Sunteți pe pagina 1din 12

METODE DE CERCETARE

DE MARKETING

Anul 2010
-CUPRINS-
SCOPUL CERCETĂRII

DEFINIREA OBIECTIVELOR ŞI IPOTEZELOR

CALCULAREA MĂRIMII EŞANTIONULUI

I. ELABORAREA CHESTIONARULUI

II. CENTRALIZAREA RĂSPUNSURILOR SUB FORMĂ DE


TABELE

III. ANALIZA ÎNTREBĂRILOR

IV. REALIZAREA DE CORELAŢII ÎNTRE REZULTATELE


DIFERITELOR ÎNTREBĂRI

V. TESTUL DE SEMNIFICAŢIE
SCOPUL CERCETĂRII

Blend - a - med este fabricată de către compania Procter&Gamble.


Aceasta a fost înfiinţată în 1837 în Statele Unite. Blend - a - med pentru
ţările europene este produsă în Germania.

Scopul acestei cercetări este de a studia imaginea de ansamblu a


produsului Blend-A-Med în rândul consumatorilor.

OBIECTIVE:

1. Determinarea influenţei preţ, venit în alegerea mărcii de pastă de


dinţi.
2. Determinarea imaginii de ansamblu a produsului Blend-A-Med.
3. Identificarea locului ocupat de Blend-A-Med pe piaţa românească.

IPOTEZE:

1. Preţul produsului Blend-A-Med reflectă atât calitatea cât şi


cantitatea conţinută.
2. Calitatea produsului Blend-A-Med influenţează alegerea
consumatorului.
3. Imaginea produsului Blend-A-Med este favorabilă.
4. Imaginea produsului are întâietate în faţa produselor concurenţei.
5. Pasta de dinţi Blend-A-Med este cunoscută în proporţie de 75% pe
piaţa românească.
6. Metodele de promovare folosite de compania producătoare de
Blend-A-Med sunt aceleaşi ca şi in cazul produselor concurenţei.
7. Peste 65% din persoanele intervievate consideră că Blend-A-Med
ocupă un loc fruntaş pe piaţa românească.
8. Peste 80% din respondenţi sunt consumatori ai produsului Blend-
A-Med.
9. 45% din persoanele intervievate cunosc cel puţin un sortiment de
pastă de dinţi Blend-A-Med.
MĂRIMEA EŞANTIONULUI

RESTRICŢII STATISTICE:

- proporţia în care componentele eşantionului au caracteristica investigată


p este de 50%;
- coeficientul t corespunzător unei probabilităţi de garantare a rezultatelor
p>96% este 2,06;
- eroarea limită acceptată ∆ ω să nu fie mai mare de +/- 3%

Fie n numărul de persoane chestionate (mărimea eşantionului)

n = t² · p · (1-p)/∆ ω²
n = (2,06)² ·0,5· (1-0,5)/(±3%)² = 4,2436· 0,25/ 0,0009 = 1178, 77 ~
1178 persoane

RESTRICŢII ORGANIZATORICE:

- bugetul alocat remunerării operatorilor = 2 800 000 lei

- remuneraţia unui operator pe zi = 50 000 lei

- numărul operatorilor de interviu = 8

- durata maximă a culegerii informaţiilor = 7 zile

- durata completării unui chestionar = 15 minute

- pasul mecanic (durata dintre două chestionare succesive) = 5 minute

- durata zilei de muncă = 7 h

1178 chestionare· 20 min/chestionar = 23560 minute


23560 min./60 min. = 392 h
392 h / 7 h pe zi = 56 zile
56 zile/ 8 operatori = 7 zile/operator

20 min. / chestionar => 3 chestionare / zi


3 chestionare / zi · 7 h / zi = 21 chestionare / zi

7 zile/ operator · 21 chestionare/zi· 8 operatori = 1176 chestionare

8 operatori · 7 zile · 50 000 lei = 2 800 000 lei

Eşantionul este format din 1176 persoane.


CHESTIONAR

1. Enumeraţi câteva mărci de pastă de dinţi.


………Colgate, Blend-a-med, ……………………………………

2. Pasta de dinţi Blend-A-Med este cunoscută.

Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total

850 260 44 10 12

Marcaţi cu X răspunsul dorit.

3. Din ce sursă aţi aflat de pasta de dinţi Blend-A-Med ?

a) Massmedia
b) Internet
c) Stomatolog
d) Altele

4. Consumaţi pasta de dinţi Blend-A-Med ?

a) DA 1100 b) NU 76

5. Pasta de dinţi Blend-A-Med preferată este:

a) Blend-A-Med Complete
b) Blend-A-Med Medic WHITE
c) Blend-A-Med Complete + HERBAL
d) Blend-A-Med mild mint COMPLETE
e) Blend-A-Med Cavity Protection
f) Blend-A-Med Complete 7 Extra & Mild Mint
g) Blend-A-Med Mineral Action

6. Preţul pastei de dinţi Blend-A-Med este justificat ?

Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total

600 350 30 100 15

Marcaţi cu X răspunsul dorit.


7. Pasta de dinţi Blend-A-Med are un gust plăcut.

Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total

880 200 10 5 5

Marcaţi cu X răspunsul dorit.

8. Cum apreciaţi următoarele caracteristici ale pastei de dinţi Blend-A-Med ?

Atribute Foarte Favorabil Indiferent Nefavorabil Foarte


favorabil nefavorabil

Calitate 340 587 103 50 20


Ambalaj 560 395 135 15 0

Diversitatea 200 750 100 0 0


Sortimentală
Marcaţi cu X răspunsul dorit.

9. Indicaţi ordinea de importanţă a celor trei atribute.

Atribute Locul atribuit


(I, II, III)
Gradul de albire al
dinţilor

Protecţie
antibacteriană
Împrospătarea
respiraţiei

9. 10. Pasta de dinţi Blend-A-Med este eficientă în combaterea tartrului.

Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total

295 560 200 30 15


Marcaţi cu X răspunsul dorit.
11. Pasta de dinţi necesită îmbunătăţiri din punct de vedere calitativ.

Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total

410 89 311 180 110


Marcaţi cu X răspunsul dorit.

12. Împărţiti 100 de puncte în funcţie de eficienţa pastei de dinţi Blend-A-Med în


combaterea şi rezolvarea următoarelor probleme:

Carii Problemele Petele


dentare gingiilor dentare
70 10 20

13. Pasta de dinţi Blend-A-Med satisface necesităţile întregii familii.

Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total

475 225 50 250 100


Marcaţi cu X răspunsul dorit.

14. Câţi membrii are familia dumneavoastră ? Marcaţi cu X răspunsul corespunzător.

4‫ٱ‬ 1‫ٱ‬
5‫ٱ‬ 2‫ٱ‬
‫ٱ‬ 3 ‫ ٱ‬peste 5

15. În ce categorie de vârstă vă încadraţi ?

a) sub 18 ani
b) 19 - 30 ani
c) 31 - 45 ani
d) 46 - 60 ani
e) peste 60 de ani

16. Care este sexul dumneavoastră? Marcaţi cu x căsuţa corespunzătoare?


‫ ٱ‬Masculin;
‫ ٱ‬Feminin

17. În ce categorie se încadrează venitul dumneavoastră lunar? Marcaţi cu X căsuţa


corespunzătoare răspunsului dorit.

‫ ٱ‬sub 1 000 000 lei

000 000 2 – 000 000 1 ‫ ٱ‬lei

000 000 4 – 001 000 2 ‫ ٱ‬lei

000 000 6 – 001 000 4 ‫ ٱ‬lei

000 000 10 – 001 000 6 ‫ ٱ‬lei

‫ ٱ‬peste 10 000 000 lei


CONCLUZII

S-a recurs în debutul chestionarului la o întrebare de tip general pentru


a determina procentul de persoane care cunoaşte produsul Blend-a-med, a
auzit de existenţa acestuia, fără să-l fi folosit în mod expres.
Întrebarea numărul (2) în corelaţie cu întrebarea (4) are drept scop
depistarea acelui segment de piaţă care este efectiv cunoscător al produsului
Blend-a-med. La întrebarea cu numărul (4) s-a recurs la scala nominală
pentru a împărţi colectivitatea în două grupuri: consumatori şi non-
consumatori ai pastei de dinţi Blend-a-med. Cele 76 de persoane care nu
cunosc produsul au fost eliminate. Majoritatea persoanelor intervievate,
reprezentând un procent de 78,23% au aflat de pasta de dinţi Blend-a-med
prin intermediul massmedia. Din cele relatate mai sus, se poate trage
concluzia că departamentul de reclamă-publicitate şi-a atins scopul.
Din cei 1176 de respondenţi, un procent de aproximativ 94% consumă
produsul Blend-a-med. Având în vedere diversitatea sortimentală a
produsului, apreciată cu un punctaj de 4,136, reiese că cea mai mare parte a
persoanelor intervievate apreciază favorabil şi foarte favorabil această
caracteristică.
Întrebarea numărul (5) are ca scop evidenţierea produsului preferat de
consumatori din gama Blend-a-med precum şi proporţia deţinută de acesta in
totalul vânzărilor companiei Procter&Gamble. Astfel, majoritatea
consumatorilor şi-au exprimat preferinţa pentru produsul Blend-a-med
Complete care este pe placul unui procent de 68%. Locul II îi revine
produsului Blend-a-med Complete+Herbal ce deţine un procent de 16%
urmat de Blend-a-med Medic White cu 11%. 3% din intervievaţi consumă
produsul Blend-a-med Complete 7 Extra & Mild Mint; Blend-a-med mild
mint Complete se află printre opţiunile a 1% dintre respondenţi, iar Blend-a-
med Cavity Protection şi Blend-a-med Mineral Action fiind preferate în
proporţii nesemnificative.
În ceea ce priveşte preţul produsului Blend-a-med, caracteristică
apreciată cu un punctaj de 1,079, 524 persoane chestionate reprezentând un
procent de 48% au exprimat acord total, 350 persoane au fost în favoarea
acestei afirmaţii conform căreia preţul este justificat, pe când un procent de
18% şi-au exprimat dezacordul. 3% manifestă indifernţă vis-à-vis de preţul
produsului Blend-a-med. Putem concluziona că produsul din punct de
vedere al preţului este accesibil majorităţii.
La întrebarea numărul (7) s-a apelat la scala ordinală, iar ca metodă de
scalare: Scala lui Lickert. Pentru gust, pasta de dinţi Blend-a-med a obţinut
1,768 puncte, 80% dintre respondenţi fiind întrutotul de acord cu aceasta.
Eficienţa produsului în combaterea tartrului dentar deţine un punctaj
de 1,25 ceea ce înseamnă că această însuşire a fost apreciată favorabil de
către intervievaţi. Din punctul de vedere al calităţii, produsul Blend-a-med a
dobândit un punctaj de 4,07 fiind evaluată pozitiv în rândul consumatorilor.
Cu toate acestea un procent de 45% consideră că se mai pot aduce unele
îmbunătăţiri produsului. 27% consideră că eventualele modificări calitative
nu sunt necesare, iar 28% din respondenţi sunt indiferenţi în această
problemă.
Cea mai mare parte a consumatorilor acordă o importanţă deosebită
protecţiei antibacteriene, atribut care a dobândit un punctaj de 2,4. Locul II
în această clasificare este ocupat de gradul de albire al dinţilor (2,1 puncte),
iar împrospătarea respiraţiei ocupă poziţia următoare cu 1,5 puncte.
Având în vedere că 45% dintre respondenţi au afirmat că pasta de
dinţi Blend-a-med necesită îmbunătăţiri din punct de vedere calitativ, se
poate afirma că în eventualitatea unor schimbări în compoziţia pastei de
dinţi, principalele obiective vizate pot fi protecţia antibacteriană şi gradul de
albire al dinţilor, acestea fiind în consonanţă cu cerinţele consumatorilor.
Din perspectiva respondenţilor, produsul Blend-a-med şi-a demonstrat
eficienţa în prevenirea şi combaterea cariilor dentare obţinând 62,81 puncte.
Problemele gingiilor sunt rezolvate în medie de 26%, iar petele dentare în
proporţie de 11%.
Necesităţile întregii familii sunt satisfăcute de Blend-a-med într-un
procent de 38%: 752 respondenţi sunt de acord cu această afirmaţie, 298 şi-
au exprimat dezacordul, iar 50 manifestă dezinteres în această chestiune.
Putem afirma că prin formula sa Blend-a-med este un produs ce se adresează
întregii familii.
Din cei 475 de respondenţi cu varianta de răspuns acord total, 275 au
familia formată din patru membrii, 25 din cei chestionaţi au familia formată
din cinci membrii, iar restul de 175 au în componenţa familiei doi, respectiv
trei membrii.
S-a evidenţiat faptul că persoanele cu venituri sub 1 000 000 lei şi
aproximativ 50% dintre respondenţii cu venituri între 1 000 000 – 2 000 000
lei evaluează preţul produsului Blend-a-med ca fiind nejustificat.
Se constată că imaginea produsului comercializat de P&G este
formată şi tinde să devină din ce în ce mai favorabilă în detrimentul
celorlalte produse concurente. Calitatea este un criteriu care devine din ce în
ce mai important în comportamentul consumatorilor. Blend-a-med a
acaparat un segment de piaţă important, fapt ce poate fi punct de plecare în
creşterea vânzărilor.

S-ar putea să vă placă și