P. 1
IMPOZITUL PE CLADIRI

IMPOZITUL PE CLADIRI

|Views: 1,381|Likes:
Published by Nicu Trusca

More info:

Published by: Nicu Trusca on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

IMPOZITUL PE CLADIRI Cap. I: Notiuni teoretice Cap. I.

1: Impozitele si taxele locale Impozitele si taxele locale reprezinta surse importante de venituri pentru bugetele locale, fiind folosite pentru finantarea cheltuielilor publice prevazute in bugetele locale. Impozitele si taxele locale cuprind : impozitul si taxa pe cladiri impozitul si taxa pe teren taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate impozitul pe spectacole taxa hoteliera taxele speciale alte taxe locale.

De precizat ca, alaturi de aceste impozite si taxe locale, se constituie venituri pentru bugetele locale si din : amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale taxele judiciare de timbru taxele de timbru privind activitatea notariala taxele extrajudiciare de timbru 50% din impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Impozitele si taxele locale sunt datorate de persoanele fizice si juridice care, prin ceea ce detin sau ceea ce presteaza intra sub incidenta prevederilor legale privind impunerea, astfel :

1

se stabileste taxa pe cladiri. arhitect. institutiilor publice. prestarii de servicii. prestarilor de servicii.2 : Impozitul si taxa pe cladiri Este unul dintr cele mai importante impozite locale din punct de vedere al ariei de acoperire si volumului incasarilor la buget. executor judecatoresc etc. ale organizatiilor politice. notar. expert tehnic. avocat. cooperativele de consum. titularilor dreptului de 2 . concesionate. societatile bancare si orice alte societati comerciale care se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare dintre domeniile specifice productiei. unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public. cultelor religioase si altora asemenea care desfasoara activitati in domeniul productiei. societatile si companiile nationale. patronale si cooperatiste. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale. persoanelor juridice. Persoane juridice : comerciantii persoane juridice : regiile autonome. cooperativele de credit sau orice alte entitati persoane juridice care fac fapte de comert . care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. Este datorat pentru cladirile aflate in proprietatea contribuabililor. asociatii agricole etc. fundatiilor.) . care nu dau nastere unei persoane juridice) . cooperative mestesugaresti. federatiilor. dupa caz. 2. date in administrare ori in folosinta. desfacerii produselor sau altor activitati economice. contribuabilii persoane fizice care exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala (medic. Cap. indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatie. inchiriate. asociatiilor. consultant fiscal.1. I. Persoane fizice : persoanele fizice contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative (asociatii familiare. comercializarii de bunuri. sindicale. locatarilor. profesionale.

dar si modul de plata si contribuabilii. impozitul aferent cladirii este datorat de acestia in felul urmator : 3. cat si la taxa pe cladiri. indiferent de materialele din care sunt construite. 3 . animale. produse. In cazul in care o persoana are in administrare sau in folosinta o cladire pentru care datoareaza chirie pe baza unui contract de inchiriere. instalatii. In continuare vor fi enumerate regulile dupa care se stabileste impozitul pe cladiri. Definitie : Cladirea este orice constructie situata deasupra solului si/ sau sub nivelul acestuia. cu exceptia categoriei in care se incadreaza platitorii nu exista diferenta. indiferent de denumirea ori de folosinta sa si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni. echipamente si altele asemenea. 2. a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice .administrare sau de folosinta. impozitul este datorat de catre proprietar 4. Nu sunt supuse impozitului pe cladiri : cladirile proprietate a statului. Inainte de a enumera regulile de impunere pentru impozitul pe cladiri. 1. iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul. Deoarece. consider ca este necesara definirea notiunii de « cladire ». Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri. pentru a nu exista nici un fel de confuzii. in conditii similare impozitului pe cladiri. proportional cu suprafata detinuta (in cazul in care sunt stabilite partile individuale) impartind impozitul total la numarul de contribuabili (daca nu sunt stabilite partile individuale). materiale. cand mentionam impozitul pe cladiri ne referim atat la impozitul. obiecte. dupa caz. Se datoreaza impozit pe cladire indiferent daca aceasta este situata in intravilanul sau in extravilanul localitatilor. Daca o cladire este detinuta in proprietate de mai multi contrubuabili.

sunt clasate ca monumente istorice. stiintifice si tehnologice. constituie lacasuri de cult. - cladirile care. muzee ori case memoriale. 4 . prin destinatie. hidrometrice.  cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice. precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor . termoelectrice si nuclearo-electrice. autorizate sa invatamant - confesional functioneze provizoriu ori acreditate .- cladirile care. patrimoniul unitatilor si institutiilor de sau particular. - cladirile care constituie de stat. cladirile care au fost restituite fostilor fostilor proprietari sau mostenitori (in cazul in care acestea au fost preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). de arhitectura sau arheologice. precum si statiilor de conexiuni . cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari . constructii speciale . cultelor religioase din Romania si comunitatilor minoritatilor nationale din Romania . in aceasta categorie intra :  cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. oceanografice. potrivit legii . de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor. cladirile funerare din cimitire si crematorii cladirile din parcurile industriale. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane . indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare . statiilor si posturilor de transformare. apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora . cladirile unitatilor sanitare particulare . potrivit legii. hidrometeorologice. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome « Administratia Patrimoniului Protocolului de stat » .

prin natura lor. cladirile care. indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie . Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru persoanele care domiciliaza in Muntii Apuseni sau Delta Dunarii. fac corp comun cu poduri. Exista insa si situatii in care cladirile intra in proprietatea unor contribuabili sau ies din proprietatea lor pe parcursul anului.  30 septembrie inclusiv. in doua transe egale. 7. solare. datorat pentru intregul an de catre contribuabili. caz in care impozitul se va determina corespunzator numarului de luni in care au fost in proprietate. 8. Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri detinute de persoane juridice care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic. cu urmatoarele scadente :  31 martie inclusiv . pana la data de 31 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local.  constructii speciale situate in subteran. silozuri pentru furaje. Impozitul anual determinat pe baza declaratiilor de impunere se plateste semestrial. rasadnite. silozuri si/ sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor. apeducte. 5. diguri. baraje si tuneluri si care sunt unitilizate pentru exploatarea acestor constructii . Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri. 5 . ciupercarii.  cladirile care sunt utilizate ca sere. Impozitul pe cladiri se determina anual. 6. 9. viaducte.

daca acesta este situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente data finalizarii/ modernizarii cladirii daca suprafata construita desfasurata a cladirii depaseste 150mp numarul de locuinte aflate in proprietate majorarea valorii unitare de catre consiliul local (maxim 205 fata de valorile stabilite prin lege). camarile. dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere . I. cum sunt : bucatariile. Impozitul pe cladiri = valoare impozabila a cladirii X cota de impunere 6 . inclusiv la subsol sau la mezanin. . garajurile etc. care au elementele constitutive ale cladirii. la acelasi nivel sau la niveluri diferite. . cu dependinte si/ sau alte spatii de deservire . cum sunt : patulele. constructiile mentionate anterior.3 : Impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoane fizice se cuprind : constructiile utilizate ca locuinta.Cap. orice alte constructii proprietatea constribuabililor. constructiile gospodareti. La determinarea impozitului pe cladiri se iau in considerare urmatoarele elemente : rangul localitatii unde se afla cladirea situarea in extravilan sau in intravilan zona in cadrul localitatii suprafata construita desfasurata a cladirii tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata in cazul apartamentului. prevazute dupa caz. hambarele etc. respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit. constructiile-anexe situate in afara corpului principal de cladire. indiferent unde sunt situate.

in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior. incalzire. Felul cladirilor si al altor constructii anexe 1 Cladiri : 1. 182 114 669 397 7 . cu pereti sau cadre din beton armat. atat pentru cladirile situate in mediul urban. canalizare. cat si pentru cele din mediul rural. Valoarea impozabila a cladirii este stabilita in lei/ mp. a logiilor sau a celor situate la subsol. Suprafata construita desfasurata se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale. piatra naturala. materialul din care sunt construiti peretii). Valorile impozabile unitare sunt : Valoare impozabila (lei) Cu instalatii de Fara instalatii de apa. canalizare. inclusiv a balcoanelor. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate. diferentiat in functie de caracteristicile tehnice ale cladirii (existenta sau inexistenta instalatiilor de apa. cu pereti din lemn. crt. Aplicarea coeficientului de corectie urmareste ca. din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic 2. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor. sa se adauge suprafata peretilor. canal. asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1. caramida nearsa. la suprafata utila. a logiilor. precum si a cotei parti din spatiile de deservire comuna. cu exceptia mansardelor.20. precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite. a balcoanelor.1%.Cota de impozitare este de 0. apa. electrice si electrice si incalzire (conditii incalzire cumulative) Nr.

cu pereti sau cadre din beton armat. demisol sau mansarda care nu au destinatie de spatiu de locuit Coeficientii de corectie pozitiva care se vor aplica valorilor impozabile unitare pentru diferentierea acestora pe categorii de localitati si pe zone in cadrul localitatilor sunt : 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 68 45 114 102 Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 8 . demisol sau mansarda care au destinatie de spatiu de 4 locuit Pentru incaperi situate la subsol. din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 2 tratament termic si/ sau chimic 2. caramida nearsa.valatuci. sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/ sau chimic Constructii anexe : 1. cu pereti din lemn. sau din orice alte materiale nesupuse unui 3 tratament termic si/ sau chimic Pentru incaperi situate la subsol. valatuci. piatra naturala.

situate la subsol sau la demisol.95 0. Impozitul creste progresiv. cu 20% pentru cladirile cu o vechime de peste 50 ani si cu 10% pentru cladirile cu o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv.50 2.10.10 2. altele decat cea la care au adresa de domiciliu.30 2. a carei suprafata depaseste 150 de metri patrati. daca nu sunt inchiriate. Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport cu anul dobandirii lor. Pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuit. in cazul cladirii utilizate ca locuinta.40 2.20 2.00 0.20 2.05 1.90 Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva sunt diminuati cu 0. valoare impozabila pe metru patrat care se ia in calcul la determinarea impozitului este de 50% din valoare impozabila a cladirii din care fac parte.A B C D 0 2. in afara celei cu destinatie de locuinta.10 III 2.05 1.30 2.10 1. contribuabilii persoane fizice datoreaza impozit majorat pentru cladirile cu destinatie de locuinta aflate in proprietate.30 2.00 IV 1. Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost finalizate. indiferent sub ce forma.95 V 1. pe masura ce contribuabilii au mai multe cladiri in proprietate.00 0. valoarea impozabila pe metru patrat care se ia in calcul la determinarea impozitului este de 75% din valoarea impozabila a cladirii din care fac parte.60 2. Majorarea de impozit pentru cladirile 15% pentru prima cladire. demisol sau mansarda.50 2.40 2. rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.40 2. in afara celei de domiciliu 9 . la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. altele decat cea de domiciliu de domiciliu 50% pentru cea de-a doua cladire.20 II 2. Prin legislatia in vigoare. Pentru locuintele situate la subsol. Valoarea impozabila se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.30 I 2.

75% pentru cea de-a treia cladire. in afara celei de domiciliu Cap. Impozit pe cladiri = cota de impozitare X valoarea de inventar inregistrata in contabilitate Valoare de inventar a cladirii. valoare impozabila se reduce cu 15%. Cap. I. in afara celei de domiciliu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele. II: Studiu de caz Impozitul pe cladiri detinute de persoane fizice Avand in vedere ca procedura de calcul a impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice este complexa si implica numeroase aspecte si exceptii. modul de calcul al impozitului pe cladiri este diferit fata de modul de calcul pentru cladirile detinute de persoanele fizice. studiul de caz va fi axat pe acest tip de impozit pe cladiri.50% intre 5% si 10% pentru cladirile asupra carora nu s-a facut nici o Cota de impozitare Caz particular reevaluare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal in care se calculeaza impozitul. reprezinta valoare de intrare a cladirii in patrimoniu.25% si 1. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. daca nu sunt amortizate integral In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperat aintegral pe calea amortizarii.4 : Impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice In cazul persoanelor juridice. 10 . Cazul general intre 0.

canalizare. in acest caz.1*0.1%*1.7656 lei 11 . beneficiind de instalatii de apa. vor fi schimbate. anumite aspecte. canalizare.2. CAZUL I : Un contribuabil persoana fizica detine in proprietate o casa de domiciliu in mediul rural.8*0. cu o suprafata utila de 90mp. incalzire si electrice.2*669*1. iar cea de a doua cazul unui apartament din Bucuresti. Coeficientul de corectie = 1. acestea vor fi structurate in doua parti.Pentru a cuprinde o gama cat mai mare de exemple. ceea ce nu este cazul referitor la anexe. anexele vor intra in categoria cladirilor fara instalatii de apa. Observatie 2 : Deoarece pivnita nu este folosita ca locuinta valoarea impozabila aferenta va fi de doar 50% din valoare grupei in care se incadreaza. iar anexele din lemn. apa.2*669*50%=4816. electrice si incalzire. Valoarea impozabila casa = 90*1.10 Valoare impozabila = 669 lei/mp Impozitul de platit = 90*1. zona A. Observatie : Deoarece pentru pivnita avem doar suprafata utila. neavand instalatie de apa. unde avem din datele problemei suprafata desfasurata. In ambele situatii. valoarea impozabila fiind mai mica. cu pereti din caramida arsa.8 lei Impozit de platit = 77968.1= 85. fara instalatie de apa. Observatie 3 : Deoarece existenta instalatilor de canalizare. vom folosi coeficientul de corectie 1.2*669 = 72252 lei Valoarea impozabila pivnita = 12*1. Consideram aceleasi date ale problemei la care adaugam o pivnita cu o suprafata utila de 12mp si anexe in curte cu suprafata desfasurata 20mp.1%=79. plecand de la datele initiale ale problemei. electrice si incalzire. Prima parte va urmari cazul unei case situate in mediul rural. pentru a putea urmari diferente de impozit rezultate.8 lei Valoarea impozabila anexa = 20*45 = 900 lei Valoarea impozabila totala = 77968.4772 lei A. dar cu instalatie de canalizare. Se precizeaza ca pivnita este din caramida arsa. incalzire si electrice sunt conditii care trebuie indeplinite cumulativ. Rangul localitarii este IV. iar casa este construita in 2005.

1%*0.2*669*1.6*0. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1.1*0. cladirea nu poate fi inclusa in categoria celor cu instalatie de apa. care nu are acces la electricitate. incalzire si electrice.2*669*2.1% = 173. pana in centru (zona A). de la periferia (zona D). Valoarea impozabila = 114 lei/ mp Impozit datorat = 90*1.5*0. Precizam ca apartamentul este situat intr-un bloc cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente.5432 lei Obtinem astfel o valoare cu aproape 66 lei mai mica decat in cazul initial. valoarea impozabila trebuie diminuata corespunzator. deoarece vechimea casei este de peste 50 ani (2010 – 1954 = 56 ani).B.1*0.1% = 187.18 lei tabelul 1 Zona A B C D 12 .2*114*1.40 lei 90*1.1% = 13. Astfel. situat in diferite zone ale orasului.1% = 166.86 lei 90*1. Cazul II : In continuare vom calcula pentru orasul Bucuresti. este construit in 2002 si este prima proprietate a contribuabilului. Impozit de platit = 90*1.8 = 63. presupunem ca este vorba de o casa construita din lemn.3*0. Asa cum am precizat la punctul A. impozitul datorat pentru un apartament de 90mp suprafata utila. O ultima schimbare pe care o aducem datelor initiale ale problemei se refera la materialul din care este construita casa si la existenta utilitatilor.2*669*2.58 lei C. avand destinatia de locuinta. cu 20%. Observatie : Dat fiind anul de constructie al cladirii. canalizare.2*669*2. observatia 3. Revenind la exemplul initial sa presupunem ca este vorba de o casa construita in 1954.1% = 180.4*0.63 lei 90*1.2*669*2.

situat in bloc mai mare de 3 etaje si 8 apartamente este 28. Revenind la datele din tabelul 1.10.1% = 180. In acest caz coeficientii trebuie diminuati cu 0.1% = 169. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1.4*0.2*669*(2.1% = 156.3*0.2*669*(2.56 lei Zona A B C D 13 .2*669*0. vom arata in continuare cat de mult pot sa scada valorile impozitului.2*669*0.40 lei 90*1. diferenta dintre valoarea ce mai mare (tabelul 1. ganditi-va ca diferenta de impozit datorat pentru apartamentul din zona A situat in blocul cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente (tabelul 1) si impozitul datorat pentru apartamentul din zona D (tabelul 2).6-0.1% = 158.1% = 149.1% = 166. nu in 2002. iar valoare impozabila va fi redusa cu 10%.56 = 38.9*2.1% = 173.9*2.18 lei 90*1.1% = 162.2*669*0.A.10)*0. Zona A B C D tabelul 3 Acum.10)*0.9*2.6*0.07 lei 90*1.63 lei 90*1.3-0.5*0. B.91 lei.10)*0.2*669*(2.zona A) si valoarea cea mai mica (tabelul 3 – zona D) este de 187. Daca inca vi se mai pare o diferenta nesemnificativa.10)*0.2*669*0. In acest caz apartamentul are o vechime de 35 ani (2010-1975 = 35 ani).3 lei. mai mare decat in cazul A.95 lei tabelul 2 Desi diferentele dintre valorile impozitului in cadrul unui tabel par relativ mici.57 lei 90*1.86 – 149. Sa studiem ce se intampla insa daca blocul in care este situat apartamentul are mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente.4-0. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1. in cazul in care se schimba si alte date ale problemei.06 lei 90*1. presupunem ca blocul a fost finalizat in 1975.9*2.2*669*(2.5-0.

D.86 lei 90*1. 200 in loc de 90.2*669*2.86*1.1%+50*669*1.23 lei 150*2.05*0.6*0.1%+50*2. De asemenea. a carei suprafata construita depaseste 150mp.13 lei 150*2.81 lei Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 150*2.2*669*2.1% = 325.1% = 352. persoana in cauza mai detine un apartament de 90mp.6*669*0.69 lei 150*2.41 lei 14 . respectiv cea din 2005 (ordinea numerica se determina in raport cu anul dobandirii cladirii). Zona A B C D tabelul 4 Dupa cum se poate observa valorile impozitului au crescut considerabil. neinchiriat.2.15 = 199. Total impozit de plata 403.58 lei Zona A B C Impozit apartament 1 90*1. pe langa apartamentul de 90mp construit in 2002 si dobandit in acelasi an.1% = 173.3*669*1.72 lei 173.5*0. tot intr-un bloc cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente.1%+50*2.1% = 311.40 lei Impozit apartament 2 187.1%+50*2.4*669*1.4*0. dobandit si construit in 2005.40*1. situat in aceeasi zona a orasului (conform tabel).4*669*0. Presupunem ca.05*2.63*1.35 lei 372.05*0. dar si datorita majorarii aplicate.15 = 216.63 lei 90*1.1% = 338.5*669*1. atat datorita numarului mult mai mare de mp .5*669*0. Intorcandu-ne la datele initiala ale problemei. vom presupune ca.15 = 207. in loc de 90mp suprafata utila.2*669*2.C. in cazul cladirii utilizate ca locuinta. impozitul va fi majorat cu 15%. Un ultim exemplu este legat de a doua proprietate. Stim ca valoarea impozabila se majoareaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia. fiind vorba de suprafata desfasurata nu vom mai aplica coeficientul de corectie de 1. apartamentul are 200mp suprafata desfasurata.04 lei 180.9 lei 388.3*669*0. Pentru cea de-a doua proprietate.1% = 180.05*0.6*0.1% = 187.

28 lei Cap. chiar daca numarul de metrii patrati ramane cel mai important criteriu in calculul impozitului pe cladiri.18*1.3*0. se pot observa diferentele care apar la schimbarea unei date ale problemei. sunt numeroase altele care pot sa influenteze major valoare unui astfel de impozit Asa cum am precizat in primul capitol.10 lei 357. III: Concluzii Am ales de la bun inceput acest impozit.18 lei 166.D 90*1. Astfel este usor de remarcat faptul ca.15 = 191.2*669*2. mai ales in cazul achizitionarii unui apartament sau al unei case in afara localitatii. impozitul pe cladiri este o sursa importanta pentru bugetele locale. Din punctul meu de vedere este un impozit 15 . Consider ca orice contribuabil ar trebui sa cunoasca cel putin in mare regulile de calcul ale impozitului pe cladiri. pentru ca ne afecteaza pe majoritatea dintre noi si in lucrarile de specialitate i se acorda mai putina importanta decat impozitului pe salariu sau TVA-ului.1% = 166. Desi studiu de caz este departe de a acoperi toate exemplele legate de calcularea impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice.

punand o sarcina fiscala prea mare pentru unii contribuabili. impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice este substantial. nu foarte dificil de calculat. Bucuresti. cu o minima pregatire.H. Asa cum am precizat anterior. un contribuabil care isi permite achizitionare mai multor proprietati poate sa plateasca un impozit majorat. care nu isi poate permite un impozit majorat. Magdalena Calin – Fiscalitate Ed. Iulian Vacarel si colectivul – Finante publice EDP. il poate afla. De aceea este bine sa stim ce si de ce platim o anumita suma « pentru casa » in fiecare an. BIBLIOGRAFIE 1. Ed.bine reglementat in lege. fiind de multe ori o piedica in achizitionarea unui apartament central sau cu o suparafata mai mare. C. mai putin cele referitoare la cea de a doua proprietate. pe care orice contribuabil interesat. 2002 4. situate la periferia orasului. Aici trebuie sa ne gandim ca de foarte multe ori a doua sau a treia proprietate pot fi mostenite de un contribuabil cu venituri nu foarte mari. consider ca sunt si cazuri cand acest lucru este gresit. Pe de alta parte. Georgeta Vintila. Cat priveste echitatea fiscala.Beck – Bucuresti. In concluzie. modificata si completata 16 . 2003 3. In aplicarea acestor majorari s-a tinut cont de faptul ca. Economica. Legea numarul 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Lucian Tatu si colectivul – Fiscalitate de la lege la practica. sunt de acord cu reglementarile privitoare la impozitul pe cladiri. 2007 2. nu este un impozit neglijabil nici in cazul apartamentelor vechi de dimensiuni mici. Bucuresti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->