P. 1
IMPOZITUL PE CLADIRI

IMPOZITUL PE CLADIRI

|Views: 1,384|Likes:
Published by Nicu Trusca

More info:

Published by: Nicu Trusca on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

IMPOZITUL PE CLADIRI Cap. I: Notiuni teoretice Cap. I.

1: Impozitele si taxele locale Impozitele si taxele locale reprezinta surse importante de venituri pentru bugetele locale, fiind folosite pentru finantarea cheltuielilor publice prevazute in bugetele locale. Impozitele si taxele locale cuprind : impozitul si taxa pe cladiri impozitul si taxa pe teren taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate impozitul pe spectacole taxa hoteliera taxele speciale alte taxe locale.

De precizat ca, alaturi de aceste impozite si taxe locale, se constituie venituri pentru bugetele locale si din : amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale taxele judiciare de timbru taxele de timbru privind activitatea notariala taxele extrajudiciare de timbru 50% din impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Impozitele si taxele locale sunt datorate de persoanele fizice si juridice care, prin ceea ce detin sau ceea ce presteaza intra sub incidenta prevederilor legale privind impunerea, astfel :

1

locatarilor. sindicale. federatiilor. persoanelor juridice. Este datorat pentru cladirile aflate in proprietatea contribuabililor. institutiilor publice. contribuabilii persoane fizice care exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie liberala (medic. 2. asociatii agricole etc. cooperative mestesugaresti. asociatiilor. expert tehnic. dupa caz. indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatie. avocat.1. cooperativele de consum.) . profesionale. ale organizatiilor politice. consultant fiscal. date in administrare ori in folosinta. concesionate. prestarilor de servicii. care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. prestarii de servicii. Persoane juridice : comerciantii persoane juridice : regiile autonome. Cap. arhitect. inchiriate. fundatiilor. Persoane fizice : persoanele fizice contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative (asociatii familiare. societatile bancare si orice alte societati comerciale care se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare dintre domeniile specifice productiei. notar. comercializarii de bunuri. se stabileste taxa pe cladiri. unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public. titularilor dreptului de 2 .2 : Impozitul si taxa pe cladiri Este unul dintr cele mai importante impozite locale din punct de vedere al ariei de acoperire si volumului incasarilor la buget. patronale si cooperatiste. cultelor religioase si altora asemenea care desfasoara activitati in domeniul productiei. I. executor judecatoresc etc. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale. desfacerii produselor sau altor activitati economice. cooperativele de credit sau orice alte entitati persoane juridice care fac fapte de comert . care nu dau nastere unei persoane juridice) . societatile si companiile nationale.

Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri. indiferent de denumirea ori de folosinta sa si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni. Daca o cladire este detinuta in proprietate de mai multi contrubuabili. dar si modul de plata si contribuabilii. In continuare vor fi enumerate regulile dupa care se stabileste impozitul pe cladiri. in conditii similare impozitului pe cladiri. consider ca este necesara definirea notiunii de « cladire ». 3 . 1. Se datoreaza impozit pe cladire indiferent daca aceasta este situata in intravilanul sau in extravilanul localitatilor. echipamente si altele asemenea. animale. produse. iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul.administrare sau de folosinta. Deoarece. a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice . impozitul este datorat de catre proprietar 4. proportional cu suprafata detinuta (in cazul in care sunt stabilite partile individuale) impartind impozitul total la numarul de contribuabili (daca nu sunt stabilite partile individuale). materiale. Nu sunt supuse impozitului pe cladiri : cladirile proprietate a statului. 2. cu exceptia categoriei in care se incadreaza platitorii nu exista diferenta. Definitie : Cladirea este orice constructie situata deasupra solului si/ sau sub nivelul acestuia. impozitul aferent cladirii este datorat de acestia in felul urmator : 3. cat si la taxa pe cladiri. obiecte. Inainte de a enumera regulile de impunere pentru impozitul pe cladiri. indiferent de materialele din care sunt construite. cand mentionam impozitul pe cladiri ne referim atat la impozitul. instalatii. pentru a nu exista nici un fel de confuzii. In cazul in care o persoana are in administrare sau in folosinta o cladire pentru care datoareaza chirie pe baza unui contract de inchiriere. dupa caz.

de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor. precum si statiilor de conexiuni . autorizate sa invatamant - confesional functioneze provizoriu ori acreditate . muzee ori case memoriale. cladirile care au fost restituite fostilor fostilor proprietari sau mostenitori (in cazul in care acestea au fost preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari . patrimoniul unitatilor si institutiilor de sau particular. stiintifice si tehnologice. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome « Administratia Patrimoniului Protocolului de stat » . termoelectrice si nuclearo-electrice. apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora . cladirile unitatilor sanitare particulare . hidrometeorologice. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare . hidrometrice. constructii speciale . in aceasta categorie intra :  cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. cultelor religioase din Romania si comunitatilor minoritatilor nationale din Romania . cladirile funerare din cimitire si crematorii cladirile din parcurile industriale. prin destinatie. potrivit legii. oceanografice. de arhitectura sau arheologice.  cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice. - cladirile care constituie de stat. precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor . sunt clasate ca monumente istorice. potrivit legii . constituie lacasuri de cult.- cladirile care. - cladirile care. 4 . statiilor si posturilor de transformare. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane .

Impozitul anual determinat pe baza declaratiilor de impunere se plateste semestrial. Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri detinute de persoane juridice care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic. pana la data de 31 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local. silozuri pentru furaje. Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru persoanele care domiciliaza in Muntii Apuseni sau Delta Dunarii. indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie . Impozitul pe cladiri se determina anual. cu urmatoarele scadente :  31 martie inclusiv .  cladirile care sunt utilizate ca sere. 8. diguri. viaducte. 7. prin natura lor. 6. in doua transe egale. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri. 5. apeducte.  constructii speciale situate in subteran. fac corp comun cu poduri. 5 . ciupercarii. Exista insa si situatii in care cladirile intra in proprietatea unor contribuabili sau ies din proprietatea lor pe parcursul anului. solare. 9. rasadnite. silozuri si/ sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor. cladirile care. datorat pentru intregul an de catre contribuabili. caz in care impozitul se va determina corespunzator numarului de luni in care au fost in proprietate. baraje si tuneluri si care sunt unitilizate pentru exploatarea acestor constructii .  30 septembrie inclusiv.

. dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere . camarile. constructiile-anexe situate in afara corpului principal de cladire.Cap. orice alte constructii proprietatea constribuabililor. garajurile etc. la acelasi nivel sau la niveluri diferite. daca acesta este situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente data finalizarii/ modernizarii cladirii daca suprafata construita desfasurata a cladirii depaseste 150mp numarul de locuinte aflate in proprietate majorarea valorii unitare de catre consiliul local (maxim 205 fata de valorile stabilite prin lege). constructiile gospodareti.3 : Impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoane fizice se cuprind : constructiile utilizate ca locuinta. Impozitul pe cladiri = valoare impozabila a cladirii X cota de impunere 6 . I. cum sunt : patulele. cu dependinte si/ sau alte spatii de deservire . care au elementele constitutive ale cladirii. . constructiile mentionate anterior. La determinarea impozitului pe cladiri se iau in considerare urmatoarele elemente : rangul localitatii unde se afla cladirea situarea in extravilan sau in intravilan zona in cadrul localitatii suprafata construita desfasurata a cladirii tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata in cazul apartamentului. indiferent unde sunt situate. respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit. inclusiv la subsol sau la mezanin. cum sunt : bucatariile. prevazute dupa caz. hambarele etc.

in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior. Aplicarea coeficientului de corectie urmareste ca.1%. atat pentru cladirile situate in mediul urban. caramida nearsa. canal. 182 114 669 397 7 . electrice si electrice si incalzire (conditii incalzire cumulative) Nr. la suprafata utila. cu pereti din lemn. asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1. a logiilor. a logiilor sau a celor situate la subsol. incalzire. a balcoanelor. cu pereti sau cadre din beton armat. Valorile impozabile unitare sunt : Valoare impozabila (lei) Cu instalatii de Fara instalatii de apa.20. Suprafata construita desfasurata se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale. canalizare. diferentiat in functie de caracteristicile tehnice ale cladirii (existenta sau inexistenta instalatiilor de apa.Cota de impozitare este de 0. crt. cat si pentru cele din mediul rural. materialul din care sunt construiti peretii). din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic 2. Valoarea impozabila a cladirii este stabilita in lei/ mp. canalizare. Felul cladirilor si al altor constructii anexe 1 Cladiri : 1. piatra naturala. precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite. inclusiv a balcoanelor. sa se adauge suprafata peretilor. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate. cu exceptia mansardelor. precum si a cotei parti din spatiile de deservire comuna. apa. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor.

demisol sau mansarda care au destinatie de spatiu de 4 locuit Pentru incaperi situate la subsol. cu pereti sau cadre din beton armat. valatuci.valatuci. cu pereti din lemn. din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 2 tratament termic si/ sau chimic 2. sau din orice alte materiale nesupuse unui 3 tratament termic si/ sau chimic Pentru incaperi situate la subsol. demisol sau mansarda care nu au destinatie de spatiu de locuit Coeficientii de corectie pozitiva care se vor aplica valorilor impozabile unitare pentru diferentierea acestora pe categorii de localitati si pe zone in cadrul localitatilor sunt : 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 68 45 114 102 Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 8 . piatra naturala. sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/ sau chimic Constructii anexe : 1. caramida nearsa.

30 I 2.20 2.00 0.40 2. Impozitul creste progresiv. in afara celei cu destinatie de locuinta.40 2. contribuabilii persoane fizice datoreaza impozit majorat pentru cladirile cu destinatie de locuinta aflate in proprietate. daca nu sunt inchiriate.10 III 2.30 2.90 Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva sunt diminuati cu 0.30 2. in cazul cladirii utilizate ca locuinta.20 2. cu 20% pentru cladirile cu o vechime de peste 50 ani si cu 10% pentru cladirile cu o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv.00 IV 1.30 2.95 V 1. rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar. a carei suprafata depaseste 150 de metri patrati. pe masura ce contribuabilii au mai multe cladiri in proprietate.10.40 2. Majorarea de impozit pentru cladirile 15% pentru prima cladire. Pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuit. Pentru locuintele situate la subsol. Prin legislatia in vigoare.95 0. Valoarea impozabila se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia. in afara celei de domiciliu 9 . la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport cu anul dobandirii lor.50 2.20 II 2. situate la subsol sau la demisol.10 2.05 1. valoare impozabila pe metru patrat care se ia in calcul la determinarea impozitului este de 50% din valoare impozabila a cladirii din care fac parte. demisol sau mansarda.A B C D 0 2. Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost finalizate.05 1. altele decat cea la care au adresa de domiciliu.10 1.60 2. altele decat cea de domiciliu de domiciliu 50% pentru cea de-a doua cladire.50 2. indiferent sub ce forma.00 0. valoarea impozabila pe metru patrat care se ia in calcul la determinarea impozitului este de 75% din valoarea impozabila a cladirii din care fac parte.

I.75% pentru cea de-a treia cladire. II: Studiu de caz Impozitul pe cladiri detinute de persoane fizice Avand in vedere ca procedura de calcul a impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice este complexa si implica numeroase aspecte si exceptii. studiul de caz va fi axat pe acest tip de impozit pe cladiri. Cazul general intre 0. 10 . reprezinta valoare de intrare a cladirii in patrimoniu. daca nu sunt amortizate integral In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperat aintegral pe calea amortizarii. valoare impozabila se reduce cu 15%.4 : Impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice In cazul persoanelor juridice. Cap. in afara celei de domiciliu Cap.25% si 1. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. modul de calcul al impozitului pe cladiri este diferit fata de modul de calcul pentru cladirile detinute de persoanele fizice. Impozit pe cladiri = cota de impozitare X valoarea de inventar inregistrata in contabilitate Valoare de inventar a cladirii. in afara celei de domiciliu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele.50% intre 5% si 10% pentru cladirile asupra carora nu s-a facut nici o Cota de impozitare Caz particular reevaluare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal in care se calculeaza impozitul.

neavand instalatie de apa. acestea vor fi structurate in doua parti.2*669*1.8 lei Valoarea impozabila anexa = 20*45 = 900 lei Valoarea impozabila totala = 77968. iar cea de a doua cazul unui apartament din Bucuresti.8*0.1%=79.1%*1.1= 85. ceea ce nu este cazul referitor la anexe. incalzire si electrice.4772 lei A. electrice si incalzire. plecand de la datele initiale ale problemei. dar cu instalatie de canalizare.10 Valoare impozabila = 669 lei/mp Impozitul de platit = 90*1. apa. cu o suprafata utila de 90mp. zona A. Se precizeaza ca pivnita este din caramida arsa. vor fi schimbate.7656 lei 11 . incalzire si electrice sunt conditii care trebuie indeplinite cumulativ. canalizare. cu pereti din caramida arsa. unde avem din datele problemei suprafata desfasurata. pentru a putea urmari diferente de impozit rezultate.2*669 = 72252 lei Valoarea impozabila pivnita = 12*1. In ambele situatii. Valoarea impozabila casa = 90*1.8 lei Impozit de platit = 77968. fara instalatie de apa.2*669*50%=4816. Observatie 3 : Deoarece existenta instalatilor de canalizare. beneficiind de instalatii de apa. iar anexele din lemn. Observatie 2 : Deoarece pivnita nu este folosita ca locuinta valoarea impozabila aferenta va fi de doar 50% din valoare grupei in care se incadreaza. Rangul localitarii este IV. anumite aspecte. valoarea impozabila fiind mai mica. CAZUL I : Un contribuabil persoana fizica detine in proprietate o casa de domiciliu in mediul rural. Prima parte va urmari cazul unei case situate in mediul rural. anexele vor intra in categoria cladirilor fara instalatii de apa. canalizare. electrice si incalzire.1*0. in acest caz.2. Consideram aceleasi date ale problemei la care adaugam o pivnita cu o suprafata utila de 12mp si anexe in curte cu suprafata desfasurata 20mp. iar casa este construita in 2005. Coeficientul de corectie = 1.Pentru a cuprinde o gama cat mai mare de exemple. Observatie : Deoarece pentru pivnita avem doar suprafata utila. vom folosi coeficientul de corectie 1.

58 lei C. valoarea impozabila trebuie diminuata corespunzator.1% = 187. incalzire si electrice. presupunem ca este vorba de o casa construita din lemn.1*0. Impozit de platit = 90*1. de la periferia (zona D).8 = 63.63 lei 90*1. pana in centru (zona A). Astfel.1%*0. situat in diferite zone ale orasului.3*0. Revenind la exemplul initial sa presupunem ca este vorba de o casa construita in 1954.86 lei 90*1. avand destinatia de locuinta. Cazul II : In continuare vom calcula pentru orasul Bucuresti. este construit in 2002 si este prima proprietate a contribuabilului.1% = 13.1% = 180. Precizam ca apartamentul este situat intr-un bloc cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente. cu 20%. canalizare. impozitul datorat pentru un apartament de 90mp suprafata utila.2*669*2. care nu are acces la electricitate. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1. deoarece vechimea casei este de peste 50 ani (2010 – 1954 = 56 ani). Valoarea impozabila = 114 lei/ mp Impozit datorat = 90*1. O ultima schimbare pe care o aducem datelor initiale ale problemei se refera la materialul din care este construita casa si la existenta utilitatilor. Observatie : Dat fiind anul de constructie al cladirii.4*0.2*669*1.5*0.2*669*2.1*0. Asa cum am precizat la punctul A.1% = 166.2*114*1.6*0. cladirea nu poate fi inclusa in categoria celor cu instalatie de apa.1% = 173. observatia 3.5432 lei Obtinem astfel o valoare cu aproape 66 lei mai mica decat in cazul initial.2*669*2.40 lei 90*1.2*669*2.B.18 lei tabelul 1 Zona A B C D 12 .

5-0.4*0. Daca inca vi se mai pare o diferenta nesemnificativa.10)*0. vom arata in continuare cat de mult pot sa scada valorile impozitului.4-0.2*669*(2.07 lei 90*1.9*2.2*669*0.6-0.56 lei Zona A B C D 13 .1% = 166. situat in bloc mai mare de 3 etaje si 8 apartamente este 28.10.10)*0.1% = 156.2*669*(2.56 = 38.2*669*(2.06 lei 90*1.2*669*0.2*669*0.5*0. mai mare decat in cazul A.91 lei. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1.9*2. nu in 2002.63 lei 90*1.10)*0. Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 90*1.1% = 169. Revenind la datele din tabelul 1.6*0. in cazul in care se schimba si alte date ale problemei.2*669*(2.zona A) si valoarea cea mai mica (tabelul 3 – zona D) este de 187. In acest caz apartamentul are o vechime de 35 ani (2010-1975 = 35 ani).3-0. Sa studiem ce se intampla insa daca blocul in care este situat apartamentul are mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente.3 lei. ganditi-va ca diferenta de impozit datorat pentru apartamentul din zona A situat in blocul cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente (tabelul 1) si impozitul datorat pentru apartamentul din zona D (tabelul 2).9*2. Zona A B C D tabelul 3 Acum.10)*0.1% = 173. In acest caz coeficientii trebuie diminuati cu 0. iar valoare impozabila va fi redusa cu 10%.86 – 149. presupunem ca blocul a fost finalizat in 1975.1% = 158.95 lei tabelul 2 Desi diferentele dintre valorile impozitului in cadrul unui tabel par relativ mici.A.57 lei 90*1.1% = 149. B.1% = 180.1% = 162.2*669*0.9*2.18 lei 90*1.40 lei 90*1.3*0. diferenta dintre valoarea ce mai mare (tabelul 1.

1% = 325.6*669*0.05*2. vom presupune ca.1% = 180. dobandit si construit in 2005. Total impozit de plata 403.13 lei 150*2.1% = 352.40*1.04 lei 180. Un ultim exemplu este legat de a doua proprietate. De asemenea.4*669*1.40 lei Impozit apartament 2 187. impozitul va fi majorat cu 15%. Presupunem ca.2*669*2. atat datorita numarului mult mai mare de mp .1%+50*669*1.5*669*1.1% = 338.05*0.1%+50*2.63*1. Zona A B C D tabelul 4 Dupa cum se poate observa valorile impozitului au crescut considerabil. Intorcandu-ne la datele initiala ale problemei. Pentru cea de-a doua proprietate. Stim ca valoarea impozabila se majoareaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.15 = 199.3*669*1.23 lei 150*2. apartamentul are 200mp suprafata desfasurata. fiind vorba de suprafata desfasurata nu vom mai aplica coeficientul de corectie de 1.05*0.86 lei 90*1.81 lei Rangul localitatii = 0 IMPOZIT DATORAT 150*2.63 lei 90*1.5*0.1%+50*2. in loc de 90mp suprafata utila.58 lei Zona A B C Impozit apartament 1 90*1.3*669*0. neinchiriat. in cazul cladirii utilizate ca locuinta. a carei suprafata construita depaseste 150mp.15 = 207. persoana in cauza mai detine un apartament de 90mp.6*0.41 lei 14 .6*0.2*669*2.9 lei 388. D. 200 in loc de 90.1% = 173. dar si datorita majorarii aplicate.86*1. pe langa apartamentul de 90mp construit in 2002 si dobandit in acelasi an.4*0. tot intr-un bloc cu mai putin de 3 niveluri si 8 apartamente.35 lei 372.15 = 216.4*669*0.1% = 187.1% = 311.05*0.5*669*0.72 lei 173.C. respectiv cea din 2005 (ordinea numerica se determina in raport cu anul dobandirii cladirii).1%+50*2.2.2*669*2. situat in aceeasi zona a orasului (conform tabel).69 lei 150*2.

2*669*2. chiar daca numarul de metrii patrati ramane cel mai important criteriu in calculul impozitului pe cladiri.18 lei 166.10 lei 357. sunt numeroase altele care pot sa influenteze major valoare unui astfel de impozit Asa cum am precizat in primul capitol. mai ales in cazul achizitionarii unui apartament sau al unei case in afara localitatii. Astfel este usor de remarcat faptul ca.18*1.3*0. Desi studiu de caz este departe de a acoperi toate exemplele legate de calcularea impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice. se pot observa diferentele care apar la schimbarea unei date ale problemei. III: Concluzii Am ales de la bun inceput acest impozit.D 90*1. Consider ca orice contribuabil ar trebui sa cunoasca cel putin in mare regulile de calcul ale impozitului pe cladiri.15 = 191.28 lei Cap.1% = 166. Din punctul meu de vedere este un impozit 15 . pentru ca ne afecteaza pe majoritatea dintre noi si in lucrarile de specialitate i se acorda mai putina importanta decat impozitului pe salariu sau TVA-ului. impozitul pe cladiri este o sursa importanta pentru bugetele locale.

nu foarte dificil de calculat. il poate afla. situate la periferia orasului.H. Magdalena Calin – Fiscalitate Ed. Asa cum am precizat anterior. Georgeta Vintila. C. BIBLIOGRAFIE 1. Cat priveste echitatea fiscala. De aceea este bine sa stim ce si de ce platim o anumita suma « pentru casa » in fiecare an. pe care orice contribuabil interesat. nu este un impozit neglijabil nici in cazul apartamentelor vechi de dimensiuni mici. In aplicarea acestor majorari s-a tinut cont de faptul ca. mai putin cele referitoare la cea de a doua proprietate. punand o sarcina fiscala prea mare pentru unii contribuabili. consider ca sunt si cazuri cand acest lucru este gresit. un contribuabil care isi permite achizitionare mai multor proprietati poate sa plateasca un impozit majorat. fiind de multe ori o piedica in achizitionarea unui apartament central sau cu o suparafata mai mare. Legea numarul 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Iulian Vacarel si colectivul – Finante publice EDP. In concluzie. 2003 3.Beck – Bucuresti. sunt de acord cu reglementarile privitoare la impozitul pe cladiri. cu o minima pregatire. impozitul pe cladirile detinute de persoane fizice este substantial. Economica. 2002 4.bine reglementat in lege. Aici trebuie sa ne gandim ca de foarte multe ori a doua sau a treia proprietate pot fi mostenite de un contribuabil cu venituri nu foarte mari. Ed. modificata si completata 16 . Bucuresti. 2007 2. Pe de alta parte. Bucuresti. Lucian Tatu si colectivul – Fiscalitate de la lege la practica. care nu isi poate permite un impozit majorat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->