“Cu mâne zilele-ti adaogi...


Cu mâine zilele-ti adaogi, Cu ieri viata ta o scazi Si ai cu toate astea-n fatã De-a pururi ziua cea de azi. Când unul trece, altul vine În astã lume a-l urma, Precum, când soarele apune, El si rãsare undeva.

Mihai Eminescu

Se pare cum cã alte valuri Cobor mereu pe-acelasi vad, Se pare cum cã-i altã toamnã, Ci-n veci aceleasi frunze cad. Naintea noptii noastre îmblã Crãiasa dulcii dimineti; Chiar moartea însãsi e-o pãrere Si un visternic de vieti. Din orice clipã trecãtoare Ãst adevãr îl înteleg; Cã sprijinã vecia-ntreagã Si-nvârte universu-ntreg. De-aceea zboare anu-acesta Si se cufunde în trecut, Tu ai s-acum comoara-ntregã Ce-n suflet pururi ai avut. Cu mâine zilele-ti adaogi, Cu ieri viata ta o scazi, Având cu toate astea-n fatã De-a purure ziua de azi. Priveliste sclipitoare, Ce-n repezi siruri se distern: Repaosã nestrãmutate Sub raza gândului etern.

1

* UNESCO a declarat anul 2000 Anul Mihai Eminescu - poet, filozof si personalitate marcantã,care a contribuit esential la dezvoltarea spiritualã a natiunii sale

“Moralitatea natiunii depinde
de respectul fata de femeie. De fapt, femeile sunt mai aproape de idealul uman decit barbatii.”
(Wilhelm Humbaldt )

In epoca sovietica , femeilor li se garanta egalitatea cu barbatii in conformitate cu legea. Printre alte drepturi, legea asigura femeilor, pe baza unui sistem proportional, locuri de munca, inclusiv in cadrul organismelor conducatoare ale republicii. Insa , Republica Moldova, de la obtinerea in august 1991, a pornit pe calea lunga si dificila a transformarilor. Odata cu independenta nationala a fost adoptata o legislatie suplimentara - cum ar fi legile referitoare la “egalitatea”, “drepturile de munca si protectia muncii”, “familie” si “protectie mamei , copilului si tineretului” din 1994 – promovind pe mai departe egalitatea femeilor in societatea moldoveneasca. Noua Constitutie nationala garanteaza in acelasi timp ca aceasta legislatie va fi respectata. Adevarata situatie a femeilor din RM , asa cum poate fi ea demonstrata cu date statistice, este departe de egalitatea proclamata in mod constitutional. In viata de zi cu zi se tot vorbeste de o emancipare a femeii, de o eliminare a discriminarii femeii, de o egalitate in drepturi intre femeie si barbat, dar realitatea e cu totul alta. Nu numai ca nu s-a produs aceasta egalitate, mai mult in unele situatii femeia nu e respectata nici ca om pentru ca inainte de orice diferentiere de gen toti suntem oameni, finite cu drepturi si sentimente. In societatea noastra majoritatea oamenilor inca traiesc in sisteme de putere patriarhala care privelegiaza barbatii fata de femei. Tocmai din acest punct de vedere am decis sa alegem tocmai aceasta tema (”Situatia femeii din Republica Moldova”) pentru cercetarea sociologica, prin intermediul careia vom incerca sa aflam de ce exista aceasta situatie de inferioritate si de discriminare a femeilor in RM. Cu toate acestea, din nefericire aceasta situatie nu este unica in Moldova; mai degraba ea este o prblema globala cu care se confrunta femeile din majoritatea tarilor cel mai putin dezvoltate. Drepturile femeii fac parte integrantã din drepturile fundamentale ale omului. Constitutia Republicii Moldova prevede în mod explicit protectia individului în conformitate cu drepturile omului; prin art.24, alin.1, garanteazã dreptul la viatã, precum si dreptul la integritatea fizicã si psihicã a persoanei; alin.2 prevede faptul cã nimeni nu poate fi supus torturii si nici altui fel de pedeapsã sau de tratament crud, inuman ori degradant. Aceste prevederi constitutionale, cele incluse în Codul penal si cel de procedurã penalã, precum si în alte legi speciale, consfintesc drepturile la protectie
2

In acest segment al chestionarului am incercat sa punem respondentul fata in fata cu problema data. am dorit sa conturam rolul si importanta femeilor in viziunea atit a sexului puternic. cu toate eforturile depuse. Prin urmare la aceasta cercetare sociologica am pornit de la un studiu al urmatoarelor aspecte: • Atitudinea proprie a respondentului fata de femei si fata de problemele cu care se confrunta ele. fiind agravat de problemele socio-economice cu care se confruntã cetãtenii. tulburãri mintale. tocmai aceste aspecte vom incerca să le aborbam in această parte a chestionarului. stres. Fenomenul de violentã în familie se manifestã în continuare. rãspândire geograficã si cuprindere socialã. • Domeniile actuale de success si cele de “viitor” ale femeilor. Toate aceste aspecte (mai sus mentionate) ne-au si determinat sa alegem tema data de cercetare sociologica. dar si mai include in sine si un sir intreg de aspecte ce tin de recunoastere a rolului important pe care îl joacã femeile în procesul dezvoltãrii umane si a intregii societati. nivel scãzut de culturã si educatie. frustrare. • Politicile intreprinse de stat pentru protejarea femeilor din RM (daca exista) 3 . cit si a sexului frumos.contra oricãror forme de violentã. la care se adaugã si cauze individuale constând în consumul de alcool. Multi dintre noi considera ca locul femeilor nici intr-un caz nu este “lingă cratiţă”. proces care este legat nu doar de formarea acestora ca personalitati umane cu capaciati intelectuale si morale dezvoltate. La acest set de intrebari ne-am pus un singur scop si anume: sunt sau nu femeile moldovence supuse discriminarii si violentei. inclusiv contra celor comise în familie. • Definirea conceptului de violenta si cum se manifesta acesta asupra femeii. Imbunatatirea situatiei femeilor Generatii de tineri ce nu admit discriminarea in genuri Societate moderna bazata pe egalitate intre femei si barbati. ci dimpotriva acestea pot face faţă si “lucrurilor bărbăteşti” . factorul de la urmã devine alarmant prin proportii. Din pãcate. Intr-o mare masura situatia femeilor in societate influenteaza direct procesul de educare a tinerii generatii.

cu atît mai putine dintre acestea vor fi supuse violentei”. “Cu cit se vor cunoaşte mai bine dimensiunile fenomenului de discriminare în rîndul femeilor din RM.” 3. metode proprii pentru imbunatatirea situatiei actuale a femeii Totodată la iniţierea acestei cercetări a stat nu doar obiectivele sus-numite . printre care : 1. “Cu cit mai multor femei li se va oferi posibilitatea sa se afirme in domeniul afacerii si conducerii manageriale.)  Prezentarea citorva statistici in ceea ce priveste situatia femeilor din RM sub diferite aspecte  Propuneri. “Cu cit mai repede se va conştientiza faptul ca si femeile au capacităţi şi aptitudini dezvoltate. ci şi un şir de ipoteze. cu atît mai repede şomajul în rindul acestora va scădea”. violenta). cu atit mai repede procesul emanciparii femeilor din RM va atinge cote maxime. de inegalitate si de subapreciere  Sa prezentam care sunt cauzele / factorii care duc la violenta impotriva femeii  Sa prezentam formele de violenta la care sunt supuse femeile din RM si efectele acestora  Sa aratam in ce consta aportul statului la depasirea acestei situatii (in caz daca statul se implica pentru rezolvarea problemei date.Obiectivele pe care vom incerca sa le atingem prin lucrarea data sunt urmatoarele:  Definirea situatiei actuale a femeii in RM  Definirea fenomenului de discriminare. “ Daca statul nu va lua atitudine fata de problemele actuale a femeilor (discriminare. atunci ponderea acestui fenomen va lua amploare. 5. cu atit mai puţine femei vor fi implicate in acest proces. “ Dacă populatia RM vor manifesta o atitudine negativa faţă de fenomenul inegalităţii între genuri .” 6. 4. “Cu cit mai multe femei vor fi încadrate in cîmpul muncii.” 4 . cu atît necesitatea implicării statului si a intregii populaţii pentru a inlătura efectele acesteia va creste” 2.

2007 Grosu Ana Gauga Natalia Grosu Ana Gauga Natalia Grosu Ana Gauga Natalia Grosu Ana Grosu Ana Gauga Natalia 90 lei - Referitor la cercetarea de probă trebuie de menţionat că spre a verifica calitatea spre a se efectua pretestarea instrumentelor de lucru si anume a chestionarului elaborate de echipa de lucru.11. sex.12.200730. In cele din urma. Nr. dintre care 10 persoane erau studenti din cadrul ASEM. am intilnit un şir de probleme .12. responsabilii si cheltuielile necesare efectuării cercetării.). altii motivau aceasta stare prin faptul ca le este frica 5 La etapa de culegere a informaţiei .11. dar si de diferite virste). au completat in mod individual.masculin. termenii calendaristici. profesie. Respondentii au fost selectati dupa anumite criterii. deci a fost vorba de o esantionare pe cote cu unele trăsături din esantionarea aleatorie fara revenire. chestionarele propuse de către operatorii de teren.11. si anume am pornit de la : virsta . acest chestionar a fost pretestat de către însăşi profesorul care a îndrumat echipa spre a efectua aceasta cercetare (d-na Cojocaru L. Elaborarea instrumentelor de lucru Cercetarea de probă Culegerea informaţiei de la personae Analiza informaţiei colectate Elaborarea raportului si formularea concluziilor finale /propuneri Termeni calendaristici Responsabili Cheltuieli 1 2 3 4 5 23. cit si intreaga echipă de lucru au fost ghidati de un plan de lucru in care s-au specificat principalele momente ale cercetării. persone angajate in cimpul muncii si şomeri (toate aceste 3 categorii avind atit persone de sex feminin. Numărul persoanelor alese a fost de 30.2007 28. in urma pretestării au fost aduse noi idei spre imbunătăţirea conţinutului chestionarului.iar rolul cercetătorilor de teren rezumîndu-se doar la anunţarea temei cercetate.12. de sine-stătător chestionarul in corespundere cu toate cerinţele specificate in preambul. Atit operatorii de teren. Trebuie să mentionam că pe parcursul cercetării s-a recurs la autoadminitrare . Principalele etape. neimpuşi de cineva sau de catre ceva.2007 2.In consecinta cercetarea data se va extinde asupra unui gup de persone printre care: studenti.si respective 10 persoane aveau statusul social de şomeri. neinfluenţaţi de nimeni. stare familiala. eşantionul respectiv. pentru unii motivul principal era dezinteresul de care dădeau dovada. alte 10 persoane erau angajati in cimpul muncii (luaţi la întîmplare) .2007 29.200727. in rindul studentilor s-a observat o pasivitate.11. adica fiecare persoana chestionata completa singură. iar ulterior aceştea au participat de buna voie. 2007 1.

deşi la inceput li se explicase că rezultatul final nu îi va afecta direct. Un aspect care a stîrnit nemulţumirea din partea operatorilor. iar acest fapt s-a răsfrîns asupra modului incorect de completare. propuneri pentru depăşirea situaţiei prezente. Masc. "Structura esantionului a (dupa sex)" feminin 50% 40% ponderea 30% 20% 10% 0% masculin Pentru început vom prezenta datele personale ale respondenţilor: Numarul persoanelor din esantion (total) 30 persoane studenţi Fem. căci operatorii de teren au intervenit la timp pentru a inlătura neclarităţile apărute.de acest subiect . majoritatea aveau un interes deosebit . În continuare vom încerca să analizăm datele şi opiniile pe care le-am obtinut de la respondenţi la completarea chestionarilor. 5 Masc. altii chiar dacă nu participau la completarea chestionarului veneau cu careva situatii de caz. Diagrm 1. intilnit la majoritatea persoanelor care au completat chestionarele. 5 după sex Angajaţi in cîmpul muncii Fem. 5 6 . fiindcă în mod direct sau indirect sunt şi ei implicaţi in acest proces. 5 5 Şomeri fem 5 Masc. deoarece chestionarul este anonim. Printre cei care nu doreau sa participle la completarea chestionarului am intilnit persoane care singuri luau iniţiativa. dificile a femeii din RM. a fost că aceştea nu atrageau atenţia necesara la menţionările din preambul . care nu a avut efecte negative asupra rezultatului final. Concluzia la care am ajuns la începutul etapei de culegere a informaţiei este ca indiferent ca unii nu si-au dat interesul pentru completarea chestionarelor.

21.casatoriti. 2 persoane-divortate. 1 persoana a raspuns ca este rezervat in ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de sexul frumos si la fel 1 persoană de sex masculin. Grafic acest lucru ar arata astfel: Diagrama 1"Atitudinea respondentilor fata de femeie" 100% 80% 60% 40% 20% 0% atitudine pozitiva atitudine rezervata atitudine negativa 3% 3% 94% 7 . divorţat manifestă atitudine negativă fată de acestea. La intrebarea :” Care este atitudinea Dumneavoastra fata de femei?”multi dintre aceştea au raspuns că au o atitudine pozitivă (28 persoane ~ 94%). Diagram a: "Starea civila a res pondentilor" 7% 0% 23% celibatari casatoriti divortati vaduvi 70% Aceste date ne vor ajuta să efectuam o analiză comparativă. Pentru a face ca respondentul sa manifeste interes pentru tema cercetarii respective am incercat sa-l includem în acest subiect prin citeva întrebări.Dintre acestea: 7 persoane sunt celibatari.

copii şi carieră de success. Banal e că 2 persoane (7%) (de sex feminin) au ales varianta ce presupune superioritatea femeilor si inferioritatea barbatilor. ci si ca personalităţi cu caractere individuale. preocupundu-se de grija copiilor. fapt care credem că se datorează dorinţei de a se simţi şi ele măcar odată stăpîne pe viaţa proprie si pe propriile acţiuni. ele reprezintă puritatea si gingaşia fara de care un barbat nu ar trăi. Sexul frumos pare să fie de alta părere in ceea ce priveste rolul femeii in societate. 8 . Acestea au pus accentual pe casă. Fiecare a raspuns precum a simţit. generaţie după generaţie. multitudinea de pareri nu a lipsit. de la ele se aşteaptă să mai lucreze şi să contribuie la ridicarea potenţialului economic al familiei. Pe lîngă acest fapt. Cu toate acestea din partea sexului puternic au existat si raspunsuri care nu vedeau femeile doar ca “obiect” casnic. fară a depinde de “ceea ce zice bărbatul”. Alegind această optiune aceştea si-au dat “votul” pentru inlăturarea discriinarii femeii si susţinerea emancipării lor. de naşterea şi creşterea copiilor. In această postură ele se vad realizate nu doar ca femei. Cu toate acestea 10% (3 persoane de sex masculin) din cei intervievaţi au pledat pentru superioritatea barbaţilor si inferioritatea femeilor. insă pare a fi mai mult o dorinţă decit o realitate. Cariera de succes.In ceea ce priveste intrebarea : ” Care este rolul / misiunea femeilor in societatea noastra (in opinia personala)?”. o tradiţie transmisa din mamă în fiică. Primele doua aspecte vizează “ responsabilităţile de soţie/ mama” care par să fi devenit deja un obicei. pe cînd bărbaţii sunt implicaţi mai putin în aceste probleme. ci chiar spuneau ca femeile sunt viitorul ţării noastre. altii după mediul în care au trăit etc. Astfel. majoritatea raspunsurilor (apropo aceste raspunsuri sau gasit doar la persoanele de sex masculin) vizau rolul femeilor la bucătărie. Tradiţional se consideră că femeile trebuie să fie responsabile de tot ceea ce se întimplă acasă şi pe lîngă casă. In privinta “egalităţii în genuri” majoritatea respondenţilor (83% sau 25 persoane) s-au pronuntat pentru relaţia : aceleasi drepturi “FEMEIA ========== BĂRBAT”. de a educa copiilor si de a satisface cerinţele bărbaţilor .

urmată de multiplele obligaţii ale femeilor cu 17%. Motivele discriminării femeilor care au fost puse pe primul plan sunt: condiţia femeilor de a-si complica viaţa (40%) Acest procentaj credem că s-a datorat sincerităţii de care au dat dovadă respondenţii.). Chiar şi faptul că intreg eşantionul supus cercetării a raspuns la fel. încă se mai circulă acele proverbe. ne-a pus pe gînduri. desi ea nu este atit de binedocumentată. fiinţe cu drepturi şi sentimente. şi este în creştere abuzul verbal. sau cel puţin de a diminua numărul persoanelor ce cad pradă acestei nedreptăţi. căci de aici reiese că populaţia cunoaşte de existenţa acestei probleme. dar nu întreprinde nimic pentru a înlatura acest fenomen. mai mult în unele situaţii femeia nu e respectată nici ca om pentru că inainte de orice diferenţiere de gen toti suntem oameni. dar realitatea e alta. printre bărbaţi. La o egalitate de 10% s-au plasat variantele mentalitatea bărbaţilor si subaprecierea femeilor . Bazindu-ne pe exemplele altor naţiuni şi pe condiţiile de luptă şi greutăţi economice este uşor de spus că atacurile fizice şi atacul/violenţa sexuală există. emotional şi psihologic pe măsura scăderii standardului de viaţă şi sporirea greutăţilor cotidiene 9 . de asemenea există. expresii care promovează normalitatea bătaii :”femeia nebătută e ca mîncarea nesărată”. Raspunzind la întrebarea : “Prin ce se manifesta cel mai des fenomenul inegalitatii pentru femeile din RM?”. Nu numai ca nu s-a produs această egalitate.Diagram a 2:"Egalitate in genuri s au nu ? " 7% 10% egalitate in genuri s uperioritatea femeilor s uperioritatea barbatilor 83% In societatea noastră se tot vorbeste de o egalitate in drepturi intre femei si barbati. toti respondenţii au pus pe prim-plan violenţa domestica (chiar şi ultimele date statistice arată că 1 femeie din 4 este supusă violenţei domestice. Dorinţa de dominare a fost a 2-a varianta cu cele mai multe voturi (23%). Cu aceste date ne convingem in RM. Problema violentei exista in RM. În RM majoritatea oamenilor încă trăiesc în sisteme de putere patriarhală care privilegiază bărbaţii faţă de femei.

la egalitate cu alcoolul (39%) Nervozitatea bărbaţilor (11%) Provocate chiar de femei (11%). violenţa fizicã (6%). cu toate ca datele neoficiale pot avea alta “faţă”.au raspuns ca permanent sunt supuse acestui calvar. . ameninţãrile (8%). abuzul psihologic (11%). femeile din Republica Moldova se confruntã cu toate tipurile de violenţã. se datorează anume situaţiilor pe care acestea le-au simţit pe propria piele sau la care au asistat indirect ( ex: în familie). nu au trăit doar o singură dată aceste momente. Motivele care au fost menţionate ca fiind cele mai des folosite ca pretext au fost : • • • • 10 Alcoolismul. alegind din toate variantele. Pentru a vedea care este ponderea fenomenului violentei printre respondetii de sex feminin inclusi in această cercetare am rugat să se raspundă sincer la intrebarea: “A-ti fost vreodata expusă volentei?” Raspunsuri afirmative ne-au dat 9 persoane din 15 si respectiv 6 persoane au ales varianta “Nu”. team a violenta econom ica Credem de cuviinţă să prezentam şi date statistice ale BNS cu privire la acest fenomen. violenţa economicã (15%). teama (13%). Ceea ce ne-a trezit indignarea este că acele femei care au fost expuse violenţei.Şi cum fenomenul de inferioritate şi de discriminare trebuie să se manifeste intr-un mod oarecare le-am oferit posibilitatea respondenţilor sa-şi spună punctul de vedere la intrebarea 12. Acestea se prezintă în felul următor: Diagrama 3:"Forme de violente aplicate de barbati impotriva femeilor" 18% 7% 12% 13% 50% violenta fizica abuz psihologic agresiune verbala amenintari. Considerăm că variantele pe care le-au ales respondenţii . îndeosebi a sexului frumos. îndeosebi cu cele tradiţionale: agresiunea verbalã (15%). 2 cele mai des intilnite. care detine 39% din total Gelozia. Conform unor rapoarte de specialitate. unele (34 %) chiar ne .

Celelalte variante care nu s-au ales cu nici un vot . doar 2 persoane (22%)au apelat la ajutorul acestor organizaţii non-guvernamentale . În Republica Moldova existã vreo 40 la numãr. 1 persoana (11%) ne-a marturisit că ”nu cred in aşa ceva” si 6 persoane (sau 67%) nu au apelat si nici în viitor nu vor apela la astfel de asociaţii. “Femeia azi.Toate acestea au în prim-planul activitãtilor sale protejarea femeilor contra violentei. statisticile arată că femeile efectuează majoritatea muncii casnice în cadrul unei familii tradiţionale.”. La nivel mondial atît în cele mai puţin şi-n cele mai dezvoltate ţări. 11 . “Asociatia de planificare a familiei” etc.precum demonstreazã experienta. acestea in cele mai multe cazuri nu doresc şi nici nu apelează la instituţii. “Imperativ”. asociaţii şi organizaţii specializate în acordarea de ajutor femeilor ce au avut de suferit de pe urma violentei barbaţilor si care au un singur scop: combaterea violentei şi a descriminării femeilor. Aici credem că ar fi bine de menţionat. credem că nu sunt mai puţin importante. . în frunte plasîndu-se deja cele menţionate D g a a 4" oiv le v le t i" ia r m : M t e io ne 4% 0 3% 0 2% 0 1% 0 gelogie 0 % alcoolism 1% 1 nervozitatea barbatului 1% 1 provocate de Р 1 fem eie 3% 9 3% 9 Cu toate ca un număr mare de femei sunt supuse violenţei. de aceea în cadrul acestui eşantion acestea pot fi trecute pe cel de-al 2-lea plan . lupta pentru dezrãdãcinarea violentei de cele mai multe ori este initiatã de asociatiile feminine si organizatiile non-guvernamentale. Printre acestea sunt de mentionat astfel de asociatii precum Asociatia femeilor din RM. Aceasta situaţie nu era inechitabilă din punct de vedere financiar atunci cînd singura responsabilitate de muncă a femeilor era în cadrul gospodăriei iar cea a bărbaţilor era în domeniul forţei de muncă salariate. Dar deoarece această Femeile din Moldova sprijinã în modul cel mai activ dezvoltarea societãtii civile si colaborarea dintre organizatiile de femei si mass-media. “Initiativa civicã”. Dintre respondentele care au marturisit ca au fost supuse violenţei domestice.

La intrebarea:” Cum credeti . multa grija si care implica de asemenea conditia emotionala a femeiei. 53. disproportia între numãrul bãrbatilor si cel al femeilor în stiinte umanitare si naturale este una din cauzele asa-numitei “feminizãri” a domeniilor specifice. Asadar. în medie numai 1 din 10 absolvente cu educatie superioarã îsi gãseste locul de muncã. sunt promovate etc. conform unor date selectate. în timp ce cele casnice au rămas la fel.tendinţă socială tradiţională a început să se schimbe. Având aceeasi pregãtire profesionalã ca si bãrbatii. de raspunsuri (30*3 domenii) 30 30 22 9 5 2 2 Ponderea (%) 33% 33% 24% 9% 6% 2% 2% I II III IV V VI VII Educatie Sanatate Comert Protectie sociala Servicii Finante Alte variante (politica) Din acest clasament reiese ca femeile isi aleg domenii de activitate la care este nevoie de multa atentie. Conform serviciului sociologic “Opinia”. sfera serviciilor. de mai multa exigenta. pedagogia si lingvistica cu predominarea limbilor moderne. Si tocmai pentru a lamuri aceasta situatie am oferit respondentilor posibilitatea de a ne spune :”Credeti in succesul femeilor businesswoman?”. Domeniul de activitate Nr. Traditional femeile au preferat educatia umanitarã. iar femeile au început să intre în cîmpul muncii salariate. care sunt domeniile in care activeaza cele mai multe femei? (3 domenii)” respondentii au plasat domeniile in felul urmator: Tabel 1: “Domeniile in care activeaza cele mai multe femei” (in opinia respondentilor) Nr. Aceste domenii profesionale pot fi considerate drept o continuare a activitatii lor casnice . Însã. Ne-am simtit placut surprinse de faptul ca intreg esantionul (100%) crede in capacitatile intelectuale si manageriale ale femeilor. În ultimii ani a crescut numãrul femeilor tinere ce studiazã economia si dreptul. Nu in zadar si datele statistice arata:”28. foarte putine femei profesioniste tinere se ocupã de carierã.26% sustin cã ele pot avea puterea de decizie si numai 37. administreazã companii sau institutii. 3/4 din femei 12 .88% din femei pretind cã serviciul le oferã lor posibilitatea promovãrii. În schimb sarcinile externe au sporit.au sanse de a obtine recunoastere profesionalã.44% cred cã au sanse de a se califica din punct de vedere profesional”. 50% . ocrotirea sanatatii. Numai 4% din absolvente cu educatie superioarã se considerã norocoase. de exemplu : educatie. în trecut ultimul era domeniul preferat al bãrbatilor. sarcinile lor casnice nu mai sînt echilibrate.

linga copii si barbat” respondentii au raspuns in felul urmator: Diagrama 5 :"Locul femeiei este la bucatarie. 21. La intrebarile in lant am convenit ca analiza datelor oferite de respondenti sa le reprezentam initial intr-un table. ziua de lucru a femeilor are o intensitate dublã.presteazã munci necalificate. linga copii si barbati" 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% Acord total 6% Acord 17% 0% Nu stiu dezacord Dezacord total 67% 13 . dacã se mai au în vedere si grijile lor casnice. 20. Afirmatiile propuse respondentilor Locul femeii este la bucatarie. 23. Deci . 22. ba chiar triplã. salariul lor fiind în proportie de 70-80% comparativ cu cel al bãrbatilor. De fapt. dupa care fiecare afirmatie o vom descrie in parte Tabel 2. 24. 0 0 0 0 6 pers 2 pers 0 3 pers 4 pers 0 2 pers 0 20 pers 26 pers 0 2 pers .: ”Acord sau …dezacord?” Nr. si necesitatea de câstiguri suplimentare pentru întretinerea copiilor si familiei. Este important ca femeile sa participe la viata politica a statului Femeilor din RM le sunt oferite aceleasi drepturi ca barbatilor “Femeia nebatuta este ca mincarea nesarata” Conducerea automobilului este o forma de emanciparea a femeilor Femeia poate fi un bun lider Calificativele acordate (nr de persoane) Acord total 3 pers 23 pers 0 2 pers 28 pers 25 pers Acord 2 pers 2 pers Nu stiu 0 1 pers dezacord 5 pers 3 pers Dezacord total 20 pers 1 pers 19. la afirmatia : “Locul femeii este la bucatarie. linga copii si barbat.

este paralelã cu fluxul informational si se produce acolo.8% . Înainte de a aborda problema integrãrii femeilor moldovene în procesele politice.9% în anul 2001. unde au loc schimbãri în constiinta si conditia vitalã a oamenilor. din viata de zi cu zi. crescând pânã la 8. considerat.în Parlament. apoi dupa anul ‘90 aceastã prezentã cunoaste cota minimã de 3.putere. 14 . sã vedem cât de organic se angajeazã femeile într-un domeniu. chiar dacã nu face politicã. în mod traditional." 10% 3% 3% 7% 77% Acord total Acord nu stiu Dezacord dezacord total Datele statistice arata alta directie a lucrurilor. rolul femeii este unul din cele mai importante. este prins în pânza cu mii de fire a acesteia. E cunoscut faptul ca politica nu se limiteazã la structurile si institutiile puterii. Dacã ar fi sã abordãm chestiunea în cauzã din acest punct de vedere. pentru educarea si cresterea copiilor… Ce-ar fi daca intreaga societate ar constientiza acest lucru?!? Un interes sporit ne-au atras pozitiile pe care s-au situate cei intervievati la afirmatia:”Este important ca femeile sa participe la viata politica a statului”. Actualmente putem observa cã acest proces are tendinta de a scãdea din intensitate. Dacã prezenta femeilor în organele decizionale in anul 1980 a constituit cifra medie de 33. se cristalizeazã vointa. atunci fiecare dintre noi oricum participã la viata politicã a societãtii. rezervat bãrbatilor. adoptând o anumitã pozitie civicã referitoare la diverse probleme. normele de comportament social în contextul relatiei popor .3% în organele elective (nu comentãm faptul cã aceastã reprezentare în timpurile de pominã era pur formalã si purta un caracter propagandistic). Grafic acest lucru ar arata astfel: Diagrama 6: "Femeia trebuie sa participe la viata politica a statului.se apãrã interesele. Orice problemã care vizeazã interesele social-economice. Nu in zadar. în principal. de drept si nationale ale poporului poartã caracter politic. Politica se constituie. În contextul dat. se exercitã puterea Cu alte cuvinte.De aici reiese faptul ca majoritatea respondentilor incep sa inteleaga ca rolul femeiei in societate si in familie nu se rezuma doar la grija pentru casa. am vrea. 23 persoane (sau 77%) din tot esantionul au afirmat ca femeia trebuie sa participle la viata politica a RM. mai întâi. Participarea masivã a femeilor în organele judiciare se confirmã prin faptul cã astâzi 30% din numãrul judecãtorilor Curtii Supreme de Justitie sunt femeii. unde se formeazã opiniile. politica pãtrunde în toti “porii” societãtii. fiecare individ.

iar procentajul femeilor în poziţii de conducere asigurau un oarecare echilibru în poziţiile de putere. La o examinare mai atentă totuşi devine evidentă superficialitatea acestei egalităţi de putere Diagrama 7:"Ati lucra sub autoritatea unei femei?" 80% 60% 40% 20% 0% 20% Da Nu 80% Pe linga faptul ca femeile pot fi buni lideri. şi prin urmare o lipsă de încredere în capacitatea femeilor de a avea caracteristicile unui lider. cu numai patru ani în urma. indiferent de ce sustin barbatii. Din 30 persoane . parerile s-au impartit in felul urmator: 15 . Daca atitudinile sociale sînt gata să se schimbe în favoarea femeilor. O astfel de statistica cum este cea de mai sus arată ca obţinerea unei recunoaşteri va necesita un volum mare de munca. o problema care ne intereseaza este. egalitatea dintre bărbaţi şi femei era mereu subliniată. Faptul că femeile ca şi bărbaţii susţin acest punct de vedere arata că atitudinile sociale au jucat un rol semnificativ în subminarea. 83 % din respondenti au cazut de acord cu aceasta. Ceea ce ne-a pus pe ginduri este faptul ca la urmatoarea intrebare. daca : “ Sunteti satisfacut de politica dusa la nivel national privind protejarea interesele femeilor?”. arătînd o lipsa de respect faţă de femei . In acea vreme. doar 10% nu s-au pronuntat acordind calificativul “nu stiu” si 7 % nu au fost de acord cu aceasta afirmatie.La afirmatia cu numarul 24:”Femeia poate fi un bun lider”. Lipsa de respect faţa de autoritatea femeilor ar putea părea surprinzătoare cînd consultăm statistici asupra rolului femeii în perioada comunista. a autoaprecierii şi a autoîncrederii femeilor. care suna astfel: “Ati dori sa lucrati sub conducerea unei femei?” e ca 80% (24 persoane) din cei chestionaţi au afirmat ca nu doresc să lucreze sub autoritatea unei femei Implicaţiile principale ale acestei statistici sînt profunde. femeile trebuie sa fie primele care să recunoască capacitatea lor de a fi egale.în calitatea lor de lideri.

deci: Nsatisfactiei=(3-10)/(3+17+10)= . dar insuficient Nu sunt Daca ar fi sa calculam nivelul satisfactiei acesta ar fi urmatorul: N satisfactiei = (a-c)/ (a+b+c).10 persoane.Parerea Da.unde a.3 persoane b.23) si acesta e mai aproape de (-1) atunci nivelul satisfactiei scade .0.raspunsuri negative (“Nu”).raspunsurile pozitive (“Da”). Si pentru a aprecia :” In ce masura statul se implica in rezolvarea problemelor cu privire la situatia dificila a femeilor din RM” deasemenea am considerat oportuna aflarea nivelului se satisfactie (care va include aprecierile persoanelor din esantion): I metoda: Nsatisfactiei = n1(1)+n2(2)+n3(3)+n4(4)+n5(5)+n6(6)+n7(7)+n8(8)+n9(9)+n10(10)+n11(11) 16 .de persoan e 3 17 10 Pondere a 10% 57% 33% Diagrama 8:"interesele femeilor sunt protejate la nivel national? " 60% 40% 20% 0% 57% 33% 10% Da S unt. dar nu suficient de mult Nu sunt Nr.17 persoane c. sunt Sunt.0. iar insatisfactia creste vizibil fata de politica de stat promovata pentru sustinerea femeilor din Republica Moldova.23 ♠ +1 0 -1 Reprezentarea grafica a gradului de satisfactie a respondentilor fata de politica dusa de stat pentru protejarea intereselor femeiei Deoarece marimea acestui indice este de (-0. dar nu suficient”).23 .raspunsuri neutre (“sunt.

5. 2.5+1*2.0.5+0+3+2+0.2 II metoda Nsatis= n1*(-2.5)+n2*(-2)+n3*(-1.5 2 -2 3 -1.2 6 0 7 +0. dar si posibilitatea de a propune careva solutii pentru depasirea acestei probleme nationale (care are deja si amploare globala).5 -0. La finalul chestionarului fiecarei persoane chestionate i s-a oferit sansa sa-si dea cu parearea in ceea ce priveste viitorul femeilor din Republica Moldova.5)+0*1+2*1. n11. iar dupa a II-a metoda (-0.n6.5 8 +1 9 +1.5 ♠ -0.2.5)+3*(-2)+0*(-1.n7.9 .n10.5)+n4*(-1)+n5*(-0.3.5)+ n10*(2)+n11*(2.10 sau 11 Nsatisfactiei= 7*(1)+3*(2)+0*(3)+0*(4)+2*(5)+0*(6)+15*(7)+0*(8)+2*(9)+1*(10)+0* (11).5 4 -1 5 5.5)+n6*(0)+n7*(0.n2. Nsatis= .4 Daca am face o concluzie la cele prezentate grafic .5)+15*(0.4 30 Reprezentarea grafica va arata astfel: 1 -2.n8.6.4.7.n5.5+(-6)+0+0+(-1)+7.n9.n1.5 10 +2 11 +2.5) n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9+n10+n11 Nsatis = 7*(-2.5 30 Nsatis= -17.atunci aceasta va fi urmatoarea: marimea nivelului mediu de satisfactie in ceea ce priveste implicarea statului in rezolvarea problemelor de discriminare a femeilor din RM este dupa I-a metoda 5.5)+ 0*(-1)+2*(-0.4) ceea ce indica faptul ca respondentii nu prea sunt satisfacuti de modul in care statul se implica in solutionare acestei problemei .n4.0+0*2. 30 Nsatisfactiei= 5.5)+n8*(1)+n9*(1.8.numarul corespunzator de respondenti care a u ales 1.n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8+n9+n10+n11 unde : . 17 .n3.

In legătura cu primul punct este evident ca o astfel de strategie trebuie implementata larg la nivelul comunităţii şi stopată printr-o legislaţie adecvată. femei şi bărbaţi. daca nu chiar si mai rau : violentei. pentru ca educaţia primită să fie bine însuşită şi utilizată pe parcursul întregii lor vieţi.fie el verbal. publicului trebuie să i se spună adevărul despre abuzuri şi atacuri. în şcoli.ei sporesc condiţiile pentru creşterea acestor activităţi criminale. In primul rînd. Dar totuşi rata crescîndă a abuzurilor de droguri şi alcool în toata populaţia este un alt indicator al abuzului mascat faţă de femei care în mod inevitabil exista. Intr-un mod sau altul toate doamnele. Fără îndoială. sexual sau fizic – în cadrul unei relaţii sau în afară unei relaţii este absolut inacceptabil. 2) pedepsi pe cei care atacă şi 3) să asigure sentimentul de securitate şi şansa reabilitării victimei. Si aceasta are o explicatie si anume: deoarece oamenii din Moldova luptă împotriva greutăţilor asupra cărora nu au nici un control. cel mai bine este să începem această educaţie printre tineri. educaţia socială generală este necesara. Prea mulţi oameni. am ajuns la ca situatia femeilor din RM este destul de delicata.Astfel. nu-şi pun problema abuzului faţă de femei. chiar daca unele dintre acestea (o minoritate) sustin ca sunt fericite si implinite. Pentru a imbunatati situatia sau cel putin de a o ameliora este necesar ca republica să recunoască problema abuzului faţă de femei şi sa implementeze strategii corespunzătoare pentru 1) scăderea ratei atacurilor şi 2) să ofere sprijin victimelor. Femeile şi bărbaţii trebuie învăţaţi că acest abuz . domnisoarele ajung la un moment sa fie expuse discriminarii. în absenţa educaţiei anterioare. 18 . Ar trebui un cadru legislativ care să sprijine educaţia pentru a 1) inhiba atacul potenţial.

ele fiind împinse în afara pietei locurilor de muncã ce necesitã studii superioare. prin înfiinţarea unei secţiuni Femeile în dezvoltare în cadrul Ministerului muncii. identificarea zonelor ce necesita reformare/ îmbunătăţire şi comunicarea recomandărilor către Parlamentul Republicii Moldova. asigurarea cu asistenţă tehnică a Departamentului Statisticii privin metodologiile de colectare a datelor specifice legate de sexe. deprinderi si muncã intelectualã. Si tocmai pentru a inlatura aceste efecte urmatoarele: • Înfiinţarea unei infrastructuri de consultanţă pentru femei. desfăşurarea unor ateliere de sensibilizare a problemelor legate de sexe la care au participat oficialităţi publice şi publicarea unui buletin informativ. prin massmedia locala şi publicarea unor buletine informative. prin desfăşurarea unei conferinţe nationale asupra femeilor. În pofida expectatiilor. Alta problema e ca cota femeilor în politicã diminueazã. promovarea dezvoltării problemelor legate de sexe. • Îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la femei şi a mecanismului de implementare a acesteia. • Acordarea de asistenţă indivizilor în promovarea/obţinerea unei situaţii îmbunătăţite a femeilor 19 . prin asigurarea pregătirii profesorilor şi studenţilor în problemele sexelor în cadrul dezvoltării.Pe linga cele spuse mai sus. tranzitia spre democratie si economia de piatã nu a presupus cã o mare parte a femeilor vor prefera sã rãmânã “gospodine fericite”. înfiinţarea unor programe de studii formale asupra femeilor în cadrul universităţilor. • Sporirea conştiinţei decidenţilor politici şi a oficialilor în problemele sexelor. ar fi binevenit sa mai mentionam faptul ca consecintele sociale grave ale crizei economice au avut efect asupra bãrbatilor. dar indeosebi asupra femeilor. Situatia femeilor pe piata muncii se înrãutãteste. • Sporirea conştiinţei publice despre problemele femeii din Moldova. a unui grup consultativ pentru promovarea intereselor femeilor în cadrul Guvernului şi a unui Centru preocupat în mod preponderent cu comunicarea necesităţilor femeilor către Guvern. pe cind cota lor în forta de muncã nu s-a redus. prin revizuirea legislaţiei existente.

20 . In 2004 in Rusia au decedat circa 13. cu care sa se tina legatura permanent. 3. Fiecare a doua femeie din lume care a decedat a fost jertfa a violentei.000 de soldati rusi). precum şi asigurarea serviciilor de sprijin juridic şi psihologic femeilor ce sînt victime ale abuzurilor fizice şi sexuale. 5. 2. In fiecare zi in SUA in rezultatul violentei domestice decedeaza 11 femei. In Lituania 63% de femei in virsta de la 16 ani in sus au devenit jerfe ale violentei fizice din partea barbatilor (2001).• Participarea sporită a femeilor în afaceri prin pregătirea acestora în antreprenoriat şi managementul micilor afaceri şi promovarea înfiinţării unei întreprinderi pilot pentru femei • Înfiinţarea unui Centru de sprijinire a femeilor care ar putea să asigure sprijin femeilor ce solicită asistenţă juridica. 4. chiar si dupa acordarea ajutorului necesar. In Marea Britanie pina la 25 % din crimele contra personalitatii tin de violenta domestica.000 de femei in urma violentei domestice (pentru comparatie: in 10 ani de razboi in Afganistan au murit 13. Date statistice cu privire la situatia femeilor dim mai multe tari ale lumii : 1.

In 2007. 7.3 mil. In India si Sri-Lanka. Coordonate geografice : Între 45°28' ºi 48°28' grade latitudine Suprafata: 33.6%. 101 deputati alesi pentru 4 ani Forma de guvernãmânt: Parlamentarã Moneda nationalã: Leul moldovenesc 21 .700 km2 Populatia: 4. 8.una este supusa violentei in familie. In Moldova in anul 2002 omorurile in familie au constituit 19. locuitori Tãrile limitrofe: Romania si Ucraina Date principale Denumirea tãrii: Moldova Denumirea oficialã: Republica Moldova Limba: Românã Cod: MD Capitala tãrii: Chisinãu Ziua independentei: 27 August 1991 Admisã ca membru al ONU: 2 martie 1992 Adoptarea Constitutiei: 29 iulie 1994 Organul legislativ: Parlament. 9. circa 5000 de femei. annual. In Kazahstan fiecare a 3-a femeie este supusa violentei in familie. in Republica Moldova .6. devin jertfe ale omorului din cauza zestrei.s-a constatat ca din 4 femei .

22 .