Sunteți pe pagina 1din 1

Abordarea sistemica a procesului de invatamnt

procesul de invatamant abordat din perspectiva sistematica poate fi definit ast


fel:un ansamblu de elemente componente si de interactiuni ale acestora, delibera
t proiectat si structurat si care functioneaza ca un tot unitar in raport cu a
numite obiective intructiv-educative dianinte precizate . Acest sistem are un ca
racter deschis adica functionarea lui normala. depinde de influenta unor factor
i din amibianta. In acelasi timp procesul de invatamant inteles ca sistem func
tioneaza ca un tot unitar, ca o entitate omogena care are prorpietati si functi
i propr.Ca in orice sistem insa si la nivelul procesului de invatamant daca una
dintre componente este modificata atunci si celelalte componente suporta conse
cintele intregul sistem fiind afectat.
Intelese ca sisteme procesele de inv se situeaza a diverse de aria lor de cuprin
dere , ierarhi factorilor de decizie,etc.Astfel fiecare sistem este integrat si
deschis unui sistem superior.
Elementele componente ale sistemului de invamant inteles ca sistem sunt urmatoa
rele:
-obiective pedagogice sau instructiv-educative urmarite care reprezinta care re
prezinta punctul de plecare si de sosire al oricarui proces de invatamant.
-subiectii actiunii educationale (invatatorul sau profesorul, elevii,clasele de
elevi)
-normele,regulile, principiile didactice care stau la baza organizari si desfasu
rarii procesului de invatamant.
-continutul invatamantului care ocupa o pozitie cheie si care se regaseste in
programele scolare, planurile de invatamant , disciplinle de invatamant.
-procesele propriu-zise de predare invatare specifice actorilor implicati in pro
cesul de invatamant
-strategiile didactice folosite (metode, procedee, mijloace de invatamnt, forme
de organizare activitatii)
-relatii interumane(elevi-profesori, elev-elev)
-timpul scolar
-mediul fizic scolar
-evaluarea rezultatelor
-retroactiunea sau conexiunea inversa
-mediul sau contextul sociuo-cultural in care este plasata institutia scolara.