Sunteți pe pagina 1din 2

Tablouri unidimensionale sume, produse, numarari, maxime, minime, sortare,

mutare elemente spre stanga, mutare spre dreapta, inlocuire elemente, formarea unui nou
vector

Problema 1. Se considera un vector x cu n numere reale. Sa se calculeze produsul(suma)


elementelor. Sa se numere cate elemente din vector sunt cu parte zecimala egala cu zero.

Problema 2. Se citeste un tablou unidimensional cu n (1<=n<=100) componente numere


naturale. Se cere sa se calculeze si sa se afiseze suma elementelor din vector care sunt divizibile
cu o valoare naturala data a.

Problema 3. Se da un tablou unidimensional cu n (1<=n<=100) componente numere naturale. Sa


se verifice daca componentele sunt in ordine crescatoare de la stanga la dreapta, si in acest caz sa
se afiseze un mesaj corespunzator.

Problema 4. Se citeste un tablou unidimensional cu n (1<=n<=100) componente numere naturale


Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou vector cu componentele patrate perfecte ale
vectorului initial.

Problema 5. Sa se scrie un program C++ care sa realizeze inversarea unui vector :


a) in acelasi vector si fara a utiliza un vector suplimentar
b) intr-un alt vector.

Problema 6.Fara a folosi un vector auxiliar sa se mute la sfârsitul unui vector componentele sale
nule pastrându-se ordinea celorlalte.

Problema 7.Sa se afiseze elementele prime ale unui sir de n numere întregi citit de la tastatura

Problema 8.Să se scrie programul pentru determinarea pozitiei ultimei apariţii a unei valori date
într-un vector neordonat, de dimensiune n.

Problema 9. Să se scrie programul pentru calcularea mediei geometrice a elementelor pozitive


dintr-un vector de dimensiune n.

Problema 10. Se citesc de la tastatura n elemente. Cate dintre ele fac parte din intervalul [x,y]? x
si y se citesc de la tastatura.

Problema 11. Se citesc de la tastatura n numere. Care sunt pozitiile din vector unde se gasesc
elemente pare?

Problema 12. Se citesc n elemente reale. Care este suma elementelor aflate pe pozitii impare in
vector?
Problema 13. Se citesc numere reale pana la introducerea primului numar negativ care nu face
parte din sir. Care este media elementelor din sir?

Problema 14. Se citesc n numere reale. Sa se afisese perechile de cate 3 numere aflate in vector
pe pozitii succesive  care indeplinesc proprietatea ca al 3 este media primelor 2.

Problema 15. Se citesc caractere pana la introducerea caracterului ‘*’. Cate vocale s-au citit?

Problema 16. Se citesc de la tastatura n numere si un numar x. Pe ce pozitii se gaseste x in sirul


de numere citit si de cate ori?

Problema 17. Se citesc de la tastatura numere pana la introducerea primului numar mai mic sau
egal cu 0. Sa se afiseze suma cifrelor pentru fiecare numar.

Problema 18. Sa se afiseze valoarea elementului maxim dintr-un sir de n numere citite de la
tastatura si de cate ori apare in cele n numere citite.

Problema 19. Sa se afiseze valoarea elementului minim dintr-un sir de n numere citite de la
tastatura si de cate ori apare in cele n numere citite.

Problema 20. Se considera un vector x cu n<=100, numere reale. Sa se inlocuiasca valorile


strict negative cu valoarea din vector care se gaseste pe pozitia K, k<=n, citit de la tastatura.