Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE CONFIDENTIALITATE

Acest acord a fost realizat astazi ......................... intre:

SC QUALITY KEY GRUP SRL cu sediul in Bucuresti, Aleea Barajul Dunarii , nr 3,bloc M35,sector 3 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/172/2010, C.U.I : 26381138, cont RO10INGB0000999901807744 deschis la Banca
ING, Sucursala Drumul Taberei, reprezentata prin Bazavan Mircea –in calitate de Beneficiar
si
Domnul/Doamna .............................................................................identificat(a) prin BI/CI,
Seria.................Nr ...............................,eliberat(a) de ............................................ cu domiciliul stabil in
localitatea................................................................................., Str.........................................................., Nr............,
Bl..........., Et........, Ap..........., jud/sect.................................................e-mail
……………............................................................................., telefon.............................................. in calitate de
Colaborator Articolul 1. Conditiile colaborarii

1.1. Servicii prestate catre Beneficiar. Colaboratorul este obligat sa presteze servicii pentru Beneficiar in mod
onest, cu buna credinta si cu maximul capacitatilor de care dispune. Pe durata colaborarii, Colaboratorul va aduce la
cunostinta Beneficiarului toate informatiile de care acesta dispune si care pot afecta in mod pozitiv sau negativ
interesele Beneficiarului.

1.2. Proprietatea Beneficiarului. Colaboratorul intelege si este de acord ca toate relatiile de afaceri ,in legatura cu
clientii sau partenerii Firmei (bonitate, relatii de amicitie cu partenerii de afaceri, imaginea firmei etc), fie ca sunt
sau nu create sau imbunatatite de catre Colaborator, reprezinta proprietarea Firmei. De aceea, Colaboratorul este de
acord, sa semneze inainte de inceperea fiecarui proiect, o declaratie pe proprie raspundere, care atesta ca nu are
legaturi cu clientul Beneficiarului.

1.3. Clauza de confidentialitate. Colaboratorul nu va divulga – atat pe timpul colaborarii, cat si dupa aceea – -
Informatii Confidentiale nici unei persoane, firme sau altei entitati cu forma juridica sau fizica si nici nu va permite
utilizarea de Informatii Confidentiale, altele decat cele care decurg din obligatiile sale catre Beneficiar.

1.4. Plata. Plata se va face in contul IBAN furnizat de Colaborator. Remuneratia va fi adusa la
cunostinta odata cu informatiile primite pe mail, legate de proiectul in curs.

Contul IBAN are 24 de caractere si se obtine, consultand banca la care aveti deschis contul.:

RO.............................................................................................................................................

Banca.....................................................,Sucursala (Oras) ........................................................

Titular .......................................................................................................................................

Beneficiar, Colaborator,

Pagina 1 din 2
Pagina 2 din 2