Sunteți pe pagina 1din 23

Sergiu Munteanu

Varianta de
Întrebarea răspuns
1 Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă un avantaj al folosirii
unei dischete? A. Are o capacitate de stocare redusă. B. Costul de
achiziţie este ridicat. C. Se poate citi oriunde. D. Se defectează c
foarte uşor.
2
Hardware reprezintă: A. Ansamblul programelor şi procedurilor care
controlează funcţionarea calculatorului. B. Ansamblul elementelor
fizice şi tehnice cu ajutorul cărora datele se culeg şi prelucrează. C. b
Ansamblul programelor ce îndeplinesc o funcţie specifică. D.
Prelucrarea datelor colectate cu ajutorul sistemului informatic.
3 Un dispozitiv de intrare este: A. Dispozitivul cu ajutorul căruia se
obţin rezultatele prelucrării. B. Dispozitivul cu ajutorul căruia
introduceţi datele în calculator. C. Dispozitiv de comunicare. D. b
Nici una din afirmaţiile de mai sus.
4 Care din următoarele combinaţii reprezintă numai aplicaţii software?
A. Windows, Linux, Word. B. Word, Excel, Windows. C. Linux,
Explorer, Outlook Express. D. Word, PowerPoint, Explorer. E. Nici d
una din ele.
5 Virusul de computer este: A. Un program ce ajută la îmbunătăţirea
performanţelor unui calculator. B. Un fişier pe care îl creează o
aplicaţie de fiecare dată când sunt salvate fişierele. C. Un program
creat de oameni cu scop distructiv şi care distruge informaţiile aflate
c
pe calculator. D. Un fişier.
6 Care din următoarele afirmaţii este adevărată? A. Freeware sunt
programe protejate de dreptul de autor care pot fi difuzate gratis de
către autor care îşi păstrează dreptul de autor. B. Shareware sunt
programe protejate de dreptul de autor care pot fi difuzate gratis de
către autor care îşi păstrează dreptul de autor. C. Licenţa este acel a
program achiziţionat de la persoana care îl produce şi pentru care nu
se plăteşte nici un drept de folosire. D. Licenţa dă dreptul de
comercializare şi distribuţie.
7 Care din următoarele dispozitive este un dispozitiv de ieşire pentru
fişierele de muzică? A. Scanner. B. Imprimanta. C. Boxe. D.
Microfon.
c
8 Aveţi pe calculator date foarte importante. Alegeţi dintre
următoarele variante cum vă protejaţi aceste date împotriva viruşilor
şi a persoanelor neautorizate. A. Prin ştergerea acestora. B. Folosirea
programelor antivirus şi adoptarea unei politici de parolare b
corespunzătoare. C. Prin ştergerea parolei existente. D. Prin
dezinstalarea programului antivirus.
9 Termenul de back-up al sistemului reprezintă: A. Ştergerea regulată
a fişierelor. B. Mutarea fişierelor dintr-un director în altul pe acelaşi
hard disk. C. Copierea fişierelor dintr-un director în altul pe acelaşi
hard disk. D. Copierea fişierelor pe un dispozitiv auxiliar de stocare d
a datelor pentru a avea disponibile copii ale fişierelor de pe
computer în cazul defectării acestuia.
10 Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de
stocare? A. Memoria RAM. B. Memoria ROM. C. Hard disk-ul. D.
Imprimanta.
c
11 Computerul dumneavoastră merge din ce în ce mai greu în timp ce
rulează mai multe aplicaţii. Care din următoarele afirmaţii este cea
mai bună modalitate de a îmbunătăţi performanţele computerului. A.
Adăugarea unui Zip drive. B. Adăugarea de memorie în plus. C. b
Adăugarea unui monitor mai mare. D. Instalarea unui nou CD-
ROM.
12 Care dintre următoarele tipuri de calculatoare este un computer
portabil? A. Mainframe. B. Laptop. C. Minicomputer. D. Desktop. b
13 Care dintre următoarele acţiuni este cea corectă atunci când doriţi să
vă protejaţi împotriva viruşilor? A. Actualizarea bazei de date a
aplicaţiei antivirus. B. Dezinstalarea aplicaţiei antivirus pentru a
avea mai mult spaţiu pe hard disk. C. Ştergerea fişierelor temporare.
a
D. Nici una dintre acestea.
14 Alegeţi combinaţia corectă care ordonează în ordine crescătoare
următoarele unităţi: A. KB, Byte, MB, GB, TB. B. Byte, KB, MB,
GB, TB. C. KB, Byte, GB, MB, TB. D. KB, Byte, MB, TB, GB.
b
15 Care din următoarele afirmaţii despre World Wide Web este
adevărată? A. World Wide Web este o aplicaţie a sistemului de
operare. B. World Wide Web nu foloseşte http. C. World Wide Web
este un motor de căutare. D. World Wide Web este o parte a
d
Internet-ului.
16 1. Extranet înseamnă: A. O reţea globală de calculatoare. B. Un
sistem de operare pentru reţele folosit pentru a controla fluxul extern
de date. C. O reţea a unei companii care include anumiţi utilizatori c
din afara companiei. D. O reţea privată a unei companii.
17 Care dintre dispozitive sunt necesare pentru a comunica cu alte
calculatoare utilizând reţeaua de telefonie? A. Modem. B. CD-ROM.
C. Fax. D. Scaner.
a
18 Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? A. Aplicaţiile pot
scrie date în memoria ROM. B. Conţinutul memoriei ROM nu este
şters când calculatorul este oprit. C. Sistemul de operare este
încărcat în memoria ROM când calculatorul este pornit. D. Nici una
b
dintre afirmaţii nu este adevărată.
19 Care dintre următoarele afirmaţii descrie în mod corect diferenţa
dintre hardware şi software? A. Software se referă la memoria
primară şi secundară a computerului, orice altceva reprezentând
hardware. B. Hardware reprezintă hard disk-ul calculatorului. C.
Hardware se referă la componentele fizice ale unui calculator, c
software se referă la programele care fac computerul să funcţioneze.
D. Hardware reprezintă monitorul computerului orice altceva fiind
software.
20 Viteza unui CPU (Unitatea Centrală de Prelucrare) este măsurat în:
A. BPS. B. Mhz. C. MB. D. DPI. b
21 Un kilobyte este: A. 1024 bytes. B. 1000 bytes. C. 1024 bit. D. 1000
bit. a
22
Care din următoarele medii de stocare are cea mai mică capacitate?
A. Disk ZIP. B. Hard Disk. C. Floppy Disk. D. CD-ROM.
c
23 Care dintre aceste propoziţii despre formatarea unei diskete este
adevărată? A. Formatarea este folosită pentru a face un back-up la
date pe disc. B. Formatarea este folosită pentru a debloca un disc. C.
Formatarea este folosită pentru a bloca accesul la date. D. d
Formatarea este folosită pentru a pregăti discheta în vederea stocării
datelor.
24 Ce tip de software controlează resursele în calculator? A. Sistemul
de operare. B. Aplicaţiile software. C. Browser-ul de Internet. D.
Softul de securitate.
a
25 Care din următoarele funcţii reprezintă o funcţie a sistemului de
operare? A. Scanarea unei fotografii. B. Copierea unui fişier. C.
Producerea unui raport într-o bază de date. D. Adăugarea de date b
într-o foaie de calcul EXCEL.
26 Ce aplicaţie este folosită pentru a crea un document? A. Aplicaţiile
de contabilitate. B. Aplicaţiile de procesare de text. C. Aplicaţiile de
prezentări. D. Aplicaţiile de editare de text.
b
27 Majoritatea sistemelor informatice folosesc iconiţe şi un mouse.
Cum se numeşte acest sistem? A. DOS. B. Symbolic User Interface.
C. Linie de comandă. D. Graphical User Interface.
d
28 Calculatoarele din biroul dumneavoastră sunt conectate astfel încât
personalul poate avea acces la imprimanta din reţea. Cum se
numeşte acest tip de reţea? A. LAN B. ISDN C. WAN. D. FTP.
a
29 Intranet reprezintă: A. O reţea globală de calculatoare. B. O reţea
privată a unei companii. C. un sistem de operare pentru reţele. D. Un
sistem de administrare a fişierelor din reţea.
b
30
Care dintre următoarele sarcini ar fi mai potivite pentru o persoană
decât un calculator. A. Înregistrarea datelor personale ale elevilor
într-o şcoală. B. Procesarea cecurilor într-o bancă. C. Căutarea unei
d
cărţi într-o bibliotecă. D. Intervievarea unui candidat pentru o slujbă.
31 Care dintre următoarele afirmaţii despre tranzacţiile bancare online
(de pe Internet) nu este adevărată? A. Tranzacţiile bancare online vă
permit să vedeţi detaliile contului dumneavoastră. B. Tranzacţiile
bancare online vă permit să retrageţi bani din contul dumneavoastră.
C. Tranzacţiile bancare online vă permit să cereţi un raport băncii.
b
D. Tranzacţiile bancare online permit manevrarea disponibilităţilor
băneşti între diferite conturi.
32 Într-un departament guvernamental calculatoarele sunt folosite
pentru: A. Pentru a controla o linie de asamblare. B. Pentru a
controla Internetul. C. Pentru a emite paşapoarte. D. Pentru a emite c
bilete de avion.
Care dintre următoarele funcţii nu este specifică într-o şcoală? A.
Înregistrarea elevilor. B. Programarea orelor. C. Controlul stocului.
33 D. Învăţarea asistată de calculator.
c
Care din următoarele afirmaţii nu este o caracteristică a comerţului
electronic? A. Tranzacţiile pot fi procesate rapid. B. Serviciile sunt
disponibile oricând. C. Produsele pot fi promovate iar preţurile pot fi
d
34 comparate. D. Există un contact fizic între vânzător şi cumpărător.
Care din următoarele afirmaţii este adevărată atunci când cumpăraţi
produse online? A. Puteţi întâlni vânzătorul în persoană. B. Puteţi
testa produsele înainte de cumpărare. C. Puteţi compara preţurile
între diferite produse. D. Puteţi intra în posesia produselor imediat
c
35 după cumpărare.
Utilizarea calculatorului poate duce la leziuni cauzate de mişcări
repetate. Care dintre următoarele afirmaţii este cea mai bună
modalitate de a evita aceasta? A. Plasarea monitorului foarte
aproape de ochi. B. Folosirea unei tastaturi ergonomice. C. b
Calculatorul să fie ferit de lumină. D. Folosirea unui scaun fără braţe
36 de sprijin
Alegeţi dintre următoarele afirmaţii, afirmaţia corectă. A. Este
recomandat a se lua pauze dese pentru a preveni supraîncălzirea
calculatorului. B. Este recomandat a se lua pauze dese pentru a
permite salvarea datelor. C. Este recomandat a se lua pauze dese c
pentru prevenirea afecţiunilor oculare. D. Este recomandat a se lua
37 pauze dese pentru afişarea screensaver-ului.
Care din următoarele acţiuni reprezintă un risc pentru utilizator? A.
Blocarea unei foi în imprimantă. B. Defectarea tastaturii. C. Prea
multe aplicaţii deschise. D. Amplasarea neasigurată a cablurilor de d
38 alimentare.
Care din următoarele afirmaţii despre documentele în format
electronic este adevărată? A. Documentele în format electronic nu
pot fi tipărite. B. Documentele în format electronic nu pot fi
vizualizate. C. Documentele în format electronic nu pot fi atinse
c
39 fizic. D. Documentele în format electronic nu pot fi stocate.
Care dintre următoarele afirmaţii descrie un mod bun de securitate?
A. Datele importante pot fi accesate de orice utilizator. B. Se
realizează copii de siguranţă. C. Nu există parole pentru utilizator. b
40 D. Nici una din cele de mai sus.
Care dintre următoarele afirmaţii descrie o bună politică de
securitate prin parolare? A. Toate parolele sunt schimbate cu
regularitate. B. Toate parolele sunt cunoscute de către toţi
utilizatorii. C. Toate parolele sunt numele mic al fiecărui utilizator.
a
41 D. Toate parolele sunt alcătuite din trei litere.
Prin pierderea cărui din următoarele dispozitive puteţi pierde date
importante de contact? A. Imprimanta. B. PDA. C. Modem. D.
42 Mouse.
b
Care din următoarele modalităţi este cea mai bună modalitate de
prevenire a virusării computerului dumneavoastră? A. Folosiţi
întotdeauna o parolă. B. Utilizaţi dischete pentru a copia datele. C.
Utilizaţi un Screensaver atunci când calculatorul nu este folosit. D.
d
43 Instalaţi un antivirus pe calculator.
Nu puteţi virusa un calculator atunci când: A. Schimbaţi monitorul.
B. Deschideţi fişierele ataşate într-un mail. C. Descărcaţi un fişier de
44 pe Internet. D. Copiaţi diverse fişiere de pe o dischetă.
a
Dreptul de utilizare a unei aplicaţii software se numeşte: A. Licenţă.
45 B. Patent. C. Copyright. D. Autorizare. a
Care dintre următoarele propoziţii descriu în mod corect conceptul
Shareware? A. Este acel software care poate fi utilizat în orice fel.
B. Este acel software pentru care poţi plăti după o perioadă de timp
de utilizare. C. Este o aplicaţie software. D. Este software-ul pentru
b
46 care nu ai niciodată nevoie de licenţă.
Care din următoarele tipuri de computere este folosit pentru un nivel
mare de date sau la nivelul unei corporaţii? A. PDA. B. Desktop. C.
47 Laptop. D. Mainframe.
d
CPU înseamnă: A. Unitate de Calcul a Proceselor (Calculating
Process Unit). B. Unitate de Control a Programelor (Control
Program Unit). C. Unitate de Control a Proceselor (Control Process
d
48 Unit). D. Unitate Centrală de Prelucrare (Central Processing Unit).
Care dintre următoarele acţiuni poate îmbunătăţi performanţele unui
calculator? A. Creşterea numărului de aplicaţii care rulează
simultan. B. Utilizarea unui Hard disk mai mare. C. Mai multă c
49 memorie RAM. D. Utilizarea unei imprimante performante.
Care dintre următoarele funcţii nu reprezintă o funcţie a
procesorului? A. Executarea calculelor. B. Executarea instrucţiunilor
programului. C. Stocarea datelor în memorie pentru operaţiile d
50 curente. D. Trimiterea ununi e-mail.
Doriţi să îmbunătăţiţi performanţele unui calculator. Ce tip de
51 memorie cumpăraţi? A. ROM. B. RAM. C. Cache. D. Virtuală. b
Care dintre dispozitive reprezintă un dispozitiv de intrare? A.
52 Monitor. B. Boxe. C. Sanner. D. Imprimantă. c
Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de
53 ieşire? A. Imprimanta. B. Mouse. C. Scanner. D. Joystick. a
Care din afirmaţiile despre teleworking e adevărată? A. Promovează
munca de echipă. B. Permite aranjamente pentru o muncă mai
flexibilă. C. Timpul de trecere de la o activitate la alta este crescut. b
54 D. Nu se face economie în spaţiul biroului.
Care este legislaţia privind protecţia datelor? A. Legislaţia care
protejează deţinătorii de computere împotriva fraudelor. B.
Legislaţia care dă guvernului dreptul de monitorizare a Internetului
şi de a ţine înregistrări ale accesului indivizilor la siteuri web din
motive de securitate. C. Legislaţia care dă deţinătorilor de soft a
dreptul de a promova copyright-ul. D. Legislaţia care dă dreptul
fiecărui individ de a stabili existenţa publică a datelor personale, de
55 a vedea şi de a coecta sau înlătura datele incorecte.
Care din următoarele practici reprezintă de obicei cea mai bună
metodă de descărcare a fişierelor? A. Activarea unui soft antivirus
actualizat înainte de a descărca fişierele. B. Activarea unui soft
antivirus după descărcarea fişierelor. C. Descărcarea fişierelor doar a
de la colegii de muncă. D. Descărcarea fişierelor doar de pe site-uri
56 web sigure.
Care din următoarele afirmaţii se aplică dreptului de autor
(Copyright) asupra soft-ului atunci când acesta este distribuit? A.
Drepturile de autor se menţin parţial. B. Drepturile de autor nu se
menţin. C. Drepturile de autor se menţin. D. Drepturile de autor se
d
57 menţin pentru o perioadă specifică de timp.
O nouă versiune de aplicaţie soft a fost lansată. Care din afirmaţii
definesc termnul de versiune? A. Un număr care indică limba în care
va fi afişată aplicaţia soft. B. Un număr care indică unde este
produsă aplicaţia soft. C. Un număr care indică autorul aplicaţiei d
soft. D. Un număr care indică o difuzare publică a unui program
58 soft.
Care tip de activităţi pe care un anumit utilizator are dreptul de a o
realiza într-o reţea sau pe un server de fişiere? A. Drept de logare. B.
59 Drept de administrare. C. Drept de acces. D. Drept de intrare.
c
Ce tip de virus este des întâlnit? A. Hedge. B. Leaf. C. Worm. D.
60 Mouse. c
Care din memorii reţine instrucţiunile care sunt utilizate pentru a
porni un calculator? A. RAM. B. ROM. C. Memoria virtuală. D.
61 Memoria Cash.
b
Care din următoarele dimensiuni este tipică pentru un fişier care
62 conţine două pagini de text? A. 30 KB. B. 100 B. C. 1 MB. D. 1 GB
a
Care etapă este de obicei înaintea etapei de Programare în ciclul de
dezvoltare a sistemului? A. Proiectare. B. Testare. C. Implementare.
63 D. Analiză.
a
Care din următoarele egalităţi sunt adevărate: A. 1 octet=1 bit B. 1
64 bit =8 bytes C. 1 byte=1 octet. D. 1 octet=8 bytes c
Care din următoarele memorii poate fi numai citită: A. HARDWARE
65 B. RAM C.ROM D. SOFTWARE c
Ce este trackball-ul? A. Dispozitiv similar cu mouse-ul. B.
Dispozitiv similar cu scanner-ul având încorporat o bilă pentru
rezoluţie. C. Dispozitiv periferic de stocare. D. Dipsozitiv folosit a
66 pentru protecţia monitorului.
Touch Screen-ul este: A. Dispozitiv periferic de intrare. B.
Dispozitiv periferic de ieşire. C. Dispozitiv periferic de
67 intrare/ieşire. D. Dispozitiv periferic de stocare.
c
Plotter-ul este un dipozitiv: A. De intrare. B. De stocare. C. De
68 comunicaţie. D. De ieşire. d
INTERNET-ul este o reţea de tip: A. MAN B. LAN C. WAN D.
69 Nici o variantă nu este corectă. d
Total procentaj examen:

SERGIU MUNTEANU
100.00%

FELICITĂRI!!! Aţi promovat examenul

Sunteţi FENOMENAL. Aţi realizat punctaj maxim!!!