Sunteți pe pagina 1din 1

Propunere programare concediu de odihna

cadre didactice anul scoalar 2010-2011

Având în vedere:
- prevederile Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu privire la concediul de
odihnă:
Art. 103. - Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu de odihna astfel:
a) concediul anual cu plată, în perioada vacantelor scolare, cu o durată
de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sărbătorile legale; în cazuri bine justificate,
conducerea institutiei de învătământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză
urmând a fi remunerate pentru munca depusă; normele metodologice referitoare la efectuarea
concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Învătământului împreună cu sindicatele
recunoscute pe plan national;
b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de
către consiliul de administrtie sau senatul universitătii si de sindicatele de la nivelul unitătilor
scolare sau universitare, în functie de interesul învătământului si al celui în cauză;
- prevederile Codului Muncii legea 53/2003 cu privire la concediul de odihnă:
Art. 139. - (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări sau
limitări.
Art. 141. - (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă
numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de
muncă aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârsitul anului următor, tuturor
salariatilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care
aveau dreptul.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării contractului individual de muncă.
Art. 146. -(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de fortă
majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncă.

Perioada propusa pentru concediul de odihnă al cadrelor didactice in anul scolar


2010/2011:

TOTAL 2009/2010 62 zile conform art.103 litera a) din Legea 128/1997.

S-ar putea să vă placă și