vom face o analiza a tipurilor de impact. Existenta si evolutia omului, a
societatii în ansamblul sau sunt determinate de calitatea mediului, în acest sens mediul, definit prin
totalitatea factorilor naturali si a celor creati prin activitatile umane aflati în strânsa interactiune,
influenteaza echilibrul ecologic, determina conditiile de viata, de munca si perspectivele dezvoltarii
societatii

Desfasurarea eficienta a activitatilor turistice presupune existenta unui mediu înconjurator


adecvat, având calitati superioare atât în privinta conditiilor naturale, cât si a celor create de om.
Printre motivatiile turistice un loc tot mai însemnat revine nevoii de destindere, de recreere, de odihna
activa într-un mediu agreabil, cu o natura nealterata: aer curat, apa, soare, zapada, liniste, peisaje
reconfortante. Altfel spus, mediul si calitatea acestuia reprezinta conditia fundamentala a desfasurarii
activitatilor turistice.
Amenajarea si valorificarea prin turism a naturii si a valorilor culturale, fara discernamânt si
la întâmplare, pot produce în timp si spatiu efecte defavorabile asupra tuturor componentelor de
mediu.

Impactul social

Se manifesta prin influenta pe care o are turismul asupra modului de viata traditional al
locuitorilor unei zone, asupra largirii orizontului lor spiritual si profesional, în conditiile în care modul de
viata socio-economic are tot mai acute tendinte de generalizare si uniformizare, pastrarea unor
elemente cu specific traditional, vor ocupa un loc important în viitorul asezarilor incluse în activitati
turistice.

Acestea reprezinta caile de pastrare a unei identitati socio-culturale, de dobândire a unei


personalitati distincte în cadrul turistic local, national si chiar mondial. Aceasta valorificarea prin
turism a patrimoniului natural si cultural al unei zonei turistice prezinta ,în plan social, atât un impact
pozitiv, cât si unul negativ.

Impactul pozitiv se exemplifica prin:


• cresterea sansei sociale si profesionale prin realizarea de noi locuri de munca, în servicii turistice
si infrastructura generala;
• crearea de noi locuri de munca sezoniere, cu precadere pentru tineri (elevi, studenti, etc.) si femei;
• asigurarea si dezvoltarea progresului social, de crestere a curateniei si igienei publice, a
confortului general în localitatile turistice;
• scaderea diferentelor dintre categoriile socio-profesionale din punct de vedere al veniturilor
realizate;

• dezvoltarea sentimentelor de întelegere si toleranta deoarece schimburile interculturale între turisti


si populatia gazda faciliteaza disparitia barierelor lingvistice, sociale, rasiale, religioase, culturale.

Impactul negativ se poate materializa prin:

• perturbarea si distrugerea treptata a modului de viata traditional, în cadrul structurilor sociale;


• acceptarea de catre populatia locala a unor influente negative în plan social.

Pentru populatia din zonele rurale bunaoara, dezvoltarea în timp si spatiu a activitatilor
turistice poate conduce la renuntarea la modul de viata si la ocupatiile traditionale (pastorale,
silvicultura, artizanat si mica industrie, etc.) în favoarea unor activitati si servicii turistice care aduc
venituri mai rapide si mai importante.

Aceasta reprezinta o situatie stralucita din Caraibe ce pune în valoare


implicarea comunitatii locale. Hotelul este situat în cea mai saraca parte din Antigua,
în apropierea a doua plaje frumoase. Din cauza initiativelor proprietarilor si a
managerilor hotelului, ce au asigurat comunitatea locala de beneficiile turismului, nu
este nevoie de chei la camerele turistilor. Clientii hotelului Curtin Bluff sunt liberi si în
siguranta într-un mediu ce este în plus si prietenos din cauza comunitatii sale
locale. Conform spuselor managerului Rob Sherman "noi avem grija de sat si ei au
grija de noi". Hotelul are un grad de ocupare de 85% anual si este unul din cele mai
de succes din Caraibe. Curtin Bluff finanteaza studiile în strainatate a 5 copii bastinasi
din fondurile alocate satului (la un cost de 100.000$). în fiecare an, trimite 15 dintre
angajatii în functii superioare peste hotare pentru cursuri de perfectionare. Angajatii
sunt bine platiti si, în mod exceptional, beneficiaza de un fond de pensionare.
Schimbarea conducerii se face rar (multi sunt acolo de 30 de ani) si 75% din afaceri
se repeta. Curtin Bluff încurajeaza si comunitatea locala sa preia activitati pentru
salvarea si înfrumusetarea mediului. Tinerii sunt încurajati si rasplatiti pentru
fiecare copac pe care îl planteaza. Hotelul foloseste fonduri pentru a le oferi
tinerilor din sat sansa de a se antrena pentru tenis de câmp - multi au devenit
antrenori la hotel si astfel comunitatea furnizeaza principalele "talente" ale insulei în
acest domeniu.

Acest exemplu din Caraibe aduce o alta lumina în întelegerea


dezvoltarii de durata. Aici nu este vorba doar de responsabilitatea guvernului
sau a noilor turisti, de parcuri nationale sau de parcuri de animale. Este vorba
si despre populatia locala si legaturile dintre aceasta si sectorul privat.

Impactul economic

Materializat prin dezvoltarea locala si regionala a localitatilor mai putin favorizate sub
aspectul resurselor economice, impactul economic total se concretizeaza în volumul determinat de
cheltuielile turistice. Din acest punct de vedere masurarea impactului economic poate tine seama de trei
elemente:

• impactul direct care evidentiaza efectele primei runde de circuit


monetar provenit de la turist;
• impactul indirect masoara efectele derivate ale rundelor aditionale cauzate de recircularea
unitatii monetare initiale a turistului;
• impactul indus (stimulat) comensureaza efectele derivate cauzate de angajatii unei firme
turistice care cheltuiesc o parte din salariile lor în alte sectoare de afaceri.
în aceasta situatie impactul economic total este egal cu efectele impactului indirect plus
impactul indus al cheltuielilor turistului, în mod logic efectul multiplicator al turismului (K) este
exprimat prin însumarea celor trei impacturi, raportate la impactul direct:

impactul _ direct + impactul _ indirect + impactul _ indus

K =-----------------------------------------------------------------------------

impactul _ direct

Rezulta ca orice cheltuiala initiala a unui turist trece prin numeroase runde; asemanator cu impactul
provocat de o piatra aruncata într-o oglinda linistita de apa, suma initiala a cheltuielilor turistului
reverberând, raspândind cercuri concentrice tot mai largi, dar si din ce în ce mai putin sesizabile, în
economia unui areal turistic.
Privind din acest unghi, se pune problema dezvoltarii unui sector turistic durabil. Conceptul
de turism durabil este de data mai recenta, fiind determinat de procesul de crestere a populatiei, de
dorinta de ridicare a nivelului trai ca si de cunoasterea capacitatii de suport a mediului.

Dezvoltarea durabila se bazeaza pe urmatoarele principii esentiale:


• stabilirea limitelor ecologice, a standardelor si normelor de consum, cu reducerea consumurilor
nejustificate;
• redistribuirea activitatii economice si realocarea resurselor, satisfacerea nevoilor esentiale ale
vietii, si în acelasi timp crestere economica;
• mentinerea unui optim de populatie, cresterea demografica fiind în concordanta cu potentialul
ecosistemelor exploatabile;
• conservarea resurselor de baza si pastrarea arealelor naturale care sustin patrimoniul genetic al
florei si faunei;
• acces legal la resurse, cresterea efortului tehnologic si folosirea rationala a acestora;
• stabilirea unei rate minime de exploatare si de consumare a resurselor asa zise "inepuizabile";
• controlul comunitar, rolul comunitatii locale asupra luarii deciziilor de - dezvoltare locala;
• asigurarea unui management al tuturor resurselor care sa puna accent pe calitate.

Pornind de la punctele cheie ale dezvoltarii durabile, impactul activitatilor turistice presupune
urmatoarele:

• cresterea viabilitatii unor localitati cu resurse naturale reduse;


• utilizarea terenurilor slab productive agricol, prin realizarea unor dotari turistice corespunzatoare;
• cresterea veniturilor banesti ale locuitorilor în conditiile reducerii pasunatului si a exploatarilor
silvice;
• cresterea puterii economice a localitatilor, prin obtinere de noi venituri din noi taxe si impozite
locale;
• încurajarea activitatilor traditionale, mai ales a acelora cu caracter artizanal si de mica industrie
traditionala;
• dezvoltarea unui comert specific bazat pe produsele economice locale si mestesugaresti;
• veniturile obtinute din turism si comertul specific acestui cadru, pot contribui la sustinerea
actiunilor de modernizare a obiectivelor culturale, de refacere ecologica a peisajelor valoroase;
• aportul de profit si devize - ca urmare a activitatilor de primire, gazduire, transport si alimentatie
publica - vor reprezenta o contributie importanta în planul dezvoltarii locale.
Dar dezvoltarea economica are si repercusiuni negative, mai ales când se depasesc anumite
limite, urmarea fiind afectarea mediului ambiant.

Prezenta reliefului variat, cu suprafete împadurite sau vegetatie apreciabila reprezinta


modalitatea cea mai simpla de reducere si raspândire a factorilor poluanti. Important este ca
exploatarea resurselor naturale (lemn, piatra, carbune, petrol, sare, etc.) dintr-o zona sa se faca
rational, pentru a pastra si permanentiza un potential natural atractiv si valoros, ca si pentru: reducerea
efectelor de poluare naturala si antropica, prevenirea fenomenelor de desertificare ori de degradare a
apelor, solului si vegetatiei, mentinerea unui climat placut si stabil, în scopul mentinerii si pastrarii
atractivitatii peisajului.

Padurea are si ea un rol deosebit în bilantul caldurii, în acumularea, curatarea, reglarea


distributiei resurselor de apa, reducerea actiunii vânturilor puternice, în formarea solurilor si
permanentizarea unor nise ecologice de flora si fauna.

Impactul negativ al activitatilor economice este exprimat de:

• presiunea asupra exploatarii resurselor;


• distrugerea treptata a mediului înconjurator;
• utilizarea tehnologiilor neperformante care conduc la produse slabe calitativ, la consum mare de
materii prime si energie, precum si la cresterea poluarii prin produse secundare.
Impactul cultural

Este dominat de relatia dintre turisti si populatia locala, care nu este întotdeauna benefica în
plan local.

Aspectele pozitive sunt date de:

• dezvoltarea si revigorarea traditiilor culturale si religioase;


• diversificarea formelor de artizanat;

• favorizarea cresterii interesului populatiei locale pentru pastrarea si conservarea obiectivelor de


interes turistic, naturale si culturale, care astfel pot fi valorificate;

• initierea unor noi actiuni culturale în plan religios, de pelerinaj la manastiri, cu scopul satisfacerii
sentimentului de sacralitate crestina, de respect fata de valorile morale.
Aspectele negative sunt mai numeroase, iar aparitia lor se face simtita dupa un interval relativ
mai lung de timp:
• aparitia de schimbari a mentalitatilor, a valorilor morale sub influenta turistilor, pastrarea unor
obiceiuri, datini doar pentru ca sunt pe gustul turistilor, aparitia kisch-ului;

• adaptarea si copierea de catre rezidenti a unor atitudini si comportamente noi, atribuite turistilor;

• aparitia unor potentiale conflicte si antagonisme, atunci când turismul devine fenomen de masa,
suprasaturat, si conduce la disparitia sentimentului de mândrie fata de propria cultura;

• cresterea costului vietii, dezvoltare ultrarapida a modelului societatii de consum, distrugerea


treptata a spontaneitatii sociale, pe plan local.