Sunteți pe pagina 1din 22

Cercetari de marketing

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Studierea mediului de marketing trebuie sa permita printre altele intelegerea notiunii de mediu de marketing
si ce cuprinde acesta.
____ 2. In ceea ce priveste dinamica mediului de marketing, companiile au realizat ca singurul aspect de care pot fi
sigure este faptul ca mediul nu se schimba.
____ 3. Dinamica actuala a mediului de marketing este complexa, companiile operand pe mai mult de o piata in
acelasi timp.
____ 4. Micromediul poate fi definit ca fiind constituit din ansamblul componenetelor mediului extern cu care
compania intra in relatii directe, puternice si permanente in vederea atingerii obiectivelor sale, prezente si
viitoare.
____ 5. Factorii politici si legislativi actioneaza indirect asupra activitatii de piata a oricarui agent economic.
____ 6. Factorii intamplatori sunt acei factori care determina abaterea temporala a pietei de la tendinta, aparitia lor
fiind imprevizibila, modificand starea conjuncturii pietei.
____ 7. Indicatorii ce exprima dinamica unor sectoare care evolueaza in acelasi timp si ritm cu mersul de ansamblu al
economiei, de exemplu: produsul national brut, indicele productiei industriale, deverul marilor magazine,
gradul de utilizare a capacitatilor productive, rata somajului poarta numele de indicatori concomitenti ai
conjuncturii pietei.
____ 8. Comportamentul concurential independent este observat cand actiunile si reactiile competitorilor nu sunt
luate in considerare in deciziile firmei, fie implicit sau explicit.
____ 9. Din punct de vedere al reactiei lor, atunci cand sunt atacati, concurentii selectivi reactioneaza numai in
anumite situatii concurentiale, atunci cand apreciaza ca actiunile anumitor firme le lezeaza interesele.
____ 10. Notiunea de consumator poate fi studiata si inteleasa doar daca se are in vedere natura sociala a acestei
categorii in studiul comportamentului consumatorului.
____ 11. Metoda observarii utilizata in studierea atat a motivelor de cumparare, cat si a preferintelor trebuie sa fie
bazata pe un plan tematic riguros, sa aiba un caracter sistematic.
____ 12. Metoda observarii utilizata in studierea atat a motivelor de cumparare, cat si a preferintelor trebuie sa asigure
prezenta observatorului astfel incat subiectul sa nu-l sesizeze.
____ 13. Metodele cantitative de previziune pot fi aplicate atunci cand exista date despre trecutul variabilei si ele pot fi
cuantificate si se presupune ca evolutia viitoare a variabilei de previzionat va continua sa aiba aceeasi
configuratie cu cea din trecut.
____ 14. Metoda lanturilor Markov este o metoda dinamica de previziune, metoda calitativa, pe termen scurt si lung,
la nivel microeconomic.
____ 15. În legatura cu formatul raportului cercetarii de marketing prezentat clientului, acesta trebuie sa fie un format
standard unanim acceptat.
____ 16. Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de
aprovizionare si a pietelor de desfacere formeaza sistemul relatiilor de concurenta.
____ 17. Metoda soldului conjunctural exprima tendinta unui fenomen oarecare, calculata ca o medie
aritmetica ponderata a raspunsurilor specialistilor, masurate pe o scala ( +2 crestere accentuata, +1
crestere, 0 stagnare, -1 scadere, -2 scadere accentuata).
____ 18. Din punct de vedere al ariei de cuprindere, previziunile se pot imparti in doua categorii : previziuni pe termen
scurt si previziuni pe termen lung.
____ 19. Organismele publice constituie o componenta a macromediului.
____ 20. Analiza micromediului reprezinta un tip de cercetare cu caracter permanent, cu scopul de a sesiza modificarile
ce apar in vederea adoptarii unor decizii rapide, iar in practica este cunoscuta sub denumirea de
monitorizarea mediului.
____ 21. Indicele Laspeyres este unul dintre indicii care urmareste dinamica preturilor.
____ 22. Concurenta directa are doua forme: concurenta de marca si concurenta generica.
____ 23. Metoda PERT este o metoda calitativa de previziune, pe diverse durate sau diverse niveluri, care se utilizeaza
mai ales cand nu exista date disponibile pentru alte metode sau cand previziunea trebuie realizata intr-un timp
scurt.
____ 24. Tehnica Delphi este o metoda cantitativa de previziune.
____ 25. Concurenta la nivel de industrie este o forma a concurentei directe (din punctul de vedere al producatorului).
____ 26. Macromediul intreprinderii este format din mediul intern si mediul extern.
____ 27. Dupa opinia multor specialisti cea mai utilizata metoda calitativa de previziune este tehnica Delphi.
____ 28. Metoda lanturilor Markov este o metoda utilizata in segmentarea pietei.
____ 29. Micromediul intreprinderii este parte componenta a mediului intern si este cel mai usor de studiat si
anticipat.
____ 30. Legea gravitatiei comerciale a lui Reilly stabileste ca doua centre, A si B, atrag cumparatorii dintr-o
localitate intermediara T (mai mica) in raport direct proportional cu numarul locuitorilor acestor centre si in
raport invers proportional cu patratul distantei care separa localitatea respectiva (T) de cele doua centre.
____ 31. Situatia stocurilor, asa cum este structurata in documentele de inventariere, poate fi punctul de pornire in
evaluarea eficientei strategiei de produs si a celei de distributie?
____ 32. Urmatorul caz reprezinta un exemplu de practica anticoncurentiala?
Un concern american a colaborat cu o companie europeana si au participat la o licitatie pentru construirea
unei autostrazi, stabilind impreuna ce preturi sa inscrie in oferta tehnica.
____ 33. Metoda mediilor mobile centrate este o metoda calitativa de previziune?
____ 34. Nivelarea exponentiala este o metoda cantitativa de previziune?
____ 35. Mediul intern cunoaste mai multe forme: mediu stabil, mediu instabil si mediu turbulent?
____ 36. Este considerata practica anticoncurentiala participarea , in mod concertat, cu fote trucate, la licitatii sau
orice alte forme de concurs de oferte.
____ 37. Obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate apare intre activitatea proprie a unei firmei si cea a
concurentilor, mai ales sub forma confuziei de marci poarta numele de dumping.
____ 38. Concurenta imperfecta presupune existenta in cadrul pietei a conditiilor de : atomocitate, transparenta
perfecta a pietei, omogenitatea produsului, intrarea si iesirea libera pe piata si perfecta mobilitate a factorilor
de productie.
____ 39. Teoria motivatiei elaborata de Maslow dispune intr-o ierarhie nevoile umane, de la cele mai presante la cele
mai putin presante astfel: nevoi fiziologice, nevoi legate de siguranta, nevoi sociale, nevoi legate de pretuire,
nevoi de autorealizare.
____ 40. Obiectivitatea este principiul de baza al redactarii raportului cercetarii.
____ 41. Discursul prin care este prezentat verbal raportul cercetarii trebuie sa contina numai cifre, fapte si constatari.
____ 42. În prezentarea verbala a raportului cercetarii, un element hotarator il reprezinta chiar limbajul corpului.
____ 43. Potentialul de piata absolut reprezinta limita atinsa de cererea primara, avand in vedere ca eforturile totale de
marketing ale industriei tind spre infinit, intr-un mediu si o perioada de timp date.
____ 44. Cererea companiei reprezinta partea de cerere primara exprimata de companie sau marca(brand).
____ 45. Piata companiei poate fi definita prin gradul de patrundere in consum si utilizare a produselor si/sau
serviciilor unei firme.
____ 46. Notiunea de transparenta perfecta a pietei exprima de fapt cunoasterea precisa de catre cumparator si
vanzator a tuturor elementelor pietei.
____ 47. Productia industriala reprezinta o sinteza a tuturor factorilor de influenta economica si ofera posibilitatea
evaluarii efectului cumulat al proceselor economice.
____ 48. “Vanzarile din perioada urmatoare vor fi aceleasi cu vanzarile din perioada prezenta”exprima cea mai
simpla metoda de previziune din categoria metodelor naive de previziune.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 49. Mediul extern caracterizat prin schimbari frecvente ale componenetelor sale cu care se confrunta aproape
toate companiile, apartinand indiferent carui sector de activitate poarta numele de :
a. mediu stabil
b. mediu instabil
c. mediu turbulent
d. macromediu
e. micromediu
____ 50. Entitatile economice care formeaza micromediul unei companii sunt:

1.factorii politici si legislativi


2.furnizorii
3.factorii sociali
4.distribuitorii
5.clientii
6.factorii economici
7.factorii tehnologici
8.concurentii

a. 1,2,3,4 d. 2,3,5,7
b. 1,3,5,7 e. 1,5,7,8
c. 2,4,5,8
____ 51. Entitatile economice care formeaza macromediul unei companii sunt:
1.factorii politici si legislativi
2.furnizorii
3.factorii sociali
4.distribuitorii
5.clientii
6.factorii economici
7.factorii tehnologici
8.concurentii

a. 1,2,3,4 d. 2,3,5,7
b. 1,5,7,8 e. 1,3,6,7
c. 2,4,5,8
____ 52. Fluctuatiile inregistrate de cerere si oferta intr-o anumita perioada de timp, tendintele de ansamblu exprimate
de raportul dintre ele si efectele pe care le genereaza formeaza:
a. mediul de marketing extern d. micromediul
b. mediul de marketing intern e. macromediul
c. conjunctura pietei
____ 53. Starea economica intr-o anumita perioada, privita in ansamblu, ca efect al interactiunii dintre elementele
constitutive, formeaza :
a. conjunctura economica b. conjunctura pietei
____ 54. Indicatorii care caracterizeaza evolutia mai rapida a unor sectoare ale economiei decat dinamica de ansamblu
a ei si preced unele evenimente se numesc:
a. indicatori avansati
b. indicatori concomitenti
c. indicatori intarziati
____ 55. Indicatorii ce caracterizeaza fenomene care sunt precedate de anumite manifestari din cadrul economiei cum
ar fi: nivelul dobanzilor, rata inflatiei, cursul de schimb, se numesc:
a. indicatori avansati
b. indicatori concomitenti
c. indicatori intarziati
____ 56. Corelarea indicatorilor poate fi utilizata pentru analiza si evaluarea cantitativa a fenomenelor conjuncturii
economice prin determinarea indicelui de difuziune care are urmatoarea formula de calcul:

a. c.
Id = Id =
b. d.
Id = Id =

____ 57. Furnizorii de mijloace materiale, furnizorii de resurse banesti, furnizorii de forta de munca si
furnizorii de informatii se inscriu in categoria elementelor care definesc:

a. mediul intern al firmei; c. micromediul firmei;


b. mediul concurential al firmei; d. macromediul firmei.
____ 58. Orice act juridic prin care un agent economic ori grupare de agenti economici realizeaza o influenta
determinanta asupra unuia sau a mai multor alti agenti economici constituie o:
a. conjunctura economica c. practica anticoncurentiala
b. conncentare economica d. comportament concurential
____ 59. Comportamentul concurential care consta in anticiparea reactiilor competitorilor si adaptatea acestora la
propriile decizii se numeste:
a. comportament independent d. comportament de conducator
b. comportament cooperant e. comportament agresiv
c. comportament de adaptate
____ 60. Atat in cazul concurentei de marca cat si in cazul concurentei la nivel de industrie cand intreprinderile se
adreseaza acelorasi nevoi, cu produse similare sau (identice) , are loc o concurenta:
a. directa c. formala
b. indirecta d. generica
____ 61. Concurenta pura, caracteristica situatiei cu multi oferatanti, care actioneaza in cadrul pietei bunurilor de
masa (minereuri, combustibili, cereale etc.) este o forma de:
a. concurenta imperfecta
b. concurenta loiala
c. concurenta neloiala
____ 62. Concurentii care reactioneaza violent la orice actiune initiata de alte firme, amenintand firmele ca se vor lupta
pana la capat se numesc:
a. concurenti relaxati
b. concurenti selectivi
c. concurenti tigru
____ 63. Dintre factorii enumerati mai jos, cei care influenteaza conjunctura pietei sunt:
1.factori demografici
2.factori cu actiune ciclica
3.factori cu actiune sezoniera
4.factori intamplatori
5.factori de productie
6.factori de durata
a. 1,2,4,5 c. 2,3,4,6
b. 2,3,4,5 d. 1,5
____ 64. Comportamentul consumatorului se compune din doua elemente: comportamentul de cumparare si
comportamentul de consum. Aceste elemente sunt:
a. independente unele de altele
b. indisolubil legate intre ele si aflate intr-o permanenta interactiune
c. nici una dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta
____ 65. “Nevoia de a cumpara o masina pentru inlocuirea celei vechi si uzate” face parte din categoria motivatiilor:
a. primare
b. secundare
c. rationale
d. emotionale
e. constiente
____ 66. “Consumatorul poate avea motive sa-si cumpere mai degraba o Dacie decat un Cielo” face parte din categoria
motivatiilor:
a. primare
b. secundare
c. rationale
d. emotionale
e. constiente
____ 67. Teoria potrivit careia nevoile umane sunt dispuse intr-o anumita ierarhie, de la cele mai presante la cele mai
putin presante: nevoi fiziologice, nevoi de siguranta, nevoi sociale, nevoi de stima si nevoi de autorealizare,
apartine lui:
a. Sigmund Freud c. John Donne
b. A. Maslow d. March si Simon
____ 68. Consecinta unor experiente trecute ale consumatorului, dobandite pe parcursul unui proces de invatere poarta
numele de:
a. preferintele cumparatorilor
b. intentiile de cumparare
c. obiceiurile de cumparare
d. obiceiurile de consum
e. atitudinile
____ 69. Formele de vanzare preferate de cumparatori, asocierea produselor in momentul achizitionarii exprima una
dintre cele trei directii ale obiceiurilor de cumparare:
a. obiceiuri temporare
b. obiceiuri spatiale
c. obiceiuri modale
____ 70. Esalonarea cumpararilor pe sezoane, zile, saptamani exprima una dintre cele trei directii ale obiceiurilor de
cumparare:
a. obiceiuri temporare
b. obiceiuri spatiale
c. obiceiuri modale
____ 71. Persoana catre care se indreapta ceilalti membri ai unui grup de referinta pentru sfaturi sau informatii, pe care
tind chiar sa-l imite se numeste:
a. capul familiei c. sotul
b. lider de opinie d. sotia
____ 72. Analizele efectuate asupra stilurilor de viata au in vedere atitudinile, interesele si opiniile celor studiati si se
fac folosindu-se un chestionar numit prescurtat:
a. AMA
b. SIM
c. SWOT
d. AIO
e. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta
____ 73. Segmentarea pietei presupune:
1.micromediul firmei
2.macromediul firmei
3.macrosegmentarea
4.microsegmentarea
5.nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta

a. 1,2 c. 1,2,3,4
b. 3,4 d. 5
____ 74. În cadrul modelului STP, pozitionarea (P) presupune:
a. identificarea segmentului si variabilelor de segmentare
b. descrierea profilului segmentelor rezultate
c. evaluarea atractivitatii fiecarui segment
d. selectarea segmentului tinta
e. identificarea pozitionarii pentru fiecare segment tinta, aplicarea mixului de marketing si
selectarea, dezvoltarea si comunicarea cu fiecare segment pozitionat
____ 75. În cadrul modelului STP, alegerea pietei-tinta (T) presupune:
a. identificarea segmentului si variabilelor de segmentare
b. descrierea profilului segmentelor rezultate
c. evaluarea atractivitatii fiecarui segment si selectarea segmentului tinta
d. identificarea pozitionarii pentru fiecare segment tinta, aplicarea mixului de marketing si
selectarea, dezvoltarea si comunicarea cu fiecare segment pozitionat
____ 76. Tipul de ancheta utilizat, cu precadere in domeniul pietei de afaceri, ale carei particularitati importante sunt:
tematica si obiectivele cu caracter mai general, conturandu-se si detaliindu-se pe masura desfasurarii
cercetarii, marimea esantionului fiind reprezentat atat de firme, cat si de persoanele din firma incluse in
esantion (pana la 50 de persoane) poarta numele de:
a. ancheta selectiva
b. ancheta in profunzime
c. panel
____ 77. Panelul reprezinta un esantion .......... asupra caruia se directioneaza cercetarea, fiind supus investigarii
periodic, la intervale de timp fixe, supunand atentiei aceleasi teme sau teme diferite de cercetare.
a. variabil c. mobil
b. fix d. limitat
____ 78. Aria pietei reprezinta spatiul ........ in care firma este prezenta cu produsele sale.
a. demografic d. geografic
b. social e. economic
c. politic
____ 79. Estimarea vanzarilor posibile in cazul in care totul merge bine reprezinta o previziune:
a. probabila
b. pesimista
c. nici un raspuns corect
____ 80. Pentru regresia simpla, ecuatia este:
a. Y c. Y
b. Y d. Y
____ 81. “Spune-le ce ai de spus ca sa le spui ceea ce este necesar sa fii convingator” reprezinta unul dintre cele
doua principii consacrate in arta prezentarii orale si anume:
a. KISS'em
b. TELL'em
____ 82. Din punct de vedere al comportamentului concurential acestia pot fi:
a. concurenti directi si indirecti; c. concurenti interni si externi;
b. concurenti primari si secundari; d. concurenti buni si rai, slabi si puternici.
____ 83. Concurentii rai sunt acei concurenti care:
a. respecta regulile jocului;
b. sunt previzibili in actiuni;
c. isi limiteaza actiunile la un singur segment de piata, evaluand impactul acestora asupra
pietei;
d. nici un raspuns nu este corect.
____ 84. Concurentii care reactioneaza violent la orice actiune initiata de alte firme se numesc:
a. concurenti pasivi;
b. concurenti selectivi;
c. concurenti tigru.
____ 85. Mediul intern al firmei este parte a :
a. micromediului intreprinderii;
b. macromediului intreprinderii;
c. nici un raspuns nu este corect.
____ 86. În exemplul de mai jos in care: “O intreprindere turistica care se afla in concurenta cu una profilata pe
vanzarea de bunuri de folosinta indelungata, anumite categorii de consumatori fiind obligate de nivelul redus
al veniturilor sa opteze intre cumpararea unor bunuri si efectuarea unei calatorii turistice” se numeste:
a. concurenta la nivel de industrie; c. concurenta formala;
b. concurenta de marca; d. concurenta generica.
____ 87. Furnizorii de mijloace materiale, furnizorii de resurse banesti, furnizorii de forta de munca si
furnizorii de informatii se inscriu in categoria elementelor care definesc:
a. mediul intern al firmei; c. micromediul firmei;
b. mediul concurential al firmei; d. macromediul firmei.
____ 88. Corelarea indicatorilor poate fi utilizata pentru analiza si evaluarea cantitativa a fenomenelor conjuncturii
economice prin determinarea indicelui de difuziune care are urmatoarea formula de calcul:
a. c.
Id = ; Id =
b. d.
Id = Id =

____ 89. Din punct de vedere a restrictiilor atunci cand sunt atacati concurentii pot fi:
1.concurenti buni;
2.concurenti rai;
3.concurenti puternici;
4.concurenti slabi;
5.concurenti directi;
6.concurenti indirecti;
7.concurenti relaxati,
8.concurenti selectivi;
9.concurenti tigru;
10. concurenti imprevizibili.
a. 1,2; c. 5,6;
b. 3,4; d. 7,8,9,10.
____ 90. Calculati indicele de difuziune stiind ca in evaluarea conjuncturii unei piete sunt utilizati 20 indicatori, dintre
care 10 sunt in scadere, 6 stagneaza si 4 sunt in crestere.
a. 0,3 (30%) b. 0,9 (90%)
____ 91. În urma intervievarii unui numar de 60 de specialisti, referitor la evolutia pietei in trimestrul urmator, 15 au
indicat o crestere importanta 12 o crestere usoara, 10 o stagnare, 11 o scadere usoara, 12 o scadere importanta.
Aplicand metoda soldului conjunctural sa se interpreteze rezultatele.
a. 0,01 c. 0,21
b. 0,11 d. 0,33
____ 92. Modelul matematic utilizat in exprimarea si descrierea comportamentului consumatorului, dezvoltata de
psihologul american Kurt Lewin este:
a. B = f(P<E); c. B>f (P>E);
b. B ≤ f(P<E); d. f<B (P<E)
____ 93. Constituie forme de manifestare comportamentala ce au dobandit caracter de repetabilitate:
a. intentiile de cumparare; c. obiceiurile de cumparare;
b. deprinderile de cumparare; d. preferintele cumparatorilor.
____ 94. Modelul Engel- Kollat- Blackwell (1978) are ca element central:
a. nevoile de autorealizare;
b. nevoile sociale;
c. procesul decizional al consumatorului.
____ 95. Motivatiile care determina cumpararea unei anumite marci se numesc:
a. motivatii secundare; c. motivatii emotionale;
b. motivatii rationale; d. nici una dintre variantele de mai sus nu
este adevarata.
____ 96. În varful piramidei lui Maslow sunt plasate:
a. nevoile legate de pretuire; c. nevoile sociale;
b. nevoile de autorealizare; d. nevoile fiziologice.
____ 97. Comportamentul consumatorului are urmatoarele caracteristici:
1.determina interactiuni;
2.determina schimburi;
3.este dinamic;
4.este previzibil si perfectibil.

a. 1;2;3; c. 1;3;4;
b. 2;3;4; d. 1;2;4;
____ 98. Nu este model de studiere a comportamentului consumatorului:
a. Modelul Engel-Kollat-Blackwell; c. Modelul Nicosia;
b. Modelul Arthur D.Little; d. Modelul Howard - Sheth.
____ 99. Care este ierarhia nevoilor elaborate de Maslow, pornind de la cele mai presante la cele mai putin presante:
a. nevoi fiziologice, nevoi sociale, nevoi c. nevoi sociale, nevoi legate de siguranta,
legate de siguranta, nevoi legate de nevoi legate de pretuire, nevoi legate de
pretuire, nevoi legate de autorealizare; autorealizare;
b. nevoi fiziologice, nevoi legate de d. nevoi fiziologice, nevoi legate de
siguranta, nevoi sociale, nevoi legate de siguranta, nevoi sociale, nevoi legate de
autorealizare, nevoi legate de pretuire; pretuire, nevoi legate de autorealizare.
____ 100. În randul factorilor incontrolabili de influenta ai cererii se afla:
a. produsul; c. competitorii;
b. pretul; d. vanzarea.
____ 101. Nivelul macromarketing ca factor de influenta a cererii reprezinta un factor:
a. controlabil;
b. incontrolabil.
____ 102. Potentialul de piata care defineste limita superioara a marimii pietei cu supozitia oarecum artificiala ca piata
este optim acoperita este:
a. potential de piata curent;
b. potential de piata absolut.
____ 103. Limita superioara a cererii intr-o perioada stabilita de timp poarta numele:
a. cerere totala;
b. cerere superioara;
c. potential de piata.
____ 104. Metoda B.C.G .( Boston Consulting Group) are la baza gruparea produselor existente ale unei firme in:
a. 3 categorii;
b. 4 categorii;
c. 6 categorii.
____ 105. Indicele Edgeworth se utilizeaza in cercetari referitoare la :
a. segmentare a pietei; c. previziuni de marketing;
b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.

____ 106. Unul dintre indicii care urmaresc dinamica preturilor este si I , care este cunoscut sub numele de

:
a. indicele Laspeyres; c. indicele Edgeworth;
b. indicele Paasche; d. indicele Fisher.
____ 107. Metoda BELSON se utilizeaza in cercetari referitoare la:
a. segmentare a pietei; c. previziuni de marketing;
b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.
____ 108. În functie de orizontul de previziune vizat, previziunea pe termen scurt se intinde pe un orizont de timp de :
a. 1-6 luni; c. 2-3 ani;
b. 1-2 ani; d. 3-4 ani.
____ 109. Metoda PERT derivat utilizata in previzionarea calitativa are urmatoarea formula de calcul:
a. c.
VP = ; VP = ;
b. d.
VP = ; VP = .

____ 110. Tehnica Delphi ca metoda de previziune intemeiata pe interviu este o metoda de previziune:
a. calitativa;
b. cantitativa.
____ 111. Care dintre urmatoarele metode este metoda calitativa de previziune:
a. tehnica Delphi; c. metoda PERT;
b. metoda Mayer; d. metoda Lanturilor Markov.
____ 112. Care dintre urmatoarele metode este o metoda cantitativa de previziune:
a. metode cauzale de previziune; c. metoda mediilor mobile;
b. analiza seriilor dinamice; d. metoda Brainstorming.
____ 113. Din punct de vedere al obiectului previziunii acestea se clasifica in :
a. previziuni pe termen scurt, mediu , si lung c. previziunea cererii si previziunea
vanzarilor;
b. previziuni teritoriale ale vanzarilor,de d. previziuni de vanzari ale companiei,
consum; previziuni de vanzari ale unui produs.
____ 114. Din punct de vedere a tehnicilor de previziune utilizate, deosebim:
a. metode informale de previziune, metode formale de previziune;
b. metode de analiza a seriilor dinamice, metode cauzale;
c. metode cantitative de previziune, metode calitative de previziune(metode tehnologice).
____ 115. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A i s-a solicitat unui specialist sa faca trei estimari asupra
vanzarilor: optimista, pesimista si probabila. Valorile atribuite de acesta au fost: 70 mld.u.m.; 30 mld.u.m.; 50
mld. u.m. Care este valoarea previzionata a vanzarilor produsului X?
a. 20 mld.u.m. c. 50 mld.u.m.
b. 35 mld.u.m. d. 55 mld.u.m.
____ 116. Rapoartele intermediare ale cercetarilor de marketing trebuie sa fie:
a. prezentate independent unele de altele pentru a fi explicate clientului;
b. prezentate unitar intr-o singura lucrare;
____ 117. Pentru evitarea stresului ca factor perturbator in prezentarea verbala a raportului cercetarii, sustinerea o va
face:
a. unul dintre membrii echipei de cercetare;
b. pe rand fiecare membru din echipa de cerecetare, pe segmentul de activitate desfasurat in
realizarea etapelor raportului;
c. cel mai experimentat membru al echipei.
____ 118. Limbajul corpului se refera la :
a. gesturile descriptive care se utilizeaza pentru clarificarea continutului comunicarii;
b. enuntul sau enunturile cu adevarat valoroase care vor sublinia concluzia finala a cercetarii.
c. nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata.
____ 119. Rezumatul raportului cercetarii de marketing cuprinde urmatoarele elemente:
1. cuprinsul;
2. istoricul situatiei;
3. rezultatele obtinute;
4. limite si posibile erori;
5. principalele constatari;
6. concluzii;
7. propuneri;
8. anexe.
a. 1;2;3; 5;7; c. 5;6;7;
b. 2;3;4;5; d. 1;2;8.
____ 120. Modelul Black Box include trei categorii de elemente comportamentale, alegeti pe cele trei din lista de mai
jos:
1) stimuli;
2) mesaj;
3) transformari;
4) raspunsuri;
5) canale media.

a. 1+2+3;
b. 1+3+4;
c. 2+3+5;
d. 3+4+5.
____ 121. Comportamentul consumatorului are urmatoarele caracteristici:
1) este dinamic;
2) determina interactiuni;
3) determina schimburi;
4) este previzibil si perfectibil.
a. 1+3+4;
b. 1+2+3;
c. 2+3+4;
d. 1+2+4.
____ 122. Atitudinile se formeaza intr-un proces de :
a. invatare;
b. dedublare a personalitatii;
c. evaziune comportamentala;
d. nici una din variante.
____ 123. Reprezentarea procesului de cumparare asa cum acesta este trait efectiv de cumparatori se realizeaza cu
ajutorul modelelor:
a. fenomenologice;
b. logice;
c. teoretice;
d. neoclasice.
____ 124. Obiectul studierii ofertei este reprezentat de :
a. volumul ofertei;
b. dinamica ofertei;
c. structura ofertei;
d. toate trei variantele.
____ 125. Modificarea cantitativa a ofertei este pusa in evidenta prin determinarea indicelui de crestere pe baza relatiei:
a. c.

b. d.

____ 126. Modificarea calitativa a ofertei surprinde modificarea structurii constituite pe criterii merceologice si se
calculeaza cu formula:
a. c.

b. d.

____ 127. Modificarea valorica, explicata prin modificarea pretului, este determinata pe baza relatiei:
a. c.

b. d.

____ 128. Indicele Paasche, cu ajutorul caruia poate fi evidentiata dinamica preturilor, se calculeaza cu formula:
a. c.

b. d.

____ 129. Analiza portofoliului de activitati ( metoda BCG) are la baza:


a. gruparea produselor existente in oferta unei companii in patru categorii;
b. gruparea produselor existente in oferta unei companii in doua categorii;
c. gruparea produselor existente in oferta unei companii in sase categorii;
d. gruparea produselor existente in oferta unei companii in patru categorii avand in vedere
doua criterii.
____ 130. Panelul de consumatori reprezinta o metoda de cercetare a pietei care utilizeaza:
a. un esantion fix, investigat periodic;
b. un esantion variabil, investigat la intervale egale de timp;
c. un esantion fix, investigat la intervale de timp fixe, pe aceeasi tema;
d. un esantion variabil, investigat la intervale de timp fixe, pe aceeasi tema.
____ 131. Cercetarile predictive urmaresc :
a. sa descrie tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate;
b. tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate, schimbarile ce se pot produce in
dimensiunile si modul de manifestare ale acestora;
c. sa testeze anumite instrumente si tehnici de cercetare;
d. sa stabileasca coordonatele prezente si viitoare ale fenomenului cercetat.
____ 132. Indicele Laspeyres se determina cu formula de calcul:
a. c.
x100 ;
b. d.
; .

____ 133. Indicele de preturi Edgeworth, utilizat pentru caracterizarea preturilor, se determina cu formula:
a. c.
x100; x100;

b. d.
; .

____ 134. Legea gravitatiei comerciale a lui Reilly este reprezentata matematic de formula:
a. c.
x 100; ;

b. d.
; .

____ 135. Determinarea gradului de concentrare al pietei se face prin:


a. legea lui Reilly; c. coeficientul Gini;
b. indicele de difuziune; d. indicele Paasche.
____ 136. În urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15
au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o scadere
accentuata. Care este soldul conjunctural mediu?
a. 0,35 c. 0,61;
b. 0,50 d. 0,74.
____ 137. Sa se stabileasca aria de atractie comerciala a unei localitati A, amplasata astfel: distanta A-B =100 km,
distanta A-C= 50 km si distanta A-D =30 km. Se stie ca populatia localitatii A este de 200.000 de locuitori,
populatia localitatii B este de 50.000 de locuitori, populatia localitatii C este de 100.000 de locuitori iar
populatia localitatii D este de 20.000 de locuitori.
a. 22,3 km fata de B; 10,3 km fata de C; 5,56 km fata de D;
b. 21, 4 km fata de B; 14,5 km fata de C;10 8 km fata de D;
c. 33,3 km fata de B; 20,7 km fata de C; 7,22 km fata de D.
____ 138. O ancheta efectuata la inceputul anului 2004, pe un esantion de 50 de specialisti, cu privire la perspectivele
ofertei romanesti de produse alimentare, a relevat urmatoarele opinii:
- crestere importanta : 6 specialisti
- crestere usoara : 18 specialisti
- stagnare : 10 specialisti
- scadere usoara : 12 specialisti
- scadere importanta : 4 specialisti
Sa se determine valoarea medie a opiniilor specialistilor, utilizandu-se metoda soldului conjunctural.
a. +0,1; c. +1,5;
b. +0,2; d. 2.
____ 139. Vanzarile intreprinderii erau in anul 2004 de 12 mld. lei, in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia
secunda s-au ridicat la valoarea de 10 mld. lei. Care a fost cota relativa de piata a intreprinderii anul trecut?
a. 1,11; c. 2,22;
b. 2,11; d. 3,01.
____ 140. Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in
anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300
milioane euro.
a. 5%; c. 15%;
b. 10%; d. 20%.
____ 141. Sa se determine cota relativa de piata a liderului, stiind ca firma a avut vanzari de 70 mld. euro, iar vazarile
concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la 66 mld. euro.
a. 1,06; c. 5,07;
b. 2,60; d. 5,06.
____ 142. Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in
anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300
milioane euro.
a. 10%; c. 25%;
b. 20%; d. 30%.
____ 143. Sa se determine soldul conjunctural stiind ca in urma intervievarii unui numar de 52 specialisti, referitor la
evolutia vanzarilor de produse de patiserie in trimestrul urmator, 17 au indicat o crestere importanta, 13 o
crestere usoara, 9 o stagnare, 11 o scadere usoara si 2 o scadere importanta.
a. 0,21; c. 0,62;
b. 0,40; d. 0,70.
____ 144. Sa se determine gradul de concentrare a activitatii de piata a unei companii stiind ca vanzarile pe regiuni au
fost urmatoarele:
Regiuni Volumul vanzarilor
(mil. u.m.)
Transilvania 320
Moldova 640
Banat 810
Muntenia 700
Dobrogra 400
Bucuresti 330
TOTAL 3200

a. 0,05; c. 0,11;
b. 0,09; d. 0,16.
____ 145. O localitate mica are 3.000 locuitori si se afla la o distanta de 10 km fata de orasul A care are 60.000 locuitori.
Sa se determine proportia dintre cererea care migreaza spre orasul A ( ) si cererea care se satisface local
( ).
a. 66% migreaza; 25% se satisface pe plan c. 80% migreaza; 25%se satisface pe plan
local; local;
b. 76% migreaza;24% se satisface pe plan
local;
____ 146. Vanzarile firmei Y erau in anul 2004 de 40 miliarde $, in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in
acelasi an de 2515 miliarde $. Care a fost cota de piata a firmei Y in anul 2004?
a. 1,29%; c. 2,34%;
b. 1,59%; d. 3,44%.
____ 147. Presupunand ca un sat are 6.000 de locuitori si se afla la o distanta de 8 km de orasul A, care are 22.000 de
locuitori, sa se determine proportia dintre cererea care se satisface local si cererea care migreaza spre orasul
A, folosind relatia lui Convers.
a. 43% migreaza spre localitatea A; 52,2% se satisface pe plan local;
b. 52,2% migreaza spre localitatea A; 47, 8% se satisface pe plan local;
____ 148. O localitate mica are 5.000 de locuitori si se afla la o distanta de 10 km fata de orasul A, care are 80.000 de
locuitori, sa se determine proportia dintre cererea care migreaza spre orasul A (C ) si cererea care se satisface
local (C ).
a. 72% din cerere migreaza; 28% din cerere c. 52% din cerere migreaza; 29% din cerere
se satisface pe plan local; se satisface pe plan local.
b. 27% din cerere migreaza; 82% din cerere
se satisface pe plan local;
____ 149. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A, subiectului intervievat i s-a solicitat sa faca trei estimari
asupra vanzarilor: optimista, pesimista si cea mai probabila. Valorile atribuite de acesta au fost: 650mld. Lei,
220 mld. Lei, 460 mld.Lei. Sa se previzioneze valoarea vanzarilor produsului A.
a. 400,30 mld.lei; c. 476,29 mld.lei;
b. 451,66 mld. lei; d. 499,02 mld lei.
____ 150. Legea gravitatiei comerciale a lui Reilly poate fi evidentiata cu formula urmatoare(completati elementele lipsa
din formula de calcul):

a.
;
b.
;
c.
.

____ 151. Gradul de concentrare al pietei se determina cu ajutorul coeficientului GINI, utilizand formula:

a. n-1;
b. n-2;
c. n -2.
____ 152. Unul dintre grupurile de mai jos cuprinde doar componente ale micromediului de marketin al organizatiei:
a. mediul natural, economic si demografic; c. furnizorii, clientii si mediul natural;
b. furnizorii, concurentii si inflatia; d. concurentii, intermediarii si oganismele
publice;
____ 153. Tipul obisnuit de mediu cu care se confrunta intreprinderile din aproape toate sectoarele de activitate este:
a. mediu stabil; c. mediu extern;
b. mediu turbulent; d. mediu instabil.
____ 154. Indicatorii care caracterizeaza fenomene care sunt precedate de anumite manifestari din cadrul economiei
sunt:
a. indicatori avansati; c. indicatori intarziati;
b. indicatori concomitenti; d. indicatori sezonieri.
____ 155. Mediul de marketing:
a. este format doar din micromediu si din macromediu;
b. este un concept sinonim cu cel de mediu extern;
c. include conceptele de mediu extern, mediu intern si a relatiilor dintre acestea;
d. se refera la ansamblul relatiilor firmei.
____ 156. Un produs care are rata de crestere a pietei de 5% si cota relativa de piata de 1,5 in ce categorie de produse se
incadreaza conform matricei BCG ( Boston Consulting Group):
a. pietre de moara; c. dileme;
b. vaci cu lapte; d. vedete.
____ 157. Nu este structura a obiceiurilor de cumparare:
a. obiceiuri temporale; c. obiceiuri sezoniere;
b. obiceiuri spatiale; d. obiceiuri modale.
____ 158. Este model de studiere a comportamentului consumatorului:
a. Analiza SWOT; c. Modelul General Electric;
b. Matricea Boston Consulting Group; d. Modelul Nicosia.
____ 159. Este adevarat ca studiile despre comportamentul consumatorului au aratat ca:
a. obiceiurile de consum au o stabilitate mai c. obiceiurile de consum si deprinderile de
mare in timp decat deprinderile de cumparare sunt unul si acelasi concept;
cumparare, ceea ce inseamna ca influenta
lor solicita un efort educational si
promotional mai intens;
b. obiceiurile de cumparare au o stabilitate d. obiceiurile de consum nu influenteaza
mai mare in timp decat obiceiurile de deloc deprinderile de cumparare.
consum;
____ 160. Motivatia pozitiva, exprimata prin compatibilitate afectiva fata de un produs, serviciu sau forma de
comercializare se numeste:
a. preferintele cumparatorilor; c. obiceiurile de cumparare;
b. intentiile de cumparare; d. obiceiurile de consum.
____ 161. Nu este metoda calitativa de previziune:
a. metoda evenimentelor precursoare; c. metoda PERT derivat;
b. metoda naiva de previziune; d. metoda lanturilor Markov.
____ 162. Metoda BELSON se utilizeaza in cercetari referitoare la:
a. segmentarea pietei; c. previziuni de marketing;
b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.
____ 163. Sunt considerati concurenti buni:
a. concurentii care reactioeaza numai in c. concurentii cu potential ridicat, capabili sa
anumite situatii concurentiale, atunci cand influenteze evolutia pietei.
apreciaza ca actiunile anumitor firme le
lezeaza interesele;
b. concurentii care respecta regulile jocului, d. concurentii care se adreseaza acelorasi
isi limiteaza actiunile la un anumit nevoi, cu produse sinilare sau identice.
segment si evalueaza impactul acestora
asupra pietei;
____ 164. Pentru studierea conjuncturii economice si de piata se poate utiliza:
a. coeficientul de corelatie al lui Spearman; c. metoda BCG;
b. metoda lanturilor Markov; d. testele conjuncturale.
____ 165. Micromediul influenteaza activitatea intreprinderii:
a. direct, slab si permanent; c. indirect slab si pe termen lung;
b. indirect, permanent si puternic; d. direct, permanent si puternic.
____ 166. Concurenta dintre intreprinderi care apar pe piata cu bunuri identice sau diferentiate semnificativ, destinate
satisfacerii acelorasi nevoi se numeste:
a. concurenta generica; c. concurenta la nivel de industrie;
b. concurenta de marca; d. concurenta formala.
____ 167. Face parte din categoria indicatorilor concomitenti ai conjuncturii pietei :
a. rata inflatiei; c. rata somajului;
b. cursul de schimb; d. ritmul constructiilor.
____ 168. Este forma de concurenta neloiala:
a. concurenta generica; c. situatia de monopol bilateral;
b. concurenta parazitara; d. concurenta pura.
____ 169. Practica neloiala ce consta in obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate aparea intre activitatea
proprie si cea a concurentilor prin crearea intentionata a confuziei de marci poarta numele de:
a. denigrarea concurentilor; c. concurenta parazitara;
b. dumping; d. concurenta ilicita.
____ 170. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A i s-a solicitat unui specialist sa faca trei estimari asupra
vanzarilor: optimista, pesimista si probabila. Valorile atribuite de acesta au fost:
60 mld. U.m.,20 mld.U.m., 50 mld. U.m. Care este valoarea previzionata a vanzarilor produsului X?
a. 40,33 mld.u.m.; c. 56,66 mld.um.;
b. 46,66 mld.u.m.; d. 66,33 mld.um.
____ 171. Micromediul intreprinderii este definit ca fiind totalitatea componentelor mediului extern cu care compania
intra in relatii directe, permanente si puternice dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente si
viitoare:
a. definitia este completa c. elementul lipsa este concurenta
b. definitia este incompleta d. definitia este restransa, lipseste
enumerarea componentelor
micromediului.
____ 172. Analiza micromediului reprezinta un tip de cercetare:
a. exploratorie c. permanenta
b. instrumentala d. periodica
____ 173. Modelul Black Box include trei categorii de elemente comportamentale, alegeti pe cele trei din lista de mai
jos:
1. stimuli
2. mesaj
3. transformari
4. raspunsuri
5. canale media

Alegeti varianta corecta:


a. 1,2,3 c. 2,3,5
b. 1,3,4 d. 3,4,5
____ 174. Atitudinile se formeaza intr-un proces de :
a. invatare c. evaziune comportamentala
b. dedublare a personalitatii d. nici una dintre variante
____ 175. Reprezentarea procesului de cumparare asa cum acesta este trait efectiv de cumparatori se realizeaza cu
ajutorul modelelor:
a. fenomenologice c. teoretice
b. logice d. neoclasice
____ 176. Comportamentul consumatorului are urmatoarele caracteristici:
1. este dinamic
2. determina interactiuni
3. determina schimburi
4. este previzibil si predictibil

Alegeti varianta corecta:


a. 1,3,4 c. 2,3,4
b. 1,2,3 d. 1,2,4
____ 177. Obiectul studierii ofertei este reprezentat de:
a. volumul ofertei c. structura ofertei
b. dinamica ofertei d. toate trei variantele
____ 178. Analiza portofoliului de activitati (metoda BCG) are la baza:
a. gruparea produselor existente in oferta c. gruparea produselor existente in oferta
unei companii in patru categorii unei companii in sase categorii
b. gruparea produselor existente in oferta d. gruparea produselor existente in oferta
unei companii in doua categorii unei companii in patru categorii avand in
vedere doua criterii
____ 179. În urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15
au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o scadere
accentuata. Care este soldul conjunctural mediu?
a. 0,02 c. 2,32
b. 1,32 d. 0,74
____ 180. Din punct de vedere al tehnicilor de previziune utilizate, teoria si practica de marketing au consacrat doua
metode:
a. macroeconomice si microeconomice c. pe tremen scurt si pe termen lung
b. cantitative si calitative d. optimiste si pesimiste
____ 181. O buna previziune de marketing trebuie sa furnizeze un anumit nivel de ..... pentru un anumit orizont de timp.
a. timp c. precizie
b. previziune d. probabilitate
____ 182. Metoda lanturilor lui Markov este:
a. metoda cantitativa de previziune
b. metoda calitativa de previziune
c. nu este o metoda de previziune
____ 183. Metodele cauzale sunt:
a. metode calitative de previziune
b. nu sunt metode de previziune
c. sunt metode care presupun dezvoltarea si utilizarea unui model de previziune.
____ 184. Raportul cercetarii de marketing trebuie:
a. sa fie redactat in scris
b. sa fie detaliat
c. sa fie prezentat in fata echipei manageriale a beneficiarului
d. sa fie redactat sub forma unui rezumat
____ 185. Tabelele de prezentare a datelor trebuie prezentate:
a. obligatoriu la sfarsit ca anexe
b. obligatoriu numerotate si indicata unitatea de masura
c. obligatoriu insotite de grafice
____ 186. Prezentarea verbala a raportului este:
a. necesara
b. necesara si obligatorie
c. optionala
____ 187. Prezentarea verbala a rezultatelor cercetarii trebuie realizata de:
a. coordonatorul echipei de cercetare
b. directorul companiei care a realizat cercetarea
c. oricine cunoaste raportul si a participat la efectuarea cercetarii
____ 188. Studierea mediului de marketing trebuie sa permita:
1. intelegerea notiunii de mediu de marketing si ce cuprinde acesta;
2. identificarea provocarilor carora trebuie sa le faca fata companiile si ce efecte pot avea acestea;
3. identificarea rolului pe care concurenta il poate juca in activitatea de piata;
4. cunoasterea faptui ca diferite categorii de consumatori pot fi influentate intr-o varietate de modalitati de
catre mediul de marketing si factorii care guverneaza evolutia acestuia;
5. identificarea perceptiei pe care consumatorii o pot avea asupra mediului de marketing.

Alegeti varianta corecta de mai jos:


a. 1,2,4 c. 4
b. 1,3,5 d. 1,2,3,4,5
____ 189. Raportul de cercetare si prezentarea acestuia reprezinta produsele ....... ale efortului cercetarii de marketing.
a. tangibile
b. intangibile
____ 190. Metoda lanturilor Markov este o metoda ....... de previziune.
a. statica c. moderna
b. dinamica d. clasica
____ 191. Metoda PERT- derivat (metoda calitativa de previziune) se utilizeaza atunci cand:
a. previziunea trebuie realizata intr-un timp scurt
b. previziunea se realizeaza pe o perioada nedeterminata de timp
c. nici un raspuns corect
____ 192. Tehnica Delphi, ca previziune calitativa este intemeiata pe:
a. teste si experimente
b. previzionarea volumului vanzarilor
c. interviu
____ 193. Pentru a utiliza metoda regresiei sunt necesare informatii pentru cel putin .... ani consecutivi din trecut:
a. 2 c. 4
b. 3 d. 5
____ 194. Indicati numarul tipurilor de variatii ale unei serii dinamice:
a. 2 c. 6
b. 4 d. 8
____ 195. Previziunile microeconomice au de-a face direct cu:
a. propriile vanzari ale firmei c. a,b
b. mediul viitor de operare al firmei d. nici o varianta corecta
____ 196. În cazul previziunilor de marketing, previziunea pe termen lung are un orizont de timp de:
a. 1,2 ani deseori detaliata pe trimestre sau luni
b. 3-5 ani
c. 5-15 ani
____ 197. În cazul previziunilor de marketing, previziunea pe termen foarte lung are un orizont de timp de:
a. 3-5 ani
b. 5-15 ani
c. 15-30 ani
d. 30-35 ani
e. peste 35 de ani
____ 198. Potentialul pietei exprima:
a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se
asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective
b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta
intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing
c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica
de timp
d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o
perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.
____ 199. Potentialul vanzarilor exprima:
a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se
asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective
b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta
intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing
c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica
de timp
d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o
perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.
____ 200. Previziunea de marketing exprima:
a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se
asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective
b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta
intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing
c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica
de timp
d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o
perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.
____ 201. Previziunea vanzarilor exprima:
a. maximum vanzarilor fiecarui produs sau linie de produs, la care toate firmel impreuna, se
asteapta intr-o perioada specifica, in cadrul planurilor de marketing respective
b. o previziune a vanzarii unui produs sau linie de produse, la care toate firmele se asteapta
intr-o perioada de timp, ca urmare a planului de marketing
c. maximum vanzarilor produsului sau liniei de produse la o firma intr-o perioada specifica
de timp
d. o estimare a vanzarilor produselor sau liniei de produse pe care o firma le realizeaza, intr-o
perioada de timp specifica, ca urmare a planului de marketing.
____ 202. Un studiu al Asociatiei Americane de Marketing arata ca peste ..... % din activitatea compartimentelor de
marketing consta in elaborarea de previziuni pe termen scurt si ..... % consta in previziuni pe termen lung.
a. 40% , 60% c. 51% , 49%
b. 30% , 70% d. 50% , 50%
____ 203. Deplasarea purtatorilor cererii in scopul achizitionarii unor marfuri care nu se realizeaza la intamplare, ci se
supune unor legitati impuse de o serie de factori de influenta poarta numele de ... comerciala.
a. piata
b. arie
c. gravitatie
d. elasticitate
____ 204. Factorii controlabili care influenteaza vanzarile sunt impartiti in ... categorii de baza:
a. 2
b. 4
c. 6
d. nici o varianta corecta
____ 205. Firmele care ofera produse partial diferentiate, in special prin calitate, modele sau servicii, actioneaza in
cadrul concurentei de tip:
a. oligopol pur
b. oligopol diferentiat
c. monopson
____ 206. Atunci cand firmele ofera aceeasi marfa, diferentiindu-se doar prin servicii sau preturi ( ca urmare a costurilor
mai reduse), avem de-a face cu:
a. un oligopol pur c. monopol
b. un oligopol diferentiat d. concurenta loiala
____ 207. Punerea in circulatie de catre o firma a unor afirmatii inexacte despre activitatea firmelor concurente
reprezinta o practica care se numeste:
a. concurenta parazitara
b. denigrarea concurentilor
c. concurenta ilicita
____ 208. Obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate apare intre activitatea proprie a unei firme si a
concurentilor (confuzie de marci) este cunoscuta ca practica sub numele de:
a. denigrarea concurentei
b. concurenta parazitara
c. concurenta ilicita
____ 209. Practicarea unor preturi joase, cu sacrificarea propriului profit se numeste :
a. concurenta parazitara
b. concurenta ilicita
c. dumping
____ 210. Cel mai frecvent comportament in piata de oligopol nediferentiat este cel .....
a. de adaptare
b. de conducator
c. agresiv
d. de lider ( follower)
____ 211. Care dintre afirmatiile de mai jos nu sunt corecte pentru a putea exprima in totalitate conditiile care ii fac pe
furnizori puternici:
1. Grupul furnizorilor este dominat de cateva companii si este mai omogen decat intreprinderea careia ii vinde
produsele
2. Înfrunta alte produse substitut
3. Produsul furnizorului este un element important pentru afacerile cumparatorilor
4. Grupul furnizorului nu isi diferentiaza produsele

a. 1,2
b. 1,3
c. 2,4
d. 2,3
____ 212. Castigarea unui avantaj competitiv operational intr-o piata de referinta inseamna efectuarea unor activitati
similare mai bine decat le indeplinesc rivalii. Aceasta poate insemna:

1. sa fii mai bun prin oferirea unei calitati superioare sau identice, la un pret redus;
2. sa fii mai bun prin oferirea unui produs ce poate reduce costurile clientilor;
3. sa fii mai bun prin oferirea unor costuri reduse si o calitate mai buna in acelasi timp;
4. sa fii mai rapid in intampinarea produselor sau serviciilor clientilor.
5. sa fii mai apropiat de client si sa-i asiguri asistenta in folosirea produsului
Alegeti varianta corecta:
a. 1,3,5
b. 1,3,6
c. 1,2,3,4,5
d. 3,5
e. 1,5