Sunteți pe pagina 1din 4

Protecþia la trãsnet ºi

alte fenomene tranzitorii


Instalaþie de paratrãsnet
Materiale necesare
Instalaþia de captare

1 Tijã captare
Conductor rotund
pentru captare Tija de captare OBO Æ16 este
recomandatã la protecþia coºurilor de
Conductor rotund plin Æ8 sau 10 folosit fum, a antenelor TV/SAT sau a altor
pentru captare. Pãstreazã aspectul plãcut obiecte care depãºesc planul
al clãdirii ºi respectã normativul I20 coborârii. Prezintã element special de
Oþel Zn Æ8 (5021 08 1) fixare al conductorului Æ8/10
Oþel Zn Æ10 (5021 10 3) Oþel Zn Æ16/1,5m (5402 15 8)
Cupru Æ8 (5021 48 0) Oþel Zn Æ16/1,0m (5402 10 7)
Aluminiu Æ10 (5021 30 8) Cupru Æ16/1,5m (5400 62 7)
(Nu conþine sistem de cuplare)
Piesa reglabilã pentru coamã

Suport cu soclu Piesa OBO pentru coamã este


Clemã “Vario” 11 pentru tijã captare destinatã fixãrii conductorului de
captare pe coamã. Este reglabilã putând fi
Pentru legarea în T, adaptatã la majoritarea tipurilor de þiglã sau
cruce sau în paralel a Suport cu soclu tablã.
conductorului Æ8-10. pentru fixarea tijei de Suport de coamã, inox+PA pt. Æ8-10 (5202 51 5)
Montaj uºor cu un singur ºurub de inox. captare Æ16 pe perete sau coº Suport de coamã, inox pt. Æ8 (5202 83 3)
Oþel Zn (5311 50 0) fum. Prezintã filet M8 în soclu. Suport de coamã cu arc (5203015)(acoperiº metalic)
Cupru (5311 52 7) Suport OL Zn Æ16 (5412 60 9)
Inox (5311 55 1) Suport Alamã Æ16 (5412 63 3)
Bimetal Cu/Alu (5311 53 5)
Suport prindere pe jgheab
Suport pentru prindere
Tijã captare Æ16 conductorului Æ8-10 de jgherbul metalic în
vederea punerii acestuia la masã. Se
Tija de captare OBO Æ16 -
recomandatã la protecþia
livreazã împreunã cu ºuruburile de fixare Vârf
Suport pe jgheab (5316 21 9)
antenelor TV/SAT, a Destinat conductorului Æ8-10
luminatoarelor sau a altor obiecte pentru protecþia la coroziune ºi
care depãºesc planul Clemã pentru falþ la pierderi de lungime datorate
conductorului de captare. Prezintã arcului electric. Se monteazã la
Pentru prinderea
filet M16 pentru montare in piuliþa terminaþiile de conductor de la
conductorului de
soclului de beton colþurile clãdirii sau la segmente
tablã fãlþuitã
Tijã alumniniu 1,5m (5401 98 0) verticale de conductor.
Clemã pt. falþ
Tijã alumniniu 2,0m (5401 98 3) Oþel Zn (5405 06 8)
(5317207)
Tijã alumniniu 2,5m (5401 98 6) (Conþine ºurub de fixare)
Tijã alumniniu 3,0m (5401 98 9)

Piesã de
intersecþie cruce
Suport tijã Pentru Bridã de fixare
captare “FangFix” 3 conductor Æ8-10. 7 sub þiglã
Suport din beton rezistent Prezintã placã intermediarã Bridã fixare a conductorului de Æ8-10 pe sub tiglã cu
la îngheþ prevãzut cu pentru un contact mai bun. montare prin agãþare de asterealã sau de alþi suporþi.
piuliþã M16. Greutate aprox. Strângere fermã prin cele patru Suport conductor pe acoperiº, inox+PA (5215 66 8)
16kg, suplimentar fixare cu ºuruburi. Suport conductor pe acoperiº metalic (5215 62 5)
adezivi adecvaþi. În zonele cu vânt Oþel Zn (5312 31 0) Suport conductor 280mm, inox (5215 57 9)
puternic se vor monta 2-3 buc/tijã (Conþine ºuruburile de fixare) Suport conductor 280mm, inox+PA (5215 58 7)
Suport beton pt. tijã (5403 20 0)
Legãturã T
Realizeazã conectarea în T Element fixare pe atic
Colier fixare pe burlan
a conductorului de Æ8-10. Element fixare a conductorului de Æ8-10 pe
Pentru montarea Oþel Zn (5311 10 1) aticul din tablã al clãdirii pentru coborâri.
conductorului de coborâre cu Piesã aluminiu (5320712)
ajutorul unui ºurub special.
(Diverse dimensiuni) Piesã de dilataþie 17
Destinatã sã preia dilataþia
termicã. Se montezã la
lungimi de 20m de conductor
Piesã de legãturã cu piese tip Vario.
Destinat prelungirii Aluminiu Æ8 (5218 92 6)
segmentelor de conductor Æ8-
10. Se livreazã cu cele 4 ºuruburi de
strângere M6x10.
Oþel Zn (5328 20 9) Suport
(Conþine ºurub de fixare)
distanþier

Suport conductor pentru 8 Asigurã depãrtarea ºi


coamã izolarea tijei de captare
Æ16 faþã de un obiect ce
Suport din polietilen umplut cu beton rezistent la îngheþ
trebuie protejat. Distanþier
pentru fixarea conductorului rotund pe acoperiºuri cu
din fibrã de sticlã
înclinare < 5%. Baza piesei este din polipropilenã ºi se
Suport 800mm (5408 81 4)
preteazã la fixarea de terasã cu adevizi adecvaþi.
Greutate 1kg, montaj la distanþã de 1m.
Suport beton pt. Æ8 (5218 69 1)
Suport beton pt. Æ10 (5218 67 5)
Pentru comenzi vã rugãm sã folosiþi întotdeauna numãrul de articol
Instalaþie de paratrãsnet
Materiale necesare
B Coborâre

Bridã fixare pe
burlan
Clemã fixare
conductor Pentru fixarea conductorului
de coborâre pe burlanele
Suport metalice de diferite
Pentru fixarea izolatã a conductor cu solcu
conductorului pe suprafeþe dimensiuni.
izolabile. Clemã din Pentru fixarea conductorului Bridã oþel (5350 86 7)
material plastic rezistent la Ø 8-10 pe perete. Bridã cupru (5350 88 3)
intemperii. Suport Ol Zn (5229 96 0) Bridã inox (5350 90 5)
Clemã 20mm (5207 44 4)
Clemã 30mm (5207 46 0)
Clemã 55mm (5207 48 7) Cutie de separaþie pt. spaþii publice

Cu montaj îngropat în
Piesã de
Clemã metalicã pentru fixare separaþie
ºapã. Nu are bazã
conductor pentru acces uºor.
Folositã pentru efectuarea mãsurãtorilor Duratã de viaþã
Pentru fixarea conductorului pe
conform normativelor. foarte mare.
suprafeþe metalice (panou halã metalicã).
Clemã Rd 8-10x16, FL30xRd 16 (5336 00 7) Conþine piesa de
Prezintã filet mamã M6.
Clemã Rd 8-10xFL30-40 (5336 50 3)
Clemã inox (5207339) (clemã bimetal Cu-inox)
verificare.
Clema inox cu talpã (5217075) Clemã Rd 8-10xFL30-40 (5336 45 7)
Cutie fontã cu piesa
separaþie (5106 02 8)

Priza de pãmânt Piesã de


Suport intersecþie cruce
Prizã de pãmânt platbandã
Pentru conductor Æ8-10 ºi
de adâncime zincatã
platbandã 30mm. Strângere
Adâncime maximã 9m Montarea pe perete fermã prin cele patru ºuruburi.
Distanþã de clãdire 1m de beton a platbandei. Oþel Zn (5312 65 5)
Platbandã 30mm (5032 03 2) ( Conþine ºuruburile de fixare)
Platbandã 40mm (5032 04 0)
Electrod de
împãmântare Bandã de protecþie
Clemã diagonalã
platbandã-armãturã Bandã din material plastic
Se foloseºte la prizele de pentru protecþia la
pãmânt de adâncime Folositã la
coroziune a conductorului.
datoritã posibilitãþii de conectare platbandã max. 50x4
Lãþime 50mm (2360 55 1)
conctare cu mai mulþi de armãturã Ø 6-22mm Lãþime 100mm (2360 10 1)
electrozi pânã la lungime Clemã OlZn (5313 01 5)
totalã de 9m. Rezistenþã
foarte bunã la coroziune.
Electrod OlZn (5000 01 7) Piesã cruce Þãruº de împãmântare
Electrod Cu (5000 50 5) conductor-
electrod Se foloseºte la centurile de
împãmântare pentru scãderea
Folositã la rezistenþei prizei. Se bat foarte uºor ºi
Vârf pentru electrod prinderea conductorului au rezistenþã foarte bunã la coroziune.
Necesar pentru baterea de electrodul de Þãruº de împãmântare cu flanºã
electrodului rotund împãmântare perforatã tip 213/DIN
Varf OlZn (3041 21 2) Clemã OlZn (5001 64 1) Lungime 1m (5003 00 8)
Lungime 1,5m (5003 01 6)
Lungime 2m (5003 02 4)
Lungime 2,5m (5003 03 2)
Piesã cruce Lungime 3m (5003 04 0)
Centurã de platbandã-platbandã
împãmântare
Piesã de conectare
Se evitã distrugerea
Platbandã OlZn stratului de Zn prin
cu ºurub
Fix-Kontact, piuliþã
sudare sau gãurire. Se
ºi ºaibã pt.
livreazã împreunã cu ºuruburile.
conectare conductor
Cruce 30x30 (5314 65 8)
Cruce 40x40 (5314 66 6) Ø8-10 la alte
elemente (þãruº, tijã)
Conector cu ºurub (5304 10 5)
Piesã de capãt
Leagã conductorul rotund
Se monteazã într-un ºanþ sãpat la 0,5m la flanºa electrodului. Se
adâncime ºi distanþã de min. 1 m faþã de livreazã cu 2 ºuruburi M6x12
clãdire. Realizatã din oþel cu duritate Conector OlZn (5320 01 1)
diminuatã zincat termic.
Platbandã pentru fundaþie:
Platbandã OlZn 30x3,5 50m (5020 95 6) Piesã distanþier
Platbandã OlZn 30x3,5 100m (5020 33 6) Piesã de capãt Poziþioneazã ºi ghideazã
Platbandã OlZn 40x4 75m (5020 41 7) platbanda în pãmânt.
Platbandã pentru pãmânt: Leagã conductorul rotund Lungime 400mm (5014 02 6)
Platbandã OlZn 30x3,5 25m (5019 11 7) sau platbanda la þãruºul de
Platbandã OlZn 30x4 30m (5019 20 6) împãmântare.
Platbandã OlZn 40x5 50m (5019 30 3) Conector OlZn (5304 99 7)

Pentru comenzi vã rugãm sã folosiþi întotdeauna numãrul de articol


Protecþia la curenþi de trãsnet
D Egalizare potenþial
Barã de egalizare potenþial
1801 VDE
Opþiuni de conectare: 7xcablu Colier pentru
2
liþat de 2,5-25mm sau împãmântare
2
7xmonofilar 16mm , 2xcablu
2
liþat de 25-95mm sau Se foloseºte pentru conectarea
2
7xmonofilar 70mm , platbandã la bara de echipotenþial a
2
30x3,5 mm , se livreazã cu þevilor metalice cu diametre
capac. între 3/8 ºi 6 Þoli. Executat din
Barã echipotenþial (5015 65 0) inox de înaltã calitate.
Colier 3/8-6 (5057 55 8)

Barã de egalizare potenþial 1801 VDE


2
Barã de egalizare potenþial
Opþiuni de conectare: 7xcablu liþat de 2,5-25mm sau zincatã
2 2
7xmonofilar 16mm , 2xcablu liþat de 25-95mm sau Posibilitãþi conectare:
2 2
7xmonofilar 70mm , platbandã 30x3,5 mm , se 8xcabluri 25mm , 1xconductor OlZn Ø 8-10, 1xplatbandã
2

livreazã cu capac. 40mm. Toate elementele sunt metalice ºi zincate


Barã echipotenþial (5015 65 0) ªinã tip 1808 (5015 01 4)

Barã de echipotenþial zincatã


Posibilitãþi conectare:
2
6xcabluri 6-16mm , 1xconductor
OlZn Ø 8-10, 1xplatbandã
40mm, 2xpapuc cablu M8
Toate elementele sunt metalice
ºi zincate
ªinã tip 1810 (5015 05 7)

E Protecþia instalaþiei electrice la curenþii de trãsnet ºi


supratensiuni
Set de protecþie
Asigurã protecþia la
curenþi de trãsnet ºi supratensiuni pentru cladiri de birouri,
cladiri industriale, antene GSM care au linie de alimentare
aerianã sau instalaþie de paratrãsnet. Curent de impuls
100kA, timp de rãspuns<25 ns. Montaj in tabloul general
pe ºinã omega.
Protecþie clasa B+C pt. reþea TNC
(5089 75 4)
Protecþie clasa B+C pt. reþea TT+TNS Protecþie CombiController V 50-B+C
(5089 76 1)
Asigurã protecþia la curenþi de trãsnet ºi supratensiuni
pentru clãdiri private cu linie de alimentare aerianã sau
instalaþie de paratrãsnet. Montaj în tabloul general pe ºinã
omega.
V50-B+C/3 Protecþie pentru reþea TNC (5093 62 7)
V50-B+C/3+NPE Protecþie pentru reþea TN+TT (5093 65 4)
Pachetul de protecþie OBO
Model P-TK (5086 01 9) compus din: Protecþie splitter
-1xV20-C/3+NPE - protecþie Tip 2 (comutaþie, inducþie) montabil în TV 4+1
reþele TT+TN.
-1xFC-D - protecþie de precizie la 230V pentru aparate
electrocasnice, PC
-1xFC-TAE-D - protecþie de precizie la 230V pentru aparate
electrocasnice, PC ºi racord TAE pentru NTBA / DSL inclusiv cablu
de racord.

Model P-TK+SAT (5086 02 3) compus din modelul P-TK ºi:


-1xFC-SAT-D - protecþie de precizie la 230V pentru aparate
electrocasnice, PC ºi racord SATELIT inclusiv cablu de racord.
Protecþia a 4 linii de SAT ºi o linie terestrã.
Model P-TK+TV (5086 02 7) compus din modelul P-TK ºi:
Montaj simplu cu ºuruburi. Se leagã la
-1xFC-TV-D - protecþie de precizie la 230V pentru aparate
bara de echipotenþial.
electrocasnice, PC ºi racord TV inclusiv cablu de racord.
Protecþie 4+1 (5083 40 0)

Distribuitor
OBO Bettermann Romania S.R.L.
Sediu central ºi depozit
Str. Atomiºtilor nr. 10, Mãgurele, Ilfov
Tel: 021-4574566,4574586, 4574582
Dep. vânzãri
Tel: 021-4574993, 4574618;
Fax: 021-4574909
Depozit Timiºoara
Calea Lugojului DN6 km 551
Timiºoara
Tel/Fax: 0256-284713