Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul/Clinica…………………………

Adresa………………………………….
Localitate……………………………….
Medic…………………………………..
Specialitatea……………………………

ADEVERINTA DE PRACTICA

Dnl/Dna……………………………………...student/a in anul …… la
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, Facultatea de
Medicina Generala, in cadrul seriei ……, grupa …….., si-a desfasurat
activitatea de practica medicala in perioada ………………………..….2010 -
…………………..……2010 in cadrul sectiei/cabinetului………………………
acumuland in total ………. de ore de stagiu.

Activitatea sa desfasurat sub coordonarea si indrumarea Dn-lui/Dn-ei.


Dr. ................................................. La finalul perioadei de practica studentul/a
antementionat/a a primit Calificativul/Nota .........................

Medic………………………
Semnatura………………….
(PARAFA)