P. 1
Metodologia Cercetarii Economice

Metodologia Cercetarii Economice

|Views: 1,819|Likes:
Published by Teo Teodor

More info:

Published by: Teo Teodor on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ECONOMICE

Prof. univ. dr. Gheorghe RĂBOACĂ Lector univ. dr. Marin COMŞA

OBIECTIVE Cursul de Metodologia cercetării ştiinţifice economice are menirea de a contribui la formarea rapidă, în decursul unui singur semestru, a deprinderilor studenţilor de investigare ştiinţifică a fenomenelor economice. În baza cunoştinţelor care se predau la acest curs, studenţii adoptă modelul de învăţare gândind, îşi însuşesc mai temeinic cunoştinţele ştiinţifice la toate disciplinele. Învăţând să confrunte teoria economică cu practica economică, studenţii îşi depăşesc condiţia de simpli consumatori de cunoştinţe, putând deveni producători de cunoştinţe ştiinţifice noi, creatori de idei, de soluţii şi de decizii eficiente. Familiarizaţi cu particularităţile fenomenelor economice, ei înţeleg nu numai nevoia bunei alegeri a metodelor şi instrumentelor de analiză şi calcul, dar şi pe aceea de adecvare corespunzătoare a tuturor componentelor metodologice la cerinţele oricărui fenomen economic fără de care progresul cunoaşterii nu este posibil. Pe baza acestui curs, studenţii capătă abilităţile unui analist conceptual, ale unui veritabil cercetător, care ştie să identifice o problemă economică, ştie să-şi aleagă singur metodele şi instrumentele de investigare şi, în fine, ştie să rezolve această problemă. Astfel, viitorii absolvenţi, încă din timpul studiilor, vor putea contribui atât la corectarea impreciziilor unor teorii economice, cât şi la sprijinirea mai temeinică a practicii economice, la accentuarea progresului ştiinţei economice în rândul celorlalte ştiinţe. Sunt asigurate, astfel, prestigiul economistului şi succesul carierei lui profesionale în condiţiile celei mai acerbe competiţii economice.
241

I. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ECONOMICE. CONŢINUT ŞI FUNCŢII. LOCUL METODOLOGIEI ÎN CADRUL ŞTIINŢEI. CORELAŢIILE ACESTEIA CU TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMICĂ 1. Metodologia cercetării ştiinţifice economice este o parte a ştiinţei economice. Ea poate fi definită ca un ansamblu de principii, de etape şi faze, de metode, tehnici şi instrumente de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor economice. Metodologia este un cuvânt complex, format din methodos şi logos care înseamnă „metodă” şi „ştiinţă”, în limba greacă, iar în traducere liberă „ ştiinţa metodei”, adică ştiinţa conceperii, a alegerii şi utilizării metodei în procesul de investigare a fenomenului economic. În mod similar, şi expresia methodos este formată din două cuvinte meta şi odos, adică „după cale”, după calea sau îndrumarul care asigură succesul oricărei investigaţii stiinţifice. Aşadar, metoda şi metodologia sunt în fapt „un fir al Ariadnei”, care, însuşite şi bine stăpânite, nu te lasă să te rătăceşti în jungla informaţiilor şi faptelor ştiinţifice economice. Metodologia cercetării ştiinţifice economice (ca, de altfel, şi a altor ştiinţe) este alcătuită din trei niveluri de metode: − metode de maximă generalitate, specifice tuturor ştiinţelor; − metode proprii unui grup de ştiinţe; − metode specifice fiecărei ştiinţe. Dimensiunea funcţiei vitale a metodologiei de cercetare ştiinţifică poate fi mai bine înţeleasă dacă o privim în cadrul ştiinţei (din care face parte) şi pe care o serveşte în totalitatea laturilor acesteia. Ştiinţa este un fenomen complex, care poate fi privit din diferite puncte de vedere (o bază a concepţiei despre lume şi natură, o formă a conştiinţei sociale, o componentă a culturii spirituale, o componentă a forţelor de producţie) şi care este definită în cele mai diferite formule. Lăsând deoparte definiţiile mai sofisticate (Einstein) şi altele mai simplificatoare (Kotarbinski), ştiinţa îşi dezvăluie conţinutul dacă vom spune că este „un ansamblu de cunoştinţe sistematizate şi verificate de practică”, „ o cunoaştere bazată pe fapte reale care explică şi rezolvă problemele practice”, „o cunoaştere care poate fi verificată şi confirmată empiric”, „o cunoaştere care se ocupă cu studiul legilor care guvernează realitatea şi pe baza cărora se elaborează previziuni ştiinţifice”. Ştiinţa, potrivit Dicţionarului Pétit Robert, este definită drept „cunoaştere exactă, universală şi verificabilă”.
242

Ştiinţa economică se defineşte relativ diferit, datorită particularităţilor fenomenului economic, respectiv, ca o „cunoaştere veridică a realităţii economice, verificabilă pe cale experimentală, prin simulare şi scenariu”. Ştiinţa economică – ca şi oricare altă ştiinţă este întotdeauna imperfectă pentru că este drumul general al cunoaşterii, de la fenomenul practic la esenţă, de la o esenţă mai puţin profundă la o esenţă mai profundă, un drum de la simplu la complex, o cunoaştere mai aprofundată care se apropie asimptotic de infinit, de adevăr. O altă dimensiune a ştiinţei rezultă din particularităţile ei faţă de artă; în timp ce ştiinţa redă realitatea eliminând orice aspect subiectiv, arta redă realitatea obiectivă raportată la om, la subiectivitatea lui. Orice ştiinţă are zestrea sa, un nucleu paradigmatic şi o structură alcătuită din patru componente: a) materialul faptic acumulat istoric; b) ipoteze confirmate şi neconfirmate; c) rezultatele observărilor şi experimentărilor concretizate sub forma abstracţiilor şi generalizărilor ştiinţifice: limbaj, concepte şi noţiuni; principii, legi, teorii, axiome confirmate de practică; d) metodologia de cercetare ştiinţifică sau modelul de cercetare a realităţii practice. Această structură (în special prin componentele c şi d) îi conferă ştiinţei superioritate netă faţă de cunoaşterea comună. În timp ce cunoaşterea comună este superficială, rod al învăţării prin ucenicie, cunoaşterea ştiinţifică are o armătură teoretică, are metode de investigare, are procedee de verificare a ipotezelor şi, în fine, are un limbaj propriu (concepte, noţiuni). Pentru a servi teoria, metoda trebuie să împletească însă rigoarea cu flexibilitatea; o ghidare metodologică rigidă nu este bună. Metoda trebuie să se subordoneze fenomenului economic, cunoaşterii esenţei lui. Dar aceasta nu înseamnă că metodologia este un produs secundar al ştiinţei; metodologia este calea ştiinţei, ansamblul de etape şi de instrumente ale cunoaşterii ştiinţifice. Astăzi, în pofida marilor progrese realizate de ştiinţa economică, de teorie, cât şi de metodologie, acestora li se reproşează, în esenţă, două lucruri: un deficit de realism al ipotezelor şi teoriilor economice şi, de aici, un insuficient sprijin al ştiinţei economice pentru practica economică. Practica economică este un alt concept de bază. Ea este implicată în definirea ştiinţei prin sintagme variate, ca, de pildă: „experienţele noastre senzoriale”, „cunoaşterea realităţii” şi, în fine, „cunoaştere verificabilă de către realitate, de viaţă sau pe cale empirică”.
243

c) fac să apară noi tehnici şi tehnologii. Răspuns: d 244 . Ştiinţa economică reprezintă un ansamblu de idei care: a) îşi păstrează valabilitatea de-a lungul timpului. De altfel. Problema economică poate să rezulte din confruntarea pe care o face metodologia între teorie şi practică. adică teoria „guvernează” bine practica. De aceea. fenomenul economic. metodologia de cercetare se sprijină pe practică în orice demers ştiinţific ca sursă de analiză şi disjungere de noi cauze. apar diferenţe.Practica economică este mai bogată. manualele cu viaţa practică”. mai ales sub impulsurile concurenţei şi ale altor legi ale economiei de piaţă. între teorie şi practică. Este motivul pentru care Robert Solow. Din confruntarea practicii atotcuprinzătoare cu teoria mereu imperfectă. factori explicativi de perfecţionare continuă a teoriei. aşa cum vom vedea în continuare. În timp ce teoria este mai conservatoare. De regulă. în special în ştiinţele economice. b) odată elaborate nu se mai modifică. atunci vom spune că nu există nici o problemă economică. problema economică. al veridicităţii sau exactităţii cunoaşterii ştiinţifice. să confrunte permanent. ştiinţa economică. metodologia formulează corecţia şi perfecţionarea teoriei. în anul 1969 (în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Economiştilor Americani). d) se perfecţionează şi se dezvoltă în timp. aducerea acesteia mai aproape de practică. CONCEPTE-CHEIE: ştiinţa. între teorie şi practică se constată o diferenţă. a îndemnat studenţii „să nu înveţe nimic pe de rost. metodologia. practica este dinamică. practica economică. dimpotrivă. TESTE GRILĂ Alegeţi varianta corectă de răspuns: 1. Dacă. ea este unicul criteriu al adevărului. atunci aceasta este o problemă economică şi este o temă care poate şi trebuie să fie cercetată. nu poate fi integral cunoscută în fiecare moment. adresându-se studenţilor. laureat al Premiului Nobel pentru economie. când învaţă. Dacă între teorie şi practică este concordanţă. natura lui includ această posibilitate de a constata diferenţe între teorie şi practică. respectiv teoria nu mai explică integral şi nu mai poate previziona integral practica.

nevoia de separare a influenţei fiecăruia şi. devenind o forţă nemijlocită de producţie. y = f(x). fenomenele şi procesele economice se formează şi se explică în dependenţă de interesele şi aspiraţiile variate ale oamenilor. mai ales. precum şi. 245 . Cunoaşterea ştiinţifică reprezintă un proces complex de reflectare a realităţii. Răspuns: Adevărat Completaţi spaţiul liber cu termenul/termenii potriviţi: 4. şi nu aceea folosită de Dicţionarul Pétit Robert pentru ştiinţă în general. fenomenele economice au un caracter aleatoriu. PARTICULARITĂŢILE FENOMENULUI ECONOMIC. universală şi verificabilă”.Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 2. de la o ţară la alta. fenomenul economic se interferează şi se asociază cu fenomenul social. Ştiinţa contemporană se caracterizează printr-o dezvoltare în ritm rapid. este multifactorial determinat (y = f(xi). de „cunoaştere exactă. probabilistic. Explicaţia constă în exclusivitate în natura şi particularităţile fenomenului economic: fenomenul economic are un conţinut complex. rareori vom găsi un fenomen economic determinat de un singur factor. REGULI ŞI EXIGENŢE ALE METODOLOGIEI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. i = 1…. de a ţine seama de această particularitate în fundamentarea concluziilor şi deciziilor. fiind afectate de comportamentul acestora. rareori. din punct de vedere temporal. am folosit sintagma „cunoaştere veridică”. fenomenul economic se naşte şi evoluează diferit din punct de vedere spaţial. de identificare a cauzelor şi factorilor care influenţează evoluţia unor procese şi fenomene din natură şi societate. de la o perioadă la alta. Răspuns: Ştiinţa II. ERORI ALE ECONOMISTULUI În definirea ştiinţei economice.n). ____________ este orice cunoaştere care s-a maturizat suficient de mult pentru a putea fi predată ca disciplină în învăţământul superior. Răspuns: Adevărat Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 3. în economie avem de-a face cu fenomene de tip determinist. De aici.. de la o regiune geografică la alta.

ne ajută să înţelegem de ce ştiinţa economică o putem defini doar în termeni de „cunoaştere veridică şi verificabilă” şi nicidecum în termeni de cunoaştere exactă şi universală (cum subliniază Dicţionarul Pétit Robert pentru ştiinţele naturii. de aici însemnătatea criteriului istoric în explicarea şi înţelegerea fenomenului economic. Constantinescu a formulat celebra „metodă integrală” de cercetare din conţinutul căreia reţinem cele mai importante exigenţe metodologice: • metoda de cercetare să acopere integral realitatea. dar să nu se îndepărteze de realitate. în caz contrar. acestea să fie folosite cu pricepere şi nu pur şi simplu înlăturate. • în vederea identificării factorilor care determină un fenomen economic se cer promovate studii de caz. • să se apeleze la forţa abstracţiilor (indispensabile). studii inter şi multidisciplinare şi să fie organizată procurarea datelor necesare. fenomenul economic. • să promoveze analiza (descompunerea) corectă a fenomenului pentru a cunoaşte cauzele şi factorii care-l determină. • să facă sinteza fenomenului economic pentru a vedea dacă după descompunere se mai ajunge la refacerea întregului real sau la previzionarea fenomenului economic. • să se recurgă la examinarea tuturor faptelor economice implicate în fenomenul economic cercetat. de cele sintetizate mai sus. guvernate de legităţi obiective eterne). şi nici previziona. fenomenul economic poate fi cunoscut şi măsurat cu ajutorul metodelor statistico-matematice. pentru că. • aplicarea oricărei metode să evite unilateralitatea şi superficialitatea. 246 .fenomenul economic are un caracter istoric. Marele Hegel spunea că metoda înseamnă întregul. academicianul Nicolae N. Metodologia cercetării ştiinţifice serveşte la dezvoltarea şi sporirea rigorii teoriei economice dacă şi numai dacă se subordonează naturii fenomenului economic. • să se aibă în vedere că forţele motrice ale dezvoltării fenomenului economic sunt contradicţiile. în primul rând. De altfel. Pornind de la această regulă de aur. relevarea caracteristicilor fenomenului economic. care în fapt sunt tot atâtea surse de dificultăţi. Aceasta este o operaţiune indispensabilă. caracteristicilor şi particularităţilor acestuia înainte examinate. teoria nu o mai poate nici explica. dar şi dificilă. dacă ţinem seama de caracteristicile şi particularităţile fenomenului economic şi.

• să modeleze fenomenul economic. 247 . eliminării monopolurilor şi mercantilizărilor doctrinare şi de altă natură. se recurge la un exces de matematizare care se face mai mult pentru a impresiona decât pentru a aduce un plus de informaţie ştiinţifică. verificării mai riguroase a ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice. adeseori învechite. ipotezele formulate sunt slab verificate prin procedee şi tehnici astăzi unanim acceptate. precum Patul lui Procust. • măsurarea fenomenului economic – explicarea şi verificarea lui nu se pot face fără utilizarea metodelor statistico-matematice. blocării filtrelor (forme de cenzură). Principalele erori ale economistului atât faţă de metodă. concluziilor şi deciziilor macro şi microeconomice. are tendinţa de liniarizare a fenomenului economic cu ajutorul metodei. al dezechilibrului în raport cu echilibrul. metodele utilizate în analiză şi previziune nu sunt adecvate fenomenului. Toate aceste neajunsuri sunt expresii ale unei stări de subdezvoltare în ştiinţa economică. • să împletească analiza cantitativă cu analiza calitativă a fenomenului economic. în dezacord cu particularităţile fenomenului economic. slaba observare a fenomenului economic. cât şi faţă de fenomenul economic: manifestă reticenţă pentru confruntarea teoriei cu faptele empirice. acesta este un instrument util atât pentru formularea ipotezelor (explicarea fenomenului). cât şi pentru verificarea ipotezelor (experimentare şi previzionare). luând ca model ştiinţa fizicii. a formei de evoluţie. oamenii de ştiinţă (inclusiv cei români) fac eforturi în special în direcţiile: formulării mai corecte a ipotezelor ştiinţifice. se subestimează cunoaşterea istorică. a faptelor empirice în formularea şi verificarea ipotezelor. De aceea. evitării subestimării realităţii. pentru a se evita alunecarea teoriei în afara realităţii. fără de care ştiinţa nu merge nicăieri şi nu ajută la nimic. fenomenul cercetat nu este însoţit de suficiente date de bună calitate. utilizează ipoteze generale. deseori se acţionează în direcţia utilizării de idei şi soluţii unice. deşi aceasta poate combate eficient limitele matematizării şi abstractizării excesive. a cauzelor şi factorilor care-l determină. • să se explice în profunzime (să se observe şi să se calculeze) mecanismul de organizare şi de funcţionare a fenomenului economic. economiştii exagerează rolul incertitudinii şi al predicţiei.• să împletească gândirea abstractă cu evoluţia istorică. analiza calitativă (inclusiv măsurarea laturii calitative) trebuie să preceadă analiza cantitativă. ducând la deformarea acestora. • să se ţină seama de întregul sistem de interese din societate. chiar dacă fenomenul economic are altă formă de evoluţie.

în general. b) administrarea eficientă a unor resurse limitate cu utilizări alternative pentru a satisface nevoile nelimitate. TESTE GRILĂ Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 1. ipoteza. Numărul de etape şi denumirile lor diferă de la o ştiinţă la alta. Fenomenele economice sunt. Fenomenul economic se naşte şi evoluează diferit din punct de vedere spaţial şi temporal. specialiştii din variate domenii ale ştiinţei consideră că numărul de etape se situează între 3 şi 7. • incubarea (documentarea-învăţarea). Răspuns: Fals Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 2. • iluminarea (explicarea. Rezultatul existenţei şi utilizării ştiinţei economice îl constituie: a) cunoaşterea naturii. Cei mai mulţi specialişti împart metodologia de cercetare („Firul Ariadnei”) în patru etape: • problematizarea sau percepţia problemei. momentul creativ). Denumit de noi „Firul Ariadnei”. • verificarea ipotezelor şi concluziilor. d) limitarea administrării resurselor. În ştiinţa economică. c) creşterea consumului de bunuri şi servicii. însă într-o terminologie diferită. cu metodele şi instrumentele ei adecvate – face obiectul tuturor capitolelor care urmează. Răspuns: Adevărat Alegeţi varianta corectă de răspuns: 3. Răspuns: b III. contradicţii. acest ansamblu – etapă cu etapă şi fiecare dintre acestea. metode şi tehnici de investigare ştiinţifică a fenomenului economic. În general. şi anume: 248 . specialiştii cercetători sunt de acord asupra a patru etape.CONCEPTE-CHEIE: metoda integrală. de tip determinist. erori ale economistului. ETAPELE METODOLOGICE ŞI PRINCIPALELE LOR INSTRUMENTE Din definiţia pe care am dat-o cursului de Metodologie a cercetării ştiinţifice am reţinut că aceasta este un ansamblu de etape.

a) alegerea temei de cercetare. Etapele cercetării ştiinţifice economice sunt şi trebuie să fie privite nu numai drept părţi ale metodologiei de cercetare. d) redactarea şi susţinerea publică a lucrării. dar şi gestiunea resurselor disponibile. Principii generale de alegere a temei de cercetare – temele mai complexe se încredinţează. ci şi drept componente ale managementului activităţii de cercetare ştiinţifică. – cercetătorul poate propune tema de cercetare pe care doreşte să o realizeze. la baza alegerii temei de cercetare ştiinţifică. 249 . Se înţelege că atunci când o lucrare se desfăşoară doar individual este important ca fiecare să ştie să o conducă cu succes la bun sfârşit. unor echipe mai mari. Precizarea este importantă nu numai pentru că activitatea de cercetare implică un management al celor care realizează o muncă de creaţie. c) explicarea fenomenului economic (sau cercetarea propriu-zisă). dar şi pentru că aceasta se poate realiza individual sau în echipă. alegerea temei poate majora sau micşora acest risc. de regulă. e) valorificarea lucrării. – temele complexe se pot diviza în părţi distincte şi pot fi încredinţate unor echipe mai mici sau unor persoane individuale. Alegerea temei de cercetare Alegerea temei de cercetare este etapa I a oricărei investigaţii ştiinţifice. – cercetătorul poate şi trebuie să-şi aleagă tema care i se potriveşte ca aspiraţie. ea nu are nimic formal sau întâmplător. pentru elaborare. Vom înţelege acest adevăr din examinarea principiilor şi criteriilor care stau. pregătire. Ea condiţionează succesul lucrării de cercetare la fel de mult ca şi oricare altă etapă. umane şi financiare. cu două subetape importante: formularea ipotezei (momentul creator-constructiv) şi verificarea ipotezei şi a concluziilor ştiinţifice (momentul critic-valorizator). b) documentarea-învăţarea. – riscul în cercetarea ştiinţifică este mai mare decât în alte activităţi. Fiecare dintre noi trebuie să ştie să-şi asigure nu numai succesiunea etapelor (cu metodele şi tehnicile lor). încadrarea în resursele de timp (în termenul de elaborare a lucrării) şi în celelalte resurse materiale. ca şi în raport cu resursele disponibile.

necesitatea încheierii la termenul stabilit. care este o operaţiune complexă de definire şi de corelare. de analiză şi de verificare a concluziilor. Elaborarea şi administrarea programului de cercetare ştiinţifică a temei Este o activitate de management complexă care are în vedere: stabilirea subetapelor şi a termenelor pentru fiecare în parte.Principiile alegerii temei se aplică prin utilizarea şi a unui set de criterii. se realizează în mare măsură pe baza a trei componente: a. conţinutul şi natura temei de cercetare. într-un grad cât mai înalt. 250 . − principalele operaţiuni de documentare-învăţare. cât şi subestimarea posibilităţilor cercetătorului de documentare – informare. Indiferent dacă tema este elaborată individual sau în echipă. în special. o bună organizare. Administrarea programului de cercetare a temei. − timpul necesar celorlalte etape ale cercetării. schiţa proiectului de cercetare cuprinde: − termenul de predare la beneficiar. diminuarea riscului în cercetare. reclamă ştiinţa de a se evita atât supraestimarea. să se aibă în vedere importanţa şi actualitatea teoretică şi practică a temei de cercetare. înclinaţiile cercetătorului să se potrivească. cu cerinţele. greutăţi de obţinere. asigurarea valorificării potenţialului de creaţie al cercetătorului. Schiţa proiectului de cercetare. locul unde se află şi cum pot fi consultate. o bună gestionare a tuturor resurselor disponibile. în general. astfel încât să se evite orice sursă de majorare a riscului oricărei teme de cercetare ştiinţifică. Elaborarea acesteia începe după alegerea temei de cercetare. corelarea etapelor şi fazelor cu termenele parţiale şi cu termenul final al temei de cercetare. o temă poate să implice un mare volum de documentare-învăţare. dintre care reţinem: cunoştinţele cercetătorului sunt un criteriu important. o informare-documentare prealabilă este indispensabilă în vederea alegerii temei. iar termenul de realizare a temei nu-i îngăduie să aprofundeze cunoştinţele necesare. − sursele de informare-documentare importante. şi în alegerea temei.

informaţii. Însă planul definitiv al lucrării va fi realizat în ultima etapă – redactarea şi susţinerea publică a lucrării ştiinţifice. − documentarea directă (practică): date. CONCEPTE-CHEIE: problema economică. alegerea temei. Problema economică apare din confruntarea teoriei economice cu practica economică. probleme speciale neclarificate. conturarea structurii lucrării: părţi. factorii – cauze care determină fenomenul economic şi formularea de ipoteze operaţionale. schiţa proiectului de cercetare. − operaţiunile de asistenţă. Elaborarea acestui plan preliminar capătă contur pe măsura parcurgerii etapelor de documentare şi de explicare a fenomenului economic. capitole. Proiectul temei include: − etapele ulterioare de cercetare ştiinţifică. riscuri în alegerea temei. − modul de prelucrare a informaţiilor şi termenele de prelucrare. administrarea programelor. Planul preliminar de structură a lucrării cuprinde: principalele teze. − termenul necesar refacerii şi definitivării lucrării. sursele de informare şi modul de prelucrare. − cheltuielile necesare fiecărei etape. implementare şi termenele necesare. − termenul de verificare a ipotezelor şi de fundamentare a concluziilor ştiinţifice. Răspuns: Adevărat 251 . − termenul de redactare a lucrării şi termenul de susţinere publică. Planul definitiv al lucrării se realizează după modificările care se aduc planului preliminar. principalele ipoteze confirmate şi neconfirmate. planul preliminar de structură. argumentaţia economică şi social-politică necesară fundamentării concluziilor ştiinţifice. idei şi concluzii. Planul preliminar de structură a lucrării. modele de analiză şi calcul. Elaborarea proiectului temei se face după terminarea documentării bibliografice. secţiuni. c. proiectul temei. − consumul de timp necesar consultării specialiştilor în diferite etape de realizare a lucrării. argumentaţia teoretică şi practică. când cercetătorul ajunge să realizeze şi o primă formulare a ipotezei. Proiectul temei.b. fapte. paragrafe. TESTE GRILĂ Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 1.

are loc însă după alegerea temei de cercetare. Ea începe prin consultarea câtorva surse care să ofere informaţii despre temă chiar înainte de alegerea acesteia. Etapele cercetării sunt aceleaşi pentru toate domeniile ştiinţei. Răspuns: ansamblul elementelor IV. pe aceleaşi conexiuni. ipotezele confirmate şi necomfirmate. adică este o idee care. datele şi informaţiile necesare asupra fenomenului din practica economică. creează o altă idee. cu ajutorul cărora se desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică. motivaţional şi decizional. Răspuns: Fals Completaţi spaţiul liber cu termenul/termenii potriviţi: 3. Managementul cercetării ştiinţifice reprezintă ____________ cu caracter organizaţional. utilizată corespunzător. Documentarea-învăţarea reprezintă. este o marfă sub forma unei idei care are atributele oricărei mărfi (adică cerere. legile. ofertă şi preţ). deci. o latură a creaţiei ştiinţifice. informaţional. bine realizată. în vederea formulării deciziei de alegere. – a crea înseamnă a urma alte trasee (circuite) informaţionale.Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 2. principiile. Bateson spunea că informaţia ştiinţifică este „o diferenţă care creează diferenţă”. pe baza informaţiei ştiinţifice se înnobilează continuu producţia de bunuri şi de servicii. în genere limbajul ştiinţific. aşadar. Documentarea-învăţarea se întemeiază. 252 . cum sunt: noţiunile şi conceptele. Documentarea-învăţarea constituie o latură importantă a creaţiei ştiinţifice: – a învăţa înseamnă a repeta aceleaşi trasee. DOCUMENTAREA – ÎNVĂŢAREA ŞTIINŢIFICĂ Documentarea ştiinţifică este a doua etapă a procesului de cercetare ştiinţifică. documentarea-învăţarea poate conduce la săvârşirea actului final de creaţie (iluminare). teoriile. Documentarea sistematică. desfăşurată pe întregul front al problematicii menţionate. pe două concepte diferite: – informaţia ştiinţifică este un produs specific al cercetării ştiinţifice. alte interconexiuni. Ea este un proces de învăţare activă a tuturor informaţiilor ştiinţifice privitoare la tema care face obiectul cercetării. formulării şi verificării ipotezelor etc. metodele şi tehnicile de investigare adecvate analizei. axiomele.

). pentru a avea o unitate de limbaj cu personalul reţelelor de informare-documentare. – utilizarea surselor. mărimea instrumentelor de informare-documentare. locul depozitării etc. Cu toate acestea. funcţii de triere. a criticii obiective. Complexitatea documentării rezultă din împletirea informării cu documentarea propriu-zisă. analiza ideilor din toate sursele consultate şi stabilirea limitelor şi valorilor lor. multe lucrări nu se publică sau se publică parţial. pentru beneficiarii lui. documentarea-învăţarea este o etapă importantă a cercetării ştiinţifice. a interpretării informaţiilor (idei. în special. ipoteze. ci se subordonează integral cercetării ştiinţifice a temei alese. notarea şi fişarea surselor. examinarea sumară a conţinutului surselor. Documentarea nu este un scop în sine. ele se adaptează şi se 253 . în vederea înlesnirii accesului la informaţia ştiinţifică s-a născut şi s-a dezvoltat un puternic sector de informare. deoarece: volumul de informaţii ştiinţifice (cărţi. evaluarea utilităţii ideilor şi fişarea acestor idei. şi noi. care este în fapt procesul de învăţare.– informarea este procesul de procurare a surselor care conţin informaţiile ştiinţifice necesare învăţării-documentării. a ideilor în „construcţia”. – culegerea surselor sub forme precum: procurarea şi obţinerea surselor. de însuşire activă a tuturor informaţiilor procurate despre tema aleasă. depozitare. informaţia ştiinţifică este perisabilă datorită intensificării cercetărilor ştiinţifice şi perfecţionării calităţii informaţiei ştiinţifice. inclusiv de prelucrare. metode). Din toate aceste considerente. Procurarea informaţiilor ştiinţifice a devenit astăzi un proces foarte dificil. care îndeplineşte. având de-a face cu o adevărată explozie. şi în raport cu tema cercetată. Documentarea ştiinţifică îşi dezvăluie şi mai mult complexitatea şi importanţa prin cele patru etape pe care le cuprinde: – informare asupra surselor purtătoare de informaţii ştiinţifice (identificare. trebuie să cunoaştem reţeaua de informare. clasificare. în elaborarea lucrării sub forma confruntării şi comparaţiilor. locul unde se află şi serviciile pe care ni le asigură. cresc disparităţile terminologice. de acceptare sau de respingere argumentată etc. trebuie să ne însuşim un minim de cunoştinţe. CD-uri şi alţi purtători) a crescut enorm. beneficiarii sectorului de informare. – studierea surselor sub forme precum: gruparea surselor. În concluzie. în general. etapele documentării-învăţării nu sunt rigide. accesul la informaţie este dificil.

subliniază marea importanţă a documentării bibliografice. – documente terţiare. perfecţionarea şi creşterea zestrei teoretice a ştiinţei. periodice şi. neperiodice. rezultate din prelucrarea documentelor secundare sub formă de: bibliografii. periodice sau neperiodice. reviste de titluri. ajută doar pentru a ajunge la documentele primare. culegeri de traduceri. discuri. care conţin ideile sub formă de documente periodice sau neperiodice.. Documentele secundare şi terţiare. mai ales. – documentarea realizată prin consultarea specialiştilor. – microformate: benzi. Formele documentării-învăţării Documentarea-învăţarea îşi afirmă conţinutul său deosebit complex şi prin cele trei forme de bază pe care le cuprinde: – documentarea bibliografică (livrescă). adică a ceea ce au creat înaintaşii din toate timpurile. pregătite de personalul unităţii de informare-documentare. menită să asigure informarea şi cunoaşterea fenomenului practic din zilele noastre. – documente secundare. aşa cum nu se poate confunda partea cu întregul. documentarea-învăţarea este cel mult un proces de incubare. deşi are un rol vital în toate aceste privinţe. nu se poate identifica în vreun fel oarecare cu cercetarea ştiinţifică în ansamblu. relevată anterior. Studiul acestora din urmă asigură succesul documentării. sinteze documentare. sinteze de referate etc. – documentarea directă. rezultate din prelucrarea documentelor primare: reviste de referate. calitatea acesteia asigură perspective de a contribui la corectarea. din ţară şi din afara ţării. Surse documentare bibliografice Există patru feluri de surse documentare bibliografice: – documente primare.diferenţiază în funcţie de domeniu. Oricât ar fi de importantă. ghiduri bibliografice. Documentarea-învăţarea. 254 . imagini etc. Orice documentare care se limitează la documente secundare şi terţiare rămâne o pseudodocumentare. de temă. Documentarea bibliografică – livrescă Funcţia ei specifică. de experienţa şi vocaţia cercetătorului etc. A. menită să asigure informarea şi cunoaşterea zestrei ştiinţifice. de la alegerea până la încheierea ei. dar nu poate să se identifice cu iluminarea şi verificarea ipotezelor şi concluziilor. care se poate realiza în toate etapele elaborării temei.

locul publicării. un grup de firme etc. datele să asigure comparabilitate perfectă. a grupării după criterii de importanţă a tuturor surselor. elaborarea de referate documentare (pe baza unei singure surse). a prefeţei şi postfeţei. datele să aibă completitudine etc. Etapa de informare asupra fenomenului cercetat se realizează pe bază de acte normative. a metodei folosite pentru analiză. conspecte. Etapa utilizării surselor nu include nici o particularizare specială faţă de recomandările generale făcute anterior pentru toate formele de documentare. aşa cum se prezintă el în practică. B. adnotări şi fişe de idee. dinamice şi statice. – etapa studierii surselor se realizează prin: explorarea globală. Calitatea datelor este hotărâtoare pentru succesul oricărei cercetări ştiinţific: ele trebuie să aibă relevanţă. statisticile să fie coerente. de structură. O fişă cuprinde: numele şi pronumele autorului. estimările să fie corecte. a mesajului şi contribuţiei personale a autorului faţă de alte surse. Pe o pătrime de hârtie A4 se înscrie o singură idee. a bibliografiei. ceea ce presupune trecerea în revistă a cuprinsului. 255 . studii de caz privind o firmă. de referate documentare de sinteză (pe baza mai multor surse). pe o singură faţă. rapidă a fiecărei surse. cu ajutorul unor instrumente specifice. Datele pot fi statistice.Documentarea bibliografică se realizează în aceleaşi patru etape. – etapa de culegere a surselor se realizează prin fişare bibliografică. fişa de idee are o importanţă vitală pentru precizia şi eficienţa cercetării şi pentru economisirea timpului. elaborarea de note de lectură. a editurii care o publică. existente în toate bibliotecile. a indicatorilor cantitativi şi calitativi. chestionare etc. a variabilei dependente şi a variabilelor – cauze-factori independenţi. în totalitatea însuşirilor şi trăsăturilor lui concrete. pregătirea datelor să se realizeze în raport cu scopul lucrării. denumirea lucrării. Documentarea directă are o importanţă specială vizând cunoaşterea fenomenului economic real. dar pot fi procurate în urma organizării prin efort propriu al cercetătorului (anchete. a activităţii autorului. cu loc suficient pentru adnotări proprii. O importanţă esenţială are etapa culegerii datelor statistice. denumirea editurii. anul apariţiei şi numărul de pagini.). cu precizarea exactă a sursei din care s-a extras conform fişei bibliografice. astfel: – etapa de informare se realizează cu ajutorul cataloagelor alfabetic şi pe materii. monografii. cu deosebirea că aici se adnotează pagina de la care s-a extras ideea.

d) documentele cuaternare. documentare directă. etape interne. documentare bibliografică. metodele de analiză şi calcul. 4 – a 256 . Cercetătorul trebuie să cunoască reţeaua de instituţii care posedă date statistice. notă de lectură. dezagregarea datelor să asigure corelaţia. măsurarea cantitativă şi calitativă a fenomenului economic. 1) documente primare. CONCEPTE-CHEIE: informaţie ştiinţifică. referat. interpretarea datelor şi formularea concluziilor. conceptuale. 3) documente terţiare. Răspuns: d Potriviţi: 2. Răspuns: 1 – b. c) documentele terţiare. 2 – d.Etapa studierii surselor trebuie să se întemeieze pe o bună observare a datelor. în toate momentele elaborării lucrării. 4) microformate. teoretică şi practică. catalog. c) rezultă din prelucrarea documentelor secundare. noi concluzii ştiinţifice etc. care efectuează studii şi cercetări. 2) documente secundare. După gradul de originalitate şi intermediere. sursele de documentare se structurează în patru categorii. consultarea specialiştilor. d) rezultă din prelucrarea documentelor primare. Etapa utilizării datelor trebuie să se facă prin confruntare cu teoria economică. Documentarea prin consultarea specialiştilor este de mare eficienţă. TESTE GRILĂ Alegeţi varianta corectă de răspuns: 1. în ce priveşte toate aspectele teoretice. Sursele de documentare bibliografică: a) sunt înregistrări pe suporţi netradiţionali. să faciliteze formularea altor ipoteze. 3 – c. dacă susţin o ipoteză sau alta. să corecteze vechea teorie şi să asigure noi enunţuri teoretice. agregarea. b) sunt acelea care conţin rezultatele cercetărilor ştiinţifice. b) documentele secundare. care dispune de toate sursele de informare. ierarhizarea. inclusiv prin Internet. Printre acestea nu se regăsesc: a) documentele primare. explorare globală. C. calculele indicatorilor să aprofundeze observarea fenomenului.

Definiţie şi funcţii Ipoteza este o presupunere. între ceea ce ştim despre fenomenul economic şi ceea ce nu ştim despre acesta. Ipoteza. dar vrem să ştim. cât şi în cadrul documentării directe. calculelor si informaţiilor studiate. diferenţa constatată între teoria economică existentă şi practica economică. mai de suprafaţă. în procesul de analiză şi sinteză a tuturor datelor. a fenomenului cercetat. Din punct de vedere al profunzimii. V. ipotezele reprezentaţionale sunt acelea formulate prin considerarea elementelor rezultate din analiza structurii interne a sistemului. arbitrar. Acestea sunt. întemeiate mai mult pe aspecte şi laturi exterioare. care urmează să fie testate şi verificate. o conjectură. alcătuită din mai multe operaţiuni importante. cauza (ele) şi factorul (ii) care determină evoluţia unui fenomen economic. ipotezele principale ale cercetării. Ipoteza poate fi comparată cu un cap de pod plasat între cunoscut şi necunoscut. ipotezele fenomenologice au mai mult un rol auxiliar. în funcţie de poziţia pe care i-o dăm din formulare. Ambele momente ale explicării fenomenului economic gravitează în jurul ipotezei. Ipoteza este o presupunere care nu are însă nimic subiectiv. cu cât din modul de formulare pot să rezulte mai multe consecinţe. între cunoscut şi necunoscut. Ea este alcătuită din două momente importante: • formularea ipotezei sau momentul constructiv creativ. ipotezele sunt: fenomenologice. 257 . ea rezultă în mod firesc dintr-un ansamblu de analize desfăşurate atât în procesul documentării bibliografice. pe care le vom aborda pe parcursul a patru lecţii. desigur. Valoarea ştiinţifică a ipotezei este cu atât mai mare. în baza căreia urmează să se explice problema economică. De aceea. Ipoteza întreţine legături cu sistemul de cunoştinţe existente în proporţii diferite. • verificarea ipotezei sau momentul critic-valorizator. Formularea ipotezei este o operaţiune complexă.1. EXPLICAREA FENOMENULUI ECONOMIC Explicarea fenomenului economic (etapa a III-a) este cea mai complexă etapă a metodologiei de cercetare ştiinţifică.V. sub formă de predicţii (enunţuri) concrete.

aparatura cu rol de amplificare a performanţelor observării ştiinţifice. tot acesta face şi transpunerea observării ştiinţifice în limbaje. Observarea ştiinţifică Este un proces de înţelegere a legăturii ipotezei cu fenomenul economic. • să aibă un mare conţinut informaţional. Observarea ştiinţifică nu este la îndemâna oricui. fără denaturări. Observarea ştiinţifică nu o avem. modele. sistemul de cunoştinţe necesare. practice. ea poate fi efectuată doar de omul pregătit. trebuie să se apeleze la specialist. Formularea ipotezei se realizează în procesul mai multor analize şi calcule de evaluare a măsurii (proporţiei) în care ipoteza explică problema economică (diferenţa dintre teorie şi practică).Ipoteza trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe: • să aibă mare capacitate de explicare a fenomenului economic. 258 . o facem! În acest scop. Adică de persoana care dispune de: calităţile şi organele de percepere necesare. în acest scop. Ea poate fi definită ca o contemplare metodică asupra datelor şi informaţiilor privind fenomenul cercetat. Observarea ştiinţifică se realizează pe baza analizatorilor individuali ai cercetătorului. • să satisfacă exigenţa de noncontradicţie. Observarea ştiinţifică a fenomenului economic şi a cauzelor care-l determină începe chiar din etapa documentării bibliografice şi se desăvârşeşte în etapa documentării directe. pe cât timp observaţia ştiinţifică este o remarcă.2. fidelă. adeseori decisive. care scapă datelor statistice medii. • să permită previziuni de noi aspecte şi evenimente. • să genereze cât mai multe consecinţe testabile. este necesar să se efectueze studii de caz. V. Observarea ştiinţifică trebuie să fie obiectivă. Observarea ştiinţifică a fenomenului economic este procesul de început al formulării ipotezelor şi al elaborării modelelor. pe lângă documentare şi calcule. acela de verificare a ipotezei. inter şi multidisciplinare care să furnizeze elemente importante. la cercetători şi practicieni care se ocupă cu acest fenomen. după confruntarea datelor şi informaţiilor documentării bibliografice cu cele rezultate din documentarea directă. O ipoteză bine formulată poate contribui şi la realizarea momentului critic-valorizator.

Sistemul este dinamic. legături de subordonare.3. conferă specificitatea. Sistemul este un ansamblu de elemente ale căror legături conduc la dezvăluirea unor proprietăţi definitorii pe care nu le posedă niciuna din părţile (elementele) lui componente. V. fiecare fenomen economic se cere izolat de celelalte fenomene învecinate. legături de succesiune sau de simultaneitate. Sistemele economice (fiind fenomene economice) au un caracter aleatoriu. Orice fenomen economic (sistem). Observarea ştiinţifică se realizează pe tot parcursul cercetării ştiinţifice. adică acţiunea ieşirii din sistem se exercită şi asupra intrării în sistem. – conexiuni sau legături. Conexiunile au următoarele funcţii: reunesc elementele sistemului. legături de coordonare a funcţiilor. 259 . sunt condiţia desfăşurării şi mişcării. Pentru aceasta. apar noi elemente şi noi conexiuni.Cu ajutorul observării ştiinţifice se obţin constatări şi fapte relevante (empirice) care ajută la înţelegerea mecanismelor şi legilor de mişcare a fenomenelor economice şi la formularea ipotezelor. trebuie abordat ca sistem. Conexiunile pot fi: legături cauzale. Orice fenomen economic este alcătuit din: – elemente componente sau structuri. Ele au şi conexiune inversă. delimitează sistemul de alte sisteme. Abordarea sistemică a fenomenului economic Dacă ipotezele cele mai profunde rezultă din structura şi mecanismele interne ale fenomenului este evident că observarea ştiinţifică trebuie să fie concentrată asupra structurilor şi mecanismelor interne. a evoluţiei sistemului (fenomenului economic). pentru a fi cunoscut. pentru a-i cunoaşte amploarea şi graniţele. legături de interdependenţă în interiorul sistemului sau între sisteme. calitatea sistemului. prin care înţelegem un anumit raport între elementele componente sau structurile interne pe care le reuneşte în procesul funcţionării sistemului. elementele componente şi conexiunile se schimbă şi se perfecţionează.

cauza îşi schimbă locul. provocând pe celălalt. iar efectul devine cauză. suficiente etc. Studiul cauzalităţii include două momente: a) identificarea variabilelor factori. o stimulează sau o frânează. în calitate de efect.. relaţia de interdependenţă – când un fenomen în calitate de cauză determină un alt fenomen în calitate de efect. Ea susţine acţiunea cauzei. Identificarea variabilelor – factori În acest proces se cer precizate: variabilele-cauză: endogene. 1561-1626). influenţând-o. relaţia cauzală este cea mai importantă pentru formularea ipotezei şi explicarea fenomenului economic.2. – forma multiplă: adică y este determinat de mai multe cauze: y = f(xi). două procese sau două elemente care se succed. – dacă relaţia de concomitenţă (sau de asociere) dintre cele două variabile nu este o simplă aparenţă. efectul decurge cu necesitate” (Ex causa data necesario sequitur effectus) (B. În cadrul procesului de identificare a variabilelor sunt necesare şi următoarele seturi de precizări: – dacă variabila-cauză şi variabila-condiţie (ii) sunt concomitente cu variabila-efect.V. Bacon. Relaţia cauzală poate îmbrăca: – forma simplă: o singură cauză. Relaţia cauzală se defineşte în felul următor: decurge din caracteristicile sistemului (fenomenului cercetat).……n. a. Odată efectul apărut. „Cauza fiind dată. dar şi reciproca este valabilă. un singur efect: y = f(x). „A şti cu adevărat înseamnă a şti prin intermediul cauzelor” (vero scire per causas scire) (Fr. 1632-1677). unul în calitate de cauză. Spinoza. întâmplătoare. Relaţia cauzală şi rolul ei în formularea ipotezei Dintre toate formele de legături (conexiuni) examinate. b) poziţionarea variabilelor (stabilirea relaţiilor funcţionale): cine este y şi cine este x (sau xi). o grăbeşte sau o încetineşte.4. el joacă un rol în ce priveşte cauza. i = 1. dinamice etc. Relaţia cauzală are un caracter complex. este o legătură obiectivă între două fenomene. o prezenţă întâmplătoare. statice. devenind efect. variabilele-condiţii: necesare. dar este indispensabilă pentru producerea efectului. este o legătură temporală. 260 . exogene. îmbrăcând diferite forme: relaţia de condiţionare – nu este determinantă în raport cu efectul.

pe lângă cele două variabile A-cauză şi B-efect. după modelul: A C B. ci poate fi şi falsă. Exemple: 1) când legătura dintre A şi B este falsă: A = calificarea o legătură recunoscută (A → B) B = productivitatea Şi totuşi. al treilea factor C. în economie se întâlneşte frecvent situaţia în care. după modelul: A B C b. observăm că: C – înzestrarea tehnică determină şi pe A şi pe B. care se alătură factorului A în determinarea lui B.– dacă cele două variabile (şi cauza şi efectul) includ variaţii de nivel. Importanţa acestui moment o 261 . alături de A → B. apare şi influenţa lui C. 2) când variabila C (înzestrarea tehnică) preia doar parţial din influenţa lui A (calificare) asupra lui B (productivitatea muncii) C. 3) când factorul C este un efect cauzal aditiv. deoarece este posibil ca variaţiile lor să fie determinate de factori – cauze aleatorii (sau neluate explicit în analiză). dar acestea nu sunt rezultatul unei relaţii cauzale. A. pentru a vedea că nu întotdeauna relaţia cauzală este reală. În legătură cu această din urmă precizare. înzestrarea tehnică → ∆W = 50% din B. dacă introducem doar un singur factor C = înzestrarea tehnică. – dacă variabila factor-cauză precede cu adevărat variabila factor-efect. Restul. adică. – dacă în relaţia de succesiune cauză-efect (mai ales în ce priveşte nivelul de variaţie al fiecăreia) nu există şi influenţe ale altor factori-cauză care influenţează nivelul de variaţie al factorului-efect. Stabilirea relaţiilor funcţionale. poziţionarea celor două variabile: cine este x şi cine este y. să se „infiltreze” un număr nelimitat de factori. Noi însă vom lua numai unul singur. calificarea → ∆W = 50% din B.

al cărei adevăr nu este verificabil direct. inferarea permite să se treacă la 262 . structură. Observarea ştiinţifică presupune intervenţia cercetătorului în desfăşurarea evenimentelor. c) relaţiile dintre oameni şi societate. b) ansamblul activităţilor economice dintr-o ţară. CONCEPTE-CHEIE: ipoteză. Răspuns: Fals VI. atunci cele două variabile se poziţionează astfel: y = salariul (A). Dacă firma perfecţionează sistemul de salarizare în vederea creşterii calităţii şi productivităţii muncii. A = f(B). ipotezele fenomenologice iau în considerare structura internă a sistemului. x = sistemul de salarizare (A). Din punct de vedere al profunzimii. relaţie cauzală. Exemplul ilustrează cum nu se poate mai bine necesitatea ca analiza calitativă (cine este efectul şi cine este cauza) să preceadă orice analiză şi măsurare cantitativă.putem sublinia pe baza exemplului relaţiei dintre salariu (A) şi productivitate (B). variabilă. Răspuns: b Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 2. x = productivitatea (B). Răspuns: Fals Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 3. Sistemul economic naţional reprezintă: a) totalitatea relaţiilor economice dintre ţări. d) relaţiile dintre indivizi şi întreprinderi. Pe baza acceptării unor enunţuri denumite premise. observare ştiinţifică. Dacă avem de studiat limita până la care se poate „întinde” (creşte) salariul. în virtutea unei legături a ei cu alte judecăţi considerate adevărate. B = f(A). TESTE GRILĂ Alegeţi varianta corectă de răspuns: 1. sistem. atunci: y = productivitatea muncii (B). MIJLOACE LOGICE ŞI MIJLOACE MATEMATICE DE FORMULARE A IPOTEZEI Inferarea este o operaţiune logică prin care se admite o judecată.

pe cât timp inferarea deductivă s-a impus acceptării generale. Inferarea deductivă. particulare determină concluzia. se realizează la nivelul claselor. Inducţia este o formă de inferare. totuşi acestea se deosebesc fundamental: inferarea inductivă este logic probabilă şi subiectiv incertă. deoarece din propoziţii adevărate. Concluzia rezultată dintr-un număr de cazuri este denumită amplificatoare. Deducţia este acea formă de inferare care parcurge drumul de la general la particular. adică generalul. de cunoaştere a realităţii. în plus. adică imposibilitatea demonstrării unei axiome cu ajutorul altor axiome din sistem. Mijlocul de inferare inductivă este abstractizarea ştiinţifică. în termenii cei mai generali. – independenţa axiomelor. Altfel zis. obţinerea de modele cu grad de abstractizare tot mai ridicat. adică drumul invers faţă de inferarea inductivă. mai aproape de esenţa fenomenului. Explicaţia este dată de faptul că premisele nu includ o cantitate suficientă de informaţie pentru a putea fundamenta o concluzie universală. Inducţia arată că premisele individuale. 263 . cu o anumită probabilitate. cu ajutorul unor legi. Aristotel spunea că acceptarea premiselor (generalul) este suficientă pentru acceptarea concluziei. Inferarea îmbracă două forme: inductivă şi deductivă. premisele (generalul) au valoare de adevăr. inferarea deductivă este logic necesară şi subiectiv certă. de apropiere de adevăr. se deduc alte propoziţii adevărate. Aici. cu ajutorul logicii formale. Deşi drumul inferării deductive şi al inferării inductive este comun.acceptarea altui enunţ. denumit concluzie. este mai operativă. principii sau reguli: – noncontradicţia axiomelor. gradul de certitudine cu care cercetătorul acceptă concluzia este egal cu gradul de certitudine cu care el acceptă premisele. din adevărul unor propoziţii particulare nu se poate deduce sigur adevărul concluziei universale. împletind analiza din premise cu sinteza proprie concluziei. Dar certitudinea acceptării concluziei este mai mică sau cel mult egală cu acceptarea premiselor. Inferarea dă posibilitatea adâncirii cunoaşterii în ştiinţa economică. gradul de certitudine al concluziei este strict mai mic decât cel al premiselor. Inferarea inductivă este contestată puternic în lumea oamenilor de ştiinţă. pornind de la premise particulare (cazuri individuale) către general. către ipoteze şi concluzii generale. Inferarea deductivă asigură o arie mai mare de cunoaştere şi. ci doar probabil adevărată. nu mai este certă.

iarba este adjectiv (!). şi P. aceasta este cauza fenomenului. iar în celălalt complex cauzal nu apare. într-un complex cauzal.B. diferenţa este cauza căutată. împiedică denaturări. d. se obţine influenţa preţurilor de vânzare. vitamina C s-a descoperit după ce alimentele care generează scorbutul s-au grupat separat de alimentele care nu generează scorbut. toţi au o trăsătură comună – câştigul (venitul). în P. Exemplu. cauza apare. diferenţa este dată de soldul activităţii firmelor româneşti în străinătate şi activităţile firmelor străine în ţară. adică sofisme de genul: iarba este verde. – regula substituţiei uniforme. Procedeul concordanţei are la bază principiul potrivit căruia dacă este prezentă cauza. adică pe baza axiomelor din sistem se pot infera deductiv toate propoziţiile adevărate din sistemul cercetat. De exemplu. Procedee logice de analiză şi formulare a ipotezelor a. dar se presupune că fenomenele respective pot avea şi alte caracteristici comune. cât şi productivitatea muncii. într-un complex cauzal. reprezentată de stocuri. adică una şi aceeaşi variabilă se substituie prin aceeaşi expresie. A2. b. deci. Exemplu: beneficiul minus influenţele cunoscute (volumul producţiei. e. verde este adjectiv. este prezent şi efectul. f. o circumstanţă (A1. Exemplu: producţia fabricată minus producţia vândută şi încasată = diferenţa.I. Procedeul diferenţei: dacă. structura producţiei şi costul unitar) are ca rezultat influenţa preţului de vânzare. c.N.– completitudinea sistemului. dacă din economiile obţinute prin reducerea preţului de cost se scad beneficiile. Exemplu: între P. A3) variază în fiecare componentă a complexului. Procedeul variaţiilor concomitente.B. variază atât populaţia ocupată. 264 .I.B. Tot astfel. Procedeul combinat (al concordanţei şi diferenţei): un complex cauzal include cauza. ţăranii şi salariaţii. oricât de diferiţi ar fi patronii. Exemplu: România şi Uniunea Europeană au mai multe caracteristici comune. – identitatea. Procedeul interferenţelor prin analogie: când două sau mai multe fenomene au caracteristici care concordă. alt complex cauzal nu include cauza. Procedeul soldului (rămăşiţei): dintr-un complex cauzal (fenomen cunoscut) se scad cauzele cunoscute = iar reziduul (diferenţa) este cauza căutată. De exemplu. Regula de aplicare: dacă în fiecare din trei complexe cauzale este prezentă o componentă.

unităţi de timp de muncă şi unităţi valorice. – complexitatea fenomenelor economice implică utilizarea unui întreg sistem de unităţi de măsură: naturale. mărimi medii. procedeelor de grupare după variate criterii. procedeelor de comparaţie. Aplicarea matematicii este o condiţie esenţială a consolidării economiei ca ştiinţă.). tehnicilor de vizualizare (grafice. – măsurarea economică include atât laturi calitative. natural-convenţionale.dar se presupune că România nu şi-a însuşit toate caracteristicile Uniunii Europene în care doreşte să se integreze. metode de 265 . Analiza calitativă trebuie să preceadă pe cea cantitativă şi să identifice cauzele şi mecanismele fenomenelor cercetate. – se utilizează şi alte unităţi de măsură: mărimi relative. Metodele de măsurare cantitativă frecvent utilizate: metoda substituţiilor în lanţ. – agregarea şi dezagregarea se fac sub semnul nevoii de a nu pierde nimic din dimensiunile cantitative şi calitative ale fenomenului economic. coeficienţi de concentrare-dispersie. parametri economici estimatori ş.a. Cu ajutorul metodelor matematice se evidenţiază dimensiunile influenţelor factorilor. procedeului descompunerii sau diviziunii rezultatelor după timpul de formare. la care se adaugă şi o complexitate a relaţiilor cauzale. locul de formare ş.. în funcţie de fenomenul economic. indiferent pe ce cale se realizează.a. Analiza cantitativă este necesară pentru a evidenţia mărimea influenţelor cauzelor. dar şi dinamică. cât şi cantitative. coeficienţi de variaţie. Efortul de identificare a cauzalităţii. Măsurarea matematică a fenomenelor economice şi formularea ipotezelor Planeta Neptun a fost descoperită prin calcul. coeficienţi de corelaţie şi regresie.. implicând instrumente variate de măsurare. mezo şi microeconomic. Măsurarea economică este un proces complex. poate fi finalizat doar prin măsurarea matematică atât în formularea. coeficienţi de elasticitate. procedeelor de scalare (nominală. – măsurarea economică se cere realizată în dimensiune statică. Măsurarea calitativă se realizează cu ajutorul: procedeelor logice. scheme etc. deoarece şi fenomenul economic este deosebit de complex. pentru că: – se face cu ajutorul unui sistem complex. ordinală şi scală interval). Procedee de măsurare cantitativă. de indicatori. metoda balanţieră. cât şi în verificarea ipotezelor. – fenomenul economic este macro. indici.

teoria jocurilor. exponenţiale.a. TESTE GRILĂ Alegeţi varianta corectă de răspuns: 1. John Maynard Keynes arată că „economia este o 266 . Modelul serveşte atât pentru analiza calitativă a fenomenului. Printre procedeele logice de analiză şi formulare a ipotezei nu se regăseşte: a) procedeul concordanţei. d) afirmaţie. procedeul concordanţei. multiple. teoria stocurilor. progresul ştiinţei economice este de neconceput fără modele. O operaţiune raţională prin care. hiperbolice. cât şi pentru analiza cantitativă a acestuia. deducţie. unităţi de măsură.corelaţie şi regresie: lineare. procedeul combinat. scală. funcţii de corelaţie. cercetări operaţionale: probleme de decizie şi de conducere. metode simulatoare. Astăzi. CONCEPTE-CHEIE: inferare. De altfel. el asigură dezvăluirea relaţiilor celor mai ascunse ale fenomenului economic. metoda Pert) ş. Răspuns: d VII. parabolice. c) ipoteză. b) procedeul diferenţei. procedeul diferenţei. simple. d) metoda PERT. constituindu-se drept instrumentul cel mai evoluat. c) procedeul combinat. Răspuns: a Alegeţi varianta corectă de răspuns: 2. inducţie. MARI VALENŢE DE CUNOAŞTERE ŞI LIMITE Nevoia de modele Modelul serveşte pentru aprofundarea relaţiei cauzale. pentru formularea ipotezei. pe baza acceptării mai mult sau mai puţin categorice a unor enunţări numite premise se trece la acceptarea unui alt enunţ numit concluzie este o: a) inferare. dar şi pentru verificarea acesteia. măsurarea economică. metode probabilistice (fire de aşteptare. MODELUL ECONOMIC. b) explicaţie.

b. spre deosebire de albină. cu toate acestea. este apropiat de realitate. film. nu este o descriere a realităţii nici atunci când îmbracă o formă literară. în faza de observare-percepţie. Modelul tip index are grad mai mare de abstractizare.ştiinţă a cărei gândire constă în termeni de modele”. Omul nu lucrează niciodată nemijlocit asupra realităţii. care încearcă. depăşesc capacitatea de cuprindere a intuiţiei sau a logicii discursive cu care stăpânim fenomenologia vecinătăţilor noastre imediate. artificială. Tipuri de modele. audio. 267 . Modelul imitativ (iconic) are gradul cel mai scăzut de abstractizare. deci. modelul este: • este o construcţie umană. benzi. După gradul de abstractizare şi generalizare. • este o reprezentare abstractă. El este utilizat mai ales pentru a evidenţia cele mai profunde înlănţuiri ale fenomenului economic cu factorii săi sau cu alte procese şi fenomene economice. În consecinţă. video etc. prin scara şi complexitatea lor. în model se reţin doar mecanismele şi interacţiunile cele mai intime ascunse ale realităţii. legături interne. • în corpul modelului se redau numai relaţiile esenţiale ale fenomenului economic. Modelul matematic este un ansamblu de ecuaţii care prezintă sistemul economic într-o formă abstractă. ci prin intermediul unui model mintal… Fără model lucrează numai tropismele şi instinctele. astăzi se apelează mult la construcţia de modele matematice. este necesară învăţarea construirii de modele. • pe măsura creşterii gradului său de abstractizare. se realizează în stadiul iniţial al cercetării. se recunoaşte uşor. o descriere a realităţii. nu este în mod necesar alcătuit din ecuaţii. în conţinutul său se păstrează doar însuşiri esenţiale. modelele sunt înscrise în patru categorii: a. Modelele au pătruns în toate sferele economiei. Este foarte greu să surprinzi în raţionamentul curent totalitatea interdependenţelor care au loc în sistemul economic dat. prin analogie. De aceea. să reprezinte realitatea cât mai veridic posibil. simplificată a realităţii. conţine imagini mentale sau material-fizice (fotografii. care aparţin de mecanismele interne ale fenomenului cercetat (elemente componente.). Modelul este un instrument ştiinţific pentru reprezentarea unor realităţi care. simplificată. legături cu mediul exterior). omul concepe hexagonul în minte şi după aceea îl desenează. Modelul nu este.

Legăturile (conexiunile) pot fi: directe: între intrări (x) şi structuri de transformare (A) = x → A. Modelul simbol (tip ipoteză. rezultate din procesul de transformare. 2001. Bucureşti. ieşiri (y). cu ajutorul căreia se corectează funcţionarea sistemului. în formă simplificată cuprinde: intrări (x). între ieşiri şi mediu înconjurător (y → mediu). ele sunt imperfecte în raport cu realitatea empirică). Teoria (A) = un ansamblu de definiţii (A') (acestea explicitează conceptele. 157) cuprinde: componentele de bază. = un ansamblu de ipoteze (A'') (şi ele trebuie tratate cu circumspecţie pentru că sunt doar o deschidere posibilă către adevăr).A).c. simbolurile se includ într-o definiţie sau relaţie matematică pentru a reda relaţia esenţială a fenomenului economic. lege sau teorie): are nivel şi mai înalt de generalizare şi abstractizare. – se alege acela care se apropie cel mai mult de mecanismele interne ale fenomenului. d. se întemeiază pe conexiune inversă (autoreglare). Modelul cibernetic are gradul cel mai înalt de abstractizare. – concluzia modelului – teoria existentă este bună sau nu este bună şi trebuie reformulată. – criteriul de verificare este izomorfismul. Rolul modelului în formularea şi verificarea ipotezei Schema simplificată a modelului (vezi Gheorghe Răboacă. simbolurile iau locul elementelor componente. ediţia a II-a. Ipotezele sunt de două feluri: A''1: Ipoteze care au rolul să precizeze condiţiile de aplicare a teoriei: 268 . Editura Fundaţiei România de Mâine. comanda şi reglarea (±∆x. circuitele (uneori repetate) pentru realizarea structurii modelului în concordanţă cu structura fenomenului empiric. adică identitatea între structura modelului şi cea a fenomenului. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. Dumitru Ciucur. Explicaţii Economistul porneşte de la teoria temei de cercetare (A) şi de la faptele empirice (P) A. p. Câteva concluzii: – pentru acelaşi fenomen se pot încerca mai multe tipuri de modele. procese de transformare (A). inverse: (autoreglare) între ieşiri şi intrări (y → x).

datorită observaţiilor faptelor empirice (P). A = patrimoniu. variabile de stoc (exemplu: populaţia la Recensământ). i = 1. ecuaţii de echilibru = O = C. variabile de flux: naşteri. c) precizarea conceptelor: variabile instantanee (preţul). I = investiţii. fie se reformulează până nu infirmă. Dar ea este foarte importantă în modelare. Rezultatele teoretice (B) (consecinţele): apar pe baza definiţiilor şi ipotezelor (A): − se pleacă de la o teorie prealabilă (subterfugiu) şi. situaţie în care: fie infirmă şi. A''2: Ipoteze privind comportamentul sau reacţiile mediului analizat: − comportamentul productivităţii muncii pentru o treaptă tehnologică dată: y = f(T). în acest caz. fie nu infirmă. analiza cauzală se face cu ajutorul unei terminologii econometrice: a) factorii (variabilele). O = oferta. şi în acest caz avem o acceptare provizorie. y = venit. C = consum familial. − comportamentul ofertei de forţă de muncă în funcţie de salariu: of = f(s). = populaţia nu economiseşte. pr = preţ. C = cererea. ecuaţii de definiţie (de identitate). dar mai bună decât nimic! P reprezintă observarea faptelor empirice: se realizează într-o perioadă lungă.A). 269 . Condiţia ceteris paribus poate fi acceptată doar ca o secvenţă a cunoaşterii. − comportamentul desfacerilor de mărfuri în funcţie de preţ: y = f(p). decese. se confruntă cu teoria existentă.L). Atenţie! Teoria prealabilă este respinsă de unii economişti. b) relaţiile funcţionale: simple sau multiple: y = f(x).2…n. y = f(xi). B. d) relaţii dintre variabile-ipoteze: ecuaţii tehnice: Q = Q(K. este o simplificare. = competitivitatea este considerată în condiţiile unei tehnologii date. exogene: I = f(pr). În modelarea matematică. căsătorii. se respinge teoria. se ajunge la noua teorie. ecuaţii de comportament = C = (y. până ce un singur fapt empiric infirmă. variabile endogene: y = f(I).De exemplu = economia este izolată de relaţiile externe. Asupra ipotezelor iniţiale se impune revenirea în toate etapele de construcţie a modelului.

CONCEPTE-CHEIE: model (econometric. Y = C + S. Limite ale modelului Modelul a sporit puterea ştiinţei economice. S = Y – C. imitativ. Răspuns: d Alegeţi varianta corectă de răspuns: 2. Un model al unui sistem cu conexiune inversă este un model: a) iconic. parametre. 157) 270 . simbol. nu reflectă structura fenomenului (realitatea). endogenă). VERIFICAREA IPOTEZELOR ŞI FUNDAMENTAREA CONCLUZIILOR ŞTIINŢIFICE Verificarea ipotezelor şi fundamentarea concluziilor ştiinţifice constituie al doilea moment al explicării fenomenului economic (momentul critic valorizator). c) variabile exogene. Y – C = S. cibernetic). variabilă (exogenă. d) funcţie de optimizare. Dumitru Ciucur. p.. dar i se reproşează că: foloseşte ipoteze inspirate din neant. b) imitativ. cit. nu acceptă şi alte metode de confirmare. TESTE GRILĂ Alegeţi varianta corectă de răspuns: 1. op. Un model de simulare nu conţine: a) relaţii de inegalitate. tip index. d) cibernetic. c) simbol. b) relaţii de egalitate. Răspuns: d VIII. apelează la cauzalitate liniară.Keynes evidenţiază următoarele soluţii de bază: S – economia globală. nu acceptă viziunea istorică. Schema modelului (vezi Gheorghe Răboacă.

Rezultatele teoretice (implicaţiile şi consecinţele ipotezei) (A) în confruntare cu faptele empirice (P) constituie punctul de pornire şi esenţa procesului de verificare a ipotezei şi concluziei ştiinţifice.n) (alese pentru a fi experimentate) asupra variabilei dependente (y). în condiţii reale sau create de cercetător. de laborator – ajută la izolarea variabilelor şi verificarea ipotezelor. – testarea trăiniciei relaţiilor dintre A şi P. fie se modifică până când teoria (A) concordă cu P. de pildă: teste econometrice. procesul de verificare a ipotezei şi de fundamentare a concluziilor ştiinţifice este un complex de operaţii. fără ca asupra acestora să se exercite şi acţiunea altor variabile independente. Momentul central al experimentului este măsurarea variabilei dependente înainte şi după introducerea fiecărei variabile independente. i=1. posibil şi datorită tehnicii de calcul. că ea este acceptată provizoriu. constanţi.…. indiferent de forma sa concretă. macro. compararea acţiunii variabilelor independente (xi) asupra variabilelor dependente (y). conchidem că ipoteza nu e infirmată. în raport cu manipularea variabilelor. cu alte cuvinte. anchete. Experimentul. artificiale – create de cercetător = modele. sondaje etc. consecinţele. de teren – care. alegerea unităţilor de control al experimentului. Experimentul cere: alegerea unităţilor de observare. prin care se măsoară influenţa variabilelor independente (xi. Forme de experiment: naturale – din sistemele micro. simulări (imitativ-analoge). ca. implicaţiile. Deci. Procedee de verificare a ipotezei şi de fundamentare a concluziilor ştiinţifice Experimentul reprezintă principalul procedeu. mezo. – confruntarea rezultatelor ipotezei (A) cu observaţiile empirice (P). este o formă controlată. Dacă faptele empirice (P) arată compatibilitate cu teoria rezultată din ipoteze. 271 . de experimentare. implicând: – evidenţierea rezultatelor ipotezei – noua teorie. pot fi pasive sau active. Dacă apar dezacorduri între P şi A → ipoteza fie se respinge. toţi ceilalţi factori independenţi fiind ţinuţi sub control.

se compară două unităţi diferite. Simularea contribuie la realizarea unor importante clarificări metodologice: clarificarea formei legăturii dintre variabile. Este o variantă a modelării statistico-matematice. Simularea dezvăluie informaţii preţioase asupra: stării fenomenului studiat. interdependenţei dintre componente şi paliere. Calitatea scenariului este funcţie de: o realismul premiselor. Prezintă mare interes pentru teoria şi practica economică. În final. legilor de dezvoltare a fenomenului. Scenariul este o proiecţie a unui proces (fenomen) economic pornind de la premise extrase din realitate şi de la una sau mai multe ipoteze succesive de comportament al diferiţilor factori sau agenţi. aspectelor analoge. în scopul de a formula decizii şi strategii de firmă. modului lui de funcţionare. în locul fenomenului economic real. de economie naţională. estimarea parametrilor legăturilor. stabilirea nivelului optim al variabilelor controlate. o factorii de comportament (ipotezele considerate). o rigoarea legăturilor cauzale. Simularea este o formă particulară a experimentului. dar caracteristica urmărită este prezentă doar într-o unitate. de ramură. se poate recurge la un control statistic prin selecţionarea aleatorie a unităţilor de observare. testarea diferitelor căi de acţiune practică. comportamentul modelului în raport cu variaţia factorilor.Dacă variabilele se cer izolate. dar cu o singură caracteristică în comun. se face estimarea erorii aleatorii. se cer studiate şi verificate succesiv toate consecinţele derivate din ipoteze. Scenariul constituie un alt procedeu de verificare a ipotezelor şi concluziilor ştiinţifice. care includ şi un factor subiectiv. Ea capătă accente de experiment dirijat. s-a extins datorită dezvoltării tehnicii de calcul. comportării fenomenului. Pentru decizii. verificarea ipotezelor. Fundamentarea concluziilor ştiinţifice Verificarea ipotezelor generează trei paşi importanţi pentru fundamentarea concluziilor ştiinţifice: 272 . Există două posibilităţi: se compară două unităţi asemănătoare. Presupune construirea de modele de fenomene economice analoge. dar nu se pot controla (pentru că mai multe variabile se interferează).

evidenţierea consecinţelor şi implicaţiilor ipotezelor care urmează să devină principii. cercetarea se poate amâna sau abandona. fie se reformulează. verificarea ipotezei se face prin mai multe încercări. 273 . interes practic. stabilirea măsurii în care relaţiile ipotezelor cu faptele empirice (trăinicia lor) constituie o expresie a realităţii practice. concluzie. confruntarea consecinţelor ipotezelor cu faptele empirice. CONCEPTE-CHEIE: experiment. teorie. Pe baza acestor trei momente se realizează concordanţa sau discordanţa dintre ipoteze şi practică. în acest sens pot exista următoarele situaţii: o ipoteză este verificată dacă toate consecinţele ei concordă cu datele practicii. eficienţă economică. legi. ipoteza este infirmată: fie se abandonează. formularea de observaţii şi critici asupra teoriei şi practicii economice. Printre procedeele empirice de verificare a ipotezelor nu se regăseşte: a) observarea naturală. Orice ipoteză devine concluzie. orice ipoteză neinfirmată este acceptată provizoriu până la noi fapte. indicarea de direcţii şi teme de cercetare. lege. simulare. scenariu. de calitate. coerenţă cu teoria economică. soluţie practică. Fundamentarea concluziilor ştiinţifice trebuie să satisfacă următoarele exigenţe: logică. dacă o singură consecinţă nu concordă cu datele practicii. ipotezele parţial infirmate se reiau. TESTE GRILĂ Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 1. Concluzia reprezintă ipoteza verificată prin procedeele adecvate. când ipoteza nu este nici infirmată. repetate în mai multe unităţi şi cu serii lungi de date. teorii şi soluţii practice. Răspuns: Fals Alegeţi varianta corectă de răspuns: 3. o ipoteză verificată devine: teză. ipotezele incerte rămân în patrimoniul ştiinţei până se creează condiţii de verificare. nici acceptată. Răspuns: Adevărat Răspundeţi cu Adevărat sau Fals: 2.

Elaborarea şi definitivarea planului de redactare. care pot mări sau diminua calitatea lucrării şi a prezentării. Se realizează pe baza observaţiilor proprii. Redactarea propriu-zisă – procesul de scriere: fie o redactare iniţială. b. c) experimentul ştiinţific. generale şi specifice. REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA PUBLICĂ A UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Sunt de fapt două etape pe care le abordăm împreună. a tezelor şi concluziilor. Definitivarea redactării. ci şi mari ansambluri de reguli.b) observarea ştiinţifică. distribuirea rezultatelor pe toată structura lucrării. ale beneficiarului. obiectivele lucrării şi gradul atingerii lor. până se ajunge la una convenabilă. a argumentelor. 1. Planul asigură: sistematizarea şi ordonarea problemelor. Planul final cuprinde doar rezultatele cercetării. Este o continuare a proiectului şi planului preliminar de structură a lucrării. • dimensiuni adecvate. forme de limbaj. „o primă mână”. calcule. Este important conţinutul ştiinţific. contribuţii şi avertismente. 274 . Acestea includ şi multe intenţii. efectuarea unor propuneri de eliminare a acestor neajunsuri. paragrafe). care până la sfârşit nu se realizează integral. Răspuns: d IX. ele nu sunt doar probleme de stil. a metodelor de investigare. dar importante sunt şi formele de prezentare. formularea riguroasă a constatărilor. d) procedee intrateoretice. rapidă. ambele au trăsături comune – forme de comunicare (una scrisă. alta orală). identificarea omisiunilor/lipsurilor din documentare. structura lucrării (părţi. realizează o bună succesiune şi coerenţă. Redactarea lucrării trebuie să satisfacă următoarele exigenţe: • succesiune logică. secţiuni. c. Redactarea lucrării ştiinţifice se realizează în trei etape: a. capitole. ca şi a observaţiilor criticilor. el verifică gradul de includere a tuturor rezultatelor. o prefaţă cu rol de bilanţ. fie mai multe variante. a ideilor şi concluziilor.

– anexe. acurateţea gramaticală şi literară. – cerinţele beneficiarului. 275 tului. calculelor şi trimiterilor bibliografice. în text. Reguli generale: redactare riguroasă (fidelă). – ilustrări grafice. paragrafe etc. • eliminarea repetărilor de idei. – indexul de termeni. citate etc. Reguli a. la sfârşitul fiecărui capitol. • acurateţea stilistică (limbajul). demersului şi rezulta- . responsabil. – indexul de nume. • detaliile sunt necesare doar pentru sublinierea unor idei. concentrat. – citate. clară a obiectivului. • înţelegere bună. – fiecare subdiviziune să aibă obiect propriu. Reguli specifice: – natura cercetării. • corectitudinea datelor. – trimiteri bibliografice la sfârşitul lucrării. – introducerea (cuvântul înainte). – rezumatul lucrării. – obiectivele lucrării. – titluri şi subtitluri. corectitudine (deontologia).. – tabele cu date (reguli). cifre. beneficiar. – ordinea scrierii autorilor. – să se asigure buna succesiune a subdiviziunilor.• formularea şi argumentarea ideilor. – complexitatea. în subsolul paginii. – structura lucrării (foarte importantă) se realizează prin respectarea unor criterii. b. eficacitatea redactării – pentru cititor. – ideile de bază ale lucrării. originalitate. – instrumente de investigaţie utilizate. stilul redactării – personal. – dimensiunea. direcţionat. – să se evidenţieze clar contribuţiile proprii în capitole.

Reguli de bază ale susţinerii publice a. atitudine. Algoritmul de bază şi calitatea susţinerii publice: deşteptarea interesului auditorului prin: raţionamente logice. teze. − avantaje şi inconveniente ale soluţiei. sintaxa (folosirea cuvintelor în propoziţii şi în frază). să facă publice noile creaţii.c. Susţinerea publică a unei lucrări ştiinţifice Funcţiile susţinerii publice: • mai buna cunoaştere a unor idei. − idei principale. mesajului. − nivel de interes. debitul verbal. obiectivul. notelor. 276 . evidenţierea pasajelor importante. argumente practice. − să evite întreruperi prelungite. trebuie să trezească interesul. cunoştinţe de retorică: cuvântul. sugestivitatea stilului. Pregătirea expunerii: • Elaborarea planului prezentării: − să meargă pe ideile textului scris.) Părţile principale ale susţinerii publice (discursului): introducerea (exordiul) – tema. abandonarea unor teorii. corecţii ale teoriilor vechi. soluţii. gesturile. căldura cuvântului. afirmarea tinerilor. intensificarea vieţii ştiinţifice. mimica. • Cunoaşterea auditorului (structura profesională): − nivel de pregătire. ţinută. argumente. convingerea auditoriului asupra justeţei ideilor. conţinutul (tratarea) – expunerea ideilor. concluzia (peroraţia) – recapitularea principalelor idei. cunoaşterea unor noi domenii ce au nevoie de susţinere (financiară etc. • Pregătirea personală a vorbitorului: − să-şi controleze atitudinea. Reguli practice de prezentare grafică: aşezarea în text. evitarea erorilor şi omisiunilor. gesticulaţia adecvată. − contribuţii personale. direcţii. − să evite exces de sentimentalisme. 2. cadenţa şi armonia. scrierea titlurilor.

CONCEPTE-CHEIE: redactare propriu-zisă.• Pregătirea materialului şi tehnicilor auxiliare: − benzi. − schimbări de ritm şi de ton. definitivarea redactării. 2. b. − pentru încadrarea în timp. − lucrări ştiinţifice ale vorbitorului. generale. − să insiste asupra problemelor necunoscute şi interesante. O lucrare ştiinţifică trebuie să fie de dimensiuni ___________ Răspuns: adecvate 277 exigenţe . acurateţea gramaticală şi literară. c. redactarea propriu-zisă. − să creeze situaţii de umor. grafice. scheme. Recomandări practice: − să expună în ritm bine ales. planşe. stilul redactării. eficacitatea textului. − să ştie să prevină sau să elimine tensiunile din rândul asistenţei. exigenţe specifice. − să rezerve 1-2 minute pentru diferiţi factori perturbatori. susţinere publică. − titlul ştiinţific al vorbitorului. − să ajusteze textul la timpul disponibil. originalitatea. Expunerea în public: − să urmeze textul pregătit. − să se încadreze în timpul prevăzut. • Pregătirea auditorului: − să vină persoane interesate. − să evite improvizaţii. TESTE GRILĂ 1. − dialog cu persoane din auditoriu. cu pauze pentru a fi înţeles. − afişarea. − evitarea monotoniei. corectitudinea elaborării lucrării. Completaţi spaţiul liber cu termenul/termenii potriviţi: 3. ţiplane. Care sunt exigenţele generale privind redactarea lucrării ştiinţifice? Răspuns: rigurozitatea ştiinţifică. Care sunt subetapele redactării unei lucrări ştiinţifice? Răspuns: elaborarea şi definitivarea planului de redactare.

în perioada 1989-2001. 2. Răboacă.N. Răboacă. Evoluţia Produsului Intern Brut al României şi factorii determinaţi ai acestuia. Studiu de caz. 1998. Bucureşti. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. 278 .. N. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. Sursele de documentare se menţionează la _____________ Răspuns: bibliografie BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică. Constantinescu. Gheorghe. Bucureşti. Editura Economică. ediţia a III-a. 3. Dumitru Ciucur. Gheorghe. 2003. Editura Fundaţiei România de Mâine.Completaţi spaţiul liber cu termenul/termenii potriviţi: 4. 2004.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->