P. 1
Luule Viilma-Alunga raul din tine

Luule Viilma-Alunga raul din tine

|Views: 297|Likes:
Published by CarmenIstrate

More info:

Published by: CarmenIstrate on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

ALUNGA. RAUL DIN TINE Luule Viilma

Este 0 cmie despre posibilitatile nelimitate de a ierta ~i despre neingradirea iubirii, despre puritatea sufleteasca, lumina sufleteasca, caldura sufleteasca ~i binecuvantarea sufleteasca. Iertarea este dorinta de a sta de yorba, dorinta de a iubi neconditionat. Dorinta de a uni intr-un tot perfect spiritul ~i trupul. Iertarea este puritate sufleteasca. Prime~te adevarullui Dumnezeu - iertarea ~i vei vedea cum sufletul ~i spiritul tau se ating. Aceasta este lumina sufletului. Gandul este energie. Energia are con~tiinta. Cine are con~tiinta, cu acela poti comunica. Gandul negativ este ca un invatator. Dad elevul intelege ce 11invata invatatorul sau, va deveni mai intelept. Daca invatatorul vede ca elevul sau A devenit mai intelept, inseamna di el ~i-a terminat treaba ~i se da la 0 parte. Tot a~a se elibereaza ~i gandirea negativa. $i va disparea ~i boala, ea nefiind decat suma gandurilor negative. Priceperea de a-ti asculta propriile ganduri te va ajuta sa treci cu bine chiar ~i peste unele situatii de viata fomie complicate ~i foalie periculoase.

ALUNGA RAUL DIN TINE
Luule Viilma
Traducere de Georgeta Timcu

~ ~~~
'Si;j:p>~

Editura Dharana Bucurqti 2008

P.1L:Nfi. 021-3372424 e-mai[ ecfitura@gmai[com Coperta co{ectiei: :M.: Georgeta Timcu. . O.©£uu(e 1/ii{ma 1997 rJransUrtion Copyrigfit © 2006 CEcfitura DJ(/l1?jtJIf/l in EimGaromanii apartin CEdi- rJoate drepturi[e asupraversiunii turii (j)J(jIc.15.. .Blleure~ti : Dharana.R.4.961 Pe pagina urrniHoare este reprezentat Semnul Cosmic pentru Protectia Ciiqii. sect.R.fproducerea integraw sau partia{J a teyCtu{ui sau a i[ustratii[or din aceastd carte este posi6iCii numai cu acordu[ CEditurii (j)J(fi c..j 3-2 I. Georgeta (trad. Timeu. sfanta CEcaterina nr. 1?. 2007 ISBN 978-973-8975. f£cfitura (j)/iarana CBucuresti Str. 53 rJe{. trad.) 159.1L:N/l. LUULE Alunga raul din tine / Luule Vii1ma .ifiai :Marinescu Descrierea CIP a Bibliotecii Nationaie a Romaniei VHLMA.

Se dedica celor care vor sa 'inleleaga Binecuvantarea sufletului .

acela trebuie ca intreaga lui viaFi sa 0 transforme intI-un necontenit exereiriu. fieee gand iscat. fieee dorinfa ~i impuls rational trebuie sa fie subordonate actiunii care ii va dirija relul in viafii: gandirii Cine vrea sa culeaga roadele ee cresc in gradina pamanteasca a inva!aturii. fleee minm din vlara lui de aeum ineolo. atunci. Bo In Ra .Alunga raul din tine Daea eel care a pa~it pe ealea spiritului vrea sa obrina un sucees reaL TiU unul imaginar. fleee treaba de zi ell zi.

In acela~i timp. Un om care se respecta pe sine. 7 . Aceasta tema a fost dezbatuta ~i in cartea anterioara. Haideti sa ne lamurim impreuna. Actuala criza a omenirii este criza materialismului. Trebuie doar sa ~tii ~i sa recuno~ti legile durnnezeiqti ale naturii ~i sa traiqti in armonie cu ele. Va voi raspunde pe scurt. Daca familia dispare. In aceasta unitate trebuie sa dornneasca ordinea. . dar ~i puterea efeminata. Spaima in fata viitomini este extraordinar de mare. ~i se poate. omenirea ar inceta sa mai existe. Materialism insearnna puterea femeii. i~i cunoa~te locul in familie ~i are respect fatE\. Ca sa mergi mai departe in viitor trebuie. aceasta unitate constituie 0 uniune flexibila ~i trainica ce nu poate fi distrusa nici de cele mai teribile incercari. De ce se afla omenirea in criza? Unde am gre~it ca principiu? Se mai poate indrepta ceva? Astfel de intrebari sunt frecvente.AlZinga raul din tine tertia civilizatiei . Am primit muIte intrebiiri~i obiectii. noi toti am aparut pe aceasta lume pentru ca aveam nevoie de aceasta leqie. Acesta este nivelul actual al civilizatiei. va disparea ~i omenirea.de locul ~i atributiile celuilalt. dadi nu exista unitatea formata dintre 0 femeie ~i un barbat. Indiferent ca in alte vieti am fost femeie sau biirbat. Oridte lucruri neobi~nuite ~i nemaipomenite am vrea noi sa facem in viata. Omenirea exista atunci cand exista femeie ~i barbat. sa-ti indrepti trecutul. deoarece oarnenii nu cred in propriile lor ganduri ~i nu inteleg ce este aceea iubire.

Luule Viilma

Am vrut sa vedem ee se intampla, daea omul intra sub puterea obieetelor sau a bogatiei. Prin straduinta, toti am realizat ca.te eeva, dar, doar cd bolnavi dau semne ea ar renunta la bogatie pentm ea, pentru ei, ea nu mai are nici 0 valoare, fiindca se chinuie. Restul oamenilor alearga orbqte dupa muIt ravnita bogarie. Natura dumnezeiasca este invincibila ~i un tata bun ii da copilului sau posibilitatea sa invete, pe atat de dureros pe cat dore~te, fiindea ~tie ea in final vor ie~i invingatoare tot legile naturii. Care este menirea barbatului in natura ~i in familie? Care este menirea femeii?

Menirea barbatului este mi~carea, sa mearga inainte, doar sa mearga ~i sa nn se opreasca niciodata, pentm di eel care se opre~te in fata obstacolelor, va disparea. Daca barbatul merge, pentru mersullui inainte natura I-a inzestrat eu barbatie ~i, fara sa i se comande .;i fara a fi constrans, el face tot ce este barbatesc. Barbatia inseamna: - sa gandeasea; - sa organizeze viara economiea, - sa coneeapa eopii. Barbatul trebuie sa tie pre cum catargul eel mai inalt dupa care se aliniaza celelalte. Catargul nu vorbqte, dar el serve~te ea etalon. Fara eatarg nu exista corabie ~i in marea larga a vieW nu poti ie~i eu barca. Barbatul este spiritul copiilor sai. Spiritul este foqa motrice. Datoria barbatului este sa mearga inainte. '-' Barbatul este eapabil sa mearga inainte atunci cand exista forta pentru asta - forta vointei. De unde se ia aceasta forra? 8

Alunga raul din tine Se ia din inima femeii. Sa in!elege!i cum trebuie! Este yorba despre iubirea sufleteasca, numita iubirea de aproape. Aceasta este iubirea desavar~ita dintre oameni, iubire eu care suntem din ce in ce mai economi §i de care ne privam din ce in ce mai mult.

Menirea femeii este sa-~i iubeasca sotul.
Sotul inainte de toate. Nimeni nu trebuie sa fie mai presus dedt sotu1, nici cmar copilu1. In imparatia lui Dumnezeu ac!ioneaza legi ferme care nu trebuie §i nu pot sa fie schimbate. Sotul nu este mai important dedt copilul, dar el este primul care trebuie iubit de ditre sofie. Daca ea crede altfe!, va f1 nevoita sa sufere §i i§i va condamna la suferinta §i proprii copii. In sufletul ei, prin iubire, femeia trebuie sa-§i sus!ina in permanenta ~i total so!u!. Cmar in momentele cele mai critice ea este capabila sa dezmierde in suflet chipul sotuIui ~i sa 11sprijine. Si daca ea insa§i va avea nevoie de ajutor, sprijinul sotului nn va intarzia sa apara. Ma poate contrazice doar cine nu ~tie acest lucru, fie pentru ca niei nu ia trecut prin minte, fie ca n-a avut ocazia sa simta for!a atotbiruitoare a iubirii. Atunei cand sotia i§i iube~te sotul, prin iubirea ei, ea il alimenteaza cu forta vointei. Spatele barbatului este simbolul acestei forte. Doam.l.'1elor! Uitati-va eu atentie la spatele sotu1ui dUITh'1eaVoastrai urmariti-va sentimentele. § Dadi spatele Iui este drept, putemic, fmmos ~i excitant, asta se datoreaza iubirii dumneavoastra. Dadi spatele este adus, slab ~i boinav, asta inseamna ca soria nu-l iube§te tldeajuns. Mangaiati aceasta spinare, spalati-o ~i cere!i-i iertare pentru suferinta pe care i-a!i pricinuit-o. Iubi!i-o!

() J

LUlile

Viilma

femeie care i~i iubqte sotul, nu va fi niciodatii nevoita sa-~i cheltuiasca forrele pentru a face 0 mundi de barbat.

o

o femeie care i~i iube~te sotul, vede lumea in cuiorile adevarate ~i nu in tonuri ~terse, a~a cum ne-am obi~nuit. o femeie care i~i iube~te soruL nu va fi niciodata nevoita sa indure privariuni, ea prime~te tot ce i~i dorqte. Femeia care iube~te are a calitate speciala - nu are nevoie de lucruri inutile. Ea este posesoarea celei mai marere comori din Iume - iubirea. Femeia care i~i iube~te sorul, se une~te cu el intr-un tot de nedesrucut. Ati auzit probabi1 de cupluri in care, la d.teva zile sau saptiimani de 1a moartea sotiei, sotul parase~te ~i el aceasta lume. Aceasta femeie ~i-a iubit sotHl pana la uitare de sine. Acest barbat n-a avut niciodata nevoie sa~i traga forra din alta parte. Cand izvorul iubirii a see at, omul a murit de sete. Dadi femeia i~i iube~te sotul, unitatea lor desavar~ita va atrage ceva asemanator - doar perfeeriunea. Adica au copii perfecti ~i sanato~i, 0 viata sanatoasa ~i perfecta. Perfectiunea, dupa cum se ~tie, nu inseamna numai lucruri bune, ci un echilibru in continua mi~care ~i perfecrionare a binelui ~i a rauIui.
Copilul apare pe lume nu ca sa iubeascii pe mama
salt pe tata, ci pe mama ~i pe tata. Dadi soria l!ji iube!jte ~i~fmpre un ii, ei formeazli pelfecfiunea. Acwn poate sa aparii !ji COpi/ill ca sii-i iubeascii pe am{'mdoi # pentru ca ei sli-l poatli iubi.
sOfal, so(ul i$i illbe~te sOfia

Parintele care i~i intreaba copiluI: "Tu pe cine iubqti mai mult, pe lnama sau pe tata? ", 1:itraumatizeaza sufletul. 10

Alunga raul din tine Cand eu am ajuns la aceasta in!elepciune, I-am intrebat direct pe un baiat de patm ani: ,. Ce e mai bine, dupa parerea ta, cand mama te iubeyte pe tine sau cand fl iube.'jtepe tata? " "Pe tata" - a raspuns e1 dintr-o sut1are, mra sa stea pe ganduri, ~i ~i-a arintit privirea asupra mea cu 0 uimire nepremcuta: "Cum se poote, tanti, sa nu ~tii un luau atat de important?" ~i ehiar boaia 1ui era pricinuita de spaima ca pe el nimeni nu-l iube~'te. Capilul aeesta era un veritabil nurHHor al binelui. > Am pns aeeea~i btrebare unar capii de varste diferite. eei mid aveau un singur raspuns dar - pe tata. eei mai mari~aI'i, care lnva!asera dej a sa se gandeasca la propriul avantaj, taceau, dar 1E sufietullor se dadea a lupta. Dupa ce Ie-am sugerat raspunsuL au rasuf1at u~urati. Copiii 111ari, aflati relatii heme ell paril1tii, raspundeau eel mai adesea: ([i~e[lnil-nie Ilrl11otril-'Ct co. tna;na sa~l iubec/sea fntat pe tata ". Feme:a modema nu-~i iube~te in primul rand sotui, pentru ca nn ~tic d.t de bine este. 9i niei nu va afl& atata timp va considera cii iubirea inseamna sa te culei ell el, sa fii grijulie, sa-i fii ficlela, s~Hi faei datoria 9i celelalte. Femeia modema dorqte ell iEfrigurare sa fie iubita. 9i o il.lbe9te toan:i lumea. Frica "nimeni nu ma iubq'te", 0 obliga sa faca cat mai mult bine cat mai multor oameni ~i, deseori, ultimul pe listJ. este chiar propriul sot. .. Si numai diEd sOfUl inceteaza sa existe: - fizic - moare - familial ~ pan'ise9te familia - sexual - devine impotent, abia atunci baga de seama di obiectul despre eare ea gandea ca Ii apartine a disparut.
11

Luule Viilma Dadi macar atunci ~i-ar recunoa~te grqelile! Dar, de regula, apare furia, acuzatiile, regretul, setea de razbunare ~i toate celelalte. Rareori ea l~i recunoa~te grqelile, Femeia modema IupUt pentru locul ei in viata. Lupta tara sa-~i aleaga mijloacele. S-ar putea sa iasa victorioasa, dar cata valoare mai are jubilatia victoriei, claca viata ei este 0 mina. Sotul nu mai poate fi recucerit. Aceasta afinnatie a mea provoaca reactii diferite. l\,fajoritatea femeilor sunt categorice: Soful este totu~i un am matur .;i prime§te ce 111erita. Daca nu, vina este a lut. Sa va conving de contrariu, doamnelor, nu pot. Dar dad va ganditi mai bine ~i vIe!i eu adevarat sa cunoa$teti iubirea sincera a unul am adevarat, dorinta dumneavoastra se va 1ndeplini. $i abia atunci veti fi de acord di v~am SPU3 adevami. Daca femeia 19iiubqte in primal rand soru1, pe tatal copiilor sai, atunci copiii lor nu au cum sa fie boInavi. Incerea!i sa va de:z;voltati sentimentele, lata cum: re1 prezentati-1 in minte pe 30t •.1 dumneavoastra, a~ezati-I 111 suflet a~a cum vi I-a!i dori ~i lasati-1 acoIo pentru totdeau~ na. Dadi va place sa-1 simtiti alaturi, in marime naturala, el va fi aeolo nevazut, dar perceptibil pentru dumneavoastra.. De fiecare data cand 'fa veti aminti de el, sa ~titi ca atunci el are nevoie de iubirea dumneavoastra, pentru ea Ii este greu. Veli sim!i un §uvoi cald de iubire care treee din inima dumneavoastra in ir.ima Ial ~i veti simti ca va este bine. Anume in acel moment sotul si-a amintit ell dragoste de dumneavoastra. Acum intelegeti de ee anume in acel moment. S-a intihnplat sa vina la eabinetul men 0 femeie disperata, ell copilul in brate. Copilull~i pierduse clmo~tinta ~i avea comrulsii. Medicina nu-1 mai putea ajuta. Si atunci am fost nevoita sa recurg 1a 0 masura ie~iti't din comun.
~ .!! ••••••

12

de regula. de~i. De regula. Acest sentiment este totdeauna ~ > reciproc. nu va ~ti sa-~i inte1eaga so~ia. Dupa cateva are. 1 • Gelozia este masura infidelitatii de care se folose~te partea infidela. dar dadi el nu a primit educatia cuvenita de 1a mama iui. 11 ura/i pe acest om. treptat. dadi a mo~tenit frica pe mine nimeni nu ma iube:jte ~i de aid un comportament pEn de rautate fala de sexul feminin. chiar dadi sunte{i divortati. se va na~te A m e1 gelOZla. ale carei defecte Ie ura~te. nu avea cuno~tinte in domeniu ~i totu~i mi-a ascu1tat sfatu1.ungav v ..) . eu atat gelozia este mai putemica. el nn va ~ti niei sa-~i deseopere fericirea ~i nki sa 0 obtina. gre~esc. Gre~iti. a recunoscut ca este 0 negativista. eel putin una dintre pani nu re- 1" <. copilul va trai. Dumneavoastra ce a!i fi facut in locnl ei? Ea nu citise dirtile mele. Daea aCUln. dragii mei! Femeia poate sa-l iubeasca foarte tare pe barbatu1 ei. COlT'vl1lsiile incetat $i a doua zi am inceput sa au analizez in detaliu boala ~i i-am dat de cap.chiar aiei. tara nici un rost. eu cat illfidelitatea este mai mare. eopilul nu va mai apuca ziua de nuiine ". un astfel de barbat nu are 111crederein sotie. el va dori sa-~i imp una propria randuiala. toate defectele ~i insuccesele lor. Pentru a-~i imbunatati viata. Daca nu puteti. Va vedea in sotie pe mama lui. rau.I am tme I-am spus: "COpillil dumneavoastra este bolnav pentru ea dumneavoastra nu-l mat tub!!! pe tatallui. va veti da seama ca afi gre$it ~i veri invafa sa-l tubifi fn prtmul rand pe tatal capilului.. . Daca barbatii sunt inclina!i sa se foloseasca de povestirea mea pentru a arunca pe umerii femeii toate sliibiciunile. Se va amesteca in toate fleacurile ~i n-o va lasa sa fie femeie ~i. Mama s-a dovedit a fi 0 fen1eie dqteapta..AT. Fiul unei femei depravate.

prin iubirea ei. Diei capEl.0 intreb eu. Si. ell atat mai u~or se pot corecta gfe~eli1e. printr-o batalie cmnta ~i prin distrugerea familiei. sufletele lor i-au adus sa fie impreuna.. S-au cravedit a fi pro~ti.sorul nu va avea parte de ea. Cu cat criza este mai mid.draga mea. Tortura tacita.?narea celuilalt. Un barbat a cami mama a fast indiferenta fata fmnilie. sfar~e~te. dupa cum se ~tie. reciproca. barbatul nu poate sa traiasdi fara femeie ~i femeia fara barbat Si a~a moare frumoasa iubire a femeii. 1nt1'-o astfel de sitna!ie. femeia poate sa-~i corecteze viata de familie. fata de un obiect ce trebuie sa fie umiEt lvlama nu ~i-a iubit niei sotui. dar prin asta ~i-o infrange ~i pe a Iui. paate sa reu~easca. aceasta femeie nu este 10. a dec3. rezultatull1U va intarzia sa apara. Daca ambii soti pretuiesc familia ~i sunt capabiE sa fadi rata. Cei doi s-au ales unul pe celalalt. Femeia care reu~e~te. prima casatorie. daca eei doi sori indaratnici nu ~tiu sa se elibereze de propriul ego. dad ambii au vrut sainvele sa trajasca unul prin celalalt. . de regula. Cel care vrea sa infranga incapat. fie ca se transforma in du~manie. doar dad invata sa gandeasca corect ~i sa aplice aceste cuno~tinte din tot suf1etul. nu tu 1ai lUCit de biirbat?" . de 0 bicei.zut in desfranare ~i a1cooIism. Un om tara demnitate incepe sa-~i inece durerea sufleteasca in aleoal ~i sa triiiasca ea un parazit. se comporta de femei co. Dar. Un lucm este clar . fie eEl iubirea se duce. nu i-a insufi at fiului sentimentul propriei demnitati.Luu!e ViilmCi cunoi19te. remeia asia vine la mine ~i ma intrea~ ba: De ce treauie sa suport? " Dar. Exista ~i b5xbati care se folosesc de hamici2t ~i de fidelitatea sotiei. n-au invatat ~i acum viata :J 14 . s~Ireeduce un astfel de sot trebuie siI fie deosebit de putemidL Astfel de barbati i~i cauta G sotie pc care sa 0 paata mniJj Si apoi.

Cine i~i schimba partenerii in felul acesta. bunicii-bunieele. Asta este Iectia vietii. In ultima vreme. urmatorul partener ii va da posibilitatea sa-$i insu~easca $i mai bine lectia de viata. da-i Doamne omului mintea cea de pe urma. cum se zice. analizati-va Iauntrie $'i gasiti grqelile care trebuie indreptate. Dadi trupul 1~ -) . daca ma credeli. Dar. Au $tiut sa-$i pastreze familia pentru a se imbogati $i a-$i pastra bogatia. daca un om bogat se casatore$te din dragoste $i va continua sa considere iubirea luerul eel mai important din .na cfmd fortele pentru escapade amoroase vor seca ~i omul va trage ni~te concluzii din suferintele sale. clar. voluptate momentana $i doba. Mil bucur ca am a'llut noroeul sa vad asta eu Ocl1iimei.'iata. Trebuie sa recunosc ca daca printre 1000 de persoane gasesc 0 singura bunica ce $i-a iubit sotul cu dragoste curata.ndirea unei experiente superficiale de viata. un nivel mult mai ridicat. In general. Cine se disatore$te pentru bani. dar mult mai aspru.ca sa invete acest adev3r intelept. va suferi din cauza lor. Dragi sorii $i soti! STiuea va simtiti jigni!i pentru ca va soeoteari iubitori. am vazut. Si cum fiecare vine in viata asto.. el va deveni $i mai bogat. regretandu-$i prostia.Alzll1ga raul din tine ii invata pe ei.strabunicele lor $i mi s-a confirmat 0 concIuzie trista. ocupandu-ma de bolnavi. Altre!. strabunicii . Dar. dar deja 10. pe parintii. de om allui Dumnezeu. prin ei. $i asta va continua pa. multi oarneni nu sunt capabili de un sentiment pro fund pentru ca parin!ii $i parintii parintilor lor nu au $tiut sa iubeasca. Goana dupa fericire este dorinta unei straluciri aparente. lucru ce va fi platit ulterior prin suferinta.. sunt fericita . il a$teapta pieirea. Boga!ia trebuie pastrata pentru ca omul ii cunoa$te prerul. i$i va aminti categoric de primul dintre ei. desavaqita.

Dar ele sunt spiritul ~i sufletul durnneavoastra pe care ie iubiti atat de muIt ~i de dragullor ati aparut pe lume. 0 ura§te ~i pe mama sa. este a alta treaba. Mama care n-a ~tiut sa iubeasca familia sotului ei. copiii 11 vor invinovati pe el. de regula. va fi socotit vinovat tot el. rura sa fie con~tienti. parintele a merita. el comite a crima. Dati afara acel stres prin care invinovatiti pe alrii ~i cereri iertare trupului dumneavoastra pentru ca prin cultivarea stresului i-a!i pricinuit multe suferinte. Numai el este viata ve~nica. ace~tia 0 gasesc pe ea vinovata. dar nervozitatea ~i capriciile lor vorbesc de la sine. Dadi tatal este pre a moale ~i cedeaza. mama este sufletullui. dar. Ie tine despartite. Numai ele va sunt trebuineioase ~i daar avandu-le pe amandoua puteti fi in viata. Dadi copilul este agresiv. Spiritul este eel care merge inainte. pentru cii. Priviti-va din afara ~i imaginati-va ca eineva rupe din dumneavoastra spiritul ~i sufletul ~i apoi. Chiar ~i copilul care nu-~i cunoa~te tati'il poate sa-l urasca. se afla in conflict cu copiii. Faptul ca parin!ii nu vor sa recunoasca. Daca parintele la care a ramas copilul dupa destramarea familiei intentioneaza sa-l transforme pe acesta in arma contra celuilalt. TaUil este spiritul copilului. C:1ta vreme familia este inca intreaga ~i in certurile familiale predomina injuraturile tatalui.Luule Viilma durnneavoastra reacrioneaza prin insanato~ire. ehiar daca la inceput e po sibil sa-§i atinga scopul. Ei nu ~tiu sa exprime acest lucru. sub amenintare. Dragi parinti! Pe care dintre ele ati fi de acord sa Ie dati? 16 . Sufletul hrane~te spirituL Viata rora suflet este un chin. insearnna ca v-ati corectat cum trebuie gre~elile.

Exact in aceasta situatie se afla §i spiritul sau sufletul copilului dumneavoastra . An. dar ell mama -nll. 0 :l::rumuse!ede fata. de fericire. Dupa ce s-a eliberat. Dadi din familie lipse§te tatal. fata nici nu a observat de cate ori a repetat cuvantLll "tata"! Aceasta fata s-a insamlto§it repede. $i dadi spuneti ca el insu§i nu vrea sa vina.. Tata!" In timp ce imi povestea. Niciodata nu este vinovata doar 0 singura parte.Ji. Intelegea ca.Jat . era slabit ~'iobosit. "Am intrat in camera tatalui meu . fiica nu va §ti sa-i fie sOlie so!ului 17 o fetita . mai gandi!i-va 1a roIul pe care 1ati jucat in distantarea lui §i corecta!i-va gre§eala.(fmp[u c£in viapa de 19 ani. Dar cea mai mare fericire pentru ea a fost faptul ca a inceput sa se uite la barba!i ca la ni§te oameni. nu §tie sa se comporte cu un barbat cum ar fi facut-o 0 fata cu 0 via!a normala de familie. pentru ca a§a il descrisesera ceilalti. inehipui!i-va ea cu tata am putut vorbi despre iubire.Jti!i. a simtit ca trebuie sa-§i caute tatal §i I-a gasH. Tatal sau mama care au parasit aceasta lume vin la copilul lor de cate ori doresc. A promis ca. Omul viu este insa nevoit sa stea in fata unor u§i inchise. Spiritul vine numai cand este nevoie de ajutor.. arn sim!it dorin!a sa-l imbraJi. numai ea arata mai batran. stat mult de vorba. Po.... La pIe care.Alunga raul din tine ~i acum ganditi-va ce i-ati :facut copilului dumneavoastra. de acest stres. am vazut un barb at absolut obisnuit..'fiel a fneeput sa planga . va inva!a sarguincios.Jez. prin mu1ta perseverenra. nu-§i vazuse tatal de peste 10 ani §i §i-l imagina ca pe un monstru. L-am imbrali.

este invarat de fapt sa-~i urasca spiritul. . Daca el este in permanenta dojenit. 0 casatorie distrusa nu mai poate fi remeuta.Luule Viilma ei. Fiul care i~i iube~te mama invara sa-~i iubeasca soria. automat ea se va uri pe sine ~i va uri ~i sexul feminin. Barbatul trebuie sa fie in viara un inaintemergator. acela ura~te sexul masculin. intrucat tatal sau este barbat. fiica invara sa-~i iubeasdi sotul. se va supara in acela~i timp pe sine. Daca fiica i~i ura~te mama. chiar daca nu mai este langa dumneavoastra. macar in numele vierii copiilor. el nu are scopuri in viata. dar trebuie sa va 18 . Cand este invarat sa-~i urasca mama. Doamnelor! Cel mai bine ar fi sa-i cereri iertare sotului. chiar ~i pe partea rea. uraste sexul feminin . Atunci cfmd copilul este invatat sa-~i urasca tatal. sa cereri iertare copiilor. Dar cum poate acest baiera~ sa devina mergator? Con~tiinra lui nu este capabila sa se concentreze.J Daca. iar fiuI ramas cu mama lui va deveni ca 0 femeie. intrucat mama sa este femeie. se va supara ~i pe sine. Cine i~i ura~te tatal. . automat se va uri ~i pe sine ~i va uri sexul masculin. tristetea lui initiala se va transforma treptat in rautate ~i in dorinta de a se autoafirma. Tatal copiilor are nevoie de dragostea dumneavoastra sufleteasca. Viata sufleteasca a barbatilor este mai fragila. Fiul . '-' desparrit cu forta de tatal sau se separa de spirit. fiul se supara pe tatal sau. Iubindu-~i tatal.} J ~. Dadi fiica se supara pe mama sa. treceri peste cruzimea sotului ~i iubiri-l din nou. Daca i~i ura~te tatal. Le lipse~te experienra vietii de familie. Cine isi uraste mama. este invarat sa-~i urasca sufletul.

el trebuie sa 0 fi prim it. Copii! Iertati-le pc mama voastra ~i pe bunicele voastre pentru gre§elile lor. Orieum el i~i va cheltui furta fizi·· ca. inima femeii se va Inchide pentru totdeauna. iar mama . Barbatul se inraie~te numai atunci cand nu poate avansa in viata.sa-~i iubeasca sotul. Dadi in voi aceste dowI ipostaze sunt 1nvrajbite.A!unga rau! din tine intelegeti gre~eli1e. fara sa ceara voie. nu yeti putea merge inainte in viata ~i nu yeti avea lini~te suf1eteasca. pentru ca femeia a~teapta in primul rand iubire din partea barbatului ~i uu intelege ca. nu Ie ramane decat munca. ~tie sa-~i ierte mama. Si acqti oameni nu se Val' putea intelege niciodata la nivelul iubirii. pe partea lui. Dadi 1'a111an totu~i impreuna. Domnilor! Iertati-Ie pe mama ~i pe sotia dumneavoastra ea uu au 9tiut sa-9i indeplineasca eea mai importanta datOl'ie din viata unei femei . ca 9i cum lectia ar fi fast deja i'nvatata. ~tie sa a~tepte ~i. Cand femeia ~i barbatul se disatoresc ~i barbatul incepe imediat sa se poa1'te urat eu eo. inareapta gregelile facute de mama sa ~i de soacra.nd nu are forta. Barbatul care ~tie sa gandeasdi coreet. Sa Ie vorbe~ti amandurora despre iubire este inutil.sufletul. Prin reeunoa~tere ~i prin eon9tientizarea gregelii vine ~i intelegerea. Nu poate merge inainte atunci ca. Izvorul fortei se af1a exact in inima femeii. Daca nu yeti face acest luem. Femeia care 9tie sa gandeasdi corect.. Este oare sufieient? Asta este 0 alta problema. eu fiecare 19 . inainte de a putea da iubire. yeti suferi chiar voL deoarece tatal este spiritu1 vostru. IertatiIe. conform educatiei primite de acasa. sotia ~i soaera.

Ineepuse sa ude eu 0 asemenea furie. muncifi cat munce§te ea? AdieCt tofi oamenii rai sunt so. acela nu se va putea face bine.i .. Dar. viata neinvatate? Barbatul se hranea eu energia aeestei femei inspaimantate.i numai aia buni se fmbolniivesc? Si Ie mai §i spunefi dl sunt ro. adica faptul ca este conditionata de diversele forme de stres. Iua eu japea. dar nu m-am a~teptat la un asemenea uragan de Ia un om care se respecta pe sine. Femeia citise eartea mea..niito. . el era un vampir. ca eu ii vad gfmdurile ~i chiar daca ar fi ~tiut n-ar fi crezut. evident. Femeia era de aeord Cll ce spuneam ~i 11privea eu circumspecrie. sotul doar a frunzarise ~i nu era de aeord eu ce serisesem eu pentru ca el intelesese ea omul se imbolnave~te Dumai pentru di nu este bun. oare. Ce nu obtinea eu binele. Cumva miam dat seama ca urmeaza 0 iqire exploziva din partea lUl. Pute!i dumneavoastra so.. Un barbat in jur de 50 de ani a venit la cabinet eu soria Iui care avea mati dureri de cap ce 0 ehinuiau tara intrerupere. incM femeii i-au ta~nit lacrimile.pe mine nimeni 20 . Dadi soria Iui ar fi ~tiut sa se elibereze mai devreme de frica . Pe masura ce asculta conversatia dintre mine ~i sotia Iui se inro~ea tot mai tare Ia fata. Fara sa-~i dea seama. iar mie era sa-mi plesneasea stetoseopul. nu ~i-l alesese ea de sot~si nu ea rfunasese eu leetiile de .Luule Viilma 1:nparte ar fi posibil. Ostilitatea fata de el era evidenta. Cine neaga esenta energetica a bolii. Nu ~tia.utate? Eu am cea mai buna sofie din hllne.. " Ce Fica? Ce ro.i!" Marea iubire a aeestui om pentru soria sa Ii produeea ei 0 asemenea durere incat ar fi preferat sa moara.

AlungS diul din tine nu ma iube§te. nu va fi feridt pana nu-~i va intelege gre~elile. eel care continua sa-~i urasca consoarta de care toemai s-a despartit. Ca sa se justifiee va spune: "Cum de f§i permit sa-mi faca a§Clceva!" E un pic de adevar aici. dorinta de a iubi. Ea nu ~i-ar mai fi incms iubirea cu cheia ~i el ar fi clevenit cu adevarat putemic. ar fi vorbit altfel. ramanand slab ~i vulnerabilin sufletul iui. Daca wi am care a ~tiut S3. acest om nestapanit ~i rnra minte a devenit periculos. Sa se ajute intre ei nici vorba.care au facut sa iasa la iveaia ~i rau1 din partenerul sau . E bine ca femeia ~i-a pastrat dorinta de a ierta. Daca omul acesta ar fi ~tiut ca prin agresivitate 19i mascheaza sentimentul de vin. mei unul pe ceUilalt. spaimele ~i 0 rautate ell muit mai periculoasa decat cea care a ta9nit in afara prin cUl/inte. Daea ar fi vawt dit de u9urata a rasuflat sotia lui ~i cum ~i-a Iuat 0 Infati9are demna dupa ee el a trantit u~a la plecare! Sentimentul numit iubire Ie-a provocat amandurora malta durere pentru ca nu au 9tiut sa se inteleaga nici fiecare pe sine. A fost de-ajuns un cuvant imprudent ~i el a ~i Iuat foe.el va ~ti sa evalueze coreet to ate aspectele situatiei. din pacate. in afinnatia Iui se simte acuzatia la adresa eelu21 . ehiar nu trebuie sa penniteti sa vi se produca suferinte dar. extraga a lectie dintr-un divort ~tie sa-~i vada 91propriile gre~eli .ovatie. Acum. Un astfel de om nu va incepe sa-~i urasca fosta sotie ~i va intra mult mai inte1ept intr-o noua casnicie. Vecmle grqeli nu 'lor mai fi repetate. S-ar putea recasatori cu eea mai pa§niea persoana din lume ~i bruse se va eerta ~i eu ea pentru ea ~tie sa-~i fabrice suferinte. ar fi devenit mai putemidi ~i atunci sotu1 nu ar mai fi avut tendinta sa conduca elin familie.

Daca una dintre trasatmile de caracter ale mamei lui estc extrem de negativa.LIIlIIe ViiIma ilalt. atunci ~i fiul va fi lipsit de 22 .Nici ea. Prima victima este portofelul barbatului.1 carei izvor su±1etesc il hrane~te pe sot ~i pe fiu. este buna .un adevarat Inger dupa parerea multora. Daea mama nu-~i iube~te sotul. Pe neobservate el va incepe sa acumuleze 0 rautate care il va distruge ~i pe el ~i pc eopiii sai. Dar. dar printre ei nu se prea intalnesc oameni care sa se respecte pe sine.Jte·' s-a transfonnat demult in rautate ~i i-a secatuit fortele sut1ete~ti. o va aprecia eomparand-o eu mama so. Asta se intampla daca fiuI nu a inva_tatinca lectiile primite de Ia mama sa ~i vrea sa mai invete. 1 Parintii sonlor 1 . atunei el i~i va alege 0 sotie care sa fie opusul mamei. nki bar'.femeia . Ne-am lamurit ca mama . dar niei unul dintre alcoolici nn a de\ienit anti-alcoolic gratie. Eo. Ca. Frica . el i~i va alege 0 sotie care sa semene eu mama lui. arata foarte bine.. Nu duce lipsa de barbati. Cunosc 0 ferneie eare este capabila sa-i trans forme in alcoolici pe toti barbatii care i~i leaga soarta de a ei. a doua .este ceo.\Hii ei. Parea ar fi piatra de lncercare pentru barbatii slabi.l1d fiul se va easatori. "'vI al. Daca n-ar 1'ia~a. mascata in iubire pentru barbati. . 4i:i Y SOtiilOT 1 Aici este locul s~ivorbim despre soeri ~i soacre. nu ar mai supravietui niciun barbat.1 l' batl1 nu gan desc a~a. nu ganGes:::oeIoc.. b'me spus.barbatul insu~i. s-a intors impotriva barbatilor spre a-I distruge. 0. ocoliti de iubire.. . R~iutatea venita prin transfer de la mama ei.. daca are 0 parere negativa despre sexul masculin. femeia fiind mult mal rezistentE't.nilfzeni nu m6 iube.

fara sa vrea. sentimentul de vinovatie al soacrei va fi puternic ~i.. o nora inteligenta trebuie sa ~tie ca. fiul se va supara. Cfu1d soacra se cearta cu nora. pentru ca gelozia inSeami'1adu~manie ~i ea atrage dupa sine cancemi. iar el nu mai vede nimic in afara de sotie. Pentru ca sotia se alege dupa modeIul mamei . Intrueat mama nu-~i vede grqelile.. De aid ~i parerea femeilor ca sotul ia partea mamei lui ~i ca 23 . Se va ierta ~i pe sine pentru ca nu a respins invinuirile soacrei sale ~i va cere iertare ~i propriului trup caruia i-a pricinuit suferinta prin toate acestea. inclusiv defectele soacrei. daca. pe sotia sa. ea ea are un sentiment de vinovatie fat a de fiu. ineepe ~i ea sa invinuiasea pe altii. Bucura-te ca fiul tau a avut noroc. 0 va ierta pe soacra ei ca nu ~tie sa-~i iubeasca fiul astfel incat sa aiba inima u~oara.. in esenta. avand 0 asemenea nora. ~i uite a~a nora este vinovata pentru ca nu este potrivita pentru tlul ei. ca a avut parte de 0 sotie buna. Iertati-o. vor fi compensate. Nora care a gasit la soacra macar 0 singura parte buna ~i 0 pretuie~te sincer ~i de aceea 0 ~i respecta. Bineinteles ca. Cfmd mama este ingrijorata in legatura eu easatoria fiului ei. Fara sa inteleaga ca nora este copia ei mai tanara. va incepe s-o invidieze pe nora fiindca ea i~i iubqte atilt de mult fiuI. va pricepe despre ce este vorba. daca ea nu va ~ti sa-~i inteleaga propria persoana. iar daca ~tie sa gandeasca cu adevarat. ca nu-i iube~te fiul ~i alte 0 mie de motive. pentru ca soacra este sufletul fiului.Alunga ralll din tine iubire. Draga soacra! Elibereaza-te de gelozie. ea i~i iube~te cu adevarat sotuI. toate celelalte defecte anterioare. Daca nora este isteata. Nici macar pe propria Iui mama! Un om gelos nu este capabil sa se bucure de fericirea ce10rIaW. asta inseamna. avand sentimentul de vinovatie. va avea parte de un sot 1ini~tit.

de obicei. In realitate.Luule Viilma nu-~i pretuie~te sotia. lasali la 0 parte acuzatiile ~i gelozia . vreri ca acest barbat sa devina mai puternic. mai ales dad este unicul capiL El devine intruchip are a intregului sex masculin caruia ea llU i-a daruit iubire. Din acest cere de relatii 11 exclude pe tata. nLls-o sehimbati pe nora. Sa nu eOTIfundari cauza eu efectul. 11 veri face feridt pe fiul dumneavoastra. Se poate suporta a~a ceva? Nu cred. mai curajos ~i mai sanatos. daca. pentru asta trebuie sa va schimbati ehiar dumneavoastra. acum Ii este prietena ~i "prieten". De obicei. Mama care n-a ~tiut sa ramana mama 11 face pe copil nefericit ~i pe lL'1na0 invinovate~te pe nora. fie doar mama lui. Fiul devine totul pentm ea. pentru ca soacra a ineetat demult 53. Iertari-va una pe alta. intr-o buna zi copilul devine matur ~i apare 0 fata care ii rapqte dragostea. Dragi soacre! Daca intr-adevar va iubiti fiii. aceste cautari se lungesc exagerat de muIt ~i atunci urmatoarea a~a-zisa nora va fi 0 straina pentru soacra: nici nu apuci sa te cel1i cu ea ~i la orizont apare 0 alta nora. spre fiu. Iubin~a pentm fiu ii da aripi. Femeia care nu-~i iube~te sotul §i 11 tine sub papue i~i dirijeaza dragostea. Dar.pentru ca sa poata trai normal cu sotia. Dar. E1 i~i va cauta in alta parte un lac mai lini~tit. fiul inceardi intuitiv sa a lini~teasdi pe mama sa . care nici el nu ~i-a educat baiatul sa fie barbat ~i chiar baiatulil socote~te a fi un tata rau pentm di nu ~u~ote~te complice cu baietelul lui cuminte.prin asta TIU faceti dedit sa distrugeri familia fiului dumneavoastra.sufletul sau . ambele femei vor ca acest barbat sa fie numai al lor ~i atunci il pierd. 24 . Dad! veti invata sa va iubiri nora ea pe propria £iiea. Deseori.

Problema ell euserii (tatal baiatului ~i taHil fetei) nu este atat de aetuala. tatal copilului a ascuns adevarul sau nu a vrut sa-l ~tie.mbiierau obosi!i ~i indiferenti.. Sa incerce parin!ii sa-~i indrepte gre~e1ile? Nici vorba! A. Chiar daca mama nu sufla mei un cuvfmt rEmdespre soacra baiatului ei sau soacra fetei ei. Mi-a raspuns ca relatiile sunt excelente. Daca tatal baiatului san al fetei nu ~i-au realizat idealurile. tatal 25 . Din pacate. Sensu! vietii la barbati este mi?carea. Stresul ajunge la amfmdoua la cota maxima ~i ambele gasesc un bun pretext sa spuna: .{. l~111belese ambaleaza mra nici un motiv. de~i poate s-au straduit. illtmeat adevaratii barbati nu au obiceiul sa se amestece in viata altora.!i-am spus ell sa nu te fnsori (mariN cu ea (ell el)! Uite din ee . E treaba medicilor. pentru ca am vazut ca du~mania dintre cele doua femei a dus la cancer. L-am intrebat pe tatal copilului cum se impaca mama Iui cu nora.A lunga raul din tine Rela!iile dintre cuscre (mama baiatului ~i mama fetei) este 0 alta poveste. Am avut impresia ca eu eram singura care incercam sa schimb situaria ~i sa ridic viHul de pe aceasta taina. Ei considerau normal ca medicina sa Ie vindece filiI. rela!iile dintre copii vor fi incordate. cre~te numarul barbatilor care s-an blocat la nivelul emotiilor. A~a cum am banuit. Dupa iradiere a urmat chimioterapia. In fond copi1a~ul i~i alesese el insu~i acqti parin!i. Jaml 'Z'le e. A111belesunt sufletul copiilor lor. dar in suflet 0 ponegre~te..I r£Xflmp{U cEin viata Unui baiat de 10 ani i s-a descoperit 0 tumora in emisfera dreapta a creierului. Este uluitoare aceasta opime simplista.

nd soae1'a a eonsolat-o pe n01'a spunandu-i: .LUllle Viilma fetei va fi deosebit de sever eu ginerele sau. prin aceste cuvinte fermecate ea a gas it cheia secreta pentru comunlcare.mai midi observatie din partea soacrei este ca 0 palma.tata ~i soacrei . $i ea se simrea bine eu doi tari. Aceste cuvinte au ajutat-o pe nora sa-~i inteleaga soaera. Pwtemp[u din viafd Un soeru grav bolnav de 20 de ani ~i-a a~ezat tanara nora pe genunehi in vazul tuturor ~i. Acum el se hranea ~i eu iubirea sufleteasea a eeleilalte femei . se va si1u!i agreabil ~i in compania parintilor sotului.nora lui. A dipatat o neobi~nuita putere de munca ~i rabdare.. :taTasa inreleaga ea fata lui ~i-a ales barbatul dupa modelul1ui. Cata lume n-o.mama. 26 . De obicei. da1'eea. Iubi1'ea ~i respeetul fata de soaera au inceput intr-un moment g1'eu ca.. a inceput sa-i spuna socrului . mra sa se jeneze. Cine stie. Intre timp socrul s-a insanato~it inexplicabil.. Fara sa fie con~tienta. Cine se va elibera de prejudeca!i. un cuvant de ocara de-a1 mamei este cons iderat ceva normal. Nu i-a stat in gat sa Ie spuna mama ~i tata.1' reu~i sa evite momentele de c1'iza daca n-a1' fi tentata sa arunee vina pe al!ii . Eo. poate tot raul este spre bine ". a imbrati~at-o ~i a spus: "Ce noroe am avut! Fiullneu rni-a daruit 0 fiiea!" Ii era recunoscator nurorii sale pentru iubirea fara de el. Voi da un exemplu de relatii dintre un soeru ~i 0 nora. Tata1 poate sa ineeapa sa fie gel os ~i sa devina 0 sperietoare pentru ginere1e de aeum ~i pentru urmatorul.

aceasta este gre~eala dUllli'1eaVoastra. Din moment ee ati aparut pe 27 .eel care se napuste~te asupra eelarlalti se af15. Dar e suficient un prim conflict ~i biato. Indifcrent ce relaTii e~{istaintre cele dOlla generatii.cestuia. acela nu-~j va atrage nici du~mania parintilor soWIui sau sOfiei. ma calomniaza ~i ma umile.habar nu are de acest conflict. Aflali ca asta este leqia dumneavoastra de viata pe care singuri ati atras-o.. Numai un handicapat se buCUTE" indiferent de situ8. daca ambele pilirti se vor ocupa de propriile gre~eli ~i de corectarea lor. Soacra este sufletul sotieL Du~mania soacrei fata de ginere se transmite fiicei chiar 9i atunci cand eo.$te! n Nu trebuie sa va bltcurati.Alunga raul din tine Problema soacrei ~i ginerelui nu este nici ea atat de acuta.soacra nu mai poate fi consolata. niei du~mania ginerelui sau nurorii. ell eliberarea de ganduri rele ~i TIU eu vanarea gre~elilor altora. Cine se elibereaza prin iertare de toate tipurile de stres..tie. 0 soacra tipica modema i~i pretuie~te ginerele in primul rand dupa starea matcriala ~i apoi dupa hamicia o. nlei umilit. nimic nu este a~a cum a~ vrea eu ". Iertari-va aceste stresuri. Dar sa nu va fie frica ~i sa nu fiti du~mano~i atunci cand averi de-a face eu persoane cicalitoare. sa ~titi ca dad vede'fi gre~eala numai 1a alrii. copilul nu va putea fi niei jignit.opilulni. totul va fi bine.. Daca parin~ii se vor elibera de simtul de proprietate asupra . Elibera!i-va de frica . S-a. Corectarea raului trebuie 111ceputaeu sine. Nici nn va TImisim!i nevoia sa se amestece in viata altora. certare!e ~i rau intenlionate. nefericito. Starea de incordare intre sotie ~i sot este oglinda ambelor pereehi de parinri. ma fnjura.r putea ca pe unii sa-i supere cuvintele mele ~i sami replice imediat: " Cwn sa ma bueur dadi cineva se lealie mine. In [elul acesta.chim el sub puterea raului.

ea dec1ara ca vrea sa fie independenm. Zicea ca este 0 persoana normal a. Fam nului dum. dar nu indraznea 58.ul~i mai bogat.ialeg soria dupa cum este mama lor. Fiu! era inddigostit ~i i~i irosea timpul.f1uit chiar el acelea~i suferinte care acum au cazut pe capullui. :tara' 28 o .Pentru dumneavoastra sotul insearrma un automat care va asigllra bunastarea $i totu$i regretati ca nu v-ali maritat ell lli'1. V o~ ia sa ia tot ce se poate de la viara. in vieti1e anterioare a prieL. dar pe post de victima.-ispun~l nimic. Mama Iui 11branea. Draga mama! Dumneavoastra ati preplit totdeauna. Platind tributul modei ziIei. Lectiile acestea ~i le alege chiar spiritul.Jxbat. 11 spala. Ea voia sa fie independenta. Chiar ~i a~a baiatul ajunsese stors ca 0 Iamaie. ~11lp[U din viatii mama se plangea ca fiul ei slabe~te contimm. Cine n-a avut minte atunci.lleavoastra este reductia marita a persoanei dumneavoastra. Baietii l~. adid noi in~ine. mai presus de ariee. v-ati easatorit in acela~i timp eu spiritul ~i sufletul ei . modema. Dar nici dumneavoastra nu v-a!i iubit BOtulin a~a feI ca el sa pOuta deveni mai bi.Luule Viilma lume ea sa traiti. acum a aparut ca sa invete. Va plae banii ~i lucrurile frumoase. Fiul dumneavoastra este continuatorul vietH tatalui sau $i nu se gande$te 1a mai mult. situatia materiala.. suferintele 'lor Inceta. ati aparut ~i ea sa invatati. Daca vor fi invatate. Dadi v-ari ales eonsoarta.soeml sau soacra. Analizand vietile anterioare se poate trage eoncluzia d cine sufed in viara asta. f0rtele ~i banii eu 0 fata care nic1 nu voia sa auda de casatorie.

la di dumneavoastra inca nu v-ati 1ndreptat gre. 29 . Nu uitati . Daea ati vrea sa indreptati aceasta gre~eala acum. despre oameni. ~i iara~i din considerente personale . cand s-a mai adaugat $i 0 umbra de acuzatie ~i biiiatul nu vrea sa va mai asculte. In acest caz. fiuI dumneavaastra se va schimba el singur sau durnneavoastra veti 3imti cii acum ave!i dreptul 8a-1 povatuiti. Daar vi s-a pamt. Acesta i-a daunat fiului dumneavoastra. sa $titi ca vremea povetelor a trecut.elile. InSeam. se va schimba ~i el. ~i asta mra chinuri suf1ete~ti.pentm ca gre~elile proprii sa nn doara prea tare ~i ca sa nu va arate 1umea ell degetul. Acum el trebuie sa treaca prin suferinta penlm a invata sa traga concluziile cuvenite. Chinul dumneavoastra sufletesc vorbe$te despre gre$elile pe care Ie-ati facut. Daca el nu vrea sa va asculte. Va puteti ajuta fiuI cerandu-i iertare ea I-ati privat de sfaturile materne ~i prin asta ati atras asupra In! necazurile de acum. datorita transformarii dumneavoastra.Alunga raul din tine sa inteleaga ce inseamna asta. Iertati-va $i pe dumneavoastra $1 cereti iertare trupului pentru sentimentul de vinovatie. Daca v-ati fi inte1es gre~eala. erati totdeauna ocupata eu treburi mai importante.fiui este ca dumneavoastra pentm ca i-ati obligat sa fie a$a. Daca iertarea vine din toata inima. ~i a va face astfe1incat nimeni nu va suferi pel1tm ca. sa-1 faceti altfel. Nu at! vorbit niciodata cu el despre viata..l. va disparea din via!a Iui. baiatul dumneavoastra ar fi fost scutit de suferinte. iar acum vre!i sa-1 fartati din nou. fata asta care a aparut in aceasta 'viara numai ca sa consume $1sa plateasea eu propr1ul imp diversele servicE.

eei care ~i-au dezvoltat forta fizica. Cand barbatul se vaidire~te .. ma in fala necunoscutului a impEi.se opre~te via~a. omul nn ~tie sa traiasca. Cand au loc evenimente manmte oarnenii se vaici1resc.i. Vaicareala 'se transforma totdeauna ill urlet de durere. Ca. Gamenii de arta emotionali. la evenimente importante devin ral. ca acum.rtiIomenirea in d.nd se vihcarqte 0 femeie -. atilt pentru e1 insn~i. cat 9i pentru cop ii. Aceasta stare de inutilitate. In gaud sau prin cuvinte. Dad\. acum fenomenul a devenit de mas. du~mano~i. Inainte de pieire oamenii plang dupa vremurile de altadata ~i Ie blameaza pe eele noi. un om care nu gande~te coreet Ineepe sa se vaicareasdi. n-au rezistat in aeeasta cUTsi'L Dar vremurile se schimba. In vremurile de crizi'i. ace9tia Hind spirituI san. Cata vreme omenirea s-a mi~cat pe drumul acumuliirii de bunuri materiale. de apatie ~i depresie a primit o' denumire expreslva: 30 .Lliule Viilma Despre sensul nonsensului Viata este mi~eare in viitor. au fost eei mai puternici.treburile marunte i~i incetinesc mersul.ieei condamnaIl 1a pieire. Spai. Vaidireala duce tatdeauna 10. se oprqte din drum. nonsens. Cand se afli'i In impas.'\. Daca la mijlocul secolului se intampla acest lucru mai rar. cautil vinovati ~i nu se mai poate aprl nickum. Viata se aflii la 0 aha eotimri3 tot mai evident. vaicareala bi1rbatului este periculoas2.dificultatile au putut fi depa~ite prin vointa.oua tabere: eei care se salveaza prin spiritualitate 3.

Alunga raul din tine Sindromul de extenuare. Dar este ~i asta 0 lecrie de viata. In esenta este yorba despre rautatea care il distruge sufletqte pe om: rautatea ca " n-am realizat ce rni-arn dorit" san" nimic nu e a. El ~i-a ales parintii care ii dau aceasta posibilitate.~aCZlma~fi vrut". Omul este condamnat la abandon. sa ~tie ca trebuie sa cante sensul nonsensului.nd omul incepe sa se extenueze inca din copiIarie ~i ne mai vilzand frumuse!ea v'ietii. Nonsensul apare pentru a va da ~ansa sa descoperiti posibilitatile uria~e pe care viaTa vi ie ofera. In spatele ei se afta scena unde stau aliniate uriai'e posibilitati pentru viata durrmeavoastra. Cine i~i alege la na~tere a situatie de criza. Veti intelege err ea exista atunci cand va veti desparti de senzatia de inutilitate ce vi s-a furi~at in suilet. Cereti-i 4' . Cine simte ca i s-a furi~at in suflet senzaria de nonsens. Stati in fata cortinei ~i nu ~titi sa 0 trageri. dar la modul dureros. Orice intreg are doi polio Polul negativ este l10nsensuL Cum apare un obstacol va ~i grabiti 88. Dragil omuIe! Riltacirea ta este sumum din tot ce era posibiL N onsensul vine sa va invete cii in spatele aparentei ca uu ganditi ~i cii un gasiti 0 cale de ie~ire se ascund de fapt ganduri marete. Orice situatie te invata cate ceva. Asta inseamna ca inveti eel mai lesne din situatiile extreme. Nonsensul este senzatia de pustiire totala. Este teribil de trist d.) 1 .-1 numiti nonsens. traiqte pentru a muri. acela are nevoie de 0 leqie critica.

Indiferenta dumneavoastra va 1'1 inlocuita de bucuria de a va mi~ca. Nu sunteti con~tient ca ea a aparut ca sa dea vietii dumneavoastra sensul eel mai inalt. ea exista. sentimentul ca fiintezi.inainte de a va insu~i lectiile de viata necesare.1eelelalte. i'n spatele ei se afla insatisfactia. Ispititorul dumneavoastra mintea . Aveti dej a trupul. necesari sie ~i prin sine . Cautati persoana care va iubqte. de a actiona. Cereti-i iertare ca n-ati inteles ca atata timp cat trupul traie~te mai sunteti inca iubit. 32 . Dragii mei. de a trai. Senzatia de inutilitate (nonsens) este una din formele cele mai complicate de stres. ne~tiind sa ganditi. Cereti-i ieliare din toata inima ca a!i tinut-o captiva ~i veti descoperi sensul ei profund.'iilma iertare pentru ca. Veti simti cum contururile corpului dLLmneavoastra vor disparea ~i se va produce contopirea eu Unitatea Suprema.. ati 1asat-o sa ajunga la dimensiuni care ameninta sa va distruga. Ea nu apare bruse.necesari celorlalti. Cereti iertare trupului dumneavoastra ca prin asta ati atras sindronml de supraardere ceea ce inseamna moarte pentru corp . se vor adauga . daca veti ac!iona eu cap. Veti simti ca sunteti necesari. cauza acesteia fiind sentimentul de vinovatie. nu este insotita de un torent de emotii. Este un sentiment special.va face suftetul bolnav. sentimentul ca ai dobandit mare tie ~i demnitate. Iertati-va ca ati permis senzatiei de inutilitate sa se apropie de dumneavoastra. nu exista nici trup. n-ati inteles ca daca nu exista iubire. In realitate.Litule J. ea este tacuta pentru ca de aceea este inutilitate. va blocheaza calea spre iuhire pentm ca rascumpanlnd raul sa dobanditi valoare propne.

Nu au cautat sensul vietii. Bogata~ului Ii este mai greu. EI tremura pentru bogaria lui. nici ceHUalt nu vad bine1e din spatele raului.mul fizic. De aceea merita sa lucram mai intens asupra gandurilor noastre. intelepciunea. Acolo nu vor mai fi suferinte fizice. corpul nostru va fi guvernat de idei. Niciunul nu ~i-a invatat lectiile de viata. Si totu~i viata nu se opre~te. va trai ~i in viltor. Echilibrullor este ratiunea. dar fiecare dintre noi este capabil sa evite 0 moarte prematura. Cine inte1ege natura erizei omului modem. Rezultatul a fost nonsensul. Nici unul. Din punct de vedere al esentei Universului. EI trebuie sa se elibereze de stresuri. EI trebuie sa se elibereze de jugul bogatiei sale ~i sa a faca ~i coreet. Trupul nostru este muritar. Materialismul a umflat rolul mintii fizice pana Ia limita maxima ~i a incercat sa nege spiritul. Trece pe strada un sarantoe slabanog ~i ura~te vila luxoasa in care nu are acces. stagnare ~i pieire la mvel fizic. deoarece. In noua galaxie. va intra in noua galaxie pe poarta mortii. se in~eaHi. Pe 33 . Sanlntocului ii este mai u~or. Cine nu va ~ti sa scape de senzatia de inutilitate.Alunga raul din tine Mintea 11poate duce pe am la boala. Pe eel eare va gasi sensul nonsensului moartea fizica nu-l va ameninta pre a cmand. Cine crede ca acolo chinurile vor fi ~i mai mad. prin cre~terea ratiunii. au cautat bogatia. viata tara spirit inseamna nonsens. Din vila iese un bogatan bine hranit ~i 11 invidiaza pe sarantoe pentru libertatea Iui. viata omeneasca este mult mai lunga. pentru ca dupa fiecare moarte urmeaza rena~terea.unul spiritual ~i l. Mintea are doi poli . EI tinde spre viitar ~tiind di dupa rau vine ~i binele. Nonsens inseamna sa traie~ti in bogatie ~i sa mori de inutilitate.

Nu vrea sa inteleaga ca chiar ~i din propozitia pe care am citat-o transpare 0 invinuire . dar acesta devine tot mai gros. dar esenta nu se schimba.~i un ton iritat care inseamna rautate multiplicata. ~i cei care detesta la~itatea. Persoana respectiva poate sa nege. fiindca frica nu poate fi infranta in felul acesta. Pe masura ce frica cre~te se inmultesc ~i insueeese1e. "Eu nu urasc. 0 face prin fapte. 34 . Rautatea irationam . Fara iubire viata inceteaza. Pentru ca viata sa poata continua. zidul frieii. Si totu~i se intampla destul de frecvent sa mi se ceara ajutorul de catre persoane care simt nevoia sa inteleaga mai pro fund sensul rautatii. Lupta presupune intotdeauna rautate. inclusiv pe a lor. pentru dl omulle atrage prin frica lui. fluxul de energie a iubirii se lovqte de un zid.Luule Viilma masura ce va fi necesar vom incepe sa schimbam materia cu ajutorul ideilor. Cauza ~i efectul vietii este iubirea. Numai ca nu 0 numesc rautate. cum apare ea ~i cum poate distruge.spune 0 persoal'1a care se amesteca tot timpul in viata ahora. pe allor ~i pe al altora. dar de teama nici nu indraznesc sa se supere. Am vorbit muIt despre rautate. dar allii ma urasc pe mine" . Sparge el. Abia ea se intensifica rautatea. Chipurile. omul. cel ee sufera incepe sa lupte pentru a inHltura obstacolul. ei vor sa educe curajul. Cand omul se teme ca nimeni nu-l iube~te.~i asta este tot rautate . prin cuvinte ~i prin ganduri. Sunt la fel de derutati ~i cei care traiesc sub imperiul spaimelor ~i se considera rai ~i du~mano~i.

Chiar daca voi suferi. Poate ca la parintii lor frica aceasta a fost atat de putemica Ineat sub aparenta indiferentei s-a transformat in negarea iubirii. intrucat: .nimeni nu ma iube$te.le-a fast foarte frica sa recunoasca aceasta spaima. Ei Bunt aparCitorii celor slabi ~i sa nu-i treaca cuiva prin cap sa caute sa Ie schimbe parerea ) mai ales la maturitate. Ei nu pricep ca atrag asupra lor exact lucrul de care se tern. Deoareee viata barbatilor depinde de soWle lor. spiritul sau va fi ca un tovara~ de drum care s-a oprit in loc ~i asta 11nelini~te~te In legatura eu viitorul. frica . ce Ii trebuie. indiferent de sex. Rautatea i~i are izvorui in frica . cei sensibili sunt foarte vulnerabili in legatura eu tot ce privqte soria. tot nu recunosc. Femeia care i~i iube~te sotul nn va ramane singura pe lume.Alunga raul din tine Rautatea este reactia incon~tienta la absen!a iubirii.au fost foarte alintaJi inca de cand erau copii. daca el nu depune eforturi. "N-am nevo ie de iubire. Nu este con~tient de faptul ca. Aeeasta spaima 0 au mai ales barbatii. indiferent ce inteiege omul prin iubire. S-a obi~nuit ca altii sa faca tatul pentru el. iar ulterior de sot sau sotie. Multi neaga ca s-ar teme.nimeni nu ma iube§te s-a transformat demult in rautate ~i adevaratele sentimente au fast inmormantate. Nu sunt capabili uiei maear sa asculte 0 discutie pc a tema general a. Ei i~i ascund formele negative de stres in spatele unei bunatati aparente. de ce simte 0 greutate in cap ~i de ce 11doare capul.la ei. Viitorul este clar pentm cine a realizat mult prin forte proprii. pentru ca se tern ca nu cumva sa fie ranita demnitatea sotiei lor. . . Temerile lor s-au transformat demult 1ntr-o permanenta iritare. pe care ins a ei refuza sa a numeasca rautate. 0 astfel de persoana nu inte1ege ce vrea de la viata. important e sa Jiu 35 .

}ilumea sa ma respecte ". lipsindu-l pe eelalalt de posibilitatea de a fi el insu~i.}te pentru dE au jaClit aNita bine. Este foarte greu sa descoperi esenta interioara a unor astfel de oameni. Sotul sau sOlia supergrijulii. Un astfel de om poate parea chiar echilibrat. pentru un observator strain. Cine ignora ro36 . dar sigur. Au facut fn viafa atatea lucruri bune. Important e ca treaba sa mearga . Dar el nu este de acord . Munca este doarmunca. Un astfel de om nu se va lecui de bolile lui pana cand nu vaintelege acest lucru. dupa 0 logica stranie. Iubirea este forta necesara pentm a face. Sau sunt iubiti de sot. Ei sunt diritre aceia care cred ca merita ell prisosinta iubirea. de exemplu. fndit toata lumea fi iube. care se amestedi permanent unul in treaba celuilalt. iubirea este Dumnezeu. el da indicatii. declara ei cu mandrie. neputand sa inteleaga ce anume Ii trebuie trupului in viata lor. Pentm om munca este un mijloc de a lnvata. Si-au facut fOst de un tovara~ de viata dupa propriullor chip ~i in existenta lor terna se indreapta ineet. Ace~ti oameni nu pot sa inteleaga ca a face (a munci) nu inseamna a iubi. eu cea mai buna intentie. Eu. sa faca taman acela pentru care el n-a facut nimie bun.Luule Viilma lasat fn pace. spre moarte. pe ei ~i pe altii. dar dupa cateva ore eomunicarea cu ei devine insuportabila pentru lill om de acliune. Ace~tia se extenueaza reciproc.s-o faea altcineva pentru el! Si. pot parea la inceput. el conduce. sotie pentru ca am facut atata bim pentru ea (el) fncat nu se poate sa nu ma iubeasca. dar pe eel care traie~te alaturi de elll pa~te sedituirea tuturor forte lor. Iubirea este totul. 0 pereche ideala.

Alunga raul din tine Iul dat lui prin apartenen~a Ia 1m sex, se condamna elinsu~i la suferintiL Trebuie sa lnvatam di in viata totul are dOl poli, chiar ~i iubirea. Poate sa-~i condudi viata eel care ~tie sa gandeasca ~i nu eel care a absolvit stralucit 0 facultate ~i se lauda eu asta. Persoana cu studii superioare care nu intelege ca via~a materiala este doar 0 particica din viata spirituala, poate sa mearga ani in ~ir contra curentului gandind despre sine ea este onest ~i eu principii, hamic ~i inteligent. Dar 111tr-o buna zi picioarele Iui vor refuza sa se mai mi~te pe drumul pe care mintea Iui de materialist Ii porunce~te sa mearga. Drumul ca atare nu este grqit, dar sunt gre~ite mijloacele. Dad\. va lupta eu du~manie cu greutati1e vietii, perdantul va fi propriul trup. Nu-i vor mai fi de folos nici medicamente Ie, niei bisturiul. In viata totul trebuie facut cum trebuie, inclusiv depa~irea dificuWitilor, altfel va suferi inainte de toate omullnsu~j.

~mp{u

din mapa

A venit la cabinet un am cu prostata gray bolnava. Urinarea se mcea cu foarte mare dificultate. Medicina nu-l mai putea ajuta. Am mcercat sa vad care este cauza bolii, adica pietricica ce a provocat avaIan~a. Si am vazut ni~te hamuri vechide cal, rupte ~i pline de praf. In afara de sensuI simbolic, tabloul era atat de clar incat parea incredibil. L-am mtrebat: "Ce poate insemna asta?" Barbatul a ro~it ~i s-a apucat sa-mi explica cu patos ca aceste hamuri zac de vreo douazeci de ani pe peretele magaziei ~i pe zi ce trece 11enerveaza tot mai tare, dar nu se indura sa Ie arunce. 37

Luule Viilma Prostata (glanda) este organul paternitatii. Toate problemele legate de devenirea paternitatii ~i de existenta ca tata se concentreaza in aceasta glanda. Devenirea ca tata are lac in cursul vietii sexuale. Teama de a fi lipsit de functia sexuala Ie provoaca barbati10r tot feIul de restrictii. In felul acesta se imboinave~te prostata ~i sunt afectate ~i organde din jur care simbolizeaza baza familiei. Bazinul este familia, pm'tea inferioara a bazinului este baza familiei. Oam.enii modemi socotesc di baza familiei inseamna bunastarea materiala, bogatia. eel care vede baza familiei in iubire, acela nu se va imbolnavi de prostata. Dupa cateva s8.ptamani omul a reapamt, de data aceasta cu 0 stare de spirit bun9, pentm ca Incrurile tindeau sa se case'!. Jumatate din lucruri indrepte. "Am scuturat tot Ie-am dat let gunoi ~i nu regret deloc" 1111i povestea el eu bucurie pentfU ca intelesese 1a ce duce obiceiul de a str[m.ge.

Pilrintii visurilor noastre ,
Intelegandu-va problemele, En uitari di sunteti formati din taUi ~i din mama. V -au format credintele religioase ale ambilor parinti. Trupul ne dezvaluie suma moduri1or lor de gandire. Bolile trupului ne arata partile rele ale parinti~ lor. Dumneavoastra ati venit pe lume ca sa coreetati aceste parti rele, dar puna aeum nu ati ~tiut s~i Ie indreptati eu propria minte.

Tata este mi~carea. Mama este piedica.
38

Alunga raul din tine Dragi marne §i dragi copii! Pana cand omul care a ratikit drumul in viata nu va invata prin suferinta, obstacolui va trebui sa fie chiar mama lui. Obstacolul ne obliga sa ne incordam toate fort,ele §i face din noi 0 fiinta ganditoare. Numai prin depa;;irea individuala ~i corecta a obstacolelor se ajunge la rezultatul ce reprezinta valoarea ve§niea pentru spirit. Cu cat mama v-a pregatit mai multii suferinta, cu atat va da, potential, posibilitatea cea mai mare de a va inalta spiritual. Vor Intelege acest lueru numai cei care au iertat muIte mamei lor. Dar, eel care 0 eonsidera pe mama sa rea ~i vinovata de tot, sa tina minte ca el §i-a ales mama pe care 0 are acum. Noi in~ine ne-am propus in viata un scop atat de mare! ~i acum renuntam sa mai tindem spre el. In fieeare om traiesc parintii visurilor lui. Ei sunt atat de buni ~i de frumo~i in eomparatie cu eei pe care ii are in realitate. Contrastul este atat de izbitor incat, plilngandu-§i soarta amara, omul ar vrea sa moara. Pentru copii dorinta de a muri constituie refugiul unde ei i~i varsa mai ales lacrimile amare. Prin aceasta corpul 11ajuta pe copila~ sa-~i u~ureze sufletul. Vedeti, aid a ie~it iara~i la suprafata notiunea de "suflet'". Dar sufletul este chiar mama . . In ultima vreme am avut oeazia sa devin martorul bucuriei multor persoane dej a in varsta. Veneau la mine la cabinet ~i imi povesteau ea, dupa ce .;;i-au iertat mama, au deseoperit dintr-o data ca toemai ea era mama visurilor lor. "E chiar ea, mama mea proprie, simt lucrul acesta. Nu pot sa ma fn~el!" exclamau ei eu 0 bucurie sine era. Pentru ei incepuse 0 DaUa viat~i.

Dragostea copilului pentru mama este cea mai mare iubire din lume. Copilul care, dupa ce ~i-a iertat mama,
39

Luule Viilma a simtit aceasta iubire in sufletullui, fericire. a aflat cea mai mare

Prin mama Dumnezeu intra in copil. Copilul are a nevoie nemarginWi de parin!i pe care sai poata iubi. Niciun copil nu va spune vreodata atatea cuvinte rele despre mama sau tatal sau cate spune mama despre copil. Cauza este aceea~i radacina a duIu! - dorinta de a avea, de a dobandi. Tot mai frecvent parin!ii concep copilul cu un anumit scop. Dar ei, copiii, 'lor sa apara pe lume de dragul iubirii. Copilul de astazi este nevoit sa-~i croiasdi singur drumul, sa se lupte cu muIte neajunsuri. Dad!. va veti ierta parintii pentm gre~elile lor personale ~i pentru gre~elile omului modern in general, parinW vo~tri se 'lor schimba ~i voi nu veti mai repeta acelea~i gre~eli. Aceasta bueurie a deseoperirii parintilor am avut-o ~i eu. Intr-adevar, este bucuria de a te fi dobandit pe tine insuti, este posibilitatea de a ajunge la acel nive1 care este lini~tea sufleteasca. Gameni dragi! Toti purtam in suflet chipul marne 1 adevarate, dar nu-l reeunoa~tem pentm di nu ne-ammeut tema pentru care ne-am naseut pe lume. Ne-am naseut pentm a indrepta raul facut de panntii no~tri. BuniHatea mamei se ascunde in spatele rauIu! aparent, ca tot ce este mai pretios pe lumea asta. Cautati-o! Invatati-va sa intelegeti ce este binele ~i ce este raui. Unde incepe binele ~i unde se termina raui. Leetia de indrumare copilul 0 prime~te de la mama sa. Nepriceperea de a intelege sensul binelui ~i raului aduce necazuri in viata amandurora. Sa analizam doua extreme. 40

Alunga riiul din tine

- in aparen/a mama este rea: este nervoasa, speriata, aqagoasa, autoritara, amorala, alcoolica, l~i abandoneaza copiii etc. PentrJ spirit chiar ~i moartea prematura este negativa - copilul a ramas tara mama ~i :filraindrumator. Rautatea materna este vizibila in acest caz - acesta este raul
~i pentm copil este u~or sa fad! acel lucru pentru care a venit pe lume. Copilul vine pe lume pentru a ispa~i raul parintesc sau, mai simplu, sa devina contrariul mamei. Omenirea a invatat incon~tient acest lucru de-a lungul veacurilor - ~i-a extras forra din binele mamei §i inrelepciunea din raul tatalui. Oamenii de felul acesta (in special barbatii) spun la batranete eu bucu..tie: " Dacii piirintii nu m-ar fi ciomiigit in copilarieJ n-ar fi ie§it om din mine". Un astfel de copil a inte1es ca pentru faptele sale merita sa fie batut. Bataia I-a invarat, dar sufletLlllui avea nevoie de iubirea cu care i se apEca bataia. Daca i~i va ierta mama pentru ca va ifi!elege partea instructiva a raului, mintea lui se va deschide ~i sufletulii va fi lini~tit. - in aparenpl mama este buna: este grijulie, atenta, rabdatoare, precauta, reu~e~te ill toate, face totui. Cu 0 astfel de mama copilul nu are Ia ce se gandi deeat la satisfacerea propriiIor mterese. Drumullui in viata va fi poleit eu aur, drept ~i lin. Copilul va merge filra nici 0 grija, dar mai devreme sau mai tarziu, va aparea prima prapastie in care se va prabu~i, nebfumind ca s-a intins 0 cursa. Incerciirile aspre sunt necesare pentru el, pentm a intelege de ce a aparut pe lumea aceasta. Copiii se nasc pentm a inviita ~i invata din raui care se intarnpla. Prin urmare, partea negativii, proprie mamei, se explica prin simplul fapt ca la toata lumea raul este in oroDortie de 49% si bine1e de 51%.

i

..r

.1

1

~

41

de fapt. i~i mascheaza partile negative. acea mama care vorbe9te mult ~i varsa tot ce are pe suflet 11invata pe copil ce este viata incomparabil mai bine dedit o mama rabdiltoare ~i delicata care sufera in tacere de draOJ JJ OJ. 42 . care va este necesar..mai grea varianta. Iertati-va mamele ~i taW care v-au ascuns ce este rau ~i de aceea acest faU voi trebuie sa-1 invatati pe cai mult mai grele. ar incepe sa invete.De ce trebuie 8-0 wid pe maSunt nevoita sa raspund: ma intr-o lumina nefavorabila? Nu. socotind di nu~~i au rostul. intrucat tatal dumneavoastra este spiritul de care depinde lumea dumneavoastrd fizidi. . ~i aceasta inseamna ca. . macar cu 0 meche. sa priviji adevarul in fafa. copiii mult prea buni din punctul de vedere al mamei se fmbolnavesc grav. constihlie pentm voi lectii de viata mult mai grele decat ce1e care provoaca nermanente scandaluri in familie . dar daca mama a devenit nwi aZbeidecat alblll numai pentru ca tata este mai negrll dedit negrul. ca nu e decent. Toate lucrurile despre care ei s-au jenat sau s-au temut sa va vorbeasca. chiar £n interesul dumneavoastra. Trupul copilului -itie asta -ii semnalizeaza prin boala Ierta!i mamei dumneavoastra bunatatea excesiva prin care eo. dnd trebuie sa ridice valul ce ascunde adevarata esenta a bunatatii excesive a mamei Iui. fn afard de asta. Daca copilul ar auzi. Sarcina aceasta depa~e~te puterile copilului care i~i binecuvanteaza mama. !ii. ca nu e inte1igent sau nu s-au considerat suficient de de~tepti pentru aceasta discutie. dorind sa para mai buna dedit este in realitate ~i de aceea nu v-a spus adevarul despre greutati1e vietii. Mi se pune intrebarea: .LuuZe "Vriilma Acest copil a aparut pentru a-~i insu~i ceo.. vorbindu-i-se despre rau. nu trebuie. afi putea.

adica mai buna.>1 se amara~. ~ d -. ii ii -"'-" 43 .i'lor corecta gre~eala. Si astfel se acumu~ " leaza energia negativa a unei boli grave. boaIa va trece mai repede. Daca anit marna cat ~i copilul l:.tiva decat precedenta ca apoi. Partea rea se vcde ell ochiulliber. Dar ranI ascuns de maraa nu lese imediat la suprafata ~j capilul orbecaie. ehtal' daea mintea lui este lnititica ".. sa devina mai inte1eapta. Jfi ell.~ t . de asia ~i apare copilnl pe lume. rau d eea ea. Daca 0 face nUi'nai unul dintre ei. . dupa trecerea crizei. va fi nevoie de mai mult timp. Acestea sunt problemele pe care parin{ii ar trebut sa le lamureasca ell copilul. Fiecare capil vine sa Invete lectii diferite. Din ne:jtiin{a v-clfi ojlat de multe ort fntr-o postw'a negativa. necare generatie va 1'1 mai nego. :fiira sa il1!eleaga de ce mama spune: unde ai ie~Ji[tu (!~>-a?ru. De rapt.. Cele mat complicate situalit de vta{a sunt cele pe care liU Ie pute/1'lrezolva.~ este mal. dar care v-au interesat. daca s-a ascunsfa{a de mine?" Va raspund:"Avefi multe probleme despre caJ'enu s-a vorbit niciodata fn casa. ca ea sa se schimbe. Trasaturile de caracter ale marnei ofera suficient de rnuIte variaTii pentm ca pentru niciunul dintre copii viata sa nu fie plicticoasa.e ea. Mama are muite trasaturi decaracter. Trebuie sa ~tim ea atata vreme cat EU 'lorn invata sa gandim coreet. pentru ca nu suntem capabili sa Ie fntelegem. tu e~'ti I mat rau dedt mine' CopiluI vea:. ~i el ca mama are dreptate .mtr-aevar. 0 sa ma intrebati: "De unde sa ~tiu ce anume trebuie sa iert mamei mele.Alunga raul din tine gul1ini~tii in familie. copilui se va supara ~i va IDcene sa-5i ir1vinovateasca mama.iijerent Clan Q. ~t '11 . daca ea face mer-eu acest repro~.. se J:nva!a repede prin boli u~oare ?i copilul devine din acest punet de vedere opusul mamei. " .

0 sa spuneti di generozitatea este buna. dar ell de ne intalnim rar ~i de aceea parerea lor nn este impor~ tanta. este buna. in esenta. gata sa dea totul penlTu bani? Sa analizam esen!a lectiei . la copil llicep sa apara semne de avaritie care se amplifica producand mari suferin!e.Luule Viilma Pentru 0 mai buna inte1egere vom Iua ca exemplu trasaturile de caracter cele mai evidente de la trei marne diferite .generozitate. Caracterul marnei se da 'in tabelul urmator: 44 . vor aprecia eu toted altfel pc aceas!a mama. ~i de aceea nu alarmeaza pe nimeni. complet straine.!i parti1e bune ~i partile rele..partea nevaZ"uta a mamei. Foarte rar este zgarcita. iar i falsitatea 0 veti numi la unison rea. Spre mahnirea mallei §i a farrJliei. Care trasatura este mai buna ~i care este rea? Categoric. dupa toate seITLDdeexterioare. pentru ca ceea ce nu se vede detennin3_ realitatea.~i vom Lncerca sa intelegem specificul lec!iilor pentru copii. De ce? De ce 0 mama atat de buna a crescut un copil atat de necinstit s>i avid. Prima mama. la evaluarea inflexibilita!ii veti incepe sa cantfu. inflexibilitate ~i falsitate . ceea ce e de rapt spre bine1e familiei. Alte persoane. Copilu! ~i-a ales aceasta mama ~i Inva!a lectiile date de ea. este Ul1 om darnic ~i inimos ~i de aceea.

~i certareati:L Din cauza caracterului ei.Alunga raul din tine Partea vizibila a marnei Partee GENEROASA invizibila a mamel AVARA Vedeti ce leqie mare de avaritie se ascunde pentm copilil1 partea nevazuta? In decursul unei perioade mai lungi de timp copilul trebuie sa acumuleze energia avari}iei inaiute ca e. el va avea parte de incercarea din care va trage conduzia ca avaritia este un Iucru rau. nevizibiHi i-a dat intelepciune acestui copil printr-o boala. inflexibila. adica suferinta ere~te pas eu pas pana se atinge limita. in farnilie izbucnesc mereu certuri greu de suportat In permanenta careva dintre ei se Imboillave~te. A doua mama este in aparenta. bunatate. mai ales atunci cand se Imbolnave~te careva. Doar unele spidte au atata ffiinte incat sa se friga doar 0 singura data. Partea mare buna. vizibila a mamei. De regula.nd mama devine de nerecunoscut: foarte buna ~i ingaduitoare. prin avaritie. adica partea mare rea. Un astfel de copil i~i prime~te 45 . lectiiIe de acela~i tip se repeta de mai muIte ad. Atunci. grava.! sa devina evidenta ~i apol sa 0 creasca pfma la gradul de'suferinra. Copilul chiar vrea sa se Imbolnaveasca ca sa se bucure de aceasta.. apoi se face bine ~i iara~i i~i vede de drumul luL Din dnd in ca.

totu~i pentru copil ea este buna. Nici nu~i da Sefu'lla di detesta poleiala . Copilul ~i-a ales insa aceasta mama eu lectiile ei complicate.fiindca simte sub ea minciuna ~i vorbele ei sunt ca 0 revolta fata de acest gen de fatarnicie.cinsiea .Luule Viilma lectiile de viara prin imbolnaviri repetate. A treia mama este in aparenta foarte falsa. dar care tree repede ~i se eorecteaza de necare datit Partea vizibila a rn<::tmi91 invizibila a mamei fngaduiloare Raul mare vizibi1 sau binele mare invizibil a1 marnei ia ciat 1:ntelepciune primr-o boala u~oara. Ea ~tie doar sa se lupte ell minciuna. Mama este jumatatea copilului. lmediat dupa na~tere copiluI a ~i devenit mai intelept deoarece trasatura foarte negativa de caracter a mamei nu mai are nevoie sa fie amplificata.poate si1 nu fie bagata de seama de ceHalti ~i nici chiar de ea. Ea chiar se poate detcstEt pentru ca de fiecare data cand vrea sa fie cinstWi. De~i tOIl spun di mama aceasta este rea. Ii iese exact pe dos. m46 . Tot ce spllile este un neadevar. a ajuns deja 1a cota critidi. Partea nevazuta a falsitatii .mra sa 1:nteleaga ca lupta intensificii minciuna.

Copilul ramas mra parin!i are 0 via!a debusolata pentm ea ii lipsesc lectiile pe care a venit sa Ie inve!e. Parin!ii adoptivi trebuie sa ~tie ca pe dinafara ei sunt 1a fel de buni cum sunt parin!ii adevarati pe dinauntm. i~i gase~te parin!i adoptivi. sensul fiind sa ramana cinstita fa!a de eainsa~i. dar libertatea de a-ti invata lec!ia de viafa este ~i mai buna. Si chiar dadi tori oamenii buni se napustesc impotriva ei ~i iau copilul din casa rea ~i 11duc 1a 0 casa de copii buna. sinceritatea.meat copilul ~tie sa deosebeasca binele din rau. fiindca un copil traumatizat este deosebit de sensibil. 0 mama care ura~te necinstea. Si. Partea vizibila a marnei Partea invizibila CINSTEA a mamei 47 . Pentm capil mama va ramane buna pana dnd opinia publica ii inabu~a acest sentiment. Grice spirit preTuie~te cinstea. devine ea insa~i demonstrativ falsa. Fara asta viata nu are sens. adevaml. in felul acesta. Acqtia ar trebui sa-~i indrepte ochiul interior spre rau. Trebuie inteles faptul ca a avea burtica pEna.Alunga raul din tine . cu mid diferen!e. adica sa se elibereze de d. El simte revolta materna impotriva cinstei pretacute. Daca. copilul va fugi inapoi la mama sa. Pentm copil este mai greu sa suporte iubirea mainm!arita a parin!ilor adoptivi decat pe cea a parintilor lui. ace~tia vor fi ~i ei 1a fel ca parin!ii adevaraTi. Copilul i~i iube~te mama. hairmte curate ~i un acoperi~ deasupra capului este bine.

Generalizand. Daca nu dispar. Daca el nu spune adevarul. Cicatricile nu raman numai de Ia rani. De aceea se ~i spune de cand e lumea di tineretul e stricat. cicatricile 'lor disparea. Aceasta este mareata lectie a timpurilor noastre sau valoarea crizei. Cicatricea este semnuJ neierHlrii. Cine va inre1ege di. Astazi omenirea traverseaza a criza in care bine1e devine mai bine ~i raul mai rau. iara~i nu va fi crezut. 48 . A§adar. Aceasta este calea aspra a vietii pentru eei care merg pe drumul suferintei. Orice intarnplare din viala 1asa urme. el incepe sa exagereze partile negative ale parintilor parra carrd va ajunge la 0 mare suferinta prin care va incepe sa inteleagi'L adica va ajunge la intelepciune. iar invatatorul este rau. ExtremeIe sunt Intotdeauna rele pentru ca energia extremei se Intoarce In urmatoarea clipa in opusul ei ~i atunci viara copilului va fi grea. ea va daroade la nepo!i. daca i~i va schimba modul propriu de gandire. copiluI nu a fost nevoit sa sufere. va In~eIali. Alt mijloc de schimbare nu este eficient. se poate spune ca copilul seamana eu parinrii. va face lumea mai bLma ~i cine va incepe sa se ~i preocupe de acest lucru. intrucat el '>Teasa invete. dar. Dad gfmdiri: ce bine cii sunt pUfin extreme!. dragi parinri §i parinti ai parinrilor. dadl spune adevarul. Problema s-ar rezolva daca s-ar schimba opinia publica sau oamenii ar invara sa gandeasca ~i sa inteleaga ca binele ~i raul sunt valori relative. De obicei ea se intinde pe trei generaW §i daca samanra data de parin!i prinde radacini bune. La eel care iarta. nu va fi crezut. l§i va cfipata echilibrul interior. Rar se intampla ca leqia sa lina doar doua genera!ii. lichidati cauza §i copiii §i nepotii dunmeavoastra se 'lor schimba.Luule Viilma Mama foarte rea pe dinafara i-a dat copilului un bine extraordinar.

Un om perfect este eel care este echilibrat ~i pe dinafara ~i pe dinauntru. 49 . ii pro'voaca 0 avalan~a de stresuri. Pe Pamant nu existii numai oameni buni ~i oameni rai. Toate acestea sunt stresuri caracteristice oricarui om. nu exista om tara ele. Daca apar impreuna..Rautatea distruge. Ea are dnd sem.Frica atrage rauI. Daca nu stingeti focul. Distructie Acestea sunt semnele medicale clasice ale inflamatiilor. Temperatura 3.Frica .Sentimentul de vinovatie il face pe om slab. . Ro~eala 4. fiindca viseaza sa devina ideal de buni. veti pierde cate ceva pentru totdeauna. Marire excesiva 5. Cea mai simplii rautate cOnlplexa Sa reeapitulam pe scurt efeetul formelor de stres: . . corpul ii da omului de ~tire ca "a luat foe" ~i trebuie de urgenta sa schimbe eeva pentru ca foeul este mai rau decat infraetoruI.nimeni FlU ma iube$te blocheaza ratiunea ~i omul vede totul intr-o alta lumina. Durere 2.Alunga raul din tine inseamna ea ati dorit sa aveti rezultate tara a depune nici un efort. Toti oamenii buni ascund ceva r2lUin interiorul lor. .Tle upa care poate fi recunoscuta: d 1. . Ce este rautatea? Rautatea este a emotie negativa care distruge.

Cu ajutorul urmatorului tabel va puteti localiza durerea ~i puteti gasi definitia ei exacta: 50 . Dadi omul acumuleaza odata eu varsta un numar tot mai mare de stresuri din propria viata.rautate surda Cineva tocmai te-a suparat. A9 vrea sa ma razbun dar nu pot.Luule Viilma Aceste semne pot sa apara pe rand.utatii. Sentimentul de neputinta in coneretizarea ra. i\mplifiearea sau atenuarea durerii indica excesul sau deficitul de rautate. Durere brusca . bolile copila~ilor sunt provocate exclusiv de stresurile parintilor. ~i a~a mai departe.rautate acuta Durere surda . rautate ascutita Durere cronidi rautate de lunga durata. Specificul durerii earacterizeaza felul de rautate: Durere acuta . Durerea Durerea da alanna 9i informeaza eel mai bine despre ruinarea sanatatii.rautate brusca. toate sau toate odata. Duren~ ascutWi . Bolile copiilor sunt totdeauna imaginea in oglinda a vietii suf1ete~ti a parintilor.

il{be~te. Dupa cum se ~tie. ca sunt neglijat.. Invinovatirea altuia este tot a di~tate. obtinerea sau cheltuirea banilor. crunta rautate veche ~i de lunga durata (NB! Nu uitati de parinti!) rautatea cea mai toxica pe care corpul nu 0 poate arde dintr-o data pentm a reu~i sa supravietuiasca. fiindca nimic nu este a~a cum vreau eu Durere Temperatura Temperatura arata cat de energic incearca corpul nostm sa ne ajute sa ardem sau sa distrugem negativitatea pe care am absorbit-o prin nepriceperea ~i prin prostia no astra. septidi .. Acesta este obiectul sentimentului de vinovatie.ul din tine Durere de cap Duren~ in stomac - Durere cioare in pi- In getot Durere " in chi pul rautate din cauza ca nimeni nu mo. rautate ce impiedica mersulinainte rautate contra a tot ce exista. rautate legata de terminarea unei activitati. rautate legata de dorin!a de a domina . Temperatura mare Temperatura cronica Temperatura rautate puternica.1 .Alungo. intr-un cuvant.. Rautate ca nu este totul a~a cum vreau eu. ro. ':::' .. peste 41 grade Celsius omul moare.pe tine ~i pe altii. probleme economlce.

ne-am imbolnavi eu totii. au 0 nuanla ro§iatica. va primi 0 lectie care glasuie§te a~a: "Nu-ti fie frid! de eel care urlii!" Cine nu se teme de oamenii fai §i nu-i ura~te. zbieretele lor nu-l vor atinge ~inu-i vor pricinui nici 0 durene. eel care urla.Luule Viilma Daca racim ~i prin raeeala stare a no astra se inrautate~te. Acesta nu-§i elibereaza rautatea. Acest lucru este valabil ~i pentru inro~irea cu caracter inflamator.utate. Cine considera frigul ca un factor de cre~tere a rezistentei. sufera ~i 0 tine in el. aceluia frigul ii va ingheta nasul ca sa poata sa-1 urasdL in:ro~irea Inro§irea arata Cft rautatea se concentreaza pentru a putea ie§i afara. varsa cauza furiei. Daca frigul ar :fi eauza. Dar ia priviti pe eel care asculta urletele §i se inro§e§te ~i el. Rfulile care s-au vindecat urat.de furie se J:mo§esc de rs. Ei nu §tiu sa-~i elibereze inteligent rautatea §i ~i-o varsa pe altii. Este deja 0 situatie mai periculoasa. Cine vecle in el cloar partea rea. 52 . Toate bolide de piele posibile sunt insotite de eruptii cu ro§eala. ci 0 tine in el ~i se distruge. acela se cale~te. pentru mu1timea de stresuri frigul ar fi ultima pieatura care ar umple paharul. Pentru ca rautatea sa incapa. Cine nu ~tie sa evite acest lucru. iar cd care tace.Noi vedem ro§ea!a la exterior. vasele sanguine se dilaHL Corpul §tie di aceasta rautate trebuie eliberaHi. Oamenii care urIS. dar 0 astfel de inflamare se observa peste tot unde ea se acumuleaza pana dnd unul din vase se rupe.

ca sa ma convinga. am 9i inteles cum sa rezolv problema corect.. Eu ~tiu sa inteleg viata. Soarele este lumina care lumineaza necrutator esenta 53 . jenanta 9i umilitoare.Alunga raul din tine Sau. Mi-am amintit deodata de 0 mica problema pe care n-o rezolvasem §i de per~oana vinovata. Pentru ca nu rezolvasem situatia. A apamt 0 viespe bazaind sup arata.'1tr-oturn. Ea cre~te §i cre§te §1lmeori este nevoie de intervenlie chirurgicala. Daca pentru unii care nu au invatat intelepciunea iertarii gre~eala este mai mica. pentru mine gre§eala este mare. ro§eala de la inlepaturile de msecte. Ro~eala este varsarea in afara a rautatii acumulate intro situalie neplacuta. I-am cerut 9i ei iertare. Durerea a trecut la fel de repede cum a aparut. Nici 0 r0geata. Nu de pomana mi-a fost data mai muita intelepciune. Am inteles imediat ca n-am procedat bine §i. frica a crescut §i a devenit rautate. M-am indepfutat de turn §i apoi m-am intors §i mi-am continuat gandul. Se pare ca nicio insecta sau reptila nu mu~ca pe omul bun. nici o reactie Ia veninul de viespe. viespea mi-a facut mai bine. dar am simtit 0 intepatura ascu}ita exact in locul unde i§i are sediul frica. Ba prin veninul ei. in tamp fare cfin viata mea Culegeam fiucie di. De data asta n-am mai auzit bazaitul. de exemplu. nici 0 umflatura. Am cerut iertare tuturor fricilor mele pentru ca Ie-am lasat sa creasca parra cand. Acum despre ro§eala (eritem) provocata de razele solare. rautate ce a fost inabu9ita. evident. viespea s-a sacrmcat. dar de la mine se cere mai mult. de dragul meu.

Griee cre~tere anormala este legata de acumularea de rautate. Litiaza (pietre) 7. Rautate mica . Cu cat rautatea este mai du~manoasa. l\i1iirire excesiva manifesta in urmEitoarele forme: 1. 54 .cre~tere mica Rautate mare .cre~tere mare Rautate ascunsa . in eaviHili.Luule Viilma noastra. in artieulatiL Aderente 4.cre~tere care se vede Cu cat rautatea este mai otravitoare. Cancer 6. eu atat mai haina este boala. acela se va supara pe eorpul sau ~i va arde impreuna cu el. eu atat boala este mai clara. Obezitate (adipozitate) Indiferent de loc ~i de marime. Ingro~area excesiva a tesutLlrilor in organe. Dar cine eonfunda soarele eu 0 tigaie. Tumora 5. Grice dHdura face ca rautatea sa devina vizibila. Orice depa~ire a limitei duce la cre~tere.cre~tere ee nu poate fi vazuta cu ochiul Rautate vizibila . Acumularea de lichid in cavWiti ~i organe 3. acela trebuie sa-~i elibereze rautatea ascunsa ~i in anul urmator corpullui se va bronza eu u~urinta. eu atat boaia este mai toxica. Cine se Inro~qte nefiresc de tare dupa ce a stat doar putin la soare. Cu cat rautatea este mai conereta. Umflatura (edem) 2. excesul este 0 cre~tere.

de exemplu.prin taiere . bisturiul ehirurgului sau de la arma alba a unui criminal. De la 0 julitura pana la strangulari traumatiee . ~i eJ nu poate sa Ie rezolve sau ceilalti nu pot sa Ie aplaneze.prin strangere . Daca pe om 11irita totul. eu atat mai dur este focarul de infectie. Ce se scurge din rana (secretii) earacterizeaza esenta rautatii. apare obezitatea. ea1culii. .eu cat rautatea este mai Inver~unata.Alungii riiul din tine eu cat rautatea este mai ineapatanata. cu atat rana este mai mare. la asta contribuie rautatea parintilor.Boli de pie Ie 55 . Daca omul nu trage nicio eoncluzie din necazurile sale ~i continua sa se Inraiasca. Daca copilul nu se insanato~e~te. Raniri: . rana este atrasa de rautatea din noi. 2. de la un ciob. razbunatoare duce la raniri prin arsura. ranile nu se VOl' vindeca.Rani care se vindeea urat. Distrugere 1. Rautatea arzatoare. Ranile de pe piele se identifica simbolie eu portile organismului prin care iese afara rautatea omeneasca. TesuturHe nu se pot reface complet . atat situatiile personale cat ~i cele generale.prin arsura Fie ca provine de la 0 teapa. de la cutitul de bucaHirie.prin lovitura .

. rautatea materna . Ulcerul tractului gastrointestinaL 3. osteomielita. Osul se rope numai de la 0 rautate aparuta bruse.Ulcera!ii trofice indiferent de cauza initiala a bolii. Osul este tata ~i intrucl:lipeaza sexul maseulin. totul se depune in oase. 56 . altfel corpul ar pieri. Cu cat rautatea este mai concreta. inmuierea (decalcifierea) oaselor ~i alte fenomene patologiee. distructia patologica a oaselor . el poate sa te pacaleasca. pe altii ~i pe mama.1 rauta!ii corLfuze 10. eel ce se infurie pe altul. Cu cat rautatea este mai putemiea. .supilrarea pe tata. faptul ca pe barbat nu te po!i bazu. Aici intra toate tipurile de rautate care se reduc 10. Rilutatea paterna . Un as zdrobit este semnul caracteristic 0. intinderi de artieulatii. supanlrea copHlor pe tata. supararea pe tot sexul maseulin. .Strambarea oaselor .Luxatii. Totdeauna este valabila regula ea l~i rupe oasele.supararea pe tine lnsuti.Luule Viilma Defectele pielii sunt orificiile prin care rautatea se revarsa in permanenta. un om eu un mod de gandire eonfuz. Leziuni la oase: .osteoporozii.Subtierea. vatamarea traumaticil a oaseloL Rautatea ascunsa mult timp duce 10. sa te triideze.Ruperea oaselor . pielea da posibilitatea ca rautatea sa iasa cat mai mult. eu atat distruetia este mai mare. eel mai bine rupe oasele r£lutatea unUl barbat fala de alt barbat. Cand viata este tot mai suparatoare. eu atat fractura este mai curaI8. Rautatea navalnica duce 10.

relatiile dintre soli erau exemplare. chiar dad el §i-a recunoscut vina. lu. Unii refuza categoric sa recunoasca ca nu-~i pot schimba modul de J ::''7 i . ascunsa fata de ceilalti. omul care are copii asigura sanatatea aeestara §i a nepotilor. Suferinta delicata. in spatele unei vieti aparent frumoase. se ascunde neputinta de a ierta.. r Ne§tiinta. Ru§inea. pe care ei I-au ascuns. Parra carrd copilul nu va ierta mamei lui du§mania ucigatoare impotriva tatalui sau. Sunt nevoita sa spun oameniIor cat mai deli cat posibil di ei nu trebuie sa caute cauza necazurilor lor numai in parinti. ci :. dar corpul unui copil nu suporta minciuna §i seoate adevarulla suprafata.. In 0. 0 sotie nu ~tie di barbatul ei umbla pe de laturi numai atunci carrd iubirea ei nu-l mai hrane§te. In primul rand. se transforma in sufletul femeii intr-o du§manie dispretuitoare cu care 11unnare§te pe biirbat. mai ales copiilor Iui. Pentru ceilaIti. Copilul acestor parinti va suferi de poliartrita deformanta eu distrugerea progresiva a tesutului osos. $i pe copill-au educat in mod exemplar. dar nu am dreptul 8a-i oblig sa Ie recunoasca. oasele lui nu se vor lecui. In spateie stapanirii de sine."'Ilinaatacirile parintilor sau negarea acestora nu vor indrepta situatia. Tradarea este descoperita §i amandoi se dezonoreaza. Copilul nu are cum sa §tie de acest episod nefericit din viata lor personala. odata eu inaintarea in varsta acest om va fi in grija altara §i Ie va ingreuna viata. §i eu toate aeestea de pe chipul lui TIU va dispare zambetul neputincios de om bun. nedorinta de a scoate 10.1 doilea rand. politicoasa nu este niciodata treaba doar a acestui om.Alungii riiul din tine ~mp{u ain viatd TataI incepe sa-~i caute iubirea in alta parte.1ca ei In§i§i sunt continuatorii acelora~i gre§eli.

iertati-l ~i transmiteti-i acea forta miraculoasa care transforma raul in bine . Cine nu s-a preocupat din timp de corectarea modului de gandire. Cine nu are rautate in d. a propriei rautati acumulate de-a lungul vietii. toate traumele. dar imediat dupa accident incepe sa mediteze asupra gre~e1ilor proprii ~i Ii cere iertare corpului sau. Inver~unarea barbatului contra femeii actioneaza prin forta lui fizica. acest drum s-ar putea sa fie ultimul. Persoana de la volan aflata intr-o dispozitie proasta poate fi vinovatul potential al accidentului. Daca sunteti nevoit sa va urcati intr-o ma~ina sau un autobuz cu un ~ofer rau. Acest cine va sunt eu. aceasta rautate este din cauza sexului masculin ~i impotriva sexului masculin. din economie de timp. se produc din rautate. La oamenii in varsta fracturile au loc din cauza depunerii in straturi.iubirea dumneavoastra cordiala. Fara exceptie. nu au gandit corect. act58 . Sa fiti convins ca veti ajunge eu bine la destinatie. Daca tatal poarta in el du~mania ~i nu se debaraseaza din dnd in dnd de ea. pe fondul parintesc.Luute Viilma gfmdire doar pentru ca vine cineva ~i Ie splme ca. pre cum un vulcan. Dar daca el nu se insanato~e~te. nu va avea accident de ma~ina. Pentru persoana care. totu~i. Forta lui sufleteasdl este slabita. copilul 'Fa cadea ~i i~i va rupe oasele. alege pentru c1arificarea divergentelor familiale un drum cu ma~ina. inc1usiv cele ca urmare a unui accident de ma~iila. inseamna ca motivul bolii nu a fast acest fapt ru~inos. Ca totdeauna.

sa fie singur eu el insu~i pentru a g§. bolnavul are nevoie de lini~te. rubi!i.fracturi la oasele bazinului. daca victima accidentului ~i apropiatii lui. fiul ~i fiica lor.-1 recuceriti . mai ales parintii. Insanato~irea va intarzia mult.I :. TataJ s-a ales ell multiple fracturi pe partea anterioara a capului ~i in paliea superioara a corpului ~i ranirea tesuturilor mol. Hemoragiile 'lor disparea uluitor de repede.ndi. Chiar ~i oasele sau fragmentele care s-au deplasat din lac se 'lor mi~ca u~or la locullor. 1R '-' pentm 0 '/lata ae re. FiuI .. El i~i invatase foarte bine lectiile de via!a. Corpul a~teapta de la el 0 intelegere corecta. nu diutati vinovatL Averi griji.. eei apropiati trebuie sa-~i concentreze forta iubirii lor pentm binele celu! drag. dicilor si nu-i deraniati. ~ estu. inainte de arice. .oe doua accidente de m~ina la un intenfal de cateva zile. Fiica avea 1'animari pe fata. 59 .inte. In ambele ma~ini erau pacienti deai mei.Alunga raul din tine la se va face bine uimitor de repede. Tot eei se intampla unui am matur este. nu va alarmati.. In a doua ma~ina erau mama eu cele doua fiice. faca biller ~mp{u cfin viata De curand au avut l. mama.1 18-sa11 mana mepe y. ei stiu ce au de facut "i tineti 111.La va Ioare. Bucurati-va macar pentm faptul ca este inca viu ~i prin iubire puteti s3. iar fenomenele reziduale pot sa ramana pentm toata. In prima ma~ina se aflau tatal. . propria Iui gre~eala. . raniIe se 'lor vindeca fmmos. Dar. Mama . viala. -. Daca victima accidentului este rara cuno~tinta ~i nu poate gandi. Lacrimile dumneavoastra nu-l lasa sa se i A .nid 0 zgarietura. 'lor diuta vinovatul in altii ~i i~i 'lor face planuri de razbunare.

secretine trebuie 5i.Sange .' iasa din corp pe caile lor naturale.. Mama a suferit 0 rupere ill V a vertebrei dorsale. ell atdt secretia va fi mai curata: lacrimi. fiicele .cateva vanatai.Lacrimi . eu cat durata rautatii este mai mare ~i eu cat s-a sedi~ mentat mai mult. de care .Luule f7Wma Fetele.Secretii ale organelor sexuale . 60 . S-au eliberat ~i de rautate.ce au aparut. Secretii: . eu cat fautatea este mai proaspata §i mai sangeroasa.Transpirarie . La vremea respectiva Ie-am statuit pe mfu"'1lesa se ocupe de ele Insele pentru ca copilul sa se poata 1nsanato~i repede.Urina .Saliva . Ganditi-va la fiecare fel de secretie. Trebuie sa rnentionez ca ambele familii erau intelectuali. Daca nu ies san nu ies atat de abundent cat trebuie pentru scoaterea rautatii. §i-au tacut lectia de iertare. De illdaHl. s-au eliberat de frica de dinaintea unui drum pnmejdios. Ambele au negat ca sunt stresate. 4. Intelepte fiind.Mucozitati din nas -Flegma -Voma -Puroi . corpul se irnbolnave~te. eu atat mai sangeroasa este secreria.Fecale.dintre emotii sunt ele provocate ill yeti Inte1ege specmcul rautatii pe care acestea Ie provoaca.

Echilibrul constituie norma. Omul deplans nu are lim§te nici dupa moarte. in general. care cici macar nu fusese gre§eala. ca medic. dupE\. Ne~tiinta ~i lipsa dorintei de a plange sunt stresuri grave ce trebuie descatu~ate. posibilitatea de a da afara rautatea sub forma de lacrimi. Pentru ca. de exemplu. Nici n-ar trebui..'1direcorecta. 1ntr-o mai mare cantitate. Dore~te sa fie sanatos. Cateodata omul ajunge la extreme cand. trebuie sa aiba. nu exista nid oarneni care sa nu transpire deloc. in acceptiunea obi§nuita era ceea ce se cheama am.parerea solicitantului. celui care jele§te Ii va fi intr-adevar greu. dar nu vrea sa :-ecunoasca ca sanatatea depinde de ellnsu~i. pentru ca. trebuia sa repar gre~eala altor medici.'TIulari liehid. Dar. dore~te ca martul sa invie.inainte acela facea totul. Moare eel al carui spirit cauta echilibrul sufletesc maxim pe care nu I-a avut cat a trait. Persoana nu era nici pe departe proasta. ~i el dore~te lucruri. cereri.. lacrimile se aduna in tesuturi ~i In cavitatile cor1Jului sub forma de aClL. 61 . Intrucat nu exista un astfel de om care sa fie lipsit total de rautate. sa folosim deodorante. obligatii. Rautatea trebuie eliberata chiar daca ornul nu transpira ~i nu va transpira. Dadi omul inca nu a inviitat sa~i guvemeze viata printr-o ga.Alunga raul din tine Lacrimile rautatii pro vocate de tristete apar pentru eel omul :}-a primit de la viata ce a dorit. cele mai diferite feluri de rautate . Dupa mirosul transpiratiei se poate detennina caracterul unui om. eu. daca in spate1e jelitului se ascunde lipsa dorintei de a continua munca ~i obligatii1e raposatului. de Transpiratia seamana ell lacrima ~i seoate din organism. In caz contrar. oa:neni ~i atatea altele. mai bine spus. Am avut astfel de.

la e1 aceste mucoziUlti se vor duce in sinusurile din maxilarul superior ~i vor provoca inflamarea acestora. dadi omul vrea sa scape inainte de vreme de problemele sale. ceilalti sa-l considere a§a.Luule Viilma Saliva ne arata cum l~i realizeaza omul seopurile. aeela va avea rezultate bune. din maudrie. Niei nu poti vorbi. Cine gande~te coreet ~i se bazeaza pe el insu~i. apare inflamatia sinusului frontal care ne arata ca prostia omeneasca pune ratiunea In perieol. Omul care se straduie9te sa fie bun ~i sa faca bine. Dar claca omul nu depune eforturi. i Dacil umilinta §i dorinta de a 0 ascunde depa~e~te orice limWi a logicii umane. Viteza de salivaJie 9i clorinta ilogica se af1a Intr-o legatura reciprodL ~i. Daca copilul nu este inteles. ca 0 reactie in lant vor um1a rezultatele negative. rautatea provocata de ciuda. dadi alam1a data de el nu este ascultata. atunci. corespunzator eu graba sa ilogicil. la el ciuda se va manifesta prin mucozitati care curg din nas. daca e1 este nevoit sa-§i inghita meTeu la- 62 . La copii sinusurile din jurul nasului nn sunt dezvoltate. considerand Cft se envine. dar \Tea reznltate btme. Dar. poate sa apara 0 salivatie anormala pana acolo incat sa ii curga balele. cunoa§tem ell totii situatia cand din cauza unei dispozitii negative iri vine cateodata sa scuipi. se simte jignit dad cineva gasqte vreun cusur in faptde Iui. Cel care l§i ascunde insa umilinra. desigur. pentm ca vrea sa se considere superior celui care I-a ofensat sau. Mucozitlitile din llUS Insemllil8. Friea fata de treburile coticliene usuca gura 9i te face sa 0 deschizi ca un pe~te pe llseat. Cine umbla 'incoace ~i Inco10 eu 0 figura jignita astfel ca eel care I-a ofens at sa vadii ca el se simte jignit.

eel care are un edem puternic la radacina nasului nu poate sa gandeasca. El se gole~te de murdariile acestei lumi care produc greata . dar vor apfu'ea din nou. din poHtete. Stare a permanenta de umilinta provoaea guturaiul 2ronie. supararea pe tine insutl ea aeuzator. Flegma este rautatea plangaretilor. deoarece canalele lui energetice sunt infundate. Voma arata 0 rautate provocata de sila.fie ea mancare. fie ca nu are posibilitati. fie ea nu are forta necesara. Stranuta eei care au a~a numita rautate de scurta durata.Alunga raul din tine 2rimile de tristete. vor aparea vegetatiile adenoide. La multe persoane secretia cronic a de flegma dureaza pana cand omul se smulge din cereullui obi~nuit. Stranutul este incercarea corpului de a arunca brusc afara umilinta proprie ~i umilinta provocata celorla1ti. Este in acela~i timp supararea pentru acuzatiile care ti se aduc. supararea pe cei care te acuza ~i deei. fiindea nu au inteles de unde a aparut boala. dar odata reintor~i acasa secretia de flegma reapare. Rautatea de lunga durata atrage dupa sine a boala lunga. Daca omul simte ca nu poate ie~i din impas. Elementullui eel mai nepliicut este edemul care se :nanifesHi mai ales in pozitie ~ezand. lasati-o. Din moment ee energia umilintei vrea sa ta~neasca in afara. pornirea de a stranuta. fie a situatie inaeceptabila din punet de vedere spiritual. a viiicarelii ~i a problemelor legate de ea. Altfel. Tratamentul in staliuni Ie ajuta. Sa nu va relineti niciodata. atunci incepe sa vomeze. ca nu poate face fa~a situatiei. rautate contra necuviintei altora ~i adesea contra propriei necuviinte. Voma insearrma dezgust fatii de via~a. Ele pot =lscoase. Senzatia de durere surda in cap 1i ingreuneaza invatatura ~i dezvoltarea generala. veti face guturai. Regretul dupa ii 63 .

chiar daca trebuIe. Dadi un am mic Ia suflet. niei raul. Puraiul este marturia dorintei de razbunare pentru umilintele indurate rnulta vreme. Rautate mica inseamna 0 buba mica. indiferent in ce situatie. care merg inainte in vlata. rautatea lui va fi imprevizibila.rautatea din urnilinta. indusiv a eelar care nu sunt implicati in niei un fel. niei nu va reu~i bine sa treaca un buboi ca va ~i reapare altul. Exista oarneni care nu pot sa-~i provoace varna. De aeeea a umili. mergand pana la distrugerea tuturor. 11ieibinele. Acqtia sunt oarnenii care nu se potaiesc. A~a se acumuleaza vrajba illtre popoare ~i state.traiasca ~i sa nu deschida gura ~i care nu are o intelegere dara a ceea ee trebuie sa faca in continuare. Ea poate rnocni veacuri in ~ir. ca ~i a inchide ochii la umilinta. 1a spirit ~i la corp sirnte ca este neajutorat ~i incapabil sa rezolve 0 situatie sau sa 0 aduca in folasul sau.in spatele lor sta tearna de viitor care provoaca spasrne in stamac ~i te face sa dai afara continutul aeestuia. rautate mare un buboi mare. tratarea femeilor ca oarneni de categoria a doua ~i exploatarea lor (in lume cantinuand sa existe dreptul celui mai puternie) poate sa aprinda focul imprevizibil ~i irational al urii. Puroiul este rautatea du~manoa5a provoeaHi de nemultumirea fata de viata in general. la el. Puroililinsote~te rautatea provocata de neajutorare ~i de neputinta . La un om eamia nimie nui este pe plac. Iipsa dorintei de a merge inainte .un mic du~man 64 . A~a este ~i caracterullui . Dar ~i umilirea sexului feminin care dureaza de secole. ca focul sub cenu~a. este un lucru periculos cmar pentru un observator de pe margine. revalta fata de ceva anurne.Luule Viilma vrernurile apuse ~i dorinta ca ele sa se intoarea. ciar care eu toate aeestea trebuie 58. pentru ei viata insemnand viitoml.

prin gandurile dumneavoastra. deoareee vrea sa fie bun. Indiferent de jiagnostic. Cine nu ~tie cum sa mai nascoceasca suferinre pentru celalalt. chiar daea :--imeninu-l observa. sunte!i chiar provocatorulcare vrea sa va dea in felul acesta 0 lecrie de viata. pe care omul 0 ascunde.trichomoniaza . pentru ca.rautate provocata de pierderea simtului de responsabilitate fata de via!a Sangele corespunde simbolic rautatii provocate de dorin!a de a Iupta. asta inseamna ea setea de riizbunare cautil sa iasa pentru ca 65 . .-irea.rautatea disperata a unei persoane u~uratice. Speeificul rauta!ii legate de via!a sexuaia determina \'arietatea de infectii sexuale: . Daea va taiati la deget eu cutitul sau vi se intampla 0 alta trauma Iegata de sange. acela va suferi de infectii sexuale. Toate infectiile genitale cronice care nu cedeaza la medicamente dispar 0 data cu eliberarea de rautatea legata de viata sexuala ~i efectul vindedirii se diagnostieheaza u~or in laborator. de a se razbuna.Alunga raul din tine ::au 0 situatie negativa abia au reu~it sa dispara ~i la ori:::ontapar altele ~i mai grave. indiferent de mierobul care a produs imbolna'. eu atat vindecarea va fi mai grea.rautatea posaca a celui umilit.chiamidioza . . Du~mania irationala fata de -iata. Prin el i:1su~ieo~ul va provoca in eontinuare umilinta.gonoree . eu cat 11 veti invinovati mai mult pe partenerul dumneavoastra. Odata cu secrefia sexualii din organele sexuale iese in ::fara incraneenarea legata de viata sexuala. Co~urile eu puroi je pe fata sunt rezultatul unei rautati din umilinta. .sifilis . cauza 0 constituie insatisfactia sexuala ~i dezamagirea.rautate autoritara. :zbucne~te in afara sub forma de puroi.

sa-lin~ele. Cu cat fecalele sunt mai inchise la culoare. eu atat mai rau mirositoare este rautatea. Pentru cele care considera ca. Cu cat secrelia este mai urat mirositoare. Urina ~ifecalele scot ~i ele rautatea afara. Cu cat menstrua!ia este mai abundenta. ci sfin!enie. Natura i-a daruit femeii menstrua!ia pentru a 0 cura!i lunar de rautate. leqia va fi ~i mai aspra. In vezica biliara se acumuleaza rautatea cea mai vulgara.. rautatea se scurge sub forma de sange. Ea ~tie ca in realitate nu sunte!i atat de sangeros pe cat sunte!i in gand. apare amenoreea . fecalele lui vor fi inchise la culoare. Cand femeia i~i ascunde cat mai adanc problemele sexuale. Daca omul vrea sa se elibereze de rautate ~i daea nu se jeneaza sa para rau. Dar pentru a evita 0 dezlan!uire brusca. cu atat s-au acumulat mai multe stresuri.lipsa menstrua!iei. eu cat mama este mai nervoasa. Daca omul vrea sa para inteligent ~i rautatea din el ajunge la concentralia 66 . in acest plan pacatos i~i baga coada 0 menstrua!ie abundenta. cu ata. In feIul acesta sunt ajutate femeile pentru care fidelitatea nu inseamna lipsa de ocazii.LUllIe ViiIma dumneavoastra sa nu face!i altceva mai ingrozitor. ~i unde te mai dud in situa!ia aceasta . cu atat mai multa fiere se elimina oclata eu ele. fidelitatea ~i morala sexuaia nu fac nici cat 0 ceapa degerata. Daca nemulWmirea fa!a de so! crqte pana intr-acolo incat. Uterul fiind organul chalaei sexuale. cfmd pute!i sa face!i rau altcuiva. so!ia incepe sa imagineze pedeapsa cea mai crunta pentru el .. Odata eu sangele se elimina ~i nervozitatea premenstruala. acumuleaza problemele sexuale pe care omul nu ~tie in nici un fel sa Ie deosebeasca de problemele economice. intr-un acces de razbunare.! fiiea ei va avea 0 menstrua!ie mai abundenta chiar de 1a inceput.

eorpul a atins punetul critic. Iar daca odata cu urina se elimina ~i albumina. dar lupta lui inrihta cu viata nu a dus la rezultatele scontate. totu~i. asta se vede in fecalele deschise Ia culoare. ori indirect prin inlocuirea albuminei eu un tesut gras. corpul se distruge. conform acestor ganduri. Daca dezamagirile il inraiesc pe om intr-atat incat sa-l trans forme dintr-un om generos intr-un zgarie-branza. ori direct ~i repede. Aibumina este principaIul material de eonstructie pentru corpul nostru ~i este sinonim eu energetic a sentimentului de vinovatie. Odata cu urina se elimina ~i dezamagirile legate de viata. rautatea sa fie scoasa afara. Daca sentimentul de vinovatie cre~te pana la 0 cota critic a. In feIul acesta corpul incearca 3a-l ajute pe am sa ramana in viata. corpul. Dezamagirile aeumulate au devenit periculoase pentru via!a. corpul are 0 posibilitate ~i mai mare de a scoate afara sentimentul de vinovatie ~i de invinuire a altara. in urina· anormal de inchisa ~i in cuIoarea galbuie a pielii din cauza pigmentilor biliari. Dadi omul are 0 incredere excesiva in corpul sau sau ii cere mult pre a mult. Rezultatul 67 . urina Iui devine acida. Daca omnl nn mai este capabil sa suporte dezamagirile. va incerca. Daca OInul s-a suprasolicitat pana la ultima picatura pentru a-~i atinge un scop. caracteristice pentru boala ~i asta duce la imbolnavirea sigmoidului ~i rectului. toata otrava 1ncnlncenarii ramane in corp ~i poate provoca cancerul intestinului gros sau al rectului. Odata cu fecalele se elimina dezamagirile legate de sfera volitiva. corpului ii vine in ajutor icterul pentru ca. fecalele lui VOl' fi pline de sub stante toxice.Alunga raul din tine maxima. Daca omul nu vrea sa renunte Ia rautate pe cai normale. sa-l ajute. Aceasta arata ea din punet de vedere fizie. printr-o osardie ~i mai mare.

Frica mamei fala de sol i se transmite eopilului ea frica fala de tata ~i atunei rinichii. dar nu vedem. .. aceasta problema are legatura cu parinrii. dar nu judeciim. Moda actuala saluta tunsorile scurte sau rasul in cap intrucat noi toli cautam incon~tient contactul cu Dumne68 . Daca Insa copiIul se terne de tata pentru ca aeesta este prea sever sau rau. . 5. el va seapa urina In timpul zilei. pot sa se elibereze ~i sa-~i faca treaba In somn. dar nu auzim.. . blocati de frica. La copii. Chelirea putemica are loc dupa 0 criza sufleteasca. dar ele nu-~i fac treaba.avem oehi. . Fenomene de disfunctie: .avem organe. Spiritullor este mai deschis decat la persoande cu par frumos. . dar vor acest lueru. . In feIul aeesta se elibereaza rautatea acumulata de un om supus. eu timpul. Oamenii de tip luptator nu pot inainta in viara tara iubire.LlIuie Viilma va fi sdipari de urina ~i de fecale. lata ea in tot raul este ~i un bine. Despre ciiderea piirului.avem organe sexuale. dar ele nu se mi~ea. dar nu avem par. . dar ele TIU fecllildeaza ~i TIU concep COpll.~i a~a mai departe. Copilul va avea enurezis de noapte.avem cap. oamenii chei cauta incon~tient contactul eu fortele superioare ~i n gasesc .avem coarde vocale. frica fata de tata se adance~te ~i poate duce la scaparea de fecale. Pentru a merge Inainte. .avem maini-picioare.avem mechi. In general se eonsidera ca barbatii chei sunt inteligenti. dar nu vorbim.avem pide pe cap. Friea ~i dezamagirea ca nimeni nu ma iube~te afecteaza stratul de par atat la femei cat ~i la barbali.

Totdeauna. Se spune despre cineva ca s-a uscat. ca este urat. Se intfunpla ca o persoana sa se simta nefericita mai mult din cauza diagnosticului dedit din cauza bolii ca atare. rautatea irumpe in afara ~i omul va savar~i a crima. asta inseamna ca rautatea acestui om devine periculoasa pentru societate. insesizabil. parului. Spiritul ~tie insa di aceasta lectie . 6. Stirn cu totii de diderea parului in urma iradierii san intoxidirii. uscarea. ciroza este 0 vatamare provocata de alcool sau 0 aqiune chimica. in lac sa extrageti a invatatura din semnalul pe care 1a tras. 0 astfel de persoana 69 .a te afla in postura de uciga~ . extenuarea. Aceasta inseamna distructie. Din pUllet de vedere medical. mortificarea. corpulsimte ca nu este iubit. SHibirea. La inceput. dar continua sa-l invete pe am. se mortifica organele. Sernnele de avertizare au fast ignorate. In caz contrar. Daca in unna tIDei boli capacitatea motorie a corpului scade. eei care vor intelege acest lucru. Corpul nostru ne indeamna atat de vizibil sa fim atenti ca se creeaza 0 anumita situatie incat pur ~i simplu nu este posibil sa nu bagam de seama. aceasta este urmarea distrugerii 1nt1'-o lunga perioada de timp. de exemplu ficatul in cazul cirozei. pentru ca toata viata a baut doar cateva paharele de votca in plus fata de allii ~i diagnosticul i se pare nedrept. Corpul ne da posibilitatea de a ne schimba modul de gandire. Evident. vor evita caderea. pentru ochi.Alunga raul din tine zeu ~i acesta este lID mijloc de contact.nu este necesara in aceasta viata. Puneti-va acum in locul corpului dumneavoastra ~i incerca!i sa va imaginati ce a simtit el cand in mod con~tient i-ati facut lID diu. Nimic nu se produce Intamplator sau pe nea~teptate.

Amintiti-va ce gand v-a venit in minte cand ati citit aceste randuri. Pruritul (manearimea) da semnalul in legiltura eu mortificarile aparute in mi~carea energiei. Matreata exprima dorinta de a te elibera de prostia care te irita.Lllule v'iilma este victima caracterului sau inchis. Pielea ascunde viata sufleteasca. o piele uscata inseamna ea omul nu vrea sa-~i arate rautatea. Pielea este harta geografica a vietii suflete~ti a omului. nu trebuie sa disperati. dar In realitate a aeumulat mai multa rautate decat toti scandalagiii la un loco Prima care da alarma este pie lea. Le-ati raportat ~i la dumneavoastra? Sau vati ingrozit cati bani ati cheltuit pe cosmeticale? Daca este a~a. Pigmentafia este determinatEi de temperament. pe parcurs. Psoriazisul este un masochism sufletesc: 0 dibdare sufleteasca eroica ce 11ferice~te pe am prin amploarea ei. eu cat pielea este mai uscata eu atat rautatea este ascunsa mai mult. Descuamarea pie Iii uscate arata a nevoie acuta de a te elibera urgent de rautate. Descuamarea ~i imo~irea sub forma de pete este caracteristica pentru psoriazis. El crede ea prin rautatea lui surda ~i prin dispretul fata de oamenii rai. straturi atat de adanci de rautate distrugatoare incat ficatul s-a mortificat. Descuamarea pielii se manifesta in special sub forma de matreata. 70 . Imo~irea pielii uscate este 0 rautate care a devenit exploziva. In lupta lui cu viata sau depus. Lectiile umanitatii ating totdeauna la portofel. ceea ce nu vine insa din ne~tiinta. Un fesut gras este camara rautatii. i~i exprima doar revolta.

Bubele eu puroi sunt dovada ca omul respeetiv are 0 nlutate deja mai concreta sau un du~man coneret. dar el este pur ~i simplu ascuns. Petele innascute . Ie merg bine treburile. Nu ca cei eu piele alba nu au pigment. lar cine i~i iese din sarite la suparare ~i incepe sa eaute pe cineva pe care sii-~i verse rautatea. cu at:&tomul arata mai mult ee este raul ~i prin rautatea lui face bine. ca un mic vulcan. demnitatea lui este afectata.provin de la stresurile similare ale mamei. Petele depigmentate inseamna sentimentul incon~tient de vinovatie din cauza caruia omul nu-~i permite sa se 71 o piele . nu se poate afirma. Dar daca acest om retinut incepe sa se enerveze ca altora. Ea ramane mult timp tanara pentru ca omu11~i e1ibereaza rautatea din captivitate. normalii fnseamnii un om echilibrat. Tinerii iarta mai u~or decat batranii. Petele pigmentate ne spun ca persoana respectiva nu-~i cunoa~te suficient meritele. 1ntr-o pata pigmentata exact in locul unde i~i are cuibul problema lui. temperamentul. la aeela rautatea acumulata va forma foeare de puroi. acela are pielea alba. Aparitia lor in timpul vietii.alunitele . Cine i~i invinge temperamentul socotind ca nu este frumos ~i nu este inteligent sa-l afi~ezi. dar 0 tine in el. este manifestarea propriilor stresuri. rnra sa traga nici 0 concluzie din gre~eala sa. Rautatea varsata la locul potrivit ~i eu un scop potrivit hrane~te pielea cu grasime. au. Cu cat pie1ea este mai grasa. mai putin educati. fie ca sunt mai mari sau mai mici. pigmenrnl va erupe. pentru aceasta grasimea ii multumqte corpului.Alunga raul din tine Pielea grasa este caracteristica persoanelor care nu se jeneaza sa-~i verse rautatea. Pigmentul este "luminita" vietii.

~i nu va ajuta. daea ajutorul este primit. nici rautate. nici bucurie. eu atat va vedea in toata golieiunea sa adevarata fata a lumii. eu vad ce se poate vedea numai prin iertare. dar eel care a iertat poate sa se uite la el lini~tit. nid iubire. daca. Va ajuta celodalti. Petele ro~ii de pe piele sunt provocate de emotie ~i ne arata efi se da 0 lupta intre Erica ~i rautate. Despre . a oamenilor ~i a sa proprie.Luule 'Viilma afirme. simte ~i vede totul in adevarata sa esent~l.cat de greu este sa ierti Mi se pune de multe ori intrebarea: "De ce te ocupi tu de 0 asemenea treabii grea? n Pentru mine nu este grea. Asta inseamna lini~tea sufleteasea. Nu va avea emotii. prin ea. Petele partial depigmentate sunt semnul datoriei. Tabloul acesta nu este dintre cele mai plaeute. pentru ca nu vrea sa inteleaga viata. 72 . Nu va simti nici tristete. karmei din vietile anterioare. ~tie ce trebuie sa fadL Spiritullui eliberat ii descopera inte1epciunea Unitatii Supreme. ajutorul este refuzat. Cu cat omul se elibereaza mai mutt de stresurile sale.Esenta este in afara emotiilor. E ea ~i dnd a devenit un intelept rara sa faca niei un efort. ehiar daea este extrem de necesar. Se stapane~te de friea opiniei celorla1ti. ea este sensul vietii mele pentru di. Celeare iarta. fiinddi ~i-a dobandit echilibrul interior. Omul nu vrea sa-~i recunoasea gre~elile ~i asta il va distruge. Ma doare faptul ea oamenii considera iertarea 0 treaba nemaipomenit de grea. Ma doare sa vad ea omenirea se indreapta eu obstinatie spre propria pieire. Va fi el insu~i.

Calea vietii unui om duce in viitor. Senzatia de lini~te sufleteasca inseamna deschidere catre tot. Ca sa fii om trebuie sa alegi. pur ~i simplu.Alunga raul din tine Atingand acest nivel. Fiecare dintre noi ajungem la ea pe cai diferite. ~i de a nu mai reactiona la nimic. Dupa un timp reapare nevoia de a fi. Starea de nimicnicie nu este altceva decat stare a cand te afli in impas. Le raspund: "Cel putin voi muri mai de$teapta". Senzatia este ca trupul se rupe in bucati care nu mai pot fi reunite la un loco Vechile reprezentari se prabu~esc ~i strangerea lor la un loc chiar nu mai este necesara. se va 73 . In acela~i timp trebuie sa va puneti in ordine relatiile cu materia pentru ca totul sa decurga mai putin dureros pentru dumneavoastra. Cu cat mai multi oameni se vor elibera ~i vor ajunge sa aiba aceasta senzatie. Sentimentul acesta se deosebe~te de apatia starii de nimicnicie ~i de starea cotidiana de relativa lini~te ~i echilibru. Multi se simt zdruncinati interior ~i ii cuprinde spaima pentru ca nu inteleg situatia. daca apare teama ca ti-ai pierdut mintile. Nu clarviziunea este importanta. Senzatia aceasta poate sa treaca imediat. la inceput omul se poate speria este 0 senzatie de gol atat de neobi~nuita incat te sperie. Mi se pune Intrebarea: "Cu ce te alegi? N-o sa-i vindeci pe toti ". ca ~i noua via!a. Este un adevarat chin sufletesc. Eliberati-va de frica fata de aceasta senzatie ~i de teama di ar putea fi ~i mai rau. cu atat mai repede lurnea va deveni mai buna. Fiecare nOlla zi. dar poate sa ~i ramana. Important este sa traie~ti cinstit ~i dnd ai pus capul pe perna sa ~tii di ai facut multe fapte bune.

pentm ca tu §tii mai bine decat oricine cat de infima este rea1izarea ta... va culcati pe 0 ureche.1leaVOastra 0 parte din povara. Dqteptu1 are nevoie de 0 critica cinstita. dar 0 sa vezt. "De fie care data iert.a de special in ce am fiicut?" Ai putea sa te superi. Fiind un om bun.. yeti lua imediat asupra dUl11. Un om de§tept prime§te cu calm lauda §i gandqte in sine: " Ti se pare ca merit sa fiu laudat. Omului prost ii p1ac 1audele ipocrite.Llilile Viilma deschide in toata sp1endoarea §i iti va da tot ce e mai bun din ce iti este necesar. De exemplu. din compatimire. Unde gre. fumesc! Recunoa§terea sincera nu are nevoie de cuvinte.esc? Poate ca ce fac. Emotiile sunt ca valul. Tu m-at invatat sa acord aten{ie lucrurilor marunte care pdna acum mi se pareau neimportante.. se involbureaza repede. :£ara sa inte1egeti ca nu mai aveti forte pentm a-i sari in ajutor. daca e§ti laudat poti sa stra1uce§ti de fericire.. Un om dqtept prime§te critic a cu calm: nAi tmpresia ca nu am dreptate. dar poti sa te §i miri cu calm: "Ce este a. Dupa aceea veti incepe sa va 0 74 . nu fac cum trebuie? " ma intreaba 1umea cu disperare in glas. Ce sa va mai osteniti. (adica din sentimentu1 de vinovatie). apoi 0 iau de la capat. Dar e §i asta un semn a1timpuri10r noastre. Dupa ce ati iertat. pe lumea asta sunt prea multe laude pre:£acute §i prea putina critica cinstita. ma simt u. poate sa reactioneze negativ chiar 1a ce e mai bun. Din pacate. daca acum va e mai u§or? ~i apare cineva care vine 1a dumneavoastra sa-§i spuna necazul. dadi Ie tineti inchise in dumneavoastra. Important este sa-ti gase§ti sensu1 vietii. Cine nu are lini§te sufleteasca. Mulsa merg inainte pe calea mea". dar eu merg mat departe pe drumul meu".urat.

se va alege eu un miom sau 0 alta tumora. Nu-i.saindrepte gre~eli1e mamei ei. Teama de a nu g1'e~ieste tot 0 spaima. Pe toti ne va ingropa sentimentul de vinoviWe. Dar noi. frica ~i rautatea. daca nu 'lorn inva!a sa ne eliberam de ele. ~i astfel i~i fac reciproc numai bine. Atunci veri gandi speriat: . "Nu am 0 inima de caine. dragi oameni. a~a? Cine se teme ca va veni lumea 1a el sa-~i spuna necazuri1e sau cine are un sentiment de rautate fata de cei care se plang. acela sigur va fi dlutat de diver~i care ii 'lor povesti despre suferintele lor. oare. cu cat veri 1nV8. ca rezultat. o fiiea buna va pune la inima plangerile bunei sale marne ~i. eu atat vii va fi mai u~or sa t1'airi. Acum moartea trebuie sa ia asupra sa munca pentm ispii~irea raului. am venit pe lume ca sa facem noi in~ine acest lucm. dqi ati vazut ca a~tepta acest ajutor. ii va t1 mai greu cand va afla despre boala fiieei ei. ba dimpotriva. fiiea trebuie sa se e1ibereze de spaime ~j de eompatimire . Dar niei mama nu ~i-a rorectat grqe1ile ~i acum se sca1dii in lacrimi. Prin unnare. bine ce Ie duce pe amandoua 1a groapa.spune 0 astfel de mama.tamai repede lectia iertarii. deoareee ea nu a faeut lueml pentm care a aparut pe lume . Cand vedeti ca vine spre dumneavoastra 0 persoana care 75 .care duee la boala .~eesta fiind intr-adevar un sentiment de villovatie..Dar dacel 0 sa mi se fntample ~i mie?" ~i imediat parca va simtiti mai rau.Alunga raul din tine invinovatiti ca nu voati oferit ehiar dumneavoastra sa-1 ajutati. Va rog sa ma crede!i. Trebuie inreles taleul fiedlmi gand ~i atunci gandurile rele ale ahora nu 'lor putea sa ne murdareasca gandurile noastre curatite. Mamei nu ii va fi in nici un caz mai bine. sa ml-mi pese de lata mea" .

. dar nu+mi dau seama . dar am invatat sa fac ~i acest luem.. am iertat ~i grqelile lor dintro viata anterioara. puneti-va imediat intrebarea:. dacii nu-l mai iubesc!" Mi-a fost greu sa privesc eu calm ~i eu intelegere in ochii sotului ei ~i ai copilului. Copilul se reface repede. In vietile anterioare ei aujucat in roluri exact opuse.. La care mama va zambi ironic: "Pai cum. mai bine zis. Pur . fmi place sa mat trag ~i eu a barj(i. Ea nu. Iertarea este 0 mundi sfanta. 76 . De ce simt a~a? Ce vrea sa ma fnvefe gandul aeesta? . earn a~a ar trebui sa gandim ~i sa ne eliberam imediat de stresuri pentm ca sa putem de 1a bun inceput sa nu intram intro conversatie neplacuta. Imaginati-va urmatoarea situatie: tratand un copila~. va cia rezultate. Haideti impreuna ell mine. Sau. ne-affi eliberat de 0 multime de stresuri ale mamei ~i ale tatei. BoHle mai grele ne obliga sa mergem mai in profunzime.i simplu. dadi nu ne intelegem gre~eme. pe urma ar fi cazul sa ne de~teptam. Repetarea monotona este buna 1a ineeput.Aha! Vine sa-mi aduea aminte ea nu pot sa-i suj(ir pe intriganfi. ea de fieeare data asta fmi striea relatiile ell cei/altt salt ca starea mea de sanatate se altereaza.. fiindca ~tiu ca ei trei sunt unul pentm celalalt 0 lectie aspra de viata ~i di trebuie sa sufere.Luule Viilma nu va face placere.bunici. Ca nu pot sa sufar balfde. Bolile mai u~oare tree mai repede. am iertat pe bunice . dar pentru vindecarea comp1eta este neeesar ca mama sa-1 iubeasca Intai de toate pc tata. te fmbolnave~ti daca te gande~ti di hanea este rea ".

Alunga raul din tine "Am gre$it.. Ceva asemanator n-am auzit de la nici un barbat.declara femeile care au copii. Poate 0 astfel de mama sa fie in ordine eu sanatatea? Nu. nu poate. Probabil ca sunt ~i alt feI de barbati. in care unul tiranizeaza pe celalalt.Da. n-am procedat bine. N-am $tiut. Atmosfera din familie se amelioreaza.ii spune unul copil 0 musafira indaratnidi al carei egoism nu-i permite sa inteleaga modul earn explic eu problemele vietii de familie. Necesitatea de a se sustine unul pe eeHHalt prin iubire 11une~te pe oameni in familie. Dar 0 familie in care mama este mai importanta decat tata san tata mai important decat mama. este 0 familie distrusa. Am in vedere incapacitatea indaratnidi ~i pagubitoare de a ierta. Barbatul acesta nu e pe gustul meu. chiar daca privit din exterior toml este inca in ordine. Am destul de des ocazia sa vad eu mahnire ca mamele nu vor sa faca pjmic. atunci cand vine yorba despre ~tirbirea ego-ului propriu.istatla 0 discutie eand parintele lui a spus: . 77 . provenita din neintelegere. " Uite ce mama grozava ai!" . tmeori chiar multi copii. cu cat copilul este mai mic. Aceasta ne arata ca ele nu au simtul responsabilitatii fata de viata. asta nu e dragoste" . nu-m! spun ei chiar tot. nici pentru ele insele. Sigur. Ei nu ered ca un copil este in stare sa priceapa adevarul. Pot sa mat fndrept ceva? Respectul copilului fata de tata sau de mama crejte vazand eu ochii. Si intr-adevar. nu mai domll_e~telnstrainarea. Mi s-a lntamplat sa vad cum i-au stralucit ochi~orii ~i cum ~i-a indreptat spinarea un copil care a ~<. Ea bole~te ill aceea~i masura in care i-a facut sa sufere pe sotu1 ei ~i pe copil. Parintii se jeneaza sa-~i recunoasca gre~e1ile in prezenta copiilor. Dar ee am avut ocazia sa vad la femei ma ingrozit. nici pentru copii. cu atat este mai cinstit ~i mai sensibil.

~titi oare. 0 casa fJ'umoasa. Barba!ii vad ce nu se vede eu ochiul. Cu ce sentiment intrati J:ntr-o legatura intima? Cu ce sentiment ati conceput copiii? Si acum raspundeti pentm dumneavoastra . in timp ce acesta s-a inrait din ce in ce mai mult :tara sa-~i crute nici macar copiii. actioneaza asupra sotu1ui prin eopil. dar. EI nu va intelege ca rautatea lu! impotriva tatei provoaca drept raspuns rautatea acestuia.Luule Viilma Aceasta ura contra so!Ului. 78 . Pentm 0 privire profana ~i. crescuta sub masca iubirii. dar. din pacate pentm ei. mor pe buzele lor. 0 situatie ~'i voi avea 0 viata fJ'ul11oasa. judecand dupa jaloanele proprii. Se spune ea femeile iubesc cu urechile. actioneaza ucigator asupra copilului. nu sunt con~tienti de acest lucru ~i de aceea nu au incredere in ei. El i~i va uri violent tatal pentru viata nefericita a mamei. fiind sufletul copilului. nu mai are timp. Dragostea umana este 0 dragoste sufleteasdi. ce este aceea iubire sufleteasca? Chiar i'nainte de mariti~. mama s-a sacrificat zeci de ani ~i a avut grija de sot. pe care femeile Ie a~teapta atat de mult. pentm ca este extrem de ocupat. nici chef sa-~i mfmgaie sotia. Bine di macar Ii merge organul sexual pentru a extrage iubire din biocampul femeii. mai ales. Nici unul din ei nu vrea sa inteleaga aces! luem. Grija este caracteristica ~i animalelor. 0 ma$ina. Barbatul se straduiqte sa-i dea toate acestea ~i i Ie da. iar barbatii eu ochii.0 sa-mi fac 0 jellnilie.ne face oameni. ei simt setea de a ca~tiga a sotiei lor ~i cuvintele tandre. femeia i'~i stabilqte pentm sine scopul casatoriei . Manifestarea grijii este un instinct. Para sa Ii se spuna. in general. eo. ~1ama.

Barbatul reu~e~te mai u~or. dezbracat. prin lenjerie sexi ~i zorzoane. I~i face "treaba" In pat 79 . femeile maritate pretind ca barbatul sa-~i fadi datoria In pat. Dar. De aceea dragostea sufleteasca nu are nevoie nici de cuvinte.Alunga raul din tine Nul Cuvintele aprind patima feminina. Un om dezamagit in iubire i~i incalzqte in prealabil pasiunea. pentru ca ii este tot mai greu sa spuna cuvinte false. In pnvlrea barbatului se dezH'mtuiepasiunea masculina. La obligatie . nu-l mai excita. Se ~tie pentru ce 11apreciaza femeia. sunt barbatii serio~i ~i economi la vorba. prin comportamentul lor. ~mecheriile de a-~i schimba aspectul exterior. sentimentele erotice ale barbatului se tocesc. La iubire . Ce sa mai vorbim de sotie! La joc barbatul raspunde prin joe. Un corp feminin normal.munce~te ~i In relatiile intime. Cunoscatori In aceasta treaba. Niciunul dintre ei nu ~tie sa se descurce in adevaratele necesitati proprii. Se iube~te cu inima. nici de podoabe pentru corp. lnimile iubitoare se vor recunoa~te totdeauna intre ele. Aici.e u~or sa pui mana pe un lucru~or frumos. numai di ei nu sunt con~tienti de asta ~i nu ~tiu sa se exprime prin cuvinte. Ii omoara dragostea sufleteasca. Corpul femeii se transforma din ce in ce mai mult intr-o marfa. a~a cum 0 fac prostituatele. care nn se pot in~ela.prin iubire. chiar daca ii mai biciuie pasiunea. La inceput el soarbe din oehi locurile tainuite ale corpului feminin. Barbatului ii este din ce in ce mai greu sa trezeasdi pasiunea femeii. el face ce trebuie . nu mai poate sa-l ajute nici macar un mic atribut erotic. sotii lor ~i-ar mai dezlega limba .prin obligatie. Daca femeile maritate ~i-ar infrumuseta corpul. Pe masura ce sexul feminin se dezgole~te.

Este foarte clar ca autobiciuirea face rau. Aici a~ fi vrut sa subliniez din nou importanta legii cauza-efect. A~a apare rautatea. a unui prizonier. Un gand rau al femeii se manifesta intr-o fapta rea a barbatului. Lumea vede mai mult gre~e1ile barbatilor ~i ii face pe ei vinovati. a carei forta motrice este femeia. De la bun inceput pentru barbap nn a fost caracteristic negativism ul. este ea oare doar partea vatamata? Fapta barbatului este imaginea in oglinda a gandurilor femeii. Un gand bun al femeii se manifesta intr-o fapta buna a barbatului. ca n-a reu~it sa-i dovedeasca prin fapte ca 0 iube~te.trebuie sa umfle portofelul cat mai tare. acesta nu va face nimic rau. De aici a aparut yorba ca viata sexuala obose~te. pentru ca maine are foarte mult de lucru . Dar dadi femeia se va purta eu el ca ~i cand ar fi proprietatea ei. Aceasta transformare este posibila numai atunci 80 . BoJile de inima apar din sentimentul de vinovatie. Daca femeia ~tie sa-~i iubeasca mai intai barbatul. sa adoarma mai repede. el va lncepe sa lupte pentru viata sa cu frica de moarte. se poate intampla ca barbatul sa faca infarct in timpul actului sexual. irationala. este periculoasa pentru cei bolnavi etc.Luule Viilma ~i se intoarce pe partea cealalta. Dragostea fata de aproape nu poate deveni 0 forta dis~ tructiva. Doar atunci cand se simte vinovat fata de solie. Femeia. extenueaza. Se va supara pe ellnsu~i chiar in timpul coitului ca nu este instarit. Izvorul cuminteniei ~i fericirii este iubirea.

Numai intr-o casa un de parintii se iubesc. Femeie. Dupa ea urmeaza energia respira!iei. ~i atunci ii spun urmatoarele: 81 . Cultul pentru consumul corpului omenese a devenit pentru adoiescenti masura valorii umane. cea care zide~te familia. va disparea. Este adus la cabinet un om in V3rsta cu dureri mari. elibereaza-te de egoism ~i vei descoperi ca intelegi viata cum trebuie. care a fost Iuata drept iubire ~i care a fost motivul crearii unei familii.. Este clar di in momentul respectiv este inutil sa-l inveti sa ierte. ele provoasa stresuri ~i pagubesc iubirea. chiar daca sunt necesare din punet de vedere omenesc. copiii simt incon~tient ce este aceca dragoste sufleteasdi ~ivor ~ti sa pretu. Mai Intai trebuie sa faci sa nu-l mai doara. Iar emo!ia.iasca acest sentiment mai presus de orice. pentru ca sufletullor curat este amenintat eu distrugerea. Dragostea sufleteasdi. Un exemplu. chiar daca Ii se va intampla sa se lase ispititi ~i sa atraga asupra lor o lectie dureroasa. care n-a auzit nimic despre forta vindecatoare a iertarii.Alunga raul din tine cand iube~ti ca un proprietar. Respira ca sa fii sanatos Cea mai mare importan!a 0 are energia gandirii. Renunta la parerea ca femeia are totdeauna dreptate! Copilul tau vrea sa traiasca ~i sa fie fericit .. EmoWle. cand ce nu-!i mai trebuie arunci Ia gunoi. cre~te odata cu anii. eel mai greu Ie este acum copiilor.

Lowl dureros respira ~i el. Vom da. Afi expirat raul.parea nu-i pare atat de rau.Nu uita{i sa va gandifi. mai mult bine. Graba na~te totdeauna !ipsa de ratiune. Abia dupa aceea... inca. In eazul insufieientei eardiaee ~i astmului expiram. A lasa sa i se taie 0 mana sau un pieior . pentru asta nu trebuie sa respirafi mai adanc.LlIllle Viilrna Ganditi-va fmpreuna eu mine. in plus. eu gandul. Am expirat raul 9i am inspirat hinele. dumnezeiasea.. eu fmpreuna eu dumneavoastra. ~i sentimentul de vinovatie care 11apasa pe om ~i efeetul apare ~i mai repede. am expirat mai mult. Aeum. Durerea. aeeasta pierdere i~i va arata importanta. voi duee binele in load bolnav ~i. Despre principalele stresuri care provoaca boala eu am 82 . afi inspirat bineie . Modul nostru pozitiv de a gandi spore~te puritatea ~i eantitatea de energie inhalata. pI'in inspirafie. de~i n-afi ~tiut aeest lueru pana aeum.asta nu!. prin expiratie. Energia care intra odata eu respiratia este energia pura. 1'v1inunat. dar daea este vorba despre un organ intern . aritmia.t mai degraba ar lasa sa i se taie unul dintre organe . Nu trebuie sa faeem nieio pauza. La jieeare inspiratie tragefi fnauntru binele 9i la fieeare expiratie dafi afara raul. Nu. voi seoate raul din loeul bolnav. aeeesul de astm tree in eateva minute. Atat de greu. Deja v-a mai trecut . Aeum vom inspira ~i mai mult bine ~i vom expira 9i mai mult rau. Omul eonsidera pierdere doar eeea ce vede eu oehii 1111.eontinuam sa respiram fmpreuno. ~i mai muit rau ~i am inspirat mult bine.a~a de tare se grabese... ulterior.. De multe ori mi se pune intrebarea: eu ee sa ineep daea nu ~tiu sa-mi inteleg stresurile? Unora Ii se pare 0 bariera greu de depa~it. am expirat raul ~i am inspirat binele. posibilitatea ea binele sa intre mat adane pentru ea raul sa poata ie9i.

C{md imi aud spiritul $i ~tiu cli trebuie refinut binele # dat afarli raul.ie Ni(iunea noastrii ne trimite un gand. Pentru aeeasta exista minunate posibilitati intruchipate de propriile noastre ganduri.spiritul melt Imi dli de $tire ce se va intampla. Jumatate din ganduri sunt negative. imediat eu iert gandul riiu care atrage asupra mea 0 'intamplare rea. Cer iertare corpului meu pentru eli. Sentimentul de eliberare este ajutorul de prima necesitate dat mie de cafre spirit pentrll ca ell sa ~till C(t am rell~it.fiindcii n-am 'infelescii el a apitrut ca sa mil fnve(e ~i ca. ne~tiind sii gandesc. apelati la memoria dumneavoastra ~i la gandire. 83 . i-am provoeat atatea suferinfe. Cer iertare gandului meu rliu cli l-am llisat sli creascitpanli la aceste dimensillni. Cand mii bantuie indoielile. fie ~i numai pentru asta. Ce inseamna asta? Inseamna urmatoarele: La fiecare inspira. Ca sa intelegeti tabelele ~i sehemele din carte. el trebuie sa-mi provoace 0 durere. spiritullmi spune cii Indoiala estefrka de a crede In mine 'insllmi # aeest stres a$teaptii # el slifie eliberat. La fiecare inspiratie. In medie un om are 15 inspiratii ~i expiratii pe minut. pentru a pricepe. Cer iertare spiritului meu ca n-am ~tiut sa-l ascutt mai devreme ~i it mUl{Ull1eSCin tot sufletul pentrll ajud tor.A!unga rau! din tine scris in prima carte "Cum sa te fere~ti de boaia ~i eum sa fii sanatos". Deslu~irea cauzei prin intermediul bolii este aeela~i Iucru eu liehidarea urmarilor ei. in eon~tientul nostru intra un gand. Ar fi fost mai bine ea raul sa fi fost prevenit. Subliniez .

Stresul. rugaciunea con~tient direcrionaHi.an.' Capat infelepciune fara sa sufar. Cine cere mai mult. a~a cum trebuie safaca orice om ell ra{iune. Orice gand negativ vine ca sa ma fnve(e exact contrariuL Daca eu pricep Ii ma eliberez de el. i~i corecteaza prezentul. l~i eorecteaza viitorul. nu 0 singurii data. Fiecare gand meritli sli meditezi asupra lu. Fiecare gand meritit sa meditezi asupra lili §i sa tragi o concluzie. Iertarea este tocmai acea rugaciune.Luule Viilma Orice gtind care mil viziteazii lmi este trimis de clitre spiritul meu cn sa invefe mintea mea. Cine l~i eorecteaza prezentul. Dumnezeu ii da intotdeauna omului ceea ee merita. ea echivaleaza cu rugaciunea de dimineata. ma izbavesc de nevoia de a sufer. acela va fi deceptionat. Coreetarea luerurilor marunte se va transforma pe nesimtite in schimbari mai importante. a carei implinire va fi pe masura faptei faptuite.. Pentru omul care i~i incepe ziua ell 0 astfel de truda de gandire.prieten sau d~w. # sa tragi nn 0 singurii concluzie. Cine i~i coreeteaza treeutul. aeeluia spiritul ii va da posibilitatea sa mearga tot mai departe.? Intreb diteodata oamenii: "De ce a{i ciipiitat sentimentul de vinovii{ie? Frica? Riiutatea? De la ce vi se trage? Sunt acestea un prieten salt un du§man?" 84 . Ziceti ca asta este 0 viziune efemera care nu folose~te la mare lucru? Cine va incepe sa apiece ureehea la gandurile sale ~i i~i va coreeta viata dupa ele..

de el nu se lipe§te raul. eel mai bun prieten 85 .Alunga raul din tine Pentru majoritatea raspunsul e cat se poate de clar un du~man. au multe nume. Eu vreau sa te ajut sa devii curajos. Dar de unde vine friea? Prietenul tau. Dar. daca tu nu mil la§i.scumpule. dar toate vin sa te fnvefe sa fii eurajos. de exemplu. ele VOl' crede eu eea mai mare placere fn vorbele tale. Spune-Ie chiar tu acest lucru. Sentimentul de vinovil{ie vine ca sa-fi spuna: Lasa-ma §i atund tu vei fi de:jtept §i puternie. cred fn cuvintele mele. finand fricile fn tine §i dandu-le voie sa creasca. va suferi. Frica fti spune: prietene. eu voi fi nevoit sa cresc pentru ca sa te fac slab §i atund tu nu vei mai putea sa fad rau din prostie. Pe ei ii Inva! in felul urmator: "Asculta. vine sa-fi spuna . eel mai bine in!eleg copiii. i-ai pricinuit un rau. A§a ffi vorbe§te sentimentul de vinovafie. pe nume frica. e§ti un fricos. daea nu ma la§i. eu voi ere§te §i voi veni la tine mereu pentru ea fntr-o buna zi tu sa fnfelegi ca numai eu te pot ajuta sa nu te distrugi. d gre§eli §i din gre§eli se fnvata. Prietenul friea ifi spune: lasa-ma! Eu ffi vreau binele. binele este ceea ee fac eu fnsumi. Frieile sunt multe.. Tofi am venit pe lumea aceasta Cet sa invatam §i sa facem din rau bine. Lasa-le pe toate acasa. Fricosul este totdeauna slab §i atrage raul. Fricile mele. Si cere iertare corpulut tau pentru ca.i ffi spune ca nu exista vina. copil drag! Sentimentul de vinovaJie este un prieten care vine . ele VOl' sa ea§tige pe teren propriu. atund nimeni nu te va mai fnvinova{i. Pentru ca. Numai omul curajos este puternic §i de§tept. cu adevarat. Cine devine rau. Spune-mi ca ai fnfeles ca frica atrage raul §i te fndeamna safadfapte unite.

Ea vine tocrnai pentru asta. inseamna ca tu. Dar pentru ca iubirea sa poata veni . Rautatea care nu este data afara. De$teptul este curajos . decat sa-fi spuno. nu-i a. Ea se va bucura.}tie sa-fi zicii aiifel. Daca mama nu crede ca boala vine de la ganduri. Odata candva rautatea a venit sa te inve. De la rautate se fac edeme. n-o lua cu tine. Acum. ca e nevoie ca tu sa-fi trimi{i la plimbare rautatea. Acasa e totdeauna eel mai bine.1?ce este binele . De la rautate creyte febra. te distruge. N-ai . se rup oasele yi apar sangerari. las-o acasa. din frica.}ti rau.Jeyte 10cui bolnav.Ja? Draga copilel Daca cineva ift spune ca e.}i cii el vrea sa-i dai drumul afara.Jtept. Eliberarea copilului de stresuri depinde de mama. ea sa-fi spuna ca in tine s-a instalat raul . sa n-o iei Clltine.}i ai fost nevoit sa sz{feri. alifel te vei imbolnavi.Jt ai lasat sa intre in tine .Jtirau. ~i pana dnd mama nu va crede ca boala copilului provine din gandurile ei.Jiputernic. Ea nu .este nun-wi iubire. Si tu vrei acest lucru. Dad trupul tau nu se simte bine. eZte iube$te foarte mult $i vrea sa te [nvefe sa fii de.Ji rClUtalea. fiindca ii e bine acasa. bolile nlt se lipesc de el. at lasat sa intre in el gandurile rele $i el ifi cere ajutor. N-ai .LuuZe Viilma al tau este corpuZ tau. asta inseamno. ca e. Rautatea inro.Jisa te faca fericit. Iart-o pentru aceasta confilzie". Acum ai ultima posibilitate sa fact din rau bine. Numai rautatea provoaca durere. alifel vei suferi.}tiutpan a acum acest lucru . Si asta numai pentru ca tu nlt te-at gandit sa layi rautatea acasa. Ce vrea sa-fi spuna rautatea? Ea vine sa-fi spuna sa te debarasezi de ea cat mat repede. nici copilul nu poate fi convins ca este a~a. copilul 86 .Jtiut acest lucru . tu trebuie sa dai afara rautatea.

Unul din argumente este ea i~i strica auzul. Dar tineretul chiar nu aude bine. dragi parinti. Nu cred ca 0 sa reU$esc. un bolnav intr-o astfel de stare nu mai poate sa inceapa sa gandeasca corect. d Ne plangem ca tineretul obi~nuie~te sa dea muzica prea tare. Va ingrijiti de corpul eopilului. Daca ~tiu ca medicina ma ajuta.Alunga raul din tine nu se va inzdraveni total. de ce sa ma mai straduiesc? Dar ca sa recunoasdi ca nu are eredinta.asta omul nu poate face. Toate mamele afirma ca traiesc de dragul copiilor. Si atunci vine chirurgul ~i ii indeparteaza din corp un organ eu care natura a socotit ea este necesar sa 11inzestreze. chiar daca chirurgical i se va taia organul bolnav. El ~i-a provocat singur boala ~i de aceea rezultatul depinde de modullui de gandire. Ma uit la a astfel de mama ~i ma jenez sa-i spun ea eu ii vad adevaratele ganduri. acela trebuie sa se elibereze cat mai urgent de sentimen1111 e vinovatie. dar daca pentru bine1e copilului. dar i-ati abandonat sufletul. nu e pentru toata lumea etc..Din pacate. Tipetele ~i bombaneala parintilor. precum ~i repro~urile celor mai in varsta Ie provoaca 87 . Omului nu ii este dat sa intreaca natura ca inventivitate ~i oportunitate. EI face ceea ce 1i permite bolnavul. ea friea ii bloeheaza capacitatea de gandire . Cine considera ca prin aceste randuri eu 11invinovatesc. Ii se cere sa-~i dezvolte spiritul. rele poate aparea o situatie extrem de periculoasa pentru viat~i. Ca urmare a unor ganduri incorecte. aid este nevoie de interventia rapida a medicului. ~i medicul asta ~i face. ele incep sa se eschiveze inventand tot felul de pretexte.

se va vedea Ia finaiulluptei. In rest era insa umilit. Poti sa-i angajezi surori medicale. ori va muri . Imi aduc aminte de incercarea e~uata a unui psihiatru de a-I trata pe un tanar care avea 0 puterrica didere fizica. El se afrrmase doar prin sport. care in minutele de ragaz nu mai putea tine in mana nki macar un ziar. golul sufletesc al copilului nu va fi umplut. copilul ori va lupta. pentru ca ei nu vor sa vada rautatea parintilor ~i a Iumii in general. incercand sa se smulga din Ianturile parinte~ti. Era yorba de un sportiv in activitate. In sport era apreciat. Privirea poate sa baleieze multa vreme incoace ~i incolo mainte de a se strica. Ce grad de libeliate Ii trebuie fiecaruia. ea se inrautate~te ~i poate fi pierduta total.este tot 0 eliberare. Sunt foarte multe cazuri de copii cu vedere slaM. In aceste cazuri medicina este neputincioasa. con~tient sau incon~tient. Sau lumanarea vietii lor este stinsa de 0 boala incurabiia cu un diagnostic neclar. sa-i pui monitoare. Tot mai des mar de moarte sub ita . Dadi parinrii accepta acest lucru. altele . cand avem in noi rautate. totul este in ardine. Copilul vine pe lume ~i traie~te pentm parinti. Ochii vad unele lucruri. pentru ea aeestea au in ele un stres care Ie provoaca durere.nu vor sa asculte lueruri neplacute. Dar daca ei considera. in chip de stapani. vederea se narmalizeaza. de dragul binelui. Aceasta boala se nume~te curmarea iubirii Sllflete~ti. Cand suntem lini~titi.se culca seara ~i dimineata nu se mai scoala. Copiii se sacrifidi din ce in ce mai mult in numele familiei. Forra lui fizica rezista selectiv. lnima lui se opre~te pen88 . Rar se intampla ca tineretul sa-~i astupe seleetiv ureehile. ca supunerea ~i devotamentul copilului sunt de la sine intelese.nu.Luule Viilma o reaqie de aparare . Acela~i lucru se poate intampla ~i eu vederea.

Foarte des 'vin la cabinet parinti cu copii care s-au imbolnavit chiar ill prime Ie zile de viata. Sau nu au un animal in casa pe care sa-l poata iubi. Copilul nu este un obiect eu care. laudfu1du-se.doar in postura de consumator . de binefacere. Ace~tia doresc in mod obligatoriu ceva material. poate. au 0 boala la cap. ca apoi sa poata iubi ~i pe copil. chipurile. Boala lui este numai lectia pe care copilulle-o da ~i pe care ei trebuie sa 0 invete. dar altfel nu pot sa-i ajut. nu doresc sa-~i inlocuiasca parin!ii cu altcineva. Toate bolile incep de la ne~tiinta de a intelege viata. Despre ce e yorba? Este yorba despre faptul ca sotiile i~i considera soW pro~ti. Parintii sunt neferici!i ~i ingrijorati. Mamele nu in!eleg acest lucru . atat pentru ea cat ~i pentru copil. palpabil. parinJii vor sa-~i mareasdi propriul prestigiu. Duc dorul ca parin!ii sa tanjeasca dupa iubirea lor. Eu nu vreau sa Ie amplific ingrijorarea. Ei inca nu ~tiu sa~i indrepte iubirea spre alte persoane. 89 . Copilul este iubire. au fost atat de grijulii cu mo~tenitorul.Alunga raul din tine tru ca atitudinea fa!a de via!a a parin!ilor . Femeia care i~i dde de inteligenta barbatului ei. mai bine sa moara. Asta este soarta copiilor in societatea. Ele nu ~tiu di copilu! nu este 0 avere ~i nu este un mijloc pentru realizarea unei cariere politice. Acestor copii nu Ie mai riimane decat moartea pentru ca ei sa demonstreze ca due dorul a ceva. acesta se va insal1ato~i categoric. Sau.a secat izvorul iubirii.vezi Doamne. Daca insa la patu!UI unui copil bolnav se afla 0 mama care in!elege ca principala cauza a bolii este nepriceperea ei de a iubi pe taHil copilului. spre natura sau animale. Cei pentru care el a aparut ca sa-i iubeasca nu au. nevoie de el. spiritual. Sentin!a poate fi foarte trista.

ascunde rautatea in ea ~i n-o azvarle afara impreuna cu tipatul. Si intrucat mama s-a infuriat pe facultatile mentale ale tatalui. simplu ~i nerafinat. in sfanta ei simplitate sufleteasca. Si astfel dintr-un flacau de la tara. din politete. in general ca ei sa eclipseze pe ceilalti barbati pentru ca ea sa se simta mai buna decat toate celelalte. se poate imbolnavi.Luule Viilma 11 dispretuie~te ~i 11 ura~te. copilul care s-a nascut sanatos. baza carora este creierul. EI ~tie insa in care cuib cre~te un vultur. atunci ~i creierul copilului se poate reface in totalitate. chiar intr-o maternitate cu conditii ideale de ingrijire. Lumea se va mira cum de un barbat atat de de~tept are 0 femeie atat de simpla ~i de modesta ~i de ce nu se insoara cu alta. dnd mama ~i micutul sunt foarte receptivi. Daca mama i~i va corecta repede gre~eala. ea incepe sa se inraiasca. ~i 0 va face sincer. Daca acest lucru se intampla imediat dupa na~terea copilului. Rautatea trebuie sa se fixeze undeva. Daca el n-o face. iube~te mintea barbatului ei contribuie la dezvoltarea acesteia. Sa tipi in prezenta altora se considera 0 dovada de prostie ~i de aceea omul strange din buze ~i poarta cu sine rautatea crescanda provenita din dezamagiri ~i din suparari. Femeile vor ca barbatul sa Ie ghiceasca fiecare gand ~i. dar ce e rau aici este faptul ca. atrage asupra sa nefericirea. Si aripile 11vor sustine pana dnd va simti ca ii este draga iubirea numai a acestei femei. poate cre~te un geniu. 90 . energia rautatii se va indrepta catre creierul copilului ~i Ii va distruge mintea. Femeia care.

Este firesc. Toate doresc 0 viara mai buna pentru copiii lor. Deci. acum. urechea fina a mamei prinde numai fraza incriminatoare"parintii se certau fntruna" ~i ea se napuste~te ca 0 apucaUt asupra copilului: "MCifad de ras 1n fata lumii. mama ar putea sa gandeasdi astfel: " copilul a fnvaJat din gre$elile mele. De~i este 0 dorirrta sine era. 91 . asta este partea pozitiv6 a raului meu. iarta-ma ".Alunga raul din tine Planeta durerii suflete~ti. Dragi mame! Sunteri aarneni . Certurile. farta-ma puiuIe. ale parinri10r raman in sufletul copiilor. Mamele sunt foarte sensibi1e cand este yorba despre gre~elile lor. Sa nu dea Dumnezeu ca un copi1 sa povesteasca cuiva cum a devenit elinrelept: "pentru ca parintii mei se certau fntruna eu am fnvatat ceva din asta ~i acum pot sa nu mat repel ~i eu acele certuri flira rost a~a cum . 17rin suferinf(I Dar eu n-am ~tiut alifel. Toata omenirea invata din gre~eli. altfel nu am fi oameni. chiar :tara cuvinte. 1a fel ca sorii ~i copiii dumneavoastra. mam de~teptat. Sa nu uitari acest 1ucru! Auzind ce spune capilul. ca a trebuit sa inveri in felul acesta. In loc de asta. gre~iti la :fel. ele nu ~tiu ins a ce este binele. Considera ca este bine ceea ee Ii se pare lor a fi bine. Vad in fiecare zi mame care au facut multe gre~eli in viara lor. Nerecunoscatorule! Nu fi-e ru~ine?!" ~i lacrimile li curg de-a valma 1aolalta eu acuzatii1e.1aceau ei".Pamantul Sufletul este mama. prin necazul tau. Pan a acum n-am ~tiut. dar rar se intampla sa ~i Ie recunoasca. mamele au un puternie sentiment de vinovarie. Din cauza grqelilor necorectate.

in sufiet. Daea fiecare om s-ar elibera de sentimentul propriu de vinovatie.Luule Viilma Cine nu ~tie sa pastreze in suflet bucuria. mar! $i numat tu e~ti de vina. 92 . invinuind pe altii. Imi este indiferent unde ma ajlu -it ce fac. Iertati-vii sentiment'ul de vinovatie di a venit sa va invete. Cei care Insa sunt mca in viata. Au! Mi se intfunpla ceva cu inima! Au. Cel care invinuie~te pe altii (atat femeia cat 9i barbatul) este foarte sensibilIa fiecare cuvaut care i se SpUl'1e i care 9 se spune despre eL Chiar §i in cel mai nevinovat cuvant i se pare ca se ascunde 0 aluzie la adresa sa §i imediat se Infude. Nu ma a~teapta decat repro~uri. Cereti iertare corpului ea. va daunati dlLrnneavoastrii In~ivii ~i eel orlaW. Cereti ieliare sentimentului de vinovatie cii I-ati lasat sa creasca atat de mult Incat . Astfell§i Incunul1eaza opera spaima ca nimeni nu mii iube§te. apare in piept 0 senzatie de apasare care sepoate raspandi in tot corpul. Caud invinovatiti pe cineva. Nu ar mai avea motive sa spuna urmatoarele cuvinte: "Nu vreau sa mii due acasa. Oricum acasa nimeni nu da doi bani pe mine". tu m-ai seas din sarite! Cei care sunt departe de noi sau sunt deja pe lumea cealalta sunt buni. Este un paradox. sunt imaculati §i nu se poate sa nu-i plangi. . dar n-a §tiut cum sa 0 fadi. nu-i a§a? Si se poate §i mai mult. trebuie invinov~l!iti de ceva. aceia va avea un sentiment de vinovatie exact in acelloc . daca nn sunteti atenti la semnalul pe care vi-1 da inima. nu ar mai 111vinova!ipe altii ~i nici n-ar mai atrage asupra sa invinuiri din partea altom. s-a transformat in du~manie.

. 1a eel care a iertat. mama . pricinuita chiar deea . vinovatie se vede doar pe sine ~i aCllZape toti ceilalti. Apare 1a cabinet tL. de~i poate 11indarjesc. Invinuirile sunt insotite de amenintare . va invinuiti pe dumneavoastra in~iva.bii ~i intelegeti ca va distrugeti copHi. Ofiee om subjugat de sentimentul de.c«"'. Cuvintele pot sa ramana acelea~i. iarta numai unul ~i pe ce1alalt nu. de viala~Mamaluiar avea dreptate sa-l bqteleasca intnma ca o face de ru~ine. Copilul intelege totdeauna mai mult. ii da batai deeap. iar mama sa . e~ti ~i tu ca ceila1ti? Mama aceastaar~sa. dar tonul eu care au fost spuse poate sa Ie schimbe radical sensu!. nu 1'iranese sufletul.De cenu. avertismentele.vada.suf1etul Iui. Invinuindu-va copilul. In alcool se ineaea sentimentul de vinovalie. Vor lIlvata aceasta leetie iertandu-se Ui.Sru. Acest copE este 0 leetie pentru mama sa.. Diseursurile dumneavoastra aeuzatoare arata eloevent eli iubirea provoaca durere. Povetele. Crezfu1d eu indarjire in imposibilitatea de a gre~i.Alunga raul din tine Tata este spiritul copilului.Niciun copil nu se na~te a1coolic. sotuJ. (sotia).i nn durerea sufleteasca a £lului. de~i ea I-a edueat.a lectie penlm copil. dorinta de a preintampina raul. vi3ta ~i pe dumneavoastra in~iva. 93 .tie fata."'1ul celalalt.'1lportantaparerealumii~. Vine la eabinetul men unalcooliccu un putemic sentiment de vinova.lle~tesa Ie nesocoteasea..pe care 0 numiti preventie. fiind bolnav. Pentru ea este i. Dar daca. Deschideti bine oC.ne. 1a celalalt va rama. durerea sufleteasca va dispm-ea.'1 adolescent bomav de inima care invata prost din cauza sanatatii §i este neferieiL Mama n invinuie~te ca. chiar injuraturile ~i pOlli<'1eile pe care copilul nu indraz. pentru ca el este mai pur ~i el v-a ales. comiteti 0 mare eroare.

cat sunt de nefericit . are un gust amar. $i-ar fi putut alege parinti mai bogati. copilul a aparut pe lume pentru ca a avut nevoie anume de ei. o aha mama ingrijorata ofteaza: "De ce m-or fi aaus parinfii pe lumea asta? Am trentt prin razboi ..i acum e . ea se incnmceneaza aducandu-i aceasta invinuire egoista. Maine n-o sa mai fie nici pic de paine.i proprii copii 1$ilasa parinfii pe drumuri (a~a a citit ea in ziar) ". In aceste tanguiri este atata repro~. Pana . Ea devine amara din cauza rautatii.i mai rau. In acest moment copilul simte dl mama ar vrea sa scape de el. care deocamdata este.Luule Viilma sele copilului. . spaima ~i rautate incat copilul se simte ~i mai vinovat. i~i ia imediat pe suflet 0 aWl problema.mama s-ar fi putut na~te in secolul treeut sau in secolu! viitor. Insearnna ea mamei ii trebuie 0 povara ~j mai grea dadi. . nu a avut cand sa invete lectia razboiului.pul.frica .chiar daca parintii i-au conceput tru. E1 a simtit cuvintele care nu au fost rostite. Un necaz dupa altul se abate asupra acestei femei ~i ea nu intelege ca ea insa~i Ie atrage.saracul de mine. neapucand sa rezolve 0 problema. Viata acestei femei ~i a copilului ei nu va fi mai buna parra cand ea nu va intelege ca: . acestea fiind succesele ei.n-o sa mai fie nici pic de paine a fost exprimata eu atata rautate ca pana ~i painea.. Copiii bogatilor poarta in suflet durerea provocata de povara bogatiei. 94 .el se va simti ~i mai rau. Nu vede insa figura rugatoare a copilului . .discutia pornita de la copil se extrapoleaza asupra intregii lumi..ror vietilor sale. Dar dad s-a naseut in acest secol. Omul trebuie sa indure totul in decursul tutu. $i din mila fata de sine .ml-mi fa rau!.

Cerinta fiecami spirit este de a se mi~ca. ca sunt a povara pentru toata lumea etc. cu atat mai puternica este invidia pe cei care progreseaza. La fel este ~i sufletul copilului. ne~tiind. vor ca copiii lor sa fie fericiti. Ei nu ~tiu cat de greu este jugul gloriei ~i. eel nu sunt iubite. vor sa se razbune pentm 0 vina inexistenta. Ce-ti ramane? Doar sa-i pui celuilalt piedica ~i pentm asta nimic nu este mai potrivit decat sa-l invinovate~ti de ceva. ea Val' sa seape de ele. stimabiIe care se plang ca mereu bolesc. Cu cat vanitatea este mai mare. prin insinuarile lor. Si mamele lor sunt convinse ca nimeni nu are nevoie de ele. pas cu pas ea atrage raul ~i i~i distruge viata.Alunga raul din tine La aceasta mama probabil nici senzatiile gustative nu mai sunt cum trebuie. ~i astfel. Ea se poate piti in om ~i poate sa ta~neasea pe nea~95 . Un om invidios nu poate sa inteleaga ca invidia este 0 ghiulea legata de picioare. lnvidia este un stres perfid. lnvidia fata de cei care au reu~it ~i au devenit personalitati poate sa creasca pe neobservate ~i sa devina invidie pe propriul copil. $i era ehiar mai talentata! Viata este mi~care inainte.. Nu exista oameni tara invidie. nu te poti mi~ca din loc. Si in felul aeesta eel care merge inainte nu va mai avea forte. orieal te-ai stradui. incep sa-~i invidieze copilu!. dar. Repertoriul este foarte asemanator. care nu s-au realizat. etc. Se prezinta la cabinet ~i persoane intelectuale. Cauza suferintei 0 constituie repro~urile mamei. 0 mama a recunoscut ca invidia fata de succesele propriului copil s-a transformat intr-o r£tutate vadita pentm ca la timpul respectiv ea nu a avut succese. Poate ca in spatele cuvintelor gandurile sunt diferite. toate vor sa-~i faca copilul sa sufere. Parintii.

EI nu intelege pove!ele mamei. Oameni dragi! Aflati ca a urare de drum bun rostita eu un ton mustrator se a~eaza ca 0 piatra pe inima dilatorului. copilul va pHiti pentru neprieeperea lui de a umbla eu sculele. Vin la mine mame ~i imi cer sfatulin cele mai diverse probleme. ma~ina. nu te sperie. 96 . Computerul nu te invinovate~te. E mai bine sa va eliberari de frica ~i dadi vede!i ca tatal se comporta nesabuit. Obiectul invidiei pot sa fie cei apropiati. Una din formele ei este gelozia. nu ii cade pe picioare. in viitor. spune!i-i. Binele va veni de la sine. cu el !i-e bine. periculos pentru micut. nu-l atrage intr-o banda eriminala. Revolta lor se extinde 9i asupra copiilor. Cea mai mica zgarietura este privita ca 0 tragedie in care vinovat este. mra bueurie. tatal. Frica nu 0 lasa sa vada ca tatal ~i copiluli~i impart treburile conform cu var~ sta fiecaruia. Barba!ii sunt satui de vaicarelile ~i spaimele femeilor. o mama care i~i tine copilul departe de tot ee este periculos ~i greu nu intelege de ce aeesta s-a lipit de calculator. Ca doar computerul nu mu~ca. de~i ar trebui sa ~tie ea intr-o mare masura vederea se striea de la rautatea pe care familia nu ~tie sa 0 evite. Dar mama este nemul!umita. deoareee tatal sau 11 tine pe langa el ~i ii arata cum se repars. daca Ii spune!i eorect. Una se teme pentru copil. Sa ne eliberam fieeare de stresurile noastre 9i yom obtine ceea ce dorim. Se teme sa nu se raneasca copilul.Luule Viilma teptate din te miri ce motiv. Ea nu intelege di 11face pe copil sa se sperie din eauza tatei ~i tata din cauza copilului ~i candva. evident. Ea spune ca ti se striea vederea. mra sens. ~i el va in!elege. cum se fac luerari de constructie sau altceva. Drumul devine greu. dar ~i strainii. nu se infurie. Invidia este a du~manie care provoaca cancer.

ranita. ordonat ~i harnic ~i a facut ea totul. iar mai tarziu. Le ascu1ti ~i ai impresia ca nimeni nu se mai uita la ceas ~i di nimeni. care este mai lung decat al copiilor la ~coala ~i al sotu1ui la serviciu. de a face curat. SoWl ~i copiii nu-~i mai gasese locul in casa. nu ~tie sa faca patul. Vasele murdare care s-au adunat S-i1 gandit sa Ie spele in timp ce face mancarea. Din copil a creseut un lene~. Devin inutili. va ramane in continuare sclava lui. unde ei ar putea ori sa-~i gaseasca rostul. Mama §tie eel mai bine. Apoi familia obosita trupe~te ~i suflete~te trebuie J:. trebuie sa dea fuga la magazin ~i apoi la buditilrie. ~i a~a incordate. · La inceput nimeni nu ~tie sa indrepte situatia. un petrecaret pasiv care ii demonstreaza limpede mamei sale ce gre~eli a facut. nimeni nu mai vrea. pana la scandal. Tot ce fac ei nu e bine ~i sfaturile lor sunt respinse. de a calea rufe etc. Ob1igatia de a sta acasa ~i de a te simti inutil impinge relatiile.. Mamele bolnave de nesomn ~i suprasolicitare se plang ca sunt nevoite sa fie roabele sotilor ~i copiilor. scandal care. in afara de chinuita mama. Dimineata incepe cu ceremonia sculatului. Bucuria de a face Ii ramane 97 .Alunga raul din tine o mama care nu ~i-a invatat la timp copilul sa fie manierat. ~ Ol' Dragi femei! Opriti-va 0 secunda ~i ganditi-va de ce sbucura locatarii casei dumneavoastra cand ies afara. deei sa faca ea! Ea nu a dat niciodata sotu1ui ~i copiilor posibilitatea sa incerce bucuria de a pregati ceva de mancare. ori sa devina ni~te ra- t$. Dupa program. ea 0 explozie.. i ea se mira de ce toti sunt nemulturniti. Ii arunca pe membrii familiei care incotro. Micul dejun Ii se pune direct sub nas acestor sarmani somnoro~i care trebuie sa mearga la ~coala sau la serviciu.

mai ales familia. la nevoie da sfaturi. 0 astfel de mama nu va fi niciodata singura ~i minunatii ei copii i~i vor gasi rapid rostul in viata. lnima Ie va spune rand sa vina. Cand 0 sa-i fie rau parintelui. Copiii 9i sotul ar dori 9i ei sa faca ~i asta le-ar da sentimentul propriei demnitati. nici celorlalti.eala asta? Acum 0 sa fii minte pentru toata vtafa?" Mama nu trebuie sa fie 0 roaba sufocata de treburi care nu mai vede nimic in jurul ei. de abilitatea. sa se zdrobeasca. de logica. sa domine. dar moderat. Tot ce face va fi insotit de bucurie. Femeia care se elibereaza de stresuri da fiedlrui membru al familiei posibilitatea de a-~i gasi locul in familie ~i in viata. sa ceara. nedandu-~i pace nici lor.. 98 . de priceperea. Dar mamele. se extaziaza de initiativeIe sotului ~i copiilor. de ce sa-i deranjezi. care sunt vinovate fata de copii ~i care nu se elibereaza de sentimentul de vinovatie. Parintii care ~i-au crescut corect copiii. sa ameninte. Astfel de marne nu se vor plange ca copiii lor.Luule Viilma omului pentm toata viata 9i 11inspira pentru treburile ulterioare. de ratiunea ~i de mintea lor 9i in cazul unor abateri premeditate ii pedepse~te. nici nu vor baga de seama ca ace~tia vin rar pe la ei. sa pedepseasca etc. sa impuna. vin rar pe la ele. sa regrete. Au ~i copiii viata lor. dau fuga la ei ca ni~te apucate. Mama trebuie sa fie pentru familie izvorul de iubire ~i mentorul care supravegheaza cu bucurie activitatea din casa. Ea va fi femeia fericita care nu va trebui sa se sacrifice. Ele ~tiu ca pe oameni ii atrage unul spre celalalt sentimentul i"eciproc de vinovatie. dirijeaza. vor veni. Ea trebuie sa ~tie sa intrebe in cazul unor boroboate: "Ce ai znvafat din gre. sa se ingrijoreze. acum oameni maturi.

Vechile certuri vor reizbucni cu 0 nOlla forta. 99 a femeie .munca este grea 9i de lunga durata. Mol' de plictiseala. mama visurilor tale. Inima ei se va lini9ti.Alunga raul din tine care nu are spaima ca pe mine nimeni nu ma illbe~te. dar bine:Ia. Crede-mat Vreau sa va previn . ca raspuns. yeti primi. Femeile modeme sufera ea nu pot sa se afirme ~i atunci se amesteca in viata ahara. n-am ce face. Sa nu fiti naivi. Nu dati fuga sa-i spuneti mamei tot ce ati auzit sau ce v-a trecut prin cap. Daca are un hobby. . spaimele. in care 0 vei recunoa~te pe cea cu care te luptai pana mai ieri.toare.>omajul nu a aparut din cauza crizei economlce. chiar daca nu mai e~ti a9a de tanar! Tu insuti ti-ai ales aceasta mama ale carei parti rele ai venit sa Ie indrepti. Atunci nu vei mai atrage asupra ta invinuirile materne. deoarece pentru un am in varsta este greu sa adopte un stil nou de comportament. 9i lovituri. Apropo. Pentru ca sa intelegeti aceste lucruri. Prin asta ii yeti retrezi sentimentul de vinovatie 9i veti provoca eruptia unui vulcan. discutia se va transforma intr-o avala~a de invinuiri care de care mai dureroase.In caz contrar. rautatile 9i atunci vei putea sa 0 ierti 9i pe mama ta. Atunci vei putea spune ca ai cunoscut cea mai mare fericire din lume. Draga copiie. Ea nu te va mai face sa suferi ~i nu va mai suferi nici ea. invatati continutul acestei cfu1:i. Va yeti simti amarat 9i decePtionat. ~i intr-o buna zi vei descoperi in inima ta pe buna ta mama. va avea cu prisosinta sentimentul de demnitate proprie: ea va trai corect. va gasi ~i la adanci batraneti eu ce sa se ocupe ~i nu se va plictisi. nu are rost sa ma apuc de ceva. Puneti-va in situatia asta ~i trageti singuri conc1uziile.ca. Justificari -gasesc destule. Iarm-ti sentimentul de vinovatie.

de insuccesele meIe. Scaparea urinei ne vorbe~te dimpotriva de dorinta de a te elibera de deceptii sau de ce sunt obligat sa suport! Celui care nu-~i intelege probIemele ~i nu ~tie sa Ie dezlege corect. vezica urinara. de deceptii. Nu fac parte dintre acele persoane care i~i varsa focul pe altii. Prin aceasta corpul va ajuta sa va eliberati de nlutate. urinare frecventa. Puteti avea frisoane. am descoperit cu uimire ca am un stres . Am tras concluzia ca vezica urinara ilrj da semnalul di trebuie sa ma eliberez de deceptii1e. Dupa ce am inspirat ~i am expirat de cateva ori.Luule Viilma Deceptia ar putea fi atat de mare indh sa va apara tulburari de circulatie sangvina in tot corpul. ea elimina in permanenta deceptiile in exces. Am inteles di spiritul meu mi-a trimis aceasHi importanta in~tiintare prin respiratie.mp[u din viata mea M-am trezit mai devreme dedit de obicei din cauza unei arsuri la vezica urinara. diaree. Voi da un exemplu care sa ilustreze eficacitatea gandurilor. transpiratii. EI a vazut ce ati realizat prin nesabuita dumneavoastra facere de bine. de aceea am destul de suferit. pe masura posibiIWitilor. Dupa cum se ~tie.xJ. Trebuia sa ma eliberez imediat de stres. P.nu doream sa-mi recunosc deceptiile (infnlngerile). inf1amarea vezicii urinare are loc din cauza acumularii de deceptii in viat~i. Ca 0 teava de evacuare. varsaturi. altfel ar aparea cancerul vezicii unnare. altfel chiar in aceea~i zi a~ fi avut alte deceptii. Cum se obi~nuie~te 100 . Ie vine in ajutor.

asta mai invat deocamdata. ca doar -ii eu I-am aparat pe el. trebuie sa-1 eliberez. lmi reprezint mental aceasta nedorinta ca pe un om eu care stau de yorba ~i descopar ca ea sunt chiar eu. Eu ~tiu sa eitesc gandurile oamenilor. Pe oricare aimi poti sa-l vezi bine din afara. Pot s-o fac numai intr-o situatie periculoasa pentru viata mea. Chiar ~i in realitate eu nu aduc acuzatii nimanui ~i. ma simt bucuroasa ~i mandra ca §tiu sa fiu echilibrata. sa ma indarjesc cand cineva invinovate~te pe altul. Atunci ma privesc din afara ~i vad ca !ipsa mea de dorinta este 0 rautate evidenta impotriva faptului ea eu a~ putea fi vinovata. eu n-a§ mai putea sa invat prin suferintele pricinuite de acest stres.oricum aifii n-or sa ma apere -Ii va face pe ceilalti sa nu-mi sara in ajutor. Nu obi~nuiesc sa ma apar singura. Acest adevar mi se potrive~te eel mai bine. Acum ~tiu ca propriul meu stres . am invatat deja sa 101 . Dimpotriva. macar exterior. se intampla intradevar. Daca mi-a aparut un astfel de stres. Dar cum poate fi mentinut eehilibrul tara a absorbi raul . A~tept sa ma apere aitul. dar ca sa ma descure eu sufletullor trebuie sa am timp. Dar ~tiu ca n-o va face ~i nu ma in~el.Alunga raul din tine Ia oarnenii inteligenti ~i bum. Aceasta este parte a mea tare. Incep prin a-mi ierta Iipsa de dorinta de a-mi recunoa~te deeeptiile. Faptul cii sunt a~a nu-mi provoaca 0 decePtie. daca stau sa ma gandesc. pe tine trebuie sa te analizezi eu mare atentie. Daca ar sari. Din fericire. pentru ca vad cat este de rau. ~tiu sa-mi tin gura. Asta duce la deceptie §i la indarjire. Ba ehiar intervin in favoarea persoanei atacate ~i atrag asupra mea mania atacatorului. .

Frica . iar prin partea rea . Prind cu pHicere racii de sub pietrele raului din sufletul meu. o 'lad deodata in locul meu pe mama. 102 . exact a~a! Pentm ca eu sunt copia mamei mele in acest plan.peste masura de mare .a produs in mine lipsa de dorinta de ami recunoa~te deceptii1e. prin partea ei buna.nimeni nu ma iu. prin iertare de !ipsa mea de dorinta de a-rat reclmoa~te decepfiile. Nu exista ran fara bine ~i bine fara ran. Fiind imagine a mamei mele. Repet iara~i ~i iara~i. Sotul ~i copiii au vazut. . Frica de a fi vinovata pentru ca honea n-o sa ma mai respecte a crescut in sufletul meu ~i a devenit 0 rezistenta indarjita. Incapatanarea mea m-a ajutat.LlIlIie Viilma gandesc mai bine. ca ma predau. Intre timp repet pur ~i simplu: "E !ipsa dorinlet de a recunoa~te deceptWe mamei meie. desigur. . simt cum 0 eliberez ~i pe ea de acest stres. indiferent de ordinea cuvintelor. dar nu-mi neg negativitatea. Asta se putea citi probabil ~i tara cuvinte pe chipul meu. Da. E !ipsa dorintei de a-mi recunoa~te proprWe decePtii n. larta-ma. Cine ~tie. cat a~ fi vrut sa arat ca sunt slaba. ~i cum sa condamn eu aceasta trasatura de caracter a ei! Incep sa ma eliberez. be~te 11face pe am sa se incadreze fortat in ni~te canoane. Cer stresului iertare pentru ca I-am tinut atata timp in mine ~i I-am Iasat sa creasca. poate ~i frumoasa. sa ies din unele situatii delicate. Doamne! Dar aceasta este adevarul. de~teapta. pentru ca $tiu ca astfel devin din ce in ce mai mult en insami curajoasa. putemica. dar in prezenta altara Hi domini ematiile.

dar nu m-ai vindecatl" Daca aseara eram dezamagita ~i amarata ca ace9tia nu vor sa primeasca intelepciunea DU.Jtiu ce-mi place mie. Si abia acum pot sa spun ca prin cei apropiati ti se dau cele mai mad ~i mai amare lectii de viata. Acum imi vine sa rad. acela te invata mai mult . N-am '. acum Ie-am spus direct: " Cum a. dar Ie-am gasit totdeauna 0 explica~ie ~i 0 justificare.Jipe deasupra . dar eu continui discutia despre nedorinta mea de a-mi recunoa9te Infrangerile care mi-au incrancenat sufletuI. Doar I-afi crestat nitelu. exista 9i rautate . Dar de ce ai met malac sa sulCir?" . Altfel. dar inca n-a{i taiat copacul.Ja? Dumneavoastra afi vrea ca in casa safie caId. Noi in~ine ne-am ales rudele pentru ca sa invatam :tara incetare sa indreptam rauI. Si pe cei care imi sunt apropiati.J. Cer iertare corpului meu. tocmai bine ca urmele sa ramdna". Daca exista durere. In copilarie imi spuneam: "Strainii nu .l1mezeiascaprin intermediul meu 9i ca nu au lucrat cu ei in~i~i atat ca.t ar fi trebuit. In aceea9i zi s-au prezentat la cabinet bolnavi care prin modul cum aratau fizic ma invinovateau: "M-at tratat tu pe mine. Pe mine insami ma invinovatesc insa rapid.. Orice invinuire ce mi se aduce mi se intipare~te in suflet.Alunga raul din tine Sa continui discWia cu lipsa mea de dorinta. cum sa se de~tepte? Eu cer iertare nedorintei mele rautacioase de a-mi recunoa~te deceptiile 9i pentru ca am lasat-o sa creasca atat de mult. Cine te iube~te mai mult..asta n-am 9tiut in copilarie.Jifierastraul era neascufit ~i copacul a crescut ~i mai repede.trebuie sa fim cinstiti. Dar di lectiile se dau prin intermediul raului . Durerea din vezica urinara a trecut demult. 103 . Viata trebuie sa-i mai dea cate un pumn.-anat gre~elile altora. Omul este totu9i un prost.

i pe eel care a gre~it sa se adreseze altcuiva. dar claca ii ceri parerea. eu cat omul ~tie sa minta mai bine. Iar acela i~i va spune parerea mra ocoli~uri. De bine . ca acela este mai dqtept ~i ii va da o soliltie. Despre minciuna Toti dorim sa vedern ~i sa auzim nlli'nai lucruri bune. omul bun. Exista minciuni mici.Luule Viilma Reactia acestor oarneni a fost una lini~tita: "lVi-am gandit eu di nimic nu se face de la sine ". ell atat mai putin i~i reeunoa~te gre~elile. mari ~i foarte mari. mai tarziu devine un stil de viata ~i cmar mineinosul incepe sa arate cu degetu1 pe o. dar prin spaimele noastre atragem contrariul.poate sa spuna. Asta inseamna minciuna. cineva vede gafa f8. In lumea de azi minciuna se intalne~te 1a tot pasul. mai degraba. dar de rau nu vrea sau. a clevenit un sti1 de viata. infmmusetarn prin cuvinte esenta 1uerurilor. toata lumea se napuste§te asupra celui sineer: "Ce om rau!" Primu1 smtuitor cauta sa se intalneasca eu a1 doilea ca sa se justifice: " Vezi ce prost e! Ar fi trebuit sa-i spun demult adevarul infata!" Primul nu intelege ca. dorind sa fie 104 . Sineeritatea lui ineon~tienta a fost provocata dedorinta necinstita a primului "smtuitor" de a arunca responsabilitatea unui lucru neplacut in spinarea altuia. Si atunci d. 11va statu. De exemplu. nu are curajul. Deceptii1e mele n-au avut baza sa se poata dezv01ta. nu ti-o spune verde in fata. Daca 1a i11ceputi~i spune cii a fost nevoit sa spuna un neadevar pentru ca a~a este mai bine pentm toti.cuta de altul.ltii. In final. Pentru a evita aeuzatii1e ~i pedepsele.

ca bate campii! Dar bunul Dumnezeu nu-rni da aHa posibilitate . Este u~or sa 'spui adeviirul unui om rau. important e ca nimeni sa nu poata spuna ceva de rau.. ca §i. dar ca sa-i spui unuia bun. dureri la coloana vertebrala ~i alte zeci de necazuri ~i primullucru pe care 11face este sa-mi comunice ce parinti buni a avut ea. el de fapt a facut cel mai mare rau.. ce sot bun are. Pentm ca se considera buna. Sunt nevoita sa ma abtin ea sa nu-i spun: "Draga mea! Deschide ochii! Viafa cu binele . vine la mine 0 doamna cu articulatiile bolnave. teatral ~i fals. De exemplu. invata-ma cum sa-i explic eu acestui om. Pacienta este '1nsa vadit deceptionata ~i acasa va fi ~i mai deceptionata. Cel de-al doilea nu este decat un ~colar care sufera din cauza inabiliHitii sale. Doamne. ce copii rninunati ~i ce nepoti nemaipomenit de talentati. spaimele ~i rautatea ei se vcr trezi ~i ii vor cere sa Ie elibereze. dar nu vrea sa recunoasca.i cu raul ei cere ca omul sa fraiasca. vad i. Este greu sa auzi adevarul. Frica de a vedea ~i a auzi adevarul ii obliga pe oameni sa minta. chiar din cauza ei. sanatatea femeii se va inrauta!i vizibil ea apoi sa se ameEoreze semnificativ ~i nu ma lasa sa spun 0 minciuna.'1sa foarte rau. Aceasta frica te face chiar ~i pe tine sa fad la fel. . mult prea bun. nu sa se autoamageasca". tu care e~ti drept.Alunga raul din tine un om bun.. Sentimentul de vinovatie. care nu face niciodata rau altuia. Animalele ~i oamenii "naturaE" vad bine adevarul.la serviciu ii merge rau.i sa traiasca corect. Spaimele doamnei respective 0 obliga sa puna 0 pojghita de aur pe tot ce e rau. daca eu ii spun adevarul.lui ii place adeviiruL El ~tie ea. Ea va vedea ca acasa trebuie sa se schimbe in muIte privinte. pentru ca ornul nu-~i da seama cat este de nesincer. a~a-numitii oameni hipercivilizati. in 105 '" .

tratand pe un strain. n-a putut sa 106 . candva. este 0 mare arta. chipurile. atunci ar sa ma iubeasca mai multo A~ehia nu sare departe de porn. Justificari sunt atat de multe pe cat de multi sunt oamenii care ascund adevarul. a trebuit sa-mi mu~c limba ~i sa-mi consolez pacientul cu 0 minciuna ca. din delicatete. tara sa tin cont ca notiunile nu seamana la ei ~i la noi. pentru ca a~a fac mama ~i tata ~icapilul vrea sa fie ca parintii lui fiindca.}ine sa mi-a spunefi in fafa!" Am fost uluita de no!iunea de cinste adoptata in lumea celor care platesc eu bani pe~in. eu 0 privire de clarvazator ~i invata in acel moment minciuna. Daea vreti sa ma contraziceti. poate. ceea ee a provocat 0 explozie de indignare: "Cum va permitefi! Eu nici macar alar mei nu Ie-am pavestit lucrul acesta . sa ~titi ca ~i gandul dumneavoastra este tot 0 fapta. A~a gandeam eu ~i intre timp ea vorbea ~i tot vorbea. indiferent daea o faei pentru a proteja pe cineva sau pentru a evita suferintele. am descoperit cauza initiaIa a bolii lui intr-un contlict intamplat acum vreo 50 de ani. ~i acum eu trebuie sa-i spun ei toate acestea. Odata. Mi-a fost ru~ine fa!a de Dumnezeu. ajuta-ma! Sa ascunzi adevarul inseamna sa minri. Un om in aparenta cinstit care. In sfanta mea naivitate. dar doar pentru ca. Maturul nu vede di copilul se uita fix in ochii lui. sanatatea lui se va indrepta. Se plangea ca nu-i ajung banii. dar nu ~tia sa gandeasca. i-am spus cauza. Doamne milostiv. Ru~ine mi-a fost.}i dumneavaastra nu va e ru. dar plangandu-te abia ca-ri imautare~ti sanatatea ~i cheltuind banii pe medicamente scumpe vei fi intr-o situarie materiala ~i mai precara. Minciuna maturilor pare sa se deosebeasca de cea a copiilor. care ii sunt gre~elile ~i nici sa nu surzeasdi de ce aude.Luule Viilma fara.

Poate fi de~tept. Va plae 1I'Jncino~ii? Nu va plac? Prin unnare. UIa fata de minciuna este ura fata de mincino~i. Minciuna unor oameni cinstiti a constat in faptul ca ei nu au invatat pe eopU ca viata are ~i 0 parte ascunsa. Aruncand manu~a lumil paditoase. sanatos ~i ultra realizat numal eel care ~tie totul ~i aplica eoreet legile vietii.Alunga raul din tine fme. In felul acesta a functionat mecanismul minciunii creat de parintii sal. s-ar putea sa primeasca 0 asemenea lovitura sufleteasca incM sa nu-~i mai revina niciodata. indh copilul n-a auzit niciodata de minciuna ~i a crescut un naiv. ne avand experienta . combinali107 . daca parintii l~i educa copilul astfel incat el sa nu ~tie nimic despre cinste ~i hotie. neeinste. In sufletul ~i spiritul sau el poarta spaima ~i rautatea contra minciunii ~i en prima ocazie chiar pe ea 0 va atrage. fala de premcatorie. a regretat de multe ori in gand ca nu a fost descurcaret ~i asta i~a format copilului deprinderi de comportament.n cuvintele se transforma in fapte. va temeri de ei sau Ii urali. Ei nu au ~tiut ca adevfuul ~i minciuna SUllt cel doi poli ai adevarului vietii. Extrema este totdeauna periculoasa. eu cat sunt mai multi mincino~i cu atat trebuie sa fie mai multi cinstiti. Ei au unit minciuna ~i chiar vor suferi din cauza ei. hotie. cand va cre~te mare. copilul unui parinte din cale afara de mincinos nu poate depa~i aceasta extrema ~i el vine pe lume pentm a trai cinstit. Vorbind despre cinste. EI nu va mai ere de in nimeni. De aceea. pentru ea ei I-au facut un inadaptat. EI a venit pe lume sa invete cru. putemic. de fridi. nici in parinti. Langa acest parinte el va trebui sa invete alte leetii. au respectat cinstea atat de mult.

n-o sa mat fiu iubit). tainuire.nume. in functie de cat de multa rautate atl retinut §i ati acumulat ~i de cat de tare v-a!i inrait in ultima perioada. "Toatii lumea face lafil" veti spune ca sa va justificati. Spre uimirea dumneavoastra veti deseoperi ca rautatea fata de minciuna este de fapt 0 rautate fata de dumneavoastra In~iva pentru ca. e cinstit fata de ellnsu~i.Luule Viilma uni. Nu puteri nicicum sa demonstrati ca aitul nu spune adevilrnl. om inteligent. fata de toate lucrurile tulburi.. Din cauza sentimentului de umilifita Incepe sa va doara capul sau sa apara 0 aIm durere. I-ati condamnat la 108 . ell atat mai mult veti Intelege ea de la 0 idee se ramifica alte 10-100-1000 de idei noi. Ura fata de umiiinta poate sa atraga hotul. prin aceasta. ma~inatiuni ~i mita. dar simtiti cand sunte!i min!it ~i va suparati cand sunteti Iuat drept prost. din spaima ea dadi spun lucrurilor pe.'la salvatoare. Pe un hot ~i un infractor adevarat nu-I doare capul pentru ca. Iertati-va frica ~i rautatea fata de minciuna care s-au instalat in dumneavoastra. din politete ati tinut isonuIlntr-un joc necinstit ~i nu v-ati dat seama ca un astfel de comportament a devenit natural ~i obi~nuit pentru dumneavoastra. ati tacut atunci cand ar fi trebuit sa vorbi!i. va sim!iti umilit de fapta mizerabila a unui infractor stupid. mai mare. Neemstea ati botezat-o adevar ~i credeti in acest lucru. Un infractor nu-l va putea ill! niciodata pe un om cinstit ~i pe un om eu adevarat cinstit nu-l va pagubi niciodata un hot. Cereti iertare corpului ca. Dar ~i fata de tacere. ~i fata de minciu. dindorinta de a fi bun (adidi. in pacato~enia lui. Astfel de napaste se intampla eu eei care se considera mai buni decat sunt in realitate. Cu cat va dezvoltati ideea. daca durnneavoastra. Iertati-va pentru di le-ati aspirat.

l un om eu un mod nou de gandire batrane!ea este 0 proba de rezistenla. in locullui. iertatiI ca 0 sa inceapa sa va acuze ~i faceti un lucru bun pentru el . ca 0 ur. ca sUllteti in stare cmar sa-i intelege!i. el se va elibera de rautatea acumulata ~i dumneavoastra yeti face un bine. Daca yeti rezolva eoreet situatia.lti.Alunga raul din tine chinuri. Iertati-i rautatea. to!i var fi multumili ~i dumneavoastra va yeti ina1la spiritual. Cereti iertare minciunii ca va temeti de ea. yeti constata ca sunteti in stare sa va ganditi rnra iritare la cei care nu spun adevarul ~i la infractori. Unui batran nu-i mai pori intoarce tineretea. prin ele. 109 .torul acordat celor care fipa dupael Exista oameni carora Ie este greu sa-~i retina emotiile. Prill aceasta. Spre uimirea dmnneavoastra. Despre aju. In felul acesta. a!i invatat sa va aparati de ei. Sentimentul alarmant de tensiune va disparea ~i amandoi yeti continua bucuro~i sa traitL Problema aceasta este cunoscuta celor care traiesc aliituri de oameni batrani. trebuie inca sa mai illvete. Odata trecut momentul. dupa ce i-ali cunoscut mai bine. lle~tiind sa 0 eliberati. Evident. ca 0 cre~teti. veti putea anticipa ce explozie urmeaza. inainte ca ea sa se declall~eze. dar pentrl. Daca sunt nevoiti sa fad acest lucru. omul redevine deschis §i placut.restiti dunmeavoastra eu voce tare. Cum sa clispara daca oamenii. minci· una universala ~i nedreptatea nu vor disparea gra!ie dumneavoastra. acele cuvinte provocatoare ca el sa poata sa urle.

ca ~i dumneavoastra de altfei. neputinta san lipsa lui de dorinta ~i lasati-l sa traiasca cum vrea. cere!i iertare sentimentului de mila pana cand acesta va disparea ~i va yeti lini~ti.. fiind silit de 0 situa!ie. pentru ca acela va este mama. dadi ati cerut iertare. Eliberati-va de stresurile legate de el ~i yeti sim!i bucuria ca ati evitat cearta. dupa ce ati cerut sincer iertare. tata. daca yeti simti 0 dorinta rautacioasa de a nu auzi tipatul. Umilindu-va.Luule Viilma Dad! un batran spune ca degradarea fizica ~i rautatea lui sunt pro vocate de boala. candva va veni surzenia ~i va va arata di nu ati gandit bine. Spaima omului in varsta ca nimeni nu ma iube. Daca va e foarte mila de un batran. Iertarea ~i scuza pot sa vi se para. a~a pare sa fie pentru el ~i a~a ~i este. ci de rauI propriu. Surzenia apare ~i la copii din £fica ~i din refuzul de a auzi tipetele umilitoare ~i pagubitoare ale celar din jur. Dar. neghiobia. Veti simti imediat ca ati redevenit lini~tit suflete~te. triumful invingatorului umiliti nu este altceva dedit rautatea de a cauta vinovatul. sau v-a!i impus acest luem pentru a fi lini~te in casa. contrastul dintre vorbe ~i fapte poate fi izbitar. atrageti umilin!a din partea celuilalt. Diferenta dintre dumneavoastra ~i un surd este ca ceea ce ati auzit trece pe Mnga dumneavoastra. pentru ca ati invatat aceasta lectie. dar ei l1U-~ivad gre~elile. umilitoare. Poate sa va spuna arice ~i oricand. La batrani. yeti fi surd. Iertati-l di va irita cu neintelegerea. sora sau frate.prin suferinta. va umiliti singur ~i provocati in batran bucuria rautacioasa de a va face sa va in continuare. dar in realitate ele va ina1ta. Aceasta este metoda lui de a invata lectia de viata . In realitate. Dar.Jte cre~te odata eu numarul anilar ~i se transforma In repro~uri ~i 110 . Veti intelege impacat ca el nn are nevoic de binele dUlTh'1eavoastra.

Alunga raul din tine du~miLnoase. 111 . Copiii pleadi din casa parinteascii pentru a fi independenti. ba dimpotriva se imaiesc. Ne~tiinta de a intelege viata ne este caracteristicii tuturor. Lini~tea in~elatoare poate sa dureze ani. A~a i~i ispa~esc gre~elile ace~ti oarneni. prefera medicarnentele. care ins a nu accepta invatamintele bune. nu asculta sfaturile. Batnlnetea este 0 notiune relativa. f~i spun: "Ma vat descurca stngur". La batrani. Va srntuiesc sa invatati din gre~elile lor. Tineti IDinte cii acest batran a aparut in viata dumneavoastra ca 0 luminita de avertizare care incearcii sa va invete sa nu faceti acelea~i gre~e1i. Cu timpul vor aparea probleme. ci faptele lui. autocompatimirea ~i dorinta de a atrage atentia asupra lor depa~esc limitele egoismului . Dorinta nemiloasa de a-i gasi pe a1tii vinovati provoaca durere in tot corpul. celor dragi. nimeni nu face ceva de dragul meu etc. Face fapte rele un prost care a aparut pe lume sa invete. Exista diverse mijloace de rezolvare a situatiei. dar la batnlni ponderea gre~elilor este mult mai mare. dar n-a invatat nimic ~i acum se chinuie. Omul modem merge pe ealea minimei rezistente .nu-i mai pasa nimanui de mine.nu-~i vad decat boli~oarele lor ~i nu au mila fata de bolile celorlalti. tofi a~teapta sa mar. jldi-e greu sa vad ca mi se refilza ajutond. fmi doresc raul. Nu-l considerati rau pe el. La randul sau. dnd vad chinurile suf1ete~ti ~i fizice ale eelor apropiati. Gamenii cu un mod nou de gandire sunt acaparati de cunoa~terea de sine ~i sufera deseori. pentru ca la batranete sa nu aveti ~i dumneavoastra parte de aceste suferinte. De obicei. aeest lueru provoaca rautate celui care intentioneaza sa ajute.se da la 0 parte.

Justificarea este convingatoare. Daca gradul de independent a cre~te pana la a te rupe de radacini. Odata cu cre~terea greutatilor incep sa apara acuze reeiproce ~i. iar copiii ar urma sa-~i ajute parintii. nici copiii nu au invatat sa se inteleaga unul pe celalalt. Multumiti lui Dumnezeu ca aeasa sau prin apropiere aveti mama ~i tata. El zice: }) ce-mi trebuie radacini} ma La descurc ~ifara ele. sa simtim ca raul ne-a ajuns din 112 . " . candva. Dumnezeu a lasat ca oamenii sa se nasca ~i sa moara in flux continuu pentru ca de-a lungul vietii fiecare sa invete. Dar. dad este posibil. chiar ~i rnai mult. apoi.Luule Viilma Parintii ar urma sa-~i cocoleasca ~i sa-~i povatuiasca nepotii. fugim de lectiile de viata ca. eel care vorbe~te are dreptate. bunica sau bunic. Unii parinti spun: "llfi-am educat copilul sa fie independent. }' El nu observa insa cum ii dispar fortele pe care ~i Ie extragea din solul care il hranea ~i cum boala fatala a noii epoci ii distruge corpul pamantean care traia numai din hrana venita prin radacini. Nici una dintre parti nu intelege ca ambele au de pierdut. Parintii de azi ar fi putut sa se elibereze de isteria sexual-maniacala a omenirii care ii distruge pe ei ~i generaria viitoare. Lectiile lor de viata au ramas neinvatate. nu mai are viata. chiar daca mai tipa Ia VOl. Dar. Adevarul e ea nici parintii. ci ~i dintr-a altora. dar nu mai e copac.Este un indicator exceptional cu care ar trebui sa ne mandrim. Copacului caruia i-au devenit indiferente radaciniIe. nu numai din experienta proprie. orice bine in exces se intoarce in rau. Si consecinta va influenta educatia propriilor copn. copacul se poate inalta pana Ia cer. in aparent a. dar distanta nu permite.

stra fata de el ~i ale lui fata de dumneavoastrs . Omul modern. Un suflet 1ini~tit se poate desparti de corp pentm ca ~i-a terminat menirea in aceasta . ~i pe mama. puteti S8. lectii10r de viara va impra~tia panico. Dar cel care este pe jumatate mort de frica ~i de groaza ingreuneaza plecarea din viati a unui muribund.i cere!i iertare din tot sufletul pentru gre~elile dumneo. transformat in bine ~i chiar eo. Cll cat se considera mai de~tept. ell atat mai putin vrea sa moara. pricepereo. Dadi va aflo. Fiecare dintre noi ar trebui sa invete. sa-I ajutam sa pIece din lumea o. Luminarea spiritului 113 .. dar nu recunoa~tem ~i consideriim ca altii au fost de vina.. pe cat posibil cu cat mai purine chinuri: oamenii a~a-zis civilizati nu au. Orice durata are candva un sfar~it al ei. N a~terea ~i moartea sunt eei doi poli ai vietii.ceasta. veti intelege ce v-a Invatat el ~i ce ati invatat dumneavoastra. capataiul tatalui dumneavoastra. a ajuns pana acolo ineat. Veti sim!i 0 lini~te ciudata ~i se va lini~ti ~i el.tern s-o.. practic. ca prin cuvinte Sa-1 deschida u~o.ti langa un muribund. va deveni neobi~nuit de insufletita. Aflandu-va iertandu-l ~i cerandu-i iertare. tvlata. Elibera!i-va de spaime ~i gasiti in dThlll1eavoastra atato. 10. inteligent. Veti simri ca raul mo. celui ce se pregate~te sa pIece. Aflati ca sunteti 1i]1j~titin sufletul dumneavoastra cand mamei Ii este bine ~i mama este lini~tita cand copilului 1:ieste bine.-ipute!i conduce lini~tit pe ultimul drum pe tato. aceia nu ~i-a insu~it arta de a muri. mama.Alunga raul din tine urma. Cine a ajutat pe cineva sa mom'a. acela ~tie ~i el sa moara. Intelegereo. ca in loc sa menrinem viara in om. putere ca s3. Spaima de a te na~te ~i spaima de a muri se identifica.voo. De dite ori nu ar fi trebuit.

Cel mai mult sufera generatia de mijloe. Orice om este captivul gandurilor sale. De aeeea eopiii trebuie sa ~tie sa fie mai flexibili. iar nepotiea fuge de acasa. Va disparea sentimentul de regret. Ele sunt martorii prizonieratului spiritual al omenirii. Aeuzele reeiproce due la situatia cand buniea prospera in eruzimea ei. fieeare generatie este mai inte1igenta deeat preeedenta. Ea a devenit un mentor. Moartea nu va va mai ingrozi. azilele de batrani ~i inchisorile sunt. Fieeare simte ea eeilalti 11umilese ~i fiecare ar vrea ea eei114 . Zicala "de~teptul eedeaza" inseamna ca un om mai de~tept spiritual ~i mai desehis trebuie sa coboare la un nivel mai jos pentru a eomuniea eu eeilalti. ehiar daea manifestarile exterioare spun contrariul. martorii mareti ai prostiei omene~ti ~i ai dorintei de a ram€me pro~ti. batranetea nu este 0 boala. Boala apare ea urmare a aeurnularii de ganduri rele. De regula. Aeela~i lueru este valabil ~i pentru nivelul spiritual. minora fiind. va va ram€me Intelepeiunea vietii. pentru ca ea este obieetul ataeurilor din ambele parti. eu diferente nesemnifieative. Cine nu ~tie acest Iueru sau nu vrea. Numai Iibertatea spirituala asigura Iibertatea fIzica. Viata ne ofera nenumarate eai pentru a Invata. iar tineretea nu inseamna absenta bolii. acela va fi umilit. Nivelul intelectului uman este foarte diferit. parintii ~i bunicii. casele de cop ii. fiica ineepe sa tu~easca a oftica. In timp ce gradinitele. o astfel de lupta intre generatii se da in easele unde locuiese impreuna eopiii.Luule Viilma dumneavoastra se va exprima in ere~terea intelepeiunii. Pentru un om eu judeeata.

Trebuie sa ripostati la arogan!~L Celui care face rau. ca sa nu se mai eonsidere atotputernic. totuI va fi in ordine. Prin tacere. dar daca ea ii este oferita la un nivel prea inalt ~i el nu poate sa 0 asimileze. Ineerea!i sa intelege!i acest lueru ~i sa nu cade!i in extreme.adica minciuna .g. mare~te raul pentru ca suferind. pe dumneavoastra ~i pe ceilalti. nu poate deveni mai de~tept. trag concluzia pripita ca iertarea nu le-a ajutat. Dintr-o astfel de casa barbatii fug sau mor. dezamagiti. nu vad ca n-au depus suficiente eforturi ~i. Dadi veri invata sa gs.Alunga raul din tine lal!i sa se schimbe.. Orice om trebuie sa aiba experienta macar a unei singure pedepse fizice pentm a ~ti sa inteleaga. Deseori aceasta cerinta se dovede~te a fi un obstacol de ne depa~it. Mi-am facut un obicei din a cere omului sa-~i puna ordine in via!a. Ascunderea adevarului in interesul pacii in familie . A venit vremea sa deschide!i totu~i gura ~i sa lamuri!i Iucrurile pentru a va apara. spre marea lor nemultmnire. Nu ajunge insa numai iertarea.nditi astfel incat sa nu mai atrageti raul. ca iara~i au cazut in capcana vechilor obiceiuri. Omul are nevoie de aceasta inva!atura. Chiar ~i cei care se ocupa deja de iertare descopera frecvent. 115 . I~i recunosc gre~eala numai atunci cand in viara lor apare 0 nOlla Incercare. spuneti-i in fata ee a faeut. Oamenii nu-~i vad superficialitatea. De cand e lumea. cine nu intelege de vorba buna este batut cu nuiaua la picioare ea sa-i vina mintea la cap. eel care sufera. va ramane cu 0 etapa de studiu ne parcursa ~i oricar s-ar stradui. se acumuleaza in el pe neobservate 0 rautate surda .devine un stil de via!a ~i devine solul prielnic in care rode~te ura mocnita.

ea are scopuri mari. insista asupra drepturilor ei ~i Ie explica copiilor cat de grea ~i lipsita de 0 raza de lumina este soarta femeii. va fi preferat un barbat. ell 0 podoaba capilara bogata. Dar. De ce apare 0 asemenea dorinta? Daca mama. femeile de tip Iuptator autentic. dar din toata fiinta ei emana ceva masculin. feministele vor protesta imediat. subliniind fiecare cuvant.declara. I~i alege 0 profesie pentru care sunt necesare calitati masculine ~i va fi extrem de deprimata dadi. pentru ca nu ~tie sa fie flexibila. pentru lini§tea familiei. Aceste fete slLnt derutate. Aici se ascunde tendinta spre 0 viata mai buna . in locul ei. aeeasta este robie impinsa la extrem ~i fata se va transforma in opusul marnei. Nu o intereseaza lucrurile marunte. evident masculina. barbate~ti. 116 . Nu ~tie sa fie femeie. eu siguranta. Poate fi intelegatoare ~i inimoasa. feminine. include ~i tendinta de a nu tine cont de 10cuI ei in viata. dadi mama renunta de buna voie la demn.Luule Viilma Despre dorinta de a fi foarte puternic " Vreau sa fiu foarte puternica!)J . dar ea nu se vede a~a cum 0 vad ceilal!i. £iica ei ar putea sa decida ca.itatea ei ~i devine pentru tata 0 roaba care suporta tot ~i nu reactioneaza niei macar la revolta fiicei ei.setea de ca~tig. Barbatoase. folosind un ton rastit. ordinea ~i curatenia. femeile tradue in viata dorinta mamelor lor de a £i barbati. este mai bine sa fii barb at. Deviza lor este patrunsa de spirit masculin: " Vreau ~ipot!" o astfel de femeie nu ~tie di aceasta dorinta a ei. deoarece gandul ~i fapta mamei lor nu se suprapun. Ea va deveni echivalentul tatalui ei.

chiar dadi acesta este un simplu muncitor. ca forta.. cu un bar-bat ~i sa faca ea muncile barbate~ti.Alunga ralll din tine Am avut de muIte ori ocazia sa Ie spun femeilor: "Femeia poate fi ~iprim-ministru. Ia bueuria de a fi mama . Dragi femei care doriti sa fiti atat de puternice incat sa va descurcati in viala ~i fara barbati! Iertati-o pe mama dumneavoastra pentru atitudinea ei eronata fata de viati3. Ruperea de apartenenta la un sex este 0 mare gre~eala.Ji iubeasdt mai mult fotoliul de ministru. iar femeia .. dar fericirea materna va fi eu atat mai mica. De exemplu.. In treaeat fie spus.mai femitl nina.. Daca pana ~i barbatul se inraie~te ca trebuie sa infmnte greutatile prin forla.Ji iubeasca mat intdi so!ul. ea va fnceta sa fie un adevarat prim-ministru. Din momentul dind va fncepe sa-.. eu cat ea va dari sa joaee tot mai mult rolul de bfubat. dar eu 0 singura eondifie .. s-ar putea sa mai aiba copii. numai ca sa nu-i ceara acestuia ajutorul ~i astfel mandria ei sa uu sufere. pentru ca va inceta sa fie femeie ". fiecare femeie ar trebui sa se elibereze de toate stresurile ~i sa-~i iubeasca sotul. Atunci barbat . dar toate pretentiile lor se reduc 117 . Stapanirea de sine inteligenta sau supunerea in aparenta calma se echilibreaza interior printr-o rautate retinuta atunci cand sotul inceteaza sa mai vada in femeie un am. mai devrerne sau mai tarziu. Ia organele femeie~ti. care 11face pe am sa nu mai fie ecrJJibrat ~i in final 11va inrai. ce sa mai vorbim de femei. pentru di mamele lor nu ie-au invatat sa fie femei. va fi mai masculin. ~i chiar dadi femeia i~i atinge scopul. ea va trebui sa renunte Ia ceva pentru refacerea echilibrului.sa-. La ele totul este impins la extrem. Pretind foarte mult. In lac sa se compare. Fetele acestor femei nu vor fi fericite.

Si chiar atunci cand nu invata nimic ~i nu mai au niei un organ genital. E un ordin! Fetele nu ~tiu ce inseamna asta. de exempIu.. asta inseamna di nu ati procedat bine. Si atunci omul zice: ))De ce nu mi-afi spus mai devreme?)) Eu v-am spus .sa fii a~a cum spun ell. picioarele nu VOl' mai putea sa mearga pe acela~i drum gre~it ~i in final nici medicii nu VOl' mai avea ce sa faca. Doar i-ati acuzat pe barbati. corpul lor tot mai incearca sa intervina. dar n-ati inteles. dar n-ati avu. corpul dUlIh'1eavoastra va tot spune. De obicei. pentru ca altceva nu .Luule Viilma in fond la una singura . corpul v-a directionat gandurile in matca necesara. Pentru toate acestea cereti iertare corpului durnneavoastra. acum ii unit! ~i pe barbatii altora ~i la toti care v-au aparut in cale ati gasit numai defecte. ele pierd ireversibil cate ceva ~i de fiecare data corpul lor Ie ajuta sa mai aiba posibilitatea sa-~i indrepte gre~elile. Dar.tie este parerea unei femei autoritare. Si chiar daca boala aceasta ar putea fi lecuita de catre medici. Se imbolnavesc. Pas cu pas.de ani buni. Daca dreptatea ar fi fast de partea dumneavoastra. 118 . acest gen de femei sunt nevoite sa suporte mai multe operatii la organele genitale. dar nu l-ati ascultat. Corpul v-a spus ca rautatea fara de sorul cantia ii dai numai sex. v-ati fi recuperat fortele ~i sanatatea. pori sa ramai flira unul din organele respective. intruca.t va este tot mai rau. Ati unIt barbatii din ce in ce mai mult. care Ie deformeaza atat de tare incat sunt nevoite sa renunte la prioritatile lor barbate~ti. pentru ca mama lor nu a avut niciodata timp sau euraj pentru a sta de vorba cu ele.t niciodata timp sa-l ascultati. De fiecare data. de radiculita lombaro-sacrala. daca nu vrei sa fact sex. Prin intermediul operatiei corpul i-a aratat ca.

ceafa barbatului s-a scuturat ~i el a spus: "Ei. ca om.era numai iubire. Durerea venea de la cea:fa. Iubirea femeii poate face totul. Probabil. cred ca am scapat de napC/stc/C/stC/".$i.tarnica. Am inceput sa-i explic care au fost gre~eli1e din modullui de gandire ~i dupa 15 minute am auzit un pocnet. Barbatul a dat din cap afirmativ. tatal dumneavoastra a trecut prin foc §i apa dar s-c/ fntors acC/sa?" 119 . Am privit sufletul lui ~i i-am spus: "Ati avut a mama minunata. Am fast uluita de receptivitatea lui ~i de uimitoarea lui caldura sufleteasca. Nu ca femeie.I-am vorbit despre stresurile lui. invincibila a femeii de a fi mai puternica decat barbatul duce la ateroscleroza. Daca barbatul incepe sa se infurie pe solie din cauza acestei dorinle a ei ~i i~i cultiva rautatea.~mp[u £in viatii S-a prezentat la cabinetul meu un barb at in varsta. ci de la faptul ca inainte de a incepe lucrul s-a suparat pe sotia sa ~i pe fiu. 0 iubire atat de mare fata de sotuZ ei rar mi-a fast dat sa vad. Trebuia sa-i pun la loc vertebra cervicala care se deplasase. deci a inteles totul.ma iubea ~i pe mine. I-am spus ca necazul a venit nu de la greutatea ridicata. ~a a fost. Aceasta este iubirea de aproape despre care se vorbe~te atat de mult in ultima vreme. mergand pana acolo incat te poate apara de moarte. Bra}lil ii atarna ca un vrej. se va imbolnavi ~i el de aceea~i boala. Am simlit cum patrunde in mine caldura lui .Alunga raul din tine Dorinla neabatuta. Forla femeii este iubirea. dar care este confundata cu politetea :fa. M-am uitat la el .. dar viguros ~i energic. care din cauza unui efort fizic prea mare i~i accidentase bra}ul stang. intr-adevar. P.

ji pentru el . Nu am plans ca tata nu se va mai fntoarce. Primesc 0 scrisoare . Mama . adica meditatio Recunoa~teti-va gre~elile. Au trait pana la 90 de ani . sa vedeti. Fiti cinstite eu voi lnseva ~i cereti iertare din suflet satu1ui vos120 . mama mai punea 0 ft17:filrie. Toatii viata voastrii anterioarii a constat in a obtine. Amenintarea sOlului divortat ~i a copiilor eu sinuciderea este pentru multe femei un mijloc de a domina. doamnelor.Ji la 0 saptamana dupa moartea mamei. bani ~i lucrud a depa~it limita ~i ea nu se paate realiza inaLnte de a vii indrepta gre~elile. cand ne a§ezam la masa. ca sa puna capac. tata s-a dus dupa ea ". a poseda.ce sa fae.Ji s-a fntoys.. Problema aceasta este intr-adevar foarte greu de rezolvat. Silmanta aruneata a creseut pipernicitiL Incepeti cu primul gaud pe care spiritul vi-l trimite odata cu respiratia.tata a fticut tot razboiul. sorul m-a parasit . acasa la noi. ea dimane doar 0 amenintare care traumatize aza psihicul celor diIljur. ci din cauza seeei de a ca~tiga. aeum trebuie sa invii!ati sa iubitL Dorinta patima~ii de a avea biirbat ~i copii. eu trebuie sa ma OClipde educa{ia copiilor . copiii ma urasc. Nu I-a a tins nici un glont Nid 0 boala nu s-a lipit de el.. Orbirea omeneasca ma doare.i pe locul lui nu se a. Sau ca femeia a fost parasita de sot ~i de copii. Pentru majoritate. De fiecare data. .Jeza nimeni.a a fost. in familie a mai aparut un copil ~i.}i acum sa fac . Se mira §i el. pentru ca traia numai de dragullucrurilor. .}i munca de barbat? Sau se descrie 0 situatie similara in care sotul este un alcoolic ~i. Prima mea carte le-a deschis ochii multor femei.mi-a raspuns barbatul. Incercati sa intelegeti.si nu se mai fntoarce.jtia ca se va fntoarce . Eliberati-l. ci'iviata vi se complica nu de altceva. acesta este eel mai eapricios dintre toti.Luule Viilma "A.

Respir 0 data. Copilul vrea sa-~i vada parintele inaltat. Prima meditatie . inca a data. di din ne~tiinja aji permis acestei gre~eli sa se agraveze. nu milllit. Este drept ca sunt mirata de gandul meu rau. Cand veti dobandi starea de eehilibru. Imi reprezint mental ca am de-a faee eu un am. libera va fi folosita pentru a redeseoperi lumea. Orice clipa. sa nu ne deranjeze nimemo 121 . . ei se vor imai ~i mai tare. Copiii lnteleg mult mai bine ca viata este 0 lectie unde toata lumea gre~e~te. imi ascult gaudurile ~i descopar in mine rautatea ca nimic nu este a§a cum vreau eu. care a venit sa ma invete. Meditatia sau 0 discutie cu gandurile .eute. Incep sa vorbese eu el ~i am grija. in tot cazul din mine. Tineti minte ca. Veti inva!a sa fiti ferieit. a 0 contempla ~i a 0 admira. n-o sa mai spuneti ca nu aveti timp pentru a~a eeva. eu altul. Dqi viata sufleteasea a fieearuia dintre noi este irepetabila. aparut de undeva. voi da totu~i cateva eazuri concrete ce pot fi folositoare pentru toti. dadi veti ineepe sa va umiliti in fata copiilor prin autobiciuire. noastre Daea ati descoperit di aeum aveti intelepeiunea de a sta de vorba eu dumneavoastra in~iva.Alunga raul din tine tru pentru di nu aji indreptat gre~eala soacrei voastre. vorbiji cu copiii vo~tri ~i cereti-Ie iertare pentru gre~elile :Ia.

larta-ma. am a~teptat ca. incat tie nu ti-a mai ramas altceva de facut decat sa incepi sa ma distrugi. Stii. cineva sa ma bage in seama §i.Luule Viilma Rautate ca nimic nu-mi iese cum vreau eu. inghitindu-mi lacrimile de rautate. pentru ca am a§teptat ca odiosul du§man sa se umileasca ~i sa ma cherne la el. fara sa-mi dau seama ca adevaratele valori nu pot fi vazute eu oehii ~i ca in mine ele exista ~i sunt cat marea de mari. iartama ca te-am crescut atat de mare. larta-ma ca te-am primit. larta-ma ca am pretuit partea aparenta a vietii. in sfar~it. prin provocarea de certuri. Draga rautate ca nimic nu-mi iese cum vreau eu. neexprimate prin cuvinte. inadins nu am facut nimic. Ascunzandu-mi in suflet deceptiile. prin istericale. prin tacerea mea incapatanata.eu. rautate ca nimic nu-mi iese cum vreau eu pentru faptul ca. fiindca mi s-a parut mie ca viata mea este urata ~i nedreapta ~i cii la altii totul este altfel. fericirea mea nu ar fi avllt margini. rautate ca nimic numi iese cum vreau . prin rautatea ca ceilalti nu vor sa faca ce vreau eu ~i cat vreau eu . prin capriciile mele. ca in mine aceste valori sunt cat oceanul de mari ~i daca eu a~ fi ~tiut sa recunosc partea buna a raului. n-am auzit. de~i ma consideram atot~tiutoare. n-am simtit §i n-am inte1es. In loc sa fi cautat sa te inteleg ~i sa Incep sa te eliberez. rara sa vreau. am preferat sa nu vad ~i sa nu aud ce ma irita §i ma scoate din minti.. prin deceptiile mele nenumite. fiindca pana acum nu am vazut. ci te-am crescut ~i nu am inteles ca. prin dorinta de a avea ~i altii acelea~i suferinte ca ale mele. 122 .prin toate acestea mi-am manifestat rautatea ca totul se petrece altfel de cum vreau eu. am mers pe aceea§i carare batuta. te iert ca ai intrat in mine. cand s-a ivit ocazia. ca nu te-am lasat sa pleci.

Alunga raul din tine Ma iert pe mine pentm ea am adunat pieatura eu picatura aeeasta mare rautate ca nimic ml-mi iese cum vreau eu ~i nu mi-am dat seama ea aeeste picaturi, pe care eu nu Ie numeam rautate, se aduna intr-un vas mai mare dedit caldarea ~i nu-i pot spune altfel decat rautate. Inainte Ii dadeam alt mIme. larta-ma, aeum nu !i-am spus adevaml. Ca sa Splli'1 drept, niei inainte nu-i spuneam cumva, imi negam rautatea pentm ea vedeam defectele la al!ii. Ii min!eam pe ceilal!i ~i pe mine, ~i nu in!elegeam de ce nimeni nu vede partea buna din mine. Nu eram mai rea dedit al!ii. N-am ~tiut sa ma bueur de bucuria eelorlal!i, pentm ea mi se parea vulgar, de~i mi-ar fi placut sa fac un pic de spectacol. Acum in!eleg ca nu era nimic rau in asta, ell exceptia faptului ca In sufletul meu regret ca nu am meut-o. Dragul meu corp! lurta-ma ca toata via!a ti-am fiicut rau prin rautatea co nimic nu era a~a cum voiam ell. Iartama ca nu am ~tiut sa ma comport eu bucurie fata de obstacalele apamte in calea mea, ca nu am inteles di ele te avertizeaza in legatura eu ceva. Este adevarat ca mi-a fast frica, dar n-am ~tiut ca tu mi Ie-ai seas in cale, ca sa ma aju!i. Nu am tras niei 0 concluzie ~i de aceea, dragul meu corp, prin regretele mele ti-am daunat ~i mai mult. Iarta ..ma, corpule drag, ca n-am fast mai con~tienta de taptul ca orice ooala, de~i este rezultatul rauta!ii me1e, este ~i un avertisment pentm viitor care spune ca, daca n-o sa gandesc coreet, voi atrage asupra mea un necaz ~i mai mare. Aeum ~tiu ca ariee obstacal este 0 lectie legata de trecut, dar care aetioneaza ~i in viitor. Draga corpule, in duda dorintei mele, in mine a aparut sentimentul de vinavatie fata de tine ~i asta ma face sa plang. Acum inte1eg ca lacrirnile sunt 0 rautate care a stat 123

Luule Viilma prea mult inabu~iUi in mine ~i care vrea sa iasa afara. In~eleg ~i ca, odatil cu lacrimile, pentru un timp ies ~i stresurile, dar asta nu m-a facut mai dqteapta ~i voi continua sa adun in mine acele~i stresuri. Sunt bucuroasa ca acum ~tiu sa Ie eliberez prin iertarea rautatii ca nimic nu-mi iese a.;a cum vreau eu. Fiind un canal de legatura deschis intre energia Dumnezeiasdi ~i omul bolnav, in disentiile mele eu ei eu mijlocesc. eu tot focul inimii. cuvintele scripturii si mi s-a intamplat ca lhl1 pacient aflat in sala de a~teptare, sa-mi spuna dupa aceea, rara sa ~tie absolut nimic, ca parca a fast strabatut de ni~te raze calde de lUlY'Jna,capul i-a clevenit mai mare, iar corpul a inceput sa-~i piarda contururile, iar pacienta cu care tocmai discutam in momentul acela sa-mi spuna: "Amflicut tot ce a depins de mine. Ai-am consumat facdnd bine pentru al{iif " "Si cum va simfiti acum?" - lntreb eu, incercand sa nu pufnesc in fils, vazand chipul speriat al pacientei care ~i-a adus bruse aminte ea nu 0 doare nimie, ca nu are de ce sa se planga. Avea 0 fata atat de rumena ~i de bueuroasa. incat, daea s-ar fi vilzut, nu s-ar fi recunoscut A ie§it ceva din ea ~i la plecare mi-a spus: "Pardi am uitat eeva ... " Ei, ati uitat doar greutatea mare a stresurilor eu care vali obi~nnit. Daca ~i in cominuare ea i~i va putea face timp ea in acela§i feI sa se elibereze ~i de ga.ndurile rde, nu are de ce sa mai vina la cabinet.
.' ,.;0,,)

c}'1ecfitatia a aoua
J

V-ati sculat de diminea!a ell 0 durere de cap. Daca pentru 0 clipa ati acorda atenrie gandurilor, ati intelege ea 124

Alunga rau! din tine aveti 0 suparare - ea nll va apreciaza copilul. Exact asta este friea - nimeni nu ma iube~te. ., Da, ieri ne-am ciondiinit. Face totu! numai cum vrea e! ~i deci nll ma apreciazii". Ii vorbese ei, ratiunii ei, fiind in aeela~i timp in contact eu sufletul ei: "Suntefi supiirata ca nu va apreciaza capilu/. Sa fim cinstifi, aceasta este rautatea cii copilu! meu nu mii iube$te, nu mii apreciaza, nu fine cont de mine, nu are fncredere in mine §i flU mi se confeseazrl ". Sa eliberam aeeasta ri'iutate prin eonversatie. Draga rautate copilul meu nu ma iube§te, te iert ea teai instalat in mine. Stili ea ai venit sa ma inveti sa inte1eg ca el ma apreciaza ~i ma iube~te, dar i~i ascunde adevaratele sentimente pentru ea are fata de mine un sentiment de vinovatie. larta-ma, draga rautate copilul melt nu ma iube.;te pentm ca te-am crescut atalia ani ~i n-am inte1es ea sentimentul de vinovatie al copilului a inceput din momentul dnd am avut de facut 0 grea alegere - sa nase sau sa fac avort. Imi aduc aminte ca eram ferm de partea adepti10r avortului, de~i in realitate ma temeam ca, intrerupfu1d sarcina, n-o sa mai pot sa mai am capii. Eram nefericita, rea ~i inver~unata pe lume ~i pe oameni ~i doream ca tot ce a fost sa nu se mai repete niciodata. T oate acestea au intrat in copil sub forma sentimentului de vinovatie pentru di el dorea atat de mult sa vina pe lume prin mine ~i tocmai in acea perioada grea. Ca sa fiu cinstita, nu I-am dont, dar ma temeam de durere ~i de faptul ca 11-0 sa mai am copii. Ma temeam sa nu fiu 0 femeie neimplinita pe care SOful nu 0 va mai iubi. Ma gandeam numai la mine, raportandu-ma subcon~tient la copil ca la un mijloc care sa-mi garanteze iubirea 125

Luule Viilma sotului ~i venireape lmne, in viitor, a altor copii. De aici incepe frica 1ui di nimeni nu ma iube~te, nevoia lui de a fi ascuWitor ~i de a face tot ce e pe placul parintilor pentru ca sa fie iubit. In fuca lui exista doar 0 particica din spaima de moarte. Copil drag, a~ da orice ca tu sa nu gande~ti ca eu ti-am dorit candva moartea. Eu te iubesc, dar eram atat de pro asta ~i nu ~tiam ca tu, fiind cat un milimetru de mare, erai deja complet format ~i erai atot~tiutoL Copil drag, eu nici acum nu ~tiu sa gandesc corect - vezi, voiam sa-li cumpar dragostea pe toate bogatiile din 1ume, dar ill nu ai nevoie de ele. Tu ai nevoie de libertate ~i de iubire. Cat de greu mi-a fast sa inte1eg! Pentru ca ne-am obi~nuit sa consideram familia ca fiind proprietatea no astra. Copil drag, iartama pentru gre~e1ile mele. ~tiu ~i ca sentimentul lui de vinov8.tie a fost pricinuit de faptul ea venire a lui pe lume mi-a provoeat dureri fizice - mi s-a faeut cezariana. A~a se 0bi~nuia atunci, de~i copilul ie~ea u~or ~i repede. A~ fi putut sa ma opun, daca a~ fi ~tiut. Nu-mi este clar daca copilnl este de vina ca uterul meu a cobodt, dar intrucat se pune in legatura eu na~terea, inseamna ca ~i eu am fost compEce. Am observat di la auzul unor astfel de cuvinte copilul se enerveazit dar di se Doate simti ranit. asta nici nu mi-a trecut prin cap. Abia acum m-a strafulgerat. Domnne milostiv, indirect eu I-am invinovatit ~i de asta, iar d, tara sa~i dea seama, a adaugat ~i aceasta vina la celelalte. Mi-a spus di nici nu vrea sa auda astfel de lucruri ingrozitoare. Probabil, ii era groaza. Nu m-am gandit ca discutia asta ar putea 8a-1sperie. Am senzatia ca parca nid gura nu pot s-o mai deschid. Nu, mai bine .nu ma mai gandesc ... Ia uite, am inceput sa fac teatru cu mine insami! Calm, doar calm!
" .J. , ~

126

Alunga raul din tine Trebuie sa recj.illOsc ca trebuie sa fiu cinstita cu mine insami ~i sa fiu con~tienta ea eu ~i numai eu sunt obligata sami indrept gre~elile. Conilul meu nu e mai einstit eu mine dedit sunt eu cu ~ el. Eu I-am invinuit ~i el niei n-a eracnit. Nu m-a invinuit ca nu-l iubesc. Mi s-ar fi pamt justificat sa gandeasca astfel, dar aeum ~tiu - nu are dreptul sa gandeasca a~a pentru ca eu 11iubesc. De frica sa nu aud acuzatii pe tema asta, am inceput sa fiu eonfuza. L-am facut sa-l doara ~i el daar suferea ~i se ferea de mine. Nu-mi place acest luem - treze~te in mine sentimentul de vinovatie. Totdeauna am vrut ea oamenii sa spuna deschis ee gandese, am pretins cinste in fapte ~i in sentimente, dar eu insiimi am fost mai ascunsa decat toti. Ma mandream eu cinstea mea, dar in loc sa spun ceva rau, strange am din dinti pentru ca voiam lini~te in familie. Pretind de la altii sa faca ce nu fac eu, fiindca ma jenez de dorintele mele. Copilul este trist, dar eu 11consideram incapatanat ~i inchis. Ei evita sa-mi faca rau pentru ca, odata, cand eram foarte bolnava, copiii s-au speriat atat de tare ca a sa mar, incat m-am speriat ~i eu ~i de sperietura m-am facut bine; mai tarziu am uitat ins a de asta. L-am facut sa sufere infinit mai mult prin dreptul meu de om matm ~i putemic. Draga rautate capUul meu nu ma apreciaza, iarta-ma ca nu te-am eliberat mai devreme. Tot timpul 11cicaleam sa nu stea coeo~at, pentru ea un am demn trebuie sa stea drept. Iara~i nu spun adevarul. In realitate nu suport sa fiu umilita. Nu mi-am dat seama di el sta eoco~at din cauza sentimentului de vinavatie ~i faptul ca prive~te injos nu aseunde altceva dedt lacrimile care ar putea sa destainuie urmatoarele: "Mama, tu nu ma iube.rti. j\1afaci mereu sa suflir cu cuvintele tale jignitoare, 127

dar ca $i ceilalti pot sa-fi simta gdndurile taZe ascunse. dar tu ai nevoie de dovezi ~i eu nu ~tiu sa ti Ie dau". Tu crezi ca te pricepi foarte bine sa cite~ti starea de spirit §i gandurile altora. tu te superi. Abia acum inteleg ca ~i eu mceam la fei. am acumulat inver~unare in suf1etul meu. in schimbul grijii lor. decat atund cand tu iti ascunzi sentimenteie §i ie dai un alt nume. e mai bine cand un hot sustrage un lucru. Dupa parerea mea. Considerandu-ma infailibila. Draga rautate copilul meu nu ma apreciaza. nu mi-am dat seama ca in mine se 128 . Ma simteam ofens ata. iar el raspunde binelui eu rau. pretindeau de la copi! sa fie ascultator. La drept vorbind.Luule Viilma cu oftaturile tale. asta nu recuno~ti. Atunci ma simt foarte riiu. eu insumi nu ma inteleg. tu m-ai invatat sa vad ca supararea mea se depune in copi!' lnainte nu intelegeam. Draga rautate copilul meu nu ma apreciaza. lasandu-te sa cre~ti. nu m-ai fnteies bine. Urasc minciuna. invat doar. Le condamnam pe mamele care. Prin toate astea imi dai de inteles cCl cu oameni ea mine nu poti vorbi omene~te. temandu-se sa VIDa la mine. cu trantitul u~ilor ~i eu refuzul de a continua discutia. Acum ~tiu ca erau lacrimi de rautate. Este adevarat ca te prefad ca totul este in ordine. eu procedez ca # tine . de~i in suf1etul meu simteam ca eu eram cauza. Eram mahnita ~i plangeam. dar pana acum nu i-am cerut iertare. Nu vreau ca mamei mele sa-i fie rau. Te iubesc mai mult decat orice pe lume. cand aflam ca el cere un sfat altcuiva. iarta-ma ca. Cum iti spun ceva. Nu pot sa spun totul. II invinovateam canu are incredere in mine. a~a cum plang mamele nefericite care fac totul pentru copil.de dragullini§tii in familie fac 0 fata uimita care ar vrea sa spuna: draga mea. dar oricum te superi.

Acum tu poti sa ineepi sa te miqorezi ~i sa ma la~i. Frica mea ca nimeni nu ma iube~te a crescut ~i a devenit rautate ca nu am ce vreau eu . cum a~ mai fi putut eu sa-mi dau seama de rautatea mea? N-am ~tiut sa 0 eliberez. Daca el ar fi avut curaj ~i ar fi venit spre mine. ti-am mcut atata rau. Acum inteleg de ce. de~i privit din afara sunt a~a de draguta ~i buna.pentru ea de regula nu ne analizam gandurile. iarta-ma pentru rautatea copilul meu nu ma iube~te. larta-ma ca am Iuat iertarea drept umilinta. Cerule. cateodata.AZunga raul din tine ::oace dorinta ca el sa-~i recunoasca vinovatia. Draga rautate copi. Am fost pentru el ca un du~man a carui arma era rautatea. copilul meu nu va putea sa vina de buna voie ~i cu curaj spre mine. 129 .dragostea copiluZui meu. E destul ca eineva sa se afle in preajma mea. Corpule drag.'" ZuZmeu nu ma iube§te. Demult ar fi trebuit sa ma vad in copil ca intr-o oglinda. ttl vezi dte gre~eli am facut ~i vezi ea am ineeput sa inteleg cate ceva. Sunt totu~i 0 fiinta ingrozitoare. acum imi tom cenu~a in cap! Rautatea creseuta din umilinte se intoarce ea un vulcan ilnpotriva orieui. oamenii spun: "Mai bine mol'l" Nu mi-am dat seama ca eu eram cea care trebuia sa se incline cu respect in fata copilului ~i sa-i ceara iertare pentru ca el voia sa ma invete sa-mi inteleg gre~eliIe. numai sa se umileasca in fata mea. lnainte eram nervoasa ~i nu intelegeam ca atlta timp cat rautatea asta sta in mine. bine ea mi-am urmarit gandul ~i am inteles ca asta a fost 0 rautate chiar impotriva mea. ca imediat ~i vad in el un po sibil ofens ator . n-are importanta pentru ce. Acum simt cat imi e de sila de mine ~i imi mai gasesc ~i scuze! Merit sa fiu batuta. l'n loc sa ierte. pentru ca aveam nevoie de leetia el.

~i sa-mi spuna la revedere. deja va ard talpile ~i degetele de la picioare. Cand merg ~i incep sa ma doara picioarele. cum se lasa sacul de pe umeri. Sa 0 iertam. Draga rautate nimic nu este a. Nu exista nki 0 logical Sa revenim la ziua dumneavoastra de ieri ~i sa inceream sa ne amintim cum a fost. Va dor picioarele ~i din dnd in dnd vi se umfla. dar eu nu am fost serioasa ~i am chiulit de la lee!ii. Simt cum corpul meu e gata sa se lase injos. draga corpule. ma gfmdesc la gandurile mele rele de dinainte ~i la urmarile lor ~i. Ce bine ar fi fostca altcineva sa fi facut asta.Ja cum vreau eu! Te-am crescut in permanenta. De ce drumul e numai gropi? De ce fac a~tia incal!amintea a~a de stramta? Nu ma gandesc ca pantofii pe care 130 . Se intampla sa merge!i mult sau sa va invfuii!i prin casa. de parca a!i avea bataturi. i!i mul!Umesc pentru lectia pecare miai dat-o! 9vleditatia a treia . incep sa caut vinova!i. uitand de picioare. dar acum ~tiu ca tu. lnainte a~ fi invinova!it guvemul ~i vremurile grele pentru situa!ia mea ~colara. in permanen!a m-ai inva!at spiritual. Toata fiin!a mea se revolta. Draga rautate. Am trait sa ma supar ~i pe mintea mea. Cateodata. dar simt. am strans in mine multe rauta!i de "de ee". de~i nu a!i mers mult. Mergea!i !inand in suflet rautatea ca nimic nu este a. mra sa sta!i 0 secunda. draga corpule di tu socote~ti altfe1 dedt mintea mea proasta. pentru mine. sup arata.Luule Viilma Cat imi e de greu sa recunosc.Ja cum vreau eu. rara sa-mi dau seama ea asta este 0 rautate.

eu ma~ina cutreieri lumea. sotul meu ia el ma~ina. Ca mer suI pe jos este bun pentru sanatate. Ele trebuie facute ~i imi adue bucurie dupa ee sunt rez01vate. Abia acum am inteles toate acestea. sa 0 poata face imediat. Eu caut vinovati ca sa-mi justific proasta mea dispozitie. ele n-au mare importanta. nu? Si am de facut lueruri bune. Mi-am planificat atatea pentru astazi ~i totul numai pentru familie. ma balacaresc in gand ca ar fi trebuit sa iau autobuzul. ca cine vrea sa invete sa conduca ma~ina. Eu vreau ca totuI sa fie bine. drumurile sa fie bune.Alunga raul din tine Ii port s-ar putea sa ma mai roada caJeodata. dar eu a~ prefera sa se 131 . Datorita durerii care imi arde talpile. Pe urma. rautate ca nimic nu este a~a cum vreau eu. datorita tie. cand vreau ~i eu sa ma mai antrenez 1a condus. dar mi-e cIar ca n-o sa reu~esc sa Ie fac pe toate. pot sa recunosc ca ar fi fost mai bine sa stau aeasa ~i sa citese eu placere un roman de dragoste.asta nu. Si ce sa mai vorbesc ca ar trebui sa trag ~i ni~te concluzii. cizmarii sa faca numai incaltaminte buna. Nici nu-mi trece prin cap cael ar putea sa aiba treburi mai importante ca ale mele. nu ganduri. aproape deloc. Eu vreau sa fac bine. Am atatea dorinte bune! Imi raman in memorie intamplari. deeM sa plee dupa treburi. In momentul acesta nu am nimic in cap in afara de proasta mea dispozitie. dar nu rise sa gonese cu viteza pe strazi inguste ~i in locurile intens populate. Am un singur gand in capul meu sotul trebuie sa-~i respecte sotia. nici ca ma mai gandesc. ei ce-i pasa! Uit ca am ~i eu ma~ina. prin care tu m-ai facut sa gandesc.la asta nu ma mai gandesc. Ca ~i sotia trebuie sa-~i respecte sotul . Imi aduc aminte ca de fiecare data. Sa ma gandesc ca nu merita sa ma crispez tara rost .

pre cum boala de gat. tot n-am inte1es. n-am ce spune. Seara dnd imi spal picioarele~ ma mir din ce in ce mai des ca imi sunt a~a de umflate. Tu~esc ca sa-mi dreg glasul ~i imi devin mie insami nesuferita din cauza vocii mele false.care pardi e facuta contra mea. rni-am pus pantofi eu toe. inadins nu bate vantul. 132 . Nu vreau sa-1 ranesc ~i mi-e lehamite. Ba o iau la fuga ca la incendiu. fiindea am vrut sa arat mai bine. dupa parerea mea.. Acum ma rod pantofii din eauza VTernii. Este ingrozitor de greu sa-i vorbe~ti faxa sa-l ironizezi.. sunt u~or de rezolvat. N-arn ~tiut ca.Luule Viilma rezolve singure. in loc sa port 0 incaltaminte eomoda.. Vreau sa fiu respeetata. De ce sa nu-mi spun direct parerea? Ma tern sa nu ne certam. ce buna sunt. Dar ea ieri din cauza vantului mi s-a stricat eoafura.nimeni nu ma iube. pardi a batut vantul. ba stau degeaba. Ma irita dnd sotul meu vine de la mundi obosit. Drase barbatii slabi. in realitate inte1eg insa dl nu a~ proceda bine. nici nu gandese logic. de ee chiar azi arde soarele? leri. dar ~tiu eu ee 0 sa iasa? Ei nu au gust ea mine. Dar cum de nu-mi dau la iuteala seama ca a repara un aeoperi~ iti ia mai mult timp dedt dirpitul unul ciomp? Vai.te. di de necaz am Inceput sa va insult. De~i am incercat sa inteleg ce fel de mundi grea 0 avea. A~ fi putut sa-l pun pe solUl meu sau pe eopii sa Ie faea. Nu sunt eon~tienta di alergatura aeeasta fara nicio noima are drept cauza frica . Cat pot sa fie oamenii de pro~ti! Iertati-ma dragii mei. ~i umflatu1 picioarelor se produce din cauza repro~uri1or tacite faeute sotuJui in legatura eu problemele gospodare~ti care. De ce azi. nu ~tiu de ce. dar defectele Ie vad doar la altii.

Si atunci 0 sa ai timp sa cugeti". Tot rasucindu-ma. pantofii nu 133 .Ji ia forma biitaturiZor. Cum adica sa 0 iau de la capat la varsta asta? Ce nedreptate monstruoasa! Totdeauna am zis ca toml este alandala. in mintea mea el llU e intotdeauna atat de bun cum este. Observ deodata ca picioarele nu ma mai dor. acela 1ivede frumuse!ea. sa rezolvi situa{ia cateva zile nu vei putea sa mergi din cauza rosiiturilor la ptcioare. Eu vreau ea ieri sa fi fast soare ~i astlizi vant.Ji mat mult ifele diverselor rautafi legate de mersul pe jos. ~i chiar daca vad bine1e. ~i daca imi aduc. in realitate. De ce rjmeni nu m-a invatat treaba aceasta? De ce la vremea respectiva nu mi s-a spus la ~coala? Ii se face diu.Alunga raul din tine astazi nu-mi mai aduc aminte. de fapt. pentru ca tu eel pufin sa nu mat incurci . COl:uul tau te ajuta. nu altceva. in limitele posibilitafilor lui. Gfu1dind ~i rationand in felul acesta am ajuns acasa. dar nu ma gandese la asta. incat nu vad ill IUIne dedt rau1. Acum ~tiu ca. corpul te va ajuta sa-Ji scrantqti pieiorul. 1ft dCi osibilitatea sa cugefi ~t sa tragi ni§te conp cluzii. ll-am putut ~i n-am vrut sa gaudesc corect ~i te-am Hisat sa cre~ti pana intr-acolo. Day dadi tu 0 sa te incalfi cu altceva. Draga rautate totul imi iese alifel decat vreau eu! larta-ma ca inainte n-am ~tiut. dar mie nu mi s-a intamplat sa aud a§a ceva. cine prive~te lumea eu bucuria curata ~i sincera a unui copil. pentru di eu sunt posadi. Sa ne imaginam ea vine Spre mine un am mj:elept ~i spune: "De ce ifi faci singura rau? Gande~te coreet! RauJatea ta contra problemelor gospodare~ti iese din tine ca ni~te bule . Se pare ca Slma rational. dupa parerea mea. nu e. znsa vei continua sa strangi in tine aceea~i r(jutate. in eunlnd a sa ineep sa vad numai raul. din cauza rautatii mele.

Urmariti-va gandurile ~i reactia. $i imi face placere faptul ca. daca inainte bombaneam cu placere. a ridicat ochii. daca inainte eram agresiva in dorinta mea. Ati pa~it pe calea cunoa~terii adevaratelor valori ale vietii. provocand incon~tient a situarie in care puteam macar sa-mi vars rautatea pe cine va. Straduiti-va sa nu padisiti acest drum. Am 0 dispozitie buna de la mersul pe jos. libertate ~i bucurie. Cand am terminat. de la cumparaturi ~i de la faptul ca am 0 zi intreaga in fata mea.Luule Viilma ma mai rod ~i saco~a nu-mi mai rupe mana.mai calm ~i mai cuminte. I-am povestit toate acestea unei femei care ma asculta privind injos. Oricine poate sa se ocupe cu astfel de cugetari in timp ce merge. lncet. Vreau sa ma conving ca iertarea rautatii nimic nu este aja cum weau eu este a realitate. in timp ce meditati ati ~i simtit u~urare. Iuati de exemplu. a~ indlta aceea~i pantofi ~i a~ face tot acela~i drum. 0 sa observati ca va raportati la lume cu infinit mai multa intelegere . Daca ati remarcat. acum agresivitatea este inlocuita de bucurie. cu aceea~i saco~a grea. Privirea ii scanteia. cand se duce undeva. acum. incat nu am observat ca ne-am mutat din ieri in azi. 134 . un ziar ~i cititi rubrica unde se critic a ceva. Picioare1e mele imi dovedesc ca este a~a. cu aceea~i placere. Acum. Simt pe nea~teptate ca. mi-a spus emotionata: "AluZtumesc". Atat de mult a acaparat-o discursul meu.

Acesta este semnalul pe care 11da corpul. A~a se produce imbatriillirea. Oamenilor Ii se umfla picioarele de la mefS ~i ei cred dl. Corpul omului ramane sanatos atata timp cat emotiile ~i sentimentele sunt in echilibru. Pe masura ce stresurile se adancesc. in sange exista 84% apa. Acumularea de zgura face ca sangele ~i limfa sa devina mai groase. 135 . in organism se acumuleaza un reziduu . iar cantitatea de lichid care circula liber scade. Apa circula in compozitia sangelui ~i a limfei.zgura. incat sa para un b~Hrandecrepit. E1 ~tie sa dea de ~tire ca are nevoie de ajutor. imbatrane~te eel care "suge" in el stresurile. Nou nascutii au in corp 70% apa.seara ~i dirnineata. 0 cantitate suplimentara de apa salveaza omul de la moarte. In felul acesta corpul capata 0 greutate excedentara.ri mari. E1 indica stagnarea lichidului excedentar ~i inutil ~i vrea sa ne spuna ceva. Pentru ca trupul sa traiasca ~i sa fie sanatos. Picioarele se umfla ritmic . Edemul (umfIarea) inseamna oprirea circulatiei lichidului din corp. apa pentru diluarea zgurii se gase~te mtotdeauna. Maturii . Apa subtiaza zgura ~i acum stresurile se pot acumula din nou.Alunga raul din tine Despre a primi ~idespre neputinfii E 0 vara calduroasa. Umflarea mainilor ~i a fetei sare mai putin in ochi. e de la caldura ~i de la sedentarism. dar noi nu intelegem. Aceasta demonstreaza scaderea capacitaW de purificare a corpului. compoziria sangelui ~i a limfei trebuie sa nu inregistreze modific3.62%. Un copU se poate extenua atat de tare.

Pentru a evita acest lucru. EI ar realiza mult mai mult. iar limfa curata. . dacii ar avea forta vointei. nu ar mai avea stresuri. fiind sensul vietii. formand ghemotoace gelatinoase in sange ~iin limm. Sangele simbolizeaza femeia. 136 . se afla in inima femell. Ciind se infunda un vas limfatic. intei. Atllandoua sunt vital de necesare. celula ramane mra hrana 9i moare. trebuie sdipat de lacomie. adicii iubire. Marirea ganglionilor limfatici este cunoscuta de noi toti din experienta. Acest senmal ne spune ca inca se mai poate primi ajutor. Omul modem ia drept iubire valorile materiale 9i aduna in el rautate. prin marirea lor 9i prin durere. deoarece bogatii1e nu pot suphni absenta din suflet a iubirii. Cele care se gasesc in sange se numesc trombi. substantele reziduale din activitatea celulei nu pot sa iasa afara din corp 9i se aduna in canalele limfatice 9i in ganglioni.Luule v'tilma Dadi omul nu intelege ca stresurile trebuie eliberate pentru ca zgqra sa iasa afara. Limfa simbolizeaza barbatul. aceasta se intare9te. care. Acest lucru este periculos pentru viata. Din pikate. Cand trombul astupa vasul de sange. dau semnalul ca rautatea trebuie eliberata. el va avea parte de 0 lectie mai dureroasa. Partea materiala a vietii este asigurata de birrbat. Sanatatea simbolizeaza iubirea. Odata cu cre9terea cantitatii de zgura. pofta vine mancand 9i lacomia omeneasca nu se va potoh. Dadi omul ar avea sujiciente bunuri materiale. Sangele hrane9te. Forta vo. .

Daca soria percepe sexul ~i iubirea ea fiind doua lucruri deosebite ~i incepe sa se inraiasca pentru ca sotul este atat de neghiob ca nici macar sa iubeasca nu ~tie. Rautatea sexului feminin pe neputinta barbatului pleaea din sfera eeonomicului. este mult mai grava ~imai periculoasa decat ar putea parea la prima vedere. Edemul indica i'mbolnavirea limfei. Noi apaqinem umanitatii ~i pmtam in noi ~i stresurile ei. 11stingheriti ~i mai tare. In final sufera sotul. La tot pasul numai exagerari ~i ea se umfla din ee in ce mai tare.utate exagerata contra neputintei economice ~i sexuale a barbatului. Cauza 0 constituie rautatea femeii pe neputinta barb atului. tot dumneavoastra. barbate~ti. Ce folos ca pe urma Incepeti sa-l consolati ca 0 mama. ill suflet dezamagirea. mangaindu-l pe cap. Distrugerea se petreee pe fondul dominarii barbatului de catre feme ie. ironizarea so!Ului ~i a capaeitatilor lui mentale ~i alte umilinte.t de mult 11stingheriti pe so!U1dumneavoastra ~i 11faceti sa se ocupe de lucruri marunte. 137 . Aceasta situatie . ceea ce demonstreaza 0 ra. Dar ~i ea distruge sexualitatea maseulina. dar ~i mai tare sufera sotia ~i cel mai mult sufera copiluI. Edemul ineepe de regula de la picioare. sa-1 criticati. ea se va umfla la fata ~i la maini. ~i sa va mu~cati limba sa nu-l mai suparati din nou! Tainuindu-va. Daca incepe sa-i repro~eze sotu1ui aeest lucru. femeia moderna dore~te insa sa primeasca din ce in ce mai multo Cercullogic al vietii se inchide. in loe sa se oeupe de treburi impOltante. ea apoi. Doamnelor! Cand veti incepe sa va eliberati de acest stres. veti intelege d.Alunga raul din tine Fiind creata de Dumnezeu ca partea care da. umflaturile vcr fi la trunchi.

'lor aparea nu edeme. rura sa inteleaga ca rautatea pe locul bolnav abia ca intensifiea boala. Tu e~ti sanatos. E1 nu va mai indriizni sa intreprinda nimie important ~i intre timp dispretul ei va ere~te. treeand peste durerea din artieulatii. ca doar munca nu te omoara. cum bantuie incoace ~i incolo blestemandu-~i continuu viata. 138 . Dispretul tanarului fata de el insu~i. Daca un barbat tanar incepe sa se ponegreasca pentru neputinta sa ~i in felul acesta. La fiecare nou insucces gande~te in sinea ei: " Vai. la rautatea sexului feminin pe neputinla barbalilor . Edemul este earacteristic mai ales pentru sexul feminino Barbatii nu pot sa-~i lina mult in ei sentimentele. dar eu sunt bolnava" . Ea i~i va identifiea sotul eu toti reprezentantii sexului maseulin ~i seara. agitandu-se prin casa eu pieioarele umflate. A~ fi alergat ~i eu. provocat de neputinla. solia provoaca din ce in ce mai multe insuccese sotului ei. SOlia Ii submineaza solului inerederea in eI. va mai adauga ~i propria rautate ca nu a reu~it sa faca ceea ce se dorea de la el.pe care 0 are de la mama sa -. i~i dore~te rauI. Pentru ca cine este diu eu sine. eel care se va compocta eu un dispret trufa~ fata de ignoranta barbatilor ~i neputinta lor profesionala. il va bodogani: "Tie ce-fi paso. atat femei cat ~i barbali.Luule Viilma Prin gandurile sale rele. Mai ales atunei dnd simte ea nu este indeajuns de apreeiat sau ea genialitatea lui a trecut neobservata. ci direct cancerul vaselor limfatice. Se blestema ~i pe ei ~i picioarele lor bolnave. Ei toti au edeme dureroase 1a picioare ~i ele se 'vad cu oc:hiulliber. Uitati-va la oamenii batrani. .. ce blegi mai sunt ~i barba{ii a~tia ". se va alege eu 0 marire cronica a ganglionilor in zona capului ~i a gatului. va avea aceea~i influen!a.

venele lui se vcr dilata. ell imbolnavirea arterelor? Daca va mai lileepe :. de a rezolva treburile ell ajutorul pumnu1ui. ci doar comandrc. pe pie1ea Iui vor aparea ulceratii. Ulceraria trofica este ca 0 leava de evacuare ce iese din rezervorul rautarii. Arterele se coreleaza simbolie ell fcmeHe.tara nici un motiv $ide ce Ii se umfla picioarele. Prin ulceralia pielii iese afara rauta139 . dau ordine. veti descoperi acest lucru. deranjeaza ~i strica totul. femeile 11VOl' sacai ~i de acum incolo. Daca barbatul este cople§it de dorinra razboinica de a zdrobi. Venele se coreleaza simbolie ell barbafii. fu'iere1e sunt bolnave mai frecvent la barbati. Aeum a$ putea sa-i spun. pentru la~itate ~i neputinta.isa se ocarasea pentru prostia lui. ~i cum ar puteael sa se infurie pe femei altfe1 decat sa se aleaga. Dadi barbatul se infurie ca femeile i~i baga mereu nasuI in chestiuni economice ~i nu ~tiu nimic. iar veneIe la femei. La fel stau lucrurile ~i eu imbolnavirea vaselor de sange. Daca barbatul considera sincer ca partea economica a vietii intra in obligatia sa.. stimata colega. dar nn ~tie sa se elibereze de spaime 91va fi in permanenta ingrijorat din cauza bugetului familial.Alunga raul din tine Acum vreo douazeci de ani un stimat profesor cu 0 varsta apreciabila ~i eu 0 mare experienta practica mi-a spus: "Stiu multe lucruri de~tepteJ dar nu $tiu de ce pe femei Ie doare capul. dar dansul nu mai este printre noi. se va alege $i eu 0 cangrena. punand-o pe femeie la locuI ei. sa-mi spunefi $i mie". Daca dumneavoastra. de a-~i demonstra esenta 1ui masculina.

Dar. ulceratia nu se vindeca. Cea care ocupa un post de conducere in sfera economicului va provoca Intotdeauna rautate la subaltemji ei. Este 0 reactie incon~tienti11a nerespectarea legilor nattlrii. dar pentm scurta vreme. Iertati-va rautatile legate de probleme econolI1jce. ci pe barbati. ea va simti cum incepe 0 u~oara picurare in picioare . Daca femeia va cere iertare sincer. deoarece vino~ vatl pentm problemele economice se socotesc nu pe de. Functionarea mai rapida a rinichilor va duce la golirea mai deasa a vezicii urina- i 140 .niciodata. se 'lor irrflama ~i venele profunde. Rautatea .in esenta este circulatia energiei care se ridica in valuri pana in cre~tetul capuluL lnima incepe sa bata accelerat. Cu cat rautatea este mai mare. arterele lor se vor imbolnavi. in plus. rautatii sale pe neputinta sexului masculin. cu atiit inflama!ia este mai puternica. Daca. Ele au venit ca sa va invete di numai iubirea ~i lini:?tea sufleteasca pot sa va adudi implinirea dorintelor. se va vindeca. din motive economice. va aparea 0 ipl1arnatie a arterelor. venele ei se 'lor $i illiflama.Luule Viilma tea nimicitoare care pune viara in pericol. din tf)t sufletul. trage concluziile necesare ~i problema se adiince~te. rautatea va intrece regimul vegetarian. Daea se trece la regim vegetarian. se va supiira ~i pentm problemele economice ale sotului sau ale biirbatilor in Q general. daca omul nu va invata sa se raporteze coreet la treburile economice. Femeia rnoderna dorqte sa conduca barbatii ~i economia. Daca TIU . Dadi rautatea nu este eliberata. femeia se supma sincer pe ea insa~i ~i pe sexul feminin. Daca. Daca subalternii ei nu vor invata sa giindeasca emect. Cangrena apare mai rar la fenlei. Femeia care aduna in ea probleme economice aducatoare de rautate va avea ~i ea venele dilatate.

in contrapondere. In feInl acesta omul devine. Daca el nu §tiemaiintiisa. corpul Iui va raspunde prin pulsatia arterelor in tot corpuL Senzalia. ia utte fa altif ". ea. Ele vor incepe sa doara. dar datul trebuie sa preceadii primitnl.mcinu va primL Cat ai dat ~i cat ai prD. provoaea incetinirea circulatiei sanguine ~i respectiv edeme in locul uncle se aHa stresul. niei nu ob- 141 . Unui om generos niei nu-i va trece pnn cap a~a ceva. ~i-a complicat esenta pertlda pentm ca noi sa invatam. bogat spiritual ~i abia apoi . avand sediul in inima. de caldura ~i de u~urare este semnul ca eliberarea s-a produs. Chiar daca amatoml de ca~tig nu se gande~te la gre~elile sale. Sentimenttll de vinovatie ~i acuzatiile aduse altora. de cand e lumea. pentm a se putea elibera. acela~i val se va urea in sus pe oase. Poate sa fnvinuiasdi pe altul de neputinfa doar cel care este amator de cr:lqtig. din cauza setei lui de a ca~tiga. Oriee om se vede pe el in celalalt. In acest fe1 se mi~ca rautatea pe neputinta sexului masculin.'N-am oJi eu oare dreptul sa primesc un astfel de jleac. inainte de toate. Chiar ~i eel mai modest om poate sa se justifice spunand: '. Daca barbatul V8.'1uteste 0 no!iune relativa ca marime. Setea de a ca~tiga este un stres viclean.material. eu cat defectul tau este mai mare. De~i. va aparea in el un inexplicabil sentiment de vinovatie. cere iertare rautatii lui pe neputinta economidi a sexului feminin.Alunga diul din tine reo Apoi. ell atat mai evident W sare in oehi partea negativa a celuilalt. aceasta sete e socotita 0 trasatura de caracter ru~inoasii pentm om.dea. La un om care ili seamana.

. precum 0 ulceratie pe fata Pamantu1ui. Acela~i 1ucru se intamp1a ~i in situatiile opuse. iar el elipe~te din ochi ne~tiutor ca un copil naiv care nici m8. Un om binevoitor se straduiqte sa dezvinovateasca pe un alt binevoitor. ~ . c§.Luule Viilma servi defectele sau Ie vezi mai mici. Tdiind Intr-Th'1mediu in aparenta prosper.asta depinde de nuanta acumuHirii de rautate. Osul reprezinta simboIic barbatuI.printro tumoare pe suprafata corpului sau prin distrugerea corpului .e1 se refera 1a dumneavoastra.'1 ansamblu1 sau. va fi ca un tunet pe cer senin.car nu banuieste ca ar exista un pericol deom-ece ei se rasfata in .nd asupra omu1ui are lac un atac in seop de profit.ti naturale sau a unui focar de razboi care nu vor lnceta pana cand rautatea nu se va elibera. Cum se va manifesta explozia . Scapati de orice gand rau despre aitu1 . pentru ca e~ti inteIegator. Tesutul moale . ceva san cineva vrea sa se elibereze. de lipsa de dorinta de a vedea raui care se ascunde in umbra binelui aparent.zuta cre~te pana la stare a de explozie. Un ta1har nu se va grabi sa acuze un alt talhar. Cu raul vizibil nu ne obi~nuim. trebuie sa fii prost sa nu simti cum tensiunea nev8. sub forma unor calamita. razele binelui vizibiL Totu1 trebuie vazut 1. chiar dad ace1a s-a murdarit vizibi1 cu 0 fapta necinstita. Dar cu binele vizibil ne obi~nuim pana intraco1o.femeia. Scapati ~i de refuzu1. 142 . Daca un astfe1 de protest inabu~it al unor mari mase de oameni ta~ne~te in afara. acest lucru se va exprima. $i daca. incat uitam complet de rau. dintr-odata.

Daca mama considera ca sotul ei este un cap de familie rau. El a fost creat pentm a proteja femeia. Natura a creat oase1e goale pe qinauntm pentm ca sa protejeze maduva care produce sange1e ce hrane~te corpul. Sangele copilului i~i inrautate9te calitatea atunci cand mama se considera neajutorata ~i nepriceputa ~i i9i extenueaza copilul cu tanguiri pe aceasta tema. sangele este femeie. abligatoriu capilul va avea anemie. tema tratarii bolilor de sange poate face subiectul unei alte carti. Dacii femeia i~i cre~te capilul lara tata ~i spune cii viata care 0 hrane~te este rea. Cre~terea anormala a numarului de hematii inseamna un atac du~manos al mamei ~i al sotiei asupra barbatilor. Crqterea anormala a numarului de leucocite inseamna supunerea mamei ~i sotiei fata de barbatii care au trecut la atac.de leucocite. nu da nimic altuia. splina ~i maduva osoasa sunt organe care fabrica sange. Ficatul ~i splina sunt protejate de coaste. 143 . Cand barbatul este furios. La fel ~i barbatul a fost creat pentm a apara iubirea. simbolic. iar partea masculina .partea feminina a sangelui este reprezentata de hematii. in schimb 11invinuie~te. Anemia apare la eel care 11considera rau pe capul familiei. el are doua parti . De~i. copilul va avea anemie. Dorinta femeii de a domina barbatul stimuleaza producerea de sange ~i cu cat dorinta ei este mai mare cu atat mai grea este suferinta organelor care fabrica sange. Repet inca 0 data: tipic 9i caracteristic pentru comportamentul unui om ros de setea de ca~tig este faptuI ca eI Invinuie~te pe aItul de neputintiL El insu9i vrea sa primeasca.Alunga raul din tine Ficatul. Nu mai insist cu amanunte asupra saugelui. rautatea ii rupe oasele ~i femeia ramane fara aparare.

iubirea. ea va capata 0 asemenea putere. Va in. Datul ~i primitul pot fi chiar confundate la 0 examinare superficiala. dar pentru a da mai mult.asta este tot sete de ca~tig. Spaima ca nimeni nu are nevoie de iubirea mea este stresul celor care dau. Dar. Nimeni nu este doar datator sau doar primitor. Ati dori sa dati tot mai mult. acela~i lucru tara de care nimeni. Inseamna ca l-a!i dat ca sa fiti iubit. Spaima ca nimeni nu are nevoie de iubirea mea. a ob!ine.omul de alaturi. Care dintre ele prevaleaza in acel moment va arata pe care dintre ele 0 simtiti. Cel orbit de setea de a ca~tiga nu vede cerinta de baza a traiului omenesc . sa vi se acorde atentie. iubirea imi este respinsa este spaima cea mai mare.Luule Viilma Spaima ca nimeni nu ma iube§te este principala spaima a omenirii orientata spre a primi. incat nu yeti mai avea nimic in afara de bani ~i ceea ee se obtine eu bani. trebuie sa primiti mai mull. Ce anume dore~te sa obtina? Pai. respectat. dar ca in orice exagerare binele se intoarce in diu. Daca acum va veti gandi la dumneavoastra ~i yeti simti ca aveti ambele spaime. Daca dati sau daruiti ceva ~i a~teptati in schimb recuno~tinta sau daca va uitati la ce se face cu cadoul dUlThleavoastra ~i considerati ca nu e ce trebuie ~i mai faceti ~i comentarii . el abia atunci descopera ce este cu adevarat valoros pentru el . dar omul lacom 0 are numai atunci cand i~i pierde bogatia. asta inseamna ca setea de ca~tig ~i generozitatea dUlllileavoastra se intrec intre ele sau chiar se lupta.necesitatea de a da.furiati pe eel care nu da. daca lasati ca setea de ca~tig sa ia amploare. ca- 144 . nicaieri ~i nicicand nu poate trai . De regula. Puteti sa va simtiti chiar fericit ca v-ati dat iubirea pe bani.

Dad.este hot. Dar cine pretinde pentru munca lui 0 plata mai mare dedit ar merita.. recunoa~teli ca problemele dumneavoastra sunt provocate de aceasta sete de ca~tig ~i de ±rica. cine nu . nici sentimentul de paguba. Cui Ii place munca ~i i se dedica. Calculul cat am dat ~i cat am primit se face in toate. acelc va considera . Cine uita ca nu noi am fost creati pentm bani. ~i asta se exteriorizeaza pe corp. dorinta de a capata iubire 11poate face pe om sa atenteze la prosperitatea altcuiva. din cupiditate. apoi Ie cereli iertare ea vau linut captiv ~i ca n-ati i?tiut sa intelegeti ce au vmt ele sa va invete. Dar. 0 sa simli!i ca oamenilor din cercul dumneavoastra Ie va fi bine. Pretentia de a merita iubirea duce la irosirea binelui acumulat. Setea de a ca~tiga 11facepe am zgarcit ~i avid. Atunci veti observa ca. pe eel care vi se pare a fi un obstacolin realizarea planurilor dumneavoastra. dati un buchet de flori de camp.partii inferioare a corpului.}i pedepse. oricat ar fi de ciudat. i~i condamna sufletulla suferinte. inclusiv munca.e om cinstit. va veni ~i ziua cand va va fi mai u~or in suflet. relatiile familiale etc. inclusiv gandurile.un pupic din toaUi inima. ele ar putea sa inceapa sa va paraseasca.}te ". in popor se spune: "Dumnezeu vede . ace1a. in loc de cadou . in loc de un buchet de trandafiri.Alunga raul din tine re nu permite. care nu rezolva. Spiritul omului vede insa ~i ~tie tot. 145 . Omenirea pacatoasa vede in toate 0 pedeapsa. Rautatea pe un obstacol aDarut in calea inavutirii duce la imbolnavirea . ci banii pentm noi. va fi recompensat.. nu e nicio ru~ine sa dai mai putin sau chiar deloc. Daea vorbiti eu ele de fiecare data ~i cereti iertare corpului pentm ratacirea dumneavoastra. Cine cade in curs a . Corpul incearca sa ne invete safim echilibrati. $i nu veli avea nid mustrari de con~tiinta.

pentru ca mai devreme sau mai tarziu el va apartine altcuiva. Imaginati-va ca va trebui sa va despartiti in momentul acesta. Ce sentiment v-a aparut? Daca ati simtit in suflet 0 durere nemasurata ca deja nu-l mai puteti iubi. Nimeni nu-i poate da omului sanatate. in afara de el insu~i. Sanatatea omului este masura spiritualitatii lui.Luule Viilma munca un mijloc de profit ~i va fi nevoit sa sufere. atnnci eel care dore~te sa se casatoreasca va fi lipsit exact de' ceea ce a calculat el ca va obtine. Cine a sperat sa primeasca iubire. va fi lipsit de bani. Daca omul se casatore~te mizand pe ajutorul celuilalt. Concepand cop ii. Dadl familia se creeaza pentru a face fericit pe celalalt sau a-I ajuta . Oferiti iubire in fiecare clipa ~iin fiecare clipa yeti avea ce primi. A~ fi vrut sa ma adresez sotiilor care intentioneaza sa divorteze. Atunci fiecare cadou va fi precedat de iubirea care 11va face ~i mai pretios pentru cel care 11prime~te. dar uHa ca nu este suficient doar sa Ie daruie~ti viata. Fericirea in casnicie nu depinde de varsta la care te casatore~ti sau a cata oara te casatore~ti. va fi lipsit de sprijin. dar inca nu au divortat. Cine a sperat sa faca rost de bani. Cine a sperat sa capete un sprijin.va fi fericire. Oferirea iubirii este baza vietH. Cine a sperat sa aiba de-a valma. Unii 'lor sa capete sanatate. va ramane :tara tot. va fi lipsit de iubire. inseamna ca ~i in continuare veti fi cel care da. pentru ca in dumneavoastra s-a reaprins dragostea. 146 . Eliberati-va de spaime ~i atunci va disparea rautatea ~i in familie va fi intelegere. parintii viseaza ca ei sa creasca oameni onorabili.

Cll rautate. face ma~ina tandari. lecria nu se termina. daca iubirea lor era In~elata.eonchide eu amaraciune cate cineva la batranere. devenind realitate. Dar dacEI ei vad in copil doar pe vinovatui accidentului f?iplang dupa ma~ina lor. 147 . E bine cand el nu se accidenteaza mortal. Ie critica fiecare pas ~i in toate vede doar interesul altora.copiii 0 fac prafln accident. fiindca vede ca pentru parinti ea este comoara cea mai pretioasa. Invidia te poate seoate din mintL Chinuit de problemele proprii. la recuperarea pagubei. o pierdere materiala obliga. Un om grabit nu face nidodata eeva temeinic ~i nu shnte nido satisfactie. EI nu vede cum au facut ceilalti oarneni.doar ca sa ia fata. ci dimpotriva. vrea sa 0 distruga. Aitul s-a straduit din toate puterile.copiii ii arunca in vfmt. Setea de a ca~tiga te obliga sa te grabe~ti din ce in ce mai tare. ci cat au aeumulat. Eu am fticut incomparabil mai mult §i m-am ales doar cu boala . ei considera ca se poate oferi numai material ~i sunt foarte nedumeriri de ce copiii lor incep sa distruga ce au facut ei eu atata truda. EI n~a observat ea altul a muncit cu drag. leeria setei de ca~tig ar fi cu asta incheiata. Parintii strang bani . Copilul nu da doi bani pe ma~ina. el. Daca macar langa patul de suferinta al copilului parinrii ~i-ar recunoaf?te gre~eala.Alunga raul din tine Dar onorabilii parinti moderni nu ~tiu acest lucru. un astfel de am improa~ca cu noroi pe ceilalti. Gandul se transforma in fapta ~i. Revolta cre~te ~i devine spirit de contradictie. el . incepeau sa se revolte pentru orice. Bunii parinti au uitat cum tanjeau dupa iubirea ~i mangaierile parintilor lor ~i. ParinW cumpara ma~ina . a primi iubire §i a primi tara iubire este 0 nefericire. A oferi iubire §i a oferi eu iubire este 0 fentire.

incon9tient. iar dumneavoastra va yeti smulge din cercul adoratorilor. ell atat frica de a 0 pierde este mai mare. Acum ea se realizeaza prin moarte. i 148 . de a fi in centrul atentiei.. cerca un sentiment de nemultumire fata de sine ~i fata de cellalti. Celebritatile pun de obicei la inima oriee cuvant rostit la adresa lor. se afunda eu totul in muncii ~i de aceea creatia lor este libera ~i ve~nica. moartea subita in prezenta unei mad multimi de oarneni poate fi rezultatul unei dorinte. Daca gloria nu este din ce In ce mai mare. ea poate ucide. din cauza unei critici. eu cat gloria este mai mare. Iv1uncadumneavoastra va fi Incoronata de glode. 0 persoana cu faima poate sa cada intr-o depresie profunda. prin iertare. Geniile de la Dumnezeu nn se intereseaza de parerea ahora. de setea de glorie inlelegeti-i esenta ~i veti avea un sentiment de libertate. nu va deveni euforic ~i pe scara lui de valori ea va ocupa un loc modest. ~i chiar 19i poate pata numele eu 0 crima. Efecte1e ei sunt cunoscute ~i intelese doar de eei care au suferit de pe urma gloriei. Eliberali-va. pentru ca asta ectJvaleaza eu a pierde tot Ei nu sunt convin~i de valoarea muncii lor. dar dad aceasta necesitate devine mult prea mare. se va comporta eu prudenta fata de ea. Astfel. iar un adolescent idolatrizat de prieteni poate ridica pumnul asupra celui care n ofenseaz3. Grice om are nevoie sa se acorde atentie. omul va in. eei care sunt apasati de glode nu Indraznesc sa scape de ea. Avand-o. Cel care intr-o viata anterioara a surerit din cauza gloriei. De exemplu. neimplinite in alte conditii. acum.Luule Viilma Setea de glorie este tot 0 manifestare a setei de ca~tig.

Daca politicianul va dimane 1n cadrul posibilita}i1or lui pamante~ti reale sau dad'i va 'lrea sa cucereasca lumea.din dorinta de a fi mai bun decat ceilaltL Din pacate viala este 0 continua ga1ceava. Ineepeti sa discutati euea.'ltei. depinde de cat de echilibrat este.. Ori ca e mare. ea va cre~te. omul vrea 5a-i depa§easca pe ceilalti 9i considera ca poate face aceasta prin bani. Daea. Cand omului se intuneca mJlltea. i 149 .-i ierillre pentru rataeirea dumneavoastra. mai mult sau mai putin. ne ~i..? Indiferent care. Ea a aparut ea sa va invete cum sa deveniti damic. in esenta este tot setea de a ca~tiga din care cre§te invidia. Problema eiviliza!iei . el ~la fi chinuit de setea de bani. . mai d.sete de glorie sau spaima ca nimeni nu mil. ala e". oamenii nu se Inteleg ffitre ei. In general. va.:\Teme sau mai tarziu. e1 va fi manat de setea de putere a direi maTIifestare exterioara este politica. Care credinta. SLllgurullucru care senate din minti este credinta sincera in Dumnezeu. daca ascultii de glasul inimii sau daca plute§te in nori. Daca omul vrea sa se impuna prin foqa. Orieum i-am spune noi aeestui hie! care ne impinge sa ne luam la bataie . ori di e midi.mai mult. Cellalli zei. Exista la copii a zlcala foarte nimerita cu care este gratulat eel care te necaje~te: " Cine zice.. pentru acel~i lucru pentru care. iube$te.provoaca durere. dar n-ati Invatat. mi se pune intrebarea: "De ce oamenii eu eQpacitiiti extrasenzoriale nu se infeleg Entreei?" Pai. Din dorinta de a-I face pe ceUilalt sa semene cu ti. dadi nu va elibera!i de ea. Cerep.Alunga raul din tine Indiferent de explicalia pe care am dat-o in cartea mea precedenta. vor suci rnmtea.setea de a ca~tiga . Cereti corpului iertare pentnl gre~elile meute. Una din formele de manifestare a setei de a ca~tiga este srrinteala pe Umimul credi.

ell~i va aroga dreptul de a actiona in numele Iui Dumnezeu.va traduce el insu~i in viata aceste idei §i in . Cine ignora cre~terea setei proprii de a ca~tiga. va ±1 greu sa fie ajutat.'11antesc. Ideile rupte de viata. omul se multume~te cu dogma ~i eu seeta lui ~i este satismcut de faptul ca toti membrii sectei sunt mai bunl decat aiW. ace~ti zei omene§ti. pe nesimtite. el i~i va indrepta pa~ii spre 0 secta reIigioasa unde se subliniaza tot timpul ea dad. chiar dad1 pot fi minunate. ei vor incepe sa-i priveasca eu dispret ~i sa-~i dea aere. 3 .' autorul lor se va . care nki pe departe nu vrea sa ne smiliteasca. dar daca ele trebuie traduse in viata de altii. e~ti eu noi. Daca ai casei nu intra in aceasta seeta. de~tep!i ~i putemici.Luule Viilma considerandu-se trimisul lui Dumnezeu pe pamant.t altii. ci vrea sa ne invete sa fim curajo~i. pentru di el nu-~i mai controleaza gandurile. rintre pacientii sanatoriilor psipjatrip ce pot fi intalniti napoleoni ~i hitleri. sa illtre intr-o astfel de criza. In acest caz.. cine nu 0 tine in frau. . 150 . Nma aid i-a adus setea lor de a ca~tiga. Daca omul nu are inc1inatii in sfera economica sau nu are darul vorbirii. Dadi aceasta sete de a ea~iga dorinta de a te ridiea deasupra celorlaiti . Toata aceasta tulburare sufleteasca este provocata de spaima ca nirneni nu ma iube§te. Un om genial. In arice coltisor al globului pa. Daca dorinta de a domina se transforma in dorinta de a fi mai presus decat toti. . poate. pana intr-o zi cand i~i va rupe gatul. e~ti mai bun deca.nu este foarte puternica.el percepandu-le Insa ca fiind reale. afla pc 0 cale gre~ita. con~tient ca ideile lui par 0 bizarerie pentru ceilalti. Nu se impaca eu gandul ca nu este respectat ~i pretinde ca ceilalti sa se schimbe. periculo~i pentru societate prin impetuozitatea ~i obsesia lor ca pot sa indrepte IlL'11ea. . dar noi respingem invalatLlra ei..

de asemenea sa ~titi ca nevazutul nu poate influenta in rau pe un om cu sufletul curat. tot a~a ele VOl' vedea munca pe care ati depus-o pentru corectarea modului de a gandi. Sa ~titi. mai mult sau mai putin. dragii mei. Apoi. Dati-Ie un raspuns raspicat. interdictii ~i amenintari de osanda. cu ajutorullui. Daca in capul dumneavoastra sunt ganduri rele.Alunga raul din tine aceasta va consta genialitatea lui. Dar daca fiul vrea sa invete prin propria suferinta. de~i se teme de ele. Altfel. ati aflat de energia negativa care s-a adunat in dumneavoastra. La nivelul fizic al vietii de zi cu zi. Spuneti ca va intelegeti gre~eala ~i ca va puteti indrepta. va spun unnatoarele. ca Dumnezeu nu ordona. nu interzice ~i nu ameninta. Prietenii rai din partea nevazuta a vietii va supun. Celor dintre dumneavoastra care aud voci ~i comenzi. denumite adesea necuratul. ati fi fast in ne~tiinta. eliberandu-va de gandurile rele. Dumnezeu este un tata bun care Ii cia fiului sau posibilitatea sa invete ~i libertatea de a folosi corect aceasta posibilitate. sunteti precum un fiu rau care atrage a~a-numitele forte intunecate. mai curajos ~i mai puternic ~i. Multmniti ispititorului pentru ca. pentru ca acum sunteti mai de~tept. la acelea~i incercari. tataJ ii da aceasta posibilitate. spuneti celui care va deranjeaza sa va lase in pace. Nu considerati aceste forte ca fiind oarbe ~i ignorante. pe care ati atras-o ca un magnet. Pe astfel de personalitati se bizuie dezvoltarea lumii. Un om putemic nu-~i va apropia prieteni rai. A~a cum ele v-au aratat esenta dumneavoastra rea. acestea sunt ruda cu prietenii rai carora un om slab Ii se supune ~i spera sa capete forla prin faptele sale rele. de tot felul de forte inexplicabile ~i de spaima ca Dumnezeu nu mii iube§te. Eliberati-va ~i de frica. Ele pot sa-~i spuna Dumnezeu 151 .

~i-a subordonat trupe. Eu 9i nUllai eu sunt eel mai respectabil! In aeeIa~i timp..Luule Viilma atata timp cat dumneavoastra nu va yeti infnma ambitia.'1cer inteleaga sa viata ~i care dore~te sa-~i indrepte gre~e1ile. "Ego-ul" omenese ere~te odata eu cre~terea nivelului de instructie. dorinta de putere. daca am pricepe importanta ei. ea se destrama rapid unele legaturi de prietenie.. disnieii etc. N e mai vorbind de sclavia primitiva. din 152 . dar nu e eon~tient de asta. Deprim.te ~i suflete~te partenerul de viati'i. ace1~i om este mahnit ea nu este inteles de ceilalti.urea provoeata de neintelegerea omeneasea.taate acestea demonstreaza cre~terea "ego-ului". de multe ori nid nu-~i da seama in ce masurs. care dore~te sL.aTea pTovocata de oa-meni Daca am ~ti sa ne eliberam de mah . despre orice oftat. capaeitatea de a eauta eeva suparator cmar ~i in situatia cea mai favorabila .. eli~i extenueaza consoarta prm mtrebari ciealitoare despre oriee presupunere a Iui. Sentimentul propriei derruuta? se transfonna pe neobservate in egoism. Sentimentul propriu de vinovatie 11face sa n-o scape din ochi. ne-am elibera de tragicomedia intregii noastre vieti. lupta pentm denll1itatea umana. Sunt insa foarte putini eei care sunt eon~tienti de acest lueru. ea nu exista ni~te Ielatii simple. setea de glorie. . umane. setea de ca~g etc. Un om aflat in impas. felul deosebit de a-ti demonstra bunele tale intentii ~i intentiile rele ale celorlalti. Nu e con§tient nki ca. Disponibilitatea marita de a te apara fata de parerile §i aprecierile de diverse tipuri.

Se obi~nuie~te sa se spuna "lumea a devenit atat de rea". de~i tare ar fi ispitit sa faca altfel. 153 . spiritul omului se toce~te. Deprimarea blocheaza energia iubirii ~i dorinta de a iubi. Nu mtelege!i de ce siroti!i in partea superioara a spate1ui 0 greutate ~i 0 durere ~i de ce se prind atat de u~or de dumneavoastra boEle infec!ioase? Pentru ca rautatea Inabu~itii de frieti blocheaza partea posterioara a chakrei comunicarii legata de vointii... are nevoie de odihna.rtarnell altii eu un sentiment de mahnire ~i nu mtelegem de ce sa fim obligati sa comumcam. un zambet stralucitor ~i mamerele fine sunt in realitate amagitoare. Cine se teme mai tare ca minciuna va ie~i la suprafata. Eliberati-va de deprimare ~i yeti putea sa comunicati substantial ~i eu rezultate bune. dar mintea dumneavoastra. Succesul intr-o treaba depinde foarte mult de ~tiinta de a comunica. Manierele fandosite nu va vor mai mta. Lustrul exterior. Nu obseryam ca prill bunavointa no astra de fatadii aratam celui ratacit 0 caIe gre~ita. deoarece spre asta ne impinge 0 invidie inexplicabila. Cel care 0 spune nu intelege ea aeeste cuvinte se refera mtai la el. Nu va yeti mai scalda mtr-o politete de fatada. Inainte de arice. dar sunt considerate un semn de intelectualitate. Depresia este rautatea inabu~ita de frica. Starea de de prim are duce la gripa. Comportamentul dumneavoastra poate sa ramana acela~i. Ne pu.Alungii riiul din tine eauza extenuarii fizice perrnanente. acela va arata drumul bun.

devin nelini~titi. Boala insotita de temperatura este foeul purificator al organismului. Cel deprimat are un sentiment de deznadejde ~i inceteaza sa mai ereada in eeva. determinata de setea lui de a ca~tiga. Cine i~i spune parerea.Luule Viilma treaza ~i eritica. Cu cat depresia este mai profunda ~i mai tara de speranta. pentru ea deprimarea omenirii devine din ee in ee mai deprimanta. daea nu pot sa-~i spuna ~i ei parerea. Febra care insote~te gripa ajuta eorpul sa-~i arda rautatea provoeata de deprimare. pregateam pentru rudele noastre eadomi faeute de noi ~i simteam 0 mare bueurie. Si intr-un eaz ~i in eelalalt. eu atat mai grea va fi forma de gripa. dibace a eonloeutorului dumneavoastra. pe eare sa Ie cumparam din magazine. dar nu avem bani. Trebuie sa in154 . va fi lipsit de iubire. nu vor mai putea sa faca jonctiune. Daea aeum zeee ani. Ii irita sporovaiala mra. nu se va mai lasa imbrobodita. care sa epateze. Sau. urmarea este di. ineepe sa se infurie pe eei lipsiti de speranta. Caldura dumneavoastra sufleteasea ~i mu~catura dura. va suferi de angina din eauza rauta!ii. se plang eel mai tare de dureri de cap. acum vrem sa Ie eumparam iubirea prin eadouri scumpe. Dar eine i~i spune parerea {ipand. in deprimarea lui. va avea mai tarziu ~i indestulare. Daea aeum zeee ani politiea ii infuria pe oarneni din anumite motive. rost. aeum aeeste motive au devenit eu totul altele. In eoncluzie . nu va avea dureri de gat ~i de laringe. Cine alege iubirea. de Craciun. Din an in an viru~ii devin tot mai toxiei. Fieeare este liber sa aleaga.val de gripa de Craciun. aqiunea lor distrugatoare asupra organismului este din ce in ee mai vizibila. atunci cand fae gripa. Cine alege setea de ca~tig.

in cap sunt a§ezate gandurile. tu nu gandeo/ti coreet din moment ce cauli cauza in afara ta. eritemul. nu se va teme nici de nevoi. prin aeeasta corpul lor vrea sa spuna urmatoarele: "in capul tau se alIa mintea ~i in momentul acesta acolo este concentrata durerea. Durerea.Alunga raul din tine telegem ca lumea se va indrepta numai atunci cand noi ne yom ocupa de indreptarea modului nostru de gandire. dar nu ne treee prin cap sa-i cerem iertare pentru prostia noastra. Despre foml purificator o boala este totdeauna provoeata de ceva. Aeeasta este logica gandirii obi~nuite. Imaginile de co~mar pe care ni Ie in:tati~eaza spaima ca nimeni nu ma iube~te sunt intr-adevar chemate sa ne invete curajul. Cauta in tine cauza. nici de gripa. 155 . febra. Ea nu dore~te nieideeum sa ne sminteasca. cu edem ~i eu secretii. eu frisoane. Si daca ne gandim bine. edemul ~i secrefiile sunt semne pentru gasirea cauzei ". in spatele aeestui eeva sta totdeauna cineva. eu eritem. Intrucat majoritatea oamenilor au dureri de cap cand fae gripa ~i eatar. Daea nu ~tim sa vedem lumea a~a cum trebuie ~i ne ie~im din minti. ea vrea sa ne directioneze gandurile in matca lor corecta. Prin urmare. Stirn doar sa eerem ca viata sa se faea mai buna ~i nu veclem ea noi suntem ereatorii ei. devenim rai ~i facem rau corpului nostru. vinovati suntem numai noi. la un am cu 0 gandire traditional a boala insotita de febra vine eu durere. Cine se va elibera de deprimare. Durerea este ea un indicator rutier sui-generis. In lac sa fim curajo~i. Dar.

judecata. Lantul de stresuri mcepe la om de la sentimentul de vinovi. fiecare rautate In parte ~i dupa ce ati cernt din tot sufletul iertare ~i v-ati eiiberat de ele. odata ell transpiratia. pe masma ce cre~te.Cu cat ne anam mai departe de ratiune. secretii . Daca omul tine eu fncapaldnare la ideile Iui incorecte. Fiecare simptom are importanta Iui: durere . veti sim!i ca all transpirat ~i vor apare 1?icelelalte secretii. ea se transforma ill cruzime. 11 vor durea ceafa ~i vertebrele occipitale. eu atM egoismul devine mai mare. Boala incepe de la invinovatirea altuia. lncapafdnarea este 0 trasatura de caracter foarte periculoasa. Intrucat gasesc vinovatul in altii. vanitate Durerea din aceste locuri indica cre~terea critica a trasaturii de caracter respective.itie. urechi . deoarece suprafata pielii este foarte mare ~i atunci. pentru dumneavoastra.maudrie. se scurge ~i 0 cantitate enor156 .importanta.rautatea de a judeca pe v1novati edem .claritate. febra .. trebuie sa-i doara ceafa. nas . .Luule Viilma Voi da 0 serie de coresponden!e simbolice: frunte . eritem (inro~ire) .rautate din exagerare. Cand va descifrati in cuvinte.rautate din suferinta . ochi .rautate din gasrrea vinova!ilor.timiditate maxilar . Deosebit de importanta este transpiratia.rautatea de a cauta vinovap. Excesul se transforma totdeauna in rautate.

inro~irea pielii va arata care anume loc a suferit. de exemplu capul ~i cautati cauza indispozitiei. Durerea va impiedica sa pa~iti pe 0 cale gre~ita. atunci intr-adevar vina ar fi a lul. insa.A!ungii rau! din tine ma de rautate. aceast~ condamnare ar putea fi mistuita doar de focul temperaturii. Daca. imo~irea ochiI~If arata ca omul nu vede bine viata ~. aceasta seamana eu 0 victorie care 11poate orbi pe invingator ~i 11duce la necaz. Eritemul este semaforul care va obliga sa va opriti.itV)} a. Daca durerea ar aparea la ace la. Febra va sdidea ~i ea in cateva minute ~i dumneavoastra va veti insanato~i cu 0 viteza uluitoare. dar nu va fi numita victorie pentru di sunt fericite ambele parti. ati observat di frigul nu va face bine. Sa vorbim separat despie cele cinci simptome. daca lupti cu raul impotriva raulul.'1alulde alarma care ne in~tiinteaza ca nu trebuie sa cautam vina la altcineva. chiar fara a-I repro~a. de exemplu. Numai succesul obtinut prin bine iti poate aduce adevarata fericire.a..gandirea ta gre. Dadi. dar capul va spune: )} lata cauza . Mu1tumiti corpului dumneavoastra pentru ajutor ~i mu1tumiti-va ~i dumneavoastra pentru ca nu ati considerat inutil sa lucrati asupra gandurilor. Iml ~irea urechilor arata ca omul nu aude bine. ca el ar fi vinovatul necazului dumneavoastra ~i prin aceasta I-ati condamna rara crutare.m. Durerea este sem. continuati sa merge!i inainte cu indrazneala. daca organismul vrea sa va ajute. Febra demonstreaza di daca ati gandit despre un am. Victoria teorbe~te rapid. EI insa este 157 .. Va doare.d.

de exemplu. Edemul va avertizeaza ca exagerand. va va cre~te febra. Daca. . ati decis ca boala dumneavoastra este provocata de frig. pana apare boala care sa va salveze de propria prostie.sunteti convins ca totdeauna va imbolnaviti din cauza frigului ~i in general considerati ca frigul este un lucru rau ~i ca oricum lumea se va imbolnavi din cauza lui. dadi nu ~tie sa 0 faca altfel. Edemul arata ca exagerati atunci cand va amintiti de situatiile dnd el v-a provocat durere. Daca. Cine merge pe calea suferintei trebuie sa treaca prin iadul focului purificator ~i abia atunci se poate prezenta in fata lui Dumnezeu. Daca motivul ar fi frigul. Focullasa pustiu in urma lui pentru ca omul sa poata sa 0 ia de la capat ~i de la capatul cel bun. in locul unde se afla adevarata cauza va aparea un edem. va curge nasul. de exemplu.Luule Viilma totdeauna pregatit sa va ajute. Daca. ceea ce va face ~i de acum incolo. frigului i-ar curge nasul. Cine zice "oricum" se va trezi obligatoriu eu unedem. aceasta spune ca motivul bolii este faptul ca va simtiti jignit. Strangeti inlauntru tot ce ar trebui sa dati afara. 158 . Secretiile arata di va autocompatimiti ~i va considerati 0 victima. de exemplu. dar nu intelegeti di dumneavoastra va supuneti corpulla suferinta. Cll conditia sa ii dati aceasta posibilitate. puteti cadea in disperare ~i nu veti mai vedea partea lui buna. 0 gandire corecta este ca ~i cand ati deschide u~a pentru a primi ajutorul sosit la timp. S-ar putea ins a ca la mijloc sa fie alt du~man inver~unat.

Daca ganditi corect. iar in al doilea caz . dar s-ar depa~i pragul de suportabilitate al corpului urnan. 0 inflamatie incepe de la un organ ~i se extinde la nivelul intregului corp.n. Atata timp cat corpul este capabil sa ne ajute printro boaUi insotita de febra. gripa a dat complicatii la rinichi sau la creier. focul s-ar intensifica. puteti boli de gripa cateva ore ~i puteti chiar sa deveniti imun la acest virus. In realitate. chiar ~i un guturai. In acest caz. sa se elibereze de starea de deprimare provocata de spaime. dureaza eel putin 0 saptamana. el 0 ~i face. boala ii mai acorda timp sa inteleaga ca ea nu este un rau §i ca omul se imbolnave~te pentm ca nu ~tie sa ga. Daca s-ar acumula 0 rautate puternica. ii va sari in ajutor 0 boala insotita de febra. Nu va purtati cu ma fata de 0 boala! Iubiti-o. 159 .deasca. chiar in cursul bolii. doetorii spun ca a aparut 0 complicatie. adica ~apte zile? Pentru ca ea ii da omului cate 0 zi pentru a-~i analiza gre~elile la nivelul fiecarei chakre. va atrage asupra sa o incercare sub forma unei boli grave. iar alta incepe la nivelul corpului ~i apoi se coneentreaza intr-un organ. Indiferent unde se afla focarul bolii. in primul caz. Atata timp cat omul i~i va pastra sinceritatea copilareasca ~i cinstea fata de el insu~i ~i i~i va recunoa~te gre~elile proprii. in ambele cazuri.Alunga raul din tine o rautate mai midi atrage dupa sine 0 suferinta mai mica. inflamatia este intotdeauna 0 imbolnavire a intregului corp. omul nu a ~tiut.nu a ~tiut sa se elibereze de starea de deprimare provocata de planurile e~uate. Dar cine persista in incapatanare ~i spune ca el are dreptate. Boala este mentorul durnneavoastra. De ce orice inflamatie. ea a venit sa va ajute. De exemplu.

dar deja la un nivel mult. Indiferent de obiect. Ce s-a schimbat la eZ este fticut de el insu~i. sehimbarea este totdeauna 0 situatie fortata. Ne obligam sa ne sculam dimineata. obligandu-ne.nu sa curatam. Starea de obligativitate este un stres pe care nu-l consideram ca atare. Vin la mine la cabinet oarneni care imi povestesc ca sorul sau sotia au ascultat de invatatu. Alta data. Atunei febra. tot ce a fost pana acum s-ar putea intoarce. Numai in acest feZ pute{i sa conta{i pe un rezultat stabil" . Ea esteun ajutor. ci sa ne curatam. "Ce ar mai ji trebuit sa fac? " ma intreaba unii. In caz contrar. mult mai rau.nu sa schimbam. aeumularea de stresuri se transforma intr-o avalan~a ~i omul nu gasqte 0 cale de ie~ire. sa mer gem la servieiu. In aeest eaz. ne transforrnam in proprii no§tri robi. impusa.Ie raspund eu. In spatele aeestei situatii se ascunde necesitatea de a incepe sa eugetam. 0 boala insotita de febra ne-ar putea intr-un fel justifiea in fata oamenilor. adidi . dar in acela§i timp. nu considera{i ca este merituZ dumneavoastra. Ne obligam sa ne culcam 160 . 11ajuta sa-~i pregateasea terenul pentru a lua startul.Luule Viilma Exista momente cand ne pierdem orice interes ~i am vrea sa ne varam undeva unde sa fim singuri cu noi in~ine. in timp ee schimbarea de sine este libertate. aruncand eu apa rece peste fa cuI lor emotional. ci sa ne schimbiim. prin foeul ei purifieator.rile me1e ~i acum se poate trai mai u~or cu ei. "Acum trebuie sa va schimbafi ~i dumneavoastra. sa ne intoarcem acasa. Ar fi mai coreet: . Avem nevoie de libertate. Ii da posibilitatea sa ia totul de la eapat ~i noul ineeput sa fie coreet.

Cereti-i iertare pentru ne~tiin!a dumneavoastra. Cum va veti prinde ca iar ati meeput sa va obligati.neata sa 0 luati de la eapat ~i va yeti duce ell bucurie sa va 161 . ne obligam sa traim. lipsita de bucurii. Daca ar fi sa privim viata un pic mai vesel.. Pe seurt. Nu yeti mai fi adus de spate. Veli avea spor la treaba. Fostul sentiment de vinovatie se va mic~ora ~i inima va 'la permite sa respirati mai libeL Greutatea in picioare va fi mai mica. Dar noi am aparut pe lume dupa liberul arbitru al spiritului nostru. pentru ca nu va vor mai apasa problemele gospodare~ti. Si atunci yeti inte1ege cata energie ati che1tuit in zadar pentru a va obliga. Cereti iertare eorpului pentru ca. n-ai ce face etc. singuri v-ati obligat sa traiti 0 viata terna. N-af} vrea. care a venit sa ne invete cum sa evadam din captivitate. iar munca ~i mai eficienta. in loc sa traiti §i sa mlLTleiti ca un am liber. Dupa ce va yeti eEbera de stare a de obligativitate. Ne obligam pe noi in~ine. dal' ce sa-i faci. am putea spune ca starea de obligativitate este un fel de prizonier al nostru. Lumea va deveni minunata. la cate chinuri v-ati supus. ca ni~te robi . Eliberati-va de starea de obligativitate ~i munca dumneavoastra eotidiana va deveni mai u§oara §i phna de bucurie. Seara deja nu va yeti mai obliga sa mergeti la culcare pentru ca dirrJ. ii obligam ~i pe altii. nu se poate altfel. trebuie. indreptati-va imediat aceasta scapare. in loc sa fiti fericiti. urmariti-va gandurile pe pareursul unei zile. senzalia de nonsens ~i lipsa de speranta. nu se poate altfel. Va disparea oboseala. Efectul 11veti simti cmar la sfar~itul primei zile. a§a se obi§nuiefjte. starea de indobitocire. Exista 0 multi-me de justificari. spinarea se va mdrepta u~or.Alunga raul din tine pentru ca diminea!a sa ne obligam din nou sa ne scuUim. Obligam ~i pe altii sa traiasca dupa regimul nostru.

ma intindeam. libertatea ~i cu mine ne-am unit intr-un tot ~i m-am simtit fericita. blocajul se va intensifica. Starea de obligativitate neeliberata 11transforma pe om intr-o ma~ina oarba. Starea de obligativitate i~i are sediul in coloana vertebrala. altul punea la cale 0 infracriune. se obligau ei 162 . Nu ma garrdeam la nimic. altul croia un plan de razbunare. el blocheaza partea volitiva a chakrei. Intr-o dimineata stateam la geam. altul suferea ~i se tanguia. Starea de obligativitate inchide partea volitiva a plexului solar ~i asta inseamna ca omul nu mai dore~te sa se autocontroleze ~i incepe sa ceara acest lueru de la altii. 0 treaba care pana atunci vi se parea placuta va deveni grea ~i nesuferita ~i veti ajunge parra acolo. irni salutam corpul ~i am vazut pe cerul de iama un soare mare . Daca insa negati prezenta acestui stres. Erau multi. senzatii de rupere a ceva. altul. salutam noua zi. o va face cu sine sau va pieri. Toti priveau undeva in jos.care pentru mine este simbolullibertatii. la nivelul coastelor inferioare.. aItul privea dezordinea din casa. altul cauta ceva. un sentiment de eliberare care va face sa trageti adanc aer in piept. Cand veti lncepe sa va eliberati.Luzde Viilma extrageti fortele din somn pentru a saluta minunata zi ce urmeaza. In aceasta lume. In aceea~i clipa soarele. adica incepe sa se poarte samavolnic. veti avea cele mai diferite senzatii de durere. "N-am chef' este un stres foarte serios. Daca nu dore~te sa se poarte samavolnic ~i eu alrii. mai bine zis. Unul i~i trecea in revista plcmurile pentru ziua respectiva. Pentru ei soarele era un corp de iluminat care sa Ie permita sa faca ceea ce ii obliga viata. coloana dumneavoastra va deveni elastica.. dar in imaginatie mi-a aparut un tablou simbolic cu oamenii care s-au trezit odata cu mine. incat veti sim!i ca nu ave!i chef de nimic.

nu at fnteles pana acum ce am fncercat sii te fnvii/". Omenirea a avut nevoie de aeeasta lectie. eelor care trecem pe langa el: "Draga omuIe. numai ca partea lui rea se vede mai bine. Niciunul nu se simtea liber. oricat de viteji ne-am considera.''' Nu. chiar ~i gandurile. i~i aduna fartele in intuneric ~i apai da lavitura martaUi. El este ca 0 negatie care se coace imperceptibil. SOal'ele stralucea ~i atunci. de~i ne este tuturor la indemana. Cand tin 0 conferinta aud deseori din auditoriu urmatoarea replica: "in ultimii cincizeci de ani am trait In fntuneric. 163 .Alunga raul din tine in~i~i. dar dadi el ar rihmlne pe loc ~i in fiecare zi near spune noua. Cine 11 considera rau. Toate gre~elile noastre ~i corectarea lor sunt 0 dovada a modului nostru innoit de a gandi. Specificul unui fapt surprinzator este imprevizibilitatea luL Rc'iutatea aseunsa actioneaza asupra lor ca un magnet. dragii mei. Socialismul nu este mai rau decat eapitalismul. Rautatea ascunsa este rautatea cea mai dureroasa. am J:ntelege. acela vrea sa desfiinreze istoria ~i a~a ceva nu este posibil. atlli"'1ci. poate. Nimeni dintre nai nu este pregatit pentm intamplari ie~ite din comun. acolo este fixat tot ce exista in noi. de aceea I-am botezat ea fiind rau. Incetul eu incetul incepem sa descoperim binele lui nevazut. Istoria este inscrisa pe vecie in bancile cosmice de date. Putem sa danlmam un monument. va trai rau. Dar I-am daramat parra la temelie. Trista priveli~te. Cine vrea sa compare realiziirile epocii socialiste cu un stat.

. Intelepciunea vine treptat datorita dezvoltirii simultane a emo!iilor ~i a sentimentelor. conform nivelului fiedirei chakre. Dar ~a Invat~im. S-a lovit la lli'1 pieior. prin durere tIzlea. a ~i capatat experien!a. prin chinuri ~i suferin!a.ui om ii trebuie 10 ani De~tru a Invata sa rationeze.Luule Viilma Dorinta de perfectiune . Nu-i nimic. Durata medie de viata este de 70 de ani. ~tie doar sa actioneze. Sub presiunea nimidtoare a stihiei valurilor. ell atat incercariie sunt mai mari §i ornul are tendinta sa se afunde cat mai adanc. en cat furtuna este mai putemica. A~a se lnvata . Omul emopilor Lnvata ca un capil. marea omeneasca ajunge sa in!eleaga. mei celalalt nu ~tie sa se rnteleaga pe el insu~i §l pe ceilalti. 0 numim experienta. h 164 . Capacitatea de a judeca se dezvoltil ill ultimul rand. ceea ce i-a adus mai multa millte. la orrml sentimentdor intelepciunea se dezvolili la nivelul fizic ~i asta va continua pana cand e1 va deveni con~tient de sine ca personalitate. A lnvatat sa-~i ridice picioru~ele. un. Omul are ~apte chakre. tHci unul. Urman!i desenele cLqtein continuare ~i veti vedea ca ambe1e tipuri umane au neajunsuri.prin suferinta. cat de necesara este lini§tea sufleteasdi. dar g-a dezechilibrat ~i s-a prabu§it o sa invete ~i asta §i n-o sa-~i mai faca cucuie in frunte. In medie. pamant. Din pacate.

+ Intre 30 ~i 40 ani are lac Inrelegerea iubirii 165 . In primii 10 ani de viara omul afla ~ii~i testeaza pasibilitarile fortei fizice vitale + Intre 20 ~i 30 ani omul cunoa~te ~ipune in practica capacitatile care se refera. la madul de a domina.Alunga raul din tine ••• + Intre 10 ~i 20 ani omul descopera partea sexuala a vieW ~i Incepe sa 0 cunoasca ill tearie ~i In practica.

\ I \ Intre 60 ~i 70 de ani omul se deschide pentru credinta ~i devine con~tient de necesitatea ei.~ ~\\\\\ -~ " \ \ 1..Luule Viilma '4tL ~ I}~j\ Ll + - Intre 40 ~i 50 de ani se formeaza raporturile eu lumea . Este timpul pentru cainta ~i lndreptarea gre~eliior 166 .+ " \.

167 .~ i~i :taure~te sperante ~1 se ocupa de sex. Daea are sentimentul de iubire este eapabil sa 0 radieze ~i spre altii. ineepe sa creada in bine ~i tine cont de acest luem atunci cand i~i folose~te forte1e. in fine. + m + . Dupa ee a simtit forta iubirii.Alunga raul din tine Cea mai importanta neeesitate a sentimentelor umane este iubirea. omulincepe sa eomunice ~i sa-~i manifeste puterea 'e 400* ::.

nu sunt infeles cum trebuie sau nu sunt infdes deioe. Nuantele sentimentelor sunt transmise prin ton. iar tensiunea interioara va dauna familiei. In orice caz. 0 femeie slaba i~i va aseunde rautatea. Daea el va invata sa gandeasea coreet. procedeaza conform simtamantului sau ~i nu-~i permite sa se amageasca prin euvinte.intre aeeste doua fatete trebuie sa existe un echilibru total. un am pre a vorbaret sufera de frica . 168 . Intr-un intreg unitar . erede in el ~i l~i permite sa se amageasca prin eUVh'lte.Luule Viilma La fiecare om. Pana cand omul va invata sa citeasea gfmdurile.va avea parte de intelegere. Omul emotiilor folose~te cuvantul. Daca sotul pretinde ca sotia sa xnceteze eu vorbaria ~i obtine ce a dorit. Tacerea este exprimarea sennmentelor. Daea sotia pretinde ea sotTIl ei sa fie vorbarel ~i pretentia ei se impline9te. adica sotia este putin vorbareata. legile naturii se 'lor Intoarce eu capul in jos 9i in conditiile actuale de fiezvoltare va trebui sa sufere eel care tace. iar sotTIl vorbaret. suferinlele vor ineeta . ~i se va schimba ~ijumatatea Iui. efectul va fi in~elator. Omul sentimentelor amute~te. V orbitul este exprimarea emotiilor. atat emoliile cat ~i sentimentele sunt transmise de la mama ~i de la tata. mijlocuI de comunicare trebuie sa ramana euvantul. Intr-o astfel de familie va avea loc 0 desconsiderare reeiprodL Cand rolurile se schimba.in familie . familia se va destrama. Insumarea a doua marimi similare duce la rezultatul opus.

Cam a~a suna a plangere traditionala. E1e due la certuri care curata atmosfera. 0 via!a prea lini~tita este monotonfL nu te inva!a mare lucru ~i oamenii incep sa caute senzatii tari. pre cum 0 furtuna. Prin urmare. se certe.tiu sa ma supar. sunt ca ni§te vasla~i pe marea calms. Nu infeleg de ce 711-a parasit. Cine nu §tie acest lucru.te.sa se inteleaga unul pe celalalt ~i atunci se va pastra ~i iubirea. capabiE sa strabata mari distante.unul foarte vorbaret ~i unul foarte tacut. Cu singura conditie . Dadi rnsa amandoi doresc sa eomande. Dar furtunile prea dese 11extenueaza peam. care ~tiu ~i sa vorbeasca ~i sa taca ~i care se sustin reeiproe. sa demonstreze. In vorbaria lui omul tot incearca sa explice ceva. sa se justifice. Principalul e sa nu se imbete eu 1ini~tea. ~i iubeasca. pentru di nu ma apreeiaza a. Nici macar nu . ematiile sunt ~i ele neeesare. Cine ~tie sa. ~tie sa.. Sotii eu caracter asemanator.. Daca se casatoresc doua tipuri opuse de oameni . se vor desparti foarte repede.Alunga raui din tine Aceasta este frica nimeni nu ma iube:. Stiu cii rt-O sa-i fie bine cu alta) dol' nu-l mai pl'imesc fnapoi". Suntem doar ni~te bieti oameni! Si astfel dintr-lill calm prea mare se isca furtuna. seamana discardie §i pana la bataie nu 169 . n Ne-am in/eles totdeauna foarte bine ~i nu ne-am eertat niciodata.a cum trebuie. Astfel de oameni se priveaza de mnIte valori spirituale. :$i a astfel de persoana s-a considerat iubitaare.punete de vedere diametral opuse n acesta este argmnentul lor. Totdeauna aveam. tara sa-~i dea seama ca pentru un ascultator inteligent discursurile lUl sunt plicticoase ~i penibile. vor avea posibilitatea sa realizeze multe lucruri in viata. Cand te certi nu trebuie sa-ti jigne~ti sau sa-ti umile§ti partenerul. a vietii. "Ermn atat de diferifi ca ne certam din oriee.

ea se va obi~nui sa priveasea lumea eu ochii Iui. deoarece pentru dezvoltarea universului de sentimente Ie este necesara viata in toata varietatea ei. opusul ei fiind iubirea libera de astazi. Partea buna a raului actual este faptul ea. Oarneni atat de perfeeti sunt foarte putini. Aceasta pricepere este caracteristica pentru oamenii putemici. Viata lor de familie va fi indiferent cum. Deosebirea COnSUln ~tiinta sau ne~tiinta de ai ti administra rautatea.eratita. in oriee om exista un bine ~i un rau. ere~te numarul celor care nu dau adevarata intelepciune pe intelepciunea pamanteasca ~i pe bunuri materiale. Capacitatea femeilor de a vedea lucrurile marunte se va imbogati cu capaei- 170 . inevitabil. mai tragand eu oehiul ~i la experienta altora. mai devreme sau mai tarziu. libertate ce Ii va uni intr-un tot solid pentru multa vreme. mane area . dar sa se eompleteze reeiproe. peste el va veni l'aul. Cine nu ~tie sa ierte. Ei nu vor fugi de greutati. Astfel. pentru a-~i testa gradul de suportabilitate.Luule Viilma mai e mult. Eehilibrul realizat printr-o gandire core eta face lumea sentimentelor mai bogata. va amplifica discordia ~i ea va fi greu de oprit. Ele trebuie sa ramana fieeare in felul sau. Astfel de oameni VOl' ~ti sa apreeieze corect ~i binele ~i raul. Cine i~i va elibera rautatea nu va duce niciodata 0 cearta pana la discordie. Nu este posibil ea binele ~i raul sa se topeasea unulintr-altul preeum manearea rntr-o cratita. dar nu va fi plietisitoare. . dar daca omul viseaza numai la un bine peste masma de mare. I~i vor da libertate unul celuilalt.mane are ~i eratita . Daca 0 femeie i~i va iubi in primul rand sotul. Ei ~tiu sa atraga bogatii de toate felurile. Vor cauta chiar ei 'greutati .

bilrbatul este viteza. femeii i-a fost repartizat un rol feminin. nu se va 171 . Fermitatea masculina. ei vor forma perfectiunea. Incapatanarea femeii ar putea sa 0 transforme rapid in capricioasa ~i cicalitoare. Stapanul care are sentimentul propriei demnitati. Femeia vede lumea la suprafata ~i larg. cicalitor ~i invidios. barbatul . Uniti prin iubire. Femeia invata din gre~elile aHora. Vederea lui globala se va imbogati eu eapaeitatea feminina de a vedea lucrurile marunte. Flexibilitatea feminina poate sa se trans forme in servilism.unul masculin. de exemplu.in profunzime ~i ingust. cmand ar putea sa apara bolile. atingand punctul critic. in aeeia~i timp. barbatului . Stapanul este un model. Femeia este incetineala. ~i 0 astfel de femeie va ~ti sa vada lumea in integralitatea ei. Barbatul ar putea. barbatul . Dar. Femeia este flexibilitate. Trasaturile de caracter feminine $i masculine pot sa se amplifice sau sa se diminueze in eadrul aceluia~i rol. Daea barbatul are fona de a-~i iubi sotia.Alunga raul din tine tatea bfubatilor de a vedea luerurile global. Mult mai periculoasa este situatia cand barbatul devine flexibil ~i intra sub papuc sau devine capricios. el se va obi~nui sa vada lumea ~i prin oehii ei. deoarece prin natura ei a fost inzestrata eu flexibilitate. dar dad sotii i~i schimba rolmile. sa-$i intensifice inflexibilitatea ~i sa devina incapatanat $i aeeasta sa se numeasea fermitate. de milretia spiritului sau depinzand autoritatea lui. Barbatul este creat sa fie stapan. ar putea sa se transforme in cTUzime. barbatul .dintr-ale sale.inflexibilitate. Un astfel de bfubat va ~ti sa vada lumea in integralitatea ei. incepe sa teasa intrigi $i incearca sa-i umileasea pe eeilalti apeland la tertipuri feminine.

Cei doi formeaza 0 familie solida. eelalalt va avea aceea~i opime. a o1l1enirii Omenirea viseaza la perfectiune. Daca unul din soli poate sa spuna: "Ce bine ea are aceste defeete. altul ramane In urma. Se grabese sa 0 ia inainte oarnenii singuri. femeia va sta alaturi de barbat. sotul ii va sta alaturi ~i va face fata unor treburi foarte ne barbate~ti. Calatorul cuminte ~tie ca oricum va ajunge in fata.Luule Viilma pru1a arbitrar. Dar daea femeia va dori sa puna mana pe putere. dar vrea sa-l ajunga pe eelalalt. Si daea barbatul nu are de facut treburi speciale barbate~ti ~i femeia este sufocata de treburile ei. Daea nu le-ar fi avut eu ee a~ j1 flicut eu excesele mele". pentm di. eel din avangarda se va cu1ca pe laud. Asta nu-l umile~te. daca este oferit inainte de vreme el va provoca nemulturnire. 172 . rarnanand totu~i femeie. SinguTidatea ca una din fonnele de existenta . ca egala a sa. ~i va face eu bueurie 0 treaba de barbat. dar nu ~tie sa 0 atinga in mod emeet. Daea viuta impune sa se depuna un mare efort barbatesc. Viatu este astfe1 faeuta incat unul ta~ne~te inainte. pentm ca i~i ajuta ornul iubit. Ajutorul trebuie oferit numai atunei cand este nevoie de el. ornene~te. se va ajunge curand la sarnavolnicie. Sotia ~i sotu1 care se iubesc merg pe dmmul vietii pastrandu-~i flexibilitatea ~i echilibrul.

nu mai §tie ce sa faca cu libertatea eucerita. Toti avem dorinta de a spori binele. deoarece pentm omul sentimentelor ea constituie idealul de perfectilLne. Pentru aceasta este necesar ca omul sa invete st ·§i Inteleaga parintii. Numai nu 173 .. Daca yeti lncepe sa pricepeti viata printr-o dieta vegetariana ~i plante tamaduitoare..i echilibreze eu-l interiorul eu cel exterior. dupa ce a obtmut-o. Daca credeti ca vi se potrive~te mai mult 0 meditatie de cateva ore.f1 tovara~ de drum. ~i daca ea va va ajuta sa deveniti con~tienti de gre~eliie dumneavoastra ~i sa Ie indreptap totul este ill ardine. ~i asta este minunat.Alunga raul din tine Necasatoritii. In fiecare ferode exista ~i un bfubat . Nu e:te important Cill'll 0 veti face. dar daca ne uitam la eei singuri. dupa metodologia mea sau dt. Cine .. este foarte bille. Daca veti reu~i sa va schimbati modul de gandire prin perfeqionarea corpului.i ill fiecare barbat exista §i 0 femeie. N e temem pentru ca Inca nu ne-am eliberat de frica nimeni nu ma iube$te ~i pentru ca nu avem capacitatea sa Intelegem valoarea intrinseca. ace§ti oameni doreau sa aiba. Noi apreciem doar partea aparenta. o familie §i sa continue sa Invete leetia pamanteasca. In realitate.pa oricare alta. Chiar ~i eel care l§i dorea foarte tare sa se elibereze de jugul casniciei §i visa la singuratate. va atinge nivelul actual al perfectiunii umane. Fiecare dintre noi tanje~te inexplieabil dupa singuratate. foarte putini dintre ei sunt ferieiti cu singuratatea lor. divoqatii sau vaduvii se vor grabi sa atinga perfectiunea rora a invata in prealabil lectiile vietii materiale. Dcar sa-~i fi gasit un bu.. De ce dorim singuratatea ~i de ce ne temem de ea? o dorim. Premisa 0 constituie iertarea. profunda a singuratatii.tie sa-.

lepadati-va de stresuri pentru ea sexul opus sa se poata uni cu dumneavoastra ~i sa formati perfectiunea. Nu-~i trambiteaza faptele ~i sunt considerati ni~te ciudati. Pe lumea aceasta sunt putini giganti autentiei ai spiritului ce calatoresc singuri ~i nu dau nici un semn ca s-ar phlnge. Sanatatea lor este in ordine. Deocamdata nu am invatat ins a sa ne eunoa~tem spiritul. In feIul acesta va yeti face dumneavoastra in~iva bine ~i yeti face bine ~i celuilalt. Neam obi~nuit sa ni-i imaginam ca pe ni~te singuratici ce mediteaza intr-o pe~tera din munti. noi reprezentam sexul opus pe care l:nceream sa-1 inabu~im in noi eu forta.Luule Viilma uitati di energia gandurilor este energia primara ~i eea mai puterniea. Doar spiritul nostru este capabil sa inteleaga faptele unui astfel de om ~i sa-l considere 0 personalitate.aceasta ~i este misiunea dumneavoastra. Trebuie sa intelegem ea. Aceasta este problema parintilor fiecaruia dintre noi ~i a intregii omeniri. folosind orice posibilitate pentru a-~i spori intelepciunea. prin natura no astra interioara. . ~i toate chinurile lui fizice ~i suflete~ti vor disparea. Daca ati aparut in viata aceasta ca sa invatati de unul singur sa va perfectionati . Cine se va elibera de stresuri. V-ati propus un astfel de scop? Dadi nu. Etaloanele de singuratate sunt siha~trii ~i sflntii. Trebuie sa facem bine pentru noi ~i prin aceasta pentru eeilalti. Nu e nevoie sa traim cum vor altii. ca apoi sa-~i foloseasca cuno~tintele pentru binele vietii. de~i ea nu poate fi vazuta ~i nu poate fi atinsa eu mana. va inva~a ~i va deveni un astfel de calator.se obi~nuie~te sa se vorbeasca despre misiunea omului. Merg pe drumul lor. Este infinit mai greu sa auzi lini~tea cand te afli in mijlocul unei mu1timi zgomo- 174 . Astazi.

~i acum imaginati-va 0 tanara necasatorita care se intreaba: !J Si la urma urmei. Printre singuratici se intalnesc tineri serio~i. de neincredere.0 femeie are nevoie de un biirbat pentru a ramane femeie. Mama ei era atat de de. de spaima de a fi singur.Jti barbali? J. Esenta determina faptele.ului. day este capabil de a~a ceva numai cel care s-a eliberat de stresurile pro vocate de emotii.un barbat are nevoie de 0 femeie pentru ca el sa ramana biirbat. de nepriceperea de a gasi un om apropiat ca spirit. Eliberati-va de antipatia fata de cuvintele goale 9i de micimea omeneasca. Este po sibil. dar i~i diminueaza valoarea prin stresuri. In general sunt barbati. 175 . dar nu sunt con~tienti de esenta lor ~i sunt tri~ti pentru ca nu pot sa-~i gaseasca un partener egal de sex opus. In orice societate. ca ei sunt rrinunatii oameni ai viitOl. de indoieli.Alunga raul din tine toase. . de deziluziile pro vocate de oameni. dimanand in acela~i timp 0 fiinta singuratica. de sentimentul de inutilitate.' Ea roste~te de fapt intelepciunea de viata a mamei ei. de satietate fata de viata. care au intelepciunea vietii. Pe un astfel de om eu 11consider maturizat spiritual ~i puterni~. de neincredere in sine.Jteapta [neat a avut destul de suftrit din cauza inteligentei ei. pe care ea i-a insuflat-o tara sa-~i dea seama. de lipsa spiritului de intreprinzator. el se comporta la fel. de dorinta de a parasi lumea aceasta. dar sunt ~i femei. Ei nu inteleg ca Ie este proprie exigenta fata de sine ~i fata de ceilalti. de ce ne trebuie ace. de negatie etc. Reprezentarile dogmatice ale mamei sunt lip site de ceIe mai importante intelepciuni de viata: .

a~a-numitii oameni civilizati 11vad foarte rau. 176 .ne adevarul. Spaima de a vedea ~i a auzi adevarul ii face pe oameni sa nu spuna adevarul.m!elepciunea unui om deceptionat nu va mtrece niciodam imelepciunea naturii. este condamnat la singuratate pentm ca bogatia nu are un suflet iubitor.. necasatorita.Luule Viilma . Un om care eu adevarat iube~te pe celalalt. Haideti sa ne gandim ce e bine ~i ee e rau. Ce sfat i-ati da unei femei de varsta medie. Este dureros sa ti se spuna adevarul.mincino~i. Este u~or sa negi ~i sa te pui de-a curmezi~ul vietii. Ii face sa se minm chiar pe ei In~i~i in a. Sentimentul de singuratate. Omul care iubqte bogatia. nu va fi niciodata singur. Ea nu a ajuns inca la un nivel spiritual. Invatati sa daruiti celorlalti iubirea §i sa va simtiti bucuro~i ~i atunci veti fi fericiti. de~i dare~te fomie mult Trebuie doar sa inceapa prin a-~i recunoa~te gre~elile. ca nu are nici spaima ca nimeni nu ma iube~te ~i di in ~ general este un om nemaiintalnit de bun? Eu stiu ee . modul dUllh'1eavoastra de a privi viara v-au adus la boala sau. medicament sa-i prescriu. a carei fata este p1in~ide pete ro~ietice de la 0 eczema aparuta m copiHirie ~i nelecuita niei acum.a felincat nici nu observa cat de nesinceri ~i de teatrali sunt. capabil sa provo ace bali. a citit tot. Animalele ~i oamenii "naturali" vad bi. ulterior insa va fi mult mai greu sa-!i lecuie~ti ranile suflete~ti. este privilegiul societatii de binefacere. la inceput. care ~tie tot. la neputinta ~i asta Inseamna ca nu gandi!i corect. care demult a fost operata de pietre Ia vezica biliara. Recunoa~teti acest lucru §i revizuiti-va parerile. Reprezentarile. Sa recunoa~tem ca preruim in viala daar ce se vede. mai simplu spus . dar care este ferm convinsa ca nu are in ea mci 0 rautate.

.Alunga raul din tine Puneli-va intrebarea:. probabi1. Vi s-a intamplat.di libertatea este inevitabilul con~tientizat.nu vor sa dea. in realitate. di. care nu face decat sa creasca . Omul nu poate schirnba legile vietii ~i mersul ei. pipaitul. ca nimeni nu-~i aminte§te de existenta lor pe lume. Daca va place viata ~i va plac oamenii. omul este 0 fiinta singura . atunci trebuie sa faceti alegerea intre nazuintele naturale.vawl. el trebuie sa traiasdi in conformitate eu de.. Spaima egoista ea pe mine nimeni nu ma iube~te le-a blocat ratiunea. Eliberati-va de atitudinea durnneavoastra negativa ~i va va fi bine. Nemultumirea lor nu poate fi satisfacuta nici de eel mai bun sistem social de asigurare care exista ill lumea aceasta. auzul.. memoria ~i judecata. gustul. Toli ace~ti oameni au un defect comun . Insu~iti-va acest adevar . care se plang in permanenta ca sunt plietisiti. sa intalniti ~i oameni ciudati care nu se plictisesc niciodata ~i care In singuratatea lor se ocupa cu mare bucurie de cine ~tie ce 1ucru neobi~nuit. ca nu au cu cine sa vorbeasca.'1ii or sa fie singuri. Ati intalnit cu siguranta oameni. ~i cata determinare au oamenii ace~tia! Se vorbea de 177 . ci vor sa prirneasdi. Rautatea provenita din insatisfactie infrange toate simturi1e omene~ti . mirosul. singuratatea corpului fizic nu are importanta. ca nimeni nu organizeaza ceva. ca nu sunt invitali. tineri ~i batrani. Modul cum te raportezi la acest lucru Iti determina perceptia fata de viata. omene~ti ~i nazuintele nenaturale.. el nu-~i simte singuratatea pentru ca impreuna cu el este iubirea. In viata de zi cu zi. ca nu sunt distrali. eel orlalti nu Ie pasa. Ce a~ vrea sa fiu?" Daca ati decis ca vTeti sa fiti om. ca nu primesc vizite.i acesta este un fapt incontestabil al vietil. fantastice.i sa se transmita ~i celorlalti. u. altii se tem de sil1guratate. Afla!i ca. a1tii 0 v urasc.

Daca cineva vrea sa auda din gura ei ceva despre in. dar a ~i meritat. Traim ~i imbatranim. Ochii ei nu ~i-au pierdut vederea de la lacrimile varsate tara noima. care incepe ~i se termina in acela~i loc. Ziua de ieri nu va semana niciodata cu ziua de azi. pentru ca viata se schimba. CUTem altemativ Viata reprezinta 0 mi~care ondulatorie in spirala. In plan cosmic omului ii este propriu numarul 7. Spira spiralei reprezinta perioada de timp destinata omului. Batranica aceasta e facuta sa traiasca vqnic. In corp avem ~apte chakre. In integralitatea lui omul e format din corpul spiritual ~i corpul fizic. caderile ~i urcu~urile sinusoidei vietii noastre se succed la fiecare ~apte ani. ea va pune cartea de 0 parte. indiferent de mersul vietii. Indiferent de sex. Viata ca un . Succedarea continua a binelui ~i a raului da vietii 0 mi~care ondulatorie sub forma unei sinusoide pe aceasta spirala. Ea va invilta ceva nou atata timp cat ii va mai da Dumnezeu ~i Dumnezeu i-a dat destul.r~itul se afla mai sus dedt inceputul. cu deosebirea ca totdeauna sf§. 178 . i~i va netezi fusta ca 0 domni~oara sarguincioasa ~i va incepe sa povesteasca ce a invatat-o pe ea viata. Aceasta inseamna ca. Doar un prost se va plictisi ascultand-o. spiritul uman devine cu fiecare viata mai intelept.Luule Viilma cunind la radio despre 0 batranica ce urma sa implineasca 100 de ani ~i care i~i dorea sa primeasca cadou 0 carte cu istoria Spaniei.• telepciunea vietii. in bine. Stil singuridi in camera ei ~i cite~te despre tara visurilor ei.

Alunga raul din tine Femeia ~i barbatul sunt parti opuse ce formeaza un intreg unital', de aceea, la aceea~i varsta, copiii - baietei ~i fetite, tinerii - baieti ~i fete, adultii - barbali ~i femei, au interese diferite ~i au particularitatile lor de dezvoltare. Priviti schema ~i veti vedea ea 0 fetita de 3,5 ani este foarte deschisa spiritual ~i este eonsiderata mai inteligenta decat baietii, in schimb nu este prea interesata de dezvoltarea ei fiziea. Un baietel de aceea~i varsta este insa activ ~i neastarnparat ~i dorqte sa se afirme prin forta. Nu gase~te rostul poeziilor. La ~apte ani apare prima egalizare, apare interesul atat pentm partea spiritual a cat ~i pentm cea materiala a vietii. De aceea, aceasta este varsta cea mai potrivita pentm a merge la 9coala. La zece ani 9i jumatate fetita incepe sa manifeste interes pentm corpul sau ~i infmmusetarea lui, baiatul in schimb nu Ie acorda atentie. In Iumea lui sunt multe alte lucmri mai interesante. Va merge eu mult mai multa placere, de exemplu, la bibliotedi. La 14 ani baiatul ~i fetita au aproximativ acelea~i interese. La 17,5 ani fata i~i descopera dorinta de a cun.oa~te inteIepciunea vieW, in timp ce baiatul este interesat de tehnica ~i de sport. De la 21 de ani, tinerii normali, de comun acord, se pot 9i casatori. Femeia intra J:ntr-operioada cand incepe sa cunoasca probiemele materiale, na9te copii, se oeupa de educatia lor 9i cere sotului sa faca aceIa~i Iucm, dar barbatul de 21-28 ani este preocuDat de dezvoitarea Iui spirituala. In familie illcep, inevitabil, sa apara disensiuni. La 28 ani incepe varsta reevaluarii echilibrate a valorilor vietii, incepe 0 etapa de cotitura. Aeurn bilrbatul eu eap 179

Luule Viilma

se duce la munca, are satisfactii datorita capacitatilor ~i posibilitatilor sale. El munce~te ~i nu 0 poate intelege pe sotia sa care este atrasade autoperfectionare spirituala, vrea sa se cultive, vrea ceva u~or ~i emotionaL Iara~i contradicp.i!

180

Oezvollare

• _\.."r 7 ~, \
"SPifp€itt,tal,a,',

00

~..•
•....•

Dezvoltare
f1zict\

ffi-

L"""""'" " "'" Barbat

I.1/ F••••U,ei~e*,-'" _ 1\ el ,
A

~nHde

\.I via~a

~ ~
Oq
$::)( "":

S

;: -$::)(

~
"'"

9" 9"

~

anii de viata

,

Dezvoltare

fizjd

Luule v'iilma La 35 ani incep sa-~i puna intrebari serioase in legatura eu viata ~i se inteleg bine. Dupa aceea, la femeie apare necesitatea de a-~i organiza, in sfar~it, partea materiala a vietii. Incepe sa se grabeasea. Are 0 mare capacitate de munca. La aceasta varsta barbatul simte ea are ultima oeazie sa invete. La 42 de ani vine Iini~tirea. Omul i~i ia un ragaz inainte de sosirea batranetii ~i mediteaza asupra vietii. Dupa 42 ani femeia tinde din nou spre valorile spirituale, de data aeeasta de pe pozitia unei personalitati mature, exigente. Barbatul de 42-49 ani vrea sa-~i tennine taate treburile inainte de a-I Iasa puterile. Ambii dorese sa ia maximum de Ia viata, numai ca fiecare are necesitatile Iui. Daca vor fi capabili S2, se in~e1eaga intre ei, vor realiza mult. . Femeile de 42-49 ani trebuie sa ~tie ca corpullor fizic a intrat intr-o perioada de mari transformari ~i de aceea capacitatea ei de mand intra in partea descendenta. Este varsta, este timpul pentru autorealizare spirituaIa, pentru perfectionarea sufletului. Daca suflelul este lini:;;tit~i munca ii va merge din plin. La aceasta varsta barbatii muncesc intr-una. Dupa 49 de ani reapare varsta copilariei, dar deja la un nivel mai inalt ~i ell 0 amplitudine exact inversa. Barbatii tree prin aceasta perioada mult mai lini~tit, dar femeile i~i pierd cumpatul. Este varsta care Ie inspaimantEL Pentru cine nu §i-a pus niciodata Intrebari asupra vietii, incepe perioada de cadere - eel mai jos din toata viala, caderea nivelului spiritual, a memoriei, a judeditii. La aceast~i varsta omul se imboinave~te gray ~i numai dintr-o singura spaima - spaima de batranele.

182

Alunga raul din tine Femeia care nu este ingrozita de batranete simte ca i-a revenit rnintea clara de copil. I se treze~te interesul fata de lucruri pe care pana atunci nu Ie realizase. Cea care a ajuns la filosofia vietii, nu se mai gande~te la moarte, nu va atrage boli din cauza fricii de moarte, nu va mai simti 0 stare de apasare in timp ce munce~te. Capacitatea ei de munca va cre~te atat de mult, incat ii va da clase oricarei fetetinere. Dadi femeile ar intelege ca stresurile Ie sustrag fortele ~i Ie doboara la pamant ~i daca le-ar da liber, ar capata sanatate. Barbatii, dimpotriva, se simt bine la aceasta varsta. Cre~terea spiritualitatii ~i priceperea de a-~i analiza viata traita pana atunci ii ajuta sa inteleaga ca munca ~i bunastarea nu sunt nici pe de parte lucrul cel mai important din viata. Urmeaza sa-~i satisfaca necesitatile spirituale pe care nu ~i Ie putusera perrnite ~i atunci nu VOl' veni nici bolile. La apusul vietii omul este capabil sa mediteze la ziua care a trecut ~i sa-~i indrepte gre~elile in sufletul sau. Pentru cine ~tie ~i pentru cine poate, seara vietii va trece calm ~i cu bucurie, la fel cum trecea pe vremuri seara de duminicii, atunci cand oamenii se schimbau spiritual. Astazi, pentru majoritatea oamenilor, ea seamana cu seara de sambata cand se face baie. Diferenta consHi doar in aceea ca atunci baia se facea cu bucurie, oamenii se spalau de murdiiria veche pentru ca sa intampine ziua de odihna cu trupul curat. - In prezent, oamenii se sperie de batranete sau 0 urasc. Daca omul se teme de batranete, ea va trebui sa-l sperie. Cine ura~te batranetea, la batranete 11vor a~tepta incercari foarte dureroase. Batranetea are 0 mare valoare, ce produce bucurie celui ce se delecteaza eu ea - intelepciunea vietii. Astazi, ba183

nu au respectat din tinerete pe cei in varsta ~i nu au apreciat inte1epciunea lor data de viata. senti184 .ima mai dese ce apar in timpul bufeurilor Sll. incetine~te circuIatia sanguina ~i imp iedidi alimentarea normala cu sange a intregului corp. ~tie ca nu-l poate oerati toata viata. 1 .lltreactia corpuIui la eliberarea de spaima de moarte. BataiIe de ir.Sentimentul de vinovatie . altfel el n-ar mai invata sa mearga pe propriile picioare. Pragul noii varste se nume~te climax. Aici este locuI sa vorbim despre principalele stresuri. Exista ~i cazuri dnd simptomele climaxului patologic se observa de la 35 ani. ehiar daca se preocupa de copil. De regula. Natura este ca un parinte grijuliu care. Voroese ~i chiar glumesc pe aceasta tema. Multe femei considera ca odata cu instalarea menopauzei viata s-a terminat. toti trebuie sa recunoa~tem ca ambele tipuri de inteIepciune sunt foarte necesare ~i au aceea~i importanta. Era mai importanta inte1epciunea invatata la ~coala. Daca pana la 49 ani femeia nu ~i-a insu~it legile naturii ca sa poata merge mai inte1igent mai departe. acum natura nu 0 mai ajuta sa se elibereze de stresuri prin men-:stmatie.sleie~te inima de forte. intmcat cei care sunt acum batnlni. Acum. dar Ii se mpe inima. nervozitatii ~i bufeuriIor se afla acurnularea de stresuri. Prin greutatea lor. Climaxul feminin (menopauza) este foarte chinuitor pentm ca spiritualitatea incepe sa descreasca ~i nn se observa 0 cre~tere a activitatii fizice. Femeia percepe acest fenomen ca ~i cand ar lnceta sa mai fie femeie. In spate1e intremperii menstruatiei. Si tomi din cauza spaimelor. menopauza se instaleaza incepand de la 50 de ani. Fieeare are locul ei.Luule Viilma tnlnetea nu este pusa la mare cinste.

Cand vasele de sange se ingusteaza pielea devine reee ~i palida. La cine s-a obi9lluit sa gaseasea 0 cale rationala de ie~ire din arice situatie. moale ~i lene~a. Metaforic vorbind. El ne in~tiinteaza de aceasta stare prin spaima de moarte. inima. Bufeurile de climax sunt provocate de succesiunea rapida a acestor trei stresuri principale. sa-~i puna speranta in aitii. din manunchiul de stresuri cresc ni~185 .. Ca urmare. din prostie. bataile de inim3. sa caute la aIti! cauza necazului lor. apare spaima de moa. Pentru a compensa lipsa de oxigen. Corpul este invadat de dildura ~i transpiratia iese in afara. provocand Inro~irea pielii.l'ncepe sa pompeze sangele foarte repede.lie 9i vasele de sange se contracta bruse. am putea da de bucluc. acela nu va suferi niciodata de aritmle. chiar albastrie. vor trece de la Sh'le9i foarte repede.Alunga raul din tine mentele de vinovatie apasa pe inima ~i ea devine slaba. 2 . vreme. ceva nu este in ordine. ceea ce ajuta corpului sa dea afara negativitatea ~i 11 fere~te pe om sa nu faca 0 fapta rea. aritmiile pot sa dureze multa. in celule apare un deficit de oxigen ~i de substante hranitoare. Omul simte biHaile inimii ~i i~i da seama ca. Spiritul ~tie ea este pre a devremepentru a muri dar.Rautatea provoadi cre?terea volumului de energie 9i marirea tuturor tesuturilor ~i organelor.Frica provoaea spasme incanalele energetiee ~i in toate tesuturile moi. 3 . La eei care obi~nuiesc sa fuga de rau. Astfel de accese apar ~i la tineri. Ea dilata la maximum vasele de sal1ge. Cine va invata sa se elibereze de stresuri. de fricB. odata ell varsta. Cand circulatia sanguina se ineetinqte prea mult.

bun pana atunei. Intr-un astfel de coleetiv ~eful se poate simti ca un pionier. Am avut ins a ocazia sa vad femei eu nevroza de climax de la 35 1a 80 de ani. Ei au acelea~i interese imediate. Coleetivul. ori pe rand. La fel de greu Ie este sa lucreze impreuna ~i/sau sa fie prieteni cu cei de aceea~i varsta. Astazi. mai de~tept ~i mai activo Din aceste motive ~eful va avea ~i un sentiment mai pronuntat al propriei demnitati. Din punet de vedere medical. Mult mai prevazator va fi ~eful care prime~te in coleetivul sau ~i lueratori mai in varsta. acolo unde Iucreaza persoane de aceea~i varsta. Mai demult. va deveni un intreprinzator. diferenta de varsta intre cei doi soti era mare. prea mult bine nu mai este bine ~i sentimentul propriei demnitati se va transforma in vanitate ~i egoism. Oamenii de sex opus. au aeelea~i seopuri in 186 . un ~ef de colectiv va prefera sa aiba subaltemi mai tineri decat el. climaxul dureaza dl. ori toti deodata.tiva ani. trebuie evitat insa un eolaborator cu 7 ani mai tanar. lucrurile merg bine. Cea mai buna varianta este un colaborator cu 7 ani mai mic ~i de sex opus. De obicei. In schimb. Dar. dar de aeeIa~i sex. preeum ~i eei de aeela~i sex care au 14 ~i eu 28 de ani mai mult. dar de sex opus. iubirea ii aduce impreuna pe tinerii de aceea~i varsta. ironizarea ~i umilirea celor din jur. Sotilor de aceea~i varsta Ie e greu sa-~i men!ina 1ini~tea in familie. eu 7 ani ~i eu 21 ani mai marl. nazuinta spre perfectiune. dar de acela~i sex. De ce? Aceasta ne arata ere~terea nivelului de dezvoltare al omenirii. Interesele ineep iara~i sa eoineida daea persoana este mai tanara eu 14 ani ~i este de aeela~i sex. se va destrama. Aceasta duce la ingamfare. din cand in cand erup.Luule Vii/ma te vulcani care.

in func!ie de gradullui de educalie. Marea masa de oameni devine mai inreleapta odata eu varsta.Alunga raul din tine momentul respectiv. sa fie sarcastic sau chiar sa sara la bataie. Un adevar de viata spune ca cine e mai batran. Dadi cineva nu se poate afinna ~i asta se intampla din cauza fricii ca nu sunt bagat in seam a. El l~i alege in mod con~tient colaboratori mai in vilrsta ~i mai cu experienta. Dadi ~eful nu are teama ca nu este iubit. Dadi este concediat. Va incepe sa spuna care este varsta lui. nu va cunoa~te nici teama ca unul din ei ar putea sa fie mai de~tept decat el. nu va fi niciodata multumit ~i vesel. e mai de~tept. subliniindu-~i in felul acesta inrelepciunea. sa ironizeze. Daca nu s-a eliberat. se eonsidera indreptatit sa spuna ca nimeni nu vrea sa aiba alaturi colaboratori mai in varsta ~i mai de~tepti. Viata este prea seurta ~i pre a prelioasa ca s-o dam pe fleaeuri. Nieiunul nu va simti nevoia sa rada de eOffipetenta celuilalt pentru ea sa se ridice pe el in oehii eelorlalli. spiritul sau s-ar ingriji ca el sa se afle intr-o pozirie favorabila. I~i va pennite sa critice. dar nu orice de~tept are capaeitati de condueator. de la care are ce sa invele. nu va umili pe al!ii pentru a-~i menline autoritatea. Viara ne invata ca un ~ef trebuie sa ~tie sa-~i aleaga echipa ~i un lucrator trebuie sa ~tie sa-~i aleaga ~eful. Un om care se respecta. Si atunei nu va fi nici un fel de conflict intre ~ef ~i colaboratori. spiri187 . i~i va dezvolta talentul de conducator mra sa fie invidios pe capaeitalile celorlalli. Cine va fi con~tient de aeest adevar. Daea omul s-ar elibera de spaime. deoarece in subcon~tientul uman inlelepciunea este valoarea cea mai mare. A lucra eu astfel de oameni este 0 1~ pmcere.

1a un tata de 21 de ani §i fata Iui nou nascuta interese1e de viala vor coincide ~i de aeeea se §i inteleg mai bine. ~i daea vreodata liniile intregii familii se vor interseeta mtr-un punet. Neeoineidenta eritica a amplitudinilor lor de viata poate duee la destramarea farniliei. in timp ee lafiiea se va dezvolta partea spirituala. 188 . eel decep!ionat ~i aflat in stare de stres. Cand 0 femeie de 21 de ani na§te a fata. aceasta inseamna 0 mare fericire. in general. pe cat este posibil. va sfatuiesc sa va desenati schema eu amplitudinea vietii impreuna eu sehemele edor din easa §i atunci va va fi mai u§or sa eomunicati. iar barbatul in PQlletul maxim de ere§tere a fortelor fizice. Aceea§i regula se aplica §i la comunicarea intre parin!i ~i copii. Pentru a intelege mai clar. perioada favorabita pentru comurucare.Luule Viilma tul ii desehide u~a sa intre intr-o saHi de dasa eu multe suferinte. In schimb. mama va avea 0 perioada de dezvoltare a nivelului fizic. ea un barbat sa se mteleaga eu 0 femeie. Deosebit de eritiea este situatia cand femeia se afla in punetul maxim al ere§terii spirituale. dar.. rara insotitor. Daea 0 femde de 21 ani na§te un baiat. Abia dupa ee amplitudinile lor se vor fi depfuiat la maximum urmeaza 0 imbu.pentru ca nu ~tie ce sa a§tepte. dar va intra singur. fiind amandoua. daea vor dori.natatire a vietii. vor putea sa se inteleaga. Inte1egerea lor reciprodi se va eomplica. Dorinta de a-§i transforma so!ia in copia sa este §i ea supusa e§eeului. nu §tie sa Cl§tepte. daea eei doi nu ~tiu sa se mteleaga unul pe eelalalt. dar. Punctele tmde liniile se intersecteaza arata. ea va fi eapabila sa-1 inteleaga mai bine deeat dad! I-ar fi naseut la 28 de ani. femei. earn acelea~i eompliealii de eomunieare Ii a~teapta ~i pe soth de aeeea~i varsta. intrueat mersul vietii se supune legUor naturii.

cine se aseamana se eauta. Importanla primordiala 0 are dezvoltarea spiritului.in mai midi. Dar spiritul este totdeauna de gen masculin. Aceasta este foqa puterii feminine. iar una de 28 de ani . Nu se vor certa des pe fleacuri. Nu uitati. Mamele . La aIm varsta acest copil nu ar fi putut sa va aleaga pe dumneavoastra. dar eu cat vor trai mal mult impreUL. care nu Inte1eg viata lumii este mare ~i in relatiile lor vor continua sa-l considere pe copil rau ~i neascultator. ehiar daca el a facut 0 mar~ descoperire pentru omenire. tatii vor incepe sa semene eu mamele. In viata de zi cu zi. numiirul parintilor care nu iarta. Parintii cicalitori devin totdeauna piatra de incercare Sf :11tuala pentru copilullor. eu atat mai mult vor suferi materi3. tatii . pentru di nu chiar daca mama este dependent de ea. mai mult decat cu placere. conflictele principiale dintre ei vor fi inevitabile ~i vor produce multa suferinta amandurora.1. Timpurile de azi impun 0 dezvoltare spirituaIII rapidll pentru a ramane in viala. Cel care are 0 sinusoida total opusa sinusoidei mamei lui.sa devina contrariul negativitatii mateme. acest eopil §i mama lui nu seamana. Dar claca copilul are deja a varsta. dandu-le drept ale lor. va putea sa-~i atinga u~or scopul ill viata . mai determinat. ar fi fost un cu totul alt copil.Alunga raul din tine Dar de ce 0 mama de 21 de api na~te 0 fata. Din pacate. $i acela nu v-ar fi considerat omul eel mai drag. Acest copil va fi mai putemic L'1terior. parintii se vor lauda. eu succesele lui.un billat? De ce sa nu se nasca ill ordine inversa? Pentru ca spiritul eopilului dumneavoastra a dorit sa invete Iectia mai grea a comumdirii. ii 189- . Cu cat criza de pe Pamant este mai mare.in mai mare masura.li§tii. va avea incredere in el. ei au pareri diferite despre viata. va spune mereu ea e rau.

Femeia vrea sa traga dupa eo.pe sot ~i familia. nazuintele lor pamante~ti nu se VOl' implini. Este mai complicat decat credeti ~i mai simplu decat presupuneti.Luule Viilma Conform legilor vietii. Cel care ramane acum in unna. este po sibil. Cine nu va invata sa 0 faca inteligent. cel de pe urma va fi cel dintai. adidi femeia. este ~i va fi un inaintemergato'r. se pregate~te sa-l ajunga din u. el nu se va clinti din loco Femeia poate sa-i a~teama ~i sa-l mane pe barbat cat dore~te. pentru ca 11hrane~te sufletul. Cu cat rezistenta este mai mare. Se incinge 0 lupta care va distruge familia. pentru ca ea dorqte tuturor acel bine care este in ea. A-ti schimba caracterul inseamna a intelege in altfel sensul vietii ~i a te elibera de rau cu ajutorul vointei pentru a putea atinge scopul mult dorit. corpulll va insoti categoric. Daca barbatul merge singur. Indiferent de sex. racterul! Este imposibil! Nu. Si veti fi cu atat mai fericiti.rmape barb at. nu hrane~te spiritul. corpul se opre~te din mers. femeia nu va merge niciodata singura. 190 . Aici poate fi de folos doar 0 mare munca cu tine insuti. Si indiferent cum I-am numi pe om . apatic sau moale. indiferent. Femeia este generatorul de energie pentru cel care merge. atata timp cat oamenii nu-~i vor insu~i legile vietii. Barbatul a fost. cel care merge inainte este creatorul vietii lui viitoare. Daca spiritLll este capabil sa mearga. . dar ei nu vor sa mearga cu ea. Foarte multi sunt uimiti: "Atunei trebuie sa-mi sehimb ea. va fi obligat sa invete prin suferinta.. cu atat mai putemica este dorinta femeii de a-i salva. dar sa se mi~te 11va face doar iubirea.comod. pe cat ati fost de nefericiti. Dar. Dad!.

~i familia trebuie pastrata. familia va putea fi pastrata. apoi sa-ti ieqi satia ~. este 0 autoamagire a omenirii. Cel care se desparte de partener nu mai este in stare sa-~i dobandeasca echilibrul sufletesc. Femeile ~i barbatii sunt. in orice situatie. subintelegem in primul rand patuI. Urmatoarea diferenta este de 21 de ani. Noi nu putem intelege ce inseamna unirea dintre un barbat ~i 0 femeie. Numai atunci dnd fiecare se va elibera de stresurile sale. Dezamagirile n abliga sa aprecieze sexulopus dupa experienta lui amara.m. ca oricare aHa. nu se ~tie de ce. ei i~i vor gasi mult mai u~or un limbaj comun. Lini~tea sufleteasca vine numai dupa ce ai devenit can~tient de gre~elile tale. Pentru aceasta trebuie ca mai intai sati ieqi stresurile. Demnitatea umana vizibila. In acest caz.Alunga raul din tine Unii i~i traiesc pentru a nu ~tiu cata oara viata in chinuri pentru a-~i indrepta daar a singura trasatura de caracter. Cel care ~i-a intemeiat 0 familie. 191 . Dar. Daca intre soti este 0 diferenta de varsta de 7 ani. i se va deschide calea catre ina1tare. cea fixata in legislatie. Nu ne gandim la unirea sufletelor. a avut nevoie sa invete lectia dobandirii perfectiunii. omenirea daar vorbe~te despre demnitatea umana. Cine pretinde delThiitate umana s-ar putea sa nu 0 obtina niciodata pentru ca pretentia deja indeparteaza binele.a. El este inca foarte slab. daca va trebui depa~ita ~i diferenta de varsta. Christos a aparut sa ne invete cum putem sa ne schimbam cu demnitate.d. contrariile care forrneaza un tot unitar. Celui care 0 realizeaza. Obligatoriu. echilibrarea lor pana la unire fiind un scop minunat ~i tatodata scopul suprem al civilizatiei actuale. lectiile ce urmeaza a fi Invatate prin partener sunt atat de mari incat. omul nu va avea fortele necesare sa Ie invete.

0 adunam In noi 192 . Am fost uluita dnd am auzit pentm prima oara replica: "De unde e chestia asta di eu trebuie sa iubesc un am strain? Eu fmi iubesc saru!!! . Cat de putin ~tim putem sa constatam numai atunei eand ne apucam de LllVatat. eu at<1tmai putermca este iubirea el perfecta pentru sotu1 ei. A trebuit sa ma chinui sa-i explic ca un om inteligent nu trebuie sa reduca iubirea de aproape 1a ni'lelul poftelor sexuale nel:nfranate ~i 1a realizarea lor fizica ~i sa se ~i considere 0 autoritate incontestabila in domeniul datoriei umane. eu cat eonsideram ca ~tim foarte muite. ell amt ~tim mai putin. cu totii acest joe din eopilarie. Dh'1 pacate."Nu vi se pare ca nu este suficient?" .Jifaca dataria". Ea nu ~tia ea cu cat iubirea sufleteasca. Omul este sanatos atunci eand energia lui negativa ~i cea pozitiva se afla intr-un echilibru in mi9care. Nu erista lupta pentru viap. Iubirea perfecta garanteaza fidelitatea. Oricine poate insa sa invete sa judeee. ne-am obi~nuit sa percepem viata ca pe 0 lupta. Un astfd de om perfect i:~ieunoa~te loeul in via!a. desigur. Pentru inceput trebuie ~tiut ca. Am 'lazut ca era tentata sa ma intrebe ce zice sotul men despre amoralitatea mea. daca nu existii rautate. :tara sa-i dam impOlianta cuvenita. care ~tiu sa ereeze un eehilibru intre sentimente ~i ratiune. De asemenea. oricine poate sa invete sa iubeasea. a Qmului pentru ceilalti oameni ~i pentru viata este mai mare. II jucam tot timpulin viata. :tara 'larbe.am Llltrebat eu. Stim. A urmat raspunsul: "Omul trebuie sa 9tie ~i sa-.Luule Viilma Ea este aeeesibiladoar oamenilor eu judecata.

Exista oamer. Un mic curent ~i imediat omul se imboinave~te. Iertati-va parintii. Vrea sa fie gata sa mu~te ~i i~i ascunde rautatea in sine.i care nu suporta frigul ~i explica aceasta prin conditiile de sera pe care Ie-au avut in eopilarie ~i este adevarat. in oriee situatie. Ea inseamna ca omul se elibereaza de rautate prin ripete sau injuraturi. printro boala grea. Caldura seoate rautatea din corp. Corpulincearca sa se opuna distrugerii. Cum. 193 . sau nu se elibereaza ~i nici nu intenrioneaza sa se elibereze. faceti-o imediat ~i temeinic ~i treptat n-o sa va mai fie frica de frig. 11ajuta corpul. o temperatura normala nu inseamna ea omul nu are rautate. Acestea sunt reprezentarile unanim acceptate. pentru ca mai tarziu sa vada.. Consideram reglajul termic al corpului ca fiind un proces automat ~i nu ne gandim mai departe. mai ales femeilor. ca inca mai are de invatat. Un aitul poate sa se transforme intr-un rurtur ~i ramane tot sanatos. Ie place caldura.Alungii riiul din tine ~i ea cre~te prma ajunge la punctul critic ~i incepe sa ne distruga corpul. Pe cel care nu ~tie sa gandeasdi coreet. Este adevarat ~i ca oamenilor in varsta. Frigul fiU lasa rautatea sa iasa. Temperatura corpului este unul din modurile de echilibrare a rautatii la myel fizic. in ce mod? N e miram de ce copiii sanato~i nu se tern de frig ~i credem ca asta insearnna ea sunt caliri. Ne miram de sfinri care suporta totul. Atmosfera plina de ura din easa parinteasea i-a obligat sa traiasca permanent la Iimita crizei. pentru ca sunt daruiti eu capacitati ie~ite din comun.

inseamna ca a trecut criza ~i corpul e pe cale sa se insanato~easca. Cerealele au proprietatea de a-Ii mari sentimentul de responsabilitate in fata lumii. Transpiratia incepe imediat ce omul ~i-a dat seama de cauza bolii ~i cere iertare corpului sau pentru gre~elile tacute. In felul acesta. Efectul este minunat. Cel pentru care baia a devenit un ritual. Prin faptul ca ne place caldura ne ajutam incon~tient corpul. s-a Dadi in corp s-a acumulat mulUi rautate.~i cum? Pana ca. La atingerea punctului critic incepe transpiratia. Mai intai se incalzesc pe 0 lavita. Cand corpul incepe sa transpire. Apoi se a~eaza in tinda baii ~i beau bere. contribuie la capatarea 194 . se curi:ita in toate sensurile.Luule Viilma Se imbolnaYe~te acel corp in care rautatea strans pana la cota critica. noi . lecuindu-se in felul acesta de dureri de articulatii de oase ~i de alte bole~nile. Locuitorii din tarile nordice daresc sa-~i petreaca eoncediulin sud. estonienii au obiceiul ca atunci cand fac baie de aburi sa se bata cu 0 maturica. ca se face ~i 0 curatire de rautate. mai ales daca acest lucru se face regulat. Climatul cald seoate afara rautatea.focul purificator al organismului. ~i temperatura incepe sa scada. care ajuta ~i eacorpul sa se curete de tot ce este inutil.nd transpiratia incepe sa sara de pe ei. Sa vedeti cum fac baie barbatii tipic estonieni. berea. apoi se bat eu a maturica . De pe vremuri. ~i nu alcoal.estonienii. iar arzul ii da omului incredere in f0l1ele sale. cre~te temperatura . Spunem ca baia ne calmeaza ~i ne curata. dadi nu facem abuz. Nu ne gandim. Si asta tot pentru a trece prin foeul purificator. In felnl acesta temperatura contribuie la eliminarea rautatii. Ce este berea? Intai de toate este 0 cereala.

Alunga raul din tine de intelepeiune ~i ne da forte pentru ca viata sa mearga inainte. delectandu-se ~i de baie ~i de ele insele. ~i gata. Petele albe sunt spaima. J! J! J! Urma. rasuna 0 voce: Ba. probleme mondiale. Din nou intra in functiune maturiea ce seoate rautatea din corp. sa mearga la baie. aide/I la oparitoare (a~a se spunea pe vremuri. Caldura iti scade >pofta de mancare. Daca la caldura omul devine energic.einversa. ~i pomese toti ea unul. A~adar. acum se zice: Baie/i. eu placere.ilibmlaparent ~i retinerea sunt numai un efect exterior. acela dore~te sa se elibereze de rautate. Apoi barbatii beau din noubere ~i i~i continua discutia pana se simt vlaguiti. celui cui Ii place dHdura. petele ro~ii . dar in suflet murdaria a ramas la fel cum a fast. Are pete albe ~i ro~ii. temperamental. economie ~i politi ca. In timp ce i~i beau berea. ~i te fuce sa slabe~ti. Din aceste motive a~tepta taranuI cu nerabdare ziua de sambata. haide/i la sauna!" ). S-a dus mizeria. Frigul are actiul1. mai ales de came. Ec:b. ea ~i pe eelelalte mund. Lasau taate celelalte treburi de a parte ~i se imbaiau eu sfintenie. in frig el se lini~tqte. Corpul a fast curatat prin baie ~i abia acum sufletul se simte u~or. Tocmai cand discutia este in toi..ra195 . se leaga 0 discutie despre viata. zgomotos. La sfar~it pleaca spre casa. Pe vremea aeeea femeile nu-i eertau pe barbatii lor ca se due la baie numai ca sa se ameteasca. Blocheaza ie~irea rautatii ~i ea este nevoita sa se acumuleze in corp. fiindca ~i ele l~i scoteau rautatea eu maturica ~j 0 mceau. Omul modern a pierdut eultura de a se imbaia. Glasurile Ii se aud din ee in ce mai tare. Se spala. corpul miroase frumos.riti-va corpul dupa 0 cada calda sau 0 baie. n-are importanta cum.

Nici 0 alta portiune a pielii nu va mai vrea sa se imo~easca. sa ne de1eetam de felul in care corpul nostru reaetioneaza la schimbari. Prin contrast. Mainile §1 gatul alb . sub sam.probleme ell comunicarea. Daca. in timp ce faceti baie simtiti un feI de frison. Portiunea de corp ramasa alba dupa baie este loeul care urmeaza sa se imbolnaveasca. este regiunea din jurul osului sacru care ne arata ca nu a fost utilizata energia sexuala ~i ca exista spaime legate de probleme economice. Astfel baia pune diaga nosticul bolilor dumneavoastra ~i Ie prezlce. Veti spune di in cutele corpului. Cel mai bine ar fi sa ne eliberfun de rautate eu ajutorul gandurilor ~i apoi.ne putem face diu.J. la subsuoara nu patrunde caldura.spaimele se vor miqora. Pasiunea ~i portofelul merg totdeauna mana in manit Sanii albi arata di acuzatiile s-au acumulat. Prin aceasta corpul contribuie la ie§rrea rautatii acumulate. 196 . dildura va scoate in evidenta rautatea ~i spaimele. Inseamna ca s-a pus in mi~care energia fricii.ti jutorul ei ~i nu va mai trebui sa spuneti pe urmi:i: "Daca a~fi §'tiut". omul ar putea sa se bata ore intregi cu maturica. sa nu se rada de el. Impreuna eu transpiratia poate sa lnCeapa sa iasa ~i rautatea. deoareee rautatea iese odata cu transpiratia. Dupa 0 raceaHi apare durerea insotita de temperatura. Afland acest lucru. Sunt spaimele cele mai aseunse despre care omul nu indrazne~te sa pomeneasca. dar in realitate aceasta arata prezenta frieii respective de care omul se jeneaza sa vorbeasdi ~i de aeeea ea nn iese din corp. PriIT'.Luule Viilma utatea. scotand din el 0 cantitate uria~a de rautate. Adesea. in baie. dar orice depa~ire a masurii poate da na~tere la pericole . eu cat va veti bate mai mult eu maturica cu atat petele albe se vor imputina .

Foa.Alungii riiul din tine Omul care. dadi este facut in numele unui scop de bine. Frigul excesiv bloeheaza ie~irea rauHilii. Acest lucru este posibil. sau daca sunt puternici ~itraiesc in armonie eu lumea lor interioara. in flli'1qie de Iocul unde se acumuleaza rautatea. in schimb in frig a 197 . dlldura prea maExcesul este L.. ace1a nu va ingheta. el va mud. va cre~te peste masura ~i potentialul de rautate. se mai adauga eeva fierbinte. in el dimane 0 agresivitate ascunsa. Dad'i un om inghetat va fi introdus J:ntr-o carla ell apa fierbinte. majoritatea vor silri afara din cada tipand. dad dintr-o singura data iese mult prea multa rautate. numai de dragu! cre~terii eapacitatii vitale ~i a disponibilitatii de lupHi. mai sensibilia frig este abdomenul. re sau instantanee duce la ~oc termic sau la insolatie. focarul se raspande~te in tot ccrpul ~i devine periculos pentru viallt Focarul de inflamalie trebuie mai J:ntaj dicit ~i abia dupa aceea incalzit moderat. eu toate acestef. Omul incearca sa-~i ajute corpul prin eruptia rautatii .'1totdeaunadaunator. La lli'1. Rautatea acumulata ameninta sa distruga omul din interior. Daca aceasta calire se face rara a schimba modul de gandire.'1:e utim vor reu~i. deoarece ie~irea prea rapida a rautatii nu poate fi suportata. corpul fizie nu poate suporta acest luem.ele persoane. Intrati 1:ntr-ocada eu apa rece astfel incat sa va ramana p afara nlliilai fata ~i urmaxiti-va senzatiile.apare 0 senzatie de dildura. vor fi capabili sa stea mult timp in apa reee ~i sa nu se imbolnaveasca. Cine este con~tient de perieol.l. Daca 1a focarul de inflamatie. cu un anumit scop. Caldura "salveaza" omul. Oamemi care au putina rautate in ei. care ~i a~a are 0 temperatura ridicalli. i~i cale~te corpul prin frig devine calm. puternic ~i capabil de lupta. la alte1e spatele. Asta 11 sperie pe corp. Aceasta inseamna ca.

Eu lncep atunci sa In§1r parti!e pozitive ale sotu1ui ei. nu-i va fi prea frig pe un ger naprasnic ~i niei prea cald sub soarele arzator al de~ertului. Cine nu face aeest lucru ~i. Doar opinia publica 11obliga sa se mentina in limitele decentei ~i sa-§i stapaneasdi indaratnicia. Frigul te obliga sa gande~ti pentru a supravietui. Am discutat ell amiLlldoua despre principalele indatoriri ale femeii ~i ale barbatului.i. Rautatea cinstim ~irautatea mincinoasa ~tim eu totii cum se comporta un om indarjit. 198 . nul Nu pot sa iubesc un astfel de om! Un al- coolie §i un tnintor. . forta ei distructiva devine lenta ~i perfidii.. incepe sa se agite. eu atat rautatea lui. ~i nu se va imbolnavi din cauza variatiilor de temperatura. i~i cheltuie fortele intr-o lupta tara . eu cat un om este mai inclinat S8.Luule Viilma omul trebuie sa se salveze singur. nuna semnul egalita6' tii intre sinceritate ~i lipsa de educa1ie ~i sa eonsidere 5tapanirea de sine ea fiind un lueru inteligent. dincolo de fatada onorabilitatii. ea este de acord ~i parca deja n-ar mai vrea sa renunte la el. mi-a spus dintr-o suflare: "A. Celui care va incepe sa se elibereze de rautate. totul ar fi in regula ". Prima. Daca n-ar bea. de frica. sens ~I va plen. Pentru a deveni un om putemie ~i echilibrat este necesar ca in egala masura sa ne invatam ~i cu frigul ~i cu caldura.. tara sa stea mult pe gandmi. Rautatea Inabu~ita l§i pierde acuitatea ~i claritatea. va cre~te §i se va transforma in dispret. Comparali aceste doua femei.

0 trimite la cratita. el se enerveaza. tara sa inteleaga ca prin aeeasta i~i pierde feminitatea. sotul nu 0 apreciaza. el. Aceasta femeie are cancer Ia san. Din dnd in dlnd ii apare un fel de boala de piele ciudata care trece de la s:i. de~i pe urma face. cum pot sa iubesc un astfel de om? Dar nu merita. il suport numai din mila . Dupa parerea ei.Alunga raul din tine De un singur lucru are ea nevoie .Jifamilia ei. Spune ca s-a maritat din mila eu acest barb at. Cand femeia 11pune sa fadi ceva. Sotul ei este un om de viata ~i din cand in cand trage cate un chef monstru dupa care i~i vede de treaba. n-o mai lasa pentru nimie in Iume. In schimb. supus. Sotul ei este un om neajutorat. El spune adevarul. (In aceasta perioada femeii ii trece temporar boala de piele). care. ea are un copil bolnav din na. chiar claea face ee ii spune solia Iui. deoareee in lupta pentru supravietuire hrana ~i-a pierdut importanta. de~i toata Iumea 0 respeeta. tacut.ne~i pe care doctorii 0 numesc alergie. femeia moderna vrea sa scape de cratila. pentru ca fem~ia moderna vrea sa se debaraseze de cratita ~i de luerul de mana. dar nu vrea sa reeunoasca ea viata a unit-o anume ell el ~i nu ell aItul. Daea nu i-o iei eu forta. pentru 199 . Aceasta femeie are pietre Ia vezica biliara. copiii ~i nepotii vad in visurile lor chipul bunei lor mame sau bunicute care miroase a prajituri ~i care face 0 mane are de te Iingi pe degete. Cea de a doua femeie ma intreabil eu 0 nuanta de dispret: "Spuneti-mi.Jtere".ca sotuI sa fie un om cumsecade. eu 0 privire ~tearsa.Jipentru ca este tatal copiilor mei. dnd pune mana pe sticla nu se mai opre~te. Ea se supara tare de tot ca el 0 face proasta ~i cand ea ii face morala. ca raspuns. In loc sa abordeze rational treburile gospodare~ti. dar ea nu-I crede. Este apreciat la locul de munca. Trebuie sa ne ajutam fUca .

deoarece nu are in ea acest sentiment. Pentru inceput nu poate scapa total de indipatanare. 0 lupta. care este 0 nulitate. Dar succesele n-o bucura. pentm ca recunoa~te imediat ea a gre~it ~i ~tie sa aprecieze paqile pozitive ale sotului ei. Ea inca mai tine minte cand s-a mantat cu tanarul simpatic ~i di la inceput totul era bine. in loe de iubire. pentru ca dispretul are radaeini subtiri ~i ramifieate. fara ajutoml sotului. inevitabil. sine era. ci vrea sa-~i aranjeze viata. Continua sa-~i considere sotul capul familiei. Vazandu-i pe fata expresia de dispret reee. unde unul este invingator ~i'celalalt invins. Vede ca tot ce a realizat in viata. ~i chiar da200 . Nu i-a trecut prin minte ea ea este vinovata de decaderea sotu1ui ~i este de acord sa se elibereze imediat de rautate. a facut singura. daruiese sotului rautate.Luuie Viilma ca ea avea nevoie de aceasta lectie de viata. Gandurile i se invartesc tot timpulin jurul sotu1ui ei. Asta ~i arata boala ei. fiindca s-a obi~nuit ea viata este. ea nu dore~te sa ajunga la insuite mizerabile pentru a nu se simti ea insa~i umilita. rautatea este dispretuitoare. iar pe a1tii 0 sa inceapa sa-i manance palmele. rautatea este zgomotoasa. pe unii ii 'lor trece fiorii. daca asta 11va schimba ~i pe el ~i dadi ea va scapa de pietrele de{la vezica biliara. Este chiar interesata sa aile ee este aeeea a iubire adevarata. adiea demnitate. 0 doare faptul ea el 0 face de ru~ine deoareee nu are eoloana vertebra1a. Pentm prima este u~or sa se elibereze de rautate. Nu vTea sa se puna pe ea intr-o lumina favorabiIa fata de sot. Ambele femei. la a doua. Nu observa ca are un u~or dispret pentru tot ee nu intelege ~i ce depa~e~te sfera reprezentiirilor ei materiale. eu eea de a doua femeie problema este mult mai complicata. La prima. Ea nu se deschide eu bueurie pentru a invata sa ierte.

Du~mania este totdeauna indreptata spre un vinovat concret. aparitia febrei ii spune din ee in ce mai putin. orieum ea se va socoti tara de gre§eala. Dispretul cre~te incetul eu ineetul. Nimmmi nu-i trece prin cap sa ineeree sa inte1eaga esenta dispretului. mra sa-~i gaseasea timp sa vada dadi acest om are maear vreun amestec. Daca nu exista 0 baza clara pentru a-I condamna ~i omul modem nu este de acord eu mai putin . E1 merita mai mult. Cum sa recunoa~tem dispretul? 201 . Nici 0 parte. Dispretul este rautatea care umile~te. ci 0 vor seoate la leetie. ·aui. De aceea dispretui indeamna la du~manie. ii Du~mania duce la cancer. De foarte muIte ori du~mania incepe doar de la 0 banuiala aparutil in urma unor Lvonuri inventate.Alunga Taul din tine ca ea va fi nevoita sa pHiteasea pentru dispretul ei fata de eeila1ti. la ura.intre ei exista 0 du~manie sau ca s-au certat. Cu cat nefericita victima vrea sa para mai inteligenta.oamenii ineep s8. cu atat l~i ascunde mai mult dispretul. boala virala ~i continua sa traiasc8_in inttmeric. Cu cat ne ascundem mai mult dispretu1. dorim •. Dar legile vietii nu se vor interesa de parerea ei. Omul ii ziee raeeala. a lectie atat de banala ~i de primitiva lui nu-i folose~te la nimic. Corpulineearca saI ajute pe om sa_se cure!e ~i va seoate afara dispretu1 sub forma de temperatura. cu atat cancerul se dezvolta mai insidios. Umilind pe cineva.-limproa~te eu dispret. nici cealalta nu poate spune ca. Cu cat dore§te mai mult sa se ridiee deasupra greutiltilor §i deasupra celorla1ti.

el distruge un numar tot mai mare de oameni buni. Ceea ce va provoaca dispret. Eliberati-va de dispret. Daca va temeti de oarnenii trufa~i. in jur locuiesc oameni rai sau pro§ti care nu fac altceva decat rau. Daca 0 tanara dispretuie~te barbatii in varsta. altul . la dans cu 0 galanterie subliniat tinereasca sau cu aerul unui donjuan notoriu ~i se vor simti jigniti daca ea refuza. de exemplu.Luule Viilma Uitati-va in jurul dumneavoastra. dupa parerea parintilor. unul pasivitatea. din easa. Mai ales daca. Modul de raportare al parintilor sau educatorilor fata de viata amplifica neeesitatea naturala a copilului de a face bine pentru parintii lui. multurniti-i pentru semnalul de alanna tras ~i pentru drumul drept pe care vi I-a aratat. daca va supara sau daca va simtiti jignit ~i nu puteti nicicum sa uitari. va va s:kai ~i in continuare. vor incepe sa-i faca morala ~i 11vor dadaci cu 0 dHdura subliniata. Daca va irita. dizuti in autoadmiratie.munca fizica. Este un stres periculos. sau de oarnenii care nld de altii.harnicia excesiva etc. de a-I apara ~i ocroti. unul . altul . Dispretu1. Multumiti celui care v-a umilit: el v-a ajutat sa descoperiti dispretul din dumneavoastra. I se insufla copilului ca nu e bine sa povesteasca strainilor despre ce vorbesc 202 . el este frica ~i rautatea dumneavoastra fata de oamenii sfidatori. mode~ti ~i inteligenti. desconsiderarea incepe din copilarie. Unul dispretuie~te mitocania. ele. veti atrage dispretul asupra dumneavoastra.munca intelectuala. sfidatori. daca un tanar dispretuie~te femeile in varsta. acestea sunt semneIe dispretului izbucnit din focul rautatii bru~te. Pe masura ce cre~te. De exemplu.fandoseala. altul . batandu-l pe umar sau imbditi~andu-l ca 0 mama. categoric. ei 0 vor invita. Si daca v-ati culcat eu temperatura.

Copiii parintilor avuti rar sunt in arrnonie ell ei in~i~i. Pe lumea aceasta sunt putini oarneni care s-au inteleptit prin propria lor experienta de viata.tia a venit de la sine. va sliferi copilu!. pentru ca acoIo unde sunt multi bani este putina iubire. crearea unar valari ve~nice. eu cat raui este mai durercs. Cornorile lor cresc. Bogatia agonisita eu propriile maini 11 face pe barbat sa aiba pre a mare incredere in el.zatie de pericol ~i dorinta de a-i preveni. la care boga. Daca afi flicut pufin rau. Cand ii vad pe cei imbogatiti peste noapte cum se fudulesc ~i cum arata. foarte cur and se va abate asupra voastra ceva ce nu poate ji cumparat cu bani . vefi suferi vOl fn. daca priviti totul de sus. La maturitate. Cll afaf rasplata va ji mai dureroasa.}iva. inclusiv sadicia. chipurile. cultura. A1asura se afla lajiecare fn suflet". Iubirea fata de parinti il obliga pe copiI sa-~i Inabu~e revolta interioara. daca omul continua sa 0 cultive. chiar daca. de pardi nu ~i-ar da pentru nimic in lume avutia lor ma!eriala. Ei au mo~tenit de la parinti 0 203 . am 0 seI1. Femeile nu pot sa nu-~i exprime bueuria cand e yorba de bunastarea materiala. copiii lor var merge pe urmele parintilor. Infumurarea orbe~te ~i. el va cadea bruse. Daca afi flicut foarte mult rau. va suferi nepotul. Daca afi facut mult rau. Mai devreme sau mai tarziu se va vedea atitudinea dispretuitoare fata de viata a parintilor ~i vor incepe chinuriIe. au irosit rara noima bani pentru educatie. pentru ca acest lucru s-ar putea sa Ie faea rau.Alunga raul din tine parintii Intre ei. Ambilor ar trebui sa Ie spun: "Stati a~a. dragii mei! Prin rapacitatea voastra mereu crescanda atrageli neftricirea! Daca v-au orbit succesele.boala. Astfel apare rautatea omului politicos dispretul tacut fala de tot felul de lucruri posibile ~i neplacute. saracia lucie etc.

Cand copilul dispretuie~te cladirile urate. justitia nu se va mi~ca. Cfuld copilu! disprej:uie~te saracia. Cand copilul dispretuie. Categoric va nimeri intr-un grup conflictual. Cand copilul se manifesta cu dispret fatii de certurile dintre parinti. Intre timp el este nevoit sa traiasca intr-o casa unlta. el sufera din cauza nedreptatii ~i va inva}a jurisprudenta pentru ca. sa fadi 0 judecata dreapta. ca sa se afle printre bani. Va incepe sa disprej:uiasca condiliile de viata ~i oranduirea de stat. Astfe! se capata intelepdunea de viata. va trebui sa traiasca in saracie . Adesea la serviciu el va intra in impas. Dispretul se intoarce impotriva bolnavului sau impotriva medicinii. devenind judeditor.i se va ~coli pentru a deveni bancher. Dispretuie~te 0 munca rau platita ~i nu are salariul la care a visat . Dispretul este un mentor neindurator. va fi atras de ele ~i in viata va incepe sa evite eu orice pre! eerturile. Disprerul rata de nedreptate a crescut ~i s-a transformat in dispret fata de criminal sau fata de sistemul judiciar.. DisprelUl este un mentor care 11 obliga pe om sa se ocupe cmar cu ce dispre}uie~te. in sehimb se va amesteca in mariIe scandaluri. procesele se vor pre1ungi. el va trebui sa locuiasca intr-o casa ufiita sau in apropiere de ea ~i va dori sa devina arhitect ca sa proiecteze case ftumoase. se imbolnave~te chiar el foarte des ~i dupa ce va termina ~coala se va duce la medicina pentru a invata sa starpeasca bolile. 204 .te oamenii bolnavi.Luule Viilma atitudine plina de respect fata de toate formele de manifestare a vie!ii.incepe sa dispretuiasca pe cei mai bogati de cat el ~i pe cei mai saraci pentru saracia lor. Cand copilul dispretuie~te pe oamenii nedrepti..

Se inlelege de la sine ca munca va fi grea. eu to ate acestea 11intreb:. pe eei care nu gandesc ca ei. ~i obstacolul va fi greu de observat. vine la mine la cabinet un pacient ~i imi SpUl"1. Este greu sa-i ajuti pe oamenii aroganli. socotindu-i ni~te pro~ti. Disprelul se va amplifiea ~i se va furi~a in el pe tacute.La ce va referifi? Spuneti mai simplu ca sa pot fntelege". deoareee el nu ~tie sa se elibereze de atitudinea dispreruitoare fala de greutali. care Ii provoaca agresivitate.Alunga raul din tine Ineepe sa-i dispreruiasca pe cei care asupresc pe allii sau pe cei care i~i permit sa jigneasca. Profesia aleasa va ineepe foarte repede sa-l nemulrumeasca pe tanar. Din pacate.. 205 . ca ceara ce se lasa seara.jtiu care este baza existentei meIe".e:" Vreau sa . Gamenii ell vointa ~tiu sa-~i mobilizeze fortele in numele seopului propus ~i eforturile lor vor aduce roade. Pentru acest gen de oarneni pretutindeni sunt numai obstacole. pro~ti. ~i vor deveni atat de Infumurati incat Ii vor dasdili in gura mare pe cei mai de~tepti decat ei. Prea de~teapta intrebare la care nu-ipoli raspund! in doua vorbe pentru ca altfel el se supara. neajutorati. ca arice 1eclie de viala. foarte curand vor incepe sa dispretuiasca pe cei eu mai pulina vointa.ne. pe frico~i. Intre timp disprelul i~i va face in lini~te treaba distrugatoare. pe eei taculi etc. pentru care a cheltuit atatea forte ~i se va simli extenuat ~i seos din sarite pentru eft nu ~tie sa 0 iubeasca. Ii vad spaima i'4a de umilinta. Dar nu este de acord sa coboare pana la mi. De exemplu. deoarece ei nu recunosc altceva decat propria lor minte. I~i va face cu neplacere munca zilnica. ~i 0 incapatanae dispretuitoare.

Am ce sa-i povestese ~i el ma asculta eu bucurie. trebuie sa ~tim ca. Cartea dumneavoastra n1-a ajutat sa mii lecuiesc de boala. dar a§' vrea sa nu ma opresc aid . dar asta este 0 justificare pentru pro~ti. dar nu-i repugna sa se adreseze altcuiva pentru a invata in domeniul spiritual. Constat ca are minunate cuno~tinte in specialitatea lui. Ma pregatesc interior sa-i raspund la 0 intrebare complicata. Multi barbati se agata. Avem in sange sa invinovatim pe altul. Dupa aceea Ii voi povesti despre dispret pentru a-I ocroti de rau. . In carte este subliniat rolul femeii. .imi spune el intr-un limbaj simplu. 206 . Peste un minut intra in cabinet un om care iradiaza caldura. ori bilrbati.. apropo de comportarea pacientului precedent. Ii imparta~esc din tot sufletul tot ce ~tiu ~i ii multumesc pentru ca am intalnit un astfel de am. fiindca mai tarziu ea poate deveni 0 piedica de neinlaturat.A§' vrea sa aflu cat mai multe despre mine. Vreau in mod special sa subliniez pentru barbati care este rolullor. de ideea ca femeia nu ~tie sa iubeasca barbatul. Vad in elintelepciunea. ca de paiul de salvare. Intrucat in alte vieti SUl1temori femei.Luule Viilma Ar fi trebuit sa inceapa sa se elibereze de dispret mai din vreme. suntem oameni ~i nu avem dreptul sa aratam pe altul eu degetul.. inainte de orlce.

capul. ratiunea. Corpul este suma dintre tata ~i mama care atrage in noi ceea ce exista deja. chiar de acum. sensibilitatea. izbanda. el l§i va aprecia sotia subiectiv 207 . Veti vedea doua extreme ale vietii care trebuie sa formeze un tot. cordialitatea. sufletul ~i corpul. simbolie. Dupa tata se da sexul barbatesc. spatele. flexibilitatea. sparge casa in buditi ~i se va trezi. Sexul femeiesc se ia dupa mama. In om se afla trinitatea dumnezeiasca .Alunga raul din tine Intrucat in vietile anterioare barbatii au fost femei ~i vor mai fi 9i in vietile viitoare tot femei. caracteml. invatati sa va cunoa§teti §i sa va indreptati. mintea. se coreleaza cu tesuturile moi. Sufletul este mama care. Spiritul este tatal omului care se coreleaza simbolic cu osatura. Barbatul face treburi mari ~i vede totulla scara mare. impreuna cu familia intr-o mina. va va fi mai clar ~i mai u~or daca. Dar casa inca nu este caminul familial. forra. Un barbat inteligent va putea sa se poarte cu respect fata de lucrurile mamnte. Casa devine camin datorita marunti~urilor feminine. Doar o pereche de soti care manifesta 0 flexibilitate rationala este capabila sa gaseasca 0 solutie pentru orice situatie. pentru ca din marunti~uri se aduna ceva mare. feminine. Barbatul care considera ca din mare poti face totdeauna mic. adica eu ochii femeii. pana cand VOl' atinge perfectiunea. veti privi viata cu ochii altcuiva. C<1ndneincrederea dispare. Cata vreme barbatul nu va intelege acest lucru. Pomind de aici. bel~ugul. Barbatul este obligat sa ~tie in ce consta mlul lui de barbat ~i sa-i lase femeii rolul ei de femeie.spiritul. emotiile. poti sa crezi in celalalt ~i in munca ta.

Daca barbatul nu se elibereaza de frica . Sotia poate sa-~i iubeasca sotul dar. memoria. alcool. Barbatului eu un astfel de com208 .nimeni nu ma iube$te sau de diversele ei fonne. Aceasta spaima invinge ratiunea. nu fuge. nu este in stare sa desditu~eze stresurile sotului. Fiecare dintre noi poate sa preintampine sau sa lichideze acest dezastm. Trebuie s-o faca el singur. eu toata dorinta ei. el nu va fi capabil sa primeasea in totalitate iubirea femeii. logic a.Luule Viilma ~i aceasta apreciere 11va caracteriza chiar pe el. Un barbat curajos nu face fite. fiindca negativismul extrem al acesteia nu se mai poate amplifiea in sotie ~i dumneavoastra yeti continua sa masurati Cll aceea~i masura. Barbatul trebuie sa 9tie di totul poate 9i trebuie sa fie indreptat . i~i pierde barbatia ~i piere. nu-~i toce~te simturile cu nicotina. judecata. Biirbatul care are aceste defecte este 0 calamitate.sHibesc. iar in exces . tot mai frecvent. Pe biirbat 11caracterizeaza ratiunea.pentm aeeasta ne este data viata. Se nume9te complex de inferioritate. Din emotie apar stresurile. Emotiile sunt parte componenta a feminitatii. Ell'ntelege ca. in cantitate moderata de mi~ca viata inainte. blocheaza. ci Ie ia ca 0 parte a vietii. medicamente 9i droguri. nu se supara. Toate stresurile pe care Ie tineti in dumneavoastra due in final la distrugerea eorpului. $i in zilele noastre calamitatile se produc. nu face istericale. Un barbat curajos nu neaga emotiile ~i stresurile. distrug. Barbatul "sufocat" de emotii feminine prea mari. De obicei negativitatea soacrei se regase~te amplificat in sotie pentru ea barbatul sa poata sa-~i invete in amanunt lectiile de viata. Sau sotia este opusul direct al soacrei.

pedeapsa ce va depa~i eu mult ce a mcut el. Cand 0 earaeterizati 209 . devine eel mai mare acuzator. Barbatul i~i alege solia pentru ea prin ea sa atinga perfectiunea ~i pe aceasta baza viata sa se mi~te inainte. sa-i ierte mamei sale toate gre~elile ~i sa invete sa-~i iubeasdi mama. speriat ~i scos din sarite ~i nici dumneavoastra nu yeti mai face altora acela~i lucru. pentru ea nu intelege de unde i~i ia foqa vital a barbatia lui.Alunga raul din tine plex ii fuge pamantul de sub picioare. Acest barbat ·J'ncepe sa traiasca orientandu-se dupa parerile celor- lalti. Cine este mai de~tept. va fi atras intr-o cearta ~i mai aprinsa. Daca barbatul ii provoadi femeii 0 durere fizica sau sufleteasea. 0 lovitura ~i mai mare va veni prin copii ~i va continua ~i in viata viitoare. intai de to ate. cat ~i fizic. Sentimentul de vinovatie ~i acuzatiile 11slabesc pe om. n-o mai repetati. va suferi elinsu§i. Cine spera ca prin evadare sa evite certurile. Barbatul care mnile~te femeile eu superioritatea lui masculina va fi el Insu~i umilit. de frica ~i de rautate ~i nu yeti mai fi acuzat. Simte ca nu-~i ocupa locul cuvenit in viata. Daca viata de acum este grea. iarta. Cine are un puternic sentiment de vinovatie. Barbatul care vrea sa traiasea in fericire ell sotia lui trebuie ca.nd vor fi invatate. di nu este capul familiei. ~i asupra lui se pravale~te 0 avalan~a de stresuri. el trebuie sa ~tie ca . mra sa-~i dea seama. va atrage imperceptibil pedeapsa asupra sa. Mintea barbatului este 0 comoara ce nu e voie sa fie cheltuita pe certuri. Eliberati-va de acest sentiment. eel care va folosi arma tacerii dispretuitoare impotriva sotiei sale. deoarece lec!iile de via!a raman acelea~i pana c§. atat spiritual. inseamna ca ati comis 0 gre~eala inca din viata anterioara.

dispare. ea prinde aripi. Dar daca moare fntdi ea? Unii barbafi f. Este treaba cea mai grea dintre toate. iillobirea ~i tratarea ei ca un obiect a fost ~i. incat. Cerinta suprema este ca femeia sa-~i iubeasca barbatul. se descurce 210 . Graba ~i nerabdarea in relatiile dintre sori dauneaza copiilor. deoarece ati venit pe lume sa invatati din gre~elile lor.Luule Viilma pe mama dumneavoastra. problemele se VOl' rezolva cu u~urinta. va trebui sa gaseasca in el calea de ie~ire cea mai putin dureroasa. Umilirea femeii. Nepriceperea de a oferi iubire sau incapacitate a de a face 0 bre~a in zidul ridicat de Mrbat ii provoaca femeii 0 cadere interioara. Este 0 cerinta inevitabila.ji fngroapa mat multe neveste ". Aceasta situatie arata ca oamenii nu ~tiu ~i nu sunt capabili sa se inteleaga pe SIlle. Singur v-ati ales parintii. va este folositor numai puml adevar. barbatul nu a ~tiut sa primeasca iubirea femeii. sofia nu a '. incepand chiar cu propria mama. Ea sufera 0 deziluzie amara ~i iubirea.te el so. In acest caz. In lumea modema barbatii sunt atat de mult privati de iubire. Dadi barbatul este con~tient de acest lucm ~i considera urcu~urile ~i cobora~urile din viata familiala ca fiind inevitabile. cata 0 fi fost la inceput.jtiut sa-l iubeascii. dar daca el 0 distmge. din pacate. Casatoria trebuie sa sfinteasca familia. Femeia se ocupa de educatia copiilor. va ramane 0 razbunare a barbatilor pe sexul feminin.je. "Cum reu. situatie in care arnbele parti sunt perdante. incep sa-~i caute iubirea in aHa parte.. Daca are ~i sprijinul barbatului. nereu~ind sa-~i aranjeze cu cap viata in familie. lasati emotiile la 0 parte. Mi s-a pus de multe ori intrebarea: "Spunefi di dadi sorul moare primul. Ramane doar insatisfactia ~i iubirea fizica aducatoare de durere.

ii 211 . nu-i dau posibilitatea sa apara. el va a~tepta ~i. va iubi natura sau animalele. Oricat s-au straduit.Alunga raul din tine jara iubirea femeii?" Acest barbat se va dedica total rnuncii sale. Daca ea a existat de la bun inceput. Sau. El se va terne sa iubeasca oarnenii. Nu au facut ei. prill intermediul carora dorinta lui s-ar fi putut indeplini. dar daca nu are masura este periculoasa . Deocamdata este spirit. prin neaparitia lui. Ei nu ~tiu acest lucru pentru ca nu inteleg viata. ineercarile vietii nu fac decat sa a caleasca. la ei copiluI ar fi avut 0 viata ca in rai. Este po sibil sa fi iubit pe cineva pana la uitare de sine. Ace~tia . Vrea foarte mult. sa nu fi putut suporta iubirea posesiva a aceleia ~i sa fi murit. totul pentru ea prnneu! sa poata aparea? In comparatie ell altii. aceasUi spaima a adus-o cu el dintr-o viata anterioara. Revenul binelui excesiv Omul pa~e~te pe dirarea tara de sfaqit a vietii lui invatand ce ii este necesar. Dorinta lor este buna. dar nu poate.barbatul ~i femeia . Copilul nu vrea sa se nasea idiot. Pro babiI.ei nu ~tiu ea 0 viata ca in rai poate avea doar un idiot. minunata lor dorinta nu s-a implinit. aeesta fiind scopullor suprem in viata. De dragul lui ar fi in stare sa sacrifice orice. el a fast iubit ill a~a fel incat nu a putut suporta. El nu ~tie ea incerearile vietii distrug doar iubirea ernotionala. deoarece parintii. dar vrea sa capete tmp pentru a invata lectia de viata a aeestei epoci. Iubirea sufleteasea este indestructibila.au obosit sa tot a~tepte un copil. oare.

depinde de priceperea lui de a trage dh'1ele concluziile necesare. va apare ~i ca el vor fi tot mai multi. Stie ca acum el sHipa. El nu dore~te acest lucru ~i niei nu meritii. Sentimentul propriei demnitati. Copilu! vine pentru a fi opusul parintilor. Niciu. Aceasta este problema familiilor fad copii. In realitate. vazuta de pe pozitia copilului. Daca pruncul ar aparea la ni~te parinti care viseaza la un bine mult prea mare. eel care merita. in prineipiu ~tie rnsa ca dorintele lui sunt realizabile. 212 . El poate spera Ia mai bine ~i sa nu-l obtina. capatat in vietile anterioare. irationala. copilul insu~i stabile~te cand sa apara la parintii lui concreti ~i prin venirea sa sa le arate cat de adevarat sau de fals este adevarullor de viata. doat pentru distractia parintilor. nu ii da VOle sa se nasca ca a marioneta tara creier. a~a ceva.ne~te situatia. in ce masura va reu~i sa atenueze loviturile sortii. EI este limitat de factorul timp al vietii fizice.Luule Viilma va face pe viitorii lui parinti sa inteleaga ca nu au nevoie de 0 viata lips ita de sens. Acest spirit este suficient de def?tept sa nu imite ca 0 maimuta gref?elile parinti10r f?i sa devina proprietatea lor. Nevoia lui de a trai viata reala cantaref?te mai mult dedit stralucirea falsa a unei vieti frumoase.. Grice spirit ~tie di soarta lui a fost prestabilita de vietiIe anterioare. dar simte f?iel nevoia sa-~i Indrepte gre~elile. in masura in care reu~e~te sa invete in decursul vietH sale.'1spirit nu-~i va asuma 0 sarcina mult prea nerealista. eei care nu au copii trebuie sa inteleaga ce este bine pentru ei ~i sa inteleaga ~i faptul ca nazuintele lor spre un bine excesiv de mare este un obstacol pentru copil. el ar trebui sa devina foarte rau In acceptiunea comuna.

eei eu tulburari de auz aud viata fals. In ansamblu. oarnenii In~eleg doar in plan teoretie. cei eu tulburari de riros simt viata fals. rautatea legata de saracie provoaca boli flZice. Spaima cumplita de a fi sarae ~i dorinta puternica de a te irnbogati sunt aproape echivalente eu saraeia ~i bogatia. apoi coboara spre rau parra atinge cota cea mai joasa. Din pacate. in vfuielnita vietii teoria se uita ~i in practica apar judeeati care pornese de la caracterul iluzonu al vietii. Am vorbit tot timpul despre aceasta.. spirituhd. btJffatul sau saracul.va reevaluati liLT} pic dorinrele. tocmai ei. Trageti sing-Gxiconcluzia. de reprezenmrile sau de modullui de gandire. ar trebui sa tina cont de faptul ca pentiu ei lumina in care vad vlata nu este eea adevarata. iar rautatea legata de bogatie provoadi boli spirituale. Hinde excesiv provoaca imbolnavirea adica boIi suflete~ti. Energia vitala se mi~ca pe 0 sinusoida astfel incat oriee bine cre~te paua la punctul maxim. Dar vederea Iui este tulbure! Oamenii eu tulburari de 'ledere. Viteza urcu~urilor ~i cobora~urilor este determinata de stilul de viata al omuIui. Omnl l§i arogii dreptul de a judeca totuI pe lurne din punctullui de vedere. care este mai u~or de lecuit. eei ell fune~iile motorii afeetate merg fals pe cararea 213 . Binele ~i raul sunt notiuni relative. S-ar putea ca macar acum sa. OIke rau se echiIibreaza prin binele eehivalent ~i myers. altfel ar avea 0 vedere norrnala. majoritatea eelor bolnavi suflete§te sunt bolnavi ~i fizic. dar.Alunga diul din tine Raul excesiv provoadi imbolnavirea fuidi a trupului. Intrucat nivelul spiritual deterrmna nivelul fizic. Apoi iara~i ineepe sa urce spre bille. Exprimindu-ne altfe!.

dad'i nu ~i-a pierdut interesul pentru viars. Ce face altui. Viata reprezinta mi~eare pe calea ispa~irii raului. vederea lor se va inrautati. Nimeni nu . izalat. distrus·'. Daca succesulii ocolqte. viata durnneavoastra nu s-ar imbunatati substantial. In astfel de cazuri se vede genialitatea omului. Oamenii cu vederea mai slaba sunt adesea foarte determinati. Toti au 0 caracteristica comunS. De exemplu.. vederea lor va ramane stabila. Daca insa apare ura pe obstacolele nevazute. dar ei continua sa se bucure de ce au ob!inut.ala se transfera ~i ei percep lumea prin muzica.. functiile lui sunt preluate de alte organe pentru ca omul sa poata continua sa traiasca. omenirea declara: "Dar eu chiar vreau sa disparci raul! Raul trebuie fndepartat. functia vizu. nilnicit. etc.sunt ostili fata de viata. eliminat. ~i cine sa 0 faea? Uitati-va in jurul dumneavoastral Cine dintre oameni ~tie exact ce este rau pentru dumneavoastra ~i ~tie sa fadl in a~a fel incat sa va fie mai bine? Puteti sa va indreptati degetul spre Dumnezeu. ~i daca v-ar implini0.tie exact ~i de aceea nki nu va poate indeplini dorinta. politicieni. condueatori. familie. . stat. Modul lor de a vedea lumea este cu mult mai adevarat decat la oamenii a~a-zis normali eu vederea lor cupidS. la muzicienii orbi.Luule Viilma vietii. E bine doar ce fad tu. Fara sa inteleaga acest lueru. de~i ar dori foarte mult. 214 . eu mana ta. economi~ti. Daca unul din organele de simt i~i pierde functionalitatea. Ei vad ~i nutresc doar visul lor ~i considera ra eelelalte parti ale vietii sunt meschine ~i nu merita sa fie vazute de ei.. nu-ti place.

dar nu suntem capabili sa intelegem adevarata lor problematica.este bine. se considera mai bun decM ceilalti. Ne deruteaza faptul ea invatam odata cu toata omenirea aproape aceea~i lectie. de buna voie se enumera el insu~i printre oamenii de categoria a doua. iar cel care este mai sarac. 215 . dad ii ajutati sa se ridice. mra sa intelegem ca toate acestea sunt imagine a in oglinda a neintelegerii omului de catre el insu~i. Asemanarea ne ispite~te sa avem aceea~i masura ca ceila1ti pentru ca a.or. daca sunt in curs de dezvoltare .. in realitate se acuza pe ei.este rau. ~i astfel evaluam totul pe scala "bine-rau" indiferent ca este yorba despre un obiect. cel care are 0 situatie materiala buna. I~i vor continua calea incercfmd sa inteleaga motivele caderii lor. un om. Omul e mcut sa gre~easca. lul personal seos in cale numai pentru el. Fiecare are insa teama lui individuala rara de care nu va face nimic. 1'/laimult. eu cat este mai multa nefericire. doar daca am ~ti sa intelegem viata.. Majoritatea insa vor incepe sa caute vinovati ~i nu VOl' vrea sa inteleaga ca acuzand pe altE. Aceasta este nefericirea lui pe care el este chemat sa 0 transforme in fericire. este obstaco. Trebuie sa incepem sa intelegem ca raul este pentru fiecare un obstacol scos in calea vietH lui. familie. eu atat ar putea sa fie mai multa feddre. mra de care drumul s-ar inchide.Alunga raul din tine Uitati-va la oamenii care au un necaz ~i vi se va confirma acest adevar. Ei nu ~tiu sa multumeasca din suflet celui care le-a sarit in ajutor. Inca nu am invatat sa ne vedem pe noi in~ine. se gandesc numai cum sa-l pedepseasca pe vinovat. Spunem despre tari: daca sunt foarte dezvoltate economic . Doar foarte putini va vor fi sincer recunoscatori. guvern sau stat.a este mat u.

Va dau un mic exemplu.Luule Viilma Viata este mi~care. ceea ce previne un final mult mai periculos . acela este fntradevar fericit. Nu ~tie ca in viata nu se poate ca totul sa fie pre a bun ~i nici nu trebuie.hemoragie interna in creier. i se deschide 0 supapa de salvareii curge sange din nas. Avand tendinta sa exagereze LTl toate. Boala aceasta nu va trece pana cand nu se va elibera in suficienta masura de sentimentul de ciuda ~i nu va reu~i sa inteleaga ca nu a gandit corect. I se arata gre~eala ~i el se simte jignit pe vecie. lncearca sa faca cat mai mult bine ~i se teme sa nu cumva sa stea vreun minut degeaba. Dezvoltarea lumii materiale este doar 0 mica parte din mi~carea vietii. Ve~nic suparat. Dadi insa el reactioneaza la 0 jignire prLlltr-o explozie de emotii. Boala llmvata pe om sa se iubeasca ~i pe elin curgerea mra sfar~it a vietii. Boala 11face sa aiba insomnii ca sa aiba timp sa se gandeasca cum sa faca ~i in continuare bine sau sa-~i dea seama ca fericirea nu consta numai in mundi. Cine ia aceasta mi~care drept fericire. deoarece nu inte1egem ce este bine1e ~i ce este rauI. dezvoltare. lntrucat se grabe~te. 216 . De cum se cuka incepe sa-i curga nasul pana intr-acolo incat se poate chiar sufoca. omul acesta are 0 natura extrem de sensibila. vede In ceilaiti ni~te spioni permanenti care se mdoiesc ca el este un om bun. Omul vrea ca totul sa fie bine ~i in numele acestui bine se face Iuntre ~i punte. dobandire de intelepciune. Frica .nte. pentru a-I ajuta. A sosit timpul sa fim con~tienti de acest Iucru ~i sa ne bucuram de posibilitatile noastre nelimitate. Edemul ~i alte umflaturi sunt provocate de rautatea legata de exagerare.nimeni nu ma iube§te 11obliga sa-~i dubleze energia. Deocamdata doar invatam prin suferi. Nu intelegem cat de rau este binele prea mare. altfel viata s-ar opri in loc. gre~e~te. De la ciuda apare guturaiul.

este tot ce a retinut ea din discutia naastra. suferinte ~i maarte sa faca din rau bine. Acesta este cuvantul . Dupa intelegerea ei. a cansultam pe 0 tanara femeie care nu demult fusese operata de cancer la san.nu vedea. dar nu e can~tienta de sensul ei. "Doctorii m-au ajutat. daca se strange latul ma Val' ajuta $i in continuare" . deaarece nu este capabila sa inteleaga ca se refera ~i la ea. . Naivitatea. acela a dobandit inte1epciune. Femeia aceasta nu suparta sa fie abligatii §i discutia mea a punea 217 .roste~te ea aceasta sintagma demanetizata. deoarece nu a inteles motivul diderii.parca vaia sa spuna zfunbetul neajutarat ~i sarcastic al femeii. campartarea capilareasca. Cel mai mult ma deprima faptul ca omul nu intelege viata. Dadi n-ar fi. taate acestea due la fundul prapastiei vietii. n-ar fi nici binele. Cine iese singur din prapastie. Si nici nu vrea sa vada. negarea raului.. I-a fost dat sa fie can~tient ca a aparut ca. mra sa aiba habar de nimie. ea era intruchiparea bunavaintei intrudt la nimeni ~i nicaieri nu vedea ceva rau. zfunbe~te dnd ii apare in fata a prapastie. Taate staruintele mele s-au lavit ca de un zid. refuzul de a avea de-a face cu raul.Alunga raul din tine Am varbit mai sus despre dilatarul ee merge pe drumullin a1 vietii ~i.$i la urma urmei tali oamenii sunt muritori" . Abia dupa ee a ajuns la fundul ei ineepe sa inteleaga de ee a aparut pe lumea aceasta. "De ce vreti sa-mi puneti eticheta de am rau?" . prin durere. Gre~eala lui consta in faptul ca nu a vazut raut Aceasta gn~~eala trebuie indreptata. eel care este ajutat sa iasii. va cadea din nou. din darinta de a ajuta. Raul exista. De exemplu.

~i a~a con~tiincios. Pentru ca el vrea ca totul sa fie bun. pentru ca ei in~i~i au din pUn propria demnitate . Se a~tepta sa inta. deoarece pe ei nu Ii mana setea de ca~tig. in limitele puterilor lor.ipoata dezvolta capacitatile. Negarea raului nu este ca jocul de-a baba oarba cand nu sesizezi ca exista un pericoL Este pura copilarie. Subcon~tientulle va spune care este limita pentru a nu cadea in extreme. Un parinte demn nu-~i va obliga copilul sa traiasca cum Ii porunce~te el. Ace~ti parinti nu pretind un comportament demn.. dar cu dreptate. Parintii care se iubesc nu-l vor rasfata niciodata peste masura. adunate. de dragul gloriei ~i onoarei. Nu-l vor mana de la spate pe copilullor.Luule Viilma intr-o situatie in care trebuia sa suporte . asemeni unui zid de beton. Parintii care se iubesc ~tiu care este limita ce nu trebuie depa~ita ca sa nu se extenueze copilul ~i 11opresc la timp.. Copiii sunt invatati sa cunoasca viata . cu severitate. A fast dezamagita de mine... Este foarte greu sa-l faci pe om sa vada ce e TaU la el.lneasca un tamaduitor cu inima buna ~i cand colo . 218 . Procedeaza cu eap acei parinti care dau eopilului posibilitatea sa se loveasdi de greutati. ii invata pe copii. dragul meu. ci Ii va spune: .Asculta. La ~coala nu se invata ins a acest lucru.acum va fi nevoita sa inceapa sa gandeasca. dau un mare zero. Omul trebuie sa ~tie din timp ce se cere de la el pentru ca sa-:. Zambetul intelegator. am §i eu defectele mele . pentru ca viata sa nu-i invete cu ~i mai mare severitate. Parintii care pretuiesc intelepeiunea vietii.ei traiesc ~i Ii lasa ~i pe copii sa traiasdi.sa-~i dezvolte gandirea pomind de la experienta pentru ea sa creasea oameni valoro~i. binevoitor al unei persoane politicoase plus 0 rezistenta interioara foarte putemica.

Nu este pennis ca din iubire sufleteasca sa alinti peste masura. Altfel. Aceasta va ~i fi limita. va pieri imediat. iubirea maimurei nu cunoa~te limite. In lumea femeilor existS. Daca femeia iube~te barbatul ~i barbatul iube~te femeia./ar mult $i vreau sa nu se fntample la fez $i cu tine. limite. sa $tii ca nll te pot fmpiedica decat fnfl'-lln singur fel . Dar daca tu vrei sa fact cum am flicut eu. cu planurile ei ~i cu activitatea depusa pentru realizarea lor. acela. chiar daca e posibil ca scopul sa se realizeze. Nici 0 nefericire nu vine fara sa te avertizeze. in timp ce in lumea barbarilor nu. Scopul final este totdeauna 0 limita. deoarece tlnalitatea inseamna curmarea vierii. adica lucrurile marunte ale vierii din care fac parte toate obiectele lumii materiale. De aceea 219 . Feminitateaeste capacitatea de a vedea ce se vede. adica lumea imateriala eu ideile ei. in loeul mi~dirii. Cre~terea neeontrolata va depa~i imperceptibillimitele realului ~i 11va distruge pe copil. un scop pe care I-a visat. aveliismentul fiind gandurile noastre rele. eel care. fie el un nasture sau un zgarie-nori.sa te pedepsesc ". Barbarii ~i femeile vad lumea in mod diferit.Alunga ralll din tine care m-Cluflicut sa su. pe cararea vieW. Recunoa~terea sincera a defeetelor 11ridica pe parinte in ochii copilului. Fericit cel care ~tie sa se bucure de incheierea unei etape de viara ~i sa salute inceperea alteia noi. ei i~i vor uni viziunile intr-un tot. Grice plan facut de barbat devine parte a lumii femeilor unde incepe imediat sa fie evaluat. Masculinitatea este capacitatea de a vedea ce nu se vede. Limita rine libertatea in lanruri. va prefera. Iubirea va cre~te pe masura ce cre~te setea de a ca~tiga.

~i raul trebuie indreptat in fiecare zi . fie de bunuri spirituale sau materiale. pe care aceasta pereche Ie va intalni in drumul ei. Comoara lui cea mai de pret va fi rntelepciunea vietii. pentru ca. niciodata nu va fi ace! ceva care Ii trebuie lui. celalalt . Traim intr-o lume materiala in care biirbatul ~i femeia pot sa constituie un tot unitar eu contururi materiale. iar el. nu sunt rngeri. barbatul s-ar rani mortal. aceasta este firea lui. Intelepeiunea de viata a aeestor calatori consta in rabdare. Cine i~i va fixa drept seep sa debandeasca. Cine i~i stabile~te drept seep mi~carea pe drumul "ietii. In zare se profileaza lectiile de viata ale omenirii. Iubirea Ie va strange intr-un tot unitar unde fiecare lucru~or l~i va oeupa loeul euvenit. Pentru a mtelege totul trebuie sa se grabeasca incet. in graba lui. Stabilirea unor obiective nerealiste. mari ~i mid. dorintele cresc proportional eu graba pana cand corpul va fi oprit din goana lui de boli. duce la sufednle fizice. l. e nevoit sa-~i incetineasca pa~ii. Scopullor este viitorul. adica prea mari. acela lncepe sa se grabeasca ~i nu va baga de seama ca scopul se va mi~ca odata eu el. EI se grabe~te. Barbatul merge inainte luminand drumul ca 0 raza de lumina.mde va exista totdeauna ziua de maine cu binele ~i eu raul ei . Unul vede in adancime. adica nn va dobandi niciodata ce a dorit. nu in suferinta. In sfar~it.Luule Viilma femeile viseaza scopuri mimmate. omul sa-~i gaseasca timp sa mediteze.~i acest lucru 11~tie eel 220 . In urma lui vine femeia. Ea se uita in jur sa cerceteze situatia. Daca n-ar fi a~a.in latime.acela va fntruchipa mi~carea. Chiar daca dobande§te ceva. iar barbatii idei. din cauza ei. dar in esenta sa fie 0 mi§care tara de sfar~it. Ei sunt oameni.

un fel de instinct de conservare. omul trebuie sa fie pregatit de lupta. El va lncepe sa Inteleaga ca chiar ~i un gand oarecare. Invatand sa vada totulin unitatea binelui ~i raului. dar acum pot sa splm ca avea dreptate. Fericit poate fi numai acela care i~i indreapta iubirea sufleteasca catre tot ce exista. Prin parintii lui copilul va afla ca tot ce exista pe lume este necesar. ne mai vorbind de fapte. Pentru a invata lectiile civilizatiei actuale. Cafre Unitatea 811premiL Catre Dumnezeu. nu mi-am schimbat parerea. sanatate ~i fericire. 221 . are doua fatete . dupa c ~ am studiat cu seriozitate medicina. Nu aveam nevoie de alt adevar.Alunga raul din tine care merge in urma lor . Acum vreo zece ani se taceau glume pe seama unui filosof rasaritean care in invatatura lui spunea ca sarutul este forma cea mai intima a iubirii. a~a credeam. poate sa-llngroape pe om atunci cand devine peste masura de mare. Mai tarziu.copilul care va aparea curand pe lume. Pe vremea aceea nu aveam 0 parere proprie. care mi~ca omenirea Inainte. Simrul responsabilitatii.una buna ~i una rea. Aceasta stare este asigurata ~i este reglata de catre rautate. Dadi frica cre~te peste masura. rautatea 11distruge ~i pe el ~i pe a1tii. Copiii se nasc dintr-un sa:nd Cand eram tanara. omul va capata echilibru. ea atrage raul care distruge. Amplificandu~se. Frica ii da omului senzatia de pericol.

Doar cateva au pierdut sarcina . elibereaza-te de ele ~i iube~te ~i atunci totul va fi bine. Femeile din cea de a doua grupa au ramas insarcinate dupa ~ase luni. Femeile din prima grupa au ramas gravide imediat dupa prima consulta!ie. Dupa cateva zile sau saptamani ele au ramas insarcinate. in ge1jf. care In subcon~tient deja vibra. Tot timpul am spus apasat ce este mai important . Atunci de ce sa mai apara. chiar daca este conceput. copilul se va na. copilulle-a dat de Inteles di se teme de 0 astfel de mama ~i prefera sa se duca. el nu se poate dezvolta tara energie ~i odata cu prima menstrua!ie parasqte uterul. Toate fricile actioneaza asupra unei portiuni din corp. Lucrul eel mai important este sa ~tii sa iube~ti ~i sa speri in gandirea sanatoasa a barbatului in probleme economice. Prin plecarea lui.tept vremuri mai bune etc. trebuie sa a. Le-am explicat grqelile din modul lor de gandire.. blocandu-i energia ~i copilul nu poate fi conceput.. mra sim!ul maternita!ii. Am atins struna din sufletullor. isterice.iubirea face minuni.te bolnav: nu am condi{ii materiale sa fl cresc.) 222 . Recunoa~te ca ai ganduri rele. lmediat a venit intrebarea: "Dar spiritulinteligent al copilului prevede totui.ral vorbind? " '7'-.erau femei autoritar~. de aceea nu-l doresc. Le-am convins ca in so! trebuie vazut binele. Mai intai ele au trebuit sa trateze procesele inflamatorii ~i consecin!ele acestora.Luule Viilma Cum pot sa afirm acest lucru? M-am convins. din cauza carora in subcon~tient s-a fixat urmatorul mod de a pune problema: oricum nu 0 sa am copii: eu sunt 0 mama rea. Majoritatea au avut 0 sarcina normala. tratand femeile mra copii.

Ele spera in mai bine. pleaca. decat sa faca pe altul sa se chinuie in sclavie. dar vocea interioara Ie spune ca un copil ar fi ~i mai bun.Alunga raul din tine Spirite1e au 0 nevoie imensa de a capata intelepciunea vietii fizice. inteligente. Din cea de a treia grupa fac parte femei cultivate. intelectuale. iubirea este libertate ~i mai degraba se sacrifica el. nu-i ~a? Copilul ~i mentalitatea de consumator nu sunt compatibile. din lipsa de experienta gre~esc ~i aceasta lectie injumatatita ~i dureroasa Ie vine in ajutor. Ca toate celelalte. ele se impart in doua categorii. Dar. Pentm unele munca e mai presus de orice. Din cea de a doua categorie fac parte femeile servile ~i rabdatoare. Majoritatea femeilor modeme apeleaza la simtul de responsabilitate al barbatului. 11sperie pe copil. nu suporta barbatii afemeiati. Pentru copil. el de fapt ar ramane tara parinti ~i de aceea nici nu vine. Timpul inseamna bani. J:ntrucat omenirea J:mpiedica mersul natural al vietii prin anticonceptionale. Copilul ~tie ca. ele au posibilitati de alegere extrem de reduse ~i acest lucru Ie obliga sa se grabeasca. Sarcina ~i succesul . Gandurile sunt date pentm a face bani. pentru ca ele poarta sub inima copilul acestuia ~i de aceea sotul este obligat sa-i faca toate capriciile. care nu vrea ca tatal sau sa fie umilit din cauza lui. Majoritatea celor plecati erau bliieti ~i n-au sup011at setea de ca~tig a mamei ~i agresivitatea ei fata de sexul masculin. Spiritele J:nvata.e bine. Nimic de valoare nu poate fi creat in graba. Comunicand cu 223 . daca s-ar na~te din astfel de parinti care gonesc orbe~te dupa bunuri materiale. dar 0 mama care i~i gase~te timp pentm a-~i schimbc~ modul de gandire numai pentru a ramane insarcinata ~i dupa aceea redevine aceea~i. Copilul. Adesea sunt femei de afaceri.

pentru ca el vede ca mama lui inca nu a invatat sa iubeasca pe tatallui.modul ei de raportare fata de lume. femeia afla de la el ce defecte are. 0 domni~oara naiva inca nu este femeie. Daca femeia ii daruie~te bfubatului iubirea ei sufleteasca. Si atunci. Multe dintre ele au avut mai multi parteneri ~i asta nu-i place copilului nenascut. indignati. Pe femeie 0 fac femeie sentimentele. Tot ce exista este 0 unitate a contrariilor. poate foarte u~or sa ramana insarcinata. iar in barb at se treze~te dragostea sufleteasca. Subliniez. Chiar daca sanatatea tesuturilor moi ale fi. in femeie se deschide iubirea fizica. Si a~a mai departe. ii cer intrun glas sa scape de copil. 0 tanara indragostita. omulj stabile~te dadi i~iva amplifica sau mic~ora negativitatea mamei. care iube~te pani'i ~i defectele alesului ei. Ie invata ori sa faca prajituri. Daca i s-ar permite sa nasca.Luule Viilma spiritul viitorului copil. Sarcina simbolizeaza materializarea iubirii. Organele genitale sunt formate din tesut moale. Spiritul copilului spune ciar ca 0 astfe1 de femeie nu s-a maturizat pentru maternitate. ori Ie invata sa iubeasdi pe viitorul tata.ecarui om depind de mama. Din pacate. barbatul este capabil sa-i dea femeii dragostea fizica. deci orice intreg are 0 parte feminina ~i una masculina. 224 . ori sa tricoteze. Pe unele Ie invata sa fie echilibrate. prin aceasta de exprima esenta mamei . Femeile ra:man uluite. pe altele sa cedeze. 0 femeie de afaceri care se gande~te la afaceri profitabile deja nu mai este femeie. el. parintii. Ele nu considera ca defectele lor sunt defecte. sa-~i corecteze gre~elile etc.

Jumatatea stanga a utemlui exprima atitudinea mamei dumneavoastra fata de sexul masculin. Peretele anterior al uterului exprima viata sentimentelor mamei. Respectiv. locul uncle se fixeaza placenta arata en ce se hrane~te de preferinta copilul. Dar daea mama este inchisa in ea. stare a cavitatii uterului exprima ga"ldurile ascunse ale mamei. Daca placenta se prinde de peretele anterior al utemlui . $i a~a yeti fi ~i dumneavoastra ca mama. eu atat miomul va cre~te in afara provocand a9a-numitele noduri pe picioare. In partea superioara a uterului sunt concentrate problemele legate de viitor ~i de spiritualitate. Lupta Inver~unata pentm viata ~i de asemenea fU~inea ~i rautatea din cauza sexualitatii copiilor se exprima in uterul fiieei sub forma unei noi formatiuni care va sangera. adica eu cat femeia are mai putine posibilitati de a-~i manifesta maternitate a. Jumatatea dreapta exprima atitudinea fata de sexul feminin.copr1 nl se hIane~te 225 . sau 0 emotivitate exagerata. sau acumularea unui surplus in uter. adica aparitia tumorilor. iar fiica amplifidi in ea aceasta trasatura de caracter.problemele legate de trecut ~i de economic. i~i ascunde ne~tiinta ~i ru~inea. Simtul exagerat al maternitarii este 0 feminitate exagerata. ~i va sta in stare latenta. Cu cat maternitatea exagerata este mai evidenta. In timpul sarcinii. daca mama nu va vrea sa auda nimic despre problemele fiicei ei. Uterul ca intreg se relationeaza simbolic cu mama = matemitate.Alungii riiul din tine Sarcina se dezvolta in uter. cu atat mai mare va fi tumora care va cre~te in eavitatea uterina. fiicei i se va intrerupe ciclul menstrual. Cum este uteml a~a este ~i mama. Cu cat matemitatea exagerata este mai aseunsa. in partea inferioara . peretele posterior exprima forta voin!ei ei. daca mama va continua sa lupte.

Luule Viilma din forta sentimentelor mamei. ca unnare.nd femeia nu dore~te sa Imparta ell nimeni capilul. Daca organul este indepartat chirurgical. care la fiica s-a amplificat ~i. prin conceptiile ei de viata. placenta se va prinde in partea inferioara a uterului ~i pentru na~terea copilului va fi necesara cezariana. Starea lor poarta informatii foarte importante despre influenta pe care mama tinde. Vorbe9te gelozia ma- 226 . Sarcina extrauterina apare atunci ca. . .sanatatea trompei stangi arata ce relatii ar vrea sa vada mama intre fiica ei ~i sexul feminin. ca sistem unitar. fara sa se gandeasca la cerintele suflete~ti ale copilului. aceasta ne arata 0 atitudine negativa a marnei.forta vointei mamei este mai puternic dezvoltata. Iocul de prindere a placentei se stabile~te prin diagnosticare ecografica. Prin indreptarea modulU1de gandire se poate modifiea pozitia incorecta a placentei. negarea in gand S-Ll transformat in negare materiala. partea feminina este reprezentata de trompa.sanatatea ovarului sting arata care este atitudinea mamei ei fata de toti barbatii. dadi se prinde de peretele posterior . Daca mama considera ca in educatia capiilor canditia cea mai importanta este bunastarea materiala ~i pentru asta ~i ea ~i sotul ei investesc toata ziua. In caz contrar ar putea muri amandoi. sa 0 aiba asupra membrUor familiei: . . In conditiile actuale.sanatatea trompei drepte ne spune ce relatii vrea sa vada mama intre fiiea ei ~i sexul masculin. inclusiv sotul ei 9i ginere.sanatatea ovarului drept arata care este atitudinea mamei fata de fiul ei. iar partea masculina de ovare. La organele genitale ale femeii.

se indreapta spre uter. Cand se apropie momentul maturarii ovulelor. in trompa. dear dadi sunt respectate ni~te condi!ii importante pentru mama.copilul. care incepe rapid sa se dezvolte. trompa yi ovarul. care se impotrive~te ca cine va sa atenteze la copil. fara sa se vada. ovulul se intalne~te cu spermatozoizii in mi~care ~i unul dintre ei 11fecundeaza. se mutil in leaganul matemiHitii . din principiu. ce impiedica unirea spermatozoidului ell ovulul? Am avut odata ocazia sa aflu cum se face contactul dintre ovar ~i ovul la 0 femeie fara copii. care este facut pentru a a~tepta ~i a iubi pe cel pentru care a fost creat . Exista mame care doresc ca fiica sa ramana insarcinata ~i exista ~i marne care. Majoritatea admit ideea ca fiica lor sa fie insarcinata. Tot acelo. Daca mama neaga sexualitatea. in spera fata de maternitatea fiicei e1. Ovulul se matureaza in ovar. De ce nu poate un barbat sa fecundeze 0 femeie. prin mi~carea ei ondulatorie. la femeie trebuie sa existe fizic uterul. care este atitudinea fata de matemitate a mamei unei femei. Ovulul maturat este aspirat in capatul deschis al trompei ~i. Reprezentarile fiedirei marne depind de experienta 1)'ide convingerile ei. UteruI fiicei arata cum decurge via!a unei £lice care ~i-a insu~it madul de gandire aI mamei. Sarcina. Uterul femeii arata. Mu1te femei ~i ITmlribarba!i nu au defecte fizice ~i ell toate acestea raman rara copii.Alunga raul din tine tema din ea.in uter. trompa se apropie de ovar ~i capatul franjului coboara pe suprafata ovarului. dadi I-a corectat sau daca I-a amplificat. acesta fiind deja pregatit pentru sarcina. sunt impotriva. atunci ~i uteml ei va respinge sexualitatea. Pentru 0 sarcina normala. in spera sarcina. S-a petrecut in 227 .

femeia ~i barbatul din el se comportau ca ni~te straini. In timpul ovulatiei. a alunecat pe Ianga. sa fie femeie. Trompa nu a observat . Mama acestei femei nu ~tiuse sa-~i iubeasca sotu1 ~i de aceea atmosfera din tamilie era reee ~i calculata. prin fratde ei. Capsula ovaruIui a incremenit de spaima. Ce insernna acest lucru? Trompa ~i ovarul drept aratau relaliile reci dintre femeie ~i fratde ei. Era ca un fel de munca individuala. Ea nu invatase sa se poarte tandru eu fratde ei. impreuna eu lichidul care 11inconjura. Organele lL'1Uia ~i aceluia~i corp se comportau C3. 228 . In ovarul drept se vedea un ovul maturat. ceea ce poate auce la hemoragia ovarului ~i femeia ajunge pe masa de operatie. Trompa s-a apropiat de ovar. Fiica ei nu §tiuse sa~~iiubeasca taun ~i fratele ~i nici Mrbalii in general. Capetele franjului au cobonlt ca ni~te degete pe suprafata ovarului ~i tromp a s-a btarit a~teptand ca ovarul = barbatul sa-~i faca treaba. ovulul eliberat. eu alte vorbe. s-a incordat ~i presiunea ei intema a inceput sa creasca. Eram uluita.era interesata de altceva.reci ~i instrainate. La aceasta femde nici trompa stanga nu se apropiase nki ea niciodata foarte mult de ovar ~i toate ovlliele se indreptau spre cavitate a abdominala ~i piereauo A~a erau ~i relatiile femeii eu tatal ei . Ea nu ~tiuse sa devina un tot unitar eu barbatul. nu invatase. expulzarea ovulului seamana la aceste femei ell 0 explozie. ca de 0 tanara frumoasa. Suprafata ovarului a il1ceput sa se IUpa sub presiunea intema ~i sa expulzeze ovuluL Speram sa vad cum ovulul intra in trompa. dar spre uimirea ~i amadiciunea mea. ni~tc persoane straine sau. ca:nd fiecare i~i face partea Iui.Luule Viilma afara timpului ~i spatiului obi~nuit.

s-a riispandit pe suprafata ovarului. Trompa acestei femei s-a lipit de ovar prin siirutul iubirii. ca 0 zana buna ~i a lncremenit in a~teptarea frernatanda a iubirii.prirnise chemarea . Dadi femeia §tie sa-i transmita sotului. cerand pardi voie ~i bucurandu-se ea nu aude un refUz.Alungii riiul din tine Foarte cun1nd am avut posibilitatea sa compar ce am vazut eu func!ionarea organelor la 0 femde care are deja trei copii. trompa. ca un vacuum.pentru a §terge de pe ea expresia de ingrijorare. IncB_ cand era eopiI visa sa se a~eze pe de genunchii IUl. Parintii acestei femei erau J:n divort: mama interzisese ariee discutie despre tata. Sub actiunea fermentilor eontinuti in gluten. In aceasta unire exista 0 fortii uimitoare care nu Ie diidea VOle sa se dezlipeasdi. fiica insa traia vis and la iubirea tatalui ei. in adancul trompei. ca 0 1mbrati~are intre indragostiti. toata iubirea ei sutleteasca... Peste 0 clipa.. Trecand peste toate. Sarutul trompei a fost fecundat. S-au unit rapid ~i !in. Iubirea a eontribuit la secretia de fermenti care au eliminat obstacolul din calea lor. Tensiu. fiiea pastrase in sufletul ei figura luminoasa a camlui.va face acela~i lu229 . pelicula din jurul ovulului s-a dizolvat §i ovulul expul~ zat a fost aSplrat. odata eu sarutul. Trompa stanga_se tinea mai Incordata ~i mai tematoare.ze in timpul sarutu.i. dupa ce a ermetizat loeul de imbinare. sa-l strang a tare-tare in brate §i sa-i sarute fata. dar se mi~ca Inspre Inainte ell iubire §i ell tandrete.!u. ovarul s-a scuturat . Trompa ei dreaprn s-a indreptat spre ovar. In aceea§i clipa am in!eles: a fost forta sarutului ca- re a dus la eliminarea din capitul trompei a unei substante lipicioase asemanatoare ell cea secretata de bu.fleaexcitatiei cre~tea §i deodata capatul inferior al trompei a inceput sa elimine 0 substantii lipicioasa care.~i a inceput sa se ridice spre trompi.

.'L In caz contrar. merge ~i fara saruturi. iubirea sufleteasdl. devenite banale.m.eontractia spasmodic a a vagillului . dezamagire. Cel mai adesea. Toate mijkJacele posibile de stimulare artificiala. care ate sUi0 functionare corec. trebuie sa aiba posibilitatea sa ias. exprima. . i se va dezvolta un CMeer la organe1e sexuale exteme. sarutul exprima obi~nuin!a. Cn atat mai mult eu cat 0 astfel de mama. lar vaginita fiicei ei . indiferent de sex. ordin.. simtal datoriei... Secretiile naturale. dar nu este normal. se poate face capil in eprubeta. privit in spirit cum saruta femeile care nu au capli §i dnd Ie-am descris ce anume 'lor ele sa spuna sotului prin sarutullar. femeia incepe sa-1 urasca pe sot ~i sa-i doreasca raul. Se . este ca ~i cum de fiecare data sotul ei ar camite un viol. ta a carpului. nu pot Insa sa contribuie 10.Ii poate afecta aeesteia capacitatea de a-9i trai viata sexuala ~i 0 poate priva de fericirea matefI1Jtatii. sexul :tara iubire va provoca uscarea mucoasei organelor sexuale externe ~i a vaginului. de9i pot provoca ernotii. saturatie. unge organele sexua!e. se pOT. Priceperea de a saruta porne~te din copilarie ~i. ele devin nocive. au fast foarte mirate.Luule Viilma em. respingere. ~ 1 1 poate apl1ca 0 crema pe b uze. A devenit foarte Ia moda sa fad sex fara iubire. obligatie. In relatiile matrhnoniale. Se poate face sex 9i fara ele.. Este a trompa sanatoasa a unei femei sanatoase. Mai devreme sau mai tarziu. sub 10z1ncamo230 . pentru ca a avut 0 experienra m> pHicuta. aer glumet. iudarjire. 0 iegatura naturaHL Daca femeia are 0 atitudine extrem de nega~iva fata de sex ~i 11evita eu spaima. ceea ce va pricinui chinuri mari. a~teptare. deznadejde. i~. Daca 111 neputinta ~i in antipatia ei. Corpul spiritual $i carpul fizic a1 omulni au nevoie sa fie coreet hranite. imitarea sceneIar amoroase din filme.

sa inve!e sa-~i iubeasca fratele inexistent sau pe fratele care nu a mai venit pe lume din cauza avortului mamei. Sa. Parintii care ii fac pe copli sa se ru9ineze de acest joe. prin SOIaso. Cand 0 inima sincera de copil i~i iube~te tatal.. in timp ce iubirea va ramane. urman. pentm ca vad in el a anormalitate. Fetita 11samta pe tata ~i invata sa iubeasca barbatul. maturitate. Mama i~i samta baie!elul ~i acesta. Functionarea organelor genitale feminine este caracterizata de 0 permanenta 231 . Iubirea sufleteasca perfecta intre frate ~i sora. inva!a sa iubeasca femeia. nu va deveni niciodata sexuala. In felul acesta. sa-l mangaie sau sa-l sarute.rutul este 0 leclie serioasa prin care omul invata sa ofere iubire. lipsita de 0 falsa pudoare. Aceasta se exprima in colaborarea perfecta a trompei stangi ~i ovar. mangaierile 19i vor schimba doar forma de expresie. Jucandu-se in copilarie de-a iubirea.. Cine nu are frate. Iubirea surOIii pentm frate. Cereti iertare tuturor celor care sunt implicati pentru gre~elile dUml'1eaVoastra9i iertati-i. interzice minunata iubire sufleteasca dintre fiica ~i taHi. imbrati~arile ~i pupicurile sunt expresia caldurii sentimentelor ~i sus!inerii reciproce. colaborarea dintre trompa dreapta ~i ovar este perfecta. fratele invala. prin samt. Cine n-a invatat acest lucru in copilarie. Frica de perversiuni nu trebuie sa strice viata oamenilor. Odata cu varsta. fetita nu trebuie sa se jeneze sa-l imbrati~eze. anii aceia. i~i pierd ei In9i~i normalitatea.sa primeasca iubirea femeii ~i aceasta ii va aduce fericirea 10. Co. Iubirea fiicei 11va face fericit ~i pe tata. dar este totodata iubirea femeii pentru barbat.Alunga raul din tine ralei. omul invata ce 11va a~tepta 10. Iubirea sufleteasca curata se departeaza de tot ce este diu. sa-~i indrepte gre~eaia pentru a deveni un matur adevarat. 11sfatuiesc sa se Into area in gand 10. maturitate.

ceea ce depinde la randul sau de atitudinea pariutilor Iui fata de viata ~i de ce mai poate schimba el insu~i. Sentimentul de vinovatie legat de eapaeitatea de munca. Femeia insa trebuie permanent sa ofere barbatului iubire sufleteasdi pentru a fi in stare sa primeasca iubirea lui fizica. Foarte pUline marne §tiu sa in!eleaga gandurile tatalui ~i iubirea Iui pentru copii. Sanatatea acestei glande reflecta raportul dintre mama ~i so!. Aceasta irigare depinde de sentimentul de vinova!ie. Baza f•.. nu-i va fi dat sa se ocupe de sex vreme indelungata. Organele sexuale ale barbatului sunt capabile sa functioneze stabil pana 1a adanci batraneti.'1d este 0 oglinda stramba in ea relaliile ei eu tatal. de barbatie. Sanatatea acestora este determinata de madul de gandire al barbatuIui. se simte respins ~i l~i ascunde durerea sufleteasca. respectarea ~i onorarea lui asigura fiului 0 promctionarii organelor genitale masstata sanatoasa. Iubirea mamei pentru so!. 232 . Tatal care nu poate. de starea materiala. culine este 0 buna irigare cu sange care sa se poata modifica rapid. Este biue eand mama este ea 0 ogIinda. de iubire ~i de capacitatea Iui sexuala de a satisface femeia Inrautate~te functionarea organelor genitale. Acestea se afla in zona care controleaza problemele economice. Lumea se deschide pentru copil prin mama. dar este rau ca.Luule Viilma variabilitate. Prostata este organul patemitatii. rhca barbatul este nevoit ca tot timpul sa-~i demonstreze potenta. Paternitatea netraita duce la rnarirea prostatei. de succes. nu indrazne~te sau dlruia nu i se perrnite sa~i manifeste patemitatea. dintre mama ~i barbati ca intnlchipare a patemitatii ~i de asemenea reactia fiului 1a modul cum vede mama sa lumea.

barbat. femeia va da din mana dezamagita ~i va spune: "Ah. cu conditia ca iubirea sotiei sa depa~easea frica. totdeauna a fast a~a!" Cat dispret. fiindca se teme sa nu auda din gura ei sentinta la moarte: "Nu te iubesc. Daca femeia dispretuie~te ~i ura~te barbatii mici de statura sau barbatii pre a sensibili. de frica fata de slabieiunea ei ~i daca din aceasta cauza se teme sa nu se aleaga eu un sot slab.pe mine nimeni nu ma iube~te nu-i permite femeii sa iubeasca barbatul. iar barbatu1ui sa se apropie de femeie ~i sa-~i exprime senti233 . cat refuz de a-§i vedea gre§elile se afla in aceasUi nefericita femeie! $i ce rautate otravita! Dar asta poate vedea doar un observator din afara. Ca 0 concluzie. Forta barbatilor mid de statura consta in intuitie.Alunga raul din tine Daca femeii ii place foqa masculina primordiala. Rautatea femeii va distruge in el ceea ce ea ura~te la el. Daca femeii ii plac barbatii voinici. Daca femeia simte 0 senzatie de neajutorare. iar ea a~teapta ca el sa 0 faca femeie. Nu am nevoie de tine". ea va avea parte de mari suferinte de la un astfel de sot. cu greu se hotara~te sa se apropie de sotie. Barbatu!. devenit supus din cauza caracteru!ui autoritar al mamei Iui. ea nu se va marita niciodata eu unul ca ei ~i daca 0 va face. a carui forta va cre~te ~i se va manifesta ~i exterior. Experienta capatata In casa nu Ie permite tinerilor sa se cunoasca mai bine. Sotul se apropie de sotie pentru ca ea sa-1 fadj. gandindu-se la viata care a trecut. un bun-simt genial ~i foqa vointei. Barhaml capata forta datonta iubirii ~i respectului manifestat de sotie. ea va atrage barbatu1-at1et. Frica . Nidal} barbat nu este slab din cauza staturii. dar are 0 experienta trista in legatura eu ei. se va cai dealegerea taeuta. ea va avea parte de un sot slab In aparenta.

iubirea. Acest transfer este insotit de un susur. viata familiala depinde de priceperea lor de a-~i exprima iubirea prin cuvinte. Ea vrea sa auda ca lumea are nevoie de iubirea ei. El vrea sa vada adevarul. Pentru majoritatea oamenilor. Tacerea lui tandra spune femeii: "Tu e. Nici el. Apare prima deceptie reciprodl ce va cre~te cu timpul. ea iubirea lui Ii daruie~te ferieire femeii. scurgerea adevaratei iubiri se face prin chakra comuniciirii. pentru ca ea. gratie cedarii lor reciproce. iese din corp ~i se indreapta spre infinit.}i asta te face femeie n. Pentru ca aceste cuvinte sa fie auzite este nevoie de lini~te.}tifemeia iubita de un barbat . Primul organ de sim! sunt urechile. a auzit ce era mai important . iar barbatul nu are for!a pentru iubire. eorpul ei vrea sa auda cum iubirea trece prin ~i din tot corpul ei in corpul barbatului. Indiferent de sex. Ferneii nu-i place un astfel de barbat. In realitate insa. eel de-al doilea organ de sim! sunt ochii ~i de aceea barbatul iube~te eu oehii. Nici nu e nevoie sa auda ceva. Nu vrea sa auda nimic. a~a cum a~teapta ele. Ei nu ~tiu ca barbatul ~i femeia se manifesta diferit in toate ~i di aceste contrarii pot deveni un tot unitar. nici ea nu ~tiu ca prin gandurile lor ~i printr-un comportament eontrar dorin!elor ~i inc1inaliilor lor. vaz ~i iubire se afla organul comunicarii .gatul. pana cand vor ajunge sa Inve!e sa-~i citeasca gandurile. Pentru barbat este foarte important sa auda ~i sa vada ea e nevoie de iubirea lui.Luule Viilma mentele tare ~i eu autoritate. . Treptat femeia i'ncepe sa simta ea se streeoara eu totul in barbat. i~i provoaca suferin!a. Daca i 234 . Astfel se produce unirea in spirit. Nu este deloc Intarnplator ea intre organe1e de auz. pentru ca ea vrea sa auda cum se scurge in barbat iubirea ei. femeia. chiar daea se spune ceva. Acest susur Ii cople~e~te pe cei care se iubesc.

eu Ie spun femeilor: " Cum poole sa va spuna soful ca va iube. eantitatea de sperma seade. mai devreme sau mai tarziu. Aeela~i lucru se intampla ~i cu sperma.prin aceasta. atM la femei cat ~i la barbali. Barbatului i-a fost dat mlul de vinovat. Frica de a fi In~elat in iubire este foarte mare. in incapacitate de a avea relatii sexuale. Pe masura ee sperma se ingroa~a. apo! Ii se atrofiaza coditele ~i in final se descompun. abia peste mulli ani omul va intelege ca aeeste cuvinte nu au fost dedt emotii. femeii . spermatozoizii incep sa moara. a astfe1 de sperma nu este buna pentru fecundare. nu mai este liber in iubire. De obicei.Alunga raul din tine Insa barbatul simte ca este obligat sa vorbeasca. mi~carea spermatozoizilor se ineetine~te pana Inceteaza total. Disperarea barbatului ~i rautatea pe propriul corp accelereaza acest proces. Chiar dadi femeia nu se hotara~te sa-~i exprime parerea ~i in loc de asta se pripe~te ~i face nazuri. In eel mai bun eaz. Ca urmare. de sentimentul de vinovatie. oricum influenteaza sexualitatea barbatului pentru ca subcon~tientul fixeaza arice umilinta in cea de-a doua chakra. Compozitia ~i viteza de deplasare a fluidelor din corp depind de functionarea inimii ~i. Eliberati-va de rautate ~i de spaima ca nimeni nu va iube. daca el intr-adevar va iube~te?" Cuvintele exprima doar emotii. t1uidele se ingroa~a.rolul de acuzator. Aceasta impotenta ascunsa se va dezvolta.'lte. Frica atrage ace! ceva care 11sperie pe om ~i euvintele frumoase aiei nu mai sunt de folos. La inceput Ii se modifidi forma. Daca acest sentiment cre~te.Jte ~i atlmci yeti intelege. Erecria membrului depinde de modul cum circula sangele 235 . Ce este in barbat de la mama sa atrage acela~i lucru in sotie. Treptat.

Membrul incepe sa slabeasca atunci cand sangele care I-a irigat trece in vene. .este convins ca femeia este vinovata.considera ca toate femeile sunt la fel de rele.ramane eu testiculele necoborate. 0 mniIin!a traiHi intr-o viata anterioara. 11poate speria pe copil pentru toata viata. Arterele inseamna femeia.Luule Viilma In organele genitale. membrul ~i testiculele sunt mai marl decat la biirbatii tematori ~i mode§ti.cauta vina la femei. . rautatea 0 mare~te . eu alte cuvinte. Mama care 11mangaie eu tandrete pe bebe1u~ pe funduletul gol este chiar iubirea. 236 . l§i directioneaza preaplinul de iubire ditre fiu §i prin cocolo~irea Iui excesiva poate sa-i sperie fiinta Iui masculina pana intr-acolo incat el sa aiba organe genitale anormal de mici. testiculele nu coboara. Iar mama care se jeneaza de insemnele sexuale goale ale biiietelului ei. Barbatul. care chiar ~i in deceptiile lui sexuale . Ferneia care rade de biirbatul ei.gase§te ca femeile sunt vinovate. Venele insearnna barbatul care are satisfactie din implinirea dorintelor femeii. sau invers. functionarea organelor sexuale masculine depinde in totaiitate de modul cum se manifesta femeia in biirbat. Baiatul care se teme sa-i arate marnei sale podoabele Iui barbate~ti . functia sexuala a fiului este determinata de atitudinea mamei fata de tatiH sau. Daca mama se comporta ironic fata de insu§irile sexuale ale so!ului. Prin urmare.daca 0 sa rada de el? . . La barbatii activi ~i agresivi. Frica tine cre~terea pe loc. eel care devine l11saexcesiv de agresiv se va imbolnavi. umilirea sotului poate deveni 0 datorie karmidi ce va trebui pUitita.aceasta regula se aplica la toate.

. Dadi mama nu se poate descurcaprin oricare alt mijloc cu taHH Iui. a~teptand un moment prielnic. Cereti iertare corpului ca n-ati ~tiut sa-l ajutati la timp.simte di din cauza aceasta este nevoit sa sufere. Cu cat se va depa~i mai mult masma. Dad\. din acest motiv. Dintre bolile care duc la eomplicatii.varsat de vant . Felul r[mta!ii materne determina natura complicatiel: . marinimos. eu atat boala este mai grea. in timp ce invinsul aduna in el rC:'ltate. . ca n-ati ~tiut sa va identifieati lecliile de viatit Iertati gre~elile marnei ~i tatalui dumneavoastra. pe copillneepe sa~l doara gatul. Rautatea provocata de excese provoaca edeme.grip a . oreionul. cu atat mai putina rautate se va arde In timp ce ei se cearta ~i cu at<ltmai mult boala se va compliea.Alunga rCiul din tine .depresie. p. cea mai grava este. La baieli.rautate din neputinta. apare 0 boala mai grava. n va lovi mai jos de byau -in locul eel mai vulnerabil pentru biirbat. se alege cu 0 inflarnare a organelor sexuale. in victoria sa. prin cuvinte sau ganduri.creion . Cu cat rautatea este mai mare. 237 . Invingatorul devine. bolile virotice dau adesea complicalii la organele genitale. ea. rautatea se amplifica. Daca parintii se cearta ~i i~i varsa rautatea prin tipete. deoarece eel care se simte infrfu1t nu este capabil sa se elibereze de rautate.bucurie r[mtaeioasa (la neeazul altuia).

Tatal este urmarit eu vigilenta de mama ei. vorbea cu altcineva despre probleme mult mai importante. micuta. Iubirea fiicei nu era necesara ~i ea se invatase sa 238 . a sotul ei Ii refuza iubirea. Ea nu ~tia sa spunEI. dar care n-a vazut femei. in realitate. care vedea totul. dar pe soria lui 0 deranja ceva inexplicabil. care pe nesimtite se transformase in gelozie. instrainate ~i incordate. ]a maturitate e1 a devenit un om minunat din toate punctele de vedere ~i respectabil. copiii fiind dej a nascuti 1a vremea aceeb. deoareee nu mai avLlsese 0 c experien!a asemanatoare eu alti barbati. Trompa stanga era ca 0 femeie trista care 11prive~te melancolic pe tata1 ei. De regula. dar. Mi-a atras atentia un aspect oarecum neobi~nuit.Luule Viilma p. el. ovarul stang era ca un barbat caruia ii place viata ~i munca. dar in esenta geloasa. femeile nu ~tiu sa iubeasdi barbatii. In aceasta familie model raporturile erau. Ovarul stang al fiieei era exact tatal ei. 1a aceasta femeie. baiat bun ~i muncitor la prima vedere. Sensu1 vietii devenise munca. Primind 0 edueatie foarte severa. leganand-o. ~tia totul. Cand fiica lui. Femeia a inceput sa se fereasca tot mai mult sa iubeasca. dar nu-i dadea prin gand sa priveasdi in el ~i sa scoata de acolo ce este mai pretios dedt orice in via!aiubirea sufleteasca. Am patruns eu privirea in ovarul fiicei ca sa-l vad pe taUil ei. i se a~eza pe gemmchi ca sa-1 iubeasca.y-pmpru din viatd Examinam odata anatomia ~i fiziologia unei femei :tara copii. Fiind oameni cuviincio~i. in aparenta 0 femeie de mare moralitate. amandoi s-au cufundat in treburile lor.

Ea simte ca el nu are nevoie de iubirea ei ~i se retine. declarand ea un barbat nu trebuie sa se vaite pelltru ariee Deac. La paisprezece ani. Nu era pentru prima oara. Sarutandu-~i sotul. Daea nu mi se da. ~i pentm ea nu a primit-o. tatal era deja un voinic. Candva ~i-a zdrobit degetul mare de la picior. Acest lucru 0 jigne~te. ~i un baiat va a~tepta mult ~i bine ca viitoarea lui mama sa indrepte gre~elile a trei generatii prin eliberarea de propriile stresun. Grice efect are a cauza. Din fericire. 0 sa ma descure eu ~i singur. Indiferenta bunieii fata de barbati sa manifestat in !ipsa de copii a fetei baiatului ei. tara sa inteleaga ca trebuie sa-~i sarute sotul altfel. Aeeasta hotarare grava ~i definitiva constituie 0 autoIini~tire pentru multi oameni dezamagiti.Alunga raul din tine se retina. a~a cum se intilmpla cu copiii maturiza!i prematur ~i gravi. s-a illChis pentru totdeauna in fata iubirii unei femel. cu foe. sotia lui este suficient de de~teapta ~i rabdatoare. Mama a fost insa surda la durerea lui ~i a trecut pe lallga. 239 . Elli implora mamei iubirea pe care 0 merita. dar a carui incredere in femei poate rena~te in arice moment. tara sa~i retina pasiunea. acesta era stilul de viata in familie. presupunand ca a~a ii face placere tatalui ei. Sotul se alege dupa asemanarea tatalui. Copilul rabdator nu a mai putut sa rabde singuratatea. Cum-neeum.care s-a inchis in el ~i care a suferit din cauza mamei. cu un sim! al propriei demnitati foarte u~or de ranit. Cercul s-a inchis. nici n-am nevoie. sotia reactioneaza cu foarte multa sensibilitate dnd gandurile Iui zboara cine ~tie unde. Sotul ei este copilul . fiind aseultator. avea nevoie de dragostea materna ~i de mangaieri.

omul trebuie sa-~i dezvolte gandirea pentru a-I putea intelege mai bine ~i a-I utiliza corect.Ce ne spun ele? Ne vorbesc d" spre comunlcare e Mainile pornesc din corp la nivelul chakrei eomunicarii ~i. tesuturile moi . Cred ca ~i dUIl1. Noi am aparut pe lume pentru a indrepta partile rele ale parintilor no~tri. Inseamna ea ati amplifieat gre~elile parintilor ~i de aceea sunteti predispu~i la 0 boala. Partea stanga se eorelationeaza eu tata ~i intregul sex masculin ~i de asemenea eu economicul ~i eu treeutul. Dadi se imbolnavese tesuturile mal de pe partea stanga.. Partea dreapta . Daca sunt afeetate oasele din jumatatea dreapta. tarni . Mama se reduce la tot. 1. boala apare l:ntotdeauna ca urmare a propriiIor lui gre~eli. s-a amesteeat in jumatatea tatalui ~i conduce aeolo dupa cum vrea ea. inseamna ea mama. Citindu-l. acest ghid ne spune un singur lucru. cu rautatea ei.Luuie Viilma Ghid de viatci . La om.la tot ce e de gen maseulin. Daca nu ati facut acest lucru. Sa ne uiHim Ia m~iini. Corpul nostru este un fel de ghid. atunci tatal s-a amestecat in jumatatea mamei sa conduca Clh'1l vrea el.mama. Seheletul este tatal. Omul poate fi nemultumit ~i de cat a dat ~i de cat a primit. cu sentimenteIe ~i eu viitorul. sunt in legatura eu verbele "a da" ~i "a primi". Indiferent despre ce parte a corpului este yorba. Trebuie sa invatam limbajul corpului nostru. prin urmare.cu mama ~i sexul feminin. 240 .neavoastra inteati Ies deja aeest Iucru. ce e de gen feminin.

In acceptiunea obi~nuita. degete lungi. eu dH setea de ca~tig cre~te mai rapid ~i eu dU rautatea acumulata in llil11ainsucceseIor este mai mare. lata cum un om frumos ~i generos inceteaza sa mai fie frumos din cauza aparitiei setei de ca§tig. De exempIu. daca la un om generos. lncepeti sa va schimbati reprezentarile de viata. Degetele care s-au scurtat boInavicios arata ca omul face economie ell rautate.:11 i . tara derapaje.t . Setea de ca9tig 2. Exista forme foarte difente de modificare a aspectului mainii. sa poata prinde mai u~or.. In princip1u. el va incepe sa fie exploatat de ceilalti. Degetele dcformate ca un drlig arata 0 sete de ca~tig care nu tine cont de principiile unei vieti oneste. Ii va un1!i degetele. eu atat mai rapid se modifica ~i forma mainilor. ~i ca este aVa!.Alunga raul din tine Dadi in momentul de fata sunteti sanato§i. DegeteIe flexibiIe se Indoaie eu u~urinta spre exteriorul mainii. Rautatea "N-o sa mai dau" . prl.provocata de deceptii. Un om hraparet ~i interesat are palma lata. dar ascunde acest lucru.1'1 formarea unor pEuri zbarcite la articulatiile acestora. Primul tip de mana este earacteristic pentm tineri deoarece universul gandurilor lor este deocamdata pur ~i faptuI ca nu 9tiu sa se teama exclude agresivitatea de ordin economic. cuvantul care caracterizeaza schimbarea formei mainii caractenzeaza 91 particularitatile poftei respective de ca~tig. Negativitatea durnneavoastra va prestabiIe§te viitorul. flexibile ~i frumoase. generozitatea Iui este dictata de dorinta de a merita sa fie iubit. fine pana atunci. mana unui om bun ~i frumos trebuie sa aiba. iar degetele sunt aduse spre interior ca un drlig. pe care elinsa 0 tine ascunsa. Doar un corp foarte puternic dore~te sa~l abata pe om de la un drum gre~it.

o lungime natural a a unghiilor inseamna vederea In adancime sau vedere masculina.tata. In vartejul vietH. 0 palma mare. Cei care au unghii scurte ~i late 10. aratatorul. Aceia. 0 li.. disparitia interesului fata de viata ~i aparitia senzatiei de nonsens.mama. altfel viara Ie va fi grea. Pernu!a palmei .un mod moale ~i friabil de a vedea lumea. femeile devin asemanatoare eu barbatii ~i barbatii eu femeile ~i aceasta se manifesta prin modificarea formei unghiilor. eu cat unghia este mai lata ~i mai scurta. eu ata! modul de a vedea lumea este mai material ~i mai limitat din punet de vedere spiritual. datorita faptului ca au mo~tenit de 10.Luu!e Viilma 11face sa muneeasca ~i in cele mai inumane conditii . Degetul mare este tata. 0 pernuta putemic dezvoltata arata caracterul putermc 0. trebuie sa-~i dezvolte con~tient gandirea logica. degetul mare este mare ~i lungimea ei depa~e~te latimea. Lungimea unghiilor -. palma . intelegerea materialista a vietii . adanca ~i IDoale demonstreaza ace1ea.fiecare deget in parte ~i trageti singuri eoncluziile. 0 unghie moale ~i fdabiia . pot sa traga mai u~or concluziile necesare.frati-surori. 0 unghie care se 1ngrOa9a. Uitati-va 10.l1gJ:.degetul mare. inelarul.1tatalui. mijlociuldunmeavoastra In~iva. ~i aceasta lasa mme pe maini.tata 0 capacitate mai mare de a rationa. 10. Un astfe1 de om are eu siguranta ~i 0 vedere slaba. Unghiile sunt un fel de fereastra simbolica spre lumea comunidirii sau cum vede omullumea.important este sa fie bine platit. degetul micoamenii.mama..je tare ~i elastica inseamna 0 fereastra solida ~i flexibila ditre tume.i cali242 .uratirea vietii din vina proprie.care unghia de 121.vederea in largime a vieW sau vederea feminina a lucrurilor marunte.

rn in siguranta.eu sexul masculin. care la dumneavoastra s-a amplificat. Sunteti un am politicos. Mana dreapta ne arata comunicarea eu sexul feminin. nu? Acum. Aceasta inSearrlna ca e:jti liber in lucrurile mt/runte. este un mod de a pomnci.un supon solid in viata. faceti un gest ponmcitor ~i politicos ~i vedeti care deget va fi in centru. A pomnei InSeaITI-lla ingradi a libertatea cuiva.>i incordam degetul aratator ~i ceIelalte degete se \Tor strange in punm inseamna cii cerinlele mamei unesc familia. Strambarea degetelor arata de cine ati vrea sa fiti mai apropiat ~i de cine va tineti la distanta.lra ell rautatea inceputa de la parinti 9i onlplificaUi de dumneavoastra. stanga . Urrnariti cum incepeti ~i cum 243 . dar in fond vei face ce trebuie pentru ca vrei sa-.Alunga raul din tine tati la mama. Va reamintesc. Nu cumva mijlociul? Frecati-va palmele sau observati cum va spalati pe maim sau va dati cu crema. A arata ell degetul nu este politicos. Uitati-va care este distanta dintre capetele degetelor stranse ~i intinse ~i yeti intelege cat de apropiate sau de reci sunt relatiile dUlTh'1eavoastraeu oamenii respectivi. Dar daca intindem . in bratele careia ne simtea. se afla pe dmm.este rautatea mamei pe slabiciunea tatalui. Dadl articulatia este deformata . Uitati-va la cicatrici. Degetul mare flexibil ~i putemic este tatal care are acelea~i calitati. deformari ~i la degetele Ilpsa 9i trageti concluzia in legatl. chiar daca mental da un ordin" El va face un semn ell mana. ca ~i cum ar oteri dreptulla alegere: "Fa cum e mat bine pentru tine ".ti arali parte a fa buna. Degetul mare ramane in unna celorlalte pentru cii tatal merge. De aceea un om eu demnitate nu arata cu degetul. articulatia este mama care £1ce barbat din tatal dumneavoastra . Tata este baza soliditatii vietii dumneavoastra fizice.

uI eu degetul mare ascuns este un purnn slab. Tatal i~i manifesta rigiditatea. Umlariti cum i~i mi~ca mainile cineva care face treaba ~i va yeti convinge ca existS.. care preia greutatea loviturii. Daca va mi. 0 rigiditate excesiva n face pe om fragi!. ~i nn ave!i chef de mofturile interlocutorului. stra.'lgeti purnnul repede ~i :tara sa va gandi!i ~i 0 sa vedeti care este fdul dumneavoastra de a va bate. La feI se face ~i comunicarea dintre femeia ~i barbatui din dumneavoastra.. In via!a ri:Lmfu'le ~i pentru lupta.'1lplu diformitati. Echilibrullor da fo11a.Daca msa mainile durnneavoastra sunt delicate ~i sfioase. claca 0 faceli repede san lent. 0 flexibilitate excesiva n transforma in rob. 0 asemanare mtre comumcare ~i mainile lul. Iar amenintarea du~ma- 244 . Purrm.. ele fiind formate de regula din tesut moale. daca 0 faceli prin mangaiere sau prin apasare.flexibilitatea. Acum. f6qa loviturii este comunicata degetelor dunmeavoastra stranse in pumn de dUre degetul mare . Certurile dintre parinti in timpul sarcinii nu due chiar atilt de SL.tata. mama . vi s-ar putea Inchide u~a m J?-as. yeti fi nevoit sa suferiti din cauza unui interlocutor prea energic.'1ificatiilediverselor mi~cari ale mainii.cali mainile energic. Daca ea nu cxista. Echilibrul se capaili prm iubire sufleteasdi. daca atingeli cu mana zona ell defecte de la cealaltIi mana ~i multe altele. Dadi trebuie sa 10loc viti.'1Sde tot sub celelalte degete? Dadi s-a ascuns. Prin anaIogie yeti inteIege sem. iertati~va tatal pentru !ipsa lui de curaj. la Dorinta du~manoasa de a avea din ce in ce mai mult poate face ca copilu! sa se nasca cu mai mnIte degete. apar boli ~i se nasc copii bolnavi. Degetul mare Ie apara pe cele1alte? Pe care? Sau el se sprijina pc celelalte? Sau §-a ascll.Luule Viilma tenninali aceasta operalie.

l~i ascunde pumnii la spate.boala spune rara ascunzi~uri: "Nu te iua la biitaie! Nu umili pe altul ridicand mana! Aduna-ji mintile ca nu cumva din prostie sa ridici mana la cineva". La eel care traie~te ca S3. . simtitul comlui Ii da un sen. in afara de durerea crunuitoare. traumele capatate sunt direct proportionale cu forta rauUitii lui cinstite. Articula~iile cotului caracterizeaza modul cum se mi~ca omul in viata. daca omul ~tie sa comunice. Aceasta se petrece din cauza rautatH pe propria neputinta. Partea exterioara a palmei este tata. Civilizatia actuala nu poate exista total mra lupta. omul nu-~i mai poate lI1j~~ ca mana. provocata de invidie. dea eu punmul. Cine este multumit de viteza ell care merge turma sau. ell atilt potentiala crima ascunsa in subcon~tientul unul om bun este mai periculoasa. 245 . Cu cat mana doare mai tare. AeeasUi. rautatea este directionata spre inafara ~i. sub masca de om bun. Va avea articulatiile comlui sanatoase. Este foarte raspandit sindromul cand gentutele tendoanelor se inflameaza ~i se contracta. cand se bate. se va alege ell 0 boala la incheieturi.Alunga raul din tine noasa eu pedeapsa san setea de razbunare. este multurnit ea seamana eu ceilalti. 0 lupta echi!ibrata inseamna ineheieturi sanatoase. eel .. lneheieturile mainii vorbesc despre lupta ell viata.tatal intruchipeaza tot sexul barbatese. Dar. Ca intotdeaUi"1a. Via!a este sanatate. 1mbolnavirea mainii 11 fere~te pe am sa nu faca a crima Intr-un moment de criza suHeteasca. timent de Incredere placuta ~i nu intentioneaza sa iasa in evidentii. partea interioara mama. Una dintre caracteristicile turmei umane este necesitatea de a simti cotul cuiva. se pot intoarce prm na~terea unul copil lara degete. Cel care. eu alte ellvinte. . de~i tare ar mai dori sfi dea una saA mute din loc pe atacator. iar mama pe eel femeiesc.

Barbatul nu trebuie sa se compare ell femeia. Cine merge mereu in papuci.adica feminin. sa ta~neasca in rata. cea inferioara . Nu degeaba. Arum sa ne uitam la pidoare. Jumatatea superioara a corpu1ui este feminina. Turma nuva pemllte a~a u~or oii raUicite sa devina lider. ' Impmgaw ' A ' A A 2. va trebui sa aiba 0 forta sufleteasca ie~ita din comun pentm a fi in stare sa influenteze convingator tunna. atuuci cand merge.. Ea pretinde ca toti sa fie la fel. nu Ie va strka. dar dorind sa ta~neasca in fata. aceasta renuntare la ferninitate poate fi periculoasii.~va calea inevitabil pe varfuri ~i deci i~i organizeaz5. nu i-ar strica sa calee tot timpul pe dilctiie. Cine ~ 1Joarta tOCUr1 inalte. aceas'-' i 1 .cJa en ot U]1 subtext economic. fe~ meile lncep sa poarte indHtaulinte joasi'i. Daca doriri sa Ie averi sanatoase. . omul calea pe cakaie. omul incepe sa dea din coate ca sa-~i fad.f YOr6§C t·.. sa se incalte eu pa.masculina. Lectiile primite de la viala modifica modul de gandire. ~ ~ ~ d pe eel'I a 1t1. Ce ne spun ele'? In 1 b . imbatranind. comada. sa 0 1ntread\. dar invers se vor imbolnavi. . se simta protejate economic. oar (. din cand in cand. Ne~tiind sa gandeasca.Luule Viilma care vrea sa fie mai bun decat cei1alti.•ca succesUl 1m•..1 de ~ l2:andire al tatei. Totul are Insa a limita ~i daca femeia refuza sa-~i puna toeuri czmd iese in luroe. ~i sa ramana teamr. Daea. viatu economidt dupa mama .ntofi eu toc. 1 esenta~ e. Vor 52. Daea femeia madema i~i va adauga un plus de felninitate ~i barbatul un plus de masculinitate.1 uespre comumcare. lac ~i de aceea articu1a!iile cotului se imbolnavesc. chiar la adancj batraneti.•economIC pleaca ae Ja mOUll. este un Infnint.J ta " mseamna•. eliberati-va de rautatea ell care mergeti in viata. Oriee remere trebuie ca. > 0 <0'" "I 246 .

bolta talpii copilului nu va slabi niciodata eomplet. Oasele sunt mentinute in stare de incordare de catre mu~dri ~i tendoane. Dac3. diform. Daca mama simte ca are forte pentru un mod de viata feminin ~i i~i face eu bucurie treburile..'1t nevoiti sa 0 ia la fuga atunei cand parintii sunt nervo~i. tipete ~i lupte in care. Dadi mama nu are incredere in tata. Bolta piciorului se va ridica spasmodic ~i copiii vor avea picioare1e stn1mbe. copilul va calca pe varfuri.Alunga raul din tine Oasele din talpa formeaza 0 bolta transversala ~i una longitudinala. bolta transversala se aplatizeaza. Daca doar un picior este strfunb. pe masura ce cre~te. 247 . atunci daar unul din piirinti dore~te mai muIt sa-~i realizeze setea de ca~tig. Cine se teme de pod sau nu are incredere in el. lntr-o familie eu scandaluri. Aplatizarea boltei transversale trage dupa ea bolta longitudinala. Bolta din talpa este ea un pod peste un rau. macar in numele onoarei. Dadi ins a tatal.latie inversa apare in familiile in care parintii sunt foarte severi eu copiii. copiluI va avea. Oamenii eu talpa aplatizata sufera de platfus. Ei Sli. macar in timpul pauzelor eei doi se iubesc din sut1et. parintii se fugaresc reciproc ~i la amandai forta vointei este tensionata la maximum. copiii vor avea 0 bolta normala. bolta nuii va mai servi drept pod. Balta longitudinala este un fel de pod intre mama ~i tata. incapabil sa-~i indeplineasca funetiile. Aceasta inseamna supunere. va continua sa munceasca eu deterrrjnare pentru ea viata sa mearga inainte. deoarece el a devenit slab. refuzul sau ineapacitatea de a face fata greutatilor eeonomiee. Dar dad! ea incepe sa-l invinuiasd! pe tata ca n-o ajuta ~i 11tine sub papuc. o sit'l. capilul va fi cracanat la ambele piciaare. un picior bont. Balta transversala serve~te drept pod in zona varfurilor. nu-l respecta ~i nu se sprijina pe el. deprimare.

Ce bine e sa te sprijini pe caldi. in principiu problemele Slit'lt 248 . rara varf insa nu poti face lL11 pas. eu atat mai mare este satisfactia alergatului. el este un suport solid pentm intregul corp. iar degetele privesc fiecare incotro poftesc §i toate lmpreuna fac un tot unitar. Tatal este in feIul lui calcaiul pe care te sprijini.la randullor dau pasului un sentiment de siguranta §i coordoneaza mi§carea. Copiii ei vor fi impotriva alergatului. Calcaiul da suportul. Nimeni nu poate merge mult numai pe calcaie sau numai pe varfuri. Dinspre toe spre varfuri. Cu cat este mai multa transpiratie. procesul de insanato§ire se accelereaza §i el. Alergatul este bun §i pentm suflet §i pentm corp. at§t spiritual cat ~ifizic. omul se sprijina pe cincaie. .Luule Viilma Baza vietii 0 constituie mi~carea. apoi un u§or zvacnet ~i pasul a fost mcut. Degetele sunt membrii familiei . pentm di se produce 0 e1iberare de rautate.ilie. Corpul nostru este modelul UniHitii Supreme. varful da directia.rile. gratie varfului. Dad! pe copil 11dor picioarele lid nu poate alerga. Toate fluidele i§i accelereaza circulatia §i. Avem nevoie de mi~care. Si ci'md varfurile obosesc.. Invers se intampla intr-o faJTljliein care mama este Intr-o grab a continua din cauza spaimelor §i setei ei de ca§tig. Unnariti-va cum calcati. ~i acum incepeti sa alergati §i unnariti cum vi se mi§ca talpa piciomlui. Este cel mai bun tip de sport care antreneaza intregul corp. Pfuintii care alear. imprima pbiceiul de a alerga §i capiilor lor. Purificarea se produce cu ajutoml secretiilor de to ate felu. Varfurile impreuna cu degetele preiau sarcina. ehiar daca l~i asuma 0 sarcina mai grea.Deosebit de importania este transpiratia. ii obliga pc ceilalti sa participe. ga eu plaeere. ca 0 femeie care. a§a cum intr-o familie buna nu este aservita mama sau tata. Obisnuintele se creeaza in farn.

dar. Un mij10c de mi~care superb este dansul. Daca degetul mare este mare ~i lung . Degetul mare este tata. Propria voce in loc de orchestra. ca imbracamintea lui s-a demodat. atunci mergeti pe varfuri. picioarele dumneavoastra se vor face bine. Cine vrea ~i poate sa danseze va avea picioare sanatoase. poate sa apara un zgarci care face ca degetul mare sa incalece peste celelalte sau sa intre sub de. Aceasta deformare spune ca tatal in249 . De cum apare durerea. picioareie goale pe iarba moale sau un loqor in coltul camerei . Descifrati cauzele suferinte10r dumneavoastra ~i daca ele nu exista deocamdata. de obicei. Un om care iube~te viata nu se va supara ca nu are pantofi noi. picioarele dumneavoastra au nevoie de acest lucru. al treilea dumneavoastra in~iva. Iertati-l. Dadi este atat de mull indo it incat va produce durere.mama. dadi omul nu iese din ~lapi. aveti grija sa Ie evitati. Daca varfullui este indo it in sus. aceste tendoane se vor osifica. Esenla dansului este bucuria. Aflali ca fiecare parte a corpului are functia ei pe care vrea sa ~i-o realizeze.fratii ~i surorile. Uitati-va la degetele de 1a picioare. al cincilea -lumea. De aid apar dureri la picioare. di nu arata bine san ca nn are sala de dans. Daca nu puteti alerga. se va opri din mers. are loc 0 ingro~are a principalei articulatii de la degetul mare.tata este mare ~i inalt. tendoanele genunchilor vor sa sara sau macar sa. inseamna di aveti un tata mandru. al doilea . In acest caz. mandria tatalul s-a transformat in infumurare. mama 11conduce pe tata.Alunga raul din tine acelea~i.ce bogalie! Daca aveti dorinta sa dfuisati exact a~a. Daca degetul al doilea este mai lung decat degetul mare. se incordeze pe degetele de la picioare. De exemplu. al patrulea .

. De exemplu.. Este aeela~i lucru ea ~i cand ai pune calului oehelari sau ai interzice cuiva sa priveasea eu coada ochiului.LuuIe Viilma ceardi sa fie mai puternic ~i nu observa eu C§ta rautate 0 domina pc soria sa. deformarea stangului . ori. sunteti mai putin dependent de ceila1ti.. ori el 0 terorizeaza. pentru ca a~a 1n250 . al doilea deget este mai lung dedt eelelalte. Va reamintesc ca talpa eu problemele ei economice reprezinta treeutul eel mai indepartat. Totul pleadi de la parinti. Ia muIte persoane unghiile de la picioare sunt incarnate. Toate bolile se produc. teaza bine. In rautatea lui. Si daca aveti suferinte inseamna ca ati amplificat gre~elile parintilor. Constrangerea. Deformarea piciorului drept arata probleme familiale pe partea femeiasca. InsealJ1. ea ~i ineal!amintea neadeevata.la calcai.. invers. pe altii . El se aseunde sali eelelalte 11inghesuie? Gandi!i-va la via!a dumneavoastra.na a doriti sa fiti persoana cea mai importanta. Dad\. nu trebuie taiate pe margini". inf1uen!eaza in mod diferit via!a fiecaruia: pe unii ii roade la degete. din eauza unei evaluari superficiale a vietii. La neeaz.probleme pe parte barbateasca. Durec rile din picioare depind de cat de mare este aceasta dorin!a. adiea ineoreet. atat in bine cat ~i in rau. se Iasa terorizat de ea. Unghia este fereastra spre lume ~i dadi pe om il intereseaza numai ee vede trag and eu coada ochiului. Daca degetele se distan. Explicatia cea mai freeventa este ea "nu au fost taiate bine. de fapt. Departati degetele ~i veti vedea cat sunteti de apropiati In familie. Vede!i care dintre degete inealeca pe celalalt sau care se ascunde sub celelalte. modul ascuns de gandire se manifesta prin analogie eu modul cum se simte pieiorul intr-o incaWiminte eare te strange. Nu exista boala cat de mica care sa nu aibil Iegatura eu modul de gandire.

poarta in ei rautatea pc succesele economice ale altora.. salturile din viala ~i salturile economice.i munce~te foarte mult. va rasturna obstacolul cu genunehiul. ca urmare. Cel care se lauda eu succesele sale. Unii pot sa alerge zilnic zecide kilometri. ingusteaza campul vizual. Cine vrea sa 251 . nu mai ji din cale ajCtrade curios.. eu to~ a sa continui sa cresc . Un om caregande~te coreet. Dad! acestJucru Ii produce durere. Cine ~tie daca se va mai repara vreodata. Obstacolul a cazut. unghia. va avea tendoane sanatoase. Fiecare merge in feIul lui. va avea picioare bolnave. crescand in latime. Este la fel ca atunci cand un sportiv face 0 saritura ~i se alege eu un traumatism.. chiar dacastain frig . oricwn din tine n-o sa iasa niciodata un Sherlock Holmes! $i chial' daca ar ie#.Alunga raul din tine vaTa el cum nu trebuie sa faca. trasul ell coadaochiuluLs-atransfonnat in spionaj ~i unghia 11invata: "Nu-timai'baga nasul in treburile altora. A!i auzit probabil de cazuri cand cineva se imboInave~te dupa ce a aflat de fericirea nea~teptata dizuta pe capul culva. dar ~i genunchiul s-a lovit rau. poate pravoca celui care 11ascuWi 0 rautate fata de laudaro~enie ~i 0 rautate pe sine insu~i ca nu este capabil sa urce ~i eI ~i. Cel care alearga eu rautate. la fel se imbolnave§te ~i eel care prive~te cu rautate salturile economice din viat<'L Viata este ca 0 eursa eu obstacole.i n-o sa te fmpiedic safacLce vrei ". Picioarele sunt mijloacele cu care merge omul ~i in sens direct ~i figurat. Ca intotdeauna. marimea ~i felul rautatii determina marimea ~i felulcum se imbolnavesc tendoaneIe genunchilor. eel care nu merge coreet. i se vor 'imbolnavi tendoanele. pentru ca. a1tii se imbolnavesc cloar de la mers. Tendoanele de 1a genunchi reflecta.

252 . La maturitate incepe sa aiba dificultati la mers. fiindca nu are destula minte. Diferenta este ca eel care a dat. va avea genunehiul stang bolnav. Rautatea ii produce omului dorinta de a merge inainte in numele binelui. Nazuinta spre un bine maximal nu este altceva deeat dorinta de a distruge lumea. Lectia de viata a fost invatata in mod deschis. Exista oameni care nu accepta nicio forma de violenta. Prin urrnare. V8" avea genunchiul orept bolnav. aceasta frica se va transforma in rautate contra rautatii. La tinerete omul are genunchi frumo~i. iar frica 11convinge sa se mtoarca. Dumneavoastra ins a strangeti rautatea in launtru ~i ii condamnati pe cei care recurg la forta. eu atat mai mari 'lor fi modificarile distructive ale ligamentelor de la genunchi. pe fata.IDci enung chii lui se 'lor strarnba. SubHniez . adica au 0 rautate fata de violentfL Ei viseaza ea lumea sa fie ideala. a prirnit imediat riposta ~i inca ce riposta! I-a pierit pentm totdeauna pofta de a da. Ca urmare. nu sunteti cu nimic rnai bun decat eel care a dat cu adevarat. De lovit. eu atat dore~te maimult<sa-i supuna pe cei d. dar tare ati fi vrut s-o faeeti.injurul sau ~i aV. deosebit de elastici. Celcare vrea sa apliee aceea~i metoda mar~ava eu femeile. genunchii se 'lor rasuci spre spate. de a ridica mana.Luule Viilma dea un picior obstacolului aparut in eale. Cu cat rautatea este mai putemica ~i mai distrugatoare.nu este yorba despre 0 bataie reaHL S-ar putea ca durnneavoastra sa nu fi lovit niciodata in viata pe cineva. Daca omul face bine ~i Ii este frica sa nu se intalneasea cu raul. Cu cat omul este mai agresiv. deoarece binele la maximum se poate transforrna in vii tor in rau la maximum. n-ati lovit. Cine vrea sa deaun genunchi barba!ilor. are in el 0 rautate ~i picioareIe luivor fi condamnate la boli grave.

Alunga raul din tine Va reamintesc. de mare mobilitate. Daca mama nu cedeaza in treburile economice ~i acest lucru il Inraie~te pe tata. osatura. Daca copilul nu amplifica gre~eli1e parinti1or. Omul care are picioarele in "x" este avar. Inseamna ca avaritia mo~tenita de la parinti s-a amplificat ~i dad ele ~i dor. Daca mama. Articulatia reflecta adevaratele relalii intre mama mea ~i tatal meu. Suferin!a cea mai raspandita este anchilozarea articulariilor ~oldurilor ~i genunchilor.'1t vazute de din afara. eu amt genunchii sunt mai deformati. ci dimpotriva. se va distruge ~i lesutul osos. care fomleaza baza corpului uman. pe care sotia 11 face barb at prin iubirea ei. Articulatii1e de Ia picioare caracterizeaza mersul inainte din punct de vedere economic al parintilor mei ~i modul cum au rezolvat ei aceste probleme dind eram eu copE. Daca pe parcursul vie~ii. Articulatia ~oldului arata flexibilitatea ~i mobilitatea vietH economice in familie. articulatia de Ia ~oldul st:Ing se va ancrIiloza. avaritia provoaca :autate la om. care este rigida. Cu cat avaritia este mai mare.. clatorita articulatii1or. e va anchiloza artis eulalia de Ia ~oldul drept. Ie diminueaza. Articulatiile de la genunchi illsemneaza mersulillainte din punet de vedere economic. Daca tata imparta~e~te rautatea mamei provenita din insatisfactie. Daca Ia un om nascut eu pieioare 253 . indiferent cum SlL. Se va distruge ~i osul. se supara pe ea lnsa~i ~i pe fa. Cu alte cuvinte. Baza solidiHitii farniliei este sotu1. Bazinul simbolizeaza familia. picioarele innascute ill forma de "x" devin ~i mai strfunbe. iivergentde parinte~ti privind viata economidl a vietii nl' ii vor influenta sanatatea. se transforma intr~un sistem elastic. in incapatanarea ei. fiecare articulatie este mama care il face pe tata barbat.'11ilie.

inseamna ca. partea economica ar putea sa nu mai progreseze ~i ingustarea cavitatilor artieulatiilor = lipsa de progres exprima rautatea legata de declinul economic. ca barbati. Picioarele strambe in form2i. eu atM stare a Iui materiala va fi mai dureroasa. Dar dad acest echilibru a fost realizat prin avaritie.Luule Viilma drepte. Prin urmare. Durerea care insote~te acest fenomen 11va face sa stea pe lac ~i sa se gandeasca 1a gre~elile mcute. Cu cat intrece masma. incat functiile acestor degete erau alterate. Cu cat portofelul devine mai subtire.0" earaeterizeaza un om generos. articulatii1e de la genunchi se strang. surarile $i cu Iumea. din eauza tatalui sau ~i a lui. Asta m254 ..t uu mai voia sa ~tie de ei. Fie ca ace~ti oarneni nu existau in reaIitate. fie ca el era atat de deceptionat. CEY(fmp[u din viatd Haideti sa ne gandim putin. i se va imbolnavi genunchiul drept. Unui barbat eu radiculita lombaro-sacrala ii amorteau degetele IV ~i V de la piciorul stang. Daea are in el 0 rautate legatii de barbati risipitori.de . eu atat mai rau devine proprietarullui ~i eu atat mai tare i se seurteaza picioarele. Barbatul avea ~i picioarele stnimbe. Daca eonsidera ea femeile sunt vinovate de saracia lui. Picioarele drepte arata echilibru economic. unul dintre ele ia forma de "x". eu atat devine mai rEm~i eu atat mai tare 11'lor durea genunehii. apoi se ingroa~a. unul dintre parinti a fost avar ~i acest pieior va fi dureros. inca. avea probleme atflt de mari eu fratii. Sau eei apropiati i~i aseund d"iutatea pe el deoareee ii eondamna la lipsuri materiale. de oehii lumii. il va durea genunehiul stang. eu cat irose~te mai mult. Treptat.

Un bazin astfel deformat este un sprijin mcoreet pentm coloana vertebrala. Apoi s-a insurat. Pentm a intelege mai bine. De ce s-a imbolnavit acest barbat? Este 0 poveste foarte obi~nuita. Ace~tia erau a!CooHci ~i il umileau in permanenta. din punct de vedere economic el se sprijinea pe femeie. economic. Fiind bun la suflet. In felul acesta. Partea stanga a bazinului era ie~ita in fata. Deci. trei ~i patm erau deplasate. tatal nu putea sa faea fata pretentiilor prea mari ale mamei. Bazinul simbolizeaza familia.Alunga raul din tine seamna ea era extrem de avar.partea stanga era lasata. cum a~teapta 255 . tatal era umilit. sa ne uitam la bazinullui. Bolta talpii stangi era supraineordata.rbatului era deformat . Barbatul se sprijinea mai mult pe pieiorul drept. ci lea amplifieat. molieiune = senzatie de nesiguranta. sa privim pieioarele in intregime. Daca fiul s-a imbolnavit.a~a ~i era. de~i trebuia sa fie invers. Pentru a intelege ~i mai bine. Cand era copil a fost infiat de 0 familie. el incerca sa-~i compenseze acest neajuns printr-o straduinta exagerata. claca nu-~i va reeapata sentimentul de demnitate. Deci. Barbatului i se parea ea picioml stang ar fi mai seurt deeM dreptul. deoarece barbatul se invinovatea de tot felul de probleme economice. dar nici atunci nu cracnea. suporta totul cu resemnare. :tara sa inteleaga ca nu va reu~i. Prin urmare. Vertebrele doi. Bazinul ba. Mu~chiul anterior de la pieiorul stang era moale ~i cazut. Deplasarea vertebrelor provoaca strangularea terminatiilor nervoase. inseamna ca nu a indreptat gre~elile tatalui. Durerea provocata de pierderea capacitatii motorii indica 0 acumulare critica de rautate. La fel era ~i femeia din aceasta jumatate maseulina. Tot ~tepta ceva. Osatura il simbolizeaza pe tata. Nu se in~ela .

Ridicand odata a greutate ~i simtindu-~i umilinta. starea de permanenta ineordare a mu~ehilar s-a redus ~i a . adica. in!eles ea nu ~tiuse parra atunci sa se relaxeze.. Dupa ee ~i-a iertat ~i parintii naturali ~i pe eei adoptivi. I~i ascundea adanc suferintele in spatele unui zambet bun ~ijenat. traia pentru a face bine celorlalti.te invata multe. Familia s-a destramat. a plecat. Gandifi-va la digestia dumneavoastra. Pe masura ee mai elimina din stresuri i~i dadea seama ea nu gandise cum trebuie. Cand I-au alungat.Luule Viilma barbatul creat pentru a merge inainte. A Ll1Ceputsa se Insanai to~easca repede intrucat gandirea la un om umilit este ciclieizata. doar atunci cand demnitatea parin!ilor a fast redobandita. Corpul lui 1i dadea timp sa se gandeasdi. a auzit un trasnet in spate. Eliberandu-se de stresuri. Se sacrifica.'1 echilibru. adica se imbolnavise. dar ele existau. eliberat de tensiune. Doar atunci cand bazinul este 1. coloana §i osatura pot sa constituie un sistem echilibrat de parghii. Insueeesul are ~i 0 parte buna . fiindca el ~i-i alesese pentru EH. a in!eles ca tori erau la feI. Continua sa-~i iubeasca soria §i copiii ~i aceasta iubire 11facea sa se simta vinovat. Pentru a-~i invinge triste!ea muncea din ~reu gandind: "Pentru ce? N-am nevoie de nimicf" Bre~a dintre ganduriIe §i faptele sale se adancea tot mai mult. 3. i~i nega propriile necesita!i. Daar atunci coloana vertebraIa devine expresia unor principii de via!a oneste ~i ferme §i protejeaza ell demnitate principalul canal energetic. 256 . san de~teptaciunii ~i dcspre dobandire in general.invata leetii1e de viata. Ce va spune ea? Ea va vorbe~te despre dobandirea intelepciunii de viati.

tot a~a trece prin dumneavoastra ~i intelepciunea vieth. ba lasati sa treadi adevaratele valori ale vietii.posibilitatea de a alege este mare. fiindca pune semnul egalita!ii intre lucrurile mid $i lucrarea mare. Cine i~i gande~te in profunzime $i cu iubire planul sau. Cel care nu acorda atentie planificarii.Alunga raul din tine Dorinta de a dobandi ~i realizarea ei sunt tainuite eu cea mai mare grija in viata ~i in corpul omului. Nu shnte gustul nid eel care apreciaza doar rezultatIll final al mancatului ~i se Imbuiba la repezeala. a$a cum nu $tie sa simta nici gustul vietii . Ba ~tiri sa alegeti graul de neghina. Omul mo~tenqte mintea de la tatal sau. De altfel mei nu simte gustul mandirii. Cine are dinti puternid. Setea de ca~tig este foarte greu sa fie tinuta in echilibru ~i de aceea cre~te numarul de suferime ale tractului gastro-intestinal. Deseori ele sunt descoperite prea tarziu.bucuria. a mo~tenit de la tatal S2lU a minte buna. nu va da importanta nid masticatiei. Mestecatul este un fel de maruntire a planului pentru a avea 0 viziune de ansamblu ~i a putea munei bine ~i corespunzator. plicticoasa $i mra rest. Bolile aeestui tract la un om stresat oglindesc universul de gandire al proprietarului. Ba asimilari cate ceva.1 1. bun. A~a cum trece mancarea prin organele dumneavoastra digestive. tractul gastro-intestinal va funeriona irepro~abil. Cine persifleaza mintea tatalui sau a biirbatilor in ~"'. ba lasati totuI la nimereala . Cine considera ca viara este urata. Dintii simbolizeaza mintea tatalui. nu va gre~i in timp ce munce~te. fara sens. care trebuie mcuta cu grija. care se bucura de viata. Mancarea introdusa in gura simbolizeaza pIa nul care trebuie bine gandit. La un om generos. manearea se va invarti in gum lui tot a~a $1va duce la imbolnaviri ale cavitatii bucale. ~tie sa-~i faca planurile ell cap.·7 .

La eel care se razgande~te bruse. Aici intra ~i lucrarea eea mai mareata schimbarea de sine. de exemplu ca unnare a nenumaratelor ulcere. a~a cum cauza atrage dupa sine efectul. Cine i~i va arata coltii la ceilal!i. va face paradontoza. trebuie sa se apuce de a lucrare mare ~i importantiL Dorinta de a fonTaiinseamna un stres pravocat de dorinta de a face planuri intr-una. Inceputul determinafinalul.Luule Viilma general. va avea din!ii de lapte strica!i. se 'lor strica incisivii. ~i se ascunde de greutati. Cata vreme acest stres nu este eliberat. se vor forma diverticuli pe esofag. fiindca nu crede in rezultatele muncii Iui. Cine se teme sa mearga 1nainte. Cine simte nevoia sa ronlaie tot timpul ceva. va suferi mult din cauza dinrilor. va altera atat de tare starea esofagului incat acesta poste ramane ingustat pentru totdeauna. inseamna a-I dori drum bun. mintea barba!ilor. Marimea stresului lui poate concura in mod simbolic doar eu greutatea eorpul ui sau. intrucat vrea sa mearga prea repede. 258 . manearea se va intoarce eu sughituri din esofag 1n gura. Sunt un fel de ni~e in care este retinuta manearea. 1ar cine vrea sa umileasca pe ceilal!i prin cruzimea lui. Circulatia hrand in tubul gastric sea- i mana ell punerea planului in actiune. ornul nu va fi capabil sa inventeze ceva inteligent ~i cu rast. din cine ~tie ce motive. Cine ura~te. Scopul suprem al oridlrui spirit este dobandirea de inte1epciune. adid inflamarea radacinilor ~i s-ar putea chiar sa-i cada dintii pentru a nu-~i mai folosi gura ca anna de lupta. va avea din cand in cand spasme in esofag. Hrana otravita de ganduri rele influen!eaza negativ digestia. Cine se va supara pe greutatile vie!ii. Daca IDsa se teme de viats.

. jumatatea masculina este intestinul gros. indiferent daca omul se invinovatqte pc sine sau invinovate9te pe altiL Diferenta este ca. Cine se apuea de treaba eu rautate. de ~efi sau fata de un ordin dat ~i se opune categoric. stomacullui nu va produce sue gastric. aeiditatea din stomac cre~te. Daca rautatea se transforma in du~manie. are un stomac spastic. Jumatatea feminina a tractului intestinal este intestinul subtire. du~ms.Alunga raul din tine Cel care confunda esofagul eu ci'iile respiratorii.. Cine dore~te ca vremurile bune de aWidata sa se into area san se opune viitorului. Cine nu vrea sa se apuee de un lucru. In sens simbolic munca sufoca libertatea. fie ~i ill ganci. adica face gastrita. il1cepc ulcerul. eu alte cuvinte. va face un ulcer mai adanc . in ura. la inceput i se va inflama mucoasa. Cel care se comporta. 259 . daca se invinovatqte pe sine.tot contimltul prin vom3. acela amesteca munea eu libertatea ?i ell iubirea. nu va avea un stomac sfmat05. stomacullui va da afari3. ulcerul se transforma in cancer. Cine se teme s2ise apuce de un lucru. Stomacul simbolizeaza iDceputul lucrului. Daca rautatea se amplifica.nd sentimentul de vinovatie se transforma in acuzatii. ca. Obliga!ia este 0 rea-vainta en un scap determinat. adica omul i~i dore~te raul.nos fatS.:i mai dureros. adica mancarea intra In trahee. 0 mundt neplacuta il face pe om sa se oblige sa 0 faca.

on ascendent Anus (Intestinul gros = cec + colon + reet) 260 .Luule Viilma Organele digestive Dinti Ficat Vezica biliara Duoden Colon transvers Col.

duodenul i se va in£lama sau va aparea ulcerul. va face ulcer pentru ca e1 sa 0 oblige sa se into arc a la modul feminin de a gandi. daca omul este predispus la amintiri urate. asirnilarea intelepciunii de viat~LLa inceput. procesul are loe in intestinul subtire. simbolic. Daca fierea poate t1 comparata cu hotararea ~i exigenta femeiasca.kiune. Ne arata cat de mult ~tie el sa-$i mobilizeze toate fmtde pentru a executa luerarea. de exemplu ai sotiei. nu-fi va fi bine ". Duodemd seamana simboIic ell inceperea unei luerari de mari proporfii 1a care sunt angrenate toate persoanele care au tangenta. Starea acestuia ne arata cum se comporta omul fata de lucrurile marunte ale vietH ~i fata de sexul feminin. Daca barbatul considera dl vitejia Iui eonsta doar in a incepe lucrarea. de aceea ele fac mai rar ulcer duodenal.Alunga raul din tine In intestine continua digestia ~i incepe absorbtia substantelor nutritive. iar excesul de fiere ii amplifica suferinta. iar continuarea sa 0 arunce eu rautate pe umerii altcuiva. Tot in duo den da ~i pancreasul. sau. excesul lor provoaca duj(1 ~Oi . Dar dad ea detesta sa se ocupe de fleacurile vietii. dar tie ifi trebuie. Ea SPUnt:: "Poate di altar barbari nu Ie trebuie. Duodenul se gase~te imediat dupa stomae la inceputul intestinului subtire. Amintirile urate din trecut aduc amari. Boala spune ca nu este de fU" ~ine sa te ocupi ~i de lucruri maI1h'1te ~i ele pot sa~i dea mai multa rninte unui barbaE. Daca n-o sa fnvert aceste lucruri. Aeeasta inseamna ca asimilarea intelepciunii Incepe odata eu intelegerea lucrurilor marunte din care se dezvoWi intelegerea lucrurilor mari. Femeilor ie place mai mult sa continue ~i sa termine 0 lucrare. Canalul biliar se varsa in duoden.

.'_.1:a"" ••.. 262 ... scade continutul de zahar din sange. 'Ll!. Priceperea de a luera in colectiv pentru realizarea unei lunari Ilnportante constituie gararqia unui duodcn sanatos.. influentat de ea. Intestinul subtire simbolizeaza munca de zi ell zi care. In p~rtea dreapta. Cine se 0cupa eu placere de lucrurile marunte ale vietii ~i TIU se fere~te de activitatea cotidiana. fermentii digestivi ai pancreasului sunt asernanatori eu delicatetea ~i mangaierile barbatului. ur' ~'11tate"'" zon::J hnl'o. a abdomenului... AmestecuI barbatului In marunti~urile femeie~ti ale vietii poate fi unul mic deocamdata. Absorbtia substantelor nutritive sau asimilarea intelepciunii scade bruse. intestinul subtire treee In intestinul gros. devine la treaba flexibil ca 0 femeie ~i se lasa. BExbatul care se supara pe treburile femeie~ti.' (. Duodenul este organu] central al tractl. jos..llui gastric.. A.. seade secretia de bila. dupa cum Sf: ~tie.~ 'fU . d'" '''It'~ .. toaleta. consta in lucru:d manmte. Daca ins a terneia nu este deloe exigenta.1'J.. Tot intestinul subtire caracterizeaza perioada medie a vietE ~i a activita~ii.Luule Viilma rere...0:.<> s'mti 0 d·. va avea 0 diaree caracteristica pentrn intesthml sub tire .-..' •.""".b\. pentru ca de marunti~uri este chemata sa se oeupe mai degraba femeia decat barbatul. Cihe detesta maruntusurile .t~~. absenta lor Impiedicand digestia sau asimilarea fineturilor de intelepciune....Jrp.abia 1nananca ca 8i da fuga 10. Iui. Daca baTbatul este prea sensibil la lucru.l. va avea aceea~i indispozitie.. ...~li_ ~\V \. . Dar cd care este grabit. cre...l.'" 1. ~i nu dorqte sa se e1ibc"Ooze .. in plus fata de problemele de digestie. mai ales dadi este femeie.te secretia de suc pancreatic ~i. vierii.]~~ J_ . dar intestinul subtire da deja semnalul ea el i~i neglijeaza rolul de barbat..r'~ '. are un in~' testin sub tire sani'ltos.

indiferent cine gande§te barbate§te barbatul sau femeia.Alunga raul din tine Intestinul gros simbolizeaza partea gravi'i ~i riscanta a mundi. Inflamatia ce intervine ulterior arata a acumulare critic a de rautate. Apendicele este un fel de camara unde femeia depoziteaza marunti~urile care 0 sadl.ie. Cecul are 0 ramificatie in forma de vierme . nu pot gasi nicio ie§ire dintr-o situatie de impas care dureaza de mai multa vrerne.apendicele. ei. timpul nu te mai gone§te din urma. Infundarea rectului. va avea un cee bolnav. Prima parte a intestinului gros se nume~te cee. apendicita cronidi este mai frecventii la tineri. Daca omul se teme de riscuri. In schimb. ii este frica sa ocupe 0 func!ie rnai inalta. Tratarea formei acute de apendicita prin corectarea modului de gandire implica un risc. dar este posibila. Durerea perrnanenta din fosa Iliad dreapta care ba cre§te. N epriceperea de a merge mai departe din cauza incapacitatii de a intelege viata cored pruvoaca imbolnavirea colonului. fiinddi se considera in263 . Apendicele seamana eu 0 femeie care s-a umplut de rautate §i vrea sa o reverse asupra barbatului. Vazand greutatile care cad pe capul parintilor. Daca ornul se terne sa inceapa 0 Iucrare mare §i 0 tot amani:t. in acest caz. se face In cec. un de nu mai e de gluma. dar nu gase~te momentul potrivit. apendicita cronica se preteazil la tratament pentru cii. fiind ocupati cu §coala. Inflamatia cronica se raspande§te §i 1a organele vecine. ba scade.. provodnd reducerea functiilor acestora §i aderente in cavitatea abdorninala. san a modului biirbiltesc de a gaud!. extenueaza ~ Dsihicul. pana dnd 0 umple pana 1a refuz. In prezent.

va avea 0 senzatie de deznadejde. in rautatea lui. a1tii. Cine i~i fa264 .. Dorind sa-~i satisfaca vanitatea. Acestea ingreuneaza procesul de absorbtie. Este boala cupiditatii ~i a invidiei. devine apucator. supraindircare :. avar. pentru di se teme. Colonul transvers este lornl unde sc concentreaza incapadtatea de a Iua dedzii.idurere sub plex. Numai rautatea duce la neoplasm.Luule Viilma competent. serioase. colonul din partea dreapta a abdomenului se va imbolnavi. dar fiU dai 10. Intestinul gros exprima atitudinea fala de lucrurile mari.. nnde se pun in balanta indoielile ~i beneficiul. Cine detesta initiativele mari ~i serioase pentru ca nu se simte ill siguranta sau detesta munca barbateasca slab platita. Simptomul ei este senzatia de saturatie. ~i nu vrea sa dea inapoi. incearca sa-i inderrlne ~i pe altii la a~a ceva. Un om intreprinzator ~i promitator i~i realizeaza eu cap planurile sale mari. devine rau ~i se imbolnavqte. el inlocuie~te frica eu rautatea. pe peretii intestinului lui gros vor incepe sa se acumuleze reziduurile de la hrana. Cel care se supara pe obstacolele aparute in calea sa. interesat. din setea de a avea un ca~tig. Cel care. dar poate sa duca ~i la tumori maligne. cine incepe sa se grabeasca. Dar. Femeile care sunt echilibrate ca barbatii sau barbatii care tin cont de mersul natural al vremurilor au intestinul gros sanatos. Pe scurt. sau. ceea ce duce la imbolnavirea colonului transvers. ~i totu~i i~i asuma riscul. ~pertar sau hot. dar e obligat s-o faca. va avea intestinul gros bolnav. pentru ca nu cumva din mersullui inainte sa ca~tige altul mai mult ca el. este situatia in care tie nu-ti trebuie. sa se intoardi. sau eel care preferS. Totul depinde de dimensiunea ~i de natura rauHitii.

fac co. in ura. provoaca cancer. Priceperea de a te preda.tele muncii. visurile neimplinite se aeumuleaza in intestinul gros. In colonul sigmoid sta necinstea. in colmml descendent sa fie retinute ~i sa se aeumuleze reziduuri. Rautatea transformata in du~manie. scopuri minunate.. poate sa-l apuce diareea. garanteaza sanatatea colonului descendent. 0 midi realizare Ii poate produce unuia 0 mai mare bucurie decat altuio. Colonul descendent exprima ~tiinta de a-ti atinge scopurile ~i de a evita perioadeIe din viata cand au loc dideri. adicil rautatea invinsului.A lunga raul din tine ce lac ca un buldozer.ecuriIe.te sa mearga mai departe ~i 0 face eu ultimele forte. Mirosul puternic de fecale arata insatisfactia fata de rezulto. problemele irezolvabile.iar eel care dorqte raul invingatorului. eu cat obstacolul este mai coneret. adica rautatea. pentm a obrine ~i mai mult. iv1arimea este 0 notiune relativa. din cauza acumuH'irii de gaze i se va dilata colonul transvers ~i partea superioara a burtii se va revarsa in afm'a. eu atilt mai concreta este ~i nlutatea. 10cuI potrivit. Spiritului Ii este proprie cinstea ~i daca 265 . De 10. rautatea de am invins apare inflo. Cine se pregate~te eu rauto. dintr-un motiv inexplicabil ~i in momentul eel mai nepotrivit. 0 mare realizare. Agatarea febrila de ce este al tau. In aceasta por}iune a colonului are a influenta negativa rautatea legata de renuntarea la ceva. dorinta de a risco.. Rautatea pe 0 munca nefinalizata.matio. strivind totul sub greutatea sa. se va aIege cu un cancer. i§i va imbolnavi sigmoidul. refuzul de a renunta 10. Cine cauta eu rautate eM de oeohre pentru a-~i aseunde e. de a eeda la timpul ~i 10. pentru ca in duelul dintre frica ~i rautate Invinge principiul mai negativ.

Frica de a sdlpa ultima ~ansa. un scop ~i toate se Insumeaza in eel care sufera. 0 eonditie. Cine vrea doar sa refaca aceIa~i Iucm sau sa corecteze dte ceva. Dad se scapa de frica ~i de ra- 266 . Grice spirit uman vine pe aceasta lume pentm a crea ceva maret. de exemplu. la pierderea Iocului de munea . dar considera ca a1tii I-ar obliga sa 0 faca.toate acestea due la imbolnavirea rectului. Cll atat focami de inflamatie va fi mai mare. Daca spiritul de contradictie = rautate pe cei care te obliga sa faci fapte mari se amesteca cu frica fata de obligativitate. are un rect sanatos. dar ~i 0 situatie. Faetorul iritant poate fi nu numai un om coneret. Dorinta de a obtine maximum posibil md. Dintre aceste mijloace face parte ~i calicenia. eu atat mai ascutitii va fi reactia tractului gastro-intestinal. Rectul arata ca omul termina lucrarea. va avea sigmoidul bolnav. Cine simte bucurie la terminarea lucrarii.nd economie duce Ia calicenie ~i la constipatie. agatarea de ea cu rautate sau senzaria de tragedie. se va trezi cu sangerari. Daca simte ~i 0 sete de razbunare. va avea rectul bolnav.Luule Viilma omul. Despre constipatie ca manifestare a caliceniei am vorbit mai sus. deoarece ii este frica sa faca aitul nOll. va face cancer. acela simte un diseonfort Ia anus. constipatia va alterna cu diareea. pentru a-~i atinge scopurile. incepe sa foloseasca mijloace necinstite. Daca dore~te raul celui care a reu~it mai mult decat el. pentru ca la baza ei se afla in~elarea altora. Dar. eel care este nemultumit de rezuItatele muncii sale ~i care se Invinuie~te pe el Insu~i sau pe altii. Cu cat exagereaza ell rautatea. Cu cat rautatea ~i frica apar mai pe nea~teptate.

pentru binele celorlaiti sau in numele intereselor sociale.. Gazele intestinale seamana eu ace~ti aburi care au un miros diferit in functie de etapa de fierbere. Ragaiala arata di omul l§i impune alton parerea sa. . "Ce 0 fi asta?" se intreba omul. inca. 'E7(emp[u cfin . La un interval de jumatate de minut. E po sibil ca f<lgaiala sa nu-IIase sa se duca prea departe. eu cateva luni in unna acesta se imbolnavise brusc de 0 boala necunoscuta care se manifesta prin ragaieli regulate ~i foarte dese. spre amuzamentul prietenilor.am glumit eu. ~ viata ) Un barbat a adus 121 cabinet pe nefericitullui vecin care avea nevoie de ajutor. M-am uitat in trecutul lui ~i am vazut cum el. In felul acesta corpulii salveaza pe am sa nu faca 21buzde putere. functionarea intestinului se normalizeaza. " Ce vi s-a fntamplat? Parca ari fi lnghi{it o ma~ina ell aburi . Daca punem un cazan pe un foe mare.! va fi obligat sa-~i schimbe locul de muncEi. dnd apa fierbe. el trebuie sa explice eu farta cum vede acest bine ~i atunci griZde pot sa-i iasa din gura atat de des. comenta cu multa savoare fru267 . Cu cat oniuI este mai grabit. cand omul este nevoit sa~i impuna parerea. In probleme de comunicare. Gluma ca gluma. nefericit ~i neajutorat. Omului Ii era frica sa mai iasa din casa. Val' ie~i aburi. Gazde intestinale simbolizeaza ostilitatea.it se vor forma mai multe gaze: CU C§J se va agita mai mult ~i mai cu rautate. cu atat ele var mirosi ~i mai neplacut.Alunga raul din tine utatea care au fast sursa obligativitatii. eu at. ingrozit ca toata lumea va intoarce capul dupa el. dar treaba era serioasa.

JiLt . Garnenii citesc. Si au izbucnit in ras: "A. Exact la fel se intampHi ~i cu rezolvarea oricarei problerne de viata.. In loe sa gandeasca logic. uIuit. Adesea imi sta pe limba sa intreb: "Dar dumneavoastra de ce avert cap'!". In apropiere de casa. Vecllii au plecat iini~titi spre casele lor. Fiecare inghite hrana ~i 0 asimileaza in felul sau. da. rara nici un rezultat. Fata n-a ramas datoare ~i.conversatia lor. Mai tarziu. i-a cerut iertare din suflet acestei fete. pretind ~i se supma daca nu primesc ce ar dori. asimilabila ~i necesara. asculta conferinte. Era ingrozit ca va trebui sa traiasca cu aceasta boaia pana la sfar~itul zilelor sale. amfost la doctor". s-a iertat pe sine pentru ca "a facut mi~to de ea" ~i a cerut iertare corpului sau. exact. fusese mult mai importanta.riproprii. A stat 0 luna in spital. Uitase deja de boala lui . Primele nigaieli erau rare. Gfu1ditul searnana eu digestia. a iertat-o pentru atac. Se spune despre cineva inteligent ea "ft merge bila ". el eonsta in deslu~irea intelepeiunii de viata ~i folosirea ei in scopu. I-a Iovit peste fudulii. ca intre barbati. i-a raspuns: . Cartea mea ~i eonferintele peeare Ie tin nu fae 0 exceptie. Contemporaneitatea na~te oarneni care vor sa primeasca totul fara rnundi. Si-a recunoscut gre~eala.}?" Vecinul.Luule /lUlma musetea fundului unei tinere care trecea pe langa ei. poate fi rau pentru altul. ceva-ceva parca ar invata ~i totu~i eer sfaturi. orice hrana este comestibila. Ragaiala s-a oprit instantaneu. Ce e bun pentru unul. oamenii cauta eu lUlTIilnareade268 . Pentm un om echilibrat. primul rru-a povestit ca tot drurnul au discutat despre ce se mai intampia in lume. da' de ce ne-am dus not la ora. furioasa. I-a intrebat deodata pe vecin: "Auzt. apoi au inceput sa se indeseasca.Jthi·'.

Cine ~i-a pierdut i?teresul pentru a reaIiza ceva.rea sa invete sa faca diferenta intre esential . va avea 0 defi- Illi men cienta de minerale. decat calorii. Cine v. A~a se ~i intfunpla: unul cre~l~ Cll paine goaHi ~i devine geniu. extrem de importante pentru corpul fizic. . ~i neesentiaI va avea suficient magneziu in organism. altul cre~te cu bucate alese ~i sufera de anemie ~i slabiciune. a1tii nu-~i gasesc timp sa-~i clarifice lucruI marel 'le care I-au obtinut tara erort. va avea un aparat digestiv ce nn va asimHa vitaminele. $i asta pentru ca spirituI intra in corpul fizic pentru ca in fie care via!a sa invete ceva important ~i ve~nic sau sa savar~easdi ceva maret. . adidi incet ~i tara nici un folos. deoareee gandirea conduce circulatia hranei noastre in organism. Obi§nuinla de a primi totul rnra niciun efort se extinde in toate domeniile vietii.Alunga raul din tine fectele marunte ale celorlalti. Unii ~tiu sa faca din fleacuri 0 -:11nune. Prezenta lor in cantitati suficiente asigura absorbtia celorlalte substante din hrana. La un am superficial ~i grabit hrana trece prin tractul digestiv exact la fel cum gande~te. dorinfa ~i activitatea omului in scopul de a fi elinsu~i. V olumuI de hrana ingerata este comparabil cu ma269 . ne mai vorbind de cantitate. Con~tientizarea ferma ca en sunt creatornl viitorufixeaza {':aiciul in organism. . Cine nu simte nevoia sa fie el insu~i. Cu alte cuvinte. ele intruchipeaza interesui. magneziul ~i calciul sunt elementele de baza. Calitatea gandului este cea mai importanta dintre toate calitatile hranei. Vitamina C.

ca viata ~i imprejurarile nu-i permit sa respire. ca este prizonierul cui va. san frica de moarte te obliga sa tragi aerul eu gura. nefolositoare. Stiti deja ee aduee corpului excesul. dar groaza il seoate din minti pe om ~i. excesul fiind Intotdeauna rau. Uieomia este totdeauna un exces. Respiratia unui om speriat arata ca ~i cand ar a'i/ea ultima posibilitate de a ramane in viatit Intregu1 corp este aliment at ell oxigen. el procedeaza exact invers de cum ar trebui. Prin gandirea no astra incorecta ne privam noi in~ine de libertate. folositoare. respiratia abia se aude. Cel care este preocupat de cum sa acumuleze. 4. Cs. . Daca apare senzatia ca este ingradit. cum 1i se intampla eelor speriati. Corpul respira libertate. Despre ce ne vorbesc organele respiratorii? De ee nu se opre~te respiratia? De ce diile respiratorii . trebuie sa fie totdeauna libere? De ce este atM de cumpEta senzatia de sufocare? Pentru di respiratia este Iibertate. Corpul nu are nevoie de oxigen in exees. pentru arice eventualitate. sa expire gazele uzate. Libertatea este DUl1Lllezeu. sau mai superficial spus. omul speriat ia un excedent de oxigen. In loc sa dea afara. de 270 . Un om liber face totul eu echilibru. ca in oricare aWi situatie. va proceda totdeauna astfel incat va incepe sa se sufoce din propria 1ui lacomie. pentru ca nu e nevoie sa ai 0 respiratie de rezerva.nd oinul este liber. De~i plamanii sunt deschi~i la maximum. volumul plambilor este mare ~i pHimanii sunt sanato~i.~i sa inspire energie pozitiva. iar frica taie respiratia.ca energia negativa .Luule Viilma rimea laeomiei. Frica 11face pe om sa respire adanc ~i cu pauze.

1a aceasta nn se gande~te omu1 modern. in corpul fizic. Cel care. fiindca nu :. care.." De ce. Ca prizonieratul spiritual este mai raudedt inchisoarea fizica . Iupta ramasa tara nici un rezultat. Faceti 0 paraleUi cu societatea ~i veti intelege de ce este rau pentru toti dnd cineva se afla la inchisom'e. eu at<3. desigur. door n-Cl facllt nimic rau. sa simtiti ca nu mai aveti aer. Starea de obligati"\/itate inehide zona fortei vointei din plexul solar ~i omul se simte incapabil sa se elibereze de puterea ahora. din teama de a nu face ceva cum nu trebuie sau din teama de a nu fi vinovat.tie 58. Vi s-a Intamp1at. a~a se intampla din timpu<1 stravechi. Cu cat frica lui de a nu fi prizonierul imprejurarilor este mai mare. Subcon~tientul ii spune ca locul vinovatului este 1a temnita. Nevoia de libertate este cea mai importanta dintre nevoile oricarui spirit. fie se imaiqte. in plamanii omului apare un spasm ~i senzatia de sufocare.uivu!" Astfe1 se acumuleaza intr-un om bun rantatea provenita din lupta Iui pentru libertate. fiindca se teme sa nu fie invinuit. i~i inabu~a in el.t inabu~a nevoia de a fi liber ~i se inrai~i ie~te ~i mai mult. Nu indrazne~te sa faca acest lucru. 271 . Este groaza in fata pierderii libertatii. se manifesta prin incapacitate a de a respira liber. acest lucru influenteaza in rau asupra tuturor. ll-(t ridicat niciodata mana asupr(i -. ~i nu ~tie nici sa compare boala Cll 0 inchisoare.Alunga riiul din tine frica. eu frica. Daca libertatea cuiva a fast ingradita. marimea :]i natura acestei rautati determina natura 5i gravitatea bolii. Cel cu mentalitate de rob fie moare de frica. Aceasta arata cat de rapid reactionam 1a lipsa de libertate. dnd langa dumneavoastra cineva s-a sufocat sa simtiti ~i dumneavoastra 0 jena in piept.-91 inehipuie ca el este un delincvent.

Prin jeluiri el seoate afara suficient de multa rautate. sperand in feIu.!ii inabu$ite. Aceasta se inmrnpUi din cauza dorinlei dogrnatice a ornului de a face astfelincat in viala sa se respire in voie.se transformi pe neobservate inrautate impotriva lui insu§i ~i i 272 . Cine se teme sa-~i exprime sau sa-~i strige rautatea )1 ineepe sa se jeluiasca.. Cine line in el du~mania. se va imbolnavi de cancer fiindca nu inlelege cine este adevaratul hot allibertatii lui. sau rautatea provenita din dorinta inabu~ita de a lupta pentm libertate. se 8mageasca pe sine insu~i ~i pe ceilalti. Intrucat omul se inrobe~te singur prin gandurile sale. va face tllben. Cand incepe un acces de astm..:. doar 0 singura il'1spiratie ce 11invata pe om sa aiba grija $i sa fie cuminte! Astmul este a boala alergiea. b Eel. .iraspunsul $i aceesul va trece inainte ca dumneavoastra sa simtiti nevoia de a inspira din nOll. rautate a Iuiimpotriva celui care ii ingrade~te libertatea . tinetiva intentionat respira!ia $i ganditi-va ca imediat v-ati infuriat $i ca din cauza fricii n-ati lasat sa iasa aceasta f<iutate.care I-ar indemna sa lupte pentm lib ertate .LUlil e Viilma rautatea .Jz~~ pulmonara. Este boala rauta. Cine se agata eu rautate de idealurile lui de hbertilt:::. Primul gand va fi :. va face astm. se VOl' osifica plamanii pentm cs. mai liber ~i mai u~or. AIergia este rautatea provocata de revalta. se va imbolnavi d. ::~cestasa. de impotrivire. Rtlutatea fata de vaieareli aetioneaz3. fiindca se teme _ca ceilal!i se vor purta rau eu el. Cine exagereaza in a-~i impune ~ia impune celorlal!i scopurile sale pentru a irnbtmatati viata.uJ. dilatarea neunifOlma a bronhiilor. bronhoextaz. Adio acces de astm. 1ibert~tea este mj~cme ~i nu ordinea stabilita prin lege. Chiar ~i rautatea are nevoie de libertate. conform parerilor IUl.

. dar prin care poti ~i sa fad 0 atentionare. se va imbolnavi de pleurWi. fiindca ceUilalt nu-~i recunoa~te vina.Alunga raul din tine se declan~eaza cancemi. Daea omul tine morti~ la convingerile sale. Cine se supara tot timpul pe cei care acuza sau se acuza singuri. lupta pentm dreptate ~i 0 face cu rautate. Cine se simte vinovat ~i il?i varsa rautatea sub forma de acuzalie... care nu-i da lini~te.. Printre doritorii de rau se afla ~i eel care in taina. in intelegerea lui. dore~te ca celalalt sa fie pedepsit. pleura lui va incepe sa elimine mult lichid exeedentar ~i apare pleurita umeda. Cine are in el 0 rautate contra ingradirii libertatii. fHnd martor Ia 0 cearta. cronidi. va face bron~ita pana cfmd adevarul va fi restabilit. se va imbolnavi de 0 forma acuta de pneumonie. Cel care se considera obligat sa lupte pentru dreptate ~i sa lipe in gura mare. Traheea se imbolnave~te la eel care. se formeaza aderente. Insanato~irea plamanilor este impiedicata de rautatea acuzatoare. in sufletul sau. respectiv. Coardele vocale sunt un fel de megafon prin care poti sa tipi de bucurie. Astfel.· Daca s-ar ~ti insa al cui adevar! Cine nu are masura.. Cine simte 0 rautate acum contra acuzatiilor. Cine i~i inabu~a dorinta de a plange ca ~i-a pierdut libertatea. Cine este obligat sa vorbeasdi mult ~i simte 0 revaha in2. trebuie sa-~i exprime prin expresia chipului dezaprobarea sa muta. va avea brOD§itaacuta sau. Se poate imbolnavi chiar daca.. I:) . fie ~i prin pedeapsa Dumnezeiasca. va suferi de pneumonie cronica. se vor forma aderente ale pleurei. daca cineva considera eu rautate ~i eu consecventa ca Iibertatea lui este pusa in lamuri. din cauza secretiilor permanente din bronhii se va forma 0 tumora. numai sa nu~i manjeasca el mainile.

el va avea aceea~i soarta. apare inflamatia coardelar vocale. Cum sa n. Cata vreme eel care urIa. Reprezentanlii celei de-a aoua extreme spun: . Cine vrea sa obtina libertatea prin lupta. n Nli vreau " este totdeauna 0 rautate ~i daca omul nu vrea sa vorbeasdL corpulii vine in ajutor ca sa l1U spuna ceva foarte rau. nimic nu trebuie pus Ia inima ". pe coardele vocale se va forma 0 tumora. In timp ce iertati. treptat. 274 . va duce la cre~terea mobilitatii coloanei.Lu1tle Viilma terioara. Fiecare trebuie sa-~i ofere sie insu~i libertate. nu are sete de razbunare ~i nu este rauvoitor. Totul Imi trece pe zanga w'eche. in inima I~i are sediul sentimentul de vinovatie. Aceasta '1nseamna ca omul se teme de arice ~i se simte v1novat ca nu s-a eliberat de ceea ce 11sperie. iertati starea de obligativitate care v-a provo cat senzatia de lipsa de libertate. pentru ca lupta este 0 rautate.e de~teptamrara a suferi De~i se aseamana. Ca unnare. oamenii sunt foarte diferiti. Dadi rautatea nu este exprimata ~i este tinuta in corp. plamanii Val' respira in voie ~i dumneavoastra va veti slm!i bine. daca acuzatii1e Iui depa~esc ariee limita. adica nu s-a eliberat de gandurile sale rele. n-o va avea. i~i va pierde vocea. Ce inseamna asta? Ingrijorarea este 0 frica. tumora nu se va transforma in cancer.. puteti simti 0 durere in vertebrele dorsale care. Iertati lipsa libertatii.)\lJa zntfrijarez din arice yi pun totul Ia inimii". Unul spune:. Dar daca omul se intreee ell gluma. Dar daca cella care se urIa Ii dorqte raul celui care mia.

Ea trece prin dumneavoastra. sa va feriti de rau sau sa 0 luati la ftlga. Nemultmnirea de sine include ~i 275 . Va napadqte 0 furie turbata. umerii.inUjell ea. ca sunteti 0 sita. ceva apasator care nu vrea sa treadL Incepeti sa vorbiti eu cereti-i iertare ca n-ati 1?tiutsa-l Hisati sa tread'. Indiferent ca va viziteaza un gand rall in legatura en viitorul sau 0 amintire Ufata din treeut. pemru dumneavoastra aceasta Ieqie de viatii. Cum sa faci sa devii mai de~tept. Exersati. La inceput. ell fire subtiri din cupru prin care trece totu!. dar nici sa nn suferi? Imaginati-vtl. Aveti incredere in simturile dumneavoastra. Incercati sa cemeti tot ce e "indumn.suntqi nemultumiti de dumneavoastra in~iva. s-ar putea S8. .faceti cll~o~t. ramana Inauntru ceva rau ~i atunci veri simti 111 locul corespunzator 0 senzatie de greutate. treceti-le prin dunmeavoastra ca printr-o sita. dar in acela~i timp invata sa traiasca. gamit. Nu un eiur vechi. Incercati sa deveni!i 0 astfel de sita. euranci veti reu~i sa lasati ell bucurie ca raul s2ise ceama prin dunmeavoastra. . ele nu va in~eala.lAi dqkpta!i ~i dind va uita!i in sita. de dragul autocol1stTvarii. Nu va mai 11ne\'oie sa va Inconjurati eu un zid energetic de protectie. omopla~ii.Alunga raul din tine Primii se umplu de negativitate. nu mai e nimic in ea. din ne~tiinra. Clarificati-va.. Opriti-va pentru 0 clipa ~i 0 sa va sim!iti ceafa. ci 0 sita noua. Ce senzatie ave!i -plaeuta sau neplaeuta? Daca este neplacuti1 . dar nici nu invata nimic. fara sa lase vreo urma. N 11 veti mai fi nevoit ca. pentm ca nn degeaba ea va face sa sufed!i. a~a cum slmtem sfatuiti adesea. Ceila!!i nu sufera.eavoastra ea printr-o sita. Cereri iertare corpului ~i incercati din nOll. sufera.

Va stimulati vointa. va aruncati pe umeri 0 greutate mult prea mare. Ce este aceea comunicare? Comunicarea este iubire neconditionata. nici eu a1tii.Luule Viilma sentimentul de vinovatie. de a va intelege propriHe nevoi. Oboseala se va apropia tiptil de dumneavoastra. Nemultumirea inseamna nepriceperea de a comunica ell sine. niei eu durnneavoastra In~iva. este concentrata vointa. Majoritatea estonienilor se plang de dureri la ceata ~i omoplati.'ja cwn sunt. Dar oarnenii cum spun? Ei spun: "Te iubesc pentru ca e. satisfaqii .nu veti avea deloe ~i va veti preda. senzatia de disperare. la om. Exact acoIo sta captiva nemu1tumirea de sine care a aparut sa va 111vetesa vii vedeti perfect pe dumneavoastra In~iva ~i lumea incorJuratoare. riu este capabil nici sa-i inteleaga pe ceilalti.iastfel vefi ji pe placul celorlalfi. Ea arata di nu ~titi ~i nu vreti sa comunicati. N-o sa Ie realizati pana nn va veti elibera de nemultumirea de sine. Nemu1tumirea se aeumuleaza in spatele chakrei comunicarii. Dar daca nu e~ti bun sau nn e~ti bun tot tim276 . doar-doar va veti realiza dorintele ~. Va aparea !ipsa de dorinta de a face eeva. De spaima di lumea n-o sa ma respecte a. . friea ~i rautatea de a invinui pe altii. ati inceput sa va plangeti de eorpul ~i de caracteml dumneavoastra ~i nie1 nu bagati de seama cat de mult v-a creseut exigenta fata de tot ce exista. Cine nu se Intelege eu el Insu~i..ti om bun". de inutilitate. acolo unde. Veti sim!i ca de eineva ea dumneavoastra nu are nimeni nevoie. ne~tiinfa de a va organiza viafa.

Orice rau IlltalpJt de am in viata este eu adevarat raul care este necesar. ale simturilor . Dad! omul fin ~tie sa-~i iubeasdi u0conditionat propriile defecte. Apan in calea unui anumit om fiinddi are nevoie anume de iubirea aceiui om ca.Alungii riiul din tine pul? 0 iubire conditionata TIU mai e iubire. Viata este un p:roces de invatare prin acel ran care iti apare in cale. E u~or sa iube~ti pe eel care merita. cu atat omul devine mai vrednic de respect. situatE. Toate apar sa-l l11vete ceva.iubirea.i. transformandu-se in oLqe. sa-i €lea 0 lectie de viat~i. In el ~i a~a exista iubire. flecare sa-~i dea seama singur. Ce anume. Apar pe drumul vietii ceIe mai diferite forme de diu . grupuri de oarneill. singur sentiment . dar exista un 277 . eel ii Riuluu vine nidodata la om ca sa-i arate rani din alp. d pentru cas prin. Este rau pentru ca nn poarta in el iubirea. evenimente. boli etc. ata~ament. eu cat acest ~uvoi de iubire ta~ne~te mai repede. dar niciuna dintre ele nu este iubire.ganduri. sunt multe. viata in comul1? Exisffi muite pareri. 1ntrucat din e1 ta~ne~te illl ~uvoi de iubire. o3mem. sex. fapte. care transfonna rauI in bine se inalta in spirit. Dezlantuiri . indragostire. fidelitate. cum poate iubi pe altii? ii Dar ce este iubirea? Prietenie. grija. rani altuia sa-i atraga atentia ca el a facut 0 gre~eaHi.

Dand. Pe buna dreptate oamenii spun ca nu ~tiu ce este aceea mbue. Parintele care recunoa~te in fata " 278 . iara~i ~i lara. dar nimeni nu ~tie sa dea definitia iubirii. pentru ca emotiile se exprima prin cuvinte. Pardi nati mai vrea sa pleca!i glonlla serviciu. nu ~tim ~i Ie-am Imparta~i ~i lor din putinul pe care i1 ~tim. Iubirea li da omului Lini~tesufleteasca ~i cuvintele devin de prisos. Ati simrit fericirea celui ce dELSim!i!i nevoia sa se inWmple din nOll. in tikere. Ei l~i justifica totdeauna falsa jena prin cuvintele nu §tiu cum sa spun. veti primL Aceasia zi va va paxea cea mai frumoasa din viata dumneavoastra.LuuIe Viilma Pentru fiecare emotie exista 0 explicatie. Daca toti am fi ~tiut. ei ar deveni mai de~tepti.a serviciu.eti rezerva cate"va minute. Ne-am obi~nuit sa facem totuI in graba ~i chiar sa ne mandrim ell asta ~i ruci nu ne dam seama ca trecem pe Ianga iubire ~i 0 risipim in zadar. : veti privi in oehi. Iubirea este ti'icere. A. Va veti lipi UTIu] de celalalt in Hkere.Acasa va a~teapta iubirea. sa spunem pentru imbrati~area de dimineata. pardi ati avea aripi . cand plecuti J. fiindca parin!ii lor nn Ie-au 'lorbit niciodata despre iubire ~i sex. Daca am recunoa~te in fata copiilor no~tri maear faptul ca.veti simTi ca va. veti. in timp ce sentimentele se exprima prin tacere.. iar seam va yeti grabi sa ajungeti acasa. Va " . §i veti vedea acoin 0 tandrqe ascunsa . Veti recunoa~te iubirea daca va '.m venit pe lume tocmai ca sil1nvatam. astazi n-am mai fi existat. 8imti caldura celuilalt si veti simti ca va este bine. In graba poti sa ai doar emotii. La serviciu veti avea spar. este ~i mai bine. eel mai adesea iubirea este confundata eu sexuL Fac aceasta gre~eala mai ales cei tineri ~i neexperimentati.

De regula. dar voluptatea pc care ele i-o of era este mnlt mai marc.'1eavoastra. impreuna eu jumatatea sa. cereti iertare ~i capului ca prin aceasta i-ati blocat ~uvoiul de iubire. Cu fiecare noua elibemre apare 0 schimbare in viata de zi eu zi. se ami creieml de unde incepe gandirea ineorecta. cere!i iertare pentru gre~eala dumneavoastra chakrei comunicarii.. devenita du~man. Iertarea pas eu pas elibereaza eorpul de negativitate. de 1a inima.Capul va ~opte~te care este acel loc . ar putea sa aiba 0 activitate sexuala tumultuoasa. nu mat vreau sa traiesc ". Migrena sau aha suferinta pe care 0 aveti amta ca nu ~titi sa cautati in mod corespunzator cauza indispozitiei dm1l. ce plead. -' . Trebuie sa ~titi di cine pune pe pr~mul loe iubirea sufleteasca are contacte sexuale rare. Dupa ce nemultumirea de sine va fi eliberata. sa urasca atat sexul cat ~i iubirea.Alunga rau! din tine copilului di. Pe eel ce se grabe~te. maear pentru cum a fost la tinerete. adultul inrait incepe. 11a~teapta 0 criza. in cap. ii da copilului hrana pentru ca el sa mediteze. aeesta i-a ramas totu~i drag in suflet.exact acolo. mai ales partii ei dorsale ceafa ~i omoplatii -. ~i l-ati rucut sa sufere. Nu va grabiti. 770 -. "Nu mai vreau nimic. Cine nn da nido importanta iubirii suflete~ti. 11-0 sa va mai extenuati eu munca $i n-o sa mai spuneti eu disperare in glas. inarmari-va ell rabdare ~i veti simti bucuria. dar nu va eunoa~te voluptatea. eu care trebuie sa ne deprindem. Cere!i ieliare nemultumirii care s-a adunat ca n-ati eliberat-o mai devreme. de~i celalalt parinte I-a suparat prin fapta lui.

lupta contra rauIui amplmca raul. Vor ramane oare neinvalate Ieqiile lui de viala? De regula. :tara sa banuiti ce urmeaza. dadi ml §untep un obstacol in calea ranIni. EI nu vede ~i nn aude acel rau care a venit sa-i dea 0 leetie. Tot ce exista are doi polio Prea multa multumire de sine 11face pe am vanitos. dacii totul ii merge bine. nu yeti mai fi nemultumi!i de sine ~i de lume. va deveni orb ~i surd. Mai devreme sau ii 280 . oricum nu yeti fi multumit. nu. este ceea ce face omul eu mainiIe lui. Raul Insearnnii absen!a iubirii. ~i chiar daca s-ar gasi persoana aceea. In felul aeesta. de bucurie ca are 0 via!a buna.ce nevoie are. veti aeumula nemultumire. cu adevarat. Fiecare realizare proprie este lectia lnvatata ~i intelepciunea ve~nica a spiritului . invatati sa lasati sa cearna prin dumneavoastra nemultumirea. In r felul acesta. De ce? Omul care. ~i indreptand rauI. Nu se uita in jos . 'a~a cum este eel care l~i aranjeaza singur viata. Fiti ca 0 sita care ~tie di. raul nu va fi ran pentru dumneavoastra. raul a venit in calea lui. nu inva!a sa gandeasca. eu cat iubesc mai mult raul. iar iubirea raului mic~oreaza ranI.izvorul multumirii ~i fericirii. Raul devine rau. iar eu sunt acela care se dizbuna pentm ca lipse~te iubirea. dar deja tara suferinte. astfelineat sa nu famana nimie din ee ar putea sa va fuca sa suferiti. ~j ell to ate acestea. nitel cate nitel veti deveni mai intelepti. Daca veti fi capabili sa intelegeti. atunci cand i se OpILTleezistenta. fiindca bine. Daca lnsa. cu atat binele se face mai bun. in emand 0 sa pretindeti ea alteineva sa va indrepte viata.Luule Viilma In continuare.

Daca nu i~i va recunoa~te negativitatea.pe care 0 ~i viid doar ceilalp . fie ca se va supara pe ceilalti... acum va simti pe propria piele indiferenta celorlalti fata de necazurile IuI. "Nu vreau" este 0 rautate. situatia se va complica. Daca acest lucm nu se intampla. Dadi nu a mteles cum le-a fost altora din cauza indiferentei lui. 281 . va prirni exact contrariul a ceea ce a gandit deoarece: . este oare un pericol? Da.Alungii riiul din tine mai tarziu indiferenta iui aroganta va reveni. Cand suntem revoltatUn sufletulnostru ~i spunem: "Nu vreau/ ". Omul prime~te tot ce dorqte. va dori sa se razbune pe eel care nu i-a ·satisrn. este lli'1 mare pericol. Credem ca~tim ce este pericolul. care se uita de sus la toti ceilalti.11 astfel de om. N-are importanta unde se va intampla acasa.rautatea distruge vointa. Ea circula In sus ~i in jos prin canalul energetic principal aflat in coloana vertebrala. el va deveni nesabuit ~i va veni ziua carrd va fi piesnit din pHn.cut setea lui de a ca~tiga. Inainte de 0 ineercare grea. la serviciu sau la spital . in acest om se concelltreazao aroganta semeata fata de toti .urme tot va lasa. sa ~titica el este lectia dumneavoastra de viata..: obi~nuinta de a primi tot ce i~i dore~te. spiritul Iui tot va extrage intelepciune prin experienta capatata de corp. Cfuld intalniti ll.. Toate emotiile vi' se vor pune in mi~care ~i acestea sunt stresuri care a~teapti:tsa fie eliberate. Dar dadi el nu gande~te corect. Fie ea i~i va da seama de gre:jeala sa.frica frfuleaza vointa. . Pe partea dorsala a corpului se afla energia vointei.

. Cand sunt in stare de eehilibru. Absenta dorintei de a face ceva vine sa il invete pe om sa faca cu placere ceea ce inainte facea eu neplacere. In desen~1 de pe pagina urmatoare se arata locul unde sunt amplasati factorii de distrugere a energiei vointei ~i sfera lor de actiune.exigenta -(se afla in zona vertebrelor dorsale superioare) . distrug. i.starea de obligativitate (cu sediul in zona vertebrelor toracale inferioare).dorinta de a fi mai bun decat ceilalti (in zona vertebrelor eervieale superioare). Cand cresc peste masura.Luule Viilma Principalii factori care distrug energia vointei sunt: . in caz contrar.Ji va 282 . Exigenta vrea sa-l invete pe om sa fie mai indulgent. Fiecare din ei contine eu mult mai multe elemente decat ar parea 10.(i~i are sediulia niveIuIIombar).nemultumirea (in zona cervicala) . ele VOl' refuza total sa se mi$te ". Ea spune: "Cine $tie sa se mulfumeasca eu pufin. in lac sa spui ca nu vrei. . $i atunci picioarele tale nu se VOl' mai incapafana sa spund cd nu au chef sa mew'ga.absenta dorintei . Eo. . aceste stresuri dau vietii sens ~i mi~eare. invata sa Ie depa$e$ti eu placere $i vei infelege ce te invafa ele. daca omul nu invata nimic. Ganditi-va ~i veti intelege ce vor sa va invete. spune: "Draga omule! Drumul vietii este plin de opreli$ti. Despre starea de obligativitate ~i nemu1tumire s-a vorbit detaliat in capitolul "Despre focu1 purificator" ~i in capitolul acesta. Cautati-i ~i ii yeti gasi in corpul durnneavoastra. 0 citire rapida.

..". important..Ji lara pu{inul ace la. Copiii sunt inva!a!i ca... fiecare om trebuie sa fie mai bun ca ceilal!i.. Dorinta de a fi mai bun ca ceilalti este 0 necesitate atat de naturala... --z.Alunga raul din tine atrage 0 mare bucurie.Jisa aiba grijii de ea". fiindca nu . _ ""'" .. Exigenta Starea de obligativitate Absenta dorinlel Trecut 283 ..mire__ -..Jtiesa aprecieze fericirea .. fi mal bun ca cellalti .__ . Cine vrea sa obfina imediat ceva mare...~. incat este socotita 0 trasatura negativa de caracter.. va ramdne . Via!a demonstreaza insa contrariul.__ ..-Nemufiu. De ce? \filtor Dorinta de a ..__ . dimpotriv~..

Un gand bun creeaza binele. sa fim tOli la feI. ambele paqi sufera. in concluzie Gandul guverneaza viala. Omul care se elibereaza de dorinta de a fi mai bun deeat ceilalti. Pentru aceasta trebuie sa-i striveasdi pe ceilalti sau sa-i dea la 0 parte. ori barbat. Acolo nu va mai fi tulburat de lupta pentru supravietuire a celorlalti. ineepe sa se dezvolte pe vertic ala. Este nivelul suprem. Omul trebuie sa se ingrijeasca sa-~i corecteze propriul mod de gandire ~i nu sa caute defecte la a1lii. cand am fost ori femeie. unde nu mai exista comparatii ~i evaluari marunte. viteza va scadea ~i turma 11va calca pe elm picioare. Cel care ajunge in fata obose~te din cauza invidiei ce10rla1ti ~i. In felul acesta se produce dezvoltarea pe orizontala. un gand rau . trebuie sa la~neasca inainte. 284 .lini~tea sufleteasca. Cand cineva vrea sa fie mai bun.Luule Viilma Ne-am obi~nuit saalergam in turmil. De aici lncepe pieirea. In oricare dintre cazuri. dar fiecare am are gandurile lui. A~a apare invidia. in el va exploda rautatea contra ·invidio~ilor. Foqele lui vor seca. Problema civilizaliei este femeia. mai devreme sau mai tarziu. binecuvantat al vietH . Treptat el se depa~e~te pe elinsu§i ~i se ridica la un nivel nou de con~tiinta.rauI. Prin ganduri suntem legaji de vietile noastre anterioare.

Nenorocirea l§i va croi drum spre psihic. Adevarata fericire poate sa 0 afle numai eel care daruie§te. Orbiti de stresuri. care la randul ei poate duce la deviatii psihice. dar. invatati sa va iubiti telurile §i sa descoperiti iubirea sufleteasca. corpul este lipsit de posibilitatea de a povatui. dadi veti contix:-uasa nu dati ascultare invataturilor pe care vi Ie da corpul.A/unga raul din tine Cfmd 0 boala fizica este trataUi In mod artificial. daea tot mai simtiti ca ceva nu este in ordine. Rezistenta acestei punti este determinata de capacitate a dumneavoastra de a rationa. Corpul dumneavoastra este 0 punte care une§te sufletul eu spiritul. 285 . Daca veti invata sa iubiti viata neconditionat. Pentru ac<easta trebnie sa invatati. sa diseutati en . ati incetat sa mai vedeti binele. Ne§tiinla de a da ascultare gandului povaluitor v-a adus in situatia in care chinurile suflete§ti s-au transformat in boam fizica. El va deveni 0 parte componenta necesara §i fireasca a.e- tii. Fericit este tel a dirui iubire eurge spre eeilalti. Ea va fost data de Dumnezeu pe veeie §i se dezvolta spre viitor. prin medicamente sau chirurgical. Feridt va fi eel care prin iertare va pune in mi~care ~uvoiul de iubire. . . raul va inceta sa mai exi. eel care este eel mai de~tept . Treptat lucrurile se vor aranja §i dorintele vi se vor indeplini gratie fortei iubirii descatu§ate care curge dinspre dumneavoastra spre eeilalti.::te.ell dumneavoastra in~iva. Ali ajuns la capatul caqii. Eliberati-va de disperarea ea "nimeni nu are nevoie de iubirea mea" §i ve1i vedea ea este nevoie de ea.

prieten sau du~man? Planeta durerii suflete~ti . Despre barbati ~i pentru barbati Reversui bineIui excesiv Copiii se nasc dintr-un sarut..LUlile Viilma CUPRINS Lectia civiIizatiei Parintii sotiior ~i sotii1or Despre sensui nonsensuIui R.. Fierbinte... autatea lra!lona 1a : Parintii visuriior noastre Cea mai simpla rautate compIexa. Despre cat de greu este sa ierti Respira ca sa fii sanatos Stresui . Ghid de viata Cum sa ne de~teptam tara a suferi In concIuzie 7 22 30 "4 -' 38 49 72 81 84 91 104 109 116 121 135 152 155 164 172 178 192 198 206 211 221 240 274 284 286 .PamantuI Despre minciuna Despre ajutorul acordat celor care !ipa dupa eI Despre dorinta de a fi foarte puternic Meditatia sau 0 discutie cu ganduriIe noastre Despre a primi ~i despre neputinta Deprimarea provocata de oarneni " Despre focui purificator Dorinta de perfectiune Singuratatea ca una din fonneIe de existenta a omenirii Viata ca un curent alternativ Rece. fierbinte Rlutatea cinstita ~i rautatea mincinoasa. Cald.

partea 1 Valumul 5 . Acesta este volumul 2 .partea 2 Valumul6 Caldura sperantei Izvorulluminos al iubirii Durerea este in sufletul tau In armonie ell tine insuti . Iertarea adevarata ~iiertarea mimata Invatatura despre supravietuire .partea 1 Valumul 2 .Luule Viilma a sistematizat invatatura sa in ~apte valume.partea a 2-a Au aparut: Valumull Valumul 2 .pm"tea2 Valumul4 Valumul 5 .partea 2 Lumina sutletului Sa stagnezi san sa evoluezi Alunga raui din tine In pregatire: Valumul 3 .pmiea 1 Valumul 3 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->