Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect

Subiectul: Motoarele interne termice-


element de poluare a mediului

A efectuat: Şchiopu Alina


Motorul termic este o maşină termică, care transformă
căldura în lucru mecanic şi care lucrează pe baza unui
ciclu termodinamic realizat cu ajutorul unui fluid. Motorul
termic se clasifică în: Motor cu ardere externă (la care sursa
de căldură este externă fluidului ce suferă ciclul
termodinamic ) şi Motor cu ardere interă (la care sursa de
căldură este un proces de combustie suferit chiar de fluidul
supus ciclului termodinamic )

Motorul cu ardere internă este motorul care transformă


energia chimică a combustibilului prin intermediul
energiei termice de ardere, în interiorul motorului, în
energie mecanică.
Structura unui motor termic
Exemple de motoare- intern termice
Motoarele cu ardere interna sunt motoarele termice de cea
mai larga raspndire şi se fabrica pe scara larga in industrie, de
locomotive, automobile, autocamioane, adică stau la baza
industiei transporturilor. Aceste motoare reprezintă o sursă
importantă de poluare a mediului inconjurător.

Înţelegem prin poluarea prezenta in atmosfera si in mediu a


unor substante straine de compozitia normala a aerului care in
functie de concentratie sau timpul de actiune provoaca tulburari
ale sanatatii omului, creeaza disconfort populatiei dintr-un
teritoriu, afecteaza flora si fauna sau altereaza mediu de viata al
omului. Rezulta din aceasta definitie ca – pentru a fi considerati
poluanti – substantele prezente in atmosfera trebue sa exercite
un efect nociv asupra omului sau a mediului sau de viata.
Sursele de poluare a aerului pot clasificate in doua grupe: surse
naturale si surse artificiale (rezultate din activitatea umana).
Detaliile poluării
 Ca şi fenomen complex, poluarea prin transporturi nu este
intotdeauna una locala, aceasta influentand prin componentele
dinamice ale mediului (aer, apa) zone mult mai extinse, efectele
resimtindu-se la nivel global.

 Toate tipurile de transport contribuie la poluarea complexa a


mediului, din cauza alcatuirii sistemice a acestuia si a propagarii
modificarilor de la o componenta la alta. Cu toate ca s-au facut
progrese tehnologice si de carburanti, totusi poluarea prin
transporturi a ramas la cote ridicate
 Cum majoritatea autovehiculelor sunt concentrate în
zonele urbane se poate înţelege rolul lor deosebit de
important în poluarea oraşelor

 Cea mai mare pondere de gaze ce polueazǎ aerul


provine însǎ de la autovehicule, datoritǎ în primul rând
numǎrului foarte mare al acestora.

 Indiferent de tipul motorului, autovehiculele polueazǎ


aerul cu oxizi de carbon şi de azot, hidrocarburi nearse,
oxizi de sulf, aldehide, plumb, azbest, funingine etc.
Efectele poluării
 Efectele poluarii prin transporturi asupra mediului si a sanatatii populatiei
pot fi atat directe (ca urmare a expunerii la diversi agenti poluanti,
fenomenelor climatice deosebite), cat si indirecte (din cauza activitatii
agentilor poluanti asupra apei, solului si vegetatie).

 Dioxidul de carbon rezultă inevitabil prin ardere şi ajunge, după un anumit


timp, în straturile superioare ale atmosferei, povocând, împreună cu alte
cantităţi de CO2 rezultat din activităţi din diferite domenii, la agravarea
efectului de seră, cu consecinţe negative serioase asupra climei globului.

 Expunerea la agentii poluanti favorizeaza: o stare de disconfort pentru


populatie, aparitia unor boli specifice, boli cronice si chiar deces.

 Intensificarea deşertificării (in zonele afectate de secete), accelerarea


eroziunii torenţiale (in regiunile afectate de cantitati mari de precipitatii),
modificari in regimul hidric al solului.
Căi de reducere a poluării

 Principala cale de reducere a emisiilor de CO2 o constituie


reducerea consumurilor de combustibil.
 Întreţinerea şi reglarea corectă a motoarelor automobilelor: reglarea
corectă a pompei de injecţie şi a injectoarelor, folosirea de filtre
curate de aer şi de combustibil.
 Îmbunătăţirea construcţiei utilajelor de mecanizare, în vederea
reducerii vibraţiilor, zgomotului şi eliminarea surselor de plouare cu
vapori toxici de combustibil, gaze de ardere, inclusiv cu aditivi
nocivi, renunţarea la componente din fibre de azbest la ambreiaje şi
frâne.
Sfîrşit.
Mulţumesc pentru atenţia acordată !