Sunteți pe pagina 1din 2

ccccccccccc

c
c
c

Marimea demografica
c
cccccccccccccccccccc Datele referitoare la populatia globului si la fenomenele populationale
contemporane ilustreaza marea varietate si complexitatea situatiilor si a experientelor tarilor si
regiunilor, permitand o serie de concluzii si de prioritati curente.
La nivel global, dinamica populaţiei este rezultatul bilanţului natural.
Natalitatea este o componentă demografică foarte importantă în mişcarea naturală a
populaţiei, care poate fi controlată la nivel de familie sau de catre statceea ce face să
înregistreze variaţii la nivelul tarilor, regiunilor sau la nivel mondial.
Factorii care influenteaza cresterea respectiv scaderea natalitatii si implicit a
populatiei sunt:
3c a ruc ura populaţiei pe grupe de vârs  influenţează în sensul că natalitatea este mai
mare în
rândul populaţiei tinere şi adulte şi scăzută în rândul populaţiei de vârstă înaintată. Un rol
important îl are, însă, şi fer ili a ea, adic frecvenţa nscuţilor vii în sânul populaţiei
feminine de vars a fer ile(15-49ani).
- a andardul de viaţ, care este foarte important determină o relaţie invers proporţională.
În ţările cu nivel ridicat, natalitatea este foarte scăzută, dar este ridicată în ţările cu nivel de
trai scăzut (Ex ± natalitate redusă în ţările în curs de dezvoltare).
- Poli ica s a ului se poate manifesta prin: poli ici na alis e, care susţin natalitatea
crescută (Ex.: ţările din Europa); poli ici dena alis e, care urmăresc reducerea natalităţii prin
măsuri de planning familial (Ex.: China, India, care se confruntă cu explozia demografică);
poli ici indiferen e, în care statul nu intervine (Ex: SUA ş.a.)
- Prescripţiile religioase sunt importante atunci când se opun reducerii natalităţii, aşa
cum sunt religiile musulmană (Africa, Asia) si catolica (tarile latino-americane).
- Vârs a la cs orie influenţează pozitiv, când căsătoriile se fac la varsta vârste tinere
(20-30 ani) şi negativ, când se fac la vârste înaintate.
În legătură cu căsătoriile se au în vedere două elemente: fer ili a ea şi divorţurile care
influenţează natalitatea.
0
9is ribuţia na ali ţii pe Glob este foarte diferită oscilând între valori mari (peste 30 /00) şi
0 0
valori mici (sub 15 /00). Se pot deosebi 3 categorii de natalitate: cu valori mari între 30 /00şi
0
50 /00 care se produc în ţări subdezvoltate din Africa, (la sud de Sahara), în ţări latino-
americane (Haiti), în ţări asiatice (Laos, Nepal), în ţări de religie musulmană (Afganistan,
0
Yemen). În ţări africane ca Niger, Malawi natalitatea depăşeşte 50 /00; valori medii, apropiată
de cea mondială de 24%, se înregistrează în mai multe state din America Latină şi în ţări din
0
sudul şi sud-estul Asiei; valori mici, sub 15 /00, sunt specifice multor ţări din Europa,
Americii de Nord, estul Asiei. Valori foarte scăzute se înregistrează cu Italia şi Bulgaria (sub
0 0
8 /00) şi România (10 /00).
c

ccccccc c