Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda ABCD pentru operaţionalizarea obiectivelor

Operaţionalizarea obiectivelor presupune transpunerea unui obiectiv în termeni de


operaţii, acţiuni, comportamente observabile şi măsurabile.
Răspund la întrebarea: Ce vreau să facă practic elevul, pentru a demonstra că a învăţat?
ABCD Audience=Adresantul (elevul), terminal Behavior=Comportamentul final,
Condition=Condiţia, Degree=gradul

A. A – audience (lb. engl.), adresantul, educatul, elevul, grupul ţintă

Prima parte a obiectivului trebuie să specifice cui se adresează. Obiectivele


învăţării fiind centrate pe elev, prima parte va conţine:
• Numele elevului
• Elevul…
• Grupul de elevi, clasa , elevii
Răspunde la întrebarea: CINE?

B. B – terimnal behavior (lb. engl.), rezultatul dorit, comportamentul


final
A doua parte a obiectivului trebuie să specifice ce voi vedea la elev după ce
s-a încheiat secvenţa de învăţare sau ce va trebui să facă elevul, după
încheierea secvenţei de învăţare, ca să demonstreze că a învăţat. Această
parte a obiectivului operaţionalizat este exprimată prin:

Se exprimă VERBE DE ACŢIUNE+CONŢINUT


prin:
Răspunde la întrebarea: CE SĂ FACĂ ELEVUL?
Pentru a uşura munca profesorului, verbele de acţiune au fost conexate cu taxonomia lui
Bloom astfel:
1. Cunoaştere – a reda, a recunoaşte, a identifica
2. Înţelegere – a reformula, a transforma, a reorganiza, a prevedea
3. Aplicare – a utiliza, a aplica, a generaliza
4. Analiza – a diferenţia, a compara, a distinge
5. Sinteza – a crea, a produce, a proiecta
6. Evaluarea – a argumenta, a valida, a decide
Numărul acestor verbe este mult mai mare; pot fi folosite şi alte verbe, cu condiţia să NU
exprime procese psihice interne (a memora, a înţelege) sau altceva decât acţiuni (a cunoaşte, a
şti).

C. C – condition (lb. engl.), condiţia, condiţiile în care elevul (A) va face


ceva (B), adică în ce situaţii trebuie să apară, sau se aşteaptă să apară
comportamentul învăţat.
A treia parte a obiectivului va specifica condiţia sau situaţia (informaţii,
instrucţiuni, instrumente care le sunt oferite elevilor sau care nu le sunt
permise), cum ar fi:
• După prezentarea textului
• Confruntat cu
• Fiind date
• Având acces la
• În următoarele circumstanţe
• Cu ajutorul
• Fără a utiliza
• În clasă
• Acasă
• În viaţa cotidiană
Răspunde la întrebările: UNDE şi/sau CÂND?

D. D – degree (lb. engl.), gradul, criteriul de performanţă. Specifică


performanţa minimă acceptată, în termeni de:
• Calitate: de exemplu, după modelul dat
• Cantitate: de exemplu, cel puţin 3 caracteristici fundamentale, 80% din
adjectivele din text SAU
• Timp: de exemplu, în maxim 15 minute
Răspunde la întrebările: CÂT DE BINE?
ÎN CE CANTITATE?
ÎN CÂT TIMP?

Exemple de obiective corect şi complet formulate:

Elevii vor fi capabili să identifice toate substantivele comune din textul dictat.

Elevii vor fi capabili să diferenţieze cel puţin trei caracteristici ale şomajului pornind
de la experienţa proprie.