Sunteți pe pagina 1din 1

Reacţii redox

Numărul de oxidare

Def. = procesul chimic în care au loc simultan două semiprocese numite reducere şi oxidare
Reducerea = procesul chimic în care un atom acceptă electroni
Agentul oxidant = specia chimică ce se reduce
Oxidarea = procesul chimic în care un atom cedează electroni
Agentul reducător = specia chimică ce se oxidează
Numărul de oxidare ( N.O. )= numărul de electroni cedaţi sau acceptaţi de o specie chimică

Reguli de stabilire a N.O.:


1. N.O.H = +1, cu excepţia hidrurilor unde este -1
2. N.O.O = -2, cu excepţia peroxizilor unde este -1
3. N.O.substanţă simplă = 0
4. N.O.ioni = sarcina ionului: (HO)-1; (NO3)-1; (SO4)-2; (CO3)-2; (PO4)-3; Cl-1; (NH4)+1;
5. Suma N.O. ale tuturor atomilor elementelor componente este zero

Exerciţiu: Stabiliţi valoarea tuturor N.O. pentru toate speciile chimice de mai jos:
H2SO4; NaNO3; Mn; CaSO4; KMnO4; MnCl2; CH4; H2O; HClO; K2Cr2O7; HClO4; NH3;
H2O2; NaH; HCl; Cl2; Fe; H3PO4; Mg3(PO4)2

MODEL:
1. HNO3 H +1 N x O3−2 + 1 ⋅1 + x ⋅1 + 3 ⋅ ( − 2 ) = 0

+1 + x -6 = 0
x = 6-1=5 ⇒ H +1 N +5 O3−2

2. K2SO4 K 2x ( SO 4 ) + x ⋅ 2 + ( − 2 ) ⋅1 = 0
−2

2x – 2 = 0
2x = 2
x = 2: 2 = 1 ⇒ K 2+1 ( SO4 )
−2

3. Na2O2 Na 2x O2−1 x ⋅ 2 + ( −1) ⋅ 2 = 0 !!! peroxid de sodiu


2x -2 = 0
2x = 2
x = 2:2 = 1 ⇒ Na 2+1O2−1