Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVE

ACTIVE IMOBILIZARI NECORPORALE ACTIVE STOCURI


IMOBILIZATE *cheltuieli de constituire CIRCULANTE *materii prime
amortizarea mijl. *cheltuieli de dezvoltare *materile consumabile
fixe sau a diferitelor
*concesiuni,brevete,licente,marci *produse finite
echip.si mijl.de *fondul comercial *marfuri
transport A- *alte imobilizari(programe informatice) *productia in curs de executie
chiar daca sunt elem.
IMOBILIZARI CORPORALE *avansuri pentru cumpararea de stocuri
de pasiv=pierdere de
*terenuri si amenajari de terenuri *stocuri aflate la terti
valoare *mijloace fixe - 2 conditii - durata > 1an CREANTE
- valoarea>valoarea stabilita de lege *comerciale
1.800 ron *creante in cadrul grupului
constructii,inst.tehnice si masini,utilaje,mobilier,imob.corp.in curs de executie *creante din interese de participare
*avansuri acordate pentru imobilizari *creante privind capitalul subscris si nevarsat
IMOBILIZARI FINANCIARE *alte creante
*titluri de participare(actiuni)
*alte titluri imobilizate INVESTITII FINANCIARE
*creante imobilizate:creante legate de participatii,imprumuturi PE TERMEN SCURT
pe termen lung,garantii *alte titluri de valoare-titlurile de plasament
ACTIVE DE *cheltuieli in avans actiuni si obligatiuni achizitionate pe termen scurt
REGULARIZARE CASA SI CONTURILE
LA BANCI
*casa
*conturi la banci
*acreditive
*avansuri de trezorerie
*alte valori
CAPITALURI *capital social:subscris nevarsat , subscris varsat/actiuni si parti sociale
PROPRII *primele de capital:noi actiuni emise,fuziune,aport in natura
repartizare profit CP- *rezerve din reevaluare:plusuri de valoare din reevaluare active
*rezerve *legale din profitul brut sau prime de capital(H.G)
*rezultatul reportat *statutare:se constituie annual din profitul net
*rezultatul curent *rezerve pt,actiuni proprii
*alte rezerve
*datorii curente sau pe termen scurt
DATORII - imprumuturi si datorii asimilate:emisiune de obligatiuni,credite bancare,etc
-datorii comerciale:decontare cu furnizorii
-datorii in cadrul grupului:din interese de participare-generate de rel.de decontare
cu soc.asociate
-alte datorii:datorii fiscale,salariale,asociati,creditori,furnizori
*datorii pe termen mediu si lung
-credite bancare pe termen lung
- investitii
PASIVE

PROVIZIOANE datorii la sfarsitul exercitiului financiar


provizioane pt.reparatii capitale

PASIVE DE *venituri inregistrate in avans


REGULARIZARE *subventii sau investitii

S-ar putea să vă placă și