“Cu mâne zilele-ti adaogi...


Cu mâine zilele-ti adaogi, Cu ieri viata ta o scazi Si ai cu toate astea-n fatã De-a pururi ziua cea de azi. Când unul trece, altul vine În astã lume a-l urma, Precum, când soarele apune, El si rãsare undeva.

Mihai Eminescu

Se pare cum cã alte valuri Cobor mereu pe-acelasi vad, Se pare cum cã-i altã toamnã, Ci-n veci aceleasi frunze cad. Naintea noptii noastre îmblã Crãiasa dulcii dimineti; Chiar moartea însãsi e-o pãrere Si un visternic de vieti. Din orice clipã trecãtoare Ãst adevãr îl înteleg; Cã sprijinã vecia-ntreagã Si-nvârte universu-ntreg. De-aceea zboare anu-acesta Si se cufunde în trecut, Tu ai s-acum comoara-ntregã Ce-n suflet pururi ai avut. Cu mâine zilele-ti adaogi, Cu ieri viata ta o scazi, Având cu toate astea-n fatã De-a purure ziua de azi. Priveliste sclipitoare, Ce-n repezi siruri se distern: Repaosã nestrãmutate Sub raza gândului etern.

1

* UNESCO a declarat anul 2000 Anul Mihai Eminescu - poet, filozof si personalitate marcantã,care a contribuit esential la dezvoltarea spiritualã a natiunii sale

“Moralitatea natiunii depinde
de respectul fata de femeie. De fapt, femeile sunt mai aproape de idealul uman decit barbatii.”
(Wilhelm Humbaldt )

In epoca sovietica , femeilor li se garanta egalitatea cu barbatii in conformitate cu legea. Printre alte drepturi, legea asigura femeilor, pe baza unui sistem proportional, locuri de munca, inclusiv in cadrul organismelor conducatoare ale republicii. Insa , Republica Moldova, de la obtinerea in august 1991, a pornit pe calea lunga si dificila a transformarilor. Odata cu independenta nationala a fost adoptata o legislatie suplimentara - cum ar fi legile referitoare la “egalitatea”, “drepturile de munca si protectia muncii”, “familie” si “protectie mamei , copilului si tineretului” din 1994 – promovind pe mai departe egalitatea femeilor in societatea moldoveneasca. Noua Constitutie nationala garanteaza in acelasi timp ca aceasta legislatie va fi respectata. Adevarata situatie a femeilor din RM , asa cum poate fi ea demonstrata cu date statistice, este departe de egalitatea proclamata in mod constitutional. In viata de zi cu zi se tot vorbeste de o emancipare a femeii, de o eliminare a discriminarii femeii, de o egalitate in drepturi intre femeie si barbat, dar realitatea e cu totul alta. Nu numai ca nu s-a produs aceasta egalitate, mai mult in unele situatii femeia nu e respectata nici ca om pentru ca inainte de orice diferentiere de gen toti suntem oameni, finite cu drepturi si sentimente. In societatea noastra majoritatea oamenilor inca traiesc in sisteme de putere patriarhala care privelegiaza barbatii fata de femei. Tocmai din acest punct de vedere am decis sa alegem tocmai aceasta tema (”Situatia femeii din Republica Moldova”) pentru cercetarea sociologica, prin intermediul careia vom incerca sa aflam de ce exista aceasta situatie de inferioritate si de discriminare a femeilor in RM. Cu toate acestea, din nefericire aceasta situatie nu este unica in Moldova; mai degraba ea este o prblema globala cu care se confrunta femeile din majoritatea tarilor cel mai putin dezvoltate. Drepturile femeii fac parte integrantã din drepturile fundamentale ale omului. Constitutia Republicii Moldova prevede în mod explicit protectia individului în conformitate cu drepturile omului; prin art.24, alin.1, garanteazã dreptul la viatã, precum si dreptul la integritatea fizicã si psihicã a persoanei; alin.2 prevede faptul cã nimeni nu poate fi supus torturii si nici altui fel de pedeapsã sau de tratament crud, inuman ori degradant. Aceste prevederi constitutionale, cele incluse în Codul penal si cel de procedurã penalã, precum si în alte legi speciale, consfintesc drepturile la protectie
2

La acest set de intrebari ne-am pus un singur scop si anume: sunt sau nu femeile moldovence supuse discriminarii si violentei. frustrare. dar si mai include in sine si un sir intreg de aspecte ce tin de recunoastere a rolului important pe care îl joacã femeile în procesul dezvoltãrii umane si a intregii societati. Toate aceste aspecte (mai sus mentionate) ne-au si determinat sa alegem tema data de cercetare sociologica. • Definirea conceptului de violenta si cum se manifesta acesta asupra femeii. Prin urmare la aceasta cercetare sociologica am pornit de la un studiu al urmatoarelor aspecte: • Atitudinea proprie a respondentului fata de femei si fata de problemele cu care se confrunta ele. Fenomenul de violentã în familie se manifestã în continuare. am dorit sa conturam rolul si importanta femeilor in viziunea atit a sexului puternic. nivel scãzut de culturã si educatie. cu toate eforturile depuse. ci dimpotriva acestea pot face faţă si “lucrurilor bărbăteşti” . stres. In acest segment al chestionarului am incercat sa punem respondentul fata in fata cu problema data.contra oricãror forme de violentã. proces care este legat nu doar de formarea acestora ca personalitati umane cu capaciati intelectuale si morale dezvoltate. • Domeniile actuale de success si cele de “viitor” ale femeilor. cit si a sexului frumos. Din pãcate. la care se adaugã si cauze individuale constând în consumul de alcool. Imbunatatirea situatiei femeilor Generatii de tineri ce nu admit discriminarea in genuri Societate moderna bazata pe egalitate intre femei si barbati. • Politicile intreprinse de stat pentru protejarea femeilor din RM (daca exista) 3 . factorul de la urmã devine alarmant prin proportii. fiind agravat de problemele socio-economice cu care se confruntã cetãtenii. tulburãri mintale. tocmai aceste aspecte vom incerca să le aborbam in această parte a chestionarului. inclusiv contra celor comise în familie. Intr-o mare masura situatia femeilor in societate influenteaza direct procesul de educare a tinerii generatii. Multi dintre noi considera ca locul femeilor nici intr-un caz nu este “lingă cratiţă”. rãspândire geograficã si cuprindere socialã.

de inegalitate si de subapreciere  Sa prezentam care sunt cauzele / factorii care duc la violenta impotriva femeii  Sa prezentam formele de violenta la care sunt supuse femeile din RM si efectele acestora  Sa aratam in ce consta aportul statului la depasirea acestei situatii (in caz daca statul se implica pentru rezolvarea problemei date. atunci ponderea acestui fenomen va lua amploare. cu atît necesitatea implicării statului si a intregii populaţii pentru a inlătura efectele acesteia va creste” 2. “Cu cit mai repede se va conştientiza faptul ca si femeile au capacităţi şi aptitudini dezvoltate. “ Dacă populatia RM vor manifesta o atitudine negativa faţă de fenomenul inegalităţii între genuri . metode proprii pentru imbunatatirea situatiei actuale a femeii Totodată la iniţierea acestei cercetări a stat nu doar obiectivele sus-numite . “Cu cit se vor cunoaşte mai bine dimensiunile fenomenului de discriminare în rîndul femeilor din RM.Obiectivele pe care vom incerca sa le atingem prin lucrarea data sunt urmatoarele:  Definirea situatiei actuale a femeii in RM  Definirea fenomenului de discriminare. printre care : 1. cu atit mai puţine femei vor fi implicate in acest proces. “ Daca statul nu va lua atitudine fata de problemele actuale a femeilor (discriminare. cu atit mai repede procesul emanciparii femeilor din RM va atinge cote maxime. “Cu cit mai multe femei vor fi încadrate in cîmpul muncii. cu atît mai repede şomajul în rindul acestora va scădea”. 4. violenta).” 6.)  Prezentarea citorva statistici in ceea ce priveste situatia femeilor din RM sub diferite aspecte  Propuneri.” 4 . ci şi un şir de ipoteze. “Cu cit mai multor femei li se va oferi posibilitatea sa se afirme in domeniul afacerii si conducerii manageriale. cu atît mai putine dintre acestea vor fi supuse violentei”.” 3. 5.

si respective 10 persoane aveau statusul social de şomeri. de sine-stătător chestionarul in corespundere cu toate cerinţele specificate in preambul. Elaborarea instrumentelor de lucru Cercetarea de probă Culegerea informaţiei de la personae Analiza informaţiei colectate Elaborarea raportului si formularea concluziilor finale /propuneri Termeni calendaristici Responsabili Cheltuieli 1 2 3 4 5 23. termenii calendaristici. iar ulterior aceştea au participat de buna voie. si anume am pornit de la : virsta .12. eşantionul respectiv.iar rolul cercetătorilor de teren rezumîndu-se doar la anunţarea temei cercetate. am intilnit un şir de probleme . Atit operatorii de teren. profesie. sex.2007 29. Principalele etape. neimpuşi de cineva sau de catre ceva.). In cele din urma.2007 2.In consecinta cercetarea data se va extinde asupra unui gup de persone printre care: studenti. dar si de diferite virste). deci a fost vorba de o esantionare pe cote cu unele trăsături din esantionarea aleatorie fara revenire. dintre care 10 persoane erau studenti din cadrul ASEM. 2007 1. pentru unii motivul principal era dezinteresul de care dădeau dovada. acest chestionar a fost pretestat de către însăşi profesorul care a îndrumat echipa spre a efectua aceasta cercetare (d-na Cojocaru L. in rindul studentilor s-a observat o pasivitate.masculin. responsabilii si cheltuielile necesare efectuării cercetării. cit si intreaga echipă de lucru au fost ghidati de un plan de lucru in care s-au specificat principalele momente ale cercetării. alte 10 persoane erau angajati in cimpul muncii (luaţi la întîmplare) . chestionarele propuse de către operatorii de teren.200730.2007 Grosu Ana Gauga Natalia Grosu Ana Gauga Natalia Grosu Ana Gauga Natalia Grosu Ana Grosu Ana Gauga Natalia 90 lei - Referitor la cercetarea de probă trebuie de menţionat că spre a verifica calitatea spre a se efectua pretestarea instrumentelor de lucru si anume a chestionarului elaborate de echipa de lucru. Nr. Respondentii au fost selectati dupa anumite criterii. persone angajate in cimpul muncii si şomeri (toate aceste 3 categorii avind atit persone de sex feminin.200727.11.12.11. in urma pretestării au fost aduse noi idei spre imbunătăţirea conţinutului chestionarului. adica fiecare persoana chestionata completa singură.11. neinfluenţaţi de nimeni.12.11. Trebuie să mentionam că pe parcursul cercetării s-a recurs la autoadminitrare . stare familiala. au completat in mod individual.2007 28. Numărul persoanelor alese a fost de 30. altii motivau aceasta stare prin faptul ca le este frica 5 La etapa de culegere a informaţiei .

deoarece chestionarul este anonim. Masc. 5 6 .de acest subiect . iar acest fapt s-a răsfrîns asupra modului incorect de completare. În continuare vom încerca să analizăm datele şi opiniile pe care le-am obtinut de la respondenţi la completarea chestionarilor. propuneri pentru depăşirea situaţiei prezente. 5 Masc. 5 după sex Angajaţi in cîmpul muncii Fem. Printre cei care nu doreau sa participle la completarea chestionarului am intilnit persoane care singuri luau iniţiativa. a fost că aceştea nu atrageau atenţia necesara la menţionările din preambul . majoritatea aveau un interes deosebit . dificile a femeii din RM. "Structura esantionului a (dupa sex)" feminin 50% 40% ponderea 30% 20% 10% 0% masculin Pentru început vom prezenta datele personale ale respondenţilor: Numarul persoanelor din esantion (total) 30 persoane studenţi Fem. deşi la inceput li se explicase că rezultatul final nu îi va afecta direct. 5 5 Şomeri fem 5 Masc. intilnit la majoritatea persoanelor care au completat chestionarele. căci operatorii de teren au intervenit la timp pentru a inlătura neclarităţile apărute. Concluzia la care am ajuns la începutul etapei de culegere a informaţiei este ca indiferent ca unii nu si-au dat interesul pentru completarea chestionarelor. fiindcă în mod direct sau indirect sunt şi ei implicaţi in acest proces. altii chiar dacă nu participau la completarea chestionarului veneau cu careva situatii de caz. care nu a avut efecte negative asupra rezultatului final. Diagrm 1. Un aspect care a stîrnit nemulţumirea din partea operatorilor.

Pentru a face ca respondentul sa manifeste interes pentru tema cercetarii respective am incercat sa-l includem în acest subiect prin citeva întrebări. 1 persoana a raspuns ca este rezervat in ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de sexul frumos si la fel 1 persoană de sex masculin.Dintre acestea: 7 persoane sunt celibatari. La intrebarea :” Care este atitudinea Dumneavoastra fata de femei?”multi dintre aceştea au raspuns că au o atitudine pozitivă (28 persoane ~ 94%).casatoriti. 2 persoane-divortate. divorţat manifestă atitudine negativă fată de acestea. Grafic acest lucru ar arata astfel: Diagrama 1"Atitudinea respondentilor fata de femeie" 100% 80% 60% 40% 20% 0% atitudine pozitiva atitudine rezervata atitudine negativa 3% 3% 94% 7 . Diagram a: "Starea civila a res pondentilor" 7% 0% 23% celibatari casatoriti divortati vaduvi 70% Aceste date ne vor ajuta să efectuam o analiză comparativă. 21.

Cu toate acestea din partea sexului puternic au existat si raspunsuri care nu vedeau femeile doar ca “obiect” casnic. multitudinea de pareri nu a lipsit. de a educa copiilor si de a satisface cerinţele bărbaţilor . Acestea au pus accentual pe casă. fară a depinde de “ceea ce zice bărbatul”. Sexul frumos pare să fie de alta părere in ceea ce priveste rolul femeii in societate. Banal e că 2 persoane (7%) (de sex feminin) au ales varianta ce presupune superioritatea femeilor si inferioritatea barbatilor. o tradiţie transmisa din mamă în fiică. Pe lîngă acest fapt. In privinta “egalităţii în genuri” majoritatea respondenţilor (83% sau 25 persoane) s-au pronuntat pentru relaţia : aceleasi drepturi “FEMEIA ========== BĂRBAT”. Fiecare a raspuns precum a simţit.In ceea ce priveste intrebarea : ” Care este rolul / misiunea femeilor in societatea noastra (in opinia personala)?”. Astfel. insă pare a fi mai mult o dorinţă decit o realitate. Cariera de succes. Tradiţional se consideră că femeile trebuie să fie responsabile de tot ceea ce se întimplă acasă şi pe lîngă casă. fapt care credem că se datorează dorinţei de a se simţi şi ele măcar odată stăpîne pe viaţa proprie si pe propriile acţiuni. Alegind această optiune aceştea si-au dat “votul” pentru inlăturarea discriinarii femeii si susţinerea emancipării lor. generaţie după generaţie. altii după mediul în care au trăit etc. majoritatea raspunsurilor (apropo aceste raspunsuri sau gasit doar la persoanele de sex masculin) vizau rolul femeilor la bucătărie. de naşterea şi creşterea copiilor. ci si ca personalităţi cu caractere individuale. preocupundu-se de grija copiilor. ele reprezintă puritatea si gingaşia fara de care un barbat nu ar trăi. pe cînd bărbaţii sunt implicaţi mai putin în aceste probleme. 8 . de la ele se aşteaptă să mai lucreze şi să contribuie la ridicarea potenţialului economic al familiei. In această postură ele se vad realizate nu doar ca femei. Primele doua aspecte vizează “ responsabilităţile de soţie/ mama” care par să fi devenit deja un obicei. copii şi carieră de success. Cu toate acestea 10% (3 persoane de sex masculin) din cei intervievaţi au pledat pentru superioritatea barbaţilor si inferioritatea femeilor. ci chiar spuneau ca femeile sunt viitorul ţării noastre.

dar realitatea e alta. Motivele discriminării femeilor care au fost puse pe primul plan sunt: condiţia femeilor de a-si complica viaţa (40%) Acest procentaj credem că s-a datorat sincerităţii de care au dat dovadă respondenţii. Dorinţa de dominare a fost a 2-a varianta cu cele mai multe voturi (23%). dar nu întreprinde nimic pentru a înlatura acest fenomen.Diagram a 2:"Egalitate in genuri s au nu ? " 7% 10% egalitate in genuri s uperioritatea femeilor s uperioritatea barbatilor 83% In societatea noastră se tot vorbeste de o egalitate in drepturi intre femei si barbati. În RM majoritatea oamenilor încă trăiesc în sisteme de putere patriarhală care privilegiază bărbaţii faţă de femei. ne-a pus pe gînduri. şi este în creştere abuzul verbal. Problema violentei exista in RM. Nu numai ca nu s-a produs această egalitate. Raspunzind la întrebarea : “Prin ce se manifesta cel mai des fenomenul inegalitatii pentru femeile din RM?”. mai mult în unele situaţii femeia nu e respectată nici ca om pentru că inainte de orice diferenţiere de gen toti suntem oameni.). La o egalitate de 10% s-au plasat variantele mentalitatea bărbaţilor si subaprecierea femeilor . desi ea nu este atit de binedocumentată. Bazindu-ne pe exemplele altor naţiuni şi pe condiţiile de luptă şi greutăţi economice este uşor de spus că atacurile fizice şi atacul/violenţa sexuală există. expresii care promovează normalitatea bătaii :”femeia nebătută e ca mîncarea nesărată”. Chiar şi faptul că intreg eşantionul supus cercetării a raspuns la fel. încă se mai circulă acele proverbe. urmată de multiplele obligaţii ale femeilor cu 17%. căci de aici reiese că populaţia cunoaşte de existenţa acestei probleme. de asemenea există. sau cel puţin de a diminua numărul persoanelor ce cad pradă acestei nedreptăţi. toti respondenţii au pus pe prim-plan violenţa domestica (chiar şi ultimele date statistice arată că 1 femeie din 4 este supusă violenţei domestice. Cu aceste date ne convingem in RM. printre bărbaţi. emotional şi psihologic pe măsura scăderii standardului de viaţă şi sporirea greutăţilor cotidiene 9 . fiinţe cu drepturi şi sentimente.

îndeosebi a sexului frumos. se datorează anume situaţiilor pe care acestea le-au simţit pe propria piele sau la care au asistat indirect ( ex: în familie). violenţa fizicã (6%). . violenţa economicã (15%). Acestea se prezintă în felul următor: Diagrama 3:"Forme de violente aplicate de barbati impotriva femeilor" 18% 7% 12% 13% 50% violenta fizica abuz psihologic agresiune verbala amenintari. 2 cele mai des intilnite. care detine 39% din total Gelozia. ameninţãrile (8%). femeile din Republica Moldova se confruntã cu toate tipurile de violenţã. abuzul psihologic (11%). Pentru a vedea care este ponderea fenomenului violentei printre respondetii de sex feminin inclusi in această cercetare am rugat să se raspundă sincer la intrebarea: “A-ti fost vreodata expusă volentei?” Raspunsuri afirmative ne-au dat 9 persoane din 15 si respectiv 6 persoane au ales varianta “Nu”. alegind din toate variantele. unele (34 %) chiar ne . cu toate ca datele neoficiale pot avea alta “faţă”.Şi cum fenomenul de inferioritate şi de discriminare trebuie să se manifeste intr-un mod oarecare le-am oferit posibilitatea respondenţilor sa-şi spună punctul de vedere la intrebarea 12. îndeosebi cu cele tradiţionale: agresiunea verbalã (15%). la egalitate cu alcoolul (39%) Nervozitatea bărbaţilor (11%) Provocate chiar de femei (11%). team a violenta econom ica Credem de cuviinţă să prezentam şi date statistice ale BNS cu privire la acest fenomen. Considerăm că variantele pe care le-au ales respondenţii . teama (13%). Conform unor rapoarte de specialitate.au raspuns ca permanent sunt supuse acestui calvar. Motivele care au fost menţionate ca fiind cele mai des folosite ca pretext au fost : • • • • 10 Alcoolismul. nu au trăit doar o singură dată aceste momente. Ceea ce ne-a trezit indignarea este că acele femei care au fost expuse violenţei.

Aceasta situaţie nu era inechitabilă din punct de vedere financiar atunci cînd singura responsabilitate de muncă a femeilor era în cadrul gospodăriei iar cea a bărbaţilor era în domeniul forţei de muncă salariate. În Republica Moldova existã vreo 40 la numãr. .precum demonstreazã experienta.”.Celelalte variante care nu s-au ales cu nici un vot . 11 . “Asociatia de planificare a familiei” etc. Dintre respondentele care au marturisit ca au fost supuse violenţei domestice. 1 persoana (11%) ne-a marturisit că ”nu cred in aşa ceva” si 6 persoane (sau 67%) nu au apelat si nici în viitor nu vor apela la astfel de asociaţii. credem că nu sunt mai puţin importante. de aceea în cadrul acestui eşantion acestea pot fi trecute pe cel de-al 2-lea plan .Toate acestea au în prim-planul activitãtilor sale protejarea femeilor contra violentei. doar 2 persoane (22%)au apelat la ajutorul acestor organizaţii non-guvernamentale . “Femeia azi. acestea in cele mai multe cazuri nu doresc şi nici nu apelează la instituţii. Dar deoarece această Femeile din Moldova sprijinã în modul cel mai activ dezvoltarea societãtii civile si colaborarea dintre organizatiile de femei si mass-media. “Initiativa civicã”. în frunte plasîndu-se deja cele menţionate D g a a 4" oiv le v le t i" ia r m : M t e io ne 4% 0 3% 0 2% 0 1% 0 gelogie 0 % alcoolism 1% 1 nervozitatea barbatului 1% 1 provocate de Р 1 fem eie 3% 9 3% 9 Cu toate ca un număr mare de femei sunt supuse violenţei. asociaţii şi organizaţii specializate în acordarea de ajutor femeilor ce au avut de suferit de pe urma violentei barbaţilor si care au un singur scop: combaterea violentei şi a descriminării femeilor. Aici credem că ar fi bine de menţionat. statisticile arată că femeile efectuează majoritatea muncii casnice în cadrul unei familii tradiţionale. lupta pentru dezrãdãcinarea violentei de cele mai multe ori este initiatã de asociatiile feminine si organizatiile non-guvernamentale. La nivel mondial atît în cele mai puţin şi-n cele mai dezvoltate ţări. “Imperativ”. Printre acestea sunt de mentionat astfel de asociatii precum Asociatia femeilor din RM.

3/4 din femei 12 . în timp ce cele casnice au rămas la fel. Nu in zadar si datele statistice arata:”28. Însã. Si tocmai pentru a lamuri aceasta situatie am oferit respondentilor posibilitatea de a ne spune :”Credeti in succesul femeilor businesswoman?”. sfera serviciilor. În ultimii ani a crescut numãrul femeilor tinere ce studiazã economia si dreptul. Numai 4% din absolvente cu educatie superioarã se considerã norocoase. 53. de exemplu : educatie. Traditional femeile au preferat educatia umanitarã. administreazã companii sau institutii. ocrotirea sanatatii. La intrebarea:” Cum credeti . de raspunsuri (30*3 domenii) 30 30 22 9 5 2 2 Ponderea (%) 33% 33% 24% 9% 6% 2% 2% I II III IV V VI VII Educatie Sanatate Comert Protectie sociala Servicii Finante Alte variante (politica) Din acest clasament reiese ca femeile isi aleg domenii de activitate la care este nevoie de multa atentie. disproportia între numãrul bãrbatilor si cel al femeilor în stiinte umanitare si naturale este una din cauzele asa-numitei “feminizãri” a domeniilor specifice. Ne-am simtit placut surprinse de faptul ca intreg esantionul (100%) crede in capacitatile intelectuale si manageriale ale femeilor. conform unor date selectate.88% din femei pretind cã serviciul le oferã lor posibilitatea promovãrii. 50% . de mai multa exigenta. multa grija si care implica de asemenea conditia emotionala a femeiei. în trecut ultimul era domeniul preferat al bãrbatilor. În schimb sarcinile externe au sporit. care sunt domeniile in care activeaza cele mai multe femei? (3 domenii)” respondentii au plasat domeniile in felul urmator: Tabel 1: “Domeniile in care activeaza cele mai multe femei” (in opinia respondentilor) Nr.tendinţă socială tradiţională a început să se schimbe. iar femeile au început să intre în cîmpul muncii salariate. Asadar. Aceste domenii profesionale pot fi considerate drept o continuare a activitatii lor casnice . Domeniul de activitate Nr.44% cred cã au sanse de a se califica din punct de vedere profesional”.au sanse de a obtine recunoastere profesionalã. sunt promovate etc.26% sustin cã ele pot avea puterea de decizie si numai 37. Având aceeasi pregãtire profesionalã ca si bãrbatii. sarcinile lor casnice nu mai sînt echilibrate. pedagogia si lingvistica cu predominarea limbilor moderne. Conform serviciului sociologic “Opinia”. foarte putine femei profesioniste tinere se ocupã de carierã. în medie numai 1 din 10 absolvente cu educatie superioarã îsi gãseste locul de muncã.

la afirmatia : “Locul femeii este la bucatarie. linga copii si barbat” respondentii au raspuns in felul urmator: Diagrama 5 :"Locul femeiei este la bucatarie. dacã se mai au în vedere si grijile lor casnice. Deci . Este important ca femeile sa participe la viata politica a statului Femeilor din RM le sunt oferite aceleasi drepturi ca barbatilor “Femeia nebatuta este ca mincarea nesarata” Conducerea automobilului este o forma de emanciparea a femeilor Femeia poate fi un bun lider Calificativele acordate (nr de persoane) Acord total 3 pers 23 pers 0 2 pers 28 pers 25 pers Acord 2 pers 2 pers Nu stiu 0 1 pers dezacord 5 pers 3 pers Dezacord total 20 pers 1 pers 19. 21.presteazã munci necalificate. Afirmatiile propuse respondentilor Locul femeii este la bucatarie. linga copii si barbati" 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% Acord total 6% Acord 17% 0% Nu stiu dezacord Dezacord total 67% 13 . si necesitatea de câstiguri suplimentare pentru întretinerea copiilor si familiei. 22. La intrebarile in lant am convenit ca analiza datelor oferite de respondenti sa le reprezentam initial intr-un table. salariul lor fiind în proportie de 70-80% comparativ cu cel al bãrbatilor. 20. ba chiar triplã.: ”Acord sau …dezacord?” Nr. 24. De fapt. ziua de lucru a femeilor are o intensitate dublã. 23. linga copii si barbat. 0 0 0 0 6 pers 2 pers 0 3 pers 4 pers 0 2 pers 0 20 pers 26 pers 0 2 pers . dupa care fiecare afirmatie o vom descrie in parte Tabel 2.

atunci fiecare dintre noi oricum participã la viata politicã a societãtii.se apãrã interesele. Politica se constituie. de drept si nationale ale poporului poartã caracter politic. Nu in zadar.putere. Participarea masivã a femeilor în organele judiciare se confirmã prin faptul cã astâzi 30% din numãrul judecãtorilor Curtii Supreme de Justitie sunt femeii. din viata de zi cu zi. Înainte de a aborda problema integrãrii femeilor moldovene în procesele politice. rezervat bãrbatilor.în Parlament. crescând pânã la 8. este prins în pânza cu mii de fire a acesteia. unde se formeazã opiniile. Dacã ar fi sã abordãm chestiunea în cauzã din acest punct de vedere. fiecare individ. E cunoscut faptul ca politica nu se limiteazã la structurile si institutiile puterii.9% în anul 2001.8% . politica pãtrunde în toti “porii” societãtii. adoptând o anumitã pozitie civicã referitoare la diverse probleme. sã vedem cât de organic se angajeazã femeile într-un domeniu. Dacã prezenta femeilor în organele decizionale in anul 1980 a constituit cifra medie de 33. în principal. se exercitã puterea Cu alte cuvinte. 23 persoane (sau 77%) din tot esantionul au afirmat ca femeia trebuie sa participle la viata politica a RM. 14 . Orice problemã care vizeazã interesele social-economice. unde au loc schimbãri în constiinta si conditia vitalã a oamenilor. considerat. se cristalizeazã vointa. apoi dupa anul ‘90 aceastã prezentã cunoaste cota minimã de 3. rolul femeii este unul din cele mai importante.De aici reiese faptul ca majoritatea respondentilor incep sa inteleaga ca rolul femeiei in societate si in familie nu se rezuma doar la grija pentru casa. mai întâi. este paralelã cu fluxul informational si se produce acolo." 10% 3% 3% 7% 77% Acord total Acord nu stiu Dezacord dezacord total Datele statistice arata alta directie a lucrurilor. în mod traditional. pentru educarea si cresterea copiilor… Ce-ar fi daca intreaga societate ar constientiza acest lucru?!? Un interes sporit ne-au atras pozitiile pe care s-au situate cei intervievati la afirmatia:”Este important ca femeile sa participe la viata politica a statului”. normele de comportament social în contextul relatiei popor . am vrea. În contextul dat. Actualmente putem observa cã acest proces are tendinta de a scãdea din intensitate. Grafic acest lucru ar arata astfel: Diagrama 6: "Femeia trebuie sa participe la viata politica a statului. chiar dacã nu face politicã.3% în organele elective (nu comentãm faptul cã aceastã reprezentare în timpurile de pominã era pur formalã si purta un caracter propagandistic).

Ceea ce ne-a pus pe ginduri este faptul ca la urmatoarea intrebare. 83 % din respondenti au cazut de acord cu aceasta. Faptul că femeile ca şi bărbaţii susţin acest punct de vedere arata că atitudinile sociale au jucat un rol semnificativ în subminarea. arătînd o lipsa de respect faţă de femei . femeile trebuie sa fie primele care să recunoască capacitatea lor de a fi egale. Din 30 persoane . La o examinare mai atentă totuşi devine evidentă superficialitatea acestei egalităţi de putere Diagrama 7:"Ati lucra sub autoritatea unei femei?" 80% 60% 40% 20% 0% 20% Da Nu 80% Pe linga faptul ca femeile pot fi buni lideri. In acea vreme. egalitatea dintre bărbaţi şi femei era mereu subliniată. doar 10% nu s-au pronuntat acordind calificativul “nu stiu” si 7 % nu au fost de acord cu aceasta afirmatie. daca : “ Sunteti satisfacut de politica dusa la nivel national privind protejarea interesele femeilor?”. indiferent de ce sustin barbatii. o problema care ne intereseaza este.în calitatea lor de lideri.La afirmatia cu numarul 24:”Femeia poate fi un bun lider”. Daca atitudinile sociale sînt gata să se schimbe în favoarea femeilor. O astfel de statistica cum este cea de mai sus arată ca obţinerea unei recunoaşteri va necesita un volum mare de munca. a autoaprecierii şi a autoîncrederii femeilor. şi prin urmare o lipsă de încredere în capacitatea femeilor de a avea caracteristicile unui lider. care suna astfel: “Ati dori sa lucrati sub conducerea unei femei?” e ca 80% (24 persoane) din cei chestionaţi au afirmat ca nu doresc să lucreze sub autoritatea unei femei Implicaţiile principale ale acestei statistici sînt profunde. Lipsa de respect faţa de autoritatea femeilor ar putea părea surprinzătoare cînd consultăm statistici asupra rolului femeii în perioada comunista. iar procentajul femeilor în poziţii de conducere asigurau un oarecare echilibru în poziţiile de putere. parerile s-au impartit in felul urmator: 15 . cu numai patru ani în urma.

iar insatisfactia creste vizibil fata de politica de stat promovata pentru sustinerea femeilor din Republica Moldova.Parerea Da.10 persoane. dar nu suficient de mult Nu sunt Nr.raspunsuri neutre (“sunt. deci: Nsatisfactiei=(3-10)/(3+17+10)= .3 persoane b.23 ♠ +1 0 -1 Reprezentarea grafica a gradului de satisfactie a respondentilor fata de politica dusa de stat pentru protejarea intereselor femeiei Deoarece marimea acestui indice este de (-0.unde a. dar nu suficient”).23) si acesta e mai aproape de (-1) atunci nivelul satisfactiei scade .de persoan e 3 17 10 Pondere a 10% 57% 33% Diagrama 8:"interesele femeilor sunt protejate la nivel national? " 60% 40% 20% 0% 57% 33% 10% Da S unt.23 . Si pentru a aprecia :” In ce masura statul se implica in rezolvarea problemelor cu privire la situatia dificila a femeilor din RM” deasemenea am considerat oportuna aflarea nivelului se satisfactie (care va include aprecierile persoanelor din esantion): I metoda: Nsatisfactiei = n1(1)+n2(2)+n3(3)+n4(4)+n5(5)+n6(6)+n7(7)+n8(8)+n9(9)+n10(10)+n11(11) 16 .17 persoane c.raspunsuri negative (“Nu”). dar insuficient Nu sunt Daca ar fi sa calculam nivelul satisfactiei acesta ar fi urmatorul: N satisfactiei = (a-c)/ (a+b+c).raspunsurile pozitive (“Da”).0. sunt Sunt.0.

5 -0.n1.n2.6.5) n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9+n10+n11 Nsatis = 7*(-2.n7.atunci aceasta va fi urmatoarea: marimea nivelului mediu de satisfactie in ceea ce priveste implicarea statului in rezolvarea problemelor de discriminare a femeilor din RM este dupa I-a metoda 5.n8. 2.5 2 -2 3 -1.0+0*2.5)+ n10*(2)+n11*(2.4 Daca am face o concluzie la cele prezentate grafic .5 30 Nsatis= -17.2.5)+n8*(1)+n9*(1.n4.4) ceea ce indica faptul ca respondentii nu prea sunt satisfacuti de modul in care statul se implica in solutionare acestei problemei . dar si posibilitatea de a propune careva solutii pentru depasirea acestei probleme nationale (care are deja si amploare globala).9 .5+0+3+2+0.2 II metoda Nsatis= n1*(-2.5)+3*(-2)+0*(-1.2 6 0 7 +0.8.n9. iar dupa a II-a metoda (-0. 30 Nsatisfactiei= 5. n11.5)+n4*(-1)+n5*(-0. 17 .5)+n6*(0)+n7*(0.n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9+n10+n11 unde : .n5.n3.7.4 30 Reprezentarea grafica va arata astfel: 1 -2.5+(-6)+0+0+(-1)+7.5 ♠ -0.5 10 +2 11 +2.4.n10.3.0.5)+0*1+2*1.5 8 +1 9 +1.5)+15*(0.5+1*2. La finalul chestionarului fiecarei persoane chestionate i s-a oferit sansa sa-si dea cu parearea in ceea ce priveste viitorul femeilor din Republica Moldova.5)+n2*(-2)+n3*(-1.10 sau 11 Nsatisfactiei= 7*(1)+3*(2)+0*(3)+0*(4)+2*(5)+0*(6)+15*(7)+0*(8)+2*(9)+1*(10)+0* (11). Nsatis= .5.5 4 -1 5 5.numarul corespunzator de respondenti care a u ales 1.n6.5)+ 0*(-1)+2*(-0.

cel mai bine este să începem această educaţie printre tineri. 2) pedepsi pe cei care atacă şi 3) să asigure sentimentul de securitate şi şansa reabilitării victimei. Femeile şi bărbaţii trebuie învăţaţi că acest abuz . chiar daca unele dintre acestea (o minoritate) sustin ca sunt fericite si implinite. în absenţa educaţiei anterioare. femei şi bărbaţi. domnisoarele ajung la un moment sa fie expuse discriminarii. în şcoli.fie el verbal. daca nu chiar si mai rau : violentei. Dar totuşi rata crescîndă a abuzurilor de droguri şi alcool în toata populaţia este un alt indicator al abuzului mascat faţă de femei care în mod inevitabil exista. publicului trebuie să i se spună adevărul despre abuzuri şi atacuri. Pentru a imbunatati situatia sau cel putin de a o ameliora este necesar ca republica să recunoască problema abuzului faţă de femei şi sa implementeze strategii corespunzătoare pentru 1) scăderea ratei atacurilor şi 2) să ofere sprijin victimelor. In legătura cu primul punct este evident ca o astfel de strategie trebuie implementata larg la nivelul comunităţii şi stopată printr-o legislaţie adecvată. Fără îndoială.Astfel. pentru ca educaţia primită să fie bine însuşită şi utilizată pe parcursul întregii lor vieţi. Si aceasta are o explicatie si anume: deoarece oamenii din Moldova luptă împotriva greutăţilor asupra cărora nu au nici un control. Intr-un mod sau altul toate doamnele. sexual sau fizic – în cadrul unei relaţii sau în afară unei relaţii este absolut inacceptabil. nu-şi pun problema abuzului faţă de femei. am ajuns la ca situatia femeilor din RM este destul de delicata. educaţia socială generală este necesara.ei sporesc condiţiile pentru creşterea acestor activităţi criminale. In primul rînd. Ar trebui un cadru legislativ care să sprijine educaţia pentru a 1) inhiba atacul potenţial. 18 . Prea mulţi oameni.

asigurarea cu asistenţă tehnică a Departamentului Statisticii privin metodologiile de colectare a datelor specifice legate de sexe. deprinderi si muncã intelectualã. prin massmedia locala şi publicarea unor buletine informative. a unui grup consultativ pentru promovarea intereselor femeilor în cadrul Guvernului şi a unui Centru preocupat în mod preponderent cu comunicarea necesităţilor femeilor către Guvern. ele fiind împinse în afara pietei locurilor de muncã ce necesitã studii superioare. tranzitia spre democratie si economia de piatã nu a presupus cã o mare parte a femeilor vor prefera sã rãmânã “gospodine fericite”. desfăşurarea unor ateliere de sensibilizare a problemelor legate de sexe la care au participat oficialităţi publice şi publicarea unui buletin informativ. prin asigurarea pregătirii profesorilor şi studenţilor în problemele sexelor în cadrul dezvoltării. înfiinţarea unor programe de studii formale asupra femeilor în cadrul universităţilor. • Sporirea conştiinţei publice despre problemele femeii din Moldova. În pofida expectatiilor. pe cind cota lor în forta de muncã nu s-a redus. • Îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la femei şi a mecanismului de implementare a acesteia.Pe linga cele spuse mai sus. prin desfăşurarea unei conferinţe nationale asupra femeilor. Situatia femeilor pe piata muncii se înrãutãteste. Alta problema e ca cota femeilor în politicã diminueazã. Si tocmai pentru a inlatura aceste efecte urmatoarele: • Înfiinţarea unei infrastructuri de consultanţă pentru femei. dar indeosebi asupra femeilor. • Acordarea de asistenţă indivizilor în promovarea/obţinerea unei situaţii îmbunătăţite a femeilor 19 . promovarea dezvoltării problemelor legate de sexe. prin revizuirea legislaţiei existente. identificarea zonelor ce necesita reformare/ îmbunătăţire şi comunicarea recomandărilor către Parlamentul Republicii Moldova. prin înfiinţarea unei secţiuni Femeile în dezvoltare în cadrul Ministerului muncii. ar fi binevenit sa mai mentionam faptul ca consecintele sociale grave ale crizei economice au avut efect asupra bãrbatilor. • Sporirea conştiinţei decidenţilor politici şi a oficialilor în problemele sexelor.

2. 3. In Marea Britanie pina la 25 % din crimele contra personalitatii tin de violenta domestica.000 de soldati rusi).• Participarea sporită a femeilor în afaceri prin pregătirea acestora în antreprenoriat şi managementul micilor afaceri şi promovarea înfiinţării unei întreprinderi pilot pentru femei • Înfiinţarea unui Centru de sprijinire a femeilor care ar putea să asigure sprijin femeilor ce solicită asistenţă juridica.000 de femei in urma violentei domestice (pentru comparatie: in 10 ani de razboi in Afganistan au murit 13. precum şi asigurarea serviciilor de sprijin juridic şi psihologic femeilor ce sînt victime ale abuzurilor fizice şi sexuale. 20 . cu care sa se tina legatura permanent. chiar si dupa acordarea ajutorului necesar. In fiecare zi in SUA in rezultatul violentei domestice decedeaza 11 femei. 4. Date statistice cu privire la situatia femeilor dim mai multe tari ale lumii : 1. Fiecare a doua femeie din lume care a decedat a fost jertfa a violentei. In Lituania 63% de femei in virsta de la 16 ani in sus au devenit jerfe ale violentei fizice din partea barbatilor (2001). In 2004 in Rusia au decedat circa 13. 5.

3 mil.6%.una este supusa violentei in familie. in Republica Moldova .700 km2 Populatia: 4. In India si Sri-Lanka. locuitori Tãrile limitrofe: Romania si Ucraina Date principale Denumirea tãrii: Moldova Denumirea oficialã: Republica Moldova Limba: Românã Cod: MD Capitala tãrii: Chisinãu Ziua independentei: 27 August 1991 Admisã ca membru al ONU: 2 martie 1992 Adoptarea Constitutiei: 29 iulie 1994 Organul legislativ: Parlament. 8. 101 deputati alesi pentru 4 ani Forma de guvernãmânt: Parlamentarã Moneda nationalã: Leul moldovenesc 21 . Coordonate geografice : Între 45°28' ºi 48°28' grade latitudine Suprafata: 33. annual. 7. In 2007. In Moldova in anul 2002 omorurile in familie au constituit 19. circa 5000 de femei.6. 9.s-a constatat ca din 4 femei . In Kazahstan fiecare a 3-a femeie este supusa violentei in familie. devin jertfe ale omorului din cauza zestrei.

22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful